You are on page 1of 27
LEMBARAN
LEMBARAN

KOD EVIDENCE : B1D1E1

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

BAB 1 (Teras ): Organisasi bengkel dan keselamatan

EVIDENCE MURID TARIKH PENTAKSIRAN Lengkapkan struktur organisasi bengkel.
EVIDENCE MURID
TARIKH
PENTAKSIRAN
Lengkapkan struktur organisasi bengkel.

Dilaksanakan oleh,

.......................................................

Disahkan oleh,

...............................

.......................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN
LEMBARAN

KOD EVIDENCE :

B2D1E1

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

BAB 1 (Teras ): Organisasi bengkel dan keselamatan

EVIDENCE MURID

Terangkan amalan 4M. Menyusun atur Penerangan Amalan 4M Membersih
Terangkan amalan 4M.
Menyusun atur
Penerangan
Amalan 4M
Membersih
EVIDENCE MURID Terangkan amalan 4M. Menyusun atur Penerangan Amalan 4M Membersih Mendisiplin Menilai
Mendisiplin Menilai
Mendisiplin
Menilai
EVIDENCE MURID Terangkan amalan 4M. Menyusun atur Penerangan Amalan 4M Membersih Mendisiplin Menilai
PENTAKSIRAN TARIKH
PENTAKSIRAN
TARIKH
EVIDENCE MURID Terangkan amalan 4M. Menyusun atur Penerangan Amalan 4M Membersih Mendisiplin Menilai PENTAKSIRAN TARIKH
EVIDENCE MURID Terangkan amalan 4M. Menyusun atur Penerangan Amalan 4M Membersih Mendisiplin Menilai PENTAKSIRAN TARIKH
EVIDENCE MURID Terangkan amalan 4M. Menyusun atur Penerangan Amalan 4M Membersih Mendisiplin Menilai PENTAKSIRAN TARIKH

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

.......................................................

...............................

.......................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

LEMBARAN
LEMBARAN

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

KOD EVIDENCE : B1D2E1

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

BAB 2 (Teras): Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

EVIDENCE MURID TARIKH PENTAKSIRAN Nyatakan lima faktor utama reka bentuk. 1. _______________________________ 2. _______________________________ 3. _______________________________
EVIDENCE MURID
TARIKH
PENTAKSIRAN
Nyatakan lima faktor utama reka bentuk.
1.
_______________________________
2.
_______________________________
3.
_______________________________
4.
_______________________________
5.
_______________________________
Dilaksanakan oleh,
Disahkan oleh,
.......................................................
...............................
.......................
(
)
( PN. WOON SOOK WAN
)
Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.
LEMBARAN
KOD EVIDENCE :
B1D2E2
UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN
BAB 2 (Teras): Reka Bentuk dan Penghasilan Projek
EVIDENCE MURID
TARIKH
PENTAKSIRAN
Senaraikan tujuh alatan tangan termasuk mesin dalam
reka bentuk.
1.
___________________________________________
2.
___________________________________________
3.
___________________________________________

4.

 
 

___________________________________________

5.

 

___________________________________________

6.

 

___________________________________________

7.

 

___________________________________________

Dilaksanakan oleh,

.......................................................

Disahkan oleh,

...............................

.......................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN
LEMBARAN

KOD EVIDENCE : B1D2E3

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

BAB 2 (Teras): Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

EVIDENCE MURID

TARIKH

PENTAKSIRAN

Nyatakan satu pernyataan masalah yang hendak diselesaikan.

 
   

Masalah yang saya hadapi ialah ________________________________________________________ ________________________________________________________

 

________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________

 
   

Dilaksanakan oleh,

.......................................................

Disahkan oleh,

...............................

.......................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN
LEMBARAN

KOD EVIDENCE :

B2D2E1

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

BAB 2 (Teras): Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

EVIDENCE MURID

TARIKH

PENTAKSIRAN

Susun mengikut urutan proses kemasan menggunakan syelek.

 

1.

 
 

__________________________________________

2.

__________________________________________

3.

 
 

__________________________________________

4.

 

__________________________________________

Dilaksanakan oleh,

.......................................................

Disahkan oleh,

...............................

.......................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

KOD EVIDENCE :

B3 / B4/ B5 / B6 D1E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALI

Nama Murid

:

……………………

......

……….

Tingkatan

: ………………

.........

Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.

 

KOD

     

BAND

EVIDENCE

PENERANGAN EVIDENCE

TARIKH

** CATATAN

 
 • 3 B3D1E1

Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah.

   
   

Membuat dua lakaran reka bentuk

   
 • 4 B4D1E1

merujuk pernyataan masalah mengikut *peraturan.

   

Membuat dua lakaran reka bentuk

   
 • 5 B5D1E1

merujuk kepada pernyataan masalah dengan *daya usaha.

 
 • 6 B6D1E1

Membuat dua lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dan melahirkan *idea baharu sebagai nilai tambah.

   

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................

.........................................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Perhatian:

Murid dikehendaki mengemukakan kerja projek dan laporan aktiviti.

LEMBARAN
LEMBARAN

KOD EVIDENCE : B3 / B4/ B5 / B6

D1E1

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

BAB 2 (Teras): Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

EVIDENCE MURID

TARIKH

PENTAKSI

RAN

Membuat dua lakaran reka bentuk

 

LAKARAN 1 :

 
Dilaksanakan oleh, ....................................................... Disahkan oleh, ............................... ....................... ( ) ( PN. WOON SOOK WAN ) Semua

Dilaksanakan oleh,

.......................................................

Disahkan oleh,

...............................

.......................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN
LEMBARAN

KOD EVIDENCE : B3 / B4/ B5 / B6

D1E1

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

BAB 2 (Teras): Reka Bentuk dan Penghasilan Projek

EVIDENCE MURID

TARIKH

PENTAKSI

RAN

Membuat dua lakaran reka bentuk

 

LAKARAN 2 :

 
Dilaksanakan oleh, ....................................................... Disahkan oleh, ............................... ....................... ( ) ( PN. WOON SOOK WAN ) Semua

Dilaksanakan oleh,

.......................................................

Disahkan oleh,

...............................

.......................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LAPORAN AKTIVITI

TARIKH

 

KOD EVIDENCE

B3 / B4/ B5 / B6 D1E1

Alatan :

Bahan :

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

LANGKAH KERJA

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Disediakan oleh

Disahkan oleh

..................................................

(

)

.....................................................

( PN. WOON SOOK WAN

)

LEMBARAN
LEMBARAN

KOD EVIDENCE : B1D3E1

BAB 3 (Teras) : Elektrik

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

 

EVIDENCE MURID

TARIKH

 

PENTAKSIRAN

A.

Nyatakan tiga sumber elektrik.

 

1.

 

________________________________

2.

 
 

________________________________

3.

 

________________________________

B.

Nyatakan tiga jenis wayar elektrik.

 • 1. ________________________________
  2. ________________________________
  3. ________________________________

 

Dilaksanakan oleh,

.......................................................

.......................

Disahkan oleh,

...............................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN
LEMBARAN

KOD EVIDENCE :

B2D3E1

BAB 3 (Teras) : Elektrik

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURID

Terangkan fungsi alat tangan berikut. Alatan tangan Penerangan
Terangkan fungsi alat tangan berikut.
Alatan tangan
Penerangan
EVIDENCE MURID Terangkan fungsi alat tangan berikut. Alatan tangan Penerangan
EVIDENCE MURID Terangkan fungsi alat tangan berikut. Alatan tangan Penerangan
PENTAKSIRAN TARIKH
PENTAKSIRAN
TARIKH
EVIDENCE MURID Terangkan fungsi alat tangan berikut. Alatan tangan Penerangan PENTAKSIRAN TARIKH
EVIDENCE MURID Terangkan fungsi alat tangan berikut. Alatan tangan Penerangan PENTAKSIRAN TARIKH
EVIDENCE MURID Terangkan fungsi alat tangan berikut. Alatan tangan Penerangan PENTAKSIRAN TARIKH

Dilaksanakan oleh,

.......................................................

Disahkan oleh,

...............................

.......................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

KOD EVIDENCE:

B3D2E1 / B4D2E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALI

Nama Murid

:

……………………

......

……….

Tingkatan

: ………………

.........

Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.

 

KOD

     

BAND

EVIDENCE

PENERANGAN EVIDENCE

TARIKH

** CATATAN

3

B3D2E1

Membuat pendawaian plag 3 pin

   

13A.

         

4

B4D2E1

Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur.

   

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

..........................................

.........................................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Perhatian:

Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.

LEMBARAN
LEMBARAN

B3/B4 D2E1

KOD EVIDENCE :

BAB 3 (Teras) : Elektrik

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

 

EVIDENCE MURID

TARIKH

 

PENTAKSIR

AN

Membuat pendawaian plag 3 pin 13A.

   
4 B4D2E1 Membuat pendawaian plag 3 pin 13A mengikut *prosedur. ** Tandakan pada band yang telah

10

Dilaksanakan oleh, ....................................................... Disahkan oleh, ............................... ....................... ( ) ( PN. WOON SOOK WAN ) Semua

Dilaksanakan oleh,

.......................................................

Disahkan oleh,

...............................

.......................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah

LAPORAN AKTIVITI

TARIKH

 

KOD EVIDENCE

B3D2E1 / B4D2E1

Alatan :

Bahan :

..................................................................

..................................................................

......................................................................

......................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

LANGKAH KERJA

......................................................................

......................................................................

......................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Disediakan oleh

Disahkan oleh

..................................................

(

)

.....................................................

( PN. WOON SOOK WAN

)

LEMBARAN
LEMBARAN

KOD EVIDENCE : B1D4E1

BAB 4 (Teras) : Kerja Paip

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURID

TARIKH

PENTAKSIRAN

Nyatakan dua sistem bekalan air di rumah.

 

a.

________________________________

b.

________________________________

 

Senaraikan tiga jenis paip.

 

1.

________________________________

2.

 

________________________________

3.

________________________________

Dilaksanakan oleh,

.......................................................

Disahkan oleh,

...............................

.......................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN
LEMBARAN

KOD EVIDENCE :

B2D4E1

BAB 4 (Teras) : Kerja Paip

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURID

Terangkan fungsi paip berikut:

 • a) paip

: b) paip cuci agihan :
:
b)
paip cuci
agihan :
c) paip limpah :
c) paip
limpah
:
PENTAKSIRAN TARIKH
PENTAKSIRAN
TARIKH
EVIDENCE MURID Terangkan fungsi paip berikut: a) paip : b) paip cuci agihan : c) paip
EVIDENCE MURID Terangkan fungsi paip berikut: a) paip : b) paip cuci agihan : c) paip
EVIDENCE MURID Terangkan fungsi paip berikut: a) paip : b) paip cuci agihan : c) paip

Dilaksanakan oleh,

.......................................................

Disahkan oleh,

...............................

.......................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN
LEMBARAN

KOD EVIDENCE : B2D4E2

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

BAB 4 (Teras) : Kerja Paip

EVIDENCE MURID

d)Siku 90° f)Tee Pengecil e)Tee Sama Pengecil a)Soket Sama Terangkan enam jenis penyambung paip. Penyambung paip
d)Siku 90°
f)Tee Pengecil
e)Tee Sama
Pengecil
a)Soket Sama
Terangkan enam jenis penyambung paip.
Penyambung
paip
Penerangan
b)Soket
Pengecil
c)Siku 90°
sama
PENTAKSIRAN TARIKH
PENTAKSIRAN
TARIKH
EVIDENCE MURID d)Siku 90° f)Tee Pengecil e)Tee Sama Pengecil a)Soket Sama Terangkan enam jenis penyambung paip.
EVIDENCE MURID d)Siku 90° f)Tee Pengecil e)Tee Sama Pengecil a)Soket Sama Terangkan enam jenis penyambung paip.
EVIDENCE MURID d)Siku 90° f)Tee Pengecil e)Tee Sama Pengecil a)Soket Sama Terangkan enam jenis penyambung paip.

Dilaksanakan oleh,

.......................................................

Disahkan oleh,

...............................

.......................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

KOD EVIDENCE:

B3D3E1 / B4D3E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALI

Nama Murid

:

……………………

......

……….

Tingkatan

: ………………

.........

Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.

 

KOD

     

BAND

EVIDENCE

PENERANGAN EVIDENCE

TARIKH

** CATATAN

 
 • 3 B3D3E1

Membuat penyenggaraan perangkap P.

   
 
 • 4 B4D3E1

Membuat penyenggaraan perangkap P mengikut *urutan.

   

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.

 

Dilaksanakan oleh,

 

Disahkan oleh,

..........................................

.........................................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Perhatian:

Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.

LEMBARAN
LEMBARAN

KOD EVIDENCE : B3D3E1 /

B4D3E1

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

BAB 4 (Teras) : Kerja Paip

EVIDENCE MURID

~ Susun langkah-langkah membersihkan perangkap P mengikut urutan. Langkah-langkah Urutan a) Buka plag buangan b) Keluarkan
~ Susun langkah-langkah membersihkan perangkap P
mengikut urutan.
Langkah-langkah
Urutan
a)
Buka plag buangan
b)
Keluarkan endapan menggunakan dawai
kasar melalui lubang buangan .
Membuat penyenggaraan perangkap P.
e)
c)
Letakkan baldi di bawah plag buangan
perangkap.
d)
Pasang semula plag buangan
Alirkan air dari sink untuk menolak sisa
endapan yang tertinggal.
EVIDENCE MURID ~ Susun langkah-langkah membersihkan perangkap P mengikut urutan. Langkah-langkah Urutan a) Buka plag buangan
PENTAKSIR TARIKH AN
PENTAKSIR
TARIKH
AN
EVIDENCE MURID ~ Susun langkah-langkah membersihkan perangkap P mengikut urutan. Langkah-langkah Urutan a) Buka plag buangan
EVIDENCE MURID ~ Susun langkah-langkah membersihkan perangkap P mengikut urutan. Langkah-langkah Urutan a) Buka plag buangan
EVIDENCE MURID ~ Susun langkah-langkah membersihkan perangkap P mengikut urutan. Langkah-langkah Urutan a) Buka plag buangan

Dilaksanakan oleh,

Disahkan oleh,

.......................................................

...............................

.......................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah

LAPORAN AKTIVITI

TARIKH

 

KOD EVIDENCE

B3D3E1 / B4D3E1

Alatan :

Bahan :

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

LANGKAH KERJA

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Disediakan oleh

..................................................

(

)

Disahkan oleh

.....................................................

( PN. WOON SOOK WAN

)

LEMBARAN
LEMBARAN

KOD EVIDENCE : B1D5E1

BAB 5 (Teras) : Jahitan

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

 

EVIDENCE MURID

TARIKH

 

PENTAKSIRAN

Senaraikan tiga jenis mesin jahit.

 

1.

 
 

_________________________________

2.

 

_________________________________

3.

 

_________________________________

   

Dilaksanakan oleh,

.......................................................

Disahkan oleh,

...............................

.......................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN
LEMBARAN

KOD EVIDENCE :

B2D5E1

BAB 5 (Teras) : Jahitan

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURID

Terangkan fungsi enam bahagian mesin jahit. Bahagian Fungsi mesin
Terangkan fungsi enam bahagian mesin jahit.
Bahagian
Fungsi
mesin
1) jahit Benang 2) Roda imbang 3) Pelar Tiang 4) as mata jahitan Pene kan Jahitan
1)
jahit
Benang
2)
Roda
imbang
3)
Pelar
Tiang
4)
as mata
jahitan
Pene
kan Jahitan
5)
Gigi
Penolak
PENTAKSIRAN TARIKH
PENTAKSIRAN
TARIKH
EVIDENCE MURID Terangkan fungsi enam bahagian mesin jahit. Bahagian Fungsi mesin 1) jahit Benang 2) Roda
EVIDENCE MURID Terangkan fungsi enam bahagian mesin jahit. Bahagian Fungsi mesin 1) jahit Benang 2) Roda
EVIDENCE MURID Terangkan fungsi enam bahagian mesin jahit. Bahagian Fungsi mesin 1) jahit Benang 2) Roda

6)

Peme

 

gang

Jarum

6) Peme gang Jarum

Dilaksanakan oleh,

.......................................................

Disahkan oleh,

...............................

.......................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

KOD EVIDENCE:

B3D4E1 / B3D5E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALI

Nama Murid

:

……………………

......

……….

Tingkatan

: ………………

.........

Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.

 

KOD

     

BAND

EVIDENCE

PENERANGAN EVIDENCE

TARIKH

** CATATAN

   

Menjahit kertas tanpa benang

   

3

B3D4E1

pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung.

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.

 

Dilaksanakan oleh,

 

Disahkan oleh,

..........................................

.........................................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Perhatian:

Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.

LEMBARAN
LEMBARAN

KOD EVIDENCE : B3D4E1

BAB 5 (Teras) : Jahitan

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURID

TARIKH

PENTAKSIR

AN

Menjahit kertas tanpa benang pada garisan lurus, berpenjuru dan melengkung.

 

Hasil Jahitan :

 
 

1) Guntingkan helaian ini untuk latihan menjahit tanpa benang.

tampal hasil terbaik di m/s 19.

2) menjahit tanpa benang ikut corak ( 2 kali percubaan)

3)

1) Guntingkan helaian ini untuk latihan menjahit tanpa benang. tampal hasil terbaik di m/s 19. 2)

Dilaksanakan oleh,

.......................................................

.......................

(

)

)

Disahkan oleh,

...............................

( PN. WOON SOOK WAN

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah

Nama : ____________________________________ ( ) Amali : Menjahit kertas tanpa benang Nama : ____________________________________ ( )
Nama :
____________________________________
(
)
Amali : Menjahit kertas tanpa benang
Nama :
____________________________________
(
)
Amali : Menjahit kertas tanpa benang
1) Guntingkan helaian ini untuk latihan menjahit tanpa benang. tampal hasil terbaik di m/s 19. 2)
1) Guntingkan helaian ini untuk latihan menjahit tanpa benang. tampal hasil terbaik di m/s 19. 2)

21

LAPORAN AKTIVITI

TARIKH

 

KOD EVIDENCE

B3D4E1

Alatan :

Bahan :

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

LANGKAH KERJA

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Disediakan oleh

Disahkan oleh

..................................................

(

)

.....................................................

( PN. WOON SOOK WAN

)

LEMBARAN
LEMBARAN

KOD EVIDENCE : B1D6E1

BAB 6 (Teras) : Tanaman Hiasan

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

 

EVIDENCE MURID

TARIKH

 

PENTAKSIRAN

Senaraikan dua jenis keratan batang.

 

a.

 
 

_____________________________________

b.

 

_____________________________________

   

Dilaksanakan oleh,

.......................................................

Disahkan oleh,

...............................

.......................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

LEMBARAN
LEMBARAN

KOD EVIDENCE :

B2D6E1

BAB 6 (Teras) : Tanaman Hiasan

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

EVIDENCE MURID

TARIKH

PENTAKSIRAN

Terangkan nisbah campuran medium semaian.

   

Tanah Loam

 

Bahan Organik

Pasir Sungai

Terangkan nisbah campuran medium semaian. Tanah Loam Bahan Organik Pasir Sungai : :
Terangkan nisbah campuran medium semaian. Tanah Loam Bahan Organik Pasir Sungai : :
Terangkan nisbah campuran medium semaian. Tanah Loam Bahan Organik Pasir Sungai : :
 
             

:

:

 
 

Dilaksanakan oleh,

.......................................................

Disahkan oleh,

...............................

.......................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah.

KOD EVIDENCE:

B3D5E1

BORANG SENARAI SEMAK AMALI

Nama Murid

:

……………………

......

……….

Tingkatan

: ………………

.........

Tandakan ( √ ) pada ruang catatan apabila murid telah memenuhi evidence yang ditaksir.

 

KOD

     

BAND

EVIDENCE

PENERANGAN EVIDENCE

TARIKH

** CATATAN

3

B3D5E1

Menyemai keratan batang dalam medium semaian.

   

** Tandakan pada band yang telah dicapai oleh murid.

 

Dilaksanakan oleh,

 

Disahkan oleh,

..........................................

.........................................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Perhatian:

Murid dikehendaki mengemukakan laporan aktiviti.

LEMBARAN
LEMBARAN

KOD EVIDENCE : B3D5E1

UJIAN BERTULIS / SECARA LISAN

BAB 6 (Teras) : Tanaman Hiasan

EVIDENCE MURID

~ Tuliskan langkah-langkah menyemai keratan batang yang betul mengikut urutan. Menyemai keratan batang dalam medium semaian.
~ Tuliskan langkah-langkah menyemai keratan batang yang betul
mengikut urutan.
Menyemai keratan batang dalam medium semaian.
PENTAKSIR TARIKH AN
PENTAKSIR
TARIKH
AN
EVIDENCE MURID ~ Tuliskan langkah-langkah menyemai keratan batang yang betul mengikut urutan. Menyemai keratan batang dalam
EVIDENCE MURID ~ Tuliskan langkah-langkah menyemai keratan batang yang betul mengikut urutan. Menyemai keratan batang dalam
Dilaksanakan oleh, ....................................................... Disahkan oleh, ............................... ....................... ( ) ( PN. WOON SOOK WAN ) Semua
Dilaksanakan oleh, ....................................................... Disahkan oleh, ............................... ....................... ( ) ( PN. WOON SOOK WAN ) Semua
Dilaksanakan oleh, ....................................................... Disahkan oleh, ............................... ....................... ( ) ( PN. WOON SOOK WAN ) Semua
Dilaksanakan oleh, ....................................................... Disahkan oleh, ............................... ....................... ( ) ( PN. WOON SOOK WAN ) Semua

Dilaksanakan oleh,

.......................................................

Disahkan oleh,

...............................

.......................

(

)

( PN. WOON SOOK WAN

)

Semua maklumat mesti dilengkapkan oleh murid kecuali pengesahan oleh pentaksir sekolah

LAPORAN AKTIVITI

TARIKH

 

KOD EVIDENCE

B3D5E1

Alatan :

Bahan :

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

..................................................................

LANGKAH KERJA

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

......................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Disediakan oleh

..................................................

(

)

Disahkan oleh

.....................................................

( PN. WOON SOOK WAN

)