LAPORAN PROGRAM SIJIL SISTEM KOMPUTER DAN SOKONGAN (SKS) BULAN JUN 2012 Bil 1. 2.

Perkara Tiada aktiviti di jalankan untuk program SKS sepanjang bulan Jun kerana pelajar-pelajar telah tamat pengajian. Tarikh Catatan

BULAN JULAI 2012 Bil 1. Perkara Pendaftaran pelajar baru sesi Julai 2012 SMK RK1 = 24 org (12 lelaki, 12 perempuan) SMK RK2= 11 orang (7 lelaki, 4 perempuan) SMK RK3=13 orang (11 lelaki, 2 perempuan) Mensyuarat Program SKS kali pertama Tarikh 3 Julai 2012 Catatan

Jumlah keseluruhan 48 orang

2.

9 Julai 2012

3.

4.

Membawa pelajar-pelajar SKS ke Majlis Pelancaran 1 Malaysia for Youth (1M4U) di bawah program Unit Hal Ehwal Pelajar KKJU. Kemasukan Pensyarah Sambilan Harian (PSH) ekoran dari kekurangan pensyarah SKS ke SMK RK1.

15 Julai 2012

Membincangkan perjalanan prog sks terutamanya berkaitan p&p KLCC.

23 Julai 2012

Pensyarah PSH: En. Husaif

. Tarikh Catatan  SMK RK4:   Buku kurikulum bagi semester 4 masih belum diperolehi. antaranya ketiadaan SERVER dan SERVER RACK bagi tujuan p&p. SMK  KP SKS ingin mencadangkan bermula sesi hadapan syarat bagi pre-enter pre-exit di hapuskan bagi SMK RK. pihak JPKK juga tidak memaklumkan berkaitan perkara ini. Selain itu juga. hanya terdapat satu lagi makmal yang kosong iaitu makmal elektronik 2. Perkara Bahan untuk pengajaran: SMK RK3:  Buku kurikulum yang lambat dihantar oleh pihak JPKK menyebabkan proses perancangan untuk p&p mengalami sedikit masalah.Perkara berbangkit: Bil 1. masalah didapati bg pelajar-pelajar yang mengambil subjek am PWK. Buku kurikulum SMK RK3 mempunyai ralat dalam cetatakan. Pensyarah  Bilangan pensyarah SKS masih tidak mencukupi jika pada sesi Januari SMK RK4 dibuka. Makmal untuk penempatan pelajar SMK RK4 juga menghadapi masalah. Buku kurikulum yang baru masih dalam proses untuk dihantar kepada setiap kolej. Hal ini kerana akan mendatangkan masalah kepada pensyarah dan juga pelajar-pelajar jika pelajar-pelajar yang tidak mempunyai basic dalam bidang computer atau rangkaian computer belajar kerana subjek bagi smk rk adalah berkaitan dan saling bersandar antara satu sama lain. tetapi tiada kelengkapan komputer.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful