Tekla Structures - Steel Detailing

Instrucţiuni de bază - Desene

Versiune 13.1 Decembrie 2007

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing

Pagina 1

Cuprins
2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15 2.16 2.17 2.18 2.19 2.20 2.21 2.22 2.23 2.24 2.25 2.26 2.27 2.28 Introducere.......................................................................................... Numerotarea elementelor................................................................... Etapele pentru crearea unui desen de ansamblu................................ Salvarea desenelor.............................................................................. Etapele pentru generarea desenelor pieselor unice........................... Etapele pentru generarea desenelor de ansambu.............................. Adăugarea obiectelor grafice.............................................................. Mărirea, scurtarea, scindarea şi divizarea obiectelor grafice.............. Etapele pentru crearea unui desen multiplu....................................... Stocarea setărilor desenului................................................................ Aplicarea unei noi setări a desenului unui desen existent.................. Wizard.................................................................................................. Lista de desene.................................................................................... Revizia desenelor................................................................................. Desenele asociative............................................................................. Gestiunea modificărilor din model...................................................... Clonarea desenelor.............................................................................. Cotarea grinzilor curbe........................................................................ Haşurarea............................................................................................ Imprimarea desenelor......................................................................... Formatul şi formatul tabelelor............................................................ Editarea şabloanelor............................................................................ Extrase................................................................................................. Imprimarea extraselor......................................................................... Unghiurile tăieturilor de ferăstrău....................................................... Desenele care nu se mai pot deschide................................................ Explicarea extensiilor fişierelor............................................................ Anexă................................................................................................... 3 5 11 50 51 54 57 67 69 72 73 74 78 85 87 90 96 99 100 107 112 121 122 124 125 125 126 127

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing

Pagina 2

Tekla Structures - Steel Detailing 13.1 Instrucţiuni de bază - Desene
Toate drepturile sunt rezervate. Nicio parte din conţinutul prezentului manual nu poate fi reprodusă sau transmisă fără permisiunea Construsoft Inc. Construsoft Inc. nu îşi asumă responsabilitatea pentru niciuna dintre consecinţele apărute în urma folosirii programului Tekla Structures.

2.1 Introducere
Tekla Structures poate genera 5 tipuri de desene: • desene de debitare (W = workshop/ single part drawings) • desene de ansamblu (A = assambly drawings) • planuri de montaj (G = general arrangemente drawings) • desene multiple (M = multi drawings) • desene ale planurilor de armare (C = cast unit) Tipul de desen depinde de modulul pe care îl utilizaţi: Steel Standard Precast Detailing design concrete (STD) (SDE) detailing (PCD) Desene de * debitare Desene de ansamblu Planuri de montaj Desene multiple Desene ale planurilor de armare . TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing Pagina 3 * * * * * * *

Full Detailing (FUD) * * * * *

Reinforced Concrete Detailing (RCD)

*

Drawing Pagina 4 .TEKLA STRUCTURES Basic Training .

• Full: Numerele sunt alocate tuturor pieselor şi ansamblurilor. • Modified: Numerele sunt alocate tuturor pieselor şi ansamblurilor modificate. Dacă numerotarea se efectuează cu funcţiile Numbering Full sau Numbering Modified.Drawing Pagina 5 . puteţi opta între Full sau Modified. setarea standard este potrivită. selectaţi Setup > Numbering.2 Numerotarea elementelor Înainte de a genera desenele. din model. Tekla Structures verifică toate piesele pentru a identifica eventualele modificări: • Piesele existente îşi păstrează numărul (dacă nu au fost modificate) • Piesele nou adăugate sunt comparate cu piesele existente: • Piesele noi care sunt similare cu piesele existente primesc acelaşi număr • Piesele noi care nu sunt numerotate primesc un nou număr TEKLA STRUCTURES Basic Training . Pentru a deschide caseta de dialog. În majoritatea cazurilor. Selectaţi Tools > Numbering. Apare imaginea de mai jos. Piesele numerotate anterior şi ansamblurile care nu s-au modificat îşi păstrează numerele!! Modul de efectuare a numerotării poate fi setat în caseta de dialog Numbering Setup. tuturor pieselor din model trebuie să li se atribuie numere.2.

Vezi şi documentul „Use of Standard Parts” (Utilizarea pieselor standard) Numerele pieselor noi sunt comparate cu numerele pieselor existente După ce se efectuează modificările. TEKLA STRUCTURES Basic Training . se evită pauzele în numerotare.Renumber all Re-use old numbers Check for standard parts New Modified Holes Part name Column orientation Tolerance Toate piesele primesc un număr nou Numerele care nu mai sunt utilizate (în urma modificărilor aduse modelului) sunt atribuite pieselor nou create Această opţiune permite ca o anumită piesă (de exemplu. dacă diferenţele dintre ele sunt mai mici decât setarea din acest câmp Beam orientation Stabileşte dacă orientarea grinzilor egale poate afecta numerotarea Se recomandă să se folosească o dată funcţia Renumber all înainte de generarea desenelor. Astfel. numerele sunt comparate cu numerele pieselor existente Stabileşte dacă dimensiunea şi numărul de găuri pot afecta numerotarea Stabileşte dacă denumirea piesei poate afecta numerotarea Stabileşte dacă orientarea stâlpilor egali poate afecta numerotarea Piesele pot primi acelaşi număr. o placă de bază) să primească acelaşi număr în toate proiectele. Fără Renumber All Cu Renumber All .Drawing Pagina 6 .

de exemplu.Drawing Pagina 7 . Apoi. Acest stâlp include următoarele proprietăţi: TEKLA STRUCTURES Basic Training . daţi click pe Tools > Compare > Parts. Atribuire numere În Tekla Structures puteţi atribui numere de poziţie şi/sau numere de ansambluri. Rezultatele se afişează pe bara de stare. de exemplu C400. Selectaţi două piese din model pe care doriţi să le comparaţi. selectaţi două piese din două ansambluri diferite. Apoi. pot solicita anumite numere.Compare assemblies / parts (Compararea ansamblurilor / poziţiilor) Folosind această comandă puteţi compara între ele două ansambluri (sau piese). Pentru a compara două ansambluri. Această funcţie este utilă deoarece clienţii. Exemplu Doriţi să atribuiţi un număr de ansamblu unui stâlp. daţi click pe Tools > Compare > Assemblies.

Apare următoarea casetă de dialog: Model nenumerotat Model numerotat 4.Selectaţi un stâlp 2. veţi vedea că numărul a fost atribuit şi că va fi atribuit automat tuturor stâlpilor identici: TEKLA STRUCTURES Basic Training .Selectaţi Inquire > Object şi selectaţi stâlpul.Drawing Pagina 8 . în acest caz daţi click pe Assembly number: 3.Etape 1.Selectaţi Tools > Numbering > Assign number şi daţi click pe una dintre opţiuni.Introduceţi numărul pe care doriţi să-l atribuiţi şi daţi click pe <Assign>: 5.

Drawing Pagina 9 . de asemenea. chiar dacă sunt asemănătoare cu piesa al cărei număr îl schimbaţi. selectaţi butonul Selected objects only din caseta de dialog: TEKLA STRUCTURES Basic Training . modifica numărul unei piese fără ca acest lucru să afecteze celelalte piese.Puteţi. Pentru aceasta.

Drawing Pagina 10 . de asemenea Pentru mai multe informaţii despre atribuirea numerelor. În caz contrar. numărul de pornire trebuie întotdeauna setat la valoarea 1. vezi Tekla Structures Online Help (programul de asistenţă online al Tekla Structures). vezi exemplul următor: Vezi. vor fi mărite şi micşorate cu 1. numărul de pornire şi numărul de poziţie pe care îl atribuiţi.Avertizare Atunci când atribuiţi dumneavoastră numerele. TEKLA STRUCTURES Basic Training .

inclusiv a planurilor de fundaţie şi a detaliilor modelului.Drawing Pagina 11 .. Există două metode de a adăuga vederi ale modelului într-un desen de montaj: • Una dintre ele este de a selecta vederi ale modelului înainte de a crea desenul. De exemplu. • Se poate începe. În imaginea de mai sus este selectată doar o vedere 3D wireframe. selectaţi All selected views to one drawing (Toate vederile selectate pentru un desen). se va deschide o casetă de sub-dialog în care puteţi activa/dezactiva afişarea sistemului de axe în vedere. vederile modelului adăugându-se ulterior. folosind butonul Grid. apare caseta de dialog Create general arrangement drawing (Crearea desenului de ansamblu): 2. În caseta listă Options. În meniul derulant.2. de asemenea. denumirea) pot fi setate. 3. Litera G provine de la denumirea General arrangement drawing. proprietăţile desenului (de exemplu. cu un desen gol. daţi click pe icon-ul din stânga sau daţi click pe „3”. Desen de ansamblu cu vederea(-ile) modelului selectată(-e) anterior 1.. TEKLA STRUCTURES Basic Training .3 Etapele pentru crearea unui desen de ansamblu Planul de montaj (GA drawings sau lazout plan) este utilizat pentru afişarea vederilor modelului. Dacă apăsaţi butonul Drawing properties. Puteţi recunoaşte planul de montaj după litera G din coloana Type (Tip).. selectaţi Drawing > General Arrangement drawing.

6. selectaţi Properties > Drawing. La sfârşit.Drawing Pagina 12 .. 7.. ci în afara acestuia). Dacă bifaţi opţiunea Open drawing. TEKLA STRUCTURES Basic Training . sau daţi dublu click pe desen (nu pe cadrul albastru. daţi click pe <Create>.4. 5. Dacă doriţi să modificaţi proprietăţile desenului. desenul va fi deschis automat după creare. Tekla Structures crează desenul de ansamblu şi îl afişează.

Deschideţi un desen de ansamblu. În meniul derulant.Copierea vederii modelului în desenul de ansamblu 1. 5. TEKLA STRUCTURES Basic Training . apăsaţi pe <Load>.Drawing Pagina 13 . Daţi click pe <Apply> şi pe <OK>. Poziţionaţi desenul lângă vederea 3D a modelului. 3. 4. 6. selectaţi Edit > Place views. daţi click pe icon-ul din stânga sau daţi click dreapta cu mouse-ul şi selectaţi Place views astfel încât vederea să fie centrată în desen. 2. Daţi dublu click pe icon-ul Create view from model view. pe ecran va apărea: 7. Apoi. Selectaţi vederea 3D a modelului. Selectaţi setarea 3D. Va apărea caseta de dialog View properties.

Etichetele desenului de montaj Aveţi mai multe opţiuni pentru a controla crearea şi modul de prezentare a etichetelor vederii desenului şi a informaţiilor pe care le conţin. Daţi dublu click pe vedere într-un desen pentru a deschide caseta de dialog View Properties: TEKLA STRUCTURES Basic Training . apar denumirea vederii şi scara vederii: 1. Implicit.Drawing Pagina 14 .

TEKLA STRUCTURES Basic Training . Daţi click pe tab-ul Label şi utilizaţi-l pentru a defini modul de prezentare a etichetei vederii.2.Drawing Pagina 15 . pentru a defini conţinutul etichetei vederii. daţi click pe butoanele … de lângă câmpurile text pentru a deschide caseta de dialog Mark contents: 3. Daţi click pe <Modify> şi pe <OK>.

Daţi click dreapta o dată. 2. Ţineţi apăsată tasta <Shift> şi deplasaţi cursorul mouse-ului pe cadrul albastru al vederii.Drawing . Pagina 16 TEKLA STRUCTURES Basic Training . 2. 2. Selectaţi vederea care urmează să fie mutată. Atunci când o vedere este redimensionată în loc să fie mutată. apoi apăsaţi butonul stâng al mouse-ului. Pentru ca vederea să nu ajungă într-o poziţie arbitrară atunci când este mutată.Translatarea vederilor Aveţi mai multe opţiuni pentru a muta vederile: 1. nu mai ţineţi apăsate butonul stâng al mouseului şi tasta <Shift>. Puteţi muta vederile dintr-un desen în altul. Selectaţi vederea care urmează să fie mutată. După ce vederea ajunge în poziţia dorită. dezactivaţi temporar iconu-rile Snap to reference lines / points şi Snap to geometry lines / points de pe bara de instrumente Drawings: Snap settings. vezi şi Move views to another drawing (Mutarea vederilor într-un alt desen). Acum vederea poate fi mutată prin mişcarea mouse-ului. 4. Puteţi muta vederile într-un desen. măriţi vederea (zoom in) şi observaţi următoarea imagine: Metoda exactă 1. se evidenţiază un element de deplasare. vezi şi Move a view in a drawing (Mutarea unei vederi într-un desen). Translatarea unei vederi într-un desen Metoda aproximativă 1. 3.

Selectaţi desenul ţintă din lista desenelor. Selectaţi vederea desenului pe care doriţi să o mutaţi. Mutarea vederilor desenelor întrun alt desen: 1. 5.Drawing Pagina 17 . Daţi click pe Move în caseta de dialog Move view to drawing. 2. Mutarea vederilor într-un alt desen Puteţi muta vederile într-un alt desen din lista de desene. 5. Selectaţi Align vertically sau Align horizontally din meniul contextual. 3. Move section. daţi click dreapta şi selectaţi Move to drawing (Mutare în desen) din meniul contextual. Vederea va fi mutată. TEKLA STRUCTURES Basic Training . Vezi.or detail views from one to another drawing (Mutarea vederilor secţiunilor sau ale detaliilor dintr-un desen în altul). Tekla Structures mută vederea în desenul ţintă şi crează referinţe între desenele sursă şi ţintă. de asemenea Pentru mutarea vederilor secţiunilor şi ale detaliilor într-un alt desen.3. la intersecţia liniilor de axă). Deschideţi desenul din caseta de dialog Drawings. 4. Selectaţi două puncte (de exemplu. 4.

Trei niveluri de editare a desenelor
Puteţi edita desenele pe trei niveluri:
Proprietăţile desenului

La nivelul cel mai ridicat puteţi modifica proprietăţile desenului, ceea ce duce la modificarea tuturor obiectelor din desen. De exemplu, proprietăţile planului de montaj. De fiecare dată când este posibil, trebuie să modificaţi desenele schimbându-le proprietăţile. Aceste modificări persistă şi atunci când desenul este creat din nou, din cauza unei modificări a modelului, de exemplu.

Proprietăţile vederii Proprietăţile obiectelor

Al doilea nivel este utilizat pentru editarea la nivelul vederii, unde puteţi modifica vederile selectate ale desenului. Acesta este reprezentat de cadrul albastru al vederii. Al treilea şi ultimul nivel este utilizat pentru editarea la nivelul obiectelor – modificarea obiectelor individuale dintr-un desen. Acest lucru înseamnă modificarea obiectelor precum cotele, simbolurile, liniile pieselor, etichetele etc.

Reprezentarea şuruburilor în desenele de ansamblu
În desenele de ansamblu, în care se utilizează o scară foarte mică (de exemplu, 1:100), se recomandă dezactivarea şuruburilor. Astfel, desenele de ansamblu se vor deschide mai rapid şi veţi putea lucra mai rapid în Drawing Editor (programul de editare a desenelor).

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing

Pagina 18

Indicaţiile referitoare la piese în desenele de ansamblu
Etape

1. Selectaţi Drawing > General arrangement drawing... şi selectaţi vederile pe care doriţi să le adăugaţi într-un desen de montaj. 2. Daţi click pe Drawing properties.

3. Încărcaţi setarea 3D, daţi click pe butonul <Part mark...>; apare următoarea casetă de dialog:

4. Pentru toate piesele principale, poziţia ansamblului şi comentariul vor fi afişate în indicaţiile piesei (part marks); pentru piesele secundare nu se vor afişa indicaţii. 5. Dacă doriţi să introduceţi indicaţii pentru piesele secundare puteţi utiliza notele asociative.
Deplasarea punctului principal al unei linii de indicaţii

Puteţi deplasa punctul principal al unei linii de indicaţii în indicaţiile piesei şi indicaţiile referitoare la armătură: • Selectaţi indicaţia referitoare la piesă sau la armătură. • Selectaţi punctul principal şi deplasaţi-l în orice poziţie folosind butonul stâng al mouseului.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing

Pagina 19

Utilizarea indicaţiilor pieselor ca informaţii referitoare la orientare
Puteţi utiliza indicaţiile pieselor din desenele de montaj ca informaţii referitoare la orientare; acestea indică direcţia pieselor şi a ansamblurilor. Principalul avantaj este că poziţia etichetelor din desenele de debitare, precum şi din planurile de ansamble, coincide cu poziţia din desenele de montaj.
Desen de ansamblu

Indicaţia piesei este amplasată pe partea elementului de rigidizare:

Desene de montaj

Indicaţiile sunt amplasate de aceeaşi parte, indiferent de orientarea grinzilor:

Condiţie

Utilizaţi opţiunea corectă pentru poziţia etichetelor: 1. Selectaţi Properties > General arrangement drawing... şi daţi click pe butonul Part mark. 2. Selectaţi următorul tip de linie de indicaţie din caseta listă din tab-ul General

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing

Pagina 20

4. TEKLA STRUCTURES Basic Training . 2. Daţi click pe <Load> şi pe <OK>.Notele asociative Puteţi utiliza în desene notele asociative ca repere suplimentare. Selectaţi obiectul şi poziţia. Selectaţi setarea part_number din caseta listă. 5. de exemplu. Etape 1. Notele se vor actualiza automat atunci când obiectul este modificat în model. Se crează nota asociativă. 3. Deschideţi un desen de montaj şi selectaţi Properties > Associative note. 6. Daţi click dreapta şi selectaţi Associative note sau selectaţi Create > Associative note > With headerline..Drawing Pagina 21 . ca repere ale pieselor secundare. Without headerline sau Along line din meniul derulant..

4.Drawing Pagina 22 . Selectaţi poziţia simbolului detaliului. Selectaţi primul colţ al vederii detaliului. 3. selectaţi Create > Detail view sau daţi click pe icon-ul de pe bara de instrumente Drawings: View. daţi dublu click pe simbolul detaliului: TEKLA STRUCTURES Basic Training . 2. Selectaţi al doilea colţ (diagonala). Tekla Structures crează vederea detaliului şi adaugă un simbol al detaliului în vederea iniţială: Pentru modificarea proprietăţilor etichetelor.Crearea vederii unui detaliu Există mai multe modalităţi de creare a vederii unui detaliu: Crearea vederii unui detaliu În meniul derulant. 1.

• Modificaţi proprietăţile şi daţi click pe <Modify> şi pe <OK>. TEKLA STRUCTURES Basic Training .Modificarea numărului sau literei iniţiale pentru vederea detaliului: • Daţi click pe Detail view.Drawing Pagina 23 . desenul sursă şi cel ţintă vor conţine referinţe unul la celălalt: Vederea detaliului conţine o referinţă la desenul ţintă G2. Vederea detaliului conţine o referinţă la desenul sursă G1. Mutarea vederilor secţiunilor sau ale detaliilor dintr-un desen în altul Atunci când mutaţi o vedere a secţiunii (sau a detaliului) într-un alt desen. în caseta de dialog Drawing Properties pentru a deschide următoarea casetă de dialog.. de asemenea Pentru mutarea vederilor secţiunilor şi ale detaliilor vezi Move views (Mutarea vederilor). Desenul G1 conţine vederea detaliului: Desenul ţintă G2: Vezi.

4. Daţi click pe <Apply> şi pe <OK>. Daţi dublu click pe icon-ul Create view from model by area. 5. Apare caseta de dialog View properties. Această opţiune funcţionează corect doar dacă detaliul corespunde nivelului axei. 3. Deschideţi desenul în zona în care doriţi să-i adăugaţi o vedere a detaliului. atunci este mai bine să se folosească opţiunea a doua (vezi mai jos). de exemplu. 1. Selectaţi Edit > Place views din meniul derulant. Apoi apăsaţi pe <Load>.Crearea vederii din model printr-o arie. +5000 mm. 6. Definiţi o arie în jurul părţii inferioare a stâlpului la intersecţia axei A-2 (vezi imaginea). Selectaţi setarea „detail”. 2. Se crează o mică vedere în partea stângă inferioară a desenului.Drawing Pagina 24 . daţi click pe icon-ul din stânga sau daţi click dreapta şi selectaţi Place views. dacă pentru un detaliu este necesar un nivel mai înalt. TEKLA STRUCTURES Basic Training .

4. Se amplasează o vedere a conexiunii în desenul de montaj (vezi imaginea de mai jos). În Model Editor – programul de editare a modelului (închideţi desenul în cazul în care mai este încă deschis) – selectaţi un simbol al unei componente. 2. TEKLA STRUCTURES Basic Training . Selectaţi setarea „detail” şi apăsaţi pe <Load>. Daţi click pe vederea modelului. Avantajul acestei metode este că detaliile pot fi realizate din orice punct de vedere. daţi click dreapta şi selectaţi Create view > Connection basic view sau Create View > Part basic View. 3. Deschideţi desenul de ansamblu şi daţi dublu click pe icon-ul Create view from model view.Crearea vederii… 1. 5.Drawing Pagina 25 .

Selectaţi setarea dorită. 4. Selectaţi Drawing > General arrangement drawing şi selectaţi o vedere a modelului. de exemplu foundation-plan.Drawing Pagina 26 .Plan fundaţii (Plan ancoraj) Noţiuni generale Există mai multe metode de generare a planului fundaţiei: • Un plan al ancorajelor cu o singură scară şi linii de axe întrerupte • Un plan al ancorajelor cu două scări combinate şi fără linii de axe întrerupte. Se generează desenul planului fundaţiei. puteţi. respectiv 100 mm). daţi click pe icon-ul din stânga sau daţi click dreapta şi selectaţi Place views. bifaţi opţiunea Open drawing (Deschiderea desenului) şi daţi click pe <Create>. seta o scară separată pentru vederile detaliilor Un plan de ancoraj cu o singură scară Etape 1.Creaţi o vedere a modelului la nivelul plăcii de bază (perspectiva – dezactivată). Setaţi valorile pentru adâncimea vederii în sus (Up) şi în jos (Down) (10 mm. 2. de asemenea. 3. TEKLA STRUCTURES Basic Training . 5. Selectaţi Edit > Place views din meniul derulant din Drawing Editor. care va fi deschis ulterior.

Selectaţi vederea şi deplasaţi punctele de prindere din planul interior al vederii (liniile întrerupte) de-a lungul axelor x şi y ale vederii: Bineînţeles. valorile pentru Xmin. puteţi modifica valorile pentru Xmin. Ymin şi Ymax şi în proprietăţile vederii. Ymin şi Ymax au fost setate la valoarea mare (large). TEKLA STRUCTURES Basic Training . • Selectaţi dimensiunea dorită şi daţi click pe <Load> şi pe <Modify>. Xmax. se pot face câteva ajustări: Dimensiunea desenului este prea mică Mărirea dimensiunii desenului: • Selectaţi proprietăţile desenului de montaj şi daţi click pe butonul <Layout>.În cazul în care vederea planului fundaţiei nu se potriveşte aşa cum trebuie în desen. Xmax.Drawing Pagina 27 . Valoarea de mărire a liniilor de axă este prea mare În proprietăţile vederii.

Deschideţi proprietăţile vederii şi activaţi opţiunea Cut skew parts (Decuparea pieselor înclinate) de pe tab-ul Attributes 2: Decupaje inegale Contravântuirile sunt afişate (parţial).Drawing Pagina 28 . Xmax. daţi click pe butonul <Filter> şi aplicaţi un filtru pentru eliminarea contravântuirilor din vedere.Liniile de axă nu sunt întrerupte în locul de amplasare a profilurilor înclinate (contravântuiri). TEKLA STRUCTURES Basic Training . vezi imaginea de mai jos: Unele linii de axă nu sunt afişate în desen Selectaţi vederea şi deplasaţi punctele de prindere din planul interior al vederii sau modificaţi valorile pentru Xmin. Deschideţi proprietăţile vederii. prin urmare sunt decupate inegal. Ymin şi Ymax în proprietăţile vederii.

Automat. Pentru ca liniile de axă să fie decupate. L:10mm).Drawing Pagina 29 . implicit. În exemplul de mai jos. profilului i se va adăuga o etichetă pentru piesă. este necesar ca în model să fie amplasat un profil pe acestea. care să nu atragă atenţia în desen. Vezi imaginea de mai jos. dar aceasta poate fi înlăturată apoi cu uşurinţă. aceste linii de axă nu vor fi decupate. TEKLA STRUCTURES Basic Training . Într-un desen al planului de ancoraj.Axa nu se decupează dacă nu există contact cu profilele Pe axa 5 (Axis 5) a modelului nu sunt prezente profile. se amplasează un mic profil (Ø1.

4. TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 30 . Selectaţi setarea dorită.Un plan de ancoraj cu două scări combinate Etape 1. 3. Faceţi setările necesare dacă doriţi să creaţi vederi ale detaliilor şi să introduceţi scara şi daţi click pe <OK> 6. Daţi click pe butonul <View> şi selectaţi tab-ul Anchor bolt plan. Creaţi şi deschideţi desenul. 5. Creaţi o vedere a modelului la nivelul plăcii de bază. de exemplu foundation-plan. Setaţi Yes pentru opţiunea Show as anchor bolt plan (Afişare ca plan al şuruburilor de ancorare) din caseta listă şi introduceţi o scară pentru piesele mărite. 2. Selectaţi Drawing > General arrangement drawing şi selectaţi o vedere a modelului.

de exemplu. În desen Vederea care reprezintă piesa mărită este poziţionată în vederea iniţială.Drawing Pagina 31 . În cazul în care ar fi poziţionate.Notă importantă În model În cazul în care creaţi un plan de ancoraj cu două scări combinate. Poziţia punctelor colorate în galben şi violet ale stâlpului. Veţi vedea că stâlpul este poziţionat corect pe axă deoarece punctele galben şi violet sunt în poziţia corectă. piesa din vedere care reprezintă piesa mărită face trimitere la piesa din vederea iniţială. în axa stâlpului: TEKLA STRUCTURES Basic Training . Piesele din vederea originală sunt ascunse pentru a se afişa în final doar vederea care include piesele mărite. utilizate ca referinţă.

Poziţia vederii care include piesele mărite nu este corectă! TEKLA STRUCTURES Basic Training .În model Poziţia punctelor galben şi violet ale stâlpului. În model Piesele din vederea originală sunt ascunse pentru a se afişa în final doar vederea care include piesele mărite.Drawing Pagina 32 . În desen Vederea care reprezintă piesa mărită este poziţionată în vederea iniţială.

Drawing Pagina 33 . precum tije de ancorare sau plăci de poză.filter properties şi ANCHOR în câmpul Name.. TEKLA STRUCTURES Basic Training . Setaţi denumirea filtrului desenului de montaj. 1. 3. Introduceţi CAST-PLATE în tab-ul Parts din caseta de dialog General . În acest caz.. când creaţi un plan al şuruburilor de ancorare.Afişarea pieselor adiţionale într-un plan de ancoraj Puteţi adăuga planului de ancoraj piese care nu fac de obicei parte dintr-un ansamblu de stâlp. Apăsaţi pe butonul Filter… din caseta de dialog a proprietăţilor desenului de ansamblu. Selectaţi Properties > General arrangement drawing. 2. De acum. Salvaţi filtrul ca SHOW_ON_ANCHORBOLTPLAN. 5. cât şi plăcile de poză în desen. În următorul exemplu veţi face vizibile tijele de ancorare şi plăcile de poză într-un plan de ancoraj. 4. se afişează atât tijele de ancorare. vom seta valoarea SHOW_ON_ANCHORBOLTPLAN pentru variabila XS_ANCHOR_BOLT_PLAN_ADDITIONAL_PARTS_FILTER din Tools > Advanced options > Drawing properties.

Pagina 34 TEKLA STRUCTURES Basic Training . Dacă stâlpul este rotit faţă de desen.Drawing . vezi Help > Learning Center > What’s New. în care punctul de referinţă al stâlpului nu se găseşte pe linia de axă. de asemenea Pentru mai multe informaţii despre cotarea automată a desenelor de montaj. Tekla Structures efectuează cotarea automată a punctului de referinţă în funcţie de liniile de axă. se va cota automat şi unghiul de rotire.Cotarea automată În cazul în care creaţi un plan de ancoraj cu două scări combinate. Vezi.

.. În Model Editor. pentru a deschide caseta de dialog General arrangement drawing properties. pentru a deschide caseta de dialog Detail properties.Drawing Pagina 35 . 3. care include piesele mărite şi vederile detaliilor înainte de a crea desenul: Vederea detaliului Scara vederii piesei mărite 1.Etichetele în vederile detaliilor Puteţi seta modul de prezentare a vederilor. Daţi click pe Detail view... 2. În tab-ul View label puteţi seta eticheta vederii detaliului. selectaţi Properties > General arrangement drawing. TEKLA STRUCTURES Basic Training .

vezi Help > Learning Center > What’s New. În tab-urile Detail boundary şi Detail mark puteţi seta vederile care includ piesele mărite: Vezi. de asemenea Pentru mai multe informaţii. TEKLA STRUCTURES Basic Training .4.Drawing Pagina 36 .

Exemplu: Dacă aveţi un desen care conţine axe diferite. TEKLA STRUCTURES Basic Training . Acum puteţi defini diferite locaţii pentru etichete la fiecare capăt al unei axe sau al unei linii de axă. utilizaţi culoarea de fundal a desenului pentru liniile de axă şi text). puteţi „ascunde” cu uşurinţă una dintre ele.Modificarea sistelului de axă în desene Două butoane de selectare de pe bara de instrumente Drawings:Select vă permit să selectaţi sistemul de axă sau linii de axă individuale în desene: Daţi dublu click pe o axă sau pe o linie de axă pentru a-i modifica proprietăţile. • să modificaţi tipul unei linii.Drawing Pagina 37 . • să definiţi locaţia etichetei. • să modificaţi o etichetă (font. dimensiune. una pentru arhitect şi alta pentru inginer. Aceasta este o opţiune utilă atunci când doriţi: • să nu imprimaţi axele sau liniile de axă (pentru aceasta. cadru).

Dimensiunea cadrului etichetei axei Acum puteţi defini dimensiunea cadrului pentru etichetele axei. de exemplu.Numai denumirea axei este vizibilă Utilizaţi această opţiune pentru afişarea exclusivă a indicaţiilor aferente liniilor de axă. Această funcţie este utilă. ceea ce înseamnă că liniile de axă nu se afişează. introduceţi valoarea dorită în milimetri. indiferent de numărul de cifre din cadru (una sau două). axa capătă o înfăţişare uniformă. Astfel. Valoarea implicită este zero.Drawing Pagina 38 . Pentru a mări sau micşora lăţimea cadrului. în acest exemplu s-a folosit valoarea 12: TEKLA STRUCTURES Basic Training . ceea ce indică faptul că lăţimea cadrului depinde de lăţimea etichetei. Pentru definirea dimensiunii cadrului etichetei axei utilizaţi variabila XS_DRAWING_GRID_LABEL_FRAME_FIXED_WIDTH în Tools > Advanced options > Drawing properties. atunci când doriţi ca toate cadrele etichetelor axei să fie de aceaşi dimensiune.

punctele de prindere vor fi evidenţiate. TEKLA STRUCTURES Basic Training . De asemenea. indicaţiile axelor se suprapun. Selectaţi un punct de prindere şi mutaţi-l pe verticală. Selectaţi o linie de axă. Modificarea lungimii unei linii de axă contribuie la distingerea fiecărei indicaţii. elementele de prindere vor fi evidenţiate. • Selectaţi un punct de prindere evidenţiat şi mutaţi-l în orice direcţie. Situaţia standard: Indicaţiile liniilor de axă se suprapun.Editarea indicaţiilor aferente liniilor de axă Dacă indicaţiile referitoare la două axe se suprapun. Selectaţi un punct de prindere şi mutaţi-l pe orizontală.Drawing Pagina 39 . indicaţiile liniilor de axă pot fi mutate: • Setaţi bara de instrumente Drawings:Select astfel încât să selecteze doar linii de axă • Acum selectaţi o linie de axă. măriţi pur şi simplu liniile unei axe pentru a-i deplasa indicaţiile: Implicit.

Drawing Pagina 40 .. • Daţi click pe tab-ul Grid pentru a seta proprietăţile cotelor axei.dimensioning properties. Vezi.. • Selectaţi Create > Dimension > Grid. Daţi click pe vederea planului fundaţiei. de asemenea Pentru mai multe informaţii. din caseta de dialog General arrangement drawing properties pentru a deschide caseta de dialog General . Automată: • Daţi click pe butonul Dimensioning. • Selectaţi din caseta listă opţiunile pentru crearea cotelor liniilor de axă şi/sau a cotelor generale şi utilizaţi opţiunile pentru a controla poziţia de amplasare a cotelor orizontale şi verticale ale liniilor de axă pe direcţiile orizontală şi verticală.Cotarea desenelor de montaj Cotarea liniilor de axă Manuală: • Selectaţi Properties > Dimension • Încărcaţi setarea „grid” şi daţi click pe <Apply> şi pe <OK>. Liniile de axă vor fi cotate în direcţiile X şi Y. vezi Help > Learning Center > What’s New. TEKLA STRUCTURES Basic Training .

Aceasta se realizează cu ajutorul cotării semiautomate de montaj. sau daţi click pe icon-ul din stânga şi încărcaţi setarea anchorbar_filter.Cotarea tijelor de ancorare Dacă utilizaţi tije de ancorare în timpul modelării aveţi posibilitatea de a crea automat cote în desenele de montaj. şi introduceţi următoarele setări în caseta de dialog: TEKLA STRUCTURES Basic Training ... • Selectaţi Setup > GA dimensioning. • Selectaţi Setup > Select filter... această opţiune nu funcţionează pentru găurile de şuruburi! Etape: • Deschideţi un desen de montaj (plan ancoraj) • Selectaţi Properties > Dimension.. conţinând mai multe opţiuni de cotare: • de determinare a punctelor şi pieselor cotate de Tekla Structures • de stabilire a modalităţii prin care Tekla Structures combină cotele • de utilizare a liniei de referinţă a piesei sau a liniei de axă a acesteia ca punct de cotă Reţineţi că această metodă de cotare poate fi utilizată pentru tijele de ancorare deoarece acestea sunt create ca profile. • Selectaţi icon-ul Select drawing parts de pe bara de instrumente Drawings:Select • Acum selectaţi tijele de ancorare din desen pe care doriţi să le cotaţi. Acest tip de cotare este special şi se utilizează exclusiv pentru desenele de montaj.Drawing Pagina 41 .. • Încărcaţi setarea pe care doriţi să o utilizaţi şi daţi click pe <Apply> şi pe <OK>.

Câmp Dimension Descriere Defineşte punctele pe care le utilizează Tekla Structures pentru cotare. Defineşte dacă Tekla Structures utilizează linia de referinţă sau linia de centru ca punct de cotă. Defineşte dacă Tekla Structures efectuează cotarea pentru toate piesele selectate sau doar pentru piesele principale. vezi şi Tekla Structures Help (F1). TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 42 . Part Combine Uses • Daţi click pe <Apply> şi pe <OK> • Daţi click dreapta şi alegeţi una dintre următoarele opţiuni: Dimension Parts X. Dimension Parts Y sau Dimension Parts XY Tijele de ancorare vor fi cotate automat. Opţiunea Intersection and reference points (Puncte de intersecţie şi de referinţă) creează cote pentru punctele în care se intersectează două piese şi pentru punctele de referinţă ale pieselor selectate. Opţiunea Intersection points (Puncte de intersecţie) crează cote pentru punctele în care se intersectează două piese. Defineşte metoda Tekla Structures de combinare a cotelor.

vezi Tekla Structures (F1). de asemenea Pentru mai multe informaţii despre cotare. Cotă paralelă Cotă perpendiculară Cotă pe direcţia X Cotă pe direcţia Y Cotă „ortogonală” Cotă liberă Cotă radială curbă Cotă unghiulară Cotă radială Adăugare punct de cotă Eliminare punct de cotă Combinare linii de cotă Asociere linii de cotă Anularea asocierii liniilor de cotă Înlăturare cerc punct de cotă Înlăturarea tuturor cercurilor punctelor de cotă Eliminare norişor. TEKLA STRUCTURES Basic Training . simbol al modificării informaţiilor Eliminarea tuturor simbolurilor modificărilor informaţiilor Eliminare norişor pentru punctul de cotă Eliminarea tuturor norişorilor pentru punctele de cotă Vezi.Cotarea profilelor şi a găurilor Cotarea profilelor şi a găurilor poate fi realizată folosind icon-urile de pe bara de instrumente Dimension.Drawing Pagina 43 .

TEKLA STRUCTURES Basic Training . puteţi selecta partea liniei de prelungire pe care să se amplaseze textul de cotă. nu va mai trebui să comutaţi între cele două funcţii. Selectaţi cota. Prin urmare. Schimbarea poziţia cotelor exterioare: 1. Astfel. Daţi click pe Edit > Flip outside dimension. editarea desenelor este mai uşoară şi mai rapidă. iar poziţia textului de cotă este setată în afara liniilor de cotă. Schimbarea poziţiei cotelor exterioare Atunci când măsuraţi cote scurte în Tekla Structures. puteţi înlătura cotele.Drawing Pagina 44 . 2. Tekla Structures schimbă latura textului de cotă.Adăugarea/înlăturarea punctelor de cotă Cu ajutorul combinaţiei butonul Shift + funcţia Add/remove dimension point.

Cotele fixe
Se recomandă fixarea cotelor în desenele de ansamblu. Astfel, acestea nu-şi vor mai schimba poziţia în desen atunci când, de exemplu, se adaugă o altă vedere. Acelaşi lucru este valabil şi pentru indicaţii.
Etape

1. Creaţi toate cotele în desen. 2. Setaţi bara de instrumente Drawings:Select după cum urmează:

3. Selectaţi toate cotele. 4. Ţineţi apăsată tasta <Shift> şi daţi dublu click pe o cotă oarecare; va apărea următoarea casetă de dialog:

5. Acum, daţi click pe butonul <Place> şi selectaţi Fixed în caseta listă. 6. Toate cotele sunt fixate.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing

Pagina 45

Etichetele liniilor de cotă
Puteţi adăuga etichete liniilor de cotă. Etichetele de cotă sunt asociate în totalitate obiectelor cărora le aparţin cotele şi sunt disponibile pentru toate tipurile de cote. Aceste informaţii suplimentare din desene vor fi actualizate automat în urma tuturor modificărilor efectuate în model.
Mod de utilizare

Pentru adăugarea ca text a indicaţiilor asociative în etichetele de cotă: • Daţi dublu click pe linia de cotă pentru a deschide caseta de dialog Dimension properties. • Apăsaţi butonul … din tab-ul Marks, situat lângă următorul câmp text al etichetei în care doriţi să adăugaţi indicaţia asociativă. De exemplu, pentru a adăuga indicaţia asociativă etichetei din partea superioară dreaptă, selectaţi butonul marcat în imaginea de mai jos.

• În caseta de dialog a proprietăţilor indicaţiei de cotă, selectaţi elementul dorit din lista elementelor disponibile şi daţi click pe butonul <Add>.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing

Pagina 46

• Daţi click pe <Modify> • Tekla Structures adaugă indicaţia asociativă ca text în eticheta de cotă:

.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing

Pagina 47

TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 48 .Cote de nivel În Tekla Structures puteţi utiliza cote de nivel şi aveţi mai multe opţiuni: prefixe. sufixe şi unităţi.

2. deschideţi caseta de dialog Drawing properties şi daţi click pe butonul View sau daţi dublu click pe o vedere şi selectaţi tab-ul Attributes 2. un punct de referinţă de 200. puteţi introduce. de exemplu. În Drawing Editor. TEKLA STRUCTURES Basic Training . Selectaţi opţiunea Specified în caseta listă Datum point for elevations: 3.Setarea unui punct de referinţă pentru elevaţii Tekla Structures determină cotele de nivel din desene cu ajutorul unui punct de referinţă. Rezultatul va fi o indicaţie de nivel de 3410 mm. Cu aceste cote de nivel se poate opera manual în desene. Introduceţi o valoare în câmpul Datum level. Dacă aţi creat o cotă de nivel de 3610 mm într-un desen.Drawing Pagina 49 . Modificarea punctului de referinţă 1.

dg). fişierele *.\environments\europe) în fişierul user.Drawing Pagina 50 . copiaţi variabila set XS_DELETE_UNNECESSARY_DG_FILES=TRUE din fişierul env_europe. este introdusă o valoare pentru Autosave after creating every 100 drawings (Auto-salvare după crearea a 100 de desene).dg sunt stocate acum în directorul drawings. în timpul generării desenelor cu ajutorul programului Wizard.. nu pentru editarea desenelor în Drawing Editor. se crează un fişier Autosave la fiecare 100 de desene.ini (din directorul . Astfel. Acum deschideţi o dată modelul şi apoi închideţi-l.dg inutile sunt şterse. Multe fişiere tip *. aşadar. puteţi soluţiona această problemă setând variabila la valoarea FALSE. Salvarea desenelor Atunci când editaţi desene. Acum se vor salva atât desenul (fişier *. TEKLA STRUCTURES Basic Training ..db2).dg. cât şi modelul (fişier *. Această funcţie se poate utiliza exclusiv pentru generarea desenelor cu ajutorul programului Wizard.ini (din directorul .4 Salvarea desenelor Noţiuni generale În caseta de dialog Options (Tools > Options) din Model Editor.\nt\bin) astfel încât Tekla Structures să nu mai şteargă fişierele *. trebuie să le salvaţi dând click pe icon.2.db1 şi *. salvaţi cu regularitate desenul! Dacă aveţi probleme cu deschiderea unui desen.

(Utilizarea filtrului pentru plăci face ca doar plăcile să fie selectate) Etapa 2 • Selectaţi Properties > Single-part drawing… • Încărcaţi setarea plate.5 Etapele pentru generarea desenelor pieselor unice Etapa 1 • Numerotarea modelului: Selectaţi Tools > Numbering > Full. TEKLA STRUCTURES Basic Training . selectaţi Edit > Select all objects. numerotarea modelului o singură dată este suficientă. De regulă.Drawing Pagina 51 . numerotarea trebuie repetată! • Setaţi bara de instrumente Select switches astfel încât să fie activate doar icon-urile Select parts şi button 2: • Selectaţi plate_filter din caseta listă şi daţi click o dată în model (butonul stâng al mouseului) pentru a bloca elementul plate_filter • Selectaţi întregul model. însă. După modificarea modelului.2.

Selectaţi Drawing > Single-part drawing sau Assembly drawing din meniul derulant sau daţi click dreapta şi selectaţi Drawing > Single-part drawing sau Assembly drawing din meniul contextual. TEKLA STRUCTURES Basic Training . apăsaţi simultan tastele <Ctrl> şi <Shift>. • Deschideţi lista desenelor folosind comanda Drawing > Drawinglist (sau icon-ul) şi deschideţi un desen (dând dublu click pe acesta sau selectându-l şi apăsând butonul Open). Această literă provine de la Workshop drawing (desen în atelier). daţi click pe icon-ul din stânga sau daţi click pe „1”. Tekla Structures: • Crează un desen sau actualizează un desen existent. nu este necesar să îl salvăm. Deoarece desenul nu a fost modificat. • În meniul derulant.• Daţi click pe <OK>. • Deschide automat un desen. • Selectaţi File > Close drawing > No. se vor genera desenele.Drawing Pagina 52 . selectaţi Drawing > Single-part drawing. • Desenele de debitare (single+parts drawing) pot fi recunoscute în listă prin litera „W” din coloana „Type”. <Ctrl> + <Shift> Pentru a deschide automat un desen după ce a fost creat (sau pentru a-l actualiza). Acum.

. Pagina 53 TEKLA STRUCTURES Basic Training . apăsaţi pe <Apply> şi pe <OK> înainte de închiderea ferestrei. atunci trebuie. Daţi apoi click pe <Modify>. Vezi. de asemenea Pentru mai multe informaţii privind setările în casetele de sub-dialog. mai întâi. folosindu-se setarea dorită. Puteţi observa acum modificările apărute în desen în urma modificărilor setărilor.Exerciţiu Selectaţi sau creaţi un filtru şi generaţi desene de debitare pentru toate piesele.Drawing . apăsaţi pe <Modify>. să se încarce setarea. aceste modificări manuale se vor pierde! Dacă acest desen trebuie generat din nou. din meniul contextual. • Selectaţi Properties > Drawing sau Properties. vezi Tekla Structures Online Help. în caseta principală de dialog. După ce se efectuează modificările pentru casetele de sub-dialog. iar desenele trebuie generate din nou. am învăţat cum să creăm desene de debitare. apare următoarea casetă de dialog: Acum pot fi modificate toate casete de sub-dialog.. Apoi.). Dar ceea ce este poate mai important este să ştim să creăm setările corespunzătoare pentru desenele de debitare! • Deschideţi desenul plăcii de bază de la punctul D-4 de pe axă. Dacă efectuaţi manual modificări în desenele de debitare sau planurile de ansamble (adăugare de cote etc. Până acum.

. • Daţi click pe <OK>. (Utilizarea filtrului pentru stâlpi face ca doar stâlpii să fie selectaţi).Drawing Pagina 54 .2.6 Etapele pentru generarea desenelor de ansambu Exemplu Etapa 1 Desene de ansamblu ale tuturor stâlpilor • Setaţi bara de instrumente Select switches astfel încât să fie activate doar icon-urile Select parts şi button 2: • Selectaţi column_filter din caseta listă şi daţi click o dată în model (butonul stâng al mouse-ului) pentru a bloca elementul column_filter. apăsaţi butonul Load. Etapa 2 • Selectaţi Properties > Assembly drawing. • Selectaţi setarea column. selectaţi Edit > Select all objects.. TEKLA STRUCTURES Basic Training . • Selectaţi întregul model.

nu este necesar să îl salvăm.• În meniul derulant. daţi click pe icon-ul din stânga sau daţi click pe „2”. • Selectaţi File > Close drawing > No. se vor genera desenele. Desenele de ansamble pot fi recunoscute în listă prin litera „A” din coloana „Type”. Deoarece desenul nu a fost modificat. Litera A provine de la denumirea Assembly drawing.Drawing Pagina 55 . TEKLA STRUCTURES Basic Training . selectaţi Drawing > Assembly drawing. • Se va deschide desenul. • Deschideţi lista desenelor folosind comanda Drawing > Drawinglist (sau icon-ul) şi deschideţi un desen (dând dublu click pe acesta sau selectându-l şi apăsând butonul Open).

am învăţat cum să creăm planurile de montaj. de asemenea Exerciţiu Pentru mai multe informaţii privind casetele de sub-dialog. Vezi.. Dacă apăsaţi pe butonul <Modify> de fiecare dată când se efectuează o modificare într-una din casetele de sub-dialog. grinzi-dulap. Creaţi planuri de montaj pentru stâlpi aşa cum creaţi de obicei un desen.. Salvaţi această setare şi copiaţi fişierul *. apare următoarea casetă de dialog: Toate casetele de sub-dialog pot fi modificate acum.ad în directorul: disk:\TeklaStructures\version\environments\europe\ts Faceţi acelaşi lucru pentru grinzi.Exerciţiu Creaţi planuri de montaj pentru stâlpi. este să ştim să creăm setările corespunzătoare pentru planurile de montaj! • Deschideţi planul de montaj pentru stâlpul situat în punctul A-4 de pe axă • Selectaţi Properties > Drawing sau Properties. contravântuiri şi grinzile-secundare! TEKLA STRUCTURES Basic Training . vezi Tekla Structures Help. Dar ceea ce este poate mai important. puteţi observa modificările în desen. din meniul contextual. grinzi.Drawing Pagina 56 . contravântuiri Selectaţi sau creaţi un filtru corespunzător şi generaţi planurile de montaj! Până acum.

Selectaţi Properties > Rectangle. de asemenea. 6. sau daţi dublu click pe icon-ul de pe bara de instrumente Drawing: Drawing 3. 2. astfel încât dreptunghiul să fie introdus în orice poziţie aleatorie. Deschideţi un desen. 5. Sub Line. dreptunghiul va fi amplasat. Sub Fill. Selectaţi două puncte. se pot seta haşura (Type) şi culoarea acesteia (Color). în desenele Tekla Structures. linii de cotă etc. 4. Daţi click pe <Apply> sau pe <OK> şi selectaţi Create > Rectangle. se pot seta tipul liniei (Type). simboluri.7 Adăugarea obiectelor grafice În Tekla Structures se pot adăuga obiecte grafice ca desene AutoCAD (formatele DWG/DXF) şi. TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 57 . culoarea acesteia (Color) şi mărirea (Bulge). Asiguraţi-vă că toate butoanele Snap setttings sunt apăsate. Adăugarea unui dreptunghi într-o locaţie aleatorie 1.. Obiectele grafice pot fi amplasate aleatoriu sau folosindu-se coordonatele fixe.2.. 7. câmpuri text. Apare următoarea casetă de dialog....

Selectaţi Create > Rectangle. sau daţi click pe icon. Dacă ţineţi apăsată tasta <Shift>. Introduceţi coordonatele primului punct (1) faţă de poziţia planului de lucru.. Pentru redimensionarea dreptunghiului. 9. TEKLA STRUCTURES Basic Training . selectaţi-l şi deplasaţi un vârf sau un punct de mijloc cu mouse-ul. Adăugarea unui dreptunghi folosind coordonatele fixe Să presupunem că doriţi să adăugaţi următorul dreptunghi: Etape 1.8. 3.Drawing Pagina 58 . Daţi dublu click pe dreptunghi pentru a-i modifica proprietăţile. dreptunghiul poate fi mutat. Introduceţi coordonatele celui de-al doilea punct (2) faţă de ultimul punct selectat.. 2. utilizând tasta „R”. 10.

TEKLA STRUCTURES Basic Training . 5..Adăugarea unui text Într-un desen se poate adăuga un text în două moduri. Opţiunile de la Color până la Angle stabilesc modul de reprezentare al textului. Deschideţi un desen şi selectaţi Properties > Text.. În cadrul precedat de cuvântul Text se poate introduce textul. Şirurile de text pot fi adăugate folosind icon-urile de pe bara de instrumente Drawing: Text.Drawing Pagina 59 . De asemenea.) 3. text de-a lungul unei linii etc. se poate adăuga un bloc de text prin introducerea unui fişier. sau daţi dublu click pe icon-ul de pe bara de instrumente Drawings: Text. Există mai multe icon-uri pentru adăugarea unui text (cu sau fără linie de indicaţie. 1. 2. textului i se poate adăuga un cadru şi o săgeată. Va apărea caseta de dialog de mai jos: 4. De asemenea.

Pentru a muta textul. aveţi posibilitatea de a adăuga şi simboluri (de exemplu. Selectaţi un punct din desen. 3..sym) există şi ce numere aparţin simbolurilor. Aceste fişiere sunt stocate în: disc:\TeklaStructures\version\environments\country-independent\symbols 4. Asiguraţi-vă că toate butoanele de pe bara de instrumente Snap setttings sunt apăsate. 2. Etape 1. va apărea următoarea casetă de dialog: Introduceţi aici: denumirea fişierului *. În Tekla Structures sunt disponibile. mai multe fişiere ale simbolurilor.sym @ numărul simbolului TEKLA STRUCTURES Basic Training . 8.6. Se deschide Symbol Editor (programul de editare a simbolurilor). 9. selectaţi-l şi deplasaţi-l folosind butonul stâng al mouse-ului Utilizarea simbolurilor în text Atunci când utilizaţi texte în desene. implicit. Daţi dublu click pe text.Drawing Pagina 60 . 5.. 10. Daţi dublu click pe text pentru a-i modifica proprietăţile.sym şi numărul simbolului. simboluri de sudură). Introduceţi denumirea fişierului *. Pentru a afla ce fişiere ale simbolurilor (*. 7. selectaţi Tools > Symbols sau daţi click pe icon. Adăugaţi un text într-un desen. astfel încât textul să fie amplasat în orice poziţie în desen. se va adăuga textul. Daţi click pe <Apply> sau pe <OK> şi selectaţi Create > Text.

Va apărea caseta de dialog de mai jos: 3. Puteţi edita proprietăţile fişierului text în Text style (Stilul textului). 4.Adăugarea unui fişier text Etape 1.. apare următoarea casetă de dialog: TEKLA STRUCTURES Basic Training .. daţi click pe <Browse>.Drawing Pagina 61 . Deschideţi un desen şi selectaţi Properties > Textfile. 2. Frame (Cadru) şi Scaling (Scară). tipul de font preferat este „Courier New”. În File puteţi căuta fişierul pe care doriţi să-l adăugaţi în desen.

Această setare este necesară deoarece.Drawing Pagina 62 . şi <Apply> şi pe <OK>. Daţi click pe <OK>. nu vor fi găsite. în caz contrar. astfel încât fişierul text să fie amplasat în orice poziţie în desen. Asiguraţi-vă că toate butoanele de pe bara de instrumente Snap setttings sunt activate. TEKLA STRUCTURES Basic Training . filtrul din caseta de dialog Browse trebuie să se seteze la „All files (*. 9. Se va deschide procesorul de texte specific extensiei fişierului. Pentru a modifica conţinutul textului. se va adăuga textul. rapoartele care au extensia *. 8. Proprietăţile fişierului text pot fi editate dacă daţi dublu click pe cadru.5. Căutaţi fişierul pe care doriţi să-l adăugaţi în desen. În desene se pot introduce şi extrase Tekla Structures.xsr. Selectaţi un punct oarecare din desen. Setaţi fontul textului la „Courier New”. 10. Pentru a se efectua această operaţie. 7. Selectaţi Create > Text file. 6.*)”. daţi dublu click pe conţinutul textului.

Adăugarea unui simbol În Symbol Editor se pot crea şi edita simboluri Tekla Structures. TEKLA STRUCTURES Basic Training . Atunci când daţi dublu click pe fişierul user. Un fişier tip bibliotecă poate conţine 16 x 16 = 256 simboluri. Un exemplu de simbol poate fi un detaliu al fundaţiei. accesibil atât în mediul modelului.sym şi se află în: disk:\TeklaStructures\version\environments\country-independent\symbols 2. În partea stângă a casetei de dialog se află simbolurile curente din biblioteca „user”. Puteţi deschide un simbol dând dublu click pe acesta.Drawing Pagina 63 . în Tekla Structures sunt disponibile câteva biblioteci de simboluri . Selectaţi Tools > Symbols sau daţi click pe icon pentru a deschide editorul de simboluri (Symbol Editor). Vezi imaginea de mai jos: Crearea unui simbol 1. Implicit. Bibliotecile de simboluri au extensia *.sym. cât şi al desenului. apar următoarele simboluri: 3. Simbolul va apărea în partea dreaptă şi veţi putea să-l editaţi.

TEKLA STRUCTURES Basic Training . de exemplu. Numărul simbolului va fi introdus automat în câmpul „Number”. 2. fără extensia .. 6. 7. apare caseta de dialog de mai jos 3. pe cele din tab-ul Appearance.Drawing Pagina 64 . Selectaţi Properties > Symbol.Un simbol existent poate fi copiat într-o casetă goală astfel încât să servească drept bază pentru un nou simbol. pentru a adăuga simbolul în orice poziţie doriţi.sym. Introducerea unui simbol 1. Deschideţi un desen. apare următoarea casetă de dialog 5.. Asiguraţi-vă că toate icon-urile de pe bara de instrumente Snap settings sunt activate. Daţi click pe <Select>. Daţi click pe simbolul pe care doriţi să-l introduceţi. În câmpul File trebuie introdusă denumirea fişierului bibliotecă (în acest exemplu: user).. Selectaţi Create > Symbol. daţi click pe <Apply> şi pe <OK> 8. Închideţi caseta de dialog. această denumire trebuie să coincidă cu denumirea din directorul: disk:\TeklaStructures\version\environments\country-independent\symbols. Puteţi modifica celelalte proprietăţi din caseta de dialog. 4.

simbolul va fi amplasat în acea poziţie. Selectaţi un punct din desen. Puteţi modifica proprietăţile simbolului dacă daţi dublu click pe cadrul acestuia sau dacă daţi dublu click pe o linie a simbolului. 11. Puteţi edita proprietăţile din categoriile Scaling şi Frame 4. TEKLA STRUCTURES Basic Training . selectaţi-l şi deplasaţi-l în altă poziţie. Deschideţi un desen şi selectaţi Properties > DWG/DXF.9. Introducerea unui fişier DWG/DXF 1. Pentru a muta simbolul.Drawing Pagina 65 . Apare caseta de dialog de mai jos: 3. 2. La File puteţi căuta fişierul în format DWG/DXF în Explorer şi apoi. puteţi da click pe <Browse>. 10.

6.Drawing Pagina 66 . Pentru a muta fişierul DXF/DWG. Selectaţi Create > DWG/DXF 8. TEKLA STRUCTURES Basic Training . atunci când trimiteţi modelul unei terţe persoane (unui client). 9. vă asiguraţi că nu apar probleme în găsirea fişierului. Asiguraţi-vă că toate butoanele de pe bara de instrumente Snap setttings sunt activate. 10. 7. astfel încât fişierul DXF/DWG să fie amplasat în orice poziţie în desen şi daţi click pe două puncte. de exemplu. Selectaţi fişierul pe care doriţi să-l introduceţi şi daţi click pe <OK>. Proprietăţile fişierului pot fi editate dacă daţi dublu click pe cadru. Astfel. Copiaţi sau mutaţi fişierul în directorul modelului şi ştergeţi calea fişierului. selectaţi-l şi deplasaţi-l în altă poziţie.5.

scindarea şi divizarea obiectelor grafice În Tekla Structures. Daţi click pe capătul din dreapta al liniei orizontale pentru a o extinde până la linia de delimitare. Split şi Divide pentru a modifica obiectele grafice în funcţie de o limită. Limita nu trebuie să fie obligatoriu o dreaptă. Decuparea Decuparea unei linii: Daţi click pe Edit > Trim.Drawing Pagina 67 . de exemplu. utilizaţi funcţiile de pe bara de instrumente Drawing: Edit sau din meniul derulant Edit > Trim.2. un arc sau un dreptunghi. Daţi click pe linia orizontală pentru a o decupa la nivelul liniei de delimitare Mărirea Mărirea unei linii: Daţi click pe Edit > Trim. Daţi click cu butonul din mijloc al mouse-ului. Poate fi. o piesă. Daţi click pe linia de decupare. Daţi click cu butonul din mijloc al mouse-ului. scurtarea.8 Mărirea. Daţi click pe linia de delimitare. TEKLA STRUCTURES Basic Training .

Tekla Structures împarte linia în patru linii egale. Apare caseta de dialog Segments: Introduceţi „4” şi daţi click pe OK. Divizarea Divizarea unei linii în patru: Selectaţi linia Daţi click pe Edit > Divide. Selectaţi un punct care să indice locul în care va fi scindată linia. Tekla Structures scindează linia în două linii. TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 68 .Scindare Scindarea unei linii: Selectaţi linia Daţi click pe Edit > Split.

• Încărcaţi setarea „plates” şi daţi click pe <Apply> şi pe <OK>. Selectaţi piesele din model pe care doriţi să le includeţi într-un desen multiplu. 6. 2. Urmaţi instrucţiunile pentru a umple planşa goală: 2. din Drawing list. Denumirea desenului poate fi modificată ulterior. • Selectaţi Properties > Multi drawing. salvaţi şi închideţi desenul. modificaţi dimensiunea desenului sau micşoraţi numărul de vederi (numărul maxim). vederile sunt amplasate una deasupra celeilalte. desenele pe care doriţi să le copiaţi în desenul multiplu. 5. 1. Se generează un desen gol. Acest lucru se întâmplă atunci când desenul este salvat şi închis. Există mai multe metode de generare a desenelor multiple. După modificarea denumirii. este important ca proprietăţile desenului multiplu să fie setate mai întâi. Selectaţi Drawing > Multi drawing > Selected drawings sau daţi click pe icon-ul de mai sus.9 Etapele pentru crearea unui desen multiplu Desenele multiple sunt desene care încorporează mai multe desene ale pieselor unice sau mai multe desene de amsamble. Pornind de la un desen gol 1. Deschideţi desenul multiplu din lista desenelor. În desen. Lista (eventuală) a pieselor nu se actualizează imediat. Într-un astfel de caz. Selectaţi Drawing > Multidrawing > Multidrawing.Drawing Pagina 69 . Pentru toate metodele. În acest desen se copiază desenele pe care le-aţi selectat din lista desenelor.2. 4. Desenele multiple pot fi recunoscute în lista desenelor prin litera M. Selectaţi. Această literă provine de la Multi. Selectaţi desenele pe care doriţi să le includeţi într-un desen multiplu Selectaţi piesele din model pe care doriţi să le includeţi întrun desen multiplu 1. TEKLA STRUCTURES Basic Training . Selectaţi Drawing > Multi drawing > Selected parts > Single-part drawings. Selectaţi desenul(-ele) pe care doriţi să-l/să le copiaţi în desenul multiplu. 2. 3. Vederile pot fi rearanjate cu comanda Edit > Place views. se va genera desenul multiplu. Este posibil ca unele vederi să nu încapă în desen. Selectaţi Create > Link drawing. se va/vor genera desenul(-ele) multiplu(-e). În acest desen se copiază vederile pieselor din model.

Nu utilizaţi niciodată un desen de ansamblu sau un desen de debitare pentru a aduna mai multe desene! (folosind comanda Link drawing). Listele din desen nu se vor completa corespunzător! Atunci când doriţi să adunaţi mai multe desene. Selectaţi Create > Link drawing. Reţineţi ce numere ale ansamblurilor sau ale pieselor se găsesc în acest desen. Selectaţi Edit > Place views. este posibil ca desenele multiple finale să conţină doar o piesă sau un ansamblu. acestea pot fi mutate manual. folosiţi întotdeauna un desen multiplu! TEKLA STRUCTURES Basic Training . 6. toate vederile vor fi din nou aranjate. 3. Deschideţi lista desenelor. 2.Adăugarea vederilor într-un desen multiplu existent Ca urmare a generării automate a desenelor multiple. desenul(-ele) selectat(-e) este/sunt amplasat(-e) unul deasupra celuilalt în partea inferioară stângă a desenului. folosiţi un desen multiplu! Dacă doriţi să introduceţi mai mult de o piesă într-un desen. 4. Procedura este următoarea: 1. Cu puţin efort. de asemenea În cazul în care vederile nu sunt amplasate corespunzător în desenul multiplu. 7. Deschideţi penultimul desen multiplu. Vezi. Selectaţi desenul de ansamblu sau desenul piesei care trebuie introdus în desenul multiplu selectat. vezi: Move views. 5. Deschideţi ultimul desen multiplu.Drawing Pagina 70 . această piesă/acest ansamblu poate fi adăugat(ă) în penultimul desen multiplu.

se poate specifica o dimensiune a desenului.Drawing Pagina 71 .Dimensionarea automată a desenelor multiple Printre altele. În cazul în care în caseta listă Size definition mode este selectată opţiunea Fixed size. A0). în caseta de dialog a formatului pentru desene multiple se poate specifica dimensiunea desenului. vezi imaginea de mai jos: TEKLA STRUCTURES Basic Training . Dacă la opţiunea Autosize este setat Size definition mode. Tekla Structures nu poate atribui automat o dimensiune dacă nu se selectează nicio opţiune în caseta listă Layout. Tekla Structures va alege o dimensiune (max.

Drawing Pagina 72 .ad *. Setarea se va suprapune peste setarea curentă din caseta listă „settings” (lângă butonul <Load>). setarea poate fi utilizată doar în proiectul activ. în directorul Attributes. bifaţi-le folosind butonul • Daţi o dată click pe butonul <Apply>.10 Stocarea setărilor desenului Dacă se modifică setările desenului. trebuie să copiaţi fişierul setării în directorul sistemului Tekla Structures: disk:\TeklaStructures\version\environments\europe\ts Extensiile fişierelor setărilor Desen de debitare Desen de ansamblu Plan de montaj Desen multiplu Plan de armare *. Acum. Nu utilizaţi spaţii în denumiri! Fişierul creat va fi salvat în directorul modelului. apoi daţi click pe butonul <Save as>.2.cud TEKLA STRUCTURES Basic Training . Introduceţi o denumire unică în câmpul de lângă butonul <Save as>. • Verificaţi ca toate casetele de sub-dialog să fie bifate. • Acum există două modalităţi de a salva setarea ca fişier: • • Dând click pe butonul <Save>.wd *.md *. dacă nu sunt.gd *. Dacă doriţi să utilizaţi setarea şi în alte proiecte. atunci acestea pot fi salvate pentru a fi utilizate în alte proiecte Tekla Structures.

11 Aplicarea unei noi setări a desenului unui desen existent Se poate întâmpla să creaţi o nouă setare pentru desen şi să doriţi să aplicaţi această setare nouă desenelor existente. Păstraţi deschisă caseta de dialog Assembly drawing Properties.2. Nu este necesar să ştergeţi şi să creaţi din nou toate desenele. TEKLA STRUCTURES Basic Training . Această procedură poate fi aplicată şi desenelor de debitare. Etape • Selectaţi Properties > Assembly drawing şi încărcaţi noua setare.Drawing Pagina 73 . • Daţi click pe <Modify> în caseta de dialog Assembly drawing Properties. • Selectaţi desenele pe care doriţi să le modificaţi din lista desenelor. Desenele selectate vor fi modificate în funcţie de noua setare a desenului.

TEKLA STRUCTURES Basic Training . daţi click pe icon-ul alăturat sau utilizaţi shortcut-ul W. Într-un fişier Wizard se pot specifica desenele care trebuie realizate şi setările care trebuie utilizate la crearea lor.2. însă. realizate manual. va apărea următoarea casetă de dialog: Fişierele Wizard sunt programe de dimensiuni mici.Drawing Pagina 74 . a desenelor de ansamble şi a desenelor multiple. selectaţi File > Wizard.12 Wizard Wizard este folosit la crearea automată a desenelor de debitare. Desenele de montaj trebuie. Pentru a genera desene cu Wizard.

000. în meniul derulant Setup > Autosave. Fişierele Wizard au extensia *. Notepad. Generarea desenelor va fi mai rapidă deoarece se crează mai puţine fişiere Autosave! Să examinăm un astfel de fişier Wizard. mai întâi. Sau 1. 2. TEKLA STRUCTURES Basic Training . 3. 2. editat şi salvat. comanda File > Wizard sau un shortcut. Începe generarea desenelor. 4. extensia fişierelor Wizard cu o aplicaţie de editare a textelor. la 1. comanda File > Wizard sau shortcutul.Drawing Pagina 75 . Verificaţi dacă numerotarea modelului este completă. în cazul modelelor mai mari) să se mărească valoarea pentru „Autosave”.Etape 1. Exemplu • Selectaţi fişierul Wizard pentru plăci (plate) din caseta de dialog şi daţi click pe <Edit>.000. Deschideţi caseta de dialog Wizard folosind icon-ul. Selectaţi programul Wizard şi daţi click o dată pe butonul <Create from all>. Deschideţi caseta de dialog Wizard folosind icon-ul. asociaţi.dproc Fişierul Wizard poate fi vizualizat. Selectaţi elementele de unde vor fi generate desenele. Selectaţi programul Wizard şi daţi click o dată pe butonul <Create from selected>. Poate fi util (în special. 5. 3. Începe generarea desenelor. De exemplu. de exemplu. Dacă apare mesajul Could not open wizard file for editing… (Nu s-a putut deschide fişierul Wizard pentru editare).

programul Wizard va căuta un fişier al setărilor cu extensia wd. assembly (assembly drawing – desen de ansamblu). Rândul 3: Aici se setează filtrul care va fi folosit. Dacă aţi ales assembly pe primul rând. Dacă aţi ales single pe primul rând. Rândul 1: Aici se setează tipul de desen ce va fi generat. Filtrele pot fi create şi editate în Setup > Select filter.Explicarea rândurilor Textul care se află între caracterele „/” nu va fi folosit.msf. Opţiunile sunt: single (single part drawing – desen de debitare). Cu ajutorul acestuia se selectează piesele corecte.wd. Rândul 2: TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 76 . Acest rând rămâne nemodificat. Acesta oferă doar explicaţii suplimentare utilizatorului. În exemplul de mai sus se utilizează setarea plate. se va folosi un fişier cu extensia *. programul Wizard va căuta un fişier al setărilor cu extensia *.ad. Rândul 4: Pornirea generării desenelor. Fişierele filtrelor au extensia *. Pentru desene multiple.md. multi_single sau multi_assembly (desen multiplu cu desene de debitare sau ansambluri) Aici se specifică setarea desenului care va fi utilizată la generarea desenelor.

Crearea unui nou Wizard .Drawing Pagina 77 . este ilustrată o parte a programului Wizard. • să creeze desene ale pieselor cu denumirea „TUBE”. • Editaţi textul. Bineînţeles. liniile de cotă să aibă culoarea roşie. • liniile de contur ale pieselor să fie de culoarea verde în desene. şi în directorul sistemului) în Notepad. • Noul fişier Wizard este adăugat în lista programelor Wizard disponibile. salvaţi fişierul sub o denumire unică.rezumat • Creaţi o nouă setare pentru desene • Deschideţi Windows Explorer • Copiaţi noul fişier din directorul modelului în directorul: disk:\TeklaStructures\version\environments\europe\ts • Deschideţi un fişier Wizard existent (*. nicio piesă nefiind exclusă. care să îndeplinească următoarele condiţii: • să genereze desene de debitare. această setare trebuie să fie disponibilă şi pentru alte proiecte. astfel că fişierul Wizard trebuie copiat în directorul: disk:\TeklaStructures\version\environments\europe\ts TEKLA STRUCTURES Basic Training . Exerciţiu Creaţi un fişier Wizard cu denumirea tube (ţeavă).dproc. Acest Wizard este setat astfel încât desenele să fie generate pentru toate piesele. intitulată all_workshopdrawings. Mai jos.

2.13 Lista de desene Noţiuni generale În lista de desene puteţi deschide. Puteţi utiliza lista desenelor şi pentru a găsi legăturile dintre desene şi piesele din model. actualiza. „stabiliza”. în funcţie de diferite criterii şi puteţi imprima liste ale anumitor desene. puteţi sorta. Cu ajutorul butoanelor din partea dreaptă a casetei de dialog Drawing list.Drawing Pagina 78 . selecta şi afişa desenele. de exemplu. edita. bloca. puteţi seta opţiuni pentru desene în caseta de dialog. De asemenea. reproduce şi şterge desene. Puteţi deschide caseta de dialog dând click pe icon sau folosind comanda Drawing > Drawing list: TEKLA STRUCTURES Basic Training .

Pentru aceasta.Drawing Pagina 79 . selectaţi o opţiune din lista derulantă a seturilor de desene. • Ţineţi apăsată tasta <Shift>. Selectarea desenelor din seturile predefinite Acum puteţi selecta afişarea desenelor din diferite seturi predefinite. selectaţi GA drawings din lista derulantă a seturilor de desene. un raport. Pentru selectarea mai multor desene din lista acestora: • Selectaţi un desen. TEKLA STRUCTURES Basic Training . dacă apăsaţi <Ctrl> + A atunci când lista este selectată sau dacă daţi click dreapta pe listă şi selectaţi opţiunea Select all din meniul contextual. dacă doriţi să se afişeze doar desenele de montaj. De exemplu. de exemplu. • Selectaţi ultimul desen. pentru a realiza.Selectarea desenelor Selectarea tuturor desenelor Selectarea mai multor desene Puteţi selecta cu uşurinţă toate desenele afişate în lista acestora.

de exemplu „For checking”.Drawing Pagina 80 . selectaţi-le (de exemplu.USERDEFINED. dar se utilizează un criteriu pentru fiecare filtru de selecţie: TEKLA STRUCTURES Basic Training .DR_STATUS. daţi click dreapta sau folosiţi combinaţia de taste <Alt> + U. For checking (de verificat) şi For approval (de aprobat) sunt adăugate automat în lista desenelor pentru a afişa şi selecta desenele. puteţi efectua selecţii în aceasta. Pentru aceasta. Pentru a atribui o stare unui desen sau mai multor desene. Trebuie să adăugaţi dumneavoastră filtrele de selecţie. va apărea următoarea casetă de dialog: Utilizaţi butonul status. pentru a debifa toate căsuţele şi apoi bifaţi câmpul Drawing Introduceţi o stare în câmpul Drawing status pentru desenul(-ele) selectat(e).Starea desenului Puteţi utiliza câmpul Drawing status din proprietăţile definite de utilizator în desen. ce desene au fost trimise unui arhitect: puteţi introduce orice text. filtrele Final (final). de exemplu. Pentru aceasta. Pentru informaţia de stare introdusă nu se face diferenţa între literele mari şi cele mici. selectaţi câteva desene de ansamblu) şi deschideţi User defined attributes. se utilizează variabila DRAWING. Această variabilă poate fi folosită pentru a indica. Informaţiile de stare se afişează în coloana Drawing status din lista desenelor.

Daţi click pe <Modify> şi pe <OK>. puteţi efectua selecţii în funcţie de aceasta folosind. selectaţi opţiunea Search within the currently visible drawings. Astfel. TEKLA STRUCTURES Basic Training . Filtrul Final trebuie să conţină cel puţin cuvântul final.For checking Final For approval Filtrul For checking trebuie să conţină cel puţin cuvântul check. introducând criteriile de căutare în câmpul Enter search criteria. Pentru a limita căutarea la desenele vizibile în momentul curent. filtrul For checking: Template_A În desen. Filtrul For approval trebuie să conţină cel puţin cuvântul approval. Puteţi găsi rapid desenele de care aveţi nevoie utilizând căutarea în funcţie de text. de exemplu.Drawing Pagina 81 . dar nu For Ch. Informaţia de stare va fi afişată în coloana Drawing status din lista desenelor. puteţi introduce forchecking. Puteţi limita căutarea la anumite coloane dacă introduceţi denumirea coloanei în câmpul Search in.. starea desenului va fi afişată automat în template_A: Căutarea şi utilizarea grupurilor de căutare Căutarea Puteţi utiliza funcţia de căutare pentru a găsi rapid desenele.

daţi click pe butonul <Store> şi introduceţi o denumire în caseta de dialog Store search result. acestea sunt afişate printre seturile de desene predefinite. Pentru aceasta. După salvarea căutărilor şi după ce deschideţi din nou caseta de dialog Drawing list.Salvarea rezultatelor căutării Puteţi salva rezultatele căutărilor efectuate.Drawing Pagina 82 . Rezultatele căutărilor sunt stocate în DrawingListSearches din directorul modelului. Butonul <Store> apare în caseta de dialog Drawing list doar în urma unei comenzi de căutare. Doar căutările pot fi salvate. TEKLA STRUCTURES Basic Training .

Puteţi limita căutarea la anumite coloane. Desenele „blocate” (locked) nu pot fi şterse! Buton pentru căutarea desenelor. Semnele de „actualizare” (N şi P) pot apărea şi în faţa Pagina 83 Filter Filter Filter Model Model Lock TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing . desenul nu poate fi deschis. Buton pentru „blocarea” desenelor. Celelalte desene pot fi afişate cu ajutorul butonului Invert. Buton pentru salvarea rezultatele căutărilor efectuate. dacă introduceţi denumirea coloanei în câmpul Search in.Explicarea butoanelor din caseta de dialog Drawing list Buton Descriere Deschide desenul selectat din lista desenelor. Aceste desene pot fi apoi afişate folosind butonul Invert. Buton pentru ştergerea rezultatelor căutării. acestea sunt afişate printre seturile de desene predefinite. Desenele nu pot fi deschise decât câte unul. Actualizează desenul după modificări în model. Daţi click pe butonul <Store> şi introduceţi o denumire în caseta de dialog Store search result. Introduceţi criteriile de căutare în câmpul Enter search criteria. Dacă se selectează mai mult de un desen. Desenele „stabilizate” (frozen) pot fi şi ele actualizate. Buton pentru evidenţierea pieselor din model care corespund desenelor selectate din lista desenelor. Tekla Structures trece la „mediul desen”. selectaţi opţiunea Search within the currently visible drawings. butonul Open devine gri şi nu mai poate fi utilizat. trebuie să se izoleze o selecţie a desenului cu butoanele Filter > Selected sau Filter > Up to date Buton pentru izolarea desenelor selectate. După salvarea căutărilor şi după ce deschideţi din nou caseta de dialog Drawing list. Pentru a limita căutarea la desenele vizibile în momentul curent. Mai întâi. Desenele „blocate” (locked) nu pot fi actualizate. Filter Buton pentru listarea tuturor desenelor existente Buton pentru inversarea conţinutului listei curente. Buton pentru izolarea desenelor care trebuie actualizate. Obţineţi acelaşi rezultat dacă daţi dublu click pe un desen. Buton pentru identificarea desenelor din lista desenelor care corespund pieselor selectate din model. Atunci când este „blocat”. Vezi: Clonarea desenelor Şterge desenele selectate. După deschiderea unui desen.

pentru desenele care au fost deja plotate.desenelor „blocate”. Apăsaţi pe butonul Revision. Înlătură steguleţul „I”. Date şi Text. Completaţi câmpurile din caseta de dialog. cel puţin câmpurile Mark. Apoi. Lock Deblochează desenul selectat Vezi: Desene Asociative Vezi: Desene Asociative Buton pentru atribuirea stării Issue (generare) desenelor. de exemplu.Drawing Pagina 84 . să şteargă sau să deschidă desenul. dar pot fi imprimate. Procedura: selectaţi mai întâi desenul(-ele) care necesită aceaşi revizie. Desenele „blocate” nu pot fi şterse.”) Freeze Freeze Issue Issue Revision TEKLA STRUCTURES Basic Training . Steguleţul Issue nu împiedică utilizatorul să ploteze. Acest semn trebuie considerat ca o modalitate de reamintire a unui anumit lucru. Alocă o revizie unui desen (sau mai multor desene). apăsaţi o dată pe butonul Create! Numărul de revizii aplicate unui desen poate fi văzut în lista desenelor (coloana „Rev.

Numărul reviziei este afişat şi în lista desenelor: Puteţi opta între afişarea numerelor reviziilor sau a indicaţiilor reviziilor în lista desenelor. Numerele reviziilor sunt afişate automat. indicaţia reviziei şi descrierea în desen. Rapoartele drawing_revision_list şi drawing_last_revision_list afişează datele reviziilor efectuate în desene. Tekla Structures afişează informaţii privind numărul reviziei. Pentru a ataşa simultan aceleaşi informaţii privind reviziile mai multor desene. Puteţi seta variabila XS_SHOW_REVISION_MARK_ON_DRAWING_LIST la valoarea 1 în Tools > Advanced options > Drawing properties pentru a se afişa indicaţiile reviziilor.Drawing Pagina 85 . TEKLA STRUCTURES Basic Training .14 Revizia desenelor Atunci când revizuiţi desenele puteţi ataşa informaţii privind modificările pe care le-aţi făcut. selectaţi mai multe desene din listă.2.

TEKLA STRUCTURES Basic Training . • Daţi click pe <OK> pentru a salva proprietăţile şi a închide caseta de dialog Revision mark properties. apare caseta de dialog Revision handling: • Trebuie să introduceţi o indicaţie şi puteţi opta pentru introducerea unei date pentru revizie. • Daţi click pe Create > Revision mark şi selectaţi o opţiune. Indicaţiile din desene privind reviziile • Daţi click pe Properties > Revision mark. selectaţi desenul(-ele) pe care doriţi să îl/le revizuiţi. • În caseta de dialog Revision handling. Atunci când ştergeţi o revizie. • Repetaţi aceste etape pentru a adăuga indicaţii pentru revizii în alte părţi ale desenului. Puteţi. • Daţi click pe <Revision>. • Daţi click pe <Revision>.. Modificarea reviziilor • În caseta de dialog Drawings. data şi informaţiile privind modificările. Indicaţiile privind reviziile nu se modifică. Ştergerea reviziilor • În caseta de dialog Revision handling. de asemenea. selectaţi numărul reviziei din caseta listă de lângă câmpul Mark.Drawing Pagina 86 . selectaţi numărul reviziei din caseta listă de lângă câmpul Mark. • Introduceţi indicaţia. • Daţi click pe <Delete>. • Modificaţi informaţiile de revizie şi daţi click pe <Modify>. pentru a deschide caseta de dialog Revision mark properties. selectaţi desenul(-ele) pe care doriţi să îl/le revizuiţi. • Modificaţi. Tekla Structures actualizează automat numerele reviziilor rămase pentru desenul respectiv. celelalte proprietăţi ale indicaţiilor reviziilor. să adăugaţi 3 linii de text referitoare la modificări şi să daţi click pe <Create>.Crearea reviziilor •Î n caseta de dialog Drawings.. dacă este necesar.

Tekla Structures vă întreabă dacă doriţi să salvaţi modificările. bifaţi opţiunea Disable automatic updating: Astfel. „Stabilizarea” desenului (Freeze) Dacă modificaţi şi salvaţi un desen. Prin „stabilizarea” desenelor. un obiect asociativ. modificările manuale sunt întotdeauna păstrate. cotele. în desene.2. sunt asociative. TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 87 . Pentru a evita actualizarea automată a unui desen. create manual sau automat. obiectele din desen sunt actualizate automat dacă modelul se modifică! Simbolul unui cui indică. indicaţiile nivelurilor şi notele asociative) sunt asociate obiectelor modelului. Acest simbol nu va fi imprimat. sudurile. indiferent dacă desenul este sau nu „stabilizat”. cotele unghiulare.15 Desenele asociative Ce este asociativitatea? Toate tipurile de desene din Tekla Structures. vederile. Acest lucru înseamnă că obiectele din desen (etichetele. daţi click pe Setup > Associative symbol sau utilizaţi combinaţia de taste <Shift > + A. simbolurile de decupare. desenul va fi „stabilizat”. Pentru a ascunde simbolurile asociative. Daţi click pe <Yes>. obiectele îşi pierd asociativitatea: Desen ne-„stabilizat” --> Asociativ --> Actualizat automat Desen „stabilizat” --> Neasociativ --> Nu este actualizat automat Modificările manuale În Tekla Structures. Din această cauză.

Drawing Pagina 88 .Exemplu .plan de montaj Desenul nu este „stabilizat” Înainte de modificare După modificare Desenul este „stabilizat” Înainte de modificare După modificare TEKLA STRUCTURES Basic Training .

Exemplu . TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 89 .desen de montaj Desenul nu este „stabilizat” Înainte de modificare După modificare Desenul este „stabilizat” Înainte de modificare După modificare Puteţi observa că indicaţia nivelului şi linia de cotă nu sunt actualizate. dar şi că dimensiunea vederii nu a fost modificată.

Lista desenelor conţine doar desene care au un simbol în coloana Up to date. Daţi click pe <Show all> şi <Invert> în lista desenelor. se vor afişa toate desenele. piesele care erau identice (dar care nu au fost modificate) îşi vor păstra numărul! Această piesă nouă va primi un nou număr.16 Gestiunea modificărilor din model După transformarea modelului. actualmente. Puteţi adăuga o revizie desenelor actualizate. selectaţi Tools > Numbering > Full. 8. Aceste noi desene vor fi afişate în lista desenelor. Apoi. din lista desenelor. O piesă modificată: • ori şi-a păstrat numărul (acest lucru se întâmplă doar dacă piesa este o piesă unică în model). desenele afectate de modificări sunt însoţite de un simbol în coloana Up to date. Daţi click pe butonul <Update> . 4. 9. 2. Noile desene pot fi identificate după data din coloana Created. ansamblurile care erau identice îşi vor păstra numărul! Acest nou ansamblu va primi un nou număr. daţi click pe <Invert> . • ori a primit un nou număr. 7. 6. Tekla Structures recunoaşte desenele care sunt deja prezente şi va crea doar desene pentru piesele/ansamblurile noi. • ori a primit un nou număr. Trebuie să se realizeze un desen pentru această piesă nouă! Un ansamblu modificat: • ori şi-a păstrat numărul (acest lucru se întâmplă doar dacă ansamblul este unic în model). Deschideţi lista desenelor. 5.Drawing Pagina 90 . apoi daţi click pe <Create from all> . 3. se vor afişa toate desenele actualizate. Numerotaţi din nou modelul.2. Trebuie să se realizeze un desen pentru acest ansamblu nou. Deschideţi programul Wizard-ul şi daţi click pe all_workshopdrawings. Daţi click pe butonul <Up to date>. nu mai este afişat niciun desen în listă.lista desenelor este formată acum doar din desenele care trebuie actualizate. În cazul TEKLA STRUCTURES Basic Training .desenele selectate vor fi actualizate. Daţi click pe butonul <Show all>. este posibil ca unele desene să aibă nevoie de actualizare: Etape 1.

a fost ştearsă. TEKLA STRUCTURES Basic Training . a doua piesă din serie va fi asociată desenului. iar desenul va primi un simbol în lista desenelor. desenul existent nu va fi şters. 6. 5. Aveţi 3 piese identice în seria L1 şi aţi creat un desen L1 al unei piese (Piesa este asociată desenului): 2. Acest lucru înseamnă că desenul este actualizat. Ce se întâmplă cu piesa modificată? Dacă nu există alte piese identice în model care să aibă asociat un desen. puteţi obţine un răspuns de la fişierul înregistrărilor. Dacă piesa modificată este mutată într-o serie fără desene. 1.în care există mai multe desene cu aceaşi dată şi nu puteţi identifica cel mai recent desen. se va reproduce desenul iniţial. astfel încât să nu mai fie la fel ca celelalte piese: 3. desenul L1 va fi reprodus pentru a afişa modificările din piesa modificată. Dacă există alte piese identice în model şi au asociat un desen.Drawing Pagina 91 . iar simbolul va dispărea. Exemplu Dacă piesa iniţială dintr-un desen este modificată şi mutată într-o altă serie. 4. desenul L1 primeşte un simbol care indică faptul că piesa de la care aţi pornit pentru a crea desenul iniţial. (Selectaţi Tools > Display Logfile > Drawing history log). dar că numărul pieselor trebuie actualizat. ci va fi atribuit automat unui alt desen din acea serie. acest desen primeşte un simbol . După numerotare. Modificaţi acum această piesă. Când actualizaţi desenul. Aici se afişează toate acţiunile din proiectul curent care au legătură cu desenele.

simbolurile vor fi afişate pe ecran. selectaţi Edit > Remove mark change symbol > Single change symbol sau All sau daţi click pe un icon. dar nu vor apărea în desenele imprimate. Aceşti norişori apar doar în desenele ne-„stabilizate” (desene asociate). cotele şi liniile de cotă modificate sunt indicate prin simboluri sub formă de norişori.Indicarea modificărilor în desene În desenele modificate. GREY (gri)). Pentru a elimina norişorii din etichetele pieselor. > Drawing properties. BLUE (albastru). Pentru a elimina norişorii din cote. selectaţi Edit > Remove dimension point change symbol > Single change symbol sau All sau daţi click pe un icon. GREEN (verde)... TEKLA STRUCTURES Basic Training . desenele de ansamblu şi planurile de montaj). Aceste simboluri nu se imprimă. BLACK (negru). ceea ce înseamnă că vor fi incluşi automat în desenele imprimate. Imprimarea norişorilor Norişorii sunt afişaţi cu roşu în desene.Dimension şi sunt disponibile doar dacă executaţi fişierul Registry corect. Dacă utilizaţi culoarea purpuriu (magenta).Drawing Pagina 92 . introduceţi culoarea (RED (roşu). Cele patru icon-uri menţionate pentru eliminarea norişorilor sunt asimilate în bara de instrumente Drawings . dacă actualizaţi desenele asociative (desenele de debitare. Puteţi schimba culoarea cu ajutorul variabilei XS_DRAWING_CHANGE_HIGHLIGHT_COLOR din Tools > Advanced options.

vezi în directorul: disc:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf. Acum sunt amplasaţi norişori care indică modificările TEKLA STRUCTURES Basic Training . Selectaţi desenul din Drawing list 2. Dacă un desen de ansamblu este „stabilizat” (frozen).Vezi de asemenea Actualizarea unui desen „stabilizat” Pentru mai multe informaţii privind executarea fişierului Registry. îi puteţi dezactiva această stare şi apoi îl puteţi deschide pentru a se actualiza automat. Daţi click dreapta şi selectaţi Freeze > Off. Pentru actualizarea automată a unui desen „stabilizat”: 1.Drawing Pagina 93 .

astfel. În cazul în care adăugaţi piese în model. Dacă mutaţi o piesă şi. În cazul în care doriţi să mutaţi doar şuruburi de ancorare. nu se va adăuga nicio linie de cotă pentru acele piese.) va fi editat.Drawing Pagina 94 . de exemplu. unele componente vor fi recalculate. piesele existente vor fi şterse şi se vor adăuga noi piese. dar trebuie modificată). această modificare va fi observată în desenul asociativ. În cazul unor modificări. se recomandă „explodarea” componentei şi mutarea şuruburilor de ancorare. implicit. prin urmare. iar desenul (linia de cotă. se vor distribui noi numere de identificare.Asociativitatea privind numerele de identificare Asociativitatea în desene este legată de numerele de identificare (ID numbers). numerele de identificare şi proprietatea de asociativitate vor rămâne active în desen. numerele de identificare ale acestor piese vor fi necunoscute în desen şi. TEKLA STRUCTURES Basic Training . Pare că unele piese ale componentei se modifică. desenul poate fi creat din nou sau linia de cotă poate fi adăugată manual. În funcţie de situaţie. puteţi adăuga liniile de cotă manual sau puteţi „stabiliza” desenul (linia de cotă există încă. Acum puteţi recrea desenul. numărul său de identificare. iar legătura cu desenul va dispărea. indicaţiile etc. de fapt.

the others exist Drawing updated Desenul este o reproducere a unui alt desen.Descrierea simbolurilor de stare şi a textului din lista desenelor Pentru simbolurile de stare şi textul suplimentar pentru descrierea stării desenului. Up to date Issue Issue Lock Freeze TEKLA STRUCTURES Basic Training . Desenul este „stabilizat”. Desenul este „blocat”. Original parts deleted. adică nu poate fi deschis. Up to date Up to date Toate obiectele relevante din desen au fost şterse din model. piesa. a fost ştearsă din model. vezi tabelul următor: Simbol Coloană Up to date Text de stare Parts modified .s-au adăugat sau s-au şters piese sau proprietăţile pieselor au fost modificate: desenul nu se actualizează Quantity increased or decreased – desenul este actualizat. după ce sunt trimise la atelier). Desenul generat a fost editat sau modificat în alt mod. pornind de la care desenul este creat iniţial. Linked drawing changed Original parts are deleted. Aşadar. simbolul Issue poate fi considerat ca o metodă de reamintire. Desenul a fost generat.Drawing Pagina 95 . dar numărul de piese identice s-a modificat. Desenelor selectate li se poate atribui un simbol Issue (de exemplu.

Desenele trebuie clonate atunci când: • Există mai multe piese sau ansambluri asemănătoare în model • Trebuie să clonaţi desene de debitare sau planuri de montaj pentru piesele sau ansamblurile asemănătoare • Desenele necesită multe operaţii de editare manuală Apoi. nu mai trebuie decât să modificaţi desenele clonate. După clonarea unui desen. vezi Clonare din desen (Clone from drawing) • Puteţi utiliza un model standard. Este de preferat să utilizaţi un desen în care piesa sau ansamblul este cât mai apropiat(ă) de piesa sau ansamblul pe care doriţi să-l clonaţi. aşa-numitul şablon (template) pentru desene. de asemenea Pentru clonarea desenelor există două opţiuni: • Puteţi utiliza desenele dintr-un model existent.2. Asiguraţi-vă că nu există niciun desen al piesei sau ansamblului pe care doriţi să o/îl clonaţi!! Vezi. trebuie să verificaţi întotdeauna dacă dimensiunile vederii şi cotele sunt corecte. acolo unde piesele sau ansamblurile diferă.17 Clonarea desenelor Desenele modificate şi finalizate pot fi clonate folosind funcţia cloning drawings. pentru a face cât mai puţine modificări. vezi Clonare din şablon pentru desene (Clone from drawing Template) TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 96 .

4.Clonare din desen Etape 1. În Model Editor. daţi click pe Drawing > List. Selectaţi din model piesele sau ansamblurile pe care doriţi să le includeţi în desen. selectaţi desenul finalizat din listă şi daţi click pe <Clone>. 5.Drawing Pagina 97 . pentru a deschide lista desenelor. 3.. 2. Selectaţi opţiunea Clone from > Drawing din caseta de dialog Drawing cloning. Utilizaţi opţiunea Objects and actions in cloning pentru a defini obiectele din desen pe care doriţi să le utilizaţi în noul desen şi daţi click pe <Clone selected>. salvaţi şi închideţi desenul cu care doriţi să-l clonaţi. TEKLA STRUCTURES Basic Training . Finalizaţi..

Etape 6.Clonare din Drawing Template (şablonul pentru desene) Puteţi clona desene folosind aşa-numitele şabloane (template) pentru desene..Drawing Pagina 98 .. de exemplu: set XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY=C:\TeklaStructuresModels\template_model template_model reprezentând denumirea modelului. În caseta de dialog Drawing cloning. Utilizaţi opţiunea Objects and actions in cloning pentru a defini obiectele din desen pe care doriţi să le utilizaţi în noul desen.. daţi click pe Drawing > Clone drawing.. Selectaţi opţiunea Clone from > Drawing template şi daţi click pe butonul <Templates>: 5. Pentru aceasta. Copiaţi variabila XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY din fişierul env_europe. sau pe <Clone> în caseta de dialog a listei desenelor. Creaţi un desen şablon în directorul definit de variabila XS_DRAWING_TEMPLATES_LIBRARY. Selectaţi din model piesa de la care doriţi să se creeze desenul. 7. În caseta de dialog Drawing templates.\environments\europe) în fişierul user.ini (din directorul . selectaţi desenul şablon. daţi click pe <Clone selected>. TEKLA STRUCTURES Basic Training . 1. Pentru a deschide caseta de dialog Drawing cloning. Asiguraţi-vă că desenele din şablon nu sunt „blocate”(locked)! Vezi. 3. de asemenea Pentru mai multe informaţii. 4.ini (din directorul .\nt\bin) şi punct cu punct în directorul modelului care conţine desenele şablon. 2. trebuie să specificaţi locaţia bibliotecii şablonului pentru desene. vezi Tekla Structures Online Help.

Apoi. după ce selectaţi trei puncte pe linia de centru a grinzii curbe şi selectaţi două puncte pe grindă unde se realizează cotarea. „închideţi” întotdeauna punctele selectate apăsând pe butonul din mijloc al mouse-ului.) Pentru o mai mare precizie. Se va amplasa cota. (Al doilea punct selectat este punctul în care se intersectează două linii de centru ale două segmente: acesta este punctul care determină raza exactă. apăsând pe <Apply> şi <OK>. Activaţi doar cele trei icon-uri din partea stângă a barei de instrumente Snap settings. Pentru crearea cotelor radiale curbe. 1.18 Cotarea grinzilor curbe Pentru a crea cote radiale corecte. Daţi dublu click în desen pe grinda curbă şi adăugaţi o linie de centru.Drawing Pagina 99 . 2. Selectaţi o poziţie aleatorie pe linia de centru. bifaţi Xsnap în meniul derulant Setup (sau apăsaţi pe tasta T). capetele şi un punct la mijlocul grinzii): 4. amplasarea acestor tipuri de cote trebuie efectuată întrun anumit mod. selectaţi 3 puncte pe linia de centru (de preferat. TEKLA STRUCTURES Basic Training . Daţi click pe icon-ul Radius dimension sau selectaţi Create > Dimension > Radius. Etapele pentru cotarea radială 3. Închideţi.2.

Haşurarea automată În Tekla Structures. Pentru mai multe informaţii privind haşurarea automată. vezi fişierul Tekla Structures. TEKLA STRUCTURES Basic Training . profilele pot fi haşurate automat cu un tip de haşură specificat.Drawing Pagina 100 . De asemenea. se pot seta scara şi culoarea haşurii. S235JR TIMBER B25 Vezi.pdf din directorul: disc:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf şi Tekla Structures Online Help.2.19 Haşurarea În Tekla Structures haşurarea se poate efectua automat şi manual. această caracteristică este dezactivată şi profilele nu se haşurează. de asemenea Implicit.

cercuri. pe un obiect dreptunghiular.Haşurarea manuală În Tekla Structures puteţi haşura atât obiecte grafice (dreptunghiuri. apare următoarea casetă de dialog: • În caseta listă Type puteţi selecta tipul haşurii sau puteţi da click pe butonul <Select> pentru a deschide caseta de dialog Hatches în care se vor afişa toate tipurile de haşură disponibile.Drawing Pagina 101 . de exemplu.). norişori etc. cât şi secţiuni transversale ale profilurilor şi feţe ale pieselor. Haşurarea obiectelor grafice Etape • Daţi dublu click pe un obiect grafic. TEKLA STRUCTURES Basic Training .

• Daţi dublu click pe tipul de haşură pe care doriţi să-l utilizaţi. selectaţi opţiunea hardware_SOLID ca tip de haşură şi Special pentru culoare: TEKLA STRUCTURES Basic Training . • Dacă doriţi să utilizaţi grayscale.Drawing Pagina 102 . caseta de dialog Hatches se închide automat.

• Culoarea va fi plotată ca grayscale.Drawing Pagina 103 . în funcţie de setările imprimantei selectate. • Daţi click pe <Modify> şi pe <OK> TEKLA STRUCTURES Basic Training . Culoarea haşurii se defineşte folosind valorile RGB (roşu verde albastru) pe o scară de la 0 la 255.

o puteţi dezactiva sau puteţi adăuga câte o haşură pentru fiecare piesă.Haşurarea în vederea secţiunii profilului În Tekla Structures puteţi defini diferite proprietăţi ale haşurii pentru piesele secţionate.Drawing Pagina 104 . • Daţi click pe <Modify> şi pe <OK>. • Deschideţi un desen şi daţi dublu click pe o secţiune transversală a unui profil. apare următoarea casetă de dialog: Etape • Selectaţi tab-ul Fill şi alegeţi un tip de haşură din caseta listă. TEKLA STRUCTURES Basic Training . Pentru fiecare profil puteţi edita haşura curentă.

opţiunea de a utiliza haşuri pe feţele normale ale pieselor pentru a indica. de exemplu.Drawing Pagina 105 .Haşurarea feţelor pieselor Există. TEKLA STRUCTURES Basic Training . utilizaţi opţiunile din secţiunea Part faces din tab-ul Fill al casetei de dialog a proprietăţilor pieselor. materiale diferite. Pentru a defini proprietăţile haşurii pentru feţele pieselor. de asemenea.

TEKLA STRUCTURES Basic Training .Termoizolaţie Puteţi utiliza următoarele tipuri de haşuri pentru a reprezenta izolaţia Nume Haşură HARD_INS1 Haşură SOFT_INS SOFT_INS2 Utilizaţi opţiunea Scaling in direction x pentru a modifica grosimea izolaţiei. Scara 1.5 corespunde dimensiunii de 5 mm etc.0 corespunde dimensiunii de 10 mm.Drawing Pagina 106 . 0.

Procedura pentru plotarea şi imprimarea desenelor Tekla Structures este următoarea: Selectaţi desenul(-ele) pe care doriţi să-l/să le imprimaţi din lista de desene. De asemenea. de asemenea Tekla Structures exportă desenele atât către echipamentele de imprimare selectate.. desenul va fi scalat automat la dimensiunea hârtiei. o scară fixă. Dacă este activată opţiunea Auto scale. din Drawing Editor sau din lista desenelor din Model Editor. de asemenea.20 Imprimarea desenelor Introducere Vezi.. cât şi în fişiere. Pentru mai multe informaţii privind exportarea desenelor în fişierele dwg/dxf. desenele pot fi exportate în fişierele dwg/dxf. daţi click pe icon-ul alăturat sau selectaţi File > Print drawings.Drawing Pagina 107 .2. vezi Tekla Structures. TEKLA STRUCTURES Basic Training . Apoi. Puteţi seta şi numărul de copii. Se poate stabili.pdf din directorul: disc:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf. Apare următoarea casetă de dialog: Selectaţi echipamentul de imprimare şi apăsaţi pe <Print>..

Daţi click pe <Add/Edit>.Drawing Pagina 108 . Apare următoarea casetă de dialog: TEKLA STRUCTURES Basic Training . puteţi introduce programul respectiv în caseta de dialog Plotter instances din Tekla Structures. adică Win2Pdf sau Pdfcreator pentru Windows.Printare în fişiere PDF Pentru a transfera desenele în fişiere PDF (color sau alb-negru). Apoi. trebuie să instalaţi un program corespunzător. puteţi utiliza una din următoarele aplicaţii: Înainte de a efectua această operaţie.

Drawing Pagina 109 .Daţi click pe <Browse> şi selectaţi printerul dorit: Click <OK>. <Update> and <OK>. TEKLA STRUCTURES Basic Training .

.. se evită imprimarea şi circulaţia desenelor neactualizate. sau daţi click pe icon-ul: Selectaţi o imprimantă sau un plotter şi daţi click pe <Color table>. Selectaţi File > Catalog > Printers > Modify.Imprimarea desenelor neactualizate Dacă porniţi o operaţie de imprimare pentru un desen care nu este actualizat.Drawing Pagina 110 . Tekla Structures va emite o avertizare: Astfel. TEKLA STRUCTURES Basic Training . Grosimile standard ale liniei Grosimile liniilor pot fi specificate pentru fiecare echipament de imprimare.

35 mm.3 mm Dacă doriţi să utilizaţi dimensiuni ca 0.Exemplu Numărul introdus corespunde grosimii liniei în zecimi de milimetri.Drawing Pagina 111 . TEKLA STRUCTURES Basic Training .1. • Roşu = 3 • Grosimea liniei = 0. Valoarea standard este 0. introduceţi valoarea 35 în caseta de dialog Color table şi valoarea 0.01 pentru variabila XS_BASE_LINE_WIDTH în Tools > Advanced options > Printing.

se utilizează alte tabele. Următoarea imagine ilustrează caseta de dialog Layout properties pentru desene de ansamblu: TEKLA STRUCTURES Basic Training . de regulă. singura care diferă este dimensiunea (scara) acestora.2. Există trei formate diferite: • ansamblu • debitare • montaj Pentru fiecare format se pot alege mai multe formate ale tabelelor.). planul de montaj. Tipul tabelului este determinat de format şi de formatul tabelului. Setarea formatului şi a formatului tabelelor Pentru fiecare tip de desen (desenul de debitare. Dimensiunea variază deoarece.21 Formatul şi formatul tabelelor Formatul (layout) şi formatul tabelelor (table layout) se referă la tabelele şi listele care pot fi incluse în desene. Şabloanele utilizate sunt aceleaşi. desenul de ansamblu.Drawing Pagina 112 . pentru desenele mai mici se preferă şabloane mai mici decât pentru desenele de dimensiuni mai mari.

Dacă se selectează opţiunea assembly pentru Layout. atunci opţiunile pentru Table layout vor fi: • assembly (1:1) • assembly_a3 (1:2) • assembly_a3_no_dummy (1:2) • assembly_a4 (1:2) • camber (1:1) • camber_a3 (1:1) • sub_assambly_A3 (1:2) • superassambly (1:1) Dacă nu se selectează nimic pentru Table layout.Drawing Pagina 113 . nu se va afişa niciun şablon în desen! În tabelul de mai jos sunt prezentate formatele disponibile împreună cu formatele tabelelor aferente: Layout Assembly Table layout assembly assembly_a3 assembly_a3_nd assembly_a4 camber camber_a4 sub_assembly_a3 superassembly plate single single_a3 ga ga_a3 ga_foundationplan ga_concrete Scara şablonului 1:1 1:2 1:2 1:2 1:1 1:2 1:2 1:1 1:1 1:2 1:2 1:1 1:2 1:1 1:1 Scara desenului A0 până A2 A3 A3 A4 A0 până A2 A4 A3 şi A4 A0 până A2 A3 şi A4 A0 până A2 A3 şi A4 A0 până A2 A3 şi A4 A0 până A2 A0 până A2 Single GA TEKLA STRUCTURES Basic Training .

Lista cuprinde formatele disponibile. Apoi. selectaţi Properties > Layout. Va apărea caseta de dialog de mai jos. Pentru formatul assembly vom adăuga un şablon pentru ambele formate ale tabelului: Exemplu 1.Modificarea formatului Pentru a modifica formatul şi formatul tabelului.Drawing Pagina 114 . daţi click o dată pe <Table layout>. Selectaţi assembly. Apare următoarea casetă de dialog: TEKLA STRUCTURES Basic Training .

Apoi. Vom adăuga tabelul Assembly_partlist_finish din lista cu Available tables (Tabele disponibile) în lista cu Chosen tables (Tabele selectate). 4.2.Drawing Pagina 115 . TEKLA STRUCTURES Basic Training . 3. Selectaţi Assembly_partlist_finish în coloana din stânga şi apoi daţi click pe butonul <Add>. Selectaţi assembly. Se adaugă Assembly_partlist_finish în lista cu Chosen tables. Apare caseta de dialog de mai jos. Poziţia tabelului ar trebui să fie în partea inferioară stângă a desenului. daţi click pe butonul <Tables>. Sub Chosen tabels sunt listate tabelele afişate care vor fi amplasate în desen (în cazul în care se va folosi acest format).

10. în acest caz. Pentru a stoca setarea. Dacă toate tabelele sunt setate în poziţia corectă. Bifaţi căsuţa din stânga jos.lay. 7.Drawing Pagina 116 . dar fiţi atenţi la scară. Verificaţi dacă în caseta listă Reference este selectată opţiunea Drawing Frame. scara pentru tabelele din acest format trebuie să fie setată la 1:1. daţi click pe butonul <Update>. închideţi toate casetele de dialog apăsând pe <Apply> şi pe <OK>. TEKLA STRUCTURES Basic Training . 9. unde puteţi adapta celălalt format al tabelului. Modificaţi formatul tabelului denumit assembly.5. 8. Selectaţi tabelul Assembly_partlist_finish din coloana din dreapta. 6. care este 1:2. putem lăsa valoarea pentru Scale nemodificată. Veţi reveni la caseta de dialog anterioară. Tabelul selectat trebuie acum amplasat într-o poziţie fixă. Urmaţi aceaşi procedură ca aceea de mai sus. Setările sunt salvate într-un fişier *. assembly_a3. Dacă toate formatele tabelelor au fost setate corect. Sub Table. care este stocat în directorul attributes din directorul modelului. Aceasta poate fi setată cu ajutorul „căsuţelor colţurilor” de sub Reference (Referinţă) şi Table (Tabel). Prin urmare. Asiguraţi-vă că celelalte colţuri ale tabelului nu sunt bifate. bifaţi căsuţa din stânga jos. Acest tabel este afişat în câmpul Table. închideţi caseta de dialog apăsând pe <Apply> şi <OK>.

Selectaţi Properties > Layout şi alegeţi şablonul în care doriţi să adăugaţi fişierul dwg/dxf. Selectaţi opţiunea <DWG/DXF> în Available tables şi adăugaţi acest şablon la Chosen tables. puteţi adăuga acest fişier direct într-un şablon. 2. în care puteţi localiza fişierul dxf/dwg: TEKLA STRUCTURES Basic Training . se pot efectua şi utiliza rapid şi cu uşurinţă desene ale terţilor (proiectant general/arhitecţi).Utilizarea fişierelor dwg/dxf ca şabloane Când aveţi sigla unei companii creată ca fişier de format dwg sau dxf. Apare o casetă de dialog de navigare. Etape 3. folosind şablonul corect. utilizând săgeata verde din mijloc.Drawing Pagina 117 . 1. De asemenea.

Fişierul dwg/dxf este adăugat la Chosen tables.Drawing Pagina 118 . Sigla trebuie amplasată la originea sistemului de coordonate. Fişierul dxf/dwg poate fi acum poziţionat în desen.4. 5. cu ajutorul căsuţelor colţurilor. TEKLA STRUCTURES Basic Training . Asiguraţi-că că sigla este creată la scara corectă.

selectaţi DWG/DXF şi daţi click pe butonul „săgeată dreapta”. Etape TEKLA STRUCTURES Basic Training . În „Available tables”. în format dwg/dxf (keyplan)în desenele Tekla Structures. De asemenea. Apare o casetă de dialog de navigare.DWG/DXF Am văzut că este posibil să se adauge un fişier al unui plan de ansamblu. la scară mică. este posibil să se adauge fişiere obişnuite de format dwg/dxf în planşe. în care puteţi localiza fişierul dxf/dwg. Fişierul dxf/dwg poate fi acum poziţionat în desen. Procedura pentru adăugarea fişierului dwg/dxf este aceeaşi ca pentru planul de ansamblu.Drawing Pagina 119 . selectaţi Properties > Layout şi alegeţi tabelul în care doriţi să adăugaţi fişierul dwg/dxf. la scară mică. În mediul modelului. cu ajutorul căsuţelor colţurilor.

cu opţiunea AutoSize activată. nu se poate selecta un format al tabelului. în proprietăţile formatului. TEKLA STRUCTURES Basic Training . Acesta este setat în proprietăţile formatului (Properties > Layout). Vezi imaginea: Se va folosi. totuşi. În acest exemplu. bineînţeles. assembly. Size definition mode (Modul de definire a dimensiunii) este setat la Auto Size (Dimensionare automată). În prima casetă de dialog selectaţi un format. de exemplu. se deschide caseta de dialog Fixed sizes. Însă. un desen de tip assembly. un format al tabelului. Apoi. daţi click pe Fixed Sizes. nu se poate selecta dimensiunea A4 deoarece aceasta nu se regăseşte în lista Fixed Sizes. în care puteţi seta dimensiunile care pot fi selectate şi formatul tabelului asociat fiecărei dimensiuni.Drawing Pagina 120 . dimensiunea A4 poate fi adăugată.Formatul tabelului atunci când se utilizează dimensionarea automată Dacă.

vezi fişierul Tekla Structures. • Selectaţi.2. Pentru deschiderea unui şablon existent: • Selectaţi File > Open.. de exemplu. de asemenea Pentru informaţii privind Template Editor.tpl din listă şi daţi click pe <OK>. TEKLA STRUCTURES Basic Training .pdf din directorul: disc:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf. Deschideţi Template Editor din meniul derulant Tools > Templates.22 Editarea şabloanelor Şabloanele pot fi create şi editate în Template Editor (programul de editare a şabloanelor). • Se va afişa şablonul. sau daţi click pe iconul: Start > Programs > TeklaStructures version > Tools > Template Editor 3. assembly_partlist_finish..Drawing Pagina 121 . care acum poate fi editat: Vezi.3 > Template editor enu Europe.

daţi click pe butonul <Create from all>. 2. Apoi. Apoi. efectuaţi o selecţie a modelului. TEKLA STRUCTURES Basic Training . daţi click pe <Create from selected>. alegeţi dacă doriţi ca extrasul să fie afişat şi modul de afişare a extrasului. apoi aveţi două opţiuni: • Creaţi un extras pentru toate piesele din model. Dacă numerotarea nu este actualizată apare următoarea casetă de dialog: Numerotaţi din nou modelul. selectaţi File > Report sau daţi click pe icon. Selectaţi extrasul dorit. Mai întâi.23 Extrase Etape Pentru a genera extrase.Drawing Pagina 122 .2. • Creaţi un extras pentru piesele selectate. apare caseta de dialog Report: 1.

Drawing Pagina 123 . iar la Show created report este setat Yes. denumirea fişierului înainte de a genera extrasul. Astfel. acestea nu vor mai fi incluse în lista din caseta de dialog Report. însă. Dacă la opţiunea Show report (Afişarea extrasului) din tab-ul Options este setat On dialog (În caseta de dialog). atunci extrasul se va afişa automat într-o casetă de dialog. selectaţi tab-ul Options şi selectaţi Yes sau No din caseta listă Show created report (Afişarea raportului creat). Pentru a adăuga mai multe informaţii în extrase. Puteţi edita. În cazul în care utilizaţi doar o parte din acestea. TEKLA STRUCTURES Basic Training . denumirea fişierului extrasului salvat coincide cu denumirea extrasului din listă. Acest lucru poate fi util atunci când utilizaţi de mai multe ori acelaşi extras într-un model. Tekla Structures pune la dispoziţie un număr mare de extrase. 4. este indicat să le mutaţi pe cele ce nu vă sunt necesare într-un alt director. după finalizarea generării. Title 2 şi Title 3. Exemplu Automat. Înainte însă.3. puteţi utiliza câmpurile Title 1.

2.24 Imprimarea extraselor
Extrasele pot fi imprimate dacă se dă click pe butonul <Print> din caseta de dialog Report:

Extrasul poate fi localizat şi selectat printr-un click pe butonul <Browse>. Directorul implicit este directorul curent al modelului.

Fontul extrasului poate fi setat, de asemenea, în această casetă de dialog. Implicit, extrasul este imprimat la imprimanta standard (Default printer). Dacă doriţi să folosiţi un alt echipament de imprimare, apăsaţi pe butonul <Printer setup> şi selectaţi echipamentul.

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing

Pagina 124

2.25 Unghiurile tăieturilor de ferăstrău
În unele extrase se menţionează unghiurile tăieturilor de ferăstrău. În figura de mai jos se arată unghiurile care corespund parametrilor extrasului. Unghiurile sunt întotdeauna determinate în funcţie de sistemul local de coordonate. Pentru mai multe informaţii, vezi Moving start – and endpoints în Manualul de modelare. Direcţia locală între punctele de referinţă este întotdeauna direcţia pozitivă pe axa X.

Vezi, de asemenea Exemplu

2.26 Desenele care nu se mai pot deschide
Câteodată, unele desene nu se mai pot deschide. Motivele sunt: • Un fişier *.dg (din directorul drawings) a fost şters din directorul modelului. Nu ştergeţi niciodată aceste fişiere, acestea sunt desene. • Tekla Structures a fost deschis de două ori şi acelaşi model este deschis de două ori. Într-un model, sunt modificate, salvate şi închise unul sau mai multe desene. Programul Tekla Structures este închis, iar modelul este salvat. Apoi, „celălalt” model este salvat, iar Tekla Structures este închis. Dacă deschideţi acum modelul, nu veţi mai putea deschide unul sau mai multe desene.

Exemplu

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing

Pagina 125

2.27 Explicarea extensiilor fişierelor
Descriere Setarea grinzii Setarea stâlpului Setarea stâlpului de beton Setarea panoului de beton Setarea desenului de debitare Setarea desenului de ansamblu Setarea planului de montaj Setarea desenului multiplu (în model) Setarea vederii în Model Editor Setarea vederii în Drawing Editor Extrasele Fişierul extrasului (în Template/Reports Editor) Fişierul şablonului (în Template/Reports Editor) Setările programului Wizard Selectarea setărilor filtrului în Model Editor Selectarea setărilor filtrului în Drawing Editor Setarea sudurii (în model) Setarea cotei Fişierul text Setarea formatului tabelului Fişierul bibliotecii de simboluri (în Symbol Editor) Baze de date Profile catalog Material catalog Bolt catalog Bolt assembly catalog Plotter catalog Nume de fişier Profdb.bin Matdb.bin Screwdb.bin Assdb.bin Plotdev.bin Extensie de fişier *.prt *.clm *.ccl *.cpn *.wd *.ad *.gd *.md *.mvi *.vi *.xsr *.rpt *.tpl *.dproc *.SObjGrp *.dsf *.wld *.dim *.txt *.lay *.sym Locaţie Profil Profil Profil Profil System

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing

Pagina 126

Assembly_bolt _list2 Assembly_bolt _list3 TEKLA STRUCTURES Basic Training .2.Drawing Pagina 127 .28 Anexă Extrase pentru elemente din metal Anchorlist Folosiţi filtrul de ancoraj pentru a selecta elementele.

Drawing Pagina 128 .Assembly_bolt _list_s_w Assembly_COG Assembly_COG_ grid Assembly_ coordinates_ list TEKLA STRUCTURES Basic Training .

Assembly_ finish_ list Assembly_ list Assembly_ lot_ list Assembly_ nut_ list TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 129 .

Assembly_ part_hole_ list Assembly_ part_ list Assembly_ part_per_phase_ list TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 130 .

Assembly_ phase_ list Assembly_ phase_ list2 Assembly_ stud_ list Bolt_ list TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 131 .

Bolt_ list_2 Combi_bnw_fillerpl_ treadedend_list Cs_calc Cs_calc Raport necesar pentru asocierea cu Construsteel.Drawing Pagina 132 . TEKLA STRUCTURES Basic Training .

Drawing Pagina 133 .Drawing_last_revisi on_list Drawing_list Drawing_list_file Drawing_revision_ list TEKLA STRUCTURES Basic Training .

Drawing Pagina 134 . chiar dacă se selectează alte tipuri de profile. profilul va fi evidenţiat în model. Holes_list Id_assambly_list Dacă apăsaţi pe o linie ID (identificare) din listă.Flat_bars_list Această listă include doar plăcuţele. TEKLA STRUCTURES Basic Training .

profilul va fi evidenţiat în model.Id_bolt_list Dacă apăsaţi pe o linie ID (identificare) din listă. Majoritatea acestor şuruburi sunt modelate incorect. Id_bolt_list_100 Acest extras include doar şuruburile cu lungimea de 100 mm. Apăsaţi butonul Fit workarea by parts în vederile selectate. profilul va fi evidenţiat în model. Id_componentlist Dacă apăsaţi pe o linie ID (identificare) din listă. TEKLA STRUCTURES Basic Training . dacă nu puteţi găsi şuruburile.Drawing Pagina 135 .

TEKLA STRUCTURES Basic Training . Id_loose_parts Acest extras afişează ansamblurile formate dintr-o singură piesă. profilul va fi evidenţiat în model.Drawing Pagina 136 . Id_length_list Dacă apăsaţi pe o linie ID (identificare) din listă. profilul va fi evidenţiat în model. De exemplu. Dacă apăsaţi pe o linie ID (identificare) din listă. plăcile pe care aţi uitat să le sudaţi.Id_length_gross Acest extras afişează doar profilele ale căror valori diferă pentru parametrii LENGTH şi LENGTH_GROSS.

Drawing Pagina 137 . dacă selectaţi o linie din raport. profilul va fi evidenţiat în model. acest extras nu selectează plăcile libere. Dacă apăsaţi pe o linie ID (identificare) din listă. TEKLA STRUCTURES Basic Training . profilul va fi evidenţiat în model. Prin urmare. Id_part_list Dacă apăsaţi pe o linie ID (identificare) din listă. piesa corespunzătoare va fi evidenţiată în model. plăcile de adaos şi contravântuirile formate dintr-o singură piesă. Id_original_drawing Pentru a utiliza acest raport trebuie să selectaţi un desen din lista desenelor şi să creaţi raportul Id_original_drawing. Dacă apăsaţi pe o linie ID (identificare) din listă. profilul va fi evidenţiat în model.Id_loose_parts_NOT Acest extras este opusul extrasului id_loose_parts.

profilul va fi evidenţiat în model. sudura va fi evidenţiată în model. vezi fişierul Tekla Structures. TEKLA STRUCTURES Basic Training .pdf din directorul: disc:\TeklaStructures\version\environments\europe\pdf. Id_weld_list Dacă apăsaţi pe o linie ID din listă. Locked_objects_ report Material_list.csv Pentru informaţii.Drawing Pagina 138 .Id_saw_list Dacă apăsaţi pe o linie ID (identificare) din listă.

Material_list Material_report_list TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 139 .

Multi_drawing_ contentlist Multi_drawing_ list TEKLA STRUCTURES Basic Training . Matrix2 Extras folosit pentru convertorul DSTV.Matrix Extras necesar pentru exportarea în Matrix.Drawing Pagina 140 .

Notification_report Nut_list Part_assambly_list TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 141 .

Part_hole_list Part_ list TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 142 .

Drawing Pagina 143 .Part_ list2 Part_ list_prelim_ mark TEKLA STRUCTURES Basic Training .

Drawing Pagina 144 .Part_ phase_list_ Part_ quantity_list_ Phase_manager TEKLA STRUCTURES Basic Training .

cu excepţia plăcilor.Drawing Pagina 145 . „1” = element principal. Sub „saw” sunt 2 coloane care afişează valoarea „0” sau „1” (0=drept. „2” = element secundar TEKLA STRUCTURES Basic Training . respectiv secundară.Preliminary_mark_ list Profiles_ list Afişează toate profilele. H/A indică dacă piesa este principală.1= înclinat).

Z1. Y2.cel puţin un capăt de profil trebuie să fie oblic Saw_ list_part_assambly Saw_ list_W_A Pentru fiecare profil se afişează unghiurile tăieturilor de fierăstrău (Y1. Z2) TEKLA STRUCTURES Basic Training .profilele nu trebuie să fie plăci .Drawing Pagina 146 .Saw_ list Această listă afişează doar profilele care îndeplinesc următoarele cerinţe: .

Shorten_list Acest extras afişează doar profilele care îndeplinesc următoarele condiţii: .ambele capete ale profilului trebuie să fie drepte Acest extras afişează exact elementele care nu sunt afişate în saw_list.Drawing Pagina 147 . Status_list Steelproject Extras care poate fi citit în Steelproject TEKLA STRUCTURES Basic Training .profilele nu trebuie să fie plăci .

Drawing Pagina 148 . Stud_list Super_assambly_ list TEKLA STRUCTURES Basic Training . Alegeţi un tip de treaptă în componentă. Materialul implicit pentru componenta pentru scări este „STEP”.Step_list Acest extras afişează doar profilele cu materialul „STEP” (treaptă).

Washer_list TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 149 .Super_assambly_ part_list Uda_list Acest extras afişează informaţiile introduse la „User Defined Attributes” (UDA) (Proprietăţile definite de utilizator) în casetele de dialog ale proprietăţilor profilelor.

xyz-coordonatesTotalStation

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing

Pagina 150

Şabloane (Template-uri) pentru oţel
Anchorlist

Acest şablon afişează doar piesele cu denumirea ANCHOR (element de ancorare) şi CASTPLATE (placă de poză).

Assembly_bolt_list

Assembly_finish_ list

Assembly_in_ assembly

Assembly_list1

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing

Pagina 151

Assembly_list_no_ dummy

Assembly_lot_ number

Assembly_part_list_ super_assembly

Assembly_part_list_ comment

TEKLA STRUCTURES Basic Training - Drawing

Pagina 152

Assembly_part_list_ finish Assembly_partlist_ finish_chamber TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 153 .

Assembly_partlist_ finish_no_dummy Assembly_partlist_ name Assembly_phase_ number TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 154 .

Assembly_super_ assembly Castplate_toplevel Company_name Drawing_part_ assembly TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 155 .

Final provisional Introduceţi aici: Grid Grid_main_ assambly Lot_assembly_ number Part_assembly Part_phase TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 156 .

Partlist Phase_assembly_ number Phase_number_ main_assembly Phasemanager Plotdate Revision last Tekla_Structures Template_A1 TEKLA STRUCTURES Basic Training .Drawing Pagina 157 .

Drawing Pagina 158 .Template_A2 Template_A Template_B Template_B2 UDA TEKLA STRUCTURES Basic Training .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful