You are on page 1of 18

Ianuarie

Dum

Lun

Ziua 10 ore, Noaptea 14 ore


Luna Nou: vat XI |
5: 11: 19: 27:
Mar

Mie

Joi

Vin

Sm

19 Tevet

16:43-17:03

10

11

16:50-17:01
- 29 Tevet -

17:03-17:13

12
17:01-17:21

Ro Code vat

(ajun primvar)

13
20

14
21

15
22

16
23

17
24

18

19

16:59-17:20

17:20-17:30

25

26

17:09-17:30

Ajun / Erev
Tu b'vat

27

28

29

30

Geo Pos. Arad, Romnia (for eve. / pt. ajun)


Lat. degr.: 46, Lat. min:16; Lat. direct : Nord;
Long. degr.: 21, Long. min: 29; Long. direct: Est;
T-Zone: GMT+2; DST=EU ; plus 10 min/spt. pt. Havdalah
Arad WGS84: 46 10 36 N, 21 18 4 E

17:30-17:40

15 Tu bvat

(Nou an pt. Pomi)

31
2013/5774/5989

Ziua 11 ore, Noaptea 13 ore


Lun Nou: Adar XII |
Evenimente: Estera; Purim;

Februarie

3: 10:17: 25:
Dum

Lun

Mar

Mie

Joi

Purim: 14 Adar (Februarie 24) Loz /Lot nu un feasival,ci comemore


Februarie 24: Moartea fiilor lui Haman; Estera 3:6-7; 4:3,16; 5:1; 9:20-32;
Februarie 25: Comemorarea Exodului Persan; Estera 10:3(-13)*;
*
see translations of Septuagint and Peshitta for the end of Esther Book;

10

11

Ro Code Adar

Ajun Adar

5
12

6
13

7
14

Vin

Sm

17:19-17:40

17:40-17:50

17:30-17:50

17:50-18:00

15

16

17:40-18:01

18:01-18:11
6 Adar

postul de pati

17

18

19
Estera 4:16
Matei 6:17

Purim
Estera 9:32

uan Purim
* zi festiv *

14 Adar
18:04-18:25

15 Adar
06:39:10 100%

22

23

Postul Esterei
Taanit Ehter

(dezlegare pt.
cine continu
diet pn la
Pati /fast ->
unbond for who
continnue diet
untill Passover)

dezlegare pt.
post (parial pt.
cine continu)

11 Adar

17:50-18:10

17:51-18:11

18:11-18:21

pregtire post

ajun /post n. I

post Est. z. I

post Est. z. II

post Est. z. III

26

27

28

13,14,15 Nisan <13,14,15 Adar

25

21

(Postul mutat din


Nisan - din cauza
Patilor i uneori din
Sabat i Purim, unii
postesc pn n
pregtire i ncep mai
repede pt. 3 nopi)

9 Adar

24

20

13 Adar

Ajun Purim
Estera 9:1

2013/5773

Ziua 12 ore, Noaptea 12 ore

Martie

Luna Nou: Nisan I |


Evenimente: Pati; Azimi;

4: 11: 19: 27:


Dum

Lun

Anul
5990
(5773)
3
10

Mar

Joi

H ag haMaot; Sptmna Azimelor 15-21 Nisan (26 Martie-1 Aprilie)


Levitic 23:5-8; Exod 12:15-20; 1 Corinteni 5:6-8; Fapte 12:3-4, 20:6
Adunri & Srbtori: 15 Nisan (26 Martie) i 21 Nisan (1 Aprilie)
Zile tradiionale: 22 Nisan (2 Aprilie)

11
(ajun var)

12

Ajun Aviv

17

Mie

6
13

7
14

1 Nisan

Erev Code haAviv


(luna nfrunzirii)

Ro Codaim

18

19

20
(Postul Miriamei)

21
Exodul 12:3
Mesia n Ierusalim
Alegerea mielului

10 Nisan

Echinopiu 15:02

- dezlegare post -

24

25

26

27

28

Duminica Floriilor
Banchet nti Nscui
Intrarea n Ierusalim
(tradiional prima zi
a sptmnii)

Ajun Azimi / Pesah

Azimi I

Azimi II

Azimi III

Ajun Mturare Aluat

( Exod 12:29 )
Duminica dup luna
plin (a nvierii)
- Ziua Primului Rod Mielul de Azimi
T. Levitic. 23: 9-16;
Ev. Ioan l:1-17;
Ziua I de Omer

Pirea lui Iahve


cf. Leviticul 23:5
Pasach a pasa
(Tanit Bchorim)
Noul Legmnt

Sm

18:02-18:21

18:21-18:31

18:12-19:31

19:31-18:41

15

16

18:22-19:41

19:41-19:51

Cap Lunilor
Ajun Florii
Ev .d. Ioan 12:1-18;
Psalm 118:25-26;

18:34-18:53

Vin

Patimile Domnului
Maot Pati

- 15 Nisan -

20:44:10 100%

12
18:50-19:00
Mare Smbt

miel zi II

- pregtire
sufleteasc pt. zilele
fr aluat -

29

30

Azimi IV

Azimi V

18:39-18:59

18:59-19:09
Smbta Mare

(la Mesia i s-a dat loc

Primul Rod Iudaic

Sefirat haOmer

11
18:31-18:50

- 17 Nisan 2:47:45 99%

de mormnt de ziua
pregtirii pt. abat
cf. Ev.d. Ioan 19:31-42
& Marcu 15:42-43)

cf. Leviticul 23:7;


Mesia n mormnt
Ev. d. Matei 26
- ora de var! -

(
Pate: 14 Nisan (Martie 25)
Levitic 23:5; Numeri 28:16-25; Deut. 16:1-8; Exod 12:1-27, 6:5-8, 13:3,14;
Luca 22:13-20; Ioan 1:29, 8:34, 13:1-16; 1 Corinteni 5:6-7;
Galateni 4:3-5:9; Efeseni 1:7; 1 Petru 1:18-19;

Yom h-Bikkur, Primul Rod: Levitic 23:9-17; 1 Cor. 15:20-23;

2013/5773/5990

Ziua 13 ore, Noaptea 11 ore


Luna Nou: Aiyar |
25: 18: 10: 3:

Aprilie
Dum

Lun

Mar

Mie

Joi

Vin

Sm

31

19:37-20:02

19:39-20:04

19:49-20:09

20:09-20:19

Azimi VII

Azimi VIII

19:35-19:42
Azimi VI
Mielul Primului
Omer (Snop)
Ziua Primului Rod

21 Nisan

22 Nisan

Ziua I de Omer

(fr munc /melaha)

(yom tov /de cheiere)

Ziua IV de Omer

10

Ziua Holocaustului
iom haoah

(iom haoah n
Israel)

ziua 8 de Omer

Toma: Ioan 20:26

28 Nisan, 5773

14

15

30 Nisan, 5773

16

17

26 Nisan
Postul lui Iosua (m)

11

12

13

Capul Lunii
Ro Code

19:58-20:18

20:18-20:28

19

20

20:08-21:27

20:27-20:37

1 Aiyar

18

ziua 15 de Omer

Ajun Aiyar

21

22

23

24

ziua 22 de Omer

Aiyar

28

29

30

Postul lui Samuel


Pe 28 Aiyar

25

26

27

20:17-20:37

20:37-20:47

ziua 29 de Omer

Duminica Floriilor
Ortodoxe
Intrarea n Ierusalim

2013/5773

Ziua 14 ore, Noaptea 10 ore


Luna Nou: Sivan III |
2: 10: 18: 25: 31:

Mai
Dum

Lun

Mie

Joi

Vin

Sm

ziua 29 de Omer

20:26-20:46

20:46-20:56

10

11

Mar

9
Ajun Sivan

ziua 36 de Omer

Postul lui Samuel

Duminica Sfintei
nvieri (Ortodox);
Ap. Fapte I, 1-8; Ev.
Ioan I, 1-17

12

avuot I
50-a zi /Omer

10 Sivan

30 Aiyar, 5773

28 Aiyar, 5773

13

ziua 43 de Omer

19

40-a zi /Omer

22

14

15

(abs. munc /
melaha)

ziua 46 de Omer

Erev Shavous Iudaic

- 6 Sivan Shavous Iudaic

21

22

16

26

27

20:35-20:55

20:55-21:05

17

18
Erev avot Israelit

23

avuot II
Ap. Fapte 2:1-11;

ziua 49 de Omer

20:40-21:10

21:04-21:14

24

25

Primele Roade
T. Levitic 23:15-21;

Cincizecimea

1 Sivan

20:51-21:11

28

29

30

21:12-21:22

31
2013/5773
20:59-21:19

Ziua 15 ore, Noaptea 9 ore


Luna Nou: Tmuz IV |
8: 16: 23: 30:

Iunie
Dum

Lun

Mar

Mie

Joi

Vin

Sm

1
21:18-21:28

2
9

3
10

4
11

5
12

21:04-21:24

Erev Tmuz
21:24-21:34

14

15

21:09-21:29

21:28-21:38

20

21

22

Solstiiu 5:04

(Zile Snziene)
21:11-21:31

21:31-21:41

27

28

29

21:12-21:32

21:31-21:41

6
13

Ro Code
Tmuz
21:06-21:26

16
23

Cincizecimea
Ortodox
Ap. Fapte II, 1-11;
Ev. Ioan VII, 3753; VIII, 12

17
24
om Tmuz

18

19

25

26

Ziua sprturii n zid

Vielul de aur
spart

Ieremia 52:5-9;

Erev 17 Tmuz

om Tmuz

Post pt. Templu

Moise Sparge Tablele


16 Tmuz

15 Tmuz

30

2013/5773

Ziua 14 ore, Noaptea 10 ore


Luna Nou: Av V |
8: 16: 22: 29:

Iulie
Dum

Lun

Mar

Mie

Joi

Vin

Sm

21:11-21:31

21:29-21:39

12

13

21:07-21:27

21:26-21:36

19

20

21:12-21:32

21:31-21:41

26

27

20:55-21:05

21:13-21:23

Ajun Ro Code
Yahrzeit Aaron
29 Tmuz, 5773

1 Av

14

10

11

21:04-20:15

15

16

Erev Tia b'Av

Tia b'Av
9 Av, 3830

21

22

14 Av, 5773

28

29

23
30

17

18

10 Av, 3830
Iulian: 5 Aug., 70 e.n

24
31

25

24 Av, 5773

2013/5773

Ziua 13 ore, Noaptea 11 ore

Luna Nou: Elul VI |


7: 14: 21: 28:

August
Dum

4
11

Lun

Mar

Mie

pregtire pt. post


20:23-20:39
hebon haNefe

Ajun Elul
30 Av
(40 zile de pocin)

Moise ascende
pe munte

12

13

14

7
1 Elul

Joi

Vin

Sm

20:46-20:56

21:04-21:14

10

20:37-20:47

20:54-21:04

16

17

20:25-20:35

20:54-21:04

8
15

18

19

20

21

22

23

24

Hag Iehua I

Hag Iehua II

Hag Iehua III

Hag Iehua IV

Hag Iehua V

Hag Iehua VI

Hag Iehua VII

19:57-20:12

Echinopiu
20:44

20:13-20:23

20:31-21:41

28

29

30

31

Festivalul Izbvirii

12 Elul 3544
Citire Ep. 3 Maccabei

(19 Aug. 217 .e.n.)

25

26

Hag Ie ua VIII

27

2013/5773

Ziua 12 ore, Noaptea 12 ore


Luna Nou: Tiri VII |
5: 12: 19: 27:

Septembrie
Dum

Lun

Mar

Mie

Joi

Vin

Sm

8
15
22

9
16
23

10
17
24

(ajun toamn)
Ziua Rsuflrii

Ro hana

18:51-19:01
apte Trompete

Anul Nou z.I

11

07:21:12 1%
Ro hana

18:47-18:57

19:04-19:14

1 Tiri, 5773

Anul Nou z.II


2 Tiri, 5773

3 Tiri, 5773

12

13

14

Ajun Ziua Ispirii

18:34-18:44
9 Tiri

18:51-19:01

Yom hKippurim

18

19

20

21

Sucot II

14 Tiri

Ajun Sucot

Sucot I

15 Tiri

23:27:40 100%

Zaharia 14:16-17

16 Tiri
18:20-18:30

17 Tiri
18:37-18:47

25

26

27

28

Sucot VII

Sucot VII

Sucot IV

Sucot V

Sucot VI

Hoan Rabba

18 Tiri

19 Tiri

20 Tiri

'mini Aere

18:10-18:20

18:27-18:37

18:06-18:16

Anul Nou Agricol: 1 Tiri ori Ziua Rsuflrii , (Yom


Truah [Ziua ofarelor: Tromboanelor]); ( Ro
haana |Capul Anului);
Srbtori & Adunri: 1 Tiri (5 Sept.) Venirea Fiului Omului;
Levitic 23:23-25; Numeri 29:1-6; 1 Tesaloniceni 4:13-18;
1 Corinteni 15:50-55; Apocalipsa 11:15:19;

(Septembrie 19-26)

29
20:11

30

imciat Tora
24 Tiri
Ziua Ispirii: 25-26 Tiri (Septembrie 26)

,Yom hKippurim - Ziua Ispirii;


Levitic 16; 23:26-32; Numeri 29:7-11; Evrei 10:1-10;
Srbtori i Adunri: 9-10 Tiri (13 Septembrie) odihn tot.
Ziua cnd Marele Preot mijlocete ungnd cu sngele Mielului.

2013/5774

Poria bReit
18:23-18:33
23 Tiri

Srbtoarea Corturilor: 15-23 Tiri

- ,HghSuckoth [Sucot];
, Hoan Rabbah: Osana Mare
Levitic 23:33-43; Numeri 29:12-40; Deuteronom
16:13-17; Neemia 8; Zaharia 14; Ioan 1:14;
Srbtori & Adunri: 15 Tiri (19 Septembrie)
i 22 Tiri (28 Septembrie);

Ziua 11 ore, Noaptea 13 ore


Luna Nou: MarH evan VIII |


5: 12: 19: 27:

Octobrie
Dum

6
13

Lun

7
14

Mar

Mie

Joi

Vin

Sm

8
15

9
16

Ajun Hevan
30 Tiri, 5774
18:28

17:52-18:02

2 Hevan
18:09-18:19

10

11

12

17:39-17:49

17:56-18:06

18

19

17

20

21

Ajunul Potopului

nceputul Potopului
1656 a.a. ~2105 BCE

- 16 Hevan -

27
ora de iarna

22

23

24

17:26-17:36

17:43-17:53

25

26

17:14-17:24

17:31-17:41

17:01-17:17
- 17 Hevan -

28

29

30

31

1657 a.a. ~2104 BCE


"pmntul s-a uscat"
Geneza 8:14;

- 27 Hevan -

2013/5774

Noiembrie
Dum

Lun

Ziua 10 ore, Noaptea 14 ore


Luna Nou: Kisleu IX |
3: 10: 17: 25:
Mar

Ajun Kisleu

Ro Code

- 2 Kisleu -

10

11

12

Mie

6
13

Joi

7
14

- 10 Kisleu -

17

18

19

20

21

- 14 Kisleu -

24

25
1 Macabei 4:36;
2 Macabei 1:18;

26
16:31-16:49

- 23 Kisleu -

Ajun Hanuka
16:49-16:59
Ioan 9:1-7;10:22-39
Candela 1
(Numeri 7:1-11;
7:12-14; 7:15-17)

nnoirea Templului
16:33-16:43
Ioan 9:1-7;10:22-39
Candele
(Numeri 7:1-11;
7:12-14; 7:15-17)

- 24 Kisleu -

- 25 Kisleu -

Vin

Sm

17:03-17:13

17:21-17:31

16:53-17:03

17:11-17:21

15

16

16:45-16:55

17:03-17:13

22

23

16:14-16:24

16:56-17:06

29
16:33-16:43
Ioan 9:1-7;10:22-39
3 Candele
(Numeri 7:18-20;
7:21-23; 7:24-29)

30
16:52-17:02
Ioan 9:1-7;10:22-39
4 Candele
(Numeri 7:24-29;
7:30-35)

- 26 Kisleu -

- 27 Kisleu -

2013/5774

Ziua 9 ore, Noaptea 15 ore


Luna Nou: Tevet X |
3: 9: 17: 25:

Decembrie


Dum

Lun

17:48

16:48
Ioan 9:1-7;10:22-39
6 Candele
(Numeri 7:36-38;
7:39-41; 7:42-47)

Ioan 9:1-7;10:22-39
5 Candele
(Gen 41:1-44:17)
(Numeri 7:30-41)

- 28 Kisleu -

8
15
22

- 29 Kisleu -

9
16
23

Mar

Mie

Joi

Vin

Sm

16:31-16:49
Ioan 9:1-7;10:22-39
7 Candele
(Numeri 28:1-15;
Numeri 7:42-47)

- 30 Kisleu -

16:49-16:59
Ioan 9:1-7;10:22-39
8 Candele
(Numeri 7:48-53;
Numeri 7:54-59)
Capul Lunii Tevet

Ioan 9:1-7;10:22-39
(Numeri 7:54-59;
Numeri 7:60-8:4
Hanuka Ziua VIII

16:30-16:40

16:49-16:59

10

11

12

13

14

17

18

14 Tevet
16:31-16:41

15 Tevet

24

25
16:31-16:41

29

30

31

19
26

Asara bTevet

Cd. Ierusalim
- 10 Tevet 16:30-16:40

16:49-16:59

20

21

Solstiiul 17:11
16:32-16:42

18 Tevet
16:51-17:01

27

28

16:30-16:40

16:30-16:40

2013/5774

Srbtori i zile observate: Zilele Stabilite


( Hadaim) | Lunile ( Moadim)

Ian 11-12 Luna Nou: vat XI |


Ian 26 evat 15 Tu bvat
Feb 10-11 Luna Nou: Adar XII |
Feb 21 Adar 11 Ta'anit Eter (Postul Esterei)
Feb 24 Adar 14 Purim (Deliverance of the Jews)
Feb 25 Adar 15 uan Purim
Mar 11-12 Capul Lunilor: Aviv, Ro Codeim: Nisan I |
Mar 21 Nisan 10 Florii (Alegerea Mielului de Pati)
Mar 25 Nisan 14 Pesach erev (Pirea lui Iahve, Seara Noului Legmnt)
Mar 26 Nisan 15 Pesach I (prima zi de Azimi)
Mar 27 Nisan 16 Pesach II (Pati)
Mar 28 Nisan 17 Pesach III (Pati)
Mar 29 Nisan 18 Pesach IV (Pati)
Mar 30 Nisan 19 Pesach V (Pati)
Mar 31 Nisan 20 Pesach VI (Pati)
Apr 1 Nisan 21 Pesach VII (ultima zi de Azimi)
Apr 8 Nisan 28 Yom haoah /Holocaust Memorial Day (se lucreaz)
Apr 10-11 Capul Lunii: Nou: Ro Code: Aiar II |
Apr 15 Aiar 5 Yom haZikaron (Memorial Day)
Apr 16 Aiar 6 Yom haAtzmaut (Independence Day)
Apr 28 Aiar 18 Lag b'Omer
Mai 8 Aiar 28 Yom Ierualayim (Ziua Ierusalui)
Mai 9-10 Ro Code: Luna Nou: Sivan III |
Mai 15 Sivan 6 avuot (Penticosta / Rusalile) [fariseic]
Mai 19 avuot I a 50-a zi de Omer 10 Sivan Cincimea
Iun 8-9 Ro Code: Luna Nou: Tmuz IV |
Iun 25 Tammuz 17 Fast of Shiva Asar b'Tammuz
Iul 7-8 Ro Code: Luna Nou: Av V |

Iul 16 Av 9 Tia b'Av


Aug 6-7 Ro Code: Luna Nou: Elul VI |
Aug 21 Elul 12-19 Hag Iehua, Festivalul Izbvirii
Sept 4-5 Ro Code: Luna Nou: Tiri VII |
Sep 5 Tiri 1 Ro haana (Ziua Trmbielor)
Sep 6 Tiri 2 Ro haana II (Anul Nou Agricol ziua 2)
Sep 8 Tiri 4 om Gedaliah
Sep 14 Tiri 10 Iom Kippurim
Sep 18-19 Tiri 15 Sucot I Srbtoarea Corturilor
Sep 20 Tiri 16 Sucot II
Sep 21 Tiri 17 Sucot III
Sep 22 Tiri 18 Sucot IV
Sep 23 Tiri 19 Sucot V
Sep 24 Tiri 20 Sucot VI
Sep 25 Tiri 21 Sucot VII /Hoanah Rabah
Sep 26 Tiri 22 mini Aeret /Simchat Torah
Oct 3-4 Ro Code: Luna Nou: MarH evan VIII |


Noi 3-4 Ro Code: Luna Nou: Kisleu IX |
Noi 27-28 Kislev 25 Hanukkah I (Holiday of lights)
Noi 29 Kislev 26 Hanukkah II
Noi 30 Kislev 27 Hanukkah III
Dec 1 Kislev 28 Hanukkah IV
Dec 2 Kislev 29 Hanukkah V /Luna Nou: Tevet
Dec 3 Kislev 30 Hanukkah VI /Ro Code: Tevet X |
Dec 4 Tevet 1 Hanukkah VII
Dec 5 Tevet 2 Hanukkah VIII
Dec 13 Tevet 10 Asarah b'Tevet (se lucreaz)
1-2 Ianuarie Luna Nou: Ro Chode vat XI |

Fazele unei luni astrologice:

Lun
Nou

Waxing
Crescent

Primul
Quarter

Waxing
Gibbous

Lun
Plin

Waning
Gibbous

Ultimul
Quarter

Waning
Crescent

Ianuarie
Dum

5
12
19
26

Lun

6
13
20
27

Ziua 10 ore, Noaptea 14 ore


Luna Nou: vat XI |
1: 8: 16: 24: 30:
Mar

7
14
21
28

Mie

Joi

Vin

Sm

vat

16:42-16:52

17:02-17:12

10

11

16:49-16:40

16:09-16:19

16

17

18

16:58-16:40

16:18-16:28

23

24

25

16:08-16:40

16:28-16:50

- 29 Tevet -

Ro Chode 'vat

15
22
29

Geo Pos. Arad, Romnia (for eve. / pt. ajun)


Lat. degr.: 46, Lat. min:16; Lat. direct : Nord;
Long. degr.: 21, Long. min: 29; Long. direct: Est;
T-Zone: GMT+2; DST=EU ; plus 10 min/spt. pt. Havdalah
Arad WGS84: 46 10 36 N, 21 18 4 E

30

31

16:18-16:28

2014/5774

Ziua 11 ore, Noaptea 13 ore


Lun Nou: Adar XII |
Evenimente: Estera; Purim;
6: 15: 22:

Februarie
Dum

Lun

Mar

Mie

Joi

Vin

Sm

1
Ro Code Adar

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28
2014/5774

Ziua 12 ore, Noaptea 12 ore


Lun Nou: Adar XII |
Evenimente: Estera; Purim;
1: 8: 16: 24: 30:

Martie
Dum

Lun

Mar

Mie

Joi

Vin

Purim: 14 Adar (Martie 16) Loz /Lot nu un feasival,ci comemore


Martie 24: Moartea fiilor lui Haman; Estera 3:6-7; 4:3,16; 5:1; 9:20-32;
Martie 25: Comemorarea Exodului Persan; Estera 10:3(-13)*;
*
see translations of Septuagint and Peshitta for the end of Esther Book;

postul de pati

Ro Code Adar

Ajun Adar

12

13

14

15

Postul Esterei
Taanit Ehter

(dezlegare pt.
cine continu
diet pn la
Pati /fast ->
unbond or diet)

dezlegare pt.
post (parial pt.
cine continu)

1 Adar

10

11

11 Adar

13,14,15 Nisan <13,14,15 Adar

(Postul mutat din


Nisan - din cauza
Patilor i uneori din
Sabat i Purim, unii
postesc pn n
pregtire i ncep mai
repede pt. 3 nopi)

Estera 9:1

Ajun Purim

17:50-18:10

17:51-18:11

18:11-18:21

18

19

20

21

22

25

26

27

28

29

Estera 4:16
Matei 6:17
9 Adar

16

17

Purim
Estera 9:32

uan Purim
* zi festiv *

14 Adar

15 Adar

23

24

30

31

Sm

Erev Code haAviv


(luna nfrunzirii)

13 Adar

2014/5774

Ziua 13 ore, Noaptea 11 ore


Luna Nou: Nisan I |
Evenimente: Pati; Azimi;
7: 15: 22: 29:

Aprilie
Dum

Lun

Anul

31

5991
(5774)

(ajun var)

Mar

Mie

Joi

Vin

Sm

10

11

12

18:31-18:50

18:50-19:00
Mare Smbt

Ajun Aviv

1 Nisan

Erev Code haAviv


(luna nfrunzirii)

Ro Codaim

(Cap

Lunilor)

- 9 Nisan -

13
Duminica Floriilor
Postul ntilor
Nscui
Intrarea n Ierusalim
(tradiional prima zi
a sptmnii)
Ajun Mturare Aluat

( Exod 12:29 )

Alegerea mielului

miel zi II

- dezlegare post -

- pregtire
sufleteasc pt.
zilele fr aluat -

15

16

17

18

19

Ajun Azimi / Pesah

Azimi I

Azimi II

Azimi III

Azimi IV

Azimi V

18:34-18:53

Patimile Domnului
Maot Pati

Primul Rod Iudaic

18:39-18:59
(la Mesia i s-a dat loc

(nu se muncete)

- 15 Nisan -

- 17 Nisan -

de mormnt de ziua
pregtirii pt. abat
cf. Ev.d. Ioan 19:31-42
& Marcu 15:42-43;
cade Vineri)

23

24

25

14

Pirea lui Iahve


cf. Leviticul 23:5
Pasach a pasa
(Tanit Bchorim)
Noul Legmnt

Sefirat haOmer

snge miel /u

20

21

22

19:35-19:42

19:37-20:02

19:39-20:04

Duminica
Mielului Primului
Snop (a nvierii)
Ziua Primului Snop

Azimi VII

Azimi VIII

(fr munc
/melaha)

Ziua I de Omer

Ziua 2 de Omer

27
Ziua Holocaustului
iom haoah

21 Nisan

Ziua IV de Omer

28

29

30

(iom haoah n
Israel)

Ajun Aiyar
11-a zi /Omer

28 Nisan, 5773

18:59-19:09
Smbta Mare
cf. Leviticul 23:7;
Mesia n mormnt
Ev. d. Matei 26
- ora de var! -

26

22 Nisan
(yom tov /de
cheiere)

ziua 8 de Omer

Toma: Ioan 20:26

Exodul 12:3
Mesia n Ierusalim

30 Nisan, 5773

2014/5774/5991