Autori:

Coordonator lucrare:

Desene: Editare:

Redactare software:

Consultant:

ing Pavel MARE ing. Ştefan HINDLI, ing. Edith LETAI, ing. Tiberiu FAY Diana MARC, sing. Livia POP ing. Ioan PETRUŞ

ing Pavel MARE

Maria MERCIU L. FUCI

© Toate drepturile asupra acestei ediţii aparţin Grupului de Firme Izoterom®. Reproducerea integrală sau parţială, prin orice procedeu precum şi distribuţia neautorizată a acestei lucrări este interzisă conform Legii nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe şi va fi sancţionată potrivit legislaţiei în vigoare.

Baia Mare, 2006

Capitolul I – PREZENTAREA FIRMEI
Societatea comercială cu răspundere limitată IZOTEROM, cu sediul în localitatea Baia Mare, str. Bazaltului, nr. 9, jud. Maramureş, funcţionează din 23 iunie 1992 ca o societate cu capital integral privat, al cărui obiect de activitate îl constituie proiectarea, fabricarea, montarea, întreţinerea, repararea şi asigurarea asistenţei tehnice elementelor de instalaţii pentru reţele, instalaţii în construcţii, construcţii civile şi industriale, termo şi hidroizolaţii, confecţii metalice, robineţi sferici, coturi îndoite la cald prin inducţie, prestări servicii, etc. Domeniul principal de activitate îl constituie proiectarea, fabricarea şi montarea conductelor şi a fitingurilor din oţel preizolate termic. Domeniile de utilizare a sistemelor de conducte preizolate termic tip IZOTEROM şi metodele de construcţii montaj sunt asimilate într-o gamă largă de variante, realizându-se sisteme legate şi alunecătoare care pot fi montate aerian sau subteran, direct în pământ sau canale termice existente. În sistemul legat între ţeava interioară, izolaţia termică şi mantaua de protecţie exterioară există o legătură adezivă continuă; în sistemul alunecător legătura între elementele componente este alunecătoare, cu fricţiune. SC IZOTEROM SRL, prin produsele sale asigură o soluţie tehnică modernă, viabilă, economică şi nepoluantă care poate rezolva rapid problemele ridicate de transportul economic şi în siguranţă a energiei termice, produselor petroliere, agenţilor corozivi sau a lichidelor alimentare. Produsele sunt destinate realizării:
a) reţelelor termice pentru transportul apei calde, apei fierbinţi, apei termale sau a aburului pentru

alimentarea cu agent termic pentru încălzire şi apă caldă menajeră a ansamblurilor de locuinţe şi a clădirilor social culturale;
b) reţelelor tehnologice pentru transportul apei fierbinţi, aburului, agenţilor corozivi, produselor

petroliere, agenţilor frigorifici sau a lichidelor alimentare folosite în industrie; Gama de fabricaţie cuprinde conducte şi fitinguri din oţel (ramificaţii, coturi, reducţii, puncte fixe) preizolate, folosite în compunerea reţelelor de la DN 20 mm până la DN 600 mm în mod curent şi cu diametre între DN 650 mm până la DN 1000 mm la cererea beneficiarilor, pentru un regim de exploatare cuprins între - 200° C şi + 400° C. Produsele se clasifică în trei mari categorii, după cum urmează: I. Execuţie normală I.a. - regim de temperaturi -50° C şi +140° C la solicitări permanente şi +150° C la solicitări temporare; I.b. - izolaţie termică realizată din spumă poliuretanică rigidă (PUR) – ELASTOPOR - marcă a concernului german BASF; I.c. - protecţia mecanică a izolaţiei termice:
Cap. I – Prezentarea firmei pag. 1/5

.c. garanţii pe sistem : 6 ani.izolaţia termică: spumă poliuretanică rigidă în combinaţie cu materiale termoizolante speciale şi barieră de vapori.pe stâlpi şi estacade.montaj de obicei aerian. conform cerinţelor standard SR EN ISO 9001/2008.tub din polietilenă de înaltă densitate. . I – Prezentarea firmei pag. . Cap. ţeavă de oţel.d. III. . standarde elaborate de Comitetul Tehnic CEN/TC/107 şi armonizate de ASRO. III.direct în pământ (în sol uscat sau umed). II. . I. tub spiro de aluminiu. . Execuţie pentru temperaturi cuprinse între +150° C şi +400° C II. Sistemul de asigurare a calităţii certificat de SRAC confirmă că în acord cu procedura SRAC firma SC IZOTEROM SRL a implementat şi aplică sistemul de management integrat asigurare a calităţii .la montaj subteran . .protecţia termoizolaţiei: tub spiro de aluminiu. sănătăţii şi securităţii ocupaţionale pentru domeniile: Reţele de conducte pentru transportul agenţilor termici.izolaţia termică: spumă poliuretanică rigidă în combinaţie cu materiale termoizolante speciale.subteran .montaj de obicei aerian şi mai puţin subteran. calitatea execuţiei fiind atestată prin certificatele de conformitate în concordanţă cu prevederile SR EN 10204/95. furtune metalice. . . conducte şi elemente preizolate cu spumă poliuretanică rigidă. II.2.aerian .3. EN 448/94(SR EN 448/2004) pentru fitinguri.1. . Produsele realizate au agremente tehnice elaborate de Laboratorul Central SA Bucureşti şi având agrementul Comisiei de Agrement Tehnic în Construcţii din cadrul Ministerului Construcţiilor şi Locuinţelor. I.1.protecţie mecanică a izolaţiei termice (funcţie de condiţiile impuse de beneficiar şi tipul de montaj): polietilenă de înaltă densitate.posibilităţi de montaj: I.1.tub spiro din tablă de aluminiu.d.2. III.în canale termice existente după dezafectarea sistemelor clasice de reţele dacă gabaritul lor permite acest lucru. .la montaj aerian .2. Execuţie pentru temperaturi cuprinse între -50° C şi -200° C III.2. scurtarea duratei de execuţie datorită prefabricării. SC IZOTEROM SRL Baia Mare este autorizată ISCIR pentru execuţia reţelelor şi a instalaţiilor sub presiune. 2/5 . Calitatea produselor realizate de SC IZOTEROM SRL Baia Mare se încadrează în limitele şi prevederile Normelor Europene EN 253/90 (SR EN 253/2004) pentru conducte. Produsele sub marca IZOTEROM asigură: durata de viaţă a izolaţiilor termice : 30 de ani.3. termo-hidroizolaţii cu spumă poliuretanică rigidă.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® I.1. . I. II.c. SR EN ISO 14001/2005 şi OHSAS 18001/2008 . . protecţiei mediului. EN 488/94(SR EN 488/2004) pentru robineţi şi EN 489/94 (SR EN 489/2004) pentru îmbinări.d.în console şi suporţi încastraţi în ziduri de rezistenţă.

folosind ca agent de expandare ciclopentanul. instalaţii interioare de încălzire. Evoluţia indicatorilor financiari în perioada 1992 – 2008 Perioada iunie 1992 – decembrie 2008 – o cifră de afaceri de aprox. Beclean.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® posibilitatea detectării eventualelor avarii ce pot apare prin echiparea reţelelor cu un sistem de semnalizare şi localizare a avariilor.în domeniul industriei prelucrării lemnului: SC Sigmob SA Sighetu Marmaţiei. .. tratată cu efect “Corona”. Pentru a răspunde cât mai prompt solicitărilor şi cerinţelor pieţei. Bistriţa. Hunedoara. Mioveni (Colibaşi. cu proces asistat de calculator.M. Argeş). 3/5 . Valoarea investiţiilor realizate pentru dotarea bazei materiale cu aparatură şi utilaje se ridică la peste 4. jud. Siret. Carei. linie de extrudare PROTON 75–30 G. . Sibiu. Deva.în domeniul industriei petroliere: Schela Petrolieră Suplacu de Barcău (conductă abur +286° C. . Târgu-Jiu. Oradea. Jibou. Ploieşti. Sighetu-Marmaţiei. 75 mil. jud. Arad. Gheorgheni. manşoane de îmbinare şi lucrări de izolări locale peste 1500 km mata petecţie PEHD tratată cu efect Corona. SC Victoriamob SA Tăşnad. pentru Regiile de gospodărie comunală şi locativă sau de termoficare din oraşele Cluj Napoca. Euro – alte activităţi Aceste cifre se pot concretiza fizic în următoarele elemente: peste 822 km ţeavă dreaptă preizolată. pentru fabricarea mantalei de protecţie din PEHD. Zalău. cu diametre cuprinse între DN 15 şi DN 1000 mm peste 92 mii buc. Transilvania General Import Export Oradea (conducte pentru lichide alimentare şi CO2 . Euro – lucrări de instalaţii şi construcţii 18 mil. P = 40 bar). Minieră Est . termohidroizolaţii cu spumă PUR). Baia Sprie. Reşiţa.5 milioane de Euro. cu utilaje de injectat tip PUROMAT. Câmpia Turzii. Satu Mare. SC IZOTEROM SRL Baia Mare s-a transformat în decursul timpului în Grup de Firme. instalaţii interioare de încălzire.în domeniul industriei alimentare: SC European Drinks Rieni (conducte pentru lichide alimentare şi CO2. Satu Mare. EURO Euro. Dotarea tehnică este dotare de ultimă generaţie la nivel mondial . Bucureşti. instalaţii de sudură sub flux de gaz protector. aparate de sudură WIDOS. Marghita. garanţia. Paroşeni. Huedin. precum şi lucrări industriale: . Câmpulung Moldovenesc etc. Iaşi. Euro – conducte şi fitinguri din oţel preizolate termic.în domeniul mineritului: Suc. Întorsura Buzăului. Focşani.în domeniul industriei frigului: SC SEMTEST SA Baia Mare (conductă azot lichid -194° C). cu diametre cuprinse între DN 15 şi DN 1000 mm peste 302 mii buc. Vlăhiţa. Vatra Dornei. Baia Mare. Dintre lucrările principale realizate enumerăm reţele termice secundare (apă caldă +95/+750 C) şi reţele de termoficare (apă fierbinte +150/+80° C) realizate din conducte preizolate tip IZOTEROM. termo-hidroizolaţii cu spumă PUR).E. din care: 45 mil. Zimnicea. că sistemul tip IZOTEROM funcţionează în deplină siguranţă realizând beneficiarilor săi economii de combustibil şi energie. . alcătuind un puternic holding din care fac parte: Cap. SC Cesimob SA Cehu Silvaniei (conducte de abur şi instalaţii tehnologice). fitinguri din oţel preizolate termic. Mediaş. 12 mil. Bacău. I – Prezentarea firmei pag. Râmnicu Vâlcea.

elaborarea studiilor de prefezabilitate. asistenţă tehnică la montaj cu urmărirea lucrărilor executate de constructor pe faze determinante şi verificarea execuţiei lucrărilor d. Cap. remedierea defecţiunilor apărute în perioada de garanţie se face în cel mult 72 de ore de la data anunţării ei de către beneficiar. elaborarea de oferte pentru conducte şi fitinguri preizolate termic aferente reţelelor. electrice şi automatizări). gaze. elaborare şi modificare de documentaţii tehnice pentru reţele realizate din conducte preizolate. SC IZOTEROM SRL Baia Mare asigură beneficiarilor: informaţii tehnice generale. vin să completeze gama de produse şi servicii oferite populaţiei şi industriei de către Grupul de Firme IZOTEROM. executarea lucrărilor de izolări locale.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® SC IZOTEROM IMPEX SRL Satu Mare. conferă beneficiarilor garanţia că sistemul tip IZOTEROM funcţionează în deplină siguranţă realizând beneficiarilor săi economii de combustibil şi energie. SC DEBITARE SRL Baia Mare. firme care fiinţează cu aport de capital din partea SC IZOTEROM SRL Baia Mare. Manageri pricepuţi. gaze. gaze. SC POLIFLAK SRL Baia Mare.v. şcolarizare de personal pentru întreţinerea şi exploatarea reţelelor preizolate. sanitare. electrice şi automatizări). executarea lucrărilor de construcţii montaj pentru reţele realizate din conducte preizolate. ventilare şi climatizare. SC GLOTIN IMPEX SRL Baia Mare. calitativ. personalul tehnic de proiectare şi execuţie cu un nivel ridicat de pregătire profesională şi un personal muncitor cu înaltă calificare. 4/5 . electrice şi automatizări). I – Prezentarea firmei pag. optimizări şi soluţii tehnice pentru procese şi instalaţii (termice.d. în max. SC INTERSERV SRL Baia Mare. fezabilitate şi a documentaţiilor de licitaţie pentru reţele realizate din conducte preizolate. sanitare. ventilare şi climatizare. înlocuirea produselor reclamate de beneficiar că ar prezenta vicii aparente sau ascunse în max 48 de ore de la data anunţării. elaborarea pe faze de proiectare a documentaţiilor tehnico-economice pentru reţele realizate din conducte preizolate. utilizând un sistem de conducere activă şi operativă. SC RAMIRA SA Baia Mare. SC IZOTEROM IMPORT-EXPORT SRL Oradea. SC IZOPROD SRL Bucureşti şi SC PETROTUB-IZOTEROM SA Roman toate având acelaşi obiect de activitate. SC MEK MATEI SRL Baia Mare. SC CONREP SA Ploieşti. ventilare şi climatizare. social-culturale şi industriale. montarea şi punerea în funcţiune a echipamentelor de localizare şi avertizare a avariilor. sanitare. SC ENERGOTEROM SRL Timişoara. în max. instalaţii în construcţii (termice.p. instalaţii în construcţii (termice. 24 de ore de la cererea beneficiarului asigură personal tehnic specializat pentru elaborarea soluţiilor tehnice ce pot apare ca urmare a modificărilor apărute în teren faţă de proiect. lucrări de construcţii – montaj pentru clădiri civile. 24 de ore de la semnarea comenzilor suplimentare asigură beneficiarului piesele speciale apărute ca urmare a executării modificărilor faţă de proiectul iniţial.

telefoane 00-40-262/223174. saltele. cochilii necaşerate sau caşerate cu folie din aluminiu. instalaţii electrice în construcţii. instalaţii tehnico-sanitare şi de gaze. 5/5 . cu elemente de prindere de clădirile existente sau cu structură de rezistenţă autoportantă. furtune flexibile din oţel inoxidabil.ro Cap. 9. 223177. lucrări de hidroizolaţii realizate cu membrane bituminoase.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® lucrări de termo-hidroizolaţii realizate cu spumă poliuretanică la acoperişuri tip terasă sau şarpantă. inox/inox sau inox/aluminiu.ro. lucrări de instalaţii de încălzire. I – Prezentarea firmei pag. cod poştal 430014. materiale termoizolatoare din vată minerală bazaltică – plăci. e-mail: birou@izoterom. coşuri de fum preizolate termic realizate din tub spiro din tablă de: aluminiu/aluminiu. robineţi cu obturatori sferici. lucrări de confecţii metalice. Adresăm celor interesaţi: Potenţiali clienţi. climatizare şi ventilare. elaborare documentaţii tehnice pentru obţinerea autorizaţiilor de construcţii şi aviz mediu. clienţi tradiţionali invitaţia de a vizita firma noastră pentru a lua contact direct cu realizările în domeniu ale SC IZOTEROM SRL Baia Mare. strada Bazaltului nr. institute de proiectare de profil. 225888. fax 0262/220222. tehnic@izoterom.

.

1 – Elemente prefabricate pag.2) curbată b) FITINGURI DIN OŢEL b.PREIZOLATE TIP IZOTEROM CARE INTRĂ ÎN ALCĂTUIREA REŢELELOR DE CONDUCTE Nomenclatorul de fabricaţie al SC IZOTEROM SRL Baia Mare. II.2) reducţii b.4) ramificaţii tip T Cap. cuprinde următoarele elemente prefabricate-preizolate care intră în alcătuirea sistemelor de reţele din conducte tip IZOTEROM: a)ŢEAVĂ a. 1/4 .Capitolul II.1 – ELEMENTE PREFABRICATE .1) dreaptă a.1) coturi b.3) puncte fixe b.PREIZOLATE PREZENTAREA ELEMENTELOR PREFABRICATE .

2) inele de etanşare la trecere prin pereţi: c.6) ramificaţii paralele (P) b.1 – Elemente prefabricate pag.4) căciulă de capăt termocontractibilă inele de închidere pentru izolările de capăt Cap.8) corpuri de aerisire şi golire: c) ELEMENTE şi ACCESORII c.1) mufe (manşon termocontractibil): c.3) piese speciale de etanşare la trecerea prin pereţi: c.5) ramificaţii normale (N) b.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® b.7) armături de închidere (robinet sferic – montaj prin sudură cap la cap): b. 2/4 . II.

3/4 .10) aparat-modul sesizor pentru avarii: Faţă de cele prezentate mai sus. SC IZOTEROM SRL Baia Mare execută şi suporţii de susţinere a conductelor. SC IZOTEROM SRL Baia Mare are posibilitatea de a monta două ţevi utile în aceeaşi manta de protecţie. Cap.9) cutie de conexiuni: c. II.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® c. complet izolate.1 – Elemente prefabricate pag.8) benzi de avertizare şi marcaj din folie PVC: c. ori în canale termice existente.7) perne de pozare din spumă PUR: c.5) compensator axial: c. inclusiv fitingurile din oţel aferente realizării reţelei de conducte: În cazul în care reţelele de conducte preizolate se montează aerian pe stâlpi sau estacade existente.6) perne de dilatare din spumă PUR: c.

III. având posibilitatea de a transporta fluide ale căror temperaturi sunt cuprinse între: I. izolaţia termică şi mantaua exterioară de protecţie mecanică a termoizolaţiei sunt într-o continuă legătură adezivă. caz în care mantaua exterioară de protecţie mecanică a termoizolaţiei este realizată din tub spiro din tablă de aluminiu. II.1 – Elemente prefabricate pag.ţeava utilă şi suprafaţa interioară a mantalei de protecţie sunt în legătură prin intermediul spumei (izolaţiei termice) fiind tratate ca un tot unitar. aplicarea pernelor de dilatare se face după realizarea reţelelor de conducte preizolate. ierarhizate pe baza temperaturilor fluidelor vehiculate. la rândul lor pot fi grupate în două mari categorii din punct de vedere al realizării legăturilor între componente şi transmiterea spre exterior a forţelor rezultate în urma efectului termodinamic. izolaţia termică şi mantaua exterioară de protecţie mecanică a termoizolaţiei există o legătură alunecătoare cu fricţiune. cât şi pentru montaj aerian (pe stâlpi de susţinere sau estacade). Cap. iar forţele care iau naştere în interior ca urmare a efectelor termodinamice ce apar în funcţionare să poată fi transferate spre exterior. -50° C < t < +150° C . fără a lăsa spaţii goale de-a lungul ţevii. Aceste sisteme.caracteristica majoră a sistemului este lungimea mică a componentelor.caracteristica principală este aceea că între ţeava utilă.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Toate produsele prezentate mai sus pot fi realizate atât pentru montaj îngropat (în canale termice sau tehnice existente sau direct în pământ). b) sisteme alunecătoare . II.ţeava utilă. . caz în care mantaua exterioară de protecţie mecanică a termoizolaţiei este realizată din ţeavă de polietilenă . iar construcţia lui se face în aşa fel încât dilatarea să fie absorbită în interiorul ţevii.caracteristic sistemelor de reţele care vehiculează fluide cu temperaturi joase (-200 ÷ -50)° C sau temperaturi înalte (+150 ÷ +400)° C. . +150° C ≤ t ≤ +400° C . -200° C ≤ t ≤ -50° C .pentru sistemele de temperaturi înalte. şi anume: a) sisteme legate . .compensatorii naturali acoperă dilatarea din interiorul mantalei sistemului. 4/4 . .caracteristic sistemelor de reţele clasice care vehiculează fluide cu temperaturi cuprinse între (-50 ÷ +150)° C. . iar dilatarea este absorbită prin intermediul unor căptuşeli flexibile aplicate pe exterior în afara mantalei sistemului numite perne de dilatare.ţeava utilă poate aluneca (se poate mişca) în interiorul izolaţiei termice cu o forţă de frecare care se naşte ca urmare a efectelor termodinamice. .pentru sistemele de temperaturi joase.pentru sistemele clasice.

2 Cap.25 90 150 3/4 " 26.pentru L.1. L = (6÷12) m Produsul corespunde SR EN 253/2004 şi standardelor de calitate SR EN ISO 9001/2001.2 mm.1 – Elemente prefabricate pag. + 3 mm) .pentru lo (. pentru montaj îngropat direct în pământ Abateri dimensionale: . Izolaţia termică are înglobată în ea firele sistemului de semnalizare şi urmărire a avariilor.1 8.8 3.pentru d conform prescripţiilor tehnice din proiect Lungimi de livrare: .24 110 150 2" 60 125 150 2 1/2 " 75.9 5.1 kg/m 2.5 160 150 4" 114.3 mm.1 . + 2 mm) . 1/42 .25 110 150 1 1/2 " 48.3 180 150 Ţevi negre pentru transport agenţi termici dn d ( mm ) D ( mm ) l 0 ( mm ) 20 25 32 40 t ≤ +150° C 26 34 42 48 90 90 90 110 150 150 150 150 kg/m 2.5 10.1 3. II.6 7.pentru agenţi termici L = 6 m.Ţ E V I P R E I Z O L A T E ţevi din oţel preizolate cu spumă poliuretanică rigidă protejate la exterior cu manta din polietilenă de înaltă densitate tratată la interior cu efect "Corona".2 3.75 90 150 1" 33.pentru D conform normei SR EN 253/2004 .7 3.4 12. Marcaje pentru lo .pentru apă caldă menajeră .6 5.Capitolul II.4 18.5 140 150 3" 88.5 90 150 1 1/4 " 42. în sistem legat. Lo (.negru pentru t ≤ +115°C şi roşu pentru t> +115°C Ţevi zincate pentru apă caldă menajeră dn d ( mm ) D ( mm ) lo ( mm ) t < +90°C 1/2" 21.

6 .diametre uzuale folosite în fabricaţie . II. 2/42 .3 233.2 8.9 350..7 12.manta în funcţie de caracteristicile fluidelor vehiculate şi rezultatele pe care acesta le doreşte a fi realizate în practică Cap.3 291.1 18.3 15.2 93. .6 19.5 458.7 161.7 144.5 18.3 21 21.7 27.8 48 59 70 80 85 88.1 245 273 324 356 419 457 508 559 610 660 711 762 813 914 1016 1219 D ( mm ) 125 125 140 140 140 160 160 160 180 200 200 200 225 225 225 250 250 280 315 355 400 450 500 560 560 630 711 800 800 900 900 1000 1100 1200 1400 l 0 ( mm ) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 200 200 200 200 kg/m 6.9 95 102 108 114 121 133 140 146 159 168 194 219.diametre care se fabrică la solicitarea beneficiarului sau a proiectantului La solicitarea beneficiarului se pot preizola şi alte perechi conductă .5 202.3 181.9 9.7 20.4 18.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® dn 50 50 50 65 65 75 80 85 100 100 100 110 125 125 125 150 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1200 d ( mm ) t ≤ +150° C 57 60 63.9 10.3 7.3 9.7 124.5 70 76.1 83 88.5 8.1 – Elemente prefabricate pag.4 14.3 107.

3/42 .3 mm.24 110 2" 60 125 2 1/2" 75.3 200 Ţevi negre pentru transport agenţi termici dn d ( mm ) D ( mm ) t ≤ +150° C 20 26 80 25 34 90 32 42 110 40 48 110 50 57 125 lo ( mm ) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 lo ( mm ) 150 150 150 150 150 Cap.5 90 1 1/4" 42. + 3 mm) . izolaţia termică poate îngloba în ea firele sistemului de semnalizare şi urmărire a avariilor.5 160 4" 114.pentru D conform normei SR EN 253/2004 . II.25 80 3/4" 26.pentru d conform prescripţiilor tehnice din proiect Lungimi de livrare: L = 6 m. Produsul corespunde SR EN 253/2004 şi standardelor de calitate SR EN ISO 9001/2001. în sistem legat.1.pentru lo (.Ţ E V I P R E I Z O L A T E ţevi din oţel preizolate cu spumă poliuretanică rigidă protejate la exterior cu manta din tablă SPIRO de aluminiu.5 140 3" 88. Lo (.negru pentru t ≤ +115°C şi roşu pentru t> +115°C Ţevi zincate pentru apă caldă menajeră dn d ( mm ) D ( mm ) t < +90°C 1/2" 21. pentru montaj aerian Abateri dimensionale: .2 mm.pentru L. La cererea expresă a beneficiarului.1 – Elemente prefabricate pag. + 2 mm) .2 .25 110 1 1/2" 48. Marcaje pentru lo .Capitolul II.75 90 1" 33.

reducţii. II. ramificaţii) care intră în componenţa reţelelor aeriene au aceleaşi dimensiuni caracteristice ca şi fitingurile preizolate pentru montaj îngropat. . .diametre care se fabrică la solicitarea beneficiarului sau a proiectantului La solicitarea beneficiarului se pot preizola şi alte perechi conductă .1 83 88.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® dn 50 50 65 65 75 80 85 100 100 100 110 125 125 125 150 150 175 200 225 250 300 350 d ( mm ) t ≤ +150° C 60 63.manta în funcţie de caracteristicile fluidelor vehiculate şi rezultatele pe care acesta le doreşte a fi realizate în practică Cap.diametre uzuale folosite în fabricaţie . puncte fixe.1 – Elemente prefabricate pag.1 245 273 324 356 D ( mm ) 125 140 140 140 160 160 180 180 200 200 200 225 225 225 225 250 315 315 350 400 450 500 lo ( mm ) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 180 180 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1200 Notă: 419 457 508 559 610 660 711 762 813 914 1016 1219 560 560 630 711 800 800 900 900 1000 1100 1200 1400 180 180 180 180 180 180 180 180 200 200 200 200 Fitingurile din oţel preizolate (coturi.5 70 76.9 95 102 108 114 121 133 140 146 159 168 194 219. 4/42 ..

1 – Elemente prefabricate pag.Capitolul II. ramificaţii) care intră în componenţa reţelelor bitubulare preizolate în aceeaşi manta au aceleaşi dimensiuni geometrice ca şi fitingurile preizolate simple. II. Produsul corespunde SR EN 253/2004 şi standardelor de calitate SR EN ISO 9001/2001.12 m.pentru lo (. L = 6 . Izolaţia termică are înglobată în ea firele sistemului de semnalizare şi urmărire a avariilor. reducţii.3 76. + 3 mm) .negru pentru t ≤ +115°C şi roşu pentru t> +115°C dn 25 32 40 50 65 80 100 125 150 d ( mm ) 34 42 48 60.3 mm. Marcaje pentru lo .pentru D conform normei SR EN 253/2004 .1. puncte fixe.3 SISTEM DE ŢEVI BITUBULARE PREIZOLATE ÎN ACEEAŞI MANTA DE PROTECŢIE Abateri dimensionale: . + 2 mm) .2 mm.pentru d conform prescripţiilor tehnice din proiect Lungimi de livrare: L = 6 . Cap.12 m. pentru montaj îngropat.pentru L. Lo (.1 89 114 140 168 a ( mm ) 19 19 19 20 20 25 25 30 .40 40 D ( mm ) 140 160 160 200 225 250 315 400 450 lo ( mm ) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Fitingurile din oţel preizolate (coturi. 5/42 .

exterior ţeavă utilă D .4 Gama de dimensiuni ale conductelor preizolate pentru temperaturi ridicate. nominal ţeavă utilă d1 . ramificaţii) care intră în componenţa reţelelor aeriene au aceleaşi dimensiuni caracteristice ca şi fitingurile preizolate pentru montaj îngropat. puncte fixe. II. reducţii. pozate aerian Dn .Capitolul II. 6/42 . La solicitarea beneficiarului se pot preizola şi alte perechi conductă . agent 400°C D mm 200 250 250 250 315 315 400 400 400 450 450 500 600 700 800 900 2300 2300 Poz.manta în funcţie de caracteristicile fluidelor vehiculate şi rezultatele pe care acesta le doreşte a fi realizate în practică Cap. agent Dn mm 20 25 32 40 50 50 65 80 100 100 125 150 200 250 300 400 500 600 Notă: d1 mm 26 34 42 48 57 63.1.diam.5 76 89 108 114 133 159 219 273 324 419 508 609 180°C D mm 125 125 160 160 160 200 200 200 250 250 250 315 400 450 500 600 700 800 Temp. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Fitingurile din oţel preizolate (coturi. manta protecţie din Al Marcaj pentru lo . agent 250°C D mm 160 160 160 160 200 200 200 250 315 315 315 400 400 450 500 600 700 800 Temp. agent 300°C D mm 160 200 200 200 250 250 250 315 315 400 400 400 500 600 630 700 800 900 Temp.roşu Temp.diam. agent 350°C D mm 160 200 250 250 250 250 315 315 400 400 400 450 500 600 630 750 900 1000 Temp.diam.1 – Elemente prefabricate pag. agent 200°C D mm 125 125 160 160 160 200 200 200 250 250 250 315 400 450 500 600 700 800 Temp.

+ 2 mm) pentru D conform normei SR EN 448/2004 pentru d conform specificaţiilor din proiect abatere unghiulară (.5 x d 525 4" 114.1. II. pentru montaj îngropat direct în pământ Abateri dimensionale: pentru lo (.3 180 2.5 x d 470 L1 (mm) 208 208 208 218 224 238 263 283 263 L2 (mm) 114 114 114 138 143 175 222 253 224 lo (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Cap.5 x d 410 1 1/2" 48. 7/42 .75 90 2. L2 (.5 160 2.24 110 2.1 – Elemente prefabricate pag.5 140 2.5 x d 390 1 1/4" 42.25 110 2.5 x d 390 3/4" 26. + 3 mm) pentru L1.2 mm.3 mm. + 1°) Produsul corespunde SR EN 448/2004 şi standardelor de calitate SR EN ISO 9001/2001.5 x d 450 2 1/2 " 75.2 mm.5 x d 390 1" 33.5 90 2. în sistem legat.25 90 2.C O T U R I PREIZOLATE coturi din oţel preizolate cu spumă poliuretanică rigidă protejate la exterior cu manta din polietilenă de înaltă densitate tratată la interior cu efect "Corona".5 x d 420 2" 60 125 2.Capitolul II.1°. + 2 mm) pentru L (. Marcaje pentru lo .5 x d 490 3" 88. Izolaţia termică are înglobată în ea firele sistemului de semnalizare şi urmărire a avariilor.negru pentru t ≤ +115°C şi roşu pentru t> +115°C Coturi din ţeavă zincată pentru transport apă caldă menajeră dn d ( mm ) D ( mm ) R (mm) L (mm) t < +90°C 1/2 " 21.5 .

având manta de protecţie din trei segmenţi (cu un segment intermediar) .5 x d 1.diametre care se fabrică la solicitarea beneficiarului sau a proiectantului Coturile realizate din ţeavă zincată: .5 x d 2.5 x d 1.5 x d 1.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Coturi din ţeavă neagră dn d ( mm ) D ( mm ) t ≤ +150° C 20 26 90 25 34 90 32 42 90 40 48 110 50 57 125 50 60 125 50 63.pentru diametre de ţeavă până la Φ 2½" inclusiv .1 160 75 83 160 80 88.5 x d 1.5 x d 1.5 x d 2.5 x d 2. 8/42 .coturi trase la rece .5 x d 1.5 x d 1.5 x d 2.5 x d 1..5 x d 1..5 x d 1.5 x d 2.5 x d L (mm) 390 390 390 420 445 450 460 475 490 510 525 540 455 465 470 485 500 510 520 540 555 590 630 670 710 820 865 1000 1100 1200 1200 1300 1300 1500 1500 2000 2000 2000 2000 L1 (mm) 208 208 208 224 240 238 245 250 263 275 280 288 250 260 263 278 283 288 293 303 318 338 365 378 408 450 495 - L2 (mm) 114 114 114 143 170 175 190 205 222 240 253 268 195 215 224 233 248 268 285 305 313 355 405 450 505 585 625 - lo (mm) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 200 200 200 200 .5 x d 2.5 x d 2.diametre uzuale folosite în fabricaţie .5 x d 1.5 x d 2.5 x d 1.pentru diametre de Φ 3" şi respectiv Φ 4" având manta de protecţie din patru segmenţi (cu doi segmenţi intermediari) Cap.5 x d 1.5 x d 1..5 x d 2.5 x d 2.5 x d 2.5 x d 1.5 x d 1.5 x d 1.5 x d 1.5 x d 2.5 140 65 70 140 65 76.5 x d 1.1 – Elemente prefabricate pag.5 x d 1.1 315 225 245 355 250 273 400 300 324 450 350 356 500 400 419 560 450 457 560 500 508 630 550 559 711 600 610 800 650 660 800 700 711 900 750 762 900 800 813 1000 900 914 1100 1000 1016 1200 1200 1219 1400 R (mm) 2. ..5 x d 1.5 x d 1.9 160 85 95 160 100 102 180 100 108 200 100 114 200 110 121 200 125 133 225 125 140 225 125 146 225 150 159 250 150 168 250 175 194 280 200 219.5 x d 2.5 x d 1.5 x d 2. II.5 x d 1.

prin inducţie magnetică.coturi realizate prin deformare la cald. folosind curenţi de înaltă frecvenţă.pentru diametre de ţeavă pâna la Φ 76 mm inclusiv . având manta de protecţie din patru segmenţi (cu doi segmenţi intermediari) .1 – Elemente prefabricate pag. patru sau mai mulţi segmenţi intermediari. Cap.pentru diametre cuprinse între Φ 83 şi Φ 114 mm inclusiv. II. având mantaua de protecţie realizată din trei segmenţi (cu un segment intermediar) până la diametrul de Φ 356 mm şi din patru segmenţi (cu doi segmenţi intermediari) pentru diametre cuprinse între Φ 419 şi Φ 508 mm..pentru diametre de ţeavă mai mari sau egale cu Φ 121 mm până la Φ 508 mm inclusiv .. având mantaua de protecţie realizată dintrun număr de segmenţi egal cu a cotului metalic. funcţie de cerinţele beneficiarului. 9/42 . .coturi trase la rece..pentru diametre de ţeavă mai mari de Φ 500 mm . ..CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Coturile realizate din ţeavă neagră: .coturi sudate din segmenţi (trei. coturi trase la rece. având mantaua de protecţie realizată din trei segmenţi (cu un segment intermediar).

25 42.5 mm (ţoli) 1/2" 3/4" 1/2" 1" 3/4" 1/2 " 1 1/4 " 1" 3/4 " 1/2 " 1 1/2 " 1 1/4 " 1" 3/4 " 1/2 " 2" 1 1/2 " 1 1/4 " 1" 3/4 " 1/2 " 2 1/2 " 2" mm 90 90 90 90 90 90 110 110 110 110 110 110 110 110 110 125 125 125 125 125 125 140 140 mm 90 90 90 90 90 90 110 90 90 90 110 110 90 90 90 125 110 110 90 90 90 140 125 mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 mm 160 160 160 160 160 160 180 170 170 170 180 180 170 170 170 195 188 188 178 178 178 210 203 mm 226 226 226 226 226 226 255 240 240 240 255 255 240 240 240 276 265 265 251 251 251 297 286 mm 460 460 460 460 460 460 480 470 470 470 480 480 470 470 470 495 487. Izolaţia termică are înglobată în ea firele sistemului de semnalizare şi urmărire a avariilor.75 26.75 33.25 48.5 487.H (.5 75.D2 conform normei SR EN 448/2004 .24 48. II.5 477.25 42.24 48.negru pentru t ≤ +115°C şi roşu pentru t> +115°C Ramificaţii din ţeavă zincată pentru apă caldă menajeră realizate în unghi la 45° dn d1 d2 D1 D2 a H L1 L2 Lo mm t < + 115 ° C 1/2" 3/4" 1" 21.2 mm. pentru montaj îngropat direct în pământ Abateri dimensionale: .25 26.3 mm.L2 . Marcaje pentru lo . în sistem legat.1 – Elemente prefabricate pag.24 48. 10/42 .pentru D1 .pentru d1 .5 477. +3 mm) Lungimi de livrare: conform tabel. + 2 mm) .L0 (.24 60 60 60 60 60 60 75.25 42.6 RAMIFICAŢII PREIZOLATE NORMALE ramificaţii din oţel preizolate cu spumă poliuretanică rigidă protejate la exterior cu manta din polietilenă de înaltă densitate tratată la interior cu efect "Corona".d2 conform prescripţiilor tehnice din proiect .Capitolul II. Produsul corespunde SR EN 448/2004 şi standardelor de calitate SR EN ISO 9001/2001.5 mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 lo mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1 1/4 " 1 1/2" 2" 2 1/2 " Cap.24 48.5 510 502.5 42.a .pentru L1 .pentru lo .5 33.5 477.5 33.1.

5 63.3 114.5 63.5 75.3 114.3 114.5 88.5 88.3 1 1/2" 1 1/4 " 1" 3/4 " 1/2 " 3" 2 1/2 " 2" 1 1/2 " 1 1/4 " 1" 3/4 " 1/2 " 4" 3" 2 1/2 " 2" 1 1/2 " 1 1/4 " 1" 3/4 " 1/2 " 140 140 140 140 140 160 160 160 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 180 110 110 90 90 90 160 140 125 110 110 90 90 90 180 160 140 125 110 110 90 90 90 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 200 195 195 185 185 185 230 220 213 205 205 195 195 195 250 240 230 223 215 215 205 205 205 276 276 262 262 262 325 311 300 290 290 276 276 276 354 339 325 315 304 304 290 290 290 495 495 485 485 485 530 520 512.5 63.5 515 515 505 505 505 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 3" 4" Ramificaţii din ţeavă neagră pentru încălzire realizate în unghi la 45° dn d1 d2 D1 D2 a H L1 mm mm (ţoli) mm mm mm mm mm 20 25 32 t ≤ +150° C 26 34 34 42 42 42 48 48 48 48 57 57 57 57 57 60 60 60 60 60 60 63.CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® 75.5 75.3 114.3 114.5 70 26 34 26 42 34 26 48 42 34 26 57 48 42 34 26 60 57 48 42 34 26 63.5 477.5 510 502.3 114.5 88.5 502.1 – Elemente prefabricate pag.5 75.5 88.5 88.3 114.5 477.5 495 495 485 485 510 Lo mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 lo mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 40 50 50 50 65 Cap.5 88.5 60 57 48 42 34 26 70 90 90 90 110 110 110 110 110 110 110 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 125 140 140 140 140 140 140 140 140 90 90 90 110 90 90 110 110 90 90 125 110 110 90 90 125 125 110 110 90 90 140 125 125 110 110 90 90 140 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 160 160 160 180 170 170 180 180 170 170 195 188 188 178 178 195 195 188 188 178 178 210 203 203 195 195 185 185 210 226 226 226 255 240 240 255 255 240 240 276 265 265 251 251 276 276 265 265 251 251 297 286 286 276 276 262 262 297 L2 mm 460 460 460 480 470 470 480 480 470 470 495 487.5 477.5 114.5 63.5 495 495 487.5 63.5 75.5 477.5 487. II. 11/42 .5 505 505 495 495 495 550 540 530 522.5 88.5 487.3 114.5 88.5 63.

1 76.1 76.5 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 d2 mm (ţoli) D1 mm D2 mm a mm H mm L1 mm L2 mm Lo mm lo mm 65 75 80 85 100 Cap.5 512.9 88.1 76.5 60 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 140 125 125 110 110 90 90 160 140 140 125 125 110 110 90 90 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 160 160 160 160 160 140 140 125 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 210 203 203 195 195 185 185 230 220 220 213 213 205 205 195 195 230 230 220 220 213 213 205 205 195 195 230 230 230 220 220 213 213 205 205 195 195 230 230 230 230 220 220 213 213 205 205 195 195 240 240 240 240 240 230 230 223 297 286 286 276 276 262 262 325 311 311 300 300 290 290 276 276 325 325 311 311 300 300 290 290 276 276 325 325 325 311 311 300 300 290 290 276 276 325 325 325 325 311 311 300 300 290 290 276 276 339 339 339 339 339 325 325 315 510 502.1 70 63.5 505 505 495 495 540 540 540 540 540 530 530 522.1 76. 12/42 .5 502.9 88.1 70 63.1 70 63.9 88.9 88.5 60 57 48 42 34 26 83 76.1 76.9 88.5 60 57 48 42 34 26 88.9 83 76.5 60 57 48 42 34 26 102 95 88.5 60 57 48 42 34 26 76.5 512.CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® dn d1 mm t ≤ +150° C 70 70 70 70 70 70 70 76.9 88.5 495 495 485 485 530 520 520 512.1 76.5 512.1 70 63.9 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 102 102 102 102 102 102 102 102 63.1 70 63.5 505 505 495 495 530 530 530 530 520 520 512.5 512.5 505 505 495 495 530 530 520 520 512.1 76.5 505 505 495 495 530 530 530 520 520 512.9 88.9 88. II.1 – Elemente prefabricate pag.1 76.9 88.9 88.9 83 76.1 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 88.5 60 57 48 42 34 26 95 88.9 83 76.

5 532. II.1 70 63.5 525 525 515 515 570 570 560 550 550 550 550 540 540 532.1 70 63.1 – Elemente prefabricate pag.5 532.9 83 76.5 60 57 48 42 34 26 114 108 102 95 88.9 83 76.5 60 57 48 42 34 26 133 121 114 108 102 95 88. 13/42 .CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® dn d1 mm t ≤ +150° C 102 102 102 102 102 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 133 133 133 133 133 133 133 57 48 42 34 26 108 102 95 88.5 562.5 582.5 525 525 515 515 570 570 570 560 550 550 550 550 540 540 532.5 60 57 48 42 34 26 121 114 108 102 95 88.5 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 d2 mm (ţoli) D1 mm D2 mm a mm H mm L1 mm L2 mm Lo mm lo mm 100 100 110 125 Cap.9 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 225 225 225 225 225 225 225 125 110 110 90 90 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 225 200 200 200 180 160 160 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 223 215 215 205 205 270 260 250 250 250 250 240 240 233 233 225 225 215 215 270 270 260 250 250 250 250 240 240 233 233 225 225 215 215 270 270 270 260 250 250 250 250 240 240 233 233 225 225 215 215 295 283 283 283 273 263 263 315 304 304 290 290 382 368 354 354 354 354 339 339 329 329 318 318 304 304 382 382 368 354 354 354 354 339 339 329 329 318 318 304 304 382 382 382 368 354 354 354 354 339 339 329 329 318 318 304 304 417 399 399 399 385 371 371 522.5 532.9 83 76.1 70 63.5 525 525 515 515 595 582.5 515 515 505 505 570 560 550 550 550 550 540 540 532.5 562.5 582.5 572.

5 607.5 545 545 537.5 582.5 607.5 552.5 620 607.5 527.5 545 545 537.5 562.9 83 76.5 562.CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® dn d1 mm t ≤ +150° C 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 83 76.5 562.1 70 63.5 60 57 48 42 34 26 146 140 133 121 114 108 102 95 88. II.5 527.5 572.5 582.5 527.1 70 63.5 582.5 562.5 582.5 595 595 582.5 60 57 48 42 34 26 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88.5 552.5 527.9 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 263 263 253 253 245 245 238 238 228 228 295 295 283 283 283 273 263 263 263 263 253 253 245 245 238 238 228 228 295 295 295 283 283 283 273 263 263 263 263 253 253 245 245 238 238 228 228 320 308 308 308 295 295 295 285 275 275 371 371 357 357 346 346 336 336 322 322 417 417 399 399 399 385 371 371 371 371 357 357 346 346 336 336 322 322 417 417 417 399 399 399 385 371 371 371 371 357 357 346 346 336 336 322 322 452 435 435 435 417 417 417 403 389 389 562.5 537.5 562.5 552.5 537.5 562.5 552.5 572.5 60 57 48 42 34 26 140 133 121 114 108 102 95 88.5 595 595 595 585 575 575 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 d2 mm (ţoli) D1 mm D2 mm a mm H mm L1 mm L2 mm Lo mm lo mm 125 125 150 Cap.5 537.5 595 595 595 582.1 70 63.5 527.5 527.5 552.5 562.5 552.5 562.1 – Elemente prefabricate pag.9 83 76.5 545 545 537.5 562. 14/42 .

1 219.5 60 57 48 42 34 26 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88.5 557.1 219.1 219.5 60 57 48 42 34 26 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88. II.5 652.5 607.5 607.5 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 d2 mm (ţoli) D1 mm D2 mm a mm H mm L1 mm L2 mm Lo mm lo mm 150 175 175 200 Cap.5 60 57 48 38 32 25 219.5 652.5 565 555 555 555 685 667.9 83 76.1 70 63.1 – Elemente prefabricate pag.5 622.5 550 550 540 540 650 635 635 622.9 83 76.5 557.1 70 63.1 194 168 159 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 315 315 315 315 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 90 90 90 315 280 250 250 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 275 275 265 265 258 258 250 250 240 240 320 320 308 308 308 295 295 295 285 275 275 275 275 265 265 258 258 250 250 240 240 350 335 335 323 323 323 310 310 310 300 290 290 290 290 280 280 273 273 265 255 255 255 385 368 353 353 389 389 375 375 364 364 354 354 339 339 452 452 435 435 435 417 417 417 403 389 389 389 389 375 375 364 364 354 354 339 339 495 474 474 456 456 456 438 438 438 424 410 410 410 410 396 396 385 385 375 361 361 361 544 520 498 498 575 575 565 565 557.5 595 595 595 585 575 575 575 575 565 565 557.CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® dn d1 mm t ≤ +150° C 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 219.5 572.5 550 550 540 540 620 620 607.1 70 63.5 622. 15/42 .1 83 76.5 610 610 610 600 590 590 590 590 580 580 572.

1 219.1 219.5 770 747.1 219.5 572.5 617.5 607.5 582.5 627.1 219.1 219.5 60 57 48 42 34 26 273 245 219. II.5 672.1 219.5 682.1 219.1 219.1 70 63.5 627.5 627.5 637.5 682.5 572.5 607.CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® dn d1 mm t ≤ +150° C 219.5 597.1 219.1 219.9 83 76.5 597.5 602. 16/42 .5 670 670 670 660 650 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 d2 mm (ţoli) D1 mm D2 mm a mm H mm L1 mm L2 mm Lo mm lo mm 225 250 Cap.1 219.5 647.1 219.1 219.5 617.5 592.5 60 57 48 42 34 26 245 219.5 590 590 582.1 219.5 672.1 70 63.5 647.1 219.5 627.5 727.1 219.1 – Elemente prefabricate pag.5 592.5 627.5 710 695 695 682.5 607.5 627.1 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 146 140 133 121 114 108 102 95 88.5 607.5 617.5 725 705 687.1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 355 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 400 355 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 340 340 340 328 328 328 318 308 308 308 308 298 298 290 290 283 283 273 273 425 405 388 373 373 360 360 360 348 348 348 338 328 328 328 328 318 318 310 310 303 303 293 293 470 448 428 410 395 395 383 383 383 370 370 370 360 350 481 481 481 463 463 463 449 435 435 435 435 421 421 410 410 399 399 385 385 601 573 548 527 527 509 509 509 491 491 491 477 463 463 463 463 449 449 438 438 428 428 414 414 665 633 604 580 559 559 541 541 541 523 523 523 509 495 640 640 640 627.9 83 76.5 660 660 660 647.1 219.5 610 610 602.1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88.1 219.

CATALOG PRODUSE IZOTEROM ®
dn d1 mm t ≤ +150° C 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 88,9 83 76,1 70 63,5 60 57 48 42 34 26 324 273 245 219,1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88,9 83 76,1 70 63,5 60 57 48 42 34 26 356 324 273 245 219,1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88,9 83 76,1 70 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 450 400 355 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 500 450 400 355 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 350 350 350 340 340 333 333 325 325 315 315 520 495 473 453 435 420 420 408 408 408 395 395 395 385 375 375 375 375 365 365 358 358 350 350 340 340 570 545 520 498 478 460 445 445 433 433 433 420 420 420 410 400 400 400 400 390 495 495 495 481 481 470 470 460 460 445 445 735 700 668 640 615 594 594 576 576 576 559 559 559 544 530 530 530 530 516 516 506 506 495 495 481 481 806 771 735 703 675 650 629 629 612 612 612 594 594 594 580 566 566 566 566 551 650 650 650 640 640 632,5 632,5 625 625 615 615 820 795 772,5 752,5 735 720 720 707,5 707,5 707,5 695 695 695 685 675 675 675 675 665 665 657,5 657,5 650 650 640 640 870 845 820 797,5 777,5 760 745 745 732,5 732,5 732,5 720 720 720 710 700 700 700 700 690 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 d2 mm (ţoli) D1 mm D2 mm a mm H mm L1 mm L2 mm Lo mm lo mm

300

350

Cap. II.1 – Elemente prefabricate

pag. 17/42

CATALOG PRODUSE IZOTEROM ®
dn d1 mm t ≤ +150° C 356 356 356 356 356 356 356 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 63,5 60 57 48 42 34 26 419 356 324 273 245 219,1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88,9 83 76,1 70 63,5 60 57 48 42 34 26 508 419 356 324 273 245 219,1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88,9 83 76,1 70 500 500 500 500 500 500 500 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 140 125 125 110 110 90 90 560 500 450 400 355 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 630 560 500 450 400 355 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 275 275 275 275 275 275 275 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 390 383 383 375 375 365 365 630 600 575 550 528 508 490 475 475 463 463 463 450 450 450 440 430 430 430 430 420 420 413 413 405 405 395 395 700 665 635 610 585 563 543 525 510 510 498 498 498 485 485 485 475 465 465 465 465 455 551 541 541 530 530 516 516 891 848 813 778 746 718 693 672 672 654 654 654 636 636 636 622 608 608 608 608 594 594 583 583 573 573 559 559 990 940 898 863 827 795 767 742 721 721 703 703 703 686 686 686 672 658 658 658 658 643 690 682,5 682,5 675 675 665 665 930 900 875 850 827,5 807,5 790 775 775 762,5 762,5 762,5 750 750 750 740 730 730 730 730 720 720 712,5 712,5 705 705 695 695 1000 965 935 910 885 862,5 842,5 825 810 810 797,5 797,5 797,5 785 785 785 775 765 765 765 765 755 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 d2 mm (ţoli) D1 mm D2 mm a mm H mm L1 mm L2 mm Lo mm lo mm

400

500

Cap. II.1 – Elemente prefabricate

pag. 18/42

CATALOG PRODUSE IZOTEROM ®
dn d1 mm t ≤ +150° C 508 508 508 508 508 508 508 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 63,5 60 57 48 42 34 26 609,6 508 419 356 324 273 245 219,1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88,9 83 76,1 70 63,5 60 57 48 42 34 26 711 610 508 419 356 324 273 245 219,1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 630 630 630 630 630 630 630 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 140 125 125 110 110 90 90 800 630 560 500 450 400 355 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 900 800 630 560 500 450 400 355 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 325 325 325 325 325 325 325 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 455 448 448 440 440 430 430 870 785 750 720 695 670 648 628 610 595 595 583 583 583 570 570 570 560 550 550 550 550 540 540 533 533 525 525 515 515 970 920 835 800 770 745 720 698 678 660 645 645 633 633 633 620 620 620 610 600 643 633 633 622 622 608 608 1230 1110 1061 1018 983 947 916 887 863 841 841 824 824 824 806 806 806 792 778 778 778 778 764 764 753 753 742 742 728 728 1372 1301 1181 1131 1089 1053 1018 986 958 933 912 912 894 894 894 877 877 877 863 848 755 747,5 747,5 740 740 730 730 1170 1085 1050 1020 995 970 947,5 927,5 910 895 895 882,5 882,5 882,5 870 870 870 860 850 850 850 850 840 840 832,5 832,5 825 825 815 815 1270 1220 1135 1100 1070 1045 1020 997,5 977,5 960 945 945 932,5 932,5 932,5 920 920 920 910 900 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 d2 mm (ţoli) D1 mm D2 mm a mm H mm L1 mm L2 mm Lo mm lo mm

600

700

Cap. II.1 – Elemente prefabricate

pag. 19/42

5 925 925 915 915 1470 1420 1370 1320 1235 1200 1170 1145 1120 1098 1078 1060 1045 1045 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 d2 mm (ţoli) D1 mm D2 mm a mm H mm L1 mm L2 mm Lo mm lo mm 800 900 Cap.1 70 63.5 982.CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® dn d1 mm t ≤ +150° C 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 88.5 970 970 970 960 950 950 950 950 940 940 932.5 982.9 83 76.5 60 57 48 42 34 26 813 711 610 508 419 356 324 273 245 219.5 882.1 194 168 159 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 1000 900 800 630 560 500 450 400 355 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 1100 1000 900 800 630 560 500 450 400 355 315 280 250 250 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 600 600 600 590 590 583 583 575 575 565 565 1070 1020 970 885 850 820 795 770 748 728 710 695 695 683 683 683 670 670 670 660 650 650 650 650 640 640 633 633 625 625 615 615 1170 1120 1070 1020 935 900 870 845 820 798 778 760 745 745 848 848 848 834 834 824 824 813 813 799 799 1513 1442 1372 1251 1202 1159 1124 1089 1057 1029 1004 983 983 965 965 965 947 947 947 933 919 919 919 919 905 905 894 894 884 884 870 870 1654 1584 1513 1442 1322 1273 1230 1195 1159 1128 1099 1075 1053 1053 900 900 900 890 890 882. II.1 – Elemente prefabricate pag. 20/42 .1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88.5 875 875 865 865 1370 1320 1270 1185 1150 1120 1095 1070 1048 1028 1010 995 995 982.5 60 57 48 42 34 26 914 813 711 610 508 419 356 324 273 245 219.1 70 63.9 83 76.5 932.

. II.5 982.1 70 63.diametre uzuale folosite în fabricaţie .CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® dn d1 mm t ≤ +150° C 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 146 140 133 121 114 108 102 95 88.5 975 975 965 965 1570 1520 1470 1420 1370 1285 1250 1220 1195 1170 1148 1128 1110 1095 1095 1083 1083 1083 1070 1070 1070 1060 1050 1050 1050 1050 1040 1040 1033 1033 1025 1025 1015 1015 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 d2 mm (ţoli) D1 mm D2 mm a mm H mm L1 mm L2 mm Lo mm lo mm 1000 . 21/42 . .1 – Elemente prefabricate pag.9 83 76.1 70 63.5 60 57 48 42 34 26 1010 914 813 711 610 508 419 356 324 273 245 219.1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88.diametre care se fabrică la solicitarea beneficiarului sau a proiectantului Cap.9 83 76.5 60 57 48 42 34 26 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 1200 1100 1000 900 800 630 560 500 450 400 355 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 733 733 733 720 720 720 710 700 700 700 700 690 690 683 683 675 675 665 665 1270 1220 1170 1120 1070 985 950 920 895 870 848 828 810 795 795 783 783 783 770 770 770 760 750 750 750 750 740 740 733 733 725 725 715 715 1036 1036 1036 1018 1018 1018 1004 990 990 990 990 976 976 965 965 954 954 940 940 1796 1725 1654 1584 1513 1393 1343 1301 1266 1230 1198 1170 1145 1124 1124 1106 1106 1106 1089 1089 1089 1075 1061 1061 1061 1061 1046 1046 1036 1036 1025 1025 1011 1011 1033 1033 1033 1020 1020 1020 1010 1000 1000 1000 1000 990 990 982.

75 1/2 " 33. în sistem legat. + 3 mm) . II.24 1 1/2 " 48.25 1/2 " 26.24 1 1/4 " D1 mm 90 90 90 90 90 90 110 110 110 110 110 110 D2 mm 90 90 90 90 90 90 110 90 90 90 110 110 a mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 H mm 190 190 190 190 190 190 210 200 200 200 210 210 L1 mm 300 300 300 300 300 300 376 354 337 323 391 376 Lo mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 lo mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1/2 " 3/4 " 1" 1 1/4 " 1 1/2" Cap.pentru D1 .25 3/4 " 42.pentru L1 .a .5 1 " 33.5 1/2 " 42. ld = 300 mm pentru ţeavă zincată F 4" şi peste şi ţeavă neagră peste F 108 mm. Izolaţia termică are înglobată în ea firele sistemului de semnalizare şi urmărire a avariilor.Lo (.pentru d1 .L2 .pentru lo .1.75 3/4" 26. pentru montaj îngropat direct în pământ Abateri dimensionale: .3 mm.3 mm.2 mm.25 1 1/4 " 42. + 2 mm) . 22/42 .negru pentru t ≤ +115°C şi roşu pentru t> +115°C ld = 270 mm pentru ţeavă zincată F ½" până la F 3" şi ţeavă neagră F 26 mm până la F 102 mm. Produsul corespunde SR EN 448/2004 şi standardelor de calitate SR EN ISO 9001/2001.Capitolul II.25 1/2 " 48. +3 mm) Lungimi de livrare: conform tabel.1 – Elemente prefabricate pag.D2 conform normei SR EN 448/2004 .25 1 " 42.5 3/4 " 33. (.H (.7 RAMIFICAŢII PREIZOLATE PARALELE ramificaţii din oţel preizolate cu spumă poliuretanică rigidă protejate la exterior cu manta din polietilenă de înaltă densitate tratată la interior cu efect "Corona". Ramificaţii din ţeavă zincată pentru apă caldă menajeră dn d1 d2 mm mm (ţoli) t < 115 ° C 21.pentru L. Marcaje pentru lo .d2 conform prescripţiilor tehnice din proiect .

5 88.5 88.5 75.5 75.3 114.5 114. 23/42 .5 75.3 114.3 1" 3/4 " 1/2 " 2" 1 1/2 " 1 1/4 " 1" 3/4 " 1/2 " 2 1/2 " 2" 1 1/2" 1 1/4 " 1" 3/4 " 1/2 " 3" 2 1/2 " 2" 1 1/2 " 1 1/4 " 1" 3/4 " 1/2 " 4" 3" 2 1/2 " 2" 1 1/2 " 1 1/4 " 1" 3/4 " 1/2 " 110 110 110 125 125 125 125 125 125 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 180 90 90 90 125 110 110 90 90 90 140 125 110 110 90 90 90 160 140 125 110 110 90 90 90 180 160 140 125 110 110 90 90 90 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 225 218 218 208 208 208 240 233 225 225 215 215 215 260 250 243 235 235 225 225 225 280 270 260 253 245 245 235 235 235 354 337 323 420 391 376 354 337 323 458 420 391 376 354 337 323 491 458 420 391 376 354 337 323 586 521 488 450 421 406 384 367 353 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 2" 2 1/2 " 3" 4" Ramificaţii din ţeavă neagră pentru încălzire dn d1 d2 D1 mm 90 90 90 110 110 110 110 110 110 110 125 125 125 D2 mm 90 90 90 110 90 90 110 110 90 90 125 110 110 a mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 H mm 190 190 190 210 200 200 210 210 200 200 225 218 218 L1 mm 300 300 300 375 355 335 390 375 355 335 413 390 375 Lo mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 lo mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 mm mm (ţoli) t ≤ +115° C 26 26 34 34 34 26 42 42 42 34 42 26 48 48 48 42 48 34 48 26 57 57 57 48 57 42 20 25 32 40 50 Cap.5 75.5 88.5 88.5 88.3 114.5 75.5 88.3 114.5 88.1 – Elemente prefabricate pag.5 75. II.24 48.5 88.24 48.3 114.24 60 60 60 60 60 60 75.3 114.3 114.CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® 48.3 114.

II.5 60 57 48 42 34 26 83 76.1 70 63.CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® dn d1 d2 mm mm (ţoli) t ≤ +115° C 57 57 60 60 60 60 60 60 63.9 88.9 34 26 60 57 48 42 34 26 63.9 88.1 76.5 63.1 – Elemente prefabricate pag.1 76.9 88.1 76.5 63.5 63.1 83 83 83 83 83 83 83 83 83 83 88.1 76.5 63.9 88.9 88.9 83 76.9 88.1 76.9 88.1 76.5 60 57 48 42 34 26 88.9 88.1 70 63. 24/42 .5 63.5 60 57 48 42 34 D1 mm 125 125 125 125 125 125 125 125 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 D2 mm 90 90 125 125 110 110 90 90 140 125 125 110 110 90 90 140 140 125 125 110 110 90 90 160 140 140 125 125 110 110 90 90 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 a mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 H mm 208 208 225 225 218 218 208 208 240 233 233 225 225 215 215 240 240 233 233 225 225 215 215 260 250 250 243 243 235 235 225 225 260 260 250 250 243 243 235 235 225 225 260 260 260 250 250 243 243 235 235 225 L1 mm 355 335 420 413 390 375 355 335 429 420 413 390 375 355 335 445 429 420 413 390 375 355 335 460 445 429 420 413 390 375 355 335 478 460 445 429 420 413 390 375 355 335 492 478 460 445 429 420 413 390 375 355 Lo mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 lo mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 50 50 65 65 75 80 Cap.1 76.5 63.5 60 57 48 42 34 26 70 63.1 70 63.5 70 70 70 70 70 70 70 70 76.9 88.5 60 57 48 42 34 26 76.1 76.

CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® dn d1 d2 mm mm (ţoli) t ≤ +115° C 88.1 70 63.9 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 95 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 102 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 108 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 114 26 95 88.1 – Elemente prefabricate pag.9 83 76.5 60 57 48 42 34 26 108 102 95 88.9 83 76.9 83 76.5 60 57 48 42 34 26 114 108 102 95 88.5 60 57 48 42 34 26 102 95 88.1 70 63.1 70 63. 25/42 .5 60 57 48 D1 mm 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 160 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 D2 mm 90 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 160 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 a mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 H mm 225 260 260 260 260 250 250 243 243 235 235 225 225 270 270 270 270 270 260 260 253 253 245 245 235 235 300 290 280 280 280 280 270 270 263 263 255 255 245 245 300 300 290 280 280 280 280 270 270 263 263 255 L1 mm 335 508 492 478 460 445 429 420 413 390 375 355 335 525 508 492 478 460 445 429 420 413 390 375 355 335 570 555 538 522 508 490 475 459 450 443 420 405 385 365 585 570 555 538 522 508 490 475 459 450 443 420 Lo mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 lo mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 85 100 100 100 Cap.1 70 63. II.9 83 76.

CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® dn d1 d2 mm mm (ţoli) t ≤ +115° C 114 114 114 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 121 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 133 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 140 42 34 26 121 114 108 102 95 88. II.1 70 63.1 70 63.1 70 63.9 83 76.9 83 76.1 – Elemente prefabricate pag.5 60 57 48 42 34 26 133 121 114 108 102 95 88.5 60 57 48 42 D1 mm 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 D2 mm 110 90 90 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 a mm 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 H mm 255 245 245 300 300 300 290 280 280 280 280 270 270 263 263 255 255 245 245 325 313 313 313 303 293 293 293 293 283 283 275 275 268 268 258 258 325 325 313 313 313 303 293 293 293 293 283 283 275 275 268 268 L1 mm 405 385 365 482 471 462 453 443 433 425 414 405 395 390 386 372 363 351 339 500 482 471 462 453 443 433 425 414 405 395 390 386 372 363 351 339 510 500 482 471 462 453 443 433 425 414 405 395 390 386 372 363 Lo mm 1000 1000 1000 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 lo mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 110 125 125 Cap. 26/42 .9 83 76.5 60 57 48 42 34 26 140 133 121 114 108 102 95 88.

1 70 63.1 70 63.5 60 57 48 42 34 26 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88.9 83 76.9 83 76.5 60 57 48 42 34 26 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88.1 – Elemente prefabricate pag. 27/42 .9 D1 mm 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 D2 mm 90 90 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 a mm 200 200 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 H mm 258 258 325 325 325 313 313 313 303 293 293 293 293 283 283 275 275 268 268 258 258 350 338 338 338 325 325 325 315 305 305 305 305 295 295 288 288 280 280 270 270 350 350 338 338 338 325 325 325 315 305 305 L1 mm 351 339 519 510 500 482 471 462 453 443 433 425 414 405 395 390 386 372 363 351 339 539 519 510 500 482 471 462 453 443 433 425 414 405 395 390 386 372 363 351 339 552 539 519 510 500 482 471 462 453 443 433 Lo mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 lo mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 125 150 150 Cap.CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® dn d1 d2 mm mm (ţoli) t ≤ +115° C 140 140 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 146 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 159 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 34 26 146 140 133 121 114 108 102 95 88. II.

1 219.1 219.1 219.5 60 57 48 42 34 26 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88.1 219.CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® dn d1 d2 mm mm (ţoli) t ≤ +115° C 168 168 168 168 168 168 168 168 168 168 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 194 219.1 219.1 219.5 60 57 48 38 32 25 219.1 219.1 219.1 70 63.1 219.1 70 63.1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88. 28/42 .1 219.1 70 63.1 219.1 219. II.1 219.9 83 76.1 219.1 – Elemente prefabricate pag.1 219.1 219.5 60 57 48 D1 mm 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 280 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 315 D2 mm 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 90 90 90 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 a mm 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 225 H mm 305 305 295 295 288 288 280 280 270 270 380 365 365 353 353 353 340 340 340 330 320 320 320 320 310 310 303 303 295 285 285 285 415 398 383 383 370 370 370 358 358 358 348 338 338 338 338 328 328 320 320 313 L1 mm 425 414 405 395 390 386 372 363 351 339 591 552 539 519 510 500 482 471 462 453 443 433 425 414 405 395 390 386 372 357 348 338 629 591 552 539 519 510 500 482 471 462 453 443 433 425 414 405 395 390 386 372 Lo mm 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 lo mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 175 200 Cap.1 219.9 83 76.1 219.1 219.1 83 76.

5 60 57 48 42 34 26 273 245 219.1 70 63.1 219.CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® dn d1 d2 mm mm (ţoli) t ≤ +115° C 219.1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88.1 219.1 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 273 324 42 34 26 245 219. II.9 83 76.1 70 63.9 83 76.1 – Elemente prefabricate pag.5 60 57 48 42 34 26 324 D1 mm 315 315 315 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 355 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 450 D2 mm 110 90 90 355 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 400 355 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 450 a mm 225 225 225 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 275 H mm 313 303 303 455 435 418 403 403 390 390 390 378 378 378 368 358 358 358 358 348 348 340 340 333 333 323 323 500 478 458 440 425 425 413 413 413 400 400 400 390 380 380 380 380 370 370 363 363 355 355 345 345 550 L1 mm 363 351 339 668 629 591 552 539 519 510 500 482 471 462 453 443 433 425 414 405 395 390 386 372 363 351 339 710 668 629 591 552 539 519 510 500 482 471 462 453 443 433 425 414 405 395 390 386 372 363 351 339 786 Lo mm 1200 1200 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 lo mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 180 225 250 300 Cap.1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88. 29/42 .

30/42 .1 70 63.1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88.9 83 76.9 83 76. II.1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88.5 60 57 48 42 34 26 419 D1 mm 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 560 D2 mm 400 355 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 500 450 400 355 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 560 a mm 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 275 300 H mm 525 503 483 465 450 450 438 438 438 425 425 425 415 405 405 405 405 395 395 388 388 380 380 370 370 600 575 550 528 508 490 475 475 463 463 463 450 450 450 440 430 430 430 430 420 420 413 413 405 405 395 395 660 L1 mm 710 668 629 591 552 539 519 510 500 482 471 462 453 443 433 425 414 405 395 390 386 372 363 351 339 834 786 710 668 629 591 552 539 519 510 500 482 471 462 453 443 433 425 414 405 395 390 386 372 363 351 339 929 Lo mm 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 lo mm 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 350 400 Cap.CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® dn d1 d2 mm mm (ţoli) t ≤ +115° C 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 324 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 356 419 273 245 219.5 60 57 48 42 34 26 356 324 273 245 219.1 – Elemente prefabricate pag.1 70 63.

1 – Elemente prefabricate pag.1 70 63.1 70 63.1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88.9 83 76.CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® dn d1 d2 mm mm (ţoli) t ≤ +115° C 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 419 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 508 356 324 273 245 219.1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88.9 83 76.5 60 57 48 42 34 26 508 419 356 324 273 245 219.5 60 57 48 D1 mm 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 630 D2 mm 500 450 400 355 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 630 560 500 450 400 355 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 a mm 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 325 H mm 630 605 580 558 538 520 505 505 493 493 493 480 480 480 470 460 460 460 460 450 450 443 443 435 435 425 425 730 695 665 640 615 593 573 555 540 540 528 528 528 515 515 515 505 495 495 495 495 485 485 478 478 470 L1 mm 834 786 710 668 629 591 552 539 519 510 500 482 471 462 453 443 433 425 414 405 395 390 386 372 363 351 339 1062 929 834 786 710 668 629 591 552 539 519 510 500 482 471 462 453 443 433 425 414 405 395 390 386 372 Lo mm 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 lo mm 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 500 Cap. II. 31/42 .

5 60 57 48 42 34 26 711 610 508 419 356 324 273 245 219.9 83 76.1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88. II.1 70 63. 32/42 .6 508 419 356 324 273 245 219.CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® dn d1 d2 mm mm (ţoli) t ≤ +115° C 508 508 508 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 610 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 42 34 26 609.1 – Elemente prefabricate pag.1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 D1 mm 630 630 630 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 800 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 D2 mm 110 90 90 800 630 560 500 450 400 355 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 900 800 630 560 500 450 400 355 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 a mm 325 325 325 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 H mm 470 460 460 900 815 780 750 725 700 678 658 640 625 625 613 613 613 600 600 600 590 580 580 580 580 570 570 563 563 555 555 545 545 1000 950 865 830 800 775 750 728 708 690 675 675 663 663 663 650 650 650 640 630 L1 mm 363 351 339 1214 1062 929 834 786 710 668 629 591 552 539 519 510 500 482 471 462 453 443 433 425 414 405 395 390 386 372 363 351 339 1367 1215 1062 929 834 786 710 668 629 591 552 539 519 510 500 482 471 462 453 443 Lo mm 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 lo mm 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 600 700 Cap.

1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88.CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® dn d1 d2 mm mm (ţoli) t ≤ +115° C 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 711 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 813 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 88.1 70 63.9 83 76.1 – Elemente prefabricate pag.5 60 57 48 42 34 26 914 813 711 610 508 419 356 324 273 245 D1 mm 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 900 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 D2 mm 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 1000 900 800 630 560 500 450 400 355 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 1100 1000 900 800 630 560 500 450 400 355 a mm 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 350 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 H mm 630 630 630 620 620 613 613 605 605 595 595 1100 1050 1000 915 880 850 825 800 778 758 740 725 725 713 713 713 700 700 700 690 680 680 680 680 670 670 663 663 655 655 645 645 1200 1150 1100 1050 965 930 900 875 850 828 L1 mm 433 425 414 405 395 390 386 372 363 351 339 1520 1367 1215 1062 929 834 786 710 668 629 591 552 539 519 510 500 482 471 462 453 443 433 425 414 405 395 390 386 372 363 351 339 1671 1520 1367 1215 1062 929 834 786 710 668 Lo mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2300 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 lo mm 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 800 900 Cap.5 60 57 48 42 34 26 813 711 610 508 419 356 324 273 245 219.1 70 63. II.9 83 76. 33/42 .

CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® dn d1 d2 mm mm (ţoli) t ≤ +115° C 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 914 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 1010 219.1 70 63.5 60 57 48 42 34 26 1010 914 813 711 610 508 419 356 324 273 245 219.5 60 57 D1 mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 D2 mm 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 110 110 90 90 1200 1100 1000 900 800 630 560 500 450 400 355 315 280 250 250 225 225 225 200 200 200 180 160 160 160 160 140 140 125 125 a mm 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 H mm 808 790 775 775 763 763 763 750 750 750 740 730 730 730 730 720 720 713 713 705 705 695 695 1300 1250 1200 1150 1100 1015 980 950 925 900 878 858 840 825 825 813 813 813 800 800 800 790 780 780 780 780 770 770 763 763 L1 mm 629 591 552 539 519 510 500 482 471 462 453 443 433 425 414 405 395 390 386 372 363 351 339 1815 1671 1520 1367 1215 1062 929 834 786 710 668 629 591 552 539 519 510 500 482 471 462 453 443 433 425 414 405 395 390 386 Lo mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 2600 lo mm 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 1000 Cap.9 83 76.1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88. II.1 70 63.1 194 168 159 146 140 133 121 114 108 102 95 88. 34/42 .9 83 76.1 – Elemente prefabricate pag.

1 – Elemente prefabricate pag.CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® dn d1 d2 mm mm (ţoli) t ≤ +115° C 1010 1010 1010 1010 48 42 34 26 D1 mm 1200 1200 1200 1200 D2 mm 110 110 90 90 a mm 450 450 450 450 H mm 755 755 745 745 L1 mm 372 363 351 339 Lo mm 2600 2600 2600 2600 lo mm 200 200 200 200 .. II. .diametre care se fabrică la solicitarea beneficiarului sau a proiectantului Cap. 35/42 .diametre uzuale folosite în fabricaţie .

negru pentru t ≤ +115°C şi roşu pentru t> +115°C Reducţii din ţeavă zincată pentru apă caldă menajeră d1 d2 D1 D2 lo L mm mm mm mm mm mm t < +90°C 1/2 " 3/8 " 90 90 150 1000 3/4 " 1/2 " 90 90 150 1000 3/4 " 3/8 " 90 90 150 1000 1 " 3/4 " 90 90 150 1000 1 " 1/2 " 90 90 150 1000 1 " 3/8 " 90 90 150 1000 1 1/4" 1 " 110 90 150 1000 1 1/4" 3/4 " 110 90 150 1000 1 1/4" 1/2 " 110 90 150 1000 1 1/2" 1 1/4 " 110 110 150 1000 1 1/2" 1 " 110 90 150 1000 1 1/2" 3/4 " 110 90 150 1000 2 " 1 1/2 " 125 110 150 1000 2 " 1 1/4 " 125 110 150 1000 2 " 1 " 125 90 150 1000 2 1/2 " 2 " 140 125 150 1000 2 1/2 " 1 1/2 " 140 110 150 1000 2 1/2 " 1 1/4 " 140 110 150 1000 3 " 2 1/2 " 160 140 150 1000 Cap.2 mm. II.1.pentru D1 . + 3 mm) .pentru d1 .3 mm.pentru L. Produsul corespunde SR EN 448/2004 şi standardelor de calitate SR EN ISO 9001/2001.8 REDUCŢII PREIZOLATE reducţii din oţel preizolate cu spumă poliuretanică rigidă protejate la exterior cu manta din polietilenă de înaltă densitate tratată la interior cu efect "Corona". Marcaje pentru lo . Izolaţia termică are înglobată în ea firele sistemului de semnalizare şi urmărire a avariilor. 36/42 . (.Capitolul II.1 – Elemente prefabricate pag. + 2 mm) . pentru montaj îngropat direct în pământ Abateri dimensionale: .d2 conform prescripţiilor tehnice din proiect Lungimi de livrare: conform tabel. în sistem legat.pentru lo (.D2 conform normei SR EN 448/2004 .

5 140 70 60 140 70 57 140 70 48 140 76 70 140 76 63.CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® 3 " 2 " 160 3 " 1 1/2 " 160 4 " 3 " 180 4 " 2 1/2 " 180 4 " 2 " 180 Reducţii din ţeavă neagră d1 d2 D1 mm mm mm t ≤ +150° C 34 26 90 42 34 90 42 26 90 48 42 110 48 34 110 48 26 110 57 48 125 57 42 125 57 34 125 60 57 125 60 48 125 60 42 125 63.5 160 83 60 160 83 57 160 89 83 160 89 76 160 89 70 160 89 63.1 – Elemente prefabricate pag.5 140 76 60 140 76 57 140 76 48 140 83 76 160 83 70 160 83 63.5 60 140 63.5 48 140 63. II.5 42 140 70 63.5 57 140 63. 37/42 .5 160 95 89 160 95 83 160 95 76 160 95 70 160 102 95 180 102 89 180 102 83 180 102 76 180 108 102 200 108 95 200 108 89 200 108 83 200 108 76 200 114 108 200 114 102 200 114 95 200 125 110 160 140 125 D2 mm 90 90 90 90 90 90 110 90 90 125 110 90 125 125 110 90 140 125 125 110 140 140 125 125 110 140 140 140 125 125 160 140 140 140 160 160 140 160 160 160 160 140 180 160 160 160 140 200 180 160 150 150 150 150 150 lo mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1000 1000 1000 1000 1000 L mm 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1100 1100 1100 Cap.

CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® d1 mm 114 121 121 121 133 133 133 133 140 140 140 140 146 146 146 146 159 159 159 159 168 168 168 168 194 194 194 219 219 219 219 245 245 245 273 273 273 324 324 324 356 356 356 356 419 419 419 508 508 508 609 609 609 711 711 711 d2 D1 mm mm t ≤ +150° C 89 200 114 200 108 200 102 200 121 225 114 225 108 225 102 225 133 225 121 225 114 225 108 225 133 225 121 225 114 225 108 225 146 250 140 250 133 250 121 250 159 250 146 250 140 250 133 250 168 280 159 280 146 280 194 315 168 315 159 315 146 315 219 355 194 355 168 355 245 400 219 400 194 400 273 450 245 450 219 450 324 500 273 500 245 500 219 500 356 560 324 560 273 560 419 630 356 630 324 630 508 700 419 700 356 700 609 900 508 900 419 900 D2 mm 160 200 200 180 200 200 200 180 225 200 200 200 225 200 200 200 225 225 225 200 250 225 225 225 250 250 225 280 250 250 225 315 280 250 355 315 280 400 355 315 450 400 355 315 500 450 400 560 500 450 630 630 500 800 630 560 lo mm 150 150 150 150 150 150 150 150 150 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 L mm 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1100 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1300 1400 1400 1400 1400 1400 1400 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1600 1800 1800 1800 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 Cap. II. 38/42 .1 – Elemente prefabricate pag.

CATALOG PRODUSE IZOTEROM ® d1 mm 813 813 813 914 914 914 1016 1016 1016 1200 1200 1200 d2 D1 mm mm t ≤ +150° C 711 1000 609 1000 508 1000 813 1100 711 1100 609 1100 914 1200 813 1200 711 1200 1016 1400 914 1400 813 1400 D2 mm 900 800 630 1000 900 800 1100 1000 900 1200 1100 1000 lo mm 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 L mm 2500 2500 2500 2500 2500 2500 2800 2800 2800 2800 2800 2800 ..diametre care se fabrică la solicitarea beneficiarului sau a proiectantului Cap.1 – Elemente prefabricate pag. . II.diametre uzuale folosite în fabricaţie . 39/42 .

9 PUNCTE FIXE PREIZOLATE puncte fixe din oţel preizolate cu spumă poliuretanică rigidă protejate la exterior cu manta din polietilenă de înaltă densitate tratată la interior cu efect "Corona".5 140 3" 88. 40/42 .75 90 1" 33. pentru montaj îngropat direct în pământ Abateri dimensionale: . + 2 mm) .5 90 1 1/4 " 42.pentru D conform normei SR EN 448/2004 . Produsul corespunde SR EN 448/2004 şi standardelor de calitate SR EN ISO 9001/2001.25 110 1 1/2 " 48. II.24 110 2" 60 125 2 1/2 " 75.pentru L.3 180 Puncte fixe din ţeavă neagră dn d ( mm ) D ( mm ) t ≤ +150° C 20 26 90 25 34 90 lo ( mm ) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 L (mm) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 a (mm) 200 250 250 250 250 265 280 300 400 b (mm) 150 170 170 180 180 180 230 230 270 v (mm) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 lo ( mm ) 150 150 L (mm) 1800 1800 a (mm) 200 250 b (mm) 150 170 v (mm) 20 20 Cap. Marcaje pentru lo .negru pentru t ≤ +115°C şi roşu pentru t> +115°C Puncte fixe din ţeavă zincată dn d ( mm ) D ( mm ) t < +90°C 1/2" 21.pentru lo (.25 90 3/4 " 26.1.Capitolul II. + 3 mm) .2 mm. în sistem legat.1 – Elemente prefabricate pag.pentru d conform prescripţiilor tehnice din proiect Lungimi de livrare: conform tabel.5 160 4" 114. Izolaţia termică are înglobată în ea firele sistemului de semnalizare şi urmărire a avariilor.3 mm. (.

9 95 102 108 114 121 133 140 146 159 168 194 219. 41/42 .diametre care se fabrică la solicitarea beneficiarului sau a proiectantului Cap.. II.diametre uzuale folosite în fabricaţie .1 245 273 324 356 419 457 508 559 610 660 711 762 813 914 1016 1219 D ( mm ) 90 110 125 125 140 140 140 160 160 160 180 200 200 200 225 225 225 250 250 280 315 355 400 450 500 560 560 630 711 800 800 900 900 1000 1100 1200 1400 lo ( mm ) 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 180 180 180 180 180 180 180 180 180 180 200 200 200 200 L (mm) 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800 a (mm) 250 250 265 265 280 280 280 300 300 300 300 400 400 400 400 435 435 435 450 500 515 550 600 650 700 830 830 830 1050 1050 1050 1150 1150 1300 1400 1500 1600 b (mm) 170 180 180 180 230 230 230 230 230 230 230 260 270 270 270 310 330 330 330 400 400 435 480 530 580 710 710 790 880 880 880 1000 1000 1100 1200 1300 1400 v (mm) 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 40 40 40 40 40 40 40 50 50 50 .1 83 88.1 – Elemente prefabricate pag.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® dn 32 40 50 50 50 65 65 75 80 85 100 100 100 110 125 125 125 150 150 175 200 225 250 300 350 400 450 500 550 600 650 700 750 800 900 1000 1200 d ( mm ) t ≤ +150° C 42 48 57 60 63. .5 70 76.

Capitolul II.1.10 MUFĂ (MANŞON TERMOCONTRACTIBIL)
manşon termocontractibil realizat din polietilenă de înaltă densitate

Di

L

Abateri dimensionale: - pentru L, (- 3 mm, + 3 mm) - pentru Di conform normei SR EN 489/2004 Produsul corespunde SR EN 489/2004 şi standardelor de calitate SR EN ISO 9001/2001. Dimensiune mufă (mm) 90 110 125 140 160 180 200 225 250 280 315 400 450 500 560 630 670 Lungime minimă (mm) 570 570 570 570 570 570 570 570 620 640 700 700 700 700 700 700 700

Diametru interior minim (mm) 105 125 142 156 177 197 221 240 270 300 338 430 478 529 593 664 705

Se livrează impachetate în hârtie cerată, pentru a preântâmpina acţiunea razelor ultraviolete şi contractarea manşonului Se despachetează numai în momentul executării lucrărilor de izolări locale de către echipe specializate aparţinătoare furnizorului de conducte preizolate

Cap. II.1 – Elemente prefabricate

pag. 42/42

Capitolul II.2 – MATERIALE

Sistemul de conducte şi fitinguri din oţel, preizolate termic, tip IZOTEROM, reprezintă un ansamblu de elemente componente primare, formate din: a) conducta metalică de serviciu sau ţeava utilă; b) termoizolaţia: b.1) pentru fluide -50° C < t < +150° C: - termoizolaţie realizată din spumă poliuretanică rigidă (PUR) activată cu 141.B sărac în freon sau ciclopentan; b.2) pentru fluide -200° C ≤ t ≤ -50° C şi +150° C ≤ t ≤ +400° C: - termoizolaţia este realizată din cel puţin trei straturi suprapuse de elemente diferite, a căror grosime variază funcţie de temperatura fluidelor vehiculate, grosimea stratelor izolante fiind determinate prin calcul astfel ca temperatura de contact la suprafaţa mantalei de protecţie mecanică a izolaţiei termice să nu depăşească max. +40° C; - ultimul strat izolant se realizează cu spumă poliuretanică rigidă, iar grosimea minimă a acestuia va fi min. 25 mm (din motive tehnologice). c) protecţia mecanică la exterior a termoizolaţiei sau mantaua de protecţie: c.1) pentru montaj îngropat – realizată din ţeavă de polietilenă de înaltă densitate; c.2.) pentru montaj aerian – realizată din ţeavă tip ″spiro″ din tablă de aluminiu sau de oţel zincat sau oţel inoxidabil funcţie de cerinţa beneficiarului. 1. CONDUCTA METALICĂ DE SERVICIU SAU ŢEAVA UTILĂ Conducta metalică de serviciu sau ţeava utilă se va alege în funcţie de tipul agentului vehiculat, temperatura şi presiunea acestuia. Înainte de punerea în operă ţevile sunt sablate conf. ISO 8501-1/1988, având grad minim de pregătire al suprafeţei egal cu unu, ţevile fiind pregătite pentru sudură conf. SR EN ISO 96922:2000/AC:2003, SR EN ISO 9692-1:2004, STAS 8456-69 şi DIN 1629. 1.1. Agenţi a căror temperatură variază între -50° C < t < +150° C În această categorie se include de obicei aşa numitul sistem clasic utilizat în special la realizarea sistemelor de reţele termice urbane pentru transportul agentului termic pentru încălzire şi a apei calde menajere la consumatori industriali, socio-culturali şi casnici, vehiculând în general apă caldă cu temperaturi până la +115° C sau apă fierbinte până la max +150° C. Există două categorii de ţevi: 1.1.a.1. – apă caldă t ≤ +115° C Pentru această categorie se folosesc ţevi din oţel fără sudură, trase sau laminate la rece STAS 530/1-87 sau laminate la cald STAS 404/1-87, înlocuit cu SR 404-1:2001, înlocuit parţial cu Decizia nr. 22/2004, având diametre nominale cuprinse între 15 mm şi 600 mm în mod curent, iar la solicitarea beneficiarului până la 1000 mm. Ţevile se realizează din oţeluri pentru ţevi de uz general OLT 35-OLT 45 – OLT 65, STAS 8183-87.

1.1.a. pentru transportul agentului termic pentru încălzire:

Cap. II.2 – Materiale

pag. 1/5

CATALOG PRODUSE IZOTEROM®

1.1.a.2 – apă fierbinte, abur sau alţi agenţi cu temperatura +115° C ≤ t ≤ +150° C Pentru această categorie se folosesc ţevi din oţel fără sudură, trase sau laminate la rece, STAS 530/2-3/87, înlocuit cu STAS 530:1-87 sau laminate la cald STAS 404/2 sau 3 /87 KII sau KIII, înlocuit cu SR 404-1:2001, înlocuit parţial cu Decizia nr. 22/2004, având diametrele nominale cuprinse între Dn 20 mm şi Dn 1000 mm. Ţevile se realizează din oţeluri pentru ţevi utilizate la temperaturi ridicate STAS 8184-87, înlocuit parţial cu Decizia nr. 22/2004 sau ţevi din oţel fără sudură la temperaturi ridicate STAS 3478-86. Pentru ţevile utile care fac obiectul paragrafului 1.1.a. se mai pot folosi ţevi din oţel care se încadrează în cerinţele standardelor STAS 6898/1-2-95, înlocuit cu SR 6898-1:1995, SR 6898-2:1995, înlocuit parţial cu Decizia nr. 22/2004, STAS 7656-90, STAS 7657-90, înlocuit parţial cu Decizia nr. 22/2004, STAS 9378-87, înlocuit parţial cu Decizia nr. 22/2004, DIN 2448-81, DIN 2458-81, DIN 1329, NFA 49-112, CS 14, SR EN 10216-1:2002, SR EN 10216/2/3/4:2003 şi SR EN 10217-1/2003 Pentru diametre mai mari de 400 mm se pot folosi ţevi sudate elicoidal SR 11082/95, înlocuit cu SR EN 10208-1:1999 sau STAS 6898/2-95, înlocuit cu SR 6892-2:1995. Conductele descrise în paragraful 1.1.a. se produc şi livrează în tronsoane drepte având lungimi cuprinse înte 6,0 şi 12,0 m. La cererea beneficiarului există posibilitatea de a livra şi alte lungimi de ţeavă. Pentru această categorie de conducte se vor utiliza ţevi din oţel sudate longitudinal zincate, folosite pentru instalaţii STAS 7656-90 OL 37 având diametre cuprinse între 3/8″ şi 4″ cu lungimi ale tronsoanelor de 6,00 m; calitatea materialului conform STAS 500/2-80, înlocuit cu SR EN 10025/2/3/4:2004. În situaţiile în care consumatorii o impun se pot folosi ţevi zincate trase sau laminate la cald în condiţiile paragrafului 1.1.a. 1.2. Agenţi a căror temperatură variază între +150° C ≤ t ≤ +400° C Pentru această categorie se folosesc funcţie de natura agentului vehiculat, temperatura şi presiunea acestuia, ţevi din oţel laminate sau trase la rece, cu diametre nominale cuprinse între 20 mm şi 600 mm în mod curent (şi până la Dn = 1000 mm la comenzi speciale), care se încadrează în cerinţele standardelor STAS 530/2-3-87, înlocuit cu STAS 530/1/87, STAS 404/2-3-87, înlocuit cu SR 4041:2001, înlocuit parţial cu Decizia nr. 22/2004, STAS 8184-87, STAS 3478-86, calitate material OL 35 KII sau OL 45 KII; se fabrică în tronsoane drepte având lungimi cuprinse între 6,00 m şi 12,00 m. Pentru diametre mai mari de 400mm se pot folosi ţevi sudate elicoidal SR 11082/95, înlocuit cu SR EN 10208-1:1999 sau STAS 6898/2-95, înlocuit cu SR 6892-2:1995. Se mai pot folosi ţevi de oţel fără sudură, utilizate la presiune SR EN 10216/2/3:2003, completat cu SR EN 10216/2/3/A1:2004 şi SR EN 10217-5/2003. La cererea beneficiarului există posibilitatea de a livra şi alte lungimi de ţeavă. 1.3. Agenţi a căror temperatură variază între -200° C ≤ t ≤ -50° C Pentru această categorie se folosesc ţevi din oţel pentru temperaturi scăzute STAS 9378-87, înlocuit parţial cu Decizia nr. 22/2004 sau alte tipuri de ţevi, funcţie de natura agenţilor frigorifici vehiculaţi, temperatură, presiune şi destinaţia instalaţiei. Se mai pot folosi ţevi de oţel fără sudură, utilizate la presiune SR EN 10216-4:2003 – Ţevi de oţel nealiat şi aliat, cu caracteristici precizate la temperatură scăzută, completat cu SR EN 102164:2003/A1:2004 şi SR EN 10217-6/2003. Funcţie de specificul instalaţiilor, de natura agenţilor vehiculaţi, temperatură şi presiune, conducta utilă sau ţeava poate fi realizată din cupru, fibră de sticlă, ţeavă de polietilenă, PVC, inox, etc. în deplin acord cu specificaţiile standardelor. Pentru alte solicitări vă rugăm să consultaţi departamentul nostru tehnic.
Cap. II.2 – Materiale
pag. 2/5

1.1.b. pentru apă caldă menajeră:

CATALOG PRODUSE IZOTEROM® 2. cu durabilitate mare şi rezistenţă la compresiune. Între bariera termică şi conducta de serviciu nu există legătură adezivă. SR EN ISO 845:1999. durata de exploatare a termoizolaţiei din spumă PUR este de circa 30 de ani. Cap. după cum urmează: a) -50° C < t < +150° C . realizat din componente BASF (vezi 2.b. b) -200° C ≤ t ≤ -50° C . Din punct de vedere al caracteristicilor fizico-chimice şi mecanice izolaţia realizată din spumă poliuretanică rigidă corespunde prevederilor SR EN 253:2004.9 90 0. 8. grosimea stratului izolant se determină prin calcul astfel încât temperatura la contactul cu mantaua să nu depăşească +36° C. se obţine un material de izolaţie cu proprietăţi excepţionale şi greutate redusă. 3/5 . 6. 2. Datorită proprietăţilor bune la aderenţă şi a rezistenţei la frecare între manta. TERMOIZOLAŢII Aşa cum s-a arătat la pct. 5. 7. precum şi la Laboratorul Central SA Bucureşti rezultă că la temperaturi de lucru de +140° C şi accidental +150° C. c) +150° C ≤ t ≤ +400° C .300 - 2.pentru sistemele de temperaturi joase. spumă şi ţeava metalică se asigură sistemului ca aceste trei elemente să lucreze unitar. 3. Grosimea barierei termice se determină prin calcule termotehnice astfel încât temperatura la contactul cu următorul strat izolant să nu depăşească +140°C. din motive tehnologice grosimea minimă a izolaţiei poliuretanice este de 25 mm.075 7. Caracteristica Densitate brută (g/cm3) Absorbţia de apă (%) Ponderea celulelor închise incluse (%) Rezistenţa la compresiune pentru o tasare de 10 % (N/mm2) Conductivitatea termică (W/mK) Sarcina termică de durată (° C) Temperaura maximă pe durată scurtă (° C) Durata de viaţă la +140° C (ani) Metoda de determinare STAS SR EN ISO 845:1999 5691-80 SR EN 253:2004 6565-79 5912-89 Valori determinate 0. 2.0248 + 140°C + 150°C 30 Valori minime SR EN 253:2004 0. realizată din materiale termoizolatoare anorganice aplicate pe conducta de serviciu. Sistemul clasic de termoizolaţii Se foloseşte spumă poliuretanică Elastopor H 2120/3/OT. SR EN ISO 844. Ca urmare a reacţiei exoterme rezultate în urma amestecului celor doi componenţi.pentru sistemele de temperaturi înalte.a). 4. Caracteristicile termoizolaţiilor realizate din spumă poliuretanică rigidă (PUR): Nr crt 1. Din cercetările efectuate în laboratoarele firmei BASF. Sistemul clasic de termoizolaţii utilizat mai ales în realizarea reţelelor termice de cartier care transportă agentul termic pentru încălzire şi apa caldă menajeră este realizat din spumă poliuretanică rigidă (PUR) obţinută prin amestecul a două componente poliol şi isocianat produse de firma ELASTOGRAN a concernului german BASF. având o structură celulară uniformă. cu cel puţin 88 % din pori închişi. reţelelor transport industrial aburi sau alte fluide a căror temperaturi variază între +150° C şi +400° C.060 Min 88 0. b) există mai multe tipuri de termoizolaţii care se pot realiza. Termoizolaţia este realizată din cel puţin trei straturi suprapuse. SR EN ISO 4590:2003. b) un strat izolant din spumă poliuretanică rigidă PUR.415 0. termoizolaţia putând culisa pe componenta metalică a sistemului.a. funcţie de temperatura fluidelor vehiculate prin sistemul de conducte. II. Sistemul pentru temperaturi ridicate Sistemul de termoizolaţii pentru temperaturi înalte este utilizat în special la realizarea reţelelor de termoficare.2 – Materiale pag.pentru sistemele clasice. de elemente diferite: a) o barieră termorezistentă cu grosimea de min 20 mm.

Cap.la 100° C Umiditatea (%) Higroscopicitate (%) Ţesătură din fibre de sticlă Aspect Densitate (g/m2) Forţa de rupere în bătătură (N) Alungirea la rupere în bătătură % Umiditatea (%) SR EN ISO 845:1999 5691-80 SR EN 253:2004 6565-79 5912-89 5838/6-80 0. 1 0.4 3.diametrul interior (mm) .060 Min 88 0.c.4 1. Dacă temperaturile vehiculate depăşesc +250° C acest strat se aplică suplimentar şi direct pe ţeava metalică înainte de realizarea barierei termoizolante.1 Caracteristica Izolaţia din spumă poliuretanică rigidă Densitate brută (g/cm3) Absorbţia de apă (%) Ponderea celulelor închise incluse (%) Rezistenţa la compresiune pentru o tasare de 10 % (N/mm2) Conductivitatea termică (W/mK) Bariera termorezistentă Aspect Caracteristici geometrice: .un strat intermediar de ţesătură din vată de sticlă. Max 210 Min 320 Min 2. Din punct de vedere al caracteristicilor fizico-chimice şi mecanice izolaţia realizată din spumă poliuretanică rigidă corespunde prevederilor SR EN 253:2004.5 2.420 0.0524 0.67 0. Sistemul pentru temperaturi scăzute .2 3.6 3. ab. SR EN ISO 845:1999. care vehiculează fluide a căror temperaturi sunt cuprinse între -50° C şi -200° C.5 Max 3 Metoda de determinare STAS Valori determinate Valori minime SR EN 253:2004 2. 1.4 2.5 2. La fel ca la sistemul pentru temperaturi înalte termoizolaţia se compune din cel puţin tei straturi suprapuse de elemente diferite: . Caracteristicile termotehnice ale izolaţiilor sunt identice cu cele prezentate la pct. +2 ab. II.3 1.0248 Coresp. iar temperatura la suprafaţa mantalei de protecţie să fie temperatura mediului ambiant.300 Coresp.funcţie de lungimea ţevii 69 0.o barieră termorezistentă.min 20 mm .lungimea (mm) Densitatea aparentă Conductivitatea termică (W/mK) .3 3.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® c) pentru a împiedica pătrunderea spumei poliuretanice spre conducta utilă prin barieră termorezistentă.b. +2 ab.187 0.0416 0. 2.3 2.052 max. 4/5 2.041 0.00 Coresp.5 5838/6-80 5838/6-80 5838/6-80 5838/6-80 9693/92 6142-73 SR EN ISO 13934/1/2:2002 SR EN ISO 13934/1/2:2002 SR 8050:1996 Ca agent de expandare a spumei poliuretanice se foloseşte freonul sau ciclopentanul.1 1. Sistemul de termoizolaţii pentru temperaturi scăzute este utilizat în special la realizarea reţelelor frigorifice. SR EN ISO 4590:2003.la 20° C .2 – Materiale pag. Caracteristicile termoizolaţiilor pentru temperaturi înalte: Nr crt 1.8 90 0.izolaţie termică din spumă PUR Grosimile fiecărui strat se determină prin calcule termotehnice cu condiţia ca temperatura la suprafaţa stratului intermediar să fie -40° C.grosimea stratului (mm) .073 6. . 207 352 2.2 5838/6-80 2. . .00 Coresp. 2. SR EN ISO 844.1 3.2 1. 3.funcţie de diametrul ţevii de oţel .197 0. Grosimea stratului şi suprapunerea lor se stabilesc prin calcule termotehnice. +3 C070-60-80 0. între aceasta din urmă şi stratul izolator din spumă PUR se aplică un strat intermediar din pânză de fibră de sticlă.

Rezistenţa la rupere la tracţiune: 11 kgf/mm2. ISO 1183. ISO 10837. II. 8. 2. Caracteristica Densitatea brută nominală (kg/m3) Duritate Shore.8 58 19. 5. Caracteristicile tehnice ale mantalelor din polietilenă de înaltă densitate (PEHD): Nr crt 1.5 ÷ 1. . 6.radial Alungirea la rupere (%): .radial Modul de elasticitate din încovoiere N/mm2 Coeficient de dilatare lineară K-1 Conductivitate termică. b) din ţeavă (tub) spiro din tablă de aluminiu pentru montaj aerian.0224 80 1014 Valori minime SR EN 253:2004 935 - 350 - 4.axial .CATALOG PRODUSE IZOTEROM® 3. Tubulatură realizată din tablă spiralată îmbinată etanş prin fălţuire.975 366 385 168 ÷ 545 2 × 10-4 0.grad de ecruisare (1/2 t) – jumătate. 2. Protecţia mecanică la exterior a termoizolaţiei sau mantaua de protecţie poate fi: a) din ţeavă de polietilenă de înaltă densitate (PEHD) – pentru montaj îngropat. Prin modul constructiv sistemul IZOTEROM este perfect etanş: . 3. ISO 527. Cap. .grosimea tablei (0. asigurând o rezistenţă mecanică bună asupra factorilor din exterior şi o rezistenţă mărită la umiditate. kV/cm Rezistenţa electrică de suprafaţă (Ω) Metoda de determinare STAS SR EN ISO 845:1999 SR ISO 868:1995 SR EN ISO 527/1/2:2000 SR EN ISO 527/1/2:2000 Decizia 33/2004 7506-66 5912-89 Valori determinate 945. corespund prevederilor SR EN 253:2004.la interior ca urmare a îmbinării conductelor şi fitingurilor preizolare pentru fluidele vehiculate. crăpături. Mantaua de protecţie rezistă la acţiunea agresivă a mediului conform ISO 4607/78 şi nu prezintă deformaţii permanente la variaţia de temperatură conform ISO 2506/81.axial . Coeficient mediu de dilatare lineară la încălzirea de la 0° C la 100°C: 2. . 9. N/mm2: . Caracteristicile tehnice ale mantalelor din tub spiro de aluminiu: 1.la exterior ca urmare a îmbinării mantalei exterioare. b) protecţie împotriva umidităţii din exterior sau a factorilor de mediu. 6. Căldura specifică la presiunea constantă la +20° C: 902 J/kg° C.38.5 % Al. 3. W/mK . 5/5 . . Densitatea 2710 kg/m3 (la + 20° C). Ambele tipuri de mantale sunt recunoscute de normele internaţionale în domeniu.tablă de aluminiu. Alungirea la rupere %: 3. 7. Material: .2 – Materiale pag.la 0° C . PROTECŢIA LA EXTERIOR A TERMOIZOLAŢIEI Protecţia la exterior a termoizolaţiei se face ţinând cont de două considerente: a) protecţia din punct de vedere mecanic pentru evitarea deteriorării termoizolaţiei ca urmare a acţiunii forţelor exterioare sau a factorilor exteriori.2) mm. ISO 1133.la 25° C Tensiunea de străpungere. 8.0212 0. Conductivitatea termică la +20° C: 236 W/m° C. La încetarea solicitărilor mantaua de protecţie a termoizolaţiei nu prezintă cavităţi. Din punct de vedere al caracteristicilor fizico-chimice şi mecanice mantalele din PEHD de protecţie a izolaţiei termice realizată din spumă poliuretanică rigidă. °ShD Rezistenţa la tracţiune la o alungire de 10%. 5. umflături sau alte defecte. 7. 4. Domeniu de temperaturi: -40°C ÷ +350° C.5 9.compoziţie: 99.860 19.

.

Porţiunea de tehnică a ţevilor cuprinde toate componentele ce stau direct în legătură cu ţevile. cutii de borne. STRUCTURA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE Sistemul de supraveghere se împarte în două părţi: porţiunea de tehnică a ţevilor. ambele artere sunt legate una cu cealaltă.Conexiuni ţeavă . . ca şi pentru localizare manuală ori automată a punctelor de greutate ale umezelii. face posibilă localizarea încă foarte timpuriu a acestor stări de umiditate care. De la ambele artere.Componente de legătură între artere.Cablu de conexiune ţeavă . scurgerilor. câte o arteră senzorială din materialul NiCr 8020. Pentru măsurarea în timpul supravegherii până la anunţare.senzor.1. . este fabricată o buclă senzorială (buclă de măsură) la care. Fig. Probe de plauzibilitate automate în cadrul programului de măsurători protejează de anunţuri greşite şi de interpretări greşite. Mai departe. porţiunea de tehnică a aparatelor. . sunt legate arteră senzorială cu arteră senzorială şi arteră de întoarcere cu arteră de întoarcere. după întindere şi moment. până la reţele complete de conducte cu o lungime totală a ţevilor până la 200 km. 2. pentru fiecare ţeavă in parte.Capitolul III – SISTEMUL DE SUPRAVEGHERE "BRANDES" Sistemul de supraveghere "BRANDES" foloseşte la supravegherea centrală a conductelor.Artera senzorilor. dulapuri de cabluri şi altele. pe şantier.Cablu pentru scoaterea arterelor de supraveghere la capetele ţevilor. la fiecare mufă de legătură. 2. ca porţiune izolată.Artera de întoarcere.Doze de conexiuni ale arterelor. în decursul timpului. FUNCŢIA SISTEMULUI DE SUPRAVEGHERE Pentru supravegherea ţevilor sunt cuprinse in spuma mantalei din masă plastică a ţevii. de partea instalaţiei. . este dată prin observarea dezvoltării stricăciunii. 1. III – Sistemul “Brandes” . Conductele ramificaţii sunt cuprinse cu buclele senzorilor şi astfel şi ele supravegheate central. . mai ales senzorii: . etc. 1/38 Cap. La capătul ţevii. este aplicat procedeul de măsură prin compararea rezistenţelor.senzor. 2. Partea de tehnica aparatelor cuprinde toate aparatele necesare pentru supraveghere şi celelalte componente precum cabluri însoţitoare. Firele senzorilor cu ramificaţie pag. Firele senzorilor la porţiuni drepte de ţeavă Fig. O înlăturare vizată a stricăciunii. izolată PTFE şi perforată şi o arteră de întoarcere (cupru izolat etanş la apă). Acest procedeu de măsurătoare oferă supravegherea într-un spectru complet între starea "uscat" şi "umed". în unele cazuri..2. se pot dezvolta ca prejudicii. .

2. Fig. Dacă rezistenţa izolaţiei scade sub o valoare dată (pragul de comunicare). in cadrul Sistemului BRANDES. conductor de întoarcere Fig.2 Modul de supraveghere Îndată ce apare umiditatea între artera senzitivă şi ţeavă.Supravegherea reţelei de conducte . Precizarea stării de umiditate a materialului izolaţiei termice are loc. acolo se micşorează rezistenţa izolaţiei. conducta 3.1. 2/38 . Localizarea defecţiunilor de izolaţie Cap. deci umidităţii. Principiul de conectare pentru măsurarea rezistenţei termice 2. la o rezistenţă de comparare o tensiune direct dependentă de rezistenţa izolaţiei între artera senzitivă şi ţeavă. În aparatul de supraveghere este măsurată continuu.cădere de tensiune pe R1 U1 = U × R1 + RF Legendă: 1.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® 2. III – Sistemul “Brandes” pag.Evaluarea defectului de umiditate In cele ce urmează vor fi prezentate in mod simplificat principiile de măsurare ale funcţiunilor individuale. 2. Pe lângă aceste sarcini specifice de supraveghere. Procedeul de comparare a rezistentelor . Aceasta tensiune se împarte asupra rezistentei R1 (Rezistenta de comparare in aparat) şi asupra rezistenţei izolaţiei conductei RF (izolaţia termică) conform relaţiei: R1 . prin măsurarea rezistenţei izolaţiei.4.Localizarea defectului .3. început 4. 8. fără a insista asupra masurilor necesare de înlăturare a deranjamentelor si siguranţa măsurărilor. aparatul de măsură 2. sfârşit 5. Fig.3 Modul de localizare Localizarea defectelor izolaţiei.4 prezintă schema de principiu pentru măsurarea rezistentei izolaţiei. Dacă rezistenţa izolaţiei coboară sub o limită prestabilită se produce o semnalare. în rezistenţa de comparare creşte tensiunea şi atunci se declanşează un apel. scurgerilor. sistemul verifică independent dacă circuitul sensibil este închis si prin aceasta funcţionalitatea lanţului de măsurare este garantată. 2. Mărimea acestei rezistenţe este o măsură a intensităţii umidităţii.Sistemul BRANDES Sistemul BRANDES reuneşte trei funcţiuni fundamental distincte: . contactelor metalice şi altele are loc după principiul divizorului neîncărcat. Între începutul conductorului sensibil si conductă se aplică o tensiune U. conductor sensibil 6.

cu un voltmetru înalt rezistiv. cu conductorul sensibil. Acestea se explica prin creşterea rezistentei proporţional cu lungimea conductorului si astfel. Legenda: 1. se reduce rezistenta RF iar tensiunea pe rezistenta R1 creste.6).5 – Principiul de conectare pentru verificarea continuităţii electrice Localizare Localizarea defectelor de izolaţie (umiditate/contact) se realizează pe baza principiului divizorului de tensiune fără sarcina electrica.5. Pentru măsurarea continuităţii. Pentru măsurare se va folosi comportamentul rezistiv al conductorului sensibil. Dacă se aplică între începutul si sfârşitul circuitului sensibil o tensiune Uges si se măsoară. O zona umeda in izolaţia termica cu rezistenta RF leagă acum conducta si prin aceasta instrumentul de măsură. Sursa de tensiune permite trecerea prin circuitul sensibil a unui curent.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® In cazul unei izolaţii termice uscate rezistenta RF este foarte ridicata si deci tensiunea pe rezistenta R1 foarte scăzuta. tensiunea intre începutul circuitului si o perforaţie oarecare a conductorului sensibil. se produce semnalarea. Deoarece conductorul sensibil este instalat paralel cu conducta se determina de asemenea clar. 2. Mărimea tensiunii măsurate este. conform principiului divizorului de tensiune fără sarcina electrica este valabila relaţia: U1 R x% l = 1 = = U ges Rges 100% L unde: U1 = Tensiunea parţială între capătul arterei senzitive şi defecţiune Uges = Tensiunea totală de localizare R1 = Rezistenţa parţială a arterei senzitive până la defecţiune Rges = Rezistenţa arterei senzitive x% = Rezultatul localizării în procente l = Depărtarea defecţiunii (măsurată la artera senzitivă!) L = Lungimea totală a ţevii Influenţa conductorului de întoarcere poate fi neglijata in situaţia data deoarece rezistenta sa specifica constituie numai o fracţiune din rezistenta specifica a conductorului sensibil. care provoacă pe rezistenta R1 o cădere de tensiune. intre începutul si sfârşitul circuitului sensibil. 3/38 .) Conducta Fig. Daca circuitul este întrerupt atunci nu trece nici un curent deci peste rezistenta R1 nu va fi măsurată nici o cădere de tensiune. se constata ca tensiunea astfel măsurată va fi cu atât mai mare cu cat mai lunga va fi lungimea conductorului L1 intre începutul acestuia si perforaţia considerata (punctul de măsură). Dace pătrunde umiditatea in izolaţia termica. se aplica o tensiune conform Fig. Pentru localizarea defectelor de izolaţie se aplica o tensiune proprie constanta Uges asupra circuitului sensibil si se măsoară tensiunea intre începutul circuitului si conducta (vezi Fig. Imediat ce tensiunea prestabilita (definite de mărimea tensiunii R1) este depăşită. asupra unei rezistente.8. Cap. Acesta reprezintă o rezistenta Rges dispusa pe o lungime Lges. III – Sistemul “Brandes” pag. direct proporţionala cu lungimea conductorului sensibil intre începutul circuitului si locul defectului. 8. Tensiunea poate fi măsurată cu aparatul de măsură. lungimea aferenta a conductei si prin aceasta locul defectului. conform celor arătate mai sus.

8. 8. III – Sistemul “Brandes” pag. încă in faza de montaj.4. in general asigura un interval de timp suficient de mare pentru programarea optimala a masurilor necesare de remediere. aşa numitele trepte MH. Au fost dezvoltate aparate speciale pentru supravegherea lucrărilor de montaj care permit. Controlul la montaj Pentru controlul calităţii izolaţiei termice. Aparatura BRANDES oferă astfel garanţia detectării defectelor încă in faza incipienta si astfel.6 Localizare Depărtarea defecţiunii l se calculează după cum urmează: l = 2. serveşte. Evaluarea defectelor de umiditate L × x% 100 Aparatura BRANDES permite. conducta 3. care prezintă dependenta intre umezeala si rezistenta izolaţiei. Aceasta strategie a diminuării efectelor defectelor de umiditate.4. început 4.8.7 prezintă dependenta treptelor MH de rezistenta izolaţiei. să cunoască şi să controleze. in ceea ce priveşte umiditatea. Fig. Calitatea izolaţiei termice este indicata pe display in 15 trepte. aparatul de testare la montaj BS-MH. sfârşit 5.7 Domeniile de măsurare ale aparatelor BS-MH Compania de termoficare are astfel posibilitatea. Astfel 100% reprezintă lungimea totala a sectorului de supraveghere. începe la sistemul BRANDES încă din faza de montaj a unei reţele de conducte. un control si o evaluare permanenta a unui defect de umiditate. conductor sensibil 6. aparatul de măsură 2. conductor de întoarcere Fig. obţinerea de informaţii diverse asupra calităţii izolaţiei termice. Pentru evaluarea intensităţii unui defect serveşte diagrama din Fig.7. datorita procedeului de măsurare si a circuitului de măsurare înalt rezistiv. 4/38 . chiar in aceasta faza. respectiv de intensitatea umidităţii in izolaţia termica. in timpul instalării si cu ocazia recepţiei calitatea izolaţiei termice! Cap.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Aparatele de localizare BRANDES arata locul defectului nu in Volţi ci in procente din lungimea totala a conductei pe care este instalat circuitul sensibil.1. Legendă: 1. 2.2. Indicarea diferenţiata a rezistentei de izolaţie face posibila o sesizare timpurie a unui defect si mai ales o urmărire simpla a evoluţiei acestuia. Fig.

Adică vor fi verificate : . Fig.1.lungimea aproximativa a circuitului sensibil Astfel vor fi descoperite timpuriu erorile de montaj.lipsa contactului circuitului cu conducta . DESCRIEREA SISTEMULUI 3. 5/38 .CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Întotdeauna.izolaţia termica in ceea ce priveşte umiditatea (remanenta sau de la montaj) . 3.1 Artera senzitivă şi artera de retur Cap. Fig. Rezistenţa pe lungime cca. 3. Precizări pentru utilizarea componentelor sistemului BRANDES se pot găsi in ”Instrucţiunile de montaj BRANDES”.7 Ohm/m.legarea corecta a circuitului sensibil . izolată PTFE şi perforată. Din motive de securitate şi garanţie se vor pune în operă numai componentele originale BRANDES. care in câţiva ani s-ar fi transformat in pierderi de fluid. 3.1 Arterele de supraveghere Artera senzitivă BS-FA din NiCr 8020. izolată etanş la apă cu FEP. diametrul 0.5 mm.036 Ohm/m.1.1 Partea tehnică de conductă pentru mantale din mase plastice Pentru prelucrarea componentelor sunt obligatorii instrucţiunile de montaj BRANDES. 0. ca si conexiunile intre conductoare. III – Sistemul “Brandes” pag. se vor controla de asemenea funcţionarea electrica a circuitului sensibil. diametru 0. cositorită. Rezistenţa pe lungime 5. Artera de retur BS-RA din cupru.8 mm.continuitatea circuitelor sensibile .1 Privire generală asupra părţii tehnice de conductă a supravegherii 3.

Fig.3.1 Racord pentru senzorii de ţeavă 3. Doză de racordare la arteră BS-AD pentru cablarea conductorilor de liţă BS-SL2 şi BS-SL4 şi pentru încheierea părţii tehnice de ţeavă a supravegherii. Cap.2 Componente de legătură Împreunare ce se turteşte BS-QU pentru legarea arterelor senzitivă şi retur. Distanţier BS-AH pentru arterele de supraveghere.4 Cleşte pentru desizolat Cleşte pentru turtit BS-QZ pentru presarea de durată şi mecanic stabilă a legăturilor turtite şi a papucilor cu capăt ascuţit la cabluri.2 Componente de legătură 3.1. 6/38 . precum şi pentru încheierea părţii legată de senzor. 3.1. Papuci cu căpătâi BS-STK pentru legarea conductorilor (liţe) în piesele de borne. între racordurile ţeavă-senzor şi arteră-doză de racordare. Conductor liţă BS-SL4 pentru legătură. Fig. impermeabil la apă şi rezistent la temperatură a arterelor de supraveghere la capetele ţevilor. III – Sistemul “Brandes” pag. Fig.1.3 Componente de unire Racord ţeavă – senzor BS-RFA pentru realizarea unui racord la ţeavă în conformitate cu tehnica de măsurare şi durabil mecanic.1. Fig.1. rezistent la temperatură.1. Furtune contractibile BS-SRA pentru izolarea impremeabilă la apă contractabilă a locurilor de îmbinare (împreunările turtite).3 Componente de unire Conductor liţă BS-SL2 pentru prelungire şi scoatere afară. autoreglabil pentru desizolarea fără vătămări a arterelor de supraveghere.1. 3.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® 3. 3.4 Unelte Cleşte pentru desizolat BS-AZ. 3.

1. 4. Cablu senzor. Fig.2 Cablu senzor/Cablu retur 4. cu izolaţie transparentă FEP.1 Scurtarea firului senzor Se întind firele senzor (evitându-se formarea de bucle) si se verifica existenta defectelor firului sau izolaţiei. Cablul senzitiv şi cablul de retur pot fi puse în operă în acelaşi fel şi la supravegherea ţevilor izolate termic cu alte fibre. CONECTAREA FIRELOR DE MONITORIZARE 4. 3. cu magnet pentru ataşarea la ţeavă. Închiderea porţiunilor în traseul principal şi pentru toate celelalte conducte de ramificaţii ce pornesc din cămine va fi prevăzută cu cablul de pământ NYY. cablu retur Cablu senzor BS-FK constituit din: . se ţin cele doua fire unul lângă altul si se scurtează in dreptul unei perforaţii astfel încât ele sa se suprapună pe distanta a 2 perforaţii (300 mm) Fig.5 Aparat de măsură Aparat de încercat la montaj BS-MH2 pentru probarea conform sistemului în curs.1 Cleşte de turtit 3. aceleaşi componente ca pentru ţevile cu manta din masă plastică. 7/38 . Pregătirea ariei de lucru pentru operaţiunea de postizolare. . a porţiunilor de senzor şi a stării izolaţiei în timpul montajului. 1.2 Scurtarea firelor senzor Cap. corespunzător scopului.arteră senzitivă BS-FA.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Fig.1.1 Fir senzor roşu cu fir senzor roşu 4.izolaţie dublă din ţesătură de sticlă Cablu de retur BS-RK din liţă de cupru cositorit. Pentru aceasta.2 Partea de tehnică a ţevii pentru ţevi cu manta din oţel Pentru supravegherea ţevilor cu manta din oţel sunt puse în operă. până la arterele de supraveghere. suplimentar. În locul arterei senzitive BS-FA va fi pus cablu senzitiv BS-FK.4.5 Aparat de probare de montaj BS-MH2 3.1 Înlăturarea spumei PUR deteriorate Firele senzor se scurtează astfel încât capetele sa poată fi introduse uşor in ambele părţi ale conectorului BS-QU. ori cablu pentru comunicări la distanţă. 3.1. plus. cablu retur BS-RK. în locul arterei retur. Cablul de retur BS-RK va fi aplicat însă numai în cazul ramificaţiilor puse direct la pământ. Se înlătură spuma PUR de la capetele conductelor in concordanta cu reglementările in vigoare (astfel încât sa nu rămână spuma PUR deteriorata). in concordanta cu specificaţiile producătorului Fig. III – Sistemul “Brandes” pag.1. 4. 3. Fig.0 mm2.

pe axa conductei.4 Conectarea firelor senzor >>Capetele firelor trebuie sa fie paralele unul cu celalalt!<< Se sertizează conectorul la ambele capete.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® 4.4 Izolarea cu tub termocontractibil a joncţiunii Se centrează tubul termocontractibil pe porţiunea joncţiunii si. 4. se repeta Procedura cu un nou conector! Fig.6 Testul de tracţiune 4.3 Dezizolarea firului senzor 4. 8/38 .1. folosind cleştele de sertizat BS-QZ Fig. contractarea producându-se de la mijloc către margini. 4. 4.5 Sertizarea conectorului de sertizare După aceea se efectuează testul de rezistenta la tragere trăgându-se de fire in sensuri opuse. III – Sistemul “Brandes” pag. Fig. >> Se executa măsurarea de verificare a buclei cu aparatul manual de verificare BS-MH2-3! << Se va conecta firul senzor cu firul de întoarcere la începutul buclei înainte de a face măsurătorile de verificare pe traseu. Se introduc capetele dezizolate ale celor doua fire prin capetele conectorului de sertizare BS-QU Fig. nu depărtând firele de conducta! Daca legătura se desface. utilizând un foen de aer cald.3 Conectarea Se introduce tubul termocontractibil BS-SRA pe unul din fire.1.1.7 Izolarea joncţiunii Cap. deoarece tubul termocontractil se poate aprinde ! Permiteţi răcirea tubului termocontractibil înainte de a continua lucrul! Fig. 4. pana când adezivul topit iese pe la margini Atenţie: A se evita supraîncălzirea. 4.2 Dezizolarea Se dezizoleaza capetele firelor pana la prima perforaţie.

Punctul critic este la ieşirea firului din spuma PUR. 4. Fig.1 Scurtarea firelor Se întind firele senzor (evitându-se formarea de bucle) si se verifica existenta defectelor firului sau izolaţiei. 4.2 Dezizolarea capetelor de fir Dezizolaţi capătul de fir pe o lungime aproximativ egala cu jumătate din lungimea conectorului de sertizare.10 Sertizarea firului verde După aceea introduceţi cel deal doilea capăt de fir in celalalt capăt al conectorului si sertizaţi-l si pe el. III – Sistemul “Brandes” pag. 4. Se vor înlătură secţiunile avariate sau se va repara izolaţia cu tub termocontractibil. 4.5 Fixarea firului senzor (vezi punctul 4.2.8 Înlăturarea spumei PUR deteriorate 4. se repeta procedura cu un nou conector! Fig. 4. 9/38 . Atenţie: Întotdeauna utilizaţi cleştele de dezizolat autoajustabil BRANDES pentru a dezizola firele. Atenţie: Izolaţia firului de întoarcere trebuie sa fie perfect etanşa dea lungul întregii sale lungimi! Înlăturaţi firele rupte sau cu izolaţia deteriorata! Firele de întoarcere se scurtează astfel încât capetele dezizolate sa poată fi introduse uşor in ambele părţi ale conectorului BS-QU ( firele sa se suprapună pe o distanta de aprox.2 Fir de întoarcere verde cu fir de întoarcere verde 4.2.12 Testul de rezistenţă la tragere Cap.9 Dezizolarea firului de întoarcere 4.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® 4.2. Altfel riscaţi sa tăiaţi firele! Nota: Se executa măsurarea de verificare a buclei cu aparatul manual de verificare BS-MH2-3! Fig. pe axa conductei. nu depărtând firele de conducta! Daca legătura se desface după acest test. Fig.11 Conectarea firelor de întoarcere verzi După aceea se efectuează testul de rezistenta la tragere trăgându-se de fire in sensuri opuse. Se introduce capătul dezizolat al unui fir prin capătul conectorului de sertizare BS-QU pana la orificiul central si se va sertiza o data utilizând cleştele de sertizat BS-QZ Atenţie: Capătul firului nu trebuie sa depăşească orificiul central. Fig.5) 4.3 Conectarea firelor Se introduce tubul termocontractibil BS-SRA pe unul din fire.2. 20 mm pentru fiecare manşon).1.

de asemenea. 4.14. După aceea introduce-ti capătul dezizolat al firului de întoarcere in celalalt capăt al conectorului si sertizaţi-l si pe el.3.14 Fixarea firelor 4. 4.15 Conectarea firului senzor cu firul de întoarcere Izolaţi joncţiunea cu tub termocontractibil aşa cum a fost descrisa mai înainte Fig.4 Izolarea cu tub termocontractibil a joncţiunii Se centrează tubul termocontractibil pe porţiunea joncţiunii si. utilizând un foen de aer cald.3. deoarece tubul termocontractil se poate aprinde ! Permiteţi răcirea tubului termocontractibil înainte de a continua lucrul! Fig. 10/38 . Întotdeauna poziţionaţi distanţierul in aşa fel încât firele sa nu facă contact cu ţeava mediana.2. >>Efectuaţi testul de rezistenta la tragere!<< Fig.3 Fixarea joncţiunii Poziţionaţi distanţierul pe ţeava mediană. pana când adezivul topit iese pe la margini Atenţie: A se evita supraîncălzirea.2. se introduce intr-una din părţile conectorului de sertizare BS-QU pana la orificiul central si se sertizează o data. 4.4.13 Izolarea joncţiunii 4.3. 4. 4.16 Izolarea joncţiunii 4.2.5 şi fig. Cap. Se îndoaie porţiunea dezizolata a firului senzor de la mijloc.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® 4.4.1 Firul senzor roşu cu cablul special BS-SL2 Aşa cum a fost descris la punctul 4. 4. >> Distanta minima intre fire si ţeava mediana sa fie in jur de 20 mm<< Fig.1 Scurtarea şi dezizolarea firelor .2.4 Conectarea firului senzor roşu si/sau firului de întoarcere verde cu cablul special BS-SL2 4. Vezi punctul 4. 4.3.la fel cum a fost descrisă anterior 4.2 Firul de întoarcere verde cu cablul special BS-SL2 Aşa cum a fost descris la punctul 4.5 Fixarea firelor senzor şi de întoarcere Fixaţi distanţierul BS-AH pe ţeava mediana cu banda adeziva si introduce-ti fiecare fir separat. fixaţi-l şi introduceţi firele.3 Fir senzor roşu cu fir de întoarcere verde 4.2 Conectarea firelor Se introduce tubul termocontractibil BS-SRA pe unul din fire. contractarea producându-se de la mijloc către margini. III – Sistemul “Brandes” pag.

CATALOG PRODUSE IZOTEROM® ANEXA 1. III – Sistemul “Brandes” pag. PROIECTAREA FIRELOR DE SEMNALIZARE ”BRANDES” ÎN TERMOIZOLAŢIA CONDUCTELOR PREIZOLATE până la DN 450 mm Cap. 11/38 .

CATALOG PRODUSE IZOTEROM® 5.2 Aparate manuale de supraveghere şi localizare 5. conform regulilor consacrate ale tehnicii. 200 m Tabelul 5. Utilizarea altor scule şi aparate sau chiar a altor componente de conectare. conduce la pierderea garanţiei! Tabelul 5.1 Aparate şi scule necesare la montaj Aparatele şi sculele descrise mai jos sunt necesare pentru a instala circuitele sensibile. Cablu de conectare) DIVERSE Documentaţie/Relevee circuite supraveghere Tabelul 5. 12/38 .3 – Aparat manual de localizare Aparat BRANDES Aparat manual de localizare BS-POK Cap.4 Aparate şi instalaţii de supraveghere cu localizare automată 5. inclusiv evaluarea cantităţilor.2. III – Sistemul “Brandes” Evaluare cantităţi 1 buc. Capitolul de Proiectare a tehnicii aparatelor se împarte astfel: 5. tip DT 750*) Aparat de verificare la montaj BS-MH BS-MH 5.2 – Aparat manual de supraveghere Aparat BRANDES Aparat de verificare la montaj BS-MH Doza de măsurare BS-MD (incl.1 Aparat manual de supraveghere Domeniu de utilizare: numai pentru lungimi de conductă până la cca. PROIECTAREA PĂRŢII DE TEHNICĂ A APARATELOR Proiectarea părţii de tehnică a aparatelor cuprinde stabilirea aparaturii necesare supravegherii circuitelor sensibile./ circuit (1 buc.3 Aparate de supraveghere permanente 5./fiecare echipă de verificări pag./fiecare obiectiv de investiţii sau 1 buc.)/fiecare obiectiv de investiţii Evaluare cantităţi 1 buc. cablarea acesteia.1 Aparate şi scule necesare la montaj 5./fiecare obiectiv de investiţii 1 buc. Sculele sunt adaptate componentelor pentru care sunt destinate. documentaţiile aferente./200 m conductă) Evaluare cantităţi 1 set (min./fiecare echipă de verificări 1 buc.1 – Scule şi aparate Lucrarea Tăierea conductorilor de supraveghere Desizolarea conductorilor FA şi RA Sertizarea conectorilor Aplicarea tuburilor contractibile Măsurarea rezistenţei de izolaţie şi a lungimii circuitului Măsurarea rezistenţei electrice a circuitului *) Se procură din magazinele de specialitate Scula/Aparatul Tăietor lateral cu lame călite Cleşte de desizolat tip BS-AZ Cleşte de sertizat tip BS-QZ Aparat de suflat aer cald ex. a le cabla şi a conecta conductorii de supraveghere.2 Aparate manuale de supraveghere şi localizare 5.

4 – Aparate de supraveghere permanentă. III – Sistemul “Brandes” pag. 1 set (min. cu 1 buc.3 Aparate de supraveghere permanentă.)/fiecare obiectiv de investiţii descriere aparate) Pentru componentele pentru protecţia întărită a aparatelor contra descărcărilor electrice atmosferice – vezi pct.toate sistemele de conducte şi izolaţii 5. 1000 m conductă 1 buc. Cap.8 sau NYY 5x1./fiecare instalaţie Evaluare cantităţi Cablaj de conectare de la BS-304.5./ circuit cu max. cu 1 buc./fiecare instalaţie Evaluare cantităţi Cablaj de conectare de la BS-300. numai pentru sisteme de conducte/izolaţii cu rezistenţă mare la pătrunderea longitudinală a umidităţii ex. 13/38 ./aparat (asigurate de constructor) siguranţe separate Documentaţie (Relevee circuite şi cablaje.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® 5. fără localizare automată Domeniu de utilizare: 1. până la cutia de conectare BS-AD cu cablu A2Y Lungime corespunzătoare distanţei 4x2x0.5 Aparate şi instalaţii de supraveghere permanentă cu localizare automată Aparat BRANDES Unitate centrală BS-304 sau Montaj şi punere în funcţiune DIVERSE Evaluare cantităţi 1 buc.5. pentru lungimi de conducte până la max.: conducte preizolate cu manta din plastic. 5./ circuit 1 buc. cu izolaţie aderentă nu se foloseşte la conducte izolate cu materiale fibroase! (vezi punctul 4. 1 set (min. 50 Hz.)/fiecare obiectiv de investiţii descriere aparate) Pentru componentele pentru protecţia întărită a aparatelor contra descărcărilor electrice atmosferice – vezi pct. 5.8 sau NYY 5x1./aparat (asigurate de constructor) siguranţe separate Documentaţie (Relevee circuite şi cablaje. 5.4 Aparate şi instalaţii de supraveghere permanentă cu localizare automată Domeniu de utilizare: .3) 2.4.toate sistemele de conducte şi izolaţii Tabelul 5.5 mm Alimentare la reţea 230 V. fără localizare automată Aparat BRANDES Aparat de supraveghere BS-300 Montaj şi punere în funcţiune DIVERSE Evaluare cantităţi 1 buc.1 Pentru lungimi de conducte/circuite ≤ 400 m Domeniu de utilizare: .5 mm Alimentare la reţea 230 V. 50 Hz. până la cutia de conectare BS-AD cu cablu A2Y Lungime corespunzătoare distanţei 4x2x0. 1000 m Tabelul 5.

50 Hz./pentru max.2 Pentru lungimi de conducte/circuite < 1000/2000 m Domeniu de utilizare: . 2000 m 1 buc. 40 Unităţi de linie BS-1021 pentru mai mult de 40 Unităţi de linie Versiune SDT* BS-1030 pentru max./fiecare instalaţie Evaluare cantităţi Cablaj de conectare de la BS-304. respectiv 2000 m conductă pag. cu 1 buc. până la cutia de conectare BS-AD cu cablu A2Y Lungime corespunzătoare distanţei 4x2x0./max. 1000 m 1 buc.toate sistemele de conducte şi izolaţii Tabelul 5. 14/38 .5. 40 Unităţi de linie BS-1031 pentru mai mult de 40 Unităţi de linie Unităţi de linie BS-1200 2x500 m sau 1x1000 m BS-1202 2x1000 m Versiune StatCon* BS-1220 2x500 m sau 1x1000 m BS-1222 2x1000 m Versiune SDT* BS-1230 2x500 m sau 1x1000 m Cap. III – Sistemul “Brandes” Evaluare cantităţi Conform configurării instalaţiei 1 buc.4.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® 5.3 Pentru lungimi de conducte/circuite > 2000 m Domeniu de utilizare: ./aparat (asigurate de constructor) siguranţe separate Documentaţie (Relevee circuite şi cablaje.toate sistemele de conducte şi izolaţii Tabelul 5./ max. 5. 1 set (min. 5./fiecare punct de măsurare 1 buc. 1000 m.4.8 sau NYY 5x1.5 mm Cablaj de conectare de la traductorul de nivel până la Unitatea centrală cu un cablu După necesitate cu cel puţin 2 conductori Alimentare la reţea 230 V.6 Pentru lungimi de conducte/circuite < 1000/2000 m Aparat/componente BRANDES Unitate centrală Tip BS-5xx cu imprimantă BSPD Tip BS-501 (pentru circuite 1x1000 m sau 2x500 m) Tip BS-502 (pentru circuite 2x1000 m) Traductor de nivel BS-TP4 pentru conectare la Unitatea centrală (supraveghere contacte) Montaj şi punere în funcţiune DIVERSE Evaluare cantităţi 1 buc. 40 Unităţi de linie BS-1011 pentru mai mult de 40 Unităţi de linie Versiune StatCon* BS-1020 pentru max.)/fiecare obiectiv de investiţii descriere aparate) Pentru componentele pentru protecţia întărită a aparatelor contra descărcărilor electrice atmosferice – vezi pct.7 Pentru lungimi de conducte/circuite > 2000 m Aparate BRANDES Unitate centrală cu imprimantă pentru editare protocol BS-PD BS-1010 pentru max.

15/38 ./fiecare loc de amplasare aparate (pus la dispoziţie de constructor) La necesitate./fiecare loc de amplasare a: Unităţii centrale BS-10xxx.5 Componente pentru un sistem întărit de protecţie contra descărcărilor electrice atmosferice Măsuri suplimentare pentru un sistem întărit de protecţie a instalaţiei de supraveghere a reţelelor de conducte în locuri deosebit de expuse descărcărilor electrice atmosferice Tabel 5.5. cu 1 buc./aparat (asigurate de constructor) siguranţe separate Documentaţie (Relevee circuite şi cablaje. 50 Hz. 5.8 sau NYY 5x1. 5.9 Componente pentru un sistem întărit de protecţie contra descărcărilor electrice atmosferice Componente Derivaţie la pământ a racordului electric (element de protecţie pentru racordul electric de 230 V./fiecare loc de amplasare a unor aparate alimentate de la reţea (se pune la dispoziţie de constructor) 1 buc. Unităţii de linie BS-12xx sau Alimentatoarelor de traseu BS1101/1102 1 buc./fiecare două contacte/traductoare de nivel 1 buc. contra supratensiunilor externe) Protecţie circuite de supraveghere Modul EMV.)/fiecare obiectiv de investiţii descriere aparate) Pentru componentele pentru protecţia întărită a aparatelor contra descărcărilor electrice atmosferice – vezi pct. BS-EB 2 pentru intrările circuitelor de supraveghere în Unităţile centrale sau de linie Protecţie contacte Modul EMV (compatibilitate electromagnetică)./cca. BS-EB 1 pentru intrările circuitelor de transmitere date în sistemul BS-1 Cutie de conectare pentru modulele EMV Măsuri de legare la pământ şi de echilibrare de potenţiale Montaj şi punere în funcţiune Cap./loc de măsurare 1 buc. până la cutia de conectare BS-AD cu cablu A2Y Lungime corespunzătoare distanţei 4x2x0.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® BS-1232 2x1000 m Alimentator traseu BS-1101 Unitate de reamplificare BS-1102 Traductor de nivel BS-TP4 pentru conectare la Unitatea centrală (supraveghere contacte) Montaj şi punere în funcţiune 1 buc. 10 Unităţi de linie (numărul exact rezultă din calcul) 1 buc.8 Pentru lungimi de conducte/circuite > 2000 m DIVERSE Evaluare cantităţi Cablaj de conectare de la BS-304. III – Sistemul “Brandes” Evaluare cantităţi 1 buc.5 mm Cablaj de conectare de la traductorul de nivel până la Unitatea centrală cu un cablu După necesitate cu cel puţin 2 conductori Alimentare la reţea 230 V. la fiecare loc de amplasare aparate (pus la dispoziţie de constructor) 1 buc./fiecare instalaţie pag. 1 set (min. BS-EB 1 pentru intrările circuitelor de supraveghere în Unităţile centrale sau de linie Protecţie circuite de transmitere date Modul EMV./fiecare instalaţie Tabelul 5./fiecare circuit 1 buc.

suplimentar faţă de lucrările normale de legare a conductelor. cât şi pe partea ţevii interioare conexiunea între conductorii de supraveghere şi cablul de prelungire prin conectori de sertizare va fi complet izolată cu furtun contractibil BS-SRA.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® 6. 16/38 . atât pe partea mantalei exterioare. 6. spre cutia de conectare BS-AD. Fig. Pentru capete de conducte KMR în incinte (clădiri şi mai ales cămine) trebuie respectate: capetele mantalei de plastic trebuie să iasă cel puţin 10 cm din perete (Instalarea conductelor!) capetele circuitelor de supraveghere trebuie să fie accesibile şi să se preteze la legarea în cutiile de conectare BS-AD (să nu rămână sub capacele frontale!) conductoarele de supraveghere trebuie să fie prelungite în afara zonei capătului de conductă. fără conectare aparate. III – Sistemul “Brandes” pag. BRANDES) cablul BS-SL2 poate fi scos la exterior. cablul de prelungire BS-SL2 trebuie condus. 6. respectiv 5 cu 6. impuse prin tehnica de mufare a acestora.1 Capete de conducte KMR în incinte. PROIECTAREA TEHNICĂ A EXECUŢIEI Proiectarea tehnică a execuţiei descrie felul şi numărul instalaţiilor BRANDES şi diverselor componente şi lucrări necesare sistemului şi exploatării acestuia. fără a avea zone desizolate. în care va fi conectat prin papuci cu ştift sau şaibă (câte o clemă pentru fiecare conductor!) realizându-se şi închiderea circuitului prin instalarea unor punţi între clemele 1 cu 2. etanş la apă şi cu cabluri protejate în teflon PTFE (rezistent la temperatură) tip BS-SL2 (fabr.1 – Legarea conductorilor de supraveghere cu cablul de prelungire BS-SL2 Cap.

apă de condens sau similare! Continuarea cablării cablul de prelungire BS-SL4 (4 conductori) se conectează la placa de borne de pe contactul senzor/conductă BS/RFA (cu papuci cu ştift!): dispunerea cablurilor ca în Fig.5. PRIMAR şi SECUNDAR. 6. contactele la conducte BS-RFA vor fi sudate. Cap. dispunerea clemelor şi culorile conductoarelor ca în Fig. 6. ca capetele conductelor.3.3.1: cablul de prelungire BS-SL2 se instalează până la contactul senzor/conductă BS-RFA unde conductoarele se conectează cu papuci cu ştift. fără conectare aparate. atunci circuitele trebuie închise şi aici prin punţi între clemele 1 şi 2. Dacă la locul de amplasare şi conectare a aparatelor există cel puţin două conducte . Fig. III – Sistemul “Brandes” pag. Pentru prelungirea conductoarelor de supraveghere în afara spaţiului mantalei conductei sunt. 6. ca şi între 5 şi 6. cablul de prelungire BS-SL4 va fi pozat. o conectare dublă la conductă.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Fig.2 – Scoaterea circuitelor de sub mantaua conductei şi legarea în cutia de conectare BS-AD 6. Fiecare aparat de supraveghere necesită. (vezi fig. în general. pentru asigurarea funcţionării sistemului.4 şi Fig. Dacă aparatele de supraveghere permanentă nu sunt conectate imediat. de ex. 6. 6.5). valabile punctele enunţate la cap. Al doilea punct de conectare este realizat prin sudarea pe conducta interioară a unui şurub hexagonal. 17/38 . Prima conectare la conductă este realizată de clema din mijloc a plăcii de borne de pe contactul la conducta BS-RFA. până la cutia de conectare BSAD unde se conectează cu papuci cu ştift sau şaibe (pentru fiecare conductor câte o clemă!).2 Capete de conducte KMR în incinte. 6. cu izolaţia intact. ca în Fig. 6. atunci se poate conecta un contact la conducta PRIMAR şi al doilea pe SECUNDAR. 6. fiecare cu câte un contact senzor/conductă BS-RFA. înainte de terminarea lucrărilor de sudare a conductelor de către sudorul autorizat şi vor fi protejate contra picăturilor de apă.4 prezintă schema de conectare corespunzătoare.

CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Înainte de conectarea aparatelor de supraveghere. 6. îngropată în pământ. constructorul va asigura o egalizare de potenţiale între conducte şi faţă de şina principală de egalizare a potenţialelor. o singură conductă Cap.4 – Schema de legare între cutia de conectare şi contactul senzor/conductă. conform directivelor IEC 64. 6.3 – Cablarea la capătul conductei. III – Sistemul “Brandes” pag. 18/38 . până la contactul senzor/conductă Fig. Nu este necesară egalizarea potenţialelor între conductele protejate şi cele neprotejate catodic! Fig.

5 din fig. NYY. 19/38 .3 Scoaterea circuitelor din mufele de legătură de pe traseu Închiderea unui circuit pe traseu. ca şi incinte. 6. unde se înclemează.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Fig.5 – Schema de legare între cutia de conectare şi contactul senzor/conductă. Gaura necesară în mufa PE se va da cu scula de găurit pentru găurile de umplere. Cablul de prelungire a circuitelor de supraveghere se scoate în exterior. conectat la conductorul sensibil sau de întoarcere? Se va păstra întotdeauna aceeaşi culoare pentru aceeaşi întrebuinţare! Zona de scoatere trebuie protejată contra forfecării. etc. izolate cu tub contractibil BS-SRA. din mufe sau din interiorul mantalei de protecţie. două conducte 6. provocate de mişcările de alunecare ale conductelor (montare circuite de alungire)! Cap. ex. adică în afara incintelor. nu trebuie realizată în mufe de legătură sau de capăt care. 6. Locurile de legare se vor menţine la distanţă de conducta interioară cu blocuri distanţiere din spumă PUR şi se vor fixa. Prelungirea se va executa numai cu cabluri apte a fi îngropate în pământ. III – Sistemul “Brandes” pag. întotdeauna accesibile. În acest scop trebuie realizată o prelungire a circuitelor şi o scoatere la exterior asemănătoare cu situaţia descrisă în cazul incintelor. tur. vor deveni inaccesibile. retur.wmf). Acestea vor trebui să rămână. cu cel puţin 6 conductoare: două conductoare pentru circuitul 1 (conductor sensibil şi de întoarcere) două conductoare pentru circuitul 2 (conductor sensibil şi de întoarcere) două conductoare pentru contactul la conductă (şuruburile sudate!) Legarea conductoarelor de supraveghere cu cablul de prelungire se execută cu conectoare sertizate.6) corespunde în diametru dopurilor de umplere ulterioară cu amestec spumant şi în mod obişnuit poate fi sudată cu aparatul de sudură cu oglindă. iar cablurile contra ruperii. conductoarele: din/în care direcţie. se pozează până la cutia de conectare sau o altă cutie cu cleme corespunzătoare. etanş la apă. Exemplu de scoatere etanşă la apă a cablului de prelungire dintr-o mufă de legare (TH0075ro. Piesa din PE (poz. ulterior. Toate cablurile şi conductoarele se vor marca pentru identificare: cablurile: de la care conductă.

la intrarea în incintă se va realiza egalizarea potenţialelor între conducte şi o priză de pământ pentru protecţia contra descărcărilor electrice atmosferice. Pentru distanţe mai mari de 30 m. În rest.5 m. tresa trebuie legată la pământ. Cap. La instalarea în paralel cu cabluri de reţea (230 V) ar trebui utilizate fie cabluri ecranate. Fig. 230 V nu este permisă. 0.4 Cablarea circuitelor în incinte construite Condiţii de bază: Întreaga cablare între cutiile de conectare şi între cutiile cu cleme trebuie executate cu cabluri adecvate (de ex. fie menţinute la o distanţă de min. Dacă este posibil. Cablurile şi conductoarele trebuie marcate la fiecare capăt pentru identificare! Utilizarea simultană a unui cablu pentru prelungirea circuitelor de supraveghere şi pentru alimentarea de la reţea. 20/38 . La utilizarea cablurilor ecranate. III – Sistemul “Brandes” pag. prelungirea cablurilor se va efectua numai până la un punct de măsurare cu cutie de conectare. Conectarea aparatelor se va face de acolo mai departe cu un cablu de telecomunicaţii ecranat. “Cablu pentru spaţii umede”) şi materiale pentru instalaţii etanşe la apă. 6-6 Scoaterea cablurilor de prelungire dintr-o mufă de legare 6. pentru aceste cablări sunt valabile prescripţiile de instalare ale circuitelor de joasă tensiune.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Poziţia punctului/mufei de scoatere a circuitelor trebuie precis determinată şi introdusă în protocolul de măsurare a circuitelor şi planurile de revizie ale conductelor.

Fără contact dublu la conductă. Error! Reference source not found. Faţă de poziţia observatorului. 21/38 . Condiţia de bază este ca fiecare aparat de supraveghere sau de asemenea. Prezentarea schematică a cablării unei ramificaţii – vezi Fig. Un contact dublu la conductă nu trebuie realizat prin ramificarea aceluiaşi contact. 6-8.2. fiecare doză de măsurare necesită un contact dublu la conductă care să funcţioneze ireproşabil. deci introducerea circuitelor de supraveghere în ramificaţii se va efectua în mod adecvat. cât şi electric.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® 6. Cap. Fig. atât mecanic.4.2 Cablarea ramificaţiilor Cablarea ramificaţiilor. adică ramificaţia va fi considerată în general pe partea dreaptă. iar conductorul de întoarcere va ieşi din ramificaţie spre conducta principală. Fig. Variantele de contacte la conductă permise sunt prezentate în capitolul 6. unde va fi conectat la conductorul sensibil care continuă traseul în conducta principală. conductorul sensibil va intra în ramificaţie. 6-8 Prezentare schematică a cablării unei ramificaţii 6. III – Sistemul “Brandes” pag. conform regulii “mâinii drepte”. 6-7 Prezentare schematică a unui cablaj de traversare 6.1 Cablarea de traversare Prezentarea schematică a unui cablaj de traversare vezi Fig. pe conducta principală.4. aparatele nu sunt apte de funcţionare şi pot produce semnalări eronate.5 Conectarea circuitelor la aparatura de supraveghere Schemele de conectare pentru diferitele tipuri de aparate de supraveghere sunt conţinute în desenele din Anexa A.

CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Întreaga cablare între cutia de conectare şi aparatul de supraveghere trebuie realizată etanş la apă cu cabluri (vezi “Cablu pentru spaţii umede”) şi materiale de instalaţii adecvate. Cablurile şi conductoarele trebuie marcate la fiecare capăt pentru identificare! Utilizarea simultană a unui cablu pentru prelungirea circuitelor de supraveghere şi pentru alimentarea de la reţea. iar cablurile aferente. III – Sistemul “Brandes” pag. Înşurubările PG vor fi bine strânse.6 Diagrama de evaluare pentru Montaj. Alte variante de conectare pentru contact dublu la conductă nu sunt permise şi au ca urmare pierderea oricărei garanţii. se vor etanşa suplimentar! În rest.5 m. conform directivelor IEC 64. La instalarea în paralel cu cabluri de reţea (230 V) ar trebui utilizate fie cabluri ecranate. La utilizarea cablurilor ecranate. constructorul va asigura o egalizare de potenţiale între conducte şi faţă de şina principală de egalizare a potenţialelor. la nevoie. îngropată în pământ. Diagrama de evaluare pentru conductorul sensibil BRANDES. Înainte de conectarea aparatelor de supraveghere. 22/38 . 0. fie menţinută o distanţă de min. Recepţie şi Exploatare După încheierea cu succes a montajului părţii de tehnica conductelor aferentă instalaţiei de supraveghere se va efectua o măsurare finală a rezistenţei electrice a izolaţiei termice cu aparatul BS-MH. BS-FA. tresa trebuie legată la pământ. 230 V nu este permisă. NiCr Montaj – Recepţie – Exploatare Cap. Nu este necesară egalizarea potenţialelor între conductele protejate şi cele neprotejate catodic! 6. Capetele conductoarelor vor fi prevăzute şi fixate cu papuci cu ştift sau bucşă. pentru aceste cablări sunt valabile prescripţiile de instalare ale circuitelor de joasă tensiune.

aparatul permite. apariţia defectelor este depistată imediat şi se obţin informaţii continue asupra evoluţiei defectului. respectiv o localizare precisă a locului defectului. alimentat cu baterii pentru verificarea stării izolaţiei în conductele termice preizolate. Prin filozofia Sistemului BRANDES de detectare şi evaluare timpurie a defectelor s-au creat în această perioadă de timp noi dimensiuni. inclusiv mufele asupra eventualelor defecte de umiditate (de la cele mai mici. Pe lângă această sarcină de supraveghere propriu zisă. atât pentru tehnica supravegherii. întreruperea şi contactul la conductă. aparatul verifică automat dacă circuitul de supraveghere este închis şi prin aceasta dacă funcţionalitatea lanţului de măsură este garantată. După parcurgerea programului de măsurări cu afişarea rezultatelor. 7. Prin crearea aşa numitelor circuite sensibile devine posibilă şi o supraveghere centralizată. toate măsurile necesare. Măsurarea gradului de umiditate a izolaţiei termice are loc la Sistemul BRANDES prin măsurarea rezistenţei electrice a izolaţiei termice. până la scurgeri propriu zise). Aceasta este posibilă prin utilizarea unui senzor special care este înglobat în izolaţia termică. Aparatul va fi conectat la circuitul sensibil şi la conductă. 7. Suplimentar. prin intermediul cablurilor de măsură şi clemelor aferente. 30 secunde.2 Aparatul de testare la montaj BS-MH3 Aparatul de testare la montaj BS-MH3 serveşte la verificarea manuală a stării izolaţiei termice (umiditate) în conducte preizolate (termoficare sau alte conducte) care sunt echipate cu conductor sensibil BRANDES. cât şi pentru calitatea utilizării conductelor preizolate. rezistenţa. După acţionarea tastei START aparatul este pus în funcţiune şi execută după un program fix. Starea izolaţiei va fi evaluată automat. chiar din faza de mufare.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® 7. aparatul este scos automat din funcţiune.3 Funcţionarea în general Aparatul de testare la montaj BS-MH3 este un aparat de măsură manual. Cap. Printr-o localizare automată. Conectat la conductoarele BRANDES permite verificarea conductelor preizolate. respectiv lungimea. încă din faza de instalare a conductelor se vor diminua greşelile de execuţie. Pentru precizarea lungimii circuitului conectat aparatul măsoară rezistenţa circuitului şi calculează lungimea conductorului sensibil BRANDES. după cca. circuitul sensibil este verificat în ceea ce priveşte continuitatea. APARAT DE TESTARE LA MONTAJ BS-MH3 7. Rezultatele măsurărilor se afişează pe display-ul integrat LCD.1 Generalităţi BRANDES dezvoltă şi produce de peste 25 de ani sisteme de supraveghere a reţelelor de conducte. respectiv pentru supravegherea manuală a circuitelor sensibile. datorită construcţiei sale robuste şi manipulării simple pentru verificarea calităţii în timpul montajului conductelor preizolate. în 15 trepte şi afişată digital. Aparatul este excelent. Este destinat special pentru efectuarea verificărilor de control pe şantier. la verificările şi lucrările de întreţinere de rutină obţinerea unor informaţii corecte asupra umidităţii pătrunse în izolaţia termică. Suplimentar. Sistemul BRANDES se bazează pe principiul patentat denumit “Procedeu de măsurare prin compararea rezistenţelor” care reprezintă soluţia optimă pentru importanţa supravegherii reţelelor de conducte. prestabilit. Mărimea acestei rezistenţe este măsura intensităţii defectului de umiditate. III – Sistemul “Brandes” pag. Caracteristica esenţială este supravegherea integrală a conductei care garantează o supraveghere completă a întregii conducte şi nu doar a anumitor puncte. 23/38 . adică lărgirea şi creşterea umidităţii. Prin utilizarea judicioasă a aparatului. pe întreaga lungime.

7. cu câte max. care conţine tipul defectului. Măsurarea are loc în domeniul 10 MOhm (uscat) şi 10 KOhm (ud).1 Introducere Aparatul BS-507 este o unitate centrală pentru supravegherea automată şi continuă a două circuite (bucle) de supraveghere BRANDES. 8.1 – Vedere frontală a Unităţii Centrale Cap. valorile măsurate. Prin funcţiunile . 1000 m lungime. Daca se produc abateri (in plus sau in minus). are loc suplimentar o permanenta verificare funcţionala a circuitelor conectate.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Fig. APARAT CENTRAL BS-507 8.supraveghere circuite (bucle) si contacte la conducta. Fig.1 – Aparatul de testare la montaj BS-MH3 8. momentul apariţiei. 24/38 . Simultan se aprinde lampa roşie de semnalizare si se activează semnalul exterior. Aparatul compara continuu actualele valori măsurate cu valorile prestabilite. se face mai întâi o verificare de plauzibilitate apoi are loc semnalarea pe display. BS-507 măsoară continuu rezistenţa electrică a izolaţiei termice. La depăşirea valorilor limită prestabilite se efectuează localizarea automată a locului avariei. III – Sistemul “Brandes” pag.

2. 1 vor fi afişate prin acţionarea tastei ↑.1 Utilizarea în condiţii normale Utilizarea in condiţii normale a Unităţii centrale este confirmata prin afişarea aşa numitei “Indicaţie de funcţionare normala” (vezi Fig. cu tasta ENTER. După renunţarea la semnalarea in curs. 8.8. 6. 25/38 . aceasta semnifica faptul ca semnalările anterioare au încetat dar cauzele care le-au generat nu au fost încă înlăturate. Informaţii suplimentare sunt date in Cap. aflate pe placa frontala si display-ul cu LCD (cristale lichide). 8. Suplimentar există alte două meniuri pentru configurare. 8. Fig.2.2 Deservire Aparatul BS-507 afişează următoarele indicaţii: Fig.2 Utilizarea Unităţii Centrale BS-507 Unitatea Centrala poate fi folosita numai după instalarea si punerea in funcţiune corecta de către personal autorizat. indica apariţia unei noi semnalări de defect si activarea semnalului exterior. LED-ul verde indica starea de funcţionare a aparatului. pe circuitul nr.2 – Meniu principal Indicaţiile pot fi selectate cu tastele ↑ si ↓. LED-ul roşu arde continuu pana ce cauzele semnalărilor anterioare sunt înlăturate.2 Valorile măsurate. actuale Valorile măsurate actuale. 8.2.2.3) si aprinderea LED-ului verde. Cap.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® 8. 8. III – Sistemul “Brandes” pag. Tasta * face posibila renunţarea la un punct din meniu sau întreruperea achiziţionării unor date fără preluarea valorilor modificate.2.2. 8. Tastele ↑ si ↓ servesc pentru selectarea tipurilor de informaţii. Aprinderea cu intermitenta a LED-ului roşu.1 Indicaţiile afişate si elementele de comanda Deservirea Unităţii Centrale se efectuează prin patru taste funcţionale.3 – Indicaţie de funcţionare normală Această indicaţie semnifică faptul că nu se semnalează nici un defect în instalaţie Daca suplimentar se aprinde si LED-ul roşu.

Daca circuitul nu a fost încă activat. Semnalările erorilor de sistem se produc atunci când programul intern de auto-control detectează o funcţionare incorecta. pot fi afişate prin acţionarea repetata a tastei ­. Fig. se afla in afara domeniului admisibil.2. 8. 8.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Fig. Indicaţia “----“ semnifica faptul ca valoarea corespunzătoare nu a fost (încă) măsurata. toate indicaţiile vor fi afişate in acelaşi mod. 8. aceasta semnifică defecte astfel: Indicaţie intermitentă Izolaţia şi Localizarea Rezistenţa circuitului Toate valorile Semnificaţie Rezistenţa de izolaţie sub valoarea limită Rezistenţa circuitului este prea mică sau prea mare (admisibil între 500 şi 6750 Ohm. sau o eroare de sistem se iniţiază un semnal. Toate comunicările se afişează pe display. va fi afişat “----“ . Daca eroarea persista. Dacă una sau mai multe valori prezintă indicaţii intermitente. 100 Kohm = Întrerupere circuit de supraveghere) Contact la conductă defectuos Valorile măsurate pe circuitul Nr.3 Semnalări Imediat ce Unitatea Centrala detectează un nou defect. Daca toate defectele au fost înlăturate. 8. Ele au ca urmare o alarma. pe unul din circuitele (buclele) de supraveghere.3 Indicarea valorilor limită Daca in situaţia FUNCŢIONARE NORMALA se apasă tasta Ø vor fi afişate valorile limita ale rezistentei de izolaţie pentru circuitele (buclele) 1 si 2.2. III – Sistemul “Brandes” pag. Alarma se dezactivează prin tasta ENTER. 8. lampa roşie rămâne in continuare aprinsa.2 (S2). rezistenţa electrică a izolaţiei termice. 26/38 . prin activarea semnalului exterior si aprinderea cu intermitenţă a lămpii roşii. alarma se dezactivează iar lampa roşie se stinge.6 – Afişare defect Semnalările de defect arata ca valorile măsurate pe circuitul (bucla) de supraveghere.2. Cap. Prin acţionarea tastei * ciclul de funcţionare se încheie.4 – Indicaţie valori măsurate actuale Sunt indicate: rezistenţa circuitului. locul defectului în procente. iar la coborârea acesteia sub nivelul de alarmare.5 – Afişarea valorilor limită Dacă un circuit (buclă) nu este activat. Mai jos un exemplu asupra modului in care se afişează un defect: Fig. sau valoarea limita a fost readaptata.

ca si ridicarea tensiunii de alimentare. sa memoreze parametrii sistemului.de ridicare a tensiunii de alimentare in cazul pierderilor de tensiune in cablul de alimentare. sa prelucreze date. sa le transmită. 27/38 . Comunicare de date digitale intre unitatea centrala si unităţile de linie ca si alimentarea acestora cu 42 V cc prin intermediul unui cablu tradiţional de transmitere a semnalelor la distanta.12xx apta sa efectueze măsurători comandate automat. prin intermediul buclelor de măsurare.1 Sistemul BS-1 serveşte pentru . lungime.conductor de întoarcere Structura sistemului BS . ca si alte reţele principiul de măsurare: metoda de măsura prin compararea rezistentei electrice.supravegherea automata. sa alimenteze unităţile de linie cu 42 V cc. sau ale unor contacte poate fi utilizat . la echipamentul central de control. Cap.pentru reamplificarea datelor ca urmare a atenuării ridicate din cablul de însoţire. ca element sensibil ( senzor ) si conductor din Cu .1 9.supravegherea permanenta a pătrunderii umezelii in izolaţia termica . cu ajutorul tehnicilor SDT (Transfer Date de la Senzori). stabilirea de către utilizator a momentelor optime de efectuare a intervenţiei obţinerea. in termoficare. A2YF(L)2Y 10 x 2x0. iar la fiecare 2 Km.1 Supravegherea reţelelor complexe de conducte pana la 200 Km . de ex. SISTEM CENTRAL DE SIGURANŢĂ ŞI SUPRAVEGHERE A REŢELELOR DE CONDUCTE Fig. a oricăror date. sa supravegheze si sa localizeze defectele.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® 9. Performantele sistemului BS . si evaluarea defectelor. sau consum de curent ridicat. 9.8.la conducte izolate.1102 . printr-o interfaţa RS-232. Unitatea de linie BS .1101 . chiar in faze incipiente . utilizând buclele de măsurare formate din conductor NiCr. din orice punct al reţelei prin .1 Unitatea centrala BS . Unitatea de alimentare suplimentara BS . cate o unitate de linie.10xx apta sa emită mesaje. unitate centrala pentru fiecare reţea de conducte. III – Sistemul “Brandes” pag. de ex. Unitatea de alimentare si amplificare date BS . Transmiterea datelor de la unitatea centrala la un PC sau la echipamentul central de control.semnalarea modificărilor de stare in punctele de adâncime ( cămine ). de conducte. respectiv cu pereţi dubli. in cazul pierderilor de tensiune prea mari in cablul de însoţire sau la un consum prea ridicat.localizarea complet automata a defectelor. sa transmită prin cablul de însoţire datele digitale către unitatea centrala BS-10xx.

Siguranţa proprie a sistemului prin autosupravegherea rutinelor si semnalarea deranjamentelor de sistem. Fig. Accesul in si din sistemul de transport are loc prin intermediul unităţilor S D T conectate la Sistemul BS-1.Efectuează verificarea continua a stării reale a izolaţiei. Cunoaşterea si urmărirea evoluţiei defectelor prin semnalări automate asupra tendinţelor acestora.: presiuni. debite etc. Siguranţa maxima împotriva mesajelor de alarma false prin o Măsurări interne de control.1 respectiv prin buclele de măsurare existente in conducte. III – Sistemul “Brandes” pag. cu adaptarea automata a pragului pentru mesajul de defect. ( ex. Memorarea continua a datelor măsurate. StatCon Sistemul BS-1 este compatibil cu versiunea StatCon.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Posibilitatea obţinerii de informaţii de la unitatea centrala asupra situaţiei existente a stării conductelor conectate la unităţile de linie. independent de momentul producerii unei avarii. o Măsurări repetate. care: . temperaturi. in cazul îmbunătăţirii stării acesteia . neapărat necesare luării deciziilor in cazul recepţiei.Semnalizează imediat si localizează cazurile de coborâre a rezistentei izolaţiei sub noul prag al mesajului de defect. in orice moment. exploatării sau apariţiei unor avarii. 9. Sistemul BS-1 furnizează informaţii asupra conductelor. Configurarea pe unitatea centrala a unităţilor de linie. pot fi transmise date digitale de măsurare si informaţii prin Sistemul BS .). Supravegherea reţelelor de conducte protejate si neprotejate catodic. programabile asupra plauzibilităţii mesajului de defect o Transmiterea digitala a datelor cu verificarea plauzibilităţii.2 Cap. pe baza parametrilor specifici ai sistemului de conducte. Tehnologia SDT Prin intermediul tehnicii S D T ( Transfer Date de la Senzori ). interne si externe. căminelor si punctelor termice. 9. Versiunea StatCon se recomanda la toate conductele izolate cu materiale fibroase. 28/38 .2 Monitor de Stări/Erori Pentru vizualizarea tuturor stărilor aferente sistemului de monitorizare conducte BS-1.

. .Adaptarea automata a display-ului de stări la întreaga lungime a sistemului fără .Transfer automat si verificare a parametrilor din unitatea centrala a sistemului de monitorizare. .programări suplimentare. In plus exista posibilitatea de a incorpora informaţii adiţionale despre poziţia si configuraţia specifica a sistemului.Valori limita ajustabile pentru rezistenta de bucla si rezistenta de izolaţie. 9.Afişare a erorilor cu texte utilizator. Este de asemenea posibila afişarea valorilor instantanee măsurate sau cursul cronologic al rezistentelor de izolaţie.4 – Informaţii utilizator aferente sistemului de monitorizare Cap.Parametrizarea sistemului de monitorizare. Informaţiile pot fi afişate in diferite forme (poze si texte). Desenul de mai sus arata un exemplu de reţea BS-1 împreuna cu Monitorul de Stări.Afişare color a stării de procesare. 29/38 . 9. Elementele individuale reprezintă stările fiecărei secţiuni monitorizate (unitate de linie). In zona 7 o eroare importanta este afişata.Afişare color a stărilor OK si eroare. .Memorie si afişare a valorilor măsurate in zone de timp prestabilite (tendinţa) . Fig. Prin diferite culori este semnalizata existenta unui raport de stare aferent fiecărei secţiuni si urgenta lui. III – Sistemul “Brandes” pag. Fig. . Raportul text afişat poate fi configurat sa determine o acţiune specifica a personalului de întreţinere.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Modul software pentru vizualizare diferenţială a stărilor sistemului de conducte BS-1 cu următoarele caracteristici: . inclusiv raport individual cu 3 nivele de prioritate .3 In mod implicit simbolul corespunzător pe display-ul operator primeşte informaţii detaliate despre tipul de eroare.

Măsurarea rezistentei conductorului FA (de la 500 Ohm la 2750 Ohm) Legătura la conducta Cap. 9. fiecare bucla de măsura) Semnalarea întreruperii buclei de măsurare si a abaterii de la valoarea limita Semnalarea întreruperii contactului la conducta.afişarea rezistentei de izolaţie si rezistentei buclei senzor.5 Funcţionare Unitatea Centrala BS-5xx este un dispozitiv controlat de microprocesor pentru supravegherea a 4 sectiuni/bucle de supraveghere de pana la 1000 m conducta echipate cu fir senzor BRANDES NiCr8020. Caracteristici: . apare un mesaj de avarie. Daca rezistenta de izolaţie sau rezistenta buclei senzoriale scade sub o valoare limita stabilita individual. se localizează automat folosind metoda înalt rezistivă. 1GHz sau superior cu: o display cel puţin 1024 x 768 pixeli o interfaţa seriala RS 232 cu întrerupere proprie o sistem de operare Windows 2000 sau superior 9. (2 nivele independente pt. 30/38 . In cazul defectelor de izolaţie. Modul de operare Măsurare Supraveghere Rezistenta de izolare intre conductorul FA si conducta :de la 10 KOhm la 5 MOhm. lista de erori.afişarea mesajelor cu prioritate pentru acţiunile necesare .CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Necesităţi Sistem Calculator compatibil IBM-PC. lista de mesaje adiţionale . III – Sistemul “Brandes” Funcţionare Semnalarea scăderii rezistentei de izolaţie sub limita prestabilita.3 BS – 5xx Unitate Centrală Pentru monitorizarea continua si localizarea automata a defectelor de izolaţie termice Fig.modem telefonic integrat pentru comunicarea datagramelor către Dispecerul Central Dispozitivele de măsura BS 5xx permit o evaluare uşoara a valorilor măsurate si a rapoartelor. asigurând o detecţie a erorilor de izolaţie in stadii incipiente si evaluarea extinderii erorilor in perioada operării.2 semnale independente de prag pentru avariile de izolaţie .afişarea secţiunii monitorizate ca text utilizator . pag.

. inălţime 237 mm.la conducte.. 50 / 60 Hz Putere absorbita max. si conductorul de întoarcere RA (Cu).5 A (generator alarma externa) Condiţii limita de mediu Temperatura de depozitare -20°C. +70°C Temperatura de lucru 0°C. de ex.detectarea timpurie a defectelor in exploatare . 0-20 mA) spre PC (serial. Localizarea automata a defectelor de izolaţie daca valoarea acesteia scade sub limita.4 BS – 501/BS-502 Unitatea Centrală Se utilizează pentru supravegherea continua si localizarea automata a defectelor izolaţiei termice pentru lungimi de conducte pana la max. plafoane frigorifice. BS-5xx 4 x 1000m Toleranta de localizare ±0. recipienţi si containere izolate. 20 VA Intrări circuite de măsura Bucle de măsurare formate din conductorul de captare FA (NiCr). 31/38 Fig.. 2 x 1000 m.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Localizare Principiu: divizor de tensiune fără sarcina electrica.evaluarea diferenţiata a întinderii defectului prin .6 . 9. este conceputa pentru . memorie nevolatila Izolaţie galvanica Retea/bucle de măsura Contact extern mesaje sistem avarie de umiditate 230 V AC / 1. opţional) Capacitate memorie 300 mesaje. duşumele duble etc. 24 V. +40°C Tipul protecţiei IP 54 Dimensiunile carcasei lăţime 323 mm.pentru suprafeţe plane.metoda măsurării comparative a rezistentei izolaţiei cu ajutorul conductorului de captare FA din NiCr º i conductorului de întoarcere RA din Cu Cap. III – Sistemul “Brandes” pag. Date tehnice Alimentare cu energie electrica Tensiune 230V.supravegherea permanenta a pătrunderii umezelii . poate fi utilizata ..5 kg 9. respective cu pereţi dubli .2% ± 1m ( < 1 MOhm) Display grafic LCD (120 x 35 mm) Interfeţe modem analog intern spre Imprimanta (serial. cu precizarea distantei in procente din lungimea buclei de măsurare . 3. măsurători de localizare daca rezistenta scade sub valoarea limita de 5 MOhm.localizarea automata a poziţiei defectului principiul de măsurare . adâncime 174 mm. Greutate cca.

buclele de măsurare conectate.5 A (generator alarma externa) Condiţii limita de mediu Temperatura de depozitare -20°C. 2.. inclusiv întreruperea acestora Localizarea automata a defectelor de izolaţie daca valoarea acesteia scade sub limita.. Măsurarea rezistentei conductorului FA (de la 500 Ohm la 2750 Ohm) Legătura la conducta Starea contactelor: deschis/închis Localizare Principiu: divizor de tensiune fără sarcina electrica. +40°C Tipul protecţiei IP 54 Dimensiunile carcasei lăţime 281 mm. măsurători de localizare daca rezistenta scade sub valoarea limita de 5 MOhm.2 kg Cap. optional) Capacitate memorie 300 mesaje. Contact extern 230 V AC / 1. lista defectelor.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Funcţionare Unităţile centrale BS-501/BS-502 sunt comandate prin microprocesor. defectele actuale si mesajele referitoare la acestea. 32/38 . In cazul defectelor de izolare. cu precizarea distantei in procente din lungimea buclei de măsurare . Greutate cca. 10 VA Intrări circuite de măsura Bucle de măsurare formate din conductorul de captare FA NiCr). se operează suplimentar localizarea defectului. lista mesajelor iniţiale. si conductorul de întoarcere RA (Cu). Modul de operare Măsurare Supraveghere Rezistenta de izolare intre conductorul FA si conducta: de la 10 KOhm la 5 MOhm. se emite un mesaj de alarma. Celelalte informaţii ca: rezistenta izolaţiei si a senzorilor. pot fi apelate si afişate pe display cu ajutorul comenzilor din meniu.2% ± 1m ( < 1 MOhm) Fig. 50 / 60 Hz Putere absorbita max.. care supraveghează. 9. normal inchis/normal deschis. pe baza unui program fix. Funcţionare Semnalarea scăderii rezistentei de izolaţie sub limita prestabilita. Toleranta de localizare ±0. +70°C Temperatura de lucru 0°C. Semnalarea întreruperii buclei de măsurare si a abaterii de la valoarea limita Semnalarea întreruperii contactului la conducta. pot fi tipărite toate valorile măsurate înmagazinate in memorie. III – Sistemul “Brandes” pag. înălţime 193 mm. BS-501 2 x 500m sau 1 x 1000m BS-502 2 x 1000m Supraveghere contacte Max. 0-20 mA) spre PC (serial. Daca rezistenta de izolare si rezistenta senzorilor scad sub limitele prestabilite pentru fiecare in parte.7 Display LCD cu 2 x 40 caractere (alfanumerice) Interfeţe spre Imprimanta (serial.. Daca se conectează o imprimanta BS-PD. 4 buc. adâncime 133 mm. sau se produce o modificare in starea contactelor. 24 V. Semnalarea modificării stării contactelor. memorie nevolatila Izolaţie galvanica Retea/bucla 1/bucla 2. Date tehnice Alimentare cu energie electrica Tensiune 230V.

Întocmirea documentelor necesare in aceste situaţii devine mult mai uşoara mulţumita facilitaţilor acestui program. Extensiile la un plan existent ca si introducerea unor ramificaţii noi pot fi integrate foarte uşor. terminaţii ale buclei de semnalizare. 9. Cap.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® 9. Planul buclei de semnalizare care trebuie sa fie desenat poate fi uşor adaptat condiţiilor locale fără a fi necesara desenarea la scara reala. exemplu referitor la conectarea firelor la ramificaţii.8 BRANDES line editor (BTE) este un software tip CAD adaptat cerinţelor speciale pentru desenarea. puncte de măsura sau conectări speciale sunt indicate pe planul buclei de semnalizare cu valorile lor procentuale. utilizarea si updatarea planurilor generale si ale schemelor buclelor de semnalizare BRANDES in conformitate cu principiul BRANDES. Având la baza aceste date si in conexiune cu planul buclei de semnalizare. Toate planurile si datele introduse referitoare la un anumit proiect sunt adunate sub forma unui set complet de desene si tabele pentru o mai uşoara administrare. acestea pot fi de asemenea luate in considerare. planul poate fi uşor adaptat planurilor de bucle de semnalizare “as built” realizate in mod real pe teren sau modificărilor apărute in proiectare.5 BRANDES Line Editor (BTE) Software tip CAD pentru desenarea. Traseul firului senzor si al firului de intoarcere/inchidere bucla se va desena automat luând in consideraţie „regula mâinii drepte“. Conectările suplimentare ale firelor de semnalizare sunt realizate in mod automat in plan. Fig. Posibilitatea de a combina grafice vectorizate existente cu planurile buclelor de semnalizare permit integrarea spre exemplu a planurilor de situaţie topografice in planuri (import via format DXF si tehnologia layerelor). Desigur. Interconectarea intre acest plan de bucla de semnalizare desenat astfel si lungimile de conducta se face prin intermediul unei baze de date care a fost integrata in acest software. ca de ex. planurile astfel concepute pot fi uşor folosite pentru localizarea in teren a valorilor procentuale (indicate de Sistemul de Supraveghere Brandes) in relaţie cu localizarea avariilor. Indicaţii asupra tipului de conducta si al lungimilor de conducta montate pot fi introduce interactiv pentru fiecare secţiune individual. programul calculează traseul rezistiv de-a lungul buclei de semnalizare instalate. Pentru a elabora un plan de bucla de supraveghere trebuie doar sa desenezi traseul cu ajutorul unei linii poligonale. utilizare si updatare a planurilor de bucle de semnalizare BRANDES. III – Sistemul “Brandes” pag. Planurile buclelor de semnalizare pot fi desenate la scara sau pot fi desenate liber urmărind aspectele funcţionale. 33/38 . Puncte clar definite. In practica. Daca exista indicaţii adiţionale obţinute in urma măsurătorilor de calibrare.

34/38 . si reţele care sunt in plan a fii extinse.9 – Marcarea localizării avariei în planul buclei de semnalizare Cerinţe minimale ale sistemului: Computer IBM-compatibil PC: .mouse . III – Sistemul “Brandes” pag. valuare interpretare date. pentru control si comanda centralizata a tuturor unităţilor. reţele unde conducte preizolate sunt utilizate in combinaţie cu conducte flexibile (având diferite valori ale rezistivităţii pe lungimea de conducta). ca si alimentarea cu energie electrica a unităţilor de linie. Fig.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Trebuie doar sa introduce-ti valoarea procentuala si programul va calcula localizarea avariei si o va marca pe monitorul calculatorului PC. Windows 98.display grafic color având cel puţin 800 x 600 pixeli .10 Cap.CD-ROM drive .printer plotter (laser printer sau ink-jet printer) .floppy disk drive 3½ “ .hard disk având spaţiu liber de cel puţin 100 MB . 9.Sistem de operare Windows 95.0 sau versiunile următoare 9.cel puţin 32 MB RAM .6 BS-1010/BS-1011 Unitatea centrală Se utilizează în cadrul Sistemului BS-1 cu maximum 100 Unităţi de linie (tip BS 12xx). Fig. Facilităţile performante ale software-lui BTE (Brandes line editor) sunt de un interes deosebit pentru autorităţile care au spre utilizare reţele mari de conducte. afişare date.CPU Pentium 90 sau superior . 9. Windows NT 4.

configurarea automata a unităţilor de linie.când motivul emiterii mesajului apare prima data. 70 VA Tensiune la ieşire 42 V DC / 1 A (către Unitatea de linie) Display LCD cu 2 x 40 caractere alfanumerice Introducere de date Prin tastatura cu senzori Interfeţe Spre imprimanta .o permanenta vedere de ansamblu asupra stării unei întregi reţele de conducte. cu toţi parametrii specifici necesari. transmise la intervale regulate.2 Kg Cap.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Unitatea centrala BS-1010/1011 permite . III – Sistemul “Brandes” pag. 140 mm adâncime Greutate aprox.Exemplu : Mesaj pe display asupra unui defect de izolaţie.la modificarea amplorii defectului.2.exploatarea întregului sistem de supraveghere si siguranţa BS-1.luarea unor decizii cu ocazia probelor de recepţie ale unor reţele de conducte.editarea tuturor datelor măsurate si informaţiilor.5 A (generator de alarmare extern) Separare galvanica Reţea/Ieşire Retea/Interfete Condiţii de mediu limita Temperatura de depozitare -20…+50 °C Temperatura de utilizare 0…+40 °C Tipul protecţiei IP 54 Dimensiunile carcasei 363 mm latime. editarea si prelucrarea tuturor datelor măsurate si mesajelor . Date tehnice Alimentare cu energie electrica Tensiune 230 V. . tensiune 24 V).12.mesaje asupra sistemului . conducte si trasee . Spre unităţile de linie (50 kHz. Bucla de măsurare Nr.transferul datelor de la senzori Furnizarea de informaţii sub forma de mesaje: . 200 Km . după mesajul iniţial. in perioada de garanţie sau la apariţia unei defecţiuni . .editare protocol (Serial.mesaje asupra evoluţiei .mesaj iniţial .1 % din lungimea buclei de măsura. 50 Hz Putere absorbita max. furnizarea tuturor datelor necesare unei exploatări economice si sigure prin .mesaje periodice (ulterioare) . 317 mm inaltime. a unor reţele complexe cu lungime de max. FSK) Capacitate memorie 3000 mesaje.afişarea informaţiilor sub forma de texte “ în clar “ pe display sau editarea pe imprimanta utilizat pentru .la apariţia unor deranjamente ale sistemului . 35/38 . Spre PC (Serial.noi informaţii si date. la Unitatea de linie Nr.afişarea. cu intensitate (valoarea rezistentei) de 800 kOhm si poziţia defectului la 70. inclusiv toate unităţile de linie. memorie nevolatila Sistemul avertizează epuizarea capacităţii de memorie Contact extern sarcina 230 V/1.circulaţia datelor către alte calculatoare sau către echipamentul central de control . curent 20 mA). inclusiv cămine si puncte termice. sub forma de protocol pe imprimanta . 6. pentru aparatura. .

9.detectarea timpurie a defectelor in exploatare . inclusiv întreruperea acestora Localizarea automata a defectelor de izolaţie daca valoarea acesteia scade sub limita. Fig. pentru lungimi de conducte până la maximum 2x1000m conectate la o unitate centrala .CATALOG PRODUSE IZOTEROM® 9.7 BS-1200/BS-1202 Unitatea de linie Se utilizează in cadrul Sistemului BS-1 pentru supravegherea permanenta. prin cablul de însoţire. se realizează prin cablul de însoţire de la unitatea centrala. Funcţionare Unitatea de linie BS-1200/1202 este o unitate de măsurare comandata de calculator. către unitatea centrala.conducte si containere izolate termic sau cu pereţi dubli principiul de măsurare . măsurători de localizare daca rezistenta scade sub valoarea limita de 5 MOhm. utilizând un circuit de măsura (bucla). care supraveghează la fata locului una sau doua bucle de măsura ca si max. Alimentarea unităţii de linie cu 42 V cc.supravegherea permanenta a umidităţii . 36/38 . patru contacte de semnalarealarmare. Semnalarea întreruperii buclei de măsurare si a abaterii de la valoarea limita Semnalarea întreruperii contactului la conducta. format din conductorul de captare (senzor) din NiCr si conductorul de întoarcere din Cu. Măsurarea rezistentei conductorului FA (de la 500 Ohm la 2750 Ohm) Legătura la conducta Starea contactelor: deschis/închis Localizare Principiu: divizor de tensiune neîncărcat electric. cu precizarea distantei in procente din lungimea buclei de măsurare Cap. descentralizata si localizarea automata a defectelor de izolaţie. unităţile de alimentare suplimentara si cele de alimentare si reamplificare date. Datele măsurate.măsurarea comparativa a rezistentei electrice a izolaţiei. III – Sistemul “Brandes” pag.localizarea automata a poziţiei defectului si semnalarea modificărilor de stare ale contactelor de alarmare utilizat pentru . Modul de lucru Măsurare Supraveghere Rezistenta de izolare intre conductorul FA si conducta: de la 10 KOhm la 5 MOhm. Semnalarea modificării stării contactelor.11 Unitatea de linie BS-1200/BS-1202 permite . obţinute in forma analogica. sunt digitalizate si transmise continuu. in scopul administrării lor.evaluarea mărimii defectului prin . Funcţionare Semnalarea umidităţii al cărei efect este scăderea rezistentei de izolaţie sub limita prestabilita.

Unităţile BS-1101/1102 se pot utiliza . 1. Toleranta la localizare ± 0. 2.in cadrul sistemului BS-1 sunt concepute pentru . 9.8 BS-1101/1102 Unitate de realimentare/Unitate de reamplificare date Se utilizează pentru alimentarea cu tensiune a unităţilor de linie BS-12xx in cadrul sistemului BS-1.42 V DC Puterea absorbita max. 90 mm adâncime Greutate cca.12 Display LED-uri pentru alimentarea cu energie electrica si transfer al datelor Transfer date 50 KHz º i FSK (Manipulare prin deplasarea frecventei) Izolaţie galvanica Alimentare cu energie electrică/Circuite de măsura Condiţii de mediu limita Temperatura de depozitare -20°C la +70°C Temperatura de lucru 0°C la +40°C Tipul protecţiei IP 54 Dimensiuni carcasa 240 mm lăţime.13 .menţinerea alimentarii cu energie a unităţilor de linie BS-12xx.4 buc. Cap.amplificarea semnalelor de la buclele de măsura sau senzori. III – Sistemul “Brandes” pag. normal închis / normal deschis. daca sunt prea mult atenuate in cablul de însoţire (numai BS-1102). 37/38 Fig.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Date tehnice Alimentare cu energie electrica Tensiune 24 .3 VA Intrări circuite de măsura Circuite formate din conductori de captare FA din NiCr si conductori de întoarcere RA din Cu BS-1200 2 x 500m sau 1 x 1000m BS-1202 2 x 1000m Supraveghere contacte Max.5 kg 9. 9. 160 mm înălţime. . la căderi prea mari de tensiune pe cablul de însoţire sau/si la un consum prea mare de energie corespunzător conectării unui număr prea mare de unităţi de linie..2% ± 1m (< 1 MOhm) Versiunea StatCon BS-1220 / BS-1222 Versiunea SDT BS-1230 / BS-1232 Fig.

de 42 V. specifica sistemului BS-1.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Funcţionare Unitatea de realimentare BS-1101 este conectata la reţeaua de alimentare (230 V. 38/38 . 2. III – Sistemul “Brandes” pag. Semnalele de la buclele de măsurare sunt conectate izolat galvanic.250 V Parametrii la ieşire Tensiune 42 V DC Curent 1 A (la unităţile de linie) Amplificare semnale 26 dB (numai BS-1102) Display LED verde pentru alimentarea cu energie Izolaţie galvanica Putere/tensiune la iesire/circuite măsura Condiţii limita de mediu Temperatura de depozitare -20 °C la + 70 °C Temperatura de lucru 0 °C la + 40 °C Tipul protecţiei IP 54 Dimensiuni carcasa 240 mm lăţime. In acest scop unitatea este dotata cu un amplificator bidirecţional.2 kg BS-1102 cca.5 kg Cap. 120 mm adâncime Greutate BS-1101 cca. izolata galvanic. 60 VA Siguranţa la reţea 1. 50 Hz Putere absorbita max. Date tehnice Alimentarea cu energie electrica Tensiune 230 V.CC. Unitatea de reamplificare BS-1102 este utilizata suplimentar pentru compensarea atenuării semnalelor de la buclele de măsurare si senzori. 2. prin circuitul primar si produce in circuitul secundar tensiunea de alimentare. 160 mm înălţime.25 A (acţiune lenta).50 Hz). care apar in cazul cablurilor lungi.

.

Capitolul IV.1 – INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ – partea de construcţii Cap.Conductele se vor amplasa în şanţuri. din profile laminate îmbinate prin sudură. În aceste zone lucrările de săpătură se vor realiza numai manual. lucrările nu trebuiesc începute până nu a fost depistată exact poziţia gospodăriilor respective.1. În documentaţiile tehnice sunt prezentate detalii privind forma şi dimensiunile principalilor elemente de construcţie ale reţelei. având talerul sudat de profile metalice tip I sau U înglobate în blocuri de beton. cotele punctelor de golire şi posibilitatea asigurării pantelor necesare evacuării complete şi în siguranţă a apelor. fie în ateliere specializate. . pozate pe perne din spumă poliuretanică având dimensiunile φ 400 x 150 mm aşezate din 3 în 3 metri sau pe perne de pozare realizate din lemn de esenţă moale (aceste perne din lemn pot fi realizate din una două sau mai multe bucăţi de scânduri suprapuse pe verticală. Astfel. Intersecţia reţelei cu gospodăriile subterane va fi marcată pe planurile de situaţie prin grija beneficiarului.Pentru aerisirea şi golirea conductelor se vor executa lucrări specifice. cum ar fi: cămine de golire sau de aerisire. sau perne de pozare realizate din săculeţi de rafie umpluţi cu nisip având înălţimea de 150 mm.Subtraversarea căilor de acces auto se face în tuburi de protecţie din oţel acolo unde nu se poate realiza adîncimea minimă de montaj. 150 x 150 mm x lăţimea profilului săpăturii în care se pozează conducta. pentru conductele montate îngropat în pământ sau profile consolidate cu mortar de ciment în peretele canalului termic conform instrucţiunilor de montaj ataşate.preizolat.Toate lucrările afectate de execuţia reţelei se vor reface în structura şi la forma iniţială cu acordul şi sub supravegherea reprezentantului autorizat al beneficiarului respectivului obiectiv. IV. în vederea coordonării lucrărilor în mod corespunzător încât să nu existe pericolul de avarie sau de accidente. Configuraţia traseului. după caz. . Pentru aceasta se impune ca înainte de execuţia săpăturilor pentru pozarea conductelor să se verifice poziţia reţelei de canalizare.Punctele fixe ale conductelor se vor executa prefabricat .Acolo unde noile trasee intersectează vechea reţea sau are traseu comun cu aceasta se vor executa următoarele lucrări: decopertarea canalului termic şi dezafectarea reţelei existente la ora actuală. canalizare. Soluţii constructive . cotele de amplasare pe verticală şi orizontală. . De asemenea.Toate confecţiile metalice se vor executa. . telefoane sau electrice. fie la faţa locului pe şantier. I Descrirea generală a lucrărilor 1. 1/13 . 1. dimensiunile gabaritice ale elementelor constructive precum şi poziţia gospodăriilor subterane vor fi indicate în planurile de situaţie şi profilele longitudinale prezentate în documentaţia de execuţie.1 – Instrucţiuni montaj – partea de construcţii pag. cămine adiacente de golire legate la canalizările din zonă. Cap. Pentru acestea se vor solicita acordurile şi asistenţa tehnică din partea beneficiarilor de gospodării subterane.2. Pe aceste zone se va lucra pe cât posibil manual şi numai în prezenţa beneficiarului gospodăriei respective. se va acorda o atenţie deosebită execuţiei lucrărilor în dreptul gospodăriilor subterane existente. Generalităţi asupra construcţiei În realizarea reţelelor de conducte preizolate există posibilitatea ca reţeaua să intersecteze o serie de gospodării subterane cum ar fi: racorduri de apă. cotele la care se găsesc şi acolo unde este cazul până nu au fost terminate lucrările de deviere a acestora. Ele se vor proteja cu un strat anticoroziv de miniu de plumb şi două de vopsea de ulei aplicate atât în atelier cât şi pe şantier după executarea sudurilor de montaj. . . lucrări ce trebuiesc deviate parţial.).

CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Orice modificare se va face numai cu acordul proiectantului de specialitate în urma prezentării unor justificări întemeiate pe bază de calcule tehnice sau economice. Refacerea lucrărilor afectate de execuţia reţelei: pavaje.3. Comandarea se face de către antreprenor sau investitor la unităţile specializate indicate de beneficiarul respectivelor gospodării. Restul se vor evacua la gropa de depozitare. Executarea săpăturilor. realizând condiţiile cerute prin caietul de sarcini. stabilirea şi pregătirea zonelor de depozitare. 1. se adoptată o tehnologie specială de realizare pentru astfel de lucrări. 9.) se vor depozita în spaţiile disponibile în vederea refolosirii. Având în vedere condiţiile specifice din teren pot interveni modificări ale fluxului tehnologic care se vor stabili la faţa locului pe parcursul execuţiei. Compactarea fundului săpăturii. IV. pichetarea principalelor elemente componente ale acestuia conform planului de situaţie şi a reperelor primite la predarea anplasamentului. 2. Pregătirea frontului de lucru ce constă în eliberarea amplasamentului de corpurile străine existente. În general. condiţiile specifice de execuţie cu cerinţele calitative ce trebuiesc îndeplinite în vederea realizării unui obiectiv corespunzător. Executarea umpluturilor de nisip fin granulat între şi peste conductele de protecţie a termoizolaţiei conform instrucţiunilor de montaj şi compactarea patului de nisip în straturi de 10 ÷ 15 cm. 10. asfalt. îndepărtarea materialelor rezultate şi trasarea dimensiunilor săpăturii. Astfel. împrejmuiri. Pentru zonele cu trafic intens. Trasarea axului reţelei. Materialele rezultate care pot fi refolosite. Montarea conductelor şi izolarea lor (face obiectul documentaţiei părţii termomecanice).1 – Instrucţiuni montaj – partea de construcţii pag. pământul rezultat din săpături se va evacua în întregime cu autobasculantele şi va fi transportat în depozitele puse la dispoziţie de beneficiar. Tehnologia de execuţie Tehnologia de execuţie prezintă o descriere generală a reţelelor pe categorii de lucrări. (borduri. Datorită prezenţei multiplelor gospodării subterane în funcţiune se recomandă ca lucrările de săpături să se execute pe cât posibil manual pentru a se evita deteriorarea acestora sau producerea de accidente. 7. Din depozit se va încărca apoi şi transporta înapoi pe lucrare pământul necesar umpluturilor. Predarea amplasamentului de către investitori şi proiectant antreprenorului lucrării. etc. 8. 2/13 . Umplutura din pământ corespunzător adus din depozit şi aşternut în straturi succesive de 20 ÷ 30 cm compactate cu maiul mecanic sau manual respectând condiţiile impuse prin caietul de sarcini şi prescripţiile tehnice de montaj al conductelor preizolate. Comanda devierilor şi modificărilor la gospodării subterane ce se află pe traseu sau îl intersectează şi împiedică executarea lucrărilor în siguranţă. De regulă. Pentru execuţia în siguranţă a lucrărilor şi menţinerea în funcţiune a reţelelor intersectate. Elementele deteriorate la demontare se vor repara sau se vor executa din nou. De asemenea. 3.a. plăci decorative ş. 5. De asemenea. Fluxul tehnologic ce trebuie adoptat se compune din următoarele operaţii principale (care sunt dezvoltate în capitolele specifice conform caietului de sarcini): 1. se vor executa săpături manuale. Se vor preda principalele puncte de reper şi bornele de nivelment faţă de care se vor măsura cotele viitorului obiectiv. toate gropile vor fi împrejmuite cu panouri de protecţie pe care se înscrie şi numele firmei ce execută lucrarea. Compactarea se va face cu maiul mecanic iar acolo unde nu este posibil cu maiul de mână. această operaţie se execută mecanizat cu excavatoare hidraulice cu lingura întoarsă şi cu descărcare în autovehicule. Cap. depistarea şi materializarea zonelor cu gospodării subterane. organizarea punctelor de lucru. 4. 6. pentru corectarea săpăturilor mecanice şi aducerea lor la cotele cerute. Desfacerea pavajelor şi a elementelor ornamentale din traseu. împrejmuirile incintelor şi ale spaţiilor ornamentale se vor demonta şi se vor depozita în spaţiile amenajate în acest scop urmând să se remonteze în aceeaşi structură. spaţii verzi şi ornamentale. Pământul vegetal se va excava şi depozita separat în vederea refolosirii lui la refacerea spaţiilor verzi. acestea se vor suspenda şi sprijini cu podeţe de inventar.

Legea numărul 8/77 . vor fi semnalate proiectantului pentru stabilirea măsurilor corespunzătoare. şi industriale.2.Trasarea pe teren a reţelelor de conducte. C56 . Acestea se execută cu mijloace mecanizate sau cu mijloace manuale funcţie de volumul de săpături.Normativ pentru realizarea pe timp friguros a lucrărilor de construcţii şi instalaţilor aferente. Descrierea lucrărilor Pentru execuţia reţelei. STAS 9824/1-87 – Trasarea pe teren a construcţiilor civile. 2. menţionate la fiecare din capitolele caietului de sarcini. canale şi cabluri. Lucrările de săpături nu se vor începe înainte de a se fi executat toate lucrările pregătitoare conform celor sus menţionate.1 – Instrucţiuni montaj – partea de construcţii pag. Responsabilităţile părţilor din contract la execuţia lucrărilor de terasamente Prin contractul pentru realizarea lucrărilor publice cele două părţi: investitorul (beneficiarul) şi antreprenorul (ofertantul în favoarea căruia s-a adjudecat lucrarea publică) au următoarele obligaţii în ceea ce priveşte lucrările de terasamente: a) investitorul are obligaţia să-şi procure toate autorizaţiile şi avizele prevăzute de lege precum şi a regulamentelor care să-i permită executarea lucrărilor. Cap. de adâncimea de pozare a diverselor gospodării subterane (prezentate în planurile de situaţie şi în profilul longitudinal la proiectul de execuţie) care intersectează sau sunt în apropierea amplasamentului reţelei. Pe tot parcursul execuţiei se vor respecta Normele şi Normativele în vigoare referitoare la protecţia muncii şi paza contra incendiilor pentru lucrări de acest gen. industriale şi agrozootehnice. 7. 5. lucrările de terasamente constau în săpături pentru pozarea elementelor şi a anexelor acesteia şi în umpluturile de nisip şi pământ ce se fac pentru reţeaua proiectată. 6. 10/1995 privind calitatea în construcţii.pe baza studiului geotehnic şi cea constatată de executant pe teren la executarea săpăturilor.3. II Lucrări de terasamente 2. De asemenea. 3.Normativ pentru executarea lucrărilor de terasamente pentru realizarea fundaţiilor construcţiilor civile. STAS 9824/5-75 . C16 .Legea privind asigurarea durabilităţii siguranţei în exploatare. Calitatea lucrărilor efectuate se va verifica conform Normativului C 56/1986 de către beneficiar şi executant care şi răspund de acestea. 8. Prescripţii generale. 909 – Terasamente. Orice modificare ulterioară în cadrul prescripţiilor din lista de mai jos ca şi alte prescripţii apărute după aprobarea prezentului proiect sunt obligatorii. . beneficiarul şi executantul vor stabili condiţii speciale de execuţie datorate situaţiilor întâlnite în teren pe parcursul derulării lucrărilor după consultarea prealabilă a proiectantului. HG nr. în cauză. Standarde şi normative Lucrările de terasamente se execută în conformitate cu următoarele acte normative: 1.85 . înlocuit parţial cu Decizia nr. funcţionalităţii şi calităţii construcţiilor. 2.1. 9. 4. IV.Trasarea pe teren al construcţiilor. 273/1994 privind aprobarea regulamentului de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Refacerea zonelor afectate de execuţia lucrării se face la forma şi în structura iniţială menţionate în procesele verbale încheiate la începerea lucrărilor. Legea nr.Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţiei lucrărilor de construcţii şi instalaţiile aferente. 10.83 .84 . Cap. Eventualele neconcordanţe între situaţia luată în considerare în proiect. 3/13 . menţionate în caietul de sarcini. STAS 9824/0-74 . Prescripţii generale. STAS 5091/1971. C169 . 2. Toate lucrările se vor executa respectând standardele şi normativele în vigoare.

