Facultatea de Sociologie – Psihologie

Informatică aplicată în Psihologie

Univeristatea SPIRU HARET Facultatea de Sociologie – Psihologie Specializarea Psihologie

INFORMATICĂ APLICATĂ ÎN PSIHOLOGIE Anul I Semestrul I Lector univ. drd. Alexandru Aurel DUMITRU

1

Facultatea de Sociologie – Psihologie

Informatică aplicată în Psihologie

I. 1NOŢIUNI GENERALE DESPRE COMPUTER2 Schematic, pentru un utilizator, avem următoarele componente: – unitatea centrală; – monitorul; – tastatura; – mouse-ul. Unitatea centrală reprezintă „creierul” unui computer. Monitorul este modul în care computerul ne comunică rezultatele comenzilor ce le-am dat. Tastatura reprezintă modul în care noi comunicăm computerului comenzile, un rol asemănător avându-l şi mouse-ul. La mouse, important este să ştim următorul lucru: butonul din stânga execută, iar cel din dreapta activează o fereastră prin care ni se explică ce putem face într-o anumită zonă de pe ecran. Datorită rolului important pe care-l are tastatura, vom insista ceva mai mult asupra ei, adică asupra funcţionalităţii unor taste: Tab – pentru a face un salt de câteva spaţii. Se poate folosi pentru începutul unui paragraf, pentru saltul de la o celulă la alta într-un tabel în Word. Caps Lock – odată activată, orice tastă apăsată va apărea ca majusculă. Shift – dacă avem combinaţia Shift+Literă, efectul va fi ca pe ecran, va apărea majusculă, combinaţia Shift+Altă Tastă va avea ca efect apariţia simbolului de sus de pe tastă. Backspace – şterge ceea ce se află la stânga cursorului. Delete – şterge ceea ce se află în dreapta cursorului. Stocarea informaţiei. Informaţia pe computer poate fi stocată: – pe unitatea fixă – harddisk; – pe unităţi mobile: dischetă sau CD-ROM. (Avem mai multe tipuri de unităţi mobile de stocare, dar le-am amintit pe cele mai uzuale). O altă noţiune importantă este cea legată de comenzile de întreţinere a computerului. Disk Defragmenter – realizează aranjarea fişierelor şi a spaţiului nefolosit de computer. Acesta măreşte viteza de lucru a computerului şi realizează o mai rapidă accesare a fişierelor aflate pe diferite suporturi de stocare a informaţiei.
Examenul la această disciplină va fi susținut pe baza consultării prezentului material, a manualului Pomohaci C.M. (2007) – Informatică utilizată pentru aplicaţii în sociologie şi psihologie – Editura Fundaţiei România de Mâine și a notelor de curs. 2 Prezentul material reprezintă reproducerea integrală sau parțială din Pomohaci C.M. (2007) – Informatică utilizată pentru aplicaţii în sociologie şi psihologie – Editura Fundaţiei România de Mâine, Bucureşti și Dumitru, Alexandru (coautor), (2011), E-business – Tehnologii Informaționale pentru Afaceri, Editura Universitaria, Craiova.
2
1

Facultatea de Sociologie – Psihologie

Informatică aplicată în Psihologie

Scandisk – are rolul de a detecta eventualele erori şi de a repara zonele defecte. DiskCleanup – eliberează spaţiul de pe hardisk, eliminând fişierele de care nu mai avem nevoie (cele temporare, cele puse în Recycle Bin etc.). II. PREZENTAREA SISTEMULUI DE OPERARE WINDOWS După ce am pornit computerul şi înainte de a da orice comandă, ceea ce apare pe ecran este spaţiul de lucru. În legătură cu acesta, avem următoarele noţiuni importante: Taskbar – de obicei, această bară este situată jos pe pagină, dar se poate muta în oricare parte a ecranului (de exemplu, în dreapta). Un buton important este butonul de Start, care se află în stânga barei (în cazul când bara se află jos). În dreapta se află indicatorul orei. Dând un dublu clic pe acesta, va apărea o fereastră în care se vor afişa ora şi ziua curentă. După ce vom face modificări, pentru ca acestea să rămână permanente, trebuie să dăm un clic pe butonul Apply, care se activează atunci când am făcut o modificare în această fereastră. My Computer – dând un dublu clic pe această imagine vom avea acces la resursele computerului: unitatea de dischetă, harddisk-ul etc. Internet Explorer – este programul cu ajutorul căruia putem naviga pe Internet. Network – dacă avem computerul într-o reţea, dând dublu-clic pe această imagine, vom putea vedea ce alte computere mai sunt în reţea cu computerul dumneavoastră. Recycle Bin – reprezintă „coşul” în care se duc diferitele obiecte. (Prin obiect înţelegem un document, o imagine, un director etc.). Dacă dorim, le putem lua de aici şi le putem readuce pe computer, ori le putem şterge permanent mergând cu mouse-ul pe imagine, apoi dăm un clic pe butonul din dreapta al mouse-ului, iar din imaginea care apare dăm un clic stânga pe opţiunea Empty Recycle Bin. Găsirea rapidă a unui fişier. Pentru a găsi repede un fişier în computer putem folosi comanda Find care se găseşte în fereastra activată de butonul Start Lista ultimelor documente utilizate. Pe măsură ce lucrăm, sistemul de operare Windows ţine evidenţa ultimelor 15 fişiere cu care s-a lucrat pe acel computer. Pentru a vizualiza această listă, dăm un clic pe start şi alegem opţiunea Documents. Astfel se va afişa lista. Dacă dorim să accesăm unul din fişiere, dăm un dublu clic pe acest fişier. Ştergerea unui fişier. Pentru a şterge un fişier sau director trebuie să îndeplinim următoarea succesiune de comenzi: 1. Mergem cu mouse-ul pe fişierul pe care dorim să-l ştergem. 2. Dăm un clic dreapta pe acest fişier. 3. Din fereastra care va apărea vom alege opţiunea Delete şi dăm un clic pe ea.
3

Facultatea de Sociologie – Psihologie

Informatică aplicată în Psihologie

4. Va apărea o fereastră intitulată Confirm File Delete, în care va fi următorul mesaj: Are you sure you want to send nume fişier to the Recycle Bin? (Eşti sigur că vrei să trimiţi nume fişier la Recycle Bin?), unde în loc de „nume fişier” va fi scris chiar numele fişierului ce-l dorim a fi şters. 5. Dacă fişierul este cel pe care dorim să-l ştergem, dăm un clic pe butonul Yes. În acest moment fişierul este trimis în coş (Recycle Bin). Reamintim că dacă dorim să fie şters cu totul, trebuie să mergem pe imaginea cu Recycle Bin, dăm un clic dreapta şi alegem opţiunea Empty Recycle Bin. Oprirea computerului. La terminarea sesiunii de lucru, computerul se închide astfel: se dă un clic pe butonul de Start, apoi, din fereastra ce se va deschide, vom alege opţiunea Shut down. Dând un clic pe aceasta, se va deschide o a doua fereastră, la care trebuie să fim atenţi să fie selectată opţiunea Shut Down (pe lângă această opţiune, mai avem: Restart – pentru repornire imediată după oprirea computerului, „Restart in MS-DOS mode” – pentru ieşirea din Windows şi intrarea în modul MS-DOS, „Stand by” – pentru modul în care computerul consumă mai puţin curent, dar prin apăsarea unei taste reintră imediat în regimul de lucru), după care fie dăm un clic pe butonul OK, fie apăsăm tasta Enter. Selectarea. De multe ori, pentru a da o comandă asupra unei secvenţe de pe ecran (cuvânt, mai multe cuvinte, imagini etc.), trebuie mai întâi să selectăm acea zonă pentru a indica unde să se facă modificările. Pentru a selecta avem două moduri: cu ajutorul mouse-ului sau cu tastatura. Comenzile Cut, Copy şi Paste. Aceste comenzi sunt aproape universale în Windows. Se pot aplica la copierea pe dischete, la text sau chiar la scrierea unor adrese în Web. Comanda CUT: Această operaţie se aplică atunci când vrem să luăm o informaţie dintr-un loc şi s-o mutăm într-un alt loc. Propriu-zis, informaţia este luată din locul ei şi pusă în Clipboard. Comanda COPY: Efectul acestei operaţii este asemănător cu cel al comenzii CUT, cu singura diferenţă că informaţia rămâne şi în locul iniţial. Comanda PASTE: Se merge în locul unde dorim să punem informaţia şi dăm comanda PASTE. Accesarea acestor comenzi se poate face dând un clic dreapta pe informaţia pe care dorim so punem şi în altă parte. Se va deschide o fereastră în care se vor afla şi cele 3 comenzi. De la tastatură avem următoarele combinaţii de taste: Ctrl-C – pentru copiere (Copy), Ctrl-X – pentru decupare (Cut), Ctrl-V – pentru lipire (Paste).

4

Facultatea de Sociologie – Psihologie

Informatică aplicată în Psihologie

III. EDITORUL DE TEXTE WORD Tipuri de editoare de texte. Înainte de a începe prezentarea unor tipuri de editoare de texte, vom prezenta câteva reguli generale pentru editare. ● La începutul unui paragraf, se apasă tasta Tab pentru a avea mereu aceeaşi distanţă. ● Înainte de orice semn de punctuaţie ( . , :; ) nu se lasă spaţiu, iar după orice semn de punctuaţie se lasă un spaţiu. ● La sfârşit, se salvează fişierul prin accesarea opţiunii File din meniu, iar din fereastra care se va deschide se selectează opţiunea Save. În general, putem recunoaşte fişierele realizate cu un editor de texte şi după tipul lor. După numele fişierului urmează un grup de 3 litere (extensia fişierului) precedat de punct. Din forma acestui grup de litere putem deduce programul în care putem lucra cu fişierul. De aceea, la prezentarea fiecărui editor vom indica şi extensia fişierului. În continuare, vom prezenta alte tipuri de editoare de text (le vom prezenta doar acele editoare ce rulează în Windows). Notepad. Acest editor este unul din cele mai simple. Faţă de o maşină de scris clasică, prezintă singurul avantaj de a putea face inserări în text (de exemplu, dacă am uitat să pun această paranteză în text, atunci o pot insera mergând cu cursorul după cuvântul text, după care, de la tastatură, introduc textul ce doresc a fi inserat). Mod de accesare al acestui editor: se dă un clic pe butonul Start, Programs, Accesories, Notepad. Extensia txt Wordpad. Acest editor are ceva mai multe opţiuni decât Notepad-ul. Aici putem găsi opţiuni pentru alinierea textului, distanţa între linii (1 rând, 1/2 rânduri sau 2 rânduri), mărimea caracterului etc. Mod de accesare al acestui editor: Se dă un clic pe butonul Start, Programs, Accesories, Wordpad. Extensia doc. Aceste două editoare sunt înglobate în pachetul de programe al sis-temului Windows, deci licenţa de Windows se extinde şi asupra acestor editoare de texte. Extensia doc o vom regăsi şi la fişierele de tip Word, ceea ce înseamnă că putem vedea aceste fişiere şi cu Wordpad şi cu Word. Tre-buie să ţinem cont însă de editorul în care am făcut fişierul (de exemplu, anumite operaţii realizate în Word nu le putem „vedea” în Wordpad). Pe lângă aceste editoare mai există şi altele: StarOffice Editor (cu extensia sdw), 602Text (cu extensia wpd) etc.
5

şi această bară se poate activa/dezactiva din opţiunea View: se merge pe opţiunea View şi se dă un clic pe Ruler (Riglă) pentru a o bifa/debifa. ceea ce reprezintă faptul că am activat/dezactivat această bară. Denumirea implicită este Document1. dând un clic stânga pe opţiunea pe care dorim s-o activăm. la deschiderea editorului de texte Word avem cele două bare: Bara Standart (Stan-dard Bar) şi Bara pentru caracteristici (Formatting Bar). În mod obişnuit. la al doilea se dezactivează). Pentru a o reactiva. deci şi încheierea sesiunii de lucru.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Prezentarea mediului de lucru. Dacă vreuna din aceste bare nu este prezentă. Primele două butoane sunt stil comutator (dacă la primul clic se activează. analog se merge la opţiunea View. din fereastra ce se va des-chide se selectează opţiunea Toolbars. Are mai mult un rol de ghidare. Partea cea mai de sus (de obicei de culoare albastră) se numeşte bară de titlu. iar din fereastra ce se va deschide se alege acea bară de care avem nevoie. dacă documentul nu este salvat. Aceasta se află imediat sub barele de ustensile. apoi Toolbars şi se dă un clic pe opţiunea Standard. fie apăsăm pe tasta cores-punzătoare literei subliniate din opţiune. se alege Toolbar şi se dă un clic pe opţiunea Standard. De exemplu. În cele ce urmează vom prezenta părţile ferestrei ce se deschide atunci când deschidem editorul de texte Word: Bara de titlu (Title bar). apăsăm tasta Alt şi apoi tasta A. al doilea este pentru extinderea ferestrei de lucru la dimensiunile ecranului. De exemplu. să zicem că dorim să nu mai fie vizibilă bara standart. este bara în care se poate vedea editorul de texte cu care lucrăm. Un alt mod este cu ajutorul tastaturii. După cum lesne se poate înţelege din denumire. cât şi titlul documentului. Rigla (Ruler). Am folosit pluralul întrucât pot ajunge până la 13 bare de ustensile. Accesarea acestor bare se face cu ajutorul mouse-ului. ea se poate activa mergând la bara de meniu la opţiunea View. În mod similar se poate face şi dacă dorim să nu mai avem vizibilă una din barele de ustensile. apoi fie ne deplasăm cu ajutorul tastelor cu săgeţi până la opţiunea dorită. Modul de accesare a meniului: O primă posibilitate este prin folosirea mouse-ului. O opţiune va fi activată în momentul în care se deschide o fereastră în josul ei. pentru a accesa Opţiunea Table. Primul buton este pentru minimizarea ferestrei. iar cea de-al treilea buton este pentru închiderea ferestrei de lucru. Bara de meniu (Menu Bar). Barele de ustensile (Toolbars). Mergem la meniu la opţiunea View. 6 . În partea dreaptă a acestei bare se pot observa 3 butoane. La fel ca şi barele de ustensile. Se apasă odată pe tasta Alt.

Pentru a scrie cu literă mare. Lista de fişiere recent utilizate. putem folosi una din tastele PageUp sau PageDown. Cursorul se prezintă sub forma unei linii verticale aproximativ de înălţimea literei I. se dă un clic şi vom obţine o fereastră în care vor fi în partea de jos lista de fişiere.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Bara de stare (Status Bar). în care situaţie va apărea un mesaj prin care vom fi avertizaţi de aceasta. Prima este de a închide de la butonul din bara de titlu (cel cu X). Dând un clic pe unul din fişiere. Ştergerea caracterelor. Această bară se găseşte la baza ecranului de lucru şi conţine un indicator pentru pagina curentă în care suntem. mişcăm mouse-ul în sus sau în josul paginii în funcţie de locul unde dorim să ajungem. putem folosi bara de derulare verticală astfel: mergem cu mouse-ul pe pătratul (dreptunghiul) din bara de derulare. Barele de derulare rapidă (Scroll Bar). O a doua metodă este de a merge pe opţiunea File. iar din fereastra ce se deschide să alegem opţiunea Exit. atunci. vom observa că ne-am întors la locul unde era cursorul înainte de a folosi bara de derulare (scroll bar). Dacă dorim o parcurgere mai rapidă. Terminarea sesiunii de lucru. la închidere va apărea mesajul: Do you want to save changes to Document? Pentru a păstra modificările se apasă pe Yes. Pentru a introduce un text într-un document Word. Dacă s-au făcut ceva modificări în fişier. Nu este nevoie să dăm Enter la sfârşitul 7 . ridicăm degetul de pe butonul stâng al mouse-ului şi dăm un clic oriunde pe pagină pentru a activa pagina. Ţinând apăsat butonul din stânga mouse-ului. altfel pe No. Pentru parcurgerea textului se pot folosi una din tastele din grupul celor 4 săgeţi. altul ne arată Pagina curentă/Total de pagini. Pentru o parcurgere mai rapidă. Aşa cum în sistemul de operare aveam o posibilitate de a vedea lista ultimilor fişiere cu care s-a lucrat. Din dreapta curso-rului începe introducerea textului. se tastează la fel ca la o maşină de scris mecanică. Singura posibilitate ca să nu se deschidă un fişier când îl accesăm în acest mod este ca fişierul din listă să fi fost accesat de pe o dischetă sau un CD-Rom. atunci. Pentru a încheia sesiunea de lucru avem 2 metode. la fel şi în Word avem un mod prin care putem vedea şi accesa unul din ultimele documente cu care s-a lucrat. La un text de dimensiuni mari (10-20 de pagini) chiar şi această metodă poate părea destul de lentă. Unul din primele lucruri cu care ne întâl-nim când lucrăm în Word este cursorul. Se merge pe opţiunea File. acesta se va deschide. se ţine apăsată tasta Shift şi se apasă scurt pe tasta corespunzătoare literei pe care dorim s-o introducem. ne indică linia respectiv coloana în care se află cursorul pe pagină. Putem anula comanda de închidere prin apăsarea pe butonul Cancel. încercând să scriem ceva. Atenţie! Dacă nu dăm un clic pe pagina la care am ajuns. Când am ajuns în locul dorit. iar ultimele două.

în primul dreptunghi alb scriem cuvântul pe care dorim să-l căutam (ca să activăm acel dreptunghi este suficient să dăm un clic pe el). Un alt mod de folosire al acestui stil este acela de a stabili de la început mărimea caracterelor şi apoi să scriem textul. dăm un clic pe butonul Find. Pentru a accesa butonul de modificare a mărimii. Găsirea şi înlocuirea unui cuvânt. Exact aşa cum ne-am obişnuit. Dacă dorim să schimbăm mărimea unor caractere. când ajungem la sfârşitul rândului. Dacă dorim o căutare doar într-o anumită zonă a textului. Pentru a salva un fişier. avem două posibilităţi: Cu ajutorul mouse-ului: dăm un clic pe opţiunea View din meniu. Operaţia de memorare a unui fişier se numeşte salvarea fişierului. avem nevoie să găsim un anumit cuvânt. tip Word) pe care dorim să-l salvăm. atunci mai înainte selectăm acea zonă şi apoi executăm operaţiile corespunzătoare căutării. la File name se pune numele fişierului pe care dorim să-l salvăm. se va trece automat la rândul următor. dăm un clic pe butonul Cancel. se va deschide o listă din care vom alege mărimea ce-o dorim pentru acel text. înclinată şi subliniată. şi la aceste trei moduri de scriere avem cele două moduri de execuţie: cu mouse-ul sau din tastatură. Se va folosi tasta Enter în momentul când se doreşte începerea unui nou paragraf. avem două taste la dispoziţie. Dacă dorim să renunţăm la comanda de salvare. vom selecta mai întâi textul. Apoi. Modificarea caracterului: mărime. deoarece. vom executa următoarele comenzi: 1. Pentru înlocuire avem operaţiuni asemănătoare. iar Save as type trebuie să fie tipul de fişier (în cazul nostru.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie rândului. Din fereastra ce se va deschide alegem opţiunea Save As. vom merge pe cu mouseul la bara de format. Salvarea unui document. apoi din fereastra ce se va deschide alegem opţiunea Find. În fereastra ce apare. iar tasta Delete să ştergem caracterele se sunt în dreapta cursorului. Tasta Backspace ne ajută să ştergem caracterele ce sunt în stânga cursorului. În Word se poate schimba mărimea caracterelor. apoi dăm un clic: pe săgeata din dreapta butonului pentru modificarea mărimii. Comenzile învăţate mai înainte dorim să le avem într-un fişier pe care să-l deschidem mai târziu pentru a repeta comenzile. Cu ajutorul tastaturii: ţinem apăsată tasta Ctrl şi apăsăm scurt pe tasta F. 8 . 2. La dreptunghiul din dreptul opţiunii Save înscriem locul unde dorim să salvăm fişierul. Accesăm opţiunea File din meniu. De multe ori. Dacă la un moment dat dorim să ştergem ceva din text. tip (font) şi aliniere. Scrierea îngroşată. Pentru aceasta avem comanda Find. Ca să accesăm această comandă. după scrierea unui text.

Distanţa între linii. distanţa între linii este de un rând. la meniu. Spacing şi Preview. putem da Ctrl-P). asemănător. având documentul deschis. Tot în bara de format mai avem şi butoanele de aliniere. Pentru a înţelege mai bine cum să creăm tabele.5 rânduri. O altă metodă de realizare a unui tabel este de a da un clic pe butonul pentru tabele. Se va deschide o nouă fereastră ce va conţine 4 zone: Alignment. apoi clic pe Insert Table. Dacă dorim să mai inserăm încă o linie. Dacă vrem să scriem la 1. o posibilă etapă ce ar putea urma ar fi să tipărim documentul realizat. Dăm un clic pe butonul OK. Tot pentru inserarea unei linii. mai întâi vom selecta textul pe care vrem să-l modificăm. scriem numărul 4. 9 . automat va apărea o nouă linie cu acelaşi număr de coloane ca restul tabelului. Dăm un clic pe opţiunea Table din meniu. Deplasarea în tabel. Tipărirea unui document. numărul de copii şi putem verifica de asemenea dacă tipul de imprimantă instalată este în concordanţă cu imprimanta pe care o avem. Implicit. şi scriem 5. 3. După ce am realizat toate modificările dorite.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Similar putem stabili tipul de font. Apoi. O altă metodă este aceea de a merge la opţiunea File apoi Print (pentru a deschide direct fereastra pentru tipărire. putem să mergem cu mouse-ul în tabel. să dăm un clic pe butonul specific. 2. inserarea de linii. Indentation. iar din fereastra ce va apărea să selectăm numărul de coloane şi linii ce-l dorim. vom explica prin exemple. Pentru început vom realiza un tabel cu cinci coloane şi patru linii: 1. vom da un clic pe săgeata din dreapta dreptunghiului şi vom selecta opţiunea dorită din fereastra ce se va deschide. În această fereastră putem specifica paginile pe care dorim să le tipărim. ştergem cu tasta Backspace numărul 2. O metodă directă ar fi ca. la opţiunea Number of rows. Crearea de tabele. În fereastra ce se va deschide vom selecta Paragraph. Pentru a modifica distanţa între linii în zona Spacing. dăm un clic pe Format. La opţiunea Number of columns: dăm un clic. În dreptunghiul de sub opţiunea Line spacing vom vedea că scrie Single (adică distanţa este la un rând). După ce am scris un document. dăm un clic pe butonul OK şi atunci comanda se va executa pentru porţiunea din text selectată. În zona Preview vom avea o vizualizare a comenzii efec-tuate. În cele ce urmează vom vorbi despre ultimele două zone. Pentru a modifica distanţa între rânduri. mergem la ultima celulă din dreapta jos şi apăsăm pe tasta Tab. dăm un clic dreapta şi din fereastra ce apare selectăm opţiunea de inserare linii.

nu numai ultima comandă. 2) similar cu editorul de texte Word. Aceasta se poate realiza fie din opţiunea Edit din meniu. să-i anulăm efectele. Mergem pe opţiunea Table din meniu. Uneori. în Word se pot anula comenzile ce au fost date de la ultima salvare a fişierului. Pentru o descriere mai amplă a statisticii realizate cu ajutorul computerului. În primul dreptunghi va trebui să avem caracteristica după care vrem să sortăm. este ca la pasul 2 să dăm un clic dreapta pe selecţie şi din fereastra ce rezultă să dăm un clic stânga pe opţiunea Merge Cells. folosind aceleaşi metode. trebuie să realizăm următorii paşi: 1. apoi Undo. vom vedea în fereastra ce apare la prima opţiune scris Undo Merge Cells). Mergând pe opţiunea Edit. O altă posibilitate este să dăm un clic pe butonul . Putem chiar anula comanda de anulare. Amintim că: 1) pentru a ne deplasa pe foaia de calcul. Pentru a uni două sau mai multe celule dintr-un tabel.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Sortarea unui tabel. O a treia posibilitate este să folosim combinaţia de taste Ctrl-Z. 2. atunci vom vedea că în locul celulelor selectate vom avea o singură celulă. IV. adică dacă am anulat comanda de unire a două celule să revenim totuşi şi să realizăm unirea celulelor folosind comanda Redo. dăm un clic pe opţiunea Header Row. Dacă am realizat corect aceşti doi paşi. În special vom insista pe modul de lucru cu formule. iar în dreapta opţiunea de sortare: Ascending sau Descending. apoi pe Merge Cells. În al doilea dreptunghi vom avea tipul datelor. recomandăm consultarea unui manual de statistică. O altă metodă. intrând puţin şi în noţiuni simple de statistică ce se pot rezolva cu ajutorul Excel-ului. 10 . Dacă avem cap de tabel. Selectăm celulele pe care dorim să le unim. dorim să revenim asupra ei. după realizarea unei comenzi. ceva mai rapidă. În general. putem vedea ce comandă putem anula (de exemplu. UTILIZAREA EXCEL-ULUI Expunem aici doar acele noţiuni din Excel necesare sociologiei şi psihologiei. în partea de sus a ferestrei de sortare avem opţiunea Sort By. putem folosi grupul de patru săgeţi. dăm un clic pe butonul OK şi se va realiza sortarea. dăm un clic oriunde în tabel. Anularea ultimei comenzi. Apoi. să zicem că am unit două celule. iar din fereastra ce apare vom da clic pe opţiunea Sort. şi aici putem scrie îngroşat. Pentru sortarea unui tabel. Mergem în meniu la opţiunea Table. Folosind această metodă. Putem anula mai multe comenzi. înclinat sau subliniat. După ce am realizat toate aceste comenzi. Unirea a două celule dintr-un tabel.

dăm un clic dreapta şi din fereastra ce apare alegem opţiunea „Rename”. iar în celulă vom avea rezultatul formulei. – mergem pe „Sheet1”. o putem activa prin apăsarea tastei NumLock ce se află în colţul din stânga sus a grupului de taste. O altă bară importantă este bara de stare: Ceea ce ne interesează la această bară este ca opţiunea NUM să fie activă (să existe pe bară). Dacă introducem o formulă în bara de formule vom avea scrisă formula. Apoi. Similar cu procedeul de la Word. nume care să apară în loc de Sheet1. Aceasta se realizează ducând cursorul până la îmbinarea dintre etichetele celulelor. Dacă dorim să dăm un nume foii. Trecerea la o altă foaie de lucru. În partea dreaptă avem locul unde se vede ceea ce este în celulă. avem două posibilităţi: – dăm un dublu clic pe „Sheet1”.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Bara de formule. De exemplu. dacă din greşeală în loc de „10” vom tasta cifra „1” şi litera „O”. Apăsăm pe tasta „Delete” şi apoi scriem de la tastatură denumirea dorită. Alinierea în celule. atunci ceea ce se vede în celulă este şi ceea ce vom avea în bara de formule. putem şi aici să facem selecţii. şi nu una de tip număr (la anumite formule această greşeală poate duce la un re-zultat incorect sau la afişarea unui mesaj de eroare). Dacă datele introduse sunt de tip caracter. fie dăm un dublu-clic şi atunci coloana îşi va modi-fica lăţimea astfel încât să cuprindă tot textul din celulele din acea co-loană. Bara de stare. Această informaţie este utilă când dorim să verificăm dacă am introdus datele corect. Selecţia unor celule. Pentru modificare avem două metode: fie mişcăm mouse-ul până la dimensiunea dorită. În cazul când aceasta este activă. avem mai multe foi pe care putem scrie datele. atunci „1O” se va alinia la stânga. Dacă nu am modificat alinierea în celule de la butoanele din meniu. atunci modul în care se aliniază datele în celulă poate reprezenta un indiciu despre tipul datelor: – datele de tip caracter se aliniază la stânga. putem introduce numerele din partea dreaptă a tastaturii. de la tastatură introducem denumirea dorită. în Excel. 11 . Dacă nu este activă. – datele de tip număr se aliniază la dreapta. ducem mouse-ul în partea de jos a paginii şi dăm un clic pe foaia nouă pe care dorim s-o deschidem. Dacă suntem pe foaia 1 şi dorim să trecem pe foaia 2. ceea ce ne va indica faptul că pentru computer avem o dată de tip caracter. Denumirea se va selecta. Aici însă ceea ce se va selecta este celula. Modificarea dimensiunii unei coloane. Un lucru important îl reprezintă bara de formule (Formula Bar): În partea stângă a acestei bare avem scrisă celula care este selectată şi în care se va scrie formula. În josul paginii.

Cel de-al doilea buton este pentru a scrie date de tip procent. mai avem ridicarea la putere: 52 se scrie 5^2. fie o foaie ca aceea de mai jos: 1 A 12 B 12 12 C D . atunci vom scrie: =A1+A2. referindu-ne la eticheta celulei. Modul de introducere a datelor. 2) similar cu operaţiile de mai sus. Pentru a introduce o formulă. Simboluri pentru cele patru operaţii. Pentru aceasta vom folosi comanda „Go to”. În fereastra ce va apărea se va tasta adresa celulei în care dorim să ajungem. trebuie să punem mai întâi semnul egal. De exemplu. date numerice. Forma numerelor. Modul de introducere al operaţiilor matematice.→ scădere * → înmulţire / → împărţire În afară de aceste operaţii. cu singura diferenţă că în loc să apăsăm tasta F5 folosim combinaţia de taste Ctrl-G. În fiecare celulă putem avea următoarele tipuri de date: text. În timpul lucrului într-o foaie de calcul s-ar putea să avem nevoie să ajungem cu cursorul direct la o anumită celulă. Pentru a introduce o formulă în Excel.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Deplasarea rapidă la anumite celule. Ultimele 2 butoane sunt pentru modificarea numărului de zecimale: mărirea. iar în celulă va apărea rezultatul calculului. formule sau funcţii. Un alt mod de folosire a formulelor este acela de a face calcule cu valorile din celule. pentru computer ele neavând nici o relevanţă. În general. celulele în care avem text ne ajută pentru a înţelege mai bine ceea ce este scris în foaia de calcul. Execuţia acestei comenzi se poate realiza în două moduri: 1) se apasă pe tasta „F5”. De exemplu. respectiv micşorarea numărului de zecimale. Dăm Enter. iar cel de-al treilea buton este pentru scrierea numărului astfel încât să avem separatori pentru mii şi numărul să aibă 2 zecimale. Pentru operaţiile în Excel avem următoarele taste specifice fiecărei operaţii: + → adunare . Putem să modificăm forma numerelor în Excel cu ajutorul următorului grup de taste: Primul din stânga este pentru a scrie date de tip valutar. ce se află pe primul rând al tastaturii. se pune întâi semnul „=” apoi se scrie formula. dacă dorim să adunăm ceea ce avem în celula A1 cu ceea ce avem în celula A2 şi dorim să scriem rezultatul în celula A3.

b5) Răspuns Răspuns max min b1. pe când în coloana B vom schimba doar conţinutul celulelor B1 şi B2. la medie. după care apăsăm pe tasta Enter. rezultatul din căsuţa A4 fiind acelaşi. este mai convenabil să folosim o altă metodă. unde PCel este prima celula din şirul celor care trebuie adunate şi UCel este ultima celulă din şirul celulelor ce trebuie adunate. Dacă o celulă e liberă sau de formă text nu e contorizată. Calculează media unor valori din celulele selectate. respectiv minimul dintr-un şir de celule. fie să scriem =B1+B2. A2. Exemple de min Exemple de max =min (b1:b4) =min (b1:b4. B3 şi 100 100) =Count (B1. b5) =max (b1:b4) =max (b1:b4. b3) =max (b1.B2.B3. reali-zează suma unor numere. B3 =Count (B1:B3. B5) B1.b3. =12+25. Dacă dorim să facem o altă adunare în coloana A. b3) =min (b1. rezultatul din B4 schimbându-se automat. putem rescrie conţinutul peste ceea ce era deja scris în celulă. Aşa cum se poate deduce din denumire. Forma funcţiei Celulele cu care lucrează =Count (B1:B3) B1. în cazul când într-o celulă avem o formulă mai complicată în care trebuie să modificăm doar un termen. 100) =min (b2. nu mai obţinem mesaj de eroare. B4 =Count (B1. B3) B1. 100) =max (b2.B1.b4 30 10 B1. ci pur şi simplu celulele cu text sunt citite ca fiind celule goale. B3 30 20 B1. putem fie să scriem în căsuţa A4. Sintaxa ei este: sum(PCel:UCel).B4 100 10 şi 100 B1. – Un alt mod de a calcula suma este: mergem în căsuţa B6 şi cu mouse-ul dăm un clic pe semnul Σ. B5 Răspuns 3 4 2 1 1 13 . B4) B1. iar computerul va afişa direct formula sumei pentru căsuţele B1:B5.b2. trebuie să schimbăm conţinutul căsuţelor A1. Pentru a modifica conţinutul unei celule. A4. Funcţia AVERAGE. B2. Funcţiile MAX şi MIN. B2. Numără (contorizează) numărul de celule ce sunt folosite. B3 =Count (B1. B5 10 10 Celulele Funcţia COUNT. Prin apăsarea tastei F2 „intrăm” în formulă şi putem să ne deplasăm prin ea cu ajutorul uneia din tastele cu săgeţi. Însă. Funcţia SUM. dacă în şirul de celule avem şi celule text. Aceste funcţii calculează maximul. – spre diferenţă de sumă.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie A B C D 2 25 25 3 Suma(25+12) Suma(B1+B2) 4 37 37 Pentru a aduna numerele 12 şi 25.

pentru a înţelege mai bine datele dintr-un tabel. cu nota 5 – 5 elevi. cu nota 10 – 3 elevi. vom scrie aceste rezultate într-o foaie de calcul: 14 .Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Dacă dorim să numărăm şi celulele text se va folosi funcţia counta în loc de count. Realizarea unei diagrame. rezultatele unui test pot fi analizate foarte uşor dacă le punem într-un grafic în care avem pe axa Ox numărul de elevi. De exemplu. În primul rând. cu nota 9 – 4 elevi. Dorim să realizăm un grafic care să ne ajute la analiza rezultatelor testului. Pentru diferite tipuri de clase putem avea următoarele tipuri de grafice: pentru o clasă sub medie: 10 9 8 7 nr. cu nota 7 – 4 elevi. cu nota 6 – 2 elevi. avem nevoie să trasăm grafice. Adeseori.elevi 8 9 10 Desigur. iar pe axa Oy notele. graficele au o paletă mai largă de aplicaţii practice. Să luăm un exemplu şi să vedem efectiv modul de realizare a unui grafic: Fie următoarele rezultate la un test: cu nota 4 – 3 elevi.elevi 6 5 4 3 2 1 0 4 5 6 note 7 8 9 10 pentru o clasă cu rezultate bune: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 4 5 6 7 note nr. cu nota 8 – 3 elevi.

La titlu vom scrie Rezultate test. adică fereastra în care se indică sursa de unde se vor lua valorile pentru grafic şi forma graficului. Avem acum fereastra Chart Wizard – Step 3 of 4 – Chart Options. Implicit. vom avea scris =Sheet1!$B$1.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie A B C 1 Note Nr.elevi. 4. 15 . Dacă am făcut selecţia bine la început. iar în dreapta. Vom alege pe cel cu linii curbe (pe rândul al doilea în dreapta). şi unde să fie plasată. ele vor fi numerotate. iar în dreptul lui Y Values vom avea scris =Sheet1!$B$2:$B$8. Titles – dacă dorim. 3. Se foloseşte când avem mai multe serii de numere de repre-zentat. Axes – stabileşte dacă dorim să avem numerotate axele. adică acea etapă în care stabilim opţiunile de scriere pentru grafic. dăm un clic pe butonul Next din partea de jos a ferestrei sau putem apăsa tasta Enter. Pentru exemplu nostru. în dreptul lui Name. până când aceasta va rămâne liberă. fereastră din care trebuie să alegem tipul de grafic. Ducem săgeata mouse-ului sus în bara de butoane şi dăm un clic pe butonul pentru diagrame. dăm un clic pe partea de sus a ferestrei acolo unde scrie Series. liniile stabilite implicit sunt suficiente. Apoi. Va apărea o fereastră intitulată Chart Wizard – Step 1 of 4 – Chart Type. cel mai indicat este cel de tipul XY(Scatter). aici nu ar trebui să mai scriem nimic. iar la axa Oy vom scrie Note.elevi 2 4 3 3 5 6 4 6 2 5 7 5 6 8 4 7 9 2 8 10 1 Selectăm celulele de la A1 la B3. 2. În partea de sus avem mai multe butoane: 1. dacă o dorim. În stânga acestei părţi ar trebui să avem scris denumirea Nr. vom da un clic pe căsuţa de lângă opţiunea Show legend. în dreptul lui X Values vom avea scris =Sheet1!$A$2:$A$8. Fereastra o să se modifice în partea din mijloc (cea de sub grafic). A apărut fereastra Chart Wizard – Step 2 of 4 – Chart source Data. Legend – se referă la legenda graficului. având doar o singură serie. elevi. În partea dreaptă vom avea exemple de grafice de tipul XY. De obicei. putem pune un titlu graficului şi putem scrie ceva în dreptul axelor Ox şi Oy. Apoi dăm un clic pe butonul Next din partea de jos a ferestrei sau putem apăsa tasta Enter. Pentru a verifica dacă datele sunt bine selectate. Gridlines – stabilim dacă dorim linii suplimentare în dreptul gradaţiilor axelor. la axa Ox vom scrie nr. În acest caz.

aleg opţiunea None. apăsăm pe opţiunea Show labels. adică pe aceeaşi foaie cu tabelul. Data labels – dacă dorim ca pe grafic să apară valorile de la fiecare notă. apăsăm pe opţiunea Show value. As object in. de elevi. iar la căsuţa Y Values scriem =b2:b8. – Ultima fereastră Chart Wizard – Step 4 of 4 – Chart Location este cea în care stabilim unde să apară graficul: As new sheet. Comenzi rapide sub Windows Comenzi rapide de la tastatură generale • • • • • • CTRL+C (Copiere) CTRL+X (Decupare) CTRL+V (Lipire) CTRL+Z (Anulare) DELETE (Ştergere) SHIFT+DELETE (Ştergerea definitivă a elementului selectat fără a-l plasa în Coşul de reciclare) CTRL în timp ce se glisează un element (Copierea elementului selectat) CTRL+SHIFT în timp ce se glisează un element (Crearea unei comenzi rapide pentru elementul selectat) • • 16 . Dacă dorim să apară nr. În cazul acesta. unde la căsuţa X Values scriem =a2:a8.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie 5. dăm un clic pe butonul Next din partea de jos a ferestrei sau putem apăsa tasta Enter. adică să nu scrie nimic pe grafic. adică pe o foaie separată. V. Apoi. Chart Wizard – Step 2 of 4 – Chart source Data. Alegem opţiunea pentru o foaie separată şi obţin următorul grafic: 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 4 5 6 7 8 9 10 Observaţie: nu este obligatoriu să selectăm de la început datele pe care le vom folosi pentru a trasa graficul. Putem face aceasta şi la pasul 2.

Facultatea de Sociologie – Psihologie • • Informatică aplicată în Psihologie Tasta F2 (Redenumirea elementului selectat) CTRL+SĂGEATĂ LA DREAPTA (Deplasarea punctului de inserare la începutul cuvântului următor) CTRL+SĂGEATĂ LA STÂNGA (Deplasarea punctului de inserare la începutul cuvântului anterior) CTRL+SĂGEATĂ ÎN JOS (Deplasarea punctului de inserare la începutul paragrafului următor) CTRL+SĂGEATĂ ÎN SUS (Deplasarea punctului de inserare la începutul paragrafului anterior) CTRL+SHIFT cu oricare dintre tastele săgeată (Evidenţierea unui bloc de text) SHIFT cu oricare dintre tastele săgeată (Selectarea mai multor elemente dintr-o fereastră sau de pe desktop. sau selectarea textului dintr-un document) CTRL+A (Selectare totală) Tasta F3 (Căutarea unui fişier sau folder) ALT+ENTER (Vizualizarea proprietăţilor pentru elementul selectat) ALT+F4 (Închiderea elementului activ sau închiderea programului activ) ALT+ESC (Circulare prin elemente în ordinea în care s-au deschis) ALT+Litera subliniată dintr-un nume de meniu (Afişarea meniului corespunzător) Litera subliniată dintr-un nume de comandă sau meniu deschis (Efectuarea comenzii corespunzătoare) Tasta F10 (Activarea barei de meniu a programului activ) SĂGEATĂ LA DREAPTA (Deschiderea meniului următor de la dreapta sau deschiderea unui submeniu) SĂGEATĂ LA STÂNGA (Deschiderea meniului următor de la stânga sau închiderea unui submeniu) ESC (Revocarea activităţii curente) SHIFT când se introduce un CD-ROM într-o unitate CD-ROM (Împiedicarea redării automate a CD-ROM-ului) CTRL+SHIFT+ESC (Deschiderea Managerului de activităţi) SHIFT+F10 Deschiderea unui meniu de comenzi rapide pentru elementul selectat (este echivalent cu clic cu butonul din dreapta pe un obiect) CTRL+ESC: Deschiderea meniului Start (se utilizează tastele SĂGEATĂ pentru a selecta un element) • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 17 .

redimensiona. apăsaţi din nou SHIFT+F8. dacă opţiunea activă este un grup de butoane de opţiune) 18 • • . În acest mod se pot utiliza tastele săgeată pentru a deplasa un cursor fără a schimba selecţia. atunci când este afişată caseta de dialog Notepad Căutare. ALT+F6 comută între caseta de dialog Căutare şi fereastra principală Notepad) Comenzi rapide de la tastatură pentru casete de dialog Dacă apăsaţi SHIFT+F8 în casetele listă cu selecţie extinsă. Apăsaţi CTRL+BARĂ DE SPAŢIU sau SHIFT+BARĂ DE SPAŢIU pentru a ajusta selecţia. • • • • • CTRL+TAB (Deplasare înainte prin file) CTRL+SHIFT+TAB (Deplasare înapoi prin file) TAB (Deplasare înainte prin opţiuni) SHIFT+TAB (Deplasare înapoi prin opţiuni) ALT+Literă subliniată (Efectuarea comenzii corespunzătoare sau selectarea opţiunii corespunzătoare) ENTER (Efectuarea comenzii pentru opţiunea activă sau butonul activ) Tastele săgeată (Selectarea unui buton. maximiza sau închide fereastra) • • • • • • ALT+. deplasa. redimensiona. minimiza. Pentru a revoca modul de selecţie extins.Facultatea de Sociologie – Psihologie • Informatică aplicată în Psihologie CTRL+ESC sau ESC: Selectarea butonului Start (se apasă TAB pentru a selecta bara de activităţi sau se apasă SHIFT+F10 pentru un meniu contextual) CTRL+SHIFT+ESC: Deschide Manager activități Windows ALT+SĂGEATĂ ÎN JOS: Deschiderea unei casete listă verticale ALT+TAB: Comutare la alt program în execuţie (se ţine apăsată tasta ALT.(ALT+cratimă): Afişarea meniului Sistem al ferestrei fiu a interfeţei pentru documente multiple (MDI) (din meniul Sistem al ferestrei MDI se poate restaura. maximiza sau închide fereastra fiu) • • CTRL+F4: Închiderea ferestrei curente de interfaţă pentru documente multiple (MDI) ALT+F6: Comutare între mai multe ferestre din acelaşi program (de exemplu. deplasa. Modul de selecţie extins se revocă singur atunci când deplasaţi focalizarea la alt control. minimiza. apoi se apasă tasta TAB pentru a vizualiza fereastra de comutare activităţi) SHIFT: Prin apăsarea şi menţinerea apăsată a tastei SHIFT în timp ce se introduce un CD-ROM se evită caracteristica de executare automată ALT+BARĂ DE SPAŢIU: Afişarea meniului Sistem al ferestrei principale (din meniul Sistem se poate restaura. activaţi modul de selecţie extins.

Facultatea de Sociologie – Psihologie • Informatică aplicată în Psihologie BACKSPACE (Deschiderea unui folder cu un nivel mai sus. dacă este selectat un folder în caseta de dialog Salvare ca sau Deschidere) Comenzi rapide de la tastaturile Microsoft Natural Keyboard • • • • • • • • • • • • • Sigla Windows (Afişarea sau ascunderea meniului Start) Sigla Windows+BREAK (Afişarea casetei de dialog Proprietăţi sistem) Sigla Windows+M (Minimizarea tuturor ferestrelor) Sigla Windows+SHIFT+M (Restaurarea ferestrelor minimizate) Sigla Windows+E (Deschidere Computerul meu) Sigla Windows+F (Căutarea unui fişier sau folder) CTRL+Sigla Windows+F (Căutare computere) Sigla Windows+F1 (Afişare Ajutor Windows) Sigla Windows+R (Deschiderea casetei de dialog Executare) Sigla Windows+U (Deschidere Manager utilitare) Siglă Windows+E: Explorator Windows Siglă Windows+D: Minimizare totală a ferestrelor deschise şi afişare desktop CTRL+Siglă Windows+TAB: Deplasarea focalizării de la Start la bara de instrumente Lansare rapidă. la bara de stare a sistemului (se utilizează SĂGEATĂ LA DREAPTA sau SĂGEATĂ LA STÂNGA pentru a deplasa focalizarea la elementele din bara de instrumente Lansare rapidă şi bara de stare a sistemului) • Siglă Windows+TAB: Circulare prin butoanele barei de activităţi Microsoft Natural Keyboard instalată cu software IntelliType Siglă Windows+L: Logoff Windows Siglă Windows+P: Pornire Manager imprimante Siglă Windows+C: Deschidere Panou de control Siglă Windows+V: Pornire Clipboard Siglă Windows+K: Deschiderea casetei de dialog Proprietăţi tastatură Siglă Windows+I: Deschiderea casetei de dialog Proprietăţi mouse Siglă Windows+A: Pornire Opţiuni de accesibilitate (dacă sunt instalate) Siglă Windows+BARĂ DE SPAŢIU: Afişarea listei de taste de comenzi rapide Microsoft IntelliType Siglă Windows+S: Comutare între activare şi dezactivare CAPS LOCK Comenzi rapide de la tastatură pentru Windows Explorer END (Afişarea părţii de jos a ferestrei active) HOME (Afişarea părţii de sus a ferestrei active) 19 • • • • • • • • • • • .

Facultatea de Sociologie – Psihologie • Informatică aplicată în Psihologie NUM LOCK+semnul asterisc (*) (Afişarea tuturor subfolderelor de sub folderul selectat) NUM LOCK+semnul plus (+) (Afişarea conţinutului folderului selectat) NUM LOCK+semnul minus (-) (Restrângerea folderului selectat) CTRL+B (Deschiderea casetei de dialog Organizare Preferinţe) CTRL+E (Deschiderea barei Căutare) CTRL+F (Pornirea utilitarului Găsire) CTRL+H (Deschiderea barei Istoric) CTRL+I (Deschiderea barei Preferinţe) CTRL+L (Deschiderea casetei de dialog Deschidere) CTRL+O (Deschiderea casetei de dialog Deschidere. Comenzi rapide de la tastatură pentru fereastra principală MMC (Microsoft • • • • • • • • • • • • • • • Management Console) • • • • • • • • • • • • • • CTRL+N (Deschiderea unei console noi) CTRL+S (Salvarea consolei deschise) CTRL+M (Adăugarea sau eliminarea unui element de consolă) CTRL+N (Deschiderea unei ferestre noi) ALT+A (Afişarea meniului Action) ALT+V (Afişarea meniului View) ALT+F (Afişarea meniului File) ALT+O (Afişarea meniului Favorites) ALT+semnul minus (-) (Afişarea meniului ferestrei pentru fereastra consolei active) SHIFT+F10 (Afişarea meniului de comenzi rapide Action pentru elementul selectat) Tasta F1 (Deschiderea subiectului de Ajutor. pentru elementul selectat) Tasta F5 (Actualizarea conţinutului tuturor ferestrelor consolei) CTRL+F10 (Maximizarea ferestrei consolei active) CTRL+F5 (Restaurarea ferestrei consolei active) 20 .din minitastatura numerică: Restrângerea selecţiei curente. dacă există. aceeaşi cu CTRL+L) CTRL+P (Deschiderea casetei de dialog Imprimare) CTRL+R (Actualizarea paginii Web curente) CTRL+W (Închiderea ferestrei curente) * din minitastatura numerică: Extindere completă sub selecţia curentă + din minitastatura numerică: Extinderea selecţiei curente .

dacă există. timp de cinci secunde: Comutare între activare şi dezactivare TasteComutare ALT stânga+SHIFT stânga+NUM LOCK: Comutare între activare şi dezactivare TasteMaus ALT stânga+SHIFT stânga+PRINT SCREEN: Comutare între activare şi dezactivare contrast • • • • puternic 21 . această comandă rapidă închide consola) Combinaţiile de taste ale programelor Windows • • • • CTRL+B: Aldin CTRL+U: Subliniat CTRL+I: Cursiv Pentru a copia un fişier Se apasă şi se ţine apăsată tasta CTRL în timp ce se glisează fişierul în alt folder. închiderea folderului curent şi a tuturor folderelor părinte Controlul proprietăţilor • • • • • • CTRL+TAB/CTRL+SHIFT+TAB: Deplasarea prin filele de proprietăţi Comenzi rapide de accesibilitate Apăsarea de cinci ori a tastei SHIFT: Comutare între activarea şi dezactivarea TasteAdezive Apăsarea şi ţinerea apăsată a tastei SHIFT din dreapta. Control pentru comenzi rapide/folder general • F4: Selectarea casetei Salt la alt folder şi deplasarea în intrările din casetă (dacă bara de instrumente este activă în Exploratorul Windows) F6: Deplasarea prin panourile din exploratorul Windows CTRL+Z: Anularea ultimei comenzi CTRL+A: Selectarea tuturor elementelor din fereastra curentă BACKSPACE: Comutarea la folderul părinte SHIFT+clic+butonul Închidere: Pentru foldere. pentru elementul selectat) CTRL+F4 (Închiderea ferestrei consolei active Când o consolă are numai o singură fereastră de consolă. Pentru a crea o comandă rapidă Se apasă şi se ţin apăsate tastele CTRL+SHIFT în timp ce se glisează un fişier în desktop sau într-un folder.Facultatea de Sociologie – Psihologie • Informatică aplicată în Psihologie ALT+ENTER (Afişarea casetei de dialog Properties. timp de opt secunde: Comutare între activare şi dezactivare TasteFiltrare Apăsarea şi ţinerea apăsată a tastei NUM LOCK.

fără a ridica pretenţii materiale sau de altă natură. înregistrarea şi găzduirea acestuia Alegerea unui nume de domeniu Deşi ni se pare.Să nu conţină înţelesuri rasiste.5. În felul acesta veţi accesa direct sursa. la adresa http://www. În plus rotld dispune de un registru unuic. Dacă este destinat în mare parte pentru vizitatorii din România. Să aibe un înţeles clar (mare atenţie! .sociologie-psihologie. poate cea mai simplă problematică în raport cu munca pe care o vom depune cu construirea site-ului. fără să vă complicaţi cu intermediari. The abstract is typically a short Whois abstract of rapid dacă numele domeniului este summary disponibil sau a fost înregistrat de altcineva).rotld. Numele să fie cât mai scurt posibil şi să fie cât mai uşor de memorat.ro constituie drept de proprietate al coautorului Alexandru Dumitru pe care acesta îl foloseşte în scop pur Academic.org. să vizitaţi direct sursa – Romanian Top Level Demain la adresa http:www. lucrurile nu stau deloc aşa.ro sau .20 pus la dispoziţie de către joomla.ro. Type the abstract of the .accesarea rotld.demararea procedurii de înregistrare prin completarea unor formulare. La alegerea denumirii trebuiesc avute în vedere următoarele elemente: • • • • • • Grupul ţintă spre care este îndreptat site-ul. document here. Alegerea unui nume de domeniu. să aibă extensia . 3 Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operational Dezvoltarea Resurselor Umane 20072013 Investește în oameni! 22 . cratimă sau să fie adăugate numere în locul literelor.eliberarea facturii de plată în urma achiziţionării domeniului. Înregistrarea şi găzduirea unui domeniu Vă recomand. Să nu conţină diacritice. naţional în care sunt stocate denumirile domeniilor . The abstract is typically a short summary of the contents Crearea acestui capitol are la bază Instrumentul Joomla! 1.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie VI. capitolul este unul original şi nu reprezintă o traducere. Content Management System3 6. Alegereaa 4 sau 5 denumiri (este posibil în cazul în care alegem doar o denumire ca aceasta să nu fie disponibilă). Procedura de înregistrare.1.joomla.ro. Subdomeniul http://exemplu.căutarea în baza de date [Type the(vom afla the document here.com pentru cei din afară. of the contents of the document.org/. .] . respectiv cumpărare este următoarea: . xenofobe sau să aducă atingere anumitor categorii de grupuri sau persoane). of the document. în momentul în care doriţi să cumpăraţi un domeniu.

un preţ mic iniţial poate să se transforme în unul foarte mare pe parcurs. specificânduse acest lucru în contract.5. Găzduirea domeniului La găzduirea domeniului trebuie să fim atenţi la: a. ni se vor comunica de către acesta nişte name-servere5 ce vor fi la rândul lor comunicate printr-un formular celui de la care am achiziţionat domeniul. .3 Joomla! instalare locală (pe calculatorul de acasă) 4 5 Cerinţă recomandată 5.2. . cu un provider.html 23 ip.xx şi un nume asignat acelui Cerinţe conform http: www. antivirus etc. c.spaţiul de stocare pe serverul providerului (limitat sau nelimitat).20 CMS-ul Joomla! are la bază LINUX. Vizibilitate Deşi cazurile sunt rare. Cum să construieşti un site Joomla!. hosting site-uri şi proiecte online.soluţia pentru nonprogramatori Cerinţe minime pentru instalarea Joomla!1. MySQL şi PHP. .numărul de baze SQL.softuri automate de mentenenţă şi protecţie a site-ului (instalare.ro este achitat o singură dată. trebuie să ne asigurăm că site-ul funcţioneză şi din altă ţară spre exemplu.dacă serverul este dedicat sau împărţit cu alţi utilizatori.ro.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie În principiu domeniul .joomla. 6. După încheierea contractului de hosting. Suport .19x. Presupunând că aţi parcurs această etapă. .ro). b. Cerinţele6 pentru serverul în care vom instala Joomla sunt: Soft Cerinţă minimă PHP 4.2+ 4.org/tehnical-requirements.3. . 6 . Preţ – sintagma „cu cât mai ieftin cu atât mai bine” nu este întotdeauna cea mai potrivită alegere. back-up. pasul următor fiind găsirea unui provider4 pentru găzduirea acestuia.numărul de adrese de mail (nume domeniu. fiind valabil pe viaţă.furnizor de servicii de găzduire. aveţi factura care atestă achiziţionarea domeniului.76.1x 2. APACHE.23 Apache 1. Nameserver este un serviciu cu rol de legătură dintre un ip gen 82. oferite de provider. în cazul nostru rotld. antispam. deşi undeva în subsolul acestuia apare o clauză de schimbare a statutului în funcţie de legislaţia în vigoare.suport PHP.).x+ Internet provider .10 MySql 3. MySQL.

com/en/ de unde vom descărca pachetul WAMP (WINDOWS. Observăm faptul că pe bara de stare.2. apăsăm click pe opţiunea start WampServer. MYSQL.1). se trece la stabilirea locaţiei de instalare (în cazul nostru c:/wamp) şi parametrii pentru PHP mail (recomand să fie lăsaţi default) (vezi fig 6.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Pasul 1: este de a merge la joomla. Pasul 3: Vom lăsa în execuţie pachetul WampSever 2. PHP).org şi a descărca versiunea arhivată Joomla_1. – Fereastra de lansare in execuţie WampServer Fig.0i. APACHE. 6.exe (vezi fig.wampsever.). Vizualizare parametrii Php Pasul 4: În meniul de start al sistemului de operare Windows găsim WampServer.20Stable-Full-Package. 6.zip. după acceptarea termenului de licenţiere.6. Fig.1.2. Pasul 2: De la adresa http://www. acolo unde 24 .5.

6. 6. Atenţie! După introducerea în câmpul Create new database a denumirii şi acţionarea butonului Create. 6. 6.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie avem afişat ceasul calculatorului avem un nou icon.).4. 25 .3. Tot în acest folder dezarhivăm conţinutul pachetului prezentat la Pasul 6: Ne întoarcem în browser şi tastăm http:/localhost/phpmyadmin/ de unde vom crea şi prima bază de date ce va avea denumirea “bază-joomla” (fig.).5). Vizualizarea conţinutului instalat .mergem în directorul c:/wamp/www unde vom redenumi singurul fişier găsit. (fig.php în index134.php.3. vom părăsi următoarea fereastră deschisă prin închiderea browserului. Click stânga pe acest icon şi vom accesa pe rând opţiunile StartAllServices şi Put Online (fig. Fig. din index.4. Fig. 6. Fereastra icon-ului din bara de stare Pasul 5: Deschidem un browser şi tastăm la adresa http:/localhost/ pentru a vedea dacă instalarea a fost făcută cu succes.

prin ferestrele Pre-installation check şi License. unde vom introduce din nou adresa http://localhost. Lăsăm la limbă enUS-English (US) şi apăsăm Next (vezi fig.5.Database Type. 6.root7 .Username.6. – Prima fereastră de instalare Joomla! 7 Întrucât atunci când am creat baza de date nu am stabilit un user şi o parolă. folosim implicit userul root 26 . Derulăm mai departe apăsând butonul Next.7): . – Crearea bazei de date Pasul 7: Redeschidem browserul.rămâne necompletat -Database Name.6.lăsăm mysgl . În acest moment trebuie să ne apară prima fereastră de instalare Joomla!.6.6).Password.baza_joomla (vezi Pasul 6) Fig.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Fig. 6.Hostname-localhost . În fereastra Database introducem următoarele (vezi fig.

Instalarea pe server În linii mari procedura de instalare este asemănătoare cu cea de pe calculatorul personal cu următoarele precizări: 27 . adresa de email şi parola de administrare vezi fig. pană la fereastra Configuration. unde vom introduce numele site-ului.8. – Fereastra Configuration La final ne este comunicat numele de utilizator.6.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Fig. 6.7. Fig. 6. – Fereastra Database Parcurgem mai departe cu next fereasta FTP Configuration fără a aduce completări. Pentru aceasta este suficient să mergem în locaţia c:/wamp/www şi să ştergeţi folderul Installation. în cazul nostru admin şi suntem invitaţi să ştergem documentele de instalare.8. În acest moment dacă introducem în browser adresele http://localhost (pentru front-end) şi http://localhost/administrator (pentru back-end) vom vizualiza un site complet funcţional.

vom avea un site online. folder ce conţine imaginile cu care se lucrează în Joomla!. denumită Control Panel (panou de control) conţine iconuri (scurtături către partea de management a site-ului) şi date generale despre site. Article Manager.în această bază de date trebuie creat un user şi o parolă cu drepturi depline. va ţine minte userul şi parola pentru a putea fi folosite ulterior în procesul de instalare Joomla!.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie .3. User Manager. Media Manager. .utilizatorul trebuie să se autentifice pe domeniul găzduit de provider (va folosi un user şi o parolă oferite de provider).ro reprezintă denumirea şi metoda aleasă de utilizator 28 .din această locaţie putem manageriza meniurile din site.lista categoriilor din site. 8 . Category Manager.site. Front Page Number.de aici pot fi managerizate toate articolele.în cazul în care este folosită această component.oferă posibilitatea utilizatorului de a adăuga un articol. Global Configuration. Fereastra deschisă aşa cum se vede în figura 6. Language Manager.managementul articolelor în site. Rolul acestor iconuri este următorul: Add New Article.după încărcarea fişierelor. . iar după introducerea user-ului şi a parolei ne apare interfaţa Joomla! Administrator.prin accesarea acestei ferestre avem posibilitatea de a instala traduceri în limba română atât pentru partea de administrare cât şi pentru site.va căuta Databases şi va da un click pe Mysgl Databases unde va crea o bază de date. urmând aceeaşi procedură ca la intalarea Joomla! pe calculator.ro/administrator8.9. se poate realize managementul pentru layout-ul paginii de început al site-ului.configurări globale. Section Manager. . .unde site. 6.fereastra prin intermediul căreia utilizatorul are acces la folderul Media. Panoul de administrare Joomla! După instalarea site-ului pasul pe care îl recomand este de a accesa panoul de administare www. Menu Manager.face posibilă vizualizarea şi managementul listei secţiunilor siteului.va descărca pachetul de instalare şi va avea (uploada) documentele dezarhivate pe server în funcţie de situaţie în public_html sau în htdocs.

sunt regăsite submeniurile Article Manager. contacte etc.meniurile din site Content . Global Configuration şi Logout reprezentând în genere partea de configurare a site-ului managementul utilizatorilor.lista meniurilor în site. 29 .oferă informaţii cu privire la utilizatorii legaţi în site. User Manager. Menu Stats. Components . 6. Article Trash. Fig.afişează cele mai vizualizate articole.cuprinde o listă cu ultimele 10 articole adăugate. Media Manager.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie În prima fereastră de administrare mai sunt afişate şi următoarele butoane: Logged in Users.aici veţi găsi pede o parte. Section Manager. de organizare a documentelor media şi configuraţii globale. Menus. Category Manager. – Panoul de control Joomla Meniul Joomla! Este structurat în următoarele categorii: Site . Popular. Recent added Articles . ordonate în funcţie de numărul de accesări.informaţii cu privire la securitatea Joomla! Şi modalităţi de rezolvare a breşelor de securitate.9. Front Pager Mnager. Joomla! Security Newsfeed. toate componentele instalate în Joomla! Benere.conţine submeniurile Control Panel.

instalarea şi dezinstalarea acestora. După instalarae celor două pachete. Primul pas este descărcarea din pagina http://www.configurarea extensiilor. Odată ce am finalizat pasul de instalare a modulelor de limbă pentru site şi partea de administrare putem trece la configurarea unor setări de bază ale site-ului nostru.10. din colţul dreapta sus al paginii. Din meniul Extensions-Install/Uninstall. plunging-uri. verificare global şi golire cache.5.acest meniu conţine elemente de mesagerie. tot din meniul Extensions efectuăm click stânga pe butonul Language Manager. modele manager de limbă.22-Site şi Administrator (front-end şi back-end). Joomla! .configuraţii de bază 30 . – Selectarea modulului de limbă 6. bifăm română. La lucru cu Joomla! Înainte de a trece la explicarea componentelor din Joomla! Recomand ca prim pas.joomla. teme. iar în final după acţionarea butonului Uplood File & Install ar trebui să vizualizaţi următorul mesaj: Install Language Success. atât pentru partea de administare cât şi pentru partea de site.conţine linkuri de asistenţă Joomla! şi informaţii despre sistem. se acţionează butonul Browse din dreptul câmpului Package File. instalarea modulelor de limba română. Fig. se selectează pachetul de limbă ce se doreşte a fi instalat.ro a pachetelor de limbătraducere Joomla!1.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Extensions . Help. 6. pachete arhivate zip. apoi dăm click pe Defauld.4. Tools .

Informaţii Sistem. Fig.utilizatorul10 poate deconecta site-ul pentru mentenanţă. cele 3 opţiuni au următorul rol: Site9 . opţiunile ce ţin de site. În caz contrar pot apărea blocaje în platformă.11. Atenţie! Din orice modificare efectuată în Joomla! se iese accesând după caz butoanele poziţionate în partea dreaptă sus a paginii. 10 Pentru o mai bună optimizare vom folosi metodele şi cuvinte cheie pe fiecare articol în parte. poate stabili un masaj ce va fi afişat în perioada în care site-ul este deconectat. datele introduce în site nu pot fi rescrise peste cele iniţiale.Poate fi scris.setări ce privesc interacţiunea platformei cu serverul. Aplicare şi apoi Salvare sau Renunţare. Extensii Joomla! Recomand ştergerea metodelor descriptive.. Spun acest lucru pentru că în alte condiţii. a cuvintelor cheie şi înlocuirea mesajului Offline cu unul în limba română. starea documentelor afişate în pagină trebuie să fie . pot fi introduce metodele descriptive şi cuvinte cheie globale. meniurile. Fereastra de configurare globală O setare de care vom avea nevoie pe parcurs este dreptul de scriere pe unel fişiere în Joomla!. System – configuraţiile de bază ale platformei. 6. Din meniul Asistenţă. 31 9 .Configurare de bază putem modifica obţiunile care privesc platforma.11. documentele îşi pot schimba starea din disponibile în indisponibile. 6. Server . apăsând butonul Permisiuni director.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Din meniul Site . În mare aşa cum se observă şi în fig. accesul la server.

a site-ului sau individualizat. se afişează nume. Există templet-uri atât pentru front-end (site-ul aşa cum este el văzut de către utilizatori) cât şi pentru back-end (administrator). telefonul etc.regăsite de regulă sub denumirea de Joomla Templates. Fluxuri de ştiri (News Feeds) . ajută nonprogramatorii Joomla! să schimbe în câteva secunde identitatea (design-nul) siteu-lui. o reclamă. De menţionat faptul că în Joomla! 1. Templates (templeturi) . adresa de contact. 32 .Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Extensiile Joomla! Sunt dezvoltate în general de către personae cu cunoştinţe avansate de programare lăsate sub licenţă GNU/GPU dar şi contra cost.se realizează managementul listei de persoane de contact.zip. prenume. de asemenea manieră încât site-ul nostrum să poată fi updatat cu un singur click.prin intermediul acestora componentele sunt ajutate să afişeze anumite zone de conţinut sau informaţii. şi un formular prin care utilizatorii îşi pot introduce numele. mod_numele extensiei.5 : Benere (Banners) . fără ca utilizatorul să trebuiască să mai efectueze alte setări suplimentare.utilizatorul ajutat de această componentă poate realiza un management rapid pentru fluxurile de ştiri în site cu posibilitatea împărţirii acestora pe categorii. La ora actuală sunt zeci de mii de extensii Joomla!. De cele mai multe ori extensiile arhivate zip se identifică după forma de scriere a acesteia.reprezintă componenta prin care utilizatorul poate afişa în site diverse benere unde se vor regăsi numele companiei. adresa de email. în acest caz avem la dispoziţie un modul.5 una din principalele inovaţii constă în faptul că spre deosebire de versiunile mai vechi extensia este recunoscută automat de către sistem. deoarece prin intermediul acestora sunt generate conţinutul paginilor. Câteva tipuri de extensii Joomla! Pentru că tocmai am învăţat să instalăm extensia de limbă pentru Joomla! vom începe cu Language. Components (componentele) . Exemple de extensii Joomla! 1. Language este reprezentată prin fişiere cu ajutorul cărora putem traduce parţial sau total site-ul nostrum sau doar o componentă. subiectul mesajului şi conţinutul acestuia pentru a transmite direct din site un mesaj către persoana de contact.reprezintă după părerea mea poate cele mai importante extensii. de unde rezultă că avem de-a face cu o componentă.zip. Contacte (Contacts) . Extensiile sunt prezentate de regulă pe WWW sub formă de arhive zip. Modules (module) . com_numele extensiei.

12. o frază exactă. Filtrare pentru componenta de căutare in site 6. link-uri web. cele mai populare. Acest instrument este unul foarte util în cazul în care doriţi să aflaţi păreri despre produsele afişate în site.5.14) 33 .joomla. cele mai vechi. http://www. sau pur şi simplu folosind motorul de căutare Google. Fig. Căutare (Search) . alfabetic.6. categorii. Administrarea modulelor Administrarea se face din meniul Extensii . Se pot aplica filtre de căutare doar pentru articole. 6.6. poate fi ordonată după cele mai noi primate.pot fi adăugate sondaje în site pentru vizitatori.org. Concret căutarea poate fi efectuată după unul sau mai multe cuvinte.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Sondaje (Polls) .Manager module (fig.această componentă ne oferă posibilitatea de a căuta în conţinutul site-ului folosind criterii multiple de ordonare şi căutare. secţiuni sau fluxuri de setări aşa cum se vede şi în figura 6.joomla.13. Pentru a instala şi testa alte tipuri de extensii este suficient să căutăm fie în site-urile http://www.13. contacte. în funcţie de secţiune sau categoeie. Formularul componentei de căutare in site Fig.ro.

14. 6.Manager module. Dacă vom selecta aceeaşi poziţie (Banners) şi vom 34 . Se observă faptul că o parte sunt activate (cele din coloana Activat cu o pictogramă verde) iar altele sunt inactive (din aceeaşi coloană dar cu o pictogramă roşie).site-ul nnostru.ro/index. buton poziţionat în dreapta sus a paginii. 6. Peliculă transparentă vizibilă în front-end Revenind la Extensii . Cea mai simplă metodă de aflare a poziţiilor afişate în pagina noastră este să folosim link-ul http//:www.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Condiţia esenţială înainte de a trece la administarea unui modul este cunoaşterea poziţiei în care poate fi dispusă acesta pe pagina web.15. aşa cum se observă în fig. Pentru activare se bifează căsuţa cu numărul 2 (Banners) şi se acţionează butonul Activează. (fig. 6. Fereastra de management a modulelor Fig. pagina deschisă conţine o listă cu toate modulele existente. 6.14.php?tr=1.15) Fig. vom observa faptul că peste pagina iniţială va apărea o peliculă transparent ce va indica poziţia şi numele modulelor. În mod similar se procedează la dezactivarea acestuia.

Toate acestea reprezintă doar o parte din modulele Joomla!. Modulul de logare .conţine căsuţe pentru user name şi password.afişează un meniu. categorie. managerizare De regulă este setat Public. 6. Lista cu module implicite în Joomla! cuprinde: Modulul de căutare (search) . ordonare etc. Parametrii pentru banner Template-uri Joomla! . aşa cum spuneam în paginile anterioare. în funcţie de necesităţi atunci când este cazul putem crea un modul prin apăsarea butonului Nou din Manager module. Fig. 35 11 . afişare titlu. 6.16. Modul sondaj (pool) . sortare nivel de acces 11 şi parametrii specifici modulului respective: target.16) cum ar fi: titlu. se observă că aceasta conţine o serie de parametrii (fig. dacă acesta este activat sau nu. în cazul în care nivelul de acces conţine starea Înregistrat.va afişa o căsuţă de căutare.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie acţiona butonul editare.adăugare. Modul meniu (menu) . contor. doar utilizatorii înregistraţi au acces la acesta.afişează un sondaj de opinie. prin apăsare butoanelor Aplicare şi Salvare sau Renunţare. parametrii specifici depend de la un modul la altul. După editarea acestuia vom ieşi din aceasta prin apăsarea după caz. poziţie.

În cazul în care tema aleasă corespunde cerinţelor noastre o putem păstra. procedura de instalare este identică cu cea a modulului de limbă despre care am mai discutat. librărie. utilizatorului i se conferă posibilitatea în pagina nou deschisă să bifeze tema aleasă din coloana Nume temă şi să acţioneze butonul Implicit pentru a seta tema curentă. Fig.17. mai putem spune că utilizatorul are posibilitatea să descarce din WWW.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Plecând de la meniul Extensii – Manager teme. magazin virtual etc. putem stabili o nouă temă. 36 . bibliotecă. Concret.6. Ideea de bază care stă în alegerea unei teme este faptul că trebuie să avem în minte clar imaginea despre cum ar trebui să arate site-ul nostru şi scopul final al acestuia (site de publicistică. În cazul în care poziţionăm cursorul mouse-ului pe denumirea temei fără a apăsa click observăm faptul că vom avea o previzualizare a temei dorite. sau urmând aceeaşi paşi. noi templet-uri gratuite sau contra cost. Starea implicit a temei este marcată în coloana Implicit printr-o steluţă de culoare galbenă. Bifare si vizualizare temă Dacă până acum am discutat având în vedere doar temele default (cele care vin implicit cu pachetul Joomla!). În general dezvoltatorii de teme contra cost oferă şi teme gratuite cu precizarea că la acestea din urmă trebuie depus puţin efort pentru a le putea aduce la un standard calitativ ridicat.).

etc. Secvenţă de cod html Dezinstalarea diferitelor extensii din Joomla! Dezinstalarea diverselor component. imagine poziţionată în partea de sus a site-ului. în cazul nostrum butonul Plugin-uri. plugin-uri. se dă click dreapta. fiind obligaţi să înlocuim tot header-ul cu unul personalizat. se alege. se poziţionează poiterul mousului deasupra imaginii. css. php. se bifează căsuţa corespunzătoare din coloana plugin apoi se apasă butonul dezinstalare. traduceri sau teme se face din meniul Instalare/Dezinstalare.(fig 6.sociologiepsihologie. lăţime) celui din template. Tragem concluzia că în acest caz nu avem un logo afişat. În browser. Schimbarea logo-ului Logo-ul este de fapt imaginea inclusă în template.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Prefer să nu intru în partea de editare a unui template.sociologie-psihologie.gif.) Fig. În situaţia în care avem déja un logo în urma acţiunii de mai sus linkul ar fi fost de forma http://exemplu.18.ro/exemplu/templates/sitegrundj15-133/images/logo.18.jpg. module. mai ales editarea html pentru că secţiunea presupune cunoştiinţe avansate de html. alegem în cazul nostru view background image. acţiune în urma căreia va rezulta următorul link 133/images/headerimg. Primul pas pentru a-l putea schimba este să aflăm unde este ca poziţie şi denumire în structura internă a site-ului.6.ro/exemplu/templtes/site-j15- 37 . http://exemplu. Este bine atunci când înlocuim un header sau un logo să păstrăm dimensiunile iniţiale (înălţime.

Articole Partea de imagini şi text ce apar în imaginile site-ului nostru reprezintă şi partea de conţinut. . 6. de unde tragem concluzia că butonul conţinut este organizat pe 3 niveluri: Manager secţiuni (Section Manager) Manager categorii (Category Manager) Manager Articole (Article Manager) Fig.prima mea secţiune. în cazul în care înlocuim sau ştergem în mod eronat documente. Categorii. 6. folosind de regulă un editor de text foarte asemănător cu MS Word.20. 6.) .19.secţiunile conţin categorii. 38 . mai mult intuitivă. Trebuiesc avute în vedere pentru o bună organizare în site următoarele elemente: .Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Linkurile de mai sus ne-au spus practic locaţia unde putem găsi imaginile respective şi mai exact locul unde acestea pot fi înlocuite prin suprascriere. În fereastra nou deschisă vom adăuga la titlu (vezi fig. Meniul Conţinut şi fereastra Manager Secţiuni Pentru a crea o secţiune folosind imaginea de mai sus vom accesa din meniul ConţinutManager secţiuni şi vom apăsa un click pe butonul Adăugare. Partea de conţinut .6. Adăugarea articolelor fiind o treabă simplă. Atenţie! Vă recomand atenţie sporită în lucrul cu fişierele pe server. site-ul poate fi compromis în totalitate. apoi vom apăsa butonul aplicare respective salvare.Secţiuni.categoriile conţin articole.

singura diferenţă apare în dreptul câmpului secţiune unde va trebui să selectăm secţiunea creată mai devreme prima secţiune.Manager categorii .Manager articole pot crea sau modifica articole existente (fig. Formularul pentru crearea primei categorii Atenţie! Atât în cazul secţiunii cât şi a categoriei.21. din meniul Conţinut . în dreptul câmpului Pseudonim nu se vor folosi spaţii.diacritice sau scriere cu majuscule. Fig. 6.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Fig. 6.).20. Acum că avem o secţiune şi o categorie putem trece la crearea unui articol.Adăugare (fig.). Formularul pentru crearea primei sectiuni Pentru a crea o categorie vom urma aceeaşi paşi ca şi în cazul unei secţiuni.21. 6. 39 . Tot din meniul Conţinut . 6.22.

indicator de stare (dacă este sau nu publicat). Id . 40 .ştergerea .indică dacă articolul este publicat pe prima pagină. 6. . Secţiune . Publicat.editarea .cu referire la accesul articolului (liber sau restricţionat). .se face prin apăsarea butonului Adăugare.22. • • • • • • • • • • • • Reţinem cele trei mari operaţii care pot fi efectuate în cadrul Managerului de articole: .crearea .data creării articolului.ordinea articolelor.titlul articolelor. Categorie . Editarea unui articol În situaţia în care site-ul conţine mai multe articole. Fereastra pentru managementul articolelor Aşa cum se observă în figura de mai sus tabelul cu articole conţine următoarele informaţii: • Nr. Data .se efectuează prin bifarea căsuţei din dreapta articolului.identificator unic.numărul curent.secţiunea din care face parte categoria.se efectuează direct prin clik pe articol sau selectarea acestuia şi apăsarea butonului Editare. Accesări . este mult mai uşor să selectăm doar articolele dintr-o anumită categorie sau secţiune (fig. 6.22).afişează autorul articolului. Căsuţa de selectare. . Titlu . Sortare . Pagină de start.categoria din care face parte articolul. Nivel de acces . Autor . apăsarea butonului Retragere şi a celui de Eliminare.numărul de accesări de la publicare.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Fig.

Atenţie! În zona Metodate vor fi adăugate descrierea şi cuvintele cheie pentru orice articol.afişul.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Efectuând click pe articol. Fereastra de editare a unui articol Coloana poziţionată în partea stângă conţine: .parametri avansat.categoria din care face parte. . . . Atenţie! Bara de formatare a textului diferă în funcţie de editorul de text ales.metodate.titlul articolului. instrumente de inserare imagini. Fig.Manager articole. observăm faptul că zona de editare este împărţită în două coloane (fig.daca este sau nu publicat. Coloana din dreapta conţine 3 zone: . 41 .dacă este afişat în pagina de start. Printre acestea sunt regăsite instrumente de formatare a textului.parametri articol. evident tot din meniul Conţinut . . . .23.). 6.secţiunea din care face parte. 6. Descrierea nu trebuie să depăşească 160 de caractere iar cuvintele cheie un număr de 4-8 cuvinte representative pentru articol. video etc.22. . Tot în aceeaşi coloană găsim câmpul de editare cu mai multe bare de instrumente. scrise fără majuscule şi despărţite prin virgulă.

Se intră pe acel articol şi la ieşire vor fi folosite unul din butoanele de mai sus.23.23. Ranking reprezintă poziţia cuvântului cheie în motorul de căutare şi de aici locul pe care este poziţionat propriul site. să deschidem imaginea din propriul calculator iar în final să acţionăm butonul porneşte încărcarea. Aplicare sau Renunţare.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie În cazul în care nu sunt completate câmpurile din cea de-a doua coloană. 42 12 . fereastra nou deschisă ne invită să inserăm una din imaginile deja existente în contentul Joomla!. Fig. Atenţie! Dacă se iese din editarea articolului în alt mod decât prin Salvare. Fereastra de introducere a unei imagini Aşa cum se observă în fig. fapt ce semnifică că acel articol este în editare. este suficient să apăsăm click pe butonul Browse. SEO reprezintă acronimul termenului Search Engine Optimization(optimizare pentru motoarele de căutare) şi reprezintă un set de acţiuni întreprinse pe un site cu scop în manipularea favorabilă a ranking-ului cuvintelor cheie relevante în motoarele de căutare. 6. În situaţia în care dorim să inserăm o imagine proprie. Trebuie menţionat faptul că descrierea apare numai în cadrul sursă având importată doar pentru SEO12. Procedura de copiere a unui text dintr-un document Word într-un articol se va face folosind un instrument intermediar NotePad. articolul va moşteni descrierea şi cuvintele cheie globale ale site-ului. 6. Inserarea imaginilor într-un articol În subsolul articolului deschis în modulul editare poziţionăm pointul mousului acolo unde dorim să introducem o imagine şi dăm un click pe butonul Imagine insert. în momentul revenirii în lista de articole vom vedea în faţa acestuia un lăcăţel. În acest fel se va evita copierea de coduri sau link-uri invizibile.

Cel mai important folder pentru Joomla! este Stories. aşa cum se vede în fig.Manager media). denumirea dorită şi acţionăm butonul creare director. Fereastra de management media Atenţie! Imaginile folosite sunt de tipul nume imagine. 6.extensie jpg. 6. 6. Observăm că în această locaţie sunt stocate toate imaginile folosite în site.25. introducem. Pentru o mai bună organizare se apasă un click pe acesta. Cu cât imaginea este mai mare.. cu atât durata de 43 . Fig. Fereastra de introducere a unei imagini din calculator O altă metodă de încărcare a imaginilor în contentul Joomla! este să mergem să localizăm Managerul Media (Site . folder recomdat pentru stocarea propriilor imagini. încercaţi pe cât posibil ca aceasta să nu depăşească 4-500kb.25. Secretul stă în faptul că imaginea să fie cât mai mică ca greutate.24. Acum că avem propriul subdirector stories-folderul_meu putem trece la încărcarea propriilor imagini pe care le vom folosi în articolele Joomla!.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Fig. png sau gif.

am creat un content. 6.27). Ţinând cont de faptul că sunteţi la început puteţi folosi în loc de Corel Draw sau Adobe Photoshop. Adăugarea unui link într-un articol Pentru a adăuga un link. se introduce titlul linkului aşa cum doriţi să apară acesta în meniul din site. Fereastra Manager meniuri Se dă un click pe pictograma Element(e) de meniu. Un prim pas ar fi ca din Meniuri să selectăm Managerul de meniuri. poziţia de deschidere a acestuia (fereastră părinte sau fereastră nouă). (fig. Fig. Meniurile Joomla! Totalitatea butoanelor dintr-o grilă sau poziţionate pe o bară. cu linkuri interne către articole din site sau către URL-uri externe pot reprezenta unul sau mai multe meniuri. 6.).7. 6. 6.26).Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie încărcare la vizualizare pentru utilizatori va creşte. Top Menu etc. Atunci când am discutat despre crearea unui articol. se acţionează butonul Adăugare (fig. 6. User Menu. afişajul.26. după redactarea paragrafului se selectează textul care va deveni link şi se dă click pe pictograma din bara de instrumente prezentate sub forma unei zale de lanţ. un soft gratuit şi foarte util GIMP. iar în acest moment avem ocazia să îi adăugăm un link în cadrul meniului care să ne ducă către acesta.28). poziţia de afişare (Main Menu. în dreptul meniului unde dorim să introducem un link. 44 . alegere Formatare articol (fig. click pe Articol din noua fereastră.

45 . Dacă revenim în site.27. 6. vom observa în meniul main menu o nouă poziţie şi anume primul articol proaspăt adăugat. 6. evident selecţia va fi efectuată pe primul articol creat anterior iar în final vom acţiona butonul salvare.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Fig.28. Parametrii de setare pentru articol În partea dreaptă sub Parametri bază vom selecta articolul. Alegerea tipului de format pentru articol Fig.

30). Câmpurile de completat pentru noul meniu Atenţie! Câmpul Nume unic este folosit de Joomla! ca nume de identificare în cod. Fig. 6. Fig.29.click direct pe Main Menu spre exemplu.manager meniuri Click pe Adăugare (din partea dreaptă sus) Introduceţi numele meniului în câmpul Nume unic. numele titlului. acesta trebuie să fie unic şi să nu conţină spaţii. 6. parcurgând succesiunea Extensii .Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Poziţionarea meniurilor în Joomla! Plecând de la idea că meniurile sunt şi module. Parametrii Mainmenu Adăugarea unui nou meniu Pentru configurarea unui nou meniu sunt necesari următorii paşi: • • • Meniuri .Manager module . obligatoriu. Titlul meniu conţine titlul dat 46 . 6. parte integrantă a templet-ului utilizat.30. avem posibilitatea să stabilim poziţia acestuia în funcţie de necesităţile site-ului nostru. descriere şi site-ul meniului apoi acţionaţi butonul Salvare (fig.

47 . în cazul în care acesta nu este completat meniul nu va fi creat neputând fi afişat în front-end. Activarea primului meu meniu În acest moment avem un meniu vizibil în front-end complet funcţional.31. din coloana Activat apăsăm un click pe bulina roşie pentru a-şi schimba starea în activat.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie modulului mod_mainmenu în managerul de module. de unde vom adăuga un filtru în mod_mainmenu. o categotrie. Articol: • • Formatare articol . Articole a. Arhivare: • Lista articole afişate – formatarea ca articol arhivat arată articolele arhivate care pot fi regăsite după dată. c. un articol etc.27. observăm că meniul nostru (Primul meniu) nu este publicat. Fig. o listă de categorii la adăugarea unui Element de meniu.afişează un singur articol..permite utilizatorilor să propună un articol. Următorul pas este să mergem în Manager module (Extensii – Manager module). Întorcându-ne la un meniu şi apăsând un click pe Adăugare avem următoarele posibilităţi: A. Formatul de propunere al articolelor . Link intern 1. 6. Categorie: • Aspect categorie blog . b. Tipuri de butoane Am observat mai devreme în fig 6. spun asta pentru că unui buton îi putem atribui o secţiune.afişează categoria articolelor în formatul blog.

Secţiune: • • Formatare blog pentru secţiune . înregistrare. 6. 7. Utilizator . Sondaj .afişează un iFrame ce va îngloba un site sau o pagină externă în Joomla!. D.formatarea implicită ce afişează formularul de căutare şi rezultatele generate în urma acesteia. Alias.afişează categoria articolelor în format blog. Aspect tip blog pentru pagina de start . Legătură externă web . Pagină de start: e. 3. B. Section Lagout . Formatarea standard a contactelor. Înglobare . 4. Contact: 48 .sfişează toate articolele dintr-o categorie. 5. b. prin crearea acestuia sau transformarea unui buton existent.conţine formatări pentru autentificare. Contacte a.se efectuează formatare pentru afişarea rezultatelor unui sondaj. d. Căutare .va genera un separator între ramurile meniurilor. Separator . 8.crează o legătură către un link extern. C. amintire parolă. 2.afişează o listă de categorii dintr-o secţiune.afişează o listă cu articole dintr-o secţiune în format blog.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie • • Formatare listă pentru categorie . Categorie: • • Formatarea categoriei contactelor. Fluxuri de ştiri .sunt afişate detaliile pentru un singur contact. Adăugarea unui submeniu Adăugarea unui submeniu poate fi efectuată în două moduri.pot fi afişate toate categoriile care conţin link-uri. Linkuri web .crează o legătură către un element déjà existent al meniului. o singură categorie sau un singur link. resetare. o categorie şi un flux individual de ştiri.conţine formatori după toate categoriile.toate contactele dintr-o categorie.

de evitat a se şterge butonul Home. adresa de email.vizitatorii care doar vizitează site-ul şi în funcţie de setările efectuate . alegem tipul pe care dorim să îi creăm cu specificaţia că vom alege ca Element părinte meniul din care va face parte iar în final Aplicare şi Salvare. 49 . Atenţie! În principiu putem şterge orice buton. 6. 6.33. .6. Crearea unui nou utilizator se face prin acţionarea butonului Adăugare. avem: • Utilizator înregistrat cu drepturi de a crea. au un cont în site şi se pot loga.utilizatori back-end .8. Pentru transformarea unui buton este suficient să urmăm aceeaşi succesiune.deţin un cont în site cu semnificaţia faptului că aceştia se pot loga şi în partea de administrare. Fereastra de administrare a utilizatorilor În principiu avem 3 mari categorii de utilizatori: .Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie Pentru crearea unuia nou vom merge în Meniuri – Manager meniuri. Pentru front-end aşa cum se vede şi în fig fig. Concentrându-ne doar pe cele 2 categorii mai importante back-end şi front-end avem următoarele drepturi: a. modifica şi publica conţinut în Joomla! cu acces la articolele înregistrate. să dăm click pe acesta. 6. aceştia pot vizualiza întreg conţinutul sau doar anumite articole. vor fi introduce (fig. În fereastra deschisă.utilizatorii front-end. să modificăm opţiunea Element părinte şi în final să salvăm. parola.Manager Utilizatori. Administrarea utilizatorilor în Joomla! Pentru a administra utilizatorii va trebui să navigăm un Site . . dar în partea de front-end. secţiuni sau categorii.32.32. vom da un click pe adăugare. Fig.) numele utilizatorului. grupul din care face parte etc. click pe un element de meniu deja existent.

Publicist . prin apăsarea unui click pe numele acestuia şi schimbarea poziţiei din câmpul grup. • • Administrator – are acces la schimbarea templet-ului.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie • • • Autor . Fig. Fereastra de stabilire a drepturilor de utilizator Rolul unui user în Joomla! poate fi schimbat foarte rapid de către Super Administrator. poate schimba sau adăuga profilul utilizatorilor.33. control asupra conţinutului fără să poată schimba grafica sau templet-ul.poate scrie articole şi poate specifica data de publicare sau controla aşezarea în prima pagină. 6. Super Administratorul . b. Pentru utilizatorii back-end user avem: • Manager . nu are acces în zona de configuraţii globale. nu poate adăuga sau schimba profilul utilizatorilor. Editor .deţine controlul total asupra site-ului.are acces în partea de administrare. 50 .are drepturi de editor cu posibilitatea de publicare a articolelor în site. Ştergerea unui utilizator în Joomla! se poate efectua prin bifarea acestuia din Manager utilizatori şi acţionarea butonului ştergere.poate edita conţinutul propriilor articole şi a celor adăugate de autor.

Office XP. Instrumente birotice. Microsoft Office Excel 2007. Editura Polirom. Vasiu L. 17. Editura All. Bucureşti. Bucureşti.. 2006. Dumitru Oprea. 2008 15. Mihaela Brut. Bucureşti. Bucureşti.Ghid practic. Mareş D. 2008. Dinu Airinei. . 2007. Mihai Cioc. 6. 16. Dr. Steve Johanson. University College. Editura Teora. Nuria Ferran Ferrer. Afaceri electronice: aspecte legale. 13. 21. Informatică şi Management – O cale spre performanţă. Vasiu Ioana. Marketingul prin E-mail.. Bucureşti.. 7. *** http://www. Mihai G. 12. Bucureşti. 9. Tom Butler. Richard Gay. Editura Fundaţiei România de Mâine. 2010. Cluj-Napoca. 2007. Business Information Systems. 4. 18. Costache Ana (traducere). Informatică aplicată în sociologie şi psihologie.OFFICE XP în imagini. Editura Corint. Bucureşti.Ediţia a III-a.org/ 51 . Cum să creezi un site web. 2007.joomla. Ireland. 5. 2009. Julia Minguillon Alfonso. Joe Kraynak. Bucureşti. Pc – Abc-ul utilizării. Bucureşti. 2007. Dorin Vlădeanu. Teodoru Gugoiu. 20. Springer New York. Fusaru D. Floroian Dan. Mihai Dima. Internet în imagini. 3. Editura Polirom. 2004. C. 8. 2005. Iaşi. Editura Teora. Bucureşti. tehnice şi materiale. Sisteme Informatice pentru afaceri. Bucuresti. Vasiu Ioana. 2007. Iaşi. . Internet – Ghid complet de utilizare. Invaţă singur Internet. Sorin Burlacu. Editura Albastra. Bucuresti. 2004. 2003. 2002. Iaşi. Rita Esen. 2009. Editura Teora. KTML CSS şi XML . Ioan Radu. Pomohaci. Yan Claeyssen. Audrey Dunne. Prevenirea criminalitatii informatice. Editura Fundaţiei România de Mâine. Minodora Ursăcescu.Facultatea de Sociologie – Psihologie Informatică aplicată în Psihologie BIBLIOGRAFIE 1. 2009.. Mariana Miloşescu. Gabriel Dima. Editura Teora. Prezentari multimedia pe Web. 10. Ioan Asiminoaei. Editura Fundaţiei România de Mâine. 2003. Linda Bird. Editura Teora. Bucureşti. Alan Charlesworth. 2007. Bucureşti. Didactica Predării Informaticii. 2. 19. 11. Content Management for E-learning. Marin Fotache. 14. Editura Teora. Editura Universitară. Marketing on-line – o abordare orientată pe client. Editura Niculescu. Lucian Vasiu. Sabin Buraga. Scott Mitchell. 2004. Cristian Masalagiu. Informatică pentru manageri. Editura Hamangiu. Learning Management Systems: A New Opportunity. 2008. HTML. Editura Polirom. Editura Polirom.

homebanking sau mobile-banking (abroga Ordinul MCTI 218/2004). 99 din 6 decembrie 2006 privind institutiile de credit si adecvarea capitalului . adoptatã la Budapesta la 23 noiembrie 2001 *** Ordonanta de Urgenta nr.joomla.ro/ *** http://www.Facultatea de Sociologie – Psihologie *** http://php. 389 din 27 iunie 2007 privind procedura de avizare a instrumentelor de platã cu acces la distanþã.Titlu IV: Institutii emitente de moneda electronica *** Regulamentul BNR 6 din 11 Octombrie 2006 privind emiterea si utilizarea instrumentelor de plata electronica si relatiile dintre participantii la tranzactiile cu aceste instrumente *** Ordinul MCTI nr.com/.ro/ *** Legea comertului electronic. Informatică aplicată în Psihologie *** http://modxcms.publicata in M.com/learn/solutions/content-management-framework.html. Publicat în Monitorul Oficial cu numãrul 485 din data de 19 iulie 2007 *** Conventia privind Criminalitatea Informatica a Consiliului Europei Versiunea Romana (Oficiala . 343 din 20/04/2004) 52 . 64 din 24/03/2004 pentru ratificarea Conventiei Consiliului Europei privind criminalitatea informaticã. Of Partea I nr. *** http://www. de tipul aplicaþiilor internet-banking.rotld.opensourcecms. Legea 365/2002 cu modificarile aduse prin legea 121/2006 *** Legea nr.