You are on page 1of 1

PK 4-3 Nama Sekolah : Sekolah Menengah Kebangsaan Taman Daya 2

Borang Aduan Pelanggan ;

Laporan penyiasatan ; 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Tajuk/ Berita/ Jenis Aduan (Bertulis/ Lisan ) No Aduan ; Kategori Aduan Akhbar/ Nama Dan Alamat Pengadu Tarikh Terbitan/ Siaran/ Aduan Lampiran (Pilihan Akhbar/ Salinan Aduan Laporan Siasatan 7.1 Perkara / Isu 7.2 Nama Kelas 7.3 Pihak yang terlibat 7.4 Tarikh/Masa/Tempat 7.5 Latarbelakang Dan Punca Kejadian 7.6 Dapatan Siasatan 7.7 Tindakan yang telah dan akan dijalankan 7.8 Nama pegawai yang menyiasat 7.9 Tarikh Siasatan Status kes Syor/Cadangan Lampiran Disahkan oleh, ___________________ ( ) Pengetua SMK Taman Daya 2

8. 9. 10.

Disediakan oleh, __________________ ( )