You are on page 1of 1

ZA KRAJ

NAJBOLJI SAVET KOJI SAM IKADA DOBIO

Pripremajte se, da biste izlagali jezgrovito


Branislav urkovi
Generalni direktor Apollo eBusiness Solutions

eki od najboljih saveta koje sam titulom u beogradskom Energoprojektu, dobio nisu ni izreeni. Tokom vie od 25 radio sam u konsultantskom timu gde je godina karijere susretao sam svako od nas bio odgose sa mnogim ljudima znavoran za odre eni deo ajnog autoriteta i na visojednog ogromnog projekta. Na estim redovkim poloajima. Zakljuio sam da najuspeniji lideri nim timskim sastancine postavljaju sebe u cenma svako je referisao iz tar panje. Oni paljivo i sa svoje oblasti. Moj tadaNajuspeniji lideri uvaavanjem sluaju sagonji ef umeo je da kae, ne postavljaju sebe samo za sebe, naravno: vornika. Ta panja i nesebinost ini da se ljudi u nisam ovo dovoljno u centar panje. njihovom prisustvu oseaju prouio pa neu moi prijatno, otvoreno govore i ukratko da vam izneOni paljivo i sa diskutuju, i tako daju pravi sem... Znai sve moe doprinos. Na taj nain od uvaavanjem sluaju da se ispria nadugako svojih saradnika dobijaju i nairoko, ali samo ono sagovornika najbolje, a to ih ini praime zaista dobro vladavim liderima. mo moemo da izloimo to se tie odre enog kratko, jasno i jezgrovisaveta koji sam dobio, sarato. Poto sam skoro svaivao sam sa mnogo sjajnih ljudi vrednih kodnevno u prilici da se pripremam, ili da budu sasluani i da ih se rado seam. da drugima neto govorim i izlaem, toliKao mlad inenjer, skoro na poetku ko se esto i setim svoga biveg efa Vlakarijere, ali se ve znaajnom i ozbiljnom de i tog njegovog mudrog saveta.

MOJI SAVETI

Ako radite u mojoj firmi uete da kaem...

To e vam dati prednost bez obzira ime se bavite! Bez engleskog nema prosperiteta i veina vrata slobodnog sveta ostae zatvorena za vas.

UITE ENGLESKI JEZIK

Fokusirajte se na stvari koje radite bolje od drugih. To je kljuno u denisanju strategije, poslovne i svake druge.

RADITE TO NAJBOLJE ZNATE

Koliko god da je prezentacija dobra nee izgledati dobro ako su brojke loe. Ne maskirajte loe rezultate. Samo ako su dobri, zasluiete tuu panju.

NE MASKIRAJTE REZULTATE

66 | SVET OSIGURANJA I FINANSIJA februar 2009