You are on page 1of 10

PERANCANGAN TAHUNAN PERMAINAN SEPAK TAKRAW 2013 SK MOHD SHAH

1.0 VISI SEKOLAH Visi SK Mohd Shah melahirkan pelajar cemerlang akademik, kokurikulum dan sahsiah menjelang 2015 di daerah Seberang Perai Utara. 2.0 VISI SEPAK TAKRAW TKRS SK Mohd Shah melahirkan pemain yang berdisiplin, berketrampilan dan berakhlak. 3.0 MISI SEKOLAH Memberikan pendidikan berkualiti dan berterusan melalui pendekatan yang menyeluruh bagi melahirkan pelajar yang cemerlang dan berakhlak mulia berlandaskan wawasan negara. 4.0 MISI SEPAK TAKRAW 4.1 Menyediakan pemain-pemain yang berkualiti dan berdisiplin 4.2 Menyediakan pengetahuan dan kemahiran asas yang kukuh untuk pelajar melanjutkan pengajian ke tahap yang lebih tinggi. 4.3 Menyediakan modal insan yang mempunyai pengetahuan tinggi berkaitan aspek sahsiah, jasmani, emosi dan rohani. 5.0 OBJEKTIF SEPAK TAKRAW 5.1 Membantu mencapai visi sekolah iaitu cemerlang di peringkat Daerah Seberang Perai Utara 2015. 5.2 Merancang, melaksana, menyelia dan membantu program-program mengikut jadual yang ditetapkan. 5.3 Menambah bilangan penglibatan pelahjar dalam aktiviti permainan sepak takraw. 5.4 Membantu mengurangkan masalah disiplin pelajar.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2013) BIDANG KOKURIKULUM PERMAINAN SEPAK TAKRAW Bil Program Objektif T/Jawab Tempoh KOS TOV ETR Indikator Pencapaian Pk Koko Jan - April 2013 RM200.00 Sumber: Unit Kokurikulum Penyelaras Unit Sukan Dan Permainan Peratus penglibatan pelajar 20% Peratus penglibatan pelajar 40%

1 Aktiviti Pertandingan Anjuran MSSPP/JPN

Meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan Kelab Sepak Takraw dari segi kualiti dan kuantiti Motivasi diri serta meningkatkan kemahiran dalam permainan sepak takraw Minat dan motivasi diri ahli Kelab Sepak Takraw terhadap aktiviti luar dan lasak dapat ditingkatkan.

Peratus pelajar menyertai pemilihan Pemain Sepak Takraw

Peringkat suku akhir

Johan Pencapaian : Suku Akhir Zon Kepala Batas

Guru / Penasihat

Aktiviti Pertandingan Anjuran Sekolah

Meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan Kelab Sepak Takraw dari segi

Pk Koko

Okt - Nov 2013

RM100.00 Sumber: Unit Kokurikulum

Peratus penglibatan pelajar 20%

Peratus penglibatan pelajar 40%

Penyelaras

Peratus pelajar menjadi keahlian Kelab Sepak

kualiti dan kuantiti Motivasi diri serta meningkatkan kemahiran dalam permainan sepak takraw

Unit Sukan Dan Permainan

Takraw

Guru / Penasihat

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB SEPAK TAKRAW Nama Projek Aktiviti Pertandingan Anjuran MSSPP/JPN

Objektif

Meningkatkan tahap pencapaian dan kecemerlangan permainan sepak takraw dari segi kualiti dan kuantiti Motivasi diri serta meningkatkan kemahiran dalam permainan sepak takraw. Minat dan motivasi diri pemain sepak takraw terhadap aktiviti luar dan lasak dapat ditingkatkan.

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Januari - Mac 2013 Pemain Sepak Takraw PK Kokurikulum Penyelaras Sukan dan Permainan Guru Penasihat Ahli Kelab Sepak Takraw mengadakan beberapa siri mesyuarat / perjumpaan pengurusan. Pendaftaran penyertaan pasukan dan pembayaran yuran Membentuk jawatankuasa, mengagihkan tugas dan menyediakan jadual bertugas Menyediakan bahan-bahan untuk ahli Kelab Sepak Takraw Penyediaan peralatan untuk ahli kelab Mengenalpasti bilangan pelajar melalui headcount Menjalankan latihan intensif untuk pertandingan Pelajar kurang berminat Kemudahan prasarana tidak mencukupi

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

PK Kokurikulum Penyelaras Sukan dan Permainan Guru Penasihat Aspek penilaian meliputi: Peratus murid yang mendaftar menjadi ahli Kelab Sepak Takraw Kualiti permainan dan pencapaian Pasukan Sepak Takraw Sekolah Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki kecekapan dan keberkesanan keahlian Kelab Sepak Takraw, kualiti permainan dan pencapaian Pasukan Sepak Takraw sekolah

Penilaian

Penambahbaikan

TAKWIM
Minggu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Aktiviti Sepak sila Sepak kuda Sepak petik dan cungkil Sepak badik Sepak cangkuk Latihan ulangan sepak sila,kuda,petik dll. Memaha Menanduk Latihan ulangan menanduk Latihan ulangan memaha Sepak mula gaya bebas Melambung bola serbis Ulangan sepak mula Ulangan sepak mula dan sepak cangkuk Latihan ulangan sepak mula kencang dan tajam Sepak mula lob dan pendek Sepak mula putar di bahagian hujung kaki Latihan sepak mula putar cantas ke sasaran Ulangan sepak mula putar hujung kaki, cantas dan variasi Sepak mula sekeru Latihan secara membadik dan memaha Latihan kawalan bola tinggi dan rendah Latihan ulangan hantaran bola Latihan ulangan umpanan Latihn rejaman dengan kaki Latihan rejaman menapak Latihan ulangan rejaman akrobatik Latihan rejaman dengan cara menanduk Pertandingan Sepak Takraw Peringkat Sekolah

PELAN STRATEGIK ( KAWALAN AUDITAN)


TEMPOH PELAKSANAAN : TAHUN 2013-2015 BIDANG : PERMAINAN SEPAK TAKRAW MATLAMAT : MENINGKATKAN PRESTASI PERMAINAN SEPAK TAKRAW

STRATEGI/ PROGRAM

TEMPOH MASA

KUMPULAN SASARAN PEMAIN SEPAK TAKRAW

TANGGUNGJAWAB

TOV 2012

OTI 1 2013

OTI 2 2014 ZON

ETR 2015 ZON

PERTANDINGAN 3 TAHUN SEPAK TAKRAW PERINGKAT ZON

PKKK DAN JURULATIH SEPAK TAKRAW

SEKOLAH SEKOLAH

PELAN TAKTIKAL
TEMPOH PELAKSANAAN : TAHUN 2013 ASPEK / MATA PELAJARAN : PERMAINAN SEPAK TAKRAW OBJEKTIF : MENINGKATKAN PRESTASI PERMAINAN SEPAK TAKRAW
BIL SENARAI PROJEK TEMPOH/MASA KUMPULAN SASARAN PELAKSANAAN SUMBER KEWANGAN TOV 2012 OTI 1 2013 OTI 2 2013 ETR 2013

MENANG PERINGKAT ZON

3 TAHUN

TKRS

PKKK DAN JURULATIH

SEKOLAH

SEKOLAH ZON

ZON

ZON

ANALISA SWOT
KEKUATAN ( S)
S1 . Kerjasama dan hubungan baik antara sekolah dengan komuniti setempat S2. Terdapat dua orang jurulatih yang berdedikasi

KELEMAHAN ( W)
W1. Murid tidak mempunyai kemahiran asas dalam sepak takraw W2. Pemain tidak pandai menimang bola. W3. Guru-guru tidak terlatih berkaitan sepak takraw

PELUANG (O)
O1. Hubungan baik dengan pihak luar yang mahir dalam sepak takraw O2. Sokongan padu daripada pihak sekolah

ANCAMAN (T)
T1. Masyarakat sudah kurang meminati sukan sepak takraw. T2. Sikap pelajar yang tidak bersungguh-sungguh dalam menjalani latihan