SEJARAH

TINGKATAN 1

BAB 11:

SABAH

LATAR BELAKANG

MASYARAKAT SABAH

NEGERI SABAH

KEGIATAN SOSIOBUDAY A

KEGIATAN EKONOMI

LATAR BELAKANG
ASAL-USUL NEGERI SABAH

PISANG SABA

SABA
PISANG JABA ( Oleh masyarakat Bajau)

PERTALIAN DENGAN KESULTANAN BRUNEI DAN SULU .

PEMERINTAHAN SABAH SEBELUM ABAD KE-16 POLITIK KESUKUAN POLITIK KESULTANAN KETUA BEBAS .

MURUT ORANG SUNGEI .BUKIT-BUKAU. DAN SUNGAI KADAZANDUSUN.POLITIK KESUKUAN DI DAERAH PEDALAMAN DIPISAHKAN OLEH BANJARAN GUNUNG.

POLITIK KESULTANAN KESULTANAN BRUNEI KESULTANAN SULU PANTAI BARAT DAN TIMUR .

PENEMPATAN MASYARAKAT SABAH .

KEGIATAN SOSIOBUDAYA PERATURAN DAN ADAT RESAM AGAMA DAN KEPERCAYAAN PENDIDIKAN .

TARIAN-TARIAN ETNIK SABAH SUMAZAU (KADAZANDUSUN) MANGALANG (MURUT) .

TIDAK MEMATUHI UNDANGUNDANG ADAT MALAPETAKA KEROSAKAN TANAMAN BENCANA ALAM WABAK PENYAKT .

AMALAN-AMALAN ADAT ADAT PERTANIAN MONOGIT KADAZANDUZUN ADAT PERKAHWINAN KAUM BAJAU BERKAHWIN PADA 14 DAN 15 HARI BULAN HIJRAH BULAN TERANG MURAH REZEKI HARI RABU DAN AHAD ACARA MAGLAMILAMI ADAT KEMATIAN KAUM MURUT MEMUKUL TIANG RUMAH MAYAT DIBERSIHKAN DAN DIPAKAIKAN PAKAIAN DIKEBUMIKAN POSISI DUDUK MAYAT DIBAKAR DALAM TEMBIKAR DISIMPAN 7 HARI UPACARA MEMUJA SEMANGAT PADI KETIKA MENANAM DAN MENUAI PADI PESTA MENUAI TARIAN SUMAZAU .

AGAMA DAN KEPERCAYAAN KEPERCAYAAN AGAMA PAGAN AGAMA ISLAM ANIMISME .

PAGAN • NILAI DAN PEGANGAN KEPERCAYAAN KEPADA PERKARA GHAIB. • MEMPERCAYAAI HUBUNGAN ANTARA KEHIDUPAN DENGAN ALAM SEMESTA. .

ANIMISME • KEPERCAYAAN SETIAP BENDA SEPERTI BATU DAN POKOK MEMPUNYAAI SEMANGAT ( ROH) ORANG MATI • ORANG TUA MENGUATKUASAKAN UNDANG-UNDANG ADAT BAGI ETNIK YANG BUKAN BERAGAMA ISLAM .

AGAMA ISLAM • PENGARUH AGAMA ISLAM PADA ABAD KE-16 MEMBAWA PERUBAHAN DALAM KEHIDUPAN • NILAI-NILAI ISLAM DIAMALKAN OLEH ETNIK BAJAU DAN MELAYUBRUNEI • KETUA/IMAM BERPERANAN MENGUATKUASAKAN HUKUM AGAMA ISLAM .

• PENDIDIKAN TIDAK FORMAL Mempelajari Kemahiran Contoh PENDIDIKAN *MEMANCING * MEMANJAT *BERBURU *MENYUMPIT *BERSAWAH *BERTERNAK .

AMALAN UNDANGUNDANG ADAT SOGIT BABAS KEPANASAN PERTANIAN PERKAHWINAN KEMATIAN .

KESENIAN TARIAN MUZIK KRAF TANGAN ANYAMAN PERTAHANAN DIRI PERTUKANGAN UKIRAN DAN BINAAN PESTA MENUAI 30 DAN 31 MEI PASAR BESAR/TAMU BESAR. MENARIK PELANCONG ASING .

KEGIATAN EKONOMI BERGANTUNG KEPADA MUKA BUMI TEMPAT TINGGAL PERTANIAN SARA DIRI PERIKANAN DAN HASIL LAUT PERDAGANGGAN .

PERTANIAN PERTANIAN PINDAH PERTANIAN KEKAL PADI HUMA (DI KAKI BUKIT) UBI KELEDEK SAYUR-SAYURAN BUAH-BUAHAN KELAPA MENTERNAKBINATANG PADI SAWAH ETNIK KADAZANDUSUN DI PENAMPANG.PAPAR.TUARAN RANAU DAN KENINGAU .

KEGIATAN EKONOMI BERGANTUNG KEPADA MUKA BUMI TEMPAT TINGGAL PERTANIAN SARA DIRI PERIKANAN DAN HASIL LAUT PERDAGANGGAN .

PERDAGANGAN TUKAR BARANG JUAL BELI ETHNIK DAMAR GETAH PERCA BAHAN GETAH ILIN LEBAH ROTAN SUMBU BADAK MANIK BARANGAN MAKANAN PERDAGANGGAN DENGAN ORANG CINA PENGGUNAAN MATAWANG DI PASAR TAMU TEMPAT BERJUAL BELI. MENGERATKAN HUBUNGAN ANTARA ETHNIK MEWUJUDKAN SEMANGAT MUHIBAH DAN HARMONI. .

HASIL HUTAN   ORANG MURUT MENGUSAHAKAN KERJA MEMUNGGUT HASIL HUTAN HASIL HUTAN : DAMAR.ROTAN DAN MADU LEBAH .

KESIMPULAN MEMPELAJARI SABAH MENINGKATKAN PERPADUAN NASIONAL DAN MENINGKATKAN SEMANGAT CINTAKAN NEGARA .

Apakah maksud perkataan tersebut? A B C D Sepohon pokok hutan Sebatang anak sungai Sejenis buah pisang Seekor binatang liar Tingkatan 1 hlmn 193 . Nama negeri Sabah dikatakan berasal daripada perkataan ‘saba’.LATIHAN PENGUKUHAN 1.

Kesultanan tersebut telah memerintah kawasan A B C D Lembah Persisiran Pedalaman Pergunungan Tingkatan 1 hlmn 193 .2. Sabah telah dikuasai oleh Kesultanan Brunei sejak abad ke-17.

Antara berikut yang manakah pernah memerintah negeri tersebut? I Kesultanan Sulu II Kesultanan Brunei III Kesultanan Melaka IV Kesultanan Kalimantan A I dan II B II dan III C III dan IV D I dan IV Tingkatan 1 hlmn 193 .3. Sabah telah diperintah oleh beberapa pihak pada abad ke-17.

4. Mereka mengamalkan sistem A Politik kesukuan B Politik kesultanan C Pemerintahan bebas D Pemerintahan penghulu Tingkatan 1 hlmn 194 .Senarai di atas merupakan suku kaum yang tinggal di daerah pedalaman Sabah.

Salah satu perayaan etnik kadazandusun ialah pesta menuai 5. Apakah tarian yang dipersembahkan dalam pesta di atas? A Ngajat B Limbai C Sumazau D Mengalang Tingkatan 1 hlmn 196 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful