UNIT 5: BAHAGI Unit 5.

1(a) Keratan gambar

66

UNIT 5: BAHAGI

67

UNIT 5: BAHAGI

68

UNIT 5: BAHAGI

69

UNIT 5: BAHAGI Kad soalan

Agihkan 4 katak ke dalam 2 balang di bawah.

Berapakah katak di dalam setiap balang? _____ katak.
70

UNIT 5: BAHAGI

Bahagikan 20 strawberi ke dalam 4 karung di bawah.

Berapakah strawberi di dalam setiap karung? _____ strawberi.
71

UNIT 5: BAHAGI

Agihkan 30 gula-gula ke dalam 3 pinggan di bawah.

Berapakah gula-gula di dalam setiap pinggan? _____ gula-gula.

72

UNIT 5: BAHAGI

Bahagikan 12 burger ke dalam 3 dulang di bawah.

Berapakah burger di dalam setiap dulang? _____ burger.

73

UNIT 5: BAHAGI Unit 5.1(b) Kad pelbagai simbol

÷ – ÷

+ ÷ ×

÷ : ÷
74

UNIT 5: BAHAGI Kad pelbagai kedudukan

75

UNIT 5: BAHAGI Unit 5.1(c)i Keratan gambar

76

UNIT 5: BAHAGI

77

UNIT 5: BAHAGI

78

UNIT 5: BAHAGI

79

UNIT 5: BAHAGI Kad soalan

Berapakah kumpulan dua-dua durian yang ada? _____ kumpulan dua-dua. _____ ÷ 2 = _____

Berapakah kumpulan lima-lima pisang yang ada? _____ kumpulan lima-lima. _____ ÷ 5 = _____

Berapakah kumpulan sepuluh-sepuluh rambutan yang ada? _____ kumpulan sepuluh-sepuluh. _____ ÷ I 0 = _____

Berapakah kumpulan empat-empat jambu batu yang ada? _____ kumpulan empat-empat. _____ ÷ 4 = _____
80

UNIT 5: BAHAGI Unit 5.1(c)ii Kad soalan I 2 kuntum bunga ros dibahagikan sama banyak kepada 2 orang budak perempuan. Setiap orang budak perempuan akan mendapat _____ kuntum bunga ros. Tunjukkan pembahagian dengan melukis anak panah.

81

UNIT 5: BAHAGI

I 5 biji bola golf dikongsi sama banyak di antara 3 orang pemain. Setiap orang pemain akan mendapat _____ biji bola. Tunjukkan pengongsian dengan melukis anak panah.

82

UNIT 5: BAHAGI

20 batang pen diagihkan sama banyak kepada 2 orang guru. Setiap orang guru akan mendapat _____ batang pen. Tunjukkan pengagihan dengan melukis anak panah.

83

UNIT 5: BAHAGI

24 keping setem dibahagikan sama banyak kepada 6 orang budak lelaki. Setiap orang budak lelaki akan mendapat _____ keping setem. Tunjukkan pembahagian dengan melukis anak panah.

84

UNIT 5: BAHAGI Unit 5.1(c)iv Kad bergambar

85

UNIT 5: BAHAGI

86

UNIT 5: BAHAGI

87

UNIT 5: BAHAGI

88

UNIT 5: BAHAGI Unit 5.1(c)iv Lembaran Aktiviti Pengukuhan Stesen I Arahan: Suaikan.

6 × 5 = 30

10 ÷ 2 = 5

5 × 10 = 50

12 ÷ 4 = 3

5 × 2 = 10

30 ÷ 5 = 6

3 × 4 = 12

50 ÷ 10 = 5

9 × 2 = 18

16 ÷ 2 = 8

8 × 2 = 16

18 ÷ 2 = 9

89

UNIT 5: BAHAGI Lembaran Aktiviti Pengukuhan Stesen 2 Arahan: Suaikan.

6 × 4 = 24 24 ÷ 4 = 6

3 × 5 = 15 15 ÷ 5 = 3

7 × 2 = 14 14 ÷ 2 = 7

5 × 2 = 10 10 ÷ 2 = 5

5 × 4 = 20 20 ÷ 4= 5

3 × 10 = 30 30 ÷ 10 = 3

90

UNIT 5: BAHAGI Lembaran Aktiviti Pengukuhan Stesen 3 Arahan: Lengkapkan ayat matematik berikut berdasarkan gambar.

9

× ÷

= =

I8 9

9

× ÷

= =

I8 9
91

UNIT 5: BAHAGI

× ÷

5 5

= 35 =

92

UNIT 5: BAHAGI

× 60 ÷

I0

= 60 =
93

UNIT 5: BAHAGI Lembaran Aktiviti Pengukuhan Stesen 4 Arahan: Isikan petak kosong dengan ayat matematik yang betul berdasarkan gambar.

× ÷

= =

× ÷

= =

94

UNIT 5: BAHAGI

× ÷

= =

× ÷

= =

95

UNIT 5: BAHAGI Unit 5.2(a) Lembaran Aktiviti Pengukuhan Stesen 1 Arahan: Isikan tempat kosong bagi jejak nombor berikut.

I 2 3 4 5 6 7 8 9

×2

2 4

÷2

I

×2

÷2

×2

÷2

×2

÷2

×2

÷2

×2

÷2

×2

÷2

×2

÷2

×2

÷2
96

UNIT 5: BAHAGI Lembaran Aktiviti Pengukuhan Stesen 2 Arahan: Isikan tempat kosong bagi jejak nombor berikut.

I 2 3 4 5 6 7 8 9

×5

5 I0

÷5

I

×5

÷5

×5

÷5

×5

÷5

×5

÷5

×5

÷5

×5

÷5

×5

÷5

×5

÷5
97

UNIT 5: BAHAGI Lembaran Aktiviti Pengukuhan Stesen 3 Arahan: Isikan tempat kosong bagi jejak nombor berikut.

I 2 3 4 5 6 7 8 9

× I0

I0 20

÷ I0

I

× I0

÷ I0

× I0

÷ I0

× I0

÷ I0

× I0

÷ I0

× I0

÷ I0

× I0

÷ I0

× I0

÷ I0

× I0

÷ I0
98

UNIT 5: BAHAGI Lembaran Aktiviti Pengukuhan Stesen 4 Arahan: Isikan tempat kosong bagi jejak nombor berikut.

I 2 3 4 5 6 7 8 9

×4

4 8

÷4

I

×4

÷4

×4

÷4

×4

÷4

×4

÷4

×4

÷4

×4

÷4

×4

÷4

×4

÷4
99

UNIT 5: BAHAGI Unit 5.3(a) Kad ayat matematik pembahagian dengan dua (tanpa jawapan)

2 ÷ 2 = 4 ÷ 2 =
100

UNIT 5: BAHAGI

6 ÷ 2 = 8 ÷ 2 =
101

UNIT 5: BAHAGI

I0 ÷ 2 = I2 ÷ 2 =
102

UNIT 5: BAHAGI

I4 ÷ 2 = I6 ÷ 2 =
103

UNIT 5: BAHAGI

I8 ÷ 2 =
104

UNIT 5: BAHAGI Kad ayat matematik pembahagian dengan lima (tanpa jawapan)

5 ÷ 5 = I0 ÷ 5 =
105

UNIT 5: BAHAGI

I5 ÷ 5 = 20 ÷ 5 =
106

UNIT 5: BAHAGI

25 ÷ 5 = 30 ÷ 5 =
107

UNIT 5: BAHAGI

35 ÷ 5 = 40 ÷ 5 =
108

UNIT 5: BAHAGI

45 ÷ 5 =
109

UNIT 5: BAHAGI Kad ayat matematik pembahagian dengan sepuluh (tanpa jawapan)

I0 ÷ I0 = 20 ÷ I0 =
110

UNIT 5: BAHAGI

30 ÷ I0 = 40 ÷ I0 =
111

UNIT 5: BAHAGI

50 ÷ I0 = 60 ÷ I0 =
112

UNIT 5: BAHAGI

70 ÷ I0 = 80 ÷ I0 =
113

UNIT 5: BAHAGI

90 ÷ I0 =
114

UNIT 5: BAHAGI Kad ayat matematik pembahagian dengan empat (tanpa jawapan)

4 ÷ 4 = 8 ÷ 4 =
115

UNIT 5: BAHAGI

I2 ÷ 4 = I6 ÷ 4 =
116

UNIT 5: BAHAGI

20 ÷ 4 = 24 ÷ 4 =
117

UNIT 5: BAHAGI

28 ÷ 4 = 32 ÷ 4 =
118

UNIT 5: BAHAGI

36 ÷ 4 =
119

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful