You are on page 1of 5

ISNIN

4 BESTARI BAHASA MELAYU 8.40 9.10 12.30 1.00

TAJUK:
HASIL PEMBELAJARAN : OBJEKTIF: AKTIVITI: SISTEM BAHASA: IMPAK

4 INTELEK PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN

TEMA
TAJUK: OBJEKTIF: AKTIVITI: ABM IMPAK

SELASA

4 KARISMA BAHASA MELAYU 10.30 11.3O

TAJUK:
HASIL PEMBELAJARAN : OBJEKTIF: AKTIVITI: SISTEM BAHASA: IMPAK

RABU

02 JANUARI 2013

4 BESTARI BAHASA MELAYU 8.40-10.10

TAJUK:
HASIL PEMBELAJARAN : OBJEKTIF:

Keluargaku Sayang FU: 1.1 Aras 1 (i) F.S: 5.2 Aras 1(i)

Diakhir pengajaran dan pengajaran diharapkan murid dapat : 1 . Berbual tentang sesuatu perkara yang dialami atau yang dilihat atau yang dibaca. 2. Membaca lancer bahan sastera dan bukan sastera dengan intonasi yang betul

AKTIVITI:

Baca petikan 1. Bersoala jawab dengan murid 2. Mencari makna perkataan 3. Menjawab soalan kefahaman Kata Nama Am

SISTEM BAHASA: IMPAK

4 KARISMA BAHASA MELAYU 10.30 11.3O

TAJUK:
HASIL PEMBELAJARAN : OBJEKTIF: AKTIVITI: SISTEM BAHASA: IMPAK

4 BESTARI PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 11.30- 12.30

TEMA
TAJUK: OBJEKTIF: AKTIVITI: ABM IMPAK

4 KARISMA

PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 12.30-1.30

TEMA
TAJUK: OBJEKTIF: AKTIVITI: ABM IMPAK

KHAMIS

4 BESTARI BAHASA MELAYU 8.-10 09..10

TAJUK:
HASIL PEMBELAJARAN : OBJEKTIF: AKTIVITI: SISTEM BAHASA: IMPAK

4 KARISMA BAHASA MELAYU9.40- 10.10 10.30-11.30

TAJUK:
HASIL PEMBELAJARAN : OBJEKTIF: AKTIVITI: SISTEM BAHASA: IMPAK

4 CENDEKIAWAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN 12.30-1.30

TEMA
TAJUK: OBJEKTIF: AKTIVITI: ABM IMPAK

JUMAAT

4 KARISMA BAHASA MELAYU 8.-40 10.10

TAJUK:
HASIL PEMBELAJARAN : OBJEKTIF: AKTIVITI: SISTEM BAHASA: IMPAK

4 BESTARI BAHASA MELAYU 10.30- 11.30

TAJUK:
HASIL PEMBELAJARAN : OBJEKTIF: AKTIVITI: SISTEM BAHASA: IMPAK