RANCANGAN TAHUNAN MATAPELAJARAN MUZIK TAHUN 5

MINGGU ASPEK / ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI / LAGU

1 02-04 JAN

PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1.1 Detik  Detik Berkala

1.1.1 ARAS 3 a) Bermain detik secara konsisten
sepanjang 12 bar dalam meter 4 4

1. Mengesan detik berkala pada lagu 2. Memain detik berkala dengan perkusi
badan atau alat perkusi

1.1.2 Meter  4
4 PENGALAMAN MUZIKAL PEGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian  Aplikasi teknik – Postur, Sebutan , Pernafasan

1.1.2 ARAS 1 a) Mengenalpasti jenis meter pada
lagu – lagu yang diperdengar dengan betul 2.1.1 ARAS 1 a) Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi

3. Mendengar dan menyanyikan lagu
dalam meter 4 4

4. Membuat latihan – latihan nyanyian
dengan memberi tumpuan kepada teknik teknik yang dipelajari LAGU Negara Ku Melaka Maju Jaya Wawasan Pendidikan Melaka

2 07-11 JAN

PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1.2 Meter  2 4

1.1.2

ARAS 2

a) Menyatakan ciri - ciri meter 2 4
4 4 dengan jelas

1. Mendengar dan menyanyikan lagu
dalam meter 2 4 4 4

1.3 Ekspresi

1.3.2 ARAS 1

2. Membuat lakuan kreatif bagi

1

1.3.2 Mud  Riang  Bersemangat
PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian  Aplikasi teknik – Postur, Sebutan , Pernafasan, Penghasilan ton, Ekspresi 2.2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain alat perkusi

a ) Menyatakan jenis mud 4 buah lagu yang didengar dengan betul 2.1.1 ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi

menunjukkan mud dalam lagu yang didengari atau dinyanyikan

3. Membuat latihan – latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik teknik yang dipelajari Cadangan corak irama perkusi Kastenet – memainkan corak irama lagu Kerincing – detik lagu

2.2.2 ARAS 2 b) Memainkan corak irama dengan
betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik

Lagu Hati Mulia

3 14-18 JAN

PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol

1.4. 1 ARAS 2 a) Mengenalpasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul

1.

Membaca dan menulis notasi muzik


PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PERMAIANAN ALAT PERKUSI 2.2.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain alat perkusi

2.2.2 ARAS 2 c) Memainkan corak irama dengan
betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik

Lagu Hati Mulia Skor Perkusi - rujuk buku teks

4 21-25

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK

2.1.3 ARAS 2
a) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul

1. Latihan penjarian dengan atau
tanpa tiupan

2. Latihan meniup dengan tumpuan

2

3 PENGALAMAN MUZIK Bermain rekoder secara muzikal  Kemahiran bermain dan membaca notasi 2. Mengesan detik berkala pada lagu 2. Memainkan etik berkala dengan alat perkusi 3 .1. Tunjukcara dan latihan teknik 2.2.1.3 PENGALAMAN MUZIK Bermain rekoder secara muzikal  Kemahiran bermain dan membaca notasi semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru kepada teknik pernafasan dan penglidahan 3.JAN 2.3 Aplikasi teknik  Postur  Embouchure 2.2 2.1.2.3 ARAS 2 a) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru 1. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan 3.3 ARAS 1 a) Memainkan not not berkaitan dengan penjarian yang betul Lagu American Indian Dance Farewell 6 04-08 FEB PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1. Latihan penjarian dengan atau tanpa tiupan 2.1.2.2.1 Deti k  Detik berkala 1.3 Aplikasi teknik  Postur  Embouchure 2.1 ARAS 3 a) Memainkan detik secara konsisten sepanjang lagu dalam meter 3 4 1.3 ARAS 1 a) Memainkan not not berkaitan dengan penjarian yang betul Lagu Kuih Pau / Bun Mary had a little lamb 5 28 JAN 1 FEB PENGALAMAN MUZIKAL 2. Tunjukcara dan latihan teknik 2.2 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.

1.3 Nilai not dan tandarehat 1.1.3 ARAS 2 rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru 1.1.3 ARAS 1 a) Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang pelbagai corak irama dengan betul 2.3 ARAS 1 tandarehat yang dimainkan dengan betul a) Mengecam nilai not dan 3. penjarian.1.2 Memain alat perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi 2. Memberi respon secara gerakan Lagu 4 . Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan / notasi yang dipaparkan PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.1.2 PENGALAMAN MUZIK 2. penghasilan ton 2. pernafasan.3 Aplikasi Teknk  Postur. 2 ARAS 2 a) Memainkan corak irama sepanjang lagu dengan lancar dan betul mengikut notasi Lagu Waktu Fajar Skor perkusi Waktu Fajar Mengulangkaji tiupan rekoder 7 11-15 FEB PENGALAMAN MUZIKAL 2. Tunjuk cara dan latihan teknik a) Mempraktikkan teknik bermain 2.2.2.1 ARAS 1 a) Membandingbea konsep muzik dengan betul bagi 2 buah lagu yang diperdengarkan 3. Meniup lagu dengan iringan kibod instrumental – pic B A G C” D” F PENGHARGAAN ESTETIK 4.3 Bermain rekoder secara muzikal  Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik 2.1.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1 NYANYIAN  Memberi respon – mud 4.1 PENGALAMAN MUZIK 2.

2.2.3 Aplikasi Teknk  Postur. Tunjuk cara dan latihan teknik 2. penghasilan ton 2. Menyatakan istilah yang diberi a) Mengenalpasti tanda isyarat dan 2. Memainkan pelbagai lagu dalam meter 2 3 secara berkumpulan 4 4 ( skor perkusi lagu Night Train / Pigeon ) kerincing kastenet 2.3 Memainakan rekoder bagi mengiringi muzik 2. garis tamat . penjarian.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.2.4.3 ARAS 1 b) Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang pelbagai corak irama dengan betul 2.1.5 Tanda Isyarat dan Istilah  Baluk.2 Memainkan alat Perkusi  Kemahiran bermain alat perkusi 2. yang diberi Lagu Night Train / Pigeon 9 25 FEB 1 MAC PENGALAMAN MUZIKAL 2. Meniup lagu dengan iringan kibod 1.3 Bermain rekoder secara muzikal  Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik instrumental – pic B A G C” D” F PERSEPSI ESTETIK 1.Bertemu dan berpisah Latihan not F 8 18-22 FEB PENGALAMAN MUZIKAL 2. tempo dan dinamik 1. klef trebel 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2.3 ARAS 2 5 .3 ARAS 2 b) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru 1.1. garis bar. pernafasan.2 PENGALAMAN MUZIK 2.2.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik tekanan.2 ARAS 2 1. Memadankan istilah dengan maksud istilah dalam skor muzik dengan betul.

1. tempo. mud 2.meter 2 3 4 4 b) Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul Cadangan skor perkusi untuk lagu Pigeon Kerincing – main detik lagu Kastenet – corak irama lagu Lagu Night Train / Pigeon 4 4 1.1.3 ARAS 2 a) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan 1. tempo.1 Pengetahuan Teknik 2.2 ARAS 3 a) Memainkan corak irama sepanjang 8 bar atau lebih dengan lancar dan betul mengikut notasi Lagu Hidup Berjiran Skor Perkusi Hidup Berjiran – rujuk buku teks 11 11-15 PENGALAMAN MUZIKAL 2. dinamik dan mud 2.3 Aplikasi Teknik 2. dinamik.1.2 Memainkan alat Perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi 2.3 Tempo  Lambat .1.instrumental  Melodi yang mengandungi pic BAGC’ D’ F  Irama . tempo.2. Tunjuk cara dan latihan teknik 6 .1 ARAS 1 a) Menyanyi lagu dengan baik dari segi pic.2. Menyanyi secara solo atau kumpulan dengan tumpuan kepada pic.1 Menyanyi  Kemahiran menyanyi pic.2.3 ARAS 2 10 04-08 MAC PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.2. dinamik dan mud dengan bimbingan.2 PENGALAMAN MUZIK 2. Cepat a) Menyatakan perbedzaan dan perubahan tempo lagu yang didengar dengan betul 1. 2. Mendengar dengan menyanyikan lagu dalam tempo cepat dan lambat kemudian menyatakan tempo mana yang lebih sesuai bagi lagu tersebut PENGALAMAN MUZIKAL 2.

3 Bermain rekoder secara muzikal  Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi .MAC  Penjarian  Penghasilan ton PERSEPSI ESTETIK 1.4.4.3 ARAS 1 a) Mengawal kesepaduan keseimbangan dan koordinasi suara 4.2.Kaunter Melodi 2. Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk 3.3 KRITERIA PERSEMBAHAN  Kesepaduan. 2.1 Aplikasi Teknik  Memegang  Memain 2. rekoder dan nyanyian secara kumpulan / ensemble 7 .2. Memainkan alat perkusi untuk mengiringi lagu nyanyian / instrumental secara ensemble 3.2 PENGALAMAN MUZIK 2. keseimbangan.2.Harmoni .1 Kedudukan not CDE pada baluk 12 18-22 MAC PENGALAMAN MUZIKAL 2. Mengabungjalinkan permainan kaunter melodi dengan melodi / nyanyian Lagu Hidup Berjiran 13 01-05 APRIL PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 ARAS 3 kerincing dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu b) Memainkan dram samping dan 1. nyanyian dan rekoder 2.3 ARAS 1 c) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru 1. Latihan memainkan kaunter lagu frasa demi frasa 2.2. Mengabungjalinkan aktiviti perkusi .2 PENGALAMAN MUZIK 2. Latihan memegang dan memainkan dram samping dan kerincing 2.1 ARAS 1 a) Mengecam pic pada baluk dengan betul 2.4 Sistem Notasi betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru 1. Permainan alat perkusi. Memainkan rekoder mengikut skor yang disediakan Lagu Latihan rekoder Not CDE 1.

mendatar. Mendengar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata atau skor lagu / menyanyi lagu dengan mengikut tanda dinamik 15 15-19 APRIL PERSEPSI ESTETIK 1. Samping D.2 MELODI 1.1.1 IRAMA 1. rendah.1 PENEROKAAN  Pengalaman menemui .1. bertangga 1 2 1 ARAS 1 a) Mengenalpasti pic tinggi.5 ARAS 3 a) Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul. 1.1 ARAS 2 a) Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru 2.meneroka perkusi badan 3.3. rendah .1 Pic  Aras pic – tinggi . Tenor 08-12 APRIL 1. kuat. tengah.1 ARAS 2 a) Menandakan dinamik dengan betul pada lirik / skor lagu seperti yang diperdengar 2 Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan 3. 1. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan Lagu Gerai Kecil Ku Mengulang meniup KLN Hidup Berjiran 1.koordinasi serta bunyi dengan baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumental dengan bimbingan guru Lagu Hidup Berjiran Skor Perkusi / rekoder – rujuk buku teks 14 PERSEPSI ESTETIK 1. ansur lembut .3 EKSPRESI 1.5 Rentak Inang 1.terendah tertinggi daripada sekumpulan bunyi yang didengar dengan betul. b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan not – not yang diperdengar.1 Dinamik  Lembut. Menghasilkan gubahan kreatif lalu mengiringi lagu gerai kecil ku / Kopi Susu dengan gubahan tersebut Lagu Gerai Kecil Ku Mengulang meniup lagu Night Train / Pigeon / Farmer 8 .3. terendah  Pergerakan pic melompat.tertinggi. beransur kuat EKSPRESI KREATIF 3.2. Memainkan corak irama rentak inang dengan alat perkusi D.

1 ARAS 3 a) Memainkan detik secara konsisten sepanjang 12 bar dalam meter 4 4 3.1. Murid dibimbing memcipta melodi untuk 2 bar penghabisan lagu The Donkey Lagu The Donkey 17 29 APRIL 03 MEI PERSEPSI ESTETIK 1. Memainkan detik berkala dengan alat perkusi / bahan improvisasi 22-26 APRIL 2.2.2.3 ARAS 2 a) Mempratikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru 2. penjarian .16 PERSEPSI ESTETIK 1.2 Harmoni  Lapisan suara 1. ton 2.2 ARAS 1 a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul 2.3 Aplikasi Teknik  Postur.1.1 Detik  Detik berkala EKSPRESI KREATIF 3.3 Bermain rekoder secara muzikal  Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik insrumental .melodi yang Lagu The Dokey Snow ( rekoder ) 9 .1 IRAMA 1.2 ARAS 1 a) Mengimprovisasi corak irama sepanjang 2 bar dari segi nilai not dan meter b) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal dengan menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru 1.1.2 Pengalaman kreatif  Corak irama  Melodi 1.2. Murid dibimbing mencipta corak irama bagi 2 bar penghabisan lagu The Donkey 3.3 ARAS 2 b ) Memainkan lagu melebihai 8 bar yang pelbagai corak irama dalam meter 4 dengan lancar dan betul 1.1. Menyanyi lagu The Donkey sebagai lagu pusingan PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.

5 ARAS 2 a) Mengenalpasti corak irama rentak inang dengan betul 1.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi 2. Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengarkan Lagu Kopi Susu 10 . Tenor 1. Memain corak irama di bawah dengan kerincing untuk mengiringi lagu Snow 2.3 ARAS 1 c ) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan betul mengikut skor 2.1.2.2 ARAS 3 b) Memainkan corak irama sepanjang 8 bar atau lebih dengan lancar dan mengikut notasi 1.3 ARAS 1 a) Mengenalpasti jenis tepo pada lagu yang diperdengarkan 1.2.1.3 ARAS 2 a) Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyznyian dan muzik instrumental yang diperdengar 3.2.1.1. Menyanyi lagu dalam tempo sederhana  Rentak Inang 2.2.2.mengandungi not BAGC’D’ FED 18 06-10 MEI PENGALAMAN MUZIKAL 2.5 Corak Irama PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PKSR 1 1.Harmoni 2. Meniup lagu sebagai lagu pusingan Lagu Snow 19 13-17 MEI 20 20-24 MEI PERSEPSI ESTETIK 1. Memainkan rentak Inang untuk mengiringi lagu Kopi Susu D.3 Bermain rekoder secara muzikal  Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik insrumental . nipis 1.3 Tempo  Sederhana 1.2. Samping D.3 Tekstur  Deskripsi tekstur – tebal .

2. Waktu Fajar Lagu Bumi Malaysia .2.warna ton .5 Corak Irama  Ostinato irama 2.bentuk CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2013 2.mud . Memainkan ostinato irama dengan menggunakan alat perkusi 11 . tempo. mud PERSEPSI ESTETIK 1. tempo.1. Sebutan . dinamik dan mud dengan bimbingan 1.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2. Menyanyi pelbagai jenis lagu secara solo / kumpulan 4.1 Menyanyi  Kemahiran menyanyi – pic. Memberi respon secara gerakan terhadap 3 buah lagu yang diperdengarkan Cadangan lagu .2 Pengalaman Muzik 2.Bumi Malaysia Kopi Susu.1 ARAS 2 a) Menyanyi pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic.1 Nyanyian  Memberi respon . Ekspresi PENGHARGAAN ESTETIK 4.1 ARAS 2 a) Membandingbeza konsep muzik dengan betul bagi 3 buah lagu yang diperdengar 2. dinamik .1 Teknik dalam nyanyian  Aplikasi teknik – Postur.1 ARAS 3 a) Menyanyi pelbaai jenis lagu dengan interpretasi yang baik 1.tempo . Penghasilan ton. Pernafasan.1.27 MEI 09 JUN 21 10-14 JUN PENGALAMAN MUZIKAL 2. Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 3 4 secara solo / kumpulan 4 4 4 115 ARAS 3 a) Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul 2. Ulangkaji lagu rekoder 22 17-21 JUN PENGALAMAN MUZIKAL 2.tekstur .

Menyanyi lagu Liling dengan pic so re mi so la 12 .4.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengsn tepat pic do. 1.1 Menyanyi 2.tempo .4.1 Lambang not muzik dan tandarehat  Kedudukan not pada baluk 1. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik Lagu dari kibod 350 Twinkle Symphony No 9 Titanic 24 PENGALAMAN MUZIK 2.4.2 Tanda isyarat dan istilah garis bar. baluk frasa. 1 ARAS 2 a) Mengecam 6 – 8 pic pada baluk dengan betul dan pantas 1.garis tamat.1.tekstur .2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon .4. andante. fermata  Klef treble.2. Samping D Tenor Lagu Perajurit Tanah Airku 23 24-28 JUN PERSEPSI ESTETIK 1.dinamik 4.2 ARAS 3 a) Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu 2. Menganalisis skor PENGHARGAAN ESTETIK 4.rentak .2 ARAS 1 a) Membandingbeza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar 3. Meniup lagu Twinkle 1. re. 1.warna ton .Cadangan corak irama D.

2 Meter 3 4 1.2 PENGALAMAN MUZIK 2.3 ARAS 2 a) Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru 1.01-05 JULAI  Solfa – do.Postur .1.1. la EKSPRESI KREATIF 3.3 ARAS 3 a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sbuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan 2.1.2.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi 3.2 ARAS 3 a) Memainkan corak irama dengan lancar dan betul mengikut notasi 2.Embouchure 2.3 PENGETAHUAN TEKNIK  Aplikasi teknik . so. Tunjuk cara dan latihan teknik 13 . re.1.14 ARAS 1 a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan degan betul 2. Memcaca dan memainkan corak irama skor perkusi Lagu Taman Negara Skor Perkusi Taman Negara Mengulang meniup lagu Twinkle 26 15-19 JULAI PENGALAMAN MUZIKAL 2.3 REKA CIPTA  Pengalaman kreatif .4 Nilai not dan tanda rehat 1.1.2. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 3 4 4 4 4 1. Memadankan nilai not yang dimainkan dengan notasi yang diparkan PENGALAMAN MUZIKAL 2. mi. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu Lagu Liling 25 08-12 JULAI PERSEPSI ESTETIK 1.1 IRAMA 1.2 ARAS 3 a) Membanding beza meter 2 3 4 4 4 4 dengan jelas. so.mereka cipta ostinato irama mi. la dalam lagu dengan tepat 3. 1.

Kaunter Melodi 2.Harmoni . Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanian atau muzik instrumental 2. nyanyian dan perkusi untuk merasai harmoni / lapisan / tekstur muzik 14 . Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanian atau muzik instrumental Lagu Taman Negara KLN Taman Negara 27 22-26 JULAI PENGALAMAN MUZIKAL 2. Mengabungjalinkan aktiviti rekoder . Latihan membaca notasi secara lisan tanpa meniup 3.2 2.3 ARAS 2 b) Mengamal displin dan tata cara persembahan dengan baik 2.3 KRITERIA PERSEMBAHAN  Etika persembahan 2.2.Kaunter Melodi 2.3 Penjarian Penglidahan Penghasilan ton 2.2.2. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan PENGALAMAN MUZIK Bermain rekoder secara muzikal  Kemahiran bermain dan membaca notasi 2.Harmoni .2.2.3 ARAS 1 a) Memainkan not – not berkaitan dengan penjarian yang betul 2. Latihan memainkan kaunter lagu frasa demi frasa 5.3 Bermain rekoder secara muzikal  Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi .3 ARAS 2 c) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan lancar dan betul mengikut skor 4.2.2.3 Bermain rekoder secara muzikal  Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi .3 ARAS 2 c) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan lancar dan betul mengikut skor 1.

Meneroka pelbagai bunyi .5 Corak Irama 1.2 MELODI 1.1 PENEROKAAN  Pengalaman menemui .2.guru membantu menyusun kesan bunyi serta corak irama dengan mengikut satu tema contoh – suasana di tepi pantai  Mengulang meniup KLN Taman Negara 29 05-07 OGOS PERSEPSI ESTETIK 1.1 Bentuk  Frasa 1.2. Membuat gerkan kreatif berdasarkan unit – unit frasa dalam lagu yang di nyanyikan Ciri – ciri frasa .PERSEPSI ESTETIK 1. Meneroka dan menemui kesan bunyi secara tidak konvensional dari sumber bunyi suara .bilangan bar 15 .1 ARAS 1 a) Mengenal pasti frasa dalam lagu yang didengar dengan betul 1.2.3 ARAS 2 a) Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik instrumental yang diperdengar 3.2.1 ARAS 2 a) Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru 1. bahan improvisasi 3.1.3 Tekstur  Diskripsi tekstur – tebal . Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengarkan Lagu Taman Negara Skor Lengkap Taman Negara 28 29 JULAI 02 OGOS EKSPRESI KREATIF 3. nipis 1. alam sekitar dan bahan improvisasi Cadangan aktivit .

1 ARAS 3 a ) Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik 1. Membuat latihan nyanyian 31 26-30 PENGALAMAN MUZIKAL 2. tempo dan dinamik melodi yang berulang corak yang berulang kontur PENGALAMAN MUZIKAL 2.4 SISTEM NOTASI 1. Berbicara tentang tekstur.2.4.2 Tanda isyarat dan istilah  Kaitan  Harkat  Andante  Frasa PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 ARAS 3 a) Menganalisis skor muzik secara berpandu 1. rentak dan warna ton lagu yang dimainkan oleh kawan Lagu Anak Ayam 1. Rentak zapin 2.4.1 Lambang not muzik dan teandarehat 1.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain alat perkusi Rentak Zapin Lagu Anak Ayam 08-18 OGOS 30 19-25 OGOS PERSEPSI ESTETIK 1. 2.1 ARAS 3 a) Mengamalkan lebih daripada 3 teknik nyanyian dengan baik ketika 16 .4. Mengabungjalinkan aktiviti dan permainan alat perkusi 4.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik. tekanan.1 Teknik dalam nyanyian 2.1.2 ARAS 1 a) Membanding beza 2 kosep muzik dengan betul 2 muzik istrumental yang diperdengarkan 2.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Tekstur  Rentak  Warna ton CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 1.4. Membaca notasi muzik dan memainkan melodi mudah 2.1.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.

Harmoni 2.3 Bermain rekoder secara muzikal  Memainkan rekoder  bagi mengiringi melodi .2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama ( rentak zapin ) dengan betul dari segi detik. tekanan.2 ARAS 3 b) Memainkan lagu melebihi 8 bar dalam meter 4 4 2. Memainkan rentak zapin dengan alat perkusi Rentak Zapin Lagu Suara Ibu 32 02-06 SEPT PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 Pengetahuan Teknik 2. Membaca dan memainkan lagu Brown Jug dalam 2 bahagian Lagu 17 .1 ARAS 3 a) Menyanyi dengan interpretasi yang baik 2.2.1.2. 1.1 Kemahiran menyanyi  Dinamik  Mud 2.2.1.OGOS  - Aplikasi teknik postur sebutan pernafasan penghasilan ekspresi menyanyi 2.3 Aplikasi Teknik  Penjarian  Penghasilan ton 2.2. tempo dan dinamik 3. Menyani secara kunpulan dengan tumpuan kepada dinamik dan mud 2.3 ARAS 2 a) Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru.2.2.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain alat perkusi 2. Tunjuk cara dan latihan teknik 2.

Menyanyi lagu berbentuk AB 18 . Tarian Singa Muzik Nobat Menyediakan folio Ulangkaji Rekoder – Lagu Little Brown Jug 35 23-27 SEPT PERSEPSI ESTETIK 1. so.2. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu Lagu Jambatan Tamparuli 34 16-20 SEPT PENGHARGAAN ESTETIK 4. mi.perayaan . so. re.Fungsi 4.tempat asal .1.Upacara . Dondang Sayang.- Kaunter Melodi Little Brown Jug 33 PENGALAMAN MUZIK 2.Alat muzik Contoh Lagu Kuda Kepang. Caklempung. Menyanyi lagu Jambatan Tamparuli dengan pic do re mi so la 09-13 SEPT EKSPRESI KREATIF 3.3 ARAS 1 b) Mengenal pasti fungsi muzik dan konsep muzk dengan betul bagi lagu masyarakat yang diperdengar Fungsi Lagu seperti .1 ARAS 3 a) Menyanyi dengsn tepat pic do. la dalam lagu dengan tepat 1. 4 Bentuk  Struktur AB 1.3 ARAS 3 a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sbuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan 2.4 ARAS 1 a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan 3 buah lagu yang diperdengar 1.3 Muzik masyarakat Malaysia  Meneliti . mi.3 REKA CIPTA  Pengalaman kreatif . Dikir Bara.mereka cipta ostinato irama 3. la 2. re.2.1 Menyanyi  Solfa – do.2.

2.2 Memainkan alat perkusi  Kemairan bermain alat perkusi 2. Menyanyi lagu Happy Wanderer 2.PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik. Memainkan rentak mac untuk mengiringi lagu Happy Wanderer Lagu Happy Wanderer Ulangkaji Rekoder – Lagu Little Brown Jug 36 30 SEPT 04 OKT PERSEPSI ESTETIK 1.2 Memainkan alat perkusi  Kemairan bermain alat perkusi 2.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengan interpretasi yang baik 2. temo dan dinamik 3. dinamik mud 2.2.4 ARAS 1 a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan 3 buah lagu yang diperdengar 2.1. temo 4. tempo.1 Menyanyi  Kemahiran menyanyipic. 4 Bentuk  Struktur AB 1.2.1 PERMAINAN ALAT PERKUSI  Memegang/ Mengendalikan 2.2.2.1 Menyanyi  Kemahiran menyanyipic. Menyanyi lagu berbentuk AB PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 ARAS 1 b) Memainkan dram getar dan dram tenor dan alat perkusi lain mengikut notasi 2 bar 2. Latihan memegang dan memainkan dram 4. Memainkanalat perkusi dengan mengikut skor 19 .2.2. tekanan.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengan interpretasi yang baik 1. dinamik mud 2.2.2. Menyanyi lagu Melaka 2. tempo. tekanan.2.

tempo . Membuat latihan menulis dan amali 2.3 ARAS 3 mengiringi nyanyian atau muzik instrumental b) Memainkan lagu yang pelbagai corak irama dengan lancar betul dan berekspresi 3.dinamik .1 ARAS 3 a) Menyanyi lagu dengan interpretasi yang baik 1.2. frasa.3 ARAS 3 a) Memainkan lagu melebihai 8 bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar betul 2.4.2.1 Menyanyi  Kemahiran Menyanyi . garisbar.3 Memainkan rekoder bagi meniringi muzik instrumental  Harmoni 2. klef trebel PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.4. Latiahan membaca skor dan latihan penjarian  Memainkan rekoder bagi 2.2.dan dinamik Lagu Melaka Skor perkusi – rujuk buku teks 37 07-11 OKT PERSEPSI ESTETIK 1.3 Kemahiran bermain dan membaca notasi  FEDCBAGC’D’ 1.2. legato.pic .2 Tanda isyarat dan istillah  Andante. Meniup KLN Melaka dengan iringan muzik / nyanyian Lagu Melaka Skor Kaunter Lagu – rujuk buku teks 38 14-18 OKT PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 ARAS 3 a) Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu 1.2. Mengabungjalinkan aktiviri rekoder dengan permaianan alat perkusi dengan iringan kibod 20 .mud 2.3 ARAS 1 a) Memainkan not not berkaitan dengan penjarian yang betul 2. Menyanyi secara solo / kumpulan 2.2.

1 Menyanyi  Solfa – do. mi. mi. Mengisikan ciptaan corak irama dan pic pada 2 bar kosong pada melodi yang dimainkan oleh guru Lagu If You’re Happy Improvisasi Melodi & Pic 40 28 OKT 01 NOV PENGALAMAN MUZIK 2.2. Kaunter Lagu PERSEPSI ESTETIK 1.corak irama . so. Mengimprovisasikan corak irama dari lagu If Your’e Happy 2. la 2.2. Memainkan ostinato irama dengan alat 21 .2. la dalam lagu dengan tepat 1.1. Memberi deskripsi tekstur lagu Sejahtera Malaysia dan Esemble Melaka yang dipersembahkan oleh murid Lagu Sejahtera Malaysia Ensemble Melaka 39 14-18 OKT EKSPRESI KREATIF 3. re.3 ARAS 3 2.3 Tekstur  Deskrisi testur – tebal .1 ARAS 3 a) Menyanyi dengsn tepat pic do. re.melodi 3.3 ARAS 3 a) Menyatakan perbedzaan tekstur dalam muzik nyanian dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul 3.2 ARAS 1 a) Mengimprovisasi corak irama sepanjang 2 bar dari segi nilai not ARAS 3 a) Mengimprovisasi lebih dari 2 melodi dengan menggunakan pic dan corak irama dengan bimbingan guru 1. Menyanyi lagu Liling dengan pic so re mi so la EKSPRESI KREATIF 3. niipis dan berekspresi 1. so.2 IMPROVISASI  Pengalaman Kreatif – Mengimrovisasi .

2 Harmoni  lapisan suara  ostinato melodi PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013 2.2. tempo.Pic.2.2 ARAS 3 a) Membanding beza jenis – jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan pernyataan yang sesuai 2.mud PERSEPSI ESTETIK 1.1 Menyanyi  Kemahiran menyanyi . Menyanyi lagu secara solo / kumpulan 1.3. Menyanyikan koras dan rangkap lagu It’s A Small World untuk merasai lapisan Suara 3. dinamik. .mereka cipta ostinato irama a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sbuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan perkusi untuk mengiringi lagu Lagu Anak Burung Baniong 41 04-08 NOV 42 11-15 NOV PENGALAMAN MUZIKAL 2.3 REKA CIPTA  Pengalaman kreatif .2.1 ARAS 3 a) Menyanyi lagu dengan interpretasi yang baik 1.2. Mengulang menyanyi lagu Anak Burung Baniong dengan ostinato melodinya dan lagu It’s a small world untuk merasai jenis lapisan suara Lagu Anak Burung Baniong It’s A Small World 22 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful