You are on page 1of 270

PROHSZKA OTTOKR SSZEGYJTTT MUNKI

GYJTEMNYES

DSZKIADS

PROHSZKA OTTOKR SSZEGYJTTT MUNKI


S A J T AL R E N D E Z T E

SCHTZ ANTAL

IV.

KTET.

S Z E N T ISTVN-TRSULAT AZ A P O S T O L I S Z E N T S Z K KNYVKIADJA
BUDAPEST

PROHSZKA OTTOKR

FLD S G
KUTATSOK A GEOLGIA S THEOLGIA RINTKEZ PONTJAI KRL

II. KTET.

SZENT ISTVN-TBSULAT AZ APOSTOLI SZENTSZK KNYVRIADJA


BUDAPEST

TDIK

KIADS.

Fenntartunk Copyright

minden

jogot,

a fordts

jogt

is.

by Stephaneum

Budapest.

NihU obtat. Nr. 2631. Dr. Theophilus Elinda, censorom praeee*. Imprimatur. Btrigonii, die 35. Octobris 1927. Dr. Julius Walter, vic. cap.

Kiadja a Szent Istvn-Trsulat. S T E P H A N E UM NYOMDA S KNYVKIAD R. T. Budapest, VIII;, Szentkirlyi-utca 28. ez. Nyomdaigazgat : Kohl Ferenc.

TARTALOM.
Oldal

XIV. gi Vilgok XV. Rgi vilgok XVI. Fejld vilgok XVII. Ember s evolci XVIII. A fld korszakai kor. 1. Kambri, sziluri, devoni formci ... 2. Ksznformci 3. A diaszformci Kzpkor. 1. A trisz 2. A jura 3. A krta jkor. 1. Harmadkorszak 2. Diluvium XIX. A mzesi teremts-trtnetnek rtelme XX. A szellemek oszlsa XXI. Nagyrabecsls s fegyverbartsg. XXII. A modern ember vallsossga Fggelk A fld titkai (1902) Pluto vagy Neptun (1903) Miit s hogyan mkdnek a tzhny hegyek? (1903) Jeges kozmognia s lelkes vilgnzet (1912) ... j kozmognia (1912) A kiad jegyzetei

1 13 25 60 78 83 88 98 101 105 117 121 133 149 134 177 184 205 210 214 219 239
2 5 7

IV

XIV. gi vilgok.
Minek az anyag, ha nincs rajta let? ez volt az elzi) fejezetnek nagy argumentuma az anyag s az let kzti ben ssges sszefggs kimutatsra. Ez rvet elfogadtuk, s ez rv nyomban az emberi gondolkozs csakhamar para dicsomokk varzsolja a tvoli csillagokat. Flammarion kl tszete e rszben elgg ismeretes s nyomaiban jrnak tb ben s mg a nmet jzansg is a csillagvilgok benpes tsre indult ki Pohle Die Sternenwelten und ihre Bewoh ner c. mvben. A modern termszettudomny szvesen veszi ezt a gondolatot, mert jl tudja behelyezni a kozmikus fejldsnek rendszerbe: szerinte minden csillag s nap valamikor lettel bortott fldd lesz; az let az anyag virga, s ahol anyag van, ott az let is kiverdik rajta. A fizi kai fejlds szksgszersge kizr minden clszersget, mint klnll elvet, nem szorul semmifle rtelmes rendezre, ki a vilgba gondolatot fektessen s rendet teremt sen; az let az anyagbl van s valamikor mindentt t a fejldsnek az az rja, melyben az let kivirgzik. me gy szoktunk ltalnostani s igazat s tvelyt egy mssal sszekeverni. Nem tagadhatom meg magamtl azt az lvezetet, hogy a csillagvilgok letnek elkpzelsn, amint az a modern tudomnyban divat, ki ne mutassam az igaz gondolatnak ltalnosts ltal val megrontst; nem tagadhatom meg magamtl azt az lvezetet, hogy fl ne tntessem ezen a pldn azt, hogy mennyire tartzkodnak kell lennnk, ha az objektv rendet a valsg szerint meg ismerni kvnjuk. Az ismeret gyakran szolgl valamifle sszekttetsnek s sszetartozsnak beltsval, amilyen pl. ez is, hogy az anyag s az let valban sszefgg, de ezt az sszetartozst lehet helytelenl flfogni, lehet egyoldalan rtelmezni, lehet ltalnostani s oly terjedelmet adni neki, hogy az eredmny, melyre jutunk, teljesen tll a clon s meghaladja az elvek rvnynek kerlett. Msrszt e krP r o h u k a : Fld s g. U. 1

PROHSZKA OTTOKR

ds trgyalsa nagyszer vilgossgot araszt a fld trtne tre is s j szempontot nyit annak helyes flfogsra. Az alapos fejtegets cljbl ismertetnem kell elljr ban a csillagvilgok megteremtinek' rveit. Az els rv, melyre tmaszkodnak, az elz fejezetnek gondolata, hogy az let a vilg clja, gy rtve a clt, mint betetz, koronz alkatrszt; Kosmisches Leben als Zielpunkt der Philosophie der Astronomie; a tudomny a kozmikus letben szerves betetzst ltja a vilgnak. A vilgok fejldnek, sietnek az letben kivirgozni. Ezt a gondolatot elfogadtuk mi i s ; gynyrkdnk benne s mly blcsesget sejtnk benne: let, let, ez a vilgok refrnje, ez shaja. Lesz is a vilgban let; ha a metafizika a dol gok rendjt az letbe gravitlni ltja, akkor meglesz vala hol az a megshajtott let; le nem maradhat a vilgrl; de ms krds az, vjjon hol lesz s kivltkp mily mrtkben lesz meg. Ha az anyagnak sszekttetst az lettel fizikai kapcsolatnak gondoljuk s nemcsak metafizikainak, ms sz val, ha az letet az anyagbl j elvek kzbelpte nlkl magyarzzuk s az letet az anyag kmiai vegyletnek tartjuk: akkor az anyagnak gravitcija az letbe annyira terjed, mint az anyag maga; az anyag a nagy mindensgben mindentt az let stdiumba siet belelpni. Kopernikus rendszere ezt a gondolatot kzkeletv teszi: a csillagok fldek, az letnek fldjei. Ha fldek, let van rajtuk. Ez a kvetkeztets ugyan csak analgibl indul ki, a csillagoknak, fldnkhz val hasonlatossgbl, de ez a kvetkeztets subjectve oly kzvetlen, objectve oly begyz, hogy Kopernikus hvei mind a csillagok lakhats gnak prtoli. Pohle Die Sternenwelten und ihre Bewoh ner c. mvnek kritikusa, a jeles tbihgenitheolgus, Schanz, ismertetsben mltn ezt jegyzi meg: A szerz (Pohle) fejtegetseinek vgeredmnye az, hogy a csillagok lakha tk. Flsleges kln megjegyeznem, hogy tlag n is ezen a vlemnyen vagyok, mert mr tz v eltt Cusai Mikls nzeteinek ismertetse alkalmval kifejtettem, hogy a jeles kardinlis (Cusai Mikls) kvetkezetesen jrt el, mikor a csillagok lakhatsga mellett nyilatkozott; ha a fldet csillagnak s a csillagokat fldeknek nzi, akkor kvetkeze tesen jrt el abban is, ha a csillagokat lakhatknak gon dolta. A kopernikusi rendszernek kifejldse a csillagszok e flfogst mg jobban megerstette. Jllehet Galilei a csillagok lakhatsgrl szl vlemnyeket csak metafizikai

GI VILGOK

okoskodsoknak s emberi vlekedseknek tartja, azrt mgis maga is e vlemnyhez hajlik. (Litterarische Rundschau. 1885. 80. hasb.) A kopernikusi rendszer azta is egyre jobban rlelteti ezt a gondolatot. Sznkpelemzse kimutatja, hogy a csilla gok oly anyagbl valk mint a fld, hogy anyag s anyag kzt, a rgi gnosztikusok s manichaeusok nevetsges pl dja szerint klnbztetni nem lehet; ha teht a csillagok csak oly fldek mint a mi fldnk, mirt tagadjuk el tlk az letet? Tovbbi rvt Pohle a vilgclbl veszi, melyet szin tn mltattunk s elfogadtunk; az rv a kvetkez : Isten nek a vilgot sajt dicssgre kellett teremtenie, mg pedig nemcsak objektv dicssgre, mely az rtelmetlen vilg ban kifejeztetik, de formlis dicssgre, melyet a termszetet flfog ismeret s a remekm szpsgtl elragadtatott sze ret akarat nyjt az rnak ; az rtelmes teremtmny lelkn gyullad ki a formlis dicssg, addig a termszet nma s stt; ragyog lesz az intelligens szem tkrn, hangos lesz az imdkoz ajkon. Mr pedig az anyagi termszetet Isten nem a szellemekrt teremtette; az angyalok vilga a fizikn tl van : kell teht a fizikai ltben rtelmes, szeret intelligen ciknak lenni, kikhez Isten a vilgban szl. A vilg az Isten nek hang- s terhullmos, tmecsekben rezg szzata; minek a hang- s fnyhullm, ha nincs hozz rece- s dob hrtya? minek a rezgs, ha nem rezeg tle emberi szv, melyben a rezgs meleg rzss vlik? Vgl a geolgiai s a mikroszkopikus flfdzsekre utal, melyek a fldn az let uralmrl tanskodnak. A ter mszet szinte kirasztja az let bsgnek szarujt; minden talpalatnyi, st minden millimternyi trben megveti a l bt s siet, nehogy idt vesztsen; mihelyt lehltek a lvk s alkalmas lett az let hordozsra a kreg, azonnal term kenyek lettek a vizek s letcsirktl terhes a fld. Bizo nyra gy van ez mindentt. S minek volnnak azok a csillag vilgok kpzeletes letkkel, kprzatos pompjukkal, ha nincs ott rajtuk is rtelmes lt, ismeret s szeretet? De az ember miatt nincsenek; a mindensg nagysgn elborul lelknk csalt sejtheti a csillagvilgok pompjt, de szemnk nem r el odig; nem miattunk vannak azok, hanem bizo nyra lesz rajtuk is rtelmes let, mely a teremtett vals got dicshimnusba foglalja. E gondolatok behatsa alatt kpzeletnk megterm1*

PROHSZKA OTTOKR 4 knyl s hajlandk vagyunk a nagy mindensget sznpom ps vilgokk varzsolni s lettel koszorzni A ragyog kpzelet el is veti magtl a fket s annnyira megtetszik magnak az let vltozatos vilgainak elkpzelsben, hogy a napokat s csillagokat, melyek ott fnn ragyognak, csak szigeteknek nzi, melyeken az let cenja egy-egy hull mval tajtkozva, sziporkzva tvetdik. A kpzelet e jtknak behatsa a gondolatra igen jellemz. Sokakat elcsbt arra, hogy az letet az anyag funkcijnak tartsk s hogy a vilgok sorban az anyag rk fejldsnek nagyszer jtkra ismerjenek. Az ltal nos let mg jobban elbortja az intelligencia szemt, az let belthatlan tvlata mg korltlanabb teszi a mechani knak uralmt, miutn mg az letet is, mint funkcit ha talma al vetette. Ha az let az anyagnak virga, akkor a clszersg az anyagi ltnek veleszletett hozomnya; ha az anyag a ltnek szksgessgvel gravitl az letbe, akkor a rendez, intz kznek nyoma, mint a rosszul informlt agynak ideiglenes szlemnye sztfoszlik s eltnik; nem szorulnnk sehol rendezked szre, pozitv meghatrozsokra: szksgszersg s clszersg egybeesik a lt s az let szoros egymsutnjban. Nem mondom, hogy a csillagvilgok ltalnos let nek vdi, amilyen pl. Pohle, ezt az irnyt kvetn; ellen kezleg az let szerinte az Isten mve, elveknek kifolysa, melyek az anyagi lten kvl keresendk. Csak azt lltom, hogy az let ez ltalnossgnak kprztat kpei, a vilgok belthatlan perspektvja, knnyen elfelejteti az emberrel, hogy az let nem az anyagbl van s hogy felsbb elveknek kell fllpnik az anyagban az let flserkentsre. Hozz szokunk az letet termszetadta valsgnak nzni s nem klnbztetnk anyag s let kzt, mint kt egymsutn kvetkez, de nem egymsbl lett vilg kzt. A csillagvilgok lete teht szellemtelen gondolatlansgra vezethetne; ezzel szemben a reflexik, melyek az let lltlag ltalnos uralmhoz fzdnek s mgis annak kor ltoltsgra utalnak, igen hasznosak az igazsgnak fl ismersre. Az let s az anyag sszeval, de hogy mily rven serken ki az anyagbl az let s hogy mily mrtkben k veti az let az anyagot, arrl a mindensg sokkal mlyebb gondolatokkal szolgl, mint a klt-asztronmok s mint a kozmosznak apriorisztikus eleventi.

GI VILGOK

Elszr is azt ltjuk, hogy az let nem oly pazarul van elhintve a mindensgben mint ahogy a Flammarion-i kpzelds lmodn. Elkel tartzkodst mutat az let, mintha tletesen nll rtelmisgnek szabadon vlasztott tervei szerint jrna el. Valban mily nagy, mily vgtelen agy a vilg s mily kevs rajta az let Az let bizonyra a lt telje s virga, de ebbl a virgbl tlsgos sok gy ltszik nincs a vilgban. Tekintsk meg mindenekeltt bolyg-rendszernket, amit e rendszerben ltunk, nem nyjt valami tlsgos biztat kiltst a vilg ltalnos letnek flttelezsre. A mi fldi letnkhz hasonl letnek flttelei kevs bolygn tallhatk. Az els szerepet ezeknek megteremts ben a bolygnak tmege s slya jtssza. Kis bolygknl kicsiny a vonzer is, minek folytn atmoszfrjuk nagyon big s nem alkalmas arra, hogy a vzprt hordozza; ellen kezleg nagy bolygknl az atmoszfra nagyon sr, st fo lykony volna; als rtegei hasonltannak az cen stt, nma vzrtegeihez. Az atmoszfrra rendesen nem gondo lunk ; inkbb arra reflektlunk, hogy mennyit nyomnnk, ha Jupiterre vagy Saturnusra vetdnnk; Flammarion sze rint egy kzpalkat ember a napon 2.000 kilogramm sly nak rvendene. Valban nehzkes, lajhr-fle lnyekk ne velne minket egy ms vilg. Azonban nem a suly a fdolog; a legnagyobb baj az atmoszfrnak hasznlhatatlan vegylete volna. Azok az ris nagy bolygk roppant rctmegkkel folykony lla potukban bizonyra elnyelnk az atmoszfra lenyt s szn savt, mire megalusznak; maradk-atmoszfrjuk pedig olyan volna, hogy abban az let nem tenghet. Ezt a nehzsget lltja elssorba Boiteux Les terres siderales cm remek rtekezsben. Figyelmnk mondja knnytetenl is a nagy csillagtestek fel fordul, ott szeretnk meghono stani az letet s elkpzelni e nagy vilgok pompjt; de p ott tallunk legnagyobb nehzsgekre, melyeket az let nek fldi kellkei s flttelei szerint tlve, az lettel ki nem egyeztethetnk. Si l'atmosphre aerienne d'un grand globe massif ne se trouve pas liquefie par son propre poids, c'est qu'une grand parti de sa substance, la parti la plus dispose a se combiner chimkjuement, comprenant i'oxigne et l'lment carbon, aura t absorbe par la matire mtalHque de l'astre, de teile sort, qu'il ne sera plus rest qu'un gaz simple et inactif, incapable de servir la nutrition et

PROHSZKA OTTOKR

la respiration des tres organises. (Les terres siderales. Compte rend du Congrs scientifique international des Catholiques tenu Paris. Septime Section 296. lap.) Nagy testeknl a nehzkessg roppant nagy; ez az er meg olvasztan az atmoszfra sr rtegeit, ha ugyan nem brn kmiai egyeslsre az egyeslni ksz lenyt s sznenyt az rcekkel. Kis gi testeken nincs atmoszfra, mert nincs elegend kzponti vonzer ; nagy testekben nincs atmoszfra, mert a sr lgkrben, melyet a tlnagy kzponti vonzer sr st ssze, a lecsapds elkerlhetlen; ha pedig ez nem is llna be, az oly sr s tn folykony atmoszfrban a mi fogalmaink szerint val let nincs otthon. S ha ez exakt gondolat vilgossgnl nznk szerte szjjel a mi bolyg rendszernkben, ugyan hol, melyik csil lagon gyanthatunk letet? Tekintetbe jhetne a bels bolygk kzl a Venus s a Mars, a kls bolygk kzl a Saturnus. Egyikn sincs let dacra valamennyi kltnek. A Venus leginkbb kzelti meg a fld adatait, ami tr fogatt, tmegt s a naprendszerben elfoglalt llst illeti, de vannak oly sajtsgai, melyekkel az let aligha frhet meg. Mondjk, hogy 224 nap alatt fordul meg tengelye krl; csillagszati napja teht egybeesik vvel. E hossz nap alatt a napsugr sti az egyik oldalt, gy hogy elprologtatja tengereit, mialatt a hossz j alatt a msik oldal jgbe fagy s roppant havazsok bortjk hlepellel a Venusnak ez oldalt A havazsok arnyban llnak a tengerek prolgsval. S mi fle viharok sodorhatjk e fellegeket a kt nagy hklnbzet flteke fltt! Itt nincs let 1 Az ltalnos let kl tje is igen lehangoltan szl Venus letrl. letet termsze tesen tulaj donit neki a theria kedvrt, de minden arra mutat, hogy a Venuson sokkal kevsbb kellemes lehet a lt mint a fldn. s nem valszn, hogy ott meglehessenek azok a termszeti flttelek, amelyek e vilgon kzremkdtek Babilon, Thba, Athn, Rma s Prizs civilizcijnak kifejldsben... Olyan zivatarok, zporok, jgesk, havak lehetnek ott, amelyekrl a mi fldnk legfktelenebb gi hbori s egyb tnemnyei halavny fogalmat sem adhat nak. Az esthajnali csillag, mely az est csendjben s a madrdallos hajnalkor oly nyugodt, tiszta fnnyel ragyog az gbol ton, ez a Venus, meglehet, a termszet iszonyatos dhngsei nek sznhelye s laki, emberek vagy llatok, rks, vad

GI VILGOK

harcban llanak egymssal*. (Camille Flammarion, Csillagos estk 39. 1.) A msodik bolyg, melyrl flttelezhetnk, hogy letet hord, a Mars csillag. Nagy vrakozsokat fznek hozz; lakosait a mveltsg legmagasabb fokn gondoljk; llt lagos csatornahlzatbl a vizeknek rendszeres elosztsra s a fldmvels s ipar nagy elhaladottsgra kvetkeztet nek. Szerintk a Mars csillagon szrevehet vonalaknak rtelmi eredeteknek kell lennik, risi mveknek, melyek azonban csak neknk, kik a Mars-lakkhoz kpest csak gyerek jtkokat hvhatunk ltbe, ltszanak nagy mveknek. ll tlag a Mars-lakk elhaladott civilizcija megkzd azzal a nagy fladattal, hogy elapad tengereinek vizeit termke nytn ossza el a kontinensen. Ezek legalbb is mersz elmletek, ha nem nevezzk inkbb lmoknak. Sokkal valsznbb, hogy a mai Mars csillagon let nincs. cenjai s fldsgei egyre vltoztatjk helyket; tengereinek nincs gya s gyltszik, mintha nk nyesen vgigsprnnek a kontinenseken; msok a Mars csillagon csak parttalan cenokat ltnak, melyek be vannak fagyva s a tenger ramai nekifeszlve a jgkregnek, sztrepesztik azt s ris riansokat vonnak a vigasztalan jg mezkn vgig; e riansok szz kilomternl szlesebb s tbb ezer kilomter hossz vonalakat vonnak a Mars-bolyg felletre s bizonyra nem az rtelemnek, hanem a termszet erinek ksznik ltket let a Marson sincs. Merre van ht az let? A Jupitert mg izz csillagnak tartjk; a tbbiek k zl kozmolgiai fejlds tekintetben a Saturnus hasonlt leginkbb fldnkhz. Ez is, meg a msik kett, Neptun s Uranus igen hg anyagbl llnak, krlbell a vz fajslyra emlkeztetnek; hogyan lehet ezeknek felletn, vagy ha gy akarjuk, ezeknek feneketlen tengereiben let. Az a bmula tos korong, mely mint koszor vezi a nyolc holddal bir Saturnust, rengeteg fellettel knlkozik az letnek; szzszor nagyobb a kls trfogata fldnk trfogatnl. De mit hasznl a fellet, ha jgbl van, mint nmelyek mondjk, vagy ms hasonl, kis fajsly anyagbl, mely egymstl elvl gyrkre s minden egyes gyr ismt klnll sze letekre oszlik? Ezek a gyrk valamikor alighanem a boly gra bullnak s nagy katasztrfkat vonnak maguk utn. me mennyi tr, mennyi fllet a naprendszerben, s

PROHSZKA OTTOKAR

merre van az let? Mennyi anyagsziget szik az rben, s mily kevsen vetette meg lbt az let; dacra az anyag s az let sszefggsnek, dacra a lt filozfijnak, mely az letet, mint a valsg virgt, srgeti, az anyaggal magval mg nincs megadva az let; az letflttelek az anyagnak nem lnyeges, hanem esedkes meghatrozsaitl fggnek; oly esedkes meghatrozsoktl, amilyen pldul atmeg. Azonban a klti kiindulsokkal szemben, melyek Flammarion, Pohle s ms asztronmok s filozfok kedvenc gondolatai, vannak msok, kik bevalljk : nous ne craignons pas d'avancer que la trre est peut-tre la seule plante du systme soiaire, qui et t propre constituer un vritable monde (Boiteux i. m. 300 1.); vannak msok, kik a bolygkat vznek s jgnek tartjk; a kls nagy bolygkat tlag vznek, cenoknak, arnylag kicsiny, szilrd maggal; a bels bolygkat pedig s holdunkat jgmezkkel bortott, vigasztalan csillagoknak. De ha fl is tesszk, hogy van let a Marson is, mi a Fld s a Mars tmege a naprendszer tmegvel szemben s mi az az let, mely e kt csillagra szorult, egyb mint pa rnyi szikra a januri tlben? A mi napunk 1,200.000-szer nagyobb mint a Fld; mily rengeteg anyagtmeg ez a Fld tmegvel szemben. Ha volna mg tbb bolygn is let, ha a Marson, Vnuszon, Fldn, Merkron illatoznk a kbt flra s rvendezne ltnek a frge llatvilg, mindezek a vil gok sszesen alig egy millimter trfogatra terjednnek, ha a napot egy mter kiterjedsnek kpzelnk. S miv zsugorodik ez az arny, ha naprendszernkrl az llcsillagok vilgba trnk s ha azokat a napokat, me lyek hrom-ngyezerszer nagyobbak a mi napunknl, sszegez zk? azokon let nincs, hiszen izz testek; de taln vannak bolygik, melyek nagyobbak mint a mieink s melyeken az let kifestett. Engedjk meg, hogy vannak bolygik s ne tekintsk, hogy a fldi lethez hasonl let ott is ugyan azon nehzsgekbe tkzik, mint a Jupiteren vagy a Saturnuson: vegyk figyelembe csak a tmeget. Mily risi nagy testek ezek let nlkl; mily parnyi az let trfoglalsa az anyag tmegein. Ha g erdket kpzelnnk, melyek krl nagy tvol sgban legyek, ji lepkk imbolyognak, megkzelt kpet nyernnk a vilgok terjedelmnek s az let uralmnak ar nyrl. Vgtelen nagy, g szvtnekek akkor azok a na pok, melyek hevben parnyi kevs let melegszik. Hihet-e, hogy ez a Teremtnek clja? Hihet-e, hogy ez ris csil-

GI VILGOK lagtestek fladata ne legyen ms, mint ltetni ez elhal, parazita vilgokat A bolygk gyis csak szikrk, melyek a napbl kipattannak, csak tzes cseppek, melyeket a kz ponti test explozii kifeccsentettek; ezeknek a lehlt csppknek egyikn-msikn flserken az let; vjjon ez a mel lkes, mintegy odavetett kpzds, azonosthat-e az ltal nos let gondolatval? De ht mi legyen e tzes s kigett napok clja, ha nem tat let? Nem tagadjuk, hogy az let a cljuk, hiszen ha tagadnk, ellenkezsbe jutnnk egyik alapvet gondolatunk kal ; de br ezt megengedjk, ugyanakkor tjt akarjuk llni & kpzeletnek s ki akarjuk mutatni, hogy az let nem gy clja a ltnek, mint ahogy azt az ember kpzeli, hogy a vil goknak nem szksgkpen kell letet hordozniok egsz terje delmkben, hanem hogy a Teremtnek kln mvt kpezi az let s az letnek kiterjesztsben is mindentt szuvern szabadakarata s tetszse rvnyesl. A mi flfogsunk az, hogy az isteni gondolat nem a tmegben rvnyesl. Az Isten nem fukar s nem agglyos. letet akart teremteni s azrt ltbe hvott vilgokat, nap rendszereket ; gy ahogy tetszett neki, lettel bortotta a kisebb bolygkat, nmelyikre nvny- s llatvilgot, n melyikre tlag tengeri letet teremtett s volt olyan bolyg is, melyre rtelmes, erklcsi, vallsos lnyeket is helyezett Nagylelk s tartzkod, pazar s vlogats volt teremts ben. Szabadon alkotta meg az let fltteleit; tengereket szrazfldeket levegt; tztatta a szrazfldeket vzzel, a levegt telitette vzprval, hogy fld s leveg olyan legyen, mint a vzbe mrtott szivacs, mert csak ilyen llapotban alkalmas az let hordozsra. Ezek a kellkek nincsenek meg mindentt, st a mi naprendszernkben gy ltszik csak a fldn vannak meg megfelelen. Az lethez szilrd talaj, arnylagos bke, biztostott egyensly kell; kataklizmk, katasztrfk megrengetik s megsemmistik az letet ha gya koriak. A Mars-csillag gy ltszik, br regebb s elhaladottabb mint mi, folytonos katasztrfk sznhelye; tengerek sprnek vgig fldsgein, gy gondoljk azt azok, kik a vonalakat jgriansokkal magyarzni vonakodnak. , Lehetnek nagy bolygk, melyek tlag tengerekbl ll nak ; ezeknek is lehet letk; st gazdagabb, bsgesebb letk lehet a szrazfldek letnl. Lehet, hogy a Teremt nagy bolygkat csakis tengeri lettel teremtett, melynek gazdag flrja, vizi faunja van, de nincsenek rtelmes te-

10

PROHSZKA OTTOKR

remtmnyei; vagy ha vannak, bizonyra nem olyanok, me lyek hangos szavakkal beszlnek, tzet hasznlnak s az emberisgnek levegletre berendezett komfortjt lvezik. Teremtett teht az Isten mindensget, flkestette a vil gokat, de mvn mindentt ltni a szabadakarat, a szuvern rendelkezs, a nagylelk mrsklet nyomait. Teremtett risi napokat, melyek a vilgrt megvilgtsk; teremtett azon kvl lakhat bolygkat, de gy, hogy Boiteux-nek remek kifejezse szerint on dirait, qu'il ne s'est pas proccup de la fondation des terres clestes ou des globes habitables, qu'il n'a point accord leur formation une attention expresse et qu'il s'est simplement rserv d'utiliser son gr les sphres teintes, qui se trouveraient propres constituer des mondes complets ou des pseudo-mondes. (i. m. 306.) Valban ez fnsges gondolat! Az Isten nem kicsinyeske dik, hogy minl tbb letet helyezzen el a fldn. gy tett, mint a hatalmas fldesr, aki az erdt ki nem vgja, a mocsa rat ki nem szrtja, hogy eke al foghassa talajt; legyen erd a vadnak, legyen mocsr a kibicnek; jut is, marad is elg. Teremtett nagy vilgokat; a kisebb bolygkra letet, egyikre ilyet, msikra olyat; s a sok kzl kivlasztott mag nak bolygt vagy bolygkat, melyekre rtelmes teremtst helyezett. Ez a vilgflfogs is gondolat: s van oly szp mint az ltalnos let lma ! Nem a tmeg, nem a sokasg teszi; s az emberi kislelksg meg pen nem dnthet sajt, apr mret gondolatai szerint vilgtervek fltt. E mrskl tekintet rvnyesl mg fldnkn is. Eltekintek a tmegtl, melyre Humboldt is figyelmez tet, hogy az let tmege kilogrammokban kifejezve eltnik a fld tmegvel szemben s pen gy, hogy a nvnyvilg tmege az llatok tmegt mint elenysz apr adatot el nyeli ; (Kosmos I. 224 1.); hanem tekintek az idre, melyet a vilg tlt let nlkl s azutn ismt azokra a szmtatlan vezredekre, melyeket tlt rtelmes teremtmnyek nlkl. Mennyire megreformlja ez a tekintet a filozofl szt, mely nem rti a ltet rtelmes lnyeknek, s a fldi valsgot az emberisgnek flttelezse nlkl. A fld term s ter mel korszakn rg tl vagyunk mr. letkpessgnek virgz idszaka akkor volt, mikor mg sajt bels mele gnek priba potyzhatta a rajta pompz, ds letet; mi kor atmoszfrja sznsavval volt teltve s az let kbultan

GI VILGOK

11

tengett, br mg nem termelte virgait, s az llati let fel sbb s tkletesebb alakjait. A bsges let e korszaka azon ban mg nem volt alkalmas a tkletesebb ltnek s kivltkp nem az emberisgnek hordozsra. Eltekintve az atmoszfra nehz vegylktl, az let talaja mg nem szilrdult meg; k laks megvolt, de falait megrengette a gyakori fldrengs; a katasztrfk veszedelmet hoztak a ltre s ha volt volna ebuja termszetben rtelmes let, az nem szklkdtt volna rmletben s szenvedsben. Az a vilg mg nem volt alkal mas az rtelmes letre. Szmtalan vezredek s milli vek Vonultak el a vilg fltt; a fld elvesztette melegvel vesze delmeit, de egyszersmind term kpessgnek lendlett, s akkor nagy vrtatva, az reged fldn megjelent az ember. Az atmoszfra mr tiszta s tltsz volt, sznsavt elnyelte a rgi vilgok nvnyzete, a vegetci lassbb s szer nyebb tempban dolgozott; egykori ltalnos uralma trt vesztett s a szz erdk helyn a sivatagok s a pampk egy hangsgnak ksrtetei jrnak; a sarkok borzalmas vilga jg- s hmezi alatt rgi letnek szerny emlkeil k sznrtegeket rejtegetett: szval itt az ember, de az kora mr nem az sernek, nem a buja teremtseknek korszaka; st ellenkezleg, terjedni kezd benne a hall orszga. A termszet elhalsa kisri diadaltjban az embert; romokon installlja uralmt. be ksn jtt ez a nagy-r, mondhatnk rla , miutn kivette rszt a hatalombl s az uralombl a rk, a csiga, a saurus, a vastagbr, a raga dozllat, akkor vgre megjelenik az ember. Biztos fltevs az, hogy milli s milli vek multak el a vilg s az let kikezdsei ta. Parnyi kis id az, melyben az ember l; sz mokban kifejezve elenysz kis trt az emberisg kora a fld letnek korhoz kpest. Eltte egymst rtk nemcsak nvny- s llatnemzedkek, de a fajok, nemek, osztlyok, rendek sorai; nvnyek s llatok ms-ms tpusokkal be lthatlan hossz sort kpeztek s elvoltak ember s rtelmes vilg nlkl. Nem botrnkozik-e meg ezen a vilg rthets gnek flfogst neglyz llek? Bizonyra mskp rendezi be a vilgot, ha re bzzk ; sietett volna fllptetni az embert, hogy ne legyen oly sokig rthetetlen a vilg I lljon teht mindig kt vezrgondolat lelknk eltt, ha a vilgra irnyozzuk figyelmnket; ez a kt gondolat a kvetkez: Isten a vilgot sajt dicssgre teremtette, amellyel az rtelmes teremtmnyek adznak neki; de ugyan akkor e tervt s szndkt szuvern fggetlensggel, pazar

12

PROHSZKA OTTOKR

bkezsggel, rkkvalsgra emlkeztet tempban haj totta vgre; mvnek e sajtossgait nem rti fl az ember nmagbl, de megrti a vilgbl, hiszen a mindensg szdt mretei hirdetik azokat. E mvbe belesztte mindenv a Teremt szabadakarat-elhatrozsait, imdand vgz seit, br az ember botrnkozik ez idegenszer, mert nem emberi eljrson; mindegy; hiszen az ember nem Isten, s gy az sem csoda, hogy lpten-nyomon knyszerl kitgtani gondolatait s beismerni, hogy a mechanikn mindentt a manufactory, a kzm nyomai ltszanak; a mechanikus szksgessg be van helyezve, meg van hatrozva gondolatok s clok szerint.

XV. Rgi vilgok.


Midn a rgi vilgok klapjait fejtegetjk s az azokban rejl tengeri s desvzi kagylkat, csigkat, furcsa llat lenyomatokat, s idegenszer nvnykvleteket szemlljk: el nem zrkzhatunk a gondolat ell: nini, rgen itt erre fel ms let volt. S mennyire ms 1 mily alakok? mily lla tok s nvnyek? idegenkedve nzzk a rgi vilgok e mmiit s lelki szemeink eltt elvltozik a tjk, a szl fld kpe; ms vilg lp elnk. Msszunk fl a hont-szobi kerek-hegyre, melynek fnyl meszes oldala hivogatlag emelkedik a nalom-kertte tvarzsolt lszrok fl. Ez a kerek-hegy csupa finom mszkagylcska, a rgi tengerek hemzseg letnek filigrn hjacskibl ll, kzbe-kzbe tarktva szp hatalmas unik kal ; a kerek-hegyet bizonyra az a szp trachit-kp emelte ki a fenkbl, melynek oldalban vrosaink kvezetnek kockit trik; a trachit eruptv-kzet, mely itt e vidken Nosztrnak cscsos hegyeit s a brzsnyi kpokat fl egsz Kemencig s onnan Disjenig emelte a magasba. Ez az emelkeds a harmadkorban ment vgbe; a trachit ttrte a tengerfeneket s az oldalakon kiemelte a kagyls padokat Szobon pgy, mint Kemencn. A kemenci pad mg gazdagabb, mint a szobi, ahol ssze-vissza vannak hnyva a szebbnl szebb kagylk, melyeknek a zomncuk sem ko pott le. A hegysg aljt mindenfel nagy lszrtegek szeg lyezik, melyekbl az Ipoly vlgyben pgy, mint a Duna vlgyben mammutokat stak ki. Tl a Dunn a partot szintn trachitkpok szeglyzik s azokon tl mszhegyek vonulnak el, melyeknek lbnl a harmadkori lpokban kpzdtt Dorog, Tokod, Fels-Galla kszntelepe. Szinte rlunk rja a klt : szjjelnzett s nem lei hnt a hazban. Kirl rthetnk e sort tallbban, mint a rgi vilgok kutatjrl, kinek szemei eltt a vltozsok jtka mozgat hegyet, folyt, vlgyet, st tengereket is? Sok helyen az egymst vlt rtegek, melyek tlag vz-

14

PROHSZKA OTTOKR

bi lettek, sejtetik a tengereknek elvltozott jrst, a sz razfldnek ideiglenes fltnst s ismt elslyedst. Sze meink eltt elvonulnak trkpei azon vilgoknak, melyek nek nincs nevk, fodrozott, csipkzett flszigetekkel, konti nensekkel, szigetvilgokkal. A mi lelknkben megfeneklett a mai vilg kpe, Eurpa szaggatott partvidkei, Afrika, Amerika kszer kontinensei, zsia stmegvel; de ms trkpet mi nem ismernk. Pedig meg kell ismernnk azt a rgi vilgalakulst is. Hiszen lpten-nyomon tengerek fenekn jrunk; tengerek s tavak, fldsgek s szigetek vltakoztak e helyen. De hogyan s mily rendben, ki lla pthatn azt meg; ki vetheti parjrra a rgi vilgok tr kpeit?! Ezt csak az let teheti, melyet a fld hordozott Az letrt van a fld; a vltoz s elvltozott flddel vltozott s elvltozott az let is s lvn az let a vilgenerginak az a csodlatos kitevje, mely mindig az anyafldre utal, az let nyomaibl kvetkeztetnk a fldre, annak fejlettsgre, tengereire, szigeteire, klmjra, szval fiziognomijra. Azt is mondhatnm, hogy a fld let nlkl olyan, mint egy behunyt szem arc, nincs rajta szellem; de ha a szem meg nylik, jelents, beszdes, rthet lesz az arc is. Az let al kotja a fld arculatnak szemt; nzznk bele e szembe, abbl sugrzik felnk a gondolat Valban, a vilgnak s a vilgoknak megrtsre az el tnt let alakjait kell tanulmnyoznunk, amit a paleonto lgia eszkzl. A paleontolgia a rgi let alakjait kutatja, kezei kzt n fl az let fja, alacsony egyszersgbl fl szz s szzezer g tagoltsgig. A formcikrl szlva mr emltettem, hogy a kvek beszde szegnyes; beszlnek, beszlnek, de nem eleget; lapok azok, melyeknek minsege is jelez mr fontos jelle geket de az rst a lapon az let nyomai alkotjk; ha az nincs, gyakran a lappal nem tudunk mit csinlni A kzetek maguk nem igaztanak el kielgten. Van nak ugyan jellemz kzetek, melyek egyflk s ltalno sak az egsz fldn, mintha csak a vilg kzpadjai volnnak; ilyen az sgnajz s az spalk, melyek a vilg kiptsben az els, ltalnos emeletet kpezik. Vannak mg ms jellemz kpzdmnyek, ilyen pL a nummulita-mszk; de klnben a klnfle msz- s homokkvek, a konglomertok s grni tok mindenfle korszakbl valk. Ha egyms fltt terlnek el, rendesen mutatjk, hogy mely rteg az jabb, melyik a

RGI VILGOK

15

rgibb, de hogy az angol krta-sziklk s a Beraun-foly kpartjai, hogyan illeszkednek a gmri mszpadokkal a vil gok s az vezredek sorba, melyik val elbbre, melyik ht rbb, azt a kzetekbl egyknnyen meg nem hatrozhatjuk. A nagy tvolsgokban fekv rtegek kzt val tzetes eligaztsra a kzet maga nem tehet j szolglatokat; br ltalnossgban sok rdekes tmutatssal szolglhat. Az egyfle, ltalnos kzetek a vilg stpust lptetik szemeink el. Ezek a rgi vilgok egyhangak s unalmasak lehettek; tbb-kevsbb lapos szigetek emelkedhettek ki a tengerekbl; a tenger ltalnos vilg-cent kpezett, minden fel nylt, egyhang vizfllet terjengett Valamifle let is tengdtt benne; de amilyen a vilg, olyan az let s meg fordtva ; jellege a szegnysg volt; abban a mrtkben, melyben tagoltt lett fldsgeiben, szigeteiben, vzszintes s fggleges kialakulsban, az let is mdosult, gazdagabb s vltozatosabb lett. Fjellege teht a vilgalakulsnak az, hogy tagoltabb, vltozatosabb lesz idvel s aszerint pl ki a fauna s flra vltozatossga is. A vltozatossg elssorban fgg a vilg geogrfiai tagolt sgtl. ltalnos, az egsz fldet bort kzetek a vilg br zatnak bizonyos egyformasgra utalnak; azrt ltalnosak a rtegek, mert mg nincsenek klnll cenok, belten gerek, blk, tavak; a nagy szigetek mg nem hastjk szt a tengereket, a fldsgek mg nem kei az cennak; mihelyt azonban tagolt a fld, mihelyt hegysgek emelkednek s magaslatok fodrozzk lpcszetesen a fldet, azonnal vltoza tosabb a tengerek fenekn alakul j vilg s ami azzal egytt jr, annl tagoltabb maga a fauna s flra, melynek a fld az desanyja s kvetkezleg vonsaik hasonltanak egy mshoz. S valban a tagoltsg egyre fokozatosabb lesz a vil gon gy a kzetben, mint a faunban s a flrban; minl jabb kelet, annl tarkbb. A krtakorszakban mr mu tatkozik a nagy klnflesg gy a rtegek alakulsban, mint az let tarkasgban. Itt is ugyan megint msz-, ho mokkvek, agyagok s palk szerepelnek, de a meu- s homokk sok vltozatban s tmenetben fordul el; ez azt mutatja, hogy a jura- s krtakorszakban sokflekp tago zott tengerek nylnak a szrazfldek kz, nhol mly, nhol sekly, keskeny blkkel. A krtakorszaknak rtegei

16

PROHSZKA OTTOKAR

mr oly vltozatosak, hogy azokat mer petrografiai szem pontokbl osztlyozni nem lehet; idszerinti egymsutnju kat, magt a kvet nzve, meghatrozni teljes lehetetlensg volna. Megjegyzem, hogy ezt nem a helyi viszonyokrl s kis mretekrl rtem, hanem az ltalnos geognziai feladatra vonatkoztatva mondom. A mi geognziai fladatunk ugyanis nem az, hogy kimutassuk, hogy ezen a helyen, itt ahol llunk, melyik rteg kpzdtt elbb, melyik utbb, hiszen azt egy tekintet a rtegek sorra is mutatja, hanem azt kell kimutat nunk, hogy tvolfekv rtegek egy idben kpzdtek-e vagy nem, s ha nem, melyik mikor Es handelt sich in der Geognosie nicht um die Entwicklungsgeschichte einzelner Land striche, sondern um die Entwicklung der ussern Erdkruste berhaupt. Es kommt ihr berhaupt darauf an, die Gleich zeitigkeit weit von einander liegender Schichtensysteme nach zuweisen und die gleichzeitig entstandenen hnlichen Bildun gen unter gemeinschaftchen Namen zusammenzufassen. (Naumann, II. 582.) Mg nagyobb a klnbsg s a tagoltsg a harmad korban, ahol a klnbz rtegeknek alakulsi egyidejs gt kimutatni vajmi nehz. Csak ahol szk s elszigetelt medencben, amilyen pl. a mai Belgium, a tercier form cik mind kialakultak, csak az ilyen helyen hatrozhatjuk meg biztosan a rtegek sorst De ezt a sorrendszert tvol fekv vidkekre p a tagoltsg miatt t nem vihetjk. Minl fejlettebb teht a vilg, annl tagoltabb s tar kbb a rtegek sora, annl vltozatosabb a kzetek anyaga, s annl kisebb terjedelemre szortkoznak az egynem kp zdmnyek. A rtegek e tarka s vltozatos soraiban tkr zdik az illet vilgnak arca; ahny klnbz vons itt, annyi vltozat rnyalat s klnbsg ott. A rteges kzetek tengerekben, tavakban s mocsarak ban kpzdtek; amilyenek voltak a kiemelked hegyek, a folyk ltal mosott fldsgek, olyan volt a kzet is, mely a tengerben kpzdtt Ha a fldsgek egynemek, pl. a hl lvakreg krterei, horpadsai s zsugorodsai, vagy ha az spalk ltal alkotott magaslatok voltak, s msrszt ha a tengerek sszefggleg bortottk a fldet s tagoltsg, el vlaszts nlkl, pelagusok s cenok helyett nagy vilg tengert alkottak : akkor a kzetek is, melyek bennk kp zdtek, egyformk. Nagy tengereknek, melyek nincsenek sztszaktva sokflekp tagolt szrazfldsgektl, tlag egy forma kzetk lesz. A kzetek egyformasga a fizikai s

RGI VILGOK

17

geogrfiai krlmny egyormasgt mutatja. Manapsg a knai tengerekben bizonyra ms kzetek alakulnak, mint a Fekete-tengerben. Nem mondom szksgkp, de nagyon valsznen, lvn a fldsgek tvolsga ms s ms, ms anyagot szllt a Duna, Volga, mint a Hoangh s Jantsikiang. Ez igaz gondolatot tartva szem eltt, magukbl a k zetekbl is fontos kvetkeztetsekre juthatunk. A legrgibb kzetek a vilgon elterl roppant padokat tntetnek fl, jnilyenek az sgnajsz s az spalahegysg; e rtegeknek egy ormasgt, mintegy egyhangsgt nveli a kvletek hinya; de ha az let hinytl el is tekintnk, akkor is mltn mondhatjuk, hogy az a vilg, mely az spalahegyeget szolgltatta, igen egyhang volt. Ez az azoi, az letnlkli vilg 1 A kvetkez korszak rteges kzetei mr nagy vlto zatban lpnek fl. Honnan vettk magukat? krdezhetn valaki; mindenesetre a fld belsejbl. Nem zrkzunk el attl a gondolattl, hogy az sfldn az skdnek sszesrsdse nem csapta le az egsz kd- s pratmeget; szllin gzhatott a sr atmoszfrban az svilg krl sokfle gz s gz. Maga az akkori atmoszfra sr s forr lehetett. Valamint fnn az gen az alakul csillagok sr atmoszfr val takarvk; gy lehetett az sfld i s ; kd- s prarte gekbe volt beplyzva. Kopr salakhegyek barzdltk, tengerek fdtk s sr sznsavas, mszsavas burok takarta. De azonkvl a fld krgt is ttrte sokszor a salakkreg alatt flgylemlett gz s gz, kivlt a hidrogn gzok gomolya; a fldkreg oml krtereket kpezve beszakadt, a kivetett gz pedig az atmoszfrban mltt szt s azutn lecsapdott. gy trhetett ki a fld belsejbl sok hidrogn, calcium, silicium, carbonium, melyek ksbb a msz- s homokkveket s a kszenet adtk. Ez erupcik sokszor ismtldhettek. A rgi vilgot eltemettk rszben s j ala kulsoknak adtak kikezdst. A katasztrfkat elkerlni lehetetlen, s e katasztrfk nak kellett befolyssal lennik, a vilgok jjalaktsra. Innen rthetjk a sokszor klnbz, nha egszen j, mint egy ugrsszer alakulsokat. E kitrsek helyi jelentsgek is lehettek, azrt minden alakulsban vesznk szre oly jelle geket, melyek klnben, ha nagyban fllpnek, ltalnos, nagy formciknak ismrveit alkotjk. gy pldul a k szn minden rteges formciban tallhat, mr a devoniban is, csakhogy kis kiterjedsben. Prohszka: Feld s Bg. II. 2

18

PROHSZKA OTTOKR

A ldsgek tagoltsgtl fgg tovbb a klma; vl tozatos vilgban a klma is vltozatos lesz. Ha a tengerek kiterjedse nagy, s a fldsgeket meredek, magas hegyek barzdljk, vagy ha hegyek nem igen vannak, hanem nyir kos, lpos alfldek terjengnek szerteszjjel, a szerint a klma is ms s ms lesz. A mrskelt magassgok, napos fnnskok, s terjedelmes kontinensek fltt a klma is enyhbb, mint vad, hegyes vidkeken. A klima klnbzsge a fldplya elhajlstl fgg, de ettl eltekintve kivltkp a tengerek klnbz eloszl sra utal. A klima rgen nem volt ilyen mindentt, mint amilyen most az egyes szaki szlessgek alatt; hullmzst, st teljes elvltozst mutat a geolgiai korszakok folyamn s valamint vltozik a klima, gy vltozik el a fauna s flra, hiszen a klima tulajdonkp a faunra s flrra nzve az, ami a madrfikra nzve a fszek puha, tolls blse; st annl tbb, mert kzvetlenl az let legszksgesebb elemt, a foly vizet szolgltatja. Vz nlkl nincs let; ha a vz meg fagy, sztrepeszt sejtet, eret, ednyt; hallt hoz. Csodlatos sszefggst lttat itt a termszet; fld, tengerek, klima, fauna, flra ugyanazon isteni gondolatnak ms-ms vetleteikp egytt jrnak; egyik a msiknak nyjtja a lt fltteleit s pgy egyikt a msiknak vonsai ban ismerhetjk fl. Ez a gondolat kpezi a kapcsot a geolgia s paleonto lgia, a fld s az let kzt. Ha a fld az llat- s nvnyvilggal szerves ssze fggsben ll s mint ltni fogjuk, fejld szisztma; vala mint rtegeibl s formciibl kvetkeztetnk a rajta mozg vilgra: gy megfordtva a fauna s flra maradvnyaibl kvetkeztetnk a fld arculatra. Erre nzve mondja Nau mann: Diese organischen berreste vertreten gewissermassen die Stelle von Inskriptionen, in welchen, wenn auch nicht Jahreszahl und Datum, so doch gewisse allgemeine Zeitbestimmungen ausgedrckt sind, die uns wenigstens das relative Alter der betreffenden Schichten erkennen lassen. Wie uns also punische, griechische oder rmische Inschriften darber berichten, dass die betreffenden Monumente aus der Zeit der Karthager oder Griechen oder Rmer stammen, so vermgen wir aus der Anwesenheit dieser oder jener organi scher berreste auf die geologische Periode zu schliessen, in welcher die Schichten abgesetzt worden sind. Lehrbuch der Geognosie II. 24 1,

RGI VILGOK

19

Nem azt akarjuk ezzel mondani, hogy a paleontolgii ismrv legyen az els a geolgiban; nem; az els a kzet s a kzetes rtegek egymsutnja; de azutn szt krnek a kzetek kemny gyba zrt maradvnyok is. Sokszor csakis ezek. Mert ha egy fldsg vezredeken keresztl nem merlt el, gyhogy az sgnajszra valamifle mszkformci tornyo sul, hogy e kettt mifle korszakok vlasztjk el, azt val ban csak a kvletekbl tudhatni. '. , me egyre lesebben domborodik ki a gondolat, hogy az let nyomain juthatunk el a messze mltba, s hogy az let vltozatos vilga gyjt szvtneket a kutat tudomny nak a vilg mltjnak megismersre. S itt helyn volna kimutatni, hogy a paleontolgia val ban ms-ms rgi vilgokrl beszl, melyek a kpzelet mese vilgainl rdekesebbek s sznpompsabbak. Itt pihennek emlkeik lbaink alatt. Helyn volna sztlebbenteni a mlt nak ftyolt s elhvni a rgi vilgok faunjnak s flrj nak rnyait. Ismertethetnm e helyen a rgi vilgok sorrend jt, melyek idegenszer nevek alatt meghonosodtak mr a tudomnyban, s naprl-napra tisztbb megvilgtst nyer nek az satsok s kutatsok rvn. Azonban ennyi ltet s valsgot rvid nhny szval kimerteni nem lehet. A rgi vilgok ismertetse kln fejezeteket ignyel; itt berem azzal, hogy az olvast e rgi vilgok prknyra llthattam. Azonban a mdszerre nzve, hogy hogyan igazodunk el az let alakjainak segtsgvel a korszakok osztlyozsban, kell mg nhny megjegyzssel szolglnom. Ne gondoljuk, hogy az letnek magnak mindig biz tosan kivehet sora-rendje s fejldse volna s hogy mihelyt egy llat- vagy nvnykvletet ltunk, biztosan megha trozhatjuk a kzetrtegnek kort. A dolog nem oly egy szer, mint amilyennek ltszik s szmtalan komplikci s tarka vltozatossg zavarja meg az ember szmtsait. Hogy ezen eligazodjunk, vessnk egy tekintetet a val sgos vilgra, az abban eloszl letre s annak eslyeire. Mindenekeltt nem zrkzhatunk el a benyoms ell, hogy az let szeszlyesnek s tletesnek ltszik, s nem engedi magt beleszortani a trvny rideg kereteibe. Merev oszt lyozst, vonalozst nem tr meg. Tny, hogy a termszetben semmi sem tnik le vagy fl parancsszra: a termszet nem olyan, mint a zenl ra, mely egy rntsra j ntra perdl. $ fejld llat- s nvnyvilg oly vltozatos, mint a vilg feaga, de a vilg alakulsa sem megy vgbe egyszerre, s mg
' . 2*

20

PROHSZKA OTTOKR

kevsbb lp le a rgi s tnik fl az j egyformn mindentt. A klima tbb-kevsbb szintn klnbz lesz a fld kln fle pontjain; jllehet a rgi formcikban ezt taln nem sza bad igen tekintetbe vennnk. Alighanem a nagyon rgi kor szakokban a klima tlag mindentt egyforma volt. A kszn korszak legalbb ezt sejteti. Kszn mindentt van, a Spitzbergkon i s ; ott is volt teht egykor meleg klima; de azt mr fl nem tehetjk, hogy mialatt a Spitzbergkon meleg volt, az alsbb szlessgi fokok alatt hideg legyen ; azrt azt mond juk, hogy egyforma volt tlag mindentt a meleg. Ksbb a klimatikus viszonyok, kivlt a geogrfiai vltozsok folytn elvltoztak. A lassan vltoz vilggal lpst tartott a fauna s flra; vndorolt fldsgrl-fldsgre; itt-ott elszigeteldhetett, mint a mostani Ausztrlia flrja s faunja : egy helyen mg a rgi lhetett, ms helyen mr az j tnt fl; fajok, melyek elbb kis mennyisgben ltek, ksbb elterjedhettek s megfordtva; kedvez krlmnyek kzt fejldtek, ellenkez esetben kivesztek ; elterjedtek vagy nagyon sszehzdtak .A vilgnak volt ideje e jtkot megjrzni s rajta vltoztatni tetszse szerint. Csak ily kon krt gondolkozssal lehet a tnyleges vilgot valahogy meg rteni. Cuviernek az a nzete volt, hogy az egymst kvet vilgok nem fejld sorokhoz, hanem j meg j kpekhez, tableau-khoz hasonlthatk; az egyik letnik, a msik fl tnik. Lehetsges, hogy az egymst kvet rtegek lenyoma taiban sokszor teljesen elt vilgok kpei kvltek meg; azonban hozz kell venni azt is, hogy az a kt egymsra kvetkez rteg, ki tudja, mily szekulris epochk ltal van elvlasztva; sok ezer, mondjuk 100.000 v keldhetett a kt szubmerzi kz, melyben kzeteik kpzdtek ; mikor az els rteg kpzdtt, akkor a fltte elterjedt tengerben s a krnyez szrazfldn sziluri vilg lehetett s az temetkezett a kzetek kriptjba; a fenknek szrazfldd val kiemel kedse utn ez a szrazfld sok korszakot lthatott s lehet, hogy csak a jurakorszakban merlt ismt vz al; gy a szilur fltt kzvetlenl a jura mszkve vagy homokkve terl el juri llatvilggal. Hullmzik teht a szrazfldnek s tengernek vltozataival a fauna s flra is, vndorol, vl tozik, kzd, elvsz, mshov menekszik, megszorul, szeren cssen kifejlik vagy kipusztul. Ezt a termszetes fejldst tartva szem eltt, elgondol hatjuk, hogy az satag alakokrl helytelenl tl, aki azt gondolja, hogy minden formcinak egszen elt, j k-

RGI VILGOK

21

vletei vannak, mintha az elbbi vilg az utols szlig ki pusztulna, az utnaval pedig a kipusztultnak helybe lpne. Nem gy v a n ; hanem alighanem gy trtnt, hogy a meg vltozott krlmnyek kivndorlsra ksztettk a fajokat; sok darab elveszett, ms megmeneklt; msok pedig, me lyek mshol mr lteztek, s melyeknek a viszonyok ked veztek, bevonultak. H a mly tenger seklly vagy lpp vltozott, laki termszetesen elkltztek s msok jttek helykbe. Hogy valamely iaj vagy nem vagy csald elterjedt s az xy formciban uralkodott, abbl nem az kvetkezik, hogy elbb nem ltezett, s csak most lpett fl. A szaurusok a jurban nagyon elterjedtek; de azrt nem mondhat juk, hogy elbb egyltalban nem voltak; az iramgm s a barlangi medve a harmadkorban elterjedt, de azrt nem mondhatni, hogy elbb egyltalban nem ltezett; pen gy sok llat kivsz a mai korszakban is, meglehet, hogy ms faj, mely kevs pldnyban van, szabad trt nyer s ksbb igen elterjed. Nemklnben lehetsges, hogy egy faj valamikor majdnem kivsz s ksbb ismt maghoz tr. Az is lehetsges, hogy valamennyi korszakon keresztl l egyik-msik faj, s hogy az sdi divatformt a modern llatvilgban eleven-fosszil gyannt kpviselt Ily eleven-foszszil alakok, idegenszeren ltzkd formk, a paleozi kor szaknak kagylja a linpulella; ilyenek a sepia-k, a nautilus, melyeknek sei hajdan rengeteg tmegekben hemzseg tek ; a moluki rk, melyet akvriumainkban megbmulunk, utols kpviselje a szilur- s devonvilg urainak ; a kecsegehalflk s a ktltek, jelenleg mr csak tnedez foszlnyait kpezik hajdan hatalmas llatvilguknak. E gyr sdivatot elnyomja a modern let; mint a bokor ugr vagy abrincsos szoknvt. a bekecset s dolmnyt a modern szabszat. Hogy azonban e rszben is mily fnnakads trtnhe tik, s hogy a fauna s flra fejldse mint akaszthat meg sajtos letviszonyok s elszigeteltsg folytn, azt legjobban mutatja Ausztrlia. A negyedkorban vagyunk mr mi itt Eurpban, zsiban, Afrikban, Amerikban, s ime Ausztrlia ott kul log harmadkori vagy pen Jura-korszakbeli elmaradottsg ban. Ausztrlia a kivteleknek s a kuriozitsoknak vilga. Fldsg, melyen nincsenek majmok, medvk, ragadoz macs kk, grnyek, rkk, be nem importlt sertsek, kecskk,

22

PROHSZKA OTTOKR

birkk, szarvasok; ahol nincsenek- hjk, harklyok, fc nok, pintyek. Mr azok a furcsa madarak, melyek lugaso kat ptenek maguknak fszki s azokat tollakkal, kavicsok kal, rongyokkal, kagylkkal flkestik s a sznpomps para dicsommadarak, elgg mutatjk, hogy ez egy klnll vilg. De kivlt az ersznyesek sok faja, melyek rszben fld alatt, rszben laplyon s hegyeken laknak, nmelyek gymlccsel s fvel, msok rovarokkal s hssal tpllkoz nak, kivl rdekessget klcsnznek Ausztrlinak. Itt az ersznyesek llnak eltrben, mshol mr rgen letntek; ki vtelt kpez az egy Dl-Amerika, ahol szintn honos mg az ersznyeseknek egy csoportja. Ezek a vonsok oly kpet alkotnak, hogy btran flbe rhatnk: let-antikvrium. Nem is szrhatnk ezt a vilgot mshov, mint a krtakorszak tjra, melynek vge eltt majom, marha, medve, serts mg nem rvendett a ltnek s Eurpban is az ersz nyesek uralkodtak. Mg rgiebbek s jellemzbbek Ausztrlia pratlan t pusra nzve a csrndk, ezek a furcsa emlsk, melyek magukban egyestik az emlsknek, a madrnak s hllnek jellegeit; nincs mhlepnyk, ersznycsontjuk van, htfel kn csak egy nylssal brnak, s nagy, tojssrgval bvel ked tojsokat raknak, s vrmrskkre nzve az alsbbrend gerincesek fokozatn llnak. A replni nem tud kiwi-madarak a mg trtnelmi idkben kihalt ris mokra emlkeztetnek; a tdvel s kopoltyval llekz baramunda-hal, mely az ausztrliai fo lykban l s nyron, mikor a folyk elapadnak, az iszapba szrad bele s ott alussza t nyri lmt, mint nlunk a medve a tlit, a geolgiai skori s kzpkorszakbeli porc halakkal tarthat rokonsgot. De a legislegrgibb alak mg ez antiqult letformk kzt is az a furcsa gyk, a hatteria, melynek nem tallunk helyet a most l gykok kzt, s amely arrl hres, hogy egymaga nemcsak klnll gykfajt s ne met, hanem klnll csaldot, st osztlyt kpvisel. Ausztrlia faunja ez alakjaiban mint sdi, divatjt s kort multa vilg mutatkozik b e ; rgi, szrke mult volt virgzsnak kora, mikor ez alakok az egsz fldn el vol tak terjedve. Csakis Ausztrlia elszigeteltsgnek kszn hetik e fajok fnnmaradsukat; ha ez az llatvilg rintke zsbe jutott volna a divatos formkkal, akkor ezek mr rg kipuszttottk volna ezt az sdi vilgot a ltrt val kzde lemben ; de a tenger risi fal, melyen az llatok t nem

23 trnek. Igaz, hogy a harmadkorban ssze volt ktve Auszt rlia a Sunda-szigetekkel s a Maiakkai flszigettel s be is vndorolt akkor az egyetlen ausztrliai fosszil ragadozllata ding, valamint hogy Queenslandban vannak nyomai az elefntnak is; de ez az sszekttets hamar megszakadt s azta az elszigeteltsg lland s teljes. Tegyk mr most fl, hogy szz- meg szzezer v mlva Ausztrlinak ma kpzd iszapjban s kzeteiben meg talljk majd a hatterit, a kiwit, a baramundt, s mivel ezek a krtakorszak tjra utalnak, ht besorozzk ezeket a mai, teht quaternr kzetrtegeket a krtakorszakba: mily nagy hibt kvetne el az ilyen osztlyozs. Rgen is lehettek ily kivteles llapotok, ily rdekes elszigeteltsgek ; azrt teht a kormeghatrozsban nemcsak egyes jellegeket kell tekintennk, nem szabad kis terletekre szortkoznunk, hanem a fejld tpust az ltalnos elterjedtsg jellegvel kell prostanunk, ha dnt rtket akarunk neki tulajdo ntani. Ezt a fontos tmutatst Ausztrlia szemllsbl mer tettk ; mg egy ms fontos figyelmeztetssel szolgl a mai vilg letnek elterjedse. Az llatok rgen is gy mint most klnbz helyek, klimk s letkellkek szerint klnbzen oszoltak el a fl dn. Egyidej formcikban teht igen klnbz alakokkal tallkozunk s megf dtva, kln idej formcikban egy forma alakokkal, azon egyszer oknl fogva, mert valamint most, ebben a korszakban, a vilg klnbz helyein, kln fle llatok lnek ; gy lehetett az akkor is, s gy a klnbz llatok satag formi magukban vve nem szolglnak rvl a rtegeknek kln korszakokba val beosztsra. E tekintetben flsleges az okoskods; pldval szol gl a mai vilg. Azonkvl a puhnyok, korallok, halak eloszlsa a mai tengerekben szintn nagy klnbsgeket tntet fl s figyel meztet, hogy e klnbsgek mind megfrnek egyms mel lett egy s ugyanazon korban. A Vrs-tengert csak a suezi fldszoros vlasztotta el a Kzp-tengertl s a Vrs-tenger 120 korall-faja kzl a Fldkzi-tengernek afrikai partjain csak 2 species l. Ugyanez ll a kelet- s nyugat-indiai par tokrl, ezek kzt is ugyanez a viszony ll fnn. Az Indiai tenger s a Nagy-cen, jllehet teljesen egy medenct kpez nek, 306 korall-faj kzl csak 27-et brnak kzsen. A kz bevetett fldsgek mg inkbb sztklnbztetik a faunt,

RGI VILGOK

24

PROHSZKA OTTOKR

st a tengerramok is. Ugyanazon tengerben a partok kln bz hmrske is klnbsgeket von mr maga utn. A tengeri fauna s flra viszonyaira nzve nem kevsbb fontos s dnt a fgglyes tvol, vagyis a mlysg. A tenger znkra van osztva mint a hegyek; lent tropikus klima lehet, fljebb mrskelt, legfll sarki. Nyr, tavasz, tl egyms fltt. A nagyon mly tengerekben fejlettebb let nincs; de azrt van als fok let s a vz oda is grdt heti s alkalmas, puha iszapgyba tertheti egyes llatok s nvnyek maradvnyait; egy-egy eukalyptus-levl eljuthat az Adria mlysgeibe, egy-egy stcsk a tenger fenekre. Az llat- s nvnyvilg speciesei flosztjk maguk kzt a tenger znit. 300 lbnl nagyobb mlysgben korall-padok nincsenek, azontl ms organizmusok tenysznek. A tenger fenk klnbsge is dnt az l szervezetek eloszlsban; msok vannak homokos, szikls, ismt msok agyagos, iszapos helyeken. Vannak, melyek sok znt foglalhatnak el. A tenger fels rtegei gazdag letnek sznhelyt kpezik; lent azonban, ahol fny s meleg nincs, s ahol a vznyoms roppant nagy, ott magasabb fok let nincs. E rven is fl kell vennnk, hogy ugyanazon korokban klnbz kvlete ket rejthetnek ugyanazon formcik. Mit mondjunk mr most mindezek utn? vjjon taga dsba vegyk-e a paleontolgii jellegek rtkt? ktelked jnk-e abban, hogy voltak-e ezeltt ms vilgok? a ktely nek itt helye nincs. Eurpnak gy-ahogy tkutatott rtegei ben ms-ms vilgokkal tallkozunk; sokfle vilggal, mely egyre hasonlbb a mienkhez; j alakok tnnek fl, melyek mintha nem volnnak oly annyira idegenek, mint a rgiek; az idegenszerbbek pedig viszont elmaradnak s annl tovbb maradnak, minl alsbb rtegekben tallhatk s megfelelleg minl rgibb korszakokban ltek. A vilg teht ms volt, hirdeti a paleontolgia ; de nem csak ezt hirdeti, hanem azt is, hogy lassanknt elvltozott, mg vgre a mink lett. Ezt a fontos gondolatot a vilg fejl dsrl rt kln fejezetben ismertetem. <

XVI. Fejld vilgok.


A paleontolgia nemcsak ms vilgot, hanem kln bz vilgokat tr fl a kutatk eltt. Vannak olyanok, me'yek nagyon messze llnak tlnk, vannak msok, melyek mr kzelednek hozznk. A tvol mltban ll vilgok alak jain alig tallunk a mai flra s fauna jellegeihez hasonl vonsokat; ksbb azt ltjuk, hogy az idomok alapterve a mai vilg tpushoz kzeledik, s ha idegenszerek is az ala kok, de knnyebben besorozhatok a mai rendekbe s csal dokba, melyeknek kpviseli benpestik a modern fldet. Minl kzelebb rnk korunkhoz, ann tbb a most is l nem, ugyanazon fajok azonban csak a krtakorszak s az eocn ta fordulnak el. Az alsbb rendeknl elbb akadunk ily kzeledsre mint a felsbbeknl: Bei der uralten Familie der Wurzelfssler kommen schon in der Kreide lebende Arten v o r ; bei den Weichtieren zuerst zur Tertirzeit; wh rend die Sugetiere in dieser nicht nur durchgehend in andern Arten, sondern grossenteils in erloschenen Gattungen er scheinen. (Heer i. m. 592.) A nvnyvilgban elszr fl tnnek a virgtalanok; a trisztl kezdve a krtig a nyitva termk; legjabban a ktszikek. A harmad-korszak mr igen kzel ll hozznk s mindenfle kapcsolatot keres a mai vilghoz; tele van profetai alakokkal, melyek mg nem a mieink, de oly jellegeket hordoznak magukon, melyek szinte elrevetik utdaiknak rnykait. Das unmittelbare und allmhlige Anschliessen der damaligen Lebensweit an die jetzige, durch eine immer grssere Anzahl hnlicher und end lich identischer Sippen und Arten, die allgemeine Verbreitung der Sugetiere, Vgel, Batrachier und Knochenfische, das Auftreten der Ssswasserfische und Binnen-Conchylieu, die grosse Anzah der Polygastrica, das allgemeine Auftreten bronenbltiger Pflanzen und besonders der Gamopetalen; dies sind die hauptschlichsten, organischen Charaktere der Iparn Periode. (Lethaea. VI. 87. I.) A rgi vilgoknak faunja s flrja teht az egymsra

26

PROHSZKA OTTOKR

kvetkez s hozznk kzeled korszakok folyamn htrlban van s a mostani vilg lete szemltomst trt foglal a fldn. A korszakok egymsutnjt az idegenszernek az ismeretesbe val thajlsa jellemzi. Ne csodlkozzunk azon, hogy mihelyt a paleontolgia sejteni kezdte az egymsra kvetkez vilgok sort s szre kezdte venni a mai vilgnak elszr elmosdott, azutn egyre tisztbban kivehet vonsait az egymst kvet faunn s flrn, lelke el llt a problma, hogy ez a sor, ez az egyms utn taln egymsbl lett; ki nem kerlhette a krdst, kln teremtseknek kell-e betudnunk az egymsra kvet kez llat- s nvnyvilgot, vagy taln van a teremtsben egy plasztikus kpessg, melynl fogva a megvltozott krl mnyek s kivlt az leternek bels trvnyei szerint egyms bl fejldnek az let alakjai? Ez az evolcinak problmja. Nem akarok kitrni e problma megbeszlse el); st igazi, lelki lvezettel teszem azt. sztnz a vgy, tisztzni azokat a zavaros s elfogult nzeteket, melyek e krdst mint felhk a hegy ormt, bort jk ; sztnz a vgy, szolglatot tenni az igazsgnak s a tudomnynak azltal, hogy szintn, sine ira et studio adom el az evolci krdsnek mai llst, nehzsgeit, ktsges s gynge oldalait; tovbb fl akarom emlteni az ember nek viszonyt a fejld llatvilghoz s a nehzsgeket, melye ket a hit s a filozfia tmaszt bizonyos evolci ellen. Katholikus rszrl ez a tan nagy ellenszenvvel fogad tatott pen a haeckeli kihegyezs miatt, mely indulatosan tmadta a hitet s azt a benyomst teszi az emberre, mint ha a jenaiak az evolcinak inkbb vallstagad, mint tudomnyos momentumt tartottk volna szem eltt. Ez indulatos s gyllsges agitci sok fogalmat zavart meg s az evolcit vesszparipv avatta a hagyomnyos hit ellen vvott csatkban; a katholikusok fltek tle, mintha igazi harci mn lett volna, s viszont az led termszettudomny ifj bajnokai gy belegabalyodtak az evolcinak ellens ges kipnyvzsba, hogy annak minden rostjt s sejtjt hallthoz mregnek tekintettk a kinyilatkoztats alapjn llk szmra. Mire val e flelem egyrszt s a gyllkds msrszt? ideje, hogy az indulatok helyett a tisztult belts krjen szt. Nem tagadhatjuk, hogy az uralkod gondolat a mai termszettudomnyban mg mindig az evolci; ltalnos mindent sszefoglal evolci, ez a modern tudomnynak

27 vrmes lma s kprzatos, kedvenc gondolata; az evol cinak rvnyeslst mind jobban kitgtani, uralma al az egsz kozmoszt s az let sszes vonalait hajtani, az em bert sem vve ki, ez a pozitivizmusnak clja. Ez egysgest, igazn monista gondolattl elbdult a tudomny s benne ltta az let s a lt problminak leghatalmasabb kulcst. Mindentt evolcit keresett, az lettelen vilgban pen gy, mint az letben; ott kozmikus evolcit, itt biolgiai evolcit ltott. Nagy munkakedvvel s btran fogott hozz az ris problmnak fejtegetshez s nem titkolta szndkt, hogy az ltalnos evolcinak sorbl az embert sem akarja ki hagyni. Az evolci magban veve neknk nem ellenszenves, st mint a fejld tudomnynak tnete igen rdekes. Min denekeltt kedvenc eszmt ltunk benne, amilyen mr sok fordult meg az emberisg letben. Minden korszaknak van kedvenc tanulmnya, van kedvenc gondolata. Egy darabig divatosak, azutn eltnnek ; annl jobban izgatjk pedig a kznsget, minl merszebb clokat tznek maguk el s minl titokszerbb a sznezetk s sokat igr a fllptk. Nha csak jtkszmba vehetk, mskor mint prftai gon dolatok tnnek fl a szellemi vilg szemhatrn, melyek ragyog sznekben izznak, de sok allegorikus s tropikus, teht nem val elemet foglalnak magukban. Ksbbi korok szeretnek az ilyen letnt uralkodo gondolatokon* nevetni s amennyiben nem vltak be, jogostvnyul hasznljk ked venc gondolatok fltt gnyoldni; pedig kr ezt tenni, mert ha nmagunkra s korunkra reflektlunk, azt vesszk szre, hogy hasonl gyengesgben leledznk; azutn meg a vrmes remnyek s lelkes lomltsok hathats buzdtsul szoktak szolglni empirikus kutatsokra, melyek a tudo mnyt elmozdtjk. Az evolcinak kedvenc gondolata sem maradt term ketlen, s br nagy fba vgta fejszjt, amelyet levgni sohasem fog, mgis hasznot hozott mr eddig is s bizonyra ezutn is rsegt egy teljesebb s egysgesebb termszettudo mnyra. Ily termszet gondolatnak pszicholgijt tekintve, mr elre sejthetjk, hogy tele lesz tlzsokkal s megokolatlan kvetelsekkel; ezek azonban csak olyanok rajta, mint a bujn hajt fn a szinte rendetlenl fakad gak, melyek rszint elszradnak maguktl, rszint az rtelmes kertsz frsznek esnek ldozatul. A trgyals folyamn

FEJLD VILGOK-

28

PROHSZKA OTTOKR

gyakran lesz alkalmam az evolci gondolatnak e tvises hajtsaira s fagyalos fakadsaira utalni. Tekintsk meg mr most e gondolat alapjait s azokat a tanokat vagy tnyeket, melyek fllptt, illetleg trfog lalst siettettk. A fejlds gondolatt elssorban a koz moszra vetett tekintet inspirlja. Fejlik a kozmosz; az skdbl lesznek napok, csilla gok s fldek; de ha nem is volt volna skd soha s ha a bolygk nem a kzponti nagy tmegnek elvlt gyribl lettek: azt az egyet nem tagadhatjuk, hogy fejlik a fld. Tkletlenbl lett tkletesebb; egynembl, egyflbl, unal masbl lett sokfle, kompliklt, vltozatos, s ezzel a sokfle, vltozatos, kompliklt flddel haladt az let is. Elszr vz bortja tlag a fldet, azutn emelkednek a szigetek s fldsgek s tarktjk az unalmas brzatot. A szrazfldek emelkedse sokoldal letviszonyokat teremtett; a szilrd fldkreg klnfle alakulsa vltozatos talaj- s magassgi viszonyokat nyjtott. Az atmoszfra kpzdtt s szert tett ily tltszsgra s knnysgre. A klima tagolt lett. A fld kreg architektrja sokfle alakulsi peridusra utal, melyek egymst flvltottk. Eddigi fejtegetseimben elgg kidombortottam ezt a gondolatot s mechanice magyarztam ki az egsz fldtrt netet, kezdve a gmbalakon, folytatva a fldbrzaton, a fld s vz eloszlsn, a hegysgeknek keletkezsn egsz a fld mai llapotig mindentt csak mechanikus tnyezket sze repeltettnk ; a termszetes trtns, a termszetes folyamat alaktotta ki a vilgot. Pozitv adatokbl kell kiindulnunk; a pozitv adatok meghatrozzk az anyagot, annak mennyi sgt, milyensgt, helyt, mozgst; de ezeken tl a me chanikai szksgessg lp fl s annak uralma alatt fejlik ki a szervetlen vilg. Az egyes krdsek irnt nagy lehet a nzeteltrs. Mint a vihartl korbcsolt tengernek hullmai, g y lejtnek, dagadnak, apadnak, megtrnek a hipotzisek s arnylag mg kevs konszolidlt tan emelkedik ki a hul lmz nzetek tengerbl szigetknt. Ha szabad geolgiai hasonlattal lnem a geolgiai s kozmolgiai tanoknak jel lemzsre, azt kell mondanom, hogy e tanok mg a kosz vagy legfllebb szilurkorszak napjait lik s mg sok vlto zson mehetnek t, mg teljesen kialakulnak. Ezt elssorban a kozmogonirl kell mondanunk. De brmily nagy legyen a hatrozatlansg s bizonytalansg, az irny irnt nincs eltrs s az elrend cl irnt sincs ktsg, s ez az irny a

FEJLD VILGOK

29

fld s a mindensg mechanikus magyarzata; a cl pedig e mechanikus magyarzattal megrteni a fld s a mindensgnek alakulst. Ezt az irnyt semminem jzan filozfia nem fogja tvgni s ezt a clt semminem theolgia nem fogja tagadsba venni. Ismtelten kijelentem, hogy theolgusok nem ellensgei a kozmosz termszetes alakulsnak; st hvei. Nem is t e hetnek mst, mint hogy kszsggel fogadjk a modern ter mszettudomny ltal nyjtott flvilgostsokat a mecha nikus trtnsrl s a metafizikai oksgot csak a lt kezdet hez lltjk. Az Isten nem lk, nem taszt, nem lendt, nem melegt a fizikai vilgban semmit olykpen, hogy valahol hozzadna a mechanikai tnyezkhz, mshol meg elvinne valamit; a llek sem ad mechanikai e r t ; sszes erit a test az anyagcserbl merti s mgis az isteni oksg mindennek kezdete s clja, az erket sajtossgaikkal teremti, a vilgnak, az organizmusoknak nagy tnyeit lltja a ltbe, miutn pedig a ltbe vannak, dolgoznak is, mkdnek is a termszetnek s nem a termszeten kvl ll forrsnak erivel. Az volna igazn a termszet karikatrja: vilg, mely nek eri nem benne, hanem kvle vannak I Mi legyen az egyes termszet ms, mint hatni kpes elv? mi legyen az egyes termszetek sszesge, amit egy szval termszetnek hvunk, mint hatni kpes elveknek sszege? ezek sszeg ben foglaltatnak az erk, a tevkenysgek, kihatsok, mk dsek ; minden, ami benne trtnik, belle val s nem folyik bele egy metafizikai hatbl. Ezzel nem akarom kizrni a ltnek metafizikai oldalt, melynl fogva minden ami van, a vgtelentl lett, s a vgtelen azt fnntartja, valamint nem akarom kizrni a vgtelennek rendkvli befolyst a trt nsek rendjbe, ha befolyni akar, ami a csodkban trtnik. De klnben a csoda maga bizonytja, hogy a theolgia nem nzi a vilgot oly szerkezetnek, melybe az Isten itt is ott is belenyl; hanem oly alkotsnak, melynek folyamata bens erk ltal hatroztatik meg. Mi kifogsa lehetne ezek utn a theolginak a kozmosz fejldse ellen? mi nehzsge lehetne az egsznek tkletlen kezdetekbl kiindul s szksgkpen tklesbl fejldse ellen? Lehet, hogy az emberi naivsg hamar oda gondolja valahov a metafizikai kikezdst, ahol annak mg helye nincs s azutn htrbbvonulni knyszerl vele, de ez minden tudomnyban megtrtnik. A kzpkori theolgusoknak alig volt fogalmuk a fld trtnetrl, a hegysgek, fldsgek,

30

PROHSZKA OTTOKAR

az atmoszfra, a klima kialakulsrl; k mindezt kszen teremtve gondoltk; a metafizikai hatt kzvetlen sszekt tetsbe hoztk a fldnek ezen teljesen kialakult tnyezivel; most a tudomny flvilgostott, hogy ez nem teremtetett kszen, hanem hogy elz stdiumokbl fejlett k i ; mi nehz sgnk lehetne e flvilgostst elfogadni s azt mondani: a teremts egy kezdetleges stdiumban lltotta ltbe a vilgot s a vilg e fejletlensgbl alakult ki immanens erktl hor doztatva, melyeket a vgtelen sk teremtett bele, a mai tkletesebb tpusokk. Ne fljnk, hogy a kozmosz mecha nikus evolcii eltrptik az Istennek bennnk l eszmjt; n mindig az ellenkezt tapasztaltam; a peridusok szmtatlan milli vei az Isten rkkvalsgnak, a mindensgnek fnyvekkel kimrt tvolsgai az Isten mrhetetlensgnek, a fejlds szntelen menete s a megifjuls tavaszai az rk let analgiit adjk. Kisebb lesz-e e tvlatokon nzve az Isten, mikor oly vgtelen naggy n mve? ! S mgis mily elfogultsg kisrt e gondolatok kapcsn a termszettudsok kzt is s mily rossz szolglatot tesznek az igazsgnak, mikor eiieuszenves s teljesen sletlen kiszne zsvel a krdsnek elidegentik s az ellenkez tlzs tvelybe kergetik a jindulat, de msnzet olvast. Haeckeltl eltekintek ; ez az ember a modern termszettudomnyban a rgi grg bartok fanatizmust kpviseli, s gy figyelemre nem mlt; de flhozom Khler szavait, melyekben az olvas a tendencizus s rosszul rteslt tudomnyossgnak flletessgt megsajnlhatja Weltschpfung und Welt untergang cm mvnek 385. lapjn olvasni: Alles dies zeigt zunchst, wie die Welt wirklich ist, kann aber im letz ten Grunde nichts Anderes beweisen als dass die Formen und Gruppirungen des Weltgebudes Frchte einer Ent wicklung statt Produkte einer Schpfung sind. Die Geologie sieht fast noch mehr als die Astronomie von der Mglichkeit ab, dass die Hand Gottes bei der Entstehung der Welt im Spiele gewesen wre und verfolgt ihr Ziel, die Entwicklung der Erde auf natrliche Weise zu erklren, noch viel entschiedener und bewusster als die Astronomie das ihr zugehrige. Bieten doch auch die Wunder und die schweigende Grossartigkeit der Sternenwelt weit mehr Anlass zu metaphysischen und deistischen Spekulationen als die Anhufung der Erdschich ten und Gebirge. Der Astronom Mdler hat im Jahre 1830 ein Gedicht geschrieben, worin er Gott als den Lenker der Gestirne preist; ein Geologe, der das zweckmssigste

31 Mittel, die Sedimentiager aufzuhufen in der gttlichen Allmacht erkennt, scheint mir unmglich. Karl Freiherr du Prel ruft angesichts der ewigen Fixsternenwelt aus : es gibt eine Metaphysik, whrend ihm eine derartige Uberzeugung beim Anblick der Erdmassen gerade nicht gekommen zu sein scheint. Ez is tudomny, de mily szegnyes s ugyanakkor mily gonosz. Azrt, mert van fejlds, nincs teremts, ez az egyik szarva Khler blcsesgnek ; mintha bizony abbl, hogy az ember gyerekbl fejlett, be lehetne bizonytani, hogy nem szletett; a msik szarvval pedig dfget Mdler s du Prel fel, s hiteltl akarja megfosztani azoknak kijelen tst ; nemde sznand s ugyanakkor siralmas tnete ez az exakt termszettudomnynak? Valban megrzik e rvid lt s semmivel sem menthet kijelentseken az ellenszen vekkel dolgoz szenvedlynek sugallata. A kozmosznak fejldsvel megbartkoztak volna mg a legintranzigensebb theolgusok is, de az let fejldsnek s az alakok egymstl val keletkezsnek gondolata nagyon is jnak s irnyzatossgban olyannyira ellensgesnek lt szik, hogy nehezen talljk bele magukat; annl szksge sebb, hogy tisztn lssunk, s hogy egymst megrtsk. A paleontolgia nemcsak rgi vilgokat, de egymsra kvetkez vilgokat trt fl elttnk. Sorokat mutat fl, melyeknek hzagait naprl-napra jobban kitlti. A legtk letesebb fldi lny az ember; egyszersmind a legfiatalabb is; pgy a tbbi faj is nem volt meg mindig. Btran mondhatni, hogy tekintve a sort, melyet az ember koronz, szrevenni rajta a tkletesbls tendencijt. Flsleges azonban azt lltani, hogy a fejlds minden alakban s az egsz vonalon mindig a legtkletesebbnek megteremtse fel hajlik. Azt igen nehz megtlni, hogy bizonyos sorban mi a legtkletesebb; s sszehasonltani a klnbz alakokat a tkletessg szempontjbl, gyakran szinte lehetetlen. Erre ksbb mg rtrek, miutn tbb nehzsgnek forrst k pezi. tlag azt mondhatjuk, hogy a vilg korszakait a k lnbz llatok feltnse szerint lehet osztlyozni; jellemzi a vilg korszakait az embernek, az emlsnek, a hllnek, a hamak, az l llatnak fllpte. A legrgibb korszak az let kezdetleges alakjait mutatja be s csak vge fel tnnek fl a halak, melyek mg hatrozat lan s teknsbkra emlkeztet formkban lpnek fl. risi tengerek bortottk akkor a fldet s az alvilg eruptv kzetei, a grnit, szienit, porfir, emelgettk a vilg lapos bordit.

FEJLD VILGOK

32

PROHSZKA OTTOKR

A msodik korszak a hllk vilga; a fantasztikus sr knyok, a mesebeli baziliskusokra emlkeztet repl gyikok a szaurusok lomha alakjai lakjk a tengereket. Cefalopdok hemzsegnek az cenokban, melyek a vilgnak mg nagy rszt bortjk; de a szrazfld mr tgul; bazaltok szlestik ki a fld htt, melyen plmk s tobzos fk pompznak s a szrazfldi llatok kzl az ersznyesekkel tallkozunk. Azutn jn a mhlepnyes emlsk vilga; a szraz fldek terjeszkednek s a korszak vge fel kialakulnak a mai vilgrszeknek krvonalai. Mindig ms s ms vilg, mely lehetleg clszeren alkalmazkodik az akkori talajnak, tengernek s klmnak viszonyaihoz s melynek alakjai egymsnak is megfelelnek. A fajoknak egymsutn val fltnst tagadni nem lehet; hiszen ezt a szentrs is hirdeti; hogyan lettek teht? terem tettek-e mindannyiszor kln? vagy tvltoztak-e? volt taln bennk oly alkalmazkodsi kpessg, melynl fogva j viszonyok kzt j alakokk lettek? A paleontolgii fl fedezsek egyre j llatokkal ismertetnek meg, melyek szszekttetseket eszkzlnek most elszigetelten ll s tvol es alakok kzt; minl tbb kvlet kerl napvilgra, annl teljesebben szvdik ki a szisztematikus rokonsg hlzata. Isten s a vilga c. mvemben flhoztam az llatvilg ban egyre jobban kipl fokozatoknak szmos pldit, mint mennek t pl. a gykflk a kgykba. A rgi halak oly ala kokat mutatnak fl, melyeket senki sem tartana halak nak, pl. a pterichthys latusnak gykfarka, teknsbkapncla van s melluszonyai sarlalakban csontosodtak meg. A harmadkori rtegekben sok profetai alakkal tallko zunk, melyek a krdzk, vastagbrek s sertsflk stpusait adjk. Az amphicyon egyesti a kutya s a medve tpust, a pseudaelurus a macskt s grnyt, a dinotherium az elefntot s a szirnt. Azta is jelentkeztek j, kzbenes alakok. j llat a zeuglodon, teljesen vzben l llat mint a blna. Fogazata ell s oldalt hasonlt a delfin hez, de mg vannak rl fogai, melyek az sszekt jelle get kpezik a szrazfldi emlskkel; ugyancsak hozzjuk hasonlt a fej csontban, a nyakban s az elvgtagokban; ltnival, hogy a fej, nyak s a trzs kln van idomtva, nem gy mint a blnnl vagy a halaknl, melyeknek feje s trzse egybefolyik. pen gy a zeuglodon eltagjai mg nem uszonyok. A miocnben s pliocnben j fokozatot kpeznek a

33 squalodon-fajok, melyeknek fogai mr egyflbbek, br nmileg mg a zeuglodonra emlkeztetnek; teljesen egyne mek a fogak a delfineknl; a sor teht gy alakulna k i : fkk, zeuglodon, blnk, squalodon, delfinek. 1894-ben a miocnbl kerlt ki ismt egy j llat; nagy mint a j u h ; koponyjn nem egy, hanem ngy pr csontcsap van. mg pedig: a fejbbon, a homlokon, a fels llkapcson s az orrcsonton. Kzel ll a trpe-szarvashoz (tragulus); nstnye mr ismeretes volt, melynek protokeras nevet adott Marsh. E flfdzsek rvn a halak a hllkkel, a gykflk a madarakkal rintkeznek s az rdekes csorndk hzagptlkul llnak a madarak s az emlsk kz. Ismtlem: lehetetlen ktelkednnk abban, hogy az egyes llatfajok egymsutn jelentek meg a fldn s ms ms jelleget klcsnztek a korszakoknak. Elfogadhatjuk azt is, hogy mivel az letet a fld hordozza, amily mrtk ben elvltozott a fld, abban a mrtkben szvdtt ki az let ketts fonala a fauna s flrban. A korrelcit az let krlmnyek s az let alakjai kzt nem tagadhatjuk, gy hogy az let valsggal pszicholgiai reflexe a vilgnak. Hogy mennyire kell a vilg megjulst kiterjesztennk, az megint ms krds. Nagynev termszettudsok lltjk, hogy az llatvilg ngy ftpusa mr a legrgibb faunban fltallhat s kvetkezleg nem kell azokat egymsbl le szrmaztatnunk. (Agassiz L. Naturgeschichte der Vereinigten Staaten.) In der palolithischen Zeit treten alle Haupttypen der Wirbellosen und Wirbeltiere neben einander auf, nur Vgel und Sugetiere fehlen. Wir knnten es dahingestellt sein lassen, ob diese tatschlich erst in der Periode unserer Erdgeschichte entstanden sind, in der uns die ersten Reste von ihnen Zeugnis geben. Wenn wir aber bedenken, dass von einzelnen Wirbeltieren uns nur die Unterkiefer, ja nur einige wenige erhalten worden sind, so stimmt das unsere Erwartung, die wir auf die Palaeontologie stellen, gewaltig herab. (Otto Hamann, Entwicklungslehre und Darwinis mus. 278.1.) Azrt nem nagyon ellenezhetjk, ha valaki abbl, hogy az skorban nem tallni madr- s emlskvleteket, nem volna hajland kvetkeztetni e tpusok teljes hinyra. Lapparent is figyelmeztet a paleontolgia szeszlyre, melynl fogva a mai vilg llatalakjai kzl nhny majdnem abszolte azonos az els geolgiai korok alakjaival, mialatt most msok is lnek, melyeknek nyomaira mg a legkzelebbi peridusok ban sem akadunk. Megfordtva ugyanazon rtegekben tallni
Prahszka: Fld s Eg. II. 3

FEJLD VILGOK

PROHSZKA OTTOKR 34 olyan kvleteket, melyeknek alkata a mai llatvilg kp viselivel szoros, kzeli rokonsgban van, mialatt ugyanott ms furcsa tpusokon akad meg szemnk, melyek utdait a mai vilgban hiba kutatjuk. Madarak s emlsk ritkn temetkeznek a tengernek iszapjba. Szrazfldi llatok csak vletlen baleset folytn s a geolgira nzve nagy szerencse folytn kerltek a vzbe. Mily keveset sodorhatott a folyvz a tengerek s tavak fenekre, mikor mg a tengeri llatok kzl is szmtalan alig hagyott maga utn nyomot. Nmely halnak csak a fo gait ismerjk, ms nem maradt rnk csontvzbl. A foty vzben hamar pusztult el a hs s a csontokat is sztszedte az rnak ereje. Az llkapocs, mely legknnyebben vlik el a csontvztl, leghamarbb rt le a tavak s tengerek fene kre, s azrt ennek megrzsre s biztostsra van legin kbb kiltsunk. A ftpusok teht kezdet ta ltezhettek s azok alakul hattak t nemekk, fajokk. Hogy ez az talakuls, ha trtnt, hogyan ment vgbe, mily irnyt kvetett, mi volt bels tr vnye, arrl pensggel semmit sem tudunk.. Most mr vessnk egy pillantst arra a tevkeny elemre, mely a fejldst va amikp hordozhatn, s amellyel ha nem is az egsz sort, ezt csak tlzk akarhatjk, legalbb a sornak egyes rszleteit kifejleszteni lehetne : tekintsk meg az l alakoknak plaazticitst. Figyelmeztettem mr arra, hogy a folytonos tklesblst s a minden irnyban val teljesebb kifejldst a so rokban hiba keressk. Azt flttelezni annyit jelent, mint harmnia praestabilitt kvetelni a fld * az let fejld snek kt sora kz, gyhogy az letkrlmnyeknek min den fordulata s elvltozsa szksgkpen tkletesebb let alakot kvetelt volna. Azt bebizonytani sehogy sem tudjuk, s a kivitelben, illetleg az elv alkalmazsban a tnyekkel sszetkznk. Meggyzdsem szerint az evolcit a k vetkezkp lehetne flfogni: a Teremt tnyleg belefekte tett nmely alakba, lehet, hogy mindegyikbe, bizonyos plasz ticitst, mely azutn a krlmnyek szerint kifejldik s az llatnak j alakot ad, vagyis inkbb j llatfajt llt a itbe. E plaszticits irnt nincs ktsg; szmtalan adat bizonytja csodlatos megnyilatkozsait, melyek kvetkeztben az llat

FEJLD VILGOK

35

letneme s sajtsgai elvltoznak; ez a bels er, mely minden alaknak a termszete ltal van kipontozva s ki mrve, hvhatta ltbe az llattpusok elvltozsait. Ez elvl tozsoknak oka nem a krnyezet, a tervtelen varici, sem a ltrt val kzdelem; ezek a kls krlmnyek csak nyomst gyakorolnak annak a bels plasztikus ernek bre dsre s az esetleges irnynak rvnyeslsre. Ha ezt szem eltt tartjuk, megrtjk azt is, hogy az evolucionistknak nem kell okvetlenl a folytonos tklesblst srgetnik az elvltozsokban. Lesznek krlmnyek, melyek a haladsnak kedveznek ; lesznek, melyek a haladst meglltjk vagy visszafejlesztik. Lesznek, melyek csak rsz letes irnyokban segtik el a tklesblst, vagy lehets ges az is, hogy nhny irnyban fejlesztleg, msokban lanyhitlag hatnak. Ne csodlkozzunk ezutn azon, hogy sok alacsonyrend llat a legrgibb geolgiai korszakoktl kezdve ugyanazon tpust tnteti fl s el nem vltozik. A foraminiferk sok alakja visszanylik a krtba; a szp, tengerfenki csillagok s a klns szivacsllatok fltt mil li vek, geolgiai korszakok vonulnak el nyomtalanul, nem rzik meg azok soha a fejldsnek szksgt; ms llatok egszen vratlanul kszntenek be, amilyenek a kgyk; nem tudjuk, honnan jttek, mibl lettek, miutn a harmad korban csak homlyos nyomokat hagytak. Hasonlkp nem csodlkozom azon, hogy a plasztici tst vve fl letsajtsgul, valamikor csak azt ltni, hogy a plaszticits kifogyott s az llatok beadtk a kulcsot. Az elvltozott krlmnyek kzt ugyanis nem lhettek, ms rszt a plaszticits kpessgnek is vgre rtek; mit volt mit tennik? elpusztultak. Ezek az llatok az akkori faun nak s annak az organizcinak a legtkletesebb kpviseli lehettek, de az let mr kimertette a tovafejlds kpess gt, s azrt kivesztek, mialatt ms tkletlenebb alakok fnn maradtak. Az risi pterygotus kipusztult, mialatt a rovarok bujn tenysznek; az esetlen orthoceras, a hatalmas ancyloceras tnkrement; az alantosaurus, az iguanodon trt en gedtek sokkal szernyebb madaraknak s emlsknek s ezek kzt is melyek vesztek ki legelbb? a leghatalmasabb alakok. A dinotherium, mely pedig az emlsk egyik legrisibb kpviselje, alig hogy feltnt, kipusztult. A machairodus, az a ksesfog ragadoz, mely tltett tigrisen, oroszlnon, rvid ltnek rvendett. Nem ismerjk sem st, sem utdt. gy vagyunk az ichtyosaurussal; gy lesznk nemsokra a bl3*

36

PROHSZKA OTTOKR

nval s az elefnttal; csakhogy ezeknek az ember, azoknak az elvltozott ltflttelek az ellensgei. Nemcsak a nagy szaurusok s az emlsk, de az alsbb rend llatok uralma is ugyanezt a tnetet mutatja. A trilobita s az ammonita szintn r volt egyszer a fldn, s azutn nyoma veszett; a belemnita a krtakorszakban mg hemzsegett a tengerekben s azontl elveszett. Mi en nek az oka? Gondolom, hogy az, amit az evanglium mond, hogy senki sem adhat a termethez egy knyknyit, s hogy ez ll egyedekrl, fajokrl, nemekrl, csaldokrl. A szakll nem n a vgtelenbe, hanem kinl hosszabbra, kinl rvi debbre s azontl nem; ha levgjuk, jra n, de a mrtkt bels elvek hatrozzk meg: gy vagyunk a hajjal, gy a gyapjval; az lettevkenysg bels elvekbl indul ki, azok hatrozzk meg. Ha az let plaszticitst az elvltozs okul flvesszk, akkor ez a plaszticits alkalmas krlmnyek kzt megmozdul, megindul ebben vagy abban az irnyban, de meg lehetnk rla gyzdve, hogy az is vges, az is kor ltolt minden irnyban, s ha kiadta az ere t, sem j ala koknak nem ad tbb ltet, sem az egyedeknek nem tartja fnn lett. A mai tudomny, katholikus s nem katholikus, egy arnt hajlik bels plaszticitsnak flttelezsre s azltal a korltolt s bizonyos irnyban lehetsges evolcinak el fogadsra. A jeles katholikus tuds, Nadaillac Les progrs de l'anthropologie c. rtekezsben ezeket rja : II est assurment difficile de ne pas reconnatre certains enchainements entre les tres si nombreux et si divers, qui peuplaient la trre en ces ges d'une incalculable dure. Ne peut-on pas supposer, que le Crateur au dbu de sort oeuvre, a dou quelques-uns des tres sortis de sa main d'une puissance de modification, d'une plasticit, comme l'appelle M. Gaudry, se dveloppant dans l'immensit des temps, sous l'em pire des lois, que nous ignorons, des circonstances, que nous ne pouvons direh (Compte rendue du congrs scientifique international des catholiques. 1891. Anthropologie. 24. 1.) Az alhzott szavak a modern uralkod gondolatot jelzik az evolciban. Die Zeit des Verharrens der Arten in be stimmter Form muss viel lnger sein, als die Zeit der Aus prgung derselben... Es gibt daher Schpfungszeiten, in welchen eine Umprgung der Typen vor sich ging und eine erste Zeit, in welcher eine Neubildung der Arten statt gefunden hat. ( 0 . Heer, Urwelt der Schweiz.) Mit der

FEJLD VILGOK

37

grssten Wahrscheinlichkeit lsst sich behaupten, dass die unter unseren Augen sich entwickelnden Generationsreihen die direk en Fortsetzungen jener altern, von den unsrigen vielfach abweichenden Reihen sind, von welchen uns die Geologie Kenntnis gibt. (W. Hiss, Unsere Krperform.) Ez nem darvinizmus, de bels elvekbl magyarzott leszrmazs. Senki sem tudja szorosan bizonytani; nehz sgekkel tallkozunk lpten-nyomon; filozfink duzzogva vonul el a httrbe s anatmval fenyeget s mgis mindenki rzi s sejti, hogy valami ilyesminek kell sszektnie azt a gazdag, vltozatos, egymshoz sorakoz llat- s nvny vilgot. Claude Bemard szavait alkalmazhatjuk e tudom nyos vajdsokra : Nous avons le sentiment des lois de la nature, nous n'en connaissons pas la forme. Sejtjk, hogy az let valahogy elgazott, de az utat, a mdot nem ismerjk. S nem ismerjk azt a jelen percig sem. A szervezetek plaszticitst nem tagadhatjuk. A tudo mny egyre ksrletez, hogy az l szervezeteknek rvlto zsi kpessgt kimutassa. Madarakat, melyeknek hal-hs az telk, maggal tpll s szreveszi, hogy akkor a gyomor teljesen elvltozik s olyan lesz mint a galamb. A galambot kvetkezetesen hssal etettk s olyan lett a gyomra mint egy valsgos ragadoz madr. E pldk mutatjk, hogy a gyomornak sejtjei alkalmazkodnak s elvltoznak. A mada rak tollait, az llatok szrmezt a tpllk kivlasztsa szerint bizonyos fokban lehet sznezni. (0. Hamann i. m. 282.) Az llatok sznneznek sznei is sok rejtlyt tartalmaz nak, melyeket eddig megoldanunk nem sikerlt. Hogyan keletkezett pl. a pillangk szrnyainak gynyr rajza s csodlatos sznpompja? Weissmanntl tudjuk, hogy a hmrsknek is van e sznezsre befolysa. Vannak pillangk, melyeknek tavaszi s nyri toaletjk van ; elbb kln fajok nak tartottk, most mr tudjuk, hogy csak vltozatok. Weissmann a vanessa prorsd-n&k lcit hideg helyre tette s br nyr volt, mgsem nyerte a nyri alakot, hanem a tava szit. mimicry szmtalan esete vilgosan mutatja a szervezet plaszticitst; ezek tapasztalatok, st szinte mindennapi szemllet, melyet csak szemllni brunk, de magyarzni vajmi nehezen vagy sehogy sem tudunk. Ilyenek pl. a nyulak, a menytflk, a madarak sznbeli alkalmazkodsa a krnyezet hez , az alsbbrend llatok ltszerveinek alakulsa azon medium szerint, amelyben lnek. Hogy a kls okok a fejl ds alakulsra miknt hatnak, arra alkalmas plda Herbert

38

PROHSZKA OTTOKR

ksrlete. A nevezett tuds az echinodermata fejldst vizs glva a tengervzben, mestersges ton megtermkenytett petkhez lithium-st juttatott, s ezen kls behats ltal egszen ms lct kapott. (Huber Imre, A metagenesis s metamorphosis nhny pldja az llatorszgban. 5. 1.) Az alsbbrend llatok ilyenforma elvltozsai igen gyakoriak. A medium szerint elvltoznak egszen, nemcsak sznben, de alakban; tbbnyire lcallapotban maradnak s ez llapotban az ivaros szaporodsra is rettek lesznek. Csak egy pldra hivatkozom, a chironomus lgyre, melynek lci a genfi t fenekn nll llatt kpzdtek, vagyis gy ala kultak t, hogy az lcallapotban megmaradnak, ivaros szaporodsra megrnek, de mivel eredetileg nem vizillatok, elvltoztak s alkalmazkodtak a vzhez. Az lsdiek elvltozsa s alkalmazkodsa szintn tri vilis pldval szolgl e tren. Hol voltak az lsdiek, mieltt az llatok megteremtettek, melyeken lskdnek? Mond juk-e, hogy ksbb teremtettek gazdik utn? ez oly llts, melynek irnyzatossga nyilvnval. Mondjuk-e, hogy elbb teremtettek, nos s akkor min s mibl ltek? A parazitizmus vilgosan bizonytja az alkalmazkodst, mg pedig az ugrs szer alkalmazkodst. Az alkalmazkods gyis magval hozza, hogy ugrs szernek gondoljuk. Az llatnak egyszerre kellett elvltoz nia , a lass elvltozs a legtbb esetben nem segtett volna rajta. Kpzeljnk magunknak egy gilisztt, mely nem volt lsdi s mely valamikp ms llat belbe vetdik; a gilisztakalandor kt eshetsggel ll szemkzt, vagy alkalmazkodik vagy elpusztul. Ha a krlmnyek olyanok, hogy az llat plaszticitsa gyzi az alkalmazkodst, akkor az elvltozs nak bbnyire gyorsnak kell lennie, mert klnben a szervezet nem marad letkpes. Lehetsges, hogy nem a kifejlett alak kerlt a belekbe, hanem a fejletlen s alkalmazkodsra kpe sebb petesejt; de az talakulsok, melyeken az alak tment, mindenesetre igen jelentkenyek. Ha azonban valaki azt kveteli, hogy a paleontolgia mutassa ki tnyleg s pldkkal az egyes alakoknak egyms bl val leszrmazst, tbbet kr, mint amennyit lehet s szabad. Darvinistkkal szemben, kik az j alakoknak kelet kezst lass vltozatokkal s azok sszegezsvel magyarz zk, jogos az a kvetels, de az ugrsszer tvltozs elmr ltnek hveivel szemben nem jogos. Ha Darvinnak igaza van, akkor nem is lteznek fajok, hanem egy risi zrzavar

FEJLD VILGOK

39

tarktja a faunt s flrt ; lass tmenetekkel, elvltoz sokkal volna tele a vilg ; azokat ltnunk kellene kvleteik ben, azok vennnek krl minket most i s ; de az ugrsszer tvltozsnl kis vltozatokat fajkpzleg fllptetni s sszegezni nem kell; a kzelll fajok egymsbl lpnek fl az elvltozott letflttelek szavra, ha nem is az letflt telek erejben. Mr pedig a paleontolgia ajnlja e gondolatot, kivlt az llatfajok sorainak egyre tkletesebb konstrulsa ltal. Kowalewsky kutatsai Laln kimutattk mris az egyes emlsk kzti tmeneteket, kivlt az egypats lnak keletkezst tpats alakbl; azonban az egyes rendeknek tmenett egymsba kimutatni mg gy sem sikerlt, mint ahogy a fajok tmenetnek kimutatasat rteni szoktk ; igy pldul nem llthatjuk, hogy a patsllatok ragadozkbl lettek. S Kowalewsky hogy mutatta ki a lnak keletkezst, ms alakbl? azt sem gy, hogy az ember ltn a keletkezst, hanem gy, hogy sorba lltotta az t-, ngy-, hrom-, kt-, egypats llatokat s abbl, hogy fokozatos jellegeket tn tetnek fl, kvetkeztette, hogy ezek tmenetek. Pedig a hasonlsgok ellen tntetnek ms hasonlatlansgok i s ; hogy csak egyet emltsek, pldul az, hogy e sorban a l se ter metre nzve nem nagyobb a rknl. lljanak itt a jeles K. E. vou Baernek mindig mrskletre int szavai: Darf man z. B annehmen, dass durch allmhlige Umwandlungen, wenn auch sprungweise, die Raubtiere unter den Sugetieren aus Huftieren geworden sind? Es ist leicht gesagt, dass der bergang durch die Omnivoren vermittelt wurde; allein man wird andere bergnge finden, wenn man nach der Zahnbildung eine Reihe aufzustellen sucht, und eine andere, wenn man vorzglich die Fussbildung, namentlich Hufe und Ngel, und wieder eine andere, wenn man vorzglich den Bau des Magens bercksichtigt, den wir leider von den Tieren der Vorwelt gar nicht kennen. Lehet teht, hogy a ragadozk, rgcslk, patsok, majmok, stb. nem egymsbl lettek, hanem hogy ezek az alakok a gerinces tpusnak eredeti kigazsai. Ltnival ezekbl, hogy hogyan rtjk a plaszticitst a szervezetnek ; bizonyra nem gy, hogy mindenbl minden lehet; ezt a kptelensget a darvinistk sem tantjk; mg azt sem lltjuk, hogy a gerincesek mind egymsbl lettek, pl. madarak hllkbl, emlsk madarakbl, st mg az emlsknek egymsbl val leszrmazst sem vitatjuk; a mi flfogsunk az, hogy az stpus, pl. a gerincesek tpusa kezdet ta vehetett oly fejldsi irnyokat, melyek

40

PROHSZKA OTTOKR

az egyes osztlyoknak s rendeknek keletkezst biztos tottk. Azt krdezhetn valaki mindezen megszortsok u t n : minek akkor egyltalban a leszrmazst flvenni; hiszen a Teremt a fajokat kln is ltbe hvhatta, mint ahogy ltbe hvta az let stpusait? Erre a mi feleletnk a kvetkez: A leszrmazs egy ltalban, mg az ugrsszer leszrmazs sincs bebizonytva ; hanem terinak elfogadjuk ; hozz szabad taln tennem azt is, hogy hajlunk is felje. Srgeti ezt a paleontolginak albuma, mely ms-ms vilgot tr elnk a mltbl, vilgokat, melyek egyre hasonlbbak a mienkhez. Az llatok sorrend jben egyre feltnnek j, kzbenll alakok, melyek a hinyos sort kitltik s a lpcszetet teljesen kiptik. Profetai alakok tnedeznek fl a mltbl, melyek tbb jelleget egye stenek ; e jellegek ksbb nlllag lpnek fl. Az llati organizmus elvltozsai most is bmulatos tneteket mutat nak s az let plaszticitsra engednek kvetkeztetni, mely a fejlds kezdetn sokkal nagyobb volt mint ksbb, egy rszt azrt, mert az irny mg nem volt szkre szabva s sokfle varici volt lehetsges, msrszt azrt, mert az leternek a fonala, melyrl mr fntebb szltam, hosszabb, kladbb volt. Nem tvednk, ha flvesszk, hogy a tkle tesebb llatok tlag ksbb tnnek fl s hogy ezt a tklyt a differencils, az elklnzs, sztvls s tagols eszkzli. Ami az alsbb fokokon mg nincs tagolva, az ksbb sztvltan tnik fl, s a fejlds gondolatt szinte rnk er szakolja S valban visszautasthat-e a fejlds gondolata? Hogy a vilg fejlik, hogy morfolgiailag gazdagabb lesz az idk folyamn, hogy teht j potencik lpnek fl a klnbz korszakokban, azt senki sem tagadhatja. Azt nem tagadhatja az sem, aki kizrlag a szentrs alapjn ll; mert ennek is elssorban a vegetcinak potenciira kell gondolni, melyek az Isten teremt szavval: teremjen a fld zldel s maghoz fvet (Gen. 1, 10.) ltbe hivattak s differenciltattak ; msodsorban szem eltt kell tartania azt a folyamatot, mely az tdik napon az animalizcinak ltbehvsval kezddtt s az idk folyamn annak diffe rencildsval folytatdik a szentrsi sz erejben: hozzanak el a vizek cssz-msz llnyeket. (Gen. 1, 20.) Teht egyre fensbb elvek lpnek fl a vilgban s az elvek megtesteslsei s kialakulsai egymst kvetik a faunnak

FEJLD VILGOK

41

s flrnak soraiban. Nem fgg-e ssze jobban s egysge sebben a termszet, ha e differencildst nem mindmeg annyi j teremtsnek, hanem a teremtett potencik kifejl dsnek vesszk? A szervetlen, nagy, anyagi vilg alakul bels elvek szerint; Isten fektette bele ez erkszletet, melynek bonyo dalmait s clszer alakulsait fizikusok, kmikusok, asztronomok vizsgljk s arra az eredmnyre jutnak, hogy j erk nem lpnek fl, hanem az j alakulsok, a rgi errend szernek j tnemnyei. Ezzel az evolcival mindenki meg bkl s az Isten j kzbelpseit flslegeseknek tartja. Trjnk t e benyomssal a szerves vilgba. A fizika s kmia erin kvl tallkozunk ott az letervel, mely az l alakokat hordozza. Mr most azt mondjuk, ha csak egy fix vilg volna az llat- s nvnyorszgban, mely kez det ta ugyanazon alakokat lpteti fl a vilg sszes peri dusain vgig, akkor fltehetnk, hogy Isten ezeket mind kszen teremtette gy ; de miutn a paleontolgia egyre j meg j vilgokat mutat fl, vltoz alakokkal ugyan, de amelyek fokozatos sorokat kpeznek, flslegesnek ltszik minden ilyen kzelll fajnak ltbehvsra fllptetni az isteni, teremt ert. Mg kevsbb srgetjk majd a teremt Istennek kln fllpseit, ha elgondoljuk, hogy az l anyag, a protoplazma, melyben valamennyi leter brja forrst, minden llatnl ugyanaz; ez a protoplazma kpezi az l vilg alapjt s ptsi anyagt; belle van az l alakok sokasga, valamint a szervetlen vilg sszes alakulsa az lettelen anyagbl val Donc, rien d'absoiument nouveau dans les caracteres essentiels, les proprits fundamentales des tres, ne serait result de ces Operations directes et reptes du Crateur, lequel ne serait ainsi intervenu, que pour se copier lui-mme, se contentant seulement de modifier, et dans une trs faible mesure, la forme des organes. (Maisonneuve, Gration et volution. Compte Rendu du Congrs Scientifique inter national des Catholiques 1891. Anthropologie 40.) Ez egy fontos megjegyzs. Mit tett volna az Isten mindezekben az j teremtsekben? mintzta volna a rgi alakot j alakk; de ennek a mintzsnak is kevs dolga lett volna, mert az egyes rendekben a fajok jellegei oly kzel llnak, hogy szinte rintkeznek. Az alsbb szervezetekben meg az la ltok annyira hasonltanak, hogy szinte egymsba folynak s a klassziftoroknak sok gondot okoznak. A creatianis-

42

PROHSZKA OTTOKR

mus azt kvnja, hogy e csekly klnbsgek magyarzatra a Teremtnek erejt kell jlag fllptetni a fldn; msok ezt a gondolatot nem tartjk mltnak, st nagyon is kis szernek, mely homlokn viseli az emberi jelleget. Hnyszor kellett volna akkor a teremtsnek megismtldnie s mily szerny munkt vgzett volna a legtbb esetben I Nem magyarzhatnk-e ki sokkal egyszerbben a tnyeket? Az Isten valamint teremtett szervetlen anyagot, gy teremtett szerves anyagot is, vagyis inkbb teremtett felsbb elveket, potencikat, melyek behatsa alatt szervess lesz az anyag; ez a szerves anyag idomul, alakul, talakul s mn s ms fajokat kpez, valamint a szervetlen anyag is alakul, mdo sul s ms-ms ltfltteleket alkot; e mdosulsokhoz nincs szksg kln isteni kzbelpsekre; Isten kezdet ta olyanok nak teremtette az stpusokat, hogy a tbbi alak kifejldhe tett bellk. Eine Schpfung durch handwerksmige Han tierung ist ein viel niedrigeres Ding, als eine Schpfung durch allmhligeEntwicklung. Ein Mensch kann eine Maschine zu sammenfgen, aber er kann keine Maschine zur Selbstent wicklung bringen. Dass unser harmonisches Weltall dereinst nur potenziell als gestaltloser, diffuser Weltstoff existiert und dann langsam zu seinem gegenwrtigen, organisierten Zustand sich selbst emporgewickelt hat, ist eine viel staunenswertere Tatsache, als die volkstmliche Vorstellung, dass es in handwerksmssiger Weise hergerichtet worden sei. Diejeni gen, welche berhaupt den Schluss von den Phnomena auf die Noumena fr berechtigt ansehen, drfen mit Recht behaupten, dass die Nebularhypothese auf eine erste Ursache hindrngt, welche den mechanischen Gott Paleys um ebenso viel bertrifft, wie den Fetisch eines Wilden. Her bert Spencer Westminster Review, July, 1858. idzi Pohle, Die Sternenwelten und ihre Bewohner 269 1. S mit feleljnk arra a krdsre, hogy mirt nem kelet keznek manapsg is j fajok? azt, hogy a mostani geol giai viszonyok nem olyanok, hogy j alakulsokat hvja nak ltbe. Az tvltozsoknak ellenzje tn mosolyogni fog e feleleten, mely oly knnyedn oldja meg e krdst; de mit szl majd azokhoz a tagadhatlan elvltozsokhoz, melyek ezeltt trtntek s ezidszerint sehogy sem folyta tdnak ; nem kell-e ez elvitzhatlan tny lttra okvetlenl megbartkoznia a gondolattal, hogy a plaszticitsnak van nak korszakai, melyeket ismt a pihens, a sznetels peri dusai vltanak fl? tekintsk meg az ember vlfajait, a hin-

FEJLD VILGOK

43

dukt, kik feketk, br az zsiai nptrzsekhez tartoznak; a szerecseneket, kik ismt ms vlfajhoz tartoznak ; Senegal mrjai s a Vrs-tenger-mellknek afrikaparti laki szintn szerecsenfeketk, pedig nem szerecsenek; Amerika vrs bora lakossga ismt elt szinben a tbbi embertl; mind ezek egy fajhoz tartoznak s me, hogy elvltoztak s mily maradand bennk ez elvltozs. Ki vette azt szre? hol vannak tradcik, melyek ennek a sznevltozsnak emlkt rzik? pedig az elvltozs megtrtnt, s hozzteszem, hogy ezidszerint nem vesszk szre, hogy j elvltozsok tr tnnek a fldn. Jelenleg mi nagy geolgiai sznetben lnk. Igazi sabbath van a vilgfejldsben. A harmadkorban nem gy volt; risi elvltozsok jellemzik azokat a szmtatlan v ezredeket. Azta van tl s nyr vltakozsa a fldn; azta lptek fl levelket hullat fk ; azta taglaldott szt alaposan a klima ; elvltozott a hmrsk ; azta emelkedtek fl mostani hegylncaink s alakult mai trkpnk s bizo nyra nem tvednk, ha flvesszk, hogy a lgkr is gy keres vltozson ment t, s elrte mai sszettelnek alkot elemeit abban az irnyban, mely atmoszfrnkat ezidsze rint jellemzi. Mindez a harmadkorban trtnt; azta pedig csend, bke s nyugalom honol a vilgon. Mi kifogsa lehetne valakinek, ha azt mondank, hogy tl vagyunk a vilgfejlds kznapjain s az r bevgezte napszmt? a nvnyek, puhatestek, korallok, tskebrek, rkok, rovarok, halak, hllk, emlsk mr kifejldtek, meg jelent a fldn az ember; vge van a tovafejldsnek. Nem szksges ezt abban az rtelemben venni, hogy a plaszticits vgleg kiveszett, vagy teljesen kimerlt; mire val volna ezt lltani? de lehetsges, hogy az ember megjelensvel a fldn a jellemz tpusok mind meg vannak alkotva, s ha kisebb vlfaji vagy faji elvltozsok trtnnnek is, j soro kat azok nem nyitnnak. Ismtlem, lehet a sabbathot ily rtelemben venni. S akkor megrtjk azt is, hogy mirt volt elvltozs rgen s mirt nincs a jelenben. A fld nagy forradalmaival egytt jrt a fauna s flra elvltozsa. Cuvier katasztrfkat vett fl s j teremt sekkel npestette be az j fldet. Mirt jelent meg az j fauna s flra? mert j letflttelek keletkeztek; de azrt az az jsg nem olyan, hogy teljes szaktst jelezzen a rgi vilgok letvel; az let fiziolgija ugyanaz, a protoplazma ugyanaz, a tpusok ugyanazok, teht inkbb elvltozs

44

PROHSZKA OTTOKR

az, mint j teremts. lltsuk a fejld vilg vajdsaiba a plasztikus letert, melyben mg szmtalan irnynak kikezdsei pihennek, tekintsk az let alakjait kezdetleges st diumaikban, melyekre mg fejlds v r : s nem iszonyo dunk majd el a bens elvekbl kiindul evolcinak gondo lattl. Remljk, hogy az alsrend llatok letnek tanul mnyozsa s azoknak knny elvltozsai, valamint a metagenezisnek rdekes tnetei nagyobb vilgossggal szolgl nak idvel s kpestenek az evolci krdsnek eldnt sre. Viseltessnk mi is nagy rdekldssel e krdsek irnt s szmzznk minden ellenszenvet s teoretikus ellenkezst az evolcival szemben; ne fljnk, hogy ez ton httrbe szorul az Isten s materializmuss vkonyodik vilgnzetnk. Az emberi gondolatok az Istenrl s a termszetrl gyakran gyerekesek s nem szabad azokat kmlnnk s korltolts gukat fltennk, hanem vljunk meg tlk ksz rmmel, ha j kiltsokat nyit a mlyebb flfogs s ha tgul vilg nzetnk. Cum essem parvulus, loquebar ut parvulus mondja a szentrs; gyermekkorunkban elhittk azt is, hogy az r kzvetlenl drg a mennydrgsben s nyilait szrja a vil lmlsban ; ksbb httrbe szorult a mennydrg Isten s megrtettk, hogy a mennydrgst termszeti erk eszkz lik ; nem trtnik-e ugyancsak gy az itt szban forg eset ben? azt gondoltuk, hogy minden fajt, minden alakot kln teremt; gynyrkdtnk a mintz Istennek szorgalmn s apr rajzokon, finom sznezsen visszatkrzdd kedvtelsein s me most httrbe szorul az Isten 1 gondolatait, terveit a termszet folysa valstja meg. De kisebb lett-e ezltal az Isten? nem lett; az let mlysgeit, plaszticitst gon dolta el, csirit termkenytette meg, alakjait pontozta ki, s valamint neki csak egy gondolata van, mely mindent kifejez; gy teremthetett leters tpusokat is, melyek ma gukban foglalnak egsz sorokat; teremtse oly tartalmas, hogy egyetlen szava flr sok szval, teremt igje az let forrsait nyitja meg, melyeknek folyvizei elkgyznak v ezredekre s vilgokra terjed folyssal, mg vgre a kime rls sivatagjban elvesznek. Az anyagelvisgtl sem kell flnnk. Az evolci az let titkt nem rinti. Senki sem tudja, mint lett az els puhatest llat, az els korall; mint llt be a ltbe a protoplazma ; az stpusokhoz nem nylunk; azok szuvern tnyek. Az letet Isten

FEJLD VILGOK

45

teremtette, s ugyancsak lltotta az letet a szervetlen anyag fejlettsgnek legfels fokra: a jegecekre. Jegecek s let kzt lesz sszefggs, de azrt a jegecek az let titkt meg nem fejtik. A jegecek az anyag nak valamifle individulis alakjai s azrt tmenetet kpez nek az let vilgba, mint ahogy a ltnek alsbb rtegei legtkletesebb alakjaikban a felsbb ltnek szolgltatnak pletanyagot. sszekttets, egymsutn mindentt v a n ; a szervetlen anyag thajlik a szerves alakba; lpten-nyomon igaz, hogy natura non facit saltum. De jllehet a termszet sehol sem ugrik, hanem min dentt kzvett alak s alak kzt, mgsem lehet a jeg bl a nvny- s az llatvilgot megrteni. Dacra a leg tkletesebb meghatrozsoknak s mrseknek, melyek a jegecek osztlyozst lehetv teszik, nem rtjk meg a jegecbl a nvnyt; de azt igenis ltjuk, hogy a nvny a jegecek utn kvetkezik s hogy egecekbl pl fl, s midn ezt szrevettk, megdbbenve llunk meg a lt hrom osztlynl, melyet a szervetlen anyag, a nvny- s az llat vilg tr fl elttnk. A vilg a konkrt lnyeknek hrom tokt mutatja b e : a szervetlen anyag sokfle alakjai kpezik a valsg leg als fokt s egyszersmind alapjt; a msodik fokon tall kozunk a nvnyekkel, a harmadikon az llatokkal. Ez egyszer tny az emberi gondolat el problmkat tztt, melyek megfejtsn vezredek dolgoznak, de mun kjuk inkbb ler, mint megfejt, s ha a mlybe hat, akkor inkbb magt a tnyt hozza lnkebb ntudatra, mintsem hogy okait trtse. A nvnyek egszen j, a szervetlen anyag alakjaitl teljesen elt lnyek ; nem klns keverkei, nem bizonyos mennyisgekben eszkzlt sszettelei a szervetlen testek nek : hanem magasabb fokon ll vilgnak alakjai. A.szer vetlen anyag, akr lgnem, szilrd vagy folykony legyen, alapjt kpezi a dolgok j rendjnek, melyeket alma, krte fnak, tlgynek, hrsnak, szegfnek, liliomnak hvnak. Ezek az alakok egszen j jellegekkel elltott dolgok; jellegeik a szervetlen anyagban nem lteztek, csak bennk lpnek fl. Ezek az j jellegek sem a mennyisgre, sem a mer fizikai tulajdonsgokra nem vonatkoznak, hanem teljesen j folya matot jellemeznek, melyet vegetabilitsnak hvhatunk. A nvnynek, mint valsgos trgynak, lesznek bizo nyos jellegei, de ezek nem a szervetlen anyagbl valk;

46

PROHSZKA OTTOKR

ezek oly fogalmi jegyek, melyekkel a teremt folytatja m vt, melyeket magbl mert j kiindulssal s azrt az alsbb ltben azokkal nem tallkoztunk; bellk alakul ki az n ll egyed, az egsz, az l alak. A szervetlen anyagnak vannak mennyisgi s fizikai tulajdonsgai s a sajtsgok egyik nemben eszkzlt vltozsok elvltozst vonnak ma guk utn a msnem sajtsgokban is, gy pl. a vznek megfagysa a trfogatot megvltoztatja; a fizikai elvltozs a mennyisgben is vltozst idz el; hasonlkpen a szer vetlen anyag vltozatai befolynak a nvny alakulsba, de sajtos trvnyt s tpust meg nem vltoztatjk. A nvny az anyagnak mennyisgi s fizikai sajtsgain tl br kln llssal s br szervetlen anyagbl ll, a szervetlen anyag keretn tl j trvnyeket lptet letbe. Fogadjuk el, amit rzkeinknek tansga is hirdet: a nvny- s az llatorszg nem azonosthat a flddel, agyag gal, knnel, vzzel; a fld, agyag, kn, vz, lg valsgok; a nvnyek megint teljesen elt, klnll valsgok; az llatok hasonlkpen; nvnyek s llatok ms, magasabb lnyek, ms tartalommal, ms elvvel. Kipl bennk az egy sg, az egyedisg, a teljessg s befejezettsg elve. A nvnyt s az llatot egyrszt a varicik tg ki lengse, msrszt az egyre teljesebb befejezettsg jellemzi. Vltozandsgnak oka a sejt kompliklt sszettele, mely a szmtalan lehetsgeknek mindig csak egy tnyleges esete s amely az alakulsra s ezzel a vltozandsgra hajl sejt nek jtsi szomjt el nem oltja; a szomj egyre geti s a sejt egyre alakul s vltozik. Mily merev s egyhang ezzel szemben a fld, az agyag, a kn, a vz; vltozandsgai a mechanikai s kmiai behatsok s folyamatok ltal'mind elre ki vannak pontozva. Ellenben mily vltozatos kiala kulsa a nvny; egy s ugyanazon fajhoz tartoz ezer s milli egyed kzl nincs kett egymssal teljesen egyenl; a tlgy, a rzsa lehet kicsi, lehet nagy ; lehet sok, lehet kevs gykere; lehet nhny ga, gyren vagy bsgesen levele, virga, gymlcse, ezeknek mindegyike ismt lehet kicsiny, lehet nagy; ms s ms alakkal brhat, anlkl, hogy tlgy vagy rzsa lenni megsznnk. me a lt felsbb fokn az alakuls szabadabb s nllbb ; a fogalmi jegyek, melyek a fajt alkotjk, hatrozottak; de a konkrt kialakulsnak tg keretet nyitnak. Hasonlkpen j vilg nylik meg az llatorszggal. Egy tkletesebb elv lp fl benne, mely megindtja az rz

FEJLD VILGOK

47

let folyamt s a nvnyeknl nllbb, egyedibb, befejezettebb alakokat llt a vilgba. Ez alakok tevkenysge fggetlenebb, egysge egyedibb, zrtabb s a legteljesebb fggetlensget s befejezettsget az rtelmes, szabad tpusban, az emberben ri el. Az llat a termszet alakt erejnek tkletesebb produktuma, mint a nvny. Az alakt er sajtsga gy-e az hogy vonalaival lesen klnbztessen, az egyikt a msiktl elvlassza s ugyancsak az a sajt sga, hogy valamint kvl hatrozott teszi az alakot s megklnbzteti s mintegy kln fejti a tbbitl: gy bell is elfejtse mstl vagyis nmagv, nl v tegye. A fg getlen, nmagn ll, s nmagt bir alak a non-plus-ultrja a fejldsnek. Ezen a mrcn kell meghatroznunk az alakok tk letessgt. Leolvassuk rla, hogy a szervetlen testek moz gattatnak s nem mozognak; a nvnyek mozognak, alakul nak, de csak a bels fejlds irnyban s spontn mozg saik nincsenek; az llatok mozognak a trben is vgyaik s benyomsaik szerint, de nincs szabadsguk; az ember vgre egszen a mag, fggetlen, egyedi, s ncl. A tevkeny sg tkletessgnek megfelel a szervezet egysgessge. A nvnyben is van szervezet, de egysges kzponti szerv nlkl; mig az llatban minden trtns a kzponti szerv ben, az agyban tallkozik. A kzponti szerv intzi s igaz gatja az llati funkcikat, belle gaznak ki a szervek, az rzkek. Az alak tkletessgvel lpst tart az egsz nek meghatrozottsga, pontos kiszabottsga az utols rsz letekig ; a nvnyeknl ez nincs meg. A nvnynl a faj fogalma meg nem hatrozza, hogy hny ga, levele, virga legyen ; lehet, amennyi tetszik, amennyit term ereje elvisel; ellenben az llatnl a faj kpe hatrozza meg, hogy hny feje, szeme, fle, keze, lba, szrnya, gyomra legyen. Amit a nvnyeknl a tpus hatrozatlansga elvisel, azt az llatok nl a felsbb tkly kizrja. E felsbb tkllyel jr egytt az nllsg; minden ilyen alak nmag, egy-egy klnll vilg, mely maga tesz s tevkenysgnek okt s cljt n magban brja ; ez a teljessg s befejezettsg az llatoknl is jelentkezik mintegy ksrletezve, az emberi ntudatban s szababadsgban pedig teljesen kifejlik A lt hrom vilga teht hrom szuvern s pozitv tny ; hrom er, mely az anyag fltt uralkodik, s azt majd jegecekbe fagyasztja, majd a jegecekbl ismt nvny- s llatalakokat pt.

48

PROHSZKA OTTOKR

Apr jegecekbl plnek a nvny s llat szerves rszei. Ki nem bmulta meg a jgvirgok gynyr formit? Lenau szerint a jgvirgok az ablakon a nyr kimlt vir gainak szellemei; taln megfordtva v a n ; a jgvirgok a virgoknak hulli. A bmulatos hasonlsg a termszet l nvnyei s a jgvirgok kzt mly sszefggst sejttet, melyet elbb nem ismertnk s csak a termszet jtknak tar tottunk, s ez az sszefggs azon a tnyen pl fl, hogy mindkt virg, a mezei virg s a jgvirg, kristlyokbl tevdik ssze. Az llatnak s nvnynek szerves rszei finom, mikroszkopikus kristlyokbl llanak. Az anyagot jegecekbe szort errl gondoljk a materialista termszettudsok, hogy ez az er az l formknak kikezdst kpezi s hogy kpes apr, kis organizmusokat formlni, a nlkl, hogy k lns leterre szorulna. Tny, hogy a jegecest er a szervetlen anyagnak legtkletesebb alakt ereje; titokzatos er, melyrl Quenstedt rja: Gewiss dmmern hier die An fnge jener heimlichen Kraft, jener nimmer ruhenden, die das Tote in Bewegung zu setzen vermag und das Leben dige wieder zum Tode fhrt; die sich im Steine zur Form erhht, es in der Pflanze zum Saftlaufe bringt und das Tier zur Empfindung steigert. . . Whrend der Wurm im Bo den schlft, die Pflanze starb und erstarrte, zeigt uns die Natur, dass sie noch fortlebt in ihren niedrigsten Geschp fen. (Sonst und Jetzt. 59 1.) E szerint minden lne, mert a jegec az let utols alakja; a nvny meghal s az llat el pusztul, de az leter, mely szveteiknek s rostjaiknak jegeceiben rejlik, meg nem hal. A tudomny szenzcis hrei kzt a mult vben nagy port vert fl az, hogy Otto v. Schrn l jegeceket akart flfedezni az zsiai kolera bacillusaiban; ksbb azutn minden bacillusban sajtos jegeceket akartak flismerni, a melegvr llatok organizmusban arterin-jegeceket ltni, melyek egy darabig izegnek-mozognak s azutn nyomta lanul elvesznek. A jegecek ellen nincs kifogsunk, st val szn, hogy a szervetlen anyag kifejldsnek legtklete sebb alakjaival lp bele az organizmusokba; de az organiz mus maga s annak sa tos lete az leternek kszni ltt. Szval errefel mg sok meglepetssel szolglhat a jv, ami letrheti ugyan hagyomnyos nzeteinknek nehz kes alkotmnyt, de minden lpten-nyomon kzelebb hoz az igazsghoz. Mindezek utn az evolcinak problmja olyan a mi

FEJLD VILGOK

49

szemeinkben, mint tgas ptsi telek, melyen folyik a munka. Tglaraksok lljk mindenfel utunkat, mszgdrk s fld hnysok ktelentik el a teret, falak plnek, kveket fa ragnak, de az pletrl s annak harmonikus kivitelrl mg nem igen van fogalmunk. Azonban mltn szeget t a fe jnkbe a termszettudomnyok nyomban jelentkez nagy hajlandsg az evolcinak elfogadsra; tny, hogy a ter mszettudomnyok divatja most az evolcit prtolja s nincs tuds vagy iskola, mely az evolci helybe ezidszerint ms vonz gondolatot llthatna. Reflektljunk elssorban Szent gostonra s Szent Tamsra, kiknek flfogsa bizonyra nem ll messze az evo lcinak fltevstl. Megengedhetnek tartjk, hogy az Isten nem teremtett mindent in actu, vagyis minden egyes llatot s nvnyt klnll, kifejlett alakban, hanem potentialiter, vagyis teremtette a kpessgeket, melyekbl ki fejlettek az alakok. Ez a kpessg termszetesen a leg tgabb s ltalnos rtelemben veend s nem is hatroztatik meg pen evolciv, de az mr mindegy; a tulajdonkpeni gondolat mgis csak az, hogy az alak nem kszen llt el, hanem kszlt, lett, br ezt az utat, melyet a kszld alak befutott, a rgiek sehol sem jeleztk. Nem is tehettk, mert nem termszettudomnyos alapon lltak, hanem az rst magyarztk s arra iparkodtak, hogy a feltl nehzsgeket magyarzatukkal eltntessk. Az evolci concrete mondja ki azt, amit a filozofl sz ltalnosabb kifejezsekbe fog lal, midn termszetes potencikrl s azoknak fllptrl, Isten terveinek kiplsrl, az let alakjainak szerves ssze kttetsrl beszl. Mi az a termszetes potencia? mily alakban jelent meg a fldn? hogyan lett az elemekre osz tott anyagbl szerves lny? ezeket a krdseket minden oldalrl hangoztatjk; ezeket a krdseket Szent goston nyomban az rsmagyarzat is feszegette. Rm azt a be nyomst teszi mindez, hogy a species-rl val aristotelesi tant lehet mg kitgtani s odamagyarzni, hogy a bels tvltozs elve megfr vele. Klnben meg vagyok gyzdve, hogy az apriorista, filozofl mltnak gniusza enged majd a specie vas szksgbl is, mely a rendszerben ugyan j szolglatokat tesz, de nem hajthat t l ; ms a species az elvltozs utn, mikor mr nem fejldhetik tovbb s ms az a species, melybl mg valami ehet. A ovafejlds lehetsge szintn az illet species termszethez tartozik.
Prohszka; Fld s g. II.

50

PROHSZKA OTTOKR

Az ugrsszer, vagyis heterogn evolcinak ttrje KIIiker, wrzburgi embriolgus s anatmus, ki 1887-ben az anatm ai trsasg lipcsei kzgylsn rmutatott az r vnyre, mely az evolci hvei kzt nylik. Az egyik olda lon Darw n tborozik, a msik parton a kisebb, mrskelt rsz foglal helyet: Ngeli, Snell, Askenasy termszettudsok ln K. E. von Baer, kikhez mindenf e rnyalat filo zfus szegdik, milyenek Fechner, Lange, Hartmann. Ott a termszetes kivlaszts, a'kalmazkods s rkls, itt bels, plasztikus erk viszik a vezrszerepet. Klliker heterogn nemzse abban ll, hogy a szerve zetek maguktl elt alakokat hozhatnak ltre vagy gy, hogy a megtermkenytett tojsok fe ldsk kzben bizo nyos krlmnyek behatsa alatt felsbb formkba mennek t, vagy pedig gy, hogy az si s a ksbbi szervezetek megtermkenyts nlkl (parthenogenesis) ms szervezete ket hoznak ltre. Klliker ksbb nmileg megvltoztatta nzeteit, de a fslyt mindig a szervezet bels fejldsi el veire helyezte. Remelem mondja Klliker hogy a folyamatoknak behat tanulmnyozsa, melyek a szerveze teknek keletkezst s legels tmeneti fokozataikat jellem zik, rknyszert majd arra, hogy az alakulst bels okokra vigyk vissza. Annak kimutatsra pedig, hogy j alakok mint keletkeztek alkalmazkods s kivlaszts nlkl a r giekbl, nem tallunk majd szemlltetbb s bizonytbb pldt, mint a metamorfzis s a metagenezis bmulatos eseteit.* Albert Lange is hasonl eredmnyre jut. Flfogsa szerint a szervezetek nem kpzdtek lass tvltozsok s rklsek nyomn, hanem ugrsszeren. A darvinista fej ldsnek lendt kereke gyis a ltrt val kzdelem,' amely nem lp fl annyira a ltfltteleknek l'and egyensly ban, mint inkbb az elvltozsok korban. Ha a ltfltte lek nem vltoznak, akkor a legalkalmasabb fajok foglaljk el az let tert s tovbbi fejldsnek tjt szegi p a vl tozatlan klvilg. Oj alakok csak a ltflttelek elvltoz sval lpnek fl; de ha a ltflttelek elvltoznak, akkor az j alakoknak keletkezse s a fejldsre kptelen fajoknak kipusztulsa nem lassan, vezredek csigalpsvel, hanem arnylag gyorsan megy vgbe Az j vilgban j let .esz. Hartmann szintn az ugrsszer evolcinak hve. Az sszehasonlt embrioigiti Hartmann semmit sem reml annak a krdsnek tisztzsra, vjjon az evolci lass

FEJLD VILGOK

51

tvltozsok rvn vagy ugrsszeren ment-e vgbe, mert az embrinak tmenetei egyik alakbl a msikba (ezt csak a klalakra nzve engedjk meg) sokkal nagyobbak, sem hogy abbl az salaknak tvltozsaira kvetkeztessnk. Csak amennyiben az llatnak minden szerve embriolgiailag indifferens csirasejtekbl veszi kezdett, s nem utal a hasznlat s gyakorlat ltal val keletkezsre, csak annyiban szolglhat az embriolgia a heterogn nemzsnek bizony sgul. (Otto Hamann, Entwicklungslehre und Darwinis mus. 149. 1.) Igen jellemz az a mrsklet, mely nagy termszettud soknak eljrsban s llsfoglalsban mutatkozik; rzik a krdsnek fontossgt s ismerik az let titokzatossgt s azrt igen tartzkodva nyilatkoznak. Klliker, Virchow, Baer minden alkalommal kijelentik, hogy hipothzisrl van sz, s az evolci nincs bebizonytva. Ugyanez a szerny tar tzkods jellemzi Oswald Heer-t, ki az llat- s nvnyvil got kt prhuzamos vonalnak veszi; a sorok kiindulsa krl a hatrozatlansg oly nagy, hogy szinte lehetetlen szjjel tartani a kettt s nem tudni, hogy mi llat s mi nvny; azutn megered a kt sor s mindenfle irnyban elgazdik, tlag flfel tr, de gai olyan kuszltak, mint az erd lomb stora. Der innere Grund der Entwicklung der Naturwelt nach einem bestimmten Plane muss ihr angeboren sein, muss vom Schpfer in sie gelegt sein . . . Obwohl die typi schen Unterschiede der Pflanzen und Tiere nicht durch ussere Verhltnisse, weder durch das Klima noch die Nah rung erzengt werden, sind diese doch fr sie von grosser Bedeutung. Sie mssen sich der Aussenwelt anpassen, um in derselben leben zu knnen. (Die Urwelt der Schweiz. 594. 1.) Teht a fejlds oka s tulajdonkpeni hajt ereje a szerves vilgban leledz er s a szervezetekbe lefektetett tervezet. Ezeket a Teremt Isten fektette bele. Mint a flgombolytott fonal az orsn, gy pihen a szervezetben a fejlds kpessge, mely az alakok sorban ismt legm blydik. A klvilg nem oka az alakulsnak, hanem fl ttele, s azrt van azutn prhuzam a vilg s az let kzt; amily arnyban fejlik a vilg, az letflttelek rendszere, abban az arnyban fejlik ki egyszersmind az let. pen oly kevss kpezi a klvilg az elhalsnak s kipusztuls nak vgs okt. Katasztrfk puszttanak vilgokat, de ka tasztrfk nlkl is kihalnak a fajok. Flvehetjk, hogy a fajoknak csakgy van meghatrozott letkoruk, mint az
4*

52

PROHSZKA OTTOKR

egyedeknek; mikor ezt tltk, elvesznek. Ezek Oswald Heer gondolatai. Az evolcinak mg sok nzeteltrssel kell megkz denie, mg sok nehzsget kell megoldania, mg a kedlyeket megnyugtatnia sikerl. Vesszk szre, hogy tbben csak flrertsek miatt ellenzik s kivltkp azrt, mert a darvinizmus az szgle tessgeivel s tlzsaival srti logikjukat s tcskt-bogarat egybekever s hegyeket thelyez hitet kvn a tudomny ban, teht rossz helyen. Tbbeket a mechanikus evolci ijeszt; gondolom, ilyen Louis Agassiz is. Legalbb amit az evolci ellen flhoz, azt csak a mechanikus evolci ellen lehet rteni. Kiindul abbl, hogy knnyelm tvedsnek vagy nmelyeknl kszakaratos hamistsnak is mondja azt az lltst, mely szerint az llatvilgot a paleontolgiban mint szakadatlan, egysges sort szeretik fltntetni, amely a legtkletlenebb alakon kezddik s a legtkletesebbel vg zdik. Nincs elkerlhetlen ismtlds, nincs mechanikus fej lds a termszetben. Ms sszefggs a paleontolgii egymsutnban nincs, mint az, mely minden clszer s sok rszbl ll tervezetben szlelhet. Van hasonlsg az egyes rszek kzt, de csak annyi, amennyi az egy s ugyan azon gondolkod alkotnak mveit s tevkenysgt jelle mezni szokta. Azontl szabad alkots, fggetlen, teremt tevkenysg, szabad mozgs jellemzi a termszetet, mint ahogy mindez jellemezni szokta a szellem lett szemben a kiszabott, mathematikai pontossggal mkd mechaniz musokkal. Wenn wir dieses grosse Epos des organischen Lebens in seiner Gesamtheit betrachten, so leicht und so mannigfaltig, ja sogar spielend in der Vielheit der Erschei nungen durchgefhrt, will es uns dnken, als wrden wir an die grosse Komposition eines Dichters oder Tonknstlers erinnert, in welcher der Grundton der Fundamentalharmonie durch alle Schattierungen des Rhythmus und des Liedes hin durchklingt. So gross ist die Freiheit, so unhnlich der phy sischen Evolution, dass wir endlose Widersprche, endlose Strungen, erstaunliche Anachronismen in jener ununter brochen sein sollenden Reihe fortschreitender Ereignisse finden, welche von den Vertretern des Transmutations-Dogma verteidigt wird. Tiere, welche nach der Einfachheit und Unvollkommenheit ihrer Organisation die Ahnen sein mssten, kennt man als einer sptem Schpfungsperiode ange hrig ; die vollkommen organisierten Typen erscheinen hufig

FEJLD VILGOK

53

zuerst und die einfachen s p t e r . . . Ich glaube ganz be stimmt, dass all die Beziehungen zwischen den verschiede nen Richtungen de? animalischen Lebens die Kundgebun gen eines Geistes sind, der vom Anfang bis zum Ende mit Selbstbewusstsein ein Ziel verfolgt. Diese Ansicht steht im Einklang mit dem Wirken unseres Geistes; sie ist die in stinktive Anerkennung einer geistigen Macht, die sich uns in der Schpfung offenbart und die mit unserem eigenen Geiste verwandt ist. (Der Schpfungsplan. Vorlesungen ber die natrlichen Grundlagen der Verwandtschaft unter den Tieren. 163. 1.) Ki ne rn al a nagy termszettudsnak e fnsges nyilatkozatt? A termszet nem gpies s szegnyes mecha nizmus ; a termszet eposz ( Kundgebungen eines Geistes, megnyilatkozsai a teremt szellemnek. Az az evolci, mely gondolatot nem lt, s mely vaktban indtja meg az let rthetetlen rugit; az az evolci, mely a meg nem fejtett anyag szksges mozgsaibl tmaszt fl vilgot s a clszersget szerencsvel magyarzza, bizonyra ki nem elgti az emberi szt s bmulatos szk ltkrre mutat. Nem, mi nem szmzzk a termszeten vgighzd gondo latot; neknk is eposz a termszet, mely egy-egy gondola tot, egy-egy mintt varil s azt minden vltozaton s rnya laton s alakulson keresztl hajtja. De mi a gondolatot az stpusokba fektetjk, egyszeren azrt, mert flsleges nek ltszik az oly kzel ll elvltozsoknak megteremt sre mindannyiszor egy-egy isteni aktust fllptetni s mert a tnyleges, paleontolgii egymsutn, ha azt a metamor fzis s a metagenezis tnemnyeivel sszekapcsoljuk, az evo lci gondolatt igen kedvez vilgtsba helyezi. Agassiz fl a szellemtelen, vaktban nekiindul, mechanikus szk sgessggel trtet lettl; ilyen let nem ltezik sehol; ilyen fejlds kptelensg s csak azoknak kell, kik a gondo lattl s a szellemtl iszonyodnak. Msokat is lehetne taln az evolci ellensgeihez szmtanunk, kik azonban szintn csak a csapong, logikt lan darvinizmust ellenzik. Bntja a gondolkozkat a faj fogalmnak teljes szmzetse, melyet a darvinizmus elv ben elfogad, br azutn a tnyleges fejldsben szintn el ismer oly alakulsokat, melyek ms elvltozsokat teljesen kizrnak s gy valban faji jellegeket tntetnek fel. Kez detben, a fejlds kiindulsban azt tartjk, hogy minden bl minden lehet; de mihelyt a fejlds tjt vette, akkor

54

PROHSZKA OTTOKR

mr msfel nem igen mehet; ezek a hatrozott, vltozha tatlan irnyok adjk a fajokat. Azonban nem elg a fajt csak tnyekbl magyarzni; a fajok alakok s az egyik alakbi nem lehet ms alakot formlni; lehetnek kzelll fajok, melyek nem nyitnak j irnyokat s egy alaptpusnak vltozatait kpezhetik; de lesz nek ms alakok, melyeken osztlyok s rendek plnek, s ezekbl tmenetek nem lteznek. Ha ez lehetsges volna, akkor eltnnk a termszet trvnyszersge. A darvinizmus rja Scheffler , mely a metamorfzist hirdeti s a termszetnek trvnyszersgt tagadja, meg nem kln bzteti az alakokban vltozatlan, lland mennyisget a vltoz mennyisgtl; ennek kvetkeztben a varicikat a vltozatlan, lland mennyisgnek tudja be s a klalak ban szrevehet ingadozsokat lnyegben jr elvltozsok nak tartja. Mit mvel ezltal egyebet, mint zoolgiai alkimizmust? Seine Lehre entbehrt ganz und gar der 'wissen schaftlichen Strenge, da er von den Tatsachen, welche er lehrt, z. B. von der Verwandlung eines Fisches in einen Vogel oder von der des Affen in einen Menschen keine durch Tatsachen, sondern nur durch Behauptungen, und zwar in einer Weise beweist, welche ebenso leicht das entgegen gesetzte Resultat ergeben knnte. (Die Welt nach mensch licher Auffassung. 585 1.) Schefflernek e mathematikai analgija ellen semmi kifogsunk. A termszet alakjai sszehasonlthatk errend-: szerekkel, melyekben vannak lland, a lnyeget jellemz ttelek s msok, melyek vltozandk; ez utbbiak a vari cik hordozi, az elbbiek a trvnyszersgnek kpviseli. A tervszerinti, bels elvekbl kiindul evolcinak e flfo gs ellen semmi kifogsa nem lesz. S hogyan ll az evolcinak trfoglalsa a keresztny tborban? Az evolci a keresztnyek kzt a legnagyobb rokon szenvnek Franciaorszgban rvend. Msfel mg nagyon tartzkodk vele szemben. HerUing, a mncheni filozfus, ismtelten skra szllt ellene, s akik rokonszenveznnek az evolcival, nem igen mernek sznt vallani. Nem azrt, mintha morlis btorsguk hinyzank e lpshez, hanem inkbb azrt, mert a krds tnyleg mg tlsk nzet eltrsnek s szenvedlyes rdekhajsznak kzdtere. Mg nem rett, mg nem vilgos elgg. A keresztny r zelm tudsokat egyrszt a filozfia is feszlyezi, mely a for8

FEJLD VILGOK

55

mknak ilyetn tvltozsain taln botrnkoznk ; azutn meg nagy nehzsg az ember; mit csinljon vele a keresz tny rzlet evolci? e krdst ksbbre hagyom; de gy ltszik, hogy ez a legknyesebb pontja az egsz teri nak. Mg ez irnyban nincs megtrve az t, addig a hat rozottabb llsfoglals a bizonytalansg eslyeit ki nem zr hatja. Az evolci krdsben p oly nehzsgekkel ksz kdik a modern keresztny tudomny, mint ezeltt egylta lban a Genezis teremtst illetleg. A Genezis elbeszlse s annak trtneti rtke ezidszerint mr elgg tisztzva van elttnk s a legtgabb szabadsg int az rsmagyarz s a termszettuds fel ; meg vagyok gyzdve, hogy a hig gadt s nem zelotskod tudomny az evolci krdsben is biztostani fogja maga szmra a szksges szabadsgot s az ellentteket teljesen megnyugtat vilgnzetre tesz majd szert. Vgl r kell mutatnom e krds tisztzsnak lass tempjra s e lass elhaladsnak okra. Mi volna ennek oka ms mint az, hogy nem tudjuk, hogy mi az let, mi az leter? Beszlnk evolcirl, az let alakulsrl, de nem tudjuk, hogy mi az let. Tudomnyunk arra terjed, hogy a mozdulatokat szrevegye, de hogy mi az a titkos valami, aminek vltozatairl terikat formlnak, annak ftyolt fllebbenteni nem kpes. Nem kpes ezidszerint s nem tudjuk, lesz-e kpes valamikor. A problmt mechanikus alapon akartk megoldani s semmire sem mentek vele; 40 v ta dolgoznak rajta s alig vannak valamivel tovbb mint a nagy lelkeslssel meg kezdett s folytatott munknak els napjn. Szolid ered mnyek helyett rdekes eszmefuttatsokkal tallkozunk, melyek tudomnyossgra ignyt sem tarthatnak. Pldul szolgljon Perger W. dolgozata, melyet a Natur und Offen barung idz: Azt lltjuk, hogy a mindensg kezdet nl kli, rk mozgsa mer let, s hogy a protoplazma az inten zv letet l, izz plantnak valamifle hncsa, melybe az let szorult, miutn a most szervezetlennek mondott anyag klnvlt... A hall fagynak rgei ezek a szervetlen testek, amely hallban megdermedtek azok az si, ris organizmusok, melyeknek lehelete izz vas-gz, melyeknek vre olvadt arany s tpllka meteorok voltak. A legerlyesebb s legintenzvebb letet a Nap li s jl lehet a mi Fldnk csak holdja a napnak, szerny ksrje s udvarlja, mgis vilgossgot az vilgossgbl, mele-

56

PROHSZKA OTTOKR

get az melegbl s letet is az letbl vesz; nem mer kpzelet azt gondolni, hogy mi is az gbolt tznek gyer mekei vagyunk. Nem rezzk mr az slet izzst ereink ben, nem pattannak mr ki a lelkesls szikri agyunk bl, az rzs melege nem vlik tzlngg, a szellem villmai nem ragyognak s a szenvedlyek izzsa nem lngol fl a lt nek jben. De ki tudja, vjjon e kpek nem tbbek-e kpek nl, vjjon nem takarnak-e nagy valsgot?* erVrnk meleg. Csak mg az meleg, addig gondolkozik az sz, addig dobog a szv. Mi sokfle mozgst vltoztatunk t hv; kalapcsainkkal a hideg rcet izzsra birjuk: megfordtva is lehetsges, hogy a mindensg rk melege bennnk a pszich mozgsait valtja ki. gy az let az ervel s a mozgssal egytt halhatatlan.(46. k. 459.1.) Ez ton nem rtjk meg az letet. A termszeten kvl ll okra visszanylni nem akarnak; ezidszerint ez mg nem tudomnyos eljrs. A nvny- s llatvilgnak teremtst nem akarjk metafizikai tnynek elismerni, hanem a vilgmindensg nmagban zrt szraz malmban jrnak metafizikai ftyollal szemeiken. Minket ezek a tudomnyos tekintetek s aggodalmak nem feszlyez nek ; mi az oksg elvnek erejben kilpnk a termszetbl a metafizikai hatk vilgba s azt megtesszk kvetkezetesen minden ponton, hol a vilg rthetsgnek ignye e lpst kveteli. De br az letert metafizikai tnyeznek s a nvnys llatvilgot kt pozitv, metafizikai tnynek tartjuk, mg sem hzeleghetnk magunknak, hogy ezltal az letert s az letet mlyebben megismerjk. Van egy oksgi fogalmunk, de nincs szemlletnk. Ez mindentt hinyzik; az snemzsben pgy mint a teremts theriiban. Ott is annyit tudnak az letrl mint mi; csakhogy mi azt is tudjuk, hogy az let keletkezst snemzssel magyarzni nem lehet. Nem bocstkozom az snemzs jelenlegi chance-ainak mltnylsba. Vizet hordank a Dunba, ha fogadkoznm, hogy a termszet semmifle rvvel nem szolgl az snemzs mellett s hogy csupa lemonds rte a nagyremny kikezdseket. Claude Bernhard s Pasteur ksrletei tnyleg levettk az snemzs krdst az exakt tudomny napirendjrl; brmily terre lptnk az letnek, mindentt ugyanaz a tapasztalat kisrt stt rny gyannt, hogy akr az entozok, akr az infuzriumok, akr a sprk letpirkadst kutattuk, nem jutottunk az snemzsnek legcseklyebb nyomra. Ez

FEJLD VILGOK

57

az rny a helytelen, alaptalan remnyek rnyka; neknk pedig ragyog, tndkl felh. Errefel az let szemllethez nem rnk el s a mikrosz kp sem vezet oda ; nincs kilts, hogy az optika e szerveze teknek szveteit s a folyamatok trtnett jelentkenyebben fltrja a tudsok szemeinek. Klns, de igaz, hogy az let flkutatsa a szemllet zrt kapui mellett el a metafizikai fogalmak szellemi vil gba vezet, s azt mondja a nyugtalankodknak: itt pihenj meg. A fradt ember krlnz s kezdi beltni, hogy a fizika bizonyos pontjain metafizikai kapcsolatok tnedeznek fl s azt mondja : ez is valsg, mirt ne fogadhatnk el? Ez rint kez pontokon mr a kivl termszettudsok is mltnyosabbak s mint Hamann Ott, azzal csittjk a zelotkat: meglljatok; szappanhabbal s glicerinnel letet eddig nem tmasztottunk, csak a keznket mostuk meg; gondolom, hogy ez irnyban tovbb nem mehetnk, hiszen mr az abszurdumhoz rtnk. Azutn gy folytatja: Vannak embe rek, kiknek oksgi rzkk ki van elgtve, ha azt mondjk, hogy az let tnemnyeit mechanikusan kell magyarzni s ezek a materialistk... De akik ezzel be nem rik, hanem mlyebben kvnnak behatolni a trtns titkaiba, a ter mszet mivoltba, azokat nincs jogunk attl eltiltani. Akinek e rszben sajt specilis tudomnyszaka elg, azt szinte megirigyelhetnk ; de ne bntson msokat, kik azt hiszik, hogy a tudomnyszakok al vannak rendelve az ssztudomnynak. Minden tudomnyszak, a mechanika, fizika, kmia, biolgia, mely ismt pszicholgira, zoolgira, botanikra oszlik, a termszetnek csak egyes, rszletes oldalait karoljk fl. Csak az a tudomny, mely mindezeket sszefoglalva vilg nzetet kpes alaktani, adhatja a teljes bepillantst a dolgok sszefggsbe*. Igy jutnak el azok, kik szaktudomnyuk egyoldal sgban s korltoltsgban megnyugodni nem tudnak, a filozfihoz. Filozfit egyetlen egy szaktudomnynak kes keny talapzatn, flpteni nem lehet. Mikor a materialistk azt lltjk, hogy a mechanika, mely a dolgoknak csak egy oldala, elgsges a filozfiai vilgnzet megalkotsra, akkor mris zskutcba jutottak, melybl mivel kit nincs, azt kpzelik, hogy a szellemnek egyltalban nincs ms tja. Oksagi rzknk a vilg vgs okt keresi; ezt az sz tnt, mely a valls sztnvel kzel rokon, el lehet fojtani,

58

PROHSZKA OTTOKR

de csak flrerts, mg pedig a termszetnek meg nem rtse rn. Nem kis rszben okozhatjuk ezrt azokat a termszet tudsokat, kik szaktudomnyossgukon plt filozfijukat nem tartottk meg maguk szmra, hanem a tmegek kz dobtk. Akr mveltek, akr mveletlenek voltak azok, kik ezt a nagy garral hirdetett blcsesget bevettk, mrget nyeltek s krt szenvedtek, melyrt a materialistk viselik a felelssget. Az leikkn szrad, ha ezren s szzezren elidegenedtek vallsuktl, mert hittek nekik, kik lltlag tiszta tudomnyt rultak, holott a kritikhoz nem rt kzn sgnek oly dolgokkal szolgltak, melyeket bebizonytani nem lehet, s melyek legjobb esetben hipothzisek szmba juthat tak.* (I. m. 266. 1 rti ezalatt kivlt a darvinizmust s a sarkban jr snemzst. Hiszen ezt szoktk a vsros termszettudsok radsul adni a aarvinizmusra. Mintha azt mondank : uraim, a darvinizmus szp elmlet; tudjuk, maguknak is tetszik, ht fogadjk el ezrt a szp elmletrt az snemzst is kegyel mesen. Ne nzzk, hogy nem lehet azt bebizonytani; gon doljanak arra, hogy nlkle a darvinizmus is csak szp lom. Egszen gy beszl Haeckel: Wenn sie gy szltja meg hallgatit, die Hypothese der Urzeugung nicht annehmen, so mssen sie an diesem einzigen Punkte der Entwicklungs theorie zum Wunder einer bernatrlichen Schpfung Ihre Zuflucht nehmen . . . Ich berlasse es einem jeden von ihnen, zwischen dieser Vorstellung und der Hypothese der Urzeu gung zu whlen (Natrliche Schpfungsgeschichte. 309 1.) Ez jenai elfogultsg, de nem tudomnyossg, s ez az elfogultsg szerencssen kihalban van. Quenstedt rja: Erteni a termszettuds eltt annyit tesz mint ltni, s csak ez alapon vonhat kvetkeztetseket. De ha manapsg az utols, rongyos, kis szervezet sem tmadhat szerves csira nlkl, ki lesz az a tuds, ha jzan akar lenni, aki lltani mern, hogy az let, a nvny- s llatvilg fl egsz az emberig a fld hideg mhbl val? Vrjatok vele legalbb addig, mg ezt a krdst eldntttk. De nmelyiknek oly kill hatatlan az a gondolat, hogy a Teremt a szervetlen tmegbe az let lehelett lehelte bele, hogy inkbb abszurd lmokban ringatdznak, csakhogy diadalt aratni ltszassanak*. A kvet kez sorokat pedig nem akarom lefordtani, hanem si ere jkben rom ide: Quenstedt folytatja : Man lese nur die Werke derjenigen, die sonst mit der schrfsten Lauge des Verstandes alles zu beizen pflegen, was sich nur von menschli-

FEJLD VILGOK

chen Regungen gegen abstrakte Naturgesetze in uns auftun will, man lese, wo es sich von organischen Anfngen handelt, wie dann im Busen der alten Formationen pltzlich aller Dreck von Leben wimmelt und die Allmacht der toten Erde im Schaffen nicht satt werden kann . . . Erlauben sich Philo sophen solches, so kann man darber hinwegsehen... Als Naturforscher drfen wir jedoch nur aus richtigen Beobach tungen schliessen, mssen aber dabei stets die Schranke bezeichnen, ber die nichts hinausgeht. (Sonst und Jetzt, 233. 1.) S minl tovbb haladunk, annl szernyebbek lesznk; tbbet s alaposabban fogunk tudni, s kielgtbb vilg nzetre tesznk szert. A kzeleds megtrtnik majd mind kt rszrl, s az ellenttek s szlssgek el-eltnedeznek. Wir sind inzwischen hierin bescheidener geworden mon dotta a berlini egyetem nagy auljban 1899-ben Oskar Hertwig egyik beszdjben. Szerenyebbek, ez klns egy sz a termszettudomnyban 1 Mi kze van az exakt biol ginak, a mikroszkpnak s a reagenciknak, mathematiknak s mechaniknak a szernysghez? hisz az igazsg mindig szerny. Az igazsg mindig az, de az ember nem mindig az. Valamint az egyes ember letben tallni korszakokat, melyekben elkapatott lesz egyes sikerektl s vvmnyok tl : gy a tudomny fejldsben is vannak idk, midn szerencss flfdzsek kvetkeztben vrmes remnyek izgatjk a kzvlemnyt s flttlenl bznak a tudomny hatalmban; ilyenkor a vgy szli a gondolatot, az rontja le a vlasztfalat a valsg s a kltszet kzt, az ver hidat a iehetsges s a lehetetlen kz. Nem szabad rossz nven ven nnk ezt az idelis lelkeslst. A termszet flismersnek hatrai nagyon elmosdottak, msrszt pedig a tudomny annyi ragyog flfedezst tett, hogy az optimizmus a tudo mny tern is jogosultnak ltszik; klnben is az elfogu latlan optimizmus hatalmas hajt er, melyet sehol sem nl klzhetnk. (Natur u. Offenb. 46 k. 458. 1.) Az elfogult, az irnyzatos optimizmust rti Hertwig s rla mondja, hogy szernyebb lett. Arra rfr a szernysg mint tudomnyunkra a mrsklet. Fogadjuk el a ngy nagy tnyt, a ngy nagy ert: a szervetlen anyagot a jegeceds titokzatos erejvel, a szerves vilgot hrom orszgval: a nvny-, s az llatorszgot s az embert a szellemi lt kikezdseivel. Ez a tnyek valsga s a tuds szernysge 1

XVIL Ember s evolci.


Eljutottunk fejtegetseinknek legrdekesebb pontjhoz, az emberhez. Az ember a termszet Benjminja. A jgkorszakban lp fl, mint a teremts legtkletesebb alakja; azeltt sehol semmi nyoma. Ez jszlttnek is krjk szletsi bizonyt vnyt, hogy ne mondjam keresztel levelt; flvetdik teht a krds: honnan jtt s mikp lett, ha elbb nem volt? s mirt tnt fl csak a vnhed fizikai vilg ily elre haladott stdiumban? E krds krl imbolyognak az emberi gondolatok, mint a sznyogok az esti napsugrban; szmuk lgi, s nemzetsgk kifogyhatatlan; hamar pusztulnak, de hamar tmadnak jait a rgiek nyomban. Arra is alkalmazhatnk a sznyogokrl vett hasonlatot, hogy az ember eredsnek krdse krl val imbolygsukban a legcsfpsebbek s a legmrgesebbek. Sok indulat, sokfle szenvedly szrdik e gondolatok kz. Az apostol citlja a grg pott: xoO yccp v.a.1 fvo; a|xv (Act. Ap. 17, 28.); isteni nemzedk vagyunk s a Genezis ezt az isteni nemzedket az Isten alkot kezeibl lpteti a fldre: Isten teremtette az embert az kpre s hasonlatossgra. Az rsmagyarzat e szavakat gy rtel mezte, hogy Isten az embert kzvetlenl teremtette teste s lelke szerint; nemcsak lelkt alkotta meg, de teste is teremt akaratnak kzvetlen mve. Most-azonban az evo lcinak krdse flzavarta e helyen a kommentroknak tisztn csrgedez vizeit, flverte a csendet s szz krds sel rohant bele az vszzadok ta csendes szentlybe. Hogyan teremtette Isten az embert? Kzvetlenl-e vagy kzvetve? nem mondhatnk-e, hogy lelkt kzvetlenl teremtette, mi alatt teste az evolci lpcsjn alakult ki? E jindulat krdsekbe belezgja a radiklisok csoportja a maga elsznt nzett: nem kell, s nem is szabad sztszaktani az embert; nem lehet ktfle forrsbl fakasztani trl metszett egy-

EMBER S EVOLCI

61

msgt; ha kpesek vagyunk kimagyarzni az evolci rvn az emberi szervezetet, minek akkor mshonnan ere deztetni a lelket? a llek az emberi szervezet funkcija 1 szval itt nyzsgnek a modern flfogsok, s evolci, filo zfia, theolgia szt krnek s nyilatkoznak. Az evolcinak sorsa e ponton dl el. Igaza van Hamannak, mikor mondja, hogy az evolcira nzve a lenni s nem lenni krdse attl az llsponttl fgg, melyet az emberi leszrmazs krdsben elfoglalnia sikerl. Meg birkzik-e az emberrel, s kiterjeszti-e uralmt a teremtsnek e koronjra is? Vagy az ember kerekedik-e fll s mlt sgnak okmnyt s nemessgnek levelt nem az evol cival, hanem az nll teremtssel hitelesiti-e? S mireval akkor egyebekben is az evolci? Ha az embert kivesszk az letnek ez egysges magyarzatbl, vjjon nem vehetjk-e ki akkor az letnek tbbi alakjait is? a ter mszetnek nagyszer egysgt tekintve egysges elveket is knyszerlnk benne hat tnyezkl fllptetni s ha az letnek folyamt lezsilipezzk az embernl s kln forrst fa kasztunk letnek, lezsilipezhetjk azt akkor msutt is s min denhov nll elveket s kln teremtseket gondolhatunk. gy ll a dolog. Valban kvncsiak lehetnk arra, hogy mit fog csinlni az evolci az llati s az emberi ltnek hatr vonaln? Meg fog-e tisztelettel llni az ember eltt s kalapot emelve szellemi fnsgnek, lemond-e majd az emberre val ignyeirl s nem lltja-e be t is az egymsbl fejld alakoknak sorba? Ifjkori hevlsben s radikalizmusban taln az llatoktl eredezteti majd az embert s nem ml tnyolja rtelmi, erklcsi, vallsi klnllst? Sok krds grdl itt nehzsgkpen a gondolatnak tjaira. A tudo mny svnyei e ponton mg nagyon meredekek. A radi kalizmus elcsbthatja a kikezd gondolatot s tlzsokra sztnzheti. Viszont a begomboldzott konzervativizmus kitkozhatja az evolcinak leglgyabb puhatoidzsait is s kromkodsnak blyegezheti minden okoskodst; mert ha lesznek, kik az evolcirt val rajongsukban llatt szeretnk degradlni az embert; lesznek olyanok is, kik meg akarjk majd fordtani a nyrsat s kimondjk nyersen: neknk az ember tbb mint az llat, s a valsg, mely az embernek rtelmi, erklcsi s vallsi nllsgt hirdeti, tbb elttnk mint egy tudomnyos szisztma; vessk el teht inkbb az evolcit, mint az embert. Az emberi mltsg legyen a ktsgbevonhatlan ttel s ne az evolci; az

62

PROHSZKA OTTOKR

ember legyen az archimedesi pont, melyrl mindent, az evolcit is ki lehessen emelni sarkaibl. Ha az archimedesi pont igazn az s ha a ttel val igaz sg, akkor ez az eljrs helyes. Mikor a determinizmussal szemben nhny radiklis francia filozfus kijelentette, hogy nekik nem kell modern (rtsd pozitivista) tudomny, ha a szabadakaratot nem lehet vele megegyeztetni; mert a szabadakarat az emberi ltnek elsrend tnye s az erklcsi letnek alapja, mg a mechanikus termszetmagyarzatnak kizrlagos ltalnostsa rlt vilgnzet; mikor tovbb k ebbl azt kvetkeztettk, hogy okosan cselekszenek, ha inkbb a valsghoz ragaszkodnak, mint a therihoz: akkor a francia filozfusok e kijelentshez sz sem fr, br a chbeli monista tudomny, ha lehetne, mglyn sttetn meg ez eretnekeit. De az evolcival nem gy llunk. Az evolci nem tagadja az ember mltsgt, vala mint nem tagadja rtelmi, erklcsi, vallsi letnek kln llst sem. Ha ezt tagadn, mltn rvghatnk : vesszen inkbb a theria, mely hamis, mintsem hogy elprtoljunk a valsgtl. Msrszt annyi bizonyos, hogy az ember test szerint sszefgg az llatvilggal, mialatt llek szerint a ltnek j orszgt nyitja meg. Mit csinljon mr most a termszettudomny? az igaz termszetismeretnek fladata lesz a testet s lelket, e kt szthz elemet valamikp egyes teni s a ltnek e ponton megnyl rvnyt thidalni. Die Aufgabe der Anthropologie rja Snell kann nur sein, die Anerkennung der unermesslichen Kluft zwischen Mensch und Tier mit der Anerkennung des physischen Verwachsenund Verschmolzenseins von Mensch und Tier zu verbinden. (Vorlesungen ber die Abstammung des Menschen. 52. 1.) Az emberi embri kilejlse ugyanazon utakon jr, mint az emls llat. Embrionlis fejldsben elszr a gerin cesnek ltalnos sformjt tnteti fl magn ; azutn fl lpnek rajta az emlsnek jellegei, azutn bizonyos rendnek, s vgl sajtos fajnak ismrvei. Az ember a testi fejlds s az let analgiinak ezer s egy szlval van odaktve az llatvilghoz, kikerlhetetlen teht a problmnak fejte getse, hogy az ember fltnse a jgkorszakban nem kap csoldik-e egy elz tpushoz vagy pedig klnll teremts nek veend-e test s llek szerint egyarnt? Ezek a tekintetek rknyszertik a theoigusokat s filoz fusokat e krds trgyalsra ; semmifle komoly irnyzatuk nem kerlheti ki e munkt.

EMBER S EVOLCI

63

Vessnk elszr egy tekintetet a termszettudomny llspontjaira, melyeket az emberi leszrmazs krdsben elfoglal, azutn ismertetjk majd a katholikus gondolkozst s remljk, hogy biztat s megnyugtat eredmnnyel zrhatjuk le e knyes krds fejtegetst. A trivilis leszrmazsi-elmlet gy nevezhetem a hitetlensg indulatossgvai lrmzknak nzett nagyon egyszeren fogta fl a krdst; szerinte a tkletesebb alak a tkletlenbl fejldtt k i ; a legtkletesebb alak is honnan vette volna magt mshonnan, mint az alsbb rend, tkletlenebb llatokbl; az ember teht majombl lett. A majomban mg nem moccant meg az rtelmes lt ntudata; tompa, llatias rzsben folyt le lete; valami szerencss sztn ltztette a legszerencssebb majmot az emberi n tudat mltsgba. Mltn mondhatjuk e fejldst szeren cssnek, de ugyanakkor termszetesnek kell azt mondanunk s szmznnk kell az isteni rokonsgnak megtveszt kp zelett. Ez a nyers gondolat ksrtett Voltaire s az enciklop distk fejben, kik semmifle nehzsget nem lttak abban, hogy az ember majomtl szrmazzk; nagyobb nehzsg volt nekik az, hogy honnan vette magt a majom ; st hogy ez a nehzsg se feszlyezze ket, bertk a medvvel s rfogtk, hogy az olyan haladprti mack, mely nem tall gyakran hts lbain jrni, idvel emberr fejldhetik. A. Scheliing nyomain jr termszetblcselet szintn el volt ragadtatva a majomnak magas fejlettsgtl. Rzekkel a leszrmazsi bohcsgokkal szemben Cuvier mentette meg a gondolkozs mltsgt s nevetsgess tette a kpzeld termszettudomanyosdilettantizmust. A cuvier-i irnynak befolysa alatt mondotta Burmeister: Die Bestie mcht ich sehen, aus weicher der Mensch hervorgegangen ist. De a majomdivat ismt eltrt, midn Darwin mecha nikus leszrmazsa kezdte sugalmazni a termszettudsok eszejrst, s szenvedlyes meghborodsokat vont maga utn a XIX. szzad intelligencijnak vilgban. Ezen is tl estnk s most mr annyira vagyunk, hogy senki sem keresi az embernek st egy most l majom fajban, hanem valami si majomban, melyrl Darwin csak annyit sejt, hogy ji llat lehetett, hegyes flekkei s hogy fkon lakott. Ez a jellemzs nem elgtette ki a filozofl evolucionistkat s azrt azt mondtk : nem elg e majom nak kls hasonlatossga az emberhez, hogy ember fejldjk

64

PROHSZKA OTTOKR

belle, adjunk neki valami bels tehetsget, melynl fogva tkletesbl tpusnak tarthassuk az rteimi let fel; ein im Sinne des Vernunftcharakters perfektibler Affe, ez David Strauss mdostsi javaslata. A gondolat nem rossz; csak az a baj, hogy ha annak a tklesbl lnynek esze volt vagy ssz kifejld kpessge, akkor az mris ember vagy legalbb szunnyad ember volt s nem majom. A kls hasonlsg p az let irnyainak kiindulsnl keveset nyom a latban; minden a tpusba befektetett kpessgtl fgg, mely ha nem is fejlett mg ki, de tehetsgileg mr megvan. A teknsbknak s a sasnak embrii a fejlds bizonyos pontjn teljesen hasonlk egymshoz, de a hasonlsgnak dacra, az egyik embribl teknsbka, s a msikbl sas fejldik. rdekes utat r le az evolcinak gondolata. Kezdetben a trl metszett majom elg, vele beri az evolci ; ksbb a majom azonosttatik az emberrel, legalbb annyiban, hogy oly majmot vesznek fl, mely az rtelmi fejlds vonaln ll, s akkor mr boldogulnak. Az evolci azonban tlag min dentt ignorlta a belst s csak a klsre fektetett slyt. Azrt csapott t a harc lngja az anatmia mezire; itt akartk eldnteni a vitt. Inkbb kpzeldsnek kvalifikltk az embernek szellemi fensbbsgt s termszetnek mltsgt, melyre csak azrt bszke az ember, mert isteni eredetnek* tartja magt, semhogy az rtelmet mint fjelleget minden anatmiai klnlegessgnl tbbre becsltk volna. Az rte lem mellkes volt, az anatmia volt elttk a f, s azrt az anatmiban kellett eldnteni, van-e lnyeges klnbsg vagy nincs az ember s a majom kzt. Huxley tnyleg gy t e t t ; anatmival akarta az ember szellemi ignyeit megalzni s a kpzeldt kijzantani. Nincs igaza Cuviernek mondotta Huxley (ber die Stellung des Menschen in der Natur), hogy az ember ktkez s kt lb, a gorilla is ktkez s nem ngylb. S miutn szt szedte a gorilla lbcsontjait, halljuk, hogy mily kvetkezte tsre j u t : teht csak por az ember, vagyis nincs halhatatlan lelke. Az anatmiai fejtegets itt tagadhatatlan ms mezre, mg pedig tilosba csap t, de rzelmeinek jellemzsre ez a flrelps megfizethetlen. K. E. von Baer szembeszll Huxley nzeteivel s mon datrl mondatra cfolja s pedig nem abbl a clbl, hogy az embernek erklcsi s rtelmi mltsgt mentse, hanem azrt, mert termszettudomnyellenes helytelen tendencit

EMBER S EVOLCI

65

ltott benne. De jllehet Baeren kvl Luc, Pagenstecher, Brhl, Bischoff s mg azeltt Burmeister is ellene nyilatkoz tak a huxley-i irnyzatossgnak, azrt a darvinistk mgis Huxley-hez sorakoztak. Baer jl tette, hogy Huxley ellen fllpett, de a krdst bizonyra nem az anatmia fogja eldnteni. Vjjon a majom ktkez vagy ngykez, az nem vltoztat a dolgon. Mr Isidor St. Hilaire azt irta Cuvier ngykezirl: Ha csak erre a klnbsgre ptnk, akkor az ember nagyon kzel, meg msrszt nagyon messzire esik az llatoktl. Nagyon kzel hozzuk az llathoz, ha kezekre s lbakra s nem az rtelemre fektetjk a fslyt; nagyon messze hozzuk annyiban, hogy a testalkatot vve elszaktjuk a majmoktl, mr pedig azt nem helyesen tesszk, mert a majmok kzeiebb llnak az emberhez, mint a flmajmokhoz. Mit hasznl teht az em bert belelltani az llatvilgba, az emlsk soraiba, br kln cm alatt is, t. i. hogy ktkez, mialatt a majom ngykez? megmentjk-e azltal klnllsgt? Anatmival nem menthetjk meg 1 Was ist also die Ordnung von Blumenbach und Cuvier? ein unpraktischer Vergleich zwischen zwei ein ander entgegengesetzten und unvereinbaren Systemen, zwischen zwei Reihen von Ideen, welche in der Sprache der Naturgeschichte klar durch folgende zwei Worte ausgedrckt sind : Menschenreich und Menschenfamilie. Vagy amint az a falusi gyerek mondotta, kit a tanfelgyel krdezett, hogy melyik orszgba tartozik az ember? a nvnyorszgba-e, vagy az llatorszgba? azt felelte: a mennyorszgba. Az ember nem kpezi az llatorszgnak Ijt, nemt, rendjt, mg csaldjt sem; egg ms vilg. De ms vilg nem csontvz nak szerkezete, hanem szelleme miatt l Eine andere Reihe von Ideen, ez a jellemz s dnt. A radiklis evolci hveinek s a darvinistknak szemei ben, no meg a ltszaton reng nagy kznsg eltt az ana tmiai hasonlsg mindig risi argumentumul szerepelt s szerepel majd ezentl is. Nzztek mondjk k a nagy hasonlatossgot a majom s az ember kzt; nzztek, hogy a flmajmoktl az emberhez nagy kzn t kell haladnunk, de e kzbe belelltak az igazi majmok s mennyivel kzelebb llnak ezek az emberhez ! Kpzeljetek mr most magatoknak a harmadkorban egy mg szerencssebb tpust, mint a goril lt vagy az orangutangot s el nem tagadhatjtok, hogy ez volt az ember se. S a tudomnyos anatmiai argumentls nyomaiban jrnak a pnzkeres darvinista irnyzatossgok,
ProhAszka: Fld s g. I I . 5

66

PROHSZKA OTTOKR

melyek npszerstik a tudomnyt s kzvetlenl szemeink el lltjk a majomtl val leszrmazs elmlett Csak utlattal emlthetem a budapesti llatkertben trtnt merny letet az igazsg s komoly flvilgosultsg ellen, midn az orangutang ketrece mell ltettk mint az llatsor folytat lagos alakjt Miss-Pastrant; vrs atlaszruhban lt ott az lltlagos majom-asszony, ki valsgos ember volt de mert patholgikus eltorzulsokat tntetett fl koponyja s mert szr bortotta testt rfogtk, hogy majom-ember; a nyak ban fgg kereszt nem menthette meg t e gyanststl; de voltak nzk, kiknek p a kereszt tnt fl s kik helyes rzkkel e jelrl ismertk fl a legnagyobb klnbsget az orangutang s Miss^Pastrana kzt. A darvinista elfogultsgban osztozkod flvilgosultsg megvakul az anatmiai s filozfiai hasonlatossgok tnytl. Ez a tny tulajdonkpen lidrctz, de sebszeink, orvosaink, anatmusaink csaknem kizrlag e tznl gyjtjk meg tudo mnyossguk mcst. Ilyen a divat, de nem ez a tudomny. Baer s Virchow tekintlye sem kpes mrskletre brni ez erszakoskod dilettnsokat. Ezen majd csak az id segt De vlemnyem szerint segt a helyes tudomnyos lls pontnak eltrbe val lltsa is, mely Isidor S t Hilaire fntidzett szavaiban nyer kifejezst Ez az llspont han goztatja az ember rtelmi vilgt, mint lnyeges klnbs get ember s llat kzt. A materialistk sszegyjtik az ana tmiai hasonlatossgokat s azokkal argumentlnak s az evolci elleneinek bizonyos csoportja kutatja az anatmiai klnbsgeket s azokbl csinl torlaszokat az embeii ml tsg* ellen irnyul forradalomban. Isidor St. Hilaire sze rint ez egy gyetlen sszehasonlts kt egymssal ellen ttben ll s sszeegyeztethetlen vilg kzt a fogalmak kt klnll sora kzt. S Stoppani krdezi Huxley elleneit, hogy mily eredmnyre jutottak annyi fiziolgiai s anatmiai sszehasonlt tanulmny utn? s azt feleli: semmi egybre, mint arra, amit mr rgen tudtunk, hogy t. i. az ember, amennyiben rez, annyiban gy funkcionl mint az llat. Azutn folytatja: Ha azonban tnyleg rnk hasadna vala mikor az a nap, melyen fltallnk azt a fosszil-majmot, mely a szervezetet illetleg nem klnbznk tbbet az embertl, mint amennyire klnbzik a kutya a farkastl, a l a szamrtl, a simpnsz a gorilltl, ugyan megadnk-e magukat Darwin ellenei? Soha felelik. Pedig bocsnat a szisztma s a methodus, melyet kvetnek, oda konkludl.

EMBER S EVOLCI

67

Flttelesen mr beismertk, tudom, hogy nem tudatosan, detrgyilag, hogy az ember azrt nem szrmazik a majom tl, mert mskp van szervezve, teht ha kimutatjk a darvinistk, hogy az ember s a majom szervezete kzt nincs lnye ges klnbsg, akkor k is elfogadjk, hogy az ember a majom tl szrmazik. Pedig ez az llsfoglals helytelen s k tagad jk is, hogy ez llspontra helyezkednek. Kr teht azt a be nyomst kelteni, mintha ez volna tnyleg az llspontjuk. A darvinistkkal szemben az igazi llspont az, hogy hangoztassuk, hogy az ember nem llat, hogy van ember s llat kztt lnyeges, lnytani klnbsg, mely az ember ben az rtelem, az erklcs s a valls vilgt teremti meg. Ezenkvl ne lltsunk semmit Ne mondjuk, hogy az ana tmiai klnbsgek oly nagyok, hogy az evolci el nem teremthette az embernek testt Htha elteremtette? Htha az emberi szervezet tnyleg nem kzvetlenl teremtetett az Istentl, hanem kifejlett az evolci skljn?! A mi thzisnk nem az, hogy az embernek van a majomtl lnyegileg klnbz szervezete, hanem, hogy van lnyegileg kln bz termszete. Teht az anatmiai klnbsged vagy hasonlsgok nem dntenk el a krdst Ami erlkdseket vgeznek pedig a zoolgiban az embernek az llatiassg zszlaja al val besorozsban vagy klnllsgnak fltntetsben, az na gyon magn viseli az irnyzatossgnak jellegt. Gondoljunk csak Miss-Pastrana elhelyezsre az llatkertben 1 Hnyszor volt arrl sz, vjjon a zoolgiai rendszer ben az embert kln osztlynak vagy kln rendnek, kln csaldnak vagy csak fajnak nzzk? E krdsre nem adtak kielgt feleletet; mindig volt kifogs az osztlyozs ellen. Ez az eredmnytelensg mr magban is mutatja, hogy az llatorszg osztlyozsban alapul vett fogalmak s ismr vek az emberre nem alkalmazhatk. A kznsges s elfogu latlan vilgnzet ez osztlyozs irnt nem rdekldtt; lnyegtelen volt eltte! A tudomny, az egysgests szem pontjbl termszetesen hajlott az embernek s majomnak kzs nem vagy csald al val foglalshoz; de ltalnos volt s lesz mindig az rzs, hogy itt kt kln vilgrl van sz : az llat- s embervilgrl. Remekl nyilatkozik e pontra nzve Snell (i- m. 47. 1.): Wer von Menschenfamilie oder von der Menschengattung oder Menschenart spricht der hat nicht den Menschen als solchen im Auge, sondern nur ein der Einsetzung in die Rahmen der Naturgeschichte sich 5*

68

PROHSZKA OTTOKR

fgendes Objekt, bei welchem das Wesen des Menschen ganz ausser dem Spiele bleibt. A legjabb idben sem rtnk el semmi eredmnyt az ember szrmazsnak kutatsban; ott vagyunk, ahol voltunk; az anthropolgia j leletei vilgossgot nem rasz tottak e krdsre; a flfedezett rgi emberkoponyk min dentt az embertpust tntetik fl magukon s az tmeneti alakra sehol sem bukkanunk. Az embernek elbb hirdetett mess rgisge is eloszlott; a harmadkorba tbb nem he lyezik vissza az embert. Az emlsknek egyetlen egy faja sem szrmazott rnk az eocn- s miocnbl; egyetlenegy faj van, mely a pliocnbl maradt rnk, a vizil. Legalbb is furcsa volna, ha az ember a harmadkorbl tjutott volna hozznk, az jkorba; sokkal valsznbb, hogy a harmad kor vgn az elvltozott vilggal, megjelenik az ember is. Az ember rgisgnek lma teht sztfoszlott s vele egytt foszladozik a remny a telivr darvinistkban is, hogy a termszetes s az ivari kivls rvn kimagyarzzk a majom tpusbl az embert. Nem vltoztat e dolgokon az sem, hogy az sember nek megszerkesztettk mr arckpt i s ; adtak neki kill llkapcsot, trdben ersen meghajlott, kurta lbakat, hossz karokat; rfogtk, hogy barna vagy fekete volt a bre; gyapjszer a haja ; hogy hossz szr fdte testt; nem tu dott beszlni, azt ksbb tanulta meg. Ez mind mer kpzelds, melynek alapul nem a tnyek, hanem a rendszer szolgl. Az anthropolgia tnyei valban nem elgtik ki a lelkes evolucionistt, s azt gondolnk, hogy taln megszakad az emberben az evolcinak lnca, s kln, nll helyet kell szmfa kijellnnk. Msrszt pedig rezzk, hogy az evolci aligha fog az embernl megllni s azt az elvet, hogy az evolcit az llatvilgra ugyan ki kell terjeszteni, de oly flttel alatt, hogy az ember eltt tisztelettel meglljon s ne vigye t uralmnak ignyeit re is, aligha fogja az egysges rendszer elfogadni. S valban, ha az ember szervezet tekin tetben annyi kapcsolatot tntet fl az llatvilg s nmaga kzt; ha kmiai sszettele, anatmiai szerkezete, let funkcii ugyanazok; ha az llattl tnyleg nem klnbzik msban, mint rtelmes lelkben: vjjon sikerl-e akkor az evolcinak korltt az ember s az llatvilg kzt flemelni? Az nagyon nehezen fog menni. Az evolcinak e termszetes trfoglalstl megijedve, nmelyek a msik vglet radikalizmusba csapnak t s gy

EMBER S EVOLCI

69

okoskodnak : az evolcit az emberre alkalmazni nem lehet; mr pedig ha az llatvilgra alkalmaznk, akkor az emberre is ki kellene terjesztennk a z t : teht az evolcit sehol sem fogadhatjuk el. Ez is dogmatizmus s lehetetlensgrl beszl. Az evolcit illetleg senkinek sem tancslom, hogy lehetetlennek tartsa ; azt nem szabad lltani. Valamint sok a tlzs s az melygs filozofls az evolucionistk tbor ban : gy lehet tlzs kztnk is; s ha k sok bakot lttek idtlen lltsaikkal, neknk magnak a gondolatnak vissza vetst nem szabad ezekre a tlzsokra alaptanunk. Az evolcit, mely az embert testre nzve az llat vilgbl szeretn leszrmaztatni, hromfle szempontbl tekinthetjk: filozfiai, termszettudomnyos s theolgiai szempontokbl. A filozfinak sok nehzsge lesz az evolci ellen, melyekkel itt tzetesebben nem foglalkozunk, miutn ksbb mg lesz rluk sz ; a termszettudomny lelkesl az evolcirt s nem akad fnn a metafizikai nehzsgeken ; a theolgia pedig osztja a filozfinak agglyait. De ha az evolcit csak az llatvilg keletkezsnek kimagyarzsra hasznljuk, akkor a theolgival ssze nem tkznk; leg albb dogmatikus nehzsgei nem lesznek a theolginak az llatvilg evolcija ellen; a dogmatikt csak az ember eredse rinti. A vilg teremtsnek hat napja a szentrs els fejezetben semmifle nehzsget nem tmaszt az evo lci ellen, st gy ltszik, nagyon ajnlja azt a gondolatot, hogy a vilg a benne rejl erknl fogva s nem ismtelt j teremtsek ltal lett. Mennyiben ll fnn teht most az evolci s mennyiben terjeszthet ki az emberre? A termszettudsok az evolcit az ember testnek leszrmazsban nem akarjk fladni; teht az embert is beleviszik a leszrmazs soraiba. De mikp boldogulnak mr most az embernek klnllsgval? llat-e vagy em ber-e az ember? llatbl lesz-e az ember? Erre nzve kt modern tudsnak vlekedst akarom itt kzlni, mely rdekes vilgtsba helyezi a krdst; az egyik Kari Snell, volt jenai egyetemi tanrnak, a msik Otto Hamann, gttingeni magntanrnak nzete. Mindkett kimondja, hogy az ember nem lehet az llatbl, vagyis, hogy egy valsgos llat nem tejldhetik emberr. Ez az alapttelk; mily rokonsgi sszekttets lesz teht ember s llat kzt? Snellnek flfogsa a kvetkez:

70

PROHSZKA OTTOKR

A vilgban van evolci; az let kifejleszti alakjait, egyikt a msikbl. Nem lehet mindenbl minden, st az a Teremt terveiben hatrozottan ki van pontozva, hogy mi bl mi fejldhetik. Snell szerint az emberi lire kpesteti stpus oolt a Teremtnek els mve. Az let az emberi ltre kpestett stpussal kezddik; az salak a homo in potentia. Senki sem ismerne ebben az salakban az emberre, mert hiszen nem emls mg, nem is gerinces, nem is freg, hanem az als tpusok legalacsonyabbja; de ha beltna valaki ez salak fejldsi kpessgbe, ha pszichjnek szunynyad tehetsgeit ismern ltn, hogy ez nem llat, hanem kpessg szerint ember. S valban, ha megnzzk az ember embrit fejldsnek kezdetleges stdiumaiban, vjjon r ismernk-e, hogy ebbl ember lesz? soha; de ha ez embri szunnyad pszichjt ismernk, tisztba jutnnk mindjrt azirnt, hogy ez az alak valsgos ember. Hasonlkpen, mondja Snell, kell elkpzelnnk az steremtst. Isten em beri ltre kpestett alakot teremtett, mely azutn kln bz formt lttt, pl. a freg, a gerinces, az emls formjt lttte magra ; de jllehet ez alakokon ment t, azrt mg sem volt tulajdonkpen sem freg, sem gerinces, sem emlsat, hanem ember volt ily alakban, ily tkletlensgben. Vgre aztn kifejlett az egsz kpessg, kibontakozott az egsz ter vezet s amit a Teremt a csirba fektetett, az kivirgzott teljesen : a fejldsnek ez a koronja, a pszichnek ez a virga a test s llek szerint kifejlett ember. S honnan eredtek az llatok? az llatok az emberi lire kpesitett sltpusnak oly irnyokba kiindul fejldsei, me lyekben a pszich ki nem fejthette a benne szunnyad er ket, s gy azok eltompultak s llatokk lettek. Pldul, a gerinctelen llattpusok kzt sok van olyan, melynek szer vezete kizrja a gerinces tpusba val tmenetet. pen gy vannak az emlsknek osztlyai, melyek nem emelkedhet nek magasabb fokra pen szervezetknl fogva; ezekbl ember nem lehet. A haladst kizr sorok mellett azonban trtet egy ms sor, mely szerencssen halad s egyre tkle tesebb formt lt; ez a sor a teremtsnek tengelye s trzse. Die Reihe v o n . . . solchen Geschpfen, welche auf keiner erreichten Organisationsstufe sich bequem betteten, sondern dem Trieb und Drang zur Ausgebrung einer hheren Organi sationsstufe folgten, diese Reihe haben wir den Grundstamm der Schpfung genannt. (Vorlesungen ber die Abstammung des Menschen. 150. 1.)

EMBER S EVOLUCI
f s s z e

71

gy g g ember s llat. gy ll kln az llattl az ember. Snell teht kezdet ta teremtve gondolja az emberi tpust, de fejletlenl; ez a tpus fejlik s tle elvlnak a hozz valamikp kzel ll alakok; ezek az elvlt alakok llatok; azalatt pedig egyre tovbb fejlik az emberi tpus, mg vgre mai tkletessgt ri el. Az az emberi tpus sohasem volt llat, de tle szrmaztak llati formk. E szerint nem az ember lett a majombl, hanem ellenkezleg a majom az ember bl. Ugyanis megesett, hogy a varici kvetkeztben nem minden nemzedk volt alkalmas az rtelmes lt fel kze ledni ; azok, melyeknek szervezete nem esett bele a tovafejlds vonalba, llatok lettek; a szerencssen tovafejld alak pedig az emberr val talakuls szerencss kpessg vel tovbb haladt, mg vgre teljes ember lett. A metafizika Snellnek e gondolatt csak egy tekintetben mltnyolhatja; t. i. az domborodik ki e flfogsban, hogy az ember nem lett az llatbl. A tbbire nzve azonban a nehz sg rja ttri a snelli jindulatnak gtjt s elspri e szisz tmt. Mi legyen az az emberi tpus, mely nem llat s mg sem ember? Ki legyen az a szunnyad ember, s hogyan s minek kifejldse Jtal lesz ez az emberi stipus emberr? taln, hogy a llek kezdet ta van teremtve, de alkalmas szervezet hinyban nem fejtheti ki erit? Mire val volna az ilyen vg telen, ntudatlan lte az rtelmes lleknek? vagy taln azt mondjuk, hogy az stdpusnak nem volt rtelmes lelke, hanem csak kpessge volt az evolci folytn gy kifejldni, hogy a llek hordozsra alkalmasnak bizonyuljon, s mihelyt ezt a tklyt elrte, Isten lelket teremtett belje? Ilyen rtelemben mg kegyelmes elbnsban rszeslhet ez a nzet; de akkor az az stipus valsgos llat, mely csak ksbb lesz emberr az rtelmes lleknek a szervezetbe val beleteremtse ltal. Ha a teremtsnek stipust emberinek vesszk fl, mely meg van bzva, hogy szerencss fejlds utn a term szet koronjv emelkedjk : mikp szrmazhatnak ez emberi stpusbl llatok? llatok a nem llatbl? hogy eshetik vissza az embert tpus az llatba? Ezekkel a nehzsgekkel Snell meg nem vvhat; okvetlenl elbukik. Magyarzata megmenten az emberi rtelemnek klnll, st uralkod llst az egsz llatvilg fltt, de llatai nem lesznek lla tok. Ha egysges evolcit akar, akkor a lelket is bele kell mr fektetnie az stpusba; de ha azt belefekteti, hogyan fejlik az emberi stpusbl az llat? Az nem lehet.

72

PROHSZKA OTTOKR

Otto Hamann spekulcija pedig a kvetkez: Kezdet ta megvoltak az llatoknak alaptpusai s ezek kzt tmenetek nincsenek. Sem a paleontolgia sem a zool gia nem mutathat adatot, mely valsznv tegye azt, hogy a giliszta gerincess fejldtt. A brachiopodok, molluszkok, frgek kzvetlenl lpnek fl; a gerincesekkel sokkal ksbben tallkozunk, de fltehet, hogy az stpus a paleozi korszak ta megvolt, mihelyt az letviszonyok azt megenged tk. Nem tallunk tmeneteket tpusrl-tpusra, de mg ugyanazon tpus osztlyai kzt sincsenek tmenetek. Csak szkebb krben, ugyanazon rend krben sikerfiit egyes esetekben sorokat sszelltani, melyekrl azt lehet fltenni, hogy egymsbl lettek. Ezek az salakok mg nem rgzdtek meg vltozatlan nemekk s tagokk, hanem alakulsi kpessgk volt majd ebben, majd abban az irnyban; a gerinces tpusbl is mint sugarak a kzpontbl, kigazdtak a halak, hllk, madarak, emlsk; ezek is kezdetben mg tbb-kevsbb hatrozat lanul kpviseltk a tpust, s az emlsk ismt tovbbi fejl dskben ersznyesekk, ragadozkk, rgcslkk, patsokk gazdtak s a fejlds klnbz fokain megllapodtak. S mikp lett ezekbl az ember? Az emlsk klnbz rendjei mellett fllltunk egy kln rendet az ember szmra. Azok az salakok, melyek bl a majmoknak rendje szrmazott, az embernek ltet nem adhattak, hanem csak oly salakokra nylhatunk vissza ez okoskodsunkban, melyek be nem rtk az llati lt magas latval, s egy bels srget sznak engedelmeskedve, tovbb fejldtek. Ha azt mondjuk, hogy az emlsknek klnbz rendjei salakokbl fejldtek, nem szabad a most ismert s teljes kizrlagossggal kialaktott patsokra vagy ersz nyesekre gondolnunk; mert az egyes jellegek, melyek ers korltot hznak ezidszerint az alakok kz, kezdet ta nem voltak meg ily fokban, gy pldul a vgtagok emberi lbb, majom-kzz, bregr-szrnny, s a lnak egy pats lbv csak ksbb alakultak t, s az salakon ily hatrozott sgban mg nem voltak kifejezve... Azt az salakot, mely folyton %az emberi lt fel trt, mely teht a kpessget, hogy nyelvnek, vallsnak, erklcsnek hordozjv legyen, mag ban rejtette, tartjuk az ember snek. Voltak benne lelki tehetsgek, melyek az atiasban el nem merltek. gy azutn van ez salak vltozataiban egsz sorunk, mely az llatias mellett halad, vele nem elegyedik, s mgis vele sszektte-

EMBER S EVOLCI

73

tsben marad . . . MikoT az ember salakja az emlsnek foko zatt elrte, hasonlbbak lettek az llat s az ember, mint voltak akkor, mikor mg a gerincesek alsbb alakulsn estek t. (i. m. 134. s k. 1.) Teht az embernek voltak salakjai, voltak eldei; ezek az eldk nem voltak llatok; de nem voltak emberek sem, csak kpessgileg. Hamann elvlasztja az embert az llat tl, fejldsnek kiindulsi pontjtl kezdve; az Isten stpust teremtett, mely emberr lett; ez az stipus sohasem volt llat, s ksbb sem lett majom. S hol vannak ez sala kok? eddig sehol sem akadtunk rjuk. A metafizika nem fog boldogulni ezzel a sem ember-, sem llattipussal; rszben ugyanazon nehzsgek tmadnak ellene, amelyeket Snell kpzelgse ellen flhoztunk. Ezen az ton nincs boldoguls. llat s ember kzt nincs kzpalak. Mi legyen az ember kpessgileg? ez a kpes sg vagy a llekre, vagy a testre vonatkozik ; a testre kizr lag bizonyra nem vonatkoztathat, mert akkor valsgos llattal volna dolgunk, mely a testi fejlds lpcsjn fl siet s tkletesebb alakk idomul; ha pedig a kpessget a llekre vonatkoztatjuk, ellentmondsokba bonyoldunk; a llek elttnk valsgos llag, s azt az Isten llatias, rtem, a lt alacsony fokn ll organizmusba bizonyra bele nem fektette. Csak gy foghatjuk fl valahogyan rtelmesen az evolcit, ha flvesszk, hogy az emberi test alsbbrend, llati alakokon ment t, mg vgre flemelkedett arra a tklyre, mely a llek hordozsra alkalmas volt. Ekkor teremtette Isten a lelket. Tudom, hogy ez a flfogs is tele van nehzsgekkel; kivltkp az volna flfoghatatlan ebben az evolciban, hogy hogyan kezelhetne s nevelhetne llati szl rtelmes lnyt rtelmes letre? Az ember llati letet l, ha nem neve lik emberr emberek. De erre itt nem trnk r. Snellnek s Hamannak gondolatai teht vgre is a mivart-i nzetben tallnnak elfogadhatbb alakot, mely szerint az ember se llat volt; lelki kpessge rtelmes llekk nem fejldhetett; de a teste igenis fejldhetett, mg vgre Isten lelket teremtett bele. Mit rtek el teht Snell s Hamann, kik az evolcinak hvei, de az embernek is klnll helyet iparkodtak szor tani a leszrmazs soraiban s el akartk klnteni az llat tl? semmit. A lelket nem tudjk kifejleszteni sem k, sem a larvinistak. Snell s Hamann ugyan szintn lelkeslnek az

74

PROHSZKA OTTOKR

emberi mltsgrt, s vltig lltjk, hogy az ember llatbl nem lehet, de lltlagos salakjaik, melyeken az embert levezetik, filozfiai monstrumok, s nem tudom, szerencst lensgnkre-e, sehol fl nem tallhatk. E szerint az evolcinak az emberre val kiterjeszts ben azon a ponton llunk, hogy a llek kifejlst az llatbl a fanatikus darvinistkon kvl, senki sem engedte meg. Wallace megengedi, hogy a termszetes kivlaszts kifejleszt hesse az igazsgossg s a jtkonysg fogalmait, de szerinte is nem fejleszthette ki az id s tr, az rkkvalsg s vg telensg eszmit. Hogyan fejleszthette volna ki ezeket a termszetes kivlaszts, mikor az csak a hasznossgot nzi, s ez eszmk a vadnak elnyt nm biztostanak. Honnan vette teht ezeket az ember? Wallace szerint az embernl felsbb lnyek neveltk az embert s kzltk vele az absztrakt fogal makat ; de ezeket a felsbb lnyeket nem ismerjk. A nehz sg meg volna oldva, ha Wallace egy felsbb lnyt fogadna el; akkor nem szorulna problematikus felsbb lenyekre. S ha a llek ki nem fejleszthet az llatiasbl, kialakul hatott-e abbl az emberi test? Ha bebizonytjk, elfogadjuk ; ezidszerint az evolci egysgest ignyein kvl semmi sincs, ami e fltevst ajnlhatnNzetnket rviden gy foglaljuk ssze : az emberi llek kel felsbb, klnll vilg kezddik; ezzel szemben a testi, a fizikai ember csak alapvets, alpts. Az emberi llek teremtse Istennek kln aktusa; hogy azutn a testet honnan vette hozz, az ezidszerint biztosan el nem dnthet. Flammarion e trgyrl kvetkezkp nyilatkozik: A fiziolgiai s a modern statisztikai tanulmnyok kimutat jk, hogy az emberi test a Fld-bolygnak termke. Slyt, termett, szveteinek tmttsgt, csontvznak slyt s trfogatt, lethosszt, a munknak s az lomnak vltakoz szakait, a lgmennyisget, melyet beszv, s a tpllk mr tkt, valamennyi szervezeti tnykedst, a ltszlag legnknytelenebbektl fl a szletsek, hzassgok s hall esetek szmig, szval: az emberi gpezet sszes elemeit s tnyezit a Fld-bolyg hatrozta meg s alaktotta kw. (Les terres du ciel. 183. 1.) Az ilyen okoskods garast sem r; arny, viszony, vagy mint Leibniz mondja: tharmnia, geometria, filozfia min denben van, de ez nem jelenti s nem bizonytja azt, hogy a dolgok, melyek egymshoz illenek, egymsbl lettek. Az arny csak azt mutatja, hogy a dolgok clszerek. Azt rgen
10

EMBER S EVOLCI

75

tudtuk. Erre fel ms gondolat nem lesz gymlcsz, csak az, mely az emberi s az llati testnek minden irnyban ki terjed analgijt hasznlja fl a rokonsgnak kimutatsra. A szentrsi elbeszls a vilg termszettudomnyos flrtsben nem llja utunkat. A szentrsnak idebevg rszeit gy fogjuk fl, hogy Isten kinyilatkoztatta dmnak nmagt s mvt, a teremtst. Vzikban adta el neki az Ur a teremts trtnett, oly alakban, melyben azt az els ember s a nagy emberisg megrthette. E vizik clja az embert az viszonyrl Istenhez s a vilghoz kioktatni; cljuk nem tudomny, hanem valls; Isten nem akar sem paleontolgit, sem geolgit vagy anthropolgit tantani, hanem dmot az sk, a vgcl az let tekintetben ki oktatni, azrt szabadon magyarzhatjuk a szentrsnak ez egyszer, srgi elbeszlseit. Cljuk nem a tudomnyos ismeretnek kzlse, hanem knnyen flfoghat kpekben az alapigazsgoknak ismertetse, hogy Isten teremtett mindent, s hogy az Isten mint legfbb urat s legjobb atynkat tisztelni s szeretni tartozunk. A tzetesebb beleereszkeds a teremts nek mivoltjba s egymsutnjba nem volt a kinyilatkoztat Istennek szndka, teht nem lehet az olvasnak sem clja. Azonban most nem foglalkozom e trggyal, csak annyi ban, amennyiben az ember teremtst illeti. A legnaivabb rszlete a szentrsnak az asszony megteremtse. A szim bolizmus megrzik az egsz elbeszlsen, s alig lesz ezid szerint rtelmes olvas, ki rvehetne magt az elbeszlsnek szszerint val rtsre. Ha valahol, ht itt kell az elbeszlst gy magyarznunk, hogy Isten dmot szimbolikus vzi ban, alomban, flvilgostja az emberi nemnek fldi let rl, a frfinak az asszonyhoz val viszonyrl, annl is inkbb, mert dm mr tudja, hogy az emberi nemnek szaporodnia s a fldet elfoglalnia kell. Az asszonynak megteremtsrl szl szentrsi rsz letet teht gy rtjk, hogy Isten dmra mly lmot bocst, vagyis hogy dm elmerl annak a viszonynak szemllsbe, mely a frfi s az asszony kzt van. Ketten egymsrt van nak, egy teljes elvet kpeznek. Hogy az Isten tnyleg kivette dm egyik bordjt s azt vv formlta, azt zetlensg feszegetni s gyerekes magyarzatokba kerget bele. ' Der erste Mensch als das vollendete Ebenbild Gottes muss im ersten Augenblicke seiner Existenz als Beherscher der Natur jene Vollkommenheit besessen haben, die er zur Erfllung der ihm von Gott zugewiesenen Aufgabe notwendig hatte,
11 1

76

PROHSZKA OTTOKR

und dieses ist nicht anders denkbar, als dass er die Vision in und mit seiner Erschaffung hatte. Hieraus ergibt sich eine andere, sehr wichtige Folgerung: In der Vision erfuhr Adam den Willen Gottes, dass das Menschengeschlecht sich fortpflanzen solle; er muss also ber die Existenz des Weibes und dessen Verhltniss zum Manne belehrt sein; also fllt der Vorgang, der im 2. Kapitel ber die Erschaffung des Weibes erzhlt wird, historisch in die Zeit der Vision. Ist aber dieses der Fall, so kann nicht geleugnet werden, dass die Erschaffung des Weibes der des Mannes gleichzeitig ist und das Weib in und mit seiner Erschaffung ebenfalls jene Belehrung erhielt, deren es bedurfte. (Gottfried Hoberg, Die Genesis nach dem Literalsinn erklrt. 3. 1.) Mennyire tvol llnak az egyszer flfogstl egyrszt Haeckel trfi a bordrl, msrszt nmely theolgusok vrrel val verejtkezsei, hogy va keletkezst megmagyarzzk. Vannak taln most is emberek, kik azt gondoljk, hogy a frfinak eggyel kevesebb bordja van, mint az asszonynak; ezeknek flvilgostsra Haeckel konstatlja, hogy a bordk szma frfinl, asszonynl ugyanaz. Nmely kommenttor gy segtett magn, hogy a hinyt csak dmrl lltotta. Szerintk dmnak volt eggyel kevesebb bordja, de a tbbi frfinak megvan a rendes szm, hiszen csak Eva s nem a tbbi asszony lett a frfi bordjbl. dmot s vt Isten bizonyra egyszerre teremtette, egyszerre flvilgostotta Istenhez s egymshoz val viszo nyukrl. Ez utbbi abban llt, hogy egymsrt vannak s egy elvet kpeznek. Szerencstlen tlzsnak tartjuk nmely theolgusnak ksrletezst, hogy a bordbl val keletkezs nek ha nem is szszerinti rtelmt, de legalbb azt a jelen tst megmentsk, hogy az asszony tnyleg a frfibl szr mazott. Dr. E. Mandel pldul tnyleg flveszi, hogy va dmbl lett, azonban nem nemzs, hanem bimbzs ltal. A nehzsgre pedig, hogy el nem kpzelhetni, hogy hogyan tmadjon emberbl ivartalan ton ember, azt mondja, hogy akkor a lnyek eredse ms trvnyeknek volt alvetve, mint most. Nem tagadhatjuk ugyan, hogy az sorganizmusoknak keletkezse s talakulsa az skorban ms volt mint a jelenben; de azrt az emberbimbzs mgis csak tlzs s semmifle analgira nem tmaszkodhatik a felsbb szervezeteknl. Baer is, Hamann is, Klliker s sok ms flttelezi, hogy a termszetnek termel kpessge nagyobb volt rgen, mint most. Emltettem mr azt a gynyr gon-

EMBER S EVOLCI

77

dolatot, hogy a teremts s az talakuls ereje javarszben mr kifejlett; most mr sabbath van. Darum neigen wir uns unbedenklich der Ansicht zu, dass wie Eva dem Manne entnommen wurde, auch die Tiere ursprnglich als mann weibliche ins Dasein traten, um spter erst eine Scheidung in zwei getrennte Geschlechtswesen zu erfahren, ganz ebenso, wie es von Adam und Eva erzhlt wird. (Dr. E. Mandel, Professor Hckels natrliche Entstehung des Menschen kritisch beleuch tet. 270 s k. 1.) Mindennek dacra ezt a gondolatot teljesen lgbl kapott tletnek tekintjk ; minek az ivartalan bimb zst flttelezni, ha tnyleg a borda szerept tvitt rtelemben vesszk? Az tvitt rtelem elgg meg van mentve, ha a kt nemnek szoros sszetartozst jelezzk dm vzijban. me ez a mai keresztny tudomnynak llsfoglalsa az ember teremtsrl szl szentrsi elbeszlsekkel s a termszettudomny nzeteivel szemben. Senki sem vdolhat tlzsrl, mg pedig akr merszsgrl, akr elmaradsrl. Akik ezt keveslik s az evolcit teljes rvny rendszernek tartjk, azok kpzeletk jtkainak esnek ldozatul s nem szvlelik meg sem a krds objektv bizonytkait, sem a nagy termszettudsoknak mrskletre int figyelmezte tseit. Biztosat itt semmit sem tudunk; az evolci szp, valszn hipothzis, de kiterjedse irnt mindig nagy lesz az eltrs. Akik pedig magyarzatainkat tlsgos enged kenysgnek tartjk s tartzkodst ajnlanak, azok ne hajto gassk egyre azt, hogy az Isten a fajokat kln is teremt hette volna; hiszen itt nem a lehet-rl, hanem a tnyrl van sz, s az evolci nem ellenkezik a szentrssal. A rgi szentatyknak genezis-magyarzatai az evolci tekintet ben nem zrjk el az utat. Mg abban az esetben is, ha a szentrsnak els fejezett a szentatyk mind szszerint ma gyarztk volna, eltrhetnk magyarzatuktl, mert hiszen k maguk hangoztatjk az elvet, hogy az rsmagyarzat nak egyntetsge termszettudomnyos krdsekben nem kti le a ksbbi magyarzkat az atyk nzethez, mihelyt a termszettudomnyos tnyrl id haladtval tisztultabb nzetnk tmad. Ha valamennyi szentatya gy magyarzta volna az rst, hogy a nap forog s a fld ll; abban az esetben is nemcsak elprtolhatnnk ez egyntet magyarzattl, niihelyt a kopernicusi rendszer elismersre tallt, de tehetnk ezt a szentatyk elveinek erejben, mert ez elvek szerint termszetes krdsekben a termszet flismerse nyjtja a szentrsnak magyarzatt.
13

XVIII. A fld korszakai.


A fld lett; rtegei egymsutn alakultak. Az let is fejlett; a fauna s flra alakjai egymsutn tnedeztek fl s pusztultak el ismt. A fld brzatainak s letnek trtnelmt kellene mr most megrnunk. De ki brja az let folyamt, amint az a rg elmlt vezredekben hmplygtt, megrgzteni? ki brja e tarka vilg kpeit kpzeletnk el varzsolni? Elvl tozs, mozgalom, fejlds, alakuls a fld letnek jellege, tarkasg s klnbzsg a fld brzatainak fltn vonsa. A tudomny termszetesen egyre azon tri a fejt, hogy mikp jtt ez mind egymsutn; le szeretn fogni s oszt lyozni a vilgok sorait s igazi fldtrtnelmet irni az emberi sg letnek trtnelme helyett. Nem is llhatott ellen a tudomny e ksrtetnek s fl osztotta korszakokra a fld trtnett; hrom korszakot klnbztetett meg: -, kzp- s jkort; ezeket ismt tbb idszakra osztotta ; gy nyertk azutn a fld letnek furcsa nev, tarka idszakait, melyeknek sora egyre nvekszik: a kambrit, szilurt, devont, karbont, diaszt, triszt, a jurt s krtt, s a harmadkorszakot alosztlyaikkal, a diluviumot mg fl nem dertett, homlyos vezredeivel. E korszakok nak megrajzoltk trkpt, a tenger s a szrazfld floszt st, sszelltottk faunjt s flrjt s bemutattk ez idegen szer kpeket a modern embernek, hogy lmlkodva lssa, mifle ms vilg s ms let volt a trtnelmi idk eltt a fldn. Mindenesetre voltak ms, klnbz vilgok a fldn, csakhogy ismereteink nagyon hinyosak s azrt ha valahol, gy bizonyra a geolgiai korszakok meghatrozsban s jellemzsben nagy vatossgra s tartzkodsra van szk sg. Akik a mrsklet tempjt meg nem tartjk, gy jr nak, mint az a kmves, ki hzat pt s falakat emel, de foly ton szknek s clszertlennek bizonyodvn be mve, amenynyit pt, annyit le is ront. A zelta-geolgusok is gy tesznek;

A FLD KORSZAKAI

79

gyorsan s tetszetsen dolgoznak, de nem alaposan; a rend szerests pstamunki ltszatosak, s a modern letben a tudomany is szereti a kelendsg s a mutatssg piacra vinni portkit. Az ember szeretne nagyhamar kszen lenni a vilg flrtsvel is s mialatt gyorsan haladni kvn, el torlaszolja magnak az utat. Ismertetni fogom most a klnbz korszakokat, de elljrban megjegyzem, hogy a tudomny haladsval ezek a flosztsok lnyeges vltozst szenvedhetnek. p a geo lgiai idfloszts az, mely a gyermek-tudomny sszes hi bit s hinyait hordozza nmagn, s mr eddig is tapasz taltuk, hogy a rgi sma elgtelen. tlag az a baj, hogy az ember tlsgosan egyszersti s elszegnyti a termszetet; knnyv kvnja magnak tenni a fladatot s lehetleg kevs s ltalnos korszakokra osztja fl a vilgfejldst. Kezdetben mg egygybben koncipiltk a vilgot s azt mondtk, hogy legrgibbnek kell tartanunk az rckorszakot, mikor az rcek lettek; ezutn kvetkezett a ksznkorszak, s harmadiknak a skorszak, mint ahogy a vulkanizmus termkei kzl legrgibb a grnit, utna jn a diabas, porfir, trachit, bazalt s vgre a lva. Ily flosztsok most mltn gyerekeseknek ltszanak. Higgyk el, hogy lesz mg sok gyerekes vons a mai id flosztson is. A termszetet s az letet nagy tarkasg jellemzi; fiko kat, lnikat, rovatokat nem ismer. Az ember pedig folyton ezekkel jn a termszet segtsgre. Naumann is emlti nmely geolgusnak eljrst, aki egy csigahjbl mindjrt meghatrozza a kzet korszakt; vezrkvleteket nevez ki s rgtn ksz az tlettel, nem gondolvn meg azt, hogy bizonyos alakok ms-ms vid keken vagy tengerekben klnbz korszakokban is lhet tek. Dumont ezt a figyelmeztetst annyira nyomatkozza, hogy mg tvoli korszakoknak megtlsben is szem eltt kvnja tartani; szerinte lehetsges, hogy az spalakzetek akkortjban keletkeztek igen mly tengerekben, mikor se klyes blkben a liasz s a jura-formci kpzdtt. (Nau mann i. m. 45. 1.) A msik tlzs a korszakoknak flptsben az, hogy az llatok sort gy akarjk fllltani, hogy az alaptpuso kat is egymsbl szrmazknak gondoljk s annak kvet keztben gy vlekednek, hogy az els korszakban als fok llatok lteztek, azutn tntek csak fl pl. a gerincesek.

80

PROHSZKA OTTOKR

Emltettem mr, hogy manapsg egyfle faunt valamennyi korszakban senki sem vesz fl (Bomelli i. m. 158.), valamint hogy a sorokban igenis van tklesbflls s a mai llat- s nvnyvilgunkhoz val kzeleds; de ezt a gondolatot annyira tlhajtani nem szabad, hogy mg az alaptpusoknak ltezst is eltagadjk pl. a vilg skorban. Agassiz hatro zottan llst foglalt e flfogs ellen a neufchteli akadmia flavatsn, mikor kifejtette, hogy tvednek azok, kik azt gondoljk, hogy az els idszak alacsony szervezet pl. kephalopod llatokkal diszeskedik; hanem azt kell gondol nunk, hogy az skorszakban is megvoltak az alaptpusok, teht a gerincesek is. Agassiz azt lltja, hogy az llatvilg nak a gerinceseknl alsbb, tbbi osztlyaiban tulajdonkpeni tklesbflls nem esett meg, hanem csak klnfle elvltozs. Tlzs az egyforma llatoknak egy korszakba val beszortsa. Egy ammonites vagy toxaster fltnse valamely rtegben sok szzezer vvel flrgtatja vagy lenyomja a kzet eredsnek korszakt. Ahol egy beiemnitre bukkannak, ott a kzetet a liasz-korszaknak szmra foglaljk le, br teljesen egynem a sziklnak azzal a folytatsval, melyre a trisz pecstjt nyomjk r. Ez a lnizs megjrja az Egyeslt-llamok trkpn, de nem az let fejldsben. Lpten-nyomon mindenfle kivtelt kell tennnk, melyet rnk knyszert a tengerek, a vidkek klnbzsge s az letnek mondjuk rendetlensge. Ugyanazon formci ms brzatot lt fl az Alpesekben, s mst Nmetorszgban. Egyes tpusok csak helyi rtkkel brnak s nem jellemzik annak a korszaknak lett az egsz vonalon. Ez kivlt a mr tagoltabb fldre s letre illik. Az let a tagoltsg magasabb fokn vidkek s fldsgek szerint vltozik s igen klnbzik, gy a trisz az Alpesekben mutat oly tpusokat is, melyekrl azt gondoltuk, hogy a triszban mr kihaltak s egyszeren azrt gondoltuk azt, mert a nmet triszban nem akadtunk rjuk. Az alpesi trisz rnk cfolt s oly alakokkal llt el, melyek a mi sematizmusunkban rgiebbek, s nemklnben olyanokkal is, melyek a mi rendszernk szerbit ksb tnnek fl. Az alpesi triaszi tenger teht oly faunnak rvendett, mely rszben kori, rszben kzpkori ; ms szval, a klnb sgek elmosdnak s nem lehet les hatrvonalat hzni az - s kzpkor kz. gy vagyunk a diasszal is. Az eurpai diaszt szorgalma san tkutattk s csak 200 llatfajt tudtak benne flfdzni;

A FLD KORSZAKA]

81

azt mondtk teht, hogy szegnyes, elhal lete volt, mely tmenetl szolglt az korbl a kzpkorba. A rendszerbe ez nagyon bevlt; elkpzeltk, hogy a diaszban elvltoztak az letviszonyok s mg meg nem szilrdultak ; aminek kvet kezmnye az lett, hogy a rgi llatok kipusztultak s az jak mg nem tudtak meghonosodni. A katasztrfknak is kellett segdkezet nyujtaniok s a geolgiai festmvszek a diaszt mint orknoktl sepert tengerparti vidket jelentettk meg, hoi az letet villm s hullm ldzte s vulkanikus tz emsz tette. Ujabb kutatsok azonban kimutattk, hogy a diasz nem mindentt volt szegny s azrt a mostani flfogs szerint a diasz mr gazdagabb s nyugalmasabb letnek hazja; Nmetorszgban ugyan szegnyesebb a benne tengett let nek maradvnya, de zsiban csodlatos bsgben s pomp ban fejlett ki lete, mint ezt a kvletek bizonytjk. Ily krlmnyek kzt a klasszifikci ugyancsak hamis; a nzethullmzs fltn s nknyes s maga utn vonja szksgt a folytonos javtgatsoknak. Gander pldakpen a kambri formci eslyeire utal. A kambri formcival lpnek fl a rteges kzetek, melyeket egyesegyedl a kvletek szerint osztlyoznak. Az skorszaknak els hrom idszaka : a kambri, sziluri s devoni, kzetre nzve teljesen egyformk s nehezen kln bztethetk meg a mg rgibb spalahegysgtl is, mely nem rteges s kvleteket nem tartalmaz. Mr most lssuk a geolgusoknak e pontban val ingadozst. Werner ezt a hrom idszakot, mondjuk formcit, mg nem igen kln bzteti meg egymstl s egyszeren atmeneti formcinak* hvja. Murchison ez tmeneti formcibl kln kiemelte s nllstotta a szilurt s ksbb a devont. Sedgwick kln fogta a legalsbb rteget s azt kambrinak keresztelte, jl lehet ezek kzt hatrt vonni mg a kvletek nyomban sem lehet. Barrande nem akarja a kambrit a szilurtl elvlasztani, s ami kevs szerves maradvnyt fltntet a kambri formci, azt csak a tulajdonkp els fauna s flra elfutrnak tartja. Az szemeiben a fauna s flra hajnalodsa a szilurba esik. Lyell megfordtva az als szilurt a kambri rtegekhez sorolja s mindennek a nzethullmzsnak erklcsi tanulsga bizo nyra az lesz, hogy helyek s vidkek szerint ugyanabban a korban is nagy az eltrs s hogy a fauna s flra egyflesgt nem szabad egyszer s mindenkorra az egyidejsggel ssze zavarni. (Gander, Erdschichten und Erdgeschichte. 47. 1.) A tlsgos fikozssal s lnizssal szemben lltsuk Prohszka: Fld s g. 11. 6

82

PROHSZKA OTTOKR

fl teht ez elvet: voltak vilgok, voltak elvltozsok a fidn, de a korszakok smit csak nagyjban $ ltalnossgban lehet elfogadnunk. Flfogsunk kvetkez. A faunnak s flrnak sorai, letknek vezredjei meg kvlve llnak elttnk. Vannak skzetek, melyekrl nem tudni, hogy tzben vagy vzben lettek-e s ez skzdekben nin csenek kvletek; ezeknek teht azoikus jellegk van, lettelenek. Vannak kzetek, melyek ktsgenktvl rtegesek, teht vzben lettek s melyeknek kvletei az let fejldst tntetik jl tbbe-kevsbb idegenszer alakokban. Vgre vannak lazbb, trmelkes kpzdmnyek, melyeknek faunja s flrja szemltomst kzeledik a fld modern lethez. Ezeket az ltalnos fokozatokat eldisputlni nem lehet s azrt az 6-, kzp- s jkorra val flosztst is a fld fejl dsnek btran fnntarthatjuk, de a tzetesebb s rszlegesebb flosztst s az egyes alosztlyokban a klnbz lpcsk nek fllltst mltn rheti sokfle kifogs, kivlt abbl a rszbl, hogy e nagyon is helyi s vidkszer jellegeket ltalnostjk s azok alapjn mondjk ki a tvolfekv rte geknek egykorsgt. Ezt tenni nem lehet! Ahol a rtegek helyben egyms fltt tornyosulnak mint egy amerikai hznak 2025 emelete, ott a dolog vilgos, mert az egymst vlt vilgok nyomait eltrlhetetlenl ltni, s ltni azt is, hogy melyik a rgibb, melyik a ksbbi, br az idkzt, mely az egyes rtegeket elvlasztja, ismt nagyon nehz meg hatrozni. De ha a rtegek nem egyms fltt terlnek el, hanem egyms mellett vagy pen egymstl nagyon tvol; ha pldul Anglia s Ausztrlia vagy Kamcsatka s Afrika rtegeirl van sz, ott a kvletek szerint az egykorsgot a rtegekrl kimondani nem lehet; ott lpcsket klnbz tetni s znk ltal elvlasztott vidkek faunjt s flrjt a tongri, oeningeni, aquitn vagy helvt lpcsre tartoznak tlni, nem szabad; ha teszik, az tbb-kevsbb csak jtk szmba jhet. A vilg tagoltsga nemcsak a kzeteket, ha nem az let alakjait is tagolja s a klnbz vidkeken az alakok egykorsga mg sokfle krdjel tornyosul. Nagyon is knnyen akartk ezt a krdst megoldani azok, kik a vezrkvletek> (Leitfossilien) megjellsvel kvntk a vilg korszakait megllaptani, ez a szer sem ltalnos; nem minden bajra s hinyra j. A szaporod tapasztalatok a kormeghatrozst sajtos nagy nehzsgeiben tntetik elnk s elgtelennek bizonytjk a vezrl kvletnek kritriumt.

A FLD KORSZAKAI

83

A rtegek kort a rszleges, konkrt krlmnyek ki dertsvel s latbavetsvel lehet csak tisztzni. Ki kell der teni, vjjon nagy kiterjeds tengerekrl van-e sz vagy sokflekpen tagolt, blkkel csipkzett pelagusokrl s cenokrl. Ki kell derteni, vjjon partvidki vagy mly tengerfenki rtegek forognak-e sznyegen. Meg kell llap tani egy krdses kzetrtegrl, vjjon ltalnos vagy csak nagyon is korltolt kiterjeds-e; meg kell llaptani, hogy hogyan fggtek ssze rgen a fldsgek, s mily rtegek felel nek meg azok kzl egymsnak, mint azt pldul most teszik Norvgia, Grnland s szak-Amerika partvidkeivel. A hres prizsi minta-medence rtegeit sszehasonlthatjuk a bordeauxi vagy a londoni medence rtegeivel s megllapt hatjuk, vjjon klnbz vagy sszefgg tengerek lerako dsai. A londoni medencben a formciknak majdnem teljes sort ltjuk a legrgibbtl a legjabbig, kivve a trisz nak egyik formcijt. sszefggtt-e ez a londoni medence a klnivel s mikor fggtek ssze? e kettre nzve megengedik, hogy a krtatenger egyidben mindkettt borthatta; ms formcik idejben ismt klnllknak ltszanak. A kuta tsoknak ekknt kell a rszletekbe hatolniok. A vilg a geol giai kzpkorban mr nagyon tagolt volt, azrt kvletei is vidkszerek ; klmja elvltozf lben volt s az let flttelei hullmoztak; egy helyen mg a ksznformci uralkod hatott a tzeg-flra jellegeivel, ms helyen mr a jura pom pzott s taln az eocn hajnalodott. Azrt a geolgia srgeti, hogy az egyes terleteket nll tanulmnyok trgyv tegyk s csak azutn lehetne az egyes flkutatott vidkeket egysges, egykor brzatt egyestem. -KOR. 1. Kambri, sziluri, devoni formci. Ezek elrebocstsval elgg megvilgtottuk kritikai lag a most kvetkez lersokat s mrskeltk azoknak a geolgusoknak kpzeletds lersait, kik inkbb mesekltk, mint trkprajzolk s vidklerk. Mieltt az let megjelent a fldn, akkor is alakultak hatalmas sgnajzrtegek, akkor is pltek spalahegysgek, de e trtnsnek nem volt trtnetrja. Az let rja a fld trtnett; ahol nincs let, ott nincs trtnet. Az spalartegekben nincsenek kvletek; azok mg csak kszbt 6*

84

PROHSZKA OTTOKR

kpezik a rteges formciknak, melyeken ltni, hogy vzben kpzdtek s kvleteket tartalmaznak. Ezek az als rtegek ezeltt egyszval atmeneti formcinaks mondattak, de idvel hrom formcira osztat tak, a kambri, sziluri s devonira. Ilyen formcira rakad tak Walesben s Cumberlandban (a rgi kambriak tarto mnyban) ; ilyen van a rgi szilurok fldjn s van Devonshire-ben, s mivel valamifle eltrseket vettek szre kv leteiken, azrt hrom klnll idszakot jeleznek neveikkel; ha ezentl is tallnak ms kvletekben elt alakokat, akkor a kambri, sziluri s devoni formcihoz mg j oszt lyokat soroznak. gy vagyunk az aold red sandstone-nal, a rgi vrs homokkvel, mely mris kln ll. S mifle kzetek alkotjk ez els rteges formcikat? Petrografiailag mindenfle kzettel tallkozunk kezdet ta; van ott homok, mszk, vannak palk klnfle vltozatban ; kzbe-kzbe e rtegek t vannak szaktva grnittal, mely eruptv kzet, s mint ilyen a fld mlybl kitrve, szt vetette a rteges krget s hasadkaiba hatolva megfagyott. pgy tallni mr ez tmeneti rtegekben is kszenet, fszekszern, ami nem is csoda, mert ha nvnyzetbl keletkezik a kszn, a fld fejldsvel ez a tk is kpzdhetik. Magn a kzeten el nem igazodhatunk, ha arra a krdsre akarunk felelni: mely korbl val ez a rteg? Halliuk e rszben Oskar Fraas-t: An der Art der Steine rja O. Fraas lsst sich somit weder diese noch irgend eine andere Formation erkennen, haben wir doch nichts anderes vor uns, als was die Fltzgebirge alle bieten : eine Aufeinanderfolge von Sandstein, Kalken, Mergeln, Schiefern und Tonlagern; aber um so sicherer sind die organischen Leitsterne, die vom Cap der guten Hoffnung bis Gothland, vom Ural bis Bolivia eine sel tene bereinstimmung der Charaktere zeigen, wie wir sie in Jngern Schichten nicht wieder finden. (Vor der Sndflut 127.) E vezrcsillagok alatt itt Fraas a hres trilobitkat, a hrom pnci, s rkflket rti, melyeknek klasszikus kutatja s ismerje Barrande. Mellettk fltnnek a kefalopodknak kpviseletben az orthokeras (p&? egyenes, xiposs szarv), a kyrtokeras (xuptJg grbe); az elbbi tpus nak 150 fajt ismerik a szilurban. Mik lesznek teht a sziluri rtegek? Sziluri rtegeknek hvjk a geolgusok azokat a kzeteket, melyekben a trilobita, az orthokeras s a kyrto keras az r; mihelyt az let tarkbb, azt mr ksbbi ala-

A FLD KORSZAKAI

85

kulsnak vlik s devonnak hvjk, A devonban a termszet, azaz a fltallt kvletek sora mr sokflbb; vonsai tar kbb, mvszibb alakokat mutatnak. A szilur emltett alak jain kvl a nautilus-fle hres kefalopodk tnnek fl a sznen; csigavonalba van kuucsorodva a hjuk s clymenia s goniatit nvre hallgatnnak. E csigk hjnak jellemz vonsai a halads jelzil szolglnak. A sziluri kefalopodknl egyszer s egyenes szl a csigahj alakulsnak vonala; a clymenia azonban mr hajlott, grbe vonalakkal keskedik ; a goniatitnl a vonal mr cik-cakba megy t ; az ammonitknl pedig gazdag, tarka kacskaringssgba gazodik. Legfontosabb azonban ebben az skorszakban is a gerincesek fllpte. A coccosteos (xxxo? hj, orov csont), a pterichthys (ircspv szrny), kefalaspis (xe^aX^ fej, ons vrt), esetlen, kombinlt llatok, a sokflesg hatrozatlan sgval. Ltni rajtuk, hogy kezdk s hogy sokfle irny zat kszkdik bennk, olyanok, mint egy copf-templom, mindenfle stlus, gt, romn, renaissance van rajta. Halak nak tartanok, de pncluk van s szinte ksrtetbe esnnk, ket a rkok rokonainak tartani; msok meg mintha tekns bkkk szeretnnek gmblydni. Tny, hogy oly vonsokat vesznk szt raituk, melvek mshol nll tpusokban lp nek fl. Nem ereszkedem z svilg launjnak s flrjnak tzetesebb lersba s mg kevsbb a sziluri s devoni fau nnak sszehasonltsba. Ha e fokozatokat, melyeket az let alakjaiban ltni, tvisszk az id egymsutnjba s korszakok jelzsre hasznljuk, igen bizonytalan, zsombkos talajra lltunk. A dolgot mskp is lehet flfogni s az let klnbsgeit nem szksges korkinbsegekke minsteni. Mirt ne gondolhatnk, hogy a szur-rtegek mly tenge rekben rakodtak le, hol az let is egyszerbb s elmaradot tabb, s hogy ugyanakkor voltak szrazfldek s seklyebb tengerpartvidkek, hol ms llatok s tkletesebb formk ltek, melyeket most devoni formcinak hvnak? A szilurrtegek kvleteivel gy sem lehet elkezdeni a vilgfejlds sort, A szilurban talltatnak szrazfldi llatok is, stcskk s skorpik; a szilurban szkl a pomps trilobita hatalmasan kifejlett szemeivel. Ki kezden el az let sort ez alakokkal? Mg inkbb megrendl a kormeghat rozs krtyavra a gerinceseknek a legrgibb korban val fllpse ltal. A rendszer kedvrt azt mondtk, hogy a halak csak a devonban lpnek fl. Bomelli irnyzatos m-

86

PROHSZKA OTTOKR

vben (Die Geschichte der Erde) olvassuk : Das auffallendste und bezeichnendste Moment der devonischen Tierwelt ist das Hervortreten der Fische, also der ersten und untersten Klasse der Wirbeltiere. Wie wir wissen, haben sie zwar schon im oberen Silur begonnen, aber in so rmlichen Spu ren, dass sie damals noch vllig bedeutungslos waren. (320. 1.) Aki ezt olvassa, azt a benyomst veszi, mintha a geolgia az egsz fld krgt tkutatta volna mr s tudn, hogy mi tartozik a szilurba, mi a devonba, mi az als-, mi a felsszilurba; azt a benyomst veszi, mintha egyltalban a szilur s a devon, az elbbi a maga rkjaival, az utbbi az shalakkal egy-egy pontosan elklnzhet vilg volna. Pedig naprl-napra tapasztaljuk, hogy hamis a klasszifi kci* s hogy egyre mdosul az svilgrl szl fogalmunk. A Nature, hres angol folyiratnak 1891-i vfolyamban Ch. Walcott rtest, hogy Colorado llam sziluri rtegeiben halnyomokra akadt. A kzetet homokkvek kpezik, melyek kzvetlenl az azoi rtegek fltt terlnek el. Az itt konstatlt fauna teljesen megegyezik New-York s Wisconsin llamok sziluri rtegeinek faunjval. Ezzel ki van mutatva, hogy a gerinces llatok tpusa poly rgi, mint a gerinctelenek s az llatvilgnak elklnlse a legtkletlenebb s a leg tkletesebb tpus szerint ott kezddik, ahol az let maga. Mg rdekesebb a msik lelet, melyre White akadt (American Journal of Science, 1887.); a Lamaric-rtegekben ugyanis, melyeket eddig a kambri-formcihoz soroztak, egy dinosaurus kvletre akadtak ; mr pedig a szaurusok a jurba s a krtba valk s a dinosaurust klnsen a krta formci vezrl-kvletnek tartottk. Mit fognak ezek utn a klasszifikl tudsok tenni? megtehetik azt, hogy a Lamaric-rtegeket kinevezik krtakorszakbeli rtegekk, ha ugyan nem tallnak bennk ki zrlagos kambri kvleteket; de ha olyanokra akadnak, akkor nincs ms htra, mint kimondani, hogy a kambrikorszak a jurval jobban fgg ssze, mint ahogy azt gondol tk, s hogy klnsen az az elszigeteltsg, melyet az llat vilg tpusai kz teremtettek, csak a geolgiai knyvekben rvnyesl, de a termszetben nem. Ha a geolgus-festk szilur-tjkpeit nzzk, ltjuk a vigasztalan cent s nhny lapos szigetet rajta, melyeken rkok s kefalopodk stkreznek. Ez az svilg! Annyi bi zonyos, hogy ez a kp hamis; a kpre szrazfldeket s hegyeket kellett volna festeni, a szrazfldekre tcskket,

A FLD KORSZAKAI

87

skorpikat s nekik megfelel llat-kollgiumot, mert bogarak nem lteznek elszigetelten; a tengerbl vetdjenek fl halak s emeljk fl fejket a habokbl a szaurusok ; az gy kijav tott kp al btrabban rhatjk oda : Szilur-tjkp. Erre figyelmeztet a klnben szintn rendszereket szolgl Neumayr : Wohl ist die Zahl der uns bekannten silurischen Landbewohner eine sehr geringe, aber so drftig die Reste auch sein mgen, so beweisen sie doch mit Bestimmtheit, dass festes Land vorhanden und dass es bewohnt war. Wir knnen aber weiter noch schliessen, dass sogar ein reiches tierisches und pflanzliches Leben geblht haben muss; denn es wre absolut widersinnig anzunehmen, dass nur je eine Art von Insekten und von Skorpionen existiert habe. Im Gegenteile zeigt das Vorhandensein so hoch organisierter und differenzierter Formen, dass eine grosse Menge hn licher und anderer, tiefer stehender Tiere das feste Land be wohnt haben muss; ja, wir werden auch zu dem unabweis baren Schlsse gefhrt, dass Kontinente und kontinentale Organismen nicht etwa erst im Silur begonnen haben, son dern schon in sehr viel frherer Zeit vorhanden gewesen seien. Allerdings wollte man aus dem fast vollstndigen Mangel an Formen des festen Landes schliessen, dass das Meer als eine ununterbrochene Flche die ganze Erdkugel in der Silurzeit bedeckt habe. Dass dies eine falsche Voraus setzung ist, dass das Auftreten von Tonschiefern, Sand steinen, Konglomeraten etc. das Vorhandensein von festem Lande voraussetzt, durch dessen Denudation das Sediment material geliefert wurde, ist schon frher hervorgehoben worden, und das tatschliche Vorkommen von Landpflan zen und Landtieren, so selten sie auch sein mgen, spricht ebenfalls in der deutlichsten Weise. (Erdgeschichte; idzi Gander, Erdschichten und Erdgeschichte 35. 1.) Az evolcinak lelkes bartjai nem veszik szvesen e tjkpjavtsokat; ellensges rzlet sugalmazsnak tulaj dontjk, ha valaki a geolgiai korszakokban, s azoknak a mai tudomny ltal a nagy kznsg szmra vettett kpei ben ktelkedik. Tnyleg a rendszer fogva tartja a nagy geo lgusokat is s nehezen vlnak meg tle; de az esemnyek ersebbek mint az emberek, s a tnyek gyznek rendszerek fltt. Nem az evolcival szemben elfoglalt ellensges lls pont hiszen minket mr csak ez a gyan nem rhet; nem az ellensges llspont az, mely e reflexikra jogost, hanem kivltkp a jzansg beszl bellnk, mely mondvacsinlt

88

PROHSZKA OTTOKR

vilgokat a tudomnyban nem tr s ellenszenves olyatn beteges lelkesls irnt, mely tendencibl tpllkozik. 2. Ksznformci. Az tmenetinek nevezett formci utn, melynek h rom osztlyt ismertettk, kvetkezik a ksznkorszak, az a korszak, melyben oly knnyen slyedt helyenkint a fld, hogy szinte azt mondhatnk rla, hogy frdik; kiemelte l pos partjait, hogy miutn a termszet elbortotta tzeg-flr jval, ismt vz al bukjk; az a korszak, melyben a fld termkpessge mohn nyelte el a krlg sznenyt, s a kr lg a nvnyzetbe fektette ltet s melegt erejt, hogy ks vszzadoknak fz gyermekei melegedjenek s ljenek belle; az a korszak, mikor szzerdk bortottk a konti nenseket s a pampa mg ismeretlen volt; mikor mg a sar kokon is a fld erdkoszorzott volt, mely erdk taln a nap melegtl vagy a fld bels hevtl zldeltek; szval mikor a nvnyzet nemcsak gazdag s buja, de pazar pomp ban terjedt el a fldn. Mindenek eltt megjegyzem, hogy kszn nemcsak a ksznkorszakban, hanem ms korszakokban is kpzdtt. Ksznkorszaknak ez a formci azrt neveztetik, mert fel tnen sok kszn kpzdtt benne. pen gy helytelen az a nzet, hogy a ksznkorszaknak ms kzete ne volna; hiszen kszn csak krtegek prsben keletkezik, kellett teht alapoz s egyttal befd krtegeknek kpz dnik. gy is van. A ksznformcinak legfontosabb kzete a homokk s az agyagpala; elfordul benne ezenkvl konglomert, mszk s dolomit, s e kzetek is t vannak trve eruptv telepekkel, fszkekkel s folyoskkal. A palk, homok- s mszkrtegek kz vannak kelve a kszntelepek. Egy rteg egymagban ritkasg; 310, 1020, 3050, st nhol szz van egyms fltt, megszaktva homok- vagy mszkrtegekkel. A mszkalapozst a tenger adta; a konglomert a homokk s agyagpala szintn vzben kp zdtek. De hogy kell elkpzelnnk ezt a buja nvnyzet, el-elslyed s ismt flbukkan vilgot? Lehetsges, hogy az cnokbl kontinensek s szigetek emelkedtek, melyek ismtelten, egszen vagy rszben elslyedtek s ismt fl emelkedtek. Ezek az emelkedsek kivlt a mr fnnll, hegyes kontinensek krl elnylt, lapos, szakadozott part vidkeket kpeztek, melyek tele voltak blkkel, lagnk-

A FLD KORSZAKAI

89

kai. Minden kszntelep egy-egy bl, vagy laguna, vagy seklyes, mocsaras tenger, melybe hatalmas folyk szakad tak, s dntttk az ess, nedves, felhs klmnak csapad kt telve iszappal s grgeteggel. A Nilus, Mississippi, Hoangho fogalmat adnak arrl a rengeteg iszapszlltmnyrl, mely a ksznkorszak ess vilgban a folykon a sekly deltkba s lagunkba hmplygtt s msz- s homokpado kat alkotott. A kiemelked, lpos laplyokon a nvnyzet bujn tenyszett s tzeget kpezett, melyet flvltva msz, homok, iszap vagy grgeteg temetett el. A sznnek sok emelete mutatja a fldnek hullmzst. Ideiglenes nyugalom peridusaira zavar s flforduls kvetkezett; lehetsges, hogy a folyk esse megvltozott; lehetsges, hogy maga sabban fekv tavak vagy tengerek trtk t partjaiknak gt jait ; lehetsges, hogy a fld emelkedett s slyedett flvltva. A ksznkorszak agyagpalatblin s mszkveiben sok kvlet van. A kszn maga chemice elvltozott s meg kvlt nvny tmeg, mely azonban el nem rulja, hogy mi bl lett. A bels kmiai elvltozs ugyanis ppet csinlt az egsz tmegbl, mint ahogy azt a tzegnl ltjuk. Csak azok a nvnyek alkotjk a ksznkorszak kvleteit, me lyek az agyagpalba vagy a homokk- s mszkiszapba kerltek, ott finoman lenyomdtak Az agyagpalatblk szinte herbriumot alkotnak; min den palatbla egy-egy lap, rajta a rgi lenyomat; az srgi flra e lapok forgatsval lp elnk. A kehlheimi palatb lkkal kirakott folyoskon mily gynyr, finom lenyoma tokat ltni; csizmatalp s spr puszttja a milli ves, tiszteletremlt emlkeket. A mszk inkbb a fauna alak jait szolgltatja. Sokat hnytorgatott krds a szntelepek keletkezs nek krdse. Honnan kerl a lpokba s lagunkba ez ris nvnytmeg? helyben ntt-e vagy a folyk sztattk egy helyre? Vannak adataink, melyek arra figyelmeztetnek, hogy ne kpzeljk a szn keletkezst egyformnak elszr is az anyagot tekintve. Vannak nagy medenck, melyek tlag sigillrikbl valk; a sigillria fatrzsek j vastagok voltak s gy a bellk alakult sznrteg is hatalmas; mshol ismt a lepidodendra-, stigmaria-, calamita-fajok jutnak tlslyra. tlag a kszn-flra a mocsarak, ingovnyok, lpok s seklyes tengerpartok flrjra emlkeztet. A calamitk trzsei ssze-vissza vannak hnyva, keresztl-kasul egymsra torlaszolva, nhol lapos deszkv nyomva; leveleiket, vir-

90

PROHSZKA OTTOKR

gaikat, gaikat nem ismerjk, minden kessgktl meg fosztva kvltek meg s most esetleg kln nv alatt mint annularia, hippurita, volkmannia szerepelnek egy s ugyan azon alaknak klnbz darabjai. A homokkben, mely a sznrteget bortja, sokszor igen jl konzervlt trzseket ltni, melyek nincsenek sszenyomva. Hresek a Le Treuil-i hatalmas equisetacea- s calamita-trzsek. Mshol is, mint pldul Angliban s Belgiumban tallni egyenesen ll 68, st 25 lb magas trzseket, Skciban meg pen 6070 lb hossz, 46 lb vastag trzseket. A legtbb ily megkvlt trzs azonban bizonyos szg alatt ferdn ll, s azt a benyomst kelti az emberben, mintha az znl agyagiszap vagy homok meghajltotta s bizonyos magas sgig befldelte volna, fels rszket pedig az r elsodorta volna. Utvgre abban ugyancsak nincs tlzs, ha nagy felhszakadsokat, vagy ms katasztrfkat kpzelnk el magunknak, melyek a mocsaras tzegkpzds csendes folya matait hbe-korba megszaktottk s a trzseket 3f)40 fok nyi elhajltssal beiszapolhattk. Klnben sehol annyi rszleges s vidkszer krl mny, mint a ksznkpzdsben. A termszet gyesen takarkoskodik a sznnel s mindentt, ahol teheti, flretesz belle. A md is, ahogy teszi, kifogyhatlan elmssgnek tallmnya. Lpokban s sekly tavakban most is folytatja ugyanazt a csendes mkdst, melyet elbb zavartalanab bul s clszerbben vgezhetett. Moha, kka, ss, vizifonl s mindenfle hinr ma is csak gy slyed el a vzbe, mint rgen s ugyancsak tzegg vlik. A vz befdi s elszigeteli a levegtl s e csendes srjban erjedni kezd a nvnyr teg s a szneny a knennyel egyesl. Az vek jrnak, sz zadok s ezredek vltakozhatnak ugyanazon seklyes lag nk s lpok fltt; rteg rteg utn slyed le a vzbe s ott flhalmozdik. Rgen taln a stigmariknak nevezett fajok jtszhattk a kszn keletkezsben a fszerepet. Ezek kiterjesztettk cafatos, elnyl, s egymsba kapaszkod gykereiket a vzen s a puha iszapon s sz szigeteket kpez tek, amilyenek most is vannak a mrskelt s forr gv alatt sekly viz, laguns tavakon. Hozzjuk szegdtek a calamitk, melyeknek trpe ivadkt rkokban s ned ves rteken rszvttel szemlljk, ezek a zsurlk. Meglt szik alkatukon, hogy nem a mai vilg gyermekei; idegenszern tnek el a krnyezettl. Mikor az szsziget mr szilrdabb s sszefggbb lett, akkor a calamitkhoz szegd-

A FLD KORSZAKAI tek mg a lepidodendron fa-fle pfrnyok. Azrt talljuk a stigmarik gykereit az amerikai s eurpai ksznrtegek aljn. Valamint most a tzegnek alapoz rtegt a tzegmoha (ophagnen) alkotja: gy akkor a stigmaria. gy sz klt a sziget sokig, mg vgre elslyedt. A trpusokban most nem kpzdik tzeg, de a meleg znkban igen, pl. Virginiban, Tunisban, Algrban. A termszetrl nem ll az, amit az Odyssea az iste nekrl mond, hogy nem szeretnek kpizni; a termszetnek rgi trtnsei tnyleg kpiztatnak ma is, csakhogy a mre tek kisebbek. Louisiana cyprus-mocsarai megjrzzk a ksznkor szaknak kszntkpz folyamatait. A mocsri cyprus (Taxodium dubium) legmlyebben nyomul a lpokba s bujn tekeri ssze-vissza gykereit. Ott, hol a fld csuromvz, terem meg legjobban, a Mississippi bleiben s szurdokjai ban, Virginia s Karolina mrhetlen mocsaraiban. A fk sz pen nnek, de mikor mr trzsksebbekk s slyosabbakk lesznek, elmerlnek gy, hogy nmelyik egszen fgglye sen slyed le a puha iszapba; a fk egyms htn nnek a termkeny talajban s klti rendetlensgben borulnak egy msra, mihelyt slyuk alatt a puha iszap enged; tbb ezer v alatt ezton mlyebb medenck is kitltdnek. Nha azonban nagyobb vzradskor betr a foly rja a csendes medenckbe s partokat szaggatva s az szszigeteket (snakes) htra vve, mindenesti sodorja a tenger fel; nhol megunva a nagy rakomnyt, a partokon torlaszolja fl a ft, de kivlt a torkolatnl kpez risi nagy fatorlaszokat, melyeket beiszapol, s lehetsges, hogy ks vezredek az el vltozott vilgban a Missisippi rgi deltiban ksznbny kat nyitnak Mg ms folyamatra figyelmeztet Abich, Fraasnl, mely arnytalanabbul csendesebben megy vgbe. Beszli, hogy a dloroszorszgi tavak tlnyoman nagy rszt nem nzhetjk msnak, mint a rgi mszrtegek kimosott s be szakadt ktyinak, 80100 lbnyi mlysggel. E csendes vizekben bven tenysz vizifonl, hinr; vizirzsk ringanak a vz tkrn ; a partokrl egyre beljebb ereszkedik a parj; sokves rtegein bokrok zldinek; lassanknt sr vege tci borul az egsz tra; kka, ss, f bujn n rajta s a vzbl semmit sem ltni; ez a vzen ring vegetci, gy kr, fonl oly ers burkot kpez, hogy ember, llat megy el rajta, a nlkl hogy tudn, mily hamis a hsgesnek

92

PROHSZKA OTTOKR

s biztosnak ltsz talaj. Egy napon ismt arra brednek a krnyk laki, hogy a t megint tiszta; a teher ugyanis oly tlsgos lett, hogy mindenestl a mlybe szllt. Mindezek a folyamatok zavartalanul s risi mrvek ben mehettek vgbe a ksznkorszakban. A kpzelet valami meseszer bjba szeretn ltztetni azt a ds nvnyzet korszakot; de annyi bizonyos mr a priori, hogy nem volt embernek val az a pomps vilg. A tudomny gy gon dolja, hogy a fld hmrsklete a ksznkorszakban oly nagy volt, mint akr a trpusok alatt, st annl mg nagyobb. A nap gy ltszik mg nem rasztotta a fldre fnynek hullmait, mert a felhk tmege s a krlg sznennyel s p rval teltett srsge nem igen engedte t a napsugarat. A lecsapdsok rengeteg nagy mrvet ltttek s az es nem cseppekben, de vzfonalakban s nha znkben sza kadt. A termszet mg nem lttte magra azt a bjt, mely csak a kifejlds magasabb fokain, a klnfle tnyezknek harmnijban rhet el. Ahol napsugr nincs, ott nincse nek sznek, ott az let buja lehet, de okvetlenl mg nagyon szegnyes lesz. A flra maga p azrt, mert mocsrflra, nem igen gazdag. Die Flora der karbonischen Periode rja Nau mann entfaltet eine grosse Armut und Einfrmigkeit, wenn man sie mit dem Reichtum und der Mannigfaltig keit der Flora der Jetztwelt vergleicht. (Lehrbuch der Geognosie I. 551. 1.) Hasonltsuk ssze a virgos rtnek s az erd berkeinek s csalitjainak flrjt a mostani mocsarak s lpok nvnyzetvel s ugyanarra a klnbsgre akadunk. S mgsem ugyanarra. A mai lpokban ott virt a vzi rzsa, a vizi liliom, a szirontk s glyahr aranyos prtja; a k sznkorszakban, vagyis azokban a rtegekben, melyek a tudo mny ksznkorszakt jellemzik, virgra, sziromra nem akadunk. A ksznkorszak vegetcijnak jellege inkbb a mennyisg s bsg mint a vltozatossg, inkbb az egy flnek hatalmas mrve, mint a sokflesg. A pfrnyflk akkor 500 fajban fejtettk ki pompjukat a mai Eurpban, holott mostansg csak hatvan fajjal tallkozunk. A szerny pfrnyok, brmily elegnsak is leveleik, mint egyszer fvek terjeszkednek a bokrok kztt. Hrom fcsoportjukat klnbztetik meg, a neuropterist, (vspov ideg, mpow szrny), sphenopterist (oq>if)v k), pekopterist (rcx fslk). Ami most hitvnyn kszik a fldn, az akkor magas trzseken emelkedett az g fel; de tulajdonkpeni gak mintha nem

A FLD KORSZAKAI

93

voltak volna azokon a fkon; a magas trzsek meztelenl emelkedtek s csak legfll viseltek valamifle lomb-stkt. A pikkelyfk (lepidodendron; XSTO? pikkely, SvSpov fa) a mostani korpafflk (lycopodium) ris sei voltak ; a tr pusok alatt mg most is egsz hrom lb magas epigonjaik krkednek ; de a mi fenyves erdinkben s mohos, tzeges helyeken mr csak a fldn kszik a korpaf ; gait mg fel egyenesti s mind a szrn, mind az gain keskeny, pikkely nem leveleket hajt. A calamitk elegns, magas, szikr fk lehettek. Humboldt Dl-Amerikban t lbnyi magas calamitkat ltott, a fosszil pldnyok egy lb vastagok s 40 lb hosszak. A mai teremtsnek zsurli a fld rgi korszakai ban faalakot ltttek; hogy hol lltak s tenysztek rgen a hatalmas calamitk s equisetk, azt apr utdjaik hsges tradciibl megtudjuk; a mocsaras, nedves helyeket ked velik ma is; ott emelgetik srgsbarna, barzds, zekre osztott szraikat, melyeknek bunkalak, kpos fejbl hullnak a sprk, hogy miutn ez a szr elvgezte fladatt, a sprk megrlelst, ms zldszn, elgaz szr fakadjon gykerbl. A calamitk s equisetk mellett azutn ott pom pztak a sigillrik; klns, feltnen idegen fiziognomiv a l ; sem plmk, sem pfrnyok ; leveleik tvkben levltak a magasba tr szrrl s pecstlenyomat-fle mlyedsekkel bortottk be az egsz trzset; onnan nyertk a fk nevket. Az ilyen flra ugyancsak egyhang; egyhang, mint sok tropikus, mocsaras erd. A mi erdeink finak vltoza tos alakjaiban teremt, mvszi alkots nyilatkozik ; minden bokor, cserje, fa ms s m s ; egyik sem hasonlt a msikhoz. A mi lnkszn, s tarka virgjaink akkor mg nem trtk ki szirmaikat s nem kpeztek mg kellemes kontrasztot a vi dk sttebb, zld alapsznvel. A ksznformci flrja mind virgtalan (kryptogam), melyeknek apr magvai (sp rk) kis kapszliforma hvelyekben zrtak. A mai erdknek bodros, lombos s tlevel fi mind hinyoztak. Es liegt eine unendliche Schwermut auf diesem Bilde der Kohlen zeit, denn es fehlen ihm nicht allein fast alle Bltenpflan zen, sondern auch alle hhern Tiere; noch wiegten sich keine Vgel auf den Zweigen der Bume, und keine Su getiere belebten das Dickicht des Waldes. Dazu kommt die schwle, mit Dnsten erfllte Luft, der heisse, dam pfende Boden, die lautlose Stille, die noch durch keine Tne belebter Wesen, nur durch das Pltschern des Regens und das Heulen des Windes in den Wipfeln der dunklen, steif-

94

PROHSZKA OTTOKR

blttrigen Bumen unterbrochen wird. (Oswald Heer, Die Urwelt der Schweiz. 16 1.) Egsz fl a sarkokig, a Spitzbergkon pgy, mint a medvek szigetn*, Ausztrliban s Indiban ugyanez az egyhang flra terjengett. Hogy a sarkokon hogyan terem hetett oly hatalmas vegetci, azt a geolgusok megma gyarzni nem tudjk. Nem tudjuk, vltakozott-e akkor is a sarkvidki hnapos j a hossz, unalmas napokkal; vagy taln az szaki fny fejlesztette a ksznkorszaknak legalbb fucus-flit? A klima rejtlyei eddig rthetetlenek. Ugyanez az egyflesg jelentkezik a ksznkorszak rtegeiben a faunra nzve; mondhatjuk, hogy a kszn korszak faunja Eurpban, Amerikban s Ausztrliban ugyanaz. Nem is csodlkozhatunk ezen, hiszen ez a fauna is tbb-kevsb igen korltolt jelleg vidkrl lesz val; a szrazfldi let nem igen lesz kpviselve a kszn alapjt kpz mszkben, mely tengeri kpzdmny, sem pedig a homokkben, mely tengerpartvidken, seklyes lagunkban vagy lpokban fiiepedett le. A klasszifikl geolgia azt tartja, hogy a ksznkorszakban tallkozunk legelszr des vzi lakkkal. desvzi, rtatlan fogazat halakat fdztek fl rtegeiben s ezeltt az archegosaurus-ban, az sgyk ban a gykok szletse napjt is a ksznkorszakba helyez tk. Mita azonban kitnt, hogy mr a szilurban s devon ban is tallni valsgos szaurusokat, azta a ksznkorszaki szaurus elvesztette nemesi elnevt, az archego-t, s meg sznt sapa lenni. Hasonl tartzkodssal kell fogadnunk a klnben jeles Lapparent klti lerst, melyet a ksznkorszakrl nyjt: sMadrnek mg nem hallatszott a csaltban; nhny j jvevny jelent meg a fldn a hllk osztlybl, de ezek mg flnken rejtztek mocsaraikban; a sznsavval teltett levegt szl taln nem igen mozgatta s ijeszt csend honolt a vilgon s alig szerezhetnk magunknak fogaimat a tjak s vidkek szomorsgrl s egyhangsgrlT hacsak nem stlunk el j-Seeland valamely pfrny- vagy araucariaerdejebe. (Trait de Geologie. 829 1.) Briart mgis hall valamit a mlabs csendben; hallja a rovarok zmmgst, itt-ott lesebb cirpelst s e han gokban elhrnkeire ismer a ksbbi, ltalnos vilghar mninak. (La formation houillre. Natur und Offenba rung. 1896. 584 1.) Brmily hres nevek lljanak is a kpzeletnek ilyetn

A FLD KORSZAKAI

95

alkotsai mgtt, ez alkotsokat mgsem tekinthetjk egyb nek, mint mer kltemnynek. Egy-kt bizonytalan adathoz nhny tapogatdz kiinduls fzdik s kszen ll a kor szaknak jellemz tjkpe. Tudjuk, hogy a rovarok mr r gen zmmgtek, mg a ksznkorszak eltt; tudjuk, hogy a szaurusok, ha taln mg flnkek is voltak, jvevnyek Lapparent rtelmben nem voltak, s ahhoz is sok sz fr, vjjon igazn oly flhomlyban borongott-e a ksznkor szakban a vilg, mikor a rgibb korszakokban a trilobita szeme fnyrl s nem sttsgrl tanskodik. A geolgia mindezen adatokbl mg nem br egysges s tjkoztat kpet alkotni. Hasonlt a musthoz, mely forr, de nem tltsz. A kutatsok mindezideig az erjedsnek kezdetleges stdiumban leledzenek s a tudomny a kszn korszak flrjval szemben gy ll, mint egy serd eltt; ki nem ismeri magt. Folyamodik a vezrl kvleteknek knny szerhez, de abban pensggel nincs ksznet, mert a flrnak egynemsge hossz vezredek keretben nem egykorsgra, hanem a krlmnyek ugyanazonsgra utal. Hogy Ausztrliban s a Spitzbergkon ugyanazokat a nvnyeket talljk a mszk lapjain lenyomva, abbl nem az kvetkezik, hogy Ausztrlinak s a Spitzbergknak flrja egykor, hanem csak az, hogy hasonl krlmnyek uralkodtak valamikor a Spitzbergkon, melyek mskor Ausztrliban megvoltak. Azt sem akarom azonban lltani, hogy semmifle kapcsolat sem ltezik Ausztrlia s a Spitzbergk kzt. Bizonyra ltezik s azt mr nem lehetne mondani, hogy Ausztrlia s a Spitzbergk kszntelepeinek korszakai annyira esnek tvol egymstl, mint a ksznkorszak s a diluvium; de nem lehetne-e azt mondani, hogy a Spitz bergk ksznrtegei a ksznkorszakban s Ausztrlinak kszntelepei a jurban lettek? Kt tvoles vidknek szoros egykorsgt a flra egynemsge csak hozzvetleg bizonyt hatja ; nagy kilengseket kell ilyenkor az idmeghatrozs szmra biztostanunk. Ez a bizonytalansg mg nvekszik azokban a krd sekben, melyek megoldsban kivltkp a nvnykvle tekre tmaszkodnak. A. Schenk ezeket rja: Im allgemei nen wird man nicht in Abrede stellen knnen, dass die meisten grssern und kleinern Lokalfloren, welche bis heute er schienen sind, eine durchaus ungengende Bearbeitung gefunden haben; dies wenig kritisch gesichtete Material bildet aber die Grundlage der Anschauungen ber die Ei-

96

PROHSZKA OTTOKR

gentmlichkeiten der untergegangenen Vegetationsperioden und ihrer klimatischen Bedingungen . . . Es liegt auf der Hand, dass eine Grundlage dieser Art nicht zu richtigen Schlssen fhren kann . . . Was allein fr grssere Grup pen Bedeutung hat, Blten und Frchte fehlen uns meist und so sind denn auch die meisten Deutungen fossiler Reste frag lich. (Handbuch der Palontologie. II. Abteilung, Palophytologie. Vorwort.) A nvnyeket kvleteik utn igen nehz osztlyozni fajok, rendek, osztlyok szerint. A levelek termszetesen nem lnek az gon, s mg kevsbb van az gon virg s gymlcs. Hiszen vz sodorta az gakat, s hnyatva-vetdve rtek le az iszapba. Kedvez krlmnyek nek kell ksznnnk, ha az gon levl vagy virg van. Azon kvl a kvleteken a botanikai meghatrozsoknak pen jellemz vonsait nlklzzk a leggyakrabban s csak dilet tantizmus veheti magra, hogy a bizonytalan adatokra, melyeket a nvnykvletekbl gyjt, tudomnyos megha trozsokat ptsen; tudomny ezt nem teheti. Azrt jegyzi meg mltn ugyanez a szerz az idzett mnek 407; lapjn: Schlsse ber das geologische Alter pflanzenfhrender Schich ten auf Blattbestimmungen allein gegrndet, sind mehr oder weniger unzuverlssig. Mr az eddigiekbl vilgos az, hogy mennyi vatos sgra van szksgnk a kvletekbl vont kormeghatro zsokban. A legkitnbb geolgusok is kompromittljk ma gukat, midn e trre lpnek. Azrt nem is igen lpnek r tudomnyos komolysggal, hanem inkbb klti kpzelettel. Valahnyszor a rgi vilgok tjkp festsrl van sz, a tudo mny helyett a klti licencihoz folyamodnak s teremte nek. A paleontolgok ki nem fogynak a tves paleontolgii meghatrozsokbl. Mg az a csaps is rte ket, hogy rgi formciknak vezrl kvleteiben vgre most is l szervezeteknek variciira ismertek. Mskor algknak nz tk az sszetrt magasabb rend nvnyeknek port. Ha Szibiriban r nem akadunk a befagyott mammutra, amely nek bundja protestlt az ellen, hogy az elefnttal egy ka lapba dobjuk s Szibirit a diluviumban nem tudom milyen meleg znnak tartsuk, vagy ha azt nem tesszk, ms ki bvt keressnk a helytelen thzisnek vdelmre : akkor mg egyre tovbb folyt volna a tudomnyos szsztyrsg rja, -melyet a bunds mammut alaposan lecfolt Tovbb, ha a ginkgo biloba manapsg mr kihalt volna, senki sem gondoln, hogy pfrnyfle levele a tlevel fk osztlyba

A FLD KORSZAKAI

97

sorozza a ginkgt; biztos, hogy pfrnyflnek nztk volna s e fltevsre alaptottk volna a klasszifikcit. Teht egy sz, mint szz; lassan a testtel. A term szet sokkal gazdagabb lehetett az skorokban is, mint ahogy a rendszer miatt szeretnk a geolgusok. A rendszer minl kevesebb alakot akar ltni rgen, s minl tbb j fajt a ksbbi rtegekben, hogy rmondhassa: me a fejlds. De elbb a fld krgt alaposan kellene ismernnk, azt a r szt is, mely a nagy cenok alatt terl el; tekintetbe kel lene vennnk a fldkreg hullmzst, slyedst, emelke dst s az azzal jr geogrfiai llat- s nvny elterjedst. A fld klnbz rszeiben nagy klnbsg lehetett rgen is a faunban s a flrban, amely klnbsg bevndorls folytn s a klmk elvltozsa folytn egyre tarkzta a fld fellett. (Gander i. m. 32.1.) jra kijelentem, hogy nem vagyok ellensge az evol cinak, de alapos s trgyilagos kimutatst srgetek arra nzve, hogy az evolci mily mrtkben mehetett vagy ment vgbe az llat- s a nvnyvilgban. Rszleges evolcit min den valsznsg szerint srget az eddigi tuds ; de a korltlan evolci elbe mindentt, lpten-nyomon korlt ll. S addig nem nyilatkozhatunk dntleg, mg a kvleteket teljeseb ben s a vilg sszes rtegeibl, legalbb nagyjban nem ismerjk. Most dirib-darabkkat ismernk ; itt trnk fl n hny ngyszgmternyi fldet, ott frunk be mlyebben bel sejbe s ez adatok alapjn formcikrl beszlnk. A mi formciink a rgi vilg organizmusainak kis trt rszt kpviselik. A ksznkorszak formcija kpviseli a sek lyes tavak s lagnk s lpok flrjt s bennlak vagy bevetdtt faunjt; ms formcik ismt bizonyos tenge rek s tengerpartok vilgt szolgltatjk s nhny kevs, szerny darabjt a szrazfld letnek. Mily tvol llunk teht attl, hogy ltalnos tleteket kockztassunk s a fld letnek fejldsrl tiszta kpet alkossunk. Annl na gyobb joggal llthatjuk ezt, minl inkbb tapasztaljuk, hogy a tkletesebb formkat, melyeket elbb ksbbi form cikba lltottak bele, knytelenek voltak visszahelyezni az skori formcikba; gy trtnt, hogy a gerincesek tny leg mr ott szerepelnek a szilurban s devonban s pgy lehetsges, hogy a zrvaterm, virgos nvnyek mr az hskorszakban illatoztak; jllehet a rendszer s a klasszifikl geolgia a fld kzpkorba teszi eredsk idejt. A k sznkorszak tjkpfesti s a klt-geolgusok ki is emelik
P r o h s z k a FM s g . I I .
:

98

PROHSZKA OTTOKR

mindannyiszor, mint az ltalam idzett helyekbl is kivilg lik, hogy a ksznkorszakban virg mg nem nylt, szo mor volt a tjk; azonban tudnunk kell, hogy e lersokat s kltemnyeket nem vehetjk komolyba. Halljuk e rszben a botanika tern nagy hirnek rvend Kerner Marilaunt: Aki nem hiszi el, hogy a zrvaterm virgos nvnyek csak a fld kzpkorban teremtettek, s aki nem fogadja el azt a mg nagyobb csodt, hogy a virgos nvnyek a virgtalanokbl (kryptogamae) keletkeztek, arra a meggy zdsre jut, hogy a fld skorszakban is megvoltak. Ki kell emelnnk, hogy sehol sem tallni tmeneti formkat, melyek a virgtalanokat a virgosakkal sszektnk. A tulipnfa, fgefa, plmafa levelre rgtn rismernk, de nem akadunk r oly alakra, mely a plmt vagy a fgeft a t levelekkel vagy a virgtalanokkal sszeksse. Ha ssze hasonltjuk a nvnyvilg jelenjt a mlttal s krdezzk, vjjon a most l osztlyok s trzsek a rgi korszakokban is ltek-e mr, avagy id folytval snemzs vagy tvlto zs ltal keletkeztek-e, arra a meggyzdsre jutunk, hogy bizony megvoltak azok mr az skorban is. Az gyneve zett felsobb rend* nvnyek nem alakultak ki az alsobb rend ekbol, hanem a felsbb s alsbb rend knek trzsalakjai kezdet ta egyms mellett tenysztek oly klcsns viszo nyokban, melyeken a nvnyorszg lte nyugszik*. (Pflan zenleben, II. 60. 1.) rdekes, hogy Kerner a nvnyvilgot illetleg ugyan arra a vgeredmnyre jutott, amelyre Agassiz, Hamann s msok bredtek az llatvilg kvleteinek kutatsban, hogy t. i. a trzsalakok kezdet ta megvoltak; csigk, frgek, gerincesek rgen is ltek a virgos s virgtalan flra r nykban, hogy teht a gerincest a fregbl, a virgos nvnyt a virgtalanbl magyarzni nemcsak lehetetlen, de fls leges is. 3. A diasz-formci. A ksznkorszakhoz csatlakozik a diasz- vagy az gy nevezett permi formci, s ezzel zrdik a fld skorszaka. Diasz-nak vagyis kettsnek hvjk a benne elfordul kt kzetnemrl; permi formcinak pedig azrt, mert fhelye az oroszorszgi Perm tartomny, hol 18.000 mrtfld, terletet foglal el. Penci-nek is akartk hvni (rcvrjs szegny), mert igen szegny szerves a akokban s a nmetek nemzeti

A FLD KORSZAKAI

99

formcinak is tartjk s rothliegendes-nek hvjk a thringiai vrs homokkrl, melyet e formciba helyeznek. A diasznak kzeteit alkotjk homok- s mszkvek, konglomertok, palk, dolomitek, rcek s kszn. A kedves Szent Erzsbet* wartburgi vrhegye lltlag diasz-kpzdmny. Klns, festi hegy; mintha ptve volna, mert a hegyes, szgletes homok- s porfirkdarabok sttvrs, agyagos pppel vannak sszeragasztva. Vasleges, rozs ds a szne a diasz 1 homokknek s azrt azt gondoltk, hogy erupcik szlttje. A diaszi tjkpfestk meg is ra gadtk ezt a gondolatot s ahol diaszi tjjal tallkozunk illusztrlt mvekben, ott hborg tengerek, kitr vulknok s egsz hlt alkot villmok szerepelnek. Mirt akarjk a geo gusok a diaszt mint a fld s kornak kln szakt szerepeltetni? Azt mondjk, hogy a kvletek srgetik a kln osztlyba val sorozst, jllehet a diasz faunja s flrja mg nem mutat hatrozottan j kiindulsokat. Die Fossi ien der Perm-Formation fhren uns d e letzten Formen der palozoischen Fauna vor. (Nau mann i. m. I. 656. 1.) A f ra a diasz-rtegekben tbbkevsbb hasonlt a ksznkorszakhoz; a fauna is inkbb odahz, mint a tr'aszhoz, vagyis a f dfejldsnek kvetkez korszakhoz. Csak tengeri llatokat mutat l, kztk a brachiopodkat s bryozokat (fipaym kar; puov moh). A brachiopodk kzl a Productus horridus a vezrl kvlet, a bryozok pedig rdekes alakjukka! von k magukra a figyelmet. Kolnikban lnek, melyek mint a moh s a zuzm, ellepik a tengerpart kveit; pgy mint a moh, k is szeretik az eleven, hullmz vizet, a grdl hullmot. gy ltszik, hogy a diasz mltn van krhoztatva arra a lgs szerepre, melyet mint a ksznkorszak fgge lke jtszik. Igen valszn, hogy nagy tavaknak s elzrt tengereknek, ami yen pl. a Fekete- vagy a Kaspi-tenger, rtegeit brjuk a permi formciban. A fels-diasz flrja mr kzpkori jelleget m u t a t ; de ez egyszeren onnan van, hogy nem kizrlag mocsrflra, hanem szrazabb vi dkek takarja. A szrazabb vidk a mocsrflrval egyidben lehetett. Klnben sem hisszk, hogy a ksznkor szakban csupa mocsr terjengett volna a fldn. Rendesen azt veszik fl, hogy a ksznkorszakban nem voltak ugyan nagy kont nensek, hanem ; ok szigeL s szigetecske emelke dett az cenokbl; a szigeteken magas hegyek voltak, melyeket szles v gyannt krtettek messze elnyl lpok

100

PROHSZKA OTTOKR

s lagnk. Mg ha ilyen volt volna s a vilg arculata, akkor is volt rajta elg tr a szrazfldi letnek. St a fl rnak az az elvltozsa, vagyis inkbb az a tny, hogy a mocsrflrn k viil ms, j alakokat mutatnak be a diaszi rtegek, egyszeren gy magyarzhat, hogy ms, nem lpos helyeken ezek az alakok dszelegtek, vagy hogy oda vndoroltak mshonnan, miutn a lpok kiszradtak. A fl rnak vndorkedvrl bizonysgot tesznek a nyrfk s fz fk pelyhes magvai; bizonysgot tesz a szerbtvis, mely lovak farka ba s sertsek seriibe kapaszkodva el epte Eurpt, s zs'bl Romnin, Szerbin, Magyarorszgon s Nmetorszgon t fljutott Skciba; bizonysgot tesz a kkuszdi, mely az Indiai- s a Csendes-cen legelhagyatottabb korallszigetn is megveti lbt. Mihe yt j tr nylik, mihelyt talpalatnyi fldet tall, hol gykeret ereszthet, meg teszi. A mocsaras vidk elvltozsval elvltoz k a flra; ez az elvltozs abban ll, hogy a jvevnyfajok vonulnak az alkalmas talajba. E lehetsg ell mg az olyan irnyzatos geolgus, amilyen Bomelli, sem hunyhat szemet s azt rja: (Jeder mann wird die Mglichkeit zugeben mssen, dass der auf fallende Florenwechsel am Ende des palozoischen Zeital ters ganz wohl durch blosse Wanderung erfolgt sein kann. Wenn zwei bis dahin getrennte Kontinente in Verbindung treten, so wird die Pflanzen- und Tierwelt gewaltige Um gestaltungen erleiden . . . Stellen wir uns vor, Europa wrde durch einen Meeresarm, der sich vom Schwarzen bis zum Eismeer hinzge, von Asien, seinem Mutterlande, abge trennt und es trte dafr mit Nordamerika in Verbindung: welch' grossartigen Einfluss msste dies auf die europische Pflanzenwelt ausben. (Die Geschichte der Erde. 398. 1.) Mindebbl kvetkezik, hogy a diasz pen nem jelez kln korszakot a fldn, s nagyon jl teszik, ha a fld s korval egybefoglaljk. Hogy mennyire kell az ltalnos tsoktl s a korszakoknak siets meghatrozstl vakod nunk, arra pldul szolgl maga Bomelli, mikor a diaszrl szl fejezett ekkp vgzi: nKtsget nem szenved, hogy a fejlds a diaszban sem akadt meg; ezt bizonytja a fel sbb gerincesek egyik kpviseljnek fellpte. Ez az sgyk a Proterosaurus, mely kzphelyet foglal el a gykok, kro kodilok s a kiveszett szaurusok kzt; egyike a leghresebb, kombinlt tpusoknak, melyeket ismernk; azrt nagy sze repet jtszik a fejldstrtnetben*. (I. m. 599.1.)

A FLD KORSZAKAI

101

gy slnek fl nmet tudsok, kik 1898-ban rnak <Erdgeschichte~t; klasszifiklnak korszakokat; kijellik a fauna s flra fejldsnek tjt, hogy egy-kt v mlva ismt ms flosztst csinljanak s ms utakat nyissanak a fejldsnek, gy kerlt penziba az sgyk is, mert kitud dott, hogy nem j alak, hanem rgi. A diaszi proterosaurus valsgos szaurusnak bizonyoso dott be, de nemesi elnevt, a protero-t, melyet bitorolt, s mely neki a szaurusok kzt elssget tulajdon tott, rk idkre elvesztette. KZP-KOR. 1. A trisz. A tudomny korai sematizmusait a leghatsosabban maga a termszet szokta sztszaktani, mikor szemeink el jabb adatokat s oly nem vrt komplikcikat llt, me lyeknek kvetkeztben a geolgiai korszakoknak kiksztett kpt megvltoztatni knyszerlnk. De br ez a jtk sok szor esik meg velnk, s szinte elkedvetlenthetne, mgsem hunyunk szemet a fld nagy elvltozsaival s az let fejl dseivel szemben. Tny, hogy ms-ms vilgok kvetkeztek egymsra egy s ugyanazon helyen; tny, hogy ms-ms tengerek grdtettk hullmaikat ugyanazon vidken; tny, hogy ms-ms klima dajklta az elvltozott.faunt s flrt is. Ha meg is vannak a rgi korszakok elejtl kezdve a te remtsnek tpusai; de a tpusok szmtalan gazatba diffe rencildnak s mindegyiknek van ismt fejldsi, virgzsi, s elhalsi kora; van egy maximum, melyet szerencs sen elrnek s azutn visszafejldnek; erejkkel vsz a sz muk i s ; nmelyek teljesen kihalnak, msok satnya alakok ban tengetik letket. Tekintsk pl. a hllket; szmuk naprl-napra fogy, s habr a krokodil s az alligtor mg mindig tekintlyes s veszedelmes alak; tny az is, hogy a rgi szaurus-teremtssel szemben valsgos kis-Miskk. A hllk ngy osztlya: a gykok, kigyk, krokodilok s teknsbkk kihalsra vannak tlve; a fld kzpkorban ez a tipus uralkodott; sokkal tbb osztlyban szmtalan nemet s fajt lptetett a vilgba. Fajaik vltozatosak, szmuk szm talan volt. Mreteik hzakra emlkeztetnek, erejk a mesk orszgba csal. Nmelyek emlsllatok voltak, mint a del finek s a cetek; msok szrazfldi, nvnyev llatok vol tak ; ismt msok vrszomjas ragadozk. Nmelyek hts

102

PROHSZKA OTTOKR

lbaikra llva magas fknak levelt legeltk le; de voltak kisebb s csinos alak gykflk is. A levegben srknyok repkedtek, utlatos pterodactylusok ; mellettk fl-flreplt az smadr, az archaeopterix, melynek tzetesebb term szetrajzrl ksbb lesz szerencsm adatokkal szolglni. Mindebbl most csak emlknek maradt fnn mai hll vilgunk. Ezen a nyomon jrnak a termszetnek egyb tpu sai is. A harmadkorban virgzott az emlsllat, mely ms nemeket s fajokat tntetett fl, mint a most l fauna. A negyedkorban, btran mondhatjuk, virgzik az ember s minden egyebet httrbe szort. Ugyanezt mondhatni a flrrl is. Ms vilg volt az, mikor a calamitk s equisctumok 4080 lb magasra nttek; ugyancsak messze ll ettl a pomptl a mi barnacsuhs, szerny zsurlnk. Ms vilg volt az, mikor a pfrnyok a mai Eurpa helyn bkk-magas erdket kpeztek s plmkkal volt benve a tjk: ily elvltozsok ell szemet nem hunyhatunk. Mg ha a holt termszetre szortkozunk, akkor is meg szll a vilg elvltozsainak gondolata. A mi sziklink s szirtjeink trtneti szirtek; nagy, hossz korszakokrl s ms-ms tengerekrl beszlnek. Blcsjk a tenger s hven rzik anyjuknak emlkt. Csendes emlkei a szirtek a ten gerek uralmnak, hatrkvei kiterjedsknek, mauzleumai letknek. A rtegek klnflesge, a mszk, mrga, ho mokk, flvltva s klnfle kiadsokban egymson tornyo sulnak s legalbb is hossz s klnbz tengereknek s viszonyoknak vltakozsrl reglnek. Impozns mreteik ben a vgtelenbe hzzk ki vszzadaikat. Aki Prgbl D ezdba utazt az kbultan szemllhet'e az Elba kt par jn azokat a nsges homokkfalakat, melyeket nem ciklopsok, de cenok ptettek; mikor a leveg, napsugr, es sztszedte Csehorszg kovaszikls ris hegyeit s a folyk eszllitottk az stenger partjaira a homokot. Ez is vilg volt, mg pedig nem a mostani. Egy ily sajtosan jellemzett vilg, vagy korszak, a fld kzpkora, melyet mezozoikusnak (kzps let) hvhatunk. A fld kzpkort ismt hrom rszre osztjk : triszra, jurra, krtra. A tr'asz a diaszra kvetkezett; trisznak azrt hvjk, mert midn Nmetorszgban ezt a rtegcso portot elszr tanulmnyoztk, rendesen hrom tagban talltk. A fels emelet a keuper; a kzps a kagyl msz (Muschelkalk); az als a tarkahomokk (Buntsandstein). Eurpban elgg elterjedt; ellenben szak-Amerikban gy

A FLD KORSZAKAI

103

a trisz, mint a jura, oly alrendelt, hogy a kettt csak sszefoglalva jura-triasznak mondjk. (Szab J. Eladsok a geolgia krbl. 316. 1.) A termszetben a rtegeknek ez a katons sora csak hellyel-kzzel jellemzi a triszt; kln ben sokfle kzet tarktja ezt a formcit i s ; van benne dolomit, konglomert, agyagpala, gipsz, anhydrit, s, kszn, homokk, mszk. Jellemzik ezt a formcit oly krtegek, melyek nagy tavakban vagy elzrt tengerekben kpzdtek; ezeket szrazfldi kpzdmnyeknek hvjk. A nagy triaszi stelepek is szrazfldi kpzdsek. A nyilt tengerekben s sehol sem lepszik le. A tengervzben 3 szzalk s v a n ; pedig a vz 27%-ot br el; srtegek e szerint csak prolg tavakban kpzdhetnek. A triszban annyi stelep kpz dtt, hogy sokan skorszaknak kvntk elnevezni; ez ter mszetesen nem annyit jelent, hogy mskor s nem kpz dtt, hanem csak azt, hogy a triaszbeli stelepek rendkvl hatalmasak. A rgi skpzdst alighanem gy kell elgondolnunk, mint ahogy az manapsg megy vgbe. Vannak pusztai ta vak, lefolysok nlkl, melyekbe a patakok a krnykez fldrtegeknek alkatrszeit szlltjk, az alkatrszek kzt van a s i s ; e tavak vize rszint elszivrog, rszint elpro log, s a s lelepszik a fenken. A Kaspi-tenger partjn van ilyen ss-t 2000. Leghresebb az Elton-t a Wolga keleti partjn. Ez a t, hrom mrfld hossz s kt mr fld szles, de oly sekly, hogy mindentt keresztlgzol hatunk rajta. Ezt a nagy vztkrt egy foly alkotja, mely S-hegysgcn keresztl vjta medrt s melynek vize 29, st 30 szzalk st tartalmaz. Mivel pedig a vz teltve van sval, mihelyt 27 szzalknyi s van benne floldva, a nyri prolgs alkalmval a t partjn 510 centimternyi s kreg rakdik le. Ez egy tbl 980.000 mtermzsa st nyer Oroszorszg venknt. gy kpzdhetett rgen is a s s a fenk slyedsvel j meg j rtegek helyezkedhettek el egyms fltt. S ha taln a sekly ss tavak nem magyarzhatnk ki a hatal mas srtegek keletkezst, segtsgnkre sietnek a holttengerhez hasonl mly ss-tavak. A holt-tenger 360 mter mly s 25 szzalknyi st tartalmaznak vizei; ha a Jordn valamikp ms irnyt venne s a holt-tenger vize elprologna, ott mr hatalmasabb srteg emelkednk. Ezek utn rdekes kpet nyernk, ha holt-tengerfle nagy tavakat kpzelnk a mai Ischl, Hall, Haliin,

104

PROHSZKA OTTOKR

Wielicka, Maros-Ujvr festi tjaira nemkevsbb rdekes elkpzelni azt a kavarodst, mely a gynyr Berchtesgaden sbnyit megteremtette. Kavarodsnak mondom, mert ott a s ssze van keverve az agyaggal; a hegybe vjt folyosk olda'ait a kacskarings, vrses serek s sszalagok tarktjk. A helyett, hogy a trisz trkpt bizonytalan pontozs s" k rajzolnk, tek ntsnk szt faun;ban s flra ban. A kagylm zk tengereben pompzik a tenger lilioma, encrinus lilii'ormis; nem nvny, hanem llat. Szra, akrc ak gykr volna, a fenk talajba kapaszkodik, mi alatt az llat teste, mely s zehzdott li iomra emlkeztet, a vz sz nn rengett. Ezek az 'latkk meszet vlasztanak ki a tengervzbl s lbnyi vastag mszrtegeket alkotnak hjak Baseltl Braunschweigig s Lunevilletl Krakkig. A puhnyok osztlya a triszban lpteti fl elszr a hres ammonitkat, a ceratites nodosus alakjban, melyek a vilg kzpkort kitnen jellemzik. A szaurusok is kezdik ellepni a fldet s fllptetik az ichthyosaurust, ezt a rvid nyak szrnyet, melynek sz'nte csrr vkonyodott fejrl nagy, szaru gyrvel krtett szem villog felnk. Ez a szem oly ltszer lehetett, mellyel homlyos s zavaros v zekben is lthatta prdjt. A nothosaurusnak hossz, kigyforma nyaka vo t ; kis, nyu'nk feje; szjban les fogak soraival. A triszban tallni azokat a 'bnyomokat is, melyeket Owen a labyrinthodonnak tulajdontott. Sokfle tallgatsokra adtak e lbnyomok alkalmat, de keletkezsk nyomra nem igen vezettek. Az ember hamar elkpzeli e lbnyomok kelet kezsnek lehetsgt, ha a faluvgi vlyogvetk pocso lyi krl az iszapban a kutya vagy liba nyomait ltja, de hogy mint lett az iszapbl homokk s mily vletlennek kszn hetjk a lbnyomok srtetlen megrzst, azirnt szt gazk a vlemnyek. A flra sem mutat valami nagy bsget. A keupererdt (Keuper nmet neve egy triaszi kzetnek) a zmik jellemzik, melyek a sago-fk csaldjbl valk. Eurpban most ninc enek, de Dl-Arikban bven; kerek, hengerded pikkely trzseiken nagy tollas bokrtt hordoznak. Azutn feny-fe voltzikat s pfrnyfkat tallni s kaurifkr emlkeztet fenyket albertik\ A kaurifk j-Seelandban vannak otthon; gynyr, oszlopszer trzsn emelik a magasba lombos koronjukat s gy uralkodnak az erdk fltt. E hatalmas fk rnykban magas zsurlk (equisetum arenaceum) jellemzik a keupert.

II. A Krta-korszak Eurpban.

A FLD KORSZAKAI

105

A trisz-korban klnfle tavak, beltengerek s ceok terjengtek a mai Eurpa helyn s Magyarorszgot is enger bortotta. Hogy merre rt s hol emelkedtek ki bele szigetek, azt meghatrozni nehz lesz, de a triaszi kpldsek s azoknak klnflesge elgg mutatjk vagy azt, ogy a tengerek el voltak vlasztva egymstl, vagy azt, ogy a partvidk klnbz lvn, elt kzetek keletke:st eredmnyezte. A kzponti krpti rchegysgtl keletre, a hres gmri abauj-tornai mszfennskok triaszi tengerekben kpzd tek. A Bakonyban a triaszi rtegcsoportot msz s dolomit s ez alatt mrga alkotja; ugyanazokban a vonulatokban is meretes a tarkahomokk, mely e vidket klnfle irnyok ban szegi. Azirnt teht biztosak vagyunk, hogy a triasz-korban tenger fdte Magyarorszgot, mely kelet fel DlOroszorszgon vonult el. Nyugat fel ez a triasz-tenger az Alpeseknek trisz rtegei ltal hatroltatott, s a hallstatti tarkahomokk rtegekben rakta le emlkt, A triasz-r:tegek klnflesge arra is enged kvetkeztetni, hogy ez a ten ger nem volt mindig egyformn nyilt, hanem a korszaknak klnfle peridusaiban vltozott; a fels-triasz als lpcs jn a triasz-tengert gy ltszik szigetcsoportok zrtk el a Magyarorszgon s Oroszorszgon [fltt] el kelet fel terjed vilgtengertl; a kzps fokon pedig a szigetek gy ltszik e* tntek s a tenger nyilt cent kpezett egsz kiterjedsben; ezt a rtegeknek egyenl vagy klnbz faunjbl kvet keztetik. 2. A jura. A trisz tulaj donkpen semmi ms, mint a jura tornca, a fld kzpkornak bekezd idszaka. A trisz nvnek alapul szolgl hromsg hason'kpen semmit sem je'ent; nem egyb az, mint vidkszer tnet. Nmetorszgban meg volt ez az elhelyezkeds, mshol nincs meg s tarka sokf lesg jellemzi a triszt is. Mg nagyobb vltozatossg s vidkszersg jellemzi az gynevezett jurt. Jurnak hvjk Svjc nyugati rszt, mely Baseltl lefel egsz Genfig terjed; mivel e vidken ismertk f! azt a jellegzetes alakulst, mely az - s jabbkori vilg kzt foglal helyet, azrt a korszakot a svjci jurrl, jurnak neveztk el. Termszetes, hogy a korszak

106

PROHSZKA OTTOKR

kpzdsei msutt is, mg pedig bven f l elhetk s hogy a geolgiai jura a geogrfiai jurval nem azonosthat. Jura, ez a sz, ez elttnk jelzi azokat a bizonyos krlmnyeket s viszonyokat, melyek a kzpkori faunra s flrra nzve kedvezk voltak, melyek termszetesen ms-ms helyen klnbz idben jelentkezhettek. Teht a jura-tengerek voltak blcs' azoknak a szik lknak s krtegeknek, melyeket most jura-rtegeknek h vunk ; ami most jurarteg, az a jura-korszakban tenger volt; e tengernek partjain s szrazfldjn emelkedtek azok a hegyek s magaslatok, melyeknek iszapjbl s kavicsai bl lettek rszben a juri szirtek; rszben pedig tengeri llatok, fleg korallok ptettk fl azokat. A jura-rtegek szma lgi. Vgtelen sorban kvetkeznek egymsra msz kvek, oolithok (szintn mszk kles- s lencsenagysg golycskkbl sszetkolva), mrgk, agyagok, gyants pak, homokkvek, homokos mszkvek ; a szerint amint vl tozik a kzet neme, vltoz k a rtegkpzds alakja is s ha mg ehhez hozzvesszk a korall-szirteknek zavar el helyezkedst e tmkelegben, kpet alkothatunk magunknak az ezeket a kzeteket kpez tnyezknek vltozatossgrl s tarka rendetlensgrl s. Azrt hasonltotta Leopold v. Buch a juri krtegeket sznyeghez, mely sokszn fonlbl van szve. Azrt osztjk fl magt a jurt als vagy fekete, (ezt liasznak s mondjk) kzps vagy barna, fels vagy fehr jurra; e rtegcsoportok ismt lpcskre s minden lpcs megint znkra osztatik fl. Csak tjkoztatsul emltem, hogy a svb geolgusok Quenstedt pldjra minden rteg csoportot hat lpcsre osztanak. Ms-ms tjakon majd az egyik majd a msik lpcs hinyzik, vagy ms rendben kvet keznek egymsra, s ezt a sort csak tzetes, rszletes kutats llaptja meg. A sokfle kzet az alakuls sznhelynek klnbzsgt bizonytja.' Nagy mszkrtegek mindig mlyebb tengerekre utalnak, a klnfle agyag s homokk el nben partmel lkekre. A jura-tenger idejben Eurpa csupa sziget lehetett; szles lagnk, csendes blk nyomulnak az elnylt sz getek kz. Eurpa minden tjn akadunk sziklartegekre, melyek a jura-tengerekbl valk, kivltkp a jurnak nevezett Svjcban, pgy mint a tulajdonkpeni Alpesekben, a Krptokban s a Balknon, a Kaukzusban, Eurpa sszes orszgaiban hellyel-kzzel, kivlt Wrttembergben s Bajor-

A FLD KORSZAKAI

107

orszgban. zsia nem kevsbb gazdag ura-rtegekben; Szibiria, Kna, Japn, Nyugat-India, Arbia, Kis-zsia, vete kednek Eurpval. Madagaszkr szigetn pgy talltak jura-rtegeket, mint j-Seelandban s szak- s Dl-Amerik ban is. (L. az I. trkpet: a Jura-korszak Eurpban.) A juri tengerek kiterjedst szak fel hatalmas fld sgek hatroltk; gy ltszik, hogy akkor szak fel fog laltak helyet nagy kontinensek; a skand nav flsziget mg nem volt gy kicsipkzve s kifodrozva, mint ma s Amerik val taln mg sszert, vagy legfeljebb keskeny tenger ssze kttets volt arra fel a juri als tengerek s az szaki-tenger kzt. Ez az szaki-tenger zsiban lenylt Turnig s Turkesztnig s belenyomult a mai Knba. A Kaspi-tengertl k e etre tallni juri kszenet; ez azt mutatja, hogy arra fel lpos szrazfldek vagy szigetek voltak. E szigetek kzt s Arbinak s vatagos, nagy lpja kzt lenylt a tenger India fel s nyugaton a nagy dlafrikai kontinenst mosta, mely akkor nagy terjedelm volt s rgisgnek jeleit szembetnleg mutogatja. Magyarorszg is jformn vz alatt volt; szak s szaknyugat fe lltak mr magasabb magaslatok rt, kivlt a trisz hatalmas mszhegyek s fnnskok; t l a Dunn is, Baranyban s a Bakonyban is lehetett mr kiemelked triaszi hegysg, s fnt is, lent is e szrazfldek vagy szigetek kz keldtek a juri tengerek szorosai s blei. A juri korszak egyik peridusbl, melyet rhaeti szisz tmnak is neveznek, a tenger jrsrl tanskodik a Vrtes lncolata, a Pilis, a Gellrt-hegy, Svb-hegy s Jnos-hegy; akkor teht errefel tenger terjengett s ki tudja hol emelke dett a Bakony vidkn egy-egy kp magnyos sziget gyannt a tengerekbl. E tengerekben alakult ki a most jurnak nevezett rteg csoport. A sokfle alakulsbl ki kell emelni elssorban a tmntelen sok kszenet. Magyarorszg terletn a liaszban, vagyis a fekete jurban becses kszntelepeink vannak; ezeket fejtik Resicn, Aninn, Baranyban, Pcs-Vraljn ; Brass t n pedig jvr-Trcsvrott. Pcs-Vraljn 25 r tegben 26 mter vastag kszntelep knlkozik a kiaknzsra. Rengeteg kiterjedst lt azonban a juri kszn birodalma a Kaukzusban, Perzsia, Trn s Turkesztnban, DlSzibiriban, Kna s Japnban, Tonking s El-Indiban, j-Holland s j-Seelandban. Azonkvl va a juri kze tekben sok rc, klnsen vas. Jellemz kzete a jurnak a mszk is. Jellemznek mondhatom, br minden formciban
1

108

PROHSZKA OTTOKR

tallhat, kivlt bizonyos rteges, tbls alakulsa miatt, melyet a juri msz fltntet. A jurban vannak mindenfle mszpadok, nagy tmegsziklk ; kzbe-kzbe vannak hoszszra nylt korallszirtek s azutn sokszoros rtegben egy ms fltt elterl tblk. me elttnk llnak a tenger mlyeinek klnbz kpzdsei. A korallszirteket a korallpolipok ptik ; a leg hatalmasabb vilgptk : a tmegszdk finom mszporbl keletkeztek, mely a tengerben lelepedett. Ezek a nagy mszkrtegek, melyeket nem korallok ptettek, alig zr nak magukban kvleteket; ezekrl azt gondoljuk, hogy a tenger mlyeiben kpzdtek, ahol let nem igen volt. Hiszen a tengerben is vannak sivatagszer vidkek, ahol let nincs, s mshol pedig megvan az let csodlatos s vltozatos meg oszlsa. Ahol folyk s patakok radnak a tengerbe, ott a vz kidesl s az algk elszaporodnak; ahol a partot az aply rkon t kiteszi a leveg s a napsugr behatsnak, ott ismt ms akk telepednek le. A sekly vz znja 30 40 mter mlysgig hazja az llati s nvnyi letnek. Itt terlnek el a vzalatti bizarr erdk stt olvzlden (laminaria, fuc), mialatt a floridek ibolya- s rzsasznben dszlenek vagy karmin-biborba ltzkdnek. Puha keblkn hordozzk a tenger-csillagokat, a bboresigkat. Ugyancsak nem nagyon mly vizekben plnek a korallszirtek; re ge kben laknak a tenger trogloditi, mindenfle frgek, gilisztk, rkok, csigk. Lejjebb a sttsgben villamos nfnyk mcsnl merengnek a vilgoskod llatkk. Lejjebb a sertulrik s plumulrik tenysznek, mint kis fcsikk s bokrok terjeszkednek; a tenger fvek s floridek mr ritkbbak; mg albb ezek teljesen elmaradnak; az let szkl; de mg ott is a koralifle bryozonok s ms puhnyok ter eszkednek; az haza ukbl val a vrs korall. A nagy mlysgekben is van let; bizonytjk azt a legjabb mly-tengeri expedicik; de ez az let szerny; nincs vil gossga ; 50 mternyire a vz alatt a ragyog nap ny is mint vrses rga pirkads je'entkezik; 200 mternyi mly sgben mr rk j honol a tropikus nap delelsekor is. A juri szirtek hirdetik, hogy az korukban korallok ptettk Eurpa oszlopait. A korallok meszes ptmnye bizarr vonalakat s alakokat tntet fl: megkvlt mhsejteket s gombkat, ssze-visszakuszlt bokrokat vagy sztgazod fkat. Ez a meszes ptmny a korall-polip hza. Az l llat puha hrtyaszer kpenyben mutatkozik be,

A FLD KORSZAKAI

109

amely kpeny az llat maga ; itt-ott kis nyilasok tarkzzk, melyekbl cspok nylnak ki az lelem befogsra. Nhol a kpeny dudorodik s rgyezik s ott j llat n ki. Sok po lip-fajnl a kpeny bels oldaln msz vlik ki s szilrd mszforma kpzdik ; ezek a mszfigurk azutn fkk, bok rokk nnek ssze s igy tmad a polip-trzs. Es kann der Polypenstock mit einem Baume verglichen werden. Bei diesem ist das Leben nur an der Peripherie, in der Rinde und den zunchst der Rinde gelegenen Holzringen, whrend die innern Partien abgestorben sind: gerade so ist auch beim Polypenstock das Leben allein in dem rindenartigen Mantel und seinen Knospen und Tierchen. (Heer, Die Urwelt der Schweiz. 117. 1.) Ezek a szerny llatkk, me lyek gyomorbi s cspokbl llnak, ezek a kis gallert-tmlcskk ptettk a korallszirteket. Geolgiai jelentsgket csakis annak ksznik, hogy kolnikban laknak; ss s tiszta vz a hazjuk; erre nagyon knyesek; iszapos vz megli ket. A korallszirtes, juri tengerekben teht iszap nem szott; az azokba beszakad folyk tvol hmplygettk a kontinensek durvbb msziszapjt, mely szintn sziklkat, nagy tmegszirteket kpezett; a finomabb mszpor elszik mindenfel s kitltegeti az atollokat s a korallszirteket, a kagyltrmelk s a sztmosott korall-atollok iszapja szintn szolgltatott ptsi anyagot. gy tmadtak azok a mszktmegek, melyekbe bele vannak kelve hellyel-kzzel a korallszirtek. Legjellemzbb azonban a jurra nzve az a rteges, tbls mszk, mely majd a legfinomabb iszapbl, majd dur vbb s szemcssebb mszkporbl s homokbl kpzdtt. Ide tartozik a vilghr solenhofeni mszpalak. Pratlanul finom, litografikus pali valami csendes blben kpzdhet tek, ahol a kzelben nagyobb szrazfldsg terlt el. Arrl szakadtak a patakok s fo yk az blbe s hoztk a finom mszport, de egyszersmind azok szlltottk a szcskket, a libellkat, melyeknek lci csak des vzben lhetnek. Itt rpkedtek szvesen a pterodactylusok, a repl srknyok s egyik-msik nagy szerencsnkre beleflt az blbe s elte mettetett az iszapba. Itt szllongott a hres archaeopterix, az smadr. Msfel is trik a mszkpalkat; de a solen hofeni a legkitnbb; a durvbb szem palk folyosinkat s templomaink talapzatt bortjk. Gondolatlanul sietnk vgig rajtuk s megkopogtatjuk sarkunkkal sok szzezerves

110

PROHSZKA OTTOKR

tblikat. De ha lassan s mlzva megynk vgig folyosin kon, megakad a szemnk a kis ammonita-csigkon, melyek a kbe kvltek bele s azokon a sokszor szp pldnyokban lenyomdott pfrnyszer leveleken vagy moh- s moszat-fle csipkken. me a rgi vilg emlkei! A jurnak faunja s flrja egyre teljesebb tnzetben kerl napvilgra. Bronn 3831 juri llatfajt szmtott ssze, melyeknek legnagyobb rsze tengeri puhny (2362); zllat volt 324, hal 373, hllfaj 108 s emls csak hrom. Azta mr sokkal tbb van. A puhnyok kzt legneveze tesebbek az ammonitk, lapos csigra emlkeztet csiga hzaikkal. Van kicsi, van nagy; van olyan, hogy az ember eltrpl a 23 mteres tmrj, a kzppontbl csigavonal ban tekerdz, kkorongok eltt, melyek az ammonitk csigahzai s nhol vrsek, nhol fehrek, a szerint amint fehr vagy vrs mszkbe, vagy mrvnyba kvltek bele. Fajaiknak s vltozataiknak szma kifogyhatatlan s minden vben kerlnek el j alakok, j fodorral, j csipkvel eltrleg hegyezve vagy ellapulva s ktsgbe ejtik a zoolguso kat, kik rmlnek a neveknek sortl, mely a flfdzsek folytn naprl-napra hosszabbodik. Az ammonitk trsai a belemnitek, ezek a furcsa, kszer kephalopodk ; alakjuk miatt a np Isten nyilnak vagy rdg ujjnak nevezi. Jeles liaszi osztriga a gryphaea arcuata is, mely rengeteg mennyi sgben fordul el ; azonkvl a pecten s a terebratula numismalis. Bronn tnzetbl begyzzk jra mr fntemltett lltsunkat, hogy a kvletek a szrazfldi let kpt mg tvolrl sem adjk. Szrazfldi llat csak esetlegesen veszett el vagy kerlt dgltten a vzbe; azrt a szrazfldi letnek kevs formira s a rgi korszakokban val teljes hinyra kvetkeztetni a kvletekbl nem szabad s annak bizony tsra a kvletekre hivatkozni nem lehet. A jura kv letei klnben sejtetik a szrazfldi letnek arnyait is, mert ahol bogarak, sskk repkednek, ahol libellk finom szrnyain jtszik a napsugr, s ahol mr hrom emlsfaj ennyit ismernk veti elre rnykt a jvend, j vilgnak, ott a szrazfldet sem vagyunk hajlandk lakat lanul hagyni; lesz azon is megfelel let. A jurakorszak a srknyoknak s a rmgykoknak kor szaka. A termszet kedvt tallta benne, hogy szrnyeket lptessen a vilgba, s hogy a borzalmasnak s rmletesnek alakot adjon. Filozfia, teleolgia meghkkenve llnak e

A FLD KORSZAKAI

Ml

teremts eltt s krdezik : mire val ez mind? Az emberi gondolkozs gy tekinti ezt a srknyvilgot, mint a gt dmoknak vzfogit s csatornanylsait, melyekre kpzeletes torzarcokat s llatfejeket alkalmaz s a csnyt is ki egszt rszl tudja belelltani a vonalak nagyszer har mnijba. Legjobb lesz, ha a szrnyekben is a teremt er mlt mveit ltjuk, br a mi eszttiknk undorral s iszony nyal fordul el tlk ; de hiszen lpten-nyomon tapasztaljuk, hogy az igaz s a j a termszetben nem lti fl magra min dig a szimmetria nnepi ruhjt. Nem csodlkozom azon, hogy e furcsa, idegenszer rmalakok a geolgusoknak is klti lendletet adtak s ket a nagy termszetnek mint klt remekmnek szemlletre ragadtk. Agassiz gynyr gondolatt mr emltettem, de mg inkbb meglep a jzan Naumannak flfogsa, ki mr hskltemnyt lt a termszetben s a srknyokat s rmgykokat sem veti ki belle: Jene untergegangene Schpfung ist gewissermassen die Ilias und Odyssee, das Nibelungenlied und der Ossian der allwaltenden Natur und der Palontolog ist bemht, den Text zu ergrnden, die richtige Lesart herzustellen, zu verbessern, zu erlutern. Mit der Kenntnis jedes versteinerten Wesens gewinnt der Text eine Zeile und einen Gedanken mehr, und immer erhabener, verstndlicher und deutlicher tritt der Sinn und die Bedeu tung jener frheren Schpfung heraus. Von diesem Stand punkte aus erscheint uns die Kunde vorweltlicher Wesen unendlich interessant, jener Geschpfe einer Zeit, in weicher noch kein Puls eines fhlenden Menschenherzens das unauf haltsame Weiterschreiten der Zeit zum Bewusstsein brachte, wo das Meer an ganz anderen Stellen wogte und brandete und das Festland an andern Stellen die Zinnen seiner Gebirge emporstreckte. (Lehrbuch der Geognosie I. 815. 1.) Ez volt mg a legigazabb s legszebb flfogs; a ter mszet sejteti velnk, hogy nem az emberi gondolatokkal dolgozik s hogy az ember vilga csak egy darabja annak az orszgnak, melyben az isteni gondolat alkot nagyot, rm letest, kedveset, szpet, csinost s komikust. Hlval kell eltelnnk az anyatermeszet irnt, mely a rgi vilgok emlkeit ereklyekp megrzi s mindennem fortllyal trekszik kijtszani az enyszet hatalmt. Ide tartoznak mindenekeltt a jgben teljesen meg rztt llatpldnyok. Jg a legkitnbb kzet az eltnt vilg alakjainak megrzsre. Jgbe fagyva vagy jeges

112

PROHSZKA OTTOKR

agyagba gyazva vezredeken t megmaradtak brstlszrstl a rhinoceros tichorhinus s az elephas primigenius. A Lena foly nha egsz mammutot mosott ki partjaibl. Ott mg mammutszeletet is lehetett kapni. Ezekhi a pl dnyokbl tudtuk meg, hogy a mammut szrs volt. Azt csontjaibl Cuvier sem sthette ki. Kitn megrz kzeg a borostynk s a fosszil gyantk; ezek tltsz kebelkbe zrtk, mint nttt vegkoporsba a kis bogrkkat, legyeket s teljesen megriztk szmunkra. A tulajdonkpeni kzetek mr durvbban bnnak a beljk kerlt organikus maradvnyokkal. A nvnyeket legjobban rzi meg a pala, az llatokat a mszk; a pala rtegek lapjai ksz herbriumok, melyek lenyomatai adjk a rgi flrk alakjait. A legtbb llati maradvnyt a mszk, a krta rzi. Ugy kpzeljk azt el magunknak, hogy a unom iszapba beleesik a levl, a csiga, a tcsk; az iszap lerakdik kr ltte, megkemnyedik; ksbb a puha rszek, st ami nem kemny hj, elvsz, sztfoszlik, maga a kemny hj vagy csigahz egszen sszeforr a kzettel, s a bels sztfoszlott rszeket, a bels formt is esetleg egszen kitlti a beszivrg iszapoldat. Az alakot teht ltni, de az llatbl vagy n vnybl mr semmi sincs benne. Inkbb ntvnynek mond hatnk. A folyosk kiraksra hasznlt fehr mszktblk tele vannak apr, kisebb-nagyobb ammonitk ntvnyeivel. Tulajdonkpeni kvlet az, melyben a nvny vagy llat maradvnyai impregnlva, thatva vannak valami k zetoldattal, mely bennk lerakdott. A sznsavas msz vagy a kovasav, vagy a vaskova oldat alakjban behat az orga nikus alakba, s kimossa tmecseit s lerakdik helykbe. gy azutn megmarad az llat vagy nvny sejtszvedkeinek, rostjainak, szerveinek legparnyibb mretekben is alakja, csakhogy mszben vagy kovban. Ez a sz szoros rtelemben vett kvlet. A kszn is kvlet, de a kemizmus behatsa alatt teljesen elvltozott alakban. A sznben a nvnymaradv nyokat megklnbztetni nem lehet; hossz mikroszkopikus kutatsok birtk csak konstatlni a sznnek organikus ere dett. A ksznformcinak kvletei alatt, nem is magt a szenet, hanem a kszn gynak fosszil alakjait, a msz kben, palban, homokkben fltallt fosszilmaradvnyo kat rtjk. A csontok, melyek lszben s agyagban pihennek, szin-

A FLD KORSZAKAI

113

tn fosszil maradvnyok, de kvleteknek azokat senki sem hvja. Vgl az sadkoknak klnll nemt az llatok nyo mai kpezik, melyeket az agyagos homokk rztt meg sz munkra. A geolgiai tanknyvekben ezek eredett azzal magyarzzk, hogy az llatok aply idejn jrtak az agyag iszapos parton; nhny ra alatt a lbnyom megszradt, s a dagly azt lassankint kitlttte ledkkel. Sokkal jobban magyarzzuk nem lass, de rgtn bell kitltssel; a lass mveletben a lbnyom elmosdik, ha 20-szor, 30-szor b lgeti azt a dagly hullma; de ha valami katasztrfaszer zn egyszerre lepte el a nyomokat meszes, homokos, ce mentflvel, akkor ez a nagy vznyoms mellett kv kem nyedett bennk s most elvlik az alatta fekv msfle k zetti. Bizonnyal igaz, hogy a nvnyek leveleinek lenyomatait nem igen lehet lass iszapolssal magyarzni, ahhoz gyors eliszapodsok kellenek. Ugyancsak gondolhatjuk, hogy a termszet brmily finoman dolgozik is tmecseinek mhelyben, a letrt, el hullt nvny- s llatmaradvnyokkal nem bnik kesztys kzzel. A trzsek csupaszul, levelek nlkl, a levl maga egyes rszeiben, tredkeiben szllt renk. Virgkvlet rit kasg; gymlcs gyakoribb. A 17. s 18. szzad sok oktalansgot sttt ki a kvletek krl ltalban s kivlt az satok csontjairl. Mg nagyon apriori gondolkoztak s a termszetet nem ku tatni, de elvek szerint s emberi kpzetek szerint konstrulni trekedtek. A kvletekben k egyltalban nem nztk a rgi vilg maradvnyait, hanem lusus naturae, fructus matri pinguis, fermentatio, generatio et filiatio lapidea s ms semmitmond szavakkal rtk be. A fld titokzatos nemzsi erejt s a csillagoknak tbbszr segtsgl hitt be hatsait csodltk a kvletekben. Mikor pedig mr val sgos csontokra is akadtak, mikor a mammut-elefntnak, vzilnak, harmadkori blnknak csontvzaira a lusus naturae-t s a fermentatio-t rfogni nem lehetett, e csonto kat a rgi risok, st az gbl letasztott angyalok csontjai nak tartottk. Az ris emberekrl val hit szvesen tmasz kodott a kisott, hatalmas csontokra. Pausanias rja, hogy Ajax csontvzt Miletnl kistk, s hogy tz rf hossz s trdkalcsa oly nagy volt, mint egy diszkosz, melyet a grgk jtkaikban hasznltak. Herodot is beszli, hogy az
P r o b s z k a : Fld s g. I I . 8

114

PROHSZKA OTTOKR

ris Orestes csontvzt Tegebaa megtalltk, mikor kutat stak s hogy a csontvz ht rf hossz volt. Agrigenti Empedokles jelen volt az risok csontjainak kisatsnl; mon dani is flsleges, hogy e csontok mind az silatok csontjai voltak. Megtrtnt az is, hogy e csontokat a templomok torncaiban flakasztottk, mint amelyek az akkori flfogs szerint a biblinak risaival sszefggsben lehettek. Mg nevetsgesebb volt az a babona, mely a bukott angyalok nak csontjait kereste s tallta meg a fldn. A luzerni vrosi tancs 1577-ben azt tallta, hogy a vros hatrban ki sott mammutcsontok az gbl letasztott angyalok csontjai; mg Behemoth csontjait is megtalltk, melyeket a porosz kirly a szentrs irnt val kegyeletbl drga pnzen vett meg. (Fraas, Vor der Sndflut. 353. 1.) Lehet, hogy itt-ott tnyleg ereklyekp tiszteltk ezeket a csontokat s taln igaz az is, amit Bomelli r, hogy Valenci ban a Szent Vince-egyhznak kanonokjai nagy mammutcsontot vittek krmenetben, hogy az Isten est adjon a szraz fldnek. Ebbl csak az a tanulsg, hogy mennyire szksges a kritika s a tudomnyos hozzrts mindentt s hogy ipar kodjunk a tvelyeket kiirtani a tvedezk lelkletnek srelme nlkl. Mshol mr tartzkodbbak voltak, s ha fi is akasz tottk a templom falra a mammutcsontot, a kutat szkep szis tekintetvel nztek r, mint pl. Hallban a Szent Mihlytemplomban, ahol mammutagyar fggtt lncon a falrl a kvetkez alrssal :
T a u s e n d s e c h s h u n d e r t u n d fnf J a h r D e n D r e i z e h n t e n F e b r u a r ich gefunden w a r B e y N e u b r o n n in d e m H a l l i s c h e n L a n d A m B h l e r F l u s s z u r Unken H a n d S a m m t grossen K n o c h e n u n d l a n g Gebein, Sag, L i e b e r , was A r t h ich m a g s e y n .

Ez a balhit sokig tartott. Mg mikor 1623. janur 11-n a montricourt-i homokbnyban a mastodon csontjaira akadtak, rgtn rfogtk, hogy a rgi risok maradvnyai kerltek meg. Mazurier, chirurgus, kisttte, hogy ez az lltlagos ris, a germn Teutoborhus rex volt, s impreszszrik nlkl a maga szakllra vllalkozott a nyugalm ban megbolygatott Teutoborhusszal krutat tenni Eurp ban s azt pnzrt mutogatni. A Sorbonne medicusai s chirurgusai ezek utn t ll vig veszekedtek az risok letrl s mg a 18, szzadban a termszettudomny gy vadszott

A FLD KORSZAKAI

115

risokra, mint ahogy a mai tudomny vadsz tmeneti majmokra. A divat kegyetlen, de az a j benne, hogy vl tozik. A jzansgot azok kpviseltk, kik a hevenyszett flfogsoknak nem engedtek. Mr 1691-ben rja Leibniz, hogy oktalanul tesznek, qui ad naturae lusus, inanem vocem confugiunt vei ad seminales nescio quas ideas, inania philosophorum vocabula. (Protoga.) E gyermekbetegsgekbl szerencssen kilboltunk mr s tudjuk, hogy a kvletek a rgi vilgok mmii s ha neknk nem tetszenek, btran fltehetj k azt is, hogy a termszet ez esetlen s tkletlen formkon t trtetett tkletesebb alaktsok vilgba; gy tett, mint a festszet, mely a biznci mer v fo mkbl kivetkzve Giotton s Cimabuen t a raffaeli szpsgnek s kellemnek pompjba ltzik. Ily flvilgosodott szemmel tekintnk a jurakorszak srknyos teremtsre. Az ichthyosaurusrl s a nothosaurusrl mr megemlkez tnk ; ismerjk mg a teleosaurust, a tkletes srknyt, (tXeos tkletes), a plesiosaurust, a kgyhoz hasonl sr knyt (TtXrjoo; legkzelebbi); mind 20, 30 lbnyi hosszak, karmos lbakkal vagy nha inkbb uszonyfle lbakkal. Ezekhez csatlakoznak a repl srknyok (pterodactylus), s a dinosaurusok (8atv6? rmletes) klnll rendje. A ter mszet a dinosaurusokban alkotta meg a legnagyobb llati organizmusokat. Az atlantosaurus, 100 lb hossz s 30 lb magas hstmeg, mely ngy oszlopszer lbon nyugodott s mozgott. A brontosaurus, apatosaurus, 6050 lb hossz, a megalosaurus s az iguanodon szintn roppant nagy; ez utbbi egy risi reptilia, mely kenguru-fle llssal brt; tpllka nvny, hal s rovar volt. Mindezeknl pedig fontosabb az archaeopter x, az s madr. Mikor ez smadr a tuds Eurpa lthatrn meg jelent, lzba ejtette a tudomnyt s a riadalom behatolt a laikus krkbe is; hre jrt, hogy rakadtak benne a hllk s a madarak sszekt tpusra. Volt is kelet a pratlan kvletnek ; a solenhofeni palakbnya az egyetlen pldnyt 12.000 mrkrt adta el a londoni mzeumnak. 1877-ben Eichstdt mellett mg egy pldnyt sikerlt kiemelni, mely nagyobb is s jobb karban is volt, s ezt 20.000 mrkrt adtk el a berlini mzeumnak. A berlini pldny egy solenhofeni palaktbln nyug szik, mely 460 millimter hossz s 380 millimter szles s krlbell egy tizednyivel kisebb mint a londoni pldny, 8*

PROHSZKA OTTOKR

feje is van, amely a londonin hinyzik. Kezdetben meg vol tak gyzdve, hogy ez a kombinlt alak tnyleg kapcsolatot kpez a reptilik s a madarak kzt, s az evolci gondolat nak ez az archaeopterx adott szrnyakat. Azta a berlini pldnynak eddig kivehetlen rszeit, melyek a palatblba kvltek bele, nevezetesen a madrtpus megtlsre oly fontos mellcsontot, a vll- s medencecsontot nagy gonddal kivstk a palbl s lehetsgess tettk a csontvznak tk letesebb s alaposabb megtlst. Valban els tekintetre megdbbent egy alak. Kt harmadban madrnak s egy harmadban hllflnek ltszik. A gerinc csigolyi s a bordk reptilikra emlkeztetnek ; a fark a gyk farkhoz hasonlt, a fej pedig madrfejre s csrre emlkeztet, de mindkt llkapcsban fogai vannak. Mells vgtagjain evez tollakat viselt, ujjai karmokkal voltak elltva; hts vgtagjait szintn tollak fdtk, de teste alighanem meztelen volt. Mihelyt az llat egyes rszeit hegyirl tvire tvizsgl tk, megindult az eszmecsere az osztlyozs fltt. Nmelyek valsgos madrnak tartottk, mely mr j messze ll attl a ponttl, hol a madarak a hllkbl kiszakadtak. Szerintk az archaeopterix nem is valami szrnyszlttje a termszet nek, nem valami rosszul sikerlt alkots, hanem tarka kom bincija klnbz fejlettsg testrszeknek. A vgtagok rszint lbak, rszint szrnyak, a mellcsont rszint ma drra, rszint hllre emlkeztet; azrt legjabban C. H. Herst az archaeopterixet nemcsak madrnak nem tartja, hanem fkon msz ngylb llatnak, mely csak a kzelbe replhetett; erre enged kvetkeztetni a test nagy slya, azutn az a krlmny, hogy a csontok nem resek, hanem tmttek s vgl az is, hogy a szrnyizmok gyngk voltak, mert a mellcsont alkata ers izmok odakapcsolsra helyet nem ad. (Natur. Science. Vol. VI. 1895.) Mindkt vlemny teht lefokozza a hres archaeopterixet s smadarat nem lt benne. Az st keresni kell mg. Hanem igen, kombinlt tpust ltunk benne, amilyen sok volt a hl lk, teknsbkk s emls llatok kzt is. Az archaeopterix egy prftai alak, melyben ksbbi klnll rendek s fajok jellegei mg egyestve vannak; azirnt azonban ez a rgi prfta sem nyilatkozik, hogy mily ton lett a hllbl s madr ; azt az egyet hatrozottan kimondja, hogy nem az az hajtva keresett smadr.

IV. A Molassz-tenger.

A FLD KORSZAKAI 3. A krta.

117

Trjnk most t a fld kzpkornak utols peridu sra, a krtakorszakra. Krtnak neveztetik, mert ez a feh kzet e korszakbl val Rgen szigetnek s p a krtaszikik ehrsgrl Abionnak neveze i Anglinak partja e rgi ko szakrl mesnek. Most a tenger mossa szt azokat s visszaviszi oda, ahonnan jttek, a mlysgbe, hogy eset eg j talakulsok nak szo gltassanak j krtartegeket Klnben pedig a krtakorszak kzetei s hegyei poly vltozatosak, mint a jura-korszakbeliek. Vannak itt is partmellki s m y tengeri, vannak sekly s mly fenken kpzdtt rtegek, melyek ms-ms aciest adnak a vidknek. A vltozat sg a kze teket ssze-v ssza keli egymsba; ugyanaz az emelet itt mszk, ott mrga, tovbb agyag, mshol homokk. Kzetileg a krtakorszak rtegeiben szintn nagy a vltozatossg s ugyancsak a zavar; differences enormes, mondja Alcide d'Orb gny, s hozzteszi, mais tout se simplifiera par les caractres paleontologiques. Ez sris klnbsgek* folytn sok osztlyra oszthatn az egyes lpcsket is, ami ugyan igen rdekes s vilgosan fltnteti, hogy mily vltozatos volt akkor mr a vilg, de szt s szaktja a formcinak egysges jellegt, A szakadst ismt a paleontolginak keil thidalnia s egyszersiteni a tarka vilgot. Csakhogy min kzelebb esk egy korszak hozznk, anni nagyobb vltozatossgot mutat az organikus vilg is. Az e klnts trt foglal nemcsak a geogrfit differencilja s annak nyomban a kl'mt; hanem az letet i tarktja, elklnt a csaldokat, sztfeselteti a rendeket s nemeket; gy tesz, m n t a tavasz, melyben m nden gazik bokroso dik, klnl. A vilgnak egysges fogsa a faunt s lrt gyis csak kitevnek, funkcinak nzi; a vilgalakuls kpezi a aunnak s flrnak szk s br az d flemszti a 'aj ok nak s nemeknek leterejt s kipusztthatja azokat, gy hogy kihalnak; de az elvltozsokat gy ltszik nem az id, hanem az elvltozott vilg teremti meg; az elvltozott klima, atmoszfra, a tala - s az etviszonyok determinlhatjk a mg elvltozsra alkalmas organ zmusokat, hogy j alakot ltsenek. Az idk e folysban lesznek korok, midn minden megszilrdul s tarts, s lesznek ismt olyanok, midn minden hullmzik s elvltozik. Ezekben a hullmz korszakokban a flra is, a fauna is

118

PROHSZKA OTTOKR

hullmzik; mskor megint megizmosodik s buja, gazdag lete mutatja az letkellkeknek megizmosodst is. gy tart ez j darabig; azutn ismt hanyatlik, gyengl, elfonnyad, mert megrendlt lbai alatt a talaj, elvltozott a vilg. Hogy hanyatlott le a hatalmas equisetum arenaceum mocsrparti zsurlv 1 A faunnak s flrnak ily elvltozst tapasz talni a krtban. A juri tengeri fauna rszben elvltozik, rszben j alakoknak, milyenek a toxaster, pilula, turrilites, baculites, ptychoceras, nyit trt. Hasonlkp a juri flra hatalmasan kifejlik, s a krtakorszak kzepig terjed, de gyhogy hanyatlst szrevenni mr a krtakorszak kez detn. Mialatt az hanyatlik, j alakok lpnek a rgieknek helybe. A krtakorszak arculatt tekintve, sajtos egy vilg lehetett az. A jura-vilg csupa sziget s atoll volt, taln olyan, mint a mai cenia. Szrnyaslevel sago-fk, hatal mas araucrik diszlettek partjain; ers, pnclos kroko dilok s szaurusok hsltek rnykukban. A tengerfenken csods koralierdk terjengtek, melyeknek poliptrzseibl milli kis llatka eregette ki fogcspjait; a kbozt sr jben sokszn kagylk s csigk ltek csendletet. A krtakorszakban ezek a szigetek s atollok sszennek, fldsgek buknak ki nagyobb terjedelemmel, tavak s nagy folyk kpzdnek rajtuk, melyeknek p a weald-formciban gy hvjk a krtnak egyik szrazfldi kpzdmnyt nagy a szerepk. A tndkl, fehr krtasziklkat a foraminiferk klnbz fajai alkottk; apr hjaik nagy sze reprl mr volt sz a vz mhelyben*. Idetartoznak azok az impozns homokksziklk, melyek Drezda s Csehorszg kzt a Szsz-Svjcot vilghr nevezetessgg teszik. Tiszta kvarchomok alkotja e szirteket. Mennyire t el e kpzd mnytl az angol gault (fazekas agyag), mely szz lb vastag sgban terjed j messzire s svjci vidkek helyett alkalmas szubstrtumul szolgl unalmas mocsaraknak, melyeket a vzthatlan agyag fltt a megszorult vizek kpeznek. Angli bl a krtartegek Franciaorszgba s Westfliba nylnak. Nlunk a Krptok homokkvnek tetemes rsze szintn ekkor rakdott le, s a Bakonyban is tallni ers krtartege ket, ugyanakkor azonban szrazfld ltezsre vall a szn telep Ajkn. A krtartegek klnbzsge nagy nehzsget grdt az osztlyozs tjba. D'Orbigny br emlti a differences normes-t, mgis t lpcsre iparkodott beosztani a krta-

A FLD KORSZAKAI

119

rtegeket; a legalst neokomnak hvja, Neufchatel rgi nev rl ; pgy a tbbit egyes vidkekrl; a felskrtt ismt hrom lpcsre osztja: a cenomani (Cenomanum, Lemans rgi neve), turoni (Tours) s senoni (Sens) lpcskre; az egyes lpcskben ismt nagy a vltozatossg; hogy csak egyet emltsek : a cenomani lpcsbe sorozzk a zld homok kveket Essen vidkn, Szsz- s Csehorszg als homok ksziklit s Angliban is bizonyos green-sand-kzeteket. Azonkvl itt Eurpban a krta alatt a klmnak klnbs geire is akadunk, melyek egy szaki s egy dli krtatengerre utalnak, e kt tengert sztvlaszt fldsggel. A dli krta rtegeket a hippurites tmeges fllpte jellemzi; az szaki ban pedig mg az ammonitk s belemnitek uralkodnak. Kpzeljnk teht magunknak Eurpa kzepn vgig egy hatalmas fldsget, mely Anglitl lefel indul s azutn Prizs alatt az eurpai kontinensen thzdik, de gy, hogy a mai Prizs vidke tengerfenk, Aachen tengerparti vidk s Aachentl lefel Prgig hzdik az szaki krtatenger partvidke; innen lefel Magyarorszg egy darabjt foglalja le, gyhogy a Krptok vidkn szintn tengerek s tenger blk terlnek el. Anglia teht e korban ssze van ktve a kontinenssel. A dli krtatenger Spanyolorszgot vlasztja el Franciaorszgtl, a dli Apennin kivtelvel Olaszorszg mg tengerfenk s a tenger belenyomul a mai Alpesek vid kre s bleiben ott is krtakpzdmnyekkel jelli rgi ki terjedst. Pontosabban a vilg arculatait megrajzolni nem lehet. Tny, hogy a krtakorszakot Eurpa tjain nagy emel kedsek jellemzik ; kivlt Kzp-Eurpa tjn lehetett nagy fldsg. Azonkvl magban a krtakorszakban az egyes lpcskn vltozhatott a tenger jrsa. Magyarorszg ekkor bizonyra tenger volt, mely majd nagyobb, majd kisebb nylvnyt kpezett a mai Dunavlgy irnyban Bajor orszgba s onnan Zrich, s Genf fel lehajolt a mostani Fld kzitengerbe. A mai Prizs, Orleans, Brsszel, Kln pedig vz alatt volt s hatalmas blt kpeztk az akkori nagy szaki tengerek. Az Alpesek s a Pirenk mg nem lteztek ; de hogy Csehorszg szaki hatrtl lefel hatalmas kvarchegysgek terltek, azt a Szsz-Svjc homokkszikli bizonytjk. (Lsd a II. trkpet. A Krtakorszak Eurpban.) A szrazfldi krtakpzdmnyeknek kivlt az angol weaiden-nek magyarzatra pedig flveszik, hogy ott, hol most az Atlanti-cen grdti hullmait, hajdan, pl. a jura korszakban nagy kontinens terlt el, melynek folyi az akkori

120

PROHSZKA OTTOKR

tengerekbe, teht a mai Eurpa s Amerika vidkeire szakad tak. Az angol wealden, s a hannoveri deister-formci hossz, keskeny vonalat kpez, s ezt annak az atlanti kontinensnek folyamaival magyarzzk. Az akkori Missouri- s Missisippi-fle folyamok ugyanis szintn hatalmas deltkat kpez tek, mg pedig a mai Anglinak s Hannovernek helyn; itt raktk le az sztatott fatrzseket s iszapot. Kpzeljnk hozz e delts folyamokhoz a tengerben kpzd atollokat s elnylt korallszigeteket, kiemelked nylvnyokkal a mai svb s svjci Jurban; kpzeljk el tovbb a szttrt s elsztatott msz-sziklknak finom porbl kpzdtt hegy sgeket ; nyugat fel a Provence napsugaras magaslatait s a pirenk helyn kiemelked rgi szaki lejtket; s nhny vonssal ismt gazdagtottuk a krtakorszak egyik peridu snak trkpt. Ezen a nvtelen tldsgen s szigeteken pompzik a juri flra, mely alakokban szegnyes. Mg a pfrnyok s a zsur lk a viig, mely teht szegnyes s egyhang vilg volt, dacra a buja tenyszetnek. De mr a krta kzepn jelent keznek Eurpban a plmk, jegenyk s nyrfk; geszte nyk s platnok vltakoznak magnlikkal. Ez j vilgalakuls megrzik a faunn i s ; az ammonitk eltrplnek s helykbe ms jellemz csiga-flk lpnek fl, az emltett hippuritek, melyek vezrlkvleteit alkotjk a krtnak. Ahol a magas hegyek szirtjeibl egy-egy hippurites kandikl ki, ott a szikla keletkezsnek ideje irnt tisztban vannak. A szaurusok virgzsa is vgt jrja; a termszet sereje e szrnyeknek teremtsben kimerlt s ms irnyt vett, A szellemds Victor Scheffel gy rja le a pusztul reptilik melancholijt:
Bs r a u s c h t in d e n S c h a c h t e l h a l m e n , v e r d c h t i g l e u c h t e t d a s Meer D a s c h w i m m t m i t T r n e n i m A u g e ein I c h t h y o s a u r u s d a h e r . I h n j a m m e r t der Zeiten V e r d e r b n i s , d e n n ein sehr b e d e n k l i c h e r T o n W a r n e u e r l i c h eingerissen i n der L i a s l o r m a t i o n . D e r P l e s i o s a u r u s , der a l t e , e r j u b e l t i n Saus u n d B r a u s , D e r P t e r o d a c t y l u s selber flog j n g s t b e t r u n k e n n a c h H a n s . D e r I g u a n o d o n , d e r L m m e l , w i r d frecher z u Jeglicher F r i s t , S c h o n h a t er a m hellen T a g e die Ichthyosaurrt gekfisst. Mir a h n t eine W e l t k a t a s t r o p h e , so k a n n es lnger n i c h t g e h n I W a s soll a u s d e m L i a s n o c h werden, w e n n solche D i n g e g e s c h e h n ? So k l a g t e d e r I c h t h y o s a u r u s , d a w a r d i h m kreidig z u M u t , Sein l e t z t e r Seufzer v e r h a l l t e i m Q u a l m e n u n d Zischen d e r F l u t E s s t a r b z u derselben S t u n d e die g a n z e Sanrlerei Sie k a m e n z u tief i n die K r e i d e , d a w a r es n a t r l i c h vorbei.-

A FLD KORSZAKAI

121

Vgl tartsuk szem eltt itt pgy, mint a tbbi korszak jellemzsnl, hogy a kvletek csak hinyos, s szaggatott vonsokban ismertethetik a rgi korszakok lett s abbl, hogy kevs a kvlet, mg nem kvetkeztethetjk azt, hogy az akkori fauna s flra is szegnyes volt. Annl kevsbb gondolhatjuk azt, hogy a vidkszer flrnak maradvnyai az egsz akkori vilg nvnyzett adjk. A hirtelenkeds, mellyel korszakokat jellemezni s osztlyozni szoks, semmi vel sem viszi elbbre a tudomnyt, st ellenkezleg aka dlyozza elrehaladst. Manapsg mr utat tr magnak a gondolat, hogy a flfedezseket lokalizlni kell s csak egyes vonsoknak kell azokat nznnk, melyeknek sszettelbl alkothatni fogaimat az akkori vilgnak fiziognmijrl. J-KOR. 1. Harmadkorszak. A harmadkorszakot kainozoinak (xaiv? j), az j let korszaknak hvjk. Mltn mondhatjuk jnak az elzkkel, ezekkel az ide gen, a minktl annyira elt vilgokkal szemben. Azok rgi vilgok, ez az j vilg. Ebben pl ki a mai Eurpa s kszl a modern fauna s flra. Minl tovbb haladunk elre a harmadkor vltozatos szzadainak s vezredeinek sorban, annl hatrozottabban bontakozik ki a mai vilg; a rgi vilgok idegenszersge gy foszlik szt mint a tavaszi reggelnek vkonyod kdftyola; llatformi mr a mai ismert faunnak rnykait vetik elre; nvnyzete pedig mr gy szabja alakjait, gy csipkzi s fodrozza leveleit, hogy szinte eltalljuk, hogy mi lesz a ksbbi flrnak divatja. A harmadkorszaknak szmitatlan vezredei roppant trtnelmet zrnak magukban, mely a fld szmtalan elvl tozsairl beszl s a szerint klnfle lpcst tntet fl a harmadkori rtegekben. A vidkszersg, mely mr a jur ban s a krtban tarkzta az letet s megneheztette az osz tlyozst s a rendszerestst, mg nagyobb mrvet lt s rknyszerti a tudomnyt a loklis faunnak s flrnak tzetes tanulmnyozsra. Rendesen hrom idszakot klnbztetnek meg a har madkorban, az eocnt (Saq hajnal, xaiv; j, az jvilg hajnala), a miocnt (fisfav kevesebb ; a mg kevss jvilg), a pfiocnt (ideto{ tbb; a mr inkbb jnak mondhat vilg).

122

PROHSZKA OTTOKR

Msok mg oligocnt s pleistocnt klnbztetnek, s mindegyik ismt tbb emelettel s lpcsvel bvelkedik. Itt sincs szndkomban e korszakoknak s emeleteknek tzetes ismertetse; csak vezrl gondolatom illusztrlsra a fld s let fejldsnek kiemelsre foglalkozom velk. Iparkodjunk kpet alkotni a harmadkorszaknak szn pomps vilgrl. Eurpa a harmadkorban egy szakadozott, tengerjrta fldsg, sok s vltozatos bllel. Terjedelmes lerakodsok kpzdnek cenjaiban s tavaiban ; tengeri s desvizi kpzdsek. Ugyanazon helyen majd desvz, majd tenger kerl fell. Az blk lpokk seklyesednek; nagy, hatalmas folyk kgyznak bennk, mint a trpusok mo csaras alfldjein, India, Jva, Sumatra, New-Orleans folyam deltira emlkeztet torkolatokkal. Aranyos letk lehetett ez smocsarakban a krokodilok, gavilok, alligtorok, kgyk, teknsbkk cssz-msz faunjnak; kedvkre hempered tek Eurpnak akkor meleg vizeiben. A harmadkorban klnfle tengerek terltek el a mai szrazfld helyn ; idvel visszavonultak s ismt ms cenok terjeszkedtek az ingatag s lesppedt fenken. Klnben a harmadkornak arculatt, amennyiben ez arcrl a ftyol le hullt, nem jellemzik nagy kiterjeds tengerek, a nummulita tengert kivve, mely rzsut tvgott Eurpn abban a vonal ban, melyet Nizztl Krimig hzhatunk. Ez a tenger nagy kzptenger volt, mely Dl-Eurpt, szak-Afrikt, Kiszsit, Perzsit bortotta s elnylt egsz Knba be. Tbb helyen Adria-szer beszgelsekkel szaktotta meg az akkori eurpai fldsget. E tengerben kpzdtt a nummulita mszk a nummulitok csigahjaibl. E hjakat a latinok nummusnak, pnznek h v t k ; sokkal jellemzbben hvhatnk kveslt lencsnek, b r nha a lencse jl megtermett, mert h velyknyi tmrj is tallkozik. A polythalamikhoz sorol jk ; rhizopodknak gondoljk azrt, mert a most l rhizopodk a tenger legnagyobb mlyeiben is otthonosak s mivel a nummulitok is a mly tengerekben ltek. S me most a nummulita mszk az Alpesekben s a Himaljn 10.000 lbnyi magasban dacol a viharral. Mikor a nummulitok ltek, akkor azok a magaslatok mg nem lteztek; a magaslatok helyn csendes, stt tengerfenk terjedett, melyen a hjak rtegekk tornyosultak. Ms tengereket is emlegetnek, milyen a tongri s a molassz-tenger, melyek kiterjeszkednek s az emelked talaj viszonyok szerint ismt visszavonulnak, mialatt a kiemelkes

A FLD KORSZAKAI

123

dett szraafldn desviz tavak kpzdnek. A nagy talaj ingadozst jellemzik a hres harmadkori medenck is. Ezek blk lehettek, melyek a tengerrel sszekttetsben voltak, majd ismt el lettek vgva a tengertl s a beljk szakad folyk ledkbl kpzdtek bennk azok a sokszoros, egy mst vlt rtegek, melyekrl Habenicht azt mondja, hogy gy nznek ki, mintha egymsra rakott, hatalmas tnyrok volnnak. E jellemz blk vagy medenck (Becken) helyn llnak a mai vilgvrosok. Prizs, London, Brsszel, Kln, Bcs. A harmadkort klnben is a fvrosok formcijnak is hivtk, mert a nagyvrosok tlag harmadkori talajon llnak; ilyenek a nevezetteken kvl mg Madrid, Turin, Budapest, Kairo, Kalkutta. Ugyanily joggal nevezhetnk a mi egsz vilgunkat, munkink s haladsunk tert harmad korinak, hiszen a mai vilg fciese s annak jellemz vonsai kzl a hegyek harmadkoriak. A nagy folyamok is, milyenek a Themse, Rajna, Szajna, Duna, Eufrat, Tigris, Ganges, Missouri, Amazon javarszben harmadkori kpzdsekbe vjtk bele gyukat. Leghresebb a prizsi medence, melynek rtegeit a Szajna partja nhol tmetszetben lttatja. E rtegek tele vannak fosszilmaradvnyokkal, kivlt a vastagszem mszk hres e tekintetben, melybl a prizsi palotk plnek. Ez a mszk tele van a cerithiumok, turritellk, nummulitok tr melkeivel. Mikor kitrik a kvet, akkor puha; a levegn lesz kemny, ahol a msz elnyeli a sznsavat s kv fagy mint a malter. A hrneves Mont-martre gipszrtegeit mr szzadok ta trik; innen kerltek ki azok a fosszilalakok, melyeken Cuvier gniusza flragyogott. A londoni medenct elgg jellemzi London vrosnak arculata Valamint Prizs durva, fehr mszkbl pt, abbl alkot, dszt, farag vilgvrost: gy London csupa tgla; gipsz helyett agyag szerepel, de amely agyag pgy hirdeti kvleteivel a harmadkori kpzdst, mint a durva mszk s a montmartre-i gipsz. Brsszel is harmadkori medence fltt emelkedik. Agyagos homokjban a nummulit s a nha kt lb hossz, tornyos cerithium beszl rgi tengerekrl. Ezek a medenck nagyon vltozatos trtnetrl beszl nek ; az egsz vidk tengerjrta, lpos, majd kideslt, majd ismt sss lett, majd nyilt, majd zrt tengereknek vilga volt. A harmadkorban teht e fvrosok vidkn a mai Eurpa belsejbe nyltak a partvidki blk; ezeken kvl

124

PROHSZKA OTTOKR

pedig a tenger itt-ott mly bevgsokat eszkzlt a szaka dozott Eurpa fldsgbe. Nummuiita sziklkkal tallko zunk a Krptokban, az Alpesekben; nummuiita padok vannak szerteszjjel, hol a barnaszenet ssk. Ezek raktk le az alapot a harmadkori sznkpzdsnek, mely a flemel kedett fenken a mocsrciprus, tlgy s fenybl s a lpok hinras flrjbl kpzdtt, hogy jra elbortsa azt a vz homok- s msziszappal, vagy konglomerttai. Az eocn vgn a tenger visszavonul s Eurpa ssze kapcsoldik. Meglehet, hogy a mai Alpesek vidke mint magas fnnsk emelkedett ki, (mert Alpesek mg nincsenek) kln fle ss tavakkal bortva, melyekben a ssvizre emlkeztet palk kpzdtek. Ugyanekkor szakrl s nyugatrl egy j tenger elnyomulst vehetjk fl, melyet Tongri-tengernek hvnak. Ez blket vj a kontinensbe, jra elnti a prizsi medenct, Belgiumot Genftl Lttich s Mastrichig; Westflia irnyban krti a rgi Harz-hegysget s a Fels-Rajna vlgyn flr a svjci Jurig keskeny s fodrozott Adria-szer tengert kpezve. A miocnben jra eltr az cen, s elnti Eurpa jelen tkeny rszt, most dlnyugatrl szakkelet s kelet fel. Ezt Molassz-tengernek hvjk. A rtegek klnbzsgei s egy msutnja a tengerek vltakozst hirdetik s egyszersmind a talaj mozgsra, szakadsaira s horpadsaira utalnak, melyek nyomban jrt a tenger. De kivltkp hirdeti a ta'aj ingadozst a modern Eurpa, zsia s Amerika nagy negylncainak kelte, mely a harmadkorba esik. Ekkor szlettek a mai fldsgek. bolyg vajdott s mhnek konvulziibl szortotta ki az Alpeseket a mostani magassgba s velk egytt mint fodrokat a Pirenket, az Apennint s a Krptokat. E hegysgek cscsait tlag grnit alkotja. Ltezett mr a jura- s a triasz-korszakban is emelkeds a mai Alpesek vidkn, s a grnit akkori szerny kpjait az els tengerek lerakodsai fdtk; de a harmad korszakban az addig szerny grnit- s gnajztmegeket a bels forrongs flszortotta a Montblanc s a Gerlachfalvi cscs magassgig; mshol meg a bazalt s a trachit-kpok emelkednek a magasba; ugyanis a rgi kristlyos kzetek, a grnitok, gnajzok, dioritok nem tudni mily oknl fogva megolvadtak a fld mhben, s mint klnfle bazaltok s trachitok radtak kifel. Magyarorszg terletn a trachit els megjelense az als oligocnbe, msok szerint a fels eocnbe esik. A har-

A FLD KORSZAKAI

125

madkorban nyer tlag alakot Magyarorszg is. Ekkor emel kednek trachit-hegyeink is; ha nem is oly magasra, mint a Csimborasszo s az Arart, de szles s hossz vonalban. Legelterjedtebb a trachit Tokaj s Eperjes kzt, ahol szmos kppal trte t a rgi kpzdmnyeket s lgyan odasimul a rgi mszfnnskokhoz Gmrben s Abaujban. A vulkni tevkenysg, tudjuk, hogy klnsen nagy intenzivitssal lp fl a tengerfenken vagy a tengerpartokon. A harmadkor rgibb szakaiban a mi zemplni, abauji s honti trachithegyeinknek helyn mg tenger terjengett. Ezt azrt kell felvennnk, mert harmadkori rtegeket tallunk a kpokon vagy azok elhegyein. gy pl. a honti trachithegyek oldal ban gazdag mszpadokat tallunk telve harmadkori kagylk kal, melyek mintegy felgyrt fodrai az eruptv cscsoknak. A Krptokban sokfle harmadkorszakbeli-rteg van, melye ket gy szoktak megklnbztetni: akvitni lpcs (oligcn), els vagy als, fels vagy msodik mediterrn lpcs (miocn), szarmata- vagy czerithium-lpcs (miocn), kongeria-rtegek (pliocn). Vgre a pliocnben a Moiassz-tenger elvonul s Eurpa lassankint mai krvonalait lti fl. A Molassz-tengert bizo nyra az Alpesek s a krlfekv fldsgek emelkedse szor totta vissza; lehet, hogy ez nagy erszakkal trtnt, s gy torldhattak fl azok a trmelkbl kpzdtt hegyek, ami lyenek a Rigi. A Rhone, P s Duna vlgye mg hatalmas Adria-szer blk lehettek. Magyarorszgot is mg tenger fdi, melybl azonban hdtlag emelkednek mr ki a Kr ptok redje, a Bakony, a Vrtes, a Pilis, a baranyai rgi hegysg, s a trachit kpok. A modern vilg kialakulsnak e vajdsait nem kell a kpzeletbl mertennk; a kpzeletet megszgyenti egy kirnduls a Krptokba s kivlt az Alpesekbe. Az Alpesek kpezik a harmadkori vilgvajdsnak mg srtetlen eml kt ; a vz, fagy s leveg, a napsugr s a szlvihar mg nem koptatta el szirtjeiket s gerinceiket; a geolgusok szerint az Alpesek mg fiatal, p hegyeknek benyomst teszik. Ezekrl a mg le nem koptatott kfalakrl s gerincekrl kell leolvasnunk a harmadkorszakbeli forradalmak trtnett. Ezek is tzzel, de nem petroleummal, hanem izz bazalt tal s trachittal dolgoztak; romba dntttk a rgi vilgot, kifesztettk oldalait; ris flddarabok szlltak le a mly sgbe s a trs helyn kimeredtek a grnitfaiak s ssze-vissza hnytk, hajltottk, fl-legrbtettk a flttk elterl

126

PROHSZKA OTTOKR

rtegeket, ttrtek rajtuk s mint Quinet mondja: a Mont blanc helyn dudorods, kp, egyre emelked hegy kpz dtt, azutn ttrte a flemelt rtegeket s kidugta rajtuk grnit-fejt. Hsnek nzhetjk, ki leveti palstjt, hogy kzdjn. A harmadkori vilg e vajdsait rta le Viktor Schef fel lces kltemnyben, melynek cme Der alte Granit: In unterirdischer Kammer Sprach grollend der alte Granit: Da droben den wssrigen Jammer, Den mach Ich jetzt lnger nicht m i t ! Langweilig wlzt das Gewsser Seine salzige Flut Obers Land, Statt stolzer und schner und besser, Wird alles voll Schlamm und voll Sand. Das gab' eine mitleidwerte Geologische Leimsiederei, Wenn die ganze Kruste der Erde Nur ein sedimentres Gebrn I Am End wird noch Fabel und Dichtung, Was ein Berg, was hoch und tief. Zum Teufel die Fltznng und Schichtung, Hurrah 1 ich werd eruptiv. Er sprach's und zum Beistand rief er Die tapfern Porphyre herbei. Die kristallinischen Schiefer Riss hhnisch er mitten entzwei. Das zischte und lohte und wallte, Als nahte das Ende der Welt; Selbst Grauwack, die zchtige Alte, Hat vor Schreck auf den Kopf sich gestellt. Auch Steinkohl und Zechstein und Trias, Entwichen, im Innern gesprengt, Laut jammert im Jura der Llas, Dass die Glut ihn von hinten versengt. Auch die Kalke, der Mergel, die Kreiden Sprachen spter mit wichtigem Ton: Was erstickte man nicht schon bei Zeiten Den Keim dieser Revolution! Doch vorwrts trotz Schichten und Seen, Drang siegreich der feurige Held, Bis dass er von sonnigen Hhen Zu Fussen sich schaute die Welt, Da sprach er mit Jodeln und Singen: Hurrah! das wre geglckt! Auch Unsereins kann's zu was bringen. Wenn er nur herzhaftiglich drckt Ily mozgalmas korszaknak trkpeit megrajzolni vajmi nehz lesz, s azrt e rszben a geolgusok is nagy tartz kodst tanstanak. Saporta rja: A tenger fdte Eurpa

A FLD KORSZAKAI

127

sok pontjt, m kor a harmadkor nagyszer peridusa kez ddtt. Jllehet sok s mlyen behat tengerblk has tottk szt a kontinenst, azrt Eurpa mgis kontinenst al kotott. A hegysgek lncolata, mely a modern Eurpnak csontvzt kpezi, mg nem emelkedett ki, vagy ha volt is helyn emelkeds, az csak szerny mreteket lttt. Taln az Alpesek helyn akkor ms hegysgek emelkedtek, me lyek azta elpusztultak. De ezt csak tapogatzva mondhat juk s bizonytani nem tudjuk. Annyi bizonyos, hogy a harmadkorszak bekezd peridusban az Alpesek s a Pirenk hosszban tengerek nyu tak el, melyek a fldsgbe bele nyltak s szigeteket krnykeztek, oly szigeteket, melyek nek irnyban eme'kedtek ki a ksbbi, modern hegyln colatok. A harmadkorszak tovbbi folyamn klnbz tengerek ms s ms bevgsokat eszkzlnek az eurpai kontinensbe; azonkvl a kontinensen magn desviz tavak keletkeztek, melyek pgy vltoztattk helyket, mint a tengerek. Hozzjrul, hogy a tavak nem lteztek mind egyidben s gyakran megtrtnt, hogy a tnak feneke flemel kedett s ismt szraz virnyt kpezett, mialatt mellette j tenger vagy j t mlyedt. Ezek a harmadkori tavak, va'amint a tuffk s vulkanikus hamuraksok szlltjk a bota niknak, a harmadkori flrnak rdekes alakjait. (Die Pflan zenwelt. 205. i.) E gondolatok vilgnl merengve nzzk a harmad kori Eurpa trkpeit; figyelemmel ksrjk a tengerek partjait s sszevetve azokat a jelen Eurpa trkpeivel, meg hatrozzuk, hogy mely orszgok, vrosok vidkei kpeztk akkor a tenger fenekt. (L. a III. s IV. trkpet.) Trjnk most t a harmadkori let jellemzsre. Dacra a sok kvletnek, senki sem mondhatja, hogy a flra s a fauna sorai hzagtalanul llnak szemeink eltt. Van sok rteg, mely bsgesen dnti a rgi let bizonys gait, de azutn tallkozunk ismt rtegekkel, melyek let bl semmi nyom sem maradt rnk. vakodnunk kell teht mg a harmadkori leletek lttra is attl, hogy a loklis flrt az akkori flra egsz vilgval ne azonostsuk s hogy a loklis flrkbl egymst kvet korszakokat ne alkossunk. Kezdjk az llatvilggal. Az eocnt hajnal-korszaknak hvjuk, mert a mai vilgalakulsnak s a mai letnek hajnala pirkad benne. Cso dlatos kikezdsekkel van tele, melyeken egyre megtk znk jdonsguk miatt s mgis gy vesszk szre, hogy

128

PROHSZKA OTTOKR

nem egszen ismeretlenek s idegenek elttnk. Azok a tl gyek, borostynok, bkkk gy nznek rnk, mintha isme rseink volnnak ; mg nem a mieink, de a jv fejldsnek alakja mr ki van pontozva rajtuk. Valahogy el vannak nyjtva, nagyobbak, mint a mieink, de egy gyes kz a mi forminkat varzsolhatn bellk. Mintha bennk aludnk a jvend let. Vagy olyanoknak tnnek fl, mint a csomk, melyekben sok szl van sszebogozva, s egymsba ktve; ezek az egyes szlak, mihelyt a csom megolddik, kln fejlenek. gy vagyunk az llatokkal i s ; meglepnek els te kintetre, de azutn szrevesszk, hogy ismersk. A tapir, az elefnt, az orrszarv valahogyan azokat a harmadkori llatokat utnozzk; azok a furcsa lflk s disznflk, nha karcsbb s kecsesebb, nha nehzkesebb s fejletlenebb alakulsban, mintha csak prftai alakok volnnak. gy va gyunk a krdzkkel is. Az eocn a vastagbrdek kzl a palaeotheriumot lp teti fl. Ezek a vastagbrek tapir-fle llatok, elrenylt orrmnnyal, melyet mozgathatnak. A palaeotherium mellett lp fl az anoplotherium (idov fegyver), a fegyvertelen l lat ; a krdzk s sokpatsok sszfoglalata. Ha a most l alakokhoz hasonltjuk, sok nemnek jellegt ismerjk fl rajta; orrszarvak, tevk, disznk hasonltanak hozz; nagy vastag farka evezsre val volt. Az anchitherium a lnak eldje; a hyopotamusa diszn. A krdzk, milyenek a mai faunt jellemzik, a szarvas, z, gazella, mg hinyzanak. Szp termete volt a xiphodon gracile-nek (gffos kard): gazellkra emlkeztet; nagy mint a zerge; feje mint az zik; nyaka, lbai karcsk; farka rvid. A fkon mr ott zrgtek a mkusflk, s az egerek mr vadsztak legyekre s rovarokra; a macskaflk is je lentkeznek ; de a nagy ragadozk mg fl nem tntek. Az eocnben a krtakorszak korl]jai mind kivesz tek ; nem akadunk tbb rjuk az eocn-rtegekben. Nem csak fajok, de nemek s csaldok is kipusztultak. Az ammonitok, belemnitok, melyek a msodik vilgkorszakban teljes virgzsra jutottak, kivesztek, csak az egy nautilus maradt meg hrmondnak. A csigk kzl szerepel a cerithium, a nagy planorbis helix, limnacus; a kagylk kzl pedig a cardium, venericardia, amilyenekhez hasonlkat a npolyi, gaetai piaco kon kosarakban knlgatnak, mint nevk mutatja, szvfor-

A FLD KORSZAKAI

129

mj kagylk. A tengernek ez ignytelen lakin kvl az eocnben megjelennek a cetek; csontjaikat itt-ott kocsi rakomnyszmra tallni. Azutn jtt a miocn. Alatta Eurpa mg jobban ki pl s a klima egyre a mi klmnkhoz kzeledik. A harmad korszak elejn melegebb volt; a miocn elejn mg olyan lehetett, mint manapsg Louisianban s a Kanri-szige teken vagy mint szak-Afrikban s Dl-Knban ; a miocn vgn hasonlthatott Szicilia, Madeira s Malaga klmjhoz. Kzp-Eurpban tlag ilyen lehetett, de szakon mr hidegebb volt. Islandban hinyzott mr a borostyn, de ciprus s sequoja volt mg. A klima a flrra tereli a figyelmet. Az svilgkorszakokban sem volt a fld takar nlkl. Tropikus pfrnyfk, risi zsurlk leptk el a szzies fldet. A ksznkorszak s a keuper flrja oly alakokat mutat, melyek a maiaktl teljesen eltnek s a jura s a krta sem szolgltat olyanokat, melyek kzel llnnak a mieinkhez. A harmadkorszakban mr lombos fk, cdrusok s ciprusok, plmk, bambusz, borostyn, mimzk, akcik, ksbb di-, nyir- s gerfk, tlgyek, jegenyk, fgk s plat nok takarjk a fldet. A miocnben mr oly kzel jutott a flra a mai flrhoz, hogy ugyanazt az arculatot mutatja. A legtbb akkori fajt a mai flrnak nemei al sorozhatjuk. Az akkori nemek kzl hat teljesen kiveszett s az j kor ban, a mi modern vilgunkban, fl nem lelhet. A meg egyezs azonban a miocn s a modern flra kzt csak a ne mekre terjed s nem a fajokra; homolg-fajoknak nevezi ezeket Heer s az lfajok satyinak tartja. Ezek genetikus sszefggsben llnnak; vannak azonban, melyek tvol esnek egymstl s ismt msok, melyek teljesen eltnek; ilyen a nagy zsurl, az equisetum procerum s nmely plma faj ; nagyon elt nmely tlgy-, fge-, ger- s nyirfafle is. A sequojk a harmadkori serdk fenyfli, ltalnos elterjedsnek rvendtek ; Grnlandban, Kamcsatkban vez tk a polris vidkeket. Most mr csak kt fajuk szorult meg a fld szerny zugolyban: a sequoja sempervirens s a sequoja gigantea. Az elbbi Kalifornia partvidkein nagy erdket kpez; az utbbi pedig, melyet mammutfnak is hivnak, Kalifornia belsejben fordul el 300320 lb magas s 2030 lb szles tmrj trzsekkel. A rtek takarjt az egyszikek kpeztk. A vizes, nyirkos helyeken a nd, kka s a cyperacek dszlettek;
Prohszka: Fld s g. II. 9

130

PROHSZKA OTTOKR

fkontingenst a flrnak azonban a ktszikek adtk, mi ltal a harmadkor a mi vilgunkhoz kzelebb ll, mint a krtakorszakhoz. A miocn-tavakat is vizirzsk leptk. Vz volt elg; tavak, lpok, folyk tarktottk a kon tinenst, olyan parttalan folyk, mint a mai Orinoko, mely mocsarakban kszik. E mocsarakban rtegesedett fl a mo csri flra barnasznn, mely annyi fosszil alakot s nhol hatalmas fatrzseket is rztt meg szmunkra, amilyenek Ngrd agyagos vzmossaibl kerlnek napvilgra. Barna szn nlunk is van elg; a tokodi, dorogi, srispi, nagygallai kszntelepek is e korbl valk; akkor teht a Gta s a Ge recse krl csendes medenck vagy tengerblk terjeng tek, melyeknek ellaposodott partjai krl kpzdtt a barna szn. A miocnt vgig ksrhetjk Eurpn; mindenfel tallunk kisebb-nagyobb medencket s szz s mg annl tbb mrfldre terjed telepeket. Ide tartoznak Galcia, Magyarorszg, Erdly, Romnia, Szicilia sbnyi; a hres Wielicka-i srtegek szintn a miocnbl valk. A miocn-tenger csiga- s kagylbsgvel elnyomja a geolgust; nem tallni ltalnos vezr-kagylt. Egyes helye ken egyik-msik csigahj seglyvel mg csak eligazodni valahogy a rtegek kzt, de ezek a fosszilalakok helyi jelen tsgek s nem nyjtanak ltalnos szempontokat. A svj ciak t lpcsre osztjk be a miocnt: a tongri, aquitn, szrke-molassz, helvt s oeningeni lpcsre : mshol mint nlunk is, megklnbztetik elszr az als mediterrn emeletet, a II. mediterrn-emeletet vagyis a Lajta-meszet, a fels gynevezett szarmata-emeletet, melynek legjellemzbb kvletei klnsen a cerithium pictum s c. rubiginosum. Budapestnek pleti s kfarag anyaga legnagyobbrszt a cerithium-msz. Kbnya, Promontor, Kis-Ttny s Ss kt bnyi venknt tetemes mennyisgt szolgltatjk egy oly knek, melynl jobbat alig kvnhatni. Elbnni vele knny, nemcsak faraghat, hanem frszelhet i s ; a lgbeliek hatsnak erlyesen ellenll, st azzal a tulajdonsg gal br, hogy a bnybl kivve, szilrdsga a lgen nvek szik. Hogy a falazson kvl mennyire alkalmas kfaragsra, st a szobrszati mvekre, a lnchd oroszlnjai, a Margithd mfaragvnyai, az alagt homlokzata, az akad mia palotja bizonytjk)). (Szab J. Eladsok a geolgia krbl.) Az llatvilg is egyre hasonlbb lesz a mienkhez. A palaeotherium s a lophiodon, melyeknek az eocnben tbb fajul'

A FLD KORSZAKAI

131

volt, gyrlnek. A vastagbrek az emlsknek telt te szik. Tekintlyes alakjaik a mastodon (fj,aorcs csecs) s a dinotherium (Sstv? rmletes) az elefntok eldjei; alkatukra, koponyjukra s hatalmas agyaraikra nzve egy tipust alkotnak. Zpfogaik a rg felletkn sorban ll, kpalak dudorodsokkal brnak, a kemny s rostos nvnyzet megrlsre : onnan a nevk, csecsfog ak Mg nagyobb volt a dinotherium, llkapcsban kt lefel hajlott agyarral. Elnyl, nagy ormnyuk lehetett, mellyel a hajlott agyarak dacra is tpllkukhoz juthat tak. Legtbb faja volt az orrszarvaknak. Az anchitherium (l-fle), az amphicyon (kutyafle), a hyopotamus (sertsfle) az eocnbl tmennek a miocnbe. A hipparion, igen kzel ll mr lovainkhoz, de karcsbb s kecsesebb. A sertsekre emlkeztet az anthracotherium ; nagy mint az kr; alakja serts, hosszan elnyjtott, sertsfle ormnnyal; htra hajtott, vadkanra emlkeztet agyarakkal. Ezek a tpu sok mind a tapirok, elefntok, orrszarvak, lovak, kutyk, sertsek salakjai A mindig zld erdkben a mesopitheeus pentelicus, a miocni majom ugrlt; pentelicusnak hvjk, mert az els csontvzat Pikermiben, a Pentelikon-hegynek lbnl tall tk. Talltak ksbb Wrttenbergben, Salmendingen mellett is majom-csontokat. Ragadoz kevs van ; virgzsi koruk a pliocnbe esik. Fltnik a machairodus (py^aipx ks) ris macska, mely a bengli tigrisnl nagyobb volt s fogai rl, melyek kseknek is beillenk, ksesmacsknak hv hat. Vannak mg ms llatok, melyek hinkra, vidrkra, cibet-macskkra emlkeztetnek. Nem feledkezhetnk meg a miocn faunjrl szlva azokrl az ris szalamandrkrl sem, melyeknek egy pld nyt Oeningenben (Baden) talltk meg. Scheuchzer, a z richi orvos, c kvletet a diluvilis ember kvletnek tar totta, ki tanja lehetett a vzznnek ; erre vonatkoznak elbsult versei is a geolgus-orvosnak :
Betrbtes Beingerst von einem armen Snder, Erweich' das steinern Herz der neuen Bosheitskinder.

Valban furcsa rzelmekkel ll meg az ember ez sszalamandra megkvlt alakja eltt, ha azt a zrichi politechnicum mzeumban Scheuchzer rzelmeivel nzi; vala mint, hogy nem llhatja meg, hogy ne mosolyogjon az reg, derk Scheuchzernek vilgraszl baklvsn, ki a szala-

9*

132

PROHSZKA OTTOKR

mandrt sembernek nzte. Cuvier ismerte fl a kvletben a szalamandra tpust s salamandra gigantea nevet adott neki, melyet azutn Andrias Scheuchzeri nvre vltoztat tak, andrias vagyis emberfle; ms szval: alak, melyet Scheuchzer embernek nzett. A harmadkorszaknak hozznk legkzelebb es peri dusa a pliocn A pliocnben a Molassz-tenger elvonul s Eurpa mai krvonalait lti fl. A klima a mienkhez hasonul, eurpaiv lesz. Az eocnben mg rk nyarunk volt; a miocnben mr hltnk, de mgcsak olyan madeiri s algri tl jrt; a pliocn mr hval, jggel vonul be. A miocn vgt s a plio cn elejt jellemz llatvilgot az gynevezett congeriartegekben tallni, melyek kivltkp a kzp- s az als Duna-vlgyben, Kzp-Olaszorszgban s Dl-Franciaorszg ban terlnek el. Csigk s kagylk, melyek mg ma is lnek, jellemzik a pliocn-rtegeket, melyek nhol igen hatal masak. Klnben a lszben s a homokban a rtegek vas tagsga vagy vkonysga nem dnt. Nhol mlyen'lent akadunk egy mastodon vagy mammut csontjaira, mshol alig nhny lbnyira a fldfellettl. Az llatvilgot nagy fevk, klnbz elefntok s lovak, azutn ragadoz llatok, hink, barlangi medvk, felis spelaeus, ursus spelaeus jellemzik. A pocn-l a mio cnbl fejlik a mai alakk; az equus fossilis kzps helyet foglal a miocni hipparion s a mai l kzt. Marcellin Boule a pliocni rtegekben oly kutyaflkre akadt, melyek egye stettk magukban a farkas, sakl s rka jellegeit. A flra a miocnben lte Eurpban aranykort. Pl mk, sequojk, vzililiomok s ltuszvirgok tarktottk. Senegambia folyihoz, Gujana szavanihoz, India lagunihoz kell elzarndokolnunk, ha fogalmat akarunk rla alkotni. A pliocnben a flra mr elszegnyedett, a plma elkltztt. A pliocnben mr a Zsilvlgynek nem volt az a flrja, melyet Staub M. a magyar geolgiai intzet vknyveiben ismertetett, s mely mostanban Dl-Amerikt jellemzi. A barnaszn-korszaknak (miocn) plmi akkor Szilziban s Teplitzben ez utbbi helyen a barnaszn homokkvben akadtak 1889-ben lltlag plmatrzsre mr nem pom pztak. Az egyre kemnyebb telek a nvnyzet knyes r szt dl fel szortottk s az azeltt lombjukat nem hullat, rkzld fk s cserjk helyett, szkor lombhullat s tli lmot alv alakokat lptettek fl. A vilg szine gy lassan-

A FLD KORSZAKAI

133

kint elvltozott; az idegenszersg s meseszersg sznpom ps ftyola ehullt rla s magra lttte a jelen faunnak s flrnak vonsait. A tnyt nem tagadhatjuk, hogy az alakok folyton kzelednek egymshoz, rintkeznek s egymsba olvadnak ; ami most l, az rgen itt nem lt; nem ltek ezek a fajok s nemek; rgebben nem ltek mg a tpusok sem, s ha mg tovbb haladunk a szrke mltba, akkor a maiak csoportjaira s csaldjaira sem akadunk. Ezt hirdetik az evolcinak remnyteljes kiterjeszti, mialatt Kerner vagy Marilaun e vlemnyben csodahitet It s msok is a ftpusoknak kezdet ta val ltezst tantjk. Mindnyjan beismerik, hogy jrtak klnbz vilgok, klnbz flrk s faunk az egyes vidkek fltt. Beisme rik azt is, hogy a rgi rtegekben idegenszerbbek s a ksbbi rtegekben ismersebbek az alakok; de beismerik azt is, hogy egy vglegesen rvnyes osztlyozsra s az egsz fldre rvnyes vilgkorszakoknak megllaptsra adataink mg nem kpestenek. Vilgkorszakok vltakoztak, tengerek jrtak ; azt tudjuk; de a faunnak s flrnak tzetes meg hatrozst csak akkor adhatjuk majd, ha mindenfel flkutattuk a fld rtegeit s ha valamikp megtudtuk azt is, ami most az cenok feneke alatt rejtzik. Azt, hogy szrazfldi gerinces llat nem jelentkezett a fldn a kszn korszak eltt, azt nem tudhatjuk; azt, hogy virgos n vny nem volt a ksznkorszakban, azt sem tudhatjuk; azt, hogy a jura- s krtakorszakban a szrazfldi let milyen volt, az eddigi adatok utn, szintn meg nem tlhet jk. Mg nagyon is a vidkszersg jellegt viselik magu kon adataink, s nem biztost rjuk ptett kombincink azirnt, hogy a vilgkorszakok egymsutnjban s jellem zsben gykeres vltoztatsokat ne eszkzljnk. 2. Dilaoium. Jg s vz jellemzi e korszakot. Vzzn vagy vizznk ramlanak a fld htn ; jg bortja Eurpa nagy rszt* Skandinvia hegyeirl leereszkednek a jgrak Fels-Nmet orszgba, Holland s Belgiumba. Lyell azt gondolta, hogy Skandinvia sziklapadjt a diluviumban tenger vette krl, s hogy e tengeren szllinkztak le a jghegyek mint ma is s hogy ezek a jghegyek sziklt, trmelket hoztak htu kon a Skandinv partokrl, melyekrl leszakadtak s azt hintettk szt, mikor megolvadtak Fels-Nmetorszg lap-

134

PROHSZKA OTTOKR

lyain. Torell szerint a diluviumban nem szerepeltek sz jghegyek, hanem jgrak. Nzete szerint a diluvium kez detn Skandinvit nem krnykezte tenger, hanem szraz fldi sszekttetse volt Nmetorszggal, Anglival s Irlanddal, mint ahogy a harmadkorban Grnlanddal s szakAmerikval. Annyi bizonyos, hogy sem a Calais-i csatorna, sem a Nord- s Ostsee nem ltezett mai alakjban. Mikor teht a hmrsk egyre szllt, jgrak kpzdtek a Skandinv-hegyeken s azok leereszkedtek mlyen a mai Nmet orszg bensejbe. A skt hegyekrl, az Alpesek s Pirenkrl, valamint a Krptokrl is lenyltak ezek az risi jgrak. Az Alpesekrl lenyltak Mnchenig; a Fels-Rajna vlgye, a svjci tavak s a bdeni t, tovbb a szp bajor tavak risi jgrak voltak. Ezek a jgekk flszntottk a fldet s mornkat, vagyis k- s iszapsncokat torlaszoltak fl oldalt s maguk eltt, melyek hajdani birodalmaiknak hatrvonalait kpezik. Azonkvl htukon kis s nagy szik lkat hoztak a skandinv hegyekrl s az Alpesekrl s azokat sztszrtk messze a laplyban. A harmadkorszakbeli rte geket mindenfel agyag, homok, kavics, trmelk fdi. Ezek nek magyarzatra ezeltt csak nagy folykat vettek fl, de most mr rjttek, hogy a folyk legfllebb szllthatjk ez anyagot, de tulajdonkpeni kialaktsa a jgrakra volt bzva. A jgr az alapmornn csszik elre, mely a nyoms ltal megrltt s ssze-visszakarcolt kvekbl s iszapbl ll; ezzel az alapmornval kisimtja a sziklkat. Azt teszi, amit mi, mikor egy gyertyatartt gipszporral tiszttunk; a finom porral csupa apr, kis karcolatot eszkzlnk a fmes trgy felletn, melyek a fnyt reflektljk, teht a trgyat fnyess s tapintsunkra nzve simv teszik. Az alap mornval fnyestette s simtotta ki a jgr a hegysgek sziklit s e sima felletek els tekintetre mutatjk a jgrak nak hajdani uralmt s jelzik irnyukat. Ha a talaj, melyen a jgr elre kszik, laza, gyhogy nem kpes ellentllni az elrenyomul jgtmeg nyomsnak, akkor a jgr teljesen gy viselkedik mint az eke; belehatol a fldbe s gyakran nhny mternyire flemeli, flforgatja s elretolja a fldet. gy szntottk fl sokhelyen a jgrak a fels krtnak s a harmadkorszaknak rtegeit; flhasogat tk lazbb kzeteiket s egymsra hnytk a szikladarabokat. A jgrak teht hoztak is sokfle kzetet skt s skandinv hegyekrl vagy az Alpesekrl le a laplyba; sokfle gnajz,

435 tarka grnit, porfir, szienit, diabasz, diorit, bazalt, kvarc kpezi kincsket, melyet a kben szegnyebb laplynak ajndkba hoztak; ugyanakkor e szikladarabokat, ha a jg repedseibe kerltek, hasogattk, zztk, kszrltk, hen gergettk s a lent fekv kveken s talajon rlve, mngolva hengeredtek elre; gy keletkezett ezekbl a megrlt kvek bl kis s nagyszem kavics, mindenfle agyag, lsz, a talajfldnek sokfle keverke; a jgrak rltek finom homokot s a megrlt keverknek legfinomabb iszapjt leblgette az alapmornn vgigteregette a vz. A jgraknak e sziklarl tevkenysge szlltotta a lsz-anyagot. Lehet, hogy mshol ms keletkezse volt a lsznek ; gy pldul Richthofen az risi, knai lsz-padokat a lgbeliek behatsnak tulajdontja; ugyanis a sziklk a levegn sztmllnak s a finom port a szl sztviszi s ahol a talajviszonyok arravalk, fltorlaszolja. A vznek is nagy szerep jutott a diluviumban. Gondol hatjuk, hogy mikor e rengeteg jgrak olvadni kezdtek, mifle rengeteg folyk vjtk bele medreiket a jgbe. Tbb milli ngyzetkilomter volt a jg birodalma s a jgkregnek vastagsga is megfelel volt. Valamint most a folyamok harmadkori gyakban hmplygnek, akkor jggyakban vjtak maguknak utat. Az orografiai s hidrogrfiai kpet akkor a jg torldsa, a jghegyek s jgdombok alkottak; ezek szerint igazodott az akkori folyk irnya; nhol a vz megakadt s tavakat kpezett, msutt a jgfeneket ttrte s a fldben nagy erzikat eszkzlt. Ki nem gynyrkdtt volna, ha Lucernban jr , a Gletschergarten nagyszer ltvnyossga n, azokon a hatalmas csuporalak kivjsokon, melyeket a jgr hasadkaiba lezg vz forgatott kvek seglyvel a sziklkban eszkzlt. Kinek ne tntek volna fl, ha Fels-Nmetorszgban jrt, azok a dombok, tavak, azok a furcsa sncszer magaslatok, melyek agyagbl, homokbl, kavicsbl llnak? Ezekrl azt olvassuk Baedekernkben: eine Mornenlandschaft. Valban e vidkeket a jgrak szntottk, fodroztk, trtk fl s azok teregettk el flttk azt a trmelkes rteget, azt az agyagot, kavi csot, melyet a tudomny diluviumnak hv. Mshol szemnkbe tlenek a rgi folyamoknak gyai, melyek most mr szra zak, vagy ha a modern korban is hmplygetik mg vizeiket, rgi partjaik magas sznvonala mutatja rszben letnt dics sgket, rszben az erzi hatalmt. Noch jetzt zeigt uns die Bodenkonfiguration der norddeutschen Tiefebene alte,

A FLD KORSZAKAI

136

PROHSZKA OTTOKR

weite Talniederungen, die ihrer ganzen Lage und Beschaffen heit nach nichts anderes vorstellen, als die Bette, welche die grossen Strme der glazialen Abflussgewsser einstens in den weichen und lockeren Grundmornenboden gerissen haben. Diese breiten Niederungen verlaufen nmlich in einer Richtung, welche dem jeweiligen Rande des abschmelzenden Gletscherstockes parallel war. (Geologische Skizzen aus der Eiszeit Europas. Von Dr. Fr. Westhoff. Natur u. Offenb. 1892. 170. 1.) Teht a diluvium vizei s znvizei, a jgrak s a nyo mukban jr nagy diluvilis folyamok redztk s fodroztk a harmadkorszak utn elvltozott vilg fellett. A vz hordta fl a sokszor tbb szz lbnyi vastag lszrtegeket ; az teregette szt a jgraktl hengergetett s fnyes pitykvekk csiszolt kavicsot; az tlttte meg a barlangokat agyaggal, kvekkel s csontokkal. De aki csak nagy folykat s radsokat kpzel, az nem fogta fl a diluviumnak jellemz kpt. A diluviumot sszefggsbe kell hoznunk a jgrakkal, az szaki fldteke eljegesedsvel, azokkal a jgmedrekben iraml folykkal s a jgolvads nyomban fllpett katasz trfkkal ; ez a diluvium arculata. Minderrl rtekeztem mr, a katasztrfkrl szlvn. Kiterjeszkedtem ott a diluvium s az eljegesedsek oksgi kapcsolatra, az eljegesedsnek sejtelmes okaira, az eljege sedseknek ismtelt elhatalmasodsra. A diluviumban a tenger is megmozdult; a diluvium hossz vszzadaiban ismt nagy s vltozatos elrasztsok trtnnek. A Szahara tenger volt; Olasz- s Franciaorszgot is jrszben tenger borltja. Az Apenninek alluvilis agyag jban, a Rajna vlgyben s az Al-Duna mellkein sok a tengeri kagyl. Az egsz kelet-eurpai alfld a Krptoktl szakra s keletre az Uraiig nagy tenger volt, melybl egy szigetecske sem emelkedik ki. Az Ural-Kaspi vidk s szaki Szibiria alfldje csupa vz. szak-Amerika nagyrsze is vz alatt volt. Az gynevezett Champlain-agyag New-York mellett 100 lbnyira van a mai tengerszn fltt, a Champlaini-t mellett 400, Montreal mellett 500, Labradorban 860 s a grnlandi partok szaki rszn meg pen 1800 lbnyi magassgban. Haznk mostani orografiai s hidrogrfiai kpt a pliocn korszaknak vgn kapta, midn a Magyarorszg kzps s dli rszt elbort desviz tenger, a levantei tenger, az aldunai szorosok ttrse utn leapadt s a magyar Alfld

A FLD KORSZAKAI

137

szrazz lett. Hogy azutn mily idk vltakoztak haznk s Eurpa fltt s meddig tartott a mammut s a gyapjas orrszarv uralma, mikor ksznttt be az a kor, melyben a jgrak hatalmt a Magas Ttrban is a mornak hirdetik, azt nem tudjuk. Ebben a diluvilis idben [midn] a MagasTtra annyira be volt bortva hval-jggel, hogy elsrend gleccserjei, a fehrt-vlgyi, a tarpatak-vlgyi, a felka-vlgyi, de fleg a roppant kiterjeds menguszfalu-vlgyi lertek egsz a hegysg lbig, a Gymbr is jgbeburkolt havas volt, krlbell olyformn, mint most a Dachstein, mg ellenben a Magas-Tt a annyira lehetett bejegesedve, mint most a Montblanc-lncolat, st taln az Uj-Seelandi Alpesek. A pliocnben trtnik meg a harmadkori, nagy vilg elvltozs ; akkor lptek fl azok a tnyezk, melyek a jg raknak risi nvekedst eszkzltk. Sok es jrt; a klima lehlt, a jgrak leksztak a hegyekrl s puszttottk vagy ahol lehetett, dl fel szortottk a pliocn faunt s flrt. Arcelin beszli, hogy az angol Cromerben, egy pliocn erd nek romjai kzt, melyet a jgr puszttott el, tallni csontjt sok emlsnek, hromfle elefntnak : az elephas meridionalis, elephas antiquus s az elephas primigeniusnak. A pliocn az elefntok korszaka, melyekbl akkor sokfle faj lt. Malta szigetn is volt egy kis elefnt, mely nem ntt nagyobbra, mint egy borj. Ez elefntok kzl a leghresebb az elephas primigenius, a mammut, melyrl a katasztrfkrl rtekezve, eleget szltam. A cromeri erdben tovbb rakadtak a vzilnak s kt orrszarvnak, sok szarvasnak s lnak, a mr emltett machairodusnak s hdoknak csontjaira. Ezek az llatok tani voltak a pliocni jgrak elnyomulsnak. Az tmenet a pliocnbl a negyedik korszakba, az gynevezett kvaternrbe, alig vehet szre. A jgrak nha elnyomultak, nha meg visszahzdtak; a fauna lassankint elvltozott; az elephas meridionalis fnt kiveszett s Olaszorszgba hz dott vissza ; mialatt az elephas antiquus s primigenius mg tartotta magt, s tartotta magt mg akkor is, midn a jg rak elrtk legnagyobb kiterjedsket, mikor a Rhonejgr Lyonig terjedt 400 km hosszsgban s az Eggishorn alatt a jg 1680 m vastag volt. Mily sznalommal tekint* hetnk e gondolatok vilgossgban a mostani Rhonejgrra, mely fltt a hres Furca-t vezet el; mg most is megigzen omlanak vilgoszld redi a sziklafalrl, de sok ezer v eltt a Rhone vlgye le Wallis fel, hol most gynyr utak kgyznak, ki volt tltve jggel, mely tvetdtt a

138

PROHSZKA OTTOKR

hegygerinceken s vgighzdott az Aar-vlgyn, kelet fel pedig sszentt a Rajna-jgrral s elkszott Mnchenig. A jgkorszak ez elhatalmasodsakor a leveg bizonyra jl lehlt, de azrt nem kell azt gondolnunk, hogy tvol a jg raktl nem lhettek az elefntok mg Eurpban is. Les grands mammifres, qui vivaient dans les plaines, loin des centres de glaciation ou ne s'en approchaient qu'exceptionellement, n'appartient pas la faun borale. L'lphant antique continuait vivre en Europe et le mastodonte n'avait pas disparu del'Amrique du Nord. Les mammifres de la faun borale restaient cantonns dans l'extrme du Nord, peuttre dans les plaines de la Sibrie, qui s'tendaient bien plus loin que maintenant dans la direction du nord. (A. Arcelin, L'poque glaciaire. 76. 1.) A jgrak is ngadoznak, s biztosak vagyunk rla, hogy legalbb kt eljegeseds volt Eurpban; az els nagy elhatalmasods utn ugyan s a jg ersebben kezdett ol vadni, a jgrak el-eltnedeztek a aplyokb s az let visszafoglalta az elvesztett trt. Az elephas antiquus, a rhinoceros Merckii, a hippopotamus meg'nt Angliig vetd nek. Sok es esik s a jg is olvad s risi folyk hmplyg nek, sok helyen hatalmas tu"artegek kpzdnek s a vz erakja az agyagpadokat s ponkokat. Az elephas antiquus s a rhinoceros Merckii csontjait megtalltk vegyesen emberi maradvnyokkal is, de vjjon a fidnek rtegei, melyekben e maradvnyok rejtztek, nem voltak-e megbolygatva, azirnt a legtbb helyen ktsg forgott fnn. A taubachi leletet mindjrt megemltem. ltalnos a vlemny, hogy az els interglacilis peridus utn a klima ismt elvltozott s az eurpai fauna hatrozottan j alakot lttt. A klima hideg s szrazabb lett s ekkor trtnt, hogy az iramgm lejtt egsz a Pirenkig. Ez idszakban a jgrak jra kiter jedtek, de tvolrl sem annyira mint az els peridusban; a msodik jgrnak fllpte, mely jra a klmnak elhatal masod ridegsgre utal s a sok csapadk pusztthatta ki az elephas antiquust s utna a mammutot is. S mikor tnik fl az ember Eurpban? biztos, hogy a jgkorszakban; csak arrl folyik a vita, vjjon az els elje gesedst meglte-e mr, vagy pedig, vjjon a kt eljegesedst elvlaszt idkzben jelent-e meg Eurpa nem nagyon mo solyg virnyain? Az ltalnosabb nzet az, hogy az ember csak az utols jgkorszakban s e jgkorszakot megelz interglacilis idkzben jelent meg Eurpban. Az els jg-

A FLD KORSZAKAI

139

korszak trmelkes s kavicsos s agyagos kpzdseiben ugyanis a legtbb geolgus nem akar rismerni biztos em beri nyomokra. Vagy jobban mondva: az emberi nyomok csak a nagy eljegesedsnek a peremn tallhatk; mr pe dig ha az ember a nagy eljegeseds eltt is lt volna Eur pban, nem volna ok r, hogy mirt ne akadnnk nyomaira ezeken a jg ltal elbortott helyeken is? Ez a krlmny magyarzza meg azt is, hogy mirt tallni annyi ember nyomot Franciaorszgban s mirt arnylag oly keveset Nmetorszgban; az eljegeseds ugyanis elbortotta Nmet orszgnak nagyobb rszt, mg Franciaorszg sokkal szaba dabb volt s a faunnak s flrnak, valamint a glacilis em berisgnek menedkhelyl szolglt. Azt teht btran llthatni, hogy a jgkorszakban je lent meg az ember Eurpban. Nmelyek azt is tagadsba vettk, vjjon az selefntok legszvsabb alakjval, a mammuttal harcolt-e az ember. Emltettem mr, hogy az elephas meridionalis s az e. antiquus nem brtk ki a hmrsk alszllst s elbb vesztek ki, de a mammut tovbb tartotta fnn magt a jgtl szabad helyeken. Nem ktelke dnk benne, hogy a mammut tlte a nagy jgr-idszakot s az interglacilis flledsnek mg tanja volt. Msok azt gondoljk, hogy az els eljegesedsi idszak kiirtotta az elefntok sszes fajait Eurpban s nem adnak sokat az ellenkez bizonytkokra. Azt mondjk ugyanis: ht hol talljuk az embernek s a mammutnak maradvnyait vegye sen? Nemde a jgkorszak homokrtegeiben, melyeket a jgr teregetett szt, de fl is t r t ; azutn a kavicsrtegekben akadunk rjuk, melyeket a hatalmas folyamok rja tbbszr flforgatott; tovbb a lszben, mely a jgraknak s a szl nek kszni ltt, s melyet a vz sokszorosan torlasztott s megint sztmosott, gyhogy nmely helyen alig egy mterny mlysgben mr ott rejlik a mammutcsont, mshol meg szz lbnyi mlysgben; vgl a barlangok agyagj ban. Brmint kerltek is a mammutcsontok a barlangokba, knnyen megeshetett, hogy ahol emberek laktak, ott a bar langok feneke is sokfle bolygatst szenvedhetett. Mivel teht nincs kizrva, hogy egy s ugyanabba a rtegbe ke rlhettek ksbbi bolygats s kevereds kvetkeztben a mammutcsontok s az emberi maradvnyok, akr csontok, akr tzk- s msfle szerszmok vagy hulladkok legye nek, azrt a leletek kzs helye nem bizonytja az egykor sgot.

140

PROHSZKA OTTOKR

A nmet anthropolgiai trsasgnak 1892-ben, Ulmban tartott gylsn R. Virchow konstatlta, hogy az em ber kort az iramgm korszakn tlra nem tehetjk az eddigi bizonytkok szerint, s hogy az az llts, mely szerint az ember az elephas primigeniusnak, a mammutnk kor trsa volt volna, nem llja meg minden nehzsggel szemben a helyet. A nehzsgeket az imnt emltettem. Azta p a jgkorszak klasszikus leihelyn, a weimariTaubachban akadtak egy rtegre, mely mg nem volt megbolygatva, s melyben az elephas antiquus, a rhinoceros Merckii, a bison priscus, teht csupa els jegesedsi korszakbl val llatnak csontjai kzt egy gyermekfogra akadtak. E gyermekfog bizonytan, hogy az ember nemcsak a mammutnk, hanem az elephas antiquusnak is volt volna kortrsa. Minden egyes leletet kln kell megvizsglni s a kon krt adatokbl kell azutn a korszakra kvetkeztetni Hogy sok lelet a rtegek rintetlensge ellen emelt kifogsok miatt szmtsba nem kerl, sok ms pedig a diluviumnak eslyekben s vltozatokban gazdag tarkasga miatt tj kozst nem nyjt, azt apriori is elkpzelhetjk. Voltak, kik az embert jgkorszakelttinek, voltak, kik harmadkorszakbelmek lltottk, de bizonytkaik nem voltak dntk. Nagy tekintlyek abban egyeznek meg, hogy az inter glacilis korszakba tehetjk az ember feltnsi idejt Eurp ban. En rsum, on ne connait pas aetuellement de traces authentiques de l'homme, remontant jusqu la premiere phase glaciaire, qui marque les debuts des temps quternaires; l'homme rest done pas prglaciaire... D'une facon plus generale, on peut affirrner, qu'il est arriv dans l'Europe occidentale la fin de la priode interglaciaire, alors que vivait encore l'lphant antique et le Rhinoceros de Merck. (A Arcelin, L'poque glaciaire. Compte rend du Congrs Scientifique des Catholiques. 1891. Anthropologie. Paris. 83.1.) B. Dawkins, angol paleontolgus szavait citlja Ranke (Der Mensch II. k. 458 1.) : Menschliche berreste, denen man mit Sicherheit ein hheres als diluviales Alter zuschrei ben knnte, hat man bis jetzt in keinem Teile von Europa gefunden. Das palolithische Volk, oder die Vlker, trat in Europa zu gleich mit der dieser Zeit eignen Fauna auf und verschwand dann, nachdem es hier eine Zeitlang gelebt, deren Dauer man aus den ungeheuren physischen und kli matischen Vernderungen entnehmen kann, schliesslich wie der. Es deutet nichts darauf hin, dass es geistig niedriger
1

A FLD KORSZAKAI

141

als viele der jetzt lebenden wilden Rassen gestanden hat, oder nher mit den Tieren verwandt war. Die Spuren, die es hinterlassen hat, geben uns keinerlei Aufschluss ber die Richtigkeit oder Unrichtigkeit der Entwicklungstheorie ; denn wenn man einerseits behauptet, das erste Auftreten des Menschen als Mensch und nicht als menschhnliches Tier, sei mit dieser Lehre unvereinbar, so muss man ande rerseits entgegnen, die seit seinem ersten Auftreten in der Diluvialperiode und der Gegenwart verlaufene Zeit sei zu klein, um merkliche physiche und geistige Vernderungen hervorzurufen. Man darf ferner nicht vergessen, dass wir bloss das Alter des Menschen in Europa untersucht haben und nicht die allgemeine Frage, wann berhaupt er zuerst auf der Erde aufgetreten sei; zwei Fragen, die man hufig durcheinander w i r f t . . . Die hohem Affen sind in den miocnen und pliocnen Schichten Europas vertreten, welche in einigen Fllen die Charaktere verschiedener jetzt lebender Arten in sich vereinigen, allein keinerlei Neigungen ze gen, menschliche Charaktere anzunehmen. Man muss zugeben, dass das Studium der fossilen berreste auf das V erhltniss des Menschen zu den Tieren ebensowenig Licht wirft wie die geschichtlichen Urkunden. Der Historiker beginnt seine Arbeiten m t der hohen Zivilisation in Assyrien und Egypten, und kann die Stufen, auf denen dieselbe erreicht wurde, nur vermuten; der Palontolog findet die Spuren des Menschen in den diluvialen Schichten, und auch er kann ber die Stufen, auf denen der Mensch zu der aus den gefun denen Gerten zu erschliessenden Kultur sich erhoben hat, nur Vermutungen haben. Allein der Palontolog hat nach gewiesen, dass der Mensch lter ist, als der Historiker ver mutet hatte. Keiner von beiden aber hat etwas zur Lsung des Problems seines Ursprunges beigetragen. E hossz idzetben sok megszvlelend megjegyzsre akadunk. Egyrszt Dawkins is hangoztatja, amit azutn Ranke is elfogad, hogy az ember bizonyra tanja a jg korszaknak, ha nem is az elsnek, legalbb a msodiknak. Ugyanezt hirdeti Credner: Nincs ktsg benne, hogy az ember a diluvilis llatvilgnak kortrsa volt s szemtanja az szaki flteke msodik eljegesedsnek)). (Elemente der Geologie, Leipzig 1887. 756 lap.) Azutn okos mrsklettel mutat r a paleontolginak eddigi sikertelensgre, ami az embernek az llatbl val evolcijt illeti s vgre igen cl szeren hangoztatja a klnbsget, melyre slyt kell fektet-

142

PROHSZKA OTTOKR

nnk, s mely e kt krdst szembe lltja egymssal: mi kor jelent meg az ember Eurpban s mikor jelent meg az ember a ldft? az elbbire nzve a felelet az, hogy az interglacilis peridusban jelent meg Eurpban; a msikra fele ietet mg nem tudunk termszettudomnyos alapon. Erre nzve ismerni kellene ms vilgrszeknek paleontolgii adatait is; azokat pedig az egy Amerikt kivve mg homly fdi. Amerikban azonban mr sok mindenfle adatot gyj tttek az samerikai embernek illusztrlsra, melyek bizonytjk, hogy az amerikai ember is rgi. A kutatsok fldertettk azt, hogy Ameriknak is volt kt, egymst kvet jgkorszaka s annyit kitudhattunk, hogy ott is lte zett mr az ember, ha nem az els jgkorszak alatt, ht bizonyra az interglacilis idkzben. Az amerikai sieletek azt is bizonytjk, hogy az ame rikai ember csontvza teljesen hasonl az eurpai sember hez. Ez rendkvl fontos adat s annl meglepbb, mert az emlsllatvilg az j s az vilgban pen nem egy forma, st fontos klnbsgeket tntet fl. Ugyanez a hasonl sg vehet szre az emberi mveken is; az amerikai ember fegyverei, szerszmai, bgri ugyanazokat az alakokat, vl tozatokat s ktmnyeket tntetik fl, melyeket az eurpai kultra rlelt meg els, gyarl kiindulsaiban. Partout aussi nous voyons les mmes instincts de sociabilit; partout les mmes besoins amnent les mmes recherches pour les satisfaire. L'identit de gni de l'homme dans tous les regions, sous tout les climats, me parat au moins aussi frap pante que la similitude de son squelette. (Nadaillac, Les plus anciens vestiges de Phomme en Amerique. Compte rend du Cong. scientifique 1891. Anthropologie 129. 1.) Ezt a tnyt nem szabad szem ell vesztennk. Az ember, ami csontvzt s rtelmi kultrjt illeti, mindentt ugyanaz. Az llatok vilga nem ugyanaz. Ameriknak harmad- s negyed-korszakbeli emls faunja igen klnbzik az eurpai s afrikai egykor llatvilgtl. Ausztrliban ezek a klnb sgek mg nagyobbak. Az ausztrliai rgcslk, a ragadozk, a fevk, ha oly nagyok voltak is, mint a vzilovak, mind mh lepny nlkliek. S e klnbz faunk kzt l emberek mgis mind egyforma csontvzzal brnak ; a legrgibb ameri kaiak s a legrgibb ausztrliaiak, az ris vastagbreknek s mhlepny nlklieknek kortrsai, nem klnbznek az surpai, zsiai s afrikai sembertl. Ugyanezt kell mondanunk az sember gniuszrl.

A FLD KORSZAKAI

143

A tzkvn mindentt egyiormn akadt meg tekintete; szrevette rajta, hogy ez valamire j. Mindentt a tzk volt els fegyvere s szerszma ; brmily vad volt is az sember, a tzkvet formlni, hastani s hasznlni nagyhamar meg tanulta. S brhol akadjunk ez sszerszmokra, akr Szib rinak, akr Egyiptomnak srjaiban, akr Grgorszgban, akr Skandinviban, st szrmazzanak br Amerikbl vagy Eurpbl, Afrikbl vagy zsibl, annyira hason ltanak egymshoz, mintha egy s ugyanannak a kznek mvei volnnak. Ami pedig azt a krdst illeti, hogy az amerikai ember korszaka vszmokkal kifejezve mennyire fekszik mgt tnk s mg inkbb azt a msik krdst, hogy az ember mikor jelent meg a fldn, roppant bizonytalan szmitgatsoknl egyebet mg nem tudtunk kiderteni. Meg kellene hatroznunk a jgkorszak idejt, hogy az embernek hozz vetleges kort megtudjuk. Szab Jzsef nEladsok a geolgia krebl c. mv nek 263. lapjn ezeket rja: Az ember kort, a histrit egyestve a prehistrival, a geolgia 31.000 esztendre, mint mrskelt szmra becsli. Wright szak-Amerikra nzve a jgkorszak bevgzdse utn kvetkez, mostani viszonyok tartamra a niagarai szmts kapcsban 10.000 vet mutat ki mint eredmnyt*. Ezek a tudomanyos eredmenyek azonban valsggal a sz szoros rtelmben egygysgeken s egyoldalsgokon alapulnak. Jllehet ugyanis Szab J. Lyellnek tekintlyre tmaszkodik, aki 35.000 vet szmtott ki a jgkorszaknak s az emberisgnek korul, de ez a tekintly maga nem hoz fl lltsa mellett ms bizony sgot, mint azt, hogy bizonyos rtegekben mastodon-fogat talltak, ami e rtegeknek diluviumos lerakodst bizonytja, de e rtegek oly magasan fekszenek, hogy lerakodsuk ide jben az Erie-tnak, mely a Niagart kpezi, a mostani esstl hat mrfldre elre kellett terjeszkednie, klnben ezek a rtegek nem kpzdhettek volna vizeiben ; mr pedig a Niagara medrnek erzija egy vben egy lbat halad: teht 6 mrfld kivjsra 31.000 vagy 35.000 v kell. Meg kell jegyeznem, hogy Reclus szerint nem hat mrfldrl, hanem 5*4 kilomterrl van a Niagarnl sz. "Valban mindentt ers hitre van szksgnk ; a Lyell-i Uniformitts-Glauben is ers hitet kvetel. A tudomny azt mondja, hogy most a Niagara egy lbat vj ki egy v ben, nem tbbet; a hit hozz teszi, hogy gy tett mindig,

144

PROHSZKA OTTOKR

s 31.000 ven keresztl h maradt maghoz. Mit szlnnk ahhoz, ha valaki az Aar nagyszer hasadkt, melyet Meiringen mellett kpez, a most foly vztmeg munkjnak tartan s kiszmtan, hogy ily vztmeg mellett hny ezer v ta sikerlt a regnyes, vakmer Aarnak e pokoli tjt kivjnia? nem vethetnk-e fl azt a lgy, enyhe ktelyt, hogy taln a jgrak ekje valahogy befurakodott a hegy hasadkba, vagy ltalban nem vehetnk-e fl, hogy taln a mszpad megrepedt? Csodlom a termszettudsok nagy hitt, mikor valami jat s nagyot kell mondaniok. Klnben Lyell ta a jgkorszak tneteit is mr jobban sikerlt megrtennk s sokban magyarznunk is; onnan van, hogy amit Lyell 35.000 vre taksl, annak magyar zatra M. W. Upham mr csak 10.000 vet vesz fl s M. Gil bert ezt a maximumot is lefokozza 7000 vre. A tbbi amerikai lelet kornak vszmai, melyeket hozzvetleg iparkodtak konstrulni, M. Gilbert szmtsnak adnak igazat. Dr. Andrews, a Michigan-tavon szlelt kivjsok alapjn 7.500 vrl beszl. Winchell tanr a Missisippi gynak sziklafalaibl ugyanazt a kvetkeztetst hozza le. Ez a hatalmas foly ugyanis feletban St.-Louis s Cairo kzt, belehatol egy szorulatba, mely az Ozark-hegysget harntul keresztlvgja; 90 mter magas sziklk meredez nek a partok fltt s fggleges falaikon egsz tisztn lt hatk a Missisippi folystl beljk rtt vzmossi vonalak. Hajdan ezek a sziklk egy tltst kpeztek, melynek tete jrl a Niagarhoz hasonl zuhatag omlott al s mint ez, gy az is folyvst rgcslta a medrl szolgl rtegeket. Hasonlkpen a Rajna, a Duna egykor egyms fl helye zett s zuhatagokkal sszekttt medencknek vagy tavak nak egsz sort mutattk. (Reclus, A fld. I. 319. 1.) Ezek bl az trgott s kivjt sziklafalakbl hozza ki Winchell a 7.0008.000 vet. Mindenesetre mg risi a ttong r, mely ez utbbi geo gusokat azoktl v asztja el, kik a gkorszakot 80.000, st 240.000 vre vetik vissza, vagy akik a Claymont- ember nek mltjt 150.000 vre becslik. Nadaillac az idzett helyen fejtegetseit kvetkezleg zrja be: Peut-etre des tudes nouvelles perrnettront-elles d'aller plus loin, et je ne serais pas loign de dire avec M. Arcelin, un des nos savants les plus conscienscieux et les plus comptents, que des plus amples informations, on de prouver la trs haute antiquit de Phomme, tabliront, au contraire, que l'extension et la

A FLD KORSZAKAI

145

disparition des glaciers sont des phnomnes plus rcents qu'on tait dispos l'admettre jusqu' present. Mg nagyobb s pen nem relis ignyekkel lpnek fl azok, kik az sember megjelenst a fldn a harmadkorba teszik. Bizonytkaik nincsenek; mert amit flhoznak ked venc gondolatuknak tmogatsra, az nem bizonyt; a har madkorbl embercsontjaink nincsenek, vagyis nem lehet kimutatni, hogy a pliocni mrgban, Savonban s Castenedoloban tallt embercsontok igazn harmadkorbeliek-e. p oly kevss alapthatjk ez lltsukat a tzknek harmadkorbeli rtegekben tallt szilnkjaira. A tzk magtl is hasad a forr napsugrban s az ember is bizonyra a ter mszettl tanulta meg a tzkvet hastani; ami szilnkot tallt, azt flhasznlta s amint ltta, hogy mint hasad s pattog a tzk a nap hevben, azt azutn megksrelte maga eszkzlni tzzel vagy tssel. Miutn teht a harmadkorbeli embert pozitv adatokkal fl nem tmaszthatjk, tbben s kztk a hres Quatrefages is, elmleti okoskodsokra alaptjk vlemnyket. Azt mondjk, hogyan is jelenhetett volna meg az ember a jg korszak szomor vilgban, abban az ess, borzongs klm ban, mely sehogysem mondhat alkalmasnak j fajok kp zdsre? ha teht az ember a jgkorszakban mr bujdosik a fldn, keletkezst e korszakon tlra, a harmadkornak virgos virnyaira kell tznnk. S mikor keletkeztek volna az emberi vlfajok, melyek az ismert korban mr fltteleztetnek? ahhoz is roppant sok id kellett. Hozzjrul, hogy nem lehet fltteleznnk, hogy az emberi faj tbb helyen alakult volna s gy az ember eredsben is kozmopolita volna ; ez ellenkezik a szervezetek trtnetvel. Minl magasabb fok szervezete van valamely llatnak, annl szkebb els feltnsnek sznhelye. Az sember sem lesz kozmopolitikusabb a felsbbrend majmoknl, melyek mind Afrika s zsia bizonyos zugolyaiba vannak internlva. A trtneti s kivlt a nyelvtrtneti kutatsok zsia belsejbe utalnak; azt mondjk, onnan szakadt ki az ember; s valban e kz pont krl telepltek le az emberi vlfajok, mintha azt hir detnk : nem messze ide van shaznk. Nem gondolhatnk-e, hogy a jgkorszak, midn zsinak ezt a fnnskjt is elbor totta, vndorlsra knyszertette az sembereket s hogy akkor leptk el a fldet? Lehetsges, hogy az agyag, mely a fnnskot takarja, rtegeiben rejti a feleleteket e srgs, rde kes krdseinkre. Csakhogy e feleletekre gy ltszik mg sok
Prohszka: Fld s g. II. 10

146

PROHSZKA OTTOKR

vrhatunk. A diluv um tanulmnyozsa mg risi idt s fradsgot ignyel, egyrszt a komplikciknak tmege miatt, melyek zrzavaross teszik e korszakot s igen megneheztik a peridusoknak megk nbztetst; msrszt azrt, mert a diluviumnak s a trtneti dket megelz kornak tanulm nyozsa eddig arnylag mg igen kevs mvelt tallt. S ezek a mvelk sem emanciplhattk magukat a tudomny gyermekbetegsgei all. Ami animozits pezseg a mg retlen s fejletlen krd sek krl, abbl bven van az sembert illetleg is. Bmula tos az a knnyelmsg, mellyel e krdseket trgyaljk meg lett emberek, st mi tbb, tudsok, akiknek pedig a kenyerk tudni azt, hogy egy-kt adatbl indukcit csinlni nem lehet s hogy maguknak ez adatoknak tudomnyos megbecslse is mennyi vlekedsnek s sztgaz kritiknak nyit ajtt-ablakot Rmai cserepeket tartanak trtneteltti maradvnyoknak; szthasadt mammutcsontokra rfogjk, hogy ember has totta szt azokat, hogy velejkhz frjen, jllehet az elefn toknak ez a bizonyos csontvelejk, melyet a krdzk csont jaiban a mai szakcstudomny keres, meg se volt. (Stoppani, II Dogma e le scienze positive 114.1.). Karcokat, melyek eset leg is, meg az llatok harapstl is kerltek csontokra, emberi rajzoknak nznek, s hogy azoknak tarthassk, alkal masan kiegsztik az elmosdott vagy hinyos vonsokat. A hres lartet-i elefncsont tblt, melyen tbb fut mammut kpt akartk ltni, nagyon megkritizlta Schaafhausen (Natur u. Offenbarung 37. K. 746. 1.). Az eredeti rajzon hinyzik a szem, melyet a sokszorostsokra rrajzolnak; ott nincs szem, hanem csak egy grbe vonal. A tbbi ilyen kp nincs mammutagyarra, hanem iramgmszarvra karcolva s alig gondolhat, hogy friss mammutagyarra lehessen tzk vel ily karcokat ltesteni. Durvn hegyezett fagrl, melyet hdok rgtak meg gy, azt hresztelik, hogy az sember fegy verre akadtak benne; nem hinyoznak klnbz embercsont-leletek sem, melyek nhny szzvesek, de azrt vesze delemben forognak, hogy a tercierbe cssztatjk vissza. Talltak mr harmadkori hajsnpet is a savonai dombokon, s aki nem hiszi, un gufo, che odia la luce. Ennek az animozitsnak s llekgyulladsnak le kell hlnie, mieltt az igazsg ismeretre juthatunk. Valsgos, igaz adatokat kell gyjtennk s az igaz adatokbl helyes indukcit kell csinlnunk, akkor kzelebb jutunk majd az igazsghoz. Nem hiba hztam al azt, hogy valsgos s igaz

A FLD KORSZAKAI

147

adatokat gyjtsnk; mert valban meglepett, amit a jeles olasz geolgusnl, Stoppanml olvastam: A' giorni nostri di cose fabbricate sono pieni i musei di Europa; e gia s'intende che si fabbricano le cose pur ricercate e tra queste a preferenza quelle, che il naturalista cerca, senza averla mai potute trovare, perch non si posson trovare, pronto, s'intende, a pagar bene chi le trovasse. (i. m. 115.1) A Corso di geolgiai tm mvben kritizlja azutn a jeles szerz azt a klnfle, lltlagos leletet, meyekre rendszereket ptettek. Ugyanity mrskletre int Virchow, a jeles berlin tanr Mg kell valamit megjegyeznem a hres hatus-ra nzve, mely a kkorszakban a paleolith-embert, a neolithembertl elvlasztja. Tudjuk, hogy a trtneti kort megelz vilgban az sembert m i t a paleolith- s neolith-embert klnbztetik meg; a rgibb kkorszakban ugyanis az ember lltlag csak hastott s darabosan faragott tzkszerszmokkal rendelkezett; az jabb kkorszakban pedig mr tudott tzkveket lesteni s simtani, st a fazekassghoz is rtett E flosztshoz sok sz fr, mr csak azrt is, mert e jelleggel nehz megvonni az elvlaszt vonalat s a rgi darabos szerszmok elfordulnak a ksbb korban is. Kelle nek teht ms ismertet jelek is, melyek tjkoztassanak a tzetesebb kormeghatrozsban. Poitiers-i Vilmos rja, hogy az angolszszok a hastingsi tkzetben 1066-ban mg khegy nyilakkal s a sktok 1298-ban mg kbaltkkal csatztak. Herodot beszli, hogy a perzsa nyilazk jegyeket karcoltak nyilaik khegybe. A frank srokban Namur mellett rmai hamweder mellett kbaltk fekdtek. Mily tveds volna kizrlag e szerszmok s fegyverek szerint intzni a kormeg hatrozst, kivltkp ha meggondoljuk, hogy az elszigetelt sg s vidkszersg a rgi vilgban mg nagyobb szerepet jtszott mint most. Ha azonban a geolgiai rtegezst is tekintetbe vesszk, elfogadhatjuk a paleolith- s a neolithembert. A paleolith-ember az lesz, aki az iramgimnek a Pirenkig val elnyomulsakor mint troglodita, barlangok ban lakott s mint vadsz bolyongott a fldn; mg a neohthember akkor lp fl, mikor az iramgm visszavonult szakra, mikor a zerge, a marmota felsbb, hegyi regikba kltztek, s lent a vlgyben s a skon nyjak, falkk, csordk uraltk az embert. A neolith-ember mr lakot pt, kvet kszrl, fazekat get, oltrt llt s sremlket az elkltziteknek. Itt lp fl a hres hiatus-krds. Honnan e vltozs? s mi tlti ki a hzagot e kt peridus kzt? Quatrefages
10*

148

PROHSZKA OTTOKR

bevallja, hogy e hzaggal az skori archeolgia nem tud mit csinlni. Kitn rgszek s anthropolgusok nagy id kzt vesznek fl, hogy az tmenetet az skkorszakbl az jkkorszakba megmagyarzzk. A neolith-ember bizonyra tlvan mr a jgkorsza kokon, melyeknek utolsja az azt ksr znvizekkel alig hanem kipuszttotta az embert Eurpban. A neolith-ember j jvevny s nem utdja a paleoiith-embernek s kultrja is idegenbl tltetett plnta. Ms vidkekrl jttek ezek a psztornpek s telepedtek le a paleolith-ember puszta haz jban. Kollmann tanr az 1892-ben Ulmban gylsez n met anthropolgiai trsulat egyik lsn kimondta: Von Asien ging wahrscheinlich nach der neolithischen Periode die geistige Wiedergeburt Europas aus, wie heute das um gekehrte, der Fall isii. Mirt ne tehetnk fl, hogy mr a neolith telepls is zsibl indult ki? mihelyt a vizek s a jg rak visszavonultak, j trfoglalsra indult ki az ember s flhatolt zsibl az elpuszttott Eurpba. J. Elbert Das Diluvium und die Sndflut cm rte kezsben azt gondolja, hogy a paleolith-ember a vzzn eltti ember volt, aki a vzznben s a velejr utols eljege sedsben elpusztult; utna bevndorolt Eurpba a kult rnak blcsjbl, zsibl, a neolith-ember, ki mr nem vad vadsz, hanem psztor volt. A paleolith- s a neolithembernek ilyetn belltsa a jgkorszakba bizonyra meg engedhet. Az emberisgnek nagyszer vizzn-mondi sej tetik, hogy e katasztrfa j rendet teremtett a fld htn s hathatsan belenylt az emberisgnek eloszlsba s vndor lsba ; megsemmisthette a paleolith-embert s a bevn dorlit kultrban egy t nem hidalt, teht nem kzvettett lpcst lltott a paleolith-ember vilga fl; ez az a ahiatus. E hiatus oly tg, hogy gyban hmplyghet a biblinak s a nphagyomnyoknak vizzne is. De br ez a flfogs mindenkpen megengedhet, jra hangoztatom, hogy a geolgiai diluviumot nem lehet azono stani a vzznnel. A vzzn csak egy tnete a diluviumnak, mg pedig a vgbl.

XIX. A mzesi teremts-trtnetnek rtelme.


Eddigi geolgiai fejtegetseink alapjn most kzelebb lpnk a szentrs adataihoz. > A termszet mlyebb s helyesebb flismerse rseg tett, hogy a szentrs, fnsges kozmogonijnak megrt sre az egyedl helyes szempontra helyezkedjnk. Mi az a szempont? Isten kinyilatkoztatja dmnak a vilg teremtst g teszi azt vzikban, mint ahogy vnak megteremtst s viszonyt dmhoz sz mbolikus kpben lttatta s mint ahogy a prftkkal tudatta a jv esem nyeket" A vzik e sora nagyszer s npszer kioktatsa az emberisgnek a teremtsrl, melyben ki van emelve nhny jellemz, theolgiai igazsg, de azoknak termszettudom nyos kifejtsbe s a valsgban vgbemen elbeszlsbe a szentrs bele nem ereszkedik. Valamint pedig metafizikai igazsgokat hirdet: gy rint termszettudomnyos tnye ket s trtnseket is, de nem tzetes, tudomnyos kifejts ben, hanem a vziknak, a tableauk-nak megfelel szimbo lizmussal, gy pldul hatrozottan lltja, hogy a fld lett, az atmoszfra lett, a nvnyzet serkent, az llatvilg lett, de hogyan lett a fld, mikp fejlett az atmoszfra, mikp llt el fldbl s vzbl az let meddig tartott ez a terem ts, s mi az let. alakjai kzt az sszefggs, arra ki nem terjeszkedik. A vgtelen Isten teljhatalma s egyeduralma mutatkozik be e prftai ltomsokban az els embernek s ezzel a nagy igazsggal szemben a rszletek eltnnek. n vagyok a te Urad, Istened, minden ltalam lett, a te Uradat, Istenedet imdjad s egyedl neki szolglja; a vall sos embernek ezt hirdette az Ur, ezt hirdette a vzik fny ben az t krlvev vilg. rzke elssorban a metafizi kra fordult s arra a krdsre, hogy honnan e vilg, meg kapta a feleletet abban az alakban, melyben megrthette; hiszen rtelemre, bicsesgre s nem termszettudomnyra

150

PROHSZKA OTTOKR

volt elssorban is szksge. Neki theolgusnak kellett lennie s nem termszettudsnak ; theolgia jri gondoskodott az Or; termszettudst a fejldsre bzta ; majd ha mlnak az vek, szzadok s ezredek, megjn az a kor is, s me most van, midn az ember vgre sejten kezdi az isteni, nagy mreteket, melyekben az Or a vilgot megtervezte s meg alkotta s akkor nemcsak theolgija, banem termszet tudomnya is lesz. A szimbolikus vonsokat lpten-nyomon lthatjuk. A ht napon megltszik, hogy ez csinlt s clzatos floszts; pgy lehetne tbb vagy kevesebb napra beosztani a terem tst. A napot s csillagokat egszen npszer s kicsinyes szerepben lpteti fl. Mily kedves a szentrsnak ez a kozmognija, hat napjval s nnepl sabbathjval! Megrzik rajta, hogy ez a hat nap csak kszlet, hogy csak szent vigilik a fnsges sabbathra. Az Isten bevezeti az embert a vilgba; megmutatja neki dicssgt a nlkl, hogy a dicssgnek sugarait elemezze s kirlyi pastjnak szlait sztszedje; de minek is volna ez mind, hiszen a hat nap a sabbathba siet s a vziknak clja az istentisztelet: A te Uradat, Istenedet imdjad*. E clra nzve a vziknak nyelve s tartalma kitn szolglatot teljest; jobbat mint egy termszettudomnyos fejtegets. Metafizikai s nem termszettudomnyos a cl, teht a kp, a nyelv is. Metafizikai rtelem van abban, hogy Isten legyen szavval fnyt dert, erssget pt az ers sg kk strra rtzi a napot s a holdat amazt nappali, emezt jjeli ramutatul. Vgre a metafizikai clzatnak teljes kidombortsra mindentt kzvetlenl velnk szemben az Isten, mg pedig a beszl Isten, s monda Isten : legyen vilgossg. Es lt Isten a vilgossgot hogy j . . Monda mg az Isten : Legyen erssg a vizek k z t t . . . s erssget alkota az I s t e n . . . s nevezi Isten az erssget gnek. . . Monda pedig az Isten: gyljenek egybe a vizek . . . s nevez Isten a szrazat fldnek . . . s befejez Isten a hetedik napon munkjt s megnyugovk... Ez gynyr dramatikus eladsa a vilg eredetnek, ametyet megrtett az emberisg s mely szmra kidombortotta a theolgiai igazsgot: n vagyok az r, engem imdj s nekem szolgalj. K nbztessk meg teht a val si s erklcsi tartalmat a termszettudomnyos vonatkozsoktl, s ne ezeket, hanem a metafizikai igazsgokat emeljk ki s vigyk t drga kin csl theolginkba. Az nem annyit jelent, hogy a szentrs ban nem lesz semmifle termszettudomnyos, objektv
16

A TEREMTS-TRTNET

151

elem s minden a klti szimbolizmus klti szolglatra for dttatott. Vannak a szentrs elbeszlsben is a termszetes trtnsre vonatkoz pozitv s objektv adatok, milyen pl. az az egymsutn, hogy elszr alakult a fld, azutn az atmoszfra; a tengerbl kibukkant a szraz s nvnyzet serkent rajta; halak, hllk, emlsk jelentek meg a sznen s a legifjabb teremtmny a szentrs szerint s az ember; ezek mind objektv s rtkes adatok, de ez adatok a vzik keretben nem valk arra hogy bellk tanuljuk meg a ter mszet kialakulsnak trtnett. Br elismernk ezt min dentt s tznk ki vezrelv a szentrs magyarzatban, akkor nem tallkoznnk oly kijelentsekkel, hogy dm vagy Mzes nagyszer geolgus volt, s hogy a szentrs is bizo nyt a a modern tudomnynak korszakflosztst. Brmily tekintlyes rszrl hangozzanak is ily kijelentsek, mondjuk mindig, hogy ezen a flfogson szerencssen tl vagyunk mr, s ha akadunk is megegyezsekre szentrs s tudomny kzt, a megegyezsek nem hatalmaznak fl arra, hogy a szentrs bl tanuljunk termszettudomnyt. Azrt ne becsljk tl Cuvier-nek szavait sem : Mozes oly kozmognit hagyott rnk, melynek pontossga naprl-napra szembeszkbb . . . Mzes knyvei bizonytjk, hogy tkletes fogalma volt a termszettudomny legfbb krdseirl. Kivl figyelmet rdemel kozmognija, mert ugyanabban a sorban lpteti fl a teremtsnek korszakait, melyben a termszettudomnyi). Ampere szavait sem fogadjuk el abban az rtelemben, mintha a szentrs termszettudomnyos fejtegetst nyjtana a vilg teremtsrl; pedig flre lehet rteni, midn mondja : Mozesnek vagy oly tkletes termszettudomnyos ismerete volt, mint a modern szzadnak, vagy pedig inspircibl beszb ; igen, abbl beszl, de a termszetfltti megvilgosts nem adott neki termszettudomnyt, nem avatta t fl tudss, hanem theolguss s prftv. Az egszen ms. Nagyjban s ltalban most mr mindentt hirdetik, hogy a szentrs nem nyjt termszettudomnyos fejtegetst. Buckland, az angol geolgus pldul figyelmezteti a szentrs olvasit, hogy ne keressenek benne flvilgostsokat a Teremtnek azon rszletes mveirl, melyeket rges-rgen az embernek megjelense eltt vgzett. Hiszen ez esetben arrl is panaszkodhatnnak, hogy mirt nincs sz a szent rsban Jupiter holdjairl s Saturnus gyrirl; vjjon ez okbl is hinyos a szentrs elbeszlse? Keressk ezeket a tudomnyok enciklopdijban, de ne oly knyvben, mely

152

PROHSZKA OTTOKR

a hittant nyjtja s erklcsi letnk szablyozsnak szogi. Jllehet a theolgusok ezt az irnyelvet ltalban elfogadtk, mgsem kerltk el a ksrtst, hogy ne keressenek a szent rsban tbb termszettudomnyt, mint amennyiv a egltalnosabb rtesls berheti. gy pldu! disputlni kezd tek elleneinkkel a fltt, hogy mit rt a szentrs az alatt a vilgossg alatt, mely az els napon tnt fl? mifle vilgos sg legyen az? a nap vilgossga-e vagy ms fnyforrsbl, pl. az izz fldtmegbl szrmaz fnyt rt-e az alatt az rs? B zonytani kezdtk, hogy nap nlkl is van fny s hogy a szentrs nem a napfnyt rti. Msok a nap, hold s csil lagok teremtsrl a negyedik napon terjesztettek csodla tos nzeteket, melyeket albb is rintek. Itt csak azt eml tem, hogy teljesen flsleges volna a Genezis elbeszlse miatt megreformlni a modern asztronmit s kritizlni Keppler trvnyeit. Aki ily mersz vllalatokra kiindul, az nemcsak az eredmnyekrt felels, melyek magyarzatait jellemezni fogjk, hanem a helyes rendszer ellen vt, mely sohasem engedheti meg, hogy a szentrsi elbeszlseket termszet tudomnyos fejtegetseknek nzzk. Msok legalbb a peridusokat, a teremtsnek vilg korszakait akartk a szentrsbl kiolvasni. Hugh Miller a hat nap egymsutnjval a vilgkorszakok sort lltja pr huzamba, gyhogy a szentrs napjainak a kvetkez for mcik feleltek volna meg: az 1. napnak az azoi korszak, a 2. napnak a sziluri s devoni, a 3. napnak a ksznfor mci, a 4. napnak a permi s a trisz, az 5. napnak a jura s krta, a 6. napnak a harmadkorszak. Miutn belttk, hogy ez a prhuzam tarthatatlan, a napokat nem zrt, hanem nyilt peridusoknak mondtk, melyek egymsba tmennek s gy a nap reggele a jellemz alakulsnak vagy trtnsnek csak kiindulst jelezn, de estt nem rne a msik napnak reggele eltt, s ezzel egytt fo yna tovbb bizonytalan messzisgbe. Ezidszerint mr ezt a magyarzatot is le szerelik s a vajdsoknak knz hatrozatlansgbl gyzel mesen lp el a rendet teremt gondolat, mely a szentrsnak a vallsi s erklcsi kioktats mezejt nyitja meg s ugyan akkor flszabadtja a termszettudomnyt az illetktelen, metafizikt fizikval sszekever tekintetektl. Most mr szabad mindakett, nem feszlyezik egymst. Nem is lesz ezutn hit s tudomny, Genezis s geolgia kzt ellentmonds s mindkett meg lehet elgedve flsges fladatval. Ez legyen legalbb a cl, melyre trekedjnk, s ezt

A TEREMTS-TRTNET

153

a clt abban a mrtkben rhetjk el, melyben kimutat] ukhogy a hitnek s a tudomnynak nincsenek oly gyakori rintkezsi pontjai s nincs annyi kzs gye s kzs trgyi kre, mint ahogy ezeltt gondoltk. Az emberi tudomny nyal klnben sem lehet lland s vgleges bkt vagy szerzdst ktni, mert therii vltozk s aki a therikra alaptja a hittteleknek bizonytst, vagy therikkal akarja kimutatni, hogy a hit dogmi mennyire egyeznek a tudo mnnyal, gyakran nagyon megjrja; mert nhny v mlva az addig divatos elmlet elveszti npszersgt, ms theria lp helybe s a theolgusnak ismt j megegyezseken s bkltetseken kell trnie a fejt. Ha sikerl is neki az ism telt kiegyezs, mgis furcsa fnyt vet eljrsra az a krl mny, hogy gyakran ellentmond elmletek egyformn megegyeznek a dogmkkal. (Lajstromba szedhetnk, mondja mltn Edouard Jordan, rennesi egyetemi tanr, azokat az egymssal ellenkez gondolatokat, melyeket gy emlegettek, hogy ezt vagy azt a dogmt csodlatosan illusztrljk. Mikor fogjuk mr beltni, hogy kevs becs lsben rszestjk meggyzdseinket, ha azt tartjuk rluk, hogy knnyen alkalmazkodnak a vltoz, tudomnyos n zetekhez? Azok, kik annyi tehetsget, annyi finom elmelt, annyi tudst pazarolnak erre a sisyphusi munkra, gyanba kerlnek azirnt, hogy nem igen ismerik a tudomnynak termszett. A tudomny inkbb trekvs az igazsgnak meg smersre, mint az igazsg ismeretnek brsa. Mit rnk el vele, ha kimutatjuk, hogy ezidszerint nincs el lentmonds a tudomny s a dogma kzt, hiszen ami ma nincs, az holnap lehet. St taln nem is tancsos a dogmk bizonytsra rveket a tudomnybl merteni (rtve itt tu domny alatt a ki nem forrott elmleteket); mert ha igen szorosra fzzk a modern tudomny s a hit kzt a kapcsot, annak az eltletnek is adhatunk tpot, hogy a hit akad lyozza a tudomnynak haladst. Ezzel szemben nem anynyira annak bizonytsra kell trekednnk, hogy ez vagy az az elmlet megegyez a dogmval, mint inkbb annak a lehetsgnek kimutatsra, hogy a hit szelleme egyesthet a tudomnyos irnyzattal, mely elfogultsg nlkl trekszik az igazsgra s nem aggdik a kvetkezmnyek fltt. (Hennann Grauert, Aus der kath. Gelehrtenwelt. Wissen schaftliche Beilage der Germania. 1900. 48. sz.) Jordan e szavainak bizonyra nincs az az rtelmk, hogy a hit ne trdjk a tudomnnyal s a tudomny ne trdjk a hittel;

154

PROHSZKA OTTOKR

hiszen az kptelensg, s kikerlhetlen volna legalbb abban az esetben, ha az egyik a msikt tagadn; hanem csak azt akarja, hogy ne zavarjuk ssze a hit s a tudomny hatrvonalait, ne fogjuk le a tudomnyos elmleteket a dogmk bizonytsra, mikor azok mg csak elmletek, ne kssk ssze szorosan a dogmt a tudomnyos nzetek kel, viszont ne lltsuk oda nehzsgkpen az elmletek el a szentrsnak npszer rtestseit, melyek asztron miba, geolgiba, zoolgiba vgnak. Ha ezt szem eltt tartjuk, megtiszteljk az rsnak fnsges tekintlyt, bizto stjuk a tudomnynak szabadsgt s elkerljk a szenved lyes hatrvillongsokat. Ily flfogs mellett sohasem fog ismtldni a Galilei-eset. Ily flfogs mellett egyszersmind divatjt mlja majd az a klns trekvs, melynl fogva nmelyek a tudomnynak vvmnyairl s flfedezseirl azt szeretik mondani, hogy ezt meg azt a szentrs mr rgta tantja, vagy hogy az evolci mr Szent gostonnak gon dolata s ms ilyesmit. Az ilyen nzetek az illetk tudom nyra is furcsa fnyt vetnek s utat nyitnak annak a gon dolatnak, hogy ahol ily nzetek kapsak, ott a tudomnyos haladst s az j ismereteket legalbb is gyans szemmel nzik, s azt szeretnk, ha a bibliban minden megvolna. Nem hagyhatom el azonban ezt a trgyat a nlkl, hogy egy knnyen fellkereked kifogssal le ne szmoljak, mely nzeteim flrertsbl szrmazhatnk. A kifogs azt vethetn szememre, hogy az ily magyarzat ltal, mely a hat nap munkjban dm vziit ltja, a szentrsnak br mely helyt megfoszthatnk objektv rtelmtl s mihelyt nehzsgek tmadnak valamely elbeszls ellen, azt a szim bolizmusnak s a vziknak szubjektv vilgba helyezhetnk t ; ez ton a nehzsgek ugyan eltnnnek, de eltnnk a szentrsnak objektv rtke is Ezt a kifogst mltn senki sem emelheti magyarzatunk ellen, aki szem eltt tartja a szentrsnak cljt, trgyt s irnyt. A szentrs az emberi dvnek, a termszetfltti rendnek kifejlst s trtnett adja. Clja elmondani, hogy mit tett az Isten az emberrt s mint ptette ki a termszet fltti rendet s mit helyezett bele ebbe a rendbe: tant, ke gyelmet, ert, csodt. Ez a rend a termszeten pl fl s a vilg letben folyik le; kapcsolata van a vilggal, az emberi sggel, a termszettel. rint embereket, helyeket, tnyeket Nem csal sehol, jl rteslt mindentt. Kivve, hogy kisebb dolgokban a kritika az igazi, s szveg irnt van ktsgben.

155 A TEREMTS-TRTNET Trtnetet ad s a vilg trtnetbe keldik ; trtneti hsg gel beszli el a ptrirkk, a zsid npnek sorst, az r Jzus lett, cselekedeteit, s tant. Nem tudom, hogy ily flfogs mellett, hol s mitl fltsk a szentrs megbzhatsgt. Azltal, hogy nem keresnk termszettudomnyt az szvetsgi szentrsban poly kevss, mint az evanglium ban, s hogy a szentrsnak a termszettudomnyt rdekl rszeit nem nyomatkozzuk s nem tartjuk termszettudo mnyos fejtegetsnek, semmit sem vonunk el az rs szava hihetsgbl s nem nyitunk kaput annak a racionalizmus nak, mely a csodt kikszbli. Hogy is lehetne azt rnk fogni; hiszen a teremts maga egy metafizikai cselekvs, a vgtelennek oksgi viszonya a termszethez, s a csoda is az. Aki teremtst tant, az a csodt is lehetsgesnek lltja; a vgtelent hat okul lltja be, mr pedig ez okhoz a terem ts poly kzel ll, mint a csoda. De ugyancsak ezrt a csoda sem tartozik a termszet tudomnyhoz, mint magyarzand folyamat; hiszen e folya mat a vgtelenbl szakad ki. A termszettudomny csal; bmulva s konstatlva llhat e folyamat partjn s kinyilv nthatja, hogy az, ami itt trtnik, elttnk rthetetlen s termszetes erkbl kimagyarzhatatlan. A csoda mint tny, a trtnetnek trgya; az szvetsgi elbeszlsek az emberi sgnek s a zsid npnek trtnetbe, az evanglumok pedig az r Jzusnak s az akkori korszaknak letbe vgnak ; teht trtneti kritika al esnek. A trtnelem azt kutatja, hogy az emberisg letben mi trtnt, s a feleletet az evanglium is megadja: ez meg ez trtnt; pl. Krisztus tezer embert t kenyrrel kielgtett, Lzrt fltmasztotta, maga is fl tmadt. A termszettudomny azt kutatja, hogy mik a termszet nek eri s trvnyei, s a szentrs azt mondja, hogy a ter mszeti erkn tl mi trtnt egyszer, hogy mit mvelt az Isten. Hogy borzadhatna ettl a termszettudomny? hisz ez nem tartozik hozz, hogy akarna dnteni ebben? hiszen a termszet erin tl fekv hatrl van sz. A csoda termszet fltti tny; sem a tny mint esemny, sem a termszet fltti er nem tartozik a termszettudomny keretbe. Az esemny a trtnelmet rdekli, a termszetfltti tnyez a metafizikt s a vallst; a termszettudomnynak nem marad ms htra, mint az, hogy vagy mondja k i : ezt nem rtjk, vagy mondja ki, ha jl konstatlt: ezt termszetes erk nem hoztk ltre. Amit ezenkvl hozzad, az dogma,

156

PROHSZKA OTTOKR

termszettudomnyos filozfia, fizikai metafizika. Ha azt mondja, hogy ez meg az absolute lehetetlen, azt logikus fej, aki a tudomnyok methodusban otthon van, csak gy rt heti, hogy az relative, vagyis a termszetet tekintve lehetetten'. mert a termszettudomnynak ms szava nincs. Mihelyt ezen tlterjeszkedik, filozofl s a metafizikba csap t, s e rszben nagyon jl mondja Harnack (Das Wesen des Chri stentums) : Nicht um Mirakel handelt es sich, (hogy sok-e vagy kevs az a csoda, s hogy a csodaszomj sokszor lp ten-nyomon lt csodt), sondern um die entscheidende Frage, ob wir hilflos eingespannt sind in eine unerbittliche Not wendigkeit, oder ob es einen Gott gibt, der im Regiment sitzt und dessen naturerzwingende Kraft erbeten und erlebt werden kann. Nagyon helyesen; erri van sz : isten vagy nem Isten. Klnben remljk, hogy nemsokra a termszettudo mny egyltalban nem foglalkozik majd a csodval abbl a clbl, hogy lehetsge fltt dntsn. A jzan methodus, mely beri trgyval s nem tr be illetktelenl ms tudomnyok birodalmba, naprl-napra nagyobb elismerst vlv ki magnak. Oskar Hertwig egy ltal nos tnetet jellemzett, mikor monda: Wir sind inzwischen bescheidener geworden. Kivlt az hangol szernysgre, hogy a sokat igr elmletek is csak rszben vlnak be s a vilg mlyebb, mint ahogy gondoltuk.
Die Tie Weh Will W e l t ist tiei, viel tiefer als der T a g gedacht, Ist ihr Weh, L u s t tiefer noch als Herzeleid ; s p r i c h t : vergeh. D o c h alle L u s t will Ewigkeit, tiefe, tiefe Ewigkeit. (Nietzsche.)

Hogy a vilg mlyebb, mint ahogy gondoltuk, azt nem csak az let, de az anyag is bizonytja. A mechanikus elm letre a modern fizikusok gyanakodva nznek s etektrikus elmletet kezdenek emlegetni. Ettl sem vrnak vgleges kielgtst s Kirchhoff Gusztvval s Poincar-val arra figyel meztetnek, hogy a vilgot a tmegmozgs poly kevss teszi rthetv, mint az elektrikus trtns, de az se baj, mert utvgre is a fizikai elmleteknek nem az a clja, hogy a dolgok lnyegt megmagyarzzk, hanem hogy a trtnseket lerjk s ssze fggsket kimutassk. Poincar e kijelentse jzan is, szerny is, de sokakra nzve kegyetlen I Ez llspontot nem volt knny a tudomnyos vilggal elfogadtatni, mert aki ezt elfogadja, tbb nagyz, modern gondolatrl knyszerl le-

A TEREMTS-TRTNET

157

mondani; le kell neki mondania fleg arrl, hogy a meren mechanikai elmlettel meg lehet magyarzni a vilgot. Nem, a vilgot nem lehet azzal megmagyarzni. Ismtelnnk kell teht azt a kellemetlen, feszlyz bevallst: ignoramus et ignorabimus. A fizika nem adja meg a vilg megrtst I De ez szinte s nyilt bevalls ltal viszont sokat nyer tnk ; azt nyertk, hogy hatrozottabban ismertk fl a ter mszettudomnyos ismeretnek hatrait. Rszoktunk szigor ellenrzs al venni a kvetkeztetseket, melyekkel az ada tok alapjn a konkrt ismert vilgbl a metafizikai vilgba szoktak trndulni s illetktelen lltsokkal a vallsi tren is zavart okozni. Ez nemrg mg divat volt, de most mr illetlen viselkedsnek blyegzik. S mit kutat a trtnet? a tnyt, az esemnyt s az azok kzt val sszefggst. Az szvetsgi szentrs s az evangliumok az embe risg letben fllpett termszetfltti tnyeket lltjk sze meink el. A tnyek a trtneti kritiknak trgyai; teht bt ran foglalkozhatik velk s az feladata lesz a tnyeknek trtneti bizonyossgt kiderteni. Kutassa teht a trtnet a tanskodsnak, mely a termszetfltti tnyekrt sorompba lp, hitelessgt, a tanuknak megbzhatsgt, az okm nyoknak romlatlansgot s ha ezt kikutatta, hvelyezze ki a tanskodsbl a tnyt. Ez methodikus, trtneti eljrs! A trtneti kritika azonban sok kpviseljben nem gy tett, hanem filozfiai fltevsekbl indult ki s kritriumokat lltott fl, filozfiai kritriumokat, a tnyeknek apriori val megtlsre. Ez az eljrs magban vve esztelensg s fittyet hny minden methodusnak. Hegel szavait is flre lehet rteni, mikor azt mondja: Was das bloss Geschichtliche, Endliche, Ausserliche betrifft, sind die heiligen Geschichten wie pro fane zu betrachten, den Glauben geht das Wissen gemeiner, wirklicher Geschichten nichts an. Ezzel az elvvel az egsz evangliumot az cska vashoz dobhatnk; hiszen az r fel tmadsa eine gemeine, wirkliche Geschichte, mely bizo nyosan a hithez tartozik. Hegel teht az evangliumi elbe szlseket nem venn valsgos trtneteknek, s azokat szimbolikus magyarzatokban prologtatn el. Strauss Dvid szerint a trtneti kritiknak az elve ez legyen : ami hihetetlen, az nem trtnt meg. Ez igen gy nyrsges s radiklis elv, de a trtnelmi tudomny ilyes mit el nem ismerhet. Az ilyen elv sohasem volt trtneti elv, mr csak azrt sem, mert rendkvl relatv rtk llspontra

158

PROHSZKA OTTOKR

helyezi a szemllt. Nem is keli itt arra gondolnunk, hogy az indinok mit tartannak hihetetlennek, mit nem; arra a kesre sem kell hivatkoznom, melyet a francia akadmia a mult szzadban anykamesnek deklarlt, 300 szemtan val szemben; jellemzsre elegend megemltenem azt, hogy ez nem trtnet, hanem mer dogmatizmus. Dogmatizmus az is, ha a racionalistk ezzel a dilemmval mennek neki a szentrsnak: ha az evangliumok trtneti okmnyok, ki kell bellk selejteznnk a csodt; ha pedig azt a szentrs bl nem lehet eltvoltani, akkor a szentrs nem trtneti okmny. No ht trtnelmet gy nem lehet nyomozni, mert az vilgos, hogy aki racionalista fltevsekbl indul ki, az racionalista eredmnyekre jut. Teht minden hatalmassgnak elismerjk a jogkrt s meghajlunk tekintlye eltt, de csak hatrai kzt. A term szettudomnyt tiszteljk, becsljk, de nem zavarjuk ssze filozfival; a trtnetet nagyra tartjuk, de methodust s nem dogmatizmust tisztelnk benne s mikor gy szablyoztuk a tudomnynak hatrait, ugyanakkor megvtuk a szentrsnak szavahihetsgt is s illetkessgt is. A szentrs e hatr szablyozs alapjn, termszettudomnyt nem tant, tudo mnyos fejtegetseket nem ad, kozmolgiai rszletezsekbe nem elegyedik, de ugyanakkor az emberletnek trtneti adatait, hol tnyekrl, tlt dolgokrl van sz, trtneti h sggel kzli s elssorban azokat a tnyeket lltja elnk, mint flreismerhetlen esemnyeket, melyek a mi ismeretnkben a termszetfltti rendnek oszlopai s kritriumai, rtem a csodkat. S el nem fojthatom magamban a figyelmeztetst, me lyet kivlt a modern vilg gondolkozihoz intzek: tekint sk, krem, a csodkat, mint az Isten kilt szavait a pusz tban s helyezkedjenek a csodk korba s krlmnyeibe, ha azokat mltnyolni akarjk. A csodk tzoszlopok az em berisg metafizikai jben, melyek az Isten mveit meg vilgtjk. A csodk a fizikban rthetetlenek, de annl inkbb rthetk a trtnetben, az emberisg letben. Ha nha nagy s sok csodval llunk szemkzt, mint a zsidk kivonulsakor Egyiptombl, vagy Ills prftnak s vgre az r Jzusnak letben: gondoljk el e csodk szszer sgnek megtlsre azt a stt, borzalmas httrt, mely ben egy npnek, st az emberisgnek babonja, tudatlan sga, fanatizmusa, romlottsga sttlik; ennek megvilgos tsra, e nyers, lelketlen tmegnek megmozgatsra, a szel-

A TEREMTS-TRTNET

159

lemnek e srznben val meghonostsra, mely formt, letet s ernyt teremtsen az alaktalan molesbe, ezrt ragyog nak, izznak a csodk tzoszlopai; ezrt hangzik rmesen, de tiszteletet parancsolan kilt szavuk a vilgtrtnelem ben. A modern kor gyermeke a termszettudomny benyo msai alatt ellenszenvvel tekint a csodkra; ajnlom neki, hogy szerezzen magnak trtneti rzket s ne irtzzk a metafiziktl s tapasztalni fogja, hogy elvsz ellenszenve. Ezek utn kifejtem, hogy mi a szentrs els fejezetnek tartalma. A szentrs els fejezete a gondolkoz szt mindenek okra s Teremtjre utalja; tantja, hogy a fld s minden, ami Istenen kvl van, nem rk, hanem lett bizonyos kez detben s gy lett, amint Isten akarta s amint az rnak j nak ltszott, ki meg is volt elgedve mvvel: Latta az r, hogy j. A szentrs a vilgnak ezt a metafizikai viszonyt terem tsnek mondja s rti alatta a semmibl val alkotst. A te remts a vgtelen lnynek rthetetlen aktusa, mellyel a vil got ltbe hvja, flfogsunkat meghalad titok. A vgtelen lt is az, az rkkvalsg is az, ha azt kutatod, hogy micsoda nmagban s ha ltni kvnod valjt. Ltni nem lthatod, de tudod, hogy van. Ez ell a metafizika ell nincs menek vs : az rkkval s a vgtelen az idbl s a trbl mered nek rnk, melyeknek analgijbl alkotjuk meg az rkk valnak s a vgtelennek fogalmt. Jllehet teht a vgtelen nmagban flfoghatatlan, azrt mgis rnk erszakolja magt. szszer fogalom, melynek trgyrl tudjuk, hogy van, ltjuk, hogy kell lennie, hasonlsgokbl csinlunk ma gunknak hozzvetleges fogalmat is rla, de valjt nem rtjk fl. Aki nem fogadja el az szszer gondolkozstl kvetelt e titkot, az vlaszt magnak mst, ami csakugyan szszertlen; de titok nlkl nem lehet. Isten teremtette a vilgot. A teremts a vgesnek a vg telenhez val egyik viszonya. Lps a metafizikbl a fizikba. Valamikp kell belelltani a vgest a vgtelenbe. Mi a te remts viszonyval fejezzk ki e fggst. S hogyan lltjk be msok, kik a teremtsrl hallani nem akarnak, a vgest a vgtelenbe? azt mondjk, hogy a vges a vgtelennek rsze. Mily durva, esztelen flfogs. Mi azt mondjuk, hogy a vges a vgtelennek szabad alkotsa; mily szellemi, lelki, meta fizikai gondolat ez 1 A teremts kvetkeztben a vilg br Isten s belle
18

160

PROHSZKA OTTOKR

val, mgsem . Minden tkletessge tle szrmazik, mg pedig nemcsak a formai tkly, hanem a lt tartalma i s ; ez mind tle van, de nem az. Ez az Isten sajtossga, hogy gondolatait s akaratt gy fejezi ki, t. i. a vilg ltrehvs ban. Valamint a sznoki eladsnak, melyet hallgatunk, sszes rtelmi tartalma, nyelvi szpsge a sznoktl van, br az elads mint m nem a sznok maga, hanem a hang hul lmzsa : gy fejezi ki az Isten nmagt a teremtsben. Van azonban a sznoki elads s az Isten teremtse kzt nagy klnbsg; mert a sznok a levegt nem teremti, ha nem alaktja: mg az Isten nemcsak az alakot, de az anya got is adja; az egsz valsg nemcsak a formai tkly, hanem a lt tartalma szerint is, az Isten szava. Ez a szolid sz trben s idben hangzik, br az Isten nincs trben sem idben, nincsenek rszei, nincsenek kln ll aktusai, benne minden egy; olyan , mint a szksges sg, mint a metafizikai igazsgok; mindenben van, de nem kiterjedskpen, gy van mindentt, mint az egyszeregy. A vilg az gondolata, az kpe; nem maga az Isten, hanem csak ltzete s takarja. E jl fogalmazott, rtelemmel, tartalommal, ervel el ltott szban van kifejezve az Isten gondolata s akarata. Aki az Isten gondolatt s akaratt meg akarja ismerni, az forduljon a termszethez, hallgassa az Isten szavt. Van azonkvl egy ms sz, egy felsbb, flsgesebb s kegyel mesebb gondolat s akarat, de ez kizrlag az erklcsi vi lgrendben ll fnn s a termszetet csak alapozsul hasz nlja, s ezt kinyilatkoztatsnak s termszetfltti rendnek hvjuk. Ezek a nagyszer krdsek mind a theolgiba valk, mely a termszetbl is merthet fnyt s irnytst, hogy a Teremt nagysgn s mvnek fnsgn eligazodhassk, s bizonyra meg nem bnja, ha e forrsbl is merti inspir ciit. Annl knnyebben nlklzheti majd a mzesi kozmogoninak termszettudomnyos tartalmt s tlad az egyes napoknak olyatn magyarzatn, mely a napnak mvt a vilgalakulsnak valamely mozzanatval azonostja. gy pl. nem fogja azt kutatni, hogy Mzes a teremtsnek melyik trtnsrl rti azt, hogy vilgossg lett az els napon. Nem fogja azt kutatni, vjjon a fld kigyulladst rti-e vagy a napvilgnak els tszrnkzst. Nem fog szimatolni cso dlatos fizikai revelcikat, melyekben az r Mzesnek ki nyilatkoztatta volna, hogy mi a fny s nem fogja elhinni

A TEREMTS-TRTNET

161

azt, amit Baltzer llit, hogy a vilgossg alatt az els napon Mzes az imponderabiliknak theri rszt rti. Nem eresz kedik majd bele annak vitatsba, vjjon a vilgossg a nap eltt lett-e s poly kevss szegdik Reusch hvei kz, aki a szentrs verseibl azt hozza le, hogy Gott hat bewirkt, dass die Erde, schon ehe sie in ihr jetziges Verhltnis zur Sonne gesetzt war, erhellt wurde. Dieses Licht w a r . . . so beschaffen, dass die von Gott hervorgebrachte Vegetation bei demselben existieren konnte. (Bibel und Natur 155. 1.) A harmadik napot a mi theolgink nem gy magyarzza majd, hogy ekkor kezddtt s vgzdtt a fld domborzat nak kialakulsa s azontl csend s hbortlan rend volt a fld sznn. Azt sem vitatjuk majd, vjjon a flra a harmad napon fejldtt-e ki sszes soraiban, s azontl nem volt fej lds? A harmadik nap sem egyb mint dm egyik vzija, melyben az Isten rtsre adja az embernek, hogy e csod latos flra ltala alkottatott, anlkl, hogy az let titkt s fejldst rintette volna. Ugyanezt kell mondanom az t dik s hatodik naprl is. A negyedik nap fejtegetsben nem vitatjuk majd, vj jon Mzes, illetleg dm a geocentrikus vagy heliocen trikus asztronminak hve-e. Aki azt a Genezis nagyszer fejezetbl ki nem olvassa, annak gy sem lehet azt meg magyarzni. Az rs mindig gy beszl, hogy a fld ll s a nap forog, s hogy a fld miatt van a nap, hold s csillagok. A szentrs az embert oktatja ki a teremtsrl, ki ezt a fl det oly nagynak s a napot, holdat, csillagokat oly kicsinyek nek ltja, azt az embert, ki itt a fldn l, kzd s meghal, kinek e fld a vilga. Tbb theolgus lltotta azt, hogy a fld csak a negyedik napon lpett abba viszonyba a naphoz, melyben most ll; addig teht a vilgossg sem volt a nap vilgossga s az est s reggel is, melyrl az rs folyton beszl, csak kpletesen rtend. Ez igazn igen rdekes llsfoglals, mert eszerint a mzesi elbeszlsbl rvet formlhatnnk az aggregci elmlete mellett. Az aggregci elmlete szerint a bolygk sszeverd hettek brmifle tmegekbl, melyeknek nem kellett a nap stmegbl kiszakadniok, hanem a mindensg vgtelen svnyein kborolva tallkoztak, s a nap vonzsi krbe kerlve bolygiv lettek. Valban ez is gynyr gondolat s igen szpen magyarzn a bolygknak fizikai klnbz sgt, melyet jabban nagyon hangoztatnak s a mechanikus Kant-Laplace-elmlettel szemben rvnyesteni iparkodProhaszka Fald s g. II. 11

162

PROHSZKA OTTOKR

nak. Emiitettem mr, hogy ez az elmlet csak akkor szerez majd nagyobb rvnyt, ha az egyes bolygknak s a hold nak fizikjrl lehull a mostani titokszersgnek leple. De ki mern azt gondolni, hogy a Genezisben ki van nyilat koztatva az aggregcinak elmlete? 1 Pedig Reusch s ms theolgusok alighanem gy rtik azt, hogy a fld nem fggtt mindig a naptl; volt teht id, mikor ms plykon haladt s a nap nem fogta mg le a fldet vonzsi krbe. Tlem tarthatjk az aggregci elmlett, de a szentrsbl azt nem lehet s nem szabad bebizonytaniuk, egyszeren azrt, mert a szentrs nem akar asztronmiai kinyilatkoztatsokat kzztenni s kvetkezleg, ha le is lehetne valamikp hozni lltsaibl ezt vagy azt a tant, az ilyen kvetkeztetsben semmifle bizonyt er nem rejlenek. Termszettudomnyos tartalmat keresve a Genezisben a szentrs tekintlynek is rtottak s a termszettudsok nak ellenszenvt is magukra usztottk. Viszont a term szettudsok is hozzszoktak a gyllkdshez s az rs-r telmezknek hibja miatt magt az rst akartk hiteltl megfosztani. Ez is, az is betegsg. A tudomny, legyen az theolgia vagy geolgia, lassan-lassan tesik a gyermekbeteg sgeken s csak azutn nyer hatrozott s megllapodott t pust. Mg a vajdsokon t nem esett, addig tartzkodva fogadjuk lltsait, s ne vegyk kszpnznek tanait, de ne is ellenezzk, ha nem tkznek bele ms igazsgokba. A ha trozatlansgnak stdiumban megeshetik velnk, hogy sokig ki lesznk tve knz bizonytalansgnak s el kell viselnnk a ltszlagos ellentmondsnak terht, melyet meg oldani nem tudunk. Ez a kn a tuds embernek nmegtagadsa; bntja t, de nem lohasztja le buzgalmt; azrt tovbb dolgozik, s lehet, hogy megri, hogy maga az az ellentmonds jabb llspontra segtette fl a tudomnyt, ahonnan a sztgazst s az ellentteket felsbb egysgbe s sszhangba terelheti. Tallan s szpen mondja erre nzve Dllinger: Tiefer graben, emsiger, rastloser prfen, und nicht etwa furchtsam zurckweichen, wo die Forschung zu unwillkommenen Ergebnissen fhren mchte, das ist die Signatur des echten Theologen. Er wird nicht gleich scheu und ngstlich den Fuss zurckziehen, als ob er auf eine Natter getreten wre und die Flucht ergreifen, wenn ihm einmal ein bisschen fr unantastbar gehaltener Satz in dem dialektischen Prozesse seiner Untersuchung sich zu verflch tigen scheint, oder eine vermeinte Wahrheit in Irrtum sich

A TEREMTS-TRTNET

163

zu verkehren droht. Jenen Wilden wird er doch nicht glei chen wollen, welche eine Eklipse nicht sehen knnen, ohne in Angst zu geraten fr das Schicksal der Sonne. (Die Ver gangenheit und Gegenwart der kath. Theologie. 27. 1.) Ha sonl intelmet, csakhogy ms irnyban, intzhetnk a ter mszettudsok cmre. Trelem, kmlet, trekvs s kri trium kell a tudomnynak, s akkor mg egyrszt az igazs got fl nem adja, msrszt a vallst nem srti. A valls ad rtelmet az letnek, nem a tudomny. Nem Jcsinylsbi mondom ezt, hanem mly meggyzdsbl -s tapasztalatbl. Nagy dolog a tudomny s nmaga ellen vt, aki kevsre becsli vagy a tudomnyszomjat magban nem leszti. De azokra a krdsekre, hogy honnan s hov s minek, a tudomny ma poly kevss ad feleletet, mint ktezer v eltt. Kioktat ugyan a tnyleges llapotokrl, fltrja az ellentmondsokat, kiemel tgabb ltkrk ma gaslatra, flvilgost rzkeink relatv tansgrl, de hogy hol s hogyan kezddik a v lgnak s az letnek parabolja, s hov grbl e csodlatos vonal, arrl nem ad flvilgos tst. Sebaj; ha tiszteljk azokat a nagy gondolatokat, me lyek erklcsi vilgunkban folyton flvetdnek s minket a vgte ennek s az rkkvalnak jegye al lltanak ; ha meg gyzdnk arrl, hogy az letnek rtket csak az Isten s a felebart irnti szeretet ad az emberisg tkletesedse az Istent s egymst szeret lelkeknek kzssge fel halad: akkor a tudomnynak lngol tiszteletvel prostjuk majd az let mvszett, mely rk forrsokbl mert eszmnye ket, s iparkodik megvalstani azokat. E trekvseknek clja itt a fldn az Isten gondolatai szerint kialaktott, har monikus lt s benne azontl az let virga, a boldogsg.

11*

XX. A szellemek oszlsa.


A mzesi teremts-trtnet, mint kimutattam, j meg vilgtst s ugyanakkor mlyebb rtelmezst is nyer azok nak a csillog modern gondolatoknak befolysa alatt, melye ket eddig a fld alakulsrl s az let fejldsrl kifejtettem. gy ltszik, mintha e gondolatok gyzelmes, diadalmas utat futnnak b e ; mintha a hitet szortank visszafel a bizony talansgok s a metafiziknak homlyba. A modern vilg nzetre tagadhatlan dnt befolysuk volt s br flrertsek s animozitsok rn, de mgis egszben vve nekik tulajdo ntand a korszellem materialista irnya. A halads igzete ert vesz az embereken s mikor ltjk, hogy bizonyos vallsi nzetek az j vilgossgban elmaradt s naiv flfogsnak bizonyulnak, csakhamar kszek ezt az tletet megklnbz tets nlkl, mindenre kiterjeszteni, ami vallsnak nevezte tik. Hatsuk teht az emberisg lelki vilgban bizonyos idegenkedsben s bizalmatlansgban nyilvnul a valls s nevezetesen a kinyilatkoztats irnt. E befolyst tanulmnyoznunk s a nyomban bred rzletet elemeire kell bontanunk, hogy tisztn tlhessnk gy e jelensg termszete, mint a vallsnak trgyi rtke fltt. A vallstalan vagy vallsos ramlat a korszellemnek egyik elsrang alkot eleme s mint ilyen, mr magban is meg rdemli rdekldsnket; de klnben is bevallom, hogy mindezek a fejtegetsek tulaj donkp a vilgnzetnek tisz tzst cloztk. E fejtegetsek elttem csak oltrlpcs szmba men tek, melyeken flhaladva, meggyjthatjuk mr a legfbb ismeretnek s egy mindent sszefoglal vilgnzetnek szent lngjt. Clom nem az volt, hogy tudomnyos geolgiai fejtegetseket rjak, hanem meg akartam vilgtani a geo lgiai tanokat a termszetblcseletnek s a keresztnysgnek fnyvel. Mindezek utn a legfontosabb krdst tzm ki, mely abban kulminl, megegyeztethet-e a keresztny val ls a modern vilgnzettel? fnntarthat-e mg a szentrs a

SZELLEMEK OSZLSA

165

modern tudomnnyal szemben? s miben ll az a megrend ls, vagy mondjuk vltozs, melyet a modern ember vall sossga szenved? Mindenekeltt arra a feszltsgre kell figyelmnket "ordtanunk, mely jelesen a mult szdadnak kzeptl kezdve egyrszt a keresztny rzs, msrszt a termszettudom nyok kzt lbra kapott. Valamifle idegenkedst s b zalmatlansgot ehetett szrevennnk a termszetfltti hittel szemben, melynek okt a termszetes ismeret gyzelmes elhaladsban s tovbbi vvmnyai :rnt tpllt remnyek ben talljuk fl. Mintha j csillagzat kelt volna fl az emberi sg szellemi lthatrn, mely a rgi "nyt elhomlyostani kszlne. Sokaknak szemeiben el is homlyosult ez a rgi fny, nem ugyan az j fnytl, hanem a helytelen flfogs tl, mely ksrtetbe jutott a rgit becsmrelni s az at egyed-i fnyforrsnak tartani. Pedig nem volt szabad sem a rgit becsmrelnie, sem az jat; hanem be kellett volna l'tania mindkettt a maga sajt helyre s akkor rvend hettek volna az jnak s megtarthattk volna a rgit. Mi gy gondolkozunk; neknk a kinyilatkoztats is, a udomny is kincs s fny ! Fny, verfny a tudomny; risi s t szteletremt az az rtelmi munka, melyet vgzett I Elragadtatssal szem lljk, mint sikerlt neki leolvasni a teremtsrl az Isten nagy gondolatait, mint vlik kezei kzt gondolatt hegy, rteg s kszirt s lett fakreg s kvlet; titkos hieroglifek merednek r minden oldalrl, melyek az szemeiben betkk gondolatsorokk vltoznak 1 Fnynek, verfnynek mond hatom a termszettudomnyos flismersnek e trfoglalst I Hov lesz ez j fnyben a szentrs kozmogniaja hat napjval s csendes, nnepl sabbathjval? hov tnnek el e verfny ben lersai a hat nap munkjrl? naiv elbeszlsei a teremt Istenrl, ki legyen szavval fnyt dert, azutn erssget pt, az oerssgre rtzi a napot, holdat nappali s jjeli ramutatul? Mennyien voltak, kik e nsges kt okmny kzt, a tudomny s a biblia kzt ellentmondst talltak, kik a tudo mnytl elvesztetlek a hitet, vagy a hitt! megvetettk tudomnyt! Hnyan voltak, kik helytelen rendszerknl fogva a hitet s okmnyt, a biblit, tudomnyos knyvnek nztk s a npek flfogsa szerint indul s az emberisg nyelvn beszl szentrsnak tudomnyos, geolg'ai, kozmo gniai vagy asztronmiai fejtegetseket tulajdontottak l"

166

PROHSZKA OTTOKR

Mindezek megfeledkeztek arrl, hogy az let nem a tudo mnyban, hanem annak a nagy, erklcsi feladatnak megold sban rejlik, amirt az ember l, s ennek az erklcsi fladat nak az irnytja s vezrknyve a szentrs. Ne keress benne tudomnyt; nem azrt lsz, hogy tuds lgy; keresd benne azt, ami utn szved vgyik, keresd azt, hogy mirt lsz s minek s hogyan lj. Ha e nagy vezrelvet kezdet ta szem eltt tartjuk, vgtelen sok, keser harcot kerltnk volna el. Ha e hatr vonalat a tudomnyos ismeret s az emberisgnek theolgija kzt megvonjuk, nem hullt volna le annyi llek remnynek koszorja porba s nem szllt volna lelkkben nyugvra a keresztny hit csillaga. Pedig a hit s a remny a legnagyobb rdek, hiszen bellk fakad a megnyugvs s a boldog let. Ezrt a nagy rdekrt mondjunk le inkbb a tudomnyrl, ha meg vagyunk gyzdve, hogy a modern tudomnnyal az rkkvalsgba irnyul tekintet meg nem fr; mond junk le a tudomnyrl, mert sszes kincsei nem boldogthat jk s nem tehetik naggy az embert. Vagy ha ezt tenni bn volna s istenkromls, ht keressk fl azt a szempontot, melyre llva egymsba folyni ltjuk a tudomnynak s a val lsos letnek csodlatos krei", azt a kt krt, melyet kt fnysugr r le, az egyikt az sznek, a msikt az istenszere tetnek sugara, s vgjuk le azt a szentsgtr kezet, mely hogy az egyiknek fnyt nvelje, a msikt kioltja. Hogy e krdsben vilgos flismersre szert tegynk, tekintsk meg azokat a szellemi mozgalmakat, melyek vagy a tudomnyt, vagy a vallst flrertve, egyoldalan indultak meg s nem ldst, hanem tkot s zavart hoztak rnk. Elszr is meg kell emltenem, hogy voltak jindulat, de tlz szellemi ramlatok az egyhzon bell, melyek a kinyilatkoztatst fltve, a tudomnynak nzeteit a vilgrl s az evolcirl tvtanoknak tartottk. Voltak, kik rvnyt lttak a hit s tudomny kzt s ellenkezst a tudomny ha ladsa s a keresztny vilgnzet kzt. Mondom, hogy vol tak ilyenek, s remlem, hogy nincsenek tbb, de bizton tu dom, hogy ksbb nem lesznek. Hogy ennyire fejldtek a dolgok, az onnan van, hogy szerencssen testnk mr az els sszetzsek lzn; a fiatal risok, vagyis inkbb a vn risok, mert hiszen az j irnyzatokkal reg emberek szoktak ellenszenveskedni, a vn risok mr lehtttk lzas jket s olcsbban kezdik adni kizrlagosan egyoldal theriikat; remljk teht, hogy ksbben teljesen megrtik

SZELLEMEK OSZLSA

167

legalbb tantvnyaik a modern tudomny ignyeit. Az egy hznak hivatsa rgen gy mint most, ugyanaz : a vallsos let nevelse; e minsgben jr a npek ln, ne hintsk a flrertsek tviseit lbai el. Szvtneknek akarta t az r; ne bortsunk homlyt biztat, enyhe olajmcsre. rtel metlensg, maradi gondolkozs, elfogultsg, az j eszmk nem rtse, az jkor szksgleteivel val megismerkedsnek hinya az a vka, mely al a keresztny igazsgnak szvtne kt kritikus korokban rejteni lehet. Az igazsg rgi s az marad, de az igazsg flrtse, az eszmk, gondolatok, nzetek, irnyzatok vltoznak; s vltoznak kivlt akkor, mikor a tudomny j kiltsokat nyit az emberi gondolatoknak. Ily gondolat-fordul volt pl dul a kopernikusi csillagszati rendszer; ilyen gondolat fordul a modern geolgia s az evolci gondolata. Ily for galmas s mozgalmas idkben, mikor az egyik rsz krm szakadtig ragaszkodik a rgihez, mikor reskszik a hagyo mnyosra s nem fogad el semmi jat, a msik rsz pedig vr szemet kapva szenvedlyt szenvedllyel cfol le, lelkesen tr tet elre s reformokat srget: a tlzsok ugyan el nem ma radhatnak, de az is bizonyos, hogy meg nem maradhatnak. Az szinte, komoly, egyhzi tudomny csakhamar flismeri az idk szksgleteit, szreveszi az eszmk sodrt, s foglal kozik velk. Komoly munka utn szt tudja tartani az igaz sgot a pthosztl, a hvelyt a magtl s a kikezds bizony talansgai s az j gondolatoknak hatrozatlansgai kzt eltallja azt a helyes irnyt, hogy se ne tagadjon mindent, se ne vegyen kszpnznek mindent; ne ragaszkodjk fl fogsokhoz, melyeket flsleges fnntartan s rljn a gon dolatnak j, eddig ismeretlen rgikba val behatolsa fltt. De ne haragudjunk nagyon azokra a theolgusokra, kiket a buzgalom s a hv elragadott, s kik a fltett hit animozitsval lptek fl a modern tudomny ellen; azokra se nehezteljnk, kik tartzkodva a modern gondolatoktl, sdi nzeteik mellett virrasztottak s vrtk, hogy mikor kel fl jra az tudomnyossguknak lealkonyodott napja. Ne nehezteljnk rjuk s ne vessk meg ket, st inkbb mlt nyoljuk kitartsukat s hsgket. Volt nekik sok okuk, hogy mirt bizalmatlankodjanak s mg tbb okuk, hogy mirt zrkzzanak el; bizalmatlankodtak, mert meglepen j gondolatok lltak eljk, s elzrkztak, mert a modern gondolatok egyhz- s vallsellenesen voltak kihegyezve. A tudomnyos mozgalom oly erszakos s rohamos volt, oly

168

PROHSZKA OTTOKR

fiatalkori tzzel lpett fl, hogy fejletlensgnek nyersesge vad szenvedlyessgben s hitetlensgben nyilvnult. Die Zerstrung des christlichen Glaubens ist das Pathos der Wissenschaft, mondja tallan Baltzer. Nagy gyngesg, de eltagadhatatlan tny! A tudomny mrskelt tempban s bizalmat breszt jzansggal fejldhetett volna, de az r zelmeket s a szenvedlyeket ingerelte a tudsok animozitsa s a szzadnak oktalan irnyzata, a hitetlensg. Ez kl csnztt rdekessget a mozgalomnak, ez nttte le azzal a pikns savval a tudomnyt, mely izgatta a rossz szenved lyeket s biztostotta szmra az utca sikereit s az alacsony s npszer irnyzatok szolglatban ll sajtnak tetszst. S ha krdezzk, hogy honnan vette magt a komoly tudo mnyba az efemer s mltatlan animozits, okul csak azt hozhatjuk fl, hogy ez is az eszmezavarbl s a szenvedly sztneibl vette eredett. Az elfogultsg mindentt nagy s rszben abbl szr mazik, hogy valaki belelte magt sajt nzeteibe s meg gyzdss kemnytette a tovafejleszthet gondolatot. El fogultsg mindentt van bven, kzletben is, tudomnyban is, a termszettudomnyban is. Mindentt vannak forradalmi eszmk, vagyis inkbb forradalmi igazsgok, melyek a rgi nzeteket ledntik, a csinlt rendszereket sztrobbantjk s j vilgtsba helyezik a vilgot. E forradalmi igazsgoknak mindentt vannak ellensgei s magban a termszettudo mny trtnetben ltjuk, hogy az j gondolatokra ott is harc s flrerts vr. Nem a szerint csoportosulnak kr lttk a tudsok, hogy akik az illet tudomnnyal foglal koznak, azok elfogadjk az j eszmket, a tbbi pedig, aki nem rt hozz, tvol tarja magt tlk, nem a szerint tr tnik a csoportosuls, hanem aszerint, vjjon okos mr skletre vagy oktalan erszakoskodsra hajlanak-e e szel lemek. Midn 1751. mjus 26-n Horvtorszgban nagy meteor vasdarab hullt le az gbl s a zgrbi konzisztrium jegyz knyvet vett fl az esetrl, a termszettudsok nevettk a szemtanknak s a konzisz riumnak egygysget, hogy jegyzknyvileg konstatlnak egy lehetetlensget. Mg k sbb is gy r egy geolgus: Dass das Eisen vom Himmel gefallen se n soll, mgen der Naturgeschichte Unkundige glauben, mgen wohl im Jahre 1751 selbst Deutschlands aufgeklrtere Kpfe bei der damals herrschenden Ungewisshett in der Naturgeschichte und Physik geglaubt haben,

SZELLEMEK OSZLSA

169

aber in unsern Zeiten wre es unverzeihlich, solche Mrchen auch nur wahrscheinlich zu finden. 1790-ben a prizsi Aka dmia viccel egy kes fltt, melyet 300 szemtan bizony tott s egy tudomnyos folyirat azt irta: Wie traurig ist es, eine ganze Munizipalitt durch ein Protokoll in aller Form Volkssagen bescheinigen zu sehen, die nur zu bemitlei den sind. Was soll ich einem solchen Protokolle weiter bei fgen? Alle Bemerkungen ergeben sich dem philosophischen Leser von selbst, wenn er dieses authentische Zeugnis eines offenbar falschen Faktums, eines physich unmglichen Phnomens liest. me a tudomnyos elfogultsg szzata 1 Ki tehet rla, hogy a meggyzds s az igazsg nem fdik egymst. A tudomny sokat nzett mr babonnak s sokat tar tott mesnek, ami nem volt babona, sem mese, ami valsg volt, csakhogy a hagyomnyos s divatos nzetekkel ellen kezett. Vannak, kik merszek s nem trdnek a meggyz dsekkel, de azoknak sehol sincs j dolguk. Kopernikus hvei, kik a ptolomaeusi szfrk ellen hadakoztak, sok gnynak voltak kitve, nevettk ket, no de mi haszna volt? a szfrk mgis letntek s helykbe lpett Kopernikus rendszere, mely a kozmogoniban a Kant-Laplace skdhipotzisv fejlett. S mi lesz, ha valaki ez utbbi ellen lp fl? mi lesz, ha ki mutatni szndkozik majd, hogy a fld s a bolygk mskp lettek, hogy aggregci ltal lettek, hogy a fld soha sem volt hevenyforr, hogy a hold hegyei nem vulknok, hanem jgkrterek? mi lesz sorsa ez j Kolumbusnak? ha nem is lnc s ktl, de bizonyra gny s nevetsg. S ez a rgi elfogultsg mg egszen modern. Megengedem, amint mr emltettem is, hogy a theolgusok beavatkoztak termszettudomnyos krdsekbe s kiterjesztettk illetkessgket sok oly trre, hol nem vol tak mrvadk. A korai s illetktelen theologizls ellen ml tn emeltk fl szavukat a termszettudsok s protestl tak az ellen, hogy a theolgusok meg akarjk ktni a szent rsnak npszer kifejezseivel a szabad kutatst. Ezt semmi esetre sem szabad tennik. De mit szljunk ahhoz, ha a ter mszettudsok theologizlnak? Jl mondjk azt Vogtrl, hogy inkbb theolgus s misszionrius, mint termszet tuds, mert ahol csak lehet, betr a theolginak hatrvid keire s propagandt csinl az atheizmusnak. gy lesz a ter mszettudomnybl tendencia, mely mindentt kir; gy kapjk Vogt mvei azt az utlatos mellk- s utzt, mely

170

PROHSZKA OTTOKR

eladsait lvezhetetlenekk teszi. Errl klnben a Magyar Sin 1899 januri fzetben rtam. Ha olvassuk a radiklis Haeckel-nek vagy a szocildemokratikus Reclusnek mveit, mindentt kir a tendencia, a keresztnysg gyllete. Mikor A patak lete c. mv ben a kristlyforrsokrl rtekezik, nem fojthatja el mag ban a kvetkez, nagyon is zavaros forrsra utal kitrst: A kzpkor siralmas szzadain t a szenveds talak totta az embereket; torzkpeket lttak ott, ahol seikre istenek mosolyogtak; a pokol torncnak kpzeltk azt a vidm helyet, mely a hellneknl az Olimpus lba volt. A fekete mgusok, sejtve, hogy a npek termszetszeretete szabadsgra vezetne, a Fldet alvilgi szellemeknek ldoz tk ; gonosz szellemeket, ksrteteket varzsoltak a tl gyekbe, hol azeltt dridok laktak s a forrsokba, melyek ben a nimfk frdtek. Az eltr vizek partjn jelentek meg a ksrtetek, hogy jajgatsuk a fk panaszos susogsval s a vizek tompa morajval vegyljn; ide gylekeztek estnknt a ragadoz vadak s itt leselkedett az rdngs porkolb a bokor mgtt, hogy az arramennek htra ugorhasson s megnyergelje. Hny rdgforras s pokolmocsar van Franciaorszgban, melyet a babons parasztok kikerlnek, pedig semmi egyb pokolit nem talltak rajta, mint a hely vad fensgt s a vizek sttzld rvnyt. (Reclus, A patak lete, 7. 1.) Mily mskp tlne Reclus a kzpkornak szellemrl, ha a nmet Minne sngereknek s a Provence trubadrjai nak sznpomps, mezillatos dalait olvasta volna, melyek a nefelejcsben a Szent Szz szemeire s a szarkalbban a Szent Szz saruira, s a tejtban a lelkek tjra ismernek. Mennyi navsgot termelt a termszettudomnyban az evolcinak hatalmas s gynyr gondolata 1 navsgot, merem mondani, jeles, objektv tudsok nyomban, melyet Virchow lpten-nyomon ldz s melyre vonatkozlag Entz Gyula legjabban Buza Jnos Allattananak brlatban mondja, hogy az atmenet kifejezs a szerzknl nem egy esetben bizony nem egyb puszta frzisnl. S mivel Buza Jnos is ritka szerencsvel dicsekedhetik az tmeneti alakok flfdzsben, a tle flhozott tovbbi kt tmeneti alakot Entz a kvetkezkp brlja el. Feiesieges lenne bizony tanom, hogy ez a kt llts, hogy a kacslbuak s a lbasfejek tmenetek pen oly naiv kptelensg, mint pl. az, hogy a denevrek tmenetek az emlsk s madarak, vagy

SZELLEMEK OSZLSA

171

a cetek az emlsk s halak kzt. (Hivatalos Kzlny, 1901. 3. sz. 63.1.) me a tudsok is naivak lesznek, ha hamarkodnak! St a gyllkdsig elfogultak lesznek. Plda erre a berlini filozfiai fakults, mely dr. Spahn Mrton, jeles katholikus tudshoz, mikor az egyetemen a magntanrsgot kereste, krdst intzett, vjjon a ppa csalatkozhatatlansgt a tudomnyra is vonatkoztatja. Trtnt ez az dv 1899. vben s a tudomnyegyetem elfogulatlansgnak jegyben! Ellensges rzlet, atheizmus, megvets, kevlysg, fnnhjzs, elfogultsg, hamarkods, ez volt a pszicholgija sok modern tudsnak s ez a pszicholgia a valdi tudomnyra is kdt bortott, mert a keresztnysg rosszindulatot ltott nem ugyan a tudomnyban, annak indulata nincs, hanem a tudsokban. szrevette, hogy temetsre kszlnek. gy is volt. A termszettudomny egsz vonaln egyre flrevertk a vszharangot; kongattak s csendtettek; a fiatal risok ki akartk tni a vilg fenekt s minden jellemzbb fzis nl a tudomnyos mozgalomnak vgrohamra buzdtottk a halads hiveit. Amikor egy-egy hipothzis ragyog raktja emelkedett a keresztny flfogs mltsgos, mlysges egre, temetsre kszltek s csendteni akartak. Csendtettek is, de a csendtsbl hsvti harangsz lett; nem temetsre, hanem fltmadsra szlt. A geolgia sokszor kszlt csendteni a theolginak ; a zoolgia fleg a darvinizmusban szerzdtette azt a pompe funbre-t, melyet hozznk mltnak tartott; hiszen szerinte halott van az emberisg gondolatainak nagy hzban; meghalt a gazda; a theolgia embere haldokolt, majom lett belle. A majom-elmletet az animozts dajklta; jllehet hamar szrad emlin a majom-poronty emberr nem nhetett soha. A pathos azonban trtetett tovbb s credja valban az Isten-tagads lett. Ezeknek a folytonos tmadsoknak, ennek a mltatlan, hamis vdaskodsnak s ellensgeskedsnek megvolt nemcsak trsadalmi, erklcsi, vallsi kihatsa, hanem volt pszicholgiai, m'y behatsa a theolginak, vagyis inkbb a theolgusoknak lelkletre. Az ellensgeskeds ellensgess tesz; a rossz indulat, a mltatlansg elidegent, visszataszt; a legszentebb s !egfnsgesebb eszmknek lealzsa fjs rzetet kelt, nagy tvolsgot, nagy rt szakt az eszmk tiszteli s az eszmk megveti kz s mondjuk ki nyltan, elfogultt is tesz. A theo-

172

PROHSZKA OTTOKR

lgusok kzl tbben a pszicholgia rvn a termszet tudomnyok ellensgeiv lettek; ellenszenv verdtt ki lelkkn a tudomny e szakai ellen, s az ellenszenv s a hideg gyanakods a pszicholgibl kilpett s tudomnyos nzetek ben s tmad llsfoglalsban jelentkezett, A zsrtldsek s flrertsek skizmt kszltek szaktani a termszet tudomny s a keresztnysg rkrvny igazsgai kz. Kdt bortottak a kiegyenltsek mezejre; laztottk, st megszaktottk az rintkezst theolgia s termszettudo mny kzt, s ha egyes buzglkodkon fordul meg a dolog, kiviszik papiroson azt, amit a valsgban ellentmonds nlkl gondolni sem lehet, hogy a tuds egyes gai s szakai kzt sszekttets nincsen, hanem inkbb ellentmonds. Azonban az rzsek ez llsfoglalsa nem tarts; nem is lehet az. Az emberisg nem tr meghasonlst leghatal masabb rzsei s legfbb rdekei kzt. A vallsnak a tudo mnnyal ki kell bklnie. Diszkreditlni a tudomnyt nem szabad; nem az rom jaibl plt fl templomunk s oltrunk ; ellenkezleg szom jazzuk igazsgait s testvri rmmel nzzk haladst. Ha tnyleg tved, ha megfontolatlan, ha vakmer, ha az imnt ecsetelt szilaj sggal indul is meg tjn, s nagyokat gondol s mg nagyobbakat mond: akkor ugyanaz a komoly tudo mnyossg, ugyanaz a mly hozzrts s szleskr tj kozottsg, melyre a theolginak a termszettudomnyban szert tennie kell, fken tartja majd az elbizakodottsgnak kitrseit; de diszkreditlni magt a tudomnyt, vagy az egsszel szaktani, s alaprajzval, melyet mr annyi adat tmogat, homlokegyenest ellenkezsbe llni, nagyon oktalan s retlen felfogsra vall. gy tett a tradicionalizmus, mely hogy a fszkeld tudomnnyal elbnjon, az szt magt akarta diszkreditlni s lamennais-i szellemessget hasznlt tvelyeinek flpiperzsre. De mi haszna volt belle, mg az Essaie sur l'indifference parfmje sem volt elg a jzan sznek s tletnek megtvesztsre. Elismerem azonban, hogy van abban valami hsies vons ha kimondjuk, ht vesszen az sz, vesszen a tudo mny, ha a hittel meg nem fr; valsgos let-hall-harcra hv trombitasz; a keresztes hadak hallt s nfelldozst szomjaz szelleme. De mit hasznl az, mikor ez mind tlzs s tvely? ! Joubert is mondott valami ilyesmit: ha a tudomny nem fr meg s nem egyeztethet ssze az emberi akarat-szabadsggal, akkor egy percet sem habozunk s el-

SZELLEMEK OSZLSA

473

dobjuk magunktl az lltlagos tudomnyt, mert tudjuk, ttogy foszlnyokat dobunk el, nirvnt s fatamorgant szaggatunk szt, de a szabadakaratot, mely kzvetlen ntuda tunk tnye, egynisgnk kincse s mltsgunk koronja, l nem vetjk. Itt tvelyt llt szembe a legfontosabb igaz sggal s kzvetlenl trzett valsggal; azrt a tvelyt el is vetheti, hogy az igazsgot annl ragyogbban kiemelje; ie ezt az eljrst nem szabad tvinni a hit s a tudomny jsszehasonltsra; mert ott azutn nem a hitnek tesznk /ele szolglatot, hanem a hitetlensgnek hdtjuk meg i vilgot. Jourdain is va figyelmezteti a zeltkat, midn rja: mikor a hitetlen filozfia lefoglalta a npek eszejrst 5 megszllta a gondolat magaslatait, clszernek ltszank aknkat hzni nemcsak a filozfiai tvelyek, hanem az sz 5 a tudomny al, is, hogy flrobbantsuk az egszet, szakt sunk a rothadt penszfszekkel; de ez az eljrs veszedel mes s kimondhatlanul tbbet rtana, mint hasznlna. A skepicizmus mindig rossz s esztelen, akr a filozfia, akr 3. theolgia kezeli e tompa, alaktalan fakardot. Veszeked zsoldosok hasznlhatjk, lovagok megvetik. A tudomnyoknak egymsra val dvs visszahatsa mg sokig fog tartani, mert annyi bizonyos, hogy sem i theolgiai, sem a termszettudomnyos nzetek nem rtk mg eddig vgs kifejlsket; mindkt tudomny fejlik; iejldsk bizonyos fokain ellenkezsben ltszhatnak ; az nem baj; tudvn azt, hogy mint simultak el mr gyakran az rs s a tudomny tmeneti ellenttei, nem akadunk meg a ltszatos nehzsgeken, nem lestjk ki gylletes gyanst sokk Ismeretnk hinyait, hanem trelemmel vrjuk az .gazsg teljesebb rnkhasadst. Jl mondja ide vontkozag Whewell: A szentrs rtelmezse az illet korszaknak "ogalmaitl fgg (ezt termszetesen senki se rtse a dognkrl): gy azutn bell az a furcsa helyzet, hogy akik i kinyilatkoztatst vdeni akarjk, hogy azok tulaj donkp em azt, hanem sajt egyni nzetket vdik, amely ismt ndomnyos elhaladottsguk vetlete. A termszettudomny aladsa a szentrs tbb helynek olyatn flfogst erednnyezheti, mely az addigi rtelmezstl klnbzik, anlkl, ogy a szentrs tekintlye az alatt szenvedne*. (History )f the inductive sciences I. 403. Reusch, Bibel u. Natur >4. 1.) A termszettudomny ezentl is nagy szolglatokat g tenni a theolginak; segti t a szentrsnak helyes

174

PROHSZKA OTTOKR

rtelmezsben mindazon pontokon, melyek a termszet ismeretre vonatkoznak. A hittudomny, p azrt, mert tudomny, maga sem fogja lezrni a tudomnyos ismeret s behatols tjt; a zrkvet sehol sem fogja letenni flsges alkotsra. Ahol spekulcirl s termszettudomnyos dolgokrl van sz, ott Szent goston lngszelleme is egyre keres, kutat tovbb a nlkl, hogy valamely ponton berhetn addigi munkj val, vagy ms valakitl meg akarn vonni a szabad kutats s flfogs jogt. Sokat kerestem, keveset talltam, rja Szent goston (Retract. III. 24.), s a kevsben is a kevesebb van bebizonytva, a tbbi hypothetice van odalltva Tartsuk teht nagyra a tudomny kultuszt, szeressk, s mozdtsuk el tlnk telhetleg; ne vdoljuk, hogy a hitetlensgnek szolglja; hanem ellenkezleg tntessk fl, hogy mennyire segti kihmozni a termszet mveinek hve lyeibl a gondolatot. Lesznek a tudomnynak is kicsinyes, chbeli elmaradsai; lesznek maradi, elfogult mveli, kik inkbb csak kalaplnak s zajonganak, de az idelis terv rajzot nem rtik; maltert kevernek, vizet s homokot hor danak ; lesznek bizonyos korokban hitetlenked velleitsok s rugdaldzsok, de ez nem a tudomny, ez az indulat. Veit Stoss, nrnbergi mester ktnye is piszkos volt, kala pcsa fabunk volt, de azrt a gondolat, Szent Lrinc temp lomnak szakramentriuma, gynyr szp s a k is filigrn hajlkonysgot nyert a nyers munktl. gy vagyunk az idelis flfogs hinynak esetben a termszettudsok kal; nem mutatnak nha rzket a teremt Isten flisme rsre, de azrt tnyleg szolglnak az igazsgnak. A hitet len korszakok viszketege is elmlik, mint egy lzas, beteges llapot, s a nzettisztuls sszekti a termszettudomnyok lelkes polst a kinyilatkoztats alzatos, gyngd hitvel. kesszlan ad kifejezst e flfogsnak Daubemy Kroly, az angol termszettudsoknak s orvosoknak Cheltenhamban, 1856-ban tartott gylsn: (Remlem, elmlt az id, amikor a termszettudomnyokat azzal gyanstottk, hogy el mozdtjk a vallstalansgot. Oly orszgokban s oly korok ban, midn s ahol a hitetlensg jrvnyszeren lpett fl, nem csodlkozhatunk azon, hogy a termszettudsok is hitet lenkedtek. Azonban ezt a tnetet nem tulajdonthatjuk a tudomnynak. A Teremt csodamveinek flkutatsa sokkal alkalmasabb a mly alzat flkeltsre, mely a hit tjait egyengeti, mint a kevly g polsra, mely azt gondolja,

SZELLEMEK OSZLSA

175

hogy nem szorul a termszetflttire. . . Azt tantja a hit, hogy a jv letben a boldogok ffoglalkozsa a vgtelen Isten imdsa s dicsrete. De ht nem imds s dicsret-e az is, ha a Teremt mveit csodljuk s a nagy trvny hoz trvnyeit kutatjuk? s ha ez gy van, nem rejlik-e boldogsgunk egyik forrsa s igazsg utn vgyd lelknk nek egy k jutalma p lelki tehetsgeinknek olyatn kifej ldsben, hogy amit most csak kutatunk s sejtnk s tisztba hozni vgleg nem brunk, mindaz tisztn ll majd elnk? . . . Nem alkalmasak-e a termszettudomnyok az alzat bennnk val meggykerestsre? ! . . . Azrt ne .kicsinyljk a pozitv tudomnyokat; minden szakukat s (gukat nagy haszonnal mvelhetjk; olyan a termszettu domny fldje, mint Knan, melynek minden vidkt, minden darabjt mvels al lehetett fogni. Az izraelitk nak nem kellett Knant mveletlenl bitang jszgkp hevertetnik, azrt mert fldje meg volt fertztetve elbbi lakitl, hanem mvelnik kellett azt s lakniok, az isteni trvnyeknek engedelmeskednik s munkjuk zsengit Isten nek ajanlaniok. Meg vagyok gyzdve, hogy a tisztult, tudomnyos gondolkozs egyre tgabb trt hdt ennek a mltnyos tekintetnek s klcsns tiszteletnek s tjt egyengeti a tkletes harmninak kinyilatkoztats s tudomny kzt. Rszvttel tekintnk le majd akkor azokra a flrertsekre, melyek az emberi szellem hirtelenkedseibl szrmaznak s egyfell az Isten mveit emberi mretekbe szortjk, ms fell trelemmel sem brnak arra, hogy egyni nzeteiket s nehzsgeiket trtztessk, s a halads s kiegyezs lass lpteivel kzeledjenek a megoldsok tvoles pontja fel. Rszvttel fogunk akkor letekinteni azokra a hskdsekre, melyeket a knny fegyverzet, animozitssal bven ren delkez tudomny magnak megengedett, sajnlattal lptet jk el majd lelki szemeink el a szkkeblsg ktfle hveit is, az egyik fajtt, mely a tudomnyt flrertve, a talmit a szn arannyal sszezavarva, az egszre az anathemt mondta ki, s a msik fajtt, mely az anathemnak erlyessgvel sem rendelkezett, miutn elvesztette lbai all a hitnek tala jt. Ez a legszgyenletesebb kpviselete a racionalista theolginak. Ez fl a tudomnytl s nem bzik a kinyilatkozta tsban ; a tudomny kittte a racionalizmusnak reszketeg kezeibl a biblit, s most ott ll szgyenben s tehetetlen sgben a nagy szelvi hatalom, a racionalista theolgia.

176

PROHSZKA OTTOKR

Hven kifejezi a lemondst s a bizalmatlansgot Schleier macher, midn gy r egyik bartjnak: Ha n a term szettudomnyok jelenlegi hatalmi llst s terjeszkedst szemgyre veszi s azt ltja, hogy ez a tudomny nagy vilg nzeteket alakt, ugyan mily gondolat, mily sejtelem szllja meg lelkt; mit gondol, mi lesz theolginkbl, mi lesz evanglikus keresztnysgnkbl... Azt sejtem, hogy soktl kell megvlnunk, sok mindenfle nlkl bernnk, amit most mg a keresztnysg lnyegnek tartunk. Nem akarok a teremts hat napjrl szlani, csak azt krdem, ugyan meddig kpes magt fnntartani magnak a teremtsnek fogalma, a termszettudomnyos kombinciknak elre trtet rjval szemben, melynek mvelt ember ki nem t r h e t ? . . . Mi lesz akkor, kedves bartom? n nem lem meg ezt az idt, s nyugodtan fekhetem le; de mit sznd kozik n s mit szndkoznak kortrsai tenni? (Theolo gische Studien u. Kritiken, 489.) Nem sajnlatos, st szgyenletes hangok s szzatok ezek? gy trtnik, ha valaki helytelen llspontra ll; ha leszegezi gondolatait a deszkhoz, mely koporsja lesz, ha leenyvezi szrnyait a lpes-vesszhz, melyet nem tart, de amely t fogja le. Infirmae providentiae nostrae, gynge, beteges gondolatok, melyeket a flfogs szk ltkre s a flelem inspirl. Ilyeneket csak az rhat, aki a szentrst a bethz kti s a termszettudomnyt nem ismeri. A flelem rossz tancsad; nincs mit flnnk; st a termszettudomnyt a theolginak elcsarnokban szvesen ltjuk; dolgozzk gzervel; betzze az Isten gondolatait, rakja ssze a betket, a sorokat; lltsa fl az r eszmi nek kifejezseit; trja ki a fld rtegeit, mint sszehajtott, elgrblt pergamenthrtyt; eleventse fl a rgi flra szneit; tmassza fl a megkvlt llatvilgot; lltsa ssze kilgozott csontjait; hogy nagy, minl nagyobb fogalmat alkossunk magunknak az Istenrl.

XXI. Nagyrabecsls s egyverbartsg.


Valban kptelensg volna elgondolni, hogy a theolgia elvbl megvesse vagy kicsinyelje a termszettudomnyt vagy hogy elzrkzzk termkenyt befolysai ell. Ellen kezleg, meg vagyunk gyzdve, hogy a theolgia rmutat a termszetre mint az Isten kpre s hogy flszlt s lelkes rdekldssel tlt el e leftyolozott Isten-arcnak tanulm nyozsa irnt. Sehol sincs oly idelis kiinduls a termszet tanulm nyozsra s a termszet szeretetre, mint a theolgiban. Szerinte a legtkletesebb Isten-kpen, az emberi intelli gencin ragyog fl gondolat alakjban az isteni gondolat nak anyagba fldelt tze. A teremtsben rejl gondolat fl szabadul az emberi llek ltal. Az emberi llek az egyedli lovag, ki szles e vilgon az anyagban rejl gondolatot ez elzrt kirlylenyt flszabadtani kpes; ezt keresi mindentt, mert rokona, mert vre; is, az is isteni. Emltettem mr, hogy lehetnek krlmnyek, melyek kzt bizonyos ellenszenv tmad az egyhzban a termszet tudomnyok mveli ellen; ilyen ellenszenvrl beszlhetnk a renaissance korban s a mult szzad kzepe tjn ; de azt nem rhatjuk fl sem a theolginak, sem a termszettud soknak, hanem a tudsok egyni hangulatnak s a kz vlemnynek. Ellenttet mindentt teremthetnk helytelen llsfog lalsunkkal, ott is, ahol az ellenttnek semmi helye sincs. Ellenttet teremthetnk Isten s termszet kzt is; ahhoz nem kell egyb, mint helytelen vagy tlzan egyoldal fl fogs. Bizonyra helytelenl fogtk fl a renaissance ttri a termszetet, kik a vilg korltlan lvezett)) tartottk termszetesnek s ez irnyban kszltek flszabadtani a theo lgia nygtl az letet. (Jakob Burckhardt, Die Kultur der Renaissance in Italien. I. 222.) A termszetrt lelkesl szel lemeknek is nagyon knnyen flre lehet ismernik magt a termszetet; flre lehet ismernnk a termszet cljait,
Probaazka; Fald a g. 11. 12

-178

PROHSZKA OTTOKR

sztneinket, hajlamainkat, annyira, hogy tnkre is mehe tnk p a termszetnek flrertstl. Hnyan mentek tnkre, kik rosszul szerettek, rosszul rvendtek s lveztek 1 A ter mszet bizonyra nem inspirlta e tves flfogst, legalbb is nem az a termszet, mely a haladst s a kultrt srgeti s az ldozatot s az nmegtagadst a szellemi lt magasabb ignyeire val tekintetbl kveteli. Nem zrkzom el azonban attl a fltevstl sem, hogy valamint tlsgosan derlt vilgnzettel flremagyarzzuk a termszetet: pgy lehetsges, hogy stt gondolatokkal elbortjuk a vilgot s nem tallunk rmt s lvezetet benne. Van stt aszketizmus is, mely mindent megkesert; uralkodhatik sok balhit, szmtalan babona a rossz szellemekrl, mely a vilgot szinte a rossznak hatalma al lltja s meg fosztja a termszetnek tiszta, kedves rmeitl. Korszakokon keresztl hzdhatik a szellemi vilgnak valami komor, eps vonsa, mely azutn elmosdik s lelkibb, derltebb nzetek nek ad helyet. Az az irnyzat bizonyra nem tmaszt oly kltket, mint amilyen Assisi sz. Ferenc volt s felhs fl homlyban nem fakadnak a fioretti di San Francesco, Szent Ferenc virgai. Mi inkbb ebben a virgos vilgban akarunk lni, br tudjuk, hogy az ungehemmte Freude an der Welt (Burckhardt i. m.) nem blcsesg, hanem poly tlzs, mintha a tudomnyt kzveszlynek tartjuk. Fra Girolamo Savonarola recipjt sem fogadjuk el, ki a tudst csak egyes szellemi atltk szmra szerette volna lefoglalni, mialatt a tbbinek a grammatikval, s katekizmussal (sacrae litterae) kellene bernie. Ez mind gyerekes gondolat, melyet a fejlds szerencssen legyztt. Mennyivel klnb a mi vilgnzetnk, hogy az rte lem s az rtelemnek lenya, a tudomny, a vgtelen Isten bl valk, s kvetkezleg isteni gondolatokat keresnek min dentt. Fladatuk nem a teremts; nem teremteni kldte ket az r ; de olvasni, utnagondolni az Ornak az rk, hsges gondolatait, cogitationes aeternas, fideles. Az r fltrta gondolatait a termszetben is; hogyne, hiszen a termszet az Isten gondolatainak kifejezse, gondolatainak termszetes fltrsa. Az szava a termszet; szava a vas, a vz, a leveg, a napsugr, a hajnal, az j. S e beszdet nem rti a vilgon senki, csakis az rtelem. Az rtelem hallja, rti az r szavt; az rtelem szemlli mveit. Kontempllja az Istent, de nem sznrl-sznre, hanem gondolatainak lenyoma taiban ; nem ltja arct, de ftyolt, s e ftyol alatt nagyja

FEGYVERBARTSG

179

bau szreveszi arcnak krvonalait. Nem ltja a vgtel nt, de a vgtelen partjn jr s tudja, hogy van ; nem fogja t karjaival a tengert, az cen , de az cen hullmai lbt cskoljk s a mlysg titkaibl gyngykkel kedveskednek neki. E csendes komtemplcija tlcsordul rmtl, lvezet tl s boldogsgtl; a tudomny lvez, mikor a termszetbl kivltja a gondolatot; az Isten cskjt rzi homlokn minden j szrevevsnl, minden j beltsnl s nem tud eltelni az rk-szpnek csodlatval s szeretetvel. Ha ez a theolginak flfogsa a termszetrl, honnan venn magt a gyan, hogy ugyanaz a theolgia, mely kl tszett vlik, mihelyt az alkot, a teremt, teht a klt Isten mvre gondol, a termszet udomnyt kicsinyelje vagy pen megvesse? Nem kicsinyli, nem veti meg, hiszen az Isten kpt ltja benne. A geolgia is az Isten logikja. A paleontolgia az Isten nek megkvlt gondolatait, a zoolgia s botanika az Istennek eleven gondolatait trja elnk, s gy vagyunk a tbbi tudo mnnyal is. S mindez a logia, mindez a sok sz a termszet nagy knyvbe van belerva. A knyvre vonatkoz hasonlat sehol sem oly igaz, mint a geolgiban; a fld rtegei val sgos lapok ; akik e rtegeket forgatjk, azok az r nagy knyvben lapoznak. A termszet az r knyve. Van neki mg ms szava, van mg ms kinyilatkoztatsa is, mely tel jesen a szellemi vilgban foglal trt s a fizikban csak krit riumait, flismerhetsgnek vdjegyeit brja; ez a kinyi latkoztats a termszetes ismeretet meghalad tan az Istenrl s az Istennel val rintkezs, mely a termszetnek nem jr, ezt termszetfltti kinyilatkoztatsnak s kegyelemnek hvjuk. Termszetfltti rend s termszet: ez az Istensg kt knyve. Mirt tpnk ssze az egyiket a msikrt?! Ne tpjk ssze, hanem gynyrkdjnk bennk. Az egyik k nyv, a termszetfltti kinyilatkoztats knyve, gynyr inicilkbl indul ki, Krisz us mono gramulja az els betje; ragyog, aranyos httren, szn pomps vonsokkal, teljes harmniban s szimmetriban van kirajzolva; a knyv beszde magasztos s egyszer s a tradci egy flsges intzmnyben megtesteslve rt ll mellette s jegyzeteket r szveghez. A msik knyv, a termszetes kinyilatkoztats knyve; Sok lapja van, brmely palimpszesztnl s hieroglifnl kikutathatlnabb; elnytt lapjai hinyosak, sok helyen rongyosak; ssze Kell szedni ssze-vissza doblt sorait, st nha betit is.
12*

180

PROHSZKA OTTOKR

Ha ssze is szedtk a dirib-darabokat, mg azrt nem tudjuk olvasni az rst; de ha elolvasni sikerlt, tgra nylik rmtl s meglepetstl szemnk, s gy ltszik, mintha theolgink is teltebb, konkrtebb vlnk; mintha a tudomnyrl fny sugr esnk theolginkra is. Ezt a fnysugrt mohn kell elnyelnie theolginknak, Mit akarok ezzel mondani? Azt, hogy amit a termszet bl kibetznk, az mind meglep minket, meghaladja vra kozsunkat s legmerszebb gondolatainkat is s rknyszert lpten-nyomon kikorriglni emberi flfogsainkat. szre vesszk, hogy gyerekes, emberi fogalmaink elnyomortjk az Isten nagy gondolatait s kvetkezleg arra a beltsra is jutunk, hogy benyomsaink tlsgosan relatvek s hogy a vilgot azoknak keretbe beleszortanunk nem lehet s azrt nem is szabad. A termszettudomnyok alkalmas anyagot szolgltatnak a hatalmas, de nmagukban elkpzelhetlen theolgiai fogalmaknak, milyenek a vgtelen, az rk, a blcs, a szp, a minden, s segtik az emberi flfogst arra, hogy szerencssen megvja az Isten koncepciinak nagy sgt. A termszettudomny adatokkal ltja el a theolgit nagy s flsges fogalmainak szemlltetsre. S erre valban nagy szksgnk van. Tekintsnk csak nmagunkba s azonnal szre fogjuk venni, hogy dacra alakilag helyes fogalmainknak a vgtelenrl, a mindenhat sgrl, a mindentudsrl, a jsgrl, nagyon hamar tcsa punk az emberibe s anthropomorfizljuk az Istent. A kere teket formailag, logice, jl megalkotjuk, de kitltsk mr nagyon is emberi ingrediencikbl kerl ki. Azt mondom, nagyon is emberiekbl; mert jl tudom, hogy utvgre min den gondolat, az is, melyet a geolgia szmtatlan vezredei bl, az is, melyet a csillagvilgok mrhetlen mlybl mer tek, minden gondolat, formjt tekintve emberi, de ezek a nagy mretek, melyeket a termszettudomnyok nyjtanak, mgis csak megvnak attl az elfogult anthropomorfizmustl, mely a mindensget s az Istent is egszen az emberi viszonyok korltai kz szortja. A termszettudomny mindentt tri s ldzi a relativet; mly s flsges gondolatokat ad; elnk trja az r csodit; megalz, hogy flemeljen s a nagy Isten nek hozznk val leereszkedseit ismertetve olvadkonny s szeretv teszi szvnket. Tekintsk meg a nagy szolglatokat, melyeket a ter mszettudomny a theolginak tesz. Szolglata abban ll, hogy segt minket flemelkedni theolgiai gondolatainkhoz.

FEGYVERBARTSG

181

A theolginak gondolatai a mrhetlensg, a Teremt nagysga, gazdagsga, a teremts hatalma s egysge, az rkk valsg. Merem lltani, hogy e logikailag jl megalkotott, de elvont fogalmakat a termszettudomny illusztrlja leg jobban. Vegyk a rgi ptolemeusi szisztmt. Szrjuk le a vilg kzpontjba a fidet! Mily kicsiny vilga ez a nagy Istennek. Nem is a nagy Isten ez a bizonyos vilg, hanem az ember; nem Isten gondolta azt ki, hanem az ember. Az Isten ms vilgot alkotott, azt, melyben a fld is csak porazem, az is forog s iramlik bele a mrhetlen mlysgbe. Ugyancsak ms vilg az, melyet a kopemikusi rendszer tr felnk s ebben az igazi, isteni vilgban, hogy megnylnak fogalmaink az Isten nagysgrl, mrheensgrl, minden hatsgrl I Ezt is a termszettudomnynak ksznhetjk. Nem tett-e ez a tudomny nagy szolglatot a theolgi nak, midn logice jl megalkotott gondolatnak a vgte lenrl ily illusztrcit szerzett? Mintha sztdobta volna az anthropomorfizmus s a helytelen rsmagyarzat ltal alko tott deszkafalat, s kiltst nyitott volna a vgtelenbe. Egy vgtelen kilts rmrzete s lvezete tlt el minket I Senki sem magyarzhatja azt oly megragadan, hogy az Isten vgtelen, mint a tudomny I Az is templomot nyit neknk; a vgtelen pitvarba llt bele minket s gynyr kdnk a szemnkbe tl mreteken. Mily halads az Isten flfogsban, ha a termszet tudomnyok eltti korszakot a mi korunkkal hasonltjuk ssze 1 Kinek ksznjk ezt? Ugyanezt kell mondanunk az rkkvalsgrl. Az rkk valsg mindig nagy, mindig kimondhatlanul nagy; de elbb az ember az Isten mvn nem vette gy szre az rkkval sg vonst, mint most a termszettudomny gisze alatt. A termszettudomnyok sszetrik az anthropomorfizlt theolgiai fogalmakat, vagyis inkbb e fogalmak szmra alkotott csigahzainkat, melyeken a szubjektivizmus s relatv tnk folyton dolgozik. Parnyisgunk kzvetlen rzete sehol sem szllja meg a lelket oly nken, mint a termszettudomnyokbl vett benyomsok alatt. Id s rkkvalsg, arasznyi lt s rk let sehol sem ll oly les ellenttben, mint a teremts trtnetben; a fld trtne tbl, a sok formcinak kvlt lapjairl olvassuk e a szza dok s ezredek kifogyhatatlan szmsorait; a relatv ltnek bb- s lcaszersge az egymst kvet vilgoknak csodlatos vltozatossgban trpl el igazn szgyenletes semmisgg;

182

PROHSZKA OTTOKR

a vgtelen lt gazdagsgrl beszlnek az eltnt vilgok; a kvletek a betk ; rgi vilgokrl, eltnt letrl meslnek. Mily nagy az Isten! bdulva nznk a vgtelenbe s elmerlnk rkkvalsgnak cenjban! De menjnk tovbb 1 A termszettudomny magrl a teremt Istenrl val gondolatunkat is tgabb s ragyo gbb tette s a teremts aktusnak egysgt s metafizikai termszett ntudatunkra hozta! Ad-e a teremt ernek egysges, s mindent egyben tlel, flkarol aktusrl valami a fldn s az gen tzetesebb kpet, mint az evolci tana, mely az skdbl kiindulva egymsutn val fejld sekben s egymsbl val alakulsokban kifejti a vilgot minden teremtmnyvel, mnden alakjval? Egyetlen egy isteni gondolatnak poteneialitsban benn volt az egsz vilg, s most kifej lik belle aktusokban, ami sszehajtva, ssze zsugortva parnyi mretekben bennfoglaltatott, mint mag ban a fa, a lomb, a virg. Van-e exegta, ki az Isten gazdagsgt s bsgt valaha oly ragyogan szemlltette volna, mint a termszettudo mny? 1 Kvleteiben a rgi let kifogyhatlan bsgt mu tatja be, s belthatlan sorokban lltja fl a vltozatok jtkait. Valban jtszik az Isten, ludens . . . omni tempore, ludens in rbe terrarum, s jtkaibl ki nem fogy; milli formt alakt, ismt sszetri azokat s jakat alkot. A geolgia rgi vilgai valsgos vizik, melyek nem a jvt, de a multat mutatjk, s a teremt Isten vgtelen letnek sejtel mvel tltenek el. S mily risi munkba kerl ez a tudomnynak. Hol szedi adatait, hol olvassa le gondolatait? Gondolatait leol vassa az grl, s a fldrl, kvekrl, hrtykrl, flsznrl s mly rtegekrl, hogy azutn vakt fnyt ntsn az rs gondolataira. Teht ne zrkzzunk el az isteni gondolatok nak e bsges forrsa ell. Furcsa theolgia volna az, mely az Isten kpt a termszetben flismerni vonakodnk s nagy mreteinek fldertst vonakodva logadn. reg emberek nem szeretik a tallmnyokat s az j rendszereket, mert irtznak a lelki, szellemi munktl, meyet gondolataiknak megreformlsa okoz; de a tudomny mindig fiatal; olyan, mint a szellem, mely nem irtzik a munktl; szvesen meg reformlja a rgit s odaadja cserbe az jrt, mihelyt meg tudja, hogy a rgi a tvely s az j az igazsg. Teht trelemmel kell lennnk s tovbb kell dolgoz nunk, mg a lehetleg teljes sszhangot hit s tudomny

FEGYVERBARTSG

183

kzt megrtjk. A termszet belthatlan, nagy mez, csupa dirib-darab. Az emberi tudomny vgig bukdcsol ezen a sok tmntelen dirib-darabon, mint a szekr a fagyos ton, mint a lpeget varj a trsfldn. Az emberi sz vajdik a fladat nehzsgei kzt. Az igazsg flismerse az emberi szben gy alakul ki, mint a chaoszbl a vilgrend. A chaoszban is csupa rsz, dirib-darab, csupa zrzavar, romok, dara bok kvlyognak kell egysg s egymsba-fogdzs nl kl ; ksbb azutn a rszek illeszkednek, az elemek bkl i k , az sszekttetsek tartsak, a kiegyenltsek meg bzhatk lesznek; a sokasgban az egysg, az anyagban a forma, a mindensgben a gondolat lp fel. Csak ekkor ksz a vilg. gy ll a dolog a tudomnyban is. A rendelkez snkre ll ismeretekbl flptjk a vilgot; de ez a m csak ideiglenes, nem plet az, hanem inkbb stor, mert me a flfdzsek tseitl megreped a talaj, me yen fl fogsunk plt, a tudomnyos adatok rja, mint lva-r kitr az eddig ismeretlen mlysgekbl s elpuszttja nzetein ket ; a tudomny elrasztja adatokkal, infuzoriumokkal; a folyiratok, a termszettudomnyos bulletinek telvk bmu latos aprsgokkal, csupa j szlltmny s sszefggstelen adathalmazok; amit ptettnk, azt megint le kell trnnk s j dologhoz ltnunk. Az idea ilyenkor fuldklik. Megsiratjuk az emberi sz elkszlt s most romlsnak indult mvt Be kr rte, mond juk, be kr a nagyszer flfogsrt. Mi lesz velnk, ha a fld nem a vilg kzpontja? ha azok a csillagok nem azrt ragyognak, hogy lmainkat hmezzk? ha a fld rgi trtne thez kpest az ember megjelense e fldn egy szempilla nat? Mi ms, mi szp volt az a hit, hogy az risten hat nap alatt teremtett mindent s hatodik nap este bevezette az embert a paradicsomba, puha, mohos gyra, els pihenre? me a tudomny Jvja sztrepeszti a tndrvilg talajt elrasztja e kedves flfogst grgeteggel, s az sz vlni knyszerl megalkotott vilgtl s jnak ptshez fog. Kegyetlen sors 1S hnyszor kell az idea-alakulsnak e vltako zst megrnnk? Belthatatlanul sokszor! De legynk meggyzdve, hogy e gondolatkialakuls nak minden fzisa az Isten mvt, ragyogbb, szebb, fns gesebb sznben mutatja be Ne fussunk el teht ideinkkal a hegyekre: ne fltsk azokat 1 Legynk meggyzdve, hogy rkrtkek ; de mg nem kszek. Egyre kszlnek; telje sebbekk, igazabbakk, isteniebbekk lesznek 1

XXII. A modern ember vallsossga.


Mindazok utn, amiket elz cikkeinkben ' mondottunk, a legrdekesebb krds fejtegetshez jutottunk, hogy n tudatunkra hozzuk, vjjon megvltozott-e a modern term szettudomny behatsa alatt az embernek helyzete a term szetfltti hittel szemben? ms lett-e a vallsi igazsgoknak inventriuma? fl kellett-e egyikt-msikt adnunk? s mit gondolunk, hogy milyen irnyt vesz a vallsos let a ter mszettudomny szerencss s sikeres mvelsnek korszak ban? kell-e magnak a tudomnynak flrnunk azt, hogy hideg kzny borult a vallsi letre, vagy taln csak a be nyomsok jtknak s az emberi gondolat- s rzelmi-vilg sajtos fejldsnek kell azt a decrescendo-1 tulajdontanunk, mely a vallsi letben uralkodik? Vsz-e a vallsos let a tudomny miatt, vagy a tudomny ksretben jr valami fle pszicholgiai visszahats miatt? A termszettudomnyok fellendlse tagadhatatlanul mly befolyst gyakorolt a vallsos rzletre. rzletet mon dok s nem dogmt; a dogma nem vltozott meg, de az rzlet igen. Azt sem lltom, hogy a vallsos let cskkenst kiz rlagosan a termszettudomnynak kell tulajdontanunk; nem, azt nem lltom, csak azt mondom, hogy abban, amit korszellemnek hvnak, fontos szerepe van a termszet m lyebb s teljesebb ismeretnek. Ez az ismeret magban vve is visszahathat az ember vallsi rzelmeire; de ha valaki visszal vele s a materialista irnyzat szolglatba szegdteti, akkor meg pen pusztt hatst kell az ilyen rnyzatos (tudomnynak* tulaj donitanunk. A legtbb darvinista r e zszl alatt evez. Ennek a felletessgnek leghangosabb tpusa Haeckel. , A visszals magamagt tl el s emszti fl; fls leges arra szt is pazarolnunk. De vegyk magt a komoly termszettudomnyt s kutassuk befolyst a vallsi letre. A termszettudomnynak befolysa a vallsi letre kt irnyban rvnyesl, az egyikt szubjektvnak, a msikt
1

A MODERN EMBER

185

objektvnak mondanm. Az elbbi alatt azt rtem, hogy a termszettudomnnyal val sikeres foglalkozs az embernek lelkletre, hajlamaira, mondjuk pszicholgijra hat; az utbbi alatt az objektv fladatot rtem, melyet az rtelem nek, a nehzsgeknek magyarzsban s a termszetnek s az embernek mlyebb flfogsban meg kell oldania. A ter mszettudomny bntlag hathat a vallsos irnyzatra mint haljamra, mint rzletre azok miatt a benyomsok miatt, melyeket a llekre tesz, ez a szubjektv elem; s (bntlag hathat azok miatt az ignyek miatt, melyeket a 'termszetnek mlyebb flfogsa nyomban a vallsos elm lyeds irnt is emel; ez az objektv elem. Vegyk az elst! A termszet az, amit vilgnak hvunk. A nagy flfdzsek s fltallsok a termszettudomnyok mezejn el kprztatjk az embernek szemeit s csodlatos ingert gyako rolnak lelkre. A termszetnek nagysga s erinek haszno stsa imponl az embernek. A llek szinte vvdik a benyo msok e szikrz znvel, mintha nem is gyzn befogadni s lefoglalni az elje trul vilgot. Ez a vilg oly nagy s oly mly, hogy a legnagyobb tehetsgek gymlcsztetleg fektethetik bele munkaerejket; tnyleg risi munkt vgez nek is, mely azutn kzvetlenl mint hdts, mint az emberi szellemnek gyzelme anyag s erk fltt mutatkozik be a vilgnak. Ettl a nagy rtelmi munktl, mely a term szet kihasznostst veszi clba s melynek vvmnyaitl finomul az let s halad az emberisg, szinte elhalavnyodik az a msik rtelmi munka, mely a metafizika kdbe vsz s mely mindenfle kiadsban a tlvilgba irnyul. me a nagynak s mlynek flismert termszet, mint az cen ingerli s csalogatja a partjn l embert, mintha mondan: itt is vannak mlysgek; duc in altum, evezz ki a mlyrel Az rdeklds, az inger, a vgy, az ambci, a kvncsisg a vilg figyelmt a termszetre fordtja, aminek kvetkeztben az emberisg pszicholgija bizonyos meghideglst mutat a hit, s a vallsi let irnt. Mondjuk: az ember vilgias lesz; ez rtelemben igaz, amit Burckhardt mond: Die Flle von Reiz, welche die Entdeckung der ussern und der geistigen Welt auf den Menschen ausbt, macht ihn berhaupt vorwiegend weltlich. (i. m. II. 261.) Az ember flfdzi a termszetet, flfdzi nmagt s az letet; csoda-e, ha ez az j vilg re nagy benyomst gyakorol, melytl a rgi vilg s a tlvilgnak megszokott gondolata fnyt

186

PROHSZKA OTTOKR

veszti? A flfdzsek nyomban j gondolatok, j trek vsek, j sejtelmek s vilgtervek jrnak; mindezek a hangu latos benyomsok a vilgnak jegye alatt llnak; esoda-e, ha vilgiass teszik a lelket?! Az elhideglsnek e jelensge a vilgtrtnelemben nem fehr holl. Mindannyiszor tallkozunk vele, valahny szor a kzrdeklds msfel fordul. gy volt ez a renaissance korban, midn j gondolatok znlttk el az emberek fejt a termszetrl s az emberisgrl; gy van az most, midn a termszet kihasznostsa s az emelked trsadalmi osztlyok rdekei tartjk fogva az emberi gondolatot s gy lesz ez mg ezentl is, s btran mondhatjuk, hogy akr hnyszor. Maga a dolog, amelyrl sz van, nem ellenkezik a vallssal, de a benyoms, melyet a llekre gyakorol, olyan, hogy tle tnyleg cskken a valls imponl nagysga s az irnta val rdeklds. Ezt a pszicholgiai hullmzst szem eltt kell tartania annak, ki a kor lelki lett helyesen akarja megtlni. Az megrti azt is, hogy mivel benyomsokrl s azoknak hul lmzsrl van sz, ezek a lelki llapotok nem maradandk s bizonyos id mlva elvltoznak. Tallan jegyzi meg erre nzve Burckhardt: Wie bald und auf welchen Wegen den Menschen das Forschen zu Gott zurckfhren, wie es sich mit der sonstigen Religiositt des Einzelnen in Verbindung setzen wird, das sind Fragen, welche sich nicht nach allge meinen Vorschriften erledigen lassen, (i. m. II. 264.) Ez volna az az elvltozs, melyet a termszettudomny jelenleg a lelkletre gyakorolt. Meg vagyok gyzdve, hogy ez a csbt, egyoldal befolys nem rvnyesl sokig s hogy mr elrte kulmincijt; az r apadban van. Leginkbb illusztrlja ezt az a jzan flfogs, mely a termszettudomnyban a darvinizmussal szemben trt foglalt; nem mondom a leszrmazs sal, hanem a darvinizmussal szemben. Nem hivatkozom Wigandra,* K. E. v. Baerre,** Ngelire,*** kik kezdet ta elleneztk a darvinizmust, hanem azokra, kik az utols v tizedben foglaltak llst ellene, ilyenek Claus, Driesch, H. B. Orr, Dubos-Reymond, Quatrefages, Henslow, Yves Delge,
* W i g a n d , Der D a r w i n i s m u s u n d die N a t u r f o r s c h u n g N e w t o n ' s u n d Cuvter's. 187677. ** L s d Stlzle, K. E . v Baer u n d seine W e l t a n s c h a u u n g . 1897. *** Ngeli, Mechanisch-physiologische Theorie der A b s t a m m u n g s lehre. 1884.

A MODERN EMBER

187

G. Wolff, A. Goette, Fleischmann, VVeismann, Reinke, 0 . Hertwig s Stumpf. Kemnyen tl ezek kzl Driesch :* Etwa gar noch auf die Prtensionen der widerlegten soge nannten Darwin'schen Theorie einzugehen, wre eine Beleidi gung des Lesers. Es gengt hier den Titel dreier Schriften zu nennen: Wigand, Der Darwinismus und die Naturfor schung Newton's und Cuvier's; Ngeli, Mechanisch-physilogische Abstammungslehre; Wolf, Beitrge zur Kritik der Darwin'schen Lehre. Biologisches Centralblatt. X. Wann wird man einmal anfangen, diese und andere Werke zu bercksichtigen und aufhren, in der Darwinischen Theorie ein gesichertes Gut der Wissenschaft zu erblicken? Driesch a darvinizmust a XIX. szzad egyik kurizumnak tartja; a msik kurizum szerinte a hegeli filozfia; beide sind Variationen ber das Thema: Wie man eine ganze Genera tion an der Nase fhrt. Elsznt s kemny tlet! Henry B. Orr angol termszettuds, a termszetes kivlasztst nem tartja a halads eszkznek; szerinte a kivlasztst inkbb a fejlds korltjnak kell tartanunk bizonyos irnyban, de nem lthatunk benne hathats tnyezt, mely a haladst elmozdtja. Dubois-Reymond az utols beszdben, melyet mg kiadott, bevallja, hogy a mmor s a lelkesltsg kbulsa, melybe a darvinizmus a vilgot beleringatta, tniiben van, mert a rendszernek bizonytkai ellen egyre tbb ktely tmad. Herbert Spencer annak a meggyz dsnek adott kifejezst, hogy a termszetes kivlaszts nem tlti be a hozzfztt remnyt; Weismann tagadja a szer zett tulajdonsgoknak trklst. gy llvn a dolog, Dubois-Reymond flveti a krdst, hogy mindezek utn mi legyen a termszettudsnak vilgnzse, s arra az eredmnyre jut, hogy nem lehet ms, mint a szupernaturalizmus. Ez alatt rti az Istennek, mint soknak megvallst. Isten terem tette az anyagot s flszerelte azt mindazokkal az erkkel s kellkekkel, melyek az ssejtnek adtak ltet s kedvez krlmnyek kzt ugyanannak az ssejtnek olyatn kifej lst, hogy az sbacillusbl plmaerd, s az smikrokokkosbl Suleika kecsessge s Newton agyveleje fejldtt ki. Ez ton bernk a teremtsnek egyetlen egy napjval, s a rgibb s az jabb vitaiizmus kizrsval, tisztn mechanikusan magya rznk a szerves termszet keletkezst.**
* Driesc.Die Biologie als selbststndige Grundwisseuschaft,1893.3l.l ** .Sitzungsberichte der kgl. preussischen A k a d e m i e d e r Wissen schaften zu Berlin. J a h r g a n g 1894. Zweiter H a l b b a n d . p . 638.

188

PROHSZKA OTTOKR

Quatrefages is ltja kzeledni a darvinizmusnak vgs napjt: Peut-tre le jour n'est il pas trs loign ou le darwinisme, si bruyamment acclam nagufere. sera simplement mis au rang des hypothses diverses par les quelles on a cherch expliquer l'origine des espces, peut-tre alors voudra-t-on faire rejaillir sur l'oeuvre entire et l'auteur le discredit qui aura atteint ses thories*.* Henslow hatro zott ellensge a kivlasztsnak, mint fajkpz tnyeznek.** Yves Delge a kivlasztst alrendelt elemnek tartja, mely kptelen az letet fejleszteni.*** G. Wolff, ki mr 1870-ben les kritikt mondott a darvinizmusrl, utbb, kivlt Weismann mveinek brlsban abbeli remnynek adott ki fejezst, hogy nemsokra teljesen leszerelhetjk a darvinizmust.f A. Goette mr nem ragaszkodik a darvinizmushoz s a leszrmazs magyarzatainak teljes szabadsgot kvetel: In der Tat wird der Name Darwin einen Markstein in der Geschichte unserer Wissenschaft bilden, nur nicht in dem Sinne, als wenn die Descendenzlehre von ihm herrhrte; ihm gebhrt aber das grosse Verdienst, die Wahrheit der Descendenz evident gemacht zu haben, und diese Bedeutung wird der Name Darwin fr alle Zeit behalten. Die Beweis fhrung aber, die er zu jenem Zwecke unternahm, das was man schlechtweg den Darwinismus nennt, gilt schon heute nicht mehr allgemein fr einwandfrei, und drfte in nicht zu langer Zeit anderen Auffassungen weichen.f f A. Fleisch mann mg kmletlenebbl bnik el a darvinizmussal s hegyibe mg a leszrmazst is regnyszmba men kltszetnek minsti, f t t Legkevsbb rokonszenveztek a botanikusok a darvinizmussal; Wigand mr a hetvenes vekben zent neki hadat, a legjabban ismt Kerner v. Marilaun Bcsben, s J. Reinke Berlinben nyilatkoztak ellene. Miutn Reinke flhozta Ngeli, Sachs, Dubois-Reymond, Baer, Askenasy, Herbert Spencer, Krnig, Wolff nehzsgeit, arra a kvet keztetsre j u t : Dass aber durch die obigen Mitteilungen
* Quatrefages, D a r w i n e t ses prcurseurs franjais. 1892. 289. L * Idzi W e i s m a n n , U e b e r Germinalselection e t c . 1896. p . 6 5 . * * Yves Delge, L a s t r u c t u r e d u p r o t o p i a s m a , et les thories s u r l'hrdit e t les grands prob'.mes d e la biologie generale. P a r i s 1895. f G. Wolff, Der gegenwrtige S t a n d d e ; D a r w i n i s m u s Leipzig 1896. 2 8 . l. t t A. G o e t t e , Ueber V e r e r b u n g u n d A n p a s s u n g . R e c t o r a t s r e d e . S t r a s s b u r g 1898. 22. I. t f t A. Fleischmann, L e h r b u c h der Zoologie. Wiesbau 1898. 379. 1.

A MODERN EMBER

489

aus der am Selekcionsprincip gebten Kritik die Hauptlehre Darwin's auf das tiefste erschttert wird, drfte sich ohne weiteren Kommentar ergeben.* gy llnak ezidszerint a darvinizmus chance-ai 1 Bota nikusok, zoolgusok, fiziolgusok fnnhangon hirdetik, hogy a darvinizmus nem oldja meg a leszrmazs problmit s a clszer alakulsnak titkait fl nem trja. Msfel fordul teht a gondolat irnya s az letnek mlysgein okulva ez az irny elfordul a mechanizmustl s mlyebb elvek flvevsvel kezd rokonszenvezni, beigazul rajta a nietzschei sz: iDie Welt ist tief, Viel tiefer als der Tag gedacht; S mlyrtelmnek talljuk Burckhardtnak fntidzett gondo latt is: Wie bald und auf welchen Wegen den Menschen das Forschen zu Gott zurckfhren, wie es sich mit der sonstigen Religiositt des Einzelnen in Verbindung setzen wird, das sind Fragen, welche sich nicht nach allgemeinen Vorschriften erledigen lassen. A vilg bizonyra fordul, de fordulatait elre meg nem jellhetjk; a darvinizmus krl 50 v alatt teljesen megfordult.** Trjnk t mr most a msik elemre, melyet gy jel lemeztem, hogy az elmlyed termszettudomny a vallsi let elmlyedst is kveteli, amit pedig nagyobb rtelmi tevkenysg nlkl eszkzlni lehetetlen. A termszettudomny mlyebb ismeretet nyjt a ter mszetrl s tzetesebb flvilgostssal kezd szolglni a fld nek s az letnek trtnetrl; kitgtja ismereteinknek lt hatrt s a naiv, emberi flfogst sok helytt leszereli. Gon doljunk pldul a kzpkori ember nzeteire a fldnek kz ponti helyzetrl a vilgban, vagy a mzesi kozmogninak hat napjrl. Az ember e nzeteket a szentrsban is olvasta s azokat a vallsos rzs szentlybe lltotta bele. Nem voltak ezek dogmk soha, de az ember hozzszokott a szentrs idevg helyeinek ilyetn flfogshoz. Az egyik gondolat a msikat adja. A fld kzponti helyzetvel sszekttetsbe hozta a hv az egsz mindensget, a napot, holdat s csilla gokat s azt gondolta, hogy ez mind csak miatta van s ha a csillagok fnynek nem is tulajdonthatott valami klns befolyst a fldre s sajt maga letre, legalbb mcsesekre
* J. R e i n k e , Die W e l t als T a t . Berlin 1899. 385. 1. ** R . StSIzle, A v Klliker's K r i t i k des Darwinismus u . der Darwi nismus an der J a h r h u n d e r t w e n d e . 'Wissenschaft!. Beilage zur Germania. Nr. 41.

190

PROHSZKA OTTOKR

vagy ragyog kkvekre ismert bennk, melyekk) a Teremt az j homlyt s dsztelensgt tarktani kvnta. S ezek meleg, benssges gondolatok voltak. Az risten kzelebb ltszott lenni mint most, mikor a fld oly kicsinny s mi magunk a semmisghez kzel ll parnyokk trpltnk. Hol van az az Isten, ki gy viselte gondunkat, hogy a nagy vilg ban mi voltunk a szeme fnye s ki gy szeretett minket, hogy a napot melegt kemencl s ragyog mcsesl, a holdat ji ramutatul s havi idjelzl s a csillagokat aranyszegekl tzte az gboltra? hol van az a szeret, az a min ket kegyel s rzsnkhz oly kzel ll Isten? mintha tvol, nagyon tvol esnk tlnk? I gy rez az ember, aki az Istent is embernek gondolja, ha nem is vallja be azt. S mialatt gy rez, hideg, stt lesz krltte a vilg; idegenben ll szve rzelmeivel s inkbb kzdeni, mint szeretni kszl S valban tvolabb ll-e mr most a vgtelen Isten a termszet nagysgt flismer hvtl, mint azeltt? Nem ll tvolabb; most is kimondhatlanul kzel ll; kzel annyira, hogy benne vagyunk, mozgunk, lnk ; kzel annyira, hogy a vilg, ez a nagy vilg is vgtelenl kicsiny s nem is jn szmba az a klnbsg a esi lagok valsgos tvol sga s a gyermek kpzeletbe vetd mreteik kzt; de az embernek igazabb, teljesebb kpet kellene alkotnia magnak a vgtelenrl s nem volna szabad bernie az emberi alakra faragott Isten-kppel. Annak a valsgos vgtelennek semmi sincs messze, semmi kzel; az a vgtelen ki nem merl ; szeretete nem cskken, ha egy embert melenget vagy millit, egy vilgot teremt vagy millit. Korrigljuk ki s tgtsuk ki az Istenrl val gondolatainkat s vallsossgunk nem fog lehlni, hanem inkbb lngra gylni. Csakhogy kpe -e a metafizikai gondolkozshoz nem szoktatott sz erre? Vagy legalbb nem melegednk-e fl hamarbb vallsos rzsre, ha az emberi gondolatok s nze tek blcsjben ringatn bele magt az Isten szeretetbe?! me egy nagy munka, nagy talakuls, vagyis inkbb behatols vr a vallsos letre: mlyebb, igazabb, mond juk, metafizikaiv kell vlnia. A termszetnek mlyebb ismeretvel csak elmlyed s az Istent igazabban koncipil valsossg tarthat lpst. Az egygy, alzatos hit a fizikai valsg tern is a szentrsbl olvasta ki nzeteit s belle alkotta vilgnzett nemcsak az Istenrl s kegyelmrl, hanem a fld trtne!

A MODERN EMBER 191 trl s a napnak tjrl. A szentrs kznyelvbl akarta megtudni, vjjon a nap ll-e vagy nem, s Mzestl tuda kolta, vjjon a teremts hat csillagszati nap alatt ment-e vgbe? s a szerint, amint e krdsekrl tjkozdhatott a szentrs alapjn, megalkotta s megszerette nzeteit. Ez az eljrs s ez a gondolkozs azt eredmnyezi, hogy az ember a szentrsnak gy rtett flvilgostsval berte s hitvel mint egy aranyos kupolval befdte a vilgot s nmagt s megpihent alatta. Mikor aztn e krdseket nlllag s kln tanulmnyozta s a hagyomnyos feleletek helyett ms nze tekre bukkant, gy tetszett neki, mintha ez az aranyos kupola 'flemelkedett volna szdt magassgba s mintha sugrz sval mr nem brn tfogni s flderteni az letet. A hit elvonulni, az Isten tvolodni ltszik. Elbb itt kztnk dolgozott; teremtett ft, fvet, bokrot; formlt lla tot, pikkelyes halat, aranytoll madarat s most valahogy a termszetnek titokzatos mlyeiben plasztikus leterket sej tenek, melyek a Teremttl ltre hva, ismeretlen tvltoz sok tjn a teremts sorait alkotjk, s hol maradt a teremt Isten? nem gyr, nem emel, nem kever, nem forml? s ha ezt nem teszi, ht mit tesz? mit tesz az, hogy teremt? me az egyszer hit az Istent mindig fizikai oknak, fizikai hatnak mdjra gondolja, s mikor itt is, ott is be kezdi ltni, hogy az Isten nem fizikai ok, s hogy nem lk, hz, nem emel semmit, hanem az mind a termszet erivel trtnik, gy rzi magt, mintha az Isten messze elvonulna, messze az epikuri isteneknek tvoli vilgba. Pedig ismt lem, non est procul ab unoquoque nostrum; de az Isten nem fizika, nem a termszet, hanem a termszeten tlfekv s mgis a termszetben l vgtelen valsg, mely a ter mszet lnyegt tjrja, ltt s lehetsgt hordozza, melybl val minden, s mely nlkl tnyleg is, lnyegileg is s tevkeny sgben is, semmi sem ltezik. Olyan az Or, mint a ktszerkettngy ; olyan mint a szksgessg s a lnyegessg a kr vagy a hromszg kpletben; ltala van, ll s hat minden. Ez az igazi metafizika. E metafizika erejben van s m kdik minden; de ez a metafizikai hat lkve, nyomva, emelve, lendtve nem lp fl nmagban sehol; ahol fllp, ott csoda trtnik. A csoda pedig csoda s nem termszet. A szellemi, az, erklcsi vilgban van az Istennek kln befolysa a lelkekre; ezek a befolysok klnll aktusai az Istennek, de p azrt termszetflttiek s nem termszetesek s ezeket kegyelemnek hvjuk. Ezektl eltekintve az Istennek fizikai

192

PROHSZKA OTTOKR

hatsait csodknak tartjuk; a csoda nem a termszetnek, hanem kzvetlenl az Istennek aktusa. Teht a termszet folysban, mondjuk mg vilgo sabban, a mechanikai trtnsben, az Isten nem tol, nem lk, nem eme! semmit; tapintani, megfogni, mrlegelni ezt az ert nem lehet; t magt nem a fizikai konstatis, hanem a metafizikai gondolat ismeri fl. Az ismeri fl a lt cljt, az Jet erklcsi trvnyeit, a vilg rendjt, a gond viselst : de mindezt nem gy gondolja, mintha egy tologat, foltozgat, rendezked rnak mve volna, hanem mint metafizikai hatt, mint clt, mint szabad akaratot fogja fl a termszetes trtnsnek keretben. Az erklcsi vilg is a fiziknak keretbe van beleszve; ott bred ntudatra, ott akar, ott rvnyesl, ott kszk dik s zzdik, ott vgyik s imdkozik ; hogyne, hiszen a llek is a vilgban van ! S most figyeljnk e kszkd llek nek imjra 1 Mit kr? Szrazsg van, est kr; vihar van s szentelt gyertyt gyjt, hogy a villmtl megmenekljn 1 Nzztek ezt a meleg, benssges, kzvetlen hitet s plje tek rajta; de azutn krdezztek: ht mit akar ez itt, s hogyan, mily behats ltal akar a dolgok trtnsbe be folyni? Bizonyra nem mechanikus behatssal, hanem metafizikaival, mondjuk, behatssal a gondolat s az aka rat-rvn. Igen, de mr csak nem gondolja, hogy krsre bele nyl az Isten a felhk jrsba, hogy megfordtja a szl irnyt, hogy felht kld s megvltoztatja a lgslyt s est ad a szraz fldnek? Vagy igazn gondolja azt? S ha gon dolja, vjjon ezt a vallsos hiedelmet nem szortja-e majd ki a meteorolgia, mely valamikor ki fogja mutatni, hogy ez mind a mechanikai trtns tjn vltdik ki?! Felelet: az egyszer hv igenis azt gondolja, hogy az Isten belenyl a felhk kz s ha buzgn imdkozik, est ad a szrazfldnek s megint kiderti az ess, felhs eget, ha erre szksg van. Kzvetlen, szszerint val rte lemben veszi Salamon szavt: sHa bezrva lesz az g s es nem esik bneink miatt, s imdkozvn e helyen bnb natot tartanak a te nevedben... hallgasd meg ket a menny ben . . . s adj est a fldedre*. (3 Kir. 8, 35. 36.) S ha nem imdkoznak? akkor taln est nem kapnak? Mondom, az egyszer hv ezt igenis gy rti, hogy imdsga miatt ad az Isten est s ha nem imdkoznk, nem adna; lehets ges, hogy kzvetlen belenylst is gondol magnak Isten

A MODERN EMBER

193

rszrl a felhk s a szelek s a villamos feszltsg llapotba, s hiszi, hogy ezt az llapotot Isten most megvltoztatja s a vltozs kvetkeztben es esik a fldre. De ez mer anthropomorfizmus, s az Istennek ember-formra val elgon dolsa. Anthropomorfizmus elkpzelni az Istent, hogy most tesz valamit, miutn krik, amit nem tenne, ha nem krtk volna. Az igazi, metafizikai flfogs a kvetkez: a vilg rendbe igenis fl van vve az erklcsi tnyeknek befolysa, teht az a krs, az rdem, az erny rvnyeslse a fizik ban, de nem olykpen, mintha a fizikban nem menne min den a mechanikai szksgessg rendjn s mintha most mr ezen vltoztatni lehetne, hanem olykpen, hogy a mindent rendez isteni tudsban ezek a valsgos faktorok, ezek a krsek is intztk a vilg rendjt." Az olvas azt mondja erre: ha gy ll a dolog, akkor szrazsg idejben es fog esni akkor is, ha nem imdko zom, mert mr gy van belltva a rend, s az Isten azt most mr nem vltoztatja meg. Az ilyen nehzsgek <is> mind anthropomorfizlnak; mindig az emberi ismeretet s intzkedst, az idben val egymsutnt tulajdontjk az rkkvalnak, kiben id s egymsutn nincs, s ki eltt az eshetsgek, az hogy valaki imdkozik, aki azt is tehetn, hogy ne imdkozzk, s meg fordtva, az, hogy valaki nem imdkozik, aki tehetn, hogy imdkozzk, latba nem esnek; eltte csak az van, ami van; ami csak lehetne, az nem szmt; mert hiszen, ami csak lehetne s nincs s nem is lesz, az egyltalban nincs s nem hat. Kpzeljk az egsz vilgot elmltnak; mondjk meg nekem: mi van abban az elmlt vilgban megrgztve? mi gyakorolt befolyst, mi rvnyeslt? az, ami volt vagy azt ami lehetett volna? gy-e, hogy az, ami volt; mert ami csak lehetett volna, az nem hatott s az nem jtt szmba. Az rkkvalnak tudsban a val ll tnyezknt, akr szksgkpen, akr szabadon trtnt; ami csak lehe; tett volna, az nincs, az nem rvnyesl. Az emberi sz a trtnst szksgkpen egymsutn sifogvn fl, s hozz a szabadakaratot olyannak, mely msKp is tehetne, mint ahogy tnyleg tesz, okvetlenl meg botlik s belebonyoldik az isteni tudsnak e szvedkbe; eitudnia kell, hogy az emberi tudsnak egszen ms terTheolgusok szmra meg kell mg jegyeznem, hogy taln az es vagy dgvsz, vagy fldrengsre vonatkoz
Prohsika; Fld s g. I I .

13

194

PROHSZKA OTTOKR

imk gyis rthetk, hogy az Isten mgis csak tnyleg belenyl az ima miatt a mechanikai hatk kz, s hogy nemcsak a kezdet ta, a teremts ta befektetett erk mecha nikai lebonyoldsa jtszik itt szerepet, hanem j, isteni aktusok lpnek fl, melyek az erk mechanikjra hatnak. Lehet, hogy gy van, lehet, hogy nincs gy; e rszben is a tudomny lesz flvilgositnk. De ba gy van, akkor ez aktusokat nem lehet csodknak tartanunk s kvetkez leg ezt a flfogst sem lehet azzal eltnnk, hogy az esre, vagy fldrengsre vonatkoz imk folytonos csodkat kr nek ; hanem ez esetben ez isteni benylsok valban a jelenleg fnnll rendhez tartoznnak, nem kevsbb, mint az erklcsi vilgban rvnyesl behatsok, melyeket kegye lemnek hvunk. Csodk teht nem volnnak, br termszet fltti benylsok volnnak; mert a csoda nemcsak term szetfltti behats, hanem a jelen rend keretn ktol ll s termszetfltti behats. A dolgok termszetnek, pldul a felhk, a lgsly, a villamos feszltsg termszetnek rend jn ugyan kvl ll az isteni behats, de az egsz vilgnak, az anyagi s az erklcsi vilgnak rendjn kvl ugyanaz az isteni behats nem llna az esetben, ha az Isten gy akarta volna, hogy az imnak, az erklcsi vilg flemelkedseinek megfeleljenek j, s a mechanikba befoly, isteni aktusok. A dnt szt e krdsben mg ki nem mondhatjuk. De ki ne ltn, hogy mily metafizikai elmlyedsre van szksg, ha az imnak s a krsnek viszonyt az Istenhez s a vilg rendjhez flfogni akarjuk. Az eredmny nem az lesz, hogy ne imdkozzunk, sem az, hogy az imt kptelen sgnek nyilvntjuk, hanem igenis az, hogy beltjuk a krisz tusi sznak tvitt rtelmben vett tallsgt: duc in altum, evezz ki a mlyre! Ne csodlkozzunk azon, hogy mikor minden elmlyed krlttnk, hogy mikor a tudomnyok behatolnak a dolgok rejtekeibe, s a vilg mlyeibe: ugyan akkor a valls sem lubickolhat a naiv fogalmak s kz vetlen rzsek seklyes vizein, hanem annak is el kell m lyednie. El kell mlyednie az Isten ismeretbe, fl kell fognia az isteni let s az emberi let, az isteni gondolat, akarat s az emberi gondolat s akarat kzti vgtelen klnbsget, mely dolgokrl neknk gyis csak hozzvetleges, csak hasonlatossgszer fogalmaink vannak; rnykpekkel dol gozunk; de a tkletlen ismeret mgtt rk s vgtelen valsg rejlik, melynek sznrl-sznre val ltsa utn v gydunk.

A MODERN EMBER

195

S ugyan ht hidegebb, ridegebb lesz-e a valls e mly sgekben s nem vlik-e annl benssgesebb s borzalma sabb, minl mlyebbre hatolunk 1 Mondhatja-e valaki, hogy az a naiv, anthropomorf valls, mely az Istent embernek gondolja, igazibb megnyugvst szerez s a lelkeket jobban tlti ki? Ez a tudatlansg s az ntudatlansg evangliuma. Ez ugyanaz a blcsesg, mely a gyermeket mondja a legboldogabbnak, s a legnagyobb boldogsgot, a tudst, az .rmt s az lvezetet a gyermek araszval mrt No, amit gy mrnek s kimrnek, az sok nem lehet A boldogsghoz a jnak, az rmnek s lvezetnek lelket kitlt teljes n tudata kell; az let s nem az lom a boldogsg llapota. pgy llunk a vallssal: keressk aminl teljesebb s kegyel mesebb korrektrjt a naiv fogalmaknak; hozzuk n tudatunkra a prfta szavt, hogy amennyire tvol ll az g a fldtl, annyira tvol esnek a mi gondolataink az Istentl, s mgis gy rezzk, hogy mivel vgtelen, kimondhatlanul kzel ll hozznk, that, eltlt, tart a ltben, s kimondhatlanul s rajongn lehet t szeretni, benne gynyr kdni, rte hevlni llekben 1 Nem lesz ez ton hidegebb s ridegebb a valls, de mivel tnyleg elveszti naivabb formit, azrt tbbeknek hidegebb nek ltszik, nmelyekre nzve pedig, akikben a vallsos elmlyeds nem tud lpst tartani a tudomnnyal, a valls el is vsz; kptelensgnek, lehetetlensgnek, meghaladott llspontnak nzik. Ebbl a szempontbl mondom azt, hogy a termszet tudomnyok behatsa alatt a modern kznsg vallsos rzlete mintha elvltozott s srlst szenvedett volna. rt jk mr, hogy ez elvltozst minek tulajdontsuk: a valls nak is el kell mlyednie, egyik-msik naiv fogalmon tl kell adnia; mialatt pedig ez a kialakuls folyik, addig az embe reknek gondolkozniok s trnik kell magukat a mlyebb flrts utn s nem szabad az egyoldal benyomsok szls sgvel a legmlyebb dolgok fltt plct trnik. S hogy k ne trjenek plct mondjuk ki tisztn, vilgosan, hogy a dolgok hogyan llanak s ne ragaszkodjunk a hagyomnyos aaivitsokhoz, mihelyt mlyebb rtelmket flfogtuk. Ez fladatunk a mzesi kozmognival szemben isi , Kpzelhetjk ugyanis, hogy a modern irodalom s a napi sajt behatsa alatt ll szellemi vilg, melynek a termszet tudomnyok imponlnak leginkbb vagy taln kizrlag, mily ksrtetbe esik, ha a keresztnysget a termszet13*

196

PROHSZKA OTTOKR

tudomnyok vvmnyaival szembelltva ltja, vagy ha gy tetszik neki, hogy az nem rokonszenvez velk. Ezek tl a teljesen hibaval ltszatoktl s benyomsoktl vni kell a hitben gynge nemzedket. E szksgletnek illusztr lsra nem hozhatok fl tallbbat, mint azt az anktet, melyet Nmetorszgban a protestns munksok kzt rendez tek, hogy az dparos-munkasoknak vallserklcsi gondolat vilgt)) kipuhatoljk. Iveket osztottak szt, melyeken rde kes krdsekre krtek feleletet. A krdsek ilyenek voltak: 1. mit tart az egyhzrl s a papsgrl? 2. mit a prdik ls rtkrl? 3. mit az nnepekrl? 4. a szentrsrl? 5. Is tenrl, vilgteremtsrl s csodkrl? 6. mit a hallrl s a hall utn val letrl? 7. mit a keresztny jtkonysgrl? 8. mi az idelja az embernek? s hogy kell az embernek ki alakulnia, hogy a sz nemes rtelmben igazn derk ember vljk belle? Ezeket s ms hasonl krdseket intztek; emltenem sem kell, hogy ez az ankt protestns rszrl tartatott meg. Ennek az anktnek eredmnyt az 1898. evanglikus-szocilis kongresszus trgyalta. A minket r dekl pontra, hogy mit tart Istenrl, vilgteremtsrl s a csodkrl, szintn rdekes feleleteket adtak. Az Istent illetleg, szinte megindt ltni a metafizikai rzknek kipusztthatlan erejt, mely brmifle tvelyek dacra mgis az Isten fel igazodik s az tbaigaztst nemcsak nem zrja ki, hanem kszsgesnek ltszik elfogadsra; de ami a mzesi kozmogniai illeti, sajnlkoznak, hogy az evang likus egyhz ragaszkodik a rgi magyarzathoz, s kvnjk, hogy a konfirmcira val oktatsban a mzesi teremtstrt netet ne mint trtnetet, ne mint trtneti elbeszlst adjk el a vilgfejldsrl, hanem mint vallsi tant a teremt Istenrl. Es wird ein grosser Fortschritt sein mondja a klnben teljesen racionalista Harnack , wenn es dahin kommt, dass der Schpfungsbericht lediglich nach der reli gisen Seite gewertet wird. Ez az, amit mondtam, vallsi olda lrl kell a mzesi elbeszlst vennnk, mint kifejtst annak a hitnek : Isten az r, Belle van minden, v minden : szolglj neki. Valban a modern gondolat e szksg'tnek meg kell felelnnk. A mzesi teremtstrtnetet vallsi oldalrl kell bemutatnunk s nem geolgiai, paleontolgii vagy asztro nmiai tartalma szerint. Az iskolkban ezt vilgosan meg kell mondani s miutn a theolgia ezt a flfogst gyis magv tette, juttassuk a mvelt nprtegekbe nem a bett,
20

A MODERN EMBER

197

hanem az rtelmet Ezt kvnja a halad mveltsg, mely e krdseket megbolygatta s veszedelmesen gyanakodnk s bizalmatlankodnk, ha hallgatva s huzakodva azt a benyo mst bresztenk, hogy a szentrst e helyen is betszerint s mint trtneti elbeszlst kell rtennk. Ezzel az szszertlen tartzkodssal csak a vallsnak rtannk, mert megktnk az emberi gondolatot o t t ahol azt megktni nem szabad. Amit rteni s magyarzni lehet, rajta, rtsk t ; magyarzzuk meg. Szivrogjon a tudomny fnye mindenfel; nyissunk neki ajtt-ablakot De a mellett neveljk azt a mlyen vallsos szellemet mely a legmlyebb tudomnnyal is megfr; st mely sehol s senkiben sem emelkedhetik oly tiszta s flsgesen nyugalmas ntudatt, mint pen abban, ki mlyen lt a tudomny szerint is. Ugyanez a kimlytett vallsos irnyzat kpesti s segti az embert a legnagyobb problmknak tiszta s lehetleg vilgos ltsra; mr amennyire ott ltni lehet, ahol az emberi lngsz is azzal a shajjal konytja le fejt: Mehr Licht 1 De ha r is mutattunk a modern kornak vallsi krzi sre, mely elmlyedst s mly felfogst srget; ha meg is engedtk s magunk is srgettk, hogy az igazabb s mlyebb flfogssal meg nem egyez, naiv nzeteket tisztznunk kell: azrt a keresztny llspont megdnthetlen szilrdsgban megmarad ezentl is; helyzetnk nem vltozik s mi fltt len odaadssal s mg fokozottabb bizalommal rbzzuk ma gunkat a kinyilatkoztatsra, Krisztusra s az egyhzra. A vallsi letnek ez inventriuma a rgi, abbl a tudo mny nem selejtezett ki semmit, semmit, egy mkszem nyit sem. Valls van s tesz; ez a llekbl fakad, mint sztn, mint sejtelem, mint metafizikai rzk, mint gondolat mint odaads; nem egyb az, mint az rtelmes lleknek eligazo dsa a vilgban s a vgtelensgben. Krisztus neknk az igazsg, a jsg, a szentsg, a kegyefn, az dv. Emberi termszetben az isteni valsg, mely utn vallsossgunk vgyott melyet hitt mely utn tapoga tzott a tuds s a trekvs labirintjn keresztl. S az egyhz? az neknk az az intzmny, melyben a krisz tusi tan s kegyelem le van tve ! A Christos-nak, a Flkentnek letet ad s gygyt kenete ez alabstrom ednybe van zrva; mindenki lvezheti, de azt sztnteni nem szabad. Az r maga gondoskodott rla. Br tisztba jutna a modern gondolat e hrom nagy
:

198

PROHSZKA OTTOKR

valsg: Valls, Krisztus, Egyhz irnt I Br rten meg nmagt, megrten akkor ezeket is 1 rtse ht meg magt, rtse helyzett; rtse, hogy az ember halads s tudomny dacra is csak az, ami eddig is volt, hogy a fld fld, az g g, s az ember ember maradt. A termszet tzetesebb flismerse, a technika hala dsa, a flhalmozdott tallmnyok s flfdzsek meg vltoztattk a fld szint; kijavtottk a termszetrl val ismereteinket, kiemeltk a npeket elzrkzottsgukbl; de az emberi llek termszett meg nem vltoztattk s a szv nek szksgletei s az letnek sztnei a rgiek. Az srgi krdsek, hogy mi e vilgnak s e ltnek rtelme, hogy honnan jtt s hov megy, hogy minek lnk, ezek a krdsek gy ra gyognak bele az ember gondolatvilgba, mint az ll csillagok a mi naprendszernkbe : mondhatjuk rluk, hogy ms vilgba tartoznak, de le nem akaszthatjuk azokat egnkrl soha. Soha 1 A metafizika ott van az emberi gondolat els bre dsben s mikor az ember kinyitja szjt s beszlni akar, az els sz a fizikus, az asztronmus, a kmikus, a geol gus ajkn egy metafizikai fogalom : a lny, valsg, lt, oksg, melyeket senki sem lt, senki sem ismer s nem isismerhet nmagukban, melyeket csak sajtsgaikban, teht renk val hatsaikban ismernk. A mi ismeretnkbl lpten-nyo mon kibjik a metafizika, mint a szeg a zskbl, s aki abbl kivetkzdni kszl, hasonlt ahhoz, ki nmagnak rny ktl menekszik. Ez ablakon t nylik a kilts a vgte lenbe s ez ablakot leftyolozni nem lehet, sem pesszimista, fekete fggnykkel, sem nietzschei kromkodsokkal. S minek ?' volna azt lefggnyzni? Vagy mily alaptalan s flsleges azt remlni, hogy a modern letnek forgalma, ez a rohamossg, az idegeknek ez ostromllapota, a gazdasgi let kzdelmeinek kuszlt szvedke msfel foglalkoztatja majd az embert? Nos s azutn? Kitl ti-e a metafizikt s oltja-e a lleknek get szomjt, mely a vgtelenbe nz s lt: akkor is, ha behunyja szemt? Vagy megjtt-e mr az 1000 ves orszg, melyben nem rzik mr, hogy mi a meg vlts, mert bnk sincs? gy nznk-e ki? S oly siker rel jrt-e kztnk a bnnek s a megvltsnak tagadja, der grosse Jasager, Nietzsche? jrt s eltallt.. a bolon dok hzba. Teht mi kell neknk tudomnyon, mvszeten, kultr-. leten kvl? let, mely nemcsak a termszettel lelkezik,; hanem Istennel is, azzal a msik, fizikn tl fekv valsg-

A MODERN EMBER

199

gal. Ez pszicholgink; gy rznk s nem tudunk mskp. Brnkbl ki nem bjhatunk. Ezt rzi minden gondolkoz, mert a gondolatnak meta fizikai vre van. Ezt rzi, akr botanikus, akr asztronmus legyen ; csak ne kromkodjk, mint Nietzsche s ne rjng jn, mint Haeckel. Ha hideg s mrskelt mint Saporta, akkor gy fog beszlni: Wenn man aber von Erscheinung zu Erscheinung sich ber die vernderlichen und zunchst liegenden Dinge der Aussenwelt erhebt, so scheint es, als msse man not wendig zu einer unvernderlichen hhern Einheit gelangen, welche der hchste Ausdruck und der letzte absolute Grund alles Lebens wre und wo die Verschiedenheit sich in der Einheit auflste. Ein ewiges Problem, das die "Wissenschaft nicht lsen kann, das sich aber von selbst dem menschlichen Bewusstsein gegenberstellt. Hier fnde sich die wahre Quelle des religisen Ideals; aus diesem Gedanken entsprnge in lichtvoller Weise jene Vorstellung unserer Seele, der wir instinktmssig den Namen Gott geben. (Saporta, Die Pflanzenwelt vor dem Erscheinen des Menschen. 337. 1.) Ha az therrezgs sznrzst vlt ki szemetekben, azt mondjtok: van szemnk s e csodlatos kszlknek ez a termszete, hogy az thermozgsra gy reagljon; ha ms hullmok ht, msok hangot bresztenek bennetek; ha az ember lelke hangos lesz a sok igtl, melyet k, fa, virg, folyam, csillag, tenger, pacsirta s hajnal kilt felje; ha harmnikba, sznpomps kpbe s dalba olvad krltte a vilg: ezt mind rtitek s azt mondjtok: igen, gy van, az ember az igazi let, az vltja ki lett, ami nem l; az let az a klt, az a mvsz, az a fnykpr, aki ha nincs, meg volna ugyan ez mind, de nem gyjtene ssze senki s nem fejezn ki gondolatt a valsgot, nem rten azt, ami van. Ht higgytek el, azaz hogy hinnetek nem kell, hisz azt ltjtok, hogy a fiziknak alapja, oksga, mlysge van, melyet ti nem lttok sznben, kpben, hangban, dalban s annak is van szava s nektek is van rzktek e sznak fl fogsra ; e sztl is hangos lesz lelketek, sztneitek erre fel is irnyulnak s ez sztn s rzk s a nyomban jr ismeret, vgy s rzelem vallsnak neveztetik. Ti, kik az ther- s leveghullmot flfogjatok, ti, kik a fizika nyel vt rtitek: ti nem rtentek azt, amit a metafizika kilt? Hisz ez kptelensg! Fogadjtok el tlem a defincit, hogy a valls az az

200

PROHSZKA OTTOKR

let, mely arra a bizonyos metafizikra reagl, arra a bizo nyosra mondom s vilgosabban is megmondom, hogy a valls let Istennel I Milli vltozatban s megnyilatkozsban ll elttnk ez a bizonyos, mlysges let. A trtnelem bajldik alak jaival s metamorfzisaival; megsiratja eltorzulsait, rl szerencssebb fejldsein. A szerencssebb fejlds mindig arrafel tart, amit emltettem, hogy a valls let legyen Istennel, a vgtelen, a gondvisel, a segt, a boldogt, a bntet Istennel. S ez elemeket kitapogatja az ember meta fizikai rzke az t krlvev vilgbl; benne a vilg az Isten gondolataiv virgzik ki s vonsait ltja rajta, melyeken gynyrkdni, melyeket szeretni s a jobb utn vgydni meg tanul. Gondolat s vilg sokbl kiindulva sokba siet; mit is akarna kivle? Vgcl int mindenfell, int s hz, mint az rvny s flttnk elhangzik a szzat: bzzl. Az let, az az rzkeny, az a szenved, vgyd, az a szabadakarat let a fizikai rend vaslcei kz van plyzva; bmulatos forgkon s krziseken thaladva meghajolni, szenvedni s mgis mst akarni s msra trni knyszerl; a kt rend nek, a fizikainak s a morlis rendnek sszetkzseit a szel lem erejben kiegyenlti, a szenvedseket az erklcsi szp nek kategrijba emeli s mikor a rosszat mint bntetst tekinti a rosszrt, ugyanakkor a harmnik ktfejben, a gondviselsben nyugszik meg. Az let ez irnya vallsnak hivatik. S a keresztnysg s Krisztusa hol marad? I A keresztny valls let Istennel Krisztus ltal; ltala s pldja szerint. Mi nem tehetjk ujjainkat sebeibe, mint Szent Tams apostol, de mi mgis szoros s sztszakthatlan sszekttetsben vagyunk Vele a legszentebb s legbiztosabb hagyomnyok ltal. Messze van Krisztus tlnk az idben, de szellemi vilgunkban nincs messze; kpe ragyog, az idk patinja nem homlyostotta el ragyogst. Harcok, szenvedlyek s szenvedsek sok trmelket, sok lim-lomot halmoztak fl krltte; de a kritika, kivlt a mai kor kritikja sztrobbantja s lehordja a szemetet s ha belefr a mlybe, mindentt ers sziklartegre akad; ez a rteg a katholikus igazsg. Ezrt is, mr csak ezrt is kvetjk az Urat, ezt az eleven letet, ezt az eszmnyt, neknk nem teher; tantsa nem rablnc, hanem biztostk s korlt) S vgl harmadik helyen ll az, amit ltunk, amiben vagyunk, az a kznsges anyaszentegyhz, az az intzmny,

A MODERN EMBER

201

mely minket sszekt Krisztussal, tanval, szellemvei, kegyei mvel, ldsval. Ez nem kzvetts, ez foglalat. A tannak, az letnek, az ldsnak, az ernek foglalata van, kerete van; ezt egyhznak hvjk. Ez ellen sok a kifogs: atanait a grg filozfia hlzata vette krli, dntzmnyeiben a r mai jogi szellem befolysai rgzdtek meg, gy panaszkodnak, hogy elidegenedhessenek tle. De ezek rossz pszicholgok s rossz trtnszek. Ht nem lehet a grg filozfia nyel vn is keresztny igazsgot hirdetni? s aki grgl s filo zfus mdjra beszl, vjjon az az igazsgot kivetkztetni knyszerl? Nzzk, mi modern nyelven beszlnk a keresz tnysgrl, de rla m, s nem a hlt helyrl vagy a taga dsrl. S mirt nem lehetne ezt grgl s grg flfogs sal tenni? Lm rgen grgl gondolkoztak a keresztnysg rl, s mi modernl gondolkozunk rla, rla s nem msrl. S ointzmnyeiben a rmai szellem ervenyeslt? gy van. Ha valahol van intzmnyekre szksg, ott az intz mnyek alkotsban szerencss szellem, mint pl. a rmai, knnyen rvnyeslhet. S mi kifogs lehet ez ellen? A modern egyhzban, Amerikban, amerikai szellem rvnyesl. Baj az? Egy baj lehet csak az intzmnyekben, az, hogy megrgzdnek s a fejldst akadlyozzk; de ez kzs baj az llamban pgy mint az egyhzban s e baj ellen legjobb orvossg a meleg, lelkes szellem, az let, mely az intzmnyeket alaktani, tvltoztatni s a rgiek helybe jakat lptetni kpes. S erre van gondja az Istennek s az Istenben l testletnek I Mi teht vallsosak, keresztnyek s katholikusok va gyunk, a tudomnyt szeretjk, rte lelkeslnk, az igazs got kutatjuk, a vilgot Isten kpnek s vgtelen sok tiszta rm forrsnak, ugyanakkor a kzdelmet a jobb, a neme sebb utn ktelessgnknek s az dvzlst biztos rem nynknek tartjuk. Itt annak a sttbe, a kuckba vgy, az alacsonyt s a gyngesget szeret lleknek, annak a beteges s juldoz s a mellett vilgot gyll lelkletnek, melyet azok fognak rnk, kik az evangliumot csak olvastk, de nem lik, semmi nyoma. Spiritus et vita, szellem s let, mely az evangliumbl val, l s piheg krlttnk; ez prostja a szabadsgot okos mrsklettel, hogy ne hbele-Balzs-mdjra gzolni, hanem szszeren haladni, nem trni, zzni, mindent bemocskolni, hanem a meglevt sze rencssen fejleszteni s tovapteni s a zavart s ktelyt tisz tzni kpesek legynk.

202

PROHSZKA OTTOKR

Kell-e mg nagyobb, mg biztosabb garancia a tudo mnynak nagyrabecslse, s a szabadsgnak, teht a szabad kutatsnak is szeretete irnt, melyet a llek megbecslhetlen kincseinek tartunk s lelknkben az szinte vallsossggal prostunk? Aki e knyvben lapozgatott, az mltn meg vetssel utasthatja vissza Nietesche szavait: aSelbst bei dem bescheidensten Anspruch auf Rechtschaffenheit muss man heute wissen, dass ein Theologe, ein Priester, mit jedem Satz, den er spricht, nicht nur irrt, sondern l g t . . . Auch der Priester weiss, so gut es jedermann weiss, dass es keinen Gott mehr gibt, keinen Snder, keinen Erlser, dass freier Wille, sittliche Weltordnung Lgen sind. (Der Wille zur Macht. I. Antichrist. 38. sz.) A szegny ember megrlt; nyomain csak a bolondhzba juthatni, ahol az elfo gultsg az rltsgnek rk jbe vsz. A tudomny szeretet nek mg sokfle elfogultsggal kell megkzdenie; kzdenie kell elfogult hvkkel s elfogult tudsokkal; mi sem ennek, sem annak a branchenak nem vagyunk bartai; hanem el fogulatlan hit s elfogulatlan tudomny utn vgydunk 1

FGGELK.

A f l d titkai.
(1902)
1

A hegyeket gy mutatjk be neknk: ezek itt trachit', azok ott dolomit-hegyek; amott mszk-, emitt homokkhegysg emelkedik. Egy ll helybl is gyakran hnyfle hegysget lthatni 1 Ha az esztergomi dunai vashdrl nzek vgig a tjon, ott ltom Nyergesujfalu fel a vn Gerecst, ezt a vilgtrtnelem eltti kzpkorbl val mszk-hegy sget vrs mrvnybnyival, tle balra a tokodi s dorogi hegyeket, melyeket a vz mr nagyon megdzsmlt s lehor dott me 1 ezeknek ez a Duna palc szjrs szerint csak kIpolg, nem is nagy-Ipoly, mert k rgen tengerekhez voltak szokva s a lbaikat nem ilyen kis-Miska, mint a Duna, hanem a nagy ris, a tenger mosta. Dorogtl balra van a Pilis hegg; ugyancsak tisztes pilisv,* amely mr szmtatlan vezrede ket ltott. Lefel, a Duna mentben, kt oldalt a folyparton trachit-hegyek hzdnak. Ezek kz keldik a Dunnak gya. Eme trachitok el sem hagyjk a Dunt jobbrl Visegrdig, balrl Vercig s a legszebb vidk krvonalait tkrztetik a Duna vizn. Klnsen az a gynyr kp ott Szob fltt vonja magra figyelmnket mely, mint egy fldbe sppedt baziliknak kupolja, domborodik a vidk fltt. Midn az ember gy vgignz ez erd-koszors vidken, a hegyek, a halmok s vlgyek hullmos vonalain, nem is gondolja, hogy mily vltozatos s flsges vilgtrtneten lejt V .vgig tekintete s hogy e magaslatoknak alakulsa s az azokat | flemel s ismt letrdel szrny erknek harca idben mennyire mlja fll az emberisgnek vilgtrtnelmt. Pedig gy van ! Ezek a trachit-begyek tani voltak nem csak a szlv s germn npek harcainak, hanem az sember * 'Pilist a magyar begyek elnevezsben kopaszt Jelent

206

PROHSZKA OTTOKR

vadszatainak is mammut-elefntra. Rgi, hatalmas folyk hmplygnek vgig e vlgyn, melyek harminc-negyven mter magassgig agyaggal, lsszel* raktk meg a partokat s akkor is lltak mr a trachit-kpok, amikor ember mg egyltalban nem vadszott s mikor taln mammutra mg vadszni nem lehetett senkinek, mert mg mammut sem volt. De micsoda a trachit-hegyek kora a Pilis s a Gerecse korhoz kpest! Ez a kt vn hegy oda sem nz a trachitoknak. A Pilis mr akkor llt, mikor a trachit-hegyknek, ennek a szp dmsi, nagymarosi, visegrdi vidknek nyoma sem volt. Akkor mg ezeken a helyeken tenger lehetett, lehettek nagy lpok ; ksbb ismt szrazfld s ismt tenger. Egyszer azonban megnylt a fld s a mlysgbl kidobta ezt az egsz hegysget, mely Esztergomtl s Verctl flfel egsz Selmecig s a Duna baloldaln Esztergomtl le Visegrd s Bogdng fel nylik. gy lett ez a trachit-hegysg. Azta itt lnyeges elvltozs s j alakuls nem trtnt. A Gerecse s a Pilis teht gy nznek ezekre a trachithegy ekre, mint egy 900 ves ptrirka nzhetett a legifjabb csecsem-unokjra. Bizony k mr mskp is lttk ezt a vidket I Tengereket, lpokat lttak egy bizonyos idben s ksbb a tengerek helyn megint szrazfldet. S hogy ez lltsom nem mese, bizonytja azt a kszn, mely e hegyek lbainl a fld mhben fl van torlaszolva. Az vzben rak dott le kezdetlegesen; bizonytja ezt az a fehr hegyoldal, mely Szob fltt a trachit-kp oldalban ragyog felm s hvogat, hogy nzzem meg kzelebbrl. Furcsa egy k ez a fehr mszk, mintha csupa fehr kagylcskkbl volna sszeragasztva s kzbe csodaszp s nha hatalmas kagylkat sikerl kivjnom a porlad kbl. Ht mg ha flmegyek e hegysget kerlgetve Ipolysg fel egsz Kemencig, ott annyi a rgi tengereknek kvlete, hogy a derk esperes r kertjben a virggyak fnyes kagylkkal vannak szeg lyezve. Hol szedtk ezeket? krdeztem egy kemenci atyafit.
* A lsz tiomoko, m e s z e s , srga a g y a g , igen t e r m k e n y t a l a j t ad h a z n k b a n az Alfldn, a f u t h o m o k mef e t t v a n kivl szerepe. Ersen v a n kpviselve a D u n n t l o n is, t o v b b a R a j n a mellkfolyinak (Innen s z r m a z i k a lm nv is) s a R h o n e vlgyben. De l e g h a t a l m a s a b b a n v a n kifejldve K n b a n , Mongolorszgban. Titetfcen, P e r z s i b a n , s z a k - s Dl-Amerikban, ahol ezernyi ngyszgmrfldnyi terle teket bor.t.

A FLD TITKAI

207

A hegyen van dgiben s voltak itt urak Pestrl, kik :ocsira valt eltranszportltak volt a vlasz. Ht hisz akkor itt tenger volt valamikor montm kvncsian. Tenger? a hegyen? 1 krd szinte ijedsen no, mr azt a kemenceiek csak tudnk? A kemenceiek pedig azt mg ma sem tudjk s nem hiszik, hogy Kemencn valamikor tenger volt. Igen m, de volt id, mikor a Gerecse s a Pilis sem lte zett, mert azok is rteges mszkvek s gy tengerben lettek. Azok a rgi tengerek s nagy tavak pedig, melyekben a Ge recse s a Pilis mszkrtegei kpzdtek, taln nem is lttak itt akkor szrazfldet s hegyet, vagy ha lttak, ki tudja hov toldott az a nagy katasztrfkban; st nem is kell ahhoz katasztrfa; annyi ezer meg ezer v alatt azt a hegy sget mindenestl elhordhatta mr a vz 1 Itt teht az esz tergomi dunai hdrl n tnyleg csak kt nagy vilgkorszakba pillantok: a trachitok bevezetnek a vilg jkorba, a Gerecse meg a Pilis pedig a vilg kzpkorba; az korrl itt a vidken nem regl semmi. E hrom nagy vilgkorszak ismt tbb korszakra oszlik ; gy pl. az kort szoks flosztani szilur-, devon- s ksznkorszakra. ; a kzpkort trisz-, jura- s krta-korszakra; az jkort, melyet harmadkornak is hvnak, floszthatjuk kt korszakra: a rgibb s az jabb barnaszn korszakra. E hrom nagy vilgkorszak utn kvetkezik a mi vilgunk, melyet a jgkorszak nyit meg s diluviumnak is hvnak. A krds mr most az, hogy milyen alapon osztottk fl a Fld fejldsnek hossz vezredeit a flsorolt f- s alkorszakokra? Mirt mondjk, hogy hrom nagy vilgkorszak van? Mirt nem lltanak fl nyolcat vagy tizet? Taln a kzetek szerint osztjk-e fl, hogy pldul az kort a homokk hegyek korszaknak, a kzpkort a mszkhegysg alakulsi kornak mondjk? Korntsem. Homokk, mszk, palk minden korszakban kpzdtek; azok szerint teht a kor szakokat nem hatrolhatjuk ; poly kevss hatrozhatjuk jrjteg a korszakokat az egyms fltt elterl kzetrtegek pzerint, hogy pl. ha lent homokkrteg van s fltte mszk, azt mondjuk : a homokk az korban, a mszk a kzp korban kpzdtt. Mondom, ezt sem tehetjk. Mert igaz Ugyan, hogy a homokk ms viszonyok kzt s mondhatjuk taln azt is, hogy ms tengerekben kpzdtt, de azrt azok az egymst vlt tengerek mg mindig egy s ugyanazon kor-

208

PROHSZKA OTTOKR

szakban lehettek. Hossz m egy geolgiai* korszak; v ezredei folyamn elvltozhatik a vidk nem egyszer, hanem tbbszr i s ; tengerfenk lehet a mezbl s hegy a tenger fenkbl. A korszakokai e szerint nem a kzetek neme, nem az egyms fltt tornyosul rtegek szma, hanem ms valami hatrozza meg. Mi lehet az? Nem ms, mint a nvnyzet s az llatvilg 1 Valahnyszor elvltozik a flra (nvnyzet) s a fauna (llatvilg), mindannyiszor f korszakot klnbztetnk meg. A mi tudomnyunk ugyanis elfogadja a vilgfejldsnek gondolatt, vagyis azt, hogy fejlik a fld s alkalmass vlik tkletesebb alakok hordozsra s ugyanakkor fejlik az let s ms-ms alakok lpnek fl szintern, amelyek egyre ha sonlbbak a mostani vilg nvnyeihez s llataihoz. Ez a fejld iet otthagyta nyomait a kzetekben; a palkbl, a msz- s homokkvekbl kifejtjk a kvleteket s azokon az idegenszer csodaalakokon eligazodunk azirnt, hogy e kzet maga krlbell mely korban kpzdtt. Vannak nagyon rgi alakok ; vannak msok, melyek kzelebb llnak, ismt msok, melyekre szinte rismernk, hogy a mieink bellk lettek : teht vannak rgi, nagyon rgi, vannak kzp kori, vannak jabb s legjabbkori alakok. Amely kze tekben rgi vilgok alakjaira bukkanunk, azok a rgi vilg ten gereiben kpzdtek; amely kzetekben jabb alakokkal tallko zunk, azok mr jabb korszakokbl valk. E szerint teht az let megkvlt s a regi elet nyomai, az llatok csontjai, a nv nyek megrktett lenyomatai hatrozzk meg a kzetek kort. A mi kpeink is ily fontos, korszakjelz llatokra for dtjk figyelmnket.
* Geolgia grg sz, a n n y i t t e s z m i n t Fldtan, v a g y i s a fldrl szl sszes t u d o m n y . T u l a j d o n k p e n m a h a s z n l t r t e l m b e n a z t a t u d o m n y t r t j k e z e n elnevezs a l a t t , m e l y a fldgoly a n y a g t , k r g n e k v l t o z s t , fejldst, t r t n e t t k u t a t j a . E z a t u d o m n y m i k n t e c i k k b l is l t n i v a l m e s s z e v i s s z a n y l i k a t r t n e l e m e l t t v a l k o r b a , s t j f o r m n o t t li v i l g t , a m i k o r m g ' e m b e r n e m is v o l t a fldn. K o r s z a k a i t is egszen m s m r t k s z e r i n t o s z t j a b e , m i n t a v i l g t r t n e l e m . E g y i k e ez a z o k n a k a t u d o m n y o k n a k , m e l y e k c s a k a l e g j a b b k o r b a n v e t t e k n a g y o b b l e n d l e t e t . B m u l a t o s g y o r s fejldsnek foka az v o l t , h o g y n a g y o n szoros sszefggsben v a n a g y a k o r l a t i l e t t e l s a n n a k s z m t a l a n szksgletvel. B n y s z a t n l , v a s u t a k , h i d a k , h z a k ptsnl, mocsarak csapolsnl, forrsok k u t a t s n l , l t a l b a n m i n d e n v z k r d s n l l p t e n - n y o m o n s z k s g v a n r . Azonfell szp t u d o m n y , m e l y a v i l g o t t e r e m t I s t e n v g t e l e n erejt a l e g b m u l a t o s a b b m r t k b e n t r j a s z e m n k el.

A FLD TITKAI

209

Az egyik a sziluri korszakot jellemz trilobitt, a msik ugyancsak e korszaknak egyik furcsa lakjt, az euripterust; a harmadik pedig a mastodont szemllteti, mely a harmadkor vgt jelzi. A trilobita a szilur-vilg kirlyai Mint skirlyhoz illik, hrom pncl fdte rktestt, onnan vette nevt. Sok faja volt; s tmrdek mennyisgben hemzsegett a sziluri vizekben; nmely fajnak nagy, sok kristlykpbl sszetett szeme volt; ms fajok pedig vakoskodtak; szemk hiny zott. Ez utbbiakrl azt gondoljk, hogy mly tengerekben laktak, hol a napsugr nem izgatta ket. A msik csodallat az euripterus, melynek nagy sz lbai voltak s halhoz is hasonltott, mg pedig skori repl halhoz. Ez is, meg a trilobitk is a vilg skort jellemzik s azontl kipusztultak. A masiodon krlbell az elefnt mreteivel dicsekedett. A nevt nem agyartl, nem is hatalmas trdkalcsaitl vette, melyekkel grg atltk diszkoszt jtszhattak volna, hanem tisztessgesen megtermett fogaitl, melyeket kpszer emel kedsek bortanak. Vilgletben jmbor llat lehetett ez a j harmadkori lak s mg lt, csak arrl volt nevezetes, hogy az elefntok satyja lehetett; de a dicssg a mastodont csak csontjaiban rte uti, mert az lelmes emberek meg tallvn hellyel-kzzel ez ris csontokat, flcsaptak im presszriknak s cipeltk vsrrl-vsrra, vrosbl-vrosba s gy mutogattk azokat, mint a cimberek kirlynak, Teutoborhus rexn-nek megkerlt csontjait. A mastodon e ksi dicssgrl azonban majd mskor szlunk, most elttnk csak gy szerepel, mint a harmad kor egyik kpviselje. gy vannak minden korszaknak jel lemz vezet-kvletei s azokon indul el a tudomny a kor szakok osztlyozsban.

Proh*zk*: Ffl'd s g . I I .

14

Pluto vagy Neptun?


(1903)"
Mibl lett a fld? Tzbl vagy vzbl? Mikor a krdst gy vetjk fl, akkor azon si llapot irnt rdekldnk, melybl a fldnek mai alakjt kimagyarznunk lehetne. Sr volt-e, valami ppszer ksa volt-e az az stmeg, mely azutn ezz a hegyes, ppos, fnnsikos gmbb fejldtt? Vagy taln tz volt, olvadt, izz tmeg volt kezdetben mindaz, amit most itt magunk krl ltunk? Ha valaki Gutn lakik, vagy Kalocsn a tykmajor krl, nemklnben ha a Srrt, vagy az Ipoly-vlgy faluinak sart dagasztja, biz az inkbb dahajlik, hogy a fld srbl alakult k i ; mg ellenben, ha a Vezv s z Aetna krterjbe pillantunk, vagy a kpos s kupols trachithegyeket nzzk, akkor meg inkbb a tzes sllapotra szavazunk. Csakhogy itt a szavazatokkal poly keveset rhetnk el, mint sros csizmkkal; benyomsunkkal a krdst el nem dnthetjk, hanem kutatnunk kell s okoskodnunk, hogy az adatok s az okoskodsok sorn valamikp az sllapothoz visszarhessnk. Mind a kt nzetnek vannak rvei s ezidszerint a tudo mny a krdst el nem dntheti. A fldnek tzes sllapota tndklbb, ragyogbb kppel szolgl; hogyne, hisz tzzel, hvel, hevenyszer izzssal dolgozik s oly tzijtkokat ren dez, hogy az angyalok a megbmuli s csakis az a kr, hogy ember azt nem lthatta. Mg ellenben a vizes sllapot hv sen rinti az ember kpzelett, hisz csupa vizet, sarat, ppet, no meg kst emleget; bizony ezek a jsgok nem nagyon lelkestenek. n most az elbbi fldkpzdst akarom ecsetelni, ahogy azt kpzeletnkben kialaktjuk; a msikrl majd mskor szlok. A fld fleg nyolc elembl ll: oxign, silicium, aluminium,

PLUTO VAGY NEPTUN

211

ferrum, calcium, ntrium, klium, magnesiumbl; van azon kvl hydrogn, carbonium, nitrogenium, sulfur, chlor, phosphor alkatrszei kzt. Mindezeket az elemeket abban a rgi kezdetben, mikor a fld alakulni indult, gz- s gzllapotban kell kpzelnnk ; milli s milli foknyi izz lgkrket alkot tak, melyek csak lassan hltek. Az izz gzok gmbb sr sdve, a hkisugrzs kvetkeztben mind sszbb s sszbb hzdtak s hossz vezredek mlva a fokozatos kihls kvet keztben a gz- s gztmeg cseppfolyss lett s az olvadsi hfokok szerint lecsapdott. E lecsapds nem trtnhetett egyszerre, mert az elemek olvadsi hfokai klnbzk. Tudjuk, hogy a kova krl bell 2000 Celsiusnl olvad, a vas szintn ugyanannyinl, a calcium 1000, a magnesium s alumnium 700, az lom mr 334 foknl. Mg magasabb hfokoknl gzllapotba jutnak s azontl sugrzsban izzanak. Mikor a gzok a sugrz hbl annyit vesztettek, hogy hmrskk az olvadsi fokokhoz kzeledett, akkor kezd dtt a hadd-elhadd a srsdsi mag krl. A hls elhaladtval ugyanis az elemek az olvadsi hfokok sora szerint sorba lecsapdtak s tzes es alakjban viharoztak. Nem valszn, hogy az egyes elemek tisztn csapdtak le, hanem gzllapotukban bizonyra mr egyesltek rokonaikkal s gy hltek le cseppfolysokk. Mihelyt ennyire voltak, tzes es alakjban leszlltak, csakhogy az es nem alakul vz prbl, hanem sorba kovbl, mszbl, ntronbl. Tzes izz felhk, tzes izz lgben s a tzes izz felhkbl rms ges villmok s szakad tzes esk 1 Mily borzaszt kp ! A mi mostani fldnkn csak a vz jtssza azt a szerepet, hogy gzz lesz, lehl, felhkk srsdik s azutn lecsapdik es alak jban ; de az akkori esket nem a vz adta, hanem a tbbi elem 1 A kova-es egyike lehetett az elsknek, mikor ktezer fok fel lehlt a gz- s gztmeg; utna jtt sorba a tbbi Nehz, izz atmoszfrk lehettek azok, melyekben a fld magva mr mint cseppfolys lva-tenger forrott. Sok ezer v mlva a tztenger flsznn itt-ott salakhoz hasonl vkony fteg kpzdtt; az els jg 1 De nem vzbl, hanem megint sorba a hl elemekbl. Jgrgkhz hasonlan sztak azok a salakdarabok ; rgt rg kvetett s sz nagy terletekk egyesltek a lva flsznn a salakrtegek s vgre sszefgg bortkkal vontk be a bolyg egsz kereksgt De mily kreg volt ez s mily atmoszfra krtette ezt a 14*

212

PROHSZKA OTTOKR

bolyg fldet! A krget tszaktottk rmsges gz- s gzerupcik s izz lvk omlottak ki a nyilasokbl; a kregnek nagy darabjai megrepedve leszakadtak s rszben ismt meg olvadtak. Vgre azonban a fldre is rereszkedett az est, az a ked ves, nyugasztal homly, mikor az izz lvk mr mind salak kal takarztak, mikor a vastagod kregre a kzetek fnytelen je borult. A hls kvetkeztben ugyanis a sor rkerlt az oxign s hidrogn kombincijra, mely a vizet adja. Magas hfok mellett a vzgz a maga alkot elemeire, oxignre s hidrognre bomlik s egyltalban megsznik vzgz lenni, gy volt ez a fld nagy izzsi llapotban; a vzgz akkor mg nem ltezett. Mihelyt azonban a hfok megengedte, a gznem lgkr magasabb rgiiban tartalmazott vzgz felhrtegg srsdtt, melyekben sznet nlkl villmok cikztak. Azutn llt be az a fontos, vilgkorszakot alkot esemny, hogy az els vzcsepp kpzdtt s elkezdett a fld magva fel hullni. Szegny vzcsepp, mi lehetett sorsa? Sokig, nagyon sokig az es le nem rhetett a forr fldre, mert az als, mg forr lgburokban ismt prv foszlott. Az tr tnt vele, ami most a hval meleg tavaszi napon ; a h ugyanis a magas s hideg lgrtegekben kpzdik s lehull, de mr a sk fldre h alakjban nem r le, mert esse kzben vzz olvad s mint es ntzi a fldet. Rgen meg ez trtnt a vzcseppel magval. A vzcsepp a felsbb s mr lehlt rgiban kpz dtt, de tkzben prv vlt s ismt a magasba emelkedett. Vgre oly hmrsknl, mely mg mindig jval tlhaladta a 100 fokot, a sr levegben a nagy lgnyoms miatt a vz cseppek nem vltoztak t prkk, hanem lertek a fldre. Mily esemny 1 A salakkrgen lefutott az els vzcsepp 1 De mily vzcsepp, s mily cseppek s utnuk mily ramok s felhszakadsok! Az esk akkor forr, mszsavas esk, inkbb lgok lehettek; s a pocsolyk, lpok s tengerflk is meleg, forr vizek voltak. Floldott llapotban szmos anyagot gr gettek, melyek klnbz sszekttetsbe lptek a meder fmi- s fldnemeivel. Ezt a forr lgot korbcsoltk viha rok s felhszakadsok. Mar elemeivel maga is sztszedett, sztmosott, olvasztott, amihez rt; hullmainak loccsansval s a rohan folyk mechanikus munkjval pedig ttte, zzta, mosta szt a sziklapartokat. Nincs az a zz, nincs az a hmor, mely oly finom porr trhetn a kvet, mint a vz loccsfinsa, s amely oly sznetlenl dolgozik jjel-nappal, mint ez. vzhez csatlakozott a forr, vagy langyos-mele??

PLUTO VAGY NEPTUN

213

lg, mely teltve volt prval. A sztml gzokkal s vz prval teltett lgkrben elementris hatalommal csattog tak a villmok, eget s fldet rendt erszakossggal fegyverezdtt le a felhk s orknok elektromossga az ifj termszet tombol jkedvben. S ugyan minek rlt, s mi okozta jkedvt? rlt, hogy a kova-, msz-, kli-esk utn vgigfutott rajta az els vz csepp ; rlt, hogy a marigos vzcsepp megtisztult a benne floldott elemektl; rlt, hogy az els, tiszta, tltsz vzcseppbl felje intett az let ragyog szeme. A vz eloltotta a tzet s letet hozott a fldre. ltala lett a fld az let sznterv. De ne bzzunk benne egszen s gyllett a tz ellen ne dicsrjk tlsgosan; mert ahogy eloltotta a tlsk tzet s letet hozott a fldre, gy akar eloltani minden tzet s akkor hallt hoz az let helybe. Kell teht mindkett, a tz is, meg a vz i s ; mindkett nek szeret egyeslse adja az letet I

Mirt s hogyan mkdnek a tzhny hegyek?


(1903)*
Azt a krdst, hogy tzes, vagy vizes volt-e a fldnek si tmege, nmelyek nagyon is knnyen azzal dntik el, hogy a vulknokra utalva mondjk: Nezzetek a tzhny hegyeket; mg ma is buggyan ki bellk a fld izz, olvadt magva, a lva ; vilgos teht, hogy a fld belseje izz, amint izz volt rgen az egsz tmeg. Hogy a fldkregben vannak tzhelyek, melyeknek kohiban a fldrtegek olvadt llapotban vannak, azon nem ktelkedhetnk; de vjjon az egsz magva a fldnek mer lva-e, arra a vulknokbl nem kvetkeztethetnk s poly kevss llthatjuk azt, hogy a vulknok csatorni egsz a fld magvig rnek le. Rgen ugyan tplltak ily nzeteket, de manapsg nem igen osztjk azokat s ltalban azt hiszik, hogy a vulknok csatorni nem nylnak le tlsgos nagy mlysgekbe s nem fggnek ssze egymssal mindannyian gy mint a kzleked csvek, hanem rendszereket kpeznek s nmelyek egytt mkdnek, msok nem. Tnyleg a vulknokat a fld mlybe vezet csatornk nak nzzk s gre nyil szjukat krternek hvjuk. Krter kelyhet jelent. A krterhez nem kell hegy; hiszen p az ellen kezt jelenti a sz, mely tlcsr-, st- vagy kehelyszer mlyedsre utal, hanem igaz, hogy a vulknokat mi mindig hegyeknek kpzeljk, mert akr rintetlen krtegeken tr ki a lva, akr pedig mr meglev rseken s csatornkon m lik ki, a krter krl a szleken fltorldott s kivetett sziklk bl, grgetegbl, lapillusokbl s hamubl tekintlyes hegyek szrmazhatnak. A hegy egyre magasabbra torldhatik fl; a lva, a gz- s a gzram, mely a csatornn flfel feszl, tny leg olyan mint a fldbl flfel hat fr, mely a magval

TZHNY HEGYEK

215

sodrott trmelkekkel feltlti a hegysg falait; gy az Aetna 12.000, a Teneriffa 11.400, a Colopawi 18.000 lbnyi magasra emelkedik. De poly gyorsan sppednek le s roskadnak ssze ezek a tzhny hegyek, mert ugyanaz az er, amely emeli s torlasztja a vulknokat, ugyanaz sztrepti s eltemeti azokat. Beszakadnak; a fldrengsek megrendtik s flforgatjk falaikat s az emelkeds helyn reg, st, tlcsr tmad. Maga az erupci nyilasa is betmdik s ilyenkor azt mondjk: a vulkn kialudt. Pzsitos rtek, olajfk, a vadszl indi bort jk ismt a hajdan rmsges horpadst vagy kkszem, mly, ovlforma tavak tltik ki az stt. Ha egyszer elmsz Rmba, rndulj ki az Albni vagy a Nemi-i thoz s gondold el, hogy e gynyrsges kk fodrok helyn hajdan fsts, kormos, tzes szikla- s kgrgeteg terlt el. Nha a bke uralma tar ts, nha azonban ismt megszakad s kezddik az alvilg harca a virgz, bks termszettel. A horpads kinylik; tz s knes gzk puszttjk a leng harangvirgokat s az ezsts olajft. Ilyen bks volt mr a Vezv is j sokig; pzsitos rt, szlinds berkek terltek el cscsain s nyer gein. Spartacus rabszolgahada a csendes, mkdni megsznt Vezvon tborozott; azonban 79. vben Kr. u. ismt kitrt, gyhogy Pompejit s Herculanumot eltemette. Ugyancsak ily bks volt a Mont-Pele, mert emberemlkezet ta becs letesen viselte magt. Saint-Pierre vroska 1665 ta nyu godtan fejlett lbainl, semmi baj nem volt; de azutn 1902 mius 8-n kitrt s kitrse az egsz vilgot rmlettel tl ttte ei. - *>- r~ A Mont-Pele kitrse alkalmbl klnbz rdekes megfigyelseket tettek, melyek kzl egyet okvetlenl meg kell emltenem, mert fnyt s vilgossgot nt a tzhnyk rl val elmletekre. Azt a megfigyelst rtem, mely szerint a Martinique-szigeten fekv Mont-Pele vulknnal egyidben kitrtek a kis Antillknak egyb vulknjai is, de nem valamennyi. gy a Mont-Pelevel egy idben mkdtt a Saint-Vincent sziget vulknja, mg a Martinique s SantVincent kzt fekv Sainte-Lucie teljesen veszteg maradt. Ebbl azt-kvetkeztetik, hogy ez utbbi sziget vulknja ms lva-tartllyal vagy tzhellyel ll sszekttetsben. Mi tbb, magnak Martinique-szigetnek vulknjait hrom cso portba osztjk : az els csoportba azokat szmtjk, melyek a harmadkorszak eltti idkben mkdtek; a msodikba azokat, melyek a harmadkorszakban, de nem a trtneti idkben szerepeltek; vgl a harmadik csoportba tartoznak

216

PROHSZKA OTTOKR

azok, melyek a mi szzadainkat tltik el pusztulssal s rm lettel. gy ltszik teht, hogy klnbz korszakokban ms s ms csatornk nylnak s hogy a bels feszer nem mindig a rgi repedseken s csatornkon keres s tall kiutat. Egsz 1860-ig megdnthetlen tudomnyos ttelnek gondoltk azt, hogy a lva mindig a fldkregnek meglev hasadkain s repedsein tr ki s kvetkezleg azt is hittk, hogy vulknok csak ott keletkezhetnek, ahol ily hasadkok mr lteznek. Ezzel szemben ma mr bizonyos, hogy a lva 1000 mter vastag s rintetlen sziklartegeket is kpes sztvetni s volta kpen vulkn-biztos hely nincs a fld htn. A fld teht mindentt kiszakadhat; a tlcsr kitthatja bls szjt s rgtnzhet hegyeket akr Csimborasszmagassgig. Hogy aztn mily vulkn tmad akr a nmezkn, akr a trpusok alatt, azt nem a geogrfiai szlessg s nem az galj hatrozza meg. Van ugyanis hromfle vulkn. Az els osztlyba azokat sorozzk, melyekbl a lva egyszerre buggyan ki ugyan, de lassan folyik, akrcsak vzfoly volna; ilyenek vannak Izland-szigetn. A msodik osztly vulknjai mr veszedelmesebbek, mert azoknak lvja vztartalm. A bels h kvetkeztben a vz gzz lesz s ez a gz repeszti s lki szt a tmegeket mess ervel. Vagy nem meseszamba veszi-e az ember azt a birt, hogy a Krakatoa 1883-ban 750.000 ngyzetkilomternyi terletet bortott el hamuval s mi itt Eurpban tiszta derlt napok estjn lttuk nyugaton azt a gynyr rzss, bboros prt, mely sokig izzott naplenyugta utn is a magasban s melyet gy magyarztak, hogy ez a napsugrnak visszaverdse azokon a finom por felhkn, melyeket a Krakatoa rptett fl az atmoszfrnak legvgs rtegeibe. me a Krakatoa neknk is vilgtott. A vulknok harmadik csoportjban a lva szintn teltve van gzokkal s azutn tlsgos sok vzre akad s iszap- s srznkben mlik szt a vidkeken. Ezek taln a legvszthozbbak. A vulknok kitrsei a legflsgesebb ltvnyokhoz tar toznak, melyek a rmletnek s a borzadsnak rzelmeit s a szerepl serknek sejtelmeit bresztik az emberben. Mily rmletes ltvny mr a Vezv krtere 1 Ez a fsts, kormos ktenger fszl nlkl; ezek a fortyog, puffan mlysgek; a pokolnak torncai! Mikor pedig az alvilg megmozdul, a vulkn oldalai kiszakadnak; a fkrteren kvl mellknylsok s repedsek tmadnak. Fehr gz-s fstfelhk

TZHNY HEGYEK

217

iramlanak a magasba mint a gzmozdony megindulsakor a mozdony kmnybl; a lvatmeg a krterekben fldagad; az Isten haragja sznltig tlti meg bosszjnak kelyheit; azutn nagy puffadsok kpzdnek, melyek ezer gy roppa nsval pattannak szt s tzet, kvet, salakot, hamut vetnek szt a magasba. A lvaoszlop, mint egy rmsges gpnek dugattyja szll s emelkedik ; izz fehren, mintha csak acl volna, villan meg s lksekben zdtja ki hullmait a repedse ken. A krterbl gzok s gzk bugyburkai toldnak fl; a mlysg lehelete 10002000 mternyi magasba dob, amit r. Minden kitrs utn pillanatnyi csend ll b e ; az alvilg kiadta mrgt, hogy rvid pihens utn jra kezdje rettene tes munkjt. E kzben a hegy krnyke reng; majd elborul stten a gz- s a hamufelhk rnyktl, majd vrsesen g az explzi visszfnytl. Klnfle szn lngok, melyek ben a gzok gnek, emelik hatst ez isteni tzijtknak; a fstoszlop mint ris Pinia-feny ll a dbrg, fkvesztett krter fltt; jjel ugyanez a Pinia mint vrs tzoszlop vilgt s nem mozdul helybl, mg a vihar sem lengeti meg; rt ll mint g cherub a pusztuls e paradicsoma fltt. Ezt a tzoszlopot a mlysg izz tmegnek visszfnye kpezi. De a lvafolyamhoz : a hydrogngzok s a vzgzk tombolshoz mg egy ms er is csatlakozik, hogy a boszorknysabbath teljes legyen, s ez a villamossg. Az serk most jel zett kitrseibl ugyanis megbomlik a villamos egyensly a lgben s a fst- s hamufelhkbl villmok cikznak. Ezt a tnemnyt egyrszt a kivetett hamu s trmelk villamos sga, msrszt a vzgznek tmegei okozzk, melyek fl iramodnak, felhkk srsdnek s ers, villamos feszltsg nek s kitr viharoknak stt mhv lesznek. A vulkn teht haragos felhk fstjeit lti magra s azokba a villmok izz nyilait tzi. Az g zeng s drg, a villm csattog s ropog, a hegy morajzik s drdl. A felhkbl es, a zpor s jg viharzik a fldre; nha piszkos, sros es hull a hamu s vz gz leverdsbl; mskor, ha a vzgzk tmege tlnagy, srzn tr ki a vulknok mlybl; sr s tz, forr sros, tzes zn hmplyg a hegyoldalakrl. c<Lava d'acqua, lava di fuoco mondjk a npolyiak. 1822 okt. 27-n a srzn a Vezvrl Obtajano fel haladt; elrte S. Sebastiano s Massa falvakat, lednttte a kertfalakat, behatolt a h zakba, kitlttte az utckat s a szobkat. Herculanumot nhol 112 lb magas srzn bortja, mely most termszete sen mr kemnyre fagyott.

218

PROHSZKA OTTOKR

A legtbb vulkn a tengerpartokon vagy szigeteken fekszik. A tengermellki helyzet azonban mgsem elengedhetlenl szksges, hiszen vannak vulknok bels zsiban is. Lehetsges azonban, hogy a tengermellk csak nagyobb vztmegeknek a forr rtegekkel val rintkezst s gy a gz fejlesztst segti el, mely azutn utat keres s ha nem tall, utat tr magnak. Ki lesz azonban az a tltos, aki meg magyarzza, hogy a fld mlysgeiben mitl gyullad s olvad meg a sziklatmeg? Biztosat e rszben nem tudunk. gy ltszik, hogy nagy regeket kell fltteleznnk a fld m lyben, ahol roppant meleg fejlik ki, mely mg a kzeteket is megolvasztja; a mozgat ert pedig a flhevtett gz s a vzgz szolgltatja. A fldkreg dongit ez az er feszti; egy darabig s sok helyen a kreg ellenllsa a feszl lva- s gztmeget mg csak letartja, de hogy a tlfeszlt kreg a kitrst min dentt lefogni s megakadlyozni kptelen, azt legjobban a fstlg s ki-kitr vulknok bizonytjk. Hossz sorokban emelkednek kpjaik a legmagasabb szaktl le a dli sark fel; az ember azt gondolja tn rluk, hogy ezek me az enyszet kohi, de hogy mily sokatmondk e sorok vonalai s mily fontos szerep jutott s jut taln most is tevkenysgk nek, azt egy ms alkalommal mondom el.

Jeges kozmognia s lelkes vilgnzet.*


(1912)"
j kozmognirl rteslnk, mellyel a jeles bcsi gpsz mrnk, Hoerbiger szolgl a tudomnyos vilgnak. Sok ve dolgozik rajta s egyes rszletei azta nyilvnos eladsok rvn elhatottak mr a tudomnyos krkbe, st a mvelt s e krdsek irnt rdekld kznsgbe is. Glacilkozmogninak hvjk tant, mert mlyen meg van gyzdve, hogy a vz mindhrom halmazllapotban nagy szerepet jtszik a vilgban ; nevezetesen mint jg tlslyban van a planetris tmegek sszettelben, mint gz a rest tmegek mozgsnak s forgsi erlynek thermokmikus sszettelben pedig a henerginak forrst alkotja, vgre mint jg s vz a fld geolgijnak s meteorolgijnak kimagyarzsban els rend szerepet visz. A tudomnyos vilg rthet, hvs tartzkodssal, st bizalmatlansggal fogadja a kozmognikat, mert nagyon jl tudja, hogy tlag csak ideig-rig divatos sszefoglalsok, s nem is lehetnek egyebek, mint eddigi ismereteinknek a vilgeredet magyarzsra val alkalmazsai. Minden kozmogniban ki akarjuk magyarzni a vilg eredst s alakulst, termszetesen csak azokkal a kpletekkel s ttelekkel, me lyeket ismernk, s nincs bizonytkunk r, hogy futja-e ez a vilg magyarzatra? St pen, mert nem futja, azrt van annyi kozmogniai elmletnk, amilyenek legjabban Lokyer, Moulton, Zehnder, Arrhenius sNoelkehipothzisei S ezek sem elgtenek ki, gyhogy problmink s ktelyeink ms, kielgtbb s sszefoglalbb szempontbl kiindul kozmognit shajtatnak meg velnk. Tele vagyunk ktelyekkel 's problmkkal. Vannak problmink az skd, a nap, a hold, a Mars, a tejt, a halad s forg mozgs krl; vannak problmink, melyek a minket kzvetlenl krnykez leveg cenra vonatkoznak s ott annyi a ktsg, hogy a meteorol* P h i l . F a u t h : H o e r b i g e r s Glaziaikosraogonie. Bei H e r m a n n K a y s e r . Kaiserslautern. ra 20 Mk.

220

PROHSZKA OTTOKR

gia, ez a fejletlen s gyermekcipben jr tudomany nem br velk s mondhatni, hogy csak gyermekkarokkal ms erkkel mg nem rendelkezik akar emelgetni s elhenger getni nagy akadlyokat; vannak problmink a geolgiban, amelyekkel szemben minden eddigi magyarzat tehetetlen volt, amennyiben nem tudta egysges okokra visszavezetni a bonyolult fejldseket. Pedig j, helynval kozmogninak ki kell elgteni ez ignyeket s meg kell oldania, mg pedig egysgesen a probl mkat. Ki kell elgtenie nevezetesen azokat az ignyeket, melyeket a kinetikus gzelmlet, a mechanika s ltalban az er megmaradsnak trvnye tmaszt, ugyanakkor pedig nem lehet bernnk a trtnseknek mechanikai magyar zatval, mondjuk a vilg mathematikai oldalval, hanem meg kell magyarznunk az impozns, nagy vilgnak fizikjt al kalmas, hatalmas tnyezk belltsval s azok rvnyesl snek kimutatsval. Annyi bizonyos, hogy a vilgegyetem egysgessgre val tekintetbl nem lehetnek kozmolgiai hipothzisek, melyek valamikp bele ne vilgtsanak a lt mostani, sok flekp differencilt vilgaiba. Nem lehetnek szba kerl kozmolgiai hipothzisek, melyek az asztronmira, a me teorolgira s a geolgira egyarnt, ha igazak, fnyt, ha pedig nem igazak, rnykot ne vessenek. Igaz, hogy ez az egysgesen kimagyarzand vilg ezidszerint egyszersmind rendkvl bonyolult vilg ; igaz, hogy ez a komplikci klnkln nagy, rszleges problmk el llt; de ez a krlmny nem vltoztat a j hipotzissel szemben tmasztott azon ignyen, hogy egysges okokra vezesse vissza a komplikcit; mert igaz ugyan, hogy a rszleges problmkbl annl tbb lesz, minl tovbb halad a fejlds, de msrszt az ss igaz, s ez pen egyik kritriuma a j hipotzisnek, hogy annl job ban sikerl flszvnunk a klnllnak ltsz, rszleges pro blmkat s sikerl cskkentennk szmukat, minl inkbb rtallunk a tulajdonkpeni, nagy hat tnyezkre. Erre a rgi ptolemeusi csillagszati rendszer igazn klasszikus plda. Mily fej szdt sorba kellett fllltania szmtani sorait, mrtani kpleteit, toldozott-foldozott epiciklusait, hogy azt az egyet megertsek, s gondoltk is, hogy megrtettk; a problmk pedig azalatt gy fakadtak, mint korhadt fa trzsbl a gombk ; de a komplikci egyszerre megsznt, s a sok epiciklus gyermekes kom-bkomm vltozott, mi helyt Newton egyszer ttelei j szempontokat tztek ki

JEGES KOZMOGNIA

221

az sszefoglal rtelemnek. Ilyen a csillagszatba, meteorol giba s geolgiba is belejtsz, s a tudomnyos fejteget sekbe lpten-nyomon visszahat szempontot lltott fel a kozmogniban a Kant-Laplace-fle skd-elmlet, melynek slypontja a vilgeredet s alakuls mechanikai szemllet ben s magyarzatban rejlik, s miutn mechanikai az lls pont, nagyon termszetes, hogy az egsz vilgrl, a naprl, a holdrl, a csillagokrl, inkbb csak csillagszati, vagyis mozgsaikat feldert magyarzatot ad, fizikjukkal pedig nem trdik ; pedig lehetsges, hogy maga a kiinduls, maga az skdnek fltevse is fizikai kptelensg. Ugyancsak az skd elmletbl foly, vulkanikus magyarzata a geolgiai folyamatnak mindentt az els szerepet a tznek adja ; a csillagok s a nap hevt a tmeg sszehzdsval, a hegyeket, s alakulatukat is sok tekintetben zsugorodssal s annak kvet keztben bell kimeredsekkel shorpadsokkal magyarzza; mg ellenben ms kozmikus befolysok ell elzrkzik. Pedig lehet ezeket mskp is magyarzni. Ha valaki ugyanis nem a Kant-Laplace-elmlet hve, hanem pldul a planetoidok tkzsbl s egyeslsbl szrmaztatja a nagyobb csilla gokat s nevezetesen a fldet, az termszetesen a geolgiai alakulst is egszen mskp kpzeli el. A geolgit eszerint szoros kapcsolatba kell boznunk az asztronmival, s amint az asztronmiban ragaszkodunk egyik vagy msik nzethez, aszerint alakulnak t geolgiai nzeteink is. Viszont a me teorolgiban s geolgiban jelentkez problmk vagy nehzsgek visszahatssal vannak a kiindulsi pontul szolgl therira, st ha szaporodnak s tornyosulnak, s felvilgos tssal az alaptheria nem szolgl, akkor ennek magnak rendl meg az llsa s tarthatatlann vlik. A Kant-Laplace-elmletet rgta foltozzk s j segd elmletek vagy pedig az skddel teljesen szakt vilg magyarzatok jelennek meg a sznen. A legrdekesebb s a legimpoznsabb ezek kzl Hoerbiger Jnos Glacilkozmognija, mely nem dolgozik j erkkel, sem valami kpzeleti skdfle anyaggal s annak teljesen ellenrizhetlen s ki szmthatatlan halmazllapotaival, hanem a tapasztalhat szilrd, mondjuk, heliolithikus anyagon kvl, risi tlslyban lv sok-sok vzzel, mely tlteng a bolygkon s planetoidokon, ezidszerint tlag mr jg alakjban ez alkotja a meteoritok nagy rszt, gyhogy azok nem csak heliolithikus anyagbl, hanem jgbl is llhatnak. Jg csillmlik felnk a rejtlyes tejtbl is. A kozmikus vilgrbl egyes jg-

222

PROHSZKA OTTOKR

planetoidok be-besurrannak a fld plyjba is s hatkknt szerepelnek klnben rthetetlen meteorolginkban. Ezen az ton ereszkedett le a fldre is a geolgiai korszakot alkot, pt s rombol tnyez, melyet a modern geolgia eddig nevn megnevezni nem kpes, s melynek Suess rthetetlen, flforgat, a rtegeket sztmos s sszevisszahny szerepet tulajdont. Hoerbiger elmlete csodlatos egysgessggel ol dozgatja az asztronmia, meteorolgia s geolgia problmit, s nagy egysges szempontokat jell ki az egsz folyamat meg rtsre. Tele van nagy hittel s nagy tudomnyossggal. A hitet gy rtem, hogy intuiciszeren indul ki egy j, me rsz, de vilgt gondolatbl, a vilgban tlslyban lev vz bl s e gondolatot mint kulcsot hasznlja, hogy j megoldst adjon a kozmogniai problmknak s hogy j kapcsolatba lltsa intucijnak tmogatsra a tudomny adatait. Hittel van telve abban az rtelemben is, hogy mlysges filozfiai s vilgnzeti tvlatokat nyit a termszetbe befektetett nagy clok megrtsre. De ahogyan telve van hittel s intucival, pgy a sz igaz rtelmben tudomnyosnak is kell mon danom az elmlet belltst; hiszen a termszettudomnyok minden gt, s nevezetesen a termszetmagyarzat mindkt oldalt, a matematikait pgy, mint a fizikait szem eltt tartja. Igaz, hogy tteleivel lyukat t az asztronmiai, me teorolgiai s geolgiai quietizmusba az igny, hogy mindent rendszerekbe foglaljunk, s a restsg trvnye, mely a szellemi vilgban is szeret nagy tekintlyek rnykban megvonulni s a ksznek rlni, a tudomnyban is quietizmust teremt de ht a tapasztalat mutatja, hogy a quietizmus idnkint nagy megrendlseket szenved, s hogy a legnagyobb haladst vgre is mindig az ilyen szaktsok okoztk. Elgtelen kozmogninkkal ezidszerint tnyleg ott llunk, hogy tartha tatlansgt tltva, szaktanunk kell vele s j szempontok szerint kell megksrelnnk a vilgeredet s alakuls ssze foglalst. Jnak ltom Hoerbiger Jnos kozmognijt a maga ere detben, teht genetice ismertetni; remlem ugyanis, hogy azon az ton, melyen jutott j, mersz sszefoglalshoz, mi is eljutunk oda, ha taln nem fogadjuk is el azt minden ben hiszen m nden pontban az mg gy sem ksz de mindenesetre mltnyolni fogjuk. A vilg j felfogsra Hoerbigert a hold inspirlta. Csil lagos egnknek egyik legnagyobb titka a mi holdunk, ez a mln ragyog, feltn nagy korong, mely a szemllben

JEGES KOZMOGNIA

223

elssorban is azt a benyomst kelti, hogy azon a nagy gen hozznk leginkbb ennek a korongnak van kze. Van ugyan kze a napnak is, hogyne volna, de a naphoz inkbb neknk van kznk, mert fggnk tle; de a holdnak kze van hozznk gy, hogy az fgg tlnk. Nincs rotcija, s arculatnak mindig ugyanazt az oldalt mutatja neknk. Kant-Laplace-k azt mondjk, hogy a fld tmegbl pat tant ki, de mert nem brt kiszakadni a fld vonzsi kerlet bl, azrt cirkl krlttnk. Lehetsges azonban, hogy nem pattant ki fldnkbl, hanem hogy belekerlt a fld vonzsi kerletbe; lehetsges, hogy a fld bolygt fogott s befogta holdjnak. Azt is mondjk, hogy tvolodik tlnk, msok meg azt, hogy kzeledik hozznk. Hoerbiger szerint biztos, gy egyre keskenylbb csigavonalas plyn jn felnk s egyszer majd rnk ereszkedik, ami termszetesen nagy kataklizmval jr majd. Msodsorban Hoerbigert megigzte a hold arculata. Kit is ne igzne ez a teleszkpban szinte kzzel foghat csillagzat? Arculata olyan klns. A monogrfik krterekrl, vegszer kozetrol beszlnek; beszlnek atmoszfrrl, mely Hoerbiger szerint nincsen; magyarzgatjk a hold nap fel fordtott s naptl elfordtott felnek h mrsklett, mely Hoerbiger szerint mindent csontt fagyaszt hideg. S akkor pattan ki a vilgt gondolat, de htha az az vegszer kozet jg? 1 Htha az a hold nem ms, mint szi lrd anyagbl ll mag, melyet sok szz kilomter mly cen bort, amely cen hajdanban daglyval s aplyval fl emsztette a hold rotcijt s most mr rfagyott a holdra? ! Mikor a hls s annak nyomn a fagys folyamata kezddtt, akkor torldtak fl a jgrtegek; a befagyott tengerek a hold forgsval egyttjr cen daglyaibl kiszakadtak s megint befagytak; az elhatalmasod eljegesedsben azutn hellyel-kzzel megint sztszaktottk a jgburkot s kiloccsan tak s a ritmikus vzkimlsek mint nagy krterek fagytak ssze. A hold fajslyt is megrtjk, ha azt mondjuk, hogy szernyebb, heliolithikus mag mellett tlslyban lev sok vz alkotja.
fl

De a fajsly gondolata elksr a tbbi bolygkra is. ? bolygk mind azt mutatjk, hogy cenok nagyobb mrvl e n vannak rajtok, mint fldnkn; sok-sok rajtuk a vz, nely ugyan most mr jg s lehetsges, hogy a Mars csillag csatorni csak a rotci kvetkeztben elhelyezked nagy riansok vonalai, miutn itt az eljegeseds mg nem teljes. Mg feltnbb ez a krlmny a kls bolygknl, melyek-

224

PROHSZKA OTTOKR

nek fajslyai mind a vz fajslyhoz kzel llnak. Htha ezek is vzbl llnak? ! Htha azokat a bolygkat fed, teht parttalan cenok a naptl val nagy tvolsgban jggfagy tak a kls bolygkon jgjel magyarzza Hoerbiger a Szaturnusz gyrit is s jgg fagytak a naphoz sokkal kzelebb ll, bels bolygkon is, p azrt, mert tlsgosan nagyok voltak s a bolygkat egszen befdtk?! E lehetsget a dolog fizikai oldalrl vilgtja meg s p a vznek s a jg nek a napsugr fnyenergijval szemben tanstott maga tartsbl magyarzza. A napbl ugyanis csak fnyenergia sugrzik : csak ha ellentll kzbe tkzik a fny, akkor vltozik el henergiv ; ha az tkzs csekly, akkor a nap kzelsge sem melegt, fleg ha a meleget a ritka atmoszfra nem tartja vissza. A sok vztl, a sok estl a fld egyes zniban megritkult levegtl voltak neknk is jgkorsza kaink ; ahol a vzbl tlsgosan sok van, ott az eljegeseds vg legesen diadalt lhet. Az el egesedett bolygkon kvl van mg sok jgplanetoid is, melyek els sorban a napba, azutn a Marsra s a fldre is sodrdnak s a meteorolgiai s geolgiai tneteknek magyarzatra szolglnak. A glacilkozmogninak els thzise teht az, hogy sok-sok jg kering a vilgrben, s a nagy bolygkon s holdakon kvl sok jgplanetoid esik a napba s a bolygkra s a fldre is. E thzist hitvallsban gy formulznm: hiszek a tlteng kozmikus jgben. A msodik ttel mg rdekesebb s kzelebb visz ben nnket magnak a kozmogninak tulaidonkpeni elgondo lshoz. Az asztronmiban az els mozgat ernek a nehzke dsi, a gravitcit tartjk. A testek mozognak, mert esnek. Ez er kvetkeztben a tmegek egyeslni, vagyis egymsra esni kivannak. De az gitestek mozgst s forgst ezzel az egy ervel megmagyarzni nem lehet Ide ms pozitv er kell. A nehzsget nveli mg az is, hogy hihetetlen, hogy a nehzkeds oly risi tvolsgokba hat s hogy cskkens nlkl annyira elhat, amilyen pldul a Galamb- s a Lyracsillagkpeinek egymstl val tvolsga. A mi naprendsze rnk tnyleg halad, a Galamb fell a Lyra fel trekszik; de a krds az, mirt halad ht s mi vonzza vagy tasztja ebben az irnyban? Ha valaki azt mondja, hogy ezt a nehzkeds teszi, azzal voltakpen semmit sem mondott. Ide ugyanis nem elg egy ltalnos, majdnem azt mondanm negatv tnyez ; ide ms, pozitv, ezt a bizonyos mozgst megindt s meghatroz er kell. Ismtlem, az ltalnos gravitci

J E G E S KOZMOGNIA

225

nem magyarzat. De tekintetbe ken vennnk a tvolsgokat is, melyeknek elkpzelhetet en nagy mretei kzt is egy arnt rvnyeslnek gondoljuk a nehzkedst. Kpzelhet-e az, hogy egy er mrhetetlen tvolsgokra is cskkens nlkl hasson, mikor mgis csak valamifle, finom br, de szmtsba jv kzi ellentllsra tall? Azrt lltja fl Hoerbiger a maga msodik thzist, hogy a newtoni nehzkeds trvnyek nagy tvolsgokban nem rvnyeslnek vagyis, hogy az er elfogy. Azt gondolja, hogy a napnak vonzsa tz Neptuntvolsgra mr nem r ; abban a tvolsgban a napot mr nem rzik. Ezrt nem lehet nehzkedssel magyarzni a nap rendszernek ha ad mozgst sem. Nem azrt halad a trben a Lyra fel, mert vonzatik hanem msrt. Mi legyen az? Hoerbiger szerint azrt halad, mert taszttatik. Ezt a tasztst egy nagy anyacsiilagzat explzijbl szrmaztatja, melyet magasizzs vzgz feszereje okozott. A naprendszer anyaga e szerint a sztrobbant anyacs agzat egy gmbszelvnybl val, mely a vilgrbe tcsrszeren replt, s melynek darabjai azutn a gravitci szerint he yezkedtek egymssal szembe; magt a halad mozgst s a rotcit is a vzgz felszabadtott ereje okozta. Elgondolhatjuk, hogy mivel az anyacslagzatot a vizgz repesztette szt, ugyanakkor a vzgz kpzeletet meghalad mrvekben, nemklnben a vz gz bomlsbl keletkezett hidrogn mint expanzv knnyfl elem a kilks irnyban legtvolabb sodortatott s replt szt, betltve a mi naprendszernkhz viszonytott vilgrt. Ez a vzgz mint jgpor s jgtestek, az abszolt hidegben ugyanis minden hamar csontt fagyott p azrt, mert legknnyebb fajsly anyag volt, a kilktt tlcsrnek a leg szlsbb peremt alkotja; mg ellenben a nehezebb izz anyag a tlcsrnek bels kreiben maradt meg, s a tlcsr nylsnak kzpontjba a sztrobbant s kilktt gmbszelvny tmegt kell kpzelnnk. Mr most az a ftmeg adja a napot, a tlcsr bels kreiben sztfreccsent izz magvak adjk a bels, a kisebb plantkat, melyekre a sztrad vzgz nagy mrtkben lecsapdik, de ftmege a gznek, Vznek, jgnek a tlcsr kls kerleteiben lvn, a kls, hagy plantk kistmeg, heliolithikus magbl s sok vzbl llanak. A kls, nagy bolygkon kvl a legszlsbb s a vilg rben legmesszebb kihat vzgz jege adja a tejutat. Ez a tejt a jg kisebb-nagyobb darabjaibl ll; az egsz rendszer mr tlvan a nap vonzskerletn, de azrt a halad mozgs ban mg rszt vesz s a naprendszernek kvlyg, zajl kerett
Prohszka Fld a g . I I . 15

22<

PROHSZKA OTTOKR

alkotja. lljunk meg itt s emeljk ki az j kozmogninak jellemz gondolatait. Hoerbiger nem kezdi a magyarzatot a dolog legelejn ; nem dolgozik skddel, mely szerinte Fizikai kptelensg: hanem a naprendszer anyagt s mozgst egy ris anyacsiilag robbansbl magyarzza. A robbans maga lehets ges ; megtrtnt-e vagy nem, azt mshonnan kell bizonyta nunk. Ha a naprendszer mozgst tnyleg nem magyarzhat juk nehzkedssel, teht vonzsi erkkel; ha Hoerbiger szmtsai, melyek a nehzkeds fogyst mutatjk ki nagy tvolsgokra, igazak, akkor fel kell vennnk egy ms hajt vagy lk ert, s ez a vizgz feszereje lehet. De ht elbrja-e ez az er ezt a tmeget s nem fogy-e ez ki mg elbb az ris plykon? Erre feleietet nem tudok. Annl elfogulatlanabbul llhatunk az skd mellzs vel szemben. Hiszen ehhez az ismeretien, finom materihoz, mely neptuni tvolsgokra tlti ki a vilgrt s aztn heveny llapotba kerl, gysem ragaszkodhatunk. Gzok heveny llapotban, melyek nem szrdnak szt, hanem sszehzd nak ! Elg reflektlnunk arra, mily kiszmthatatlan egy ily tmegnek viselkedse, ha hevenyllapotban kpzeljk, mily kiszmthatatlan az abszolt hideg kozmikus krnyezetnek az explozv gzoknak egymsra val hatsa. Ez mind csak mondva van egy-kt mondattal, taln lehetetlensg rvnyeit hidaljuk t ; ezek a hidak azonban a jzan, szmotkr gon dolatok alatt beszakadnak. Hiba mutatnak r az skd hvei az Andromeda s ms hasonl csillagkpekben lltlag mg lthat skdre. Amit annak tartanak, az nem egyb, mint reflektl fnyben vilgt anyag. Taln szintn jgpor s jg. A hold is vilgt, pedig nincs is sajt fnye ; spektruma is van, mint a titokzatos s kdnek hvott gi testeknek ; ez a spektrum is teht a reflektlt fnynek spektruma. A robbans fltevse hatrozottan j szolglatot tesz s a halad mozgst, legalbb az ideig-rig tartt, jl magyarzza. Maga a gondolat nem idegen a csillagszatban. Schwarzschild tanr is a Hyadokrl rtekezve, azt mondja, hogy azt a benyomst teszik, mintha 40 gombostfej, melyek egymstl harminc kilomterre vannak, titokzatos ertl a tren t rpttetnnek, mint hogyha csak egy nagy gitest robbansa lkte volna ki azokat. De ha egyes csillagkpek magyarzatnl mr jelentkezik a robbans s a kilvs gon dolata, akkor ezt a'fltevst tvihetjk a naprendszerre is. A mai csillagszat a mozgsok fokt a gravitciban

JEGES KOZMOGONIA

227

ltja. Hoerbiger szerint azonban ez csak msodrend s csak bizonyos korltok kzt rvnyesl tnyez, melyet az ll csillagok mozgsaira mr t nem vihetnk. De mi lesz akkor a kapcsolat, s a vilgokat sszetart s egybefflz fonl? Nem szil-e meg bennnket a bizonytalansg rzete, ha e fonalat elvgjuk, wenn uns das Band schwindet, dass die Sterne verbindet (Riem: Unsere Weltinsel, 57.)? Vlaszunk erre az, hogy ez a fonl a vgtelenbe nem terjed; fonl lvn, ki van mrve s a trben vge szakad. Az egyes naprendszere ken bell a csillagokat egybektheti a nehzkeds, de maguk nak a naprendszereknek halad mozgst a nehzkedssel ki nem magyarzhatjuk, miutn az ms, s pen ellenkez irny zattal dolgoz erk kvetkezmnye. Hiszen a nehzkeds pen a vilgok egymsra szakadst eredmnyezn s nem magyarzza ki a tvoli csillagkpekben is nllan keretezett s rthetetlen mozgsokat Az skd mellett rvl felhozzk a naprendszer kialakul snak szemlltet magyarzatt, azt, hogy knnyen elgon dolhatjuk a mechanikai trtnst, mint vlnak el a naptl a bolygk s a bolygktl a holdak ; de magrl az elvlsokat megindt errl semmi felvilgostst sem nyernk. Aztn meg annyi mindebben a szablytalansg s oly rthetetlen a holdak magatartsa, hogy azokra a nehzsgekre a robbans eleven ereje s a kilks s nehzkeds kvetkeztben val elhelyezkeds alkalmasabb felelettel szolgl. A legnagyobb nehzsget azonban csillagszati szem pontbl Hoerbigernek az a nzete tmasztja, melyet a tejtrl vall. Szerinte a tejt nem egyb, mint a naprendszer tmeg vel egytt kiltt sok vzprnak s vznek, most pedig jg tmegeknek gyrje, mely egytt mozog s halad a nap rendszerrel a kilvs erejnl fogva, de amely tnyleg mr tl van a neptuni tvolsgokon s kvetkezleg a nap vonzsi krn is kvl esik. A tejtnak teht az a sok csillagnak ltsz pontja nem ll heliolithikus anyagbl, hanem azok jgplanetoidok. Ragyognak ugyan a tejt ltsi mezejben csillagok Is, ezek azonban tl vannak tnyleg a tejton s semmifle kapcsolatban sincsenek a mi naprendszernkkel. A tulajdon kpeni tejt teht az a velnk iramod, de krben nem forg fireflexvilgossgban fnyl jgfelhzet, mely az anyacsillagzt sztrobbansakor a kilktt gmbszelvnynek izz s messze sztrppen vzporaibl, vagyis azok jegbl verdtt ssze. Gondolom, hogy a csillagszok semmitl sem ijednek
15*

228

PROHSZKA OTTOKR

vissza inkbb, mint e feltevstl s azt Hoerbiger kozmognijban a legnagyobb kptelensgnek fogjk tartani. De ha az ember okt krdi az ellenkezsnek, gy ltja, hogy az csak az trkltt gondolatokhoz val ragaszkodsbl ll. A csilla gszat ugyanis a tejtrl egyltalban nem ad biztos felvil gostst. Herschel a tejutat izz napoknak s fnyes csillagok nak a tejt szlessgben a vgtelenbe nyl elhelyezked sbl magyarzza. De a napok s csillagok ilyetn vnek kimagyarzsra semmi kulcsunk sincs. Msok a tejutat nagy rszt optikai csaldsnak tartjk; amibl az kvetkezik, hogy ugyancsak szabadon mozoghatunk a problma oldozgatsban - - - ^ - ^ ^ . Hoerbiger harmadik ttele a nap fizikjra vonatkozik. Minden kozmolgiai elmletnek hozz kell szlnia a napon szlelhet tnemnyekhez s valami magyarzattal kell szol glnia a nap melegnek forrsairl. Minden let a napsugr gyermeke s ezt a napsugarat a nap mindenfel znvel szrja. Helmholtz szerint a napbl annyi h sugrzik, amennyit az az elgs adna, ha a nap minden ngyzetmteren 7500 kg kszn gne el rnknt. Ez a h teht nem lehet kmiai elgsnek, nem lehet rendes elgsi folyamatnak eredmnye. Van a nap melegnek megmaradsrl klnbz magyar zat, de a legvalsznbb Robert Mayer gondolata, mely szerint a nap hvesztesgt gitestek lehullsa s e lehullsban s a vegyi bomlsban kifejlett h ptolja. Csak a meteorzpor, mely llandan lepereg az izz csillagokra, teht a napra is, csak az tarthatja fnn hfokukat. De Mayernek nem volt tech nikai s csillagszati tapasztalata s azt gondolta, hogy kisebb bolygk leszakadsval futja e magyarzat; ezeket azonban nem tudta elteremteni. Mayer gondolata megll, ha azokat a bolygkat jgmeteoritoknak gondoljuk. A kisebb-nagyobb jgplanetoidok, plyjukat tekintve, fleg a nap egyenltje krl hullanak le. Mikor beleesnek s a nap fnyznbe, lyukat tnek, tbb-kevsbb az izz tmegbe is belehatol nak ; ez termszetesen a jgtestek nagysgtl is fgg, hogy nem olvadnak-e meg mr elbb. De amelyek nagysguknl fogva elrik a fnyvet s azt tszaktjk, azok az tszakts helyn foltokat tntetnek fl, napfoltokat, melyek, mivel a jgtestek a napot inkbb egyenltje krl rik, szintn inkbb a napegyenlt tjn mutatkoznak s kevsbb a sarkok krl. Kpzelhetjk, hogy mi trtnik a jgtesttel a nap tmegben. Mozgsa az tkzsben hv vltozik, mely elg sges arra, hogy a jeget felolvassza, st a vizet is kmiai

JEGES KOZMOGNIA

229

alkatrszekre bontsa; gy az leny a ht emeli, a kneny pedig explodl s mint gomolyg fklya g a betrs helye fltt; ugyanakkor az izz s alkatrszeire fl nem bomlott vzgz ris explozii, mint protuberancik s koronasugarak jelentkeznek, melyek szdletes energik feszlsvel a vilg rbe lvelik a meleg vzgzt, hogy ott megint megfagyjon s mint finom jgporzn, vagy tmr darabokban folytassa tjt s teljestse hivatst. Ezekben a finom jgporznkben, melyek a sugr irnyban replnek szt a betrs fltt a vilgrben, tkrzik a napvilg s ez a tnet adja azt, amit koronnak hvnak. A nap teht mintegy perg s krnyezett nemcsak fnysugarakkal, hanem jggel s finom jgporral behint prgety forog. Ezzel kapcsolatosak azok a jelen sgek is, melyeket, mint pldul a zodiakl-fnyeket, abbl magyarzunk, hogy a jgporzn a nap iramodst nem brja kvetni s plyjn elmaradva, ily tkrzseket ad. Mr most ennl a paradox gondolatnl, hogy a nap nem csak fnyt, hanem jeget is prget ki a vilgrbe, vissza kell trnem a bels bolygkra, hogy okt adhassam, mrt gon dolja Hoerbiger, hogy ezeket is befagyott cenok fdik. A bels plantk fajslya sok-sok vzre enged kvetkeztetni, de itt is kell tallnunk valami magyarz okot, hogy honnan a vizeknek ez az elosztsa, melyben a Merkrnak, Vnusz nak s Marsnak tbb, st sok jutott, a fidnek pedig arnylag kevs. Ezt megrtjk, ha szem eltt tartjuk, hogy a Merkur s a Vnusz a napbl kipergetett jgpor znin iramodnak, melyekben sok jg, sok vz rakdik rjuk, s azrt aztn mly cenok, azok is most mr jgg meredve, fdik ket. Utnuk a plyk sorban a Fld kvetkezik, mely tengereihez oly viszonyban ll, hogy az let lehetsges rajta. S hogy ll a dolog a Mars csillaggal? Az mg tvolabb esik a zodiaklis jgzntl, mint a Fld; gy ltszank teht, hogy az is szraz s mrskelten tengerjrt vilg. Azonban a dolog nincs gy, st az ellenkezt kell rla mondanunk; mert azt is jg cenok bortjk, s azok a nagy csatornarendszerek, melye kt lmlkodva szemllnk a Marson, s melyekben nagy kultra nyomait sejdtjk, nem egyebek, mint a mg el nem : hatalmasodott s ezidszerint mg meg-megszakad jgburok ttnsai. De mr most honnan a Marson is az a sok vz? Vannak a kozmikus jgznlsnek a zodiaklis, a napbl Kipergetett jgporon kvl mg ms forrsai is, s ezek a Marson tl fekv nagy znnak kisebb bolygi s bolygroncsai. Ezek az ersen excentrikus kis bolygk termszetesen a Marssal
;

230-

PROHSZKA OTTOKR

jnnek konfliktusba, s az e znban cirkl jgtestek a Marsra hullanak s e rven nvelik vztartalmt. A Mars e szerint az a pajzs, mely a planetoidok bombzst a Fldtl elhrtja, gy a Fld az egyetlen bolyg a mi naprendszernkben, mely mrskelt vzbsge mellett alkalmas helye az organikus letnek s amelynek a mellett atmoszfrjban alkalmas burka van a napsugrzsnak tformlsra s felgylemltsre. Levegje vdelml szolgl a meteorok tkzsei ellen; az fogja fl a kozmikus jg betrseit is, mely azutn az atmosz frban pattog szt Hoerbiger szerint jges-szemekk vagy megolvad hatalmas felhkk s felhszakadsokban szolgl tatja a Fld nagyrszt elszivrg vztmegnek kozmikus vizekkel val krptlst. Ily kozmikus jgbeznls termszetesen ki nem kerl het, mert a Mars vonzsi kerletbl ki-kioson meteorok, melyek lehetnek szilrd vasrcekbl, de lehetnek jgbl is, a Fld vonzsi krbe jutva, lassan-lassan csigavonalakban krlfut plykon, a Fld atmoszfrjba kerlnek, s ott a srlds folytn vagy egyszerre sztpattognak s jgest adnak, vagy ms krlmnyek befolysa alatt, melyeket itt nem fejtegethetnk, mint felhk s esk ereszkednek le a fldre. A meteorolginak tkletlen volta s bizonytalan tapogatdzsai szinte vrnak ms egysges okokbl kiindul s a sokfle tnetet fellel magyarzatra. Amint most ll, tudo mnyos jellege igazn mg csak burokban van. A glacilkozmogniai gondolat, mely ttri azt a quietista flfogst, hogy kozmikus vizek nem hatolnak be a fldbe s hogy az sszes meteorolgiai tneteket, a fldi vizek keringsbl kell kimagyarznunk, flsges szempontokat nyjt, s a rend szeres, nagy kapcsolatok vonalait meghzza. Az risi jg esk, milyen a bcsi 1894-ben, a felhszakadsok, a ciklonok, taifunok, az egyes tengereket jellemz viharok s azok id szakai flsges magyarzatot nyernek a kozmikus jgtmegek behatolsban. Igaz, hogy ezltal sem lesznk prftkk a meteorolgiban, mert ha tudjuk is az okot, de a jgtestek tnyleges betrst s azok nagysgt ki nem szmthatjuk s gy a nagy meteorolgiai tneteket meg nem jsolhatjuk. Azonban ez a nagy kozmolgiai elmlet a legrdekesebb perspektvkat a geolgiban nyitja meg szmunkra. A vilg trtns egysgessge kveteli, hogy miutn a Fld egy darabja a naprendszernek, a Fld alakulsban s flpts ben is ugyanazok az erk dolgoztak lgyen, melyek a nap-

JEGES KOZMOGNIA

231

rendszerben tlag rvnyeslnek s hogy nyomaikra okvetle nl r is kell jnnnk. A kapcsolat, melybe e felfogs alapjn a szerz a glacilkozmognia tnyezit geolginkkal hozza, valban meglep. Szerinte a fldalakulsra nzve katasztrfaszer befolyssal voltak az egyes holdaknak a Fldre val ereszkedsei. Ennek megrtsre szem eltt kell tartanunk azt, hogy a kozmikus testek, akr kzs eredetek ez esetben a dolog vilgos akr nem, egy ms vonzsi krbe juthatnak, s akkor a nagyobb tmeg befogadja a kisebb tmegeket s bolygiv, holdjaiv fokozza le ket. Mivel pedig a bolygk s holdak mgis csak valamifle, br finom, de mgis eentll kzegben mozog nak, azrt plyjuk keskenyedik, s ha hossz vezredeken t szemlink plyavonalukat, akkor az egy nagy dugaszhz vonalhoz hasonltana, mely egyre kisebb tmrj krkben vgre egy lbe fut ki. Ez az l a bolygkra nzve a nap, a holdakra nzve az illet bolyg. A bolygk e szerint a napba knyszerlnek, a mi holdunk meg a Fldre. Ha lejn, elkp zelhet, hogy itt j vilg lesz: risi hall s j letkrlm nyek. Lehetett a fldnek azeltt is tbb kisebb-nagyobb holdja, mely mr lejtt s mindannyiszor viszonylagosan j vilgkezdetet indtott meg. A paleozoi, mezozoi, kenozoi kor szakok, az risi krtegek, a jgkorszakok s vzznk gy knnyen magyarzhatk. A harmadkorszakot is egy holdnak leereszkedse s a fldn val elterlse zrta: ezzel jrt az utols jgkorszak s a vzzn. Abban a mrtkben, melyben a hold, rtem a harmadkorszak holdat, kzelebb s kzelebb jtt a Fldhz, megreztette vonzst a levegrtegekkel s a tengerekkel, de st a Fld szilrd tmegvel is. A 23 fld sugrtvolban iramod hold ugyancsak flgylemltette a trpusok vben a tengereket; a Fidnek levegburka is ott dagadt fl s a vonzst kvette a Fld szilrd tmege is, mely a sarkokon mg jobban sszelapult s az egyenlt fel kitgult. A hold forgsa a Fld krl 23 fldrdius tvol igban mr fktelenl gyors volt; egy nap alatt ktszerhromszor kerlte meg a Fldet mint ahogy a Phobos kerli most a Marsot magval sodorvn a levegt s amenyjjryire a tenger kvetni brta, a tengernek risi fenkhullj|lait A magasabb szaki szlessgek alatt ennek kvetkezt ben a leveg is ritkbb s a hideg nagyobb lett s az esk nyomban> a jg elhatalmasodott S hogyan kell elgondolnunk a holdkzeleds vezredeiben a tengerek jrst? A trpusok krl van az ris vzv fldagasztva: ugyancsak ott jrnak

232

PROHSZKA OTTOKR

a fldet krlznl s az szaki s dli szlessgek fel, aply ban s daglyban leoml hullmbegyek. Az aply s dagly, a kzeli hold korban szzszorosan nagyobb lehetett, mint most s gy a szrazfldekbe benyl tengerek aplya s daglya is nagy rterleteken ment vgbe. Az emberisg e kzdelmes korszakokban leginkbb a mexiki s dlamerikai fnnsikokon s az abesszniai magaslatokon tallhatott menhelyet; a nagyobb szaki szlessgek kzt l, jgkorszaki embert pedig a kataklizmnak szak s dl fel oszcilll znei anynyira szorthattk a sarkok fel, amennyire azt az let az eljegesedstl elbrta. Mikor aztn a hold darabokban levlt s egszen lejtt a fldre, akkor termszetesen a trpusok krl felgylemlett tengerek is visszaradtak a sarkok fel s ez volt a diluvium. Hoerbiger teht a geolgiba hatalmas tnyezket llt bele a holdak leereszkedsben s a leereszkedseket megelz, kisr s kvet tengerramok munkjban. E tengerramok hzagptlan llnak bele a mi sovny geolgiai magyarza tunkba. Sok hipothzist lltottak mr fel a kuszlt geolgiai tnyeknek, a rtegek s tengerjrsok vonalainak s azok mondhatnm serdre emlkeztet rendetlensgeinek kimagyarzsra. Sokig tartotta magt Suess elmlete, mely szerint a fldgmb folyton hl s a hls kvetkeztben ssze hzdik s sszezsugorodik, beszakad, fodrosodik s ez a folya mat adja a hegyeket-vlgyeket s magyarzza a tenger sokfle jrsait. rdekes azonban, hogy Suess maga hny helyen mutat r elmletnek hinyossgra, ahol aztn Hoerbiger kataklizmit elz, ksr, s kvet tengerramok j szolgla tot tesznek. Ezzel a flfogssal visszatrnk Cuvier kataszrfihoz, melyeket azonban nem kell azzal a radikalizmussal gon dolnunk, mellyel lltotta oda azokat, hogy t. i. minden let elpusztul s j teremts kezddik az egyes korszakokban. Ezt flsleges gy gondolni; az let sok alakban fnnmaradhatott s az elvltozott fldn j irnyokban fejldhetett; de pen a vilgvltozst magyarzza jl ez a kozmogniai elmlet s ugyancsak nagyszer vilgtsba helyezi az emberisg si hagyomnyait a nagy vizznkrl, a hold eltti, a proszeln idkrl, mikor mg nem volt holdja a Fidnek s mr lt az ember a fldn s az Atlantis s ms tropikus fldszorosoknak elslyedsrl. A legfontosabb e rszben a proszeln-idkre vonatkoz hagyomny. Ez azt a kort jelzi, mikor a harmad kori hold leszakadsa s az azt kvet diluviumban l ember ezt a mi mostani negyedkori holdunkat mg nem ltta,

JEGES KOZMOGNIA

233

mert akkor azt mg nem fogta be a Fld. Mikor pedig befogta, akkor a hold szksgkpen nagy vizvet szvott fl a trpusok krl s gy az ottani fldszorosokat s a mlyebben fekv Atlantis-fle fldterleteket elnttte. Az emberisg ezen s az znvzre vonatkoz hagyomnyai csodlatos katasztrfk emlkt rktik meg, termszetesen sok mess betttel. Faszcinl az az egysges, nagystl magyarzat, melyet mind ezekrl Hoerbiger ad. Ugyanezt kell mondanom a jgkorszakok rl is. Vannak ezekrl is nagyszer mveink (Norbert Herz : Die Eiszeiten, ihre Ursachen. Leipzig, 1909; Max Hildebrandt: Eiszeiten d3r Er^e, ihre Dauer u. Ursachen. Berlin, 1906.); nagy szorgalom jellemzi e mveket de mily szegnyesek e toldozott-foltozott elmletek a glacilkozmognia nagy stl koncepcijval szemben. S ezek utn legyen szabad ez j kozmogniai elmletrl tletet mondanom, elszr a hipothzis rtkt illetleg, azutn pedig arrl a filozfiai s vilgnzeti tartalomrl, melyet magban rejt s a kiltsokrl, melyeket ezirnyban nyit Tudom mindenekeltt, hogy ez az j elmlet ugyancsak nagy rst t az asztronmiai, meteorolgiai s geolgiai quietizmusba. Mint mr emltettem, sokan kptelensgeknek fogjk nyilvntani egyes tteleit, s n rtem is a megbotrn kozst, hiszen annyira j s oly idegenszer, hogy okvetlenl fllzadnak hagyomnyos nzeteink s rzkeink. De a tudo mnyban nem szabad azt krdezni, hogy mi j s mi rgi s nem szabad e kritriumok szerint elmletek fltt plct trni, hanem azt kell krdezni: lteznek-e azok a hatk, melyekkel az j hipotzis dolgozik kpes-e velk nemcsak a mozgst, hanem a bonyolult termszeti trtnst is kimagyarzni s ad-e egysges vilgkpet? Mr pedig e rszben a glacil kozmognia ugyancsak jl bevlik; mert egyszer vzzel s jggel dolgozik, ugyanakkor a naprendszernek nemcsak me chanikjt, hanem fizikjt is egysgesen magyarzza s az exakt kutats nagy mezire, az asztronmira, meteorolgira, geolgira verfnyeket vet s amennyire lehet, egysges vilgkppel szolgl. St egyik kivl elnyt pen abban ltOm, hogy a naprendszert s az egsz trtnst nem annyira aathematikai, mint inkbb fizikai oldaln ragadja meg: ez ltal a kompliklt trtnsek okait s a trtnst magt flttyesen magyarzza. Az skd-elmlet nagyon egyoldal s ainnhyiben mgis a meteorolgira s a geolgira is kihat, ott nemcsalt nem nyjt elgsges magyarzatot, hanem tves irnyba is tereli a kutatst. A mathematikai szempontokbl

234

PROHSZKA OTTOKR

kiindul kozmognik a naprendszer mechanikjt magyarz hatjk, de a vilgrl, arrl, hogy az micsoda, deskeveset mondanak. A csillagok gy keringennek, ahogy keringnek, akr skdbl, akr svzbl, akr sjgbl llannak, s ugyan csak gy keringennek, ahogy keringnek, akr egy forg tmbbl val kipattanssal, akr explozik rvn agglome rcik s befogsok tjn keletkeztek. A vilgmagyarzatnak okvetlenl fizikainak is kell lennie s abban a fizikban is a napot, a bolygkat s a fldet egysgesen kell egymsba kap csolnia. Nem is lehet igazi kozmognit rni anlkl, hogy az alapfltevs bele ne jtsszk a meteorolgiba, geolgiba, st anthropolgiba is, s a vilgalakts tnyezinek nyomait ki is kell mutatnunk mindezekben a tudomnyokban. Tbbet mondok: a fizikai kapcsolatok rendszeres ki mutatsa inkbb esik latba a hipothzis helyessgnek meg tlsnl, mint a mathematikai bemutatkozs. Ezzel nem azt akarom mondani, hogy a kozmogniknak nem kell a vilg keletkezs mechanikjra slyt fektetnik, vagy hogy taln mg ellenkezsben is lehetnnek a mechanikval; dehogy is, hanem csak azt akarom jelezni, hogy a mathematikai szm tsok s kimutatsok nem teszik. Volt a rgi ptolemeusi csil lagszat epiklusaiban fejszdt sok szm s bonyolult kp let s Newton egyszer ttelei kimutattk, hogy az a szmts j lehet, de a dolog nincs gy.* Valsgos szrnysgeket is lehet szmtanikig kifogstalanul kezelni s fizikai kptelen sgeknek impozns mathematikai beltzst adni, amenynyiben az ember az eredmnyt a flttelekbe viszi be s miutn flttelezte, ht termszetesen ki is szmtja. gy trtnik, hogy ugyanazon problmkat msok mskp oldjk meg s szmtjk k i ; a szmts kifogstalan, de azrt a problma nincs megoldva. Hogy mathematikai szempontbl mit hoz nak majd fl Hoerbiger ellen, azt nem tudom; n csak azt akarom konstatlni, hogy ttekintst nyjt magyarzatai ban a mathematikai analzis nem fogja el a kiltst s bri tnyleg szemlltetik a trtnseket. rszletkrdsek krl lehet sok kltszet, sok tallomra adott megfejts, mely a
* Mg r d e k e s e b b , h o g y e z t Szent T a m s is t u d t a m r ; a z t r j a : (Alio m o d o i n d u c i t u r r a t i o , n o n q u a e sut'icienter p r o b e t r a d i c e m , sed q u a e radici j a m p o s i t a e o s t e n d a t c o n g r u e r e c o n s e q n e n t e s effectus. S i c u t in a s t r o ' o g i a p o m t u r r a t i o e x c e n t r i c o r u m e t e p i c y c i o r u m ex h o c q u o d , h a c p o s i t i o n e facta, p o s s u n t s a l v a r i a p p a r e n t i a sensibilia circa m o t u s c o e l e s t e s ; n o n t a r n e n r a t o h a e c est sufficienter p r o b a n s q u i a e t i a m f o r t e alia positione f a c t a s a l v a r i possent. S u m m a T h e o l . I. 3 2 , 1, a d 2.

JEGES KOZMOGNIA

235

rszletekben nincs kidolgozva, de ha mint nagy sszefoglal magyarzatot tekintem, azt kell mondanom, hogy az elmlet az egsz termszeti trtnsnek gen-fldn egysges fl fogst adja s hogy egyszer tnyezkkel konstrult kozmognit nyjt. Ami azonban a legfontosabb s mondhatnm, izz gondo lata ennek a jgvilgokat kontempll kozmogninak, az a benne rejl metafizikai gondolat. Nem csodlkozom a meta fizikn ebben a tudomnyos s ltnoki szemmel megltott fizikban. Mert lehetsges-e, hogy valaki a vilgot vagy ne beszljnk vilgrl, hiszen a mi naprendszernkn tl fekv csillagok mr nem is a mi vilgunk lehetsges-e, bogy valaki a naprendszernek, ennek a fnyes flottnak berendezst flfogja, anlkl, hogy a ltnek cljt, a vilg rthetsgt meg ne kzeltse? Aki oly kzel jr sszefoglal saiban az si okokhoz, annak, ha rjuk akadt igazn, vala hogy csak r kell akadnia a vilg rtelmre. Igaz, hogy erre nem az exakt ismeretek lmpjval, hanem az sszefoglal gondolat villmval vilgthat csak r. S ezt tette meg a glacilkozmogninak megltja; de ezt meg kell tennnk neknk is, mert hiszen nknytelenl flmerlnek az ilyen fajta krdsek, hogy mi ht e vilg sorsa vagy clja s csak sorsa van-e vagy clja is van? S a glacilkozmognia rsegt a flismersre, hogy itt tnyleg nemcsak sorssal, mondjuk buta vggel, hanem cllal llunk szemben. Exacte jrunk ei, ha e metafizikai rtelem fltallsa cljbl elszr a vg irnt rdekldnk s azt krdezzk, hogy mi lesz a krben forg bolygknak a vge? Erre minden esetre az a felelet, hogy a tzhall; beleesnek a napba. De mieltt a napba esik egyikk-msikuk, ms hall is szakad hat re. A holdak is leszakadhatnak a fldekre s elpusztt hatnak s vzbe fojthatnak mindent; parttalan cenok bort hatjk el a bolygkat s kultrik vzbe flhatnak. A mi vg zetnk is ez, a mi szp, mla holdunk; ha egyszer leereszkedik rnk, vgzetes kataklizmkban pusztul el az let a fldn. tH elpusztul-e egszen s nem tmad-e megint j fld s j g, aft a holdnlkli, proszeln g, mely alatt az elvltozott krlnyek kzt az let fejldik, azaz hogy a megmaradt let irnyban fejldik ki, ki tudn megmondani. Mindenesetre biztat s csodlatos perspektva nylik meg htrafel. Ha ugyanis a nagy vilgkorszakokat holdak leereszkedse zrja, illetleg kezdi, akkor legalbb eddig a vilgelvltozsok az letet fejlesztettk, a tbb s nemesebb let kialaktst el-

236

PROHSZKA OTTOKR

mozdtottk s gondolhatjuk, hogy ezentl is gy lesz. Igaz, hogy ezt a nagy remnysget csak arra ptjk, hogy mi nek is volt mindez, ha megint elpusztul s minek kezddtt egyltalban, ha a vg teljes? Ez ugyan nagyon helyn val krds, mely felelet akar lenni s emberi flfogs szerint azt a feleletet adja, hogy igenis, kell a vilgnak cljnak lenni. De ht ha pen ez a nagyon is emberi flfogs annyira rela tv, hogy abban a nagy, vilgokat tmaszt, letet holdakkal, mint robban lvegekkel megdobl vilgrendben nem mrvad? Nem mondhatnk-e, hogy bizony ez az egsz vilg alakuls rthetetlen ; de p azrt rthetetlen, mert vletlen? S ezzel megint vgn volnnk emberi gondolkozsunknak s szubjektv rzseinknek. De ht nem lehetne e trtnsben a gondolkozsnak s rzsnek objektv alapokat tallnunk? Ami minket a vilgalakuls e sajtos szemlletben meg segtene s filozoflsunknak s vilgnzetnknek valsgos objektv alapot szolgltathatna, az nem lehetne ms, mint pen a vletlennek kizrsa s a vilgok forgatagban, pen ebben a nem szubjektv, hanem objektv rendben rvnyesl gondolatnak, mint vezet clnak kimutatsa. Kimutatsa annak, hogy az let nem valami az anyag ltt egszen rt heten kvet s ksr tnemny, hogy az let nem tmad magbl, mihelyt anyag van, mint ahogy rnyk tmad, mikor a napsugr botba, fba tkzik, hanem hogy az szm talan tnyeznek komplikcijbl val, mely tnyezknek nincs ms sszekt fonaluk, mint a gondolat, a cl. Igaz, hogy az let, de fleg az evolci filozfijval megvilgtott let, csak clratrekvssel rthet, s az evo lci nemcsak nem tagadja, hanem kiemeli a bels, szerve zeti okoknak mindmegannyi clbatr determinnsnak, ltt; de a glacilkozmognia a clok szksgessgt nemcsak az let tpusban, hanem az let kellkeiben s fltteleiben mutatja k i ; kimutatja, hogy a jg s fagy vgtelen kozmo szban, naprendszernk plyjnak rmes rben, csak egy maroknyi fld van, a mi fldnk, hol az let kellkei megvannak. A tbbi nagy csillagokon risi tlslyban van a vz s a bels bolygk is tengerrel bortott, jgbe fagyott csillagok; csak a Fld az az arnylag szraz csillag, mely az letet hordozhatja, de azrt ez is vzbl s jgbl l. A nap a Fld klyhja s ennek tzelje a kozmikus jg; energi't ugyanis a belje es jgplanetoidok tplljk. Ezek tpll jk a Fldet is; mert a tengerek oly szerny mretek a Fl dn, hogy ez mr elitta volna vizeiket s a vz letet ad

EGES KOZMOGNIA

237

keringse mr megsznt volna, ha kozmikus vizek nem tp llnk, melyek beznlse magyarzza a meteorolgia titkait. Nveli mg a komplikcit a glacialkozmogninak az a csillagszati ttele, hogy a Fld a kisebb bolygkat foglyaiv teheti, holdakk befoghatja s hogy e holdak leereszkednek a Fldre s elvltoztatjk a fld sznt. A Fld teht nem az let protoplazmjval s csirival behintett, szerencss csil lagzat, nem zrt kert s a Senki-szigete, hol aztn az let szmtatlan vmillik alatt csendben fejldhetik, s azt sem kell mr krdezni, hogy honnan kerlt, sem azt, hogy az let kellkei hogyan tallkozhattak rajta; nem, nem ilyen a Fld ; a Fld nem zrt sziget, hanem ellenkezleg nyilt mez, amelyre nemcsak meteoritok zpora pereg le, hanem melyre cenok, jgbe fagyott s az essben sztreped s zporokban s felhszakadsokban leoml holdak ereszkedhetnek s tny leg ereszkedtek le s ugyanakkor ezek a katasztrfk, ezek a holdleereszkedsek az letet nemcsak hogy el nem puszttot tk, hanem ellenkezleg a tbb let fejldsi vonalban moz dtottk el. A trtnsek s a tnyezk ez serdejbe csak az eszme, a cl vilgt bele; az kti ssze a kiszmthatatlan kompli kcit. Ezt a clt termszetesen mr a trtns kezdetn kell mkd oknak elgondolnunk. Mr az anyacsillagzatnak rob bansa is gy trtnt, hogy a fejlds kplete rvnyesl hetett s hogy a tmegek eloszlsa a ksbbi holdak leereszkedst is belevve, a kivltsgos Fldn az let fltteleit megteremthette. A robbans mindenesetre mskp is trtn hetett volna s sok csillagon bizonyra gyis trtnik, hogy a koszbl kozmosz nem lesz ; de itt gy trtnt, hogy szm talan tnyez llt sorba, melyek nem rontottk egyms m vt, hanem egy bizonyos clt, az letet s annak jelenlegi leg fbb alakjt, az emberi letet szolgltk. A szerz az kozmo gniai ban a tnyezk s trtnsek ez serdejnek a vletlen bl val kimagyarzst kilt kptelensgg emelte, ugyan akkor azonban a kltszet vilgba szmzte mindazokat a gondolatokat, melyekkel kiszneztk magunknak a csilla gokon kifejlett letet. Lakhat Fldek nincsenek ; egy szigete pn az letnek s az a Fld! S a Fld az let hordozja lett, lftm az anyag termszetnl fogva, hiszen az anyag gen-fldn egyarnt a hkisugrzs tjn jr s ez az t a hall tja; hanem az let hordozja lett oly szerkezet rvn, oly berendez keds folytn, melyet csak a cl, a sokadalmat egysgg ssze fog gondolat magyarz meg.

238

PROHSZKA OTTOKR

E szerint a vilg rtelme a bid, s a Fld rtelme az em ber. A glacilkozmognia rvn ugyanarra a filozfiai rt kelsre jutunk, melyre Wallace jutott, ki arra krdsre, hogy mire val a vilg, azt felelte, hogy az az ntudatos, szerves letrt van s hogy ez az ntudatos szervi let az egsz vilg egyetemben csak a Fldn fejlett ki. Hoerbiger azonban a vilg ez rtelmezsnek termszettudomnyi szentestst adott. Adta ezt nagy tudomnyossggal, de egyszersmind lendletes intucival. Vilgnzetet nem lehet alkotni ter mszettudomnnyal. A termszettudomny az exakt kutats, a rszletekbe behatols tudomnya; a vilgnzet pedig az egsznek flfogsban, az egyesnek s egysgesnek a sokada lombl val kinzsben s kiemelsben ll. Ez nem indukci, nem sszeads, hanem intuci. Kezdetben szinte prftai intuci, valamifle megsejts, mely a vilgalakuls risi vonalait mintegy villmok pillanatnyi fnynl megltja s megdbben; de a sejtelembl azutn gondolat, vilgosabb meglts lesz, mely rm is, kn is, mely az embert is zi, hogy szjje tovbb gondolatait s iparkodjk azokat rend szerbe foglalni s az ember megteszi; ksrletez; sszefzi a fonalakat, hogy megint sztfejtse s alkalmasabb kapcsola tokba hozza. Sokszor kesernys rzsek szlljk meg, fleg, mikor a cgres tudomny hagyomnyaival ll szemben s ilyenkor nem vehetjk rossz nven, hogy az intuci kps, dvajkod szelleme nemcsak flnyt rzi, hanem patnosban vgigvgtat elavult nzetek avarjn s programmokat rpt a vilgba nagy tudomny-elvltozsokrl. Hogy ez a programm egyes rszletes krdseknl hogyan llja meg helyt, azt majd az alapos, de a quietizmussal is szaktani tud kutats fogja kiderteni; azt azonban el kell ismernnk, hogy Hoerbiger intucija a kozmogniban meglep j szem pontokra mutatott r s vilgnzet tekintetben nagystl sszefoglalssal szolglt neknk.

j kozmognia *
(1912) risi hznak bejrathoz elg egy kis kulcs is, hogy ajtajt megnyitvn, vgigmehessnk sszes szobin s folyo sin s hiba mondan valaki, hogy a hzat nem birom el, ht a kulcst sem brom; dehogy is nem, kis zsebben is elfr az. Ilyesmit kell felelnem azoknak, kik a kozmognik elm leteire vllukat vonogatjk, mintha az ember nem birkzhat nk meg a vilggal s nem tallhatn meg kulcst, mellyel a trtnsek hossz folyosira s a kompliklt tnyezk labirinthjba bejuthatna. A mai kozmognik igaz ezt a kulcsot mg nem adjk keznkbe. Nem adjk meg azokat az egysges, sszefoglal s a naprendszer sszes trtnseibe bevilgt magyarzatokat, melyekre szksg van; miutn ez a mi naprendszernk mgis csak valamikpen egysges vilg, s a magyarzatoknak nemcsak a naprendszer munkjra kell kiterjeszkednik, hanem a fizikjra is. Ha majd rtal lunk az igazi kozmogniai elvekre s a vilgalakulst hordoz tnyezkre, akkor pen a fizikai problmkba vilgtunk bele s a kapcsolat a csillagszat, meteorolgia s geolgia kzt is szorosabb lesz. Ezideig nemcsak nem rendelkeztnk ily sszefoglal kozmogniai magyarzatokkal, hanem ellen kezleg, vilgosan lttuk, hogy a kozmogniai magyarzat nem futja s a legnpszerbb Kant-Laplace-i skdelmlet is elgtelennek bizonyult. Oly sok a problma, a titokzatos s rthetetlen krds fldn s gen egyarnt. Nem tudjuk ki magyarzni a naprendszer halad mozgst; nem a nap, yfld s bolygk rotcijt; nem tudjuk, hogy mirt nem forog 8 hold s mit jelentenek fnyl, de merev arculatnak vonsai? Teljesen titokzatos csillagzat ez; valsgos szfinx az g
* P h i l i p p F a u t h Hoerbigers Giaciaikosmogonle Kayser. Kaiserslautern. r a 20 Mk. bei Hermann

240

PROHSZKA OTTOKR

vgtelen mezin. Nem tudni, hogy honnan jtt. Az skdelmlet szerint a fld tmegrl vlt le; de pgy lehetsges, hogy befogtuk s bolygbl holdd fokoztuk le Ha volt rot cija s nem kpzelhetni, hogy nem volt, akkor azt tengereinek daglyai emsztettk fl; de a tengereknek semmi nyoma most s krtereket s vegszeru kzetet* mutat fllete. Fltn, hogy a kls bolygk fajslya oly kicsiny s hogy a vz fajslya krl ingadozik; fltn, hogy a bolygk is tlag knnyebbek, mint a fld. A nap, a maga tne teivel, koronjval s zodiaklis fnyeivel szintn sok fej trst okoz neknk s henergijnak forrsairl is sok a vlemnyklnbsg. Magn a fldn sem fogyunk ki a pro blmkbl. A geolgia mg nagyon gyenge tudomny; a leg fontosabb krdsek is ezidszerint mg nyilt krdsek s kln fle magyarzatoknak adnak helyet. A rtegek hullmz vltozatossgval nem brunk. Flvesszk ugyan, hogy a szrazfld vltakozva emelkedett s leslyedt s flvltva tenger jrta ; de ezek az ezer- s tz- s szzezerves ingsok s hullmzsok a lyelli csendes munka flfogsban nem magyarzzk meg a rtegek elhelyezkedst. A rgi tengersznek nyomai a partokon annyi vltozatossggal lpnek fl s oly fggetlenl a kontinensek alakjtl, hogy magnak a szrazfldnek vltakoz elmerlsbl s kibukkansbl ki nem magyarzhatk. De nem magyarzza meg ezeket az znkrl s ramokrl val az a flfogs sem, mely szerint a fld elhajlsa kvetkeztben a sarkoknl felgylemlett volna a vz s azutn megint visszaradt volna az egyenlt fel. Ltjuk azt, hogy kellett valami ilyenfle radsoknak lennik a sarkoktl az egyenlt fel s megfordtva ; Suess is vallja e nzetet, de okt adni nem tudja. Mutatja a geolgiban a tudomnyos megllapodottsg hinyt az a krlmny is, hogy a tudsok nagy impulzivitssal s naivsggal dolgoznak, s br szmtanilag is ki akarjk mutatni egyes elmleteik helyessgt; de maguk a flttelezett tnyezk s erk egszen a levegben lgnak s teljesen hibsak is lehetnek. A meteoro lgit illetleg mg kezdetlegesebb az llapot. Itt a tnem nyeket a fld vizeinek krforgsbl magyarzzk s nem fogadjk el, hogy a fldre esetleg kozmikus jg sodrdhatik le, amely magyarzna sok, szinte katasztroflis tnemnyt. Elv az, hogy a most ismeretes geolgiai s klimatolgiai viszo nyok rgen is rvnyben voltak s hogy ami katasztrfa tnyleg trtnt, azt a mai trtnsek keretben kell kimagya rzni. Szval, problmbl rengeteg sok van; az egysges

J KOZMOGNIA

241

magyarzatbl pedig kevs. Szksgnk volna teht a vilg fizikjba is bevilgt, nagy, egysges kozmognira. Hans Hoerbiger akarja kielgteni e rszben tudomnyos ignyeinket s kozmogniai nyjt, melyet glacilkozmogninak nevez. Magyarzataival nem nylik vissza az skdbe s a vilg mechanikjt nem kezdi az anyagnak tisztra rt hetetlen s lehetetlen halmazllapotn, melyet skdnek hvtak; hanem flvesz egy nagy anyacsillagot, mely tenge rekben bvelkedett s melyet a bels kmizmus folytn ki fejlett vzgz repesztett szt; e sztrepedt anyacsilag egy gmbszelvnye adja a mi naprendszernk anyagt s a fsz ereibl val mozgsi energink. A naprendszer ugyanis nem azrt repl a Lyra fel, mert vonzatik, hanem azrt, mert lketik. A nehzkeds termszetesen szintn rendez s ssze tart er, de nem az tartja mozgsban a naprendszert, hanem a vzgz explozv ereje. A szerz a rotcit is a halad mozgs bl magyarzza; ha ugyanis klnbz sly golyk (boly gk) kapcsolatban egymssal replnek, akkor p klnbz slyuk kvetkeztben elvltoz halad mozgsaik gy hatnak egymsra, hogy tengelyk krl is forogni kezdenek. Valamint pedig a vzgznek ksznheti a naprendszer a maga mozgst, gy van a vznek a naprendszer fizikjban is elsrend, vezet szerepe. Ktfle bolygk forognak a nap krl. A kls znnak nagy bolygi, kis fajslyuk utn tlve vzbl s jgbl llanak; a bels bolygkat, a Merkrt, Vnuszt sMarsot pedig szintn nagy tengerek bortjk, melyek ezidszerint mr tlag eljegesedtek. A mi holdunkat is tbb kilomternyi mly cenok bortottk, melyeknek daglyai flemsztettk rotcijt s ezidszerint mr rfagytak. Sokan tallgatjk, hogy mik azok a krterek, azok a felgyrt s ki csorbult szl tlcsrek, azok a tkrz sima testek s azt mondjk, hogy lva, vegszer kozet; a szerz ezekkel szemben egy rendkvl kzelfekv intucira akadt r s azt mondta, hogy ez jg. De hogyan fagyhattak be a tengerek? gy, hogy a hold kisugrozta melegt, a nap melege pedig nem ptolhatta azt. A holdnak takar levegburka nincs s gy a kisugrzs is risi. Az egyes zsenilis magyarzatokra itt ki nem trek, de csak idzek valamit egy dn tzrhadnagy nak Hoerbigerhez intzett levelbl: Aki a grnlandi bel fldi jgvilgot ltta rja a hadnagy s azutn a holdra nz ltcsvn t, annak nem kell bizonytanunk, hogy a hold jgbl van, mert azt szinte kzzel foghatja*. Ott van az gnek msik nagy titka, a tejt. Ezidszerint
l'rohaszka: Fld s g II. 16

242

PROHSZKA OTTOKR

a csillagszoktl akr optikai csaldsnak is tarthatnk ; de elhelyezse irnt az az ltalnos vlemnye a csillagszoknak, hogy az ll csillagok znjba val. Hoerbiger szerint a tejt nem egyb, mint jgdarabokbl ll, zajl gyr, mely el mosdott tkrzsben vilgt felnk. Ez a gyr az anyacsillagzat explozijban a legknnyebb anyagbl, a szerteiraml vzgzbl val, mely Neptun-tvolsgokon tl keretezi a naprendszert; velnk halad ugyan, de mr tl van a nap vonzsi kerletn. De miutn a vz tlslyban van a naprendszerben, azrt sok-sok jg kvlyog a vilgrben is s a meteoritok nagy rsze is jg s a planetoidok kzt sok a jgplanetoid. Ezek hosszan elnyl plykon beleesnek a napba s ott alkat rszeikre bomolva, egyrszt a nap henergijt fokozzk, msrszt azokat az explozikat okozzk, melyek mint nap foltok s protuberancik jelentkeznek. A napbl az explozik kvetkeztben sok hidrogn s izz vzgz vetdik ki a vilg rbe s ott megint megfagy s jgpor vagy jgtmb alakjban sodrdik tova a nap krl vagy bele a bolygk plyjba, gy mondhatjuk, hogy Isten a napot jggel fti s hogy a nap megint sok vzgzt vet ki, mely megint jgg vlik. Ezen jgplanetoidok kzl sok rvetdik a bolygkra; a legkze lebbiek, Merkur s Vnusz, sokat kapnak bellk, onnan e bolygk nagy vzbsge, de kap bellk a Fld is s koz mikus jg beznlse okozza a meteorolginak sokfle eddig magyarzhatatlan tneteit. Ezek a kozmikus vizek tplljk cenjainkat s nvelik a fld viznek mennyisgt. Ezekre a nagyszer meteorolgiai kapcsolatokra, nemklnben a csillagszati magyarzatokra n ki nem terjeszkedem ; tudom, hogy lehet mindez ellen is kifogsokat emelni s hogy fleg Hoerbigernek a tejtra vonatkoz nzete kacag hihetetlensggel tallkozik majd, annyi azonban tny, hogy egszen j neptunizmusban a vizet mint egysges magyarz tnyezt lltotta bele a vilgba, mg pedig gy, hogy nemcsak jl magyarz meg vele egyes krdseket, hanem hogy kapcsolatot hoz g s fld kz s hogy ugyanaz a tnyez, mely a nap titkait magyarzza, az hoz vilgossgot a meteorolgiba s a geolgiba is. S erre az utbbira akarnm n most a fslyt fektetni, miutn a kapcsolat, melybe a fld trtnett, de mg a pre historikus vagy kezdd historikus emberisg mondit is glacilkozmognival hozza, csodlatos perspektvkat nyjt s rvekkel szolgl magnak a kozmogniai gondolatnak

J KOZMOGNIA

*>43

alapossga mellett. Emltettem mr, hogy a vizek munkja nlkl meg nem rtjk a fld rtegeinek elhelyezkedst. Ezen az pleten vizek dolgoztak ; sok-sok vz, sok r s zn. A paleontolgia azonkvl nagy elvltozsokat mutat, egymst flvlt, j llat- s nvnyvilgot, amely elvltozsoknak bizonyra a fld elvltozsai voltak okai. De honnan veszi ez ramokat s znket s e nagy elvltozsokat? Szerz ezeket a fld holdjainak leereszkedsvel magyarzza s gon dolatainak belltsra a mi mostani holdunknak azt a befoly st hasznlja emeltyl, mely a tengerek daglyban s aply ban nyilatkozik meg. G. H. Darwin az aplyrl s daglyrl rt hres mvben is azt mondja, hogy a hold kzelebb jut a fldhz ; igaz, hogy mshol megint azt gondolja, hogy tvolodik s ugyancsak nehz lesz e kt vlemnyt egy s ugyanazon mben sszhangba hozni. De neki az els vle mny mellett kellett volna kitartani, mert a daglyzn sohasem tgthatja ki, hanem csak sszehzhatja a bolygk s holdak plyit. A mi holdunk plyja is szkebb lesz; a mi holdunk is kzeledik a fldhz s minl jobban kzeledik, annl gyorsabb lesz esse kvetkeztben fldkrl val futsa, Egy bizonyos tvolsgban a fldtl mr meghaladja gyorsa sgban a fld rotcijt, melyet az utna iramod tenger ramokkal gyorst is. Minl kzelebb halad ugyanis a hold a fld krl, annl inkbb magval ragadja a tengereket s gy a daglyok e stdiumban gyorstlag s nem mint most, fkezleg hat a rotcira. Ezt a rotcit okoz tnyezt klnben is j lesz magyarzatul hasznlni a csillagok rot cijnak megrtsre. A hold iramlsa a fld krl a tvolsg cskkensvel fokozdik, gyhogy 2 s % fldsugr tvol sgra naponknt mr ngyszer vgtat a fld krl. E krlmnyek kzt termszetesen az cenok ramai jtsszk a fszerepet. A vizek radnak, iramodnak, tornyosul nak ; azutn megint apadnak s lefolynak; a fld nagy, rit mikus llekzeteket vesz a titkos vonzs hatalma alatt, melyet a hold gyakorol. Az cenok hullmzsai, melyek a hold kze ledtvel s azutn lejttvei bellnak, lesznek a geolgiai ssze visszakevert sokszorosan visszatr rtegesedsnek tnyezi. Kpzelhetni, hogy a tengerdaglyoknak a trpusok tjn val kpzdse a hold vonzsa ott lvn a legersebb s a gyor san raml holdtl val elmaradsa, mily tkzseket, mily hullmhegyeket torlaszt fl, melyek azutn mint dugattyk ritmikusan jtszanak s mlesztik vizeiket az szaki s dli sz lessgek alatt fekv tengerekbe s blkbe. A szerz iparkodik
16*

244

PROHSZKA OTTOKR

e kompliklt tengerjrsokat brkon szemlltetni s br lehe tetlensg a vidkszer tneteket is, melyek annyira komplikl tak, meghatrozni: mindenesetre rmutatott a tneteknek magyarz tnyezire. A geolgia az eddigi nyomokon folyton megakadt; mert a tengernek s szrazfldeknek az a csendes, szzezredves hintzsa nem hozott vilgossgot a rtegekbe. Mi azt kpzeljk, hogy a kontinensek, melyek sziklin rgi tengerek nyomait ltjuk, azta emelkedtek; pedig meg fordtva kell gondolkoznunk, a tengerdagly jrt itt hajda nban, azutn pedig elapadt. Hasonlkpen, mly, most eliszaposodott folyamgyak, amilyen a Kong is, mutatjk, hogy a tenger hajdanban ott mlyebben llt s a Kong sokkal mlyebb gyban folyt, mint folyik most, kivlt az cen kzelben. Azutn a tengerznk fltevse kike rlhetetlen, ha a mammut-flhalmozsoktl s csontokkal s iszappal meghordott barlangjainktl, mint arnylag jabbkelet tnetektl eltekintve, szemlljk a kszn rtegesedseinek kesen szl, br ezidsze int sok legendval tsztt tnyeit. A kszn anyagi nem termett a ksznrtegek mai helyn ; ezeket a nvnyalkatrszeket a vz hozta s az hozta a homokot, iszapot is. A nagy daglyok arra alkalmas blk ben risi nvnytrmelket torlasztottak fel, termszetesen homokkal s iszappal vegyesen ; a homok leszllt, a nvny alkatrszek pedig sszefagytak a bell nagy aplyoknl. Ez a jg az egymsra torld rtegesedsek terhe alatt ismt elolvadt s maradt az egymsra torlasztott nvnytrmelk iszapba s homokba temetve. A kszn s a homokkrtegek nek tiszta elklnzttsgt csak gy magyarzhatjuk, ha a nagy vzrakat s a jgkorszakokat egyszerre, egy idben gondoljuk. Jgkorszakok nlkl a nagy kataklizmknak egszen ms, t. i. tisztra diluvilis jellegk volna, hogy pedig nem az a jellegk, azt pen a velk egyttesen fllp jgkorszak magyarzza. Ugyanezt kell mondanunk a petr leum, naphta s ms hasonl termkek keletkezsrl; ezeknl ugyanis az szkik szemnkbe, hogy nem elg az llathullkat, melyekbl a kiads, zsros termkek fakadnak, egy helyre sszehordani, hanem azokat meg is kell vni a rothadstl. A kataklizmk rja sszehordja ugyan a sok llatot, de a rothadstl csak a fagy vja meg azokat. A jgbe fagyott zsirtestek azutn a fljk terlt rtegek ltal lgmentesen elzratnak; a jg a nagy nyoms alatt lassanknt elprolog s az egsz rteg olajos, zsros, kompakt tmegg vlik. De hogyan fgg ssze a jgkorszak a hold leereszked-

J KOZMOGNIA

245

svel ? Ennek megrtsre szem eltt kell tartanunk, hogy mikor a kzeled hold felszvja a tengereket s azokat fleg a trpusok krl dagasztja hatalmas tarjj, ugyanakkor vonzza s sodorja a lgcent i s ; minek kvetkeztben az szaki s dli szlessgeken a sarkok fel a leveg ritka lesz s azok a tjak lehlnek s eljegesednek. Helyt len teht az a fltevs is, m ntha a ksznkorszakokban az egsz fldn, szak-Eurpban, st, ha a sarkokon is van kszn, ht ott is, meleg, tropikus ghajlat lett volna s a kszent forml nvnyzet ott a helysznn pompzott volna. E nzetek mind elesnek; hiszen eddig is csak megneheztettk az egysges magyarzatot s mindenfle fantasztikus flttelezseket von tak maguk utn. A nvnyzetnek feltorldst s annak tvoli vidkekre is elszlltst pen a trpusokat jr, de onnan a meridinok irnyban levonul hullmzsok eszkzltk. De nemcsak a ksznrtegeknek, hanem a mszkhegys geknek magyarzatra <is> fnyt vet a tengerek hullmzsa. Fl lehet ugyanis tenni, hogy a mszhegysgeknek alkat rszeit pgy hordta ssze a vzr, mint a kszn alkat rszeit. Valszn, hogy a nummulita-rtegeket a tenger rja sprte ssze s flsleges a modern geolgiban divatos autoch hon (helyn ermett) eredethez ragaszkodni, ahhoz t. L, hogy a kszn s a nummultakze alkatrszei, a nv nyek, illetleg a csigk mind ott termettek, sokszor 12 ngyzetkilomternyi tren. Kt fontos s a flfogst megvilgt megjegyzst kell itt tennem. Az egyik az, hogy a ho!d most is vonzza, dagasztja s apasztja tengereinket s minl jobban kzeledik majd fldnk hz, annl nagyobbak s kihatbbak lesznek e befolysai; ha pedig egyszer ma'd leereszkedik, bizonyra risi katakliz mkat, tengerjrsokat s jgkorszakot hoz rnk. lltsuk szemeink el e rmletes ltvnyossgot. Mikor a hold 34 fldsug tvolsgra van a fldtl, akkor mint kerlkk szthzott ris csillag, mely a napot sokszorosan fllmlja fnyben, szguld a fld krl. A rla leszakad s plyjn egy darabig vele iraml jgtmegek egymsutn belek rlnek a fld atmoszfrjba s itt mint jgesk s felhszakadsok zgnak le a fldre. A jgnek s esnek ez az ostroma a trpu sokat ri els sorban, miutn a hol i plyja errefel t a r t ; ellenben a trpusoktl elfekv s a sarkok fel terl, nagy fldterletek ms arculatot mutatnak. Ott ugyanis szintn arnylag sok es esik, de ott a jelleg a nagy hideg. A leveg

246

PROHSZKA OTTOKR

ugyanis a hold vonzsa kvetkeztben a trpusok fel folyik s a magasabb szaki s dli szlessgek levegritkk lvn, hidegek is s rajtuk a vastagod jgburok hatalmasodik el. A tropikus vidkek laki teht a nagy znk kort, magasabb szlessgek npessge pedig a jgkorszakokat lik. Az eget vastag fe hzet bortja, melynek szakadsai kzt gyorsan rppen verfnyek esnek a nagy, ragyog holdrl. A vezet csillagzat a fidre nzve most a hold, melynek fnye ezerszer is fllmlja a mai holdfnyt, mely minte y vegtenger, hasonlo a kristlyhoz* (Jel. 4, 6.) oson el a fld fltt, mely 24 ra alatt ngyszer, tszr kel fl s ldozik le gyors iramlsa kvetkz!ben mint most Phobos, a Mars holdja, mely 7% ra alatt kerli meg fldjet, a Marsot. Olyankor voltakp nincs sem j, sem nap. Nincs igazn nappal, a sok felh miatt s nincs igazn jjel a gyorsan rand s vilgt hold miatt. Ez az a kor, melyben nincs tbb id (Jel. 10, 6.); oly id ez, melyet rgi s mai mrtkekkel mrni nem lehetett; cz az az id, melyben nincs nap az gen, a mai napot s jt kimr szerepben, s rtjk a rgi diluvilis kor szakokbl szrmazhat hagyomnyt, mely szerint ember volt, mieltt nap lett volna a: gen, ami annyit jelent, hogy a hold vgleges leereszkedst kzvetlenl megelz szza dokban a nap nem volt a vezetcsillagzat. Mikor aztn a hold tnyleg leszakadt a fldre, akkor egy ers angyal felvon oly nagy kvet, mint egy malomk s a tengerbe vet, s leesk az gbl egy nagy csillag, gvn mint a szvtnek* (Jel. 18, 21.) s a vizek orrsaiba esk. (Jel. 8, 10.) Ezeket idzem a Jel nsek knyvbl, mert r dekes, hogy a ltnk ltal ecsetelt vilgvg mennyire hasonlt ahhoz a kataklizmhoz, melyet a hold leereszkedse s lesza kadsa visz vgbe a fldn. De folytassuk a trtns elkp zelst. Miko a hold leszakad a fldre, akkor a trpusok krl flgylemlett tengerek visszaradnak a sarkok fel s maga a fld szilrd krge is, megsznvn az risi vonzs, mely alakjt lencse formra hzta ki az egyenlt irnyban, vissza-visszatr elbbi lapult gmb alakjba, ami nagy vete medsekkel s hasadsokkal s a tenger viznek a fld belse jbe val ramlsaival s fldrengsekkel jr egytt. A hrneves geolgus, Suess, oly kataklizmkat knyszerl flttelezni a fld rtegeinek valamiflemagyarzatul, melyek rl rja, hogy ezek Episoden von unsagbar erschttern der Gewalt* vol a k ; mzok is nagy hajlandsgot mutatnak nagy katasztrfk fUevsre, amely hajlamok hozz mg

J KOZMOGNIA

247

fantasztikus mrveket ltenek, m kor e kataklizmkat mg gyorsan elll, j faunval s flrval hozzk sszekttetsbe. E re azonban semmi szks g n ncs, hiszen az ilyen katak lizma, mondjuk, holdleereszkeds, risi idtartamokkal do gozik, ha korszakt a holdbefogstl a hold lejvetelig s a lejvetelt jellemz utznk lefolysig mrjk. Vegyk l ezek megvilgtsra ismt a mi mai holdunk esett. Volt egy korszak a fldn, mikor mg nem volt ez a hold az gen, vagyis mikor a ild ezt a bo ygt mg nem fogta be holdjul. Leh tet azeltt ms hold, st nagyon valszn, mint mind rt megltjuk, hogy volt is ms hold a fld gn ; de az lejtt s a d, miutn kiheverte annak kataklizmit, j holdat fogott be magnak. E holdbefogst el. sz adkban s ezre dekben teht nem volt h; ld az gen s ezek volnnak a proszeln-idk, melyekre vonatkozhatnak azok az si milhoszok, melyek szerint ember volt a fldn, mikor mg nem volt hold az gen. E holdnlkli id hoss;: lehetett, mely alatt fejlett az llat- s nvnyvilg am'n hogy az fejlik tovbb a mai holdbefogs s holdkzeleds korszakban is, melyben azonban a fld megrzi a hold befoly aiban, aplyok s dag lyokban, hogy van megint holdja, mely felje mint kzpont fe' gravitl s kzeledik hozz. Ha lejn, akkor itt j vilg lesz; akkor elbb megint flszv a. a tengereket s a levegt a t opusok krl; a tengerek ott duzzadnak fl risi mre tekben, j jgkorszak lesz, szval az lesz, ami; Hoerbiger s:erint Szen Jnos r le a Jelensek knyvb n. A msik megjegyzs azonban, melyet a holdlejvetel gondolathoz fzk, a mltra vonatkozik s kozmognikus jelentsg s ez a z : van-e csillagszati s geolgiai alapunk annak fltevsre, hogy tnyleg voltak mr ily holdleereszkedsek s magyarzzk-e azok a geolgiai problmkat? Csillagszati tekintetbl erre nehzsg nincs. Ha valaki ugyan flttelezi, hogy a holdak elvlt darabjai a bolygnak s gy legfljebb elvesztheti azokat, de jakat nem szerez, az ilyen az skd-elmlet alapjn nzeteket vall, de semmi garancija sincs, hogy a dolog gy trtnt s nem zrja ki azt, hogy taln p megfordtva trtnt. A holdbefogs csillag szatilag igen is lehetsges. Lehetsges, hogy ez a mi mostani holdunk rgen bolyg volt s a fld azta befogta ; lehetsges, hogy e hold eltt ms holdja volt a fldnek, mely mr lejtt s a harmadkorszakot hatrolta. Lehetsges, hogy azeltt is volt a fldnek ms holdja, mely szintn lejtt s a msod korszakot hatrolta s gy tovbb visszafel s ugyancsak elre,

248

PROHSZKA OTTOKR

a messze jvbe nzve, lehetsges, hogy mai holdunk iejvetele utn a fld a Marsot fogja be s az lesz az holdja. E szerint az egyes geolgiai korszakokat voltakp a holdak befogsa s lejvetele okozn, serszben Hoerbiger megelgszik hrom nagy vilgkorszakkal: az els s kezdetleges korszak, a palaiozoikum, mely a devont, carbont s permit foglalja mag ban ; ennek volt, mondjuk, egy permocarbon-holdja ; a mso dik korszak, a mezozoikum, mely a triszra, jurra s krtra terjedt; ennek volt egy triasz-krta-holdja; a harmadik korszak, az gynevezett tercier, melynek vgt a harmadkorszaki holdnak fldhz kzeledse s azzal a tengerek fl szvsa az egyenlt krl s a legjabb jgkorszak, nem klnben a hold leereszkedse s ennek kvetkeztben a ten ger visszaradsa, a nagy vzzn jellemzik. Most ljk a negyedik korszakot, a mai llat- s nvnyvilggal s az emberi kultrval s fejnk fltt ott ragyog a hold, a mi vgzetnk. Ezek a nagy kataklizmk magyarzzk meg legjobban a geolgusok azon szrevevst is, hogy az egyes korszakok kzt nagy elvltozsoknak kellett trtnnik az letkrl mnyekben, minek kvetkeztben sok taj kihalt s hogy fleg a msodkorszak vgn, a szaurusok kihalsa j letflttelek belltt jelzi. Ha pl. elgondoljuk, hogy a msodik korszak jgkorszakban, mikor a tengerek a trpusok fel hzdtak s vizeik a mly medencefenekek felkotrsa folytn msziszappal tellttettek, megrtjk, hogy az ily vizekben a szau rusok kipusztultak. Ebbl kvetkezik az is, hogy az egyes fajok virgzsa nem abba az idbe helyezend, melynek kzeteibe vannak temetve; hanem hogy a virgzs sokkal elbb, azokba a kataklizmkat megelz s a mi mostani alluvilis korszakunkhoz hasonl vezredekbe teend. Ezek ben a hossz alluviumokban teszi meg a termszet az j fejlds tjn a maga nagy lpseit; br e korszakok ailuviumos iszapja alig tart meg egy llat- vagy nvnymarad vnyt a cseppkbarlangoktl eltekintve szmunkra. Anni tbbet riznek meg azutn a pusztul faunbl s fl rbl magnak a kataklizmnak vezredei a jgkorszakok kal kapcsolatban. Ami pedig llat s nvny dacol katakliz mkkal s jgkorszakokkal, ami vdettebb helyeken meg menekszik s az j krlmnyek kzt is letkpes, az meg llja helyt s j vilgban j lettel szolglja Isten nagy szndkait. Ezek a meglep kiltsok, melyeket a kataklizmk a jeg-

J KOZMOGNIA

249

korszakokkal kapcsolatban a geolgiai problmk megold sra nyitnak, bizonyra latba esnek e kozmogniai elmlet rtkelsni s megnyugtat kritriumt kpezik a felfogs nak. Ez az, amit fnt mondottam, hogy a naprendszer egys gesen magyarzand s hogy egy nagy kozmikus trtns fog bevilg.ani a meteorolgia s a geolgia homlyba. A meteorolgia s a geolgia nyjtjk az ellenprbt, mikor kimutatjk, hogy a kozmognia tnyezi vizek, iegek, holdak hogyan ptik fl a fld rtegeit s hogyan befoly soljk mg most is lett. Vlemnyem szerint egszen tallan. Nem vagyunk mi egy elszigetelt vilgnak laki; hanem csodlatos kapcsolatban llunk a nagy kozmosszal; nincsenek leeresztve zsilipjeink gy, hogy ki legyen zrva a kozmikus jgn k, a kozmikus vizeknek beznlse s ha tnyleg sok g kvlyog a vilgrben, kaphatunk mi onnan nagy jgdarabokat, melyek meteorolgink titokzatos s flel metes tnemnyeit okozzk s az eddig; nze.kben magya rzatot n . m tallnak. S pgy lehetsges, hogy kisebb, nagyobb holdak szegdnek trabantul hozznk, melyek nyomban jrnak a kataklizmk, a jgkorszakok s a vilg s az let j k adsai. Azonban mg egy rdekes momentumra kell rfordta nom figye.mnket s ez az a k ; ds, mely f.vetdik az olvas le kben is, hogy volt-e ht mr tnyleg ily holdleereszkeds s nincs-e e kataklizms kozmogninak valami trtneti nyoma? S valban szerzje iparkodik a glacilkozmogninak trtneti bizonytst is adni si hagyomnyokbl akarja kimutatni, hogy a legutols geolgiai kataklizmnak, a harmadkori hold leereszkedsnek megvannak nyomai gy az snpek emlkeiben, mint a szentrsban. A mi az s npek mondit illeti, ide tartoznak a nagy znrol val mondk, melyek a vzznnek ltalnos vilgjellegt hirde tik s melynek magyarzatt Hoerbirger kozmognijban vilgosan ltjuk. Az a vzzn nem volt az indiai blnek tengerrengse s nem volt lenkhullm, ciklon s felhszaka ds, hanem vilgkatasztrfa volt, melyet mondk s szent rs hirdetnek Ugyancsak nagyon rdekes a proszelnember mithosza, mely szerint ember volt a fldn, mikor mg hold nem jrt az gen, vagyis mikor a harmadkorszaki nagy kataklizma utn a fld mg be nem fogta ezt a mai holdat. Itt termszetesen nyoms nehzsg vetdik utunkba, az t. i., hogy Hoerbiger e magyarzata rendkvl magasra rgtatja fl az emberisg kort. A proszeln-kor ugyanis

250

PROHSZKA OTTOKR

az volna, mikor a fld mg be nem fogta ezt a mi holdunkat, azt pedig legalbb tbb tz vezreddel kellene szmtanunk. De maga az zn a glacilkozmognia szerint mg elbb volt, miutn az a harmadkorszaki, teht az elbbi hold le ereszkedsvel llna kapcsolatban. Vigasztal e rszben az, hogy Hoerbiger maga nagyon jl rzi az idszmts meg bzhatatlansgt s mikor 70.000 vrl beszl egy helyen (410. 1.), ott jkedven hozzteszi, hogy : es lsst sich eine Null streichen von den 70.000 Jahren; ami ugyancsak nagy eredmny. Legrdekesebb azonban az, amit a Genezis vlzzn-lersrl s az Apokalipszis vilgvg-ecsetelsrl mond. Kezdjk az utbbin. A Titkos Jelensek knyvben Szent Jnos a jvend vilgvget ecseteli, de Hoerbiger azt gondolja, hogy ennek a jvend vilgvgnek ecsetelsbe sok oly vons s adat van beleszve, mely egy mr ezeltt bellt vilgvgbl val, melyet az emberisg mr meglt a fldn s emlkeit hven megrizte. Azt gondolja Hoerbiger, hogy az apokaliptikus vilgvg lersban flismerhetk a rgi tercirkataklizmnak nyomai, annak a fldkorszaknak, mely a diluviumba thajlik s melynek egyik tnete a vzzn volt. A vilgvg ugyanis Hoerbiger szerint ennek a mi holdunknak, a negyedkorszakbeli holdnak leszakadsval megy majd vgbe, mint ahogy a harmadkorszakbeli vilgot az akkori hold leereszkedse temette e l ; jllehetnem egszen, hiszen az let meg meneklt a vgleges katasztrftl. Ennek a vilgpusztuls nak hagyomnyai megvoltak a keleti nagy nprksgben s a ltnk innen emelhetett ki egyet-mst s sztt bele vzii nak ecsetelsbe. Maga ez a flfogs nem ellenkezik a sugalmazs tnyvel, amennyiben a sugalmazott r irly, el ads, sznezs tekintetben kifejtheti s rvnyestheti egyni sgt s adatokat vehet fl ecsetelsbe, melyeket msfle rteslsbl is tudhat. Az sem lesz valami klns nehzsg, ha va'.aki Hoerbiger e fiogsra azt mondan, hogy ez rtel mezs mellett Szent Jnos jvendlse megsznik jven dls lenni s tisztra egy rgi kataklizmnak lersv vlik ; erre ugyanis mltn azt felelhetn, hogy a jvendls teljes psgben megmarad, annl is inkbb, mert Szent Jnos a vilgvget nem kozmogniai elmletekbl, hanem kinyi latkoztatsbl vette, azt mint jvendt szemllte s a jven dls jellegt a jvendnek ez a szemllete teszi, mg akkor is, ha az a jvend esemny egyik-msik vonsban ms mult trtnshez hasonlt. H a a jvend vilgvg, melyei

J KOZMOGNIA

251

Szent Jnos leir, a negyedkorszakbeli holdnak leereszkedse kvetkeztben ll be s ugyancsak, ha a harmadkorszakbeli vilgot az akkori holdnak leszakadsa puszttotta el: akkor nem tkzhetnk meg azon, hogy e rgi esemny emlkei ha megvannak s a jvend vilgvg ecsetelsei egybenmsban hasonltanak. Ezt akarom Hoerbiger flfogsrl ltalnossgban megjegyezni, mert ksbb rutalok majd tlzsaira. Lssuk mr most, hogy az apoKaliptikus ecsetelsnek mily vonsaiban akarja Hoerbiger a rgi holdleereszkedsnek hagyomnyait ltni, melyek szerinte teht trtnelmi bizonytkai volnnak a glacilkozmogninak. Mikor a hold kt-hrom fldsugr tvolsgnyira iramo dott a fld krl, akkor ez volt az akkori emberisgnek vezet csillagzata, mely a napot is fnyre sokszorosan fell multa s mely naponknt hromszor, ngyszer szguldott a fld krl. Ezt a holdat az sember gy lthatta, mint veg tengert, hasonlt a kristalyhoz (4, 6.), mint vegtengert tzzel vegyitve (15, 2 ) ; Hoerbiger ezt az vegtengert jgholdnak tartja. E jgholdnak vulknjai gy vettk ki magu kat, mintha nagy szemek lettek volna s ezrt a jgkorszak lakinak hagyomnyait erre nzve gy foglalja ssze : a hold jgtenger volt tzzel vegytve; a tz a holdnak vakt vilgossga, a szemek pedig a jgkrterek. Az Apokalipszis idevg kt verse ugyan gy szl: s a kirlyi szk elbb mintegy vegtenger vala, hasonl a kristlyhoz s a kirlyi szk kzepette s a kirlyi szk krl ngy llny szemek kel rakva ell s htul (4, 6.) s ismt: s ltk mintegy vegtengert tzzel vegytve s akik legyztk a v a d l l a t o t . . . az vegtengeren allottak (15, 2.); de Hoerbiger a szimbo likus eladsbl csak egy-kt vonst hoz kapcsolatba a rgi hagyomnyokkal. Hasonl hagyomnyokat tall a kvetkez versekben: s egy ers angyal felvon oly nagy kvet, mint egy malomk s a tengerbe vet (18, 21.). Hoerbiger szerint ez a malomk az risi gi testnek ltsz hold, melynek gyors iramlsa a fld krl azt a benyomst tette, mintha azt angyal, a meg szemlyestett hatalom, hajtan. Ezt a holdat a ltnk mshol sarlnak mondja : s ms angyal jve ki a templom bl, nagy szval kiltvn a felhn lnek : ereszd neki sarl dat s arass (14, 15.). Hoerbiger ezt gy magyarzza, hogy a trpusok lakja az ris, nagy holdat sohasem lthatta teliholdnak a hold plyjnak az egyenlt vonalhoz val

252

PROHSZKA OTTOKR

lelapulsa folytn s inkbb csak mint fnyes, nagy sarlt ltta. Minl kzelebb jutott azutn a hold a fldhz ami szzadokig is tarthatott , annl nagyobb darabok, jg darabok vlnak le rla, melyek a fld lgkrbe kerlve, jgszemekk pattannak szt s mint jges- s esfelhk a sr lds folytn roppant nagy villamossgot fejtenek ki s mint viharz s villml felhszakadsok mlenek a fldre: s lnek villmlsok s szzatok, fldindulsok s jgesk)). (11, 19.) A holdrl levl jgdarabok hull csillagoknak ltszhat tak. A vastag felhzet rseibl a gyorsan iraml holdnak verfnye znltt a fldre, melyet ismt koromsttsg vl tott fi. s ltm, mikor a hatodik pecstet flnyitotta, s me nagy fldinduls ln s a nap oly fekete ln, mint a szr zsk s az egsz hold mint a vr s a csillagok az gbl lehullnak a f l d r e . . . s az g eltakarodok mint a knyv, mely sszegngyltetik s minden hegy s sziget kimozdula helybl.. . s minden szolga s szabad a hegyek barlangjaiba s kszikliba rejtezenek. (6, 1215.) Mikor ugyanis a hold nak nagy tmegei mr lehullottak, akkor a hold vonzsi ereje kvetkeztben a trpusok krl felgylemlett tengerek szak s dl fel kezdtek znleni; de maga a fld szilrd krge is, mely ugyanazon vonzs folytn kidudorodott az egyenlt krl, a vonzs cskkensvel visszanyerte elbbi alakjt Ez termszetesen nagy fldindulssal jrt s az znk ell az emberek a hegyekre s azok barlangjaiba mene kltek. Csodlatosak e rszben a Titicaca-t krl l indi nok hagyomnyai, melyek szerint satyik a nagy vizek ell a magasan fekv Titicaca-thoz menekltek s azokat a barlanglabirintokat, melyele most is megvannak, lak helyeikl vjtk ki. A 8. fejezet 712 versei a holdfloszls jabb szakt ecsetelik : s az els angyal megfv a harso nt s ln jges s tz, vrrel vegyesen s ez lehulla a fldre s harmadrsze a fldnek megge... s a msodik angyal megfv a harsont s mint egy tzzel g nagy hegy vette tek a tengerbe s a tenger harmadrsze vrr vltozk, s a tengerben l llatok harmadrsze elvesze . . . s a harma dik angyal megfv a harsont s leesk az gbl egy nagy csillag, gvn, mint a szvtnek . . . s a vizek harmadrsze rmm ln s sok ember hala meg a vizektol. Itt ugyanis mr nemcsak jgdarabok, hanem a jg alatt rejl, szilrd holdrszek, iszap s sziklk hullnak le, melyek az essben ttzesednek s mint g hegyek szakadnak a fldre s ami

J KOZMOGNIA

253

ghet, lngba borul tlk. A vasleg a seklyebb tengerek vizt pirosra festi, a vz keser lesz s az let elpusztul tle. A kvetkez, 9. fejezet 1. s 2. versben, mely szerint altk az gbl leesni egy csillagot a fldre s annak adatk a mly sg ktjnak kulcsa. s megnyit a mlysg ktjt s feljve a kt fstje mint egy nagy kemence fstje, a ltnk a tenger alatti vulknokat rja le, melyek a holdleereszkeds korsza kban a fld rtegeinek megvetemedse folytn tbbszr keletkezhettek. Miutn a hold teljesen leszakadt a fldre, akkor a fld, vz, leveg vgre megnyugodott, a vilg meg jult s a Titkos Jelensek knyve a 26. fejezetben ezt az j vilgot ecseteli: s ltk j eget s j fldet; mert az els g s az els fld elmlt s a tenger nincs tbb*. A szerz ebben a krlmnyben, hogy ((tenger nincs tbb, azt ltja, hogy Szent Jnos itt e helyen a kataklizmnak tropikus vidkekre ill rszlett adja; mikor ugyanis a holdvonzs megszntvel az egyenlt krl felgylemlett tengerek dl s szak fel znlttek, akkor a tropikus felfldekrl a tenger messze eltnt 1 de a tengerpart vonala termszete sen msutt is lnyegesen elvltozott. Mg egy fontos vltozs llt be. A fld tengelye ugyanis a hold lejvetele korszakban majdnem fgglyesen llt az ekliptikra s csak a precesszi folytn rte el megint mai elhajlst, hogy egy jabb katak lizmban, mondjuk a mi mostani holdunk lejvtelekor, ismt fgglyesen lljon rajta. Mikor pedig fgglyesen ll az ekliptikn a fld tengelye, akkor az egsz mrskelt v alatt rk tavasz van. Akkor a hold nem jr az gen, mert lejtt, teht nincsenek hnapok, akkor nincs tl s nyr, teht nincs v, mondjuk, nincs id, a kzfelfogs szerint. Hoerbiger e magyarzatainak igaz magva az, hogy ktsgkvl tallkozunk a npek mithoszaiban s hagyomnyai ban si kataklizmknak emlkeivel, melyek nemcsak znkre vonatkoznak, hanem gboltunknak misztikus csillagzatra, a holdra is. Az zsiai npeknl vannak mondk, melyek holdeltti idkre nylnak vissza s ha ezekben csak a fantzinak termkeit ltjuk, akkor semmi jelentsget sem tulajdontottunk nekik ; de mily nagy leszen jelent sgk, ha a harmadkorszakbeli kataklizmt s az azzal kap csolatos jgkorszakot s vzznt az akkori hold Iejvetelvel magyarzzuk. Mindazonltal r kell mutatnom Hoerbiger e magyarzatainak teljesen hozzvetleges s a szveget csak szrvnyosan, csak itt-ott rint voltra. A magyarzat term szetesen illik egyes pontokra, de a tbbire nem illik s Hoer-

254

PROHSZKA OTTOKR

biger is a jvendls allegriit s szimblumait nhol csak gy magyarzhatja, hogy flteszi, hogy sszvegbe bettek, betolsok trtntek; nhol meg egyltalban nem ti meg magyarzata mg az allegorikus magyarzatnak mrtkt sem, mert els tekintetre kptelensgnek bizonyul, milyen pl. az, melyet a feher kvecsrol kockztat. Ez a fehr kvecs is lltlag a hold volna. A feher kvecs s a nagy malomko nehezen illenek egy s ugyanarra a trgyra. Hasonl kpen kevs bizonyt ert tulajdontank azoknak az lta lnos, nagy eszchatolgiai vonsoknak, melyek minden vilgvgben elfordu nak, amilyenek az esk, viharok, fld rengsek, csillaghullsok. Mindez akkor is vgbemenne a fl dn, ha nem holdleszakadssal, hanem pl. stkstkzs sel vetne Isten vget a vilgnak ; a tengerramok, a vzznk akkor is vgigsprnnek a fldn, ha a hold nincs jgbl. Igen feltn az is, hogy Szent Jnos vilgvgecsete lsbe lltlag a tropikus fldekrl val rgi vzznmondk szvdtek be s nem tallni nla vilgvgi elemeket, melyek inkbb a mrskelt vek trtnsre vonatkoznnak. gy vagyunk klnben a Genezis vzznleirsval is, melyben a kataklizmnak kompliklt trtnsre, a jgkorszakra, a holdnlkli idkre semmifle vonatkozst nem tallunk. Pedig Hoerbigernek inkbb a vzzn lersban kellene rendszere mellett rveket keresnie s tallnia. Sajnos azonban, hogy a Genezis, a kinyilatkoztatsnak s rgi hagyomnyok nak e szentelt kdexe, semmit sem tud fldrengsekrl s hull csillagokrl, semmit az gen iramod nagy malom kvekrl s g hegyekrl. Hoerbiger szerint ez onnan van, mert a holdleereszkedsnek e flelmetes tnetei inkbb a trpusokat rtk, miutn a hold az egyenlt fltt jrt s gy a holdleereszkedsnek jellegzetes kataklizmi is inkbb ott rvnyesltek. Hogyan rthet azonban az, hogy a proszeln idknek semminem hagyomnyval sem tallkozunk a Ge nezisben, pedig a proszeln idk kzvetlen kapcsolatban voltak a diluviummal? Annl jobban magyarzza ki aztn Hoerbiger a vzznnek ltalnossgt s mindkt fltekre val kiterjedst. A vzzn sok-sok esvel is jrt; de a szent rs is mondja: A msodik hnapban, a hnak 17. napjn megszakadnak a nagy mlysg minden forrasai (I. Mz. 7, 11.); teht a vztmegek a nagy mlysgbl)), a tengerbl radtak k i ; s nem mint Suess rtelmezi, valamifle tenger rengs s annak kvetkeztben kicsap fenkhullm okozta az radst, hanem Hoerbiger szerint a hold leszakadsa

J KOZMOGNIA

255

utn visszaznl vztmegek leptk el a fldet, mg pedig az egsz fldet. Az ltalnos vzzn Hoerbiger szerint is az emberisgnek egyik ktsgbevonhatlan, srgi hagyomnya s tagadhatlan, hogy kozmognija azt kitnen magyarzza. Meg voltunk gyzdve eddig is a nagy znkrl, de nem tudtuk okt adni a tnemnynek; Hoerbiger rmutatott a legkonkrtebb s leghatalmasabb okra s bevilgtott a geo lgiai kataklizmk problmjba. Bevallom, hogy e glacilkozmogniban lesznek ms nehzsgek is s hogy az egyes szaktudsok jgesknt peregtetik majd azokat annak egyes tteleire, annyi azonban tny, hogy ez a kozmognia a naprendszer mechanikjnak s fizi kjnak egyszer tnyezkkel s sszefgg trtnssel val remek megmagyarzsa. Kinyilatkoztatskpen, prftai er vel ragadja meg Hoerbiger a maga alapgondolatt, mely tvillmlott rajta s megvilgtotta neki a vilgot napkelettl napnyugatig, kezdettl vgig. De ez a kinyilatkoztats mg csak adat, mg pedig kompliklt adat s ezt kveti a munka. A meglts utn kvetkezik a krz, a mrn, a szmsorok munkja; bele kell lltani a megltst trbe s idbe, szmokra s ttelekre kell visszavezetni az erket s mozgsokat. Hogy ez a munka egszen mg nincs meg csinlva, azon fnn nem akadhatunk ; azt Hoerbiger is vallja. Van azonban a j, bevl, egysges hipothzis rtkn kvl mg ms elnye is a glacilkozmogninak s ez az, hogy nagyszeren illusztrlja a cl, az eszme uralmt s hatal mt a vilgban s a vilgok kezdetbe visszanylnak mutatja be a gondvisel Istent. Ez a fld, melyen mi lakunk, a koz mikus s hidraulikus s kmikus eslyek raffinlt tallkozsa, melynek csak egy oka lehet s ez a vilgokat, a jgtestek bom bzst, a bolygk s holdak kavargst intz s clokat, az emberi letet, szem eltt tart akarat. Nincs sok fld a vil gonlegalbb a mi naprendszernkben hanem csak egy fld v a n ; a tbbi csillag bizony csak csillog tz, vz s jg. Ez a lakhat fld ugyancsak sziget, abban az rtelemben, hogy az Isten a tmntelen sok bolyg jeget s vizet gy osztotta meg s gy terelte el, hogy az let itt lehetsges legyen. Ez a fld teht centrum, idelis letcentrum s az a krlmny, hogy nem alkotja a naprendszer tmeg sze rinti centrumt, nemcsak nem vesz el a clszersgi elv uralmbl, hanem ellenkezleg, nveli azt. Mikor a fldet az j csillagszatban degradltk kznsges bolygv, mikor kikiltottk a fldet csillagnak s a csillagokat fldek-

256

PROHSZKA OTTOKR

nek, akkor a hit, mely valamikpen mgis csak gravitlt a fld kzponti, geocentrikus mltsga fel, megzavarodott s taln itt-ott kislelkv lett. Tudom, hogy a fld geocen trikus helyzettl fggetlen a hit s hogy az embernek kszen kell lennie, hogy az nagy hitnek mg tgabb perspektv kat nyisson; de mikor gy Hoerbiger kozmognijban jegesnek ltom a vilgot, ltem szmra pedig kimelegitve, virggal beltetve a fld szigett, megragad a kzzel tapint hat clszersgben az Alkotnak, a Teremtnek mp_,rzse s nagyszer termszettudomnyos szankcit kap hitem. Hoerbiger is e megltsoktl s e megrzsektl lett hivv (43. 1.) s meleg letre bredt: aus der atheistischen Ver eisung. Igazn megragad gondolat, hogy a napot jggel ftik s hogy hasonlkpen a hitetlen s a clok tagadsbl Isten tagadsra vetemedett vilgnak a szve is flmelegszik a glacilkozmogninak vgtelen jg-perspektivitl, attl a gon dolattl, hogy jgvilgok kzt szik az let szigete, a fld s az nem a vletlennek, hanem hatalmas erknek clirnyos mve. me a glacilkozmogninak nagy filozfija : az egsz naprendszer a fldrt, azaz hogy a fldn kialakul rtelmes letrt van. rtem van a vilg mondhatja az ember gy gondolta azt el az, aki megalkotta.

A kiad jegyzetei.
7.' 2. lap : a csillagvilgok megteremtinek* = benpestinek; akik t. i. azt gondoljk, hogy a csillagokon van let, st hozznk hasonl rtelmes lnyek lakjk. 8. 54. l a p : Ma a hittudsok elgg egyrtelmen azon a nzeten vannak, hogy a Szentrsnak idevonatkoz eladsa (Genezis 1.) nem tiltja azt a flfogst, hogy a mostani llat- s nvnyfajok egyszerbbekbl s siebbekbl alakul tak ki a termszeti tnyezk kzvetlen hatsa alatt (ez az . n. polifiltikus fejlds-elmlet), st, hogy esetleg egyetlen egy lbl keletkeztek (monofiltikus fejlds). Ennek el dntst a termszettudomnyra, illetve a blcseletre bzzk. Csak azt hangslyozzk, hogy a Szentrs eladsa szerint Isten a mindensget az id kezdetn teremtette, s az llats nvnyvilg fajai idrend) egymsutnjukban Is az tervei szerint s gondvisel vezetse mellett jttek ltre. Vagyis teljessggel kizrjk a monista rtelemben vett fejldst. 9. 55. l a p : A rmai bibliai bizottsg (Commissio de re Biblica) 1909. jnius 30-n gy dnttt, hogy a Genezis (Mzes I. knyve) hrom els fejezete tnyleg megtrtnt dolgok elbeszlst tartalmazza, s nevezetesen nem szabad ktsgbe vonni azoknak a helyeknek betszerinti trtneti rtelmt, melyek a keresztny valls alapjait rintik, amink tbbek kzt a mindensgnek kezdetben Istentl val teremtse, az ember kln teremtse, a nnek az els emberbl val kp zse, az emberi nem egysge . . .* Denzinger : Enchiridion n. 21218. 10. 74. lap: tnem dnthet el biztosan*: t. L nem dnthet el biztosan termszettudomnyos, illetve blcseleti alapon. Majdnem biztosan eldnthet theolgiailag: A Szent rs klnfle kijelentsei, az atyknak csaknem egybehangz megllaptsai alig rtelmezhetk mskp, mint hogy az els emberpr test szerint is kzvetlenl Isten kezbl kerlt ki. 11. 75. l a p : A Szentrs els lapjainak ltalnos vallsi rtelme vilgos. Lsd 8. Jegyzet. A rszletek tekintetP r o h s z k a : F l d s g. I I . 17

258

JEGYZETEK

ben mindmig sok a vita a hittudsok kztt. Nevezetesen sok fejtrst okoz az rsrtelmezknek a hat nap magyarzata, A szerz az . n. vizis-elmlet llspontjra helyezkedik, melynek leghresebb kpviselje Hummelauer S. J. De ba valaki a hat napot szorosabb sszefggsbe akarja hozni a geolgiai korszakokkal, s gy tbb geolgit akar ltni a Szentrs eladsban mint a szerz, theolgiailag szintn nem jr rossz nyomon. 12. 75. l a p : Nem dogma, de theolgiailag szinte biztos, hogy a n teremtstrtnett sz szerint kell rteni (lsd 9. jegyzet). Ma teht a szerznek a szvegben kifejezett nzett theolgiailag nem lehet btorsgosan vallani. Ml tnyos megtlse vgett meg kell gondolni, hogy mikor a szerz ezeket a sorokat irta, ezeltt 25 vvel, gyszlvn forrsponthoz rt az a slyos nagy krds: Milyen kvet kezmnyei vannak a Szentrs sugalmazottsgnak (inspirci jnak) ama szentrsi helyekre nzve, melyek nem szorosan hitbeli vagy erklcsi tteleket tartalmaznak. Azirnt soha sem volt ktsg, hogy hit s erklcs dolgban a Szentrs a teljes valsgot juttatja kifejezsre. Mikor azonban az annyi meglepetssel szolgl termszettudomnyok (s a keleti trtnet) betrtek a bit terletre, nagy forrongs tmadt a hiv tudsok s tbeolgusok krben is. Els tekintetre gy ltszott, pen a legbuzgbbak s a Szentrs tekintlyert leginkbb aggdok eltt, hogy a nem szorosan hit- s erklcsi dolgokra nzve engedni kell a vilgi tudomnyoknak; teht lazbb vagy lehetleg kpleges magyarzat llspontjra kell helyezkedni, nehogy a Szentrst kitegyk az egyre halad s hdt tudomny gyilkos gnyjnak. Ez a szent aggodalom s buzgsg sugallta a szerznek a szvegben tallhat ki jelentseit, melyek tmadsoknak tettk ki, s azt eredm nyeztk, hogy az 1912-i IV. kiadsbl az egsz fejezet ki maradt. Azta lnyegesen tisztult a helyzet, s ma mr meg lehet llaptani, hogy a Szentrs a nem szorosan hitbeli s erklcsi dolgokban is tvedhetetlenl tantja az igazsgot, termszetesen a sugalmaz Szentllek szndknak hatra kzt (veritas absoluta, non mere relativa Litterarum Sacrarum). A jl rtelmezett Szentrs s a biztos tudomnyos megllapt sok kztt nincs, s nem lehet ellentt. Igazsg igazsggal nem juthat ellenmondsba. 13. 77. lap: a fnti rtelemben; lsd 8. s 11. jegy zet. Vegyk szre, hogy a szerz az evolci krdsben szinte meglepen tartzkod kritikai llspontra helyezkedik: a

JEGYZETEK

259

rszleges fejldst elismeri, az egyetemesnek nehzsgeit jl ismeri s teljes slyukban mltnyolja. 14. 149. lap : Lsd 11. jegyzet. 15. 150. lap : Azt akarja mondani: kisszer, ember szer, az ember kicsinyes szemszgbl nzett. 16. 159. lap : Termszetesen a 12. jegyzet vgn mon dottak szemmeltartsval. 17. 165. lap : Lsd 12. jegyzet. 18. 184. lap : Ez a knyv elszr a Magyar Sionban jelent meg folytatsos cikkek alakjban. 19. 193. lap : Szabatosan ez Szent Tamsnak is lls pontja ; lsd Summa theol. 2. II 83, 2 ; Summa contra Gentiles III. 96. 20. 196. lap : Lsd 12. jegyzet. 21. 205. l a p : Megjelent a Zszlnk I. vfolyamban (19023), az 1902. nov. szmban. 22. 210. lap : Megjelent a Zszlnk I. vfolyamban (19023), az 1903. mj. szmban. 23. 214. l a p : Megjelent a Zszlnk II. vfolyam ban (19034), az 1903. dec. szmban. A cikk vgn kil tsba helyezett folytats nem jelent meg. 24. 219. lap : Megjelent a Budapesti Szemle 1912. vfolyamban (161183. lap). 25. 239. l a p : Megjelent a Katholikus Szemle 1912. vfolyamban (485502. lap.

17*