You are on page 1of 2

FORMAT PENULISAN KERJA KURSUS PROJEK MUKA DEPAN (nama pelajar, angka giliran, no. kad pengenalan, no.

matriks, kumpulan/kursus, kod mata pelajaran, pensyarah pembimbing) (contoh) SENARAI KANDUNGAN Soalan Tugasan Penghargaan 1.0 PENGENALAN 1.1 Kemahiran-kemahiran dalam Bahasa Melayu 1.2 Strategi Pengajaran dan Pembelajaran BM SR 1.3 Kaedah yang Perlu Diaplikasikan dalam Pengajaran dan Pembelajaran BM 7-9 1-3 4-6 m.s. i-ii iii

2.0

LAPORAN TUGASAN 2.1 Hasil Pembelajaran BM yang Dipilih 2.2 Aktiviti Hasil Pembelajaran 1 (Mendengar berturur) dan Bahan Bantu Belajar@ Bahan Bantu Mengajar 2.3 Aktiviti Hasil Pembelajaran 2 (Membaca) dan Bahan Bantu Belajar@ Bahan Bantu Mengajar 2.4 Aktiviti Hasil Pembelajaran 3 (Menulis) dan Bahan Bantu Belajar@ Bahan Bantu Mengajar 2.5 Laporan Pelaksanaan Aktiviti yang Dipilih 18-23 24-26 15-17 11-14 10

3.0

KESIMPULAN

27

(berkaitan dengan hasil kerja yang telah dibina)

REFLEKSI (ilmu yang diperoleh hasil daripada pembacaan dan pelaksanaan tugasan)

RUJUKAN [Minimum tiga buah buku]

LAMPIRAN Jadual Pelaksanaan Tugasan Borang Kolaborasi (emel, perbincangan tentang tugasan di fb, telefon, sms dll)

*** Font arial 12; 1.5 spacing, dijilid. KALAU SUDAH SELESAI, ELOKLAH HANTAR PADA 20HB...JIKA BELUM, HANTARLAH PADA ATAU SEBELUM 30 OGOS 2011.

SELAMAT BELAJAR DAN BERUSAHA!