You are on page 1of 2

LATIHAN MT 01/D6

1. Tulis angka bagi lima puluh ribu tujuh.

14. 1 835 689 + 97 =

2. Nyatakan nilai digit bagi 6 dalam nombor


65 030.

15. 9.6 3.74 + 86.2 =

16. 5.4 + 78.69 =


3. Tulis angka bagi lapan puluh tiga ribu
sembilan puluh.
17. 25.3 6.98 + 6.7 =
4. Tulis 403.25 dalam perkataan.
18. 8 149 + 289 356 =
5. 47 382 - Apakah nilai tempat bagi digit
3 pada

19. 9 812 3 708 =

nombor di sebelah ?

6. Nyatakan nilai tempat bagi digit 3 dalam


nombor 732 408.

20. 56 3.87 =

21. 22 minit 15 saat 8 minit 42 saat =


7. Bundarkan 48 647 kepada ribu yang
terdekat.
22. 4 tahun 7 bulan + 5 tahun 8 bulan =
8. Bundarkan 9.261 kepada persepuluh
yang terdekat.

9. 4 900 + 897 1 305 =

10. 5.81 + 28.6 =

11. RM 14 + 75 sen + RM 2.50 =

12. 84 307 945 1 826 =

13. RM 90 365 sen =

23. 0.756 7 =

24. 3.05 kg 12 = ________ kg

25. 504

396

26. 406 37 =

12 =

27. 3.27 10 =

28. 462 2 6 =

29. ( 253 + 83 ) 14 =

30. 27 2.08 =

31. 378 ml 5 = _______ ml

32. Hitung 85 sen 24. Beri jawapan, dalam RM.

33. 385 sen 7 = ____. Beri jawapan, dalam RM.

34. 605 437 19 =

35. Tukar 83% kepada nombor perpuluhan.

36. 9.20 p.m. - Tulis waktu di sebelah dalam


sistem 24 jam.

37. Tukarkan 7

kepada nombor perpuluhan.

38. Tukarkan 4.09 kepada nombor perpuluhan.


39. Tukar 16% kepada pecahan.
40.
Tulis pecahan yang mewakili bahagian berlorek
daripada rajah di atas.