You are on page 1of 180

SEKOLAH KEBANGSAAN TAMAN TAWAU PETI SURAT 62281 91032 TAWAU

1 Dicetak Oleh Azree@Design_2013

Isi Kandungan

Halaman
Maklumat Peribadi Ojektif Jabatan Visi Sekolah Misi Sekolah Carta Organisasi Carta Organisasi Panitia PSV Senarai Tugas Pegawai Pengurusan Kurikulum Guru mata pelajaran Sains dan PSV Proses Kerja Carta Aliran Senarai Semak Norma Kerja Ketua Panitia PSV Senarai Tugas Utama KP Kurikulum Pengurusan Ko-Kurikulum Tugas-tugas Lain Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan dengan Pegawai Lain Fungsi Utama Ketua panitia Aktiviti Setiap Fungsi Ketua Panitia Kurikulum Mendapatkan sukatan pelajaran terkini Penyediaan Rancangan Tahunan Penyediaan Rancangan Bersama Kepelbagaian Kaedah Pengajaran dan Pembelajaran Kepelbagaian Teknik Mengajar Kepelbagaian Program Pengayaan dan Pemulihan Penggunaan BBM dalam Pengajaran Meningkatkan koleksi BBM Memperbanyakkan Koleksi BBM yang dibeli Menyelaras Soalan Ujian bulanan Menyelaras soalan Peperiksaan Post-Mortem dan Tindakan susulan Menyemak Buku Latihan Pelajar Memberi Kursus Dalaman Bimbingan untuk Ahli Panitia Baru Pelaksanaan Program Khas KBKK Pengurusan Pemilihan Buku teks dan Rujukan
2

5 6 6 6 7 8 9 11 12 13 14 15 16 16 17 17 18 19 23 23 23 26 30 33 36 40 44 48 54 59 63 68 72 77 82 85 89

1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 5 5.1 5.1.1 5.1.2 5.1.3 5.1.4 5.1.5 5.1.6 5.1.7 5.1.8 5.1.9 5.1.10 5.1.11 5.1.12 5.1.13 5.1.14 5.1.15 5.1.16 5.2 5.2.1

5.2.2

Pencerapan

93

Halaman
5.2.3 5.2.4 5.2.5 5.2.6 5.2.7 5.2.8 5.3 5.3.1 5.3.2 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 6 7 8 8.1 8.2 8.3 9 9.1 9.1.1 9.1.2 9.1.3 9.1.4 9.1.5 9.1.6 9.2 9.2.1 9.2.2 9.2.3 9.2.4 9.2.5 9.3 9.3.1 9.3.2 9.3.3 9.3.4 9.3.5 9.3.6 Mesyuarat Bulanan Panitia Pengajaran Berpasukan Mengurus jadual Guru Ganti Mengadakan Jadual Guru Ganti Guru Ganti Panitia (Jangka masa panjang) Pemantauan aktiviti Panitia Ko-Kurikulum Membantu Persatuan Dalam Keperluan Ikhtisas Bekerjasama dengan Persatuan Lain di Sekolah Tugas-Tugas Lain Mewujudkan Kerjasama dengan PKG, PPD Mewujudkan kerjasama Dengan Ketua Panitia Sekolah Lain Mengemas kini Data Bilik Gerakan Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia Senarai Peraturan Pengurusan Kurikulum Pengurusan Hal Ehwal Murid Ahli Jawatankuasa KWAMP Proses Kerja Carta Aliran Senarai Semak Penyelaras Unit 3 K Pengurusan Kebersihan Proses Kerja Carta Aliran Senarai Semak Norma Kerja Peraturan dan Pekeliling Borang Yang Berkaitan Pengurusan Kesihatan Proses Kerja Carta Aliran Senarai Semak Norma Kerja Peraturan dan Pekeliling Pengurusan Keselamatan Proses Kerja Carta Aliran Senarai Semak Norma Kerja Peraturan dan Pekeliling Borang Yang Berkaitan 97 106 109 113 117 121 124 125 125 130 133 136 138 140 141 142 143 144 145 146 147 148 150 151 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 164 165 166

Halaman
10 10.1 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.1.6 11.1 11.1.1 11.1.2 11.1.3 11.1.4 11.2 Pengurusan Ko-Kurikulum Pengurusan Ko-Kurikulum Guru Penasihat (TKRS, Kelab Doktor Muda, Bola Baling) Proses Kerja Carta Aliran Senarai semak Norma Kerja Senarai Peraturan Pengurusan Ko-Kurikulum Surat Pekeliling Ikhtisas Pengurusan Pentadbiran Guru Bertugas Harian Proses Kerja Carta Aliran Senarai Semak Norma Kerja Senarai Peraturan Dan Pengurusan 168 168 168 169 170 171 172 172 174 175 176 177 178 179

MAKLUMAT PERIBADI

Nama No. MyKad Jantina Tarikh lahir

: : : :

Mohammad Azrie Bin Aminullah 760320-12-5745 No.K.P (Lama) : H 0878862 Lelaki Agama : Islam 20 Mac 1976 Tempat Lahir : Lahad Datu

Alamat Tempat Bertugas : SK Taman Tawau, Peti surat 62281, 91032 Tawau, Alamat Kediaman : Bandar Sri Indah Fasa 3, No 15972, Lot 280, Batu 10 Jalan Apas, 91000 Tawau. No. Tel (O) No. Tel (R) : 089-766818 : 089-749358 No. Faks : 089-759518 No. H/P : 0198525674 : PPPLD DGA 32 :... Gred : 17/01/2000 : 01/11/2003 :... :... :... :... : Januari

Jawatan Sekarang Skim Perkhidmatan Tarikh Lantikan Pertama Tarikh Pengesahan Lantikan Pertama Tarikh Lantikan Sekarang Tarikh Pengesahan Lantikan Sekarang Kenaikan Pangkat Ke Gred Sekarang Tarikh Pengesahan Ke Gred Sekarang Tarikh Pergerakkan Gaji Tarikh Pengistiharan Harta :... Fail SPA/SPP :... Fail JPN :... E-mel : m.azree_a@yahoo.com

Objektif Jabatan 1. Merealisasikan visi sekolah dan negara 2. Semua dasar-dasar pendidikan dipatuhi dan dilaksanakan 3. Semua pengurus sekolah didedahkan dengan kursus kepimpinan instruksional 4. Semua guru mempunyai kompetensi keilmuan dan kemahiran pedagogi 5. Kajian dan pembangunan (R&D) menjadi budaya sebagai komponen utama dalam setiap perancangan strategik sekolah

VISI SEKOLAH

Sekolah Berkualiti Penjana Modal Insan Terbilang.

MISI SEKOLAH Melahirkan modal insan seimbang melalui pendidikan berkualiti dan bersepadu ke arah kecemerlangan berasaskan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

3. CARTA ORGANISASI SK TAMAN TAWAU

PENGERUSI FATIMAH MAKHDIROL (GB)

N. PENGERUSI JURIAH HJ JAPRI (PK1)

N. PENGERUSI MAILIE BALUNTING (PKHEM)

PEN. SETIAUSAHA MASTUTI MOHAMMAD JAWATANKUASA BERTINDAK

N. PENGERUSI SUHAIMI HJ ADININ (PKPTG)

N. PENGERUSI HASMAH HAMZAH (PKKOKUM)

PENYELARAS PRA SEKOLAH BELTIS MUHUSIN TAHUN 1 ROSNAH SAHILAN TAHUN 2 MEGAWATI TAHUN 3 SARIPA PASANG TAHUN 4 RUZILAWATI TAHUN 5 EMRAN SELAMAT TAHUN 6 LINZA JENIS

KETUA PANITIA BM SAHINUDIN BI ADELAIDA MT MARIA DD SN HIRDAWATI AI SITI SALWA MORAL ANSELMUS SIVIK AITI SIPIT KT EMRAN. S KH KARTINA. S PSV MOHD AZRIE PJK MASURIANA MK SAPARINA ARAB WAN KHAIRU S/U PEP PAGI DYG ZAINAH MAK KOM GUSNAINI PSS/APD ROZUANARITA ICT MAD ROSLI M. SUMARLIN MBMMBI SAHINUDIN ADELAIDA J-QAF SYAFINI SPBT ROZY

UNIT S/U PEP PTG HASNAH.A PYLRS J/WAKTU ASLINA MOHD ISA PEMULIHAN SOTERNAN ASMAH LINUS NUM MELATI. Y LINUS LIT NURLILA.I PROTIM ARSINA SH HASANAH KSSR ROSNAH HEADCOUNT DYG ZAINAH S/U UPSR NORHAZIMAH P. AKSES MAD ROSLI PKJR AIKAL ICTL MAK KAH YEE PROSIDA MASURIANA IES ERNI PLBS KP BM/BI/MT/SN

CARTA ORGANISASI PANITIA PENDIDIKAN SENI VISUAL 2013

PENAUNG Pn Fatimah Makhdirol Guru Besar

PENASIHAT Pn Juriah Japri Penolong Kanan 1

KETUA PANITIA En Mohd Azrie Aminullah

SETIAUSAHA Pn Saparinah Maslin

PENOLONG KETUA PANITIA Pn Yusnitah Yasso

PENYELARAS AJK Tahun 1 - Pn Melati Yohanis, Tahun 2 Pn Habibiah Awang, Tahun 3 - Atirah Jatjo, Tahun 4 - Pn Nor Azimah, Tahun 5- En Mansur, Tahun 6 - Pn Sh Asanah

Pn Hasmah Hamzah, Pn Maznah Madsah, En Abdul Rahman Alihamdu, Pn Siti Normah Jainudin, Pn Darwia Dawi.

SENARAI TUGAS PEGAWAI

PENGURUSAN KURIKULUM 1. 2. 3. 4. Guru Mata pelajaran Sains Tahun 4 dan 6 Guru Mata pelajaran Pendidikan Seni Visual Tahun 6 Guru Mata pelajaran Pendidikan Muzik Tahun 5 dan 6 Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual

PENGURUSAN HAL-EHWAL MURID 1. Penyelaras Unit 3K 2. AJK KWAMP

PENGURUSAN KO-KURIKULUM 1. Guru Penasihat Unit Beruniform PBSM 2. Guru Penasihat Kelab Doktor Muda

PENGURUSAN PENTADBIRAN 1. Guru bertugas harian/mingguan 2. Guru Kelas Tahun 6 UTM

10

PENGURUSAN KURIKULUM Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan Pegawai dengan Pegawai Lain Jawatan : 1. Guru Mata Pelajaran Sains dan Pendidikan Seni Visual

Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan Guru Besar Penolong Kanan 1

Tugas Dan Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi

Tugas PegawaiPegawai Yang Lain Yang Ada Hubungan Dan Jenis Hubungan Ketua Panitia Semua perkara berkaitan panitia sains dan PSV.

1. Mengajar mata pelajaran - teras - elektif

merancang melaksana menyelaras menilai melapor

11

1.1 PROSES KERJA GURU MATA PELAJARAN Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Guru Besar PK 1 UndangUndang/ Peraturan Sila rujuk kepada senarai peraturan Pengurusan Kurikulum

Bil 1.

Proses Kerja Menerima arahan/ maklumat daripada pihak pentadbir. Merancang proses P&P. ( Rancangan Pengajaran Tahunan ) Sains dan PSV Menulis rancangan pengajaran harian di dalam Rekod Mengajar. Melaksanakan P&P mengikut jadual waktu. Membuat penilaian Mengesan kelemahan murid.

2.

3.

4. 5. 6.

7. Menghantar laporan kepada Ketua Panitia.

12

1.2

CARTA ALIRAN PELAKSANAA N PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Terima jadual waktu P&P guru daripada PK Kurikulum

Merancang P&P dengan menyediakan Rancangan Tahunan berdasarkan Huraian Sukatan Pelajaran. Menjalankan P&P 1. 2. 3. 4. 5. buku rekod mengajar buku latihan murid kaedah P&P kawalan kelas Penilaian P&P

Tidak memuaskan

Kenalpasti kelemahan dan kekuatan murid

Ya

Perbincangan dengan ketua panitia

Sediakan laporan

13

1.3 SENARAI SEMAK PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

1. Menerima jadual waktu pengajaran dan pembelajaran daripada PK Kurikulum 2. Menyediakan Rancangan Tahunan berdasarkan HSP. 3. Menyediakan buku rekod mengajar ( RPH ). 4. Menjalankan P&P mengikut jadual waktu. 5. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. 6. Mengadakan perbincangan dengan ketua panitia. 7. Menyediakan laporan.

14

1.4 NORMA KERJA PELAKSANAAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Bil 1.

Jenis Kerja/ Aktiviti Menerima jadual waktu pengajaran dan pembelajaran daripada PK Kurikulum. Menyediakan Rancangan Tahunan. Menyediakan Rancangan Pengajaran Harian. Menjalankan P&P mengikut jadual berdasarkan : 2.1 Buku Rekod Mengajar dan Rancangan Harian. 2.2 Buku Latihan Murid. 2.3 Kawalan kelas. 2.4 Pencapaian objektif pengajaran. Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid. Mengadakan perbincangan dengan ketua panitia.

Jumlah Masa Yang Diambil

Jumlah Unit

1 KALI SETAHUN 1 Jam 15 minit 1 KALI SETAHUN Setiap hari semasa sesi persekolahan. 20 MINIT 30 MINIT 30 MINIT

2. 3. 4.

5. 6. 7.

8.

Membuat laporan.

15

Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan Pegawai dengan Pegawai Lain Jawatan : 2. Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual

2. SENARAI TUGAS UTAMA KETUA PANITIA 2.1 KURIKULUM

2.1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran terkini 2.1.2 Penyediaan rancangan pengajaran tahunan 2.1.3 Penyediaan rancangan pengajaran bersama 2.1.4 Kepelbagaian pengajaran dan pembelajaran 2.1.5 Kepelbagai teknik mengajar 2.1.6 Kepelbagian program pengayaan dan pemulihan 2.1.7 Penggunaan BBM dalam P & P 2.1.8 Meningkatkan koleksi BBM hasilan panitia 2.1.9 Memperbanyakkan koleksi BBM yang dibeli 2.1.10 Menyelaras soalan ujian bulanan 2.1.11 Menyelaras soalan peperiksaan penggal 2.1.12 Post mortem dan tindakan susulan peperiksaan 2.1.13 Menyemak buku latihan pelajar 2.1.14 Memberi kursus dalaman 2.1.15 Bimbingan untuk ahli panitia baru 2.1.16 Pelaksanaan program khas kemahiran belajar 2.1.17 Perlaksanaan program khas Kemahiran Berfikir Kreatif dan Kritis

16

2.2 PENGURUSAN

2.2.1 Pemilihan buku teks dan rujukan 2.2.2 Pencerapan 2.2.3 Mesyuarat panitia sekurang-kurangnya 3 kali setahun 2.2.4 Pengajaran berpasukan (team teaching) 2.2.5 Mengadakan kursus dalaman 2.2.6 Guru ganti inter-panitia (jangka panjang) 2.2.7 Pemantauan aktiviti panitia 2.2.8 Mengadakan mesyuarat berkala dan post-mortem 2.2.9 Penyediaan dan pengawalan belanjawan 2.2.10 Pengawalan stok dan iventori 2.2.11 Penyeliaan kerja-kerja kursus pelajar

2.3 KO-KURIKULUM

2.3.1 Melaksanakan program/aktiviti persatuan berasas akademik 2.3.2 Menyertai pertandingan berkaitan panitia 2.3.3 Program lawatan sambil belajar 2.3.4 Membantu persatuan berasaskan akademik dalam kepakaran ikhtisas 2.3.5 Bekerjasama dengan persatuan-persatuan lain di sekolah 2.3.6 Mengadakan Minggu Pendidikan Seni Visual

17

2.4 TUGAS-TUGAS LAIN

2.4.1 Mewujudkan kerjasama dengan PKG, PPD dan Pusat Sumber Pendidikan Negeri 2.4.2 Mewujudkan kerjasama dengan Ketua Panitia sekolah lain 2.4.3 Mengemaskini data bilik gerakan sekolah 2.4.4 Senarai Semak Tahunan Ketua Panitia

18

3. SENARAI TUGAS, KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN

Tugas Pegawai atasan yang ada hubungan

Tugas dan Tanggungjawab 1.1 Mendapatkan sukatan pelajaran 1.2 Menyediakan rancangan tahunan 1.3 Berkongsi menyediakan rancangan pengajaran bersama 1.4 Mempelbagaikan P & P 1.5 Perbincangan mempelbagaikan teknik mengajar 1.6 Mempelbagaikan program pengayaan dan pemulihan 1.7 Menggalakkan penggunaan pusat sumber 1.8 Meningkatkan koleksi BBM 1.9 Memperbanyakkan BBM dengan cara membeli 1.10 Menyelaras solan peperiksaan pertengahan semester

Tugas pegawaipegawai lain yang ada hubungan serta jenis hubungan Arahan JPN 1.1 Guru MP Arahan GB Arahan GB 1.2 Guru MP Kuasa yang diberi 1.3 Guru MP

1. Guru Besar mengeluarkan arahan

Arahan GB 1.4 Guru MP Arahan GB Arahan GB Arahan GB 1.6 Guru MP 1.5 Guru MP

2. Penolong kanan memastikan arahan dijalanakan

1.7.1 Guru MP Arahan GB 1.7.2 Guru PSS 1.8 Guru MP 1.9 Guru MP 1.10.1 Guru MP 1.10.2 Ssetiausaha peperiksaan

19

Tugas Pegawai atasan yang ada hubungan

Tugas dan Tanggungjawab 1.11 Menyelaras soalan peperiksaan penggal 1.12 Menganalisis keputusan peperiksaan 1.13 Menyemak buku latihan mengajar 1.14 Memberi kursus dalaman 1.15 Membimbing guru terlatih, guru baru dan sandaran 1.16 Mempertingkatkan penggunaan bahasa melayu merentas kurikulum

Kuasa yang diberi Arahan GB Arahan GB Arahan GB

Tugas pegawaipegawai lain yang ada hubungan serta jenis hubungan 1.11.1 Guru MP 1.11.2 Setiausaha peperiksaan 1.11.3 Guru MP

1.7 Guru MP

2. Pengurusan 2.1 memilih dan Arahan GB mencadangkan buku teks, buku rujukan tambahan dan buku kerja 2.2 mengadakan penyeliaan terhadap guru 2.3 mengadakan mesyuarat panitia 2.4 mewujudkan team teaching 2.5 bertukar ganti mengajar jika berlaku kekosongan 2.6 mengadakan kursus dalam 2.1 Guru MP

1. Guru Besarmengeluarkan arahan 2. Penolong Kanan memastikan arahan dijalankan

20

Tugas Pegawai atasan yang ada hubungan

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa yang diberi

2.7 Melaksanakan jadual guru ganti inter-panitia 2.8 Pencerapan Arahan GB 2.9 Mengadakan mesyuarat berkala dan post-mortem 2.10 Menyediakan anggaran Arahan GB belanjawan dan mengawalnya 2.11 Menjaga dan menyemak stok Arahan GB 2.12 Menyelia kerja murid

Tugas pegawaipegawai lain yang ada hubungan serta jenis hubungan 2.7 Guru MP

2.8 Penyelia stor 2.9 Guru matapelajaran

1. Guru Besar mengeluarkan arahan

3. Ko-kurikulum

Arahan GB Arahan JPN Arahan GB 3.1 Guru penasihat persatuan/ kelab

2. Penolong kanan memastikan arahan dijalanakan 3. Penolong kanan (Kokum) bekerjasama

3.1 menganjurkan lawatan sambil belajar 3.2 bekerjasama dengan persatuan-persatuan di sekolah

21

Tugas Pegawai atasan yang ada hubungan

Tugas dan Tanggungjawab

Kuasa yang diberi Arahan GB Arahan GB

Tugas pegawaipegawai lain yang ada hubungan serta jenis hubungan 4.1 Guru matapelajaran

4. Tugas-tugas lain 4.1 berhubung dengan PKG, PPD dan Pusat sumber negeri untuk mendapat maklumat dan bantuan 4.2 berhubung dengan guru panitia yang lain untuk berkongsi maklumat

1. Guru Besar mengeluarkan arahan

Arahan GB 4.2 Guru matapelajaran

2. Penolong kanan memastikan arahan dijalanakan

22

4. FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA

i. ii. iii. iv.

KURIKULUM PENGURUSAN KO-KURIKULUM TUGAS-TUGAS LAIN

5. AKTIVITI SETIAP FUNGSI UTAMA KETUA PANITIA 5.1 KURIKULUM

5.1.1 MENDAPATKAN SUKATAN PELAJARAN TERKINI PROSES KERJA Seksyen UndangUndang/ Peraturan

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

1.

Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini

Guru Besar

2.

Memastikan sukatan pelajaran terkini ada dalam simpanan

Penolong Kanan

3.

Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkaitan

4.

Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran dalam buku rekod mengajar

23

CARTA ALIRAN Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan

Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru yang berkenaan

Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar

Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod

SENARAI SEMAK BIL TINDAKAN TANDAKAN (/) CATATAN

1.

Hubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran terkini Memastikan sukatan pelajaran ada dalam simpanan Beli yang baru/fotostat (jika perlu)

2.

3.

4.

Mengagihkan sukatan pelajaran kepada guru-guru berkaitan Memastikan setiap guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod mengajar Semua guru memasukkan sukatan pelajaran ke dalam buku rekod
24

5.

6.

NORMA KERJA

Bil

Jenis kerja Menghubungi PPK untuk mendapatkan maklumat sukatan pelajaran Fotostat sukatan (jika perlu) Mengagihkan sukatan pelajaran Memastikan setiap guru memasukkan sukatan ke dalam buku rekod mengajar

Masa yang Diambil

Jumlah unit yang Boleh dijalankan Dalam seminggu 1 6 6 6

1. 2. 3. 4.

30 min 60 min 10 min 15 min

25

5.1.2 PENYEDIAAN RANCANGAN PENGAJARAN TAHUNAN PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja Mastikan guru-guru mengadakan mesyuarat penyelarasan untuk menyediakan rancangan pengajaran mengikut tingkatan yang diajar. Guru-guru yang mengajar tingkatan yang sama berbincang untuk menyedia rancangan pengajaran setahun secara terperinci mengikut takwim sekolah. Menaip hasil rancangan secara kemas dan teliti dan memasukkan ke dalam buku rekod pengajaran guru. Guru mengajar mengikut penjadualan yang ditentukan di dalam rancangan tahunan yang telah disediakan. Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan.

Pegawai Yang Meluluskan

Seksyen UndangUndang/ Peraturan

1.

Guru Besar/Penolong Kanan

2.

Ketua Panitia

3.

Ketua Penitia

4.

Ketua Panitia

5.

Penolong Kanan

26

CARTA ALIRAN

Mesyuarat penyelarasan menyediakan rancangan

Perbincangan antara guru-guru yang mengajar darjah yang sama

Menaip hasil rancangan pengajaran

Ketua Panitia menyemak rancangan dan menandatangan di minggu ketiga

Tidak

Puashati?

Guru mengajar ikut rancangan

Membuat perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan

27

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan (/)

Catatan

1. Mengadakan mesyuarat penyelarasan penyediaan rancangan 2. Mengadakan perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama 3. Guru-guru mata pelajaran menaip hasil rancangan pengajaran 4. Ketua Panitia menyemak rancangan dan menanda tangan (minggu ketiga) 5. Guru mengajar (berterusan)

6. Membuar perubahan rancangan pelajaran mengikut keperluan

28

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu 1

1.

Mesyuarat penyelarasan penyediaan perancangan Perbincangan antara guru yang mengajar tingkatan yang sama Menaipkan hasil rancangan pengajaran

120 min

60 min

2.

3.

240 min

4.

Menyemak rancangan pengajaran dan tandatangan

20 min

5.

Guru mengajar di kelas Membuat perubahan kepada rancangan pelajaran dari semasa ke semasa

Berterusan

6.

Jika ada

29

5.1.3 PENYEDIAAN RANCANGAN BERSAMA PROSES KERJA

Bil

Proses kerja Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat 3.1 Membawa bersama rancangan pengajaran yang lepas 3.2 Membuat laporan masalah semasa melaksanakan rancangan pengajaran yang lalu Mengadakan mesyuarat 4.1 Menyusun rancangan pengajaran Menaip/mencetak rancangan pengajaran Mengedarkan kepada semua ahli

Pegawai yang Meluluskan Guru Besar/Penolong Kanan Guru Besar

Seksyen Undang-Undang Peraturan

1. 2.

3.

Ketua Panitia

4. 5. 6.

30

CARTA ALIRAN

Memperolehi sukatan pelajaran

Menentukan tarikh mesyuarat

Persediaan sebelum mesyuarat Membawa bersama rancangan pengajaran lepas Membawa laporan masalah pelaksanaan rancangan pelajaran lepas

Mengadakan mesyuarat Menyusun rancangan pengajaran

Menaip/mencetak rancangan pengajaran

Mengedar rancangan pengajaran kepada ahli panitia

31

SENARAI SEMAK Bil Tindakan Tandakan (/) Catatan

1. 2. 3.

Memperolehi sukatan pelajaran Menentukan tarikh mesyuarat Persediaan sebelum mesyuarat - rancangan pengajaran lepas - masalah pelaksanaan Rancangan Pengajaran lepas (post mortem)

4. Mengadakan mesyuarat 5. Percetakan - menaip - mencetak 6. Mengedarkan Rancangan Pengajaran

32

5.1.4

KEPELBAGAIAN KAEDAH PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN PROSES KERJA

Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Proses kerja Kenal pasti kaedah-kaedah P&P Menyenaraikan semua kaedah Memilih kaedah Menjalankan kaedah dipilih dalam kelas Membuat penilaian Menyediakan laporan keberkesanan kaedah Hantar laporan

Pegawai yang meluluskan Guru Cemerlang/ Penolong Kanan Guru Cemerlang Ketua Panitia

Seksyen peraturan

Penolong Kanan

33

CARTA ALIRAN

Kenal pasti kaedah P & P

Menyenaraikan semua kaedah

Tidak Minta bantuan Guru Cemerlang Ya

Lengkap?

Memilih kaedah Menjalankan kaedah

Buat penilaian

Berkesan

Sediakan laporan keberkesanan

Hantar laporan kepada GPK &

34

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan (/)

Catatan

1. 2. 3. 4. 5.

Senarai Kaedah P & P Pilih kaedah Laksanakan kaedah Penilaian kaedah Buat laporan

6.

Edar Laporan: a. Penolong Kanan b. Guru Kanan Mata Pelajaran c. Fail P & P

35

5.1.5 KEPELBAGAIAN TEKNIK MENGAJAR PROSES KERJA

BIL

PROSES KERJA

PEGAWAI YANG MELULUSKAN

UNDANGUNDANG/ PERATURAN

1.

2.

3.

4. 5.

6.

Meneliti laporan pencerapan yang telah dibuat ke atas guruguru panitia Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat panitia khusus bagi mempertingkatkan kaedah P & P yang terbaik bagi satu-satu tajuk sukatan pelajaran Mesyuarat dijalankan seperti yang dijadualkan bagi membincangkan modul kaedah pengajaran terbaik bagi tajuk-tajuk tertentu Guru-guru cuba melaksanakan modul Perbincangan semula mencerminkan keberkesanan modul Laporan kepada Guru Kanan Mata Pelajaran, Penolong Kanan dan Pengetua

Guru Besar/Penolong Kanan

Guru Kanan Mata Pelajaran

Penolong Kanan/Ketua Panitia

36

CARTA ALIRAN

Ketua Panitia meneliti laporan pencerapan

Menetapkan tarikh mesyuarat

Memanggil mesyuarat panitia

Mesyuarat mencari kaedah pengajaran terbaik

Membina modul

Mengajar mengikut modul

Tidak Berkesan? Memurnikan Modul Ya Kepelbagaian kaedah/modul dihasilkan

Laporan kepada Ketua Panitia, Penolong Kanan dan Guru Besar

37

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan (/) Catatan

1. 2.

Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat

3. 4. 5.

Mesyuarat dijalankan/membina modul Guru melaksanakan modul Perbincangan selepas guru melaksanakan modul

6.

Membuat/menghantar laporan

38

NORMA KERJA

Bil 1. 2. 3. 4. 5.

Jenis Kerja Meneliti laporan pencerapan Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat Menjalankan mesyuarat dan pembinaan modul Guru melaksanakan modul Perbincangan semak selepas melaksanakan modul Menghantar .laporan kepada Pengetua/Penolong Kanan/Guru Kanan Mata Pelajaran

Masa Yang Diambil 120 min 120 min 180 min 1 minggu 120 min

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

6.

1 hari

39

5.1.6 KEPELBAGAIAN PROGRAM PENGAYAAN DAN PEMULIHAN PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar UndangUndang/ Peraturan

Bil

Proses Kerja Mengadakan mesyuarat panitia untuk mendapatkan senarai nama pelajar yang perlukan pemulihan dan pengayaan. Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Elit dan lemah ( Tahap 2) Mengadakan mesyuarat khusus untuk menyusun program-program pengkayaan dan pemulihan bagi kelas Tahap 1 Bersama-sama guru dalam panitia menentukan jadual pelaksanaan program-program yang telah ditetapkan. Program-program dijalankan seperti yang dijadualkan. Penilaian. Mengadakan post mortem dari masa ke semasa untuk melihat programprogram yang telah dijalankan. Mengadakan pengubahsuaian jika perlu. Mengedarkan laporan

1.

2.

Penolong Kanan

3.

Penolong Kanan

4.

5. 6. 7. 8. 9.

Penolong Kanan Penolong Kanan Guru Besar, Penolong Kanan

40

CARTA ALIRAN

Mesyuarat Memilih pelajar untuk pemulihan/pengkayaan

Mesyuarat menyusun jadual program - Bagi tahap 1 dan Tahap 2

Jadual pelaksanaan program

Melaksanakan program,

Menilai keberkesanan program

Tidak Ubahsuai Berkesan?

Nilai Semula Program diteruskan

41

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan (/)

Catatan

1. 2.

Mesyuarat Khas Panitia Senarai nama pelajar : i. Cemerlang ii. Lemah

3. 4.

Jadual pelaksanaan program Pelaksanaan program

5. 6. 7.

Penilaian program Penilaian program dan laporan Menyampaikan salinan laporan Kepada guru-guru, Guru Besar, Penolong Kanan

8.

Fail dan rekod laporan dalam fail panitia

42

NORMA KERJA

Masa Bil 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Jenis Kerja Mesyuarat Panitia Mesyuarat Panitia Mesyuarat menyusun program untuk tahap 1 Menyediakan jadual pelaksanaan Menjalankan program Penilaian dan post mortem Menyediakan laporan 60 minit 30 minit Yang Diambil 60 minit 60 minit 60 minit 30 minit

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

43

5.1.7 PENGGUNAAN BBM DALAM P & P PROSES KERJA UndangUndang & Peraturan Pekeliling Kementerian Pendidikan

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Guru PSS & Penolong Kanan

1. 2. 3.

Dapatkan inventori bahan daripada guru pusat sumber Semak senarai bahan Pilih bahan yang sesuai dengan perancangan panitia Hebahkan senarai bahanbahan yang sesuai kepada guru-guru Memberikan galakan kepada guru-guru menggunakan bahan-bahan di Pusat Sumber dan menerangkan prosedur yang ditetapkan oleh guru PSS Memastikan guru-guru menggunakan

4.

Penolong Kanan

5.

penolong Kanan

6.

PSS/menyemak rekod tempatan penggunaan bahan PSS

Penolong Kanan

44

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan (/)

Catatan

1. 2. 3.

Dapatkan senarai inventori Semak senarai inventori Pilih senarai yang sesuai/ Senaraikan

4. 5. 6.

Edarkan senarai bahan Menerangkan prosedur Penggunaan PSS / beri galakan Pemantauan

45

CARTA ALIRAN

Dapatkan inventori bahan PSS

Semak bahan yang sesuai dengan panitia

Edarkan senarai bahan

Menerangkan prosedur penggunaan bahan PSS dan memberi galakan

Memastikan guru-guru menggunakan bahan PSS Pemantauan

46

NORMA KERJA

Bil 1.

Jenis Kerja Dapatkan inventori daripada Guru Pusat Sumber. Menyemak senarai BBM dan memilih bahan yang sesuai dengan rancangan Panitia. Memberi salinan bahan-bahan yang sesuai untuk kegunaan guru Panitia. Menggalakkan guru-guru menggunakan bahan yang sesuai. Menyemak rekod tempahan penggunaan BBM oleh Panitia.

Masa Yang Diambil 10 minit

Jumlah

2.

30 minit

3. 4. 5.

10 minit 10 minit 10 minit

47

5.1.8 MENINGKATKAN KOLEKSI BBM HASILAN PANITIA PROSES KERJA

Bil 1. 2. 3.

Proses Kerja Menerima senarai stok BBM dari penyelaras PSS Menerima borang meningkatkan koleksi BBM. Memanggil mesyuarat untuk tujuan menambah koleksi bagi kegunaan guru-guru panitia. 3.1 Menyenaraikan BBM jenisjenisnya yang sedia ada dalam stok PSS disusun mengikut tajuk dan kelas yang sesuai (guna borang BI). 3.2 Salinan diberi kepada tiap-tiap guru dalam panitia. 3.3 Guru-guru panitia diminta meneliti senarai tadi dan bincangkan tambahan BBM yang boleh dibuat bersama dalam panitia untuk kegunaan guruguru. 3.3.1 Guru menyenaraikan tajuk-tajuk susah difahami oleh pelajar (guna borang B2) 3.3.2 Guru-guru menentukan jenis BBM untuk tajuktajuk terpilih dengan kelas tertentu
48

Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan Penolong Kanan

Undang-Undang & Peraturan

Bil

Proses Kerja 3.3.3 Guru-guru menentukan jenis BBM yang akan dibuat (transparensi/slaid/pita video dan lain-lain). 3.3.4 Guru merangka bersama BBM yang akan dibuat dalam satu bengkel. 3.3.5 Guru-guru menetapkan tarikh dan masa bengkel membina BBM diadakan.

Pegawai Yang Meluluskan

UndangUndang & Peraturan

4.

Fasilitator dipastikan oleh Ketua Panitia. Mengeluarkan surat panggilan BBM untuk mengadakan bengkel membuat BBM. Salinan diberi kepada Guru Besar/Pen. Kanan/:Penyelaras PSS/ Bengkel diadakan seperti dirancang. Masukkan BBM yang baru siap ke dalam stok BBM panitia. Salinan senarai baru stok ini diberi kepada Penyelaras PSS/Pen. Kanan dan staf lain untuk makluman. Guru menyimpan BBM dalam bilik BBM masing-masing. Guru-guru meminjam BBM dengan mengisi buku rekod keluar dan mengembalikannya selepas digunakan Pinjaman oleh guru panitia pelajaran lain

5.

6. 7.

8.

9.

10.

11

dibenarkan dengan mengikut prosedur yang sama.


49

CARTA ALIRAN Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS

Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 (yang kosong) daripada Penolong Kanan

Mesyuarat

Guru Menerima Senarai stok dan Borang B1 & B2

Senaraikan tajuk-tajuk susah diajar

Tentukan jenis BBM yang perlu Dibuat

Tentukan fasilitator

Tentukan tarikh, bengkel BBM

Memanggil guru mengadakan bengkel

Perbengkelan

BBM siap dibina

Masukkan BBM dalam daftar stok BBM

Mengedarkan senarai BBM yang baru

Menyimpan BBM di dalam Bilik BBM Panitia Pinjaman BBm dengan mengisi buku Rekod Keluar

P & P menggunakan BBM


50

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan (/)

Catatan

1.

Ketua Panitia menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS Ketua Panitia menerima borang B1 & B2 daripada Penolong Kanan Mesyuarat Panitia 3.1 Mengisi Borang B1 3.2 3.3 3.4 3.5 Mengisi Borang B2 Menentukan jenis BBM yang akan dibuat Menentukan fsilitator Menentukan tarikh, tempat dan masa bengkel

2.

3.

4. 5. 6. 7.

Memanggil guru untuk berbengkel Perbengkelan BBM siap Mengedarkan senarai BBM yang baru siap kepada guru panitia Menyimpan BBM di dalam bilik BBM panitia Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Keluar P & P menggunakan BBM

8.

9.

10.

51

NORMA KERJA Jenis Kerja Bil Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

Masa Yang Diambil

1.

Meminta, menerima senarai stok BBM daripada Penyelaras PSS.

5 minit

2.

Menerima borang B1 dan B2 daripada Penolong Kanan

5 minit

Mesyuarat Panitia 3.1 Mengisi Borang B1 & B2 3.2 Menentukan jenis BBM yang akan dikeluarkan 3.3 Menentukan fasilitator 3.4 Menentukan tarikh, tempat masa bengkel

3.

60 minit

4.

Perbengkelan dan Hasilan

2 3 jam 10 minit

5.

Memasukkan BBM dalam daftar stok Panitia BBM Mengedarkan senarai BBM yang siap kepada guru panitia

6.

10 minit

7.

Menyimpan BBM di dalam bilik BBM Guru meminjam BBM daripada Bilik BBM

10 minit

8.

9.

P & P menggunakan BBM

52

Peningkatan Koleksi BBM SUBJEK :. BBM Unit BBM Sedia ada Tajuktajuk Tahun/ kelas Pita Video Sedia Target Ada Transparensi Sedia Ada Target Slaid Sedia Ada Target Lain Sedia Ada Target

53

5.1.9 MEMBANYAKKAN KOLEKSI BBM YANG DIBELI PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja Memastikan peruntukan panitia yang sedia ada Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM yang sesuai untuk kegunaan guru-guru panitia. 2.1 Salinan surat panggilan mesyuarat diberi kepada Panitia Pelajaran Mesyuarat diadakan untuk berbincang perkara-perkara berikut: 3.1 Menyenaraikan BBM yang perlu dibeli. 3.2 Memutuskan pembelian BBM mengikut keutamaan Membuat pesanan BBM dengan mengisi borang Nota Minta Menerima BBM yang dibeli. Memasukkan senarai BBM baru dibeli ke dalam buku stok panitia sekolah. Mengedarkan salinan senarai BBM kepada Penyelaras PSS, dan semua guru panitia.

Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar Penolong Kanan

Saksi UndangUndang/Peraturan

1. 2.

3.

4. 5. 6.

Guru besar

7.

54

ALIRAN KERJA

Mendapatkan peruntukan wang

Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM

Senaraikan jenis BBM yang perlu dibeli

Senaraikan BBM yang akan dibeli mengikut keutamaan

Berjumpa Guru Besar untuk kelulusan membeli Membuat pesanan BBM melalui Penyelia Setor selepas kelulusan Guru Besar Menerima BBM yang dibeli Merekodkan di dalam buku stok BBM Panitia/sekolah

Mengedarkan salinan stok kepada Penyelaras PSS

Pinjaman BBM dengan mengisi Buku Rekod Pinjaman BBM Panitia Sekolah

P & P menggunakan BBM

55

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan ( / )

1.

Dapatkan maklumat peruntukan wang Panitia yang sedia ada. Memanggil mesyuarat panitia untuk berbincang Tentang pembelian BBM. Menyediakan senarai 3.1 Tajuk BBM yang perlu 3.2 Tajuk BBM yang diberi keutamaan

2.

4.

Membuat pesanan

5. 6.

Menerima BBM yang dibeli Merekod di dalam buku stok BBM panitia

7.

Mengedarkan salinan stok kepada Penyelia PSS/Guru Kanan MP & Guru-Guru Merekod pinjaman BBM

8.

9.

BBM digunakan

56

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Mesyuarat BBM membincangkan pembelian BBM

1 jam

2.

Merekodkan BBM ke dalam stok Panitia

30 minit

3.

Mengedarkan salinan stok BBM yang baru

30 minit

57

Borang Koleksi BBM Mata Pelajaran : Unit BBM Sedia Ada Jenis BBM Yang Akan Dibuat dan Bilangannya Pita Video Transparensi Slaid

Tajuk-Tajuk Terpilih

Tahun/Kelas

58

5.1.10

MENYELARAS SOALAN UJIAN BULANAN

PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan/ Rujukan

UndangUndang /Peraturan

a) Ujian Bulanan Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan antara guru-guru yang mengajar kelas dalam kelas yang sama. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JSU Mengagihkan tugas untuk menaip dan mencetak soalan. Menjalankan ujian bulanan mengikut perjadualan yang ditentukan. Guru mata pelajaran memeriksa kertas soalan dan membuat analisis. Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula mengikut bidang kelemahan pelajar.

1.

Guru Besar / Penolong Kanan

2.

Penolong Kanan

3. 4.

Penolong Kanan Guru Besar / Penolong Kanan Guru Besar

5.

7.

Penolong Kanan Ketua panitia

59

CARTA ALIRAN

Mesyuarat antara guru-guru mata pelajaran di tahun/ kelas yang sama

Membuat agihan tugas (menggubal, menaip dan membina skima dan soalan)

Menggubal soalan mengikut kaedah JPU

Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan Tiada kesilapan Menaip soalan

Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak

Tiada kesilapan

Menjalankan ujian ikut jadual

60

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan ( / )

Catatan

1.

Panggilan mesyuarat

2.

Pengagihan tugas

3.

Menggubal soalan

4.

Menyemak draf soalan

5.

Menaip soalan

6.

Menyemak soalan

7.

Menjalankan peperiksaan

61

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Panggilan mesyuarat

2 hari

2.

Membuat agihan tugas

1 hari

3.

Menggubal soalan

2 hari

4.

Menyemak draf

1 hari

5.

Menaip soalan

1 hari

6.

Menyemak soalan

1 hari

62

5.1.11

MENYELARAS SOALAN PEPERIKSAAN PENGGAL PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan UndangUndang /Peraturan

Bil

Proses Kerja Memanggil mesyuarat untuk berbincang dan membuat penyelarasan untuk menggubal soalan

Guru Besar / Penolong Kanan

1.

dan mengagihkan tugas memeriksa kertas antara guru-guru yang mengajar dalam tahun yang sama. Menggubal soalan menggunakan susun atur mengikut kaedah JPU dalam satu panel soalan. Menyemak kertas soalan untuk menentukan format dan mengikut mutu yang dikehendaki. Memastikan kertas soalan disiapkan dalam jangka waktu yang telah

Penolong Kanan

2.

Penolong Kanan

3.

Penolong Kanan

4.

ditetapkan dan menyerahkan kepada setiausaha peperiksaan. Mengagihkan tugas untuk menaip mencetak soalan yang menyediakan soalan bagi tiap-tiap kelas. Menjalankan peperiksaan penggal mengikut jadual yang telah ditetapkan. Mesyuarat untuk menyediakan skema jawapan untuk semua kertas soalan Teori dan kriteria penilaian amali PSV.

5.

.\

6.

7.

63

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

UndangUndang /Peraturan

8.

Memeriksa kertas mengikut agihan yang telah ditetapkan diperiksa oleh seorang guru bagi satu kertas yang sama dalam tahun yang diajar untuk mendapat penyelarasan yang tepat.

9.

Mengadakan post-mortem menentukan untuk mengenalpasti kelemahan dan kekuatan pelajar (Item analisis)

10.

Tindakan susulan oleh guru-guru untuk tujuan membuat ujian semula sehingga prestasi pelajar sampai ke tahap yang memuaskan.

64

CARTA ALIRAN Mesyuarat : Guru Subjek dalam tahun/ kelas yang sama Membuat agihan tugas menggubal menaip dan membina skima

Menggubal soalan mengikut JPU

Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak draf soalan

Menaip soalan

Ada Kesilapan Buat Pembetulan Menyemak

Tiada kesilapan Mencetak

Menyerahkan kertas soalan kepada setiausha peperiksaan

Mesyuarat menyediakan skima pemarkahan

Memeriksan kertas soalan mengikut gihan tugas yang telah ditentukan


65

SENARAI SEMAK

Bil Catatan

Tindakan

Tandakan ( / )

1. Panggilan Mesyuarat

2. Mesyuarat panitia/taklimat peperiksaan

3. Membentuk panel penggubal soalan

4. Peraturan/panduan peperiksaan dalaman

5. Jawatankuasa peperiksaan dalaman a. Ujian bulanan b. Ujian Semester c. Pertengahan Tahun d. Peperiksaan Akhir Tahun

6. Jadual kerja peperiksaan dalaman

7. Soalan dicetak

8. Bilangan soalan mencukupi

9. Serah soalan kepada Setiausaha Peperiksaan

10. Jalankan ujian


66

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil 7 hari sebelum 1 hari

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Panggilang mesyuarat

2.

Membuat agihan tugas

3.

Menggubal soalan

5 hari

4.

Menyemak staf

1 hari

5.

Menaip soalan

2 hari

6.

Menyemak soalan

1 hari

67

5.1.12

POST-MORTEM DAN TINDAKAN SUSULAN PEPERIKSAAN

PROSES KERJA Bil 1. Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar Penolong Kanan Undang-Undang/ Peraturan

Mendapatkan salinan keputusan peperiksaan bagi mata pelajaran yang diuji. Menerima laporan analisis peperiksaan dan senarai pelajar lemah daripada guru. Guru-guru membuat analisis dan perbincangan dengan ketua panitia. Memastikan guru mata pelajaran membuat tindakan susulan untuk pelajar-pelajar lemah.

2.

Penolong Kanan

3.

KP

4.

Guru Besar Penolong Kanan

5.

Menjalankan program pemulihan : 5.1 Guru membuat pelan bertindak 5.2 Mengadakan kelas klinik atau kelas pemulihan 5.3 Meminta pelajar-pelajar menentukan target untuk ujian semula

Guru Besar Penolong Kanan

6. 7. 8.

Guru menyediakan laporan Post-mortem dibuat Laporan kepada Guru Besar/PK

Ketua Panitia Ketua Panitia

68

CARTA ALIRAN

Ketua Panitia menerima keputusan peperiksaan

Menerima laporan analisis peperiksaan

Menerima senarai pelajarpelajar lemah Mesyuarat dengan guru-guru Program Pemulihan Ujian Semula Analisis Semua

Memuaskan

Ya

Buat laporan

Hantar laporan kepada Guru Besar/PK

69

SENARAI SEMAK

Bil Catatan

Tindakan

Tandakan ( / )

1. Terima keputusan peperiksaan

2. Terima item analisis senarai pelajar lemah peperiksaan dan 3. Keputusan memuaskan

4. Keputusan tidak memuaskan

5. Mesyuarat dengan guru-guru

6. Program pemulihan

7. Ujian semula

8. Analisis semula

9. Laporan

10.Edaran laporan kepada

11. Pengetua 12. Penolong Kanan 14. Guru Kanan Mata Pelajaran 15. Failkan
70

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Terima keputusan peperiksaan

2.

Guru membuat item analisis dan senarai pelajar lemah

1 hari

3.

Ketua Panitia terima item analisis

4.

Meneliti item analisis

3 jam

5.

Mesyuarat dengan guru-guru untuk menerangkan program pemulihan

2 jam

6.

Program pemulihan (10 kali) Ujian semula

10 jam

7.

1 jam

8.

Analisis semula

2 jam

9.

Laporan kepada Ketua Panitia

5 minit

10.

Laporan kepada Guru Besar, Penolong Kanan

71

5.1.13

MENYEMAK BUKU LATIHAN PELAJAR

PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan Ketua Panitia Penolong Kanan

UndangUndang/ Peraturan

1.

Menyediakan jadual untuk pemeriksaan buku latihan pelajar

2.

Mengedarkan jadual kepada guruguru dalam panitia Guru-guru mengutip 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan dan diserahkan kepada Ketua Panitia mengikut penjadualan yang telah ditetapkan Ketua Panitia menyemak buku-buku

3.

4.

5.

Ketua Panitia membuat laporan dan memaklumkan kepada guru-guru berkenaan

6.

Menyimpan rekod untuk tujuan rujukan

* Gunakan Borang Semakan Buku Latihan (SBL) (Bahagian 8)

72

CARTA ALIRAN

Menyediakan jadual pemeriksaan

Mengedarkan jadual kepada guru-guru

Ketua Panitia menerima 10 buah sample bagi setiap jenis latihan

Ketua Panitia menyemak buku Ya Tidak Adakan perbincangan dengan guru Ya Memuaskan

Membuat dokumen dan laporan

Menyimpan laporan dan rekod di dalam fail semakan buku

73

SENARAI SEMAK

Bil Catatan

Tindakan

Tandakan ( / )

1. Menyediakan jadual pemeriksaan

2. Mengedarkan jadual kepada guru-guru

3. Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan

4. Menyemak buku latihan

5. Menyediakan laporan

6. Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru

7. Rekodkan laporan dalam fail panitia

74

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Menyediakan jadual pemeriksaan

2.

Mengedarkan jadual kepada guruguru

3.

Menerima 10 buah buku sample bagi setiap jenis latihan

4.

Menyemak buku latihan

5.

Menyediakan laporan

6.

Menyampaikan salinan laporan kepada guru-guru

7.

Fail dan rekod laporan dalam fail panitia

75

BORANG SEMAKAN BUKU LATIHAN (SBL) Mata Pelajaran : Tarikh Jenis Buku Tingkatan Catatan

Tandatangan Penyemak : .. Disahkan oleh : Nama:. Jawatan:. (Nama:.)

Jawatan:

76

5.1.14 MEMBERI KURSUS DALAMAN

PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar Penolong Kanan

UndangUndang Peraturan

1.

Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus

2.

Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guru-guru panitianya

Penolong Kanan

3.

Menjadualkan kursus dalaman bagi guru-guru lain dalam panitia

Penolong Kanan

4.

Kursus dalaman dijalankan

Guru besar Penolong kanan

5.

Membuat laporan kursus

6.

Hantar laporan kepada Guru Besar, Penolong Kanan

7.

Fail dan rekod panitia

* Gunakan Borang Perkembangan Staf

77

CARTA ALIRAN

Panitia menyampaikan borang bancian

Merekodkan senarai kursus yang dihadiri oleh guruguru dalam panitia

Menjadualkan kursus dalaman

Menjalankan kursus dalaman

Membuat laporan

Menghantar laporan kepada Guru Besar /PK

Fail dan rekod panitia

78

SENARAI SEMAK

Bil Catatan

Tindakan

Tandakan ( / )

1. Menyampaikan surat panggilan kursus kepada guru

2. Merekodkan senarai kursus yang dihadiri guru

3. Menjadualkan kursus

4. Menjalankan kursus

5. Menulis laporan

6. Menghantar laporan kepada , Guru Besar Penolong Kanan

7. Fail dan rekod panitia

79

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil 1 hari

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Mengedarkan borang bancian kepakaran guru/menghantar guru menjalani kursus

2.

Merekod senarai kursus yang dihadiri oleh guru dalam panitia

1 hari

3.

Menjadualkan kursus dalaman bagi guru-guru lain dalam panitia

1 hari

4.

Menjalankan kursus dalaman

2 jam

5.

Membuat laporan kursus dalaman

2 jam

6.

Menghantar laporan kepada Guru Besa/PK

1 hari

7.

Fail dan rekod panitia

1 hari

80

BORANG KURSUS DALAMAN (PERKEMBANGAN STAF)

PANITIA : .

1. Nama Guru : ..

2. Mata Pelajaran Diajar : .

3. Kursus yang dihadiri : Bil Nama Kursus Tarikh Anjuran Tempat

4. Kursus yang ingin diikuti untuk masa hadapan : a) . . b) . . c) .. d) .

81

5.1.15 BIMBINGAN UNTUK AHLI-AHLI PANITIA BARU

PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan Ketua Panitia

UndangUndang/ Peraturan

1.

Berbincang dengan guru berkenaan tentang aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran, buku rekod, rancangan tahunan, pengurusan kelas dan lain-lain

2.

Pra-pencerapan guru berkenaan untuk melihat kaedah-kaedah pengajaran kawalan kelas dan lainlain

Penolong Kanan

3.

Perbincangan kelemahan dan kekuatan guru

Penolong Kanan

4.

Memberi peluang guru berkenaan melihat P & P guru-guru lain yang lebih berpengalaman

Penolong Kanan

5.

Mencerap semula

Penolong Kanan

6.

Laporan kepada Guru Besar atau Penolong Kanan

82

CARTA ALIRAN

Perbincangan pra pencerapan

Mencerap

Perbincangan selepas pencerapan

Tidak Berkesan

Guru melihat P & P guru Berpengalaman Mencerap semula

YA

Laporan kepada PK/Guru Besar

83

SENARAI SEMAK

Bil Tindakan Catatan

Tandakan ( / )

1. Berbincang dengan guru berkenaan tentang aspek-aspek bimbingan seperti sukatan pelajaran, buku rekod,rancangan tahunan, pengurusan kelas dan lain- lain

2. Menentukan aspek yang hendak dicerap

3. Mencerap

4. Melihat P & P guru berpengalaman

5. Mencerap semula

6. Membuat laporan

84

5.1.16 PELAKSANAAN PROGRAM KHAS KEMAHIRAN BERFIKIR KREATIF DAN KRITIS PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar

Seksyen UndangUndang Peraturan

1.

Menerima pendedahan awal KBKK secara teori daripada guru kanan mata pelajaran

2.

Bengkel Amali KBKK bawah pengawasan Ketua panitia

Penolong Kanan

3.

Membuat persediaan untuk penggunaan KBKK dalam P & P panitia

4.

Menetapkan tarikh mesyuarat panitia diikuti bengkel KBKK dalam P&P Membimbing guru-guru melaksanakan KBKK dalam P & P Mencerap ahli panitia untuk memantau pelaksanaan KBKK Membuat laporan pelaksanaan KBKK Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KBKK kepada guru besar dan Penolong Kanan Guru Besar Penolong Kanan

5.

Guru Besar

7. 8.

Guru Besar

85

CARTA ALIRAN

Menerima kursus dalaman KBKK umum

Bengkel KBKK bersama Ketua Panitia

Persediaan KBKK Panitia

Mesyuarat Panitia dan Bengkel KBKK panitia

Membimbing atau mencerap ahli panitia untuk pemantauan KBKK

Membuat laporan pelaksanaan KBKK panitia

Menyerahkan salinan laporan pelaksanaan KBKK panitia kepada Guru besar, Penolong Kanan

86

NORMA KERJA

Bil

Tugas Kerja

Masa Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Kursus Dalam KBKK (KP)

2 jam

2.

Bengkel KBKK (KP)

2 jam

Penyediaan bahan KBKK panitia 3. Mesyuarat Panitia KBKK dan bengkel 4. Penilaian dan Pencerapan 5. Membuat laporan pelaksanaan KBKK

3 jam

2 jam

30 jam

87

SENARAI SEMAK

Bil Catatan

Tindakan

Tandakan ( / )

1. Menghadiri kursus dalaman KBKK

2. Menghadiri Bengkel Amali KBKK

3. Menyediakan bahan penggunaan KB KK panitia

4. Mengadakan mesyuarat panitia KBKK

5. Mencerap dan membimbing guru melaksana KBKK 6. Membuat laporan pelaksanaan KBKK dalam Panitia akhir Tahun

7. Membuat laporan pelaksanaan KBKK dalam panitia akhir Tahun

8. Menyerah salinan laporan pelaksanaan KBKK Panitia kepada Pengetua, Penolong Kanan dan GKMP

88

5.2

PENGURUSAN

5.2.1 PEMILIHAN BUKU TEKS DAN RUJUKAN

PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

UndangUndang/ Peraturan

1.

Mengadakan mesyuarat panitia untuk menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar

Guru Besar Penolong Kanan

2.

Memohon kelulusan dan kebenaran untuk memesan buku-buku dari pembekal

Guru Besar

3.

Memungut wang daripada pelajar dan membuat pesanan buku kerja pelajar

Guru Besar

4.

Ketua Panitia mengagihkan buku-buku pesanan kepada guru-guru dan kelas-kelas berkenaan

Guru Besar

5.

Guru menggunakan buku-buku rujukan dan buku kerja untuk kepelbagaian P&P

Guru Besar

89

CARTA ALIRAN

Mendapatkan contoh buku teks, buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar

Mesyuarat panitia menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar

Memohon kebenaran untuk memesan buku tambahan

Memesan buku daripada pembekal

Memungut wang daripada pelajar

Agihkan buku-buku kepada : 1. Guru 2. Pelajar

Guru menggunakan buku tambahan untuk kepelbagaian P & P Pelajar menggunakan buku kerja

90

SENARAI SEMAK

Bil Catatan

Tindakan

Tandakan ( / )

1. Mendapatkan contoh buku teks, rujukan tambahan dan buku kerja pelajar.

2. Mesyuarat panitia untuk menentukan keperluan buku teks dan buku rujukan tambahan guru serta buku kerja pelajar.

3. Memohon kebenaran untuk memesan buku daripada Guru Besar .

4. Memesan buku daripada pembekal.

5. Memungut wang daripada pelajar.

6 Mengagihkan buku-buku kepada guru dan pelajar.

7. Memastikan guru dan pelajar menggunakan buku.

91

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Mesyuarat Panitia untuk menentukan keperluan buku teks, buku rujukan tambahan dan buku kerja pelajar.

2jam

2.

Memohon kelulusan dan kebenaran Guru Besar untuk memesan buku.

20 minit

3.

Memungut wang daripada pelajar (Guru Kelas)

1minggu

4.

Memastikan penggunaan bukubuku oleh guru dan pelajar

Berterusan sepanjang tahun

92

5.2.2 PENCERAPAN

PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar Guru Besar Undang-Undang/ Peraturan

Bil.

Proses Kerja Mendapatkan jadual waktu guruguru mata pelajaran dalam panitia. Membuat jadual waktu pencerapan. Satu salinan akan diedarkan kepada guru-guru Menghubungi guru berkenaan untuk mengadakan perbincangan pra pencerapan. Mencerap guru berkenaan melihat kekuatan dan kelemahan khasnya dalam kaedah pengajaran. Perbincangan dengan guru berkenaan dan memaklumkan laporan yang dibuat. Menyediakan laporan bertulis untuk dokumen dan rekod Menghantar laporan kepada PK dan Panitia Membuat pencerapan semula bagi guru-guru yang dirasakan kurang memuaskan. Membuat laporan bertulis bagi pencerapan semula. Menyimpan rekod pencerapan untuk tujuan rujukan.

1. 2.

3.

Penolong Kanan Guru Besar, Penolong Kanan Guru Besar Penolong Kanan Guru Besar Penolong Kanan

4.

5.

6.

7. 8. 9. 10.

93

CARTA ALIRAN

Mendapatkan jadual waktu guru

Merangka jadual pencerapan

Ketua Panitia berbincang dengan guru sebelum pencerapan

Pencerapan

Perbincangan memperbaiki kaedah Pencerapan Semula

Tidak Memuaskan?

Ya

Menyediakan laporan untuk dokumen dan rekod

Menghantar laporan kepada PK dan Guru Kanan mata Pelajaran

Menyimpan laporan di dalam fail pencerapan

94

SENARAI SEMAK

Bil Catatan

Tindakan

Tandakan ( / )

1. Dapatkan/terima jadual waktu guru-guru mata pelajaran

2. Buat jadual waktu pencerapan

3. Salinan jadual waktu pencerapan diedarkan kepada guru-guru dan Ketua panitia

4. Perbincangan pra-pencerapan

5 Membuat pencerapan

6. Perbincangan pasca-pencerapan

7. Pengajaran guru memuaskan

8. Pengajaran guru kurang memuaskan a. Pencerapan semula

9. Hantar laporan bertulis kepada KP

10. Simpan rekod pencerapan

95

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil 2 hari

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Terima jadual waktu guru mata pelajaran

2.

Buat jadual waktu pencerapan

2 jam

3.

Mengedarkan salinan jadual wktu pencerapan kepada guru-guru

1 hari

4.

Perbincangan pra-pencerapan

jam

5.

Membuat pencerapan

1 jam

6.

Perbincangan pasca-pencerapan

1 jam

7.

Hantar laporan pencerapan kepada PK

20 minit

96

5.2.3 MESYUARAT BULANAN PANITIA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar

UndangUndang/ Peraturan

1.

Menerima jadual minggu mesyuarat panitia berpandukan takwim sekolah

2.

Membuat surat panggilan mesyuarat dan mengedarkan kepada guru-guru yang berkaitan. Salinan kepada:i. Guru Besar ii. PK/PK HEM

Guru Besar

3.

Mengadakan mesyuarat seperti yang dijadualkan

Penolong kanan Setiausaha Panitia

4.

Minit mesyuarat disediakan dan salinannya diserahkan kepada Guru Besar /PK/PK HEM

5.

Memastikan tindakan susulan dilakukan mengikut kehendak minit.

Penolong Kanan

97

CARTA ALIRAN

Mesyuarat tidak rasmi menentukan jadual minggu mesyuarat mengikut takwim sekolah

Mengeluarkan jadual minggu mesyuarat

Membuat surat panggilan mesyuarat

Mesyuarat

Siapkan minit dalam satu minggu

Ketua Panitia sahkan minit

Edarkan minit kepada:1. Guru-guru 3. Penolong Kanan 4. Guru Besar

Tindakan hasil mesyuarat

98

SENARAI SEMAK

Bil Tindakan Catatan

Tandakan ( / )

1. Menerima jadual mesyuarat panitia

2. Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat

3. Mengadakan mesyuarat

4. Menyediakan minit mesyuarat

5. Menghantar minit mesyuarat kepada GB/ PK dan guru-guru matapelajaran

6. Pemantauan/tindakan susulan seperti yang dikehendaki oleh minit

99

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Menerima jadual mesyuarat panitia

1 minggu selepas penggal persekolahan bermula

2.

Menghantar surat panggilan mesyuarat

2 hari

3.

Mesyuarat Menyediakan minit mesyuarat

2 jam

4.

2 hari

5.

Menghantar minit mesyuarat kepada Guru Besar/PK dan guruguru

1 hari

6.

Pemantauan/tindakan susulan

Dalam tempoh seminggu selepas mesyuarat

100

Sekolah Kebangsaan Taman Tawau .. .. .. Tel: ___________________________________________________________ Tarikh: Tuan/Puan Sekolah Kebangsaan Taman Tawau .. Tuan/Puan Mesyuarat Panitia kali ke Dengan hormatnya dimaklumkan tuan/puan dijemput hadir ke mesyuarat di atas. 2. Butiran mesyuarat adalah seperti berikut:Tarikh : . Hari : . Masa : . Tempat: . 3. Agenda mesyuarat adalah seperti berikut:3.1. 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6

Hal-hal lain

Kehadiran adalah diwajibkan. Sekian, terima kasih. Yang benar . ( ) Ketua Panitia Pendidikan Seni Visual
101

MINIT MESYUARAT PANITIA MATA PELAJARAN .. KALI KE .200 Tarikh : .. Hari : Masa : Tempat: Kehadiran: 1. 2. 3. 4. . (Pengerusi) . (Setiausaha) . .

Tidak Hadir: 1. . (Sebab) Minit Mesyuarat Agenda Agenda 1 Aluan Pengerusi 1.1 1.2 Perkara Tindakan

Agenda 2

Membentang dan Mengesahkan Minit Mesyuarat Yang Lalu 2.1

Agenda 3

Perkara Berbangkit 3.1

102

5.2.4

PENGAJARAN BERPASUKAN (TEAM-TEACHING)

PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

Seksyen UndangUndang / Peraturan

Mengenalpasti kemahiran guru dalam panitia masing-masing Mengenalpasti tajuk pelajaran yang boleh dibuat team teaching

Penolong Kanan

2.

Ketua Panitia

3.

Menentukan kelas/waktu

Penolong Kanan

4.

Menyusun jadual kelas team teaching

Penolong Kanan

5.

Melaksanakan pengajaran team teaching

6.

Perbincangan rakan sejawat untuk menilai keberkesanan

103

CARTA ALIRAN

Mengenalpasti kemahiran guru

Menentukan: Waktu Kelas Tajuk Menyusun jadual waktu

Melaksanakan team teaching

Perbincangan keberkesanan dengan rakan

104

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tandakan ( / )

Catatan

1. Mengenalpasti kemahiran

2. Menentukan Waktu Kelas Tajuk 3. Menyusun jadual waktu

4. Melaksanakan team teaching

5. Perbincangan keberkesanan

105

5.2.5 MENGURUS JADUAL GURU GANTI

PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

Seksyen UndangUndang/ Peraturan

1.

Menerima maklumat kekosongan dari Penolong Kanan

Penolong Kanan

2.

Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti

Penolong Kanan

3.

Merangka jadual ganti Memperolehi perakuan Guru Besar /Penolong Kanan

Penolong Kanan

4.

Guru Besar

5.

Mengedarkan jadual waktu ganti kepada semua guru panitia

Penolong Kanan

6.

Memastikan jadual ganti dipatuhi

Penolong Kanan

7.

Fail dan rekod

106

CARTA ALIRAN

Terima maklumat keosongan dari Penolong Kanan

Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu tentang kesesuaian guru ganti Tidak setuju Rujuk GB SETUJU?

Merangka jadual waktu guru ganti

Memperolehi perakuan GB /Penolong Kanan

Mengedarkan jadual waktu ganti

Tidak Betulkan Berjalan dengan betul?

Ya Terima maklumat kekosongan dari PK

107

SENARAI SEMAK

Bil Catatan

Tindakan

Tandakan ( / )

1. Terima maklumat kekosongan guru daripada Penolong Kanan

2. Berbincang dengan Penolong Kanan dan guru jadual waktu

3. Merangka jadual waktu ganti

4. Memperolehi perakuan GB/ Penolong Kanan

5. Mengedarkan jadual waktu kepada guru

6. Memastikan jadual ganti dipatuhi

7. Terima maklumat kekosongan dari PK

108

5.2.6 MENGADAKAN JADUAL GURU GANTI

PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

Seksyen UndangUndang/ Peraturan

1. 2.

Menetapkan tarikh mesyuarat Mengedarkan surat panggilan mesyuarat

Penolong Kanan Penolong Kanan

3.

Mengadakan mesyuarat pengagihan tugas

Penolong Kanan

4.

Terima minit/keputusan mesyuarat

GB

5.

Menerima senarai semak persediaan kursus

Penolong Kanan

6. 7.

Menyediakan bahan kursus Menjalankan kursus dalaman

Penolong Kanan GB

8.

Menerima penilaian kursus dalaman

9.

Menghantar laporan kepada Penolong Kanan

109

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Diambil

Jumlah Minit Dijalankan Dalam 1 Minggu

1.

Mesyuarat

1 jam

2.

Penyediaan minit mesyuarat

1 jam

3.

Kursus

2 jam

4.

Laporan dan penilaian

1 jam

110

CARTA ALIRAN Tetapkan tarikh mesyuarat

Edarkan surat pangilan mesyuarat

Adakan mesyuarat

Terima minit/keputusan mesyuarat

Menerima senarai semak persediaan kursus

Menyediakan bahan kursus Tidak Ubahsuai Sesuai/Relevan?

Jalankan kursus

Terima penilaian kursus

Tidak Adakan PostMortem Berkesan? Ya

Hantar laporan
111

SENARAI SEMAK

Bil

Tindakan

Tindakan ( / )

Catatan

1. Tetap tarikh mesyuarat 2. Surat panggilan mesyuarat 3. Tempahan bilik mesyuarat 4. Mesyuarat 5. Persediaan kursus a) b) c) d) e) f) g) h) Tajuk kursus Tarikh Masa Tempat Penceramah Pengerusi Majlis Bilangan peserta Jamuan 6. Menyediakan bahan 7. Pelaksanaan kursus 8. Laporan dan penilaian

112

5.2.7 GURU GANTI PANITIA (JANGKA PANJANG)

PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan

Seksyen UndangUndang Peraturan

1.

Menerima maklumat guru ganti yang akan mengisi kekosongn daripada Penolong Kanan

Penolong Kanan

2.

Merangka jadual waktu guru ganti bersama Penolong Kanan dan guru jadual waktu

Penolong Kanan

3.

Memperolehi perakuan GB

Guru Besar Penolong Kanan

4.

Mengedarkan jadual waktu ganti kepada Ketua Panitia berkenaan dan guru terlibat

Penolong Kanan

5.

Memastikan jadual ganti dipatuhi

Penolong Kanan Penolong Kanan

6.

Simpan dalam fail dan rekod

113

CARTA ALIRAN

Terima maklumat guru ganti daripadaPK

Berbincang dengan PK dan guru jadual Waktu tentang jadual guru ganti

Merangka jadual waktu ganti

Dapatkan perakuan GB atau PK

Edarkan jadual waktu ganti kepada KP

Ya Tidak Baiki Berjalan dengan betul?

Ya

Fail dan rekodkan

114

SENARAI SEMAK

Bil Catatan

Tindakan

Tandakan ( / )

1. Menerima maklumat guru ganti daripada PK 2. Perbincangan dengan PK tentang jadual Guru ganti 3. Merangka jadual ganti 4. Memperoleh perakuan guru besar 5. Mengedar jadual waktu ganti kepada Ketua Panitia dan guru yang terlibat 6. Memastikan jadual ganti dipatuhi 8. Simpan dalam fail dan rekodkan

115

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil 5 minit

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Menerima maklumat guru ganti daripada Penolong Kanan

2.

Perbincangan dengan Penolong Kanan tentang jadual guru ganti

20 minit

3.

Merangka jadual ganti

1 jam

4.

Memperolehi perakuan Guru Besar

5 minit

5.

Mengedarkan jadual waktu kepada ketua panitia dan guru terlibat

5 minit

6.

Memastikan jadual ganti dipatuhi

Berterusan

7.

Simpan dalam fail dan rekodkan

5 minit

116

5.2.8 PEMANTAUAN AKTIVITI PANITIA

PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan

UndangUndang Peraturan

1.

Menerima jadual pencerapan daripada Penolong Kanan

2.

Mengadakan mesyuarat panitia untukmenyampaikan jadual pencerapan

Penolong Kanan

3.

Mengadakan perjumpaan dengan guru berkenaan sebelum pencerapan untuk memberitahu aspek yang hendak dicerap

Guru Besar Penolong Kanan

4.

Membuat pencerapan

Penolong kanan

5.

Mengadakan perbincangan selepas pencerapan

Penolong kanan

6.

Membuat laporan

7.

Fail dan rekod

117

CARTA ALIRAN

Menerima jadual pencerapan daripada Penolong Kanan

Mengadakan mesyuarat Panitia

Mengadakan perjumpaan dengan guru sebelum pencerapan

Pencerapan

Mengadakan perbincangan

Membuat laporan

Failkan

118

SENARAI SEMAK

Bil Catatan

Tindakan

Tandakan ( / )

1. Menerima jadual pencerapan daripada Penolong Kanan 2. Mengadakan mesyuarat Panitia untuk Menyampaikan jadual pencerapan 3. Mengadakan perjumpaan dengan guru sebelum pencerapan 4. Membuat pencerapan

5. Perbincangan selepas pencerapan

6. Membuat laporan

7. Fail dan rekod

119

NORMA KERJA

Bil

Jenis Kerja

Masa Yang Diambil

Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu

1.

Menerima jadual pencerapan daripada Penolong Kanan

1 hari

2.

Mengadakan mesyuarat Panitia untuk Menyampaikan jadual pencerapan Mengadakan perjumpaan dengan guru sebelum pencerapan Membuat pencerapan Perbincangan selepas pencerapan Membuat laporan Fail dan rekod

1 hari

3.

1 hari

4. 5. 6. 7.

2 jam 2 jam 1 hari 1 hari

120

5.3

KO-KURIKULUM

5.3.1 MEMBANTU PERSATUAN DALAM KEPAKARAN IKHTISAS

PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan Ko-kurikulum

UndangUndang Peraturan

1.

Menerima surat/ permohonan dari persatuan

2.

Bincang/kenalpasti masalah

Penolong Kanan Ko-kurikulum Guru Besar Penolong Kanan

3.

Pilih guru yang boleh membantu

4.

Memberi bantuan kepakaran

5.

Terima laporan

121

CARTA ALIRAN

Menerima surat permohonan

bincang dan kenalpasti masalah

pilih guru yang boleh membantu

beri bantuan kepakaran

Terima laporan

122

SENARAI SEMAK

Bil Catatan

Tindakan

Tandakan ( / )

1. Menerima surat/permohonan dari guru 2. berbincang/mengenalpasti masalah 3. Memilih guru pembantu 4. Memberi bantuan kepakaran 5. Menerima laporan

123

5.3.2 BEKERJASAMA DENGAN PERSATUAN LAIN DISEKOLAH

PROSES KERJA

Bil 1.

Proses Kerja Mendapatkan maklumat/jadual aktiviti persatuan-persatuan lain

Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan Ko-kurikulum

Undang-Undang/ Peraturan

2.

Mengenalpasti aktiviti persatuan lain yang boleh membantu

Penolong Kanan Ko-kurikulum

3.

Mengadakan mesyuarat dengan guru Penasihat Persatuan berkenaan Menjalankan kerjasama mengikut jadual yang ditetapkan

Penolong Kanan Ko-kurikulum

4.

5.

Mengkaji keberkesanan

124

CARTA ALIRAN

Menerima maklumat aktiviti semua persatuan

Mengenal pasti aktiviti yang boleh dibantu

Berbincang dengan guru penasihat jadual

Menjalankan kerjasama seperti dalam jadual

Mengkaji keberkesanan

125

SENARAI SEMAK

Bil Catatan

Tindakan

Tandakan ( / )

4. Menerima maklumat aktiviti persatuan 5. mengenalpasti bantuan yang boleh diberi 6. berbincang 4. Memberi kerjasama 6. Mengkaji keberkesanan

126

5.4

TUGAS-TUGAS LAIN

5.4.1 MEWUJUDKAN KERJASAMA DENGAN PKG, PPD DAN PSPN PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan UndangUndang/ Peraturan

Bil

Proses Kerja Menerusi mesyuarat panitia, kenal pasti bantuan yang tidak boleh didapati di sekolah Menghubungi PKG, PPD dan PSPN untuk mendapatkan bantuan yang diperlukan seperti: 2.1 Koleksi bahan BBM dalam bentuk kaset/video 2.2 Mendapatkan peluang-peluang berkursus bagi guru-guru khususnya dalam bidang pengendalian peralatan 2.3 Mendapatkan bantuan kepada guru-guru untuk menyediakan BBM (di PKG/PSPN). Bantuan diperolehi dalam bentuk alat atau bimbingan dan tunjuk ajar Mendapatkan bantuan daripada PPD, PKG dan PSPN seperti: 3.1 Menghantar guru-guru berkursus di PSPN/PKG 3.2 Membuat salinan kaset/ video 3.3 Menghantar guru-guru membina BBM di PKG /PSPN dengan bantuan dan bimbingan PKG/PSPN 3.4 Menjemput pegawai dari PPD / PKG atau PSPN mdmberi cahaya/bimbingan Mengumpul bahan-bahan BBM yang dihasilkan Menggunakan bahan-bahan tersebut di dalam pengajaran guru-guru

1.

2.

Guru Besar

3.

Guru Besar

4. 5.

127

CARTA ALIRAN

Mengenai keperluan bahan

Membuat senarai keperluan

Menghubungi PPD/PKG/PSPN

Menghantar guru berkursus di PSPN

Guru membina ABM di PKG

Guru membina ABM di sekolah, PKG/PSPN

Ceramah oleh pegawai PPD/PKG

Mengumpulkan bahan di PSS

Menggunakan bahan

128

SENARAI SEMAK

Bil Tindakan Catatan

Tandakan ( / )

1. Mengesahkan keperluan PSS yang belum diperolehi

2. Menghubungi PPD, PKG dan PSPN

3. dapatkan bantuan PKG, PPD dan PSPN

4. Mengumpulkan bahan yang dibina/diperolehi

5. Menggunakan bahan

129

5.4.2 MEWUJUDKAN SEKOLAH LAIN

KERJASAMA

DENGAN

KETUA

PANITIA

PROSES KERJA

Bil

Proses Kerja Berhubung dengan sekolah yang dikenal pasti untuk mendapatkan maklumat kepakaran berhubung dengan panitia Berbincang untuk bertukar ganti kepakaran dan maklumat dengan sekolah tersebut Menetapkan tarikh atau penjadualan kerjasama antara sekolah Membuat penilaian akan keberkesanan hasil kerjasama tersebut

Pegawai Yang Meluluskan Guru Besar

UndangUndang/ Peraturan

1.

2.

Penolong Kanan

3.

Penolong Kanan

4.

130

CARTA ALIRAN

Mendapatkan peruntukan wang

Memanggil mesyuarat panitia untuk tujuan membeli BBM Berbincang dengan Ketua Panitia sekolah berkenaan

Menerima bantuan kepakaran

memberi bantuan kepakaran dan bahan

mengumpul maklumat

menggunakan bahan/ maklumat

131

SENARAI SEMAK

Bil Tindakan Catatan

Tandakan ( / )

1. Dapatkan maklumat sekolah yang ada kepakaran

2. Menghubungi Ketua Panitia tersebut

3. Berbincang dengan Ketua Panitia sekolah tersebut

4. Menerima dan memberi maklumat/ Kepakaran dan bahan

5. Mengumpulkan bahan dan maklumat

6. Menggunakan bahan dan maklumat

132

5.4.3 MENGEMAS KINI DATA BILIK GERAKAN SEKOLAH PROSES KERJA UndangUndang/ Peraturan

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan Penolong Kanan

1.

Berbincang dengan guru dalam panitia untuk menentukan jenis maklumat yang akan diletakkan dalam bilik gerakan

2.

Mengagihkan tugas untuk menyiapkan bahan

3.

Meletakkan maklumat yang dipersetujui oleh panitia di dalam bilik gerakan

Guru Besar

4.

Mengemas kini maklumat dari semasa ke semasa

Penolong Kanan

133

CARTA ALIRAN

Perbincangan dengan guru

mengagihkan tugas

mengumpulkan bahan

melengkapkan bilik gerakan

menggunakan bahan

Terima laporan

134

SENARAI SEMAK Bil Tindakan Catatan Tandakan ( / )

1. Perbincangan dengan guru

2. Mengagihkan tugas

3. Mengumpulkan bahan

4. Melengkap/ mengemas kini Bilik gerakan

5. Menggunakan bilik gerakan

6. Menilai dan mengemas kini dari semasa Ke semasa

135

6. SENARAI SEMAK TAHUNAN KETUA PANITIA

Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Jenis kerja Mendapatkan sukatan pelajaran yang terbaru dan kemaskini Penyediaan rancangan pengajaran untuk satu tahun Memilih dan mencadangkan buku teks, buku rujukan tambahan guru dan buku kerja untuk murid Menyelaras soalan ujian bulanan Menyelaras soalan peperiksaan semester Mengkaji dan menganalisis keputusan semua peperiksaan dan mengambil langkah-langkah mengatasi kelemahan Mengadakan pencerapandari semsasa ke semasa Menyemak buku-buku latihan pelajar Mengadakan pelbagai program pengayaan dan pemulihan untuk memastikan pencapaian pelajar mencapai target Mengadakan perbincangan untuk mempertingkatkan dan mempelbagaikan teknik mengajar Mengadakan mesyuarat panitia sekurang-kurangnya tiga kali dalam setahun Memberi kursus dalaman untuk ahli dalam panitia

( ) Ya

(X) Belum

Catatan

10 11 12

136

Bil 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Jenis kerja Mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran Menggalaakkan penggunaan bahan pusat sumber dalam pengajaran secara terancang Mengadakan aktiviti-aktiviti yang melibatkan pelajar dalam penyediaan dan penggunaan ABM Mengadakan aktiviti persatuan/ kelab akedemik yang berkaitan dengan kandungan sukatan pelajaran Mengambil bahagian dalam pertandingan berkaitan dengan panitia Menganjurkan lawatan sambil belajar Memvantu persatuan dari segi keparan ikhtisas Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru selepas mengikuti kursus atau seminar Bekerjasama dengan persatuan-persatuan di sekolah Mewujudkan Team-Teaching Pencerapan rakan sejawat

( ) Ya

(X) Belum

Catatan

137

7. SENARAI PERATURAN PENGURUSAN KURIKULUM

Tugas : Guru Mata Pelajaran

1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1985 Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran Di dalam Kelas oleh Pengetua/ Guru Besar Sekolah.

2. Surat Pekelililng Ikhtisas Bil 7/1989 Penggunaan buku teks dan buku rekod amali dalam pengajaranpembelajaran Sains KBSR

3. Surat Pekelililng Ikhtisas Bil 9/1989 Pelaksanaan Bahasa Baku.

4. Surat Pekelililng Ikhtisas Bil 10/1993 Penggunaan buku kerja di sekolah.

5 Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/2002 Pelaksanaan Sukatan Pelajaran Yang Disemak Semula Bagi KBSR

6. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/2000 Pelaksanaan Komponen Bahasa Inggeris Dalam Mata Pelajaran Bahasa Inggeris di Sekolah Rendah Bermula Tahun 2000

7. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 25/2000 Pelaksanaan Mata Pelajaran Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan

138

139

8. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan Pegawai dengan Pegawai Lain Jawatan : 1. Ahli Jawatankuasa KWAMP

TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN Guru Besar Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

KUASA YANG DIBERI

TUGAS PEGAWAIPEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN DAN JENIS HUBUNGAN Penyelaras KWAMP

1. Merancang dan melaksanakan aktiviti KWAMP

merancang melaksana menyelaras menilai melapor

140

8.1 Proses kerja

Proses Kerja

Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk

Undang-undang / Peraturan

1 2

Mencadangkan pembentukan Jawatankuasa Menghebahkan maklumat kepada semua guru kelas dan murid berkenaan Mengedarkan borang permohonan kepada murid Menerima borang pemohonan Mengadakan mesyuarat untuk menyenaraipendekkan pelajar yang memenuhi kreteria kelayakan Mengadakan mesyuarat pemilihan dengan AJK PIBG untuk memilih calon yang layak Mengeluarkan senarai murid yang berjaya Menghantar borang permohonan murid yang berjaya kepada JPN untuk kelulusan. Menerima senarai calon yang berjaya dari JPN Memaklumkan kepada murid yang berjaya untuk majlis penyerahan wang KWAMP/buka akaun bank/Tabung Haji

3 4 5

7 8

9 10

11

141

8.2 Carta Aliran

pembentukan Jawatankuasa

Mengedarkan borang permohonan KWAMP Mengadakan mesyuarat Jawatan Kuasa pemilihan awal Mengadakan mesyuarat pemilihan terakhir dengan AJK PIBG

Semak semula Boring KIV

Objektif tercapai? Tidak Ya Mengeluarkan senarai pelajar terpilih Menghantar senarai murid berjaya kepada JPN Menerima senarai murid yang berjaya menerima KWAMP Mengadakan upacara penyerahan wang KWAMP/buka akaun bank/Tabung Haji

142

8.3 Senarai Semak

Bil

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Membentuk Jawatankuasa Kelulusan senarai JK oleh Guru Besar Mengedarkan borang permohonan Menerima borang permohonan Senarai pendek borang yang berjaya Pemilihan murid JK dengan AJK PIBG Senarai murid yang berjaya dikeluarkan Senarai murid yang berjaya dihantar ke JPN Terima senarai murid yang berjaya Adakan majlis penyerahan KWAMP

143

9. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan Pegawai dengan Pegawai Lain Jawatan : 2. Penyelaras Unit 3K (Kebersihan, Kesihatan, Keselamatan)

TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN Guru Besar Penolong Kanan Hal Ehwal Murid

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

KUASA YANG DIBERI

TUGAS PEGAWAIPEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN DAN JENIS HUBUNGAN Penyelaras Kebersihan Penyelaras Kesihatan Unit UBK

1. Merancang dan melaksanakan aktiviti Unit 3 K

merancang melaksana menyelaras menilai melapor

BIDANG TUGAS JAWATANKUASA PROGRAM 3K PERINGKAT SEKOLAH

a) Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa 3K Peringkat Sekolah tiga kali setahun (Januari, Jun dan September) b) Merancang dan mengemas kini Program 3K Peringkat Sekolah c) Memastikan warga sekolah melaksanakan Program 3K d) Mendapatkan kerjasama daripada PIBG dan agensi berkaitan untuk menyokong pelaksanaan Program 3K e) Menyediakan laporan pelaksanaan Program 3K Peringkat Sekolah f) LAPORAN SEGERA kes aduan mengikut 1 : 3 : 7 kepada Pejabat Pelajaran Daerah/Gabungan (1 hari laporan awal, 3 hari laporan lengkap, 7 hari kes dianggap selesai) g) Melaksanakan aktiviti-aktiviti khas bagi Program 3K. I. Penggredan Kendiri Kantin Sekolah II. Senarai Semak Keselamatan Sekolah III. Gotong-Royong Perdana KPM IV. Penyelenggaraan Tandas Sekolah

144

9.1 PENGURUSAN KEBERSIHAN Senarai Tugas 1. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Pengurusan Kebersihan 2. Menentukan program pembangunan kebersihan murid dilaksanakan di Sekolah 3. Menyelaras aktiviti-aktiviti program kebersihan sekolah dengan agensi-agensi yang berkaitan 4. Menentukan keperluan-keperluan kebersihan untuk kesejahteraan muridmurid di sekolah 5. Merancang keperluan sumber kewangan dan tenaga dalam Pendidikan Kebersihan 6. Mengenal pasti keperluan latihan kepada warga sekolah 7. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan kebersihan dipatuhi oleh pihak yang berkaitan dengan perjanjian/kontrak seperti syarikat pembersihan, pengusaha kantin sekolah, pengusaha dewan makan asrama, pembekal makanan RMT dan SBT serta pembekal susu sekolah 8. Mewujudkan polisi kebersihan dan kepimpinan yang berkaitan pengurusan kebersihan murid 9. Melaksanakan pemeriksaan, pemantauan serta penilaian kebersihan murid dan sekolah 10. Mewujudkan serta melaksanakan manual penjagaan kebersihan murid dan program kebersihan sekolah 11. Mengkaji dan menilai kebersihan program secara berterusan 12. Menyediakan pelan kontigensi kebersihan untuk menangani kes-kes seperti banjir, jerebu, keracunan makanan dan lain-lain 13. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan program kebersihan 14. Menyedia dan membuat laporan berkala.

145

9.1.1 Proses Kerja JAWATAN GB/PK(HEM) 1. PROSES KERJA Melantik Jawatankuasa 1.1 Kebersihan dan Keceriaan Kawasan 1.2 Kebersihan dan Keceriaan Bilik Darjah Menyediakan Jadual Bertugas mengikut kelas bagi kerjakerja mengutip sampah pada awal pagi. Menyediakan penyepit dan plastik menentukan kawasan yang ditugaskan. sampah dan

2.

JK Kebersihan dan Keceriaan

3.

4.

Menyelia kerja-kerja mengutip sampah dengan bantuan Pengawas yang bertugas. Memberi taklimat kepada Ketua Kelas pertandingan 3K yang diumumkan setiap bulan. tentang

JK 3K

5.

Guru Kelas

6.

Mengawasi pelajar menjalankan tugas harian untuk memastikan bilik darjah sentiasa kemas dan bersih. Membuat pemeriksaan dan penilaian mingguan Mengesahkan Keputusan Bulanan Pertandingan 3K dan diumumkan di Perhimpunan setiap awal bulan berikutnya. Menyerahkan Bintang yang diperoleh kepada kelas tertentu.dan dikumpul sehingga bulan terakhir. Menyampaikan hadiah kepada kelas yang mendapat jumlah bintang terbanyak dalam Pertandingan 3K.

PK(HEM)JK 3K GB

7. 8.

JK 3K

9.

GB

10

146

9.1.2 Carta Aliran Melantik Jawatankuasa Kebersihan dan Keceriaan Kawasan Menyediakan Jadual Bertugas Melantik Jawatankuasa Kebersihan, Keceriaan dan Keselamatan Kelas (3K)

Memberi taklimat kepada Ketua Tingkatan tentang pertandingan 3K yang diumumkan setiap bulan Guru Tingkatan mengawasi pelajar menjalankan tugas harian untuk memastikan bilik darjah sentiasa kemas dan bersih Membuat pemeriksaan penilaian mingguan dan

Menyediakan penyepit, plastik sampah

Pelajar mengutip sampah di kawasan yang ditetapkan di bawah seliaan JK dan Pengawas

Pengetua mengesahkan Keputusan Bulanan Pertandingan 3K dan diumumkan di Perhimpunan setiap awal bulan berikutnya. Menyerahkan Bintang yang diperoleh kepada kelas tertentu.dan dikumpul sehingga bulan terakhir Penyampaian hadiah kepada pemenang Pertandingan 3K

Tamat

147

9.1.3 Senarai Semak Pengurusan Kebersihan

BIL

ASPEK

1.

Pengurusan

2.

Kantin

3.

Tandas

4.

Bilik Darjah dan Bilik Khas

ITEM 1.1 Pengurusan 1.1.1 Kebersihan persekitaran luaran sekolah 1.1.2 Kebersihan persekitaran dalaman sekolah 1.1.3 Kebersihan warga sekolah 1.2 Pentadbiran dan Pengurusan 1.2.1 Jawatankuasa Induk 3K sekolah 1.2.2 Pelan Tindakan Jangka Pendek 1.2.3 Pelan Tindakan Jangka Panjang 1.2.4 Fail dan dokumen sokongan 1.2.5 Penglibatan (Agensi Kerajaan, PBT, Swasta, NGO & Individu) 2.1 Kebersihan Fizikal 2.1.1 Lantai dan dinding 2.1.2 Longkang 2.1.3 Tandas 2.1.4 Tempat memasak 2.1.5 Tempat mencuci peralatan memasak 2.1.6 Tempat mencuci tangan 2.1.7 Stor 2.1.8 Pencegahan LILATI (lipas, lalat, tikus) 2.2 Peralatan dan Perabot 2.2.1 Kerusi dan meja 2.2.2 Peti sejuk 2.2.3 Pinggan mangkuk 2.2.4 Tong sampah 2.3 Pekerja 2.3.1 Kebersihan diri 2.3.2 Pakaian (penutup kepala, apron dan kasut) 2.4 Makanan dan minuman 2.4.1 Bertutup 3.1 Pengurusan Kebersihan Tandas 3.1.1 Berfungsi 3.1.2 Jadual Pembersihan 3.1.3 Tatacara penggunaan 3.1.4 Tong sampah 3.1.5 Sanitari 3.1.6 Utiliti 4.1 Pengurusan Kebersihan Bilik Darjah dan Bilik Khas 4.1.1 Jadual tugas berkala 4.1.2 Pencahayaan dan pengudaraan 4.1.3 Lantai 4.1.4 Tingkap 4.1.5 Perabot 4.1.6 Utiliti
148

CATATAN

BIL 5.

6.

7.

ASPEK ITEM Sistem Saliran 5.1 Pengurusan Kebersihan dan Sistem 5.1.1 Kesempurnaan longkang Perparitan 5.1.2 Pengaliran air 6.1 Proses Pelupusan 6.1.1 Bilangan dan kedudukan tong sampah Sistem 6.1.2 Pengurusan karung plastik Pelupusan 6.1.3 Jadual kutipan Sisa Pepejal 6.1.4 Tempat pelupusan yang sempurna 6.1.5 Kaedah pelupusan sampah kering, sampah basah dan sisa makanan 6.1.6 Kitar semula Stor bahan 7.1 Pengurusan Stor dan alat pembersihan 7.1.1 Senarai bahan dan alatan (kontraktor pembersihan) 7.1.2 Susun atur bahan dan alatan

CATATAN

149

9.1.4 Norma Kerja Pengurusan Kebersihan

Bil. 1.

Tugas Kerja Menubuhkan Jawatankuasa Kebersihan Sekolah Mengadakan mesyuarat Menyediakan senarai aktiviti dan projek Menyediakan senarai kelengkapan Menyediakan senarai tugas pekerja Menyediakan buku rekod bertugas Menyediakan jadual gotongroyong Menyediakan jadual tugas kelab atau persatuan

Masa Diambil 1 jam

Jumlah Unit Boleh Dijalankan

2. 3.

2 jam 1 jam

4. 5. 6. 7.

1 jam 1 jam 1 jam 30 minit 1 jam

8.

30 minit 9. 10. Menyediakan jadual penyeliaan 1 jam Memberi penerangan kepada warga sekolah 2 jam 11. Membuat laporan penyeliaan tugas dan projek 1 jam 12. 13. Membuat penilaian 1 jam Memberi penghargaan

150

9.1.5 Peraturan dan pekeliling yang berkaitan Surat Pekeliling Ikhtisas No 4/1981:16 September 1981 Kebersihan Di Sekolah-sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1982:21 Ogos 1982 Kempen Anti Denggi di Sekolah-Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 14/1989:28 Disember 1989 Kebersihan Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1997:9 Julai 1997 Amalan Kebersihan Di Sekolah Garispanduan Amalan Kebersihan Sekolah 1997 Kementerian Pendidikan Malaysia Konsep dan Manual Sekolah Selamat,2003 Kementerian Pelajaran Malaysia 9.1.6 Borang Yang Berkaitan Kebersihan 1. Buku Laporan Harian 2. Laporan Mingguan & Bulanan Program Bebas Denggi di Sekolah 3. Borang Laporan Pemantauan Kantin 4. Format Borang Penilaian dan Pemantauan Kantin Sekolah & Asrama 5. Borang Pertandingan Kebersihan dan Keceriaan Kelas

151

9.2 PENGURUSAN KESIHATAN

Senarai Tugas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Program Pembangunan Kesihatan Murid Menentukan hala tuju program pembangunan murid selaras dengan perkembangan fizikal, psikososial dan kerohanian murid. Menentukan program pendidikan dan penjagaan kesihatan dilaksanakan di sekolah. Mewujudkan kerjasama yang menyeluruh antara sekolah dan Pejabat Kesihatan serta agensi-agensi lain. Menyelaras dan melaksanakan aktiviti-aktiviti Program Kesihatan Sekolah. Merancang keperluan kewangan dan tenaga dalam Program Jesihatan Sekolah. Menyebarkan maklumat program secara menyeluruh, sistematik dan efisien. Keperluan untuk menjalankan kursus dan aktiviti kesihatan bersesuaian dengan keperluan murid dan situasi setempat. Melaksanakan dasar kesihatan yang berkaitan dengan pengurusan kesihatan murid di sekolah. Membuat pemantauan Pelaksanaan Pendidikan Kesihatan murid dan Program Kesihatan Sekolah. Menyedia dan membuat laporan tahunan berkala. Meningkatkan kerjasama dengan agensi-agensi yang berkaitan. Mewujudkan pasukan petugas khas menghadapi krisis jika perlu.

152

9.2.1 Proses Kerja Proses Kerja 1 Menyediakan draf senarai semak pemantauan pengurusan rawatan kesihatan murid Membentangkan kepada Guru Besar untuk kelulusan Memberikan taklimat pemantauan berdasarkan senarai semak kepada guru bertugas dan guru kelas berkenaan : a) Data / maklumat murid (rekod) b) Tindakan-tindakan susulan c) Penggunaan borang-borang berkaitan d) Pengurusan rawatan kesihatan - Pergigian - Rubella - titinus Menerima laporan kesihatan daripada - Guru kelas - Guru Disiplin - Guru bertugas harian - Murid - UBK Membuat pemantauan / tindak susul berdasarkan laporan : a) Sakit ringan-ditptkan di bilik sakit b) Sakit berat-dimaklumkan kepada penjaga untuk dibawa pulang / ditahan wad c) Rawatan susulan (jika perlu) Menyediakan laporan pemantauan berdasarkan laporan yang diperolehi Menyerahkan laporan pemantauan dan status terkini pelajar yang menerima rawatan/sakit Merekod data / maklumat kesihatan Murid Pegawai yang Meluluskan / Dirujuk Undangundang / Peraturan

2 3

Guru Besar

Guru Besar

6 7

153

9.2.2 Carta Aliran

Menyediakan draf / senarai semak Membentangkan kepada Guru Besar untuk diluluskan Mengubah pindaan Tidak Lulus ? Ya Memberikan taklimat pemantauan kepada guru bertugas dan pengawas Memberi teguran / Bimbingan untuk penambahbaik Menerima laporan kesihatan Membuat pemantauan / tindak susul berdasarkan laporan yang diperolehi Menyediakan laporan berdasarkan pemantauan dan laporan yang diperolehi Menyerahkan laporan pemantauan dan status terkini pelajar yang menerima rawatan / sakit Merekod data / maklumat kesihatan murid

154

9.2.3 Senarai Semak BIL ASPEK ITEM 1.1. Jawatankuasa Kesihatan Sekolah 1.2. Pengurusan PBSS 1.3. Pelan Tindakan Jangka Pendek (Tahun Semasa) 1.4. Pelan Tindakan Jangka Panjang 1.5. Fail dan Dokumen Sokongan 1.6. Penglibatan (Agensi Kerajaan, PBT, Swasta, NGO dan individu) 2.1. Carta Organisasi 2.2. Jadual Bertugas (Guru dan Murid) 2.3. Peti Pertolongan Cemas 2.4. Poster Panduan Pertolongan Cemas 2.5. Rekod Rawatan 2.6. Rekod Kesihatan Murid (RKM) 2.7. Prosedur/Peraturan Penggunaan 2.8. Mutiara Vision Kit 2.9. Alat Ukur Tinggi 2.10. Alat Ukur Berat 2.11. Jawatankuasa Program Bebas Denggi 2.12. Jadual Bertugas Program Bebas Denggi 2.13. Laporan Bulanan Program Bebas Denggi 2.14. Poster Bebas Denggi 2.15. Pemakanan Seimbang Ceramah dan Aktiviti 2.16. Rekod Imunisasi 2.17. Rekod Pemeriksaan Gigi 3.1. Jawatankuasa Kantin 3.2. Sijil Pengesahan Kesihatan Pekerja 3.3. Penjualan Makanan Segera 3.4. Penjualan Minuman Bergas 3.5. PIlihan Makanan Yang Berkhasiat CATATAN

1.

Pengurusan

2.

Perkhidmatan

3.

Kantin

155

9.2.4 Norma Kerja Pengurusan Kesihatan Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Tugas Kerja Menubuhkan jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Menyediakan senarai aktiviti dan projek Menyediakan senarai nama pelajar Menyediakan rekod kesihatan pelajar Menyusun kad 001 Mengumpulkan dan menyusun buku rekod kesihatan Pemantauan a) Bilik rawatan b) Program PBSS c) Rawatan pelajar

Masa Yang Diambil 1 jam 2 jam 1 jam 1 jam 1 jam 2 minggu 2 minggu Jan - Nov

9. 10.

Melaksanakan aktiviti Membuat laporan dan dokumentasi semua aktiviti

Jan Nov Jan - Nov

156

9.2.5 Peraturan dan pekeliling yang berkaitan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1976:7 Mei 1976 Panduan untuk menjaga kesihatan murid dan kebersihan di kantin Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 5/1988:21 Januari 1988 Penyakit-Penyakit Demam Kepialu(Tiroid), Taun (Kolera), Penyakit Kuning (Hepatitis A) dan Keracunan Makanan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/1989:7 Jun 1989 Rancangan Kesihatan Sekolah Surat Siaran KP(BS/HEP)8614/045/B(5):3 November 1997 Program Bersepadu Sekolah Sihat Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 5/1995:2 Ogos 1995 Keracunan Makanan di sekolah-sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/1998: 31 Mac 1998 Menjaga Kesihatan Pelajar di Sekolah Panduan Melaksanakan Program Bersepadu Sekolah Sihat, 2002, Kementerian Pelajaran Malaysia 9.2.6 Borang Yang Berkaitan Kesihatan 1. Buku Rekod Laporan Kesihatan Harian Pelajar atau Format Rekod 2. Laporan Rawatan Kesihatan Harian Pelajar 3. Surat Kebenaran Pelajar Untuk Mendapat Rawatan 4. Surat Akuan Rawatan Hospital 5. Kad 001

157

9.3

PENGURUSAN KESELAMATAN

Senarai Tugas 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Bertanggungjawab merancang Pelan Tindakan Pengurusan Keselamatan Sekolah. Menyediakan polisi, manual dan tatacara tindakan berkaitan keselamatan di sekolah. Menyediakan pelan tindakan kontigensi bagi menghadapi krisis dan bencana alam. Menentukan keperluan kemudahan keselamatan untuk murid-murid dan sekolah. Merancang keperluan sumber kewangan dan tenaga dalam Pendidikan Keselamatan. Menentukan warga sekolah didedahkan dengan kemahiran menghadapi kecemasan. Bekerjasama dengan komuniti, agensi kerajaan dan bukan kerajaan yang berkaitan. Melaksanakan pemantauan, penilaian dan pemeriksaan keselamatan murid dan sekolah. Mewujudkan pasukan bertindak menghadapi krisis. Memastikan syarat-syarat perjanjian dan bidang tugas berkaitan keselamatan sekolah dipatuhi oleh syarikat kawalan keselamatan sekolah.

158

PROGRAM SELAMAT DATANG DAN SELAMAT PULANG 9.3.1 PROSES KERJA Pegawai yang meluluskan/ dirujuk Guru Besar PK HEM Guru Bimbingan PK HEM Guru Disiplin Guru Bertugas

Bil 1 2 3 4 5

Proses kerja Pastikan Jawatankuasa KeselamatanSekolah ditubuhkan Rancangkan langkah-langkah keselamatan pelajar Pastikan Buku Panduan Sekolah Selamat dan Polisi Keselamatan pelajar disediakan Pastikan Polisi Keselamatan pelajar dimaklumkan kepada pelajar semasa perhimpunan mingguan

Undangundang/ peraturan SPI Bil. 8/1999 SPI Bil. 8/1988

6 7 8 9 10 11 12 13

Maklumkan kepada penjaga tentang polisi Guru Kelas keselamatan pelajar melalui mesyuarat JK PIBG atau edaran brosur Pengawal Dapatkan kerjasama dari pihak polis/ ibubapa / Keselamatan pengawal keselamatan untuk membuat rondaan PRA Pastikan laluan dan jalan yang digunakan seharian murid-murid terbuka dan selamat Kelab Pencegahan Pastikan ada tempat berkumpul pelajar yang Jenayah selamat dan terkawal Guru Disiplin Pastikan poster atau polisi keselamatan pelajar Guru Bertugas dipamerkan Sediakan tatacara yang jelas mengenai cara membuat pelaporan tentang insiden Dapatkan laporan daripada Guru Disiplin / Guru Bertugas Ambil tindakan yang sesuai berdasarkan laporan yang diterima Failkan semua laporan dan tindakan yang diambil

159

9.3.2 CARTA ALIRAN KERJA

Mula JK Keselamatan ditubuhkan Rancang langkah-langkah keselamatan pelajar Pastikan Buku Panduan Sekolah Selamat dan polisi keselamatan pelajar disediakan Pastikan pelajar dan ibu bapa dimaklumkan tentang polisi keselamatan pelajar Dapatkan kerjasama polis/ibubapa/pengawal keselamatan Pastikan laluan harian pelajar terbuka dan selamat Pastikan ada tempat pelajar berkumpul terkawal dan selamat Pastikan poster / polisi keselamatan dipamerkan di tempat berkumpul/berteduh sebagai langkah keselamatan pelajar Sediakan tatacara melapor insiden Dapatkan laporan daripada Guru Disiplin/Bertugas Ambil tindakan yang sesuai Failkan semua laporan dan tindakan yang diambil

Tamat

160

9.3.3 SENARAI SEMAK

BIL

ASPEK

1.

Pengurusan Organisasi

2.

Fizikal Sekolah

ITEM 1.1. Jawatankuasa 1.2. Perancangan Tahunan 1.3. Sistem Fail 1.3.1. Panggilan Mesyuarat 1.3.2. Minit Mesyuarat 1.3.3. Pelantikan Jawatankuasa 1.3.4. Maklumat Jawatankuasa 1.4. Sistem Pemantauan 1.4.1. Fizikal Sekolah 1.4.2. Kawalan Keselamatan 2.1. Bangunan 2.1.1. Pendawaian/Lampu/Kipas 2.1.2. Tangga 2.1.3. Tembok/Koridor 2.1.4. Tingkap/Pintu 2.1.5. Perabot/Kelas 2.2. Bilik-bilik Khas 2.2.1. Pra Sekolah 2.2.2. Pendidikan Khas 2.2.3. Makmal Sains 2.2.4. Makmal Komputer 2.2.5. Kemahiran Hidup 2.2.6. Bengkel Kemahiran 2.2.7. Bilik BOSS 2.2.8. Stor Sukan 2.2.9. Dewan 2.2.10. Surau 2.2.11. Pusat Sumber/Perpustakaan 2.2.12. Pejabat 2.2.13. Bilik Cetak 2.2.14. Bilik Guru/Rehat 2.2.15. Bilik Bimbingan dan Kaunseling 2.2.16. Bilik Koperasi/Kedai Sekolah 2.2.17. Kantin Sekolah 2.2.18. Stor Pekerja 2.2.19. Bilik Sakit/Rawatan 2.2.20. Bilik Pengawas 2.2.21. Tandas 2.3. Padang dan Gelanggang Permainan 2.3.1. Permukaan Padang 2.3.2. Peralatan Padang 2.4. Sistem Perparitan /Kumbahan 2.4.1. Longkang 2.4.2. Tangki Septik 2.5. Pagar dan Pintu Pagar 2.5.1. Pagar Sekeliling Sekolah 2.5.2. Pintu Pagar Utama/Kedua 2.6. Papan Tanda Keselamatan
161

CATATAN

BIL

ASPEK

ITEM 2.6.1. Bilik Kelas 2.6.2. Bilik Khas 2.6.3. Padang dan Gelanggang Permainan 2.6.4. Kawasan Larangan 3.1. Pengajaran dan Pembelajaran 3.1.1. Tatacara Bilik Kelas 3.1.2. Tatacara Bilik Khas 3.1.3. Tatacara PJK 3.1.4. Tatacara Kokurikulum 3.2. Pergi dan Balik Sekolah 3.2.1. Tatacara Penggunaan Kenderaan 3.2.2. Tatacara Pejalan Kaki 3.2.3. Sistem Lalu Lintas di Dalam Sekolah 3.2.4. Sistem Lalu Lintas di Luar Sekolah 3.2.5. Jaket Keselamatan 3.3. Kelab Pencegahan Jenayah 3.3.1. Organisasi 3.3.2. Aktiviti 3.3.3. Data Keahlian 3.3.4. Laman Web 4.1. Kawad Kebakaran 4.1.1. Pelan Mengosongkan Bangunan 4.1.2. Tatacara Pergerakan 4.2. Bencana Alam 4.2.1. Tatacara Menghadapi Banjir 4.2.2. Tatacara Menghadapi Ribut 4.2.3. Tatacara Menghadapi Tanah Runtuh 4.2.4. Tatacara Menghadapi Gempa Bumi 4.3. Nombor Telefon Penting Pihak Terlibat 4.3.1. Pentadbir dan Kakitangan Sekolah 4.3.2. Polis, Bomba, Hospital, JPA3 4.3.3. Majlis Tempatan, JKR, Elektrik dan Air 4.4. Tatacara Ketika Kemalangan 4.4.1. Dalam Sekolah 4.4.2. Luar Sekolah 4.4.3. Rekod 4.5. Alat Bantuan Kecemasan 4.5.1. Alat Pemadam Api 4.5.2. Pili Bomba 4.5.3. Kotak Ubat 4.5.4. Gegelung Air 4.5.5. Pengusung 4.5.6. Selimut Kebakaran 4.5.7. Eye Wash/Pencuci Muka 5.1. Buku Peraturan Sekolah 5.2. Pekeliling/Surat Siaran Disiplin 5.3. Sistem Salah Laku Disiplin (SSDM)
162

CATATAN

3.

Aktiviti Murid

4.

Penggunaan Krisis

5.

Pengurusan Disiplin

BIL

ASPEK

ITEM 5.4. Buku Rekod Disiplin 5.5. Program & Aktiviti Berasaskan Sekolah 5.5.1. Anti Buli 5.5.2. Ponteng Sekolah 5.5.3. Pergaduhan 5.5.4. Vandalisme 5.5.5. Merokok dan Anti Dadah 5.6. Buku-buku Panduan 5.7. Pemantauan Disiplin 5.8. Hukuman/Denda 5.9. Adu Disiplin 5.9.1. Peti Aduan 5.9.2. Jawatankuasa Aduan Disiplin 5.10. Kerjasama Badan Luar 5.10.1. Pegawai Perhubungan Sekolah 5.10.2. Yayasan Pencegahan Jenayah 5.10.3. Majlis Keselamatan Jalan Raya 5.10.4. Jabatan Kebajikan Masyarakat 5.10.5. PEMADAM 5.10.6. PIBG 5.10.7. Jabatan Agama Islam 5.10.8. NGO Berkaitan 5.11. Penurunan Kuasa Merotan 5.11.1. Pelantikan 5.11.2. Rekod 5.12. Sistem Maklumat Asrama (SMA) 5.13. Tatacara Pengurusan Disiplin 5.13.1. Buku Peraturan Asrama 5.13.2. Buku Keluar Masuk Asrama

CATATAN

163

9.3.4 Norma Kerja Pengurusan Keselamatan

Bil. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Tugas Kerja Menubuhkan jawatankuasa Mengadakan mesyuarat Menyediakan senarai aktiviti dan projek Pemeriksaan dan pemantauan Mendapat maklumbalas Penambahbaikan /pemulihan Merekod atau memfail

Masa Diambil 1 jam 2 jam 1 jam Jan Nov. Jan - Nov. Jan Nov. Jan Nov.

Jumlah Unit Boleh Dijalankan

164

9.3.5 Peraturan dan pekeliling yang berkaitan Surat Pekeling Ikhtisas Bil 6/1983: Larangan Bermain Bahan-bahan Letupan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1988: 1 Mac 1988 Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 12/1989: Garispanduan dari segi pencegahan kebakaran bagi bangunan dormitori dan asrama Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1991: Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1993: Lapor kepada polis salahlaku yang berbentuk jenayah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 3/1995: Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/1999: Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/2000: Menangani Masalah Keselamatan Dadah dan Gengster Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 7/2000: Mencegah Kebakaran di Sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 11/2000: Membanteras jenayah di kalangan murid sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 6/2001: Peringatan mengenai pengaruh negatif cybercaf dan pusat permainan video terhadap murid-murid sekolah Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 9/2001: Penglibatan Pelajar dengan kegiatan negatif Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/2002: Pelaksanaan Program Sekolah Selamat Konsep dan Manual Sekolah Selamat, 2003 Kementerian Pelajaran Malaysia

165

9.3.6 Borang Yang Berkaitan Keselamatan a. b. c. d. e. f. Borang kemalangan Borang Akuan Tanggungan Buku Laporan Harian Borang Keluar Masuk Pelawat Borang Meninggalkan Kawasan Sekolah/Pulang Awal Borang Aduan Pelanggan

166

167

10.

PENGURUSAN KOKURIKULUM

Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan Pegawai dengan Pegawai Lain Jawatan : 10.1 Guru Penasihat PBSM, Kelab Doktor Muda dan Persatuan Bola Baling TUGAS PEGAWAIPEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN DAN JENIS HUBUNGAN

TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN Penolong Kanan Kokurikulum

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

KUASA YANG DIBERI

1. Membantu Ketua Penasihat Unit Kokurikulum.

10.1.1 PROSES KERJA MENJALANKAN KEGIATAN KO-KURIKULUM Bil 1. Proses Kerja Mengadakan Perhimpunan Pelajar Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk PK Kokurikulum PK Ko-Kurikulum/ Penyelaras Ko-Kurikulum PK Ko-Kurikulum/ Undang-Undang / Peraturan Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan Kokurikulum

2.

Mengadakan Taklimat perlaksanaan kepada pelajar

3.

Memaklumkan persediaan yang perlu dibuat oleh pelajar

Guru UPS/ Persatuan/ Kelab/ Permainan

4.

Melaksanakan kegiatan @ aktiviti

168

10.1.2 CARTA ALIRAN MENJALANKAN KEGIATAN KO-KURIKULUM

Mula

Panggil / adakan perhimpunan pelajar

Adakan taklimat perlaksanaan kepada pelajar

Maklumkan persediaan yang perlu dibuat oleh pelajar

Laksanakan kegiatan @ aktiviti

Tamat

169

10.1.3 SENARAI SEMAK MENJALANKAN KEGIATAN KO-KURIKULUM

1. Mengadakan Perhimpunan Pelajar

2. Mengadakan Taklimat perlaksanaan kepada pelajar

3. Memaklumkan persediaan yang perlu dibuat oleh pelajar

4.

Melaksanakan kegiatan @ aktiviti

170

10.1.4 NORMA KERJA MENJALANKAN KEGIATAN KO-KURIKULUM

Bil 1.

Jenis kerja / aktiviti Menetapkan tarikh, tempat dan masa

Masa diambil 1 hari

Jumlah Unit

2.

Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat

3 hari

3.

Menyediakan tempat mesyuarat

1 hari

4.

Menjalankan mesyuarat

90 minit

Menyediakan minit mesyuarat 5.

60 minit

Mengedarkan minit mesyuarat untuk 1 hari tindakan

171

10.1.5 SENARAI PERATURAN PENGURUSAN KOKURIKULUM

WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.N.179-180 Jil. 11, Bil. 27, bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.U. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196, Jil. 42, No.11

2. Warta Kerajaan 1956 3. Warta Kerajaan 1967 4. Warta Kerajaan 1997

5. Warta Kerajaan 1998

10.1.6 SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. SPI Bil 2/1986 2. SPI Bil. 7/1988 Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah.

3. SPI Bil. 8/1988 4. SPI Bil 10/1988 5. SPI Bil 1/1989 6. SPI Bil 24/1998

7. SPI Bil. 12/2000

- Senaman Beramai-ramai. - Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. - Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. - Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan.

172

173

11.

PENGURUSAN PENTADBIRAN

Senarai Tugas, Kuasa dan Hubungan Pegawai dengan Pegawai Lain 11.1 Jawatan : Guru Bertugas Mingguan/ Harian

TUGAS PEGAWAI ATASAN YANG ADA HUBUNGAN Guru Besar

TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

KUASA YANG DIBERI

TUGAS PEGAWAIPEGAWAI YANG LAIN YANG ADA HUBUNGAN DAN JENIS HUBUNGAN

1. Mengendalikan perhimpunan mingguan dan menyediakan laporan bertugas harian.

174

11.1.1 PROSES KERJA GURU BERTUGAS MINGGUAN / HARIAN

Bil

Proses Kerja

Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

1.

Menerima Buku Laporan Mingguan. Mengadakan dan menguruskan Perhimpunan Mingguan. Merekod semua peristiwa, ucapan, syor ke dalam buku laporan. Mengambil tindakan jika berlaku sesuatu yang tidak diingini. Mengemaskini Buku Laporan. Guru Besar menyemak BUku Laporan . Menyerahkan Buku Laporan ke pejabat. Guru Besar.

Sila rujuk kepada Senarai Peraturan Pengurusan Pentadbiran.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

175

11.1.2 CARTA ALIRAN GURU BERTUGAS MINGGUAN/ HARIAN/LAPORAN BERTUGAS HARIAN.

Mula

Menerima dan menyerahkan Buku Laporan Mingguan.

Menguruskan Perhimpunan Mingguan

Merekodkan peristiwa, ucapan, syor ke dalam buku laporan.

Mengambil tindakan jika berlaku sesuatu yang todak diingini.

`
Mengemaskini Buku Laporan dan menghantar ke pejabat.

176

11.1.3 SENARAI SEMAK GURU BERTUGAS MINGGUAN/HARIAN

1. Mengadakan Perhimpunan Pelajar

2. Merekod semua peristiwa,ucapan, syor ke dalam Buku Laporan.

3. Mengambil tindakan terus sekiranya berlaku sesuatu yang tidak diingini.

4.

Mengemaskini Buku Laporan dan menghantar ke pejabat.

177

11.1.4 NORMA KERJA GURU BERTUGAS MINGGUAN/HARIAN

Bil 1.

Jenis kerja / aktiviti Menetapkan tarikh, tempat dan masa Mengeluarkan surat panggilan mesyuarat

Masa diambil 1 hari 3 hari

Jumlah Unit

2.

1 hari 3. 4. 5. 6. Menyediakan tempat mesyuarat 90 minit Menjalankan mesyuarat Menyediakan minit mesyuarat Mengedarkan minit mesyuarat untuk tindakan 60 minit 1 hari

178

11.1.5 SENARAI PERATURAN PENGURUSAN PENTADBIRAN SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. 2. 3. 4. SP Am Bil. 23/1966 SPI Bil 2/1971 SPI Bil 4/1975 SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Rukunegara Nyanyian Lagu Kebangsaan Negaraku Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri, dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. Amalan Kebersihan Di Sekolah. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.

5. SPI Bil. 4/1984 6. 7. 8. 9. SPI SPI SPI SPI Bil. 4/1984 Bil. 8/1988 Bil 4/1991 Bil. 7/1995

10. SPI Bil. 2/1996 11. SPI Bil. 6/1997 12. SPI Bil. 18/1998

179

180 Dicetak Oleh AzreeAminullah@Design_2013