You are on page 1of 1

TEKA SILANG KATA TAHAP 2 SEMPENA HARI KEMERDEKAAN KE52 Nama murid : Kelas : Sila isi tempat kosong

dengan HURUF BESAR berpandukan soalan pembayang yang diberi.


1.

2.

G
3. 1.

B
5.

2.

4.

E
3.

K G

4.

Menegak : 1. 2. 3. 4. 5. Melintang : 1. 2. 3. 4.

Tunku Abdul ___________ adalah Bapa Kemerdekaan Malaysia. Negara kita telah mencapai kemerdekaan pada 31 ________ 1957. Negara kita terdiri dari pelbagai kaum dan ________. _______ negara kita ialah Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong. Jalur ______________ ialah nama bendera Malaysia.

Kita semua adalah warganegara ___________. Negara kita telah 52 tahun ___________. Tema Hari Kebangsaan tahun ini ialah " 1Malaysia, Rakyat Didahulukan, Pencapaian ____________. Bunga _______ ialah bunga kebangsaan Malaysia.

Lengkapkan slogan di bawah tidak melebihi 20 patah perkataan.

" Saya bangga menjadi anak Malaysia yang merdeka kerana