UCAP UTAMA TIMBALAN KETUA PENGARAH PELAJARAN MALAYSIA KPM

MAJLIS PERASMIAN PENUTUPAN KOLOKIUM MATA PELAJARAN TERAS SBP 2009 19 FEBRUARI 2009

KOLOKIUM MATA PELAJARAN TERAS SBP 2009

OBJEKTIF
MENINGKATKAN KEUPAYAAN DAN MINAT PELAJAR-PELAJAR SBP UNTUK MENGUASAI ILMU DAN KEMAHIRAN BERLANDASKAN KBKK SETERUSNYA MENYEMAI BUDAYA PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN (R & D).

KOLOKIUM MATA PELAJARAN TERAS SBP 2009

CABARAN
CABARAN

MEMERLUKAN PRAGMATIK. WARGA SBP PERLU MENGAMALKAN SIKAP TERBUKA DALAM MENERIMA PERUBAHAN DAN ANJAKAN DALAM PROSES P&P.

YANG DIHADAPI PENDEKATAN YANG

KOLOKIUM MATA PELAJARAN TERAS SBP 2009

MATLAMAT
MENJADI PLATFORM UNTUK MELIHAT P&P YANG SINONIM DI KALANGAN PENDIDIK SBP IAITU BERORIENTASIKAN PENILAIAN DAN PEPERIKSAAN.

KOLOKIUM MATA PELAJARAN TERAS SBP 2009

PERKONGSIAN

IDEA DAN PEMIKIRAN MENERUSI PERBINCANGAN DAN CERAMAH MEMBERI FOKUS KEPADA LANGKAHLANGKAH UNTUK MENJADIKAN PROSES P&P LEBIH EFEKTIF BAGI MEMBENTUK MODAL INSAN YANG MAMPU UNTUK BERDIKARI DALAM MENEROKA ILMU PENGETAHUAN SERTA MEMBUAT R& D BAGI MEMBOLEHKAN MEREKA MENJADI PEMIMPIN LESTARI.

KOLOKIUM MATA PELAJARAN TERAS SBP 2009

SBP

PERLU BERSIFAT HOLISTIK SELARI DENGAN MATLAMAT FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN.

KOLOKIUM MATA PELAJARAN TERAS SBP 2009
REFORMASI PENDIDIKAN
PERUBAHAN SISTEM PENDIDIKAN DALAM DEKAD 90-AN MEMERLUKAN GURU PULA MEREFORMASIKAN DIRI KE ARAH PANDANGAN, SIKAP DAN DAYA USAHA MELENGKAPKAN DIRI DENGAN ILMU PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN MENGAJAR YANG CANGGIH, DEMI MEMPERTINGKATKAN KEUPAYAAN DAN PRESTASI DALAM BIDANG KERJA YANG MENCABAR.

KOLOKIUM MATA PELAJARAN TERAS SBP 2009

TUGAS

DAN KERJA GURU BUKAN HANYA MERUPAKAN PENYAMPAI MAKLUMAT TETAPI JUGA SEORANG PEMBIMBING, FASILITATOR DAN PEMBERI PERANSANG DALAM BILIK DARJAH. MENDIDIK MURID SUPAYA MENJADI INSAN YANG BERILMU PENGETAHUAN SERTA BERAKHLAK MULIA, BERANI DAN SANGGUP MENGHADAPI CABARAN HIDUP SERTA BERGUNA UNTUK PEMBANGUNAN NEGARA.

KOLOKIUM MATA PELAJARAN TERAS SBP 2009

PERUBAHAN

PERANAN GURU HARI INI ADALAH DIIRINGI DENGAN PERUBAHAN STRATEGI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DALAM BILIK DARJAH. GURU HENDAKLAH SENTIASA BERUSAHA MELENGKAPKAN DIRI DENGAN MENGEMASKINI ILMU PENGETAHUAN DAN KEMAHIRAN MENGAJAR DARI MASA KE SEMASA.

KOLOKIUM MATA PELAJARAN TERAS SBP 2009

HALA TUJU
SBP PERLU MELANGKAH KE HADAPAN SELARAS DENGAN AGENDA PENTING KERAJAAN UNTUK MEMBANGUNKAN SATU SISTEM PENDIDIKAN BERTARAF DUNIA YANG MEMBERI PENEKANAN YANG TINGGI TERHADAP PEMBANGUNAN MODAL INSAN ‘MINDA KELAS PERTAMA’ AGAR ELEMEN YANG TERMAKTUB DI BAWAH PIPP DAPAT DISEMPURNAKAN DENGAN JAYANYA.

