METODOLOGI IQRA’ 1-6

KAEDAH MENGAJAR IQRA’

BUKU IQRA’
MUKA SURAT
1
3, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 28, 30
2
1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25,
30
3
1, 2, 3, 6, 8, 10, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 30
4
1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 30
5
1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25,
28, 30
6
1, 4, 6, 7, 11, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 27

METODOLOGI IQRA’ 1-6
KAEDAH MENGAJAR IQRA’

BUKU IQRA’
MUKA SURAT
1
3, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 28, 30
2
1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25,
30
3
1, 2, 3, 6, 8, 10, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 30
4
1, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 14, 16, 18, 21, 25, 30
5
1, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15, 18, 20, 22, 23, 24, 25,
28, 30
6
1, 4, 6, 7, 11, 15, 19, 21, 22, 23, 25, 27

METODOLOGI IQRA’ 1-6
KAEDAH MENGAJAR IQRA’

BUKU IQRA’
MUKA SURAT
1
3, 6, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, 19, 21, 25, 28, 30
2
1, 2, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19, 21, 22, 24, 25,
30
3
1, 2, 3, 6, 8, 10, 14, 17, 18, 19, 22, 23, 25, 30

18. 16. 10. 25. 6. 25. 4. 3. 21. 4. 23. 7. 6. 11. 25. 24.4 5 6 1. 5. 15. 30 1. 11. 3. 30 1. 18. 19. 9. 21. 7. 15. 23. 22. 14. 9. 11. 22. 12. 27 . 28. 7. 20.