You are on page 1of 22

FAKULTET PROMETNIH ZNANOSTI Vukelieva 4 Zagreb

SEMINARSKI RAD General Packet Radio Service

GPRS

Kolegij: ''Informacije i komunikacije'' Nastavnik: Prof. Niko Jelui, asistent Toni Cari Student: Igor Peji Mat. Br. studenta: 2405 143 673 Indeks br.: 002551 Nadnevak: 6. prosinac 2002.

Sadraj:

1. 2. 3. 4.

Uvod GPRS Zakljuak Literatura

1. Uvod

- Izrada seminarskog rada iz kolegija ''Informacije i komunikacije'' doista nudi irok spektar tema koje, uz vei angaman i zalaganje, omoguavaju izradu rada dostojnog studenta Fakulteta prometnih znanosti, odnosno buduih inenjera cestovnog prometa. - Kao to je u povijesti ovjeanstva postojalo kameno doba, eljezno doba, itd., s pravom bi se dananje doba u kojem ivimo moglo nazvati informatiko doba. Dostavljena informacija, na pravo mjesto i u pravo vrijeme, predstavlja, simboliki reeno, zlato. ak, i neto vrjednije od zlata. Naravno, da bi se informacija mogla dostaviti u pravo vrijeme i na pravo mjesto, ona se mora izuavati, isto tako, moraju se izuavati komunikacijski sustavi i mree koje omoguavaju njenu dostavu. - Izmeu mnogobrojnih tema koje se mogu obraditi ovakvim, i slinim radovima, odabrao sam, jo uvijek novu, za nas malo poznatu tehnologiju prijenosa podataka u mobilnoj telefoniji pod nazivom GPRS, naravno kraticu engleskih rijei General Pocket Radio Service. - Nemogue je poeti pisanje o ovako zahtjevnoj temi bez spomena prethodnika GPRS sustava, a to je WAP. WAP je kratica od Wireless Application Protocol, odnosno protokol za distribuciju sadraja i aplikacija putem beine veze. WAP je veoma znaajan jer spaja dvije najbre rastue tehnologije, dva fenomena dananje civilizacije: Internet i mobilnu telefoniju.

Slika 1.: WAP sustav


3

- WAP je protokol koji omoguava pristup Internetu mobilnim telefonom ili nekom drugom malom ureaju. WAP daje novu dimenziju Internetu mobilnost. Informacije su negdje na Mrei, u zraku, i dostupne su kad nam trebaju. WAP, i pogotovu ono to slijedi, trea generacija mobilne beine komunikacije, uvod je u novu revoluciju, po mnogima znaajniju i od same pojave Interneta. Europa je na najavu iste revolucije potroila stotine milijardi, tad jo vaeih, maraka (DM). Samo su u Njemakoj koncesije plaene gotovo pedeset milijardi eura (), a zapravo jo ne postoji nita opipljivo; jo nitko nema 3G mreu, ureaje, uslugu. U javnosti postoje samo naznake ogromnih potencijala i nevienih mogunosti. Neki drugi skloni su rei da je, obzirom na izostanak Amerike u ovom biznisu, sve to jo jedna namjetaljka CIA-e kako bi jaki europski telekomi ostali bez novca. I doista, sve to nalikuje razuzdanoj mati klinaca koji se natjeu u izmiljanju to nevjerojatnijih stvari. No, i prie koje ''samo'' krue, doista mogu mono zvuati - Ovim seminarskim radom pokuat e se, makar djelomino, pojasniti pojam sustava GPRS i prednosti njegove primjene, te u svemu doi do istine.

2. General Packet Radio Service GPRS

- Dananje GSM telefonske mree smatraju se drugom generacijom mobilnih radiosustava (prva generacija su analogni sustavi, poput HT-ovog mobitela). No, prije prelaska na UMTS ili treu generaciju mobilnih mrea, uslijedit e svojevrsna prijelazna faza General Packet Radio Service (GPRS), novi servis koji omoguava slanje i primanje informacija mobilnim telefonskim mreama. - Jo 1992. godine grupa telekomunikacijskih tvrtki postavila je prijedlog nacrta za instaliranje sustava GPRS. Ipak, tek je poetkom 1998. godine dovren nacrt specifikacija ove tehnologije i precizirani su tehnoloki detalji koji omoguavaju razvoj GPRS rjeenja za mobilne mree, mobilne telefone, i moda ono najvanije, korisne aplikacije. Razvoju GPRS tehnologije najvie su pridonijeli Nokia, Motorola, Ericsson, Siemens, Nortel Networks te operateri T-mobile i Vodafone. - Teoretska maksimalna brzina prijenosa podataka GPRS mreom iznosi do 171,2 kilobita po sekundi (kbps). To je trenutano tri puta bre od maksimalne brzine prijenosa podataka dananjim fiksnim telefonskim linijama (56 kbps) i oko dvadeset puta bre od GSM mrea (9,6 kbps). - Kao to je ve navedeno, GPRS je, kako se esto naziva, ''druga i pol'' generacija mobilne telefonije. GSM kao takav opravdao je oekivanja u pogledu prijenosa glasa, no posljednjih godina primijeen je, naravno, sve vei trend prijenosa podataka preko mobilnih telefona: od slanja i primanja faksova, preko spajanja na Internet kako bi se proitala elektronika pota, pa do koritenja WAP-a. Osim toga, runa raunala (PDA) doivjela su snanu ekspanziju, te sve vei broj korisnika eli pristupati raznim informacijskim uslugama koristei upravo tu kombinaciju, PDA raunalo i mobitel. GSM je tu, na alost, ozbiljno ogranien: kapacitet prijenosa podataka od 9,6 kbps ni u kojem sluaju nije dovoljan.

Slika 2.: GPRS sustav - Tu se pojavljuje GPRS - General Packet Radio Service, nadgradnja GSM sustava koja omoguava bri prijenos podataka, no realiziran na poneto drugaiji nain. Naime, mobilni telefon korisnika praktiki je uvijek online, odnosno veza s Internetom ostvaruje se za sekundu-dvije, slino kao kod ISDN-a.

HSCSD2.1. GPRS protiv HSCSD-a? - Naravno, postoji nekoliko putova kojima GSM operateri mogu krenuti kako bi svojim korisnicima omoguili bre podatkovne usluge i mobilni Internet. Jedno od rjeenja koje im stoji na raspolaganju je i HSCSD (High Speed Circuit Switched Data) to je, u poetku, ak i osjetno manja investicija jer se radi samo o nadogradnji softvera, a i HSCSD telefoni trenutano jo uvijek nude vee brzine prijenosa nego dananji prvi GPRS telefoni. S druge pak strane, GPRS je sa stajalita tehnologije zanimljiviji jer lagano kree k onome to bi za koju godinu trebala ponuditi 3G telefonija, dakle UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). Veina europskih operatera ve koristi (odnedavno, nai VIPnet i CROnet su u sustavu) funkcionalnu GPRS mreu, a poneki e moda to kombinirati i sa HSCSD uslugom. Dodatna prednost GPRS-a jest to se moe selektivno uvoditi: ba kao to je VIPnet ljetos krenuo s testom na podruju Zagreba (a testno podruje e se iriti, tako da do kraja godine pokrije cijelu Hrvatsku), GSM operateri mogli bi odluiti da u poetku GPRS uslugom pokriju samo urbane dijelove zemlje. GSM mrea "zna" na kojem podruju postoji GPRS signal, tako da ga mobilni telefon moe "nanjuiti" i ponuditi GPRS usluge samo u sluaju postojanja GPRS podrke na odreenom podruju. - Krajnjim je korisnicima najzanimljiviji podatak da GPRS, teoretski, podrava brzine prijenosa podataka i do 171,2 kbps, te da su korisnici stalno online. U praksi, treba ipak znati da e mobiteli koji e se pojavljivati u veem dijelu ove godine podravati dva kanala za prijem podataka. Budui da jedan GPRS kanal omoguava prijenos do brzine od 13.4 kbps, ti e mobiteli (kao npr. Motorola Timeport 260 i Ericsson R520m) zasad, omoguiti propusnost do otprilike 26.8 kbps u prijemu podataka, to je tek neto slabije od modema kapaciteta 28800 bps. Za slanje se uvijek koristi jedan kanal (ili - vremenski isjeak), dakle, 13.4 kbps, to i nije veliko ogranienje, budui da se velika koliina podataka uglavnom (kad mobitel poveemo s prijenosnim ili runim raunalom) prenosi upravo prema korisniku, a ne od njega. Krajem ove godine pojavit e se i GPRS telefoni s podrkom za 3 kanala (40.2 kbps) i 4 kanala (53.6 kbps), a VIPnet je, primjerice, najavio kako e sukladno tome poveavati raspoloivost kanala u GPRS mrei.

- Naravno, potrebno je znati da su sve ove brzine koje se spominju - teoretske. Ukoliko se vei broj korisnika u krugu pokrivanja iste elije pokua istovremeno koristiti GPRS uslugom, vremenski isjeci, tj. kapaciteti mree, raspodijelit e se meu njima. To znai da uvijek, naravno, postoji mogunost da e prijenos podataka tei sporije od oekivanog. - Korisnicima mobilnog Interneta bit e najvanije dobro razumjeti kako se prijenos podataka putem GPRS-a naplauje. GPRS se tarifira ovisno o koliini prenesenih podataka to je, na kraju krajeva, mnogo pravednije od klasine podatkovne veze putem GSM-a, stoga, plaaju se samo oni podaci koje ste zaista i prenijeli bez obzira na to koliko je taj prijenos trajao. To znai da, u konanici, ako ba niste jako nestrpljivi, i nije toliko bitno imate li GPRS mobitel koji, primjerice, podrava 2 ili 3 kanala. Onaj koji bi podravao prijenos preko 3 vremenska isjeka bre e prenijeti podatke od onoga koji podrava samo 2, ali na kraju e vas taj prijenos podataka stajati - isto. - Budui da GPRS usluga zasad jo nije komercijalna, i konkretne cijene su vjerojatno eksperimentalne - posebice imamo li u vidu novi nain tarifiranja usluga, po kojemu e korisnik plaati prenesenu informaciju, a ne vrijeme koje mu je bilo potrebno da do nje doe. Sustav tarifiranja kod matine VIPnetove kompanije, austrijskog Mobilkoma, primjerice, takav je da korisnik moe odabrati eli li platiti odreenu mjesenu pretplatu za prenesenih 3 MB podataka, ili tek oko 60 posto veu pretplatu, ali s mogunou prijenosa do 50 MB podataka mjeseno; dodatni megabajti se u oba sluaja dodatno naplauju. Drugi sustav tarifiranja ini se vrlo povoljnim za one koji esto koriste mobilni Internet. Konkretne cijene ve postoje (u primjeni su od 01.11.2002.), HT cronet ponudio je dva tarifna modela; Mini surf, koji ukljuuje 100 kb sadraja, i Mega surf, koji ukljuuje 10 MB sadraja. Cijena pretplate za prvi model iznosila je 28. kuna, a za drugi 78. kuna. - HT cronet naplauje i dodatni sadraj, a oni korisnici koji se odlue, primjerice, za Mega surf tarifni model, mogu ''skinuti'' oko 700. web stranica ili oko 3.500 E-mailova, odnosno do 10.000. WAP stranica. - S druge strane, VIPnet ima tri tarifna modela, mjesena pretplata iznosi 50. kuna + PDV uz neogranieno koritenje, no taj promotivni model tarifiranja ve se prestao koristiti. Spomenuta tri

tarifna modela poznata su pod imenima: VIP.gprs, VIP.gprs 5 i VIP.gprs 10. - Takoer, bitno je naglasiti da se u susjednim, roaming mreama usluga naplauje prema cijenama definiranim od strane pojedinog GSM operatora na koje se dodatno zaraunavaju administrativni trokovi obrauna od 25%, te na cijeli iznos zaraunava PDV prema vaeoj stopi.

GPRS2.2. WAP na krilima GPRS-a - Dostupnost GPRS signala u stand by nainu na zaslonima mobilnih telefona (naravno, onih koji podravaju ovu uslugu) daje se do znanja dodatnom oznakom "GPRS". "Jedina" druga promjena koja se na GPRS mobitelu kao takvom primjeuje pri koritenju jest - osjetno bri WAP.

Slika 3.: Odabir odgovarajueg profila u WAP browseru na mobitelu - Naravno, WAP je i dalje ogranien malim ekranom, no spajanje na stranice ipak, prilino je brzo; najvee se ubrzanje vidi ba prilikom prijenosa sadraja stranice.

Slika 4.: Detaljno podeavanje postavki koje se tiu spajanja putem GPRS-a - Unato relativno maloj veliini WML (WAP) stranica, razlika izmeu uitavanja na WAP-u preko podatkovne veze i WAPu preko GPRS-a prilino je oita. U praksi, mobitel za otprilike

10

sekundu-dvije ostvaruje poetnu vezu, u usporedbi s klasinim spajanjem putem "modema" ugraenog u GSM, koje traje minimalno oko pola minute; prva bi se WAP stranica kojoj pristupamo uitavala neto dulje jer se uspostavlja veza sa APN posluiteljem (Access Point Name), to je raunalo koje moemo shvatiti kao neku vrstu GPRS gatewayja koje povezuje va mobilni telefon sa svijetom Interneta, no kad se krene po linkovima koji se nalaze na VIP-ovom WAP portalu, sve ide prilino brzo (!). WAP tako jednostavno postaje ugodniji za koritenje i - prilino upotrebljiv.

Slika 5.: Motorola GPRS Wizard - U kombinaciji s odgovarajuim uslugama, WAP+GPRS ispunit e mnoga naa oekivanja. Primjerice, VIPnet je krajem oujka takoer predstavio prvi m-commerce sustav u Hrvatskoj: mogunost kupovine karata za Gavellu i naruivanja cvijea putem WAP-a; a takve usluge jo e vie smisla dobiti irenjem GPRS-a. Bre uitavanje WAP stranica otvara vrata jo mnogim novim uslugama; primjerice, Motorolin portal MyTimeport.com, na kojemu moete potpuno besplatno stvoriti svoju zbirku omiljenih WAP linkova, telefonski imenik, kalendar i planer, sada je zaista i upotrebljiv u praksi i moe kod manje zahtjevnih korisnika kolikotoliko zamijeniti neki planer ili PDA raunalo. Jednostavno ete putem weba urediti svoj popis omiljenih WAP linkova ili kalendar, a potom mu pristupati s mobitela - i to, zahvaljujui GPRS-u, prilino brzo. Na buduim GPRS modelima bit e na raspolaganju i e-mail aplikacije i mogunost sinkronizacije s kalendarima na Internetu ili intranetu vae tvrtke te vjerojatno jo pokoja aplikacija koja bi, zbog GPRS-a, mogla biti itekako korisna.

11

- Dok "surfamo" WAP stranicama, moemo bez problema primiti glasovni poziv, te se kasnije ponovno vratiti u WAP browser. U sluajevima kada je GPRS usluga nedostupna, WAP se, naravno, moe koristiti putem klasine podatkovne "modemske" veze - CSD (Circuit Switched Data), ba kao i na ranijim modelima mobitela. Suvremeni mobilni aparat e tako, primjerice, sam zakljuiti na koji se nain spojiti na WAP, pri emu GPRS ima prednost. Bitno je naglasiti da je prema ikonama na ekranu mobitela prilino lako prepoznati koristi li se GPRS ili CSD kao nain spajanja na WAP ili bilo koja druga podatkovna usluga - tako da je prilino jasno to e se i na koji nain platiti.

Slika 6.: Namjetanje osnovnih postavki GPRS spajanja

Slika 7.: Asistencija operatera, preporuke o koritenju parametara 2.3. Raunalo i GPRS

12

- GPRS svoj pravi smisao, naravno, zapravo dobiva tek nakon spajanja s osobnim raunalom, to e biti posebno korisno onima s prijenosnim raunalima. Za spajanje na Internet koristit emo raunalo s operativnim sustavom Windows 2000, premda bi procedura, naravno, izgledala potpuno jednako i da smo koristili Windows 98 ili Windows Millennium.

Slika 8.: Spajanje putem GPRS-a; klasian Dial-up Networking na djelu - Mobilni aparat spojen je na raunalo koritenjem serijskog kabla, koji se isporuuje uz ovaj mobitel, te je instaliran priloeni softver, u ovom sluaju - Motorola GPRS Wizard. To je aplikacija koja olakava stvaranje veze u Dial-up Networking aplikaciji i omoguava podeavanje parametara specifinih za GPRS vezu. - Stvaranje dial-up veze proteklo je bez ikakvih problema. Jedino to se moralo napraviti jest upisivanje odgovarajuih parametara: ime APN servera, te odrediti hoe li se koristiti dinamiko ili statiko dodjeljivanje adresa. Odluili smo se za dinamiku dodjelu adresa prilikom ostvarenja veze. Takoer, morali smo konfigurirati i sam TCP/IP protokol, ba kao to to inimo prilikom stvaranja klasine modemske veze, upisivanjem adrese DNS posluitelja. Mogue je vrlo detaljno podesiti sve parametre rada GPRS usluge, poput razine pouzdanosti, maksimalnog protoka podataka i slino; radi se o unaprijed definiranim postavkama ijim se odabirom, prema uputama mobilnog operatera, dodatno mogu poboljati pojedini aspekti rada GPRS veze. No, u ovom trenutku sve smo parametre ostavili na njihovim standardnim vrijednostima subscribed, dakle, ono to mobilni operater standardno podrazumijeva za pojedini aspekt usluge.
13

- Doao je konano i trenutak spajanja na Internet. Raunalo prilikom spajanja, naravno, ne "bira" nikakav klasian telefonski broj, ve GPRS aparatu jednostavno alje naredbu *99#, koja ga "tjera" da uspostavi GPRS vezu. Spajanje je bilo brzo i uinkovito; za spajanje putem GPRS-a trebalo nam je otprilike jednako vremena kao za spajanje preko ISDN-a. Sama veza uspostavljena je za dvije-tri sekunde, te se uskoro u trayju pojavila poznata ikona koja pokazuje status pozivne veze. Istovremeno, Timeport 260 na svojem je ekranu uz poruku "Connected" ispisao IP adresu koja nam je bila dodijeljena. Na displeju mobitela nakon toga se pojavila poruka "GPRS Data Session"; Motorola se sretno i spretno "zakvaila" na GPRS.

Slika 9.: Status ''Dial-up'' veze dok smo spojeni preko GPRS-a - Prvi testovi pokazali su da GPRS veza radi sasvim solidno, makar povremeno ne i savreno - ali mora se uzeti u obzir da smo ovaj test provodili samo nekoliko dana nakon to je VIPnetova GPRS mrea putena u rad! Budui da Motorola Timeport 260 podrava dva kanala za download, dakle za tijek podataka prema mobilnom telefonu, ukupna je teoretska propusnost ovakve GPRS veze 26.8 kbps (jedan GPRS kanal ima propusnost od 13.4 kbps). Malo smo se poigrali programima za elektroniku potu, Internet Explorerom i slinim aplikacijama. Iako u testu nismo postigli oekivane rezultate - ipak, GPRS mrea je tek u prvim danima pokusnog rada - na je prvi dojam da je razlika u brzini u odnosu na klasinu GSM vezu odmah primjetna! Naime, prenosei pokusnu datoteku s naeg posluitelja, dobili smo kapacitet prijenosa do 2

14

KB/s (kilobajta u sekundi) na ve saetim datotekama, to, dakle, jo ne odgovara ba u potpunosti kapacitetu naeg testnog GPRS-a, ali ipak smo na ovaj nain mogli u prosjeku prenijeti 120 kilobajta u minuti, to u odnosu na klasian GSM (9.6 kbps, kilobita u sekundi, tj. oko 0.9 kilobajta u sekundi, odnosno oko 57 KB u minuti) ini vie nego dvostruko poveanje.

Slika 10.: Detaljno nadgledanje ostvarene GPRS veze - Jesu li ove vrijednosti malene ili velike ovisi prije svega o tome to potencijalni korisnik eli raditi koristei GPRS, no smisao "mobilnog Interneta" je u mogunosti brzog itanja elektronike pote, te ugodnijeg surfanja po WEB-u, a GPRS ovdje definitivno znaajno popravlja situaciju. - Isplativost ovakvog spajanja na Internet ovisit e, naravno, prije svega o cijenama koritenja GPRS-a, naravno, uvijek e postojati razlike u stavovima; nekima e biti basnoslovno skupo, nekima ne. No, nakon svega iznesenog, stjee se dojam da e se upgrade na GPRS mobitel isplatiti svim poslovnim korisnicima koji esto putuju te sa sobom nose prijenosno raunalo i ele esto skinuti elektroniku potu ili pogledati neku web stranicu. Potencijali GPRS-a veliki su; ak i u ovako ranoj, testnoj fazi, ove brzine zasjenjuju ono to bismo dobili klasinom GSM vezom. Moda ne djeluju naroito "glamurozno" za korisnike raunala i Interneta, no ipak valja imati na umu kako se ovdje radi o beinoj, mobilnoj komunikaciji, u kojoj vrijede poneto drugaiji zakoni, te da je ovo znaajan korak naprijed. Pojavom GPRS modela s podrkom za vie

15

Slika 11.: Prijenos datoteka vremenskih isjeaka, mobilni e Internet preko GPRS-a postati jo bri; krajem godine trebao bi se ak pribliiti modemima koji rade preko fiksne mree. - Kao to je vidljivo na slici 11., prilikom prijenosa datoteka postiu se rezultati kojima moemo biti zadovoljni: prosjeno, u minuti moemo prenijeti dvostruko vie podataka nego klasinim GSM nainom oko 100 do 120 KB u minuti (s dva GPRS kanala realno je oekivati jo bolje rezultate, do 2,5 KB/s).

2.4. GPRS mobitel u kombinaciji s Palmom

16

- Kad su stvari s raunalom radile dobro, odluili smo otii korak dalje. Pravi je smisao GPRS-a u mobilnom Internetu, pa smo eljeli provjeriti kako e "stvar" raditi u kombinaciji s PDA runim raunalom kakav je Handspringov Visor, ili - uostalom - bilo koje PalmOS kompatibilno raunalo. Problemi su se pojavili odmah na prvom koraku: GPRS veza nije klasian tip veze. Naime, kako smo ve rekli, prilikom ostvarivanja GPRS veze mobitel ne "bira" tipian telefonski broj, ve mu je potrebno samo poslati naredbu kojom e se povezati s APN posluiteljem koji je bitan za GPRS. No, za PalmOS ne postoje nikakve dodatne aplikacije koje bi pojednostavile postupak konfiguracije runog raunala za rad u kombinaciji s GPRS mobitelom (u ovom sluaju, kakva je Motorola Timeport 260). Osim toga, Palmova "Network" aplikacija prilino je, rei emo tako - blesava. Naime, oekuje od nas da upiemo "telefonski broj". Traei na Internetu odgovarajue upute, ili barem neto od ega bismo krenuli, bili smo zapravo prilino obeshrabreni: na jednim smo stranicama ak naili na informaciju da je nemogue uspjeno "spariti" GPRS mobitel i PalmOS raunalo! - Stoga nam nije preostalo nita drugo nego da potruditi se i pokuati (i moram priznati, uz ''malu'' pomo mojih informatiara) sami nekako rijeiti stvari jer na Internetu nije bilo ba nikakvih uputa. Problem je u tome to se u praksi pokazalo da nije dovoljno Visoru ili Palmu rei da umjesto klasinog telefonskog broja jednostavno bira kd "*99#" koji nam je potreban za ostvarivanje GPRS veze. Stoga smo detaljno "proetali" kroz sve mrene postavke koje su na raspolaganju na PalmOS-u. Glavni je "problem" u tome to je prilikom ostvarivanja veze potrebno mobitelu poslati i ostale konfiguracijske parametre, poput imena APN posluitelja, tako da smo se morali upustiti i u pisanje vlastitog skripta za ostvarivanje GPRS veze. Iz tog skripta potrebno je mobitelu poslati dosta zapetljanu AT naredbu (AT+CGDCONT=1,"IP","gprs.vipnet.hr","0.0.0.0",0,0) koja postavlja te poetne parametre, odnosno "obavjetava" mobitel o imenu APN posluitelja, te da se koristi IP protokol i dinamiko dodjeljivanje IP adresa.

17

Slika 12.: Pristup Internetu putem GPRS-a na PalmOS raunalima - Takoer, problem je u tome to ovakav nain GPRS spajanja, kakav smo mi uspjeli postii, nee raditi na PalmOS raunalima s operativnim sustavom starijim od verzije 3.3. Zbog naina na koji su realizirane infracrvene veze pod PalmOS operativnim sustavom, na alost u PalmOS-u 3.1 (koji je ugraen u Visora i Visora Deluxe) nismo uspjeli podesiti GPRS vezu jer se osnovnoj mrenoj aplikaciji na tim raunalima ne moe na jednostavan nain "objasniti" da za komunikaciju s mobitelom ne koristi infracrveni "modem", ve obinu izravnu infracrvenu vezu; na raunalima s PalmOS-om verzije 3.3 ili novije (Visor Prism, Platinum i sva nova Palm raunala ili ona iji se OS moe nadograditi) ovakav e nain spajanja, meutim, savreno raditi jer ona znaju koristiti infracrvenu vezu na nain koji vie odgovara naoj Motoroli Timeport 260. Raunalima sa starijim PalmOS-om (3.1) moe se djelomino pomoi koritenjem jednog besplatnog programa koji omoguava "Network" aplikaciji da odmah krene na izvravanje naeg skripta te tako poalje odgovarajue naredbe modemu, no i ovdje smo naletjeli na problem: stari PalmOS, ini se, ne eli poslati AT naredbu dulju od tridesetak znakova, a starija Palmova raunala kao i prvi Handspringovi Visori nisu, na alost, nadogradivi na noviju verziju PalmOS-a. - Problema u povezivanju GPRS mobitela s PDA raunalom je, dakle, bilo, tako da je to podruje na kojem e se poneto trebati promijeniti kako bi prosjean korisnik mogao ugodno koristiti ovakvu kombinaciju ureaja. Korisnici PalmOS-a 3.5 ili novijeg ne

18

bi trebali imati nikakvih problema, a prema tvrdnjama strunjaka iz ovog domena, na rjeavanju problema koji mui PalmOS 3.1 aktivno se radi i uskoro se oekuje kvalitetno rjeenje i ovog problema.

19

3. Zakljuak

- Bez obzira na prednosti raunala i Interneta, najefikasniji nain prenoenja informacija danas jo uvijek su mobilni telefoni. Zato je i logino da je, prije ili kasnije trebalo doi do njihovog spajanja u jedan ureaj. Ta integracija bio je ''Internet na dlanu'', odnosno WAP Wirelles Application Protocol. WAP je omoguavao pregled Internet stranica na zaslonu mobitela, no zbog svojih ogranienja u brzini protoka informacija nije najbolje proao. - Tu se pojavljuje GPRS, rjeenje koje predstavlja korak prema treoj generaciji mobilnih komunikacija. To je nova, negovorna usluga koja omoguuje slanje i primanje informacija mobilnom mreom. GPRS nadopunjuje dananju mreu komutacije kanala i SMS uslugu. GPRS nije neto posve novo u svijetu mobilnih komunikacija, to je nadogradnja postojee GSM tehnologije, njegovi korisnici i dalje mogu koristiti svoju SIM karticu, samo to im treba odgovarajui mobitel koji podrava GPRS. - Iz niza prednosti koje nudi GPRS (povoljnija naplata usluge prijenosa podataka, brzina prijenosa podataka, trenutna dostupnost, nove aplikacije) izdvojit emo da su korisnici stalno on-line, dakle nema potrebe za modemima i spajanjima pri slanju podataka, nego se podaci mogu poslati odmah, im se ukae potreba za njihovim slanjem. ''Uvijek spojen'' kako se za GPRS kae, daje jednu novu psiholoku dimenziju, jer slanje podataka vie ne izgleda kao zaseban servis, ve kao integralni dio mobilne usluge. - GPRS trenutno podrava ''Point to Point'' slanje (slanje informacija jednom korisniku GPRS-a), ali ne i ''Point to Multipoint'' (slanje informacija za nekoliko korisnika istodobno). U njegovoj drugoj fazi, GPRS bi trebao donijeti jo bri prijenos podataka i inkorporiranje EDGE tehnologije (Enhanced Data rates for GSM Evolution), te podrku za ''Point to Multipoint''. - GPRS je postao realnost u veini mrea Europe i sada je potrebno stvoriti nove usluge i vrijednosti te naviknuti korisnike da je surfanje Net-om preko mobitela normalna stvar kako bi se pripremili za UMTS.

20

- I na samom kraju, spomenuli smo i UMTS, Universal Mobile Telecommunucations System. Predstavlja dio projekta ''IMT-2000'' vizije tree generacije (3G) mobilnih komunikacijskih sustava koje je donijela ITU (International Telecommunucations Union), meunarodna telekomunikacijska udruga. UMTS bi trebao omoguiti budue beino informatiko drutvo. 3G mree trebale bi donijeti revoluciju u nainu na koji koristimo Internet, poslujemo i ivimo. On e povezati fiksne, beine i satelitske komunikacije, informatiku i telekomunikacije, ubrzati konvergenciju i povezati razliite medije i naine komuniciranja (tekst, slike, grafiku, video, glas). Kljuna prednost koju donosi trea generacija mobilnih telefona jest ubrzanje prijenosa podataka, to e omoguiti pojavu niza novih usluga i aplikacija putem mobilnih telefona. - Osim pristupa Internetu, UMTS e donijeti i druge, multimedijske sadraje na mobitele, globalnu povezanost te ureaje kojima e se moi komunicirati na vie naina: glasom, slikom, podacima, videom - Posve je jasno da je GPRS tehnologija relativno brzo ula u Hrvatsku. Uz sve prednosti koje nosi, bilo bi teta ne iskoristiti ju.

21

4. Literatura

1. F. Jelui: Informacije i komunikacije, FPZ, Zagreb, 1999. 2. H. Gold, D. Kovaevi, Z. Kavran: Informatika u prometnom inenjerstvu, FPZ, Zagreb, 2001. 3. asopis ''Vidi'' 4. asopis ''Info'' 5. asopis ''Bug'' 6. www.mob385.com 7. www.vipnet.hr 8. www.crogsm.com 9. www.digimark.hr 10. www.telfon.net 11. www.klik.hr 12. www.ericsson.hr 13. www.ht.hr 14. www.vjesnik.com 15. www.vecernji-list.hr

Split, 6. prosinca 2002. Igor Peji

22