You are on page 1of 18

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment penej wersji pod tytuem: "Akupresura w praktyce" Aby przeczyta informacje o penej

wersji, kliknij tutaj

Darmowa publikacja dostarczona przez ZloteMysli.pl


Niniejsza publikacja moe by kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wycznie w formie dostarczonej przez Wydawc. Zabronione s jakiekolwiek zmiany w zawartoci publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania si jej odsprzeday, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Zote Myli.

Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 5.04.2007 Tytu: Akupresura w praktyce (fragment utworu) Autor: Danuta Popowicz

Projekt okadki: Marzena Osuchowicz Korekta: Sylwia Fortuna Skad: Anna Grabka

Internetowe Wydawnictwo Zote Myli Sp. z o. o. ul. Daszyskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www.ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl

Wszelkie prawa zastrzeone. All rights reserved.

SPIS TRECI
1. WSTP..................................................................................5 2. METODY REFLEKSOTERAPII.........................................................7 Akupunktura............................................................................7 Przyeganie (moksa)...................................................................8 Elektropunktura........................................................................8 Laseropunktura.........................................................................9 Baki lecznicze.........................................................................9 3. KRTKA TEORIA MEDYCYNY CHISKIEJ.........................................11 4. MEDYCYNA A AKUPRESURA........................................................22 5. WSKAZANIA I PRZECIWWSKAZANIA DO ZABIEGW AKUPRESURY...........23 6. JAK ODNALE PUNKT?............................................................24 7. TECHNIKA ZABIEGU.................................................................27 8. NAJWANIEJSZE PUNKTY AKUPRESURY........................................30 9. ZESTAWY PUNKTW DLA POSZCZEGLNYCH DOLEGLIWOCI I CHORB. .36 9.1. Dolegliwoci blowe............................................................36 9.1.1. Bl gowy...................................................................36 9.1.2. Bl karku...................................................................37 9.1.3. Bl krgosupa w odcinku piersiowym.................................38 9.1.4. Bl krgosupa w odcinku ldwiowym................................39 9.1.5. Bl stawu barkowego.....................................................40 9.1.6. Bl okcia (okie tenisisty)..............................................41 9.1.7. Bl stawu biodrowego....................................................42 9.1.8. Bl stawu kolanowego....................................................43 9.1.9. Bl stawu skokowego.....................................................44 9.2. Choroby ukadu krenia......................................................45 9.2.1. Nadcinienie...............................................................45 9.2.2. Niedocinienie.............................................................46 9.2.3. Dusznica bolesna (choroba wiecowa).................................47 9.2.4. Niepokj w okolicy serca................................................48 9.3. Choroby ukadu oddechowego................................................49 9.3.1. Kaszel.......................................................................49 9.3.2. Zapalenie oskrzeli........................................................50 9.3.3. Astma oskrzelowa.........................................................51 9.3.4. Zapalenie puc.............................................................52 9.4. Choroby ukadu trawiennego..................................................53 9.4.1. Choroba wrzodowa odka i dwunastnicy............................53 9.4.2. Nieyt odka.............................................................54 9.4.3. Nadkwasota................................................................55 9.4.4. Nudnoci i wymioty.......................................................56 9.4.5. Kolka jelitowa.............................................................57 9.4.6. Zaparcie stolca............................................................58 9.4.7. Biegunka...................................................................58 9.5. Choroby wtroby i pcherzyka ciowego.................................59 9.5.1. Kolka wtrobowa..........................................................59 9.5.2. Zapalenie woreczka ciowego........................................60 9.5.3. Zapalenie wtroby........................................................61 9.6. Choroby ukadu nerwowego...................................................62 9.6.1. Zaburzenia czynnoci koczyn dolnych w stwardnieniu rozsianym........................................................62

9.6.2. Zaburzenia czynnoci koczyn grnych w stwardnieniu rozsianym........................................................63 9.6.3. Zapalenie korzeni ldwiowo krzyowych...........................64 9.6.4. Nerwobl nerwu trjdzielnego..........................................65 9.6.5. Nerwobl midzyebrowy...............................................66 9.6.6. Nerwobl splotu barkowego.............................................67 9.7. Choroby ukadu moczowego..................................................68 9.7.1. Zapalenie nerek...........................................................68 9.7.2. Kolka nerkowa.............................................................69 9.7.3. Zapalenie pcherza moczowego........................................70 9.7.4. Moczenie nocne...........................................................71 9.7.5. Skpomocz.................................................................72 9.8. Choroby gruczow wydzielania wewntrznego............................73 9.8.1. Nadczynno tarczycy....................................................73 9.8.2. Niedoczynno tarczycy..................................................74 9.8.3. Cukrzyca...................................................................75 9.9. Choroby laryngologiczne.......................................................76 9.9.1. Zapalenie ucha rodkowego.............................................76 9.9.2. Choroba Menierea........................................................77 9.9.3. Niedosuch.................................................................78 9.9.4. Nieyt nosa................................................................79 9.9.5. Zapalenie zatok...........................................................80 9.9.6. Krwawienie z nosa........................................................81 9.9.7. Zapalenie garda..........................................................82 9.9.8. Chrypka....................................................................83 9.10. Choroby stomatologiczne....................................................84 9.10.1. Bl zbw.................................................................84 9.10.2. Paradentoza..............................................................85 9.10.3. Zapalenie dzise........................................................86 9.10.4. Szczkocisk..............................................................87 9.11. Choroby oczu..................................................................88 9.11.1. Zapalenie nerwu wzrokowego.........................................88 9.11.2. Zapalenie spojwek.....................................................89 9.11.3. Jaskra.....................................................................90 9.11.4. Osabienie wzroku.......................................................91 9.12. Ginekologia i poonictwo...................................................92 9.12.1. Obfite miesiczkowanie................................................92 9.12.2. Nieregularne miesiczki................................................93 9.12.3. Zapalenie wewntrznych narzdw pciowych......................94 9.12.4. Menopauza...............................................................95 9.12.5. Niedostateczna laktacja................................................96 9.13. Inne choroby i objawy oglne...............................................97 9.13.1. Grypa......................................................................97 9.13.2. Bezsenno...............................................................98 9.13.3. Nadmierna potliwo....................................................99 9.13.4. Gorczka................................................................100 9.13.5. Utrata przytomnoci...................................................101 9.13.6. Nag nikotynowy......................................................102 9.13.7. Czkawka.................................................................103 9.13.8. Osabiona odporno organizmu.....................................104 10. LITERATURA......................................................................105

AKUPRESURA W PRAKTYCE darmowy fragment kliknij po wicej


Danuta Popowicz

str. 5

1. Wstp
Akupresura zwana inaczej bezigow akupunktur jest bezinwazyjn metod leczenia wielu dolegliwoci i chorb, stosowan od 5000 lat. Popularno akupresury stale wzrasta na caym wiecie ze wzgldu na jej atwo wykonania, praktycznie w kadych warunkach, brak skutkw ubocznych (pod warunkiem prawidowego jej wykonywania) oraz minimalne koszty leczenia. Akupresura nie wymaga stosowania specjalnego sprztu, mona wykonywa j w mieszkaniu, w pracy, w lesie i w ogrodzie. Mona j robi przez ubranie, jednak lepiej jak pacjent jest rozebrany. Akupresura to rodzaj masau polegajcy na uciskaniu i masowaniu tzw. punktw biologicznie aktywnych, ktre odznaczaj si szczeglnymi waciwociami. Te miejsca na skrze rni si od pozostaych waciwociami cieplnymi, biochemicznymi i elektrycznymi. Cech charakterystyczn niektrych punktw jest ich bolesno (czasami bardzo dua) przy ucisku, ktra zanika po zlikwidowaniu choroby. Odpowiedni masa punktw na skrze powoduje pobudzenie zakocze nerwowych znajdujcych si w tych miejscach. Powstae w ten sposb impulsy biegn drogami nerwowymi do orodkowego ukadu nerwowego, dochodzc do kory mzgowej i stamtd dalej drogami nerwowymi do chorego narzdu, co powoduje zmniejszenie blu i poprawienie jego czynnoci. Akupresur wykonujemy sami lub z pomoc drugiej osoby. Do masau wykorzystujemy opuszki palcw, ale mona rwnie stosowa do tego celu jaki bezpieczny przyrzd, np. gumk do mazania, ktra znajduje si
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Danuta Popowicz

AKUPRESURA W PRAKTYCE darmowy fragment kliknij po wicej


Danuta Popowicz

str. 6

na kocu niektrych owkw. Jest to metoda godna polecenia dla osb chorych jak i zdrowych w celach profilaktycznych. Mona j wykonywa zarwno u niemowlt, jaki u osb w podeszym wieku. W poniszym opracowaniu skupiam si gwnie nad praktycznym zastosowaniem akupresury, przedstawiajc zestawy punktw dla 70 dolegliwoci i chorb. Zostay tu podane jedynie niektre zasady medycyny chiskiej i oglne informacje, wystarczajce jednak do samodzielnego wykonywania akupresury. Do ksiki doczone s trzy plansze przedstawiajce rozmieszczenie punktw na ciele czowieka. Jako masaystka i biomasaystka polecam wszystkim dbajcym o swoje zdrowie, wyprbowanie tej naturalnej metody. Ju od wielu lat interesuj si naturalnymi metodami leczenia a zwaszcza akupresur. Czsto widziaam ju jej pozytywne skutki, ktre, co najwaniejsze, s osigane bez rodkw farmakologicznych. Oczywicie naley tu podkreli, e nie jest to metoda zastpujca konwencjonalne leczenie i nie powinna by jako taka traktowana. Nie jest to te panaceum na wszystkie choroby, jak uwaaj niektrzy terapeuci. Pragn jeszcze zauway, e przeczytanie tego opracowania nie daje niezbdnej wiedzy do samodzielnego ukadania zestaww punktw na dan dolegliwo, do takich umiejtnoci potrzebna jest duo wiksza wiedza, zarwno medyczna, jak i z zakresu medycyny chiskiej. Zdaj sobie spraw z tego, e nie wszystko zostao w tej ksice wystarczajco wyjanione, zwaszcza zasady medycyny chiskiej, ale jest to bardzo obszerna wiedza, ktrej opisanie w jednym opracowaniu jest niemoliwe. Jednak informacje tu zawarte, powinny wystarczy do samodzielnego stosowania akupresury.
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Danuta Popowicz

AKUPRESURA W PRAKTYCE darmowy fragment kliknij po wicej


Danuta Popowicz

str. 7

2. Metody refleksoterapii
Refleksoterapia to rne metody oddziaywania na punkty biologicznie aktywne, a pierwsze z nich zaczy pojawia si ju kilka tysicy lat temu. Od niepamitnych czasw czowiek stara si pozby blu wszelkimi moliwymi sposobami, rozciera i uciska obolae miejsce, a nawet korzysta z ognia do ogrzewania lub przyegania na przykad ran. Z czasem zacz zauwaa, e uciskanie konkretnych miejsc przynosi ulg i zacz te miejsca zapamitywa. Zacz usuwa bl tym, co mu wpado w rk, byy to pierwsze igy do akupunktury. Pocztkowo wykonane byy z kamienia, potem stosowano igy z koci i bambusa. Tak wanie powstaa akupunktura. Metoda ta sprawdzia si na przestrzeni wiekw i do dnia dzisiejszego nie stracia swojego znaczenia w leczeniu. Nie kady (dzieci, osoby starsze) dobrze znosi zabiegi akupunktury i wtedy wykorzystuje si inne metody stymulacji punktw, takie jak akupresura, przyeganie (moksa), elektropunktura, laseropunktura czy baki. Poniewa o akupresurze pisz w innym miejscu tu zajm si krtkim wyjanieniem pozostaych metod.

Akupunktura
Polega ona na stymulowaniu okrelonych punktw przy pomocy igie wykonanych ze stali, zota lub srebra. Te zazwyczaj bardzo cienkie igy wprowadza si na rn gboko (od kilku milimetrw do kilku
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Danuta Popowicz

AKUPRESURA W PRAKTYCE darmowy fragment kliknij po wicej


Danuta Popowicz

str. 8

centymetrw) i pozostawia na jaki czas. Czasami podczas zabiegu, lekarz wykonuje nimi niewielkie manipulacje np. obraca je lub wprowadza w wibracje. Akupunktura jest w zasadzie zabiegiem bezbolesnym, czasami moe pojawi si jaki lokalny bl. Wane jest, aby taki zabieg wykonywa odpowiednio przeszkolony lekarz.

Przyeganie (moksa)
Technika ta polega na dziaaniu na chiskie punkty ciepem. Do przeprowadzenia takiego zabiegu wykorzystuje si specjalne stoki lub cygara wykonane z chiskiej odmiany piounu. Najpewniejsz i najwygodniejsz metod ogrzewania jest uywanie cygara, ktre trzymajc w doni przyblia si do okrelonego punktu, wykonujc przy tym ruchy wahadowe lub okrne. Rozarzony koniec cygara przyblia si i oddala od skry tak, aby pacjent czu przyjemne ciepo. Wskazania do leczenia moks s podobne jak w przypadku akupunktury, cho najczciej wykonuje si je w przypadku chorb wywoanych zimnem, chorb przewlekych i w stanach duego osabienia.

Elektropunktura
W tej technice na punkty oddziaywuje si prdem w sposb bezporedni lub poprzez ig. Jest to metoda, ktra w ostatnich latach szeroko si rozpowszechnia. W tym przypadku bodcem stymulujcym punkt jest prd o rnym nateniu i czstotliwoci. Do rozwoju elektropunktury przyczyni si rozwj elektroniki, ktry umoliwi budow specjalnych aparatw, zarwno do stymulowania punktw jak i do ich precyzyjnego odnajdywania. W Polsce rwnie produkowane s takie urzdzenia, najczciej pod nazw automeridianu czy autopunktera.
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Danuta Popowicz

AKUPRESURA W PRAKTYCE darmowy fragment kliknij po wicej


Danuta Popowicz

str. 9

Elektropunktura jest wykorzystywana w lecznictwie przede wszystkim do walki z blem cho mona jej te uywa do leczenia innych dolegliwoci. Ma ona jednak troch wicej przeciwwskaza i jest przez niektre osoby gorzej znoszona ni akupresura.

Laseropunktura
W laseropunkturze ig do akupunktury zastpuje si wizk promieni wietlnych, emitowan przez laser maej mocy. Metoda ta stosowana jest od niedawna, jednak zyskuje coraz wicej zwolennikw. Wskazania do leczenia t metod s w zasadzie takie same jak w przypadku akupunktury, gwna rnica polega na bezinwazyjnoci takiego zabiegu, co w przypadku szerzcych si zakae ma do due znaczenie.

Baki lecznicze
To bardzo stara i prosta metoda, znana ju w staroytnoci. Polega ona na wytwarzaniu podcinienia, podczas sscego dziaania baki. Powoduje to w efekcie pkanie naczy wosowatych i dranienie znajdujcych si w tym miejscu receptorw. Powstae te podczas zabiegu na krwawe, zasadzie rdskrne wybroczyny, dziaaj leczniczo

autohemoterapii. W zabiegach wykorzystuje si rnego rodzaju baki. S to baki szklane stawiane na gorco przy wykorzystaniu pomienia do rozrzedzenia powietrza w jej wntrzu lub stawiane na zimno. Tak stawiane baki maj specjaln pompk prniow, ktra wysysa z jej wntrza powietrze. S te baki gumowe. Do ciekawych rozwiza zaliczy trzeba chiskie baki zwane igami piciu ywiow HACI. Przypominaj one gumow bak z kapturkiem.
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Danuta Popowicz

AKUPRESURA W PRAKTYCE darmowy fragment kliknij po wicej


Danuta Popowicz

str. 10

Ta

baka

to

po

prostu

pompka

wytwarzajca

podcinienie,

a w plastikowym kapturku mieci si posrebrzana iga z zakoczeniem wykonanym z trwale namagnesowanego stopu. Wane jest, e po przyoeniu baki do punktu, iga znajdujca si w rodku nie powoduje urazu skry (nie przekuwa jej). Baki HACI s namagnesowane odpowiednio N i S. Nakada si je wedug pewnych schematw: albo namagnesowane w ten sam sposb albo naprzemiennie. Igie nie naley umieszcza w miejscach opuchnitych, owrzodziaych i okolicy ylakw. Naley zachowa bardzo du ostrono lub cakowicie zaniecha stawiania tych baniek w ciy, podczas miesiczki, u pacjentw z rozrusznikiem serca, chorych na hemofili, maopytkowo, cukrzyc czy powane choroby serca. Igy HACI nakadamy na okoo 15 minut, aby powtrzy zabieg, naley zrobi minimum 10 minut przerwy. Leczenie wymaga 1 - 2 zabiegw dziennie i trwa okoo 10 dni. Czasem wymaga powtrzenia po 1 2 dniach przerwy. W przypadku chorb przewlekych, leczenie wymaga nawet kilkunastu zabiegw.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Danuta Popowicz

AKUPRESURA W PRAKTYCE darmowy fragment kliknij po wicej


Danuta Popowicz

str. 11

4. Medycyna a akupresura
Powyej zostay opisane najwaniejsze reguy medycyny chiskiej, ktrymi naley si kierowa przy stosowaniu akupresury. Wedug medycyny akademickiej, dziaanie akupresury opiera si na istnieniu ustalonych powiza pomidzy skr, aparatem ruchu, obwodowym ukadem nerwowym i naczyniowym z jednej strony a narzdami wewntrznymi z drugiej strony. Zasada ta zwana teori odruchw narzdowo skrnych i skrno narzdowych jest dzisiaj najbardziej popularna. Wedug tej teorii podczas masau biologicznie aktywnych punktw, wywouje si trzy rodzaje reakcji w naszym organizmie: reakcj miejscow, reakcj segmentarn i reakcj ogln. Stymulujc odpowiednie punkty na skrze, wywouje si impulsy, ktre na drodze odruchowej powoduj lepsze ukrwienie narzdu, a co za tym idzie lepsze odywienie i natlenienie odpowiedniego narzdu. Istnieje rwnie teoria mwica o wytwarzaniu podczas stymulacji punktu endorfin, co moe tumaczy du skuteczno przeciwblowego dziaania akupresury. Wany rwnie jest fakt potwierdzania przez nauk wspczesn, istnienia biologicznie aktywnych punktw. Stwierdzono, e miejsca, w ktrych zlokalizowane s punkty chiskie, charakteryzuj si zmniejszon opornoci elektryczn w porwnaniu do miejsc ssiednich. Waciwoci te zostay wykorzystane do skonstruowania detektorw punktw akupunktury, ktre nie tylko pomagaj zlokalizowa je, ale rwnie s wykorzystywane do ich stymulacji. Wszystkie wspczesne, akademickie teorie nie tumacz jednak w peni zasad dziaania akupunktury i akupresury, dlatego terapeuci dobierajc punkty, czsto chtnie posuguj si tradycyjnymi zasadami chiskimi.
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Danuta Popowicz

AKUPRESURA W PRAKTYCE darmowy fragment kliknij po wicej


Danuta Popowicz

str. 12

6. Jak odnale punkt?


Warunkiem prawidowego wykonania zabiegu, jest waciwe

zlokalizowanie punktu. S dwie podstawowe metody lokalizacji:

lokalizacja wedug miejsc anatomicznych ciaa (metoda dokadna ale wymagajca znajomoci podstaw anatomii) lokalizacja punktw przy pomocy tak zwanego proporcjonalnego cuna.

Do korzystania z drugiej metody trzeba przede wszystkim zapozna si z jednostk opracowan przez Chiczykw, zwan cunem. Jest to jednostka pomiarowa indywidualna dla kadego czowieka. 1 cun odpowiada szerokoci kciuka, 2 palce (wskazujcy i rodkowy) odpowiadaj 1,5 cuna a cztery palce zczone razem to 3 cuny.

Poniewa szeroko palca moe ulec zmianie np. pod wpywem cikiej pracy fizycznej, warto korzysta z pewnych staych proporcji uatwiajcych wyszukanie punktu. Wiedzc na przykad, e odlego od przedniej do tylnej linii wosw wynosi 12 cunw atwo moemy przy uyciu elastycznej miarki (kawaek szerokiej gumy z zaznaczon podziak) znale punkt, ktry ley 3 cuny od przedniej linii wosw.
Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Danuta Popowicz

AKUPRESURA W PRAKTYCE darmowy fragment kliknij po wicej


Danuta Popowicz

str. 13

Poniszy rysunek i tabela przedstawiaj odlegoci dla poszczeglnych czci ciaa.

Cz ciaa gowa i szyja

Topografia anatomiczna od punktu Yintang do przedniej linii wosw odlego midzy ktami wosw od przedniej do tylnej linii wosw

Odlego w cun 3 9 12

Uwagi niezalenie od wysokoci czoa

od punktu Yintang do wyrostka kolczystego C-7

18

ten pomiar jest pomocny gdy nie mona ustali linii wosw (w przypadku ysych) stosuje si u dorosych i u dzieci u kobiet midzy liniami rodkowoobojczykowymi

od tylnej linii wosw do wyrostka kolczystego C-7 klatka piersiowa i brzuch odlego midzy brodawkami sutkowymi

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Danuta Popowicz

AKUPRESURA W PRAKTYCE darmowy fragment kliknij po wicej


Danuta Popowicz

str. 14

odlego od wcicia szyjnego do podstawy wyrostka mieczykowatego

punkty na klatce piersiowej (z przodu i tyu) lokalizuje si najczciej poprzez liczenie eber, przestrzeni midzyebrowych i wyrostkw kolczystych krgw

od przedniego fadu pachowego do koca XI ebra (w linii pachowej przedniej) Od koca XI ebra do krtarza wielkiego od podstawy wyrostka mieczykowatego do rodka ppka od rodka ppka do grnego brzegu spojenia onowego od krawdzi przykrgowej opatki do linii rodkowej tylnej czci ciaa koczyna grna od przedniego fadu pachowego do zgicia okciowego od zgicia okciowego do poprzecznego zgicia nadgarstka od poprzecznego zgicia nadgarstka do koca III palca koczyna dolna od grnego brzegu spojenia onowego do grnego brzegu rzepki od grnego brzegu krtarza wielkiego do szpary stawu kolanowego od szpary stawu kolanowego do rodka kostki zewntrznej od dolnego brzegu kykcia rodkowego koci piszczelowej do rodka kostki wewntrznej od rodka kostki wewntrznej do podeszwy od rodka fadu poladkowego do rodka poprzecznego zgicia podkolanowego

12 9 8 5 3 9 5 4 18 20 16

13

3 14

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Danuta Popowicz

AKUPRESURA W PRAKTYCE darmowy fragment kliknij po wicej


Danuta Popowicz

str. 15

O prawidowym odnalezieniu punktu wiadczy moe jego specyficzna wraliwo na ucisk, wiksza ni w jego okolicach oraz wyczucie niewielkiego zagbienia, niewidocznego goym okiem, ale wyczuwalnego przy lekkim ucisku.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Danuta Popowicz

AKUPRESURA W PRAKTYCE darmowy fragment kliknij po wicej


Danuta Popowicz

str. 16

9. Zestawy punktw dla poszczeglnych dolegliwoci i chorb


9.1. Dolegliwoci blowe
9.1.1. Bl gowy
W20 ley poniej koci potylicznej, w zagbieniu pomidzy miniem mostkowo-sutkowo-obojczykowym i czworobocznym.

EX3 - ley dokadnie porodku midzy brwiami.

GRT20 ley 7 cunw powyej tylnej linii owosienia i 5 cunw do tyu od przedniej linii wosw; na rodku linii czcej wierzchoki uszu. JG4 ley w poowie 2-giej koci rdrcza po stronie promieniowej, w najwyszym punkcie uwypuklenia, ktre tworzy si przy przywiedzionym kciuku do palca wskazujcego. O6 - punkt ley 2 cuny powyej fadu zgicia stawu nadgarstka, pomidzy cignami minia zginacza promieniowego nadgarstka i minia doniowego dugiego.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Danuta Popowicz

AKUPRESURA W PRAKTYCE darmowy fragment kliknij po wicej


Danuta Popowicz

str. 17

9.1.2. Bl karku
JG4 ley w poowie 2-giej koci rdrcza po stronie promieniowej, w najwyszym punkcie uwypuklenia, ktre tworzy si przy przywiedzionym kciuku do palca wskazujcego. PO5 - punkt umiejscowiony na grzbietowej powierzchni przedramienia, 2 cuny powyej punktu PO4. GRT14 ley tu poniej wyrostka 7-go krgu szyjnego, wyczujemy go najlepiej, jeeli pochylimy gow, wtedy wyrostek ten wystaje znaczniej od pozostaych.

PM11 punkt umiejscowiony na dolnej powierzchni karku, na wysokoci dolnego brzegu wyrostka kolczystego I krgu piersiowego, 1,5 cuna w bok od linii rodkowej. PO15 punkt umiejscowiony w poowie linii czcej wyrostek barkowy i wyrostek kolczysty VII krgu szyjnego. JC15 - punkt umiejscowiony na karku na wysokoci wyrostka kolczystego VII krgu szyjnego, w odlegoci 2 cunw od linii rodkowej.

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Danuta Popowicz

AKUPRESURA W PRAKTYCE darmowy fragment kliknij po wicej


Danuta Popowicz

str. 18

Jak skorzysta z wiedzy zawartej w penej wersji ebooka?


Niniejszy ebook to jedynie fragment penej publikacji pod tytuem Akupresura w praktyce. Dziki tej publikacji moesz w naturalny i niezwykle tani sposb wesprze medycyn konwencjonaln, za pomoc znanej od wiekw akupresury. Wicej informacji znajdziesz na stronie:

http://akupresura.zlotemysli.pl
Kadego z nas prdzej czy pniej zaczynaj trapi jakie dolegliwoci. Walczymy z nimi przy pomocy rodkw farmakologicznych, ktre maj wiele dziaa ubocznych. Czasami jednak mona im zapobiec, lub jeli ju si pojawiy, zmniejszy je, stosujc bardziej naturalne metody. Dlatego warto nasz domow apteczk wyposay rwnie w taki poradnik, jakim jest "Akupresura w praktyce" - Irena, pielgniarka z 20-letnim staem

Jak skutecznie pozby si uciliwych dolegliwoci i wspomc konwencjonalne leczenie wielu chorb?

Copyright by Wydawnictwo Zote Myli & Danuta Popowicz