You are on page 1of 7

Item 1 Berikut adalah keputusan jawapan bagi Item 1 dalam ujian Perdagangan yang telah ditadbirkan.

Bilangan pelajar yang mendapat jawapan betul dan salah dalam kumpulan tinggi dan rendah bagi item 1 adalah seperti jadual berikut. Jadual 1.0 Kumpulan Item 1 Bilangan jawapan Bilangan jawapan betul salah 9 0 2 5

Tinggi Rendah

Indeks Kesukaran bagi item ini ialah, 0.61 di mana ianya menunjukkan item tersebut adalah item yang mudah kerana semua pelajar dalam kumpulan T dapat menjawab dengan betul walaupun kurang separuh dari kumpulan R berjaya menjawabnya dengan tepat. Indeks Diskriminasi bagi item ini pula ialah, 0.78 di mana item ini menunujukkan item sangat berdiskriminasi kerana item tersebut boleh dijawab oleh ramai pelajar yang berkebolehan dari kumpulan T berbanding dari kumpulan berkebolehan rendah. Untuk mengenalpasti penggangu bagi item 1, rujuk jadual dibawah: Jadual 1.1 Ujian Item 1 A 0 Pilihan B C 0 0 1

9 pelajar kumpulan T 9 pelajar kumpulan 3 3 R *Jawapan yang betul ialah D

D 9 2

Berdasarkan jadual 1.1, pengganggu yang baik bagi soalan ini adalah, A dan B dan C. Secara keseluruhannya,ujian item 1 ini boleh dikekalkan dalam bank soalan kerana IK berada dalam julat 0.25 0.75 manakala ID melebihi nilai 0.4. Item 2 Berikut pula adalah keputusan jawapan bagi Item 2 dalam ujian Perdagangan yang telah ditadbirkan. Bilangan pelajar yang mendapat jawapan betul dan salah dalam kumpulan tinggi dan rendah bagi item 2 adalah seperti jadual berikut. Jadual 2.0 Kumpulan Item 2 Bilangan jawapan Bilangan jawapan betul salah 7 2 5 4

Tinggi Rendah

Indeks Kesukaran bagi item ini ialah, 0.67 di mana ianya menunjukkan item tersebut adalah item yang mudah sehingga hampir semua pelajar dalam kumpulan T dapat menjawab dengan betul dan lebih separuh dari kumpulan R berjaya menjawabnya dengan tepat. Indeks Diskriminasi bagi item ini pula ialah, 0.22 di mana item ini menunujukkan diskriminasi yang sederhana kerana item tersebut boleh dijawab oleh ramai kumpulan T mahupun kumpulan R. Untuk mengenalpasti penggangu bagi item 2, rujuk jadual dibawah: Jadual 2.1 Ujian Item 2 Pilihan B C 0 0 1

A 9 pelajar kumpulan 7 T 9 pelajar kumpulan 5 1 R *Jawapan yang betul ialah A. Berdasarkan jadual 2.1, Pengganggu baik: B dan C Pengganggu kurang baik: D Pengganggu lemah: tiada

D 2 2

Secara keseluruhannya,ujian item 2 ini perlu dilakukan pengubahsuaian walaupun IK berada dalam julat 0.25 0.75 , namun begitu ID berada dalam julat 0.2 0.3 sahaja. ITEM 3 Berikut pula adalah keputusan jawapan bagi Item 3 dalam ujian Perdagangan yang telah ditadbirkan. Bilangan pelajar yang mendapat jawapan betul dan salah dalam kumpulan tinggi dan rendah bagi item 3 adalah seperti jadual berikut. Jadual 3.0 Kumpulan Item 3 Bilangan jawapan Bilangan jawapan betul salah 9 0 5 4

Tinggi Rendah

Indeks Kesukaran bagi item ini ialah, 0.78 di mana ianya menunjukkan item tersebut adalah yang mudah kerana semua pelajar dalam kumpulan T dapat menjawab dengan betul dan hampir separuh dari kumpulan R berjaya menjawabnya dengan tepat. Indeks Diskriminasi bagi item ini pula ialah, 0.44 di mana item ini menunujukkan item sangat berdiskriminasi kerana item tersebut boleh dijawab oleh ramai kumpulan T tetapi ramai pelajar kumpulan R tidak menjawabnya dengan betul.

Untuk mengenalpasti penggangu bagi item 3, rujuk jadual dibawah: Jadual 3.1 Ujian Item 3 Pilihan B C 0 0 1

A 9 pelajar kumpulan 9 T 9 pelajar kumpulan 5 2 R *Jawapan yang betul ialah A. Berdasarkan jadual 3.1,

D 0 1

Pengganggu baik: B, C dan D Pengganggu kurang baik: tiada Pengganggu lemah: tiada Secara keseluruhannya,ujian item 3 ini boleh dikekalkan dalam bank soalan kerana IK berada dalam julat 0.60 0.80 manakala ID melebihi julat 0.4. ITEM 4 Berikut pula adalah keputusan jawapan bagi Item 4 dalam ujian Perdagangan yang telah ditadbirkan. Bilangan pelajar yang mendapat jawapan betul dan salah dalam kumpulan tinggi dan rendah bagi item 4 adalah seperti jadual berikut. Jadual 4.0 Kumpulan Item 4 Bilangan jawapan Bilangan jawapan betul salah 0 9 0 9

Tinggi Rendah

Indeks Kesukaran bagi item ini ialah, 0.00 di mana ianya menunjukkan item tersebut adalah sangat sukar kerana tiada seorang pun pelajar dari kumpulan T dan R yang dapat menjawabnya dengan tepat. Indeks Diskriminasi bagi item ini pula ialah, 0.00 di mana item ini menunujukkan item ini kurang diskriminasi kerana tiada pelajar yang dapat menjawab soalan tersebut. Untuk mengenalpasti penggangu bagi item 4, rujuk jadual dibawah: Jadual 4.1 Ujian Item 4 Pilihan B C 5 0 0

A 9 pelajar kumpulan 4 T 9 pelajar kumpulan 5 2 R *Jawapan yang betul ialah C.

D 0 2

Berdasarkan jadual 4.1, Pengganggu baik: D Pengganggu kurang baik: A Pengganggu lemah: B . Secara keseluruhannya,ujian item 4 ini adalah item yang buruk dan perlu dibuang dari bank soalan kerana ID dan IK tidak mempunyai nilai. ITEM 5 Berikut pula adalah keputusan jawapan bagi Item 5 dalam ujian Perdagangan yang telah ditadbirkan. Bilangan pelajar yang mendapat jawapan betul dan salah dalam kumpulan tinggi dan rendah bagi item 5 adalah seperti jadual berikut. Jadual 5.0 Kumpulan Item 5 Bilangan jawapan Bilangan jawapan betul salah 7 2 4 5

Tinggi Rendah

Indeks Kesukaran bagi item ini ialah, 0.61 di mana ianya menunjukkan item tersebut adalah yang mudah sehingga hampir semua pelajar dalam kumpulan T dapat menjawab dengan betul dan hampir separuh dari kumpulan R berjaya menjawabnya dengan tepat. Indeks Diskriminasi bagi item ini pula ialah, 0.33 di mana item ini menunujukkan item yang diskriminasi kerana boleh dijawab oleh ramai pelajar dari kumpulan T berbanding kumpulan R. Untuk mengenalpasti penggangu bagi item 5 , rujuk jadual dibawah: Jadual 5.1 Ujian Item 5 A 6 Pilihan B C 0 2 1

9 pelajar kumpulan T 9 pelajar kumpulan 4 1 R *Jawapan yang betul ialah A. Berdasarkan jadual 5.1,

D 0 3

Pengganggu baik:A dan D Pengganggu kurang baik: tiada Pengganggu lemah: C Secara keseluruhannya,ujian item 5 ini boleh dikekalkan dalam bank soalan kerana IK berada dalam julat 0.25 0.75 manakala ID berada dalam julat 0.3 0.4.

Jadual 6.0 Kumpulan Item 6 Bilangan jawapan Bilangan jawapan betul salah 8 1 2 7

Tinggi Rendah

Indeks Kesukaran bagi item ini ialah, 0.56 di mana ianya menunjukkan item tersebut adalah yang sederhana sukar sehingga hampir semua pelajar dalam kumpulan T dapat menjawab dengan betul dan kurang dari separuh dari kumpulan R berjaya menjawabnya dengan tepat. Indeks Diskriminasi bagi item ini pula ialah, 0.67 di mana item ini menunujukkan diskriminasi yang postif kerana item tersebut boleh dijawab oleh ramai kumpulan T tetapi ramai pelajar kumpulan R tidak menjawabnya dengan betul. Untuk mengenalpasti penggangu bagi item 6, rujuk jadual dibawah: Jadual 6.1 Ujian Item 6 A 1 Pilihan B C 8 0 1

9 pelajar kumpulan T 9 pelajar kumpulan 2 2 R *Jawapan yang betul ialah B. Berdasarkan jadual 6.1, Pengganggu baik: C dan D Pengganggu kurang baik: A Pengganggu lemah: tiada

D 0 4

Secara keseluruhannya,ujian item 6 ini boleh dikekalkan dalam bank soalan kerana IK berada dalam julat 0.25 0.75 manakala ID berada dalam julat melebihi 0.4 ITEM 7 Berikut pula adalah keputusan jawapan bagi Item 7 dalam ujian Perdagangan yang telah ditadbirkan. Bilangan pelajar yang mendapat jawapan betul dan salah dalam kumpulan tinggi dan rendah bagi item 7 adalah seperti jadual berikut. Jadual 7.0 Kumpulan Item 7 Bilangan jawapan Bilangan jawapan betul salah 7 2 1 8

Tinggi Rendah

Indeks Kesukaran bagi item ini ialah, 0.44 di mana ianya menunjukkan item tersebut adalah yang sederhana sukar sehingga hampir semua pelajar dalam kumpulan T dapat menjawab dengan betul namun begitu, hanya seorang pelajar sahaja dari kumpulan R yang dapat menjawabnya dengan tepat. Indeks Diskriminasi bagi item ini pula ialah, 0.67 di mana item ini menunujukkan diskriminasi yang postif kerana item tersebut boleh dijawab oleh ramai kumpulan T tetapi ramai pelajar kumpulan R tidak menjawabnya dengan betul. Untuk mengenalpasti penggangu bagi item 7, rujuk jadual dibawah: Jadual 7.1

Ujian Item 7 A 0

9 pelajar kumpulan T 9 pelajar kumpulan 4 1 R *Jawapan yang betul ialah B. Berdasarkan jadual 7.1, Pengganggu baik: A dan D Pengganggu kurang baik: C Pengganggu lemah: Tiada

Pilihan B C 7 1 1

D 1 3

Secara keseluruhannya,ujian item 7 ini boleh dikekalkan dalam bank soalan kerana IK berada dalam julat 0.25 0.75 manakala ID berada dalam julat melebihi 0.4. ITEM 8 Berikut pula adalah keputusan jawapan bagi Item 8 dalam ujian Perdagangan yang telah ditadbirkan. Bilangan pelajar yang mendapat jawapan betul dan salah dalam kumpulan tinggi dan rendah bagi item 8 adalah seperti jadual berikut. Jadual 8.0 Kumpulan Item 8 Bilangan jawapan Bilangan jawapan betul salah 4 5 2 7

Tinggi Rendah

Indeks Kesukaran bagi item ini ialah, 0.33 di mana ianya menunjukkan item tersebut adalah yang sukar sehingga kurang separuh pelajar dalam kumpulan T dapat menjawab dengan betul dan hampir separuh dari kumpulan R tidak berjaya menjawabnya dengan tepat.

Indeks Diskriminasi bagi item ini pula ialah, 0.22 di mana item ini menunujukkan diskriminasi yang sederhana kerana item tersebut boleh dijawab oleh ramai kumpulan T tetapi ramai pelajar kumpulan R tidak menjawabnya dengan betul. Untuk mengenalpasti penggangu bagi item 8, rujuk jadual dibawah: Jadual 8.1 Ujian Item 1 A 4 Pilihan B C 0 4 2

9 pelajar kumpulan T 9 pelajar kumpulan 5 2 R *Jawapan yang betul ialah C. Berdasarkan jadual 8.1, Pengganggu baik: B Pengganggu kurang baik: A Pengganggu lemah: D

D 1 0

Secara keseluruhannya,ujian item 8 ini perlu dilakukan pengubahsuaian walaupun IK berada dalam julat 0.25 0.75 namun begitu ID berada dalam julat 0.2 0.3.