ke¸alator µritisla voce

1iµ lV8LPrestrujni ventil
PVSU je prestrujni ventil namenjen za rad sa vodom.
Primenjuje se za diktir sisteme centralnog grejanja.
Njegova osnovna primena je prikazana na prilozenoj
uprosenoj semi. Pumpa P pumpa vodu u sistem iz
rezervoara R. Da bi smo odrzali stalan pritisak iza
pumpe, ventil tip PVSU, propusta uvek tano
odreenu koliinu vode iza pumpe u rezervoar. Na
ovaj nain se stalno odrzava isti pritisak u sistemu pri
emu se sistem automatski dopunjava ako se pojavi
nedostatak vode ili se prazni u rezervoar ako se
pojavi visak vode. Ova uprosena sema predstavlja
osnovni princip rada diktir sistema.
Ovaj tip ventila po ugradbenim merama odgovara
ventilu tip RVSU. Po konstrukciji je veoma slian
ventilu RVSU samo sto PVSU regulise pritisak na
ulazu i sto je radni Iluid voda.
Ako se ventil koristi prema prilozenoj semi potrebno
je da bude do 25° veeg kapaciteta od protoka
pumpe u projektovanoj radnoj taki.
Prestrujni ventil tip PVSU je servo regulator pritiska,
tako da odrzava pritisak u uskim granicama, sa ne
veim odstupanjem od 5°. Ventil se moze
podesavati na licu mesta ili pre isporuke tokom
proizvodnje, a isporuujemo ih u tri grupe
regulisanog pritiska, prema tabeli.
lC
r
Vent|| rV8t
R
8isten

DX2c
DX25
DX!2
DX+c
DX5c
DX65
DX·c
DX1cc
L [mm]
15c
165
1·c
2cc
2!c
2vc
!1c
!5c
C [kg]
11
15

2!


!1
65
kvs [m /h]
+
5
¯
1c

!!
+2

!
lrotol voce lroz veatil je:
w=kvs 1ccc µ
µ1. µ2. µ [bar] w [kg/h]
Cµse¸
I
II
III
Cµse¸ re¸. µritisla [oar]
!
¯
+
·
12
µ1 µ2
µ1
µ2
µ1-re¸alisaai µritisal
isµrec veatila
µ2 - µritisal iza veatila. aajeesee jecaal atnosterslon
tel: +381 (0)31 715 095
fax: +381 (0)31 811 808
www.TERMOENERGETÌKA.co.rs
e-mail: office@termoenergetika.rs

Opseg primene ventila RVSU, PN16 za prirubnicke veze, prema EN 1092-2

Proizvod: Prestrujni ventiI, tip PVSU
Naziv deIa MaterijaI
1. Poklopac pilota EN-GJL-250 (DÌN GG-25)
2. Kuciste pilota EN-GJL-250 (DÌN GG-25)
3. Kuciste ventila EN-GJL-250 (DÌN GG-25)
4. Kuciste membrane EN-GJL-250 (DÌN GG-25)
5. Opruga DÌN EN 17223
6. Membrana PTFE, 1.4301
7. Ìmpulsni vodovi EN Cu-DLP
8. Pilot ventil 1.4301
9. Sediste 1.4301
10. Zatvarac 1.4301
11. Oslonci opruge 1.4301
12. Vodica 1.4301
47