KOLOKIUM MATA PELAJARAN TERAS SBP 2009

PROSES

P&P DI SBP PERLU BERSIFAT LESTARI, HARUS MERANGKUMI NILAI-NILAI KEMANUSIAAN DI SAMPING MEMBANGUNKAN PEMBELAJARAN YANG BERMAKNA, TERSEBAR LUAS SERTA KEKAL, TIDAK MEROSAKKAN TETAPI MENGHASILKAN FAEDAH YANG LEBIH BAIK KEPADA SEMUA UNTUK MASA KINI DAN SELAMANYA. IA JUGA BERFUNGSI SEBAGAI PEMANDU ARAH UNTUK MENENTUKAN SBP TERUS MAJU KE HADAPAN.

KOLOKIUM MATA PELAJARAN TERAS SBP 2009

MENJADI

TANGGUNGJAWAB SEMUA WARGA PENDIDIK SBP UNTUK MELESTARIKAN PEMBELAJARAN SBP. BERFOKUS KEPADA MELAHIRKAN MODAL INSAN YANG BERTANGGUNGJAWAB KEPADA GOLONGAN MASYARAKAT LOKAL DAN GLOBAL SERTA TERHADAP ALAM SEKITAR.

KOLOKIUM MATA PELAJARAN TERAS SBP 2009

SISTEM

SBP, GURU PERLU BERFOKUS DAN BERJUANG UNTUK MELAHIRKAN ANAK-ANAK DIDIK YANG SEIMBANG AGAR MEREKA MAMPU MENJADI ‘GLOBAL PLAYER’.

KOLOKIUM MATA PELAJARAN TERAS SBP 2009

ANAK-ANAK

MUDA HARI INI PERLU JUGA DITERAPKAN DENGANNILAI-NILAI MURNI YANG BERUPAYA MEMBENTUK SAHSIAH SEPERTI SEMANGAT KEMASYARAKATAN YANG JITU DAN CINTAKAN ALAM SEKITAR AGAR SUATU HARI MEREKA DAPAT MENJADI PEMIMPIN YANG BERKESAN KEPADA KELUARGA, KOMUNITI DAN NEGARA DI SAMPING PRIHATIN TERHADAP ISU-ISU ALAM SEKITAR.

KOLOKIUM MATA PELAJARAN TERAS SBP 2009
SETIAP

PELAJAR ITU MEMPUNYAI POTENSI MASING-MASING. JIKA PARA PELAJAR DIBERI KEPERCAYAAN MENGEKSPLORASI PELBAGAI PERKARA DALAM ILMU PENGETAHUAN DAN MENDAPAT PENGALAMAN DARIPADA PELBAGAI SUMBER. PELAJAR-PELAJAR SBP AKAN TERBUKA KOTAK PEMIKIRAN MEREKA UNTUK MEMBOLEHKAN MEREKA BERDIKARI DALAM EKSPLORASI ILMU AGAR MEMBOLEHKAN MEREKA MENDEPANI PELBAGAI SITUASI DENGAN PEMIKIRAN ANG LEBIH MATANG DAN MENCAPAH.

KOLOKIUM MATA PELAJARAN TERAS SBP 2009

SEMUA

PIHAK PERLU MENYEDARI DAN MENERIMA HAKIKAT BAHAWA AGENDA PENDIDIKAN NEGARA PERLULAH DIJAYAKAN BERSAMA-SAMA. PERLU MENDAHULUI KEPENTINGAN NASIONAL MELEBIHI KEPENTINGAN SENDIRI.

KOLOKIUM MATA PELAJARAN TERAS SBP 2009

KESIMPULAN
SEMUA

WARGA PENDIDIK HARUS SEDAR BAHAWA PENDIDIKAN MERUPAKAN AGEN YANG PALING BERPENGARUH DALAM USAHA MENGGALAKKAN PROSES PERUBAHAN MOBILITI SOSIAL. PENDIDIKAN JUGA MEMAINKAN PERANAN YANG PENTING :

1. 2.

MENGEMBANGKAN EKONOMI MENYEBARKAN KEBUDAYAAN MASYARAKAT, 3. MENGAWAL SISTEM SOSIAL. 4. MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN POLITIK DAN AGAMA.

KOLOKIUM MATA PELAJARAN TERAS SBP 2009

KESIMPULAN
PERANAN GURU DALAM ALAF BARU INI BUKAN SAHAJA SEBAGAI PENYEBAR ILMU TETAPI JUGA SEBAGAI PENGGERAK MASYARAKAT DAN PEMBINA NEGARA IAITU SATU PERANAN YANG AMAT PENTING DARI SEGI PENCAPAIAN ASPIRASI DAN MATLAMAT NEGARA.

KOLOKIUM MATA PELAJARAN TERAS SBP 2009

SEKIAN, TERIMA KASIH