Eliberarea terenului se face de regulă mecanizat. Curăţarea se face pe întreaga suprafaţă a terenului pe care urmează să se execute lucrări.5. Erorile intervenite pe parcursul execuţiei lucrărilor vor fi corectate de antreprenor pe cheltuiala sa cu condiţia ca acestea să nu fie generate de date incorecte furnizte în scris.1 – Instrucţiuni montaj – partea de construcţii pag. Grosimea stratului de pământ vegetal se va stabili prin sondaje. . Trasarea obiectivului Trasarea acestuia se face în două etape: .eliberarea terenului pus la dispoziţie pentru execuţia reţelei de obiecte ce ar împiedica lucrul. prezenţa sau absenţa unor gospodării subterane a pânzei freatice.). iar încărcarea în autobasculante fie manual prin aruncarea directă. IV. are să predea executantului amplasamentul viitoarei construcţii. etapă ce se execută de investitor la predarea amplasamentului. b) antreprenorul are obligaţia să execute lucrarea în termenii contractului. Tot înainte de începerea lucrărilor de săpături trebuiesc materializate gospodăriile subterane. Înainte de începerea lucrărilor investitorul trebuie să stabilească de comun acord cu antreprenorul condiţiile speciale de execuţie.distanţele de transport ale acestora ca şi al celorlalte materiale necesare. şi anume: . De asemenea. normele şi alte obiecte folosite la trasare şi să faciliteze accesul investitorului şi consultantului pentru verificări şi controale ori de câte ori aceştia doresc. . Aceasta se va face cu acordul şi sub controlul beneficiarului acestor gospodării.locul de depozitare a pământului rezultat din săpături. 2. În condiţii de timp nefavorabil (ploi. a bornelor de referinţă a căilor de circulaţie şi a limitelor terenului pus la dispoziţia antreprenorului. Pentru aceasta el trebuie să verifice documentele primite de la investitor şi să-l înştiinţeze pe acesta de erorile şi inexactităţile constatate sau propuse. Zăpada se va strânge şi încărca în autovehicule pentru evacuare.desfacerea pavajelor şi evacuarea materialelor rezultate.2. zăpadă) se vor lua măsuri pentru îndepărtarea apelor de suprafaţă prin rigole create de la început pentru a servi pe întreaga perioadă a lucrărilor.surse de pământ pentru umpluturi sau locul de depozitare a pământului din săpături ce va fi folosit pentru umpluturi. cotele la care se găsesc.Trasarea lucrărilor în detaliu ce se face de către antreprenor. Antreprenorul este răspuzător de trasarea corectă a lucrărilor faţă de reperele date de investitor. . 2.şi Normativ 65685 (anexa II. antreprenorul are obligaţia să verifice corespondenţa datelor luate în considerare la elaborarea proiectului tehnic cu datele reale din teren privitoare la natura terenului de fundare. pe baza planului de situaţie.locul de depozitare a pământului vegetal. fie mecanizat cu încărcătoare frontale. 2.fixarea reperelor în teren şi axul traseului prin metoda drumuirii. şi să-l înştiinţeze pe investitor de eventualele nepotriviri în vederea soluţionărilor lor.6. pe proprie răspundere pe baza datelor prevăzute în proiectul tehnic. poziţia lor. prin aceasta înţelegându-se trasarea axului traseului. transportul şi depozitarea acestuia în locurile fixate. Metodologia de trasare şi abaterile admisibile sunt stabilite în STAS 9824/5-75.decopertarea stratului vegetal.primire semnat de ambele părţi.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® De asemenea. 4/13 .4. Se vor executa lucrările de deviere (acolo unde este cazul) şi de demolare a celor scoase din funcţiune. Predarea se face pe bază de proces verbal de predare . Pentru verificarea execuţiei lucrării antreprenorul este obligat să păstreze şi să protejeze toate reperele. . .2. Pregătirea terenului în vederea începerii lucrărilor Lucrările ce trebuiesc executate înainte de începerea lucrărilor de săpături propriu-zise sunt în principal următoarele: . depozitarea lor în vederea refolosirii. Executarea săpăturilor La executarea săpăturilor trebuie să se aibă în vedere următoarele: Cap. .

CATALOG PRODUSE IZOTEROM®

- să nu se strice echilibrul natural al terenului în jurul gropii de fundaţii sau în jurul fundaţiilor şi a distanţei suficiente pentru ca stabilitatea construcţiilor învecinate existente sau în construcţie să nu fie influenţată; - să se asigure păstrarea sau îmbunătăţirea caracteristicilor pământului de sub talpa de fundaţie; - să se asigure securitatea muncii în timpul lucrărilor. Săpăturile se execută de regulă mecanizat. Execuţia manuală este admisă numai dacă volumul de săpătură este redus şi folosirea utilajelor nu este justificată din punct de vedere economic. Când executarea săpăturilor pentru fundaţii implică dezvelirea unor reţele de instalaţii subterane existente (apă, canal, gaze, electrice) ce rămâne în funcţiune trebuie luate măsuri pentru protejarea lor împotriva deteriorărilor şi a accidentelor de muncă. Aceste măsuri sunt prevăzute în proiect, iar executarea săpăturilor va începe numai după obţinerea aprobării de la instituţiile care exploatează instalaţiile respective (aviz de săpătură şi atunci când este cazul aviz de foc). Executarea săpăturilor de fundaţie deasupra unui cablu electric se admite numai în prezenţa reprezentantului care exploatează reţeaua electrică respectivă, care va indica şi controla la faţa locului măsurile ce trebuiesc luate pentru protejarea cablului şi evitarea accidentelor. Când existenţa reţelelor de instalaţii subterane nu este prevăzută în proiect , dar există indicii asupra lor sau apar întâmplător în timpul execţiei săpăturilor se va proceda astfel: - se vor opri lucrările de săpătură; - se va prospecta terenul cu mijloace adecvate; - după detectare se vor anunţa atât proiectantul cât şi organele de exploatare a reţelelor; - cu acordul dar şi sub controlul acestora se va proceda la mutarea sau dezafectarea lor; - săpăturile la şanţurile de lungime mare vor fi organizate astfel ca în orice fază a lucrului, fundul săpăturii să fie înclinat spre unul sau mai multe puncte. În acest mod se va putea asigura colectarea apelor în timpul executării săpăturii şi evacuarea lor în condiţii optime. În cazul executării de săpături lângă construcţii existente sau în curs de execuţie trebuie luate măsuri speciale pentru asigurarea stabilităţii acestora, lucrările corespunzătoare vor fi cele prevăzute în proiectul de execuţie (sprijinirea fundaţiilor sau a construcţiilor existente, etc.). Dacă aceste lucrări au fost omise din proiect, executantul nu este absolvit de obligaţia de a cerceta fundaţiile existente şi de a lua măsuri imediate pentru a asigura stabilitatea acestor construcţii, sesizând îndată pe proiectant în vederea luării măsurilor definitive. Executantul este obligat să organizeze execuţia acestor lucrări cu cea mai mare atenţie, utilizând personal tehnic de calitate corespunzătoare, care să urmărească toate fazele execuţiei. Pentru lucrările de săpături sub nivelul terenului se utilizează excavatoarele cu cupă inversă. Alegerea utilajului optim şi a metodei de execuţie se va face ţinând cont de condiţiile specifice în care se execută lucrarea, forma săpăturii şi volumul de săpătură. Săpăturile manuale sunt indicate a se executa în spaţiile în care utilajele de săpat nu au loc de manevră pe tronsoanele amplasamentului unde sunt indicate gospodării subterane care nu pot fi dezafectate sau mutate şi sunt în stare de funcţionare şi pentru aducerea gropilor de fundaţie la cotele din proiect, după executarea lucrărilor de săpături mecanizate.

2.7. Siguranţa săpăturilor şi protecţia taluzelor
Având în vedere natura terenului, săpăturile de fundaţie cu pereţi verticali nesprijiniţi pot fi executate până la adâncimea (conf. C169 -83) de 1,25 m. Peste această adâncime pereţii se vor sprijini în mod obligatoriu cu dulapi de lemn aşezaţi orizontal prinşi cu fire şi spraituri orizontale. Trebuie luate următoarele măsuri pentru menţinerea stabilităţii maiurilor: - terenul din jurul săpăturii să nu fie încărcat cu sarcini suplimentare şi să nu fie supus la vibraţii; - pământul rezultat din săpături să nu fie depozitat la o distanţă mai mică de la marginea gropii de fundare; - în cazul săpăturilor până la 1 m adâncime, distanţa se poate lua egală cu adâncimea săpăturii; - se vor lua măsuri de înlăturarea rapidă a apelor de precipitaţii sau provenite accidental;
Cap. IV.1 – Instrucţiuni montaj – partea de construcţii
pag. 5/13

CATALOG PRODUSE IZOTEROM®

- dacă din cauze neprevăzute turnarea fundaţiei nu se efectuează imediat după săpare şi se observă fenomene ce indică pericol de surpare, se iau măsurile de sprijinire a peretelui în zona respectivă sau de transformare a lor în pereţii cu taluzi înclinaţi. Executantul are obligaţia să urmărească permanent apariţia şi dezvoltarea crăpăturilor longitudinale paralele cu marginea săpăturii care dacă nu sunt cauzate de uscarea pământului pot indica începerea surpării malurilor şi să ia măsuri de prevenire a accidentelor.

2.8. Precauţii la cota de fundare
Pentru a menţine caracteristicile mecanice ale pământului sub talpa patului de pozare este necesar ca acesta să se execute fără întârzieri după ce săpătura a ajuns la cota de fundare din proiect mai ales în pământuri contractive şi cele loessoide. Săpăturile ce se execută cu excavatorul nu trebuie să depăşească în nici un caz profilul proiectat al săpăturii. În acest scop săpătura se va opri cu 20 ÷ 30 cm deasupra cotei profilului săpăturii diferenţa săpându-se manual. Schimbarea cotei fundului săpăturii de fundaţie, în timpul execuţiei, se poate face numai cu acordul proiectantului şi al beneficiarului. Fundul săpăturii adus la cote de fundare trebuie să fie neted şi cu suprafaţa nealterată. În cazul depăşirii cotei de fundare cu săpăturile, se va executa umpluturi ce se va compacta la un nivel minim de 92% din gradul de compactare natural. Compactarea fundului săpăturii se va executa obligatoriu la terenurile macroporice, sensibile la umezire pentru reducerea volumului de pori şi a sensibilităţii de umezire, pe o grosime de 30 ÷ 50 cm. Finisarea săpăturii (săparea ultimului strat) trebuie făcută imediat înainte de începerea pozării conductelor.

2.9. Prevederi pe timp friguros
La executarea lucrărilor de săpături pe timp friguros este obligatorie respectarea măsurilor generale şi a celor specifice lucrărilor de pământ prevăzute în normativ C10 - 84, partea a II-a a cap. 6 (lucrări de pământ).

2.10. Inspectarea lucrărilor şi avizare
Principalele operaţii privind inspectarea şi avizarea lucrărilor de săpături se execută în conformitate cu normele de control întocmite de proiectant şi avizat de beneficiar şi executant. În etapa de pregătire a săpăturilor se urmăresc următoarele obiective şi se întocmesc următoarele acte care vor face parte din documentaţia cărţii construcţiei: - predarea amplasamentului se face pe baza unui “proces verbal de predare-primire a amplasamentului şi a bornelor de reper”, semnat de beneficiar şi proiectant în calitate de predători şi de executant în calitate de primitor. - executantul asigură trasarea obiectivului pe amplasamentul stabilit. - configuraţia executării trasării şi a operaţiilor de nivelment în conformitate cu prevederile proiectului se asigură prin “proces verbal de trasare a lucrărilor” semnat de beneficiar şi de executant. Pentru verificările de ordin calitativ specifice lucrărilor de săpături se au în vedere în principal: - verificarea de către delegatul beneficiarului şi antreprenor a executării săpăturii la cota de fundare prevăzută prin proiectul de execuţie al lucrării. Confirmarea verificării şi constatările făcute se consemnează în “procesul verbal” de verificare a cotei de fundare. La terminarea lucrărilor de săpături se vor verifica dimensiunile şi cotele de nivel realizate şi se vor compara cu dimensiunile din proiect; în cazul depăşirii oricărei dintre abaterile admisibile, este interzisă începerea executării construcţiilor înainte de a fi efectuat toate corecturile necesare aducerii spaţiului respectiv în limitele admisibile.
Cap. IV.1 – Instrucţiuni montaj – partea de construcţii
pag. 6/13

CATALOG PRODUSE IZOTEROM®

În toate cazurile în care se constată că - la cotele de nivel stabilite pentru proiect - natura terenului nu corespunde se va avea în vedere la proiectare, soluţia de continuitate a lucrărilor nu poate fi stabilită decât pe baza unei dispoziţii scrise a proiectantului. Pământul rezultat din săpătură se va încărca în autobasculante şi se va transporta în depozite amenajate, stabilite de comun acord cu beneficiarul şi executantul obţinând în acest sens acordul primăriilor sub jurisdicţia cărora se află spaţiul respectiv. Beneficiarul şi executantul vor stabili pe bază de proces verbal distanţa reală de transport a pământului. Cap. III Umpluturi Pentru reţelele termice proiectate construite din conducte şi elemente prefabricate - preizolate tip “IZOTEROM” montate direct în pământ, lucrările de umplutură constau din : - umpluturi pe fundul săpăturii pentru aducerea radierului la cota necesară; - umplutura de nisip fin granulat spălat de râu ( granulaţie 0-max.20mm) pentru protecţia conductelor a cărui grosime va depăşi cu 15 cm generatoarea superioară a tubului de protecţie; - umplutură de pământ în straturi compactate; - refaceri umpluturi de pământ vegetal. Umpluturile pe fundul săpăturii se vor compacta manual sau mecanic şi se execută pentru aducerea radierului la cota de fundare înainte de executarea patului de pozare a conductelor executat din nisip fin granulat. Materialul de umplutură trebuie să fie din pământuri coezive fără impurităţi grosiere. La executarea umpluturilor pentru corectarea radierului se îndepărtează stratul de pământ alterat şi celelalte impurităţi ce au apărut pe fundul săpăturii. Acolo unde este posibil se va folosi ca radier radierul canalului termic existent peste care se va realiza patul de pozare din nisip fin granulat. Operaţiile se execută cu material rezultat din săpătură, iar când acesta nu corespunde din punct de vedere calitativ se va aduce material de umplutură dintr-o sursă apropiată. Acolo unde nu există spaţiu de depozitare pe marginea săpăturii sau în interiorul oraşului, pământul rezultat se va evacua în întregime în depozit, urmând ca pământul necesar pentru umpluturi să fie readus la lucrare. Realizarea stratului de nisip pentru protecţia conductelor preizolate se realizează cu nisip fin granulat, grosimea stratului fiind cu 15 cm peste generatoarea superioară a tubului de protecţie din polietilenă . Înaintea realizării acestui strat se vor scoate din şanţ toate obiectele căzute, bolovanii, resturile vegetale şi celelalte impurităţi. Umpluturile de nisip se execută manual prin împrăşitiere cu lopata în straturi de 10 ÷ 15 cm, după ce în prealabil coturile lirelor au fost protejate cu perne de dilatare realizate din deşeuri de spumă poliuretanică. Straturile de umplutură de nisip se vor compacta cu maiul mecanizat sau manual pe toată grosimea lor asigurându-se un grad de compactare de 95%. ATENŢIE !!! acest strat va fi executat după efectuarea probelor hidraulice la rece şi a celor de dilatare şi după executarea lucrărilor de izolări locale şi fixare a punctelor fixe în profile metalice înglobate în blocuri de beton armat. Umplutura de pământ peste stratul protector de nisip se execută manual prin împrăştierea pământului cu lopata în straturi de 20 ÷ 30 cm grosime, compactate cu maiul manual sau mecanic, stratul de umplutură realizat va fi executat din pământuri coezive fără impurităţi grosiere. Compactarea se realizează pe toată grosimea stratului asigurând un grad de compactare de 95%. Este interzis a se folosi pentru umlutură pământ cu construcţii şi umfiliri mari, prafuri, mâluri, argile moi cu conţinut de materii organice. După realizarea unei umpluturi în două straturi conform celor mai sus arătate se pot folosi utilajele pentru împrăştiatul şi compactarea materialului depus. Pentru porţiunile de traseu situate pe străzi se va studia şi documentaţia de pavaje pentru a se putea stabili cota la care se vor opri umpluturile.
Cap. IV.1 – Instrucţiuni montaj – partea de construcţii
pag. 7/13

2.11 Folosirea materialului rezultat

3.1. Descrierea lucrărilor. Materiale. Tehnologii de execuţie

STAS 500/2-80. . Electrozi înveliţi pentru sudarea oţelurilor carbon şi slab aliate. . conţinutul în materiale organice şi impurităţi.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Pentru porţiunile situate în spaţiu verde.STAS 505-86 . înlocuit cu SR EN 499:1997 .1 – Instrucţiuni montaj – partea de construcţii pag. înlocuit parţial cu Decizia nr. 22/2004 .STAS 425-80.corespondenţa naturii terenului cu cele prescrise în proiect. înlocuit parţial cu Decizia nr.Alegerea oţelurilor pentru construcţii metalice.Oţel laminat la cald.STAS 8542-79 . Generalităţi Pentru execuţia investiţiei ce face obiectul prezentei documentaţii sunt necesare confecţionarea şi montarea elementelor de construcţii metalice realizate din profile I pentru fixarea şi consolidarea punctelor fixe.1. . . Tipuri şi condiţii tehnice de calitate.Oţel laminat la cald. . verificările în vederea recepţiei. IV. verificări a calităţii umpluturilor 4. .STAS 564-86 .STAS 424-91.oţel cornier cu aripi egale. . înlocuit prin SR EN 10058:2004 . înlocuit prin SR EN 10024:1998 .STAS 1125/2-81. Cap. Condiţii tehnice de calitate.Oţeluri de uz general pentru construcţii. Ele se vor confecţiona în ateliere specializate de şantier sau uzină. construcţii din oţel.Îmbinări sudate formele şi dimensiunile rosturilor la sudarea cu arc electric şi cu gaze. 22/2004 .Construcţii civile.2.oţel lat.STAS 555/1-83. .STAS 767/0-88 .cotele de nivel ale fundului săpăturii în vederea începerii lucrărilor de fundaţie. 30 cm sub cota terenului natural. Table groase. calculul elementelor de oţel. acestea se vor opri cu cca. . . Oţel cornier cu aripi neeagale. . . înlocuit parţial cu Decizia nr.respectarea tehnologică de compactare. industriale şi agricole.Sudarea metalelor.Oţel laminat la cald .Organe de asamblare filetate. . unde există dotarea necesară pentru o execuţie de calitate şi posibilitatea verificării şi controlului acesteia sau pe şantier. Cap. . .2. Oţel I. uzinarea elementelor de construcţii. Caracteristici mecanice. înlocuit prin SR EN 10056-1:2000 . Tablă striată. înlocuit parţial cu Decizia nr.Sudarea metalelor.realizarea gradului de compactare prevăzut în proiect. Teste. .STAS 565-86.STAS 3480-80 . . Standarde.SR EN 29692-94. Terminologie generală.Sudarea metalelor. tehnologia de montaj.STAS 500/1-78. Electrozi înveliţi pentru sudarea oţelurilor. Conform caietului de sarcini executantul tratează toate aceste aspecte în ceea ce priveşte condiţiile de calitate ale materialelor. înlocuit parţial cu Decizia 27/2004 . Rezultatele acestor verificări se vor înscrie în procese verbale de lucrări ascunse. 8/13 .Oţel laminat la cald. 22/2004 . Oţel U. 28:2004 . . .Oţel laminat la cald. La execuţia lucrărilor de umpluturi se vor verifica: .calitatea materialului utilizat pentru umpluturi. Condiţii tehnice de calitate. Confecţii metalice 3.Oţel laminat la cald. standardelor şi normativelor în vigoare ce relementează acest domeniu.STAS 1125/1-91. încercări. înlocuit prin SR EN 10056-1:2000 . normele de protecţie a muncii şi paza contra incendiilor. înlocuit prin SR EN ISO 9692-1:2004 . urmând ca pe această grosime să se împrăştie pământ vegetal adus din depozit şi să se reamenajeze spaţiile verzi la forma şi structura iniţială.Oţeluri de uz general pentru construcţii. Condiţii tehnice de calitate.Construcţii civile. industriale şi civile. Verificările se vor face pe probe luate din fiecare strat cu o frecvenţă de probă la 50 ÷ 100 m3 de umpluturi. 4. Mărci. toate în lumina prevederilor. Normative şi prescripţii care guvernează execuţia construcţiilor metalice Principalele acte normative ale căror prevederi trebuie respectate la execuţia construcţiilor metalice sunt: .STAS 395-88. IV. Condiţii tehnice generale de calitate.Oţel laminat la cald .STAS 10108/0-78 .STAS 2700/3-89. .

Toate elementele de construcţii metalice trebuie marcate înainte de recepţia în uzină. 4. Orice metodă de a corecta eventualele defecte ale materialelor neprevăzute în norme este interzisă. marcarea şi premontajul uzinal. şuruburi. Materiale Materialele ce intră în componenţa construcţiilor metalice.P 118. Se vor urmări şi consemna în procese verbale de lucrări ascunse aplicarea protecţiei anticorozive pe suprafaţa interioară a suprafeţelor ce urmează a fi închise. imprimat pe laminat şi pe baza certificatelor de calitate emise de furnizor. Înainte de trasare şi debitare. Operaţiunile de marcare vor respecta în mod obligatoriu prevederile punctului 6.C 140-84 . . Protecţia anticorozivă.STAS 10564/1-81.1 – Instrucţiuni montaj – partea de construcţii pag. Verificarea se va face pe baza numărului şarjei şi a lotului. Aceste prescripţii se vor respecta de către toţi factorii ce concură la realizarea investiţiei.Normativ pentru proiectarea antiseismică a construcţiilor de locuinţe. 9/13 . laminatele se vor verifica bucată cu bucată în ceea ce priveşte aspectul exterior dimensiunile şi planeitatea. În vederea realizării premontajului îmbinările care sunt destinate a fi executate cu sudură de montaj au fost prevăzute cu şuruburi de centrare pentru montaj.1. Pentru condiţii normale de exploatere confecţiile metalice se vor proteja anticoroziv cu un strat de miniu de plumb şi două straturi de vopsea de ulei aplicate încă din uzină protecţie ce se va reface în aceeaşi structură după executarea sudurii de montaj.P 100-92 . Materialele ce se folosesc au compoziţia chimică şi caracteristicile mecanice conform mărcii şi clase de calitate prevăzute în proiect pentru fiecare element garantate prin certificate de calitate. fac parte din grupa de oţeluri de uz general pentru construcţii STAS 500-80. se cere premontajul elementelor şi subansamblelor în uzină. .C 56-85 .Norme tehnice de proiectare şi realizarea construcţiilor privind protecţia la acţiunea focului. Se va folosi oţel marca OLT 45. .Tăierea cu oxigen a metalelor. 4. se vor întocmi caiete de sarcini care tratează această lucrare. IV.*** . precum şi caracteristicile mecanice ale organelor de asamblare (suduri.85 . Mărcile şi clasele de calitate ale oţelurilor. . înlocuit prin SR EN ISO 9013:1998 . piuliţe şi şaibe) nu pot fi schimbate fără acordul scris prealabil al proiectantului. Clase de calitate ale tăieturilor. verificându-se dacă acestea se încadrează în toleranţele admisibile prevăzute de norme. Execuţia lucrărilor de montaj Cap. social-culturale. Pentru a evita eventualele nepotriviri la montarea construcţiilor metalice pe şantier. Elementele componente ale construcţiilor metalice s-au încadrat conform STAS 767/0-88 în categoria de execuţii A. Îndreptarea laminatelor se va face în condiţiile STAS 3461-83. . Marcarea se va face cu vopsea în contrast cu rezistenţa la intemperii. De asemenea. Pentru medii agresive de exploatare se vor face studii specializate pentru indicarea protecţiei corespunzătoare.4. prescripţiile revizuite sau elaborate după întocmirea prezentei oferte de licitaţie conform caietului de sarcini devin obligatorii în noua formă după publicare. înlocuit parţial cu Decizia nr. materialelor de bază. tablă şi profile metalice. Conform normativelor C 150-84 şi P 100-92 s-a stabilit ca îmbinările sudate să se execute în clasa C2 de calitate.3.2.Normativ pentru verificarea calităţii şi recepţia lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente. din STAS 767/0-88.Norme de protecţie a muncii în activitatea de construcţii montaj. 22/2004 şi se vor încadra în condiţiile de calitate prevăzute de standardele corespunzătoare fiecărui tip de material. agrozootehnice şi industriale. Orice nepotrivire sau neconcordanţă constatată cu ocazia verificării proiectelor sau pe parcursul operaţiilor de şablonare în uzină se va aduce la cunoştinţa proiectantului pentru a efectua corecţiile necesare înainte de trasarea sau debitarea materialelor.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® .Normativ privind calitatea îmbinărilor sudate.

după asamblare. elementele şi subansamblele componente sunt protejate anticoroziv încă din uzină. IV.13 . ţinând cont de următoarele: .8 din normativul P 100-91. De asemenea. 10/13 . Înădirile prevăzute în proiect pentru realizarea construcţiilor metalice se vor efectua la sol sau la poziţie funcţie de poziţia în construcţie şi de tenologia de montaj adoptată. etc.fixarea şi executarea îmbinărilor definitive de montaj se vor face după verificarea poziţiilor în plan şi pe vericală a elementelelor construcţiei şi a corespondenţei lor cu cotele din proiect . executantul (intreprinderea de montaj) are obligativitatea întocmirii proiectului de montaj.tenologia de execuţie a lucrărilor se va stabili pe categorii de operaţii. Astfe. îndoire sau lovire. depozitarea şi ambalarea pentru transport. a contravântuirilor prevăzute în proiect astfel încât partea ridicată să aibă asigurată stabilitatea şi rezistenţa necesare pentru a putea prelua încărcările survenite în timpul montajului.5. dispozitivele şi utilajele folosite. În şantier lucrările de execuţie constau în operaţia de asamblare la sol şi la poziţie a subansamblelor şi montaj fin şi se vor executa pe baza proiectului de montaj întocmit în care se vor indica: cotele principale ale construcţiei (cotele de control). executantului îi revin unele obligaţii suplimentare înaintea începerii lucrărilor de montaj în cazul elementelor care se îmbină prin sudură pe şantier conform punctului 5. În timpul execuţiei construcţiilor metalice. care trebuie să respecte conţinutul cadru din normativul respectiv.5. . din normativul C 150 -84. . Livrarea elementelor confecţionate către şantier se va realiza pe baza unui grafic aprobat de beneficiar având în vedere ordinea de montaj. . urmărindu-se permanent calitatea confecţiei metalice cu respectarea întocmai a proiectului elaborat.definitivarea îmbinărilor se va face în ordinea prevăzută în proiectul de montaj. Observaţie: Înainte de începerea oricărei lucrări de confecţii metalice intreprinderea care uzinează precum şi cea care montează construcţia au obligaţia să verifice documentaţia tenică de execuţie şi să semnaleze laboratorului acesteia orice omisiune sau nepotrivire constatată. iar în final a unor subansamble la nivelul exigenţelor impuse. Elementele de legătură se vor cala şi centra la montaj prin intermediul prinderilor cu găuri ovalizate. evitându-se astfel deformarea pieselor şi/sau apariţia în acestea unor eforturi suplimentare. după prelucrare. aceasta se va reface în structura prevăzută în proiect. . În zonele în care s-au constatat suduri de montaj sau în care protecţia a fost detriorată la transport sau montaj. uzinei de confecţii îi revine sarcina ca pe lângă tenologia de uzinare să execute şi marcarea.montarea diferitelor părţi ale construcţiei se va face introducând pe măsura montării elementelor de legătură. ordinea în care se execută montajul şi se execută îmbinările. încrucişări sau suprapuneri. fără întreruperi.în timpul montajului provizoriu şi la definirea poziţiei construcţiei se va urmări evitarea însumărilor de abateri astfel încât să nu se depăşească toleranţele admise de STAS 767/0-88. Conform prevederilor punctului 13. Elementele componente ale structurilor de rezistenţă vor fi executate în uzină şi livrate pe şantier pentru montaj sub forma subansamblelor. în vederea prevenirii introducerii în fabricaţie a unor materiale sau piese necorespunzătoare exigenţelor în calitate prescrise în proiect şi de a avea asigurate condiţii necesare pentru efectuarea unor suduri de calitate. Cap.se interzice forţarea construcţiei (sau a unor elemente componente) prin presare. şi după sudare. Transportul construcţiilor metalice se va face cu mijloace mecanice adecvate de către intreprinderea de montaj sau uzina de confecţii pe baza proiectului tehnologic întocmit de ultima.1 – Instrucţiuni montaj – partea de construcţii pag. Prinderile s-au proiectat a se executa cu sudură (la sol şi într-o mică măsură la poziţie) şi cu suruburi brute. La uzinare se va efectua controlul tehnic după fiecare fază de prelucrare.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Conform legislaţiei în vigoare factorii care participă la execuţia construcţiilor metalice îşi vor alinia calităţile astfel încât fluxul operaţiilor tehnologice să decurgă normal. insistându-se la verificările după debitare. 4.15. Controlul execuţiei Controlul execuţiei se va face atât în etapa de uzinare cât şi la montaj.

9/15. Măsuri de protecţia muncii La elaborarea prezentului proiect s-au avut în vedere următoarele normative şi prescripţii pentru protecţia muncii: Regulament privind protecţia şi igiena umană în construcţii. Toate sudurile prezentate la control trebuie să fie curăţate de zgură. Pentru fiecare element sau grup de elemente se va întocmi un dosar de recepţie care să cuprindă datele prescrise la punctul 5.1981. se va supraveghea de personal autorizat şi competent. 5. Cap. În cazul când se prevăd efectuarea unor încercări sau modificări ale elementelor în cauză. V. expedierea şi primirea mărfurilor şi destinatarului cu care ocazie se vor încheia procese verbale. Recepţia se face după închiderea tuturor fazelor de uzinare. precum şi în cazurile când documentele de verificare a calităţii lisesc sau sunt incomplete.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Execuţia operaţiilor determinate ca preîncălzirea. detensionarea.01. Uzina trebuie să prezinte intreprinderii de montaj piese scrise (însoţite la nevoie de schiţe) din care să rezulte toate modificările care au intervenit faţă de proiect şi care influenţează montajul. Recepţia în uzine Toate elementele de construcţii din oţel trebuie să fie recepţionate înainte de livrare. Se vor respecta strict prevederile din “Sistemul de evidenţă în activitatea de control tehnic a calităţii construcţiilor” elaborat de ISC şi publicat în BC nr. calitatea îmbinărilor de montaj. Recepţia lucrărilor 5. Aceste date vor fi comunicate intreprinderii de montaj cel mai târziu la livrarea elementelor respective. Dacă remedierile nu sunt posibile. prin organele de control tehnic de calitate al uzinei. Recepţia pe şantier La recepţia elementelor pe şantier se va ţine seama de reglementările în vigoare privind recepţia. prelucrarea marginilor şi a rosturilor de sudare. IV.Norme de protecţia muncii la lucrări de construcţii speciale termoenergetice . de stropi şi nevopsite. Elementele respinse la recepţie vor fi remediate. pentru construcţiile a căror formă integrală nu permite accesul la sudură se prevede controlul parţial pe subansamble a acestora. Toleranţele de uzinare vor trebui să se înscrie sub limitele admise în aceste norme corespunzătoare clasei de precizie respective.indicativ PE 703 . Cap.13 din STAS 767/0-88. asamblarea şi premontajul. Controlul sudurilor se va efectua cu respectarea prevederilor din STAS 9101-89. inclusiv aplicarea straturilor de protecţie anticorozivă.1993 . Toate acestea trebuie să respecte prevederile STAS 767-88 şi al normativelor C 56-85 şi C 150-84.1 – Instrucţiuni montaj – partea de construcţii pag. La montaj controlul tehnic se va efectua urmărind în special calitatea subansamblelor uzinate.1. ca şi rezultatele încercărilor sau verificarea executării corecte a modificărilor prescrise. În acest scop. Cap. în forma şi cotele obţinute în plan şi elevaţia pentru construcţia finală. Rezultatele verificărilor efectuate atât pe parcursul uzinării cât şi la recepţia în uzină se vor consemna în certificate de calitate în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare. Uzina va transmite intreprinderii de montaj copii după dosarele de recepţii. Procedurile recepţiei pe şantier a confecţiilor metalice uzinate se vor desfăşura cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Toate constatările făcute cu ocazia controalelor pe diverse etape se vor înscrie în procese verbale semnate de toţi factorii ce concură la realizarea construcţiei. 2/81.2. sudarea propriu-zisă. dispoziţiile se vor da în scris şi vor face parte integrantă din dosarul de recepţie. decizia asupra admisibilităţii elementelor respective va fi luată de către proiectant. aprobat de MLPAT prin Ordinul nr.1. Toate sudurile executate trebuie să fie accesibile controlului. 11/13 . VI Măsuri de protecţia muncii şi prevenire şi stingere a incendiilor 6.2 . înlocuit prin SR EN ISO 13920:1998 şi normativ C 150-84.

Este interzisă descărcarea ţevilor prin cădere sau rostogolire liberă.Regulamentul privind exploatarea şi întreţinerea reţelelor de termoficare (cu modificările 1/1979 şi 2/1985) . IV. Mecanismele de ridicat vor fi deservite numai de personal calificat. La întocmirea prezentului proiect nu s-au prevăzut tehnologii noi de execuţie. Se interzice prezenţa personalului muncitor în şanţuri. La lansarea conductelor sau prefabricatelor vor fi utilizate numai macarale verticale cu capacitatea corespunzătoare sarcinii cu cârlige asigurate. accesorile lor sau alte materiale.1980. nr. În timpul montajului se vor evita manevrele lângă stâlpii electrici aerieni. 6. Efectuarea operaţiunilor de încărcare descărcare se va face sub conducerea şefului de echipă care răspunde de poziţionarea macaralelor în raport cu greutatea materialelor de construcţie şi cu capacitatea acestora. Examinarea ţevilor se poate face numai după stabilirea presiunii de încercare. Instructajul este obligatoriu pentru întreg personalul munitor din şantier precum şi pentru cel din alte unităţi care vine pe şantier în interes de serviciu sau personal. Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor.2.1 – Instrucţiuni montaj – partea de construcţii pag.indicativ PE 215 -1984. Şanţurile săpate în teren. În cazul folosirii macaralelor se va respecta sarcina admisă a acestora. Se interzice examinarea ţevilor ce se încearcă la presiune precum şi ciocănirea lor în timpul introducerii aerului comprimat sau al apei. 12/13 .Prescripţiile tehnice C 10/1-2 /2003 . În timpul transportului pe verticală. pentru a nu se produce avarierea acestora. precum şi cele ce depăşesc 1. puţuri sau goluri când se coboară sau se ridică în acestea sau prin acestea ţevi.12. precum şi de întreaga manevră de coborâre. . iar operaţia de lansare se execută numai în prezenţa şefului de echipă. Aceleaşi norme vor fi respectate de beneficiar şi executant. Măsuri de prevenire şi stingerea incendiilor Normativele avute în vedere la întocmirea prezentei documentaţii sunt: Cap. În timpul probelor se interzice personalului muncitor de a coborâ pe şanţurile pe care sunt pozate ţevile. Este necesar să se facă instructaje ca toţi oamenii care iau parte la procesul de realizare a investiţiilor precum şi verificări ale cunoştinţelor referitoare la NTS. .colecţia ISCIR. Se vor monta podeţe pentru traversarea şanţurilor. 6.1233/1 . Aparatele de sudură (grupuri de sudare) precum şi generatoarele de acetilenă vor trebui controlate înainte de începerea execuţiei şi în timpul ei de serviciul “mecanic şef” al intreprinderii sau al şantierului respectiv. Se interzice personalului muncitor să staţioneze lângă blinduri (flanşe oarbe) şi îmbinări cu flanşe în timpul executării probelor de presiune. Operaţiile de încărcare şi descărcare manuală se vor face prin rostogolire pe plan înclinat cu ajutorul unor dispozitive corespunzătoare sarcinilor respective şi controlate înainte de începerea lucrărilor.Norme de protecţia muncii în activitatea de construcţii montaj aprobate prin ordin Ind.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® . Pentru evitarea accidentelor sau a îmbolnăvirilor personalul va purta echipamente de protecţie corespunzătoare în timpul lucrului sau de circulaţie prin şantier. În execuţia lucrărilor şi în activitatea de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor proiectate se va urmări respectarea cu stricteţe a prevederilor actelor normative menţionate care vizează activitatea pe şantier.3.29. În cadrul volumului ORGANIZARE DE ŞANTIER aferent fazei PE au fost prevăzute fonduri pentru respectarea NTS. Tehnica securităţii muncii În cele ce urmează se prezintă principalele măsuri care trebuie avute în vedere la execuţia lucrărilor: Personalul muncitor să aibă cunoştinţele de specialitate şi cele de protecţie a muncii specifice lucrărilor ce se execută precum şi cunoştinţe privind acordarea primului ajutor în caz de accidente.25 m vor trebui sprijinite. elementele de construcţie vor fi asigurate contra deplasărilor longitudinale sau transversale.

distanţele de transport.indicativ PM 00981. Cap. .Norme de prevenire. executantul şi beneficiarul au obligaţia să respecte cu sticteţe pe toată durata desfăşurării lucrărilor toate prevederile cuprinse în normele de prevenire şi stingere a incendiilor menţionate mai sus. -Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora C. IV.1 – Instrucţiuni montaj – partea de construcţii pag. preţurile produselor de balastieră. La execuţia proiectului. care vor fi luate în considerare la calculul valorii reale de execuţie a construcţiei. stingere şi dotare împotriva incendiilor pentru producerea.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® . 232/74 republicat în 1978 . 290/77 . 13/13 . Beneficiarul şi antreprenorul vor stabili la comun acord condiţiile de execuţie a lucrării.300/1994. ce vizează activitatea de şantier.Norme generale de protecţie împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor aprobat prin Decret nr.Decret pentru prevenirea şi stingerea incendiilor nr. transportul şi distribuţia energiei termice PE 09/1993.Normativ privind proiectarea instalaţiilor termoenergetice ale termocentralelor .

IV.preizolate.primire a traseului. . de calitatea execuţiei şi a materialelor folosite în concordanţă cu prevederile din proiectul tehnic şi prescripţiile ISCIR C10/2 . de sarcini statice. care se va încheia între proiectant. montarea şi repararea reţelelor termice şi a conductelor de termoficare poate fi făcută numai de agenti economici autorizaţi în acest scop.simbolul materialului.2003 din colecţia ISCIR.1.2003. Toate acestea sunt în conformitate cu prevederile normelor şi standardelor europene în vigoare ISO 9001 şi SR EN ISO 9001/2001. izolaţia termică sau ansamblul produsului preizolat.zisă 1. armăturilor şi probele aferente 1. respectându-se normativele privind Protecţia muncii şi PSI. Pentru realizarea investiţiei. Răspunderea este valabilă pe toată durata normată prevăzută pentru utilizarea reţelei.2 – INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ – partea termomecanică Cap. 1/17 . toate materialele vor fi verificate în ceea ce priveşte aspectul. Aceasta se va realiza din ambele părţi ale sertarului sau ventilului pentru ambele cazuri : 1 . constructor şi beneficiar. Montarea propriu . TRANSPORTUL.montaj vor începe numai după pichetarea pe teren a întregului traseu în conformitate cu planul de situaţie şi procesul verbal de predare . va ataşa pentru fiecare lot în parte certificate de calitate pe sorturi şi dimensiuni. iar transportul trebuie astfel efectuat. 1.1. Constructorul răspunde de alegerea corectă a procedeelor tehnologice de execuţie stabilite. firma producătoare.cu sertarul (ventilul) ridicat 2 . în conformitate cu prescripţiile tehnice C10/1 .proprietăţi fizico . Montarea conductelor. Cap. 1.categoria ţevii (marca).Generalităţi privind montarea conductelor şi armăturilor Execuţia. Înainte de începerea montajului. Pentru conducte şi elemente prefabricate . În acest sens se va solicita furnizorului de ţevi să livreze furnitura preizolată însoţită de certificatele de calitate şi conformitate (conform obligaţiilor pe care le are) în care trebuie să fie precizate următoarele caracteristici : . Lucrările de construcţii .2 – Instrucţiuni montaj – partea termomecanică pag. încât să nu deformeze sau să se deterioreze mantaua exterioară de protecţie.2. marcajul şi certificatele de calitate (conformitate). . ELEMENTELOR PREIZOLATE MANIPULAREA ŞI DEPOZITAREA Conductele şi elementele preizolate trebuie ferite de efecte mecanice.Capitolul IV.mecanice.compoziţia chimică. armăturile se vor curăţa şi verifica la standul de probă. Înainte de montarea lor în reţea. intreprinderea constructoare va elabora detaliile privind procedeele şi tehnologiile de execuţie în conformitate cu proiectul tehnic elaborat şi cu prevederile din prescripţiile tehnice ISCIR CR7/1-2003. ÎNCĂRCAREA. Armăturile folosite pe traseul reţelei vor fi însoţite de certificatele de calitate emise de uzina producătoare. dimensiunile.cu sertarul (ventilul) coborât. la care în copie xerox vor fi ataşate şi certificatele de calitate ale celorlalte materiale care intră în componenţa produsului respectiv.2. . de loviri.

Astfel se vor evita sarcinile mecanice punctiforme. În cazul în care transportul se face pe distanţe mari. modificarile efectuate fără aprobare atrag după sine retragerea garanţiei ! Lăţimea şanţului trebuie în aşa fel realizată. (se poate utiliza pentru încărcare stivuitorul doar cu prelungitor). pernele de pozare din lemn se pot îndepărta putându-se utiliza la alte pozări. 200 mm. cu dimensiunile 150 x 150 mm. care ar putea conduce la detriorarea ţevilor.5°C. POZAREA CONDUCTELOR Conductele preizolate se aşează în şanţuri ţinând cont de următoarele: Traseul conductelor.2. care ar putea deteriora ţevile de protecţie. Orice modificare în prezenta instrucţiune se face numai cu aprobarea în scris a directorului tehnic din partea furnizorului de ţevi preizolate. pentru un interval mai mare de 1000 de ore . În cazul în care se impune o depozitare pe o perioadă de timp mai îndelungată se vor lua măsuri de protecţie suplimentare prin depozitare în magazii sau şoproane.2 – Instrucţiuni montaj – partea termomecanică pag. Este interzis pentru ridicarea directă a acestor produse utilizarea cablurilor de oţel sau a frânghiilor de sârmă fără distribuitor de sarcină. respectiv între pereţii şanţului şi prima conductă pozată lângă pereţi.2. Proiectul. va fi min 150 mm. conductele se vor fixa pe toată lungimea lor de suprafaţa de transport.10 cm lăţime. târârea conductelor şi a elementelor preizolate. conductele preizolate se pot aşeza în două variante: a) Din 3 în 3 metri se aşează în şanţ perne de pozare din lemn spumă poliuretanică rigidă sau saci umpluţi cu nisip. zăpadă). Mufele se vor aşeza în poziţie verticală atît in timpul transportului cît şi în perioada de depozitare fără a fi despachetate din hîrtia protectoare! Îndepărtarea stratului de hîrtie protectoare de pe mufe se face numai de către echipele specializate pentru izolări locale ale furnizorului de conducte preizolate! Nu este permisă depozitarea pe timp îndelungat. Înălţimea de 150 mm a pernelor de pozare se poate realiza din suprapunerea a 2 sau 3 scânduri mai subţiri. luând în considerare prescripţiile specifice transportului feroviar. 1 m suprafaţa de încărcare. Capetele ţevilor se vor fixa împotriva pendulării. la temperaturi exterioare cuprinse între 0°C şi . încât la diametrele ţevilor de protecţie sub φ 200 mm distanţa între mantalele de protecţie ale conductelor învecinate.în locuri expuse la acţiunea razelor solare a elementelor cu protecţie din material plastic.Prinderea acestora se face cu chingi de ancorare de min. în caz contrar. iar la diametre mai mari sau egale cu φ 200 mm ale ţevilor de protecţie această distanţă trebuie să fie min. conductele fiind ferite de acţiunea razelor ultraviolete preum şi de acţiunea factorilor atmosferici (ploaie. propuneri speciale făcute de proiectant. iar în cazul înălţimii necorespunzătoare nu se poate asigura grosimea minimă a patului de nisip.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® La transport. prescripţiilor. deoarece pot deteriora ţeava de protecţie. IV. Este interzisă aruncarea. Cap. Înălţimea şi lăţimea de 150 mm sunt importante. rostogolirea. deoarece razele ultraviolete au efect distructiv asupra ţevii de protecţie şi a izolaţiei din spumă poliuretanică. Proiectul poate fi întocmit de orice unitate specializată şi autorizată în acest sens. Elementele preizolate se vor depozita doar pe suprafeţe plane. După efectuarea lucrărilor de izolări locale şi după realizarea patului de nisip. 1. datorate aşezării neuniforme. transportul şi montarea conductelor preizolate! Ridicarea conductelor şi elementelor se va efectua doar cu dispozitive corespunzătoare de ridicare . ordinea aşezării ţevilor şi elementelor reţelei. iar pe acestea se aşează conductele preizolate. deoarece în cazul lăţimii necorespunzătoare ţeava de protecţie se poate deteriora sub greutatea conductei. Având în vedere sensibilitatea la temperaturi joase a materialelor plastice. Conductele pot depăşi cu max. În cazul transportului feroviar. distanţele de rezemare nu vor depăşi 2 m şi suprafaţa de rezemare trebuie să aibă o lăţime de cel puţin 20 cm. conform prescripţiilor de circulaţie şi transport. încărcarea şi transportul se va efectua cu atenţie deosebită! Sub temperaturi exterioare de -5°C se interzice cu desăvîrşire manipularea. 2/17 . înainte de punerea lui în operă se va supune obligatoriu verificării furnizorului de conducte preizolate. conductele se vor fixa împotriva deplasării şi nu se vor transporta împreună cu obiecte ascuţite. cu sprijinire corespunzătoare. Cu caracter informativ aceste date sunt trecute şi pe etichetele lipite pe conductele preizolate! În şanţurile executate conf.

peste generatoarea superioară a mantalei de protecţie. de mai multe sute de KN. deoarece nu sunt poluante şi totodată asigură montajul uşor al reţelei.2 mm (nisip spălat de râu) şi doar în proporţie de 3% poate conţine granule de max. ţeava de protecţie a conductei preizolate nu se va deteriora fiind sprijinită pe două inele de cauciuc amplasate la capetele tubului de protecţie.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® b) Se aşează în şanţ câte 2 bucăţi de perne de pozare din spumă poliuretanică pentru fiecare conductă. adâncimea minimă de pozare este de 1 m. În cazul circulaţiei constante a autoturismelor. încât mufa să se poată trage pe capătul ţevii preizolate. Gradul de compactare a pamântului de umplutură va fi de 95% din starea terenului natural. puncte fixe) se vor construi înaintea începerii lucrărilor de izolări locale. Sudurile trebuie astfel realizate. Prin compactarea cu prudenţă a stratului de nisip trebuie să se obţină o densitate de sol de 95% din starea terenului natural . punctele fixe se vor suda numai după ce reţeaua a fost încărcată cu agent termic la temperatura impusă de proiectant şi s-au realizat dilatările termice prescrise.80 m. deoarece forţa de tracţiune ce apare. în cazul unor racorduri neproiectate anterior).Compactarea se va face astfel încît să se asigure o densitate de compactare a umpluturii de min. IV.2 – Instrucţiuni montaj – partea termomecanică pag./m3. probabilitatea ca să se acumuleze apă în şanţuri este mare. Cap. 3/17 . sunt suficiente 2 perne de pozare din spumă poliuretanică). va provoca distanţarea capetelor tăiate la aprox. dar absolut necesară executarea de traversări ale elementelor de construcţie din alte ţevi de protecţie sprijinite la capete cu două inele de cauciuc. Diferitele construcţii anexe reţelelor (cămine. paturile de nisip din şanţurile de lucru se execută doar după terminarea lucrărilor de izolări locale şi predarea suprafeţei de lucru pe bază de proces verbal! Pentru eventualele pagube datorate neglijării celor de mai sus responsabil este constuctorul şi ele pot conduce la retragerea garanţiei! Granulaţia patului de nisip este de 0. ( sarcini mari la adîncimi de pozare mici. aşa. Pentru informare. Dacă traversările de perete sunt lângă coturi. adâncimile de pozare se dau astfel: Adâncimea minimă de pozare. În cazul conductelor de 6 . în decursul lucrărilor de montaj. Pernele de pozare din spumă poliuretanică în cazul conductelor de 6 m se aşează la aproximativ 1 m de capătul conductelor.3 . proiectantul prescrie şi ţevi de protecţie din oţel la trecerile sub carosabil. perne care sunt fabricate special având dimensiunile φ 400 x 150 mm. ceea ce ar putea deteriora izolaţia termică şi ca urmare. Nu se va utiliza nisip foarte fin. încât forţele de întindere ce vor apare după răcirea reţelei să nu rupă sau să întindă sudurile. în aşa fel încât conducta să nu se încovoaie de la greutatea proprie (până la conducte de φ 324/450mm. ţeava de oţel se poate tăia ulterior doar cu descărcător de sarcină (de ex. În cazul în care proiectantul a prescris pretensionarea termică a reţelei. iar conţinutul de argilă şi mâl al nisipului nu poate depăşi 2%. Funcţie de sarcinile dinamice. Avantajul acestei soluţii este că ţeava de traversare se poate betona înlaturându-se frecarea dintre cele două ţevi. cu lungimea de 400 mm. funcţie de diametrul ţevii. Ţeava de protecţie din polietilenă sau metal trebuie să aibă diametrul interior mai mare cu 20 mm decât diametrul exterior a conductei. 40 . Având în vedrere experienţa noastră dobândită privind pozarea reţelelor. de 12 m lungime. Ţeava de protecţie trebuie să depăşească cu 50 mm peretele căminului în ambele părţi.) În timpul compactării pământului de acoperire conductele se vor feri de acţiunile mecanice. atunci ţeava de protecţie metalică va trebui să aibă diametrul interior cu 60 mm mai mare. Există 2 variante . respectiv nisip cu conţinut mai ridicat de mâl decât cel prescris şi nu este permisă acoperirea conductelor cu pământ normal.60 mm şi totodată efectul pretensionării anterioare dispare! În peretele CĂMINELOR DE BETON se vor monta în fiecare caz inele de etanşare la trecerea prin pereţi. 1800 kg. iar până la nivelul de 150 mm protejează conductele de apa de ploaie sau de alte impurităţi ce se pot acumula în şanţ prin infiltrare. ATENŢIE ! În cazul reţelelor pretensionate. Pentru traversări de perete se prevede ţeavă de polietilenă. . se determină din calcule dinamice şi termice.12 m centrul de greutate se împarte în două. la care conductele rezistă fără deteriorare la sarcinile temporare datorate circulaţiei autovehiculelor este de 0. avînd diametrul mai mare cu 20 mm faşă de mantaua de protecţie. În cazuri speciale adâncimea de pozare. 10 mm. Aceste perne de pozare se pot lăsa în şanţuri după terminarea lucrărilor. atunci este suficient.funcţie de cerinţele beneficiarului: a) Dacă beneficiarul nu comandă executarea căminelor uscate.

in blocul de beton ce acoperă punctul fix care înglobează talerul cu jugul. f) prin organizare de şantier se face în capătul opus al tronsonului de reţele preizolate un by pass înte tur – retur având diametrul minim egal cu cel al conductelor pentru Dn<100mm.T. ..T. b) se fac închiderile de capăt pentru efectuarea probelor de presiune la etanşeitate a reţelei. interval în care se urmăresc alungirile conform prescripţiilor din proiect. 20 cm de peretele interior al căminului.. altfel acesta se poate fisura! . atunci se vor monta traversări de perete realizate din piese speciale împotriva înfiltrărilor de apă La oricare variantă capetele libere ale traversării trebuie să fie într-un plan la aprox. urmărindu-se cu atenţie alungirile prescrise prin proiect. calitatea betonului blocului de ancorare armat pentru fixare vor fi date de către proiectantul local cunoscând structura solului şi a eforturilor care se descarcă prin punctele fixe.Dacă proiectantul a prescris pretensionarea mecanică a reţelei. Cap. Corespunzător acestor pozări este permisă săparea unei singure gropi de fundaţie a blocului de beton. Ramele de fixare a flanşelor punctelor fixe trebuie pozate coliniar şi astfel betonate. Ramele PUNCTELOR FIXE executate din profile I sau dublu U se montează în beton armat. g) Se umple reţeaua cu agent termic primar la temperatura de pretensionare asigurându-se circulaţia în reţea timp de min. Dacă primul grup de puncte fixe are rolul de a proteja cămin de vane.iar în grinda punctului fix . c) se fixează primul punctul fix P. precum şi aşezare a flanşei punctului fix în ramele metalice. C. după care se sudează flanşele punctelor fixe . Instrucţiuni pentru pretensionarea termică a reţelelor preizolate: 1. Aşezarea suportului punctului fix în blocul de beton umed . IV. Executarea armăturii pentru blocul de beton armat până la dimensiunea punctului fix φ 219/315 este de φ 10 mm. 7 ore. atunci flanşele se vor suda numai după ce reţeaua a fost trasă conform indicaţiilor din proiect. Este permisă montarea doar a punctelor fixe perfecte! În cazul în care se observă urme de deteriorare pe punctele fixe. Reţeaua care urmează să fie pretensionată va fi încălzită cu agent termic la temperatura dată de către proiectant.2 – Instrucţiuni montaj – partea termomecanică pag. iar pentru Dn>100mm diametrul by pass-urilor va fi de 100mm. h) Înainte de pozarea conductelor şi a fitingurilor preizolate în profilul săpăturii se execută grinda blocului de ancorare realizat din beton pentru prinderea punctului fix. încălzită şi menţinută la temperatură constantă de pretensionare indicată prin proiect. atunci flanşele se vor suda numai după ce reţeaua a fost probată la presiune.prinsă cu etriere din oţel beton φ 6 mm. atunci flanşele punctelor fixe se vor suda de rama metalică.F. care ar putea afecta etanşarea perfectă.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® b) În cazul în care beneficiarul solicită cămine uscate. Cu caracter informativ se propune armătură din oţel beton tip STM cu ochiuri de 150 x 150 mm. În cazul pretensionării termice se vor executa următoarele faze de lucrări: a) se pozează conductele şi fitingurile preizolate conform proiectului executându-se îmbinările între elemente.Sudarea flanşelor punctelor fixe de ramele metalice se va face numai după întărirea totală a blocului de beton.Dacă proiectantul a prescris pretensionarea termică a reţelei. punct racord. sau de φ 16 mm . 4/17 . asigurîndu-se circulaţia agentului în reţea până se atinge temperatura corespunzătoare pe toată porţiunea ce urmează a fi pretensionată. Punctele fixe se vor verifica vizual înainte de montare. la nivelul corespunzător montării conductelor. 2. Analiza structurii solului cade în sarcina constructorului. d) se execută probele de etanşeitate la presiune conform prevederilor din proiect. e) se face racordul definitiv al noii reţele realizată din conducte preizolate cu reţeaua existentă în căminul de racord sus amintit. să nu aibă deteriorări datorate transportului. atunci se va anunţa imediat furnizorul ca să se remedieze defecţiunea înainte de montare. (B 250) BC 20 . P. ATENŢIE! . sudarea flanşelor şi a ramelor sunt prezentate in piesele desenate ataşate documentaţiei.0 de lângă căminul de racord . iar peste de φ 16 mm prinsă cu etriere din oţel beton φ 6 mm Reţeaua şi structura armăturii. In blocul de beton pentru ancorarea punctului fix se recomandă turnarea betoanelor de marcă min. armătură din oţel beton de φ 10 mm.

... 2... sau perne speciale din spumă poliuretanică . care trebuie să se ridice cu min.. În cazul în care reţeaua subterană se continuă la suprafaţă (de ex.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® . . Temperaturi determinante pentru pretensionări: Dacă temperaturile de exploatare sunt: 110°C. peste această valoare se vor monta intercalat coturi preizolate... 140°C... Pernele de dilatare se aşează în exteriorul curbelor (în cazul în care sunt mai multe coturi montate în paralel.. racorduri supraterane. 1 bandă .... flanşele puntelor fixe de placa de fixare inglobată în blocul de ancorare din beton.. Devierea unghiulară maximă admisă la pozarea reţelei este de ±3°.. pentru ca să nu ajungă în reţeaua de conducte impurităţi sau alte materiale! Cap. IV....2..decofrarea blocului de beton pentru ancorarea punctului fix se va face după întărirea betonului. îmbinarea reţelei subterane cu reţea supraterană) de fiecare dată se va monta ţeavă de polietilenă sau altă ţeavă pentru protejarea mantalei de protecţie... ALTE DISPOZIŢII 1. după realizarea alungirilor. burete.... MONTAREA REŢELELOR DE CONDUCTE Tehnologia montării conductelor cuprinde următoarele faze: a. Pozarea individuală a conductelor pe perne de pozare din lemn sau din spumă poliuretanică.... In urma lucrărilor de betonare constructorul este obligat să cureţe ţeava de protecţie a punctului fix de eventualii stropi de beton proaspăt. atunci temperaturile de pretensionare sunt: 50° C..... 50 cm deasupra solului.....2.. urmărindu-se cu atenţie alungirile.. 1.. Este permisă pe această porţiune montarea pernelor de dilatare pe toată circumferinţa ţevii de protecţie. sac umplut cu măcinătură de spumă poliuretanică.în cazul reţelelor cu 3 conducte .în cazul reţelelor cu 2 conducte . ATENŢIE ! Capacele de protecţie de la capetele conductelor se vor îndepărta numai înaintea începerii sudării.. se cofrează şi se betonează partea superioară a blocului de ancorare a punctului fix. cărămidă.. menţinindu-se în continuare circulaţia agentului termic în reţea pînă la întărirea betonului ( min.... tragerea mufelor pe capetele elementelor. Materialul pernelor poate să fie vată minerală. 2 benzi . .2 – Instrucţiuni montaj – partea termomecanică pag... după care se sudează jugul punctului fix...se sudează în ordine...4. Considerăm că aceasta este cea mai simplă şi eficientă metodă de pretensionare care nu necesită piese şi utilaje speciale.. 1. Dacă jugurile de fixare a punctelor fixe sunt sudate de ramele acestora şi sunt săpate gropile de fixare şi ancorare a punctelor..Z) trebuie montate perne de dilatare....peste 3 conducte ......... se pune armătura.3... tipul de armătură şi placa metalică de fixare se vor indica în proiect. după care prin betonare se fixează punctele fixe în blocul de beton...dimensiunile gropii..72 ore ).. Pozarea în şanţ a elementelor după schema de montaj.. în următorul mod: . atunci şi între ele) în aşa fel încât pernele să acopere toată suprafaţa ţevii de protecţie pe porţiunile drepte a cotului pe o lungime de câte 1 m şi pe toată curbura exterioară. Este interzisă sprijinirea conductelor cu pietre.. 70° C. în grosime minimă de 60 mm. câte o bandă la fiecare pereche de ţevi. 130°C... 120°C... moloz sau bucăţi de metal.. Este obligatoriu în cazul reţelelor preizolate subterane aşezarea unei benzi de plastic avertizoare între stratul de nisip fin şi stratul de pământ cu care s-a acoperit reţeaua. 5/17 ..... elemente L. Montarea pernelor de dilatare la reţele La fiecare punct de dilatare (lire. 3.... vată de sticlă.. 80° C. se incarcă reteaua termică cu agent la temperatura dată de către proiectant asigurîndu-se circulaţia agentului până se atinge temperatura prescrisă pe toată porţiunea de reţea ce urmează a fi pretensionată.. i) Se descarcă reţeaua termică şi se execută cuplarea acesteia în căminul de vane din aval executându-se totodată şi lucrările de izolări locale.... 3. 60° C.

10 m de reţea la intervale din 100 în 100 de metri dealungul reţelei a unui autovehicul de max. Cap. LUCRĂRI PREMERGĂTOARE IZOLĂRILOR LOCALE Înainte de începerea izolărilor locale este obligatorie prezentarea de către constructor a următoarelor acte: .La reţele subterane trebuie verificată montarea tuburilor de protecţie la fiecare cămin şi la ieşirea la suprafaţă a traversărilor de perete. ATENŢIE ! Cheltuielile apărute din greşelile constructorului sau a beneficiarului pentru suprafeţele de lucru nepreluate vor fi suportate de cei vinovaţi! 1. la faţa locului în prezenţa constructorului şi beneficiarului. pentru ca izolaţia sau mantaua de protecţie să nu se deterioreze. furnizorului şi constructorului vor verifica conform proiectului corectitudinea montajului. respectiv la locurile cu compensatori naturali (tip L şi Z) a pozărilor corecte a pernelor de dilatare. Numai la îndeplinirea criteriilor de mai sus reprezentantul furnizorului de conducte preizolate va prelua suprafaţa de lucru. reducţii. LUCRĂRI EFECTUATE DUPĂ ÎNCHEIEREA IZOLĂRILOR LOCALE . Pe timpul sudării este obligatorie protejarea izolaţiei elementelor cu plăci de azbest. . 3 to. Este foarte important.La reţelele cu fir de semnalizare se verifică valoarea şi continuitatea rezistenţei electrice a izolaţiei. Betonarea cadrului flanşei punctului fix din profil I sau dublu U în blocul de beton armat după varianta aleasă.6. 6/17 . Sudarea conductelor.Verificarea la fiecare liră. Efectuarea probei de presiune. ca în timpul sudării. tăierea trebuie astfel făcută încât firul de semnalizare să fie cu 15 cm mai lung decât capătul liber al izolaţiei. Se va asigura în mod obligatoriu o sursă de energie electrică (220 V -10 A) de-alungul reţelei din 100 în 100 de metri.proces verbal de efectuare a probei de presiune la etanşeitate .2. Dacă beneficiarul o cere. anunţarea furnizorului la terminarea lucrărilor în scopul începerii lucrărilor de izolări locale.Încheierea procesului verbal de predare a suprafeţei de lucru de către furnizor. Asigurarea posibilităţii de apropiere la min. . constructorul trebuie să efectueze verificarea nedistructivă a sudurilor şi în funcţie de rezultat să efectueze remedierea eventualelor defecte. încheierea procesului verbal a probei de presiune! La reţele de conducte preizolate cu fir de semnalizare a avariilor conductele se montează în şanţ cu firul de semnalizare în partea superioară (indicatorul alb sau săgeata de pe mantaua de protecţie trebuie să fie în dreptul orei 12).5.certificat de calitate al betonului turnat în blocurile de ancorare a punctelor fixe.2 – Instrucţiuni montaj – partea termomecanică pag. ramificaţii. .CATALOG PRODUSE IZOTEROM® b. respectiv mantaua de protecţie să nu se deterioreze. cârpe umede sau alte materiale. ATENŢIE! ESTE STRICT INTERZISĂ tăierea elementelor preizolate (coturi. în vederea începerii lucrărilor de izolări locale. Este permisă numai tăierea conductelor preizolate respectând instrucţiunile de mai sus! 1. După tăiere de fiecare dată. Persoanele împuternicite din partea beneficiarului. puncte fixe). Realizarea căminelor de vane după varianta aleasă. La tăierea conductelor preizolate drepte la faţa locului firul de semnalizare trebuie protejat.2. IV. izolaţia termică. Se verifică calitatea lucrărilor efectuate şi realizarea lor conform proiectului. .procesul verbal de predare-primire a suprafeţei de lucru. suprafaţa proaspăt tăiată a izolaţiei termice trebuie tratată cu siloplast