PLANSEE

PLANSEE DIN BETON ARMAT

NOTIUNI GENERALE

Planseele sunt elemente de suprafaţa plane care compartimenteaza clădirea pe verticala in niveluri (plansee intermediare), sau o delimitaza de mediul exterior (planseul peste ultimul nivel). Elementele componente de baza ale unui planseu sunt: elementul de rezistenta care face parte din structura de rezistenta o clădirii, pardoseala aşezata peste elementul de rezistenta; tencuiala sau tavanul suspendat plasate la partea inferioara a elementului de rezistenta. In alcătuirea unui planseu mai pot fi incluse izolaţii hidrofuge, termice ( cazul planseelor peste ultimul nivel sau a celor peste spatii reci subsoluri, parcaje, logii etc ) sau fonice . Ca element de rezistenta planseul preia si transmite elementelor structurale verticale (pereţi structurali sau stâlpi) incarcarile gravitaţionale si cele orizontale.

goluri sanitare. După forma geometrică a intradosului. reci. suspendate etc). planşeele pot fi: "ultime" sau planşee de acoperiş (planşeele terasă.). elemente de cadru (grinzi). sunt situate ia interiorul clădini şi separa nivele cu medii climatice identice. logii etc. După funcţiunile pe care le deserveşte: pentru clădiri civile. planşeele pot fi:: plane. După sistemul structural pe care spnjină. curbe (bolţi).CLASIFICAREA PLANSEELOR - După poziţia in cadrul clădirii. stâlpi. intermediare.) sau în poziţii particulare (peste pasaje de trecere. de pod. pentru clădiri industriale. sunt situate pe verticală în poziţii limită (planşee terasă. cu nervuri. peste un subsol neîncâlzit etc. situat peste primul nivel. - - . de pod). cu reţele de grinzi. planşeele pot fi cu rezemare pe: pereţi structurali. separă nivelurile clădirii pe verticală. terase amenajate cu pistă pentru helicoptere. cu funcţiuni speciale (carosabile. "primul planşeu". Functe de excitaţiile termice care se exercită pe feţele planşeului putem avea: calde.

plansee din beton armat turnate monolit sau prefabricat plansee mixte (realizate din mai multe materiale). - - - . prin asamblarea de elemente prefabricate. elemente de suprafaţă (plăci). plansee din metal. fâşii cu goluri din beton armat etc). din elemente diferite (planşeele din grinzi şi elemente de umplutură din diverse materiale etc). planşeele pot fi: din elemente identice (grinzi. planseele se clasifica in: plansee din lemn. semipanouri. în general. soluţii mixte In funcţie de caracteristicile de rigiditate ale elementelor structurale şi modul lor de dispunere. plansee din zidărie. în această categorie sunt incluse.- După alcătuirea constructivă a elementelor care îl compun. planşeele realizate din elemente structurale independente solidarizate rigid în planul lor. grinzi din beton armat şi corpuri de umplutură. fâşii. planşeele se pot comporta ca: diafragme orizontale rigide care asigura conlucrarea elementelor verticale structurale ale clădirii la preluarea acţiunilor orizontale (vânt sau cutremur). Dupa materialele utilizate. diafragme orizontale rigide care nu asigură conlucrarea elementelor verticale structurale ale clădirii la preluarea acţiunilor orizontale. Funcţie de dimensiunile geometrice ale elementului structurai folosit pentru realizarea planşeului poate fi: elemente liniare (grinzi sau fâşii). planşeele pot ti: executate la faţa locului. După tehnologia de execuţie. panouri etc). grinzi din lemn. spre exemplu planşeele din beton armat monolit. planşeele realizate din elemente structurale independente (grinzi metalice.

11 . c.-planseu terasa. 10 hidroizolatie. 5. d. b.planseu cu pardoseala flotanta. 3.strat de difuzie si bariera contra vaporilor: 9 strat-suport hidroizotatie. 8 .pardoseala.cu pardoseala simpla. 4 fonoizolatie. 1.planseu de acoperiş cu termoizolatia suspendata..planseu.planseu peste subsol izolat termic la partea inferioara.beton de panta. e .strat-suport pardoseala: 6 termoizolatie. 2 . 7. .strat de protecţie a hidroizotatiei.tavan.Alcătuirea constructiva a planseelor a.

din elemente prefabricate executate în fabrici sau ateliere specializate.PLANSEE DIN BETON ARMAT                 Betonul armat este materialul cel mai utilizat la execuţia planşeelor. comportare bună la acţiunea încărcărilor orizontale (vânt. imposibilitatea reciclării Funcţie de tehnologia de execuţie. posibilitatea de a realiza orice formă geometncă în plan şi cu orice fel de distribuţie a elementelor portante (pereţi sau stâlpi}. utilizează materiale energofage. seism). planşeele din beton armat pot fi executate: integral pe şantier (monolite). manipulate. . datorită avantajelor pe care le oferă: capacitate portantă mare şi comportare bună la acţiunea încărcărilor concentrate sau dinamice. în soluţie parţial prefabricată completată cu o suprabetonare turnată la faţa locului (mixte). durabilitate şi cheltuieli reduse de întreţinere. montate pe şantier (prefabricate). transportate. sunt incombusttbile Dintre dezavantajele majore pe care le prezintă planşeele din beton armat se pot enumera următoarele: greutate proprie mare. asigură o bună rigiditate de ansamblu a structurii. izolare termică şi fonică deficitară.

placi si grinzi de susţinere in câmpul plăcii dispuse pe una sau doua direcţii.  in cazul deschiderilor si încărcărilor mari la nivelul planseelor. capacitatea de a prelua solicitări mari. Dezavantajele planseelor din beton armat monolit constau din: durata de execuţie si consumul de manopera pe şantier mai mari. oferă posibilităţi largi de alcătuire constructiva si rezolvări de ordin arhitectural. dependenta execuţiei de condiţiile meteorologice         Planseele monolite din beton armat. placi plane care lucrează static după una sau doua direcţii si reazama pe pereţi portanţi sau pe riglele cadrelor. au durabilitate mare si nu necesita costuri mari de intretinere. conlucrarea foarte buna pe care o realizează cu elementele structurale verticale ale clădirii (pereţi.1 Planşee din beton armat executate monolit Aceste plansee se realizează integral pe şantier prin turnarea lor in poziţia definitiva de exploatare Utilizarea acestor plansee este indicata  la clădiri unicat precum si la clădiri cu forme in plan neregulate si deschideri variate. trepidaţii. asigurând preluarea si repartizarea foarte buna a încărcărilor orizontale (vânt. comparativ cu variantele prefabricate.  in cazul existentei la nivelul planseului a unor goluri mari sau numeroase. precum si in cazul solicitărilor dinamice (vibraţii. şocuri). necesitatea consumului ridicat de cofraje si susţineri. in funcţie de forma geometrica si schema statica se realizează in următoarele alcătuiri :  din elemente identice geometric. Avantajele planseelor din beton armat monolit sunt.  din elemente identice: placi care lucrează static pe doua direcţii si sunt rezemate numai pe stâlpi .  din elemente diferite st anume. seism) si conferă o mare rigiditate de ansamblu structurii de rezistenta a clădirii.  in cazul in care la nivelul planseelor acţionează încărcări concentrate mari. statice si dinamice. stâlpi) datorita monolitismului.  la clădiri amplasate in zone seismice. planseele se comporta ca diafragme orizontale rigide.

.

. deci finisajele sunt minime. au greutate proprie relativ redusa. nu se recomanda a se folosi in cazul Încărcărilor concentrate mari si a celor cu caracter dinamic.6 m.           Avantajele pe care Ie oferă aceste plansee sunt: asigura un tavan plan. traseele pentru instalaţii sunt simple si uşor de realizat. plăcile reazemă pe pereţi prin intermediul centurilor.La clădirile cu pereţi portanţi din zidărie.. au o comportare mecanica buna Dezavantajele acestor tipuri de plansee sunt legate de: limitarea deschiderilor si încărcărilor comparativ cu alte tipuri de plansee monolit. necesita cofraje si susţineri simple. precum si in cazul in care in planseu sunt necesare goluri mari. Plansee din placi de beton armat monolit Acesta plansee se utilizează la clădiri cu valori ale încărcărilor la nivelul planseelor mici si medii (clădiri de locuit in special) si cu distante intre pereţii de rezistenta sau riglele cadrelor de maximum 5…. rigiditatea relativ scăzuta fata de celelalte tipuri de plansee din beton armat monolit.

cu grad ridicat de refolosire. care elimina finisajele tavanului. Dezavantajele acestor plansee constau din: comportarea necorespunzatoare in cazul solicitărilor dinamice (trepidaţii. permit folosirea cofrajelor de inventar metalice sau din mase plastice armate. in varianta cu tavan fals se pot masca cu uşurinţa instalaţiile. intre nervuri sunt aşezate corpuri de umplutura cu goluri din materiale ceramice sau din materiale uşoare Aceste corpuri de umplutura sporesc gradul de izolare fonica si simplifica execuţia cofrajului           Avantajele pe care le prezintă aceste plansee sunt: aspectul arhitectural placul. rigiditatea in plan orizontal este mai mare pe direcţia nervurilor. distanta) dispuse pe o singura direcţie. Plansee cu nervuri dese Sunt alcătuite din placi continue de grosime constanta si nervuri dese (la maximum 70 cm. motiv pentru care se recomanda dispunerea lor pe direcţie transversala clădirii. In cazul in care se realizează tavanul fals. au greutate proprie mare. descărcarea planseului se concentrează pe elementele de reazem ale nervurilor (descărcare pe doua laturi ale planseului). şocuri) datorita faptului ca prezintă o diferenţa apreciabila de rigiditate pe cele doua direcţii. . preiau uşor incarcari concentrate din pereţi despărţitori. Se pot realiza cu nervurile aparente sau cu nervurile mascate cu un tavan fals.

Plansee cu retele de grinzi ( plansee casetate) .

greutate proprie mare. manopera este deosebit de ridicata si necesita personal cu calificare inalta. dar prin folosirea cofrajelor de inventar (care au forma unor cutii intoarse cu colturi rotunjite. rigiditate buna pe ambele direcţii ale planseului. inaltimea de construcţie este mai mica decât in cazul planseelor cu grinzi principale si grinzi secundare.     .  consumul de cofraje este mare.  execuţia pretenţioasa atât la realizarea planseului ca element structural cat si la aplicarea finisajelor.  sunt mai costisitoare decât planseele cu grinzi principale si secundare. executate din metal sau mase plastice armate) se asigura un grad ridicat de refolosire a acestora iar calitatea finisării tavanului creste.      Avantajele planseelor casetate sunt următoarele: aspect estetic superior comparativ cu celelalte tipuri de plansee din beton. descărcarea este aproximativ uniforma pe toate elementele de susţinere adiacente ale planseului Dezavantajele acestui tip de plansee sunt: au consum ridicat de beton. capacitate buna de preluare a incarcarilor concentrate (pozitia pereţilor despărţitori sau a eventualelor sarcini concentrate este necondiţionata).

.nu condiţionează poziţionarea pereţilor despărţitori sau a sarcinilor concentrate mari pe suprafaţa plăcii.greutate proprie mare.consum de cofraje si esafodaje ridicat. . Avantajele acestor tipuri de plansee sunt: .Plansee din placi. . . . .au capacitate portanta foarte mare suportând incarcari mari si acoperind deschideri largi.aspect arhitectural nu prea placut .prezinta o suprafata mare a tavanului ce necesita finisaje importante.sunt foarte rigide pe ambele direcţii. .se pot realiza in placa goluri cu dimensiuni mari. grinzi secundare si grinzi principale. Dezavantajele constau din: .descarcarea planseului prin grinzile principale se face concentrat pe elementele verticale . .

2. se realizează prefinisarea in fabrica deci o calitate mai buna. lucrările pe şantier sunt mai reduse ca volum. dependenta execuţiei de condiţiile atmosferice este mult mai redusa decât in cazul realizării planseelor in soluţie monolit        Dezavantajele utilizării planseelor prefabricate sunt: pierderea parţiala a monolitismului si al rigidităţii. darea in exploatare este mai rapida. costurile de transport mult crescute in ultimul timp. monolitizarea etc. comparativ cu planseele din beton armat monolit.Plansee din elemente prefabricate din beton armat      Avantajelor utilizarii planseelor prefabricate : lucrările pe şantier sunt mult reduse. dar mai pretenţioase ca precizie si calitate privind pozarea. dificultăţi privind transportul si montajul. necesita spatii de manipulare si depozitare pe şantier. fixarea. . elementele prefabricate se pot utiliza numai la clădiri modulate ca deschideri.

.

.

.

.

Armatura de la baza carcasei impreuna cu armatura de rezistenta rezultata din calcul se betoneaza cu beton de clasa C 20/25 (B350) formand o talpa betonata cu sectiunea de 12x4 cm. care monolitizeaza structura. cu dimensiunile 48x20x16 cm. fiind alcatuite dintr-o carcasa de armatura cu sectiune triunghiulara avand 2 O 5 mm la baza triunghiului si 1 O 7 mm la varf. Peste corpurile de umplutura se aseaza o armatura din plasa sudata SNTB O 4 mm cu ochiuri patrate de 100x100 mm.Planseul LAGING SYSTEM este alcatuit din nervuri dese din beton armat pe care se reazema corpuri de umplutura din beton vibropresat cu goluri. acoperind obligatoriu si centurile. Aceste nervuri semifabricate (initiale) se aseaza in pozitia finala pe planseu. care contribuie la armarea placii si preluarea eforturilor din contractie. Intre aceste elemente prefabricate se aseaza corpurile de umplutura cu goluri. Nervurile sunt elemente de rezistenta. din beton vibropresat. sudate cu 2 O 5 mm in diagonala. care in faza initiala sunt semifabricate. care se reazama pe talpa betonata a nervurilor. . Dupa montarea sistemului se toarna betonul de clasa C 18/22.5 (B300) in nervuri si suprabetonare a corpurilor de umplutura in grosime de 5 cm.

. functie de dorinta proprietarului.simplitate in montaj.asigura o izolare termica si fonica foarte buna si pe termen lung.nu necesita utilaje de ridicat puternice. . . . . 12. .greutate redusa.elimina total cofrajul pentru planseu.permite o compartimentare flexibila a zidurilor despartitoare (in grosime de max.5 cm) si modificarea lor in timp.reduce numarul de muncitori calificati (dulgheri.permite realizarea grinzilor in grosimea planseului. . . fierari-betoni}ti).sunt incombustibile.reduce considerabil elementele de sustinere a planseului in vederea turnarii. . . . .proiectare usoara si rapida. AVANTAJE planseelor modulare tip LAGING SYSTEM : Din multiplele avantaje oferite de sistemul de plansee modulare tip LAGING SYSTEM se pot enumera: .viteza mare de execu]ie. .consum foarte mic de material lemnos.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful