A MAGYAROK SZÖVETSÉGE ORSZÁGOS GYŰLÉSÉNEK KIÁLTVÁNYA!

SzLenke, 2009, augusztus 24 - 10:19 • Országos hírek • Sajtóközlemények • Magyarok Országos Gyűlése • Felszólítjuk az Államfőt, az Országgyűlést és a Kormányt, hogy október 23-ig kezdje meg az alkotmányos rend helyreállítását! 2 hónapon belül meg kell indítani az alkotmányozás folyamatát az alábbiak szerint: A Szent Korona a magyar állam folyamatosságát és függetlenségét, a nemzet egységét megtestesítő jogi személy. Teste a magyar nemzetnek, az ország testének, a földnek, a víznek, a levegőnek és az energiának jelképe. A Szent Korona e minőségében a teremtett világ, a természet törvényeinek elsődlegességét, fenntarthatóságát, és ezzel együtt az eljövendő magyar nemzedékek létfeltételeit biztosítja. Az alkotmány a Szent Korona intézményétől semmilyen módon el nem választható. Az alkotmány történelmi képződmény, azon időszakban is fejlődött, amíg a jogfolytonosság csorbult, így maradéktalanul magába foglalja minden erkölcsi, kulturális és jogi fejlődésünket. A Magyarok Szövetsége a magyar nemzet nevében az alaptörvény megvitatásával és elfogadásával helyre kívánja állítani a történeti alkotmány jogfolytonosságát. Az új alaptörvénynek többek között tartalmaznia kell: 1. Kisebb, kétkamarás országgyűlés felállítását 2. A választott képviselők visszahívhatóságát 3. Az önkormányzatok és társadalmi szervezetek gazdasági és politikai függetlenségének biztosítását 4. Az elszakított területeken élő magyarság magyar állampolgárságának helyreállítását 5. Tegye lehetővé az alkotmány nyugvásának időszaka alatt a nemzeti érdek súlyos sérelmét okozó szerződések felülvizsgálatát A további követeléseinket hetente sajtótájékoztató keretein belül magyar, angol és német nyelven közzé tesszük, a sajtóhoz és diplomáciai testületeknek eljuttatjuk. Amennyiben a hatalmon lévők nem ismerik el a magyar alkotmányosságot, nem indítják el a jogfolytonosság helyreállításának folyamatát 2009. október 23-ig, akkor alkotmányjogi jogos védelemre, polgári engedetlenségre hívunk mindenkit! Kérünk minden egyént és társadalmi szervezetet, aki ezzel egyetért, hogy ezen követelésünkben csatlakozzon hozzánk!