You are on page 1of 53

FINANCIAL ASTROLOGY - CHIM TINH TI CHNH

Tc gi: Trng Minh Huy Blog: http://chiemtinhtaichinh.blogspot.com/

I.

NHP MN

bt u nghin cu v chim tinh ti chnh (financial astrology), cn thit phi tm hiu mt s khi nim c bn ca chim tinh hc (astrology). Chim tinh ti chnh vn dng cc k hiu chim tinh v cc nguyn tc trong chim tinh hc giao dch trn th trng ti chnh. ng lo lng nu bn cha tng bit n chim tinh hc. Ai cng c im khi u v ti s gip bn iu . Trc ht, cn phi hiu rng chim tinh hc khng phi l mt tr m tn d oan m l b mn khoa hc thc s. Theo t in wikipedia, chim tinh hc l mt nhm h thng, truyn thng v nim tin v s lin quan gia cc vt th thin vn v nhng thng tin lin quan n i sng, cng vic con ngi hoc vt cht thuc tri t. Chim tinh hc l mt ngnh hc c lch s lu di. Chim tinh hc xut hin t thi c i v pht trin mnh thi k trung i. Chim tinh hc c chnh thc ging dy ln u tin ti trng i hc Cracp thuc Ba Lan vo nm 1364. Hin nay, chim tinh hc cn rt l lm ti Vit Nam. iu ny l do s khc bit v vn ha. Kinh Dch phng ng v Chim Tinh Phng Ty. Hn na, lch s pht trin ca Chim Tinh (v k c kinh dch) u mang phi ting xu v ngnh khoa hc ny b cc th lc cm quyn s dng cho cc mc ch chnh tr. Tm l k th, thiu tinh tng (cho l m tn, d oan) vo ngnh khoa hc ny s l mt cn tr ln du nhp ngnh chim tinh v chim tinh ti chnh vo Vit Nam. Ti hy vng trong tng lai, cng chng s c cch nhn rng m hn vi ngnh khoa hc ny. LCH THIN VN Lch thin vn n gin l mt lch hnh tinh xc nh v tr ca cc hnh tinh ln ti cc cung cho tng ngy trong mi nm. V tr cc hnh tinh c tnh theo , pht v giy khi quan st t Tri t hoc Mt tri. N c th c so snh vi biu cc v sao. C hai gc quan st thin vn: a tm (geocentric) tc ly tri t lm trung tm quan st v Nht Tm (Helio) khi ly Mt tri lm trung tm quan st. Trong kha hc ny, ti s gii thiu lch thin vn a tm. Hu ht cc lch thin vn u c thi gian tnh theo gi GMT (Greenwhich Mean Time). Chng ta cn cng tr chnh lch mi gi so vi con s c nu trong lch thin vn ph thuc bit c hin tng chim tinh ti v tr bn ang sng. Trn th trng ti chnh, chng ta phi tnh chnh lch mi gi gia lch thin vn vi v tr sn giao dch. cc th trng pht trin, c sn c lch thin vn tnh theo gi GMT (London, Anh) hoc gi ca Newyork (EST) cho cc trader tin s dng. c gi khng cn phi lo lng lm nh th no s hu cc lch thin vn. Hin nay c rt nhiu phn mm v lch thin vn gip chng ta d dng truy cp. Trong cc bi hc sau, ti s hng dn cho cc bn s dng mt s phn mm quan st hin tng chim tinh.

CC HNH TINH Mt hnh tinh c phn loi nh mt thin th xoay vng quanh mt tri. C 9 hnh tinh chnh trong thi dng h. l Thy Tinh (Mercury); Kim Tinh (Venus); Tri t (Earth); Sao ha (Mars), Mc Tinh (Jupiter); Th Tinh (Saturn), Thin Vng Tinh (Uranus); Hi Vng Tinh (Neptune) v Dim Vng Tinh (Pluto). Phn ln tn ca cc hnh tinh c t theo tn ca cc v thn trong thn thoi Hy Lp. Mt trng v mt tri khng c phn loi nh cc hnh tinh m cc th sng (luninary). Tuy nhin, trong chim tinh, c hai u c xem nh l cc hnh tinh. Vo nm 2006, Pluto khng c xp vo hnh tinh theo tiu chun phn loi mi nhng trong chim tinh, chng ti vn xem y l mt hnh tinh. Thy Tinh (Mercury); Kim Tinh (Venus); Tri t (Earth); Sao ha (Mars ) c gi l cc hnh tinh bn trong. Mc Tinh (Jupiter); Th Tinh (Saturn), Thin Vng Tinh (Uranus); Hi Vng Tinh (Neptune) v Dim Vng Tinh (Pluto) c goi l cc hnh tinh bn ngoi. V qu o ca Thy Tinh v Kim Tinh nm trong qu o tri t nn c gi l cc hnh tinh cp di-inferior planets. Cc hnh tinh bn ngoi bao gm c Ha Tinh c gi l cc hnh tinh cp cao- superior planets. Tt c cc hnh tinh chuyn ng theo chiu ngc kim ng h quanh mt tri. Mt s hnh tinh c qu o nhiu vng hn so vi cc hnh tinh khc. m v ngy c hnh thnh v c 24 gi tri t li hon tt vng quay 360 ca n (gi l hon tt mt vng quay). nghing ca mi hnh tinh l khc nhau. C nhng hnh tinh nghing 3 , trong Dim Vng Tinh l c nghing ln nht 17 v Thy Tinh l 7 . Mt trng l mt v tinh ca Tri t. y l thc th quan trng i vi con ngi v chng ta s bn su v n. Con ng c to ra bi cc hnh tinh c gi l ng hong o-ecliptic. Tt c cc hnh tinh u chuyn ng theo cc vn tc khc nhau, cc hnh tinh gn mt tri s chuyn ng nhanh hn so vi cc hnh tinh xa mt tri. V c nhiu s thay i trong tc dch chuyn, cc hnh tinh s c v tr ti cc v tr khc ti cc thi gian khc nhau.Cc hnh tinh bn ngoi nh Thy Tinh v Kim tinh s l i nhiu vng hn v c nhng thi im bt kp cc hnh chuyn ng chm. Cc hnh tinh chuyn ng chm hn c th phi mt nhiu nm hon tt mt qu o. Trong chim tinh hc, chng ta s quan tm n v tr ca hnh tinh so vi cc hnh tinh khc v so vi tri t. VNG XOAY CA CC HNH TINH QUANH MT TRI THEO THI GIAN THIN VN (Sidereal)

Ngy thin vn (sidereal day) l 23 gi, 56 pht vi so vi ngy thi dng (solar day) l 24 gi. Mt vng hon tt ca tri t (quanh trc ca n) so vi mt hnh tinh c nh mt 23 gi 56 pht. Tuy nhin, mt vng hon tt c tnh t mt ngi sao c nh t mt tri l t tra ny n tra khc trong mt ngy mt 24 gi v c gi l gi thi dng (solar time). C s khc nhau gia hai ngy ny l v c s thc rng khi quan st t tri t (a tm), mt tri cng di chuyn quanh chng ta 1 mi ngy, v do chng ta phi mt thm 4 pht bt kp mi ngy. QU CU THIN VN (THE CELESTIAL SPHERE) Khi chng ta ng tri t v quan st bu tri m, tt c cc ngi sao v cc thin th khc c v nh ang c gn vo mt mt phng bn trong ca mt ci a hnh cu rng ln. ng trn tri t, c v nh chng ta ang trung tm ca b mt phng m rng n chn tri vi cc ngi sao pha trn. Di chn chng ta v ngoi tm nhn l mt na khc ca a hnh cu. Qu cu to ln ny c gi l qu cu thin vn- the celestical sphere. Nhn ti tri t ni chng ta ng v nhn vo pha bu tri m, cc ngi sao dch chuyn t t theo hng t ng sang ty trong khi vn duy tr v tr tng i so vi cc ngi sao khc, c bit n l cc chm sao- constellations. Ton b qu cu thin vn ny, khi chng ta quan st cc chm sao s thy chng ging nh ang xoay chm chm. Tt nhin, khng c qu cu thin vn no trong thc t khi chng ta ang nhn nhng hnh tinh v cc ngi sao khc ang rt xa tri t. Ci chng ta thc s nhn thy l mt o nh th gic khi nhn khi chng ta ngi xung trong mt nh m hnh v tr v quan st cc ngi sao c chiu ln mt phng bn trong ca qu cu. Mc d khi nim qu cu thin vn l tng tng nhng chng ta thy c n rt hu ch khi dng m t v tr tt c cc thin th. Tri t ang xoay theo hng t ty sang ng (ngc kim ng h) quanh trc ca n khin n c v nh bu tri y sao ang mc ng ng v ln ng ty. Ti cc im kt thc ca trc tri t l cc cc bc v cc nam. Khi c chiu vo qu cu thin vn chng s giao vi qu cu m chng ta gi l cc bc thin vn v cc nam thin vn (north and south celestial poles). ng xch o chia tri t thnh hai na, bn cu bc v bn cu nam. Khi ng xch o ca tri t c chiu vo trong qu cu thin vn, c gi l ng xch o thin vn- celestial equator.

S phc tp tng dn v trc ca tri t b nghing mt gc 23 so vi mt phng qu o tri t quanh mt tri (gi l ng hong o-ecliptic). Con ng ny mt mt nm (365 ngy) i vi tri t hon tt mt vng hon thin quanh mt tri. Ging nh khi tri t xoay quanh mt tri c v nh ang dch chuyn theo hng t ty sang ng ngc hng vi v tr ca mt ngi sao c nh. Chuyn ng ny, khi nhn t tri t l gn 1 mi ngy. Con ng ca mt tri khi n dch chuyn quanh tri t (di gc nhn a tm) c th c v trn qu cu thin vn v c gi l ng hong o- the ecliptic. Con ng ny b nghing so vi ng xch o bu tri 23 v do n giao vi mt phng ca ng xch o bu tri ti hai im trong hnh trnh ca mnh. Cc im ny c gi l im phn- equinoxes. V trng lc ko mt trng v mt tri, cc im phn di chuyn chm quanh ng hong o trong chiu hng pha ty (ngc kim ng h). S chuyn ng ny c gi l s thay i ca im phn- the procession of the equinoxes. Vo ngy 20 hoc 21 thng 3 ca mi nm, mt tri ang ni m chng ta c th gi l im xun phn (Vernal equinox). y l im m mt tri vt qua ng xch o t pha nam ln pha bc. Vo ngy 21 thng 6, mt tri gia con ng trn ng hong o gia hai im xun phn v n c nghing ti a l 23 bc so vi ng xch o thin vn. Do , n l im cao nht trn bu tri tnh theo kinh (bn cu bc). T ngy 21 thng 6, mt tri di chuyn chm theo ng hong o ca n nhng nghing ca mt tri bt u gim dn khi n di chuyn. Khong vo ngy 22 thng 9 (im thu phn Autumnal equinox) mt tri di chuyn trn con ng hong o v t n ng xch o thin vn (0 ) v vt qua giao im ny i xung pha nam. Vo ngy 22 thng 12, mt tri t n nghing ln nht pha nam so vi ng xch o thin vn (23-1/2 S) v n gia hai im phn. T ngy 21 thng 12, nghing ca mt tri gim dn v cho n khi n ngy 21 thng 3, khi n s vt ng xch o v i v pha Bc v chu k mt nm li bt u ln na.

Chng ta cn lm quen vi hai khi nim khc l Right Ascension v Declination ( nghing). Right Ascension o lng khong cch t im xun phn n v tr tng ng ca ngi sao trn ng xch o thin vn (celestial equator). Right Ascension i km vi Declination. Declination cho bit v tr ca mt ngi sao nm pha Bc hoc pha Nam so vi ng xch o thin vn (celestial equator). Ch , khng nn nhm ln vi Latitude (v ) cho bit v tr ca mt ngi sao nm pha Bc hay pha Nam so vi ng hong o (Ecliptic).

gip bn c hiu v tr cc hnh tinh u, thay v vit tn ca chng ta, chng ti s dng cc k hiu. Nhng k hiu ny nht thit phi c v phi nh nu nh bn mun s dng lch thin vn. K hiu cc hnh tinh

HONG O (THE ZODIAC) nh ngha ny c m t trong t in ca Doubleday nh sau: Mt dy tht lng tng tng vy quanh bu tri v ko di khong 8 mi pha ca ng hong o, cha trong l qu o ca mt trng, mt tri v cc hnh tinh ln khc. Hong o cng chia thnh 12 phn c gi l cc cung hong o, tng ng vi 12 chm sao BN HONG O (THE ZODIAC MAP) Ging nh t tin chng ta cn mt s bin ch dn trn bu tri xc nh v tr ca cc hnh tinh, t tin chng ta nhn cc hnh tinh v tm thy cc hnh tinh c nh l nhng hnh tinh khng di chuyn.Nhng ngi sao c nh hoc cc chm sao ny xut hin di hnh dng cc con vt v c t tn l con cu c, con c, con s t Chng ta m t 12 cung. Ngy hm nay, chng ti ngh v di bng ny nh hong o, c chia thnh 12 phn v mi phn l 30 . Vi 12 phn ny, cc nh thin vn hc nh du v tr cc hnh tinh trn mt hoc nhiu cung. Mi phn 30 c gi l mt cung. Mi cung c mt tn ring v cc nh hng c th. Tri t quay quanh mt tri mt ln mt nm v i ht 12 cung hong o v cui cng tr li

v tr 0 ban u. Cung bch dng (Aries) l c cc nh thin vn nh du l im bt u. Cung bch dng l ngy 21 thng 3 v bt u phn pha bn tri. Vui lng quan st biu Standard Astrological Symbols. i vi ngi mi bt u chng ti ngh v vng trn 12 phn. Thc hnh ghi ch cc cung nh trong hnh di.

Ti liu tham kho: Practical Astro Guide to Profitable Trading ca Dr.Ruth Miller v Ian Williams (1993).

II.

MT TRNG V CC HIN TNG CHE KHUT

CC PHA CA MT TRNG Mt trng v mt tri trong chim tinh hc c gi l cc th sng. Nu nh mt tri c gi l l ngi cha (v thng c dng i t he), hoc th hin cho ci ti (self) th mt trng l mt hnh nh ngc li. Mt trng c xem nh l ngi m (thng dng i t she) v l ngi chm sc cho Tri t. Mt trng phn phiu nh sng ca Mt tri, ging nh mt tm gng ln. nh sng ca mt trng du dng ch khng nng bng nh mt tri. iu ny cng ging nh hnh nh mt ngi m hin t bn cnh mt ngi cha uy nghim. Trong bu tri m chng ta quan st, mt trng l thc th quan trng th hai sau mt tri. T hng ngn nm qua, con ngi tin rng cc hnh vi b tc ng bi chu k mt trng. Nim tin ny xut hin rng ri trong mi cng ng trn th gii. Nhiu ngi cho rng, cc hnh vi bt thng ca con ngi din ra mnh vo thi im trng trn, lm tng xu hng ri lon tm thn, bo lc, v c cc hnh vi sai tri khc. Nhng nim tin ny c li ngay c trong cc vt tch ca ngi Hy Lp v Roma c i, cho n c thi k Trung C v cho n tn ngy hm nay, m bng chng chnh l nhng truyn thuyt, cu chuyn, phong tc tp qun trong nhn gian (v d nh chuyn ngi ha soi hay qu d xut hin vo thi im trng trn). Ni chung, mt trng v cc chu k ca n c xem nh l mt yu t quan trng trong nhiu hot ng ca con ngi. Cc l hi tn gio thng trng vi cc pha ca thng m lch v mt s tn gio nh o Hi, ngi dao thi, lch ngi Trung Quc cng c lch nm da trn cc chu k mt trng. n ngy nay, nhiu ngy l hi ph bin ging nh Phc sinh (Easter) v l Qu Hi (Passover l k nim ca ngi do thi ri khi Ai Cp) cng trng vi cc chu k mt trng. Ngy nay, c mt s ti liu v c tm l hc v y hc nghin cu v tc ng ca mt trng i vi hnh vi con ngi. Mt s ti liu nghin cu c tm thy cc mi lin h ng k, v d mt s nghin cu c nhn pht hin ra rng cc v git ngi, s ca nhp vin, v khng hong din ra mnh vo cc ngy quanh ngy trng trn. Trong chim tinh ti chnh, chu k ca mt trng c tm thy trn cc th trng ti chnh l bng chng. V d John Murphy (trong cun sch Techinical Analysis of the Futures Markets) tm thy chu k ngn hn 28 ngy ngy i vi th trng hng ha. Murphy vit: "There is another important short-term cycle that tends to influence most commodity markets- the 28-day trading cycle. In other words, most markets have a tendency to form a trading low every 4 weeks. One possible explanation for this strong cyclic tendency throughout all commodity markets is the lunar cycle. Burton Pugh studied the 28-day cycle in the wheat market in the 1930s and concluded that the moon had some influence on market turning points. His theory was that wheat should be bought on a full moon and sold on a new moon. Pugh acknowledged, however, that the lunar effects were mild and could be overriden by the effects of longer cycles or important news events." Trong bi nghin cu Lunar cycle effects in stock returns ca hai tc gi Ila D. Dichiev v Troy D.Janes, i hc Michigan Business, thng 8.2001, h kt lun:Chng ti pht hin ra cc tc ng ca chu k mt trng ln t sut sinh li ca chng khon. C th, t sut sinh li trong vng 15 ngy quanh ngy trng non cao gp 2 ln t sut sinh li trong vng 15 ngy quanh ngy trng trn. Mu hnh t sut sinh li ny l ph bin rng khp (kho st trn 25 th trng chng khon pht trin nht bao gm nhm G7); chng ti tm thy c

cho 4 ch s chnh ca TTCK M trong hn 100 nm qua v gn nh tt c cc ch s chng khon chnh ca 24 quc gia trong vng 30 nm qua. Ngc li, chng ti khng tm thy bng chng ng tin cy v tc ng ca chu k mt trng ln phng sai t sut sinh li (return volatility) v khi lng giao dch. Ni chung, nhng bng chng ny ph hp vi cc nim tin ph bin cho rng chu k mt trng tc ng ln hnh vi con ngi. Do , ngy nay chng ta vn hay nghe cc trader trn th trng chng khon ni vi nhau: mua trng non v bn trng rm.

Mt trng c hai chu k thi gian chnh. Thi gian thin vn (sidereal period) v thi gian tn gio (synodic period). Thi gian thin vn khi mt trng hon tt mt vng trn ca Hong o. Khong thi gian ny l 27 ngy. Thi gian tn gio (synodic period) da trn thi gian m mt trng i t thi im trng non ny n thi im trng non khc. Chu k ny xp x 29 ngy. Trng non xy ra l khi mt trng i qua gia tri t v mt tri. Tuy nhin, phn ti ca mt trng hng v chng ta do mt trng l v hnh ti thi im .

Qu o mt trng quanh tri t khng phi l mt hnh trn m l c hnh dng lp. V thc t ny, mt trng ti thi im ny gn tri t hn v c thi im khc th li cch xa tri t hn. Khi mt trng gn tri t nht n c gi l cn im- perigee v khi mt trng l im xa nht n c gi l vin im- apogee. Hnh sau minh ha iu ny.

Qu o ca mt trng quanh tri t b nghing vi gc 5 so vi mt phng ca ng hong o iu ny ny to nn cc giao im c gi l Node khi mt trng chuyn ng. Khi mt trng vt qua ng hong o v i v pha bc, chng ta gi l giao im tng dn- ascending node hoc North Node v khi mt trng vt qua ng hong o i v pha nam, chng ta gi l giao im gim dn- descending node hoc South Node . Nhng node trn lun lun i ngc nhau trn biu hong o. Trong chim tinh phng ty, Ascending Node cn c gi l mt rng, th hin yu t tch cc v Descending Node gi l ui rng, th hin yu t tiu cc. Trong chim tinh V ca n , (cn chim tinh m ti ang gii thiu cc bn l chim tinh Phng Ty), mt rng v ui rng c cc tn gi ln lt l Rahu v Ketu. Mt d cc Node khng phi l mt hnh tinh thc nhng n rt quan trng khi nghin cu chim tinh a tm. Cc nh chim tinh c xa nghin cu cc Nodes ca mt trng nh mt hnh tinh. Cc nodes ny c nhiu tm quan trng. C hai ln mt thng mt trng s vt qua ng hong o v hin tng ny c tm thy trong lch thin vn phn mt trng di heading Max/0 Latitude. Khi mt trng vt qua ng xch o thin vn (celestial equator), mu hnh ny c th c nh du trong ct Max/0 Declination phn mt trng ca lch thin vn. Cc nodes s di chuyn ngc 0 3 pht mi ngy v iu ny s mt 6585.36 ngy hoc 18.61 nm Node ny hon tt mt vng trn quanh hong o. Chuyn ng ny c gi l s git li ca cc node- regression of the Nodes. Chu k Node quan trng ny c cp trong nhiu cun sch v nh hng ca n l mt chu k di hn. True node v mean node l hai cch o lng chuyn ng Node ca mt trng. True Node l con ng thc ca mt trng, trong tnh trng lc l (wobble) v khi n chuyn ng thun hnh. Mean Node l trung bnh v tr ca Moon trong c thng.

HIN TNG NHT THC V HIN TNG NGUYT THC Hin tng Nht Thc v Nguyt Thc rt quan trng khi phn tch chim tch v n c hnh thnh t s giao nhau ca hai th sng l mt trng v mt tri. Mt iu cn bit l hin tng Nht Thc v Nguyt Thc l hin tng rt him trong v tr v iu kin c bit. Khong cch t Mt Tri ti Tri t gp khong 400 ln gia Tri t vi Mt Trng v ng knh ca Mt Tri cng ln hn ng knh ca Mt Trng vi t l tng t. S trng khp ny mi c th hnh thn nn hin tng nht thc v nguyt thc trn tri t cn cc hnh tinh khc khng xy ra v khng c c t l tng ng vi mt trng ca n. Trong phn tch t vi, hin tng Nht Thc v Nguyt thc ng u trong cc hin tng chim tinh. Hin tng nht thc xy ra khi mt trng chuyn dch qua v pha trc a mt tri, pht ra nh sng ca mt tri. Mt hin tng nht thc xy ra ti mi ln trng non nu tri t, mt trng v mt tri cng nm trn mt ng thng v qu o ca mt trng trng vi con ng hong o ca n. Tuy nhin, v nghing 5 ca qu o mt trng so vi con ng hong o, nghing ny cng d mang mt trng r rng mt tri ti mt mt trng mi m s thng hng ny ch s xy ra 2 ln mt nm thay v hng thng. C 4 tiu chun cn thit sau cho mt hin tng Nht Thc 1. Mt hin tng nht thc l mt hin tng giao hi ca mt tri v mt trng. Hy nhn vo phn gc (aspectarian section) ca lch thin vn cho s kin ny. 2. N cng ch c th xut hin ti thi im ca trng non. 3. N cng ch l c th khi mt tri v mt trng ang song song trn nghing cng nh giao hi (xem phn nghing declination). 4. N cng ch xy ra khi mt tri v mt trng giao hi vi mt trong cc nodes. C 3 loi Nht Thc l: Ton phn (Total); Mt phn (Partial) v hnh khuyn (annual).

Hin tng nguyt thc s xy ra khi mt trng i qua vng bng ti ca tri t nh minh ha hnh di y. Tri t nm gia Mt tri v mt trng y l iu kin cho mt hin tng nguyt thc xy ra. Khi Mt tri v mt trng cng nm ngc nhau trong cc cung hong o khi nhn t t tri t lc hin tng trng trn xy ra. Mc d chng ta c mt ngy trng trn mi thng, tiu chun khc cng cn phi c mt hin tng nguyt thc xy ra. l v nghing 5 ca qu o mt trng so vi ng hong o. Khi Mt trng, mt tri v cc nodes nm thng hng chng ta s c mt hin tng nguyt thc. C ba loi nguyt thc: Nguyt thc ton phn (Total); Nguyt thc mt phn (Partial) v nguyt thc na ti (penumbra).

Tiu ch c mt hin tng nguyt thc l: 1. Mt tri v mt trng phi nm i din vi nhau (trng trn) 2. Mt tri v mt trng phi giao hi vi cc nodes ca mt trng. 3. Mt tri v mt trng l song song ngc trong nghing (contra-parallel in declination). 4. Mt hin tng nguyt thc ch c th xy ra xp x quanh 14 ngy trc hoc sau mt hin tng nht thc. Ti liu tham kho: 1. Practical Astro A guide to profitable Trading, Dr.Ruth Miller v Ian Williams (1993). 2. How to learn Astrology, Michael Erlewine,2006. 3. Lunar cycle effects in stock returns ca hai tc gi Ila D. Dichiev v Troy D.Janes, i hc Michigan Business, thng 8.2001.

III.

CC HNH TINH

Trong nghin cu chim tinh, c bn yu t lin quan n vic phn tch: cc hnh tinh (planets), cc cung hong o (signs), cc nh (houses) trn biu t vi v gc gia cc hnh tinh (aspect). Cc hnh tinh l yu t quan trng nht khi nghin cu chim tinh hc. Tuy nhin, cn phi hiu rng, cc hnh tinh thit lp nn nhiu gc khc nhau; cng c mi quan h gia hnh tinh vi cung hong o v nh trong biu t vi. Ni cch khc, phn tch hnh tinh, phi t trong bi cnh cc gc gia cc hnh tinh v v tr ca cc hnh tinh ti cc cung hoc cc nh. Chng ta c th m t vai tr ca 4 yu t trn qua hnh tng sau : Hnh tinh l cc din vin (cu hi: ci g); Cung l ng phc m cc din vin mang (cu hi: nh th no?); Nh l v kch (cu hi: u?) v cc gc l li thoi gia cc din vin. Trong khi cc hnh tinh quay quanh mt tri, mi hnh tinh th hin nhng vai din khc nhau trong cuc sng con ngi. Nh hoc cung ng vai tr nh sn khu, ngha l cc hnh vi hoc l cc s kin m con ngi phi i mt. Cung hoc nh chnh sa cc hot ng ca hnh tinh. Chng m t mi trng hoc sn khu cuc sng m cc s kin xut hin. Nhng nguyn tc chim tinh cng ng trong lnh vc chim tinh ti chnh. Cc hnh tinh c th ch ra hot ng ca cng ng ti chnh, chng hn nh mua, bn, khi lng thp, khi lng cao, bin ng (volatility) hoc vng tc nghn (congestion). Nhng cc cung hong o, m trong cc hnh tinh xut hin, c khuynh hng m t loi (sn khu ca cuc sng) th trng no m chc chn b tc ng. V d nh trong th trng chng khon, Mc tinh (Jupiter), th hin s lm pht, pht trin, tng trng. Bt c cung no m Mc tinh i qua, c th lm hoc l lm tng gi cc chng khon m cung chi phi. Ngc li cng ng vi cung m Th Tinh di chuyn qua. Cc lnh vc c chia phi bi cung ny c th b st gim mnh v hng ha b chi phi bi cung ny c th c s tht cht ngun cung. Trong phn 3, chng ta s tm hiu ngha ca cc hnh tinh trong chim tinh hc cng nh chim tinh ti chnh. c cc phn sau cc bn s thy ngha trong chim tinh ti chnh l vn dng t c s chim tinh hc. CC HNH TINH Trong bi hc 1, ti gii thiu cho cc bn v 9 hnh tinh trong h mt tri v cc Node ca mt trng. Ti c th nhc li mt ln na. Sau y l th t ca cc hnh tinh xp t trong ra ngoi v ngha cc hnh tinh (chu k tnh theo quan im Nht Tm). Sun: L v thn Apollo, Horus; Moon: L v thn Diana, Isis. Chu k 27.3 ngy Mercury: L v thn Hermes, ngi a tin. Chu k 88 ngy Venus: L v thn Aphrodite, biu tng ca tnh yu. Chu k 224.5 ngy Mars: L v thn Ares, cha t ca chin tranh. Chu k 687 ngy (22 thng). Jupiter: L Thn Dt. Chu k 12 nm Lunar Nodes: 18.6 nm Saturn: Chnh l qu Satan trong kinh Thnh. Chu k 29.5 nm Uranus: L cha t cc v sao. Chu k 84 nm. Neptune: L v thn Poseidon, cha t ca bin c. Chu k 165 nm Pluto: L v thn cai qun a ngc. Chu k 248 nm.

Cc hnh tinh c ngha nh th no trong chim tinh ti chnh? hiu n, chng ta hy cng xem chiu di chu k, v th hin nhng chu k ny nh th no c tm thy trong cc kha cnh khc nhau ca i sng con ngi (thc ti). C hai loi chu k thi gian m chng ta c th bn lun. u tin l nht tm, tc chiu di ca hnh tinh quanh mt tri hay khi nhn t mt tri . Loi th hai l a tm, tc chu k ca hnh tinh khi nhn t tri t. i vi nhng hnh tinh bn trong qu o tri t (thy tinh v Kim Tinh), s khc nhau gia hai chu k ny l kh ln. Tc l v tr hnh tinh theo quan st Nht Tm s khc xa khi quan st theo a Tm. Tuy nhin, i vi nhng hnh tinh khc, tc cc hnh tinh nm bn ngoi qu o tri t, s khc bit trong chiu di chu k l khng ng k. Tc v tr hnh tinh theo Nht Tm v a Tm khng khc bit nhiu. Trong chim tinh, mi hnh tinh, mi cung hoc nh c mt thuc tnh ring. Cc thuc tnh ny c m t bi cc t kha (keyword) v trong c mt t kha chnh. Hc chim tinh i hi chng ta phi nh mi keyword cho mi yu t. MT TRI Hy bt u t mt tri. Mt tri khng phi l mt hnh tinh m th sng v l i tng quan st quan trng nht v mt tri mang li s sng cho tri t. Khi nhn t Tri t, Mt tri c v di chuyn 360 mi nm. Do , n l mt chu k hng nm (mt chu k qu o mi nm). Trong thc t, l tri t hon tt mt vng di chuyn quanh mt tri mi nm. Chu k hon tt ca mt tri do l 1 nm, v chu k ca n trong mi cung l xp x 30 ngy. Keyword chnh ca mt tri l s sng (our vitality). Cc thuc tnh ca mt tri l c tnh (personality); Nng lng (energy); ni tm (inner self); ngi cha (father); kh nng nhn thc (conscious aim); s soi sng (illumination). Trong i sng ca con ngi, c mt s chu k c tm thy bng vi chu k ca mt tri nh: Chu k 11.1-13.9 thng ca ch s ngnh cng nghip (Dewey, 1952; Merriman, 1988); hoc chu k 1 nm ca Sc mua gia cm (Pearson & Myers, 1944). Ngoi ra, c mt s chu k khc trong hot ng ca con ngi bng vi thi gian gia nhp cung (28-31 ngy) nh: chu k 28 ngy ca Gi chng khon (Seager, 1962); hoc chu k 34 ngy ca gi ng nguyn liu (Dewey & Dakin, 1947). MT TRNG Chng ta c mt bi nghin cu kh k v mt trng (Mt trng v cc hin tng che khut) nn ti khng lp li y. Trong i sng ca con ngi c th tm thy mt s chu k bng chu k mt trng nh: chu k 28 ngy ca gi chng khon (Seager, 1962); chu k 29.5 ngy i vi s ra i ca cc a tr (Jackson, 1939-1945); hoc chu k 29.6 ngy ca hot ng ng t trn ton th gii (Davidson, 1940). THY TINH Chu k ca thy tinh quanh mt tri (nht tm) l 88 ngy, hoc 12.6 tun. N mt khong 511 ngy nm trong mt cung (nht tm) v xp x 19 ngy trong mt cung theo a tm, khi n khng trng thi tnh v chuyn ng nghch hnh. Keyword ca Thy Tinh l: Tr tu (Intellect). Thuc tnh ca Thy Tinh l giao tip (communication); Vn Ti (Transportation);

Truyn Thng (Media); Thng Mi (Trade); Anh ch em rut (sibling); cc chuyn du lch ngn (short trips) v kh nng t duy hp l (reasoning ability). Trong chim tinh, Thy Tinh th hin cho s lin lc nhng trong ngn ng kinh doanh, thy tinh lin quan n vn thng mi, hnh ng mua hoc bn. Khi Thy Tinh c ni bt ln do thit lp gc vi cc hnh tinh khc, c mt s gia tng trong bn mua v bn bn (khi lng), theo hnh tinh ang c thit lp gc hoc cung m Thy Tinh ang nm. Thy Tinh cng l hnh tinh i din cho tinh thn v th Thy Tinh c th m t nhng quan tm v mt tinh thn ca th trng vo bt c ngy no, hoc trong khong thi gian m Thy Tinh dch chuyn qua mi cung c th. Trong i sng con ngi, c mt s chu k gn vi chu k ca Thy Tinh nh: chu k 12.31 tun ca gi c phiu ca General Motors (Shirk, 1962) hoc chu k 12.94 tun ca ch s ngnh cng nghip (Dewey, 1951). Giai on 5-11 ngy l thi gian m Thy Tinh di chuyn t cung ny sang cung khc di gc nhn Nht Tm, c xem l trng vi s thay i xu hng ngn hn ca nhiu th trng hng ha (chng hn nh ng cc) theo nghin cu c lp ca Jeanne Long. KIM TINH Kim Tinh c chu k 225 ngy, hoc 32.3 tun, trong qu o ca hnh tinh quanh mt tri. N mt trung bnh khong 18-19 ngy mi cung theo Nht Tm, v khong 24-26 ngy mi cung theo a Tm, khi n khng tnh v n chuyn ng nghch hnh. Keyword chnh ca Kim Tinh l tnh cm (affection). Cc thuc tnh ca Kim Tinh l: Tnh yu (Love); Gi tr (value); sc p (beauty); Ngh thut v vn ha (art and culture); s sang trng (luxury); s hu (possesions) v ti chnh (finance). Trong chim tinh, Kim Tinh th hin cho tnh yu v s lng mn. Trong chim tinh ti chnh, Kim Tinh c cho l chi phi gi tr. V d nh Kim Tinh c nh hng n gi tr ng tin ca mi quc gia hoc gi tr ca th trng chng khon. Kim Tinh gn lin vi cc vn tin bc v cc hp ng. Khi Kim Tinh c lm ni bt bi cc gc, gi tr ln hn c t ph thuc vo nhng vn chi phi bi cc cung khc trong gc. C th, Kim tinh c cho l chi phi gi ng v Gi ng. Trong chng khon, Kim Tinh chi phi ngnh m phm v chm sc sc p. Trong i sng ca con ngi, c mt s chu k c xc nh l gn vi s lp li ca Kim Tinh nh: chu k 32 Tun ca gi c phiu Electric Westinghouse (Shirk, 1961), hoc chu k 32.25 tun ca ch s ngnh cng nghip (Dewey, 1952, Blackett v Wilson, 1936-1938). Kim Tinh mt khong 3 tun di chuyn t cung ny sang cung khc theo chim tinh nht tm. Walter Bressert xc nh chu k giao dch 3 tun (y ti y) trong nhiu hng ha kim loi. Jeanne Long ngh rng gi chng khon trong nhiu th trng ti chnh o ngc vo ngy Venus gia nhp cung, theo Nht tm. HA TINH Ha tinh l hnh tinh u tin nm ngoi qu o tri t v v vy n th hin cho cc yu t bn ngoi con ngi (cc hnh tinh bn trong tri t th hin yu t bn trong con ngi).

Ha Tinh mt 687 ngy, hoc 98 tun, hoc 23 thng hon tt qu o vi mt tri. N mt khong xp x 43 ngy (6 tun) trong mt cung ia tm, ngoi tr khi n trng thi tnh. Keyword ca Ha Tinh l: Hnh ng(action). Thuc tnh t nhin ca Sao ha chin tranh (war); s khao kht (desire); tnh dc (sexual energies); s khuyn khch (courage); phu thut (surgery and operations); tai nn (accidents); st thp (iron and steel); bn nng ng vt (animal nature); sng kin (initiative). Trong chim tinh, Ha tinh l cha t ca chin tranh. Ha Tinh thng ni bt trong nhng ngy m c s gia tng trong cc cng thng quc t, c l thm ch l e da chin tranh. Trn th trng ti chnh, khi lng thng c khuynh hng gia tng khi Ha Tinh hin din, v n c nhng bin ng gi mnh. Ha Tinh chi phi ngnh thp, chng khon quc phng v tht (trn th trng hng ha). Trong i sng con ngi, c cc chu k gn vi chu k thi gian ca Ha Tinh nh: chu k 23 thng ca ch s ngnh cng nghip (Dewey, 1952); ca sn xut dt may (Peterson, Myers, Brandow, 1939); ca Sn xut Cotton (Bassie 58); ca gi hng ha bn s (Frickey,35); ca sn xut hng ha kh bn (Semi-durable goods production) (Newbury, 1952). Ha Tinh mt khong 43 ngy (6 tun) di chuyn mi cung trong hong o theo a tm. Mt chu k 6 tun cng c xc nh bi Bressert v Raymond Merriman trn nhiu hng ha v trong gi chng khon, ng cc, la m, gi u nnh theo Merriman. MC TINH Mc tinh l hnh tinh ln nht trong thi dng h ca chng ta. Mc Tinh xoay quanh mt tri khong 12 nm hon tt mt vng (thc t l 11.9 nm). Mc Tinh mt khong 11-13 thng di chuyn qua mt cung, v th chu k gia nhp cung ca Mc Tinh gn bng vi chu k hng nm ca Mt tri. Keyword ca Mc Tinh l M rng (expansion). Thuc tnh t nhin ca Mc Tinh l s giu c (wealth); cc hot ng kinh doanh ln (big business); nhng suy ngh ln (The higher mind); cc chuyn du lch di (long-distance travel); tnh yu ca ng vt (love of animals); C hi (Opportunity); Tn ngng/Trit l (philosophy/religion/spirituality); Lut v s thm him (adventure). iu u tin khi ngh v Mc Tinh l s thun li. Mc Tinh l s ha gii cho Th Tinh, a n cho chng ta nhng gi vt qua cc kh khn trong cuc sng. Trong chim tinh ti chnh, v tnh cht phng i, nn Mc Tinh th hin cho cm gic lc quan v phn ph ca nh u t. Ni cch khc, Mc Tinh mang li s tng gi i vi th trng ti chnh. Trong nhng ngy khi Mc Tinh thit lp gc vi cc hnh tinh khc, gi ca cc chng khon v hng ha nht nh c khuynh hng tng gi. Trong i sng con ngi, c nhng chu k trng vi qu o ca Mc Tinh quanh mt tri nh chu k suy thoi 11.67 nm (Langham, 1954); chu k 12 nm ca ch s ngnh cng nghip (Dewey, 1951, 1954, v Szatrowski,1948), hoc chu k gi la m (Beveridge, 1927), chu k gi chng khon thuc l (Wilson, 1962). TH TINH Th tinh l hnh tinh cui cng c nhn thy r trong thi dng h. Chu k ca Th Tinh quay quanh mt tri l 29.5 nm. Th Tinh mt khong 2 nm i qua mt cung. Keyword

chnh ca Th Tinh l K lut (discipline). Thuc tnh ca Th Tinh l: ngi Thy (teacher), s gii hn (limitations); ni bun (sorrows), s tr hon (delays), trch nhim (responsibility); s thng thi (wisdom);cu trc (Structure); Truyn Thng (Tradition); ngi gi (older persons). Khi ngh v Th Tinh, iu u tin nn nh l n th hin s kh khn, cn tr trong i sng con ngi. Trong chim tinh ti chnh, tnh cht t nhin ca Th Tinh l thu hp v lm suy gim, tri ngc vi Mc Tinh. Cch n gin nht nh l ngh v Mc Tinh nh Dng v Th Tinh nh l m. Khi Th Tinh c lm ni bt, nhng chng khon v hng ha c chi phi bi cung m Th Tinh hoc l c khuynh hng gim gi hoc l ngun cung tr nn cn kit. Khi Th Tinh c lm ni bt bi gc trong bt k ngy no, cc chng khon v hng ha nht nh c th t ti y. Thng thng, khi lng thp trong nhng ngy ny khi cc nh u t c khuynh hng c chi phi bi ni s (Th Tinh) hn l lng tham (Mc Tinh). Trong i sng con ngi, c nhng chu k sau gn vi cc chu k chuyn ng ca Th Tinh l chu k 29.7 nm ca Nn i (Nakame, Nht Bn, 1957); chu k 30 nm ca ch s ngnh cng nghip (Dewey,51); chu k xy dng nh dn c (Caincross,1934). Th tinh mt khong 2.4 nm hoc 27-30 thng di chuyn qua mi cung hong ao. Nhiu chu k 27-30 thng trong chu k hot ng con ngi nh chu k 27 thng ca Gi vng (Merriman, 1982); chu k gi c phiu ngnh khai khong vng ca Canada (Dewey,1954); chu k 27.6 thng ca gi c phiu ngnh ng (Shirk, 1961); chu k 29.2 thng ca Gi ng (Dewey,1953); chu k 29.28 thng: ca ch s ngnh cng nghip (Dewey,1951); chu k 30 thng ca gi trng (Funk,1931). THIN VNG TINH Thin vng tinh l mt trong nhng hnh tinh mi c pht hin, v ging nh cc hnh tinh khc, Thin Vng Tinh khng th nhn thy bng mt thng khi nhn t Tri t. Chu k ca Thin Vng Tinh quanh mt tri l 84 nm. N mt khong 7 nm di chuyn qua mi cung hong o. Keyword chnh ca Thin Vng Tinh l Nhn Thc (Awakening). Cc thuc tnh ca Thin Vng Tinh l s thay i (changes); Cuc cch mng/ni lon (Revolution/Rebellion); lp d (eccentric); Ph v nguyn trng (breaking the status quo); T do, sng to (inventions); thuyt v lai (futuristic); cng ngh (technology); nhng iu khng k vng (unexpected). Hy ngh Uranus nh mt k i mi, kh lng v t do phng khong. Hn ta lun c nhng cch lm mi v khng theo truyn thng, mt k ni lon. Trong chim tinh ti chnh, tnh cht t nhin ca Thin Vng Tinh l ngc nhin, ph v, v a ra nhng iu khng nh k vng. Nhng chuyn ng nhanh v khng nh k vng s xut hin trn th trng ti chnh khi Thin Vng Tinh c kch hot bi gc. Gi di chuyn nhanh nhng khng ko di lu. Thc s, n c th v trng vi hnh vi c coi l by, ngha l gi di chuyn nhanh theo c hai hng, v thay i hng rt nhanh rt t ngt, thm ch l trong mt ngy. Cc mc h tr v khng c c th d dng b xuyn thng trong nhng ngy m Thin Vng tr nn ni bt. Trong i sng con ngi, c nhng chu k lin quan n chu k ca Thin Vng Tinh nh chu k 84 nm ca gi la m (Appel,1950); chu k gi hng ha bn s (Appel,1950). C nhiu chu k tng ng vi khong thi gian 7 nm m Thin Vng Tinh i qua mi cung

nh chu k 7 nm ca suy thoi kinh t (Mitchell, 1927; Merriman,1994); chu k Gi b (USDA Nim gim nng nghip, 1930); chu k hot ng thng mai (Jevons, 1909). Chu k 7 nm l rt ni ting v y l con s c nhc n trong kinh thnh: Sau 7 nm thnh vng l 7 nm i km. Con s 7 gi l con s nh mnh (fatal). HI VNG TINH Hi vng tinh l hnh tinh xa th hai. Hi Vng Tinh xoay quanh mt tri trong 164.8 nm, v n mt khong 14 nm i qua mi cung. Keyword ca Neptune l Trc Gic (Intuition). Cc thuc tnh t nhin l s thn b (mysticism); nhng gic m (dreams); o gic (Illusions v fantasy); m nhc v phim nh, cc vn thuc v bin c; s la di (deceptions); s nhy cm trong tm linh (psychic sensitives); thuc (drugs); khng gii hn (no boundaries). Hnh nh khi ngh v Neptune l mt git nc o gic lp lnh trn mt nc, khng thc, m h. Trong chim tinh ti chnh, Hi Vng Tinh c coi l i din cho tin n v nhng o gic, hy vng v c mun m khng da trn thc t. Khi Hi Vng Tinh c lm ni bt, cc trader c th da vo nhng vn sai lm hoc da vo nhng tin n m khng c thc trong tng lai hnh ng. i vi nhiu ngi, tht kh a ra mt quyt nh khch quan khi Hi Vng Tinh c lm ni bt bi gc. Khng phi tt c cc s tht l hin ti, v c nhng s tht c th l khng chnh xc. Hi Vng Tinh cng chi phi du th v cng chi phi ma v sng, l yu t tc ng ln gi lng thc. Trong i sng con ngi, c nhng chu k gn tng ng vi chu k 14 nm qua mi cung ca Hi Vng Tinh nh: chu k 14 nm trong hot ng sn xut gia sc (Zimmerman,1951); chu k ch s ngnh cng nghip (Woods, 1946). Cng nn lu rng Hi Vng Tinh di chuyn qua cc cung t trong mi 54 nm. Trong cui sch The Sign of The Times (Llwellyn, St.Paul, MN, 1984), Stan Barker ch ra rng s sp ca nn kinh t (suy thoi) trong khong thi gian ny. C l, chu k ny c ni ting vi cc ci tn nh Chu k Kondratiesff hoc chu k K-wave. DIM VNG TINH Dim vng tinh l hnh tinh cui cng c bit n trong thi dng h. Dim vng tinh c qu o bt thng v mt 248.4 nm hon tt vng xoay quanh mt tri. Tuy nhin, dim vng tinh c th mt t 14-26 nm i qua mi nm. Khi n i qua cung B cp v cung Nhn M (1982-2009), Dim vng tinh ch mt khong 14 nm. Trong chim tinh, Keyword ca Pluto l s bin i (Transformation). Cc thuc tnh l sc mnh (power); s m nh (obsessions); s iu tra (investigatin); ci cht v hi sinh; th gii ngm (the underworld); b mt (secrecy); nim su kn (The occult); tn ph (waste); s mc nt, thi ra (corruption). Hnh nh khi ngh v Pluto l ngi ci cch mnh m, ph c nhng ci c lc hu thay i. Trong chim tinh ti chnh, tnh cht t nhin ca Dim Vng Tinh l mi e da s tn hi hoc ph hoi, thng qua t nhin hoc do con ngi. Dim Vng Tinh cng l s bng n. Khi Dim Vng Tinh c lm ni bt bi gc, nhiu th trng c th o ngc v bt u mt xu hng tng di hn. Dim vng tinh kt thc xu hng c v bt u mt xu hng

mi. Thnh thong, dim vng tinh lin quan n s ph v ca cc mc h tr hoc khng c di hn, nu th trng ang gn thi im c xut hin gc vi Dim Vng Tinh. Trong chim tinh ti chnh, Dim Vng Tinh th hin cho 3D: Debt(n); default(v n) v Deficit(thm ht). Dim Vng Tinh th hin cc vn lin quan n chnh ph v ngn hng. Trong i sng con ngi, c mt s chu k xp x vi chu k ca Dim Vng Tinh nh chu k nn i trong 242 nm (Grassman,1957). NODE PHA BC CA MT TRNG Chu k Node ca mt trng ko di 18.73 nm. N mt khong 18-19 thng i quan mt cung trong hnh trnh i qua cc cung hong o. Trong phn trc, chng ta bit North Node l mt rng, th hin cho yu t tch cc. Nhng trong chim tinh ti chnh, ngha ca Node vn cha r rng v c nhiu iu cha c xc nh. Tuy nhin, c nhiu chu k trong hot ng ca con ngi gn vi chu k Node ca mt trng hn bt c chu k no c trnh by trn. Mt s chu k nh sau: chu k 18-18.7 nm ca Hot ng xy dng nh theo u ngi (King, 1938); chu k hot ng xy dng nh (Buliding activity) v xy dng (construction) (Daniels, 1935, Dauten, 1954); chu k giy php xy dng nh trn u ngi (Riggelman, 1935); chu k giy php xy dng mi (Burns v Mitchell, 1946); chu k hot ng bt ng sn (Hoyt, 1933); chu k tn dng ngn hng (Warren v Pierson, 1937); chu k ch s ngnh cng nghip (Tripp, 1948, Merriman, 1987); chu k cc t khng hong (Warren v Pierson, 1937); chu k gi bc (Merriman, 1991). TM LC NH HNG CA CC HNH TINH N CHNG KHON Sun (Mt tri): chi phi ngnh kim loi (precious metals). Moon (mt trng): chi phi ngnh y t (health Care), sn phm tiu dng gia nh (household products), nh hng. Mercury (Thy Tinh): chi phi ngnh vin thng, truyn hnh v vn ti. Venus (Kim Tinh): chi phi ngnh trang sc (apparel), m phm, gii tr v bn l. Mars (Ha Tinh): chi phi ngnh th thao, thp, quc phng, ngnh my mc cng nghip. Jupiter (Mc Tinh): chi phi ngnh ngn hng, mi gii v dch v ti chnh. Saturn (Th Tinh): chi phi ngnh nng nghip, bt ng sn. Uranus (Thin Vng Tinh): chi phi ngnh chim tinh, my tnh, cng ngh v khng gian v tr. Neptune (Hi Vng Tinh): chi phi ngnh ha hc, ngnh kinh doanh gii tr, qung co ,bia ru, thuc l, v cc hot ng lin quan n bin nh ngnh khoan, gas, du, Pluto (Dim Vng Tinh): chi phi ngnh ti chnh (nh vn n, bo him, st nhp), cng ngh sinh hc.

CHUYN NG NGHCH HNH (RETROGRADE) V THUN HNH (DIRECT) Khi tt c cc hnh tinh di chuyn quanh mt tri theo hng ngc kim ng h di gc nhn nht tm, chng khng bao gi chuyn ng nghch hnh (chuyn ng ngc li pha sau).

Tuy nhin, khi nhn t quan im a tm, s chuyn ng ca cc hnh tinh v ca tri t c th gy nn o nh th gic v cc hnh tinh c th i vo chuyn ng tnh v chuyn ng ngc li (gi l chuyn ng nghch hnh). Mt tri v mt trng khng bao gi chuyn ng nghch hnh khi nhn t tri t. hiu v chuyn ng nghch hnh, chng ta xem v d ca mt ngi ngi trn tu la. Nu bn ang ngi trn mt on tu cng hng vi on tu khc trn ng st, bn c th nhn thy on ton khc ang chuyn ng ngc li pha sau. Tuy nhin, bn khng bit nu on tu ang chuyn ng ngc li hay bn ang chuyn ng ti. Theo cch tng t, chuyn ng gia tri t v cc hnh tinh ch em ca n lm chng ta c v nh ang thy rng cc hnh tinh khc thnh thong ang chuyn ng ngc li trn cung hong o. Thc t, tt c cc hnh tinh u ang di chuyn trn cung hong o cng theo hng kim ng h. Khi tt c cc hnh tinh chuyn ng quanh mt tri vi cc vn tc khc nhau, hnh tinh chuyn ng nhanh s bt kp hnh tinh chuyn ng chm to ra o nh th gic. Trong phn kinh ca lch thin vn a tm bn s pht hin thy cc hnh tinh c ch R bn phi ca hnh tinh . K hiu ny c ngha l Retrograde (chuyn ng nghch hnh) v ang di chuyn ngc li. Mt hnh tinh c ni l ang trng thi tnh (stationary) khi n khng chuyn ng thun hnh (direct) cng khng chuyn ng nghch hnh (retrograde). Chiu di ca thi gian chuyn ng tnh khc nhau ty theo mi hnh tinh. Mt ch D pha ng sau ca hnh tinh trong phn kinh (Longitude section) cho thy rng hnh tinh ang chuyn ng v pha trc. Trong lch thin vn, khi nhn vo phn gc Aspectarian section, bn s pht hin ra rng chuyn ng thun hnh c ch ra bi SD v chuyn ng nghch hnh k hiu l SR. SD c ngha l mt hnh tinh ang t trng thi tnh v d kin s chuyn sang chuyn ng thun hnh. Tng t, SR l mt hnh tinh ang trng thi tnh v chuyn sang nghch hnh. Thi gian m mt hnh tinh ang chuyn ng nghch hnh hay thun hnh ty thuc vo qu o v vn tc ca hnh tinh . Mercury nghch hnh trong 24 ngy v xy ra 3 ln trong mt nm; Venus chuyn ng nghch hnh trong 42 ngy; Mars chuyn ng nghch hnh trong 80 ngy; Jupiter nghch hnh 80 ngy; Saturn nghch hnh trong 140 ngy; Uranus nghch hnh trong 150 ngy; Neptune nghch hnh trong 160 ngy; Pluto nghch hnh trong 160 ngy. Mc d mt trng khng bao gi chuyn ng nghch hnh nhng bn c th thy cc node ca mt trng cng chuyn ng ngch hnh. Bn cng nn thn trng v kt lun ca ct Mean Node trong mt s lch thin vn v thc t rng n lun chuyn ng nghch hnh. Khi Node chuyn ng nghch hnh n i theo chiu kim ng h quanh hong o v ct tch ly s gim dn. V thi gian chuyn ng nghch hnh trung bnh ca Node l khong 3 pht mi ngy n phi mt thi gian nhiu hn chuyn ng nghch hnh hn l chuyn ng thun hnh. N mt 18 nm Node hon tt mt vng chu k quanh hong o. Trong chim tinh ti chnh, chuyn ng thun hnh v nghch hnh ca cc hnh tinh trng vi im o chiu ca mt s th trng. Ti liu tham kho: 1. Astrology for Gann Trader ca Olga Morales 2. Basis Principles of Geocosmic Studies for Financial Market Tining ca Raymond Merriman.

3. Practical Astro A guide to profitable Trading ca Dr.Ruth Miller v Ian Williams (1993). 4. How to learn Astrology ca Michael Erlewine,2006.

IV.

CC CUNG

Sau khi nghin cu v din vin (hnh tinh), chng ta tip tc vi cc v kch (cc cung). Khi cc hnh tinh di chuyn quanh mt tri, cc hnh tinh tr nn ni bt ti mt di bng ca cc chm sao c bit n vi tn gi Cung hong o. C 12 chm sao to nn hong o v c gi l cc cung, mi cung c 30 . Thc t, nhng chm sao ny c th bao gm nhiu hoc t hn 30 trn bu tri. Tuy nhin, khi cc cung c s dng trong nghin cu chim tinh hc, chng s c o lng theo 30 mi cung, bt u t ma xun (khong ngy 21 thng 3 mi nm). Mt vn cn c trnh by u tin l s khc nhau gia cc cung v cc chm sao trong thc t. Khi quan st mt hnh tinh trn bu tri, cc chm sao trong mt tm mn sn khu c th khng ging nh cung m c gi, v hin tng lc l hoc nghing ca tri t quanh trc ca n trong khong thi gian 25,920 nm. Khi tri t nghing hoc lc l, gc quan st cc hnh tinh t Tri t b thay i dn qua mi nm. Thc t, c mi 72 nm, hin tng nghing lm lch khong 1 gia cung v v tr chm sao ca mt hnh tinh khi nhn t tri t. iu ny l khng ng k i vi nghin cu ca chng ta, v chng ta ch ang xc nh v tr ca mt hnh tinh theo cung, l mt thc o ma ca Tri t (do ph hp vi hot ng ca con ngi) v khng phi theo cc chm sao. y chnh l iu m ti sao bn s nghe cc nh khoa hc, nhng ngi s dng s khc bit trn ch trch rng chim tinh hc khng hot ng. Nhng tranh lun ny khng thuc v chim tinh hc, nhng thay v l nhng li ph phn v c ch hot ng ca chim tinh hc, bn cn hiu rng chim tinh hc s dng mt h quy chiu da trn cc ma khi tri t xoay quanh mt tri, v khng da vo hin tng nghingca tri t quanh trc ca n. (Mt cht ngoi l v thin vn hc: Hin tng c c gi l s thay i ca im xun phn (Precession of the Equinoxes xy ra v trc tri t nghing 23 khi n quay vng quanh tri t. Ging nh mt nh xoay vng, tri t lc l nn hng ti mt ngi sao phng bc khc nhau. Hin ti, ngi sao phng Bc ca chng ta l Polaris nhng cch y 12,200 nm trc cng nghing, ngi sao phng bc ca chng ta l Vega.

Mt thi i tnh tin (precessional Age) hoc thi i chim tinh (Astrological Age/Aeon) l 1/12 ca chu k ln ny. Mt thi i l 2160 nm (tc l chu k ln l 12x2160=25,920 nm). Hin ti chng ta kt thc thi i Song Ng (Pisces Age) v bt u thi i Aquarius (Aquarius Age). Aquarius l cung ca s cch mng (Revolution).

CC CUNG Sau y, ti trnh by cc cung theo th t. Cn lu rng, khng c cung no l tt cung l no l xu. Cung hot ng theo nguyn tc lng cc, ging nh cc m v cc dng. Ni cch khc, mi cung u c ngha tiu cc v tch cc. Cung Bch Dng (Aries: t ngy 21.3-20.4): Nguyn tc tm l chnh ca cung Bch Dng l tnh c lp (independence); xng xo (assertivenes or aggression). Tnh cht t nhin l ngh lc (energetic); vi vng hay hp tp, bc ng (impulsive) v ganh ua (competitive). Cung bch dng c khuynh hng thc y mi trng nhanh v c l c bn nng hnh ng. Trong th gii (chim tinh hc trn th- Mundane Astrology) hoc mc c nhn, cung bch dng c th lin quan n thut hng bin (rhetoric), gin d (anger); hostility (th ch) v tranh ci (dispute) khi b nh hng tiu cc. ngha tch cc: Inspiration (ngun cm hng); Independent (c lp); Assertive (qu quyt, quyt on); Impulsive (hp tp, bc ng); headstrong (bng bnh, ngang ngnh); Leaders (c kh nng lnh o); Pioneers (ngi tin phong). ngha tiu cc: Aggressive (hung hng, hung h, hay gy hn); Me first; selfishness (tnh ch k); Bad temper (hay bc tc, cu knh); Intolerant (c chp, khng khoan dung); Domineering (c on, h hip, p bc, bo ngc). Trong chim tinh ti chnh, khi cc hnh tinh ang di chuyn qua cung bch dng, th trng c khuynh hng gia tng cc hot ng giao dch. Khi lng thng tng ln. Cung bch dng c lin quan n c phiu quc phng, th thao v thp. Cung Kim Ngu (Taurus, t ngy 21.4 -20.5): Nguyn tc tm l chnh ca Kim ngu l an ton, s hu, duy tr v cm thng. Tnh cht t nhin ca Kim Ngu l khuynh hng thn trng v bo th.

ngha tch cc: Determined (kin quyt, qu quyt); Dedicated (tn tm, tn ty); Patient (kin nhn, bn ch); Pracitical (c tnh thc t); Sensual (gi cm); Dependable (c th tin cy c); Stable (bnh tnh, vng vng). ngha tiu cc: Restrained (d dt); Stubborn (ngoan c, cng u); Plodding (rng sc, qu sc) InFlexible (cng nhc, khng linh hot); Materialistic (qu vt cht); Self-Indulgent (b tha, am m lc th); Greedy (tham lam, nhiu ham mun). Trong chim tinh ti chnh, Kim Ngu c khuynh hng nm gi hn l bn i. N chc chn l ph hp vi mc tiu u t hn l lt sng. N c khuynh hng hng ti s khng c thay i. Khi cc hnh tinh di chuyn qua cung Kim Ngu, cc th trng c khuynh hng trong trng thi tc nghn. Cng ng ti chnh khng vi vng m s thn trng. Nu gi ph v mt mc h tr pha di hoc khng c pha trn, mt t hong ht c th bt u v bn tnh an ton ca cung Kim Ngu. Ni cch khc, khi lng c khuynh hng n nh. Cc chng khon c chi phi bi cung Kim Ngu vo bao gm ngn hng, cc nh ch ti chnh v qun l u t, cc cng ty holdings, cc cng ty ng gi v container. Cung Song Sinh (Gemini, t ngy 21.5 n 20.6 ): Khi nim tm l chnh ca cung Song Sinh bao gm s thng minh, s thay th, d phng, v yu s a dng. Tnh cht t nhin ca cung song sing l tm kim kin thc v do lin quan n giao tip . Song sinh cng c gng hp l ha hoc gii thch nhng th theo cch m n c v khch quan. Cung Song Sinh th hin nim yu thch hc hi v thng thng tm thy kh khn tp trung vo mt suy ngh vo mt thi im. ngha tch cc: Versatile (linh hot, nhiu ti, tho vt); Inquisitive (t m, thch hc hi); Friendly (thn thin); Dual personality (Ngi hai mt); Adaptable (c kh nng thch ng tt); Quick-witted (Nhanh tr); Clever (tho vt); Multi-Taskers ngha tiu cc: Restless (bn chn, thao thc, hiu ng, y ny, khng yn); Inconsistent (mu thun vi nhau); superficial (hi ht, thin cn, khng su sc); Scatter-brained (ng tr, mau qun); Lack of cencentration (thiu tp trung); Changeable (d thay i). Trong chim tinh ti chnh, khi cc hnh tinh di chuyn thng qua cung Song Sinh, th trng ti chnh c khuynh hng bin ng v to nn cc dao ng nhanh v ngn (hnh rng ca). Cc chng khon c chi phi bi cung Song Sinh l t, cc hot ng a dng, lin lc, vin thng, in thoi, bo ch, tp ch, truyn thng v sch, cc phng tin vn chuyn. Cung C gii (B cp) (Cancer, t 21.6 n 21.7): Nguyn tc tm l chnh ca cung Con cua bao gm chm sc, s ph thuc v lng trung thnh. Cung Con Cua c khuynh hng hng v gia nh, tm kim cc mi quan h thn thit m gia nh em li. Cung Con cua cng l s che ch. Khi b tn cng, n c th tr nn rt phng th v d dng b tn thng. Tnh cht t nhin l rt tnh cm v nhy cm, v tm kim s thoi mi. ngha tch cc: Emotional (tnh cm); Nurturing (s chm sc, nui nng, ng h); Protective (bo v, che ch); Intuitive (c kh nng trc gic); Domestic (thuc v h ngoi, m); Traditional (truyn thng); Sentive (nhy cm). ngha tiu cc: Easily Hurt (d tn thng); Brooding (suy ngm); Negative; Too cautious (qu cn thn); Lazy; Selfish (ch k); Sorry for self (xin li v bn thn); Vain (ho huyn, dng dng t c); Boastful (thch khoe khoang); Pretentious (t ph, khoe khoang); Status Conscious (C thc v v tr x hi, tc ngh v cc tng lp giai cp).

Trong chim tinh ti chnh, khi cc hnh tinh di chuyn qua cung Con Cua, cc thnh vin trn th trng c khuynh hng hnh ng theo cm xc. Do , h khng mun bn, iu c v ging nh khi hnh tinh chuyn dch qua cung Kim Ngu. Mc d vy, nu th trng ph v mc h tr hoc khng c, th c trong cung Kim Ngu v Cung Con Cua, cc thnh vin tham gia th trng tr nn rt d b s hi v nhng chuyn ng ln trong gi (thng l gim gi) c th xut hin y. Cc chng khon b chi phi bi cung Con Cua l cc hot ng nng nghip, xy dng nh chung c, thc phm, motel, khch sn, nh hng, siu th, dng gia nh, g, bt ng sn, cung cp nc v sa. Cung S T (Leo, t ngy 22.7 n 21.8): Nguyn tc tm l chnh bao gm cc hot ng sng to, lnh o, s non nt, v c nn i. Tnh cht t nhin l tm kim s quan tm. Tuy nhin, S T cng rt nhit tnh, tru mn v ng yu, ging nh mt a tr. ngha tch cc: Proud (Uy ngh, lng ly, huy hong); Generous (Khoan hng); Loving (ng yu); Confident (t tin); Demonstrative (hay gii by tm s); Dramatic (kch tnh); romantic (lng mn). ngha tiu cc: Arrogant (Kiu ngo); Domineering (c on, h hip, p bc, bo ngc) Trong chim tinh ti chnh, khi cc hnh tinh di chuyn qua cung S T, nn dnh s quan tm ln n mt lnh vc c th (lnh vc chng khon). Cc lnh vc chng khon m lin quan n cung S T bao gm: chi tr em, cng ty tr chi, tr chi v s thch ring, s tiu khin, nh bi, gii tr, khai thc vng. Cung X N (Virgo, t 22.8 n 21.9): Nguyn tc tm l chnh lin quan n cung X N bao gm s chi tit, s hon ho, s ph phn, gip , v p buc. Tnh cht t nhin ca cung X N l ch n tiu tit. iu ny c th l rt quan trng, theo ngha xy dng tch cc hoc theo c ngha cu k, kiu cch, vch l tm su. X n rt thn trng v c t duy logic, c ti v mun gip ngi khc nhng thng bi quan v e s khi ngh v tng lai. X n quan tm n tng mo v v sinh. ngha tch cc: Analytical (c kh nng phn tch); Inquisitive (t m, thch hc hi) Precise (t m, k tnh, nghim khc); Seeks perfection (tm kim s hon ho); tidy (sch s, ngn np); Attention to detail; Organised; Conscientious (tn tm, chu o). ngha tiu cc: Critical (hay ph phn); Fussy (cu k, kiu cch); Melancholy (u ut, su mun); Picky (kn c chn canh); Pedantic (lm ra v m phm); Fear Disease (s b bnh). Trong chim tinh ti chnh, khi cc hnh tinh di chuyn qua X N, nhiu th trng ti chnh thng chu nhng t gim gi mnh. Thng thng, chng ta s tm thy y trong giai on ny, c bit l th trng chng khon (thng thng l nh i vi kim loi). Cc lnh vc chng khon lin quan n cung X N bao gm dch v chm sc sc khe, cung cp vn phng, x phng v cc sn phm v sinh, dch v duy tr v bo dng, c kh, ha, thit k, ng cc, bt m v ng cc, cc c quan vn phng vic lm. Cung Thin Bnh (Libra, t ngy 22.9 n 21.10): Nguyn tc tm l chnh lin quan n cung Thin Bnh l chia s, lin quan, hp ng, ging ha, v d chp nhn (acceptancehunger). Tnh cht t nhin ca cung Thin Bnh l tm kim s cn bng v bnh d, ha bnh v s hi ha. V im ny, n c khuynh hng nhn v pha i ngc ca vn m c th ang b lch sang mt bn. Cung Thin Bnh d dng ng v d phc tng, thch duy tr tnh trng cn bng khi b i mt vi mt vn m c th dn n s chia r. Cung Thin Bnh lun phn u v v p, c nhng ngi xung quanh v cho chnh h.

ngha tch cc: Charming (duyn dng, c sc quyn r); Sociable (ha ng, thch giao du); Diplomatic (c kh nng ngoi giao); Helpful (hay gip ); Peace Loving (yu ha bnh); Unable to say no; Artistic (c khiu thm m); Refined (lch s, tao nh). ngha tiu cc: Indecisive (do d, khng dt khot); Fickle (khng kin nh); Easily Deterred (d nn ch); Apathetic (Khng tnh cm, th ). Trong chim tinh ti chnh, khi cc hnh tinh di chuyn qua cung Thin Bnh, cc th trng ta chnh c khuynh hng giao dch trong mt khung gi rng hoc c th l mt vng tc nghn rng. Nu cc chng khon ang tng khi cc hnh tinh i ti cung Thin Bnh, chng lun c iu chnh khi m di chuyn vo cung Thin Bnh. Cc lnh vc chng khon lin quan n cung Thin Bnh bao gm k ton, m phm, thi trang, qu, qun o, ng v ngnh lut. Cung H cp (Scorpio, t 22.10 n 21.11)- Cha kha tm l chnh bao gm s ci cch, cng , ni m nh, v khao kht quyn lc. Tnh cht t nhin ca cung B Cp l thay i mi th, hy vng ci thin, nhng thng kt qu l ph hy. C mt cm gic e da hoc khng hong vi cung b cp. Cung B Cp tm kim v pht hin, nghin cu v iu tra, cho n khi tm ra nguyn nhn s vic. i vi iu ny, vic tm kim i khi i n mt s e da b ht ra ngoi hay b bc b. Nu n thnh cng trong con ng mo him ny, h s thu c thnh cng t nghin cu ny. ngha tch cc: Intense (cc k mnh lit); passionate (say m, nng nn, thit tha); Powerful; Mysterious (c s huyn b); Penetrating (nhn thy, xuyn sut); Probing (tm kim); Investigative (iu tra). ngha tiu cc: Sarcastic (ma mai, chm bim); Vengeful (lng y th hn); Secretive (b him); Jealous (ghen ght, k); Suspicious (nghi ng); Violent (hung d). Trong chim tinh ti chnh, khi cc hnh tinh di chuyn qua cung B Cap, thng thng y l mt bc tng ca s lo lng i vi th trng ti chnh tip tc tng im. Thng thng c mt khng hong trn th gii tc ng n nhiu th trng ti chnh. iu ny lun c tc ng xu n c phiu v tri phiu. Cng c th l mt s e da i vi ngun cung nhiu thc phm trn th gii- e s v s mt mt do t nhin nhng i khi l do con ngi. Cc lnh vc chng khon lin quan n cung B Cp bao gm cc t chc cho vay ti chnh, ging nh ngn hng, cc qu tit kim v cho vay Tng t l cc cng ty mi gii nh, khai thc khoan v du kh, qun l rc, dch v kim sot nhim, phn bn, dch v m tang, khai thc than, cung cp y t v phu thut, v cc cng ty bo him. Cung Nhn M (Sagittarius, t ngy 22.11 n 21.12): Nguyn tc tm l chnh bao gm: hy vng, phng i, s t do, khng gian v s am m. Tnh cht t nhin ca cung nhn m l m rng v nhn mi th trong mt nh sng ln hn. Cung nhn m rt u thch ri ro, hng n s lc quan v nh gi tt hn so vi thc ti. Cung Nhn m c mt tm hn hnh phc va thng thch lm t thin v c s khoan hng, lng. Cung nhn m thch s lng hn l cht lng. Nu xt trng thi tiu cc, cung nhn m gy nn s c lng qu mc v gy ra s thua l ln. ngha tch cc: Optimistic (lc quan); Spontaneous (t pht, thanh thot, khng g b); Curious (ham hc hi); Philosophical (thn nhin, bnh thn); Religious (sng o, tu hnh); Adventure (mo him, liu lnh); Freedom Loving (yu s t do); Scholarly (c hc vn uyn thm).

ngha tiu cc: Extremist (ngi c quan im cc oan, qu khch); Exaggerative (phng i); Blunt (l mng, cn cng, n n); A gambler (c bc); Pushy (hunh hoang, t cao); Hot-headed (nng ny, bp chp). Trong chim tinh ti chnh, khi cc hnh tinh di chuyn qua cung Nhn M, cc th trng c khuynh hng bin ng gi mnh. Blow-off: thng xut hin khi m gi tr ca mt th g b phng i. C th xut hin cc khon li nhun ln v khon l ln khi cc hnh tinh di chuyn qua cung Nhn M, ph thuc vo kh nng ra vo th trng ca nh u t. Cc lnh vc chng khon c lin quan n cung Nhn m l du lch (hng khng), xut nhp khu, xut bn, th thao, tn gio v gio dc, trng hc. Cung Ma kt (Capricorn, t 22.12 n 20.1): Nguyn tc tm l chnh ca cung Ma kt l nng sut, cm gic hon thnh, kim sot v km nn. Tnh cht ca cung ma kt l lo lng v lin quan n cc khon l tim nng, Cung Ma kt rt k lut v c khuynh hng hng ti a ra cc quy nh m cho php n t chc v hot ng. cung ma kt rt c phm hnh v c trch nhim. Cung Ma Kt cng c th lm nn lng s kim sot. Trong chim tinh trn th, cung ma kt lin quan n cc quy nh ca chnh ph v thi tit lnh. ngha tch cc: Ambitious (c kht vng); Hardworking (chm ch); reponsible (c trch nhim); Conventional (truyn thng); Businesslike (tho vt); Practical (thc t); Economical (tit kim); Serious (ng n, nghim trang). ngha tiu cc: Selfish (ch k); Pessimistic (bi quan); Severe (gay gt, kht khe); Domineering (c on, h hip, p bc, bo ngc); Unforgiving (khng v tha); fatalistic (ngi tin vo nh mnh); Inhibited (rt r, khng t nhin). Trong chim tinh ti chnh, khi cc hnh tinh di chuyn qua cung ma kt, cc th trng ti chnh thng c nhng t gim gi v lo lng gia tng. Thng thng, nu mt th trng ang tng im, n c th tham gia vo vng tc ngn khi hot ng gi v khi lng thp. Nu gi gim, chng c th tch ly rt nhanh. Cc lnh vc chng khon lin quan n cung Ma kt l bo ch, cc cng ty giy, thit b hng nng, my mc nng nghip, xi mng, khai khong, xy dng ta nh, cao su v v xe, ng st v xy dng. Cung Bo Bnh (Aquarius, t ngy 21.1 n 19.2): Nguyn tc tm l chnh l s hu sng to, c tnh, phn ly (Dissociative) v khng th d on. Tnh cht ca cung Bo Bnh l khuyn khch nhng cch ngh c o, mi m. Cung Bo bnh khng mang tnh truyn thng m mang tnh ci cch, hin i v i khi l k qui. V th ngc nhin l tnh cht ca cung Bo Bnh. ngha tch cc: Individuality (c c tnh); Humanitarian (c lng nhn o); Inventive (s sng to); Radical (cp tin); Progressive (tin b, khng ngng pht trin); Intellectual (thng minh); Independent (c lp). nghi tiu cc: Detached (ri xa, tch ra); Erratic (lang thang, c chng hay ch, khng vng chc); Cold (lnh lng); Stubborn (ngang nghnh); Unpredictable (khng d on trc); Rebellious Trong chim tinh ti chnh, khi cc hnh tinh di chuyn qua cung cung Bo Bnh, nhng chuyn ng bt ng trong gi s xy ra. Cc lnh vc chng khon lin quan n cung Bo Bnh gm my tnh, cng ngh, in, sn phm in, h thng tia lazer, khng gian, truyn thng v dy cp, radio v ti vi, hng khng.

Cung Song Ng (Pisces,t 20.2 n 20.3): Nguyn tc tm l chnh bao gm s b ng, tng tng, hu ch, o gic v s ln ln. Tnh cht t nhin ca cung Song Ng l nhn mi th bng lng v tha hoc thm ch l cp mt l tng ha, c l l v thc v s ti p v thm m. Cung Song Ng c khuynh hng khng nhn mi th nh thc ti ang xy ra m nhn theo cch h mun. Trong chim tinh hc trn th, cung Song Ng chi phi bnh vin, ha hc, y t, ru, cc loi nc, v ma. ngha tch cc: Sensitive (c cm gic); Intuitive (c cm gic); Caring (chm sc); Creative (sng to); Compassionate (thng xt, ng lng trc n); Musical (c kh nng m nhc); Artistic (c nng khin ngh thut); Sacrificing (hy sinh); Imaginative (c kh nng tng tng). ngha tiu cc: Hypersentive (qu a cm); escapist (ngi theo phi thot ly thc t); Dreamer (mng m); Submissive (d quy phc , d bo); Pessimistic (bi quan): Procrastinating (tr hon, chn ch); Impractical (khng thc t). Trong chim tinh ti chnh, khi cc hnh tinh di chuyn qua cung Song Ng, tin n thng c tc ng ngn hn ln gi. Cc th trng c th b bin ng. Khi o gic b loi b, gi c th quay tr li xu hng chnh. Cc lnh vc chng khon lin quan n cung Song Ng bao gm ru v cc loi bia, ha cht, thuc, dc, bnh vin, du th v gas, vn ti, giy, ha v camera, phim.

Phn chia cc cung thnh cc yu t (element): Chng ta c 12 cung v c chia thnh 4 yu t: Ha-t-Kh-Nc. Mi yu t gm c 3 cung. Mi cung trong mt yu t s cch nhau ng 120 (gi l gc Trine). Cung Ha (Fire signs) gm: Bch Dng, Nhn M v S T. ngha tch cc l : Self- starters (ngi nng ng); Great Faith (trung thc); Enthusiasm (nhit tnh); Excitable (nhy cm); Pioneers (ngi tin phong); ngha tiu cc l : Destructive (ph hy); Impatitive; Impulsive (hp tp, bc ng); exhaustion (kit sc); Overpowering (p o, khut phc).

Cung t (Earth signs) gm: Kim Ngu, X N v Ma Kt. ngha tch cc l: Practical (thc t); Senses Strong (kh nng phn on tt); Endurance (nhn ni, chu kh); Cautious (cn trng); Builders (ngi xy dng). ngha tiu cc l: Materialistic (qu i hi v vt cht); Narrow-minded ( ngha hp hi); Conventional (c h); Stuck in the mud (bo th, chm tin).

Cung Kh (Air Signs) gm: Song Sinh, Thin Bnh v Bo Bnh ngha tch cc l: Mind (kh nng t duy), Interaction (c nh hng ln nhau); Versatility (linh hot, tho vt); Abstract Ideads (t duy tru tng); Thinkers (nh t tng). ngha tiu cc l: Detachment (v t, th ); Too many ideas (qu nhiu kin); eccentric (lp d); Insomnia (mt ng).

Cung Nc (Water Signs) gm: Con Cua, Song Ng v B Cp. ngha tch cc l: Emotional (c tnh cm); Empathy (ng cm); Creativity (sng to); Secretive (bit gi b mt); Feelers . ngha tiu cc l: Decreptive; Depressive (trm cm, suy yu): Hypersentive (nhy cm qu mc).

Tc ng di s chi phi theo tng yu t: Bng cch nghin cu v bn thn di gc nhn chim tinh hc, cc trader c th bit c u v nhc im ca bn thn. Khi Yu t Ha chim chi phi: Mt Trader b chi phi bi yu t ha s hnh ng trc khi suy ngh v anh ta chp nhn ri ro hn nhiu ngi khc. Hnh ng nhanh chng v vi vng, nh u t ny ph hp vi intraday hoc day trading. Cc t kha khi b yu t Ha chi phi l: Energetic (mnh m, y ngh lc); Heat (hng hi, nng nhit, gin gi); Aggression (xm ln); Destructive drive (hy dit); enthusiastic (nhit tnh); Spontaneous inspiration; Impulsive actions (hnh ng hp tp, vi vng).

Khi b yu t t chim chi phi: Mt nh u t b chi phi bi yu t t l ngi cn thn v cn trng khi trading. Phn tch k thut v qun l tin phi c s ph hp vi nhu cu ca h v c cc gii php thc t. H a ra quyt nh chm v thch hp hn vi trader di hn. Cc t kha khi b yu t t chi phi l: Concentration of force; Practicality; Strong senses; Need stability and security; Grounded (c c s vng chc); Material world important; Can get stuck in the mud. Khi b yu t Kh chim chi phi: Nh u t b chi phi bi khng kh s rt kh tm ra mt phng php trading. Anh ta s ph thuc rt nhiu vo li khuyn ca bn b, hoc cc bc th t vn u t. Cc t kha khi b yu t Kh chi phi l: Intelltectual; Communication; Realm of ideas; Need to socialise; Thinkers; Creative imagination; Develop concepts; Can avoid emotions. Khi b yu t Nc chim chi phi: Nh u t b chi phi bi yu t nc s bp bnh theo cc cn sng tnh cm. S ht hong c th d dng tc ng n h mc d h s hnh ng hp l hn nu nh bnh tm hn. Nu h bnh tm, h c th tr thnh mt traders xut sc. H cn s k lut khc ch tnh cm. Cc t kha khi b yu t Nc chi phi l: emotional; Nurturers; Intuitive/psychic abilities; Healers; Counsellors; Can act like sponges and absorb negativity; Depression and overley sensitive. Phn chia cc cung theo lng (Quantility): Ngoi vic chia theo yu t, cc cung cn c chia theo tiu chun khc l lng. Gm c 3 nhm l: Cung T Phng (Cardinal Signs); Cung C nh (Fixed Signs) v Cung Bin i (Mutable Signs). Mi nhm s gm 4 cung v cch nhau 90 (gi l grand square). Cung T Phng gm: Bch Dng, Con Cua, Thin Bnh v Ma Kt. T kha chnh ca cung T Phng l: ambition (kht vng), action (hnh ng), dynamic (nng ng).

Cung C nh gm: Kim Ngu, S T, B Cp v Bo Bnh. T kha chnh ca cung C nh l: Persistence (bn b); Determination (qu quyt); Sturborn (cng u); inflexible (khng linh ng).

Cung Bin i gm: Song Sinh, X N, Nhn M v Song Ng. T kha chnh ca cung Bin i l: Flexible (linh hot); Adaptable (thch nghi); Expressive (din cm); Changeable (bin i).

NGUYN TC V S CHI PHI CA HNH TINH I VI CUNG Mi cung hong o c mt hnh tinh chi phi (rulerships). Hnh tinh chi phi tc l mt hnh tinh ha hp (hamonious) vi cung m n chi phi. Ni nm na c tnh cht tng ng nh nhau. Nguyn tc chi phi theo bng sau (ch y l theo nguyn tc chim tinh hin i): Mt hnh tinh c th chi phi n hai cung v d nh Venus chi phi Taurus v Libra. Hoc mt cung c th b phi bi hai hnh tinh v d nh Scorpio b chi phi bi Pluto v Mars. Trong , Pluto l hnh tinh chi phi chnh (cc hnh tinh nm trong ngoc l chi phi ph).

Cung Aries Taurus Gemini Leo Virgo Libra Scorpio Capricorn Aquarius Pisces

Hnh tinh chi phi Mars Venus Mercury Sun Mercury Venus Pluto (Mars) Saturn Uranus (Saturn) Neptune (Jupiter)

Sagittarius Jupiter

Mt khi nim khc cn nhc ti l Dignity (C ch),tc l hnh tinh s tm thy pht huy c sc mnh khi trong cung c ch. Nu mt hnh tinh nm cung c ch, bn s kim sot c tnh th. Ngc li vi Dignity l Detriment (C hi). Cung Detriment nm i din vi cung Dignity. Mt hnh tinh nm cung c hi th bn vo th b ng, bn phi tun theo quy tc v quy lut. Mi hnh tinh u c mt cung ring bit (a particular sign), bn cnh cung m n chi phi, l cung m n ha hp. Ngi ta gi cung ring bit ny l Exaltation (Tn Dng). Cc lc b sung s tng ln v cung ny, bn s thy thoi mi trong nh mt ngi bn. Ngc li vi Exaltation l Fall (Tht Bi). Khi cung ny, cc lc s b suy kit v bn cm thy kh chu khi nh ngi khc.

S CHI PHI CA CC HNH TINH V CUNG I VI CC LNH VC CHNG KHON TRONG CHIM TINH TI CHNH. Trong phn ny, chng ta s tm hiu v s tc ng ca mi cung v hnh tinh chi phi cung i vi cc ngnh ngh trong th trng ti chnh. C s tm ra nhng ngnh ngh chu tc ng cho mi cung v hnh tinh chi phi cung l thuc tnh trong chim tinh hc. Cc hnh tinh i km trong cc cung l hnh tinh chi phi ca cung. Aries (Mars): V Mars l cha t ca chin tranh nn n s lin quan n cc chng khon trong lnh vc Army (qun i), navy (hi qun); surgeons (phu thut); war (ngnh phc v cho chin tranh nh v kh, qun b), iron (st), steel (thp), explosives (cht n), machinery (my mc cng nghip), sports (th thao), any instrucments used for cutting (bt c cng c no dng ct). Heating and furnace companies (cc cng ty trong lnh vc luyn kim). Taurus (venus): V Kim Tinh l i din cho gi tr nn n s lin quan n cc chng khon thuc lnh vc: Banks (ngn hng), Financial institutions (cc nh ch ti chnh); Investment companies (cng ty u t); Cattle Industry (ngnh gia sc); copper (ng); wheat (la m); Building material (vt liu xy dng); Jewellery (ngnh trang sc); Music industry (ngnh m nhc). Gemini (Mercury): V Mercury l v thn a tin nn s lin quan n cc chng khon thuc lnh vc: Automotive Industry (cng nghip my mc t ng); Telecommunications (vin thng); Media; Transport (ngnh vn ti); Advertising (ngnh qung co); Publishing and Books (pht hnh sch); Office and business machine equipment (thit b vn phng); Education (ngnh gio dc). Cancer (moon): V Mt trng l ngi m chm sc tri t nn n s lin quan n cc chng khon thuc lnh vc: Agriculture (nng nghip); Residential Buildings (xy dng chung c); Food and Restaurants (nh hng v thc phm); Motels and hotels (khch sn); Dairy and milk products (ngnh sa); Real estates (ngnh bt ng sn); Silver Pearl and aluminium (bc v nhm); Home furnishings ( dng trong gia nh). Leo (Sun): V Sun v Leo lin quan n hot ng gii tr nn s chi phi cc chng khon thuc lnh vc: Toys ( chi); Gaming companies (cng ty sn sut game); Games and Hobbies (games v cc tr gii tr); Gambling and casino (sng bc); Gold Mining (khai thc vng); Entertainment (hot ng gii tr); Sport arenas and stadiums (th thao); Stock Brokers (mi gii chng khon); Virgo (Mercury): Cung X n lun quan tm n vn sc khe nn n s chi phi cc chng khon thuc lnh vc: chm sc sc khe (Healthcare Services): Office Supplies; Flours and Grains (bt v ng cc); Employment Agencies (trung tm gii thiu lao ng); Maintenance and service (dch v bo tr); Medical fields (orthodox and alternative) (lnh vc y t); Retail stores (ca hng bn l). Libra (Venus): Cung ny chi phi ngnh Accounting (k ton); Cosmetics (m phm); Fashion and Jewellery (thi trang v trang sc); Sugar and refining (ngnh ng); Luxury furniture ( c t tin); chinaware (gm); art (ngh thut). Scorpio (Pluto): Chi phi n cc chng khon thuc lnh vc: Brokerage Houses (mi gii); Oil and gas drilling (ngnh khoan kh gas v du); waste management and sewerage (x l rc v thot nc); Funeral services (ngnh dch v mai tng); Insurance companies (ngnh bo him); sex industry (ngnh cng nghip sex); taxation (ngnh thu);

Sagittarius (Jupiter): Chi phi cc chng khon thuc lnh vc: Airlines and Travel Industry (hng khng v du lch); Publishing Houses (nh xut bn); educational suppliers (ngnh gio dc); Imports and Exports companies (cng ty xut nhp khu); Race tracks and horse racing; Religious materials (cc vt dng lin quan n tn gio); New age companies. Carpricorn (Saturn): Chi phi cc chng khon thuc cc lnh vc: Wood and Paper products (ngnh giy); heavy equipment (thit b c kh cng nghip nng); Concrete and cement (ngnh xi mng); Building construction companies (cc cng ty xy dng cn h chung c); rubber and tires (ngnh v xe v cao su); Railroads (ngnh ng st); Manufacturing (ngnh sn xut). Aquarius (Uranus): Chi phi cc chng khon thuc cc lnh vc: Aerospace (cng ngh v tr); Computers and Technology (cng ngh my tnh): Radio and Television; Electricity and electronics; Airlines; Auto parts; Lead; Laser systems Ti liu tham kho: 1. 2. 3. 4. 5. Astrology for Gann Trader ca Olga Morales Basis Principles of Geocosmic Studies for Financial Market Tining ca Raymond Merriman. Practical Astro A guide to profitable Trading ca Dr.Ruth Miller v Ian Williams (1993). How to learn Astrology ca Michael Erlewine,2006. The Only way to learn Astrology ca Joan McEvers v Marion March, xut bn ln u vo nm 1980 v ti bn ln th 13 vo nm 1993.

V.

CC GC

Raymond Merriman cho rng, cc gc l cha kha then cht xc nh thi gian o chiu trn th trng ti chnh. Gc l c s xc nh thi im th trng-stock market timing, nn l mt i tng ca nghin cu chim tinh ti chnh a tm. Mc d c nhiu gc khc nhng ch c 4 cc gc chnh l cn quan tm nhiu nht v n c mi lin h mnh vi nhng thay i trong gi l: giao hi (conjunction), i ngc (opposition), vung gc (square) v gc tam gic (trine) v trong mt s trng hp l gc 60 (sextile). Ch cn s dng cc gc ny cng l bn bt u tr thnh ngi c kh nng xc nh chnh xc thi gian th trng bng cch s dng a tm. XC NH GC Vic s dng chim tinh ngy nay tr nn rt thun tin nh lch thin vn trong cc phn mm ci t trn my tnh. Ch cn nhng c click chut, bn c th bit c gc gia cc hnh tinh vo bt c ngy no. Tuy nhin, bn cng nn hiu c cch thc tnh ton cc gc. iu ny s lm gia tng k nng xc nh thi im th trng. u tin, cn hiu rng cch hnh tinh di chuyn theo chiu ngc kim ng h khi nhn t tri t. Cc cung cng i theo hng ngc kim ng h. Vng trn c chia thnh 12 phn bng nhau v mi phn l mt cung hong o. Mi cung hong o c 30 . Cc hnh tinh s tch ly khi i qua mi cung. iu ny nhm l cho qu trnh tnh ton (cng v tr) c d dng hn. Tnh ton tch ly nh sau:
-

i vi hnh tinh cung Aries: ch cn s dng s ca n cung Aries. i vi hnh tinh cung Taurus: Cng 30 vo s ca n cung Taurus. i vi hnh tinh cung Gemini: Cng 60 vo s ca n cung Gemini. i vi hnh tinh cung Cancer: Cng 90 vo s ca n cung Cancer. i vi hnh tinh cung Leo: Cng 120 vo s ca n cung Leo. i vi hnh tinh cung Virgo: Cng 150 vo s ca n cung Virgo. i vi hnh tinh cung Libra: Cng 180 vo s ca n cung Libra. i vi hnh tinh cung Scorpio: Cng 210 v s ca n cung Scorpio. i vi hnh tinh cung Sagittarius: Cng 240 v s ca n cung Sagittarius. i vi hnh tinh cung Carpricorn: Cng 270 v s ca n cung Carpricorn. i vi hnh tinh cung Aquarius: Cng 300 v s ca n cung Aquarius. i vi hnh tinh cung Pisces: Cng 330 v s ca n cung Pisces.

Cc gc l cc gc hnh hc tn ti gia mi hnh tinh. Khong cch gia hai hnh tinh c o bng m c o lng trn vng trn hong o. Bt c thi im no trong ngy, 10 hnh tinh v cc Node c th c o lng (bng ) t cc hnh tinh

khc. S dng khong cch nh nht gia cc hnh tinh m t v tr ca chng. Bt c lc no bn tnh ton mt s ln hn 180 , bn tht bi tm ra khong cch nh nht gia hai hnh tinh, v do cn phi tnh ton li. Chng ta bt u vic tm gc bng cch xc nh khong cch ngn nht gia hai hnh tinh. Hnh tinh xa hn nm pha trc trong khong cch ngn nht, theo hng ngc kim ng h, c gi l hnh tinh i trc- leading planet v hnh tinh pha sau l hnh tinh theo ui- trailing planet. Cng thc tm ra khong cch gia hai hnh tinh bt k l: leading planet (cung v gn nht) tr cho trailing planet (cung v gn nht). tnh ton mt cch chnh xc, bn cn tnh tnh n c yu t pht nhng trong chim tinh ti chnh, bn khng cn phi tnh chi li n nh vy, ch cn xp x gn ng l . bit v tr cc hnh tinh, chng ta s dng phn mm Fibonacci Galactic Trader 4.0. Ch cn chn ngy, phn mm s hin th v tr cc hnh tinh. V d nh trn biu hong o (theo a tm), vo mt ngy 31 thng 5 nm 2012, ti TP.H Ch Minh bn c v tr cc hnh tinh nh sau (theo chiu kim ng h): Uranus l 7 cung Aries; Jupiter l 27 cung Taurus; Venus l 19 cung Gemini; Mercury l 14 cung Gemini; Mars l 14 cung Virgo; Moon l 7 cung Libra; Saturn l 23 cung Libra; Pluto l 8 cung Capricorn; Neptune l 3 cung Pisces.

Lc ny, gc gia Mercury v Uranus l 74(Mercury)-7 (Uranus)=67 . Tuy nhin, cn lu khi tnh gc gia Mercury v Pluto: 278 (Pluto)-74 (Mercury)=204 . Lc ny, gc ln hn 180 v chng ta phi iu chnh tr li. Cch n gin l bn ly 360 tr 204 bng= 156 . Trong qu trnh s dng chim tinh ti chnh, nhng phn mm nh Fibonacci Galactic Trader c th cung cp lch thin vn chng ta d dng tra cu. Sau y l v d v ngy 31.5.2012 ti TP.HCM. Mercury to gc square vi Mars.

CC GC CHNH YU (MAJOR ANGLES) Trong chim tinh, gc c chia lm hai nhm, gc chnh yu (major) v gc nh (minor). Khi ng dng vo th trng ti chnh, chng ta hu nh ch tp trung cho cc gc chnh yu. Cc gc chnh yu bao gm giao hi, gc vung, gc tam gic v gc i ngc. Gc 60 i khi c xt n. Trong chim tinh hc, cng ging nh cc cung v cc hnh tinh, mi gc u c ngha ring ca n. Giao hi (conjunction): Khi hai hnh tinh cng nm trong mt cung v cng mt v khng c khong cch no gia chng. Chng cch xa nhau l 0 . Khi xy ra iu ny c bit n nh l giao hi. Trong chim tinh hc, ngha ca cp gc ny ty thuc vo hnh tinh hp gc. Gc 60 (Sextile): Khi hai hnh tinh cch xa nhau 60 , c hai cung cung nm gia hai hnh tinh, tc cng l 1/6 vng trn hong a. Trong chim tinh hc, ngha ca cp gc ny l c hi m rng. Gc vung (square): Khi hai hnh tinh cch xa nhau 90 , chng cng nm xa nhau ca hnh trn hay 3 cung. Mt ng thng t trung tm ca ng trn n v tr ca hai hnh tinh s thit lp mt tam gic phi. Trong chim tinh hc, ngha ca cp gc ny l s th thch, trc tr. Gc 120 (Trine): Khi hai hnh tinh cch xa nhau 120 cng l 1/3 hnh trn v cch xa nhau 4 cung. Trong chim tinh hc, ngha ca cp gc ny l c li, c ch, thun li. Gc i ngc (Opposition): Khi hai hnh tinh nm cch nhau 180 , chng cng c v tr i ngc nhau trn vng trn hong o. Trong chim tinh hc, ngha ca cp gc ny l i ngc cn bng.

Trong chim tinh hc, cc gc chnh c chia ra lm hai nhm: nhm gc tt (good aspect) gm gc sextile v Trine v nhm gc xu gm square v opposition. Tuy nhin, trong chim tinh ti chnh, chng ta cn phi kim tra li tc ng ca tng nhm, khng hn nhm gc xu s gy gim gi m ngc li i khi s gy tng gi. Trong chim tinh hc, gc cng (hard square) bao gm cc gc giao hi, gc vung v gc i ngc. CC GC NH (MINOR ASPECTS) Gc 30 (Semi-sextile): Khi bt c hai hnh tinh nm cch xa 30 , tc chng xa nhau ng 1 cung. Trong chim tinh hc, cp gc ny ch ra nhng lin kt tch cc. Gc 150 (Quinqunx): Khi bt c hai hnh tinh no nm xa nhau 150 , tc chng nm xa nhau 150 . Trong chim tinh hc, cp gc ny ch ra vn v sc khe. Bn cnh cc gc c lit k trn, c hai gc nh khc c tm thy trong lch thin vn. l gc 45 (semi-square v gc 135 (sesquare ). Ti khng cp n cc gc nh ny cng nh cc gc ca mt trng v ti thy nhiu ngha ca n. K hiu ca tt c loi gc

BIN NH HNG (ORB) Cu hi quan trng by gi l: Khi no mt gc s gy nh hng? Trong chim tinh v c trong chim tinh ti chnh, nh hng ca ca gc khng phi l lc cc hnh tinh hp gc chnh xc m n tn ti trong mt bin , gi l orb. V d, theo nghin cu ca Raymond Merriman, s giao hi ca Sun v Uranus c xc sut 83% o chiu >4% trong vng 4 ngy giao dch (i vi ch s DJIA, M). iu ny c ngha rng, trong vng thi gian +/-4 ngy giao dch quay ngy giao hi (ngy hp gc chnh xc), th trng s o chiu. Bin thi gian chnh l cha kha then cht xc nh thi im th trng bng cch s dng cc nguyn tc ca chim tinh ti chnh a tm. Bin thi gian c th l s ngy hoc s ( so vi gc chnh xc). Khng c quy tc no cho vic xc nh bin cho mi cp gc, iu ny ph thuc vo kinh nghim ca nh phn tch. C nhn ti thng hay s dng bin t 1%-3% trong nghin cu ca mnh. Nhng i khi cng s dng bin n 10%. WAXING V WANING Nh ni trn, cp gc gia hai hnh tinh khng c ln hn 180 . Vy lm th no phn bit cp gc gia hai hnh tinh khi to gc square gm 90 v 270 . Hai khi nim c s dng l waxing v waning. Cch n gin nht hiu v khi nim waxing v waning l quan st pha ca Moon. Cc gc trong qu trnh t trng non (new Moon) n trng trn (Full moon) c gi l waxing, ngha l thi gian hng thnh. Cc trong t sau trng trn n trng non k tip gi l waning, ngha l thi gian suy ton. Ti vn cha c cch chuyn ng tt nht hai t waxing v waning ny sang ting Vit.

Tng t nh vy, cc cp gc cng c waxing v waning. V d nh ngy 24.6.2012 ti, chng ta s c cp gc waxing square gia Uranus v Pluto, tc l gc vung u tin sau khi Uranus v Pluto giao hi vi nhau vo nm 1966.

CC MU HNH GC (ASPECT PATTERN) Trong v kch ca chng ta, li thoi ca cc din vin khng ch dng li vi i thoi ca hai nhn vt (gc gia hai hnh tinh) m cn c li thoi ca nhiu nhn vt khc nhau. chnh l cc mu hnh gc. Chng hn nh Grand Square, Grand Trine, Tsquare, Cardinal Climax. Ti s nh ngha cc mu hnh gc ny. Ngoi ra, cn c cc mu hnh gc khc nh Yod, Grand Cross, Star of David, Pentagram, Envelope, Cradle, Mystic Rectangle nhng ti khng cp n (v n khng thng dng lm trong cch ti s dng). Chng ta bit v Grand Square v Grand Trine trong bi hc v cc cung. l trng hp cc hnh tinh nm cch nhau 90 (square) hoc 120 (Trine). T-square l trng hp m hai hnh tinh i ngc nhau v vung gc vi mt hnh tinh th ba. Cardinal Climax l T-square din ra khi cc hnh tinh u nm ti cc cung thuc nhm Cardinal (T Phng). Hin ti, chng ta ang c Cardinal Climax t nm 2008-2015, gia Saturn cung Thin Bnh (Libra); Uranus cung Bch Dng (Aries) v Pluto cung Ma Kt (Capricorn). Trong thc t, Cardinal Climax thng trng vi thi im cc cuc khng hong ti chnh trn th gii. Ti liu tham kho: 1/ The Only way to learn Astrology ca Joan McEvers v Marion March, xut bn ln u vo nm 1980 v ti bn ln th 13 vo nm 1993. 2/ Basis Principles of Geocosmic Studies for Financial Market Tining ca Raymond Merriman.

VI.

CC NH V BIU T VI

Chng ta bit rng cc Cung (signs) l nhng phn c nh trn bu tri, ging nh chia u mt chic bnh piza. Trong khi , Nh (houses) cng l cc phn c chia trn bu tri nhng theo v tr v thi gian m bn sinh ra. Chng ta cng c 12 Nh. Khi cc hnh tinh xut hin trn cc cung, n cng xut hin trn cc Nh. Biu di l 12 Nh v cc hnh tinh nm trong .

Nh l cc phn c nh trong biu t vi (horoscope), tc ngy sinh (natal birth chart). Tng tng Nh l nhng phn c chia t khng gian xung quanh v tr bn sinh ra thnh nhng phn khng gian khi nhn t tri t: khng gian pha trn chng ta, khng gian pha di, khng gian pha ng, khng gian pha ty.

Mi nh c mt trng hot ng ring. ngha ca mi nh c iu chnh trong mi lin h vi cc hnh tinh. Cn lu rng, khng c hnh tinh no trong nh khng c ngha nh khng hot ng. Chng ta cn phn bit s khc nhau ga Nh v Cung. Nh lin quan n cc tnh hung trong khi cc cung ni cho chng ta bit v c im ca nhn vt. Mt ln na chng ta nh rng: cc hnh tinh l cc din vin, cc cung l vai din (role) v nh l bi cnh (setting or sittuation). Thy Tinh vn l Thy Tinh nhng khi n cung Gemini n s c vai din khc vi cung Libra. Khi Thy Tinh nh th ba (third house), bi cnh s khc vi nh th su (sixth house). nh nh (House Cusps) c xc nh bng cch ly khng gian 3 chiu ca nh v quan st v tr m cc ng thng giao vi cung hong o. Ni m cc ng ny giao nhau l nh ca nh. Chng ta c 12 Nh s c 12 nh Nh. C 4 nh nh m chng ta cn phi nh. Ascendant (nh nh ca nh th nht), thng c k hiu l Asc lun lun v tr pha ng ca bu tri, tc Mt tri mc vo mi sng. Tng t, Descendant (hoc nh nh ca nh th by) lun pha Ty ca bu tri, tc Mt tri ln vo bui ti. The Midheaven (nh nh ca nh th mi), thng c k hiu l Mc, lun nm pha trn nh hoc pha Nam ca biu t vi. Ngc li vi Mc l IC (nh ca nh th t), lun l im thp nht ca biu t vi hoc nm pha Bc ca biu . Khng gian 3 chiu ca Nh v Cung

S LC V CC NH Tng t nh vi cung, mi nh cng c cc t kha chnh v cc thuc tnh ca n. Nh cng c hnh tinh chi phi.

Nh th nht (The First House): ch nhng vn lin quan n ch th (personal). Cc t kha l Childhood (thi th u), beginnings (im khi u); individuality (c tnh), the personality (nhn phm); Physical appearance and body (v ngoi v c th); The beginning of all enterprises (s khi u ca doanh nghip). Hnh tinh chi phi: Mars Mang c im ging cung: Bch Dng (Aries). Keywords chnh: Identity (Nhn dng). Nh th hai (The Sencond house): ch vn lin quan n ti chnh nh: Possessions (s hu, ti sn), income (thu nhp), expenditure (chi tiu); personal security (s an ton ca c nhn), comfort and contentment (s hi lng ca bn thn), Inner talents (ti nng tim n), values and your sense of self worth and values (gi tr v cm gic v gi tr bn thn), Your attitude towards money (thi i vi tin bc). Hnh tinh chi phi: Venus Mang c im ging cung: Taurus Keyword chnh: Values (Gi tr). Nh th ba (The Third House): ch nhng vn v s lin kt nh: Short Journeys (nhng chuyn du lch ngn), communication and direct communication with others in conversation and letters (giao tip vi ngi khc qua i thoi hoc th t), the individuals relationship his/her enviroment (cc mi quan h c nhn), relatives and neighbours (ngi thn v hng xm). Nh th ba cng ch kh nng bn tip cn v hc hi cc tng mi. Hnh tinh chi phi: Mecury Mang c im ging cung: Gemini Keyword chnh: Awareness (Nhn Thc). Nh th t (The Fourth House): Ch vn lin quan n gia nh nh: Birthplace (ni sinh), home (gia nh), buldings (chung c), property (bt ng sn), owned and rented, parents (b m), close relatives (h hng gn gi), family roots (ci ngun gia nh), private life (cuc sng ring t). Nh th t cng ni v b m, ngi m c nh hownrg nhiu nht n bn thn bn. Hnh tinh chi phi: Moon Mang c im ging cung: Cancer Keyword chnh: Security (An Ton). Nh th nm (The Fifth house): Ch vn lin quan n s sng to v gii tr nh: Sport (th thao), pleasures (s hi lng), creativity (s sng to), children (tr em), speculation (kh nng u c trn th trng ti chnh), love affairs (nhng cu chuyn tnh yu).

Hnh tinh chi phi: Sun Mang c im ging cung: Leo Keyword chnh: Creativity (Sng To). Nh th su (The Sixth house): Ch nhng vn lin quan n sc khe v cng vic nh: Work (vic lm), food (thc phm), health and service (sc khe), Employment (c vic), employees (nhn vin), tenants (ch nh), servants (ngi ), pets and dependents (th nui). Nh th sau cng ch nhng hot ng trong cuc sng thng nht, v sinh, s thch n ung v n king, m au v nhng iu kin nh hng n sc khe ca bn. Hnh tinh chi phi: Mercury Mang c im ging cung: Virgo. Keyword chnh: Duty (Trch Nhim). Nh th by (The seventh House): ch nhng vn gia bn vi nhng ngi khc trong vn hn nhn, i tc kinh doanhhoc i th trong cuc chin v tranh chp php l. Hnh tinh chi phi: Venus Mang c im ging cung: Libra. Keyword chnh: Cooperation (S Hp Tc). Nh th tm (The Eighth House): ch vn lin quan n hot ng kinh doanh v cch m bn sang th gii bn kia nh: Death (cht), rebirth (ti sinh) and Sex (tnh dc), inheritances (tha k). Nh th tm cng ch nhng vn huyn b, cc nghin cu su, iu tra, v cc ti sn ngm. Hnh tinh chi phi: Pluto Mang c im ging cung: Scorpio Keyword: Regeneration (Ti Sinh). Nh th chn (The Ninth House): ch nhng vn lin quan n tinh thn nh: distant horizons, seeking adventure both in the physical and spiritual sense (khm ph bn thn v c vt cht ln tinh thn), Higher education (hc hnh ln cao), religion (tn gio), philosophy (trit hc), foreigners and foreign countries (lin quan n ngi nc ngoi hoc i nc ngoi), Imports and exports (xut nhp khu). Hnh tinh chi phi: Jupiter Mang c im ging cung: Sagittarius Keyword: Aspirations (Kht Vng)

Nh th mi (The Tenth House): ch vn lin quan n ngh nghip nh: Career (ngh nghip), social status (a v x hi), public position and responsibility in the community (v th v trch nhim i vi cng ng), ambitions and fame (kht vng v s ni ting). Hnh tinh chi phi: Saturn Mang c im ging cung: Capricorn Keyword chnh: Honour (Danh D) Nh th mi mt (The Eleventh House): ch vn lin quan n cng ng nh: Group relationships (mi quan h vi cng ng), creative activities in societies and organizations (cc hot ng sng to trong x hi v t chc), humanitarian ventures (cc d n v con ngi nh lm t thin), reformative groups. Hnh tinh chi phi:: Uranus Mang c im ging cung: Aquarius Keyword chnh: Social Consciousness ( thc x hi). Nh th mi hai (The Twelfth House): ch vn lin quan n tim thc ca bn nh: hidden or secret activities (nhng hot ng b mt), self-denying activities (hy sinh bn thn), dreams and visions (gic m), Prisons (ngi t), hospitals (bnh vin), v nhng ci g b gii hn. Hnh tinh chi phi:: Neptune Mang c im ging cung: Pisces Keyword chnh: Subconscious (Tim Thc). Biu sau m t ngha chnh ca mi Nh

CHIA NH THEO YU T Cng ging nh Cung, chng ta cng chia nh ra thnh 4 yu t. 4 yu t ny bao gm: Cuc Sng (Life)- Vt Cht (substance)-Mi quan h (Relationships) v Tm Hn (Soul). Nh ca cuc sng (House of Life): gm Nh th nht (ni v bn thn), Nh th nm (ni v s thch gii tr) v Nh th chnh (ni v cuc sng tm linh). Nhng Nh ny tng ng vi yu t ha. Keyword chnh cho nhm Nh ny l: Dynamic Action (nng ng), Enthusiasm of Life (nhit tnh); Motivation (c ng lc); Conviction (c sc thuyt phc); Adventure (thch mo him). Nh ca Vt Cht (House of Substance) gm: Nh th hai (vn tin bc, ca ci), Nh th su (ni v cng vic) v Nh th mi (ni v danh ting v ngh nghip). Nhng Nh ny tng ng vi yu t t. Keyword chnh cho nhm Nh ny: Stability (thch s n nh); Material Wealthy (s giu c); Business (vn kinh doanh; Tenacity (s gan l, khng qun). Nh ca Mi quan h (House of Relationships) gm : Nh th ba (ni v mi quan h vi hng xm v h hng), Nh th by (ni v i tc trong kinh doanh, hn nhn) v Nh th mi mt (ni v tnh bn v cng ng). Nhng Nh ny tng ng vi yu t Air. Cc Keywords chnh l: Intellectual contacts (cc mi lin h vi ngi tri thc); Social Interaction (lin h vi x hi); Communication (giao tip); Networking (mng li). Nh ca Tm Hn (House of Soul) gm: Nh th t (ni v gia nh), Nh th tm (ni v cuc sng tm linh), v Nh th mi hai (ni v tim thc ca bn). Nhng nh ny tng ng vi yu t Nc. Keyword chnh l: Emotion (cm xc); Security (s an ton); Psychic awareness; Vision (tm nhn xa trng rng). CHIA NH THEO LNG (QUALITY): Ging nh Cung, cc Nh c chia thnh 3 nhm theo lng. Nh gc (Angular Houses): Gm Nh th nht, Nh th t ,Nh th by, Nh th mi(1) Personal Indentity. Nhng nh ny tng ng vi cc cung nhm T Phng Cardinal. Keywords chnh l: Activity in physical matters (cc hot ng vt cht); Action (hnh ng); Individuality (c tnh); Four Basic Areas of Life (bn vn chnh ca cuc sng l n, chi, mc, ). Nh Ni Tip (Succedant Houses): gm Nh th hai, Nh th nm, Nh th tm v Nh th mi mt. Nhng nh ny tng ng vi cc cung C nh Fixed. Keywords chnh l: fixity of purpose (s kin nh mc ch); Determination (qun quyt); Grounded and stable energy; Persistance (kin tr). Cadent Houses: Gm nh th ba, Nh th su, Nh th chn v Nh th mi hai. Nhng yu t ny tng ng vi cc cung thuc nhm Bin i mutable. Keyword chnh l:

Distribution of energy; Variable conditions (kh nng thay i); Getting along with other; Fluidity (s linh hot). GII THIU V BIU FIRST TRADE HOROSCOPE Trong cc bi hc trc, chng ta nghin cu v tc ng ca cc cp gc gia cc hnh tinh ti cc cung i vi th trng ti chnh. Mi quan h gia hai hnh tinh trong trng hp ny gi l Transiting tc Dch chuyn. Trong chim tinh ti chnh, chng ta cn nghin cu mi quan h gc gia hnh tinh ang dch chuyn vi cc hnh tinh ti ngy sinh (chnh l ngy thnh lp doanh nghip hoc ngy giao dch u tin). Thut ng ting anh gi l Natal. V d, chng ta ni Transiting Jupiter Conjunction Natal Sun. C ngha l hnh tinh Jupiter ang dch chuyn v giao hi vi Sun t vi. Sau y l biu t vi ca VN-Index ti ngy giao dch u tin 28.7.2000. Biu ny s cho bit v tr ca cc hnh tinh ti cc cung v cc nh vo ngy giao dch u tin. Tt nhin, v tr ca cc hnh tinh t vi s l c nh. ASC l ti nh nh s 1. MC l ti nh nh s 10.

Biu dch chuyn l ca mt ngy bt k m bn mun phn tch. V d vo ngy 24.6.2012, v tr ca cc hnh tinh l nh sau:

quan st s hp gc ca cc hnh tinh dch chuyn v cc hnh tinh t vi, chng ta s dng biu Bi wheel. Theo ,chng ta s c 2 vng (wheel). Vng trn bn trong (inner wheel) chnh l biu t vi, tc v tr cc hnh tinh ti ngy sinh. Vng bn ngoi (outer wheel), chnh l v tr cc hnh tinh dch chuyn ti ngy 24.6.2012.

Quan st biu ny chng ta nhn thy, Transit Mercury (Thy Tinh dch chuyn) giao hi vi Natal Mars (Ha Tinh t vi) ti 27 cung Con Cua (Cancer) v ti nh 11.
S DNG FIRST TRADE HOROSCOPE TRONG PHN TCH CHIM TINH TI CHNH

Hiu bit ca ti cho thy Bill Meridian l mt chuyn gia v vn s dng biu t vi trong chim tinh ti chnh v ti ngh nn c thm v cun sch ca ng: Planetary Stock Trading. Sau y l gii thch ca Bill Meridian v v tr ca cc hnh tinh trn biu t vi.

Mt tri: Ni chung, mt tri t vi l im quan trng trn biu . Mt tri m b tn thng bi gc ca hnh tinh dch chuyn (transit) s lun lm suy yu gi, c bit cng lm suy yu hn nu Mt tri v tr xu trong biu t vi. Nu mt tri gc cng (hard aspect) i vi Thin Vng Tinh (Uranus) trn biu t vi, chng khon c khuynh hng bin ng mnh, c bit l nhm c phiu cng ngh. Cung con cua (Cancer) l v tr m mt tri thng xut hin nht trong t vi nim yt (horoscopes of first trade) (Nghin cu tc ng ca hnh tinh vi v tr cung l M v ti ngh khi s dng vo Vit Nam phi kim tra li). Tuy nhin, Cung Kim Ngu l cung m mt tri thng khin cho gi chng khon tng trng. Cung Con Cua v cung Nhn M l cc cung m mt tri thng khin cho gi chng khon hot ng yu (gim gi). Mt biu ngy sinh c chi phi bi mt tri lun lun khin cho chng khon tr nn ng ch . Ngha l, c nhiu c ng v thng xut hin rng ri trn cc phng tin truyn thng. S kt hp vi Mc Tinh (t vi) s c khuynh hng lm gia tng danh ting. S hp gc gia Mt tri t vi vi Dim Vng Tinh c th khin cng ty gp phi nhng thay i ln. N c th hoc l cng ty yu cu cng ty khc st nhp hoc l b cng ty khc yu cu st nhp. Mt trng: Mt trng trong biu trn th (mundane charts) thng th hin cho tnh cng chng. N quan trng bi v n th hin cho cm gic ca cng chng v mt khi nim hoc ca mt chng khon. S hp gc gia cc hnh tinh dch chuyn vi mt trng t vi gy nn cc bin ng tht thng. Biu ngy sinh c s kt hp gc gia Mt trng t vi v Thin Vng Tinh t vi gy ra nhng bin ng gi bt thng trong khi s kt hp gia Mt trng t vi v Th Tinh t vi c khuynh hng em li s n nh. Mt trng cung Kim Ngu, ging nh Mt tri cung Kim Ngu, thng cho thy chng khon tng trng mnh trong khi mt trng cung B Cp, thng cho thy chng khon gim gi (Nghin cu tc ng ca hnh tinh vi v tr cung l M v ti ngh khi s dng vo Vit Nam phi kim tra li). Thy Tinh- Thy Tinh t vi c nh hng ging nh Mt Trng t vi. Thy Tinh thng khin cho ch th c xut hin nhiu trn bo ch. Cc tin n c th tc ng ti gi chng khon. Cc hp gc tt gia hnh tinh dch chuyn vi Thy Tinh t vi thng to ra nhng kt lun ph hp t pha ta n hoc chnh ph. Thc s, Mc Tinh dch chuyn kt hp vi Thy Tinh bo trc mt phn quyt hp l ca ta n cho c phiu Intel nh chng ta thy trong lch s. Cung Kim Ngu v Cung Song T l cc cung m Thy TInh s khin cho gi chng khon tng trng trong khi Cung Nhn M (Sagittarius) thng khin cho gi chng khon gim (Nghin cu tc ng ca hnh tinh vi v tr cung l M v ti ngh khi s dng vo Vit Nam phi kim tra li). Kim Tinh- Kim Tinh cng c tnh th trng ca c phiu. Ging nh con ngi, tnh cng chng ca chng khon c cng c. Apple c mt s giao hi gia Kim Tinh t vi v Thin Vng Tinh t vi ti MC. Kim Tinh ti cung B Cp c khuynh hng khin gi chng khon tng trng, trong khi cung Ma kt v Cung Bo Bnh thng khin cho gi chng khon gim (Nghin cu tc ng ca hnh tinh vi v tr cung l M v ti ngh khi s dng vo Vit Nam phi kim tra li). Khi cc hnh tinh dch chuyn hp gc vi Kim Tinh t vi c th l tn hiu khin gi dch chuyn do mt hp ng c k kt hoc vn st nhp. Ha Tinh, Khng cn phi ni, Ha Tinh b sung nng lng cho giao dch ca mt chng khon. Mt gc tt i vi Ha Tinh t vi s lm xu hng tng hoc gim tr nn r rng hn. Ha Tinh t vi trong mt gc cng i vi Thin Vng Tinh t vi s mang li s bt

thng hoc bin ng bp bnh trong gi chng khon- ngha l rt kh trade. Mt gc xu i vi Ha Tinh t vi c th gy nn vic hy nim yt hoc giao dch o ut. Ha Tinh cung Song T khin gi chng khon tng trng trong khi Ha Tinh cung X N s khin cho gi chng khon gim (Nghin cu tc ng ca hnh tinh vi v tr cung l M v ti ngh khi s dng vo Vit Nam phi kim tra li). Mc Tinh- Ging nh k hiu ca Mc Tinh, y l hnh tinh ca s tng trng (bull). Mt gc tt i vi Mc Tinh t vi c th dn n s gia tng kh tt ca chng khon. Chng khon thng c khuynh hng tng mnh khi Mc Tinh cung Bch Dng hoc Song Ng. Gi chng khon tng trng yu khi Mc Tinh cung Bo Bnh (Nghin cu tc ng ca hnh tinh vi v tr cung l M v ti ngh khi s dng vo Vit Nam phi kim tra li). Ni chung, s hp gc ca cc hnh tinh dch chuyn i vi Mc Tinh t vi l tch cc, nhng s khng ko di. s tng trng c duy tr, Mc Tinh phi ang chuyn ng chm hoc cc hnh tinh dch chuyn phi hp gc vi mt nhm cc hnh tinh trn biu t vi. Mc Tinh t vi kt hp vi Thin Vng Tinh t vi mang n mt s tng mnh hoc gim mnh. V d, hu ht cc cng ty cng ngh bt u trade vo nm 1983 khi Mc Tinh v Thin Vng Tinh giao hi trn bu tri. Nhm chng khon ny l mt gic m p ca cc nh u c. Tuy nhin, khi c s dch chuyn ca Th Tinh n v tr giao hi gia Mc Tinh v Thin Vng Tinh ca nhm biotech kt thc qu trnh tng gi v gi dc vo cui nhng nm 1980. Th Tinh: Bn cht t nhin ca Th Tinh ni ln tc ng gim gi hoc suy thoi. Mt biu t vi b chi phi bi Th Tinh thng khin gi chng khon gim. Mt gc tt i vi Th Tinh t vi c th lm du bt tc ng ny. Thin Vng Tinh: Nu bn mun s bin ng, hy nhn biu t vi c sao Thin Vng, Thin Vng Tinh v tr MC ca c phiu my tnh Apple l mt v d tt. Gc cng ca biu ngy sinh ny l tt v tam gic ny s gy nn mu hnh bin ng v nhng chuyn ng gi bt ng. S dch chuyn hoc tnh (stationary) ca Thin vng Tinh l mt trong nhng dch chuyn tt nht i vi gi chng khon, sau hin tng che khut. Cc gc xu gia cc hnh tinh trn biu t vi i vi Uranus dch chuyn s gy ra s gim gi. Hi Vng Tinh- Cc chng khon lin quan n vic chng lm pht, chng hn nh vng, du hoc cc chng khon ti nguyn thin nhin thng chu tc ng mnh bi Hi Vng Tinh. Cc dch chuyn gi gy nh la thng xy ra. Chng khon c th ph v i ln, theo ngn ng k thut, v sau quay u i xung. Cc gc mm (soft aspect) gia hnh tinh dch chuyn vi trng thi tnh (stationary) ca Neptune t vi thng gy ra s tng gi. Dim Vng Tinh: Dim Vng Tinh t vi ni cho chng ta bit v vn st nhp doanh nghip hoc s dch chuyn ln ca gi. Nu Dim Vng Tinh t vi c ni bt th nhng s kin nh trn xy ra trong sut cuc i ca chng khon. Pluto t vi thng tr nn ni bt bi s dch chuyn ca cc hnh tinh trong sut qu trnh st nhp hoc thu tm cng ty. Gi gim mnh hoc gim mnh v ko di c th bt u khi mt hnh tinh hp gc vi Dim Vng Tinh T Vi. Hnh tinh bn ngoi thng c hiu ng Make or Break. Lunar Node- Node c tc ng ng k trong qu trnh st nhp hoc cc hp ng ln m tc ng n gi chng khon.

The Angles- The MC v ASC l rt nhy cm v cn quan st k. Cc hnh tinh khi v tr MC v ASC s lm gia tng sc mnh. Cc gc i vi MC v ASC s dn n s chuyn ng gi ln hn. The Uranian Planets- L nhng im bt ngun trong thin vn hc ca trng Hamburg vi Alfred Witte. ng ny v Freiderich Sieggrun t ra gi thit s tn ti ca 8 hnh tinh ngoi Pluto (vo nm 1980s, mt nh nghin cu c lp ngi phn tch d liu gi v bi cc knh thin vn pht hin ra 8 hnh tinh ln rt lnh ngoi Pluto). Ti nghin cu h thng ny trong nhiu nm, v mt vi hnh tinh Uranian, cng c gi l Trans-Neptunian planets (hoc TNP), xy dng phn tch. Apollon c khuynh hng to ra tc ng gi tng. Hade c tc ng gim gi, trong khi Admeto ngn cn tc ng. Vulcanus c khuynh hng lm gi chng khon tng. Trt t c xp t mnh n yu cc hin tng khi phn tch First Horoscope: Solar Eclipses Uranus stations Lunar eclipses Jupiter stations Neptune stations Pluto stations Major aspects between outer planets. Mars stations Venus stations. ngha ca s kt hp: Cc kt hp tng gi l khi Transit Jupiter hp gc vi Natal Pluto, Uranus, Neptune, Sun, Venus. Cc ht hp gim gi l khi Transit Saturn hp gc vi Natal Sun, Venus, Jupiter, Uranus, Neptune, Pluto. Ti liu tham kho: 1/ The Only way to learn Astrology ca Joan McEvers v Marion March, xut bn ln u vo nm 1980 v ti bn ln th 13 vo nm 1993. 2/ Astrology for Gann Trader ca Olga Morales. 3/ Planetary Stock Trading ca Bill Meridian.