You are on page 1of 1

PELAKSANAAN KAJIAN JOM KE SEKOLAH BAGI SEKOLAH-SEKOLAH RENDAH DAN MENENGAH NEGERI MELAKA TAHUN 2012

Garis panduan pelaksanaan kajian:-

1. Rekabentuk Kajian - Kajian tinjauan. 2. Persampelan Kajian Guru Bimbingan dan Kaunseling diminta memilih
berdasarkan kriteria berikut :2.1 Murid 2.2 Murid murid

aktif hadir ke sekolah (Secara rawak untuk Tingkatan 1 hingga 5 kerap ponteng sekolah (Secara rawak untuk Tingkatan 1 hingga 5

bagi Sekolah Menengah atau Tahun 4 hingga 6 bagi Sekolah Rendah)

bagi Sekolah Menengah atau Tahun 4 hingga 6 bagi Sekolah Rendah)

3. Instrumen kajian Satu Set Borang Soal Selidik yang mengandungi 2 bahagian iaitu
Bahagian A, 4 item butiran umum tentang responden dan Bahagian B, 59 item berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi murid untuk hadir ke sekolah. Bil 1 2 3 4 5 6 Faktor Faktor Diri Sendiri Faktor Guru Faktor Persekitaran Sekolah Faktor Rakan Sebaya Faktor Peraturan Sekolah Faktor Ibu Bapa / Penjaga

4. Pihak Jawatankuasa Pelaksana Kajian di Peringkat Sekolah dikehendaki untuk memilih


seramai 20 orang Murid bagi Kategori Murid Aktif Ke Sekolah dan 20 Orang Murid Yang Kerap Ponteng sebagai responden. Pihak Jawatankuasa Pelaksana dikehendaki memberikan taklimat berkaitan kajian sebelum responden yang dipilih menjawab instrumen kajian dan dikehendaki untuk diadakan sebelum 20 Mac 2012 (Selasa).

5. Hasil jawapan daripada responden perlu dikumpul dan diserahkan kepada Unit Hal
Ehwal Murid (HEM) jabatan Pelajaran Melaka sebelum atau pada 21 Mac 2012 (Rabu) (U.P : En Mohd Zulhijri bin Sabtu, PP Kaunseling JPM) untuk rumusan di peringkat Jabatan Pelajaran Negeri Melaka.

6. Sebarang pertanyaan sila hubungi : En. Mohd Zulhijri Bin Sabtu di talian 06-2326914
atau 017-7700730.