You are on page 1of 2

LATIHAN MT 02/D6

16. 561.2 100 =

1. Tulis angka bagi tujuh puluh ribu empat puluh.


17. 496 ml 8 = _______ ml
2. Nyatakan nilai digit bagi 8 dalam nombor 58 023.
18. Tukar 75% kepada nombor perpuluhan.
3. Tulis 907.35 dalam perkataan.
19. Tukarkan 5

kepada nombor perpuluhan.

4. Bundarkan 59 594 kepada ribu yang terdekat.


20. Tukarkan 6.24 kepada nombor bercampur.
5. Bundarkan 9.268 kepada perseratus yang terdekat.

6. 6 800 + 978 2 105 =

7. 8.52 + 36.985 =
LATIHAN MT 02/D6
8. RM 24 + 65 sen RM 3.70 =

1.

Tulis angka bagi tujuh puluh ribu empat puluh.

9. RM 80 956 sen =

2.

Nyatakan nilai digit bagi 8 dalam nombor 58 023.

10. 7.3 4.82 + 65.9 =

3.

Tulis 907.35 dalam perkataan.

4.

Bundarkan 59 594 kepada ribu yang terdekat.

5.

Bundarkan 9.268 kepada perseratus yang terdekat.

11. 43 5.26 =

12. 0.972 6 =

13. 2.08 kg 14 = ________ kg


6. 6 800 + 978 2 105 =
14. 594

384

15. 602 27 =

15 =
7.

8.52 + 36.985 =

8.

RM 24 + 65 sen RM 3.70 =

9.

RM 80 956 sen =

10. 7.3 4.82 + 65.9 =

11. 43 5.26 =

12. 0.972 6 =

13. 2.08 kg 14 = ________ kg

14. 594

384

15 =

15. 602 27 =

16. 561.2 100 =

17. 496 ml 8 = _______ ml

18. Tukar 75% kepada nombor perpuluhan.

19. Tukarkan 5

kepada nombor perpuluhan.

20. Tukarkan 6.24 kepada nombor bercampur.