You are on page 1of 1

Bismillahirrahmanirrahim Elhamdlillah Elhamdlillah Elhamdlillhillezi et amen ve sekn ve cealen minel mslimin. Verahmetullahi ve berkth l shibittaami vel kilin.

Yarabbel alemin bize verdiin eitli nimetler iin sana sonsuz hamd senalar olsun. Nimetini daim, vatanmz kaim, nesillerimizi lim eyle yarabbi. Bu ziyafeti hazrlayanlarn vcutlarna shhat, gemilerine rahmet, rzklarna bereket ihsan eyle yarabbi. Dinimize selmet, imanmza kuvvet ve bizlere iki cihan sadeti ihsan eyle yarabbi. Nimetlerine kar lykyla kredemediimiz iin dert verip, derman aratma, ktlk verip alkla kutsal vatanmz, asil milletimizi ve biz aciz kullarn terbiye eyleme yarabbi. Ahirette kevser arabndan imek, srat kprsnden gemek, cennet ve cemalini grmek nasib eyle yarabbi. Subhane Rabbike Rabbil izzeti amma yesifun ve selamun alel murselin velhamdulillahi Rabbil alemin. El-Fatiha Amin. Elhamdulillah.. elhamdulillah.. elhamdulillah..! Elhamdulillahillezi et amena ve sagana vecealena minel mslimin Nimeti Celilullah, bereketi Halilullah, Sefaat senden ya Rasulullah Devami devlet nasibi cennet sofralara beraket yiyenlere afiyet Meftalara rahmet Bakide kalanlara selamet.. Sofra nur, hane mamur kaza bela geri dur Artsin eksilmesin, tassin dklmesin Allah bereket versin Calisip kazananlara pisirenlere ve yiyenlere.. Sana skr diyenlere, fakirlere verenlere, dinini vatanini sevenlere hastalik yoksulluk gsterme Ya Rabbi! Kalan mrmz gecen mrmzden hayrli kil ..Sen aff edicisin aff etmeyi seversin, cmle mmeti Muhammedi Mslumanlari bagisla.. Amin aminamin bi hrmeti Taha ve Yasin velhamdulillahi rabbil alemin El Fatiha Amin. Elhamdulillah.. elhamdulillah.. elhamdulillah..! Elhamdulillahillezi et amena ve sagana vecealena minel mslimin. Verahmetullahi ve berkth l shibittaami vel kilin. Nimeti Celilullah, bereketi Halilullah, Sefaat senden ya Rasulullah Yarabbel alemin bize verdiin eitli nimetler iin sana sonsuz hamd senalar olsun. Nimetini daim, vatanmz kaim, nesillerimizi lim eyle yarabbi. Bu ziyafeti hazrlayanlarn vcutlarna shhat, gemilerine rahmet, rzklarna bereket ihsan eyle yarabbi. Dinimize selmet, imanmza kuvvet ve bizlere iki cihan sadeti ihsan eyle yarabbi. Nimetlerine kar lykyla kredemediimiz iin dert verip, derman aratma, ktlk verip alkla kutsal vatanmz, asil milletimizi ve biz aciz kullarn terbiye eyleme yarabbi.