Latihan tatabahasa Kata kerja transitif.

1. Ah Chong …………………………. Ahmad sebatang pen. (menhadiahkan/menghadiahi) 2.Ravi ………………………………. Sebuah basikal kepada adiknya. (menhadiahkan/menghadiahi) 3.Dia ………………………………. borang itu di dalam bakul. (mengisikan/mengisi) 4.Ramlah ……………………………… borang itu dengan butir-butir peribadinya. (mengisikan/mengisi) 5.Mereka ……………………….. guru mereka sebuah hadiah. (memberi/memberikan) 6.Anda harus ………………………. perhatian semasa guru mengajar. (memberi/memberikan) 7.Dia …………………………………. perjalanannya agar dapat sampai di sekolah tepat pada masanya. (merpercepat/mempercepatkan) 8.Askar-askar itu ………………………………. Kubunya daripada ditawan oleh musuh. (mempertahan/mempertahankan) 9.Mat Sentul …………………………….. anaknya itu dengan Jamilah. (mempersiterikan/memperisteri) 10.Jutawan itu ……………………………….. pemenang peraduan ratu cantik itu. (mempersiterikan/memperisteri)

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful