Unificarea Italiei si Germaniei.

”Naţiunea este cea mai importantă, cea mai completă şi cea mai complexă comunitate a vieţii civilizate“. (Jacques Maritain)

U N I F I C A R E A I T A L I E I .

Premisele unificării Italiei  obiectivele revoluţiei de la 1848  mişcarea populară ”Il Rissorgimento“ (Renaşterea)  Politica liberală a Piemontului Perioada: 1859-1870 Personalităţi:  Victor Emmanuel al II-lea – regele Piemontului  Camillo Cavour – prim-ministrul Piemontului  Giuseppe Garibaldi – revoluţionar Căi de realizare:  război  revoluţie  diplomaţie .

1859 – război cu Austria  Toscana. Parma se unesc cu Piemontul obţin Lombardia .Etapele unificării Italiei Lombardia Veneţia Piemontul Veneţia Piemont Parma Modena Toscana Statul papal Regatul Celor Statul papal Roma Regatul Celor Sardinia Două Roma Sardinia Două Sicilii Sicilii I. Modena.

condusă de Giuseppe Garibaldi→ eliberează Sicilia şi S Italiei 1861 – Se formeză Regatul Italie cu capitala la Florenţa .Etapele unificării Italiei Veneţia • Florenţa Statul papal Roma II. 1860 – ”Expediţia celor 1000“.

• Roma .Etapele unificării Italiei III. 1866 – Italia sprijină Prusia împotriva Austriei  primeşte Veneţia 1870 – Roma devine capitala Italiei – Statul Papal se uneşte cu Italia în urma demersurilor diplomatice devenind Vatican.

Consecinţele unificării formarea statului naţional unitar cu capitala la Roma constituirea Statului papal la Vatican dezvoltarea economiei capitaliste .

Unificatorii Italiei Camillo Cavour Victor Emmanuel al II-lea .

Revoluţionari italieni Giuseppe Mazzini. susţinător al lui Garibaldi Giuseppe Garibaldi .

U N I F I C A R E A G E R M A N I E I .

Premisele unificării Germaniei experienţa Parlamentului de la Frankfurt din1848 uniunea vamală a statelor germane (Zollverein 1834) dezvoltarea economică şi militară a Prusiei Perioada: 1864 -1870/1871 Personalităţi: Otto von Bismarck – cancelarul Prusiei Wilhelm I – rege al Prusiei Căile de realizare: războiul .

Etapele unificării Germaniei Disputa pentru unificarea celor 38 de state germane dată între Prusia şi Austria. 1864 – Prusia condusă de regele Wilhelm I şi de cancelarul Otto von Bismarck şi Austria înving Danemarca şi alipesc provinciile Schleswig şi Holstein. a fost câştigată de Prusia. Unificarea s-a realizat în 3 etape: I. – Se formează Confederaţia Germaniei de Nord în jurul Prusiei. 1866 – Austria este înfrântă la Sadova. II. – la sud de Main rămâneau patru state germane “protejate” de Franţa. 1870-1871 – Prusia învinge Franţa la Sedan punând capăt imperiului lui Napoleon al III-lea. III. Wilhelm I s-a proclamt împărat al Germaniei unificate – Germania primeşte de la francezi provinciile Alsacia şi Lorena . – la Versailles. regele Prusie.

Consecinţele unificării  se formează statul naţional unitar  pacea cu Franţa  primeşte 5 miliarde franci aur  devine mare putere europeană .

Unificatorii Germaniei Otto von Bismarck Wilhelm I .

Capitularea împăratului Napoleon al III-lea la Sedan .

18 ianuarie 1871 .Proclamarea Imperiului German la Versailles.

mare şi puternică. şi-a dezvoltat economia şi cultura. devenind una din ţările importante ale Europei. Umilirea Franţei şi anexarea Alsaciei şi Lorenei au făcut ca între 1871-1914 pacea lumii să fie ameninţată.  Italia.  Imperiul German a devenit unul dintre cele mai puternice state europene.Importanţa apariţiei noilor state  Unificarea a avut o mare influenţă asupra istoriei popoarelor italian şi german. a Europei şi chiar a lumii întregi. războinică. Pe plan extern a dus o politică agresivă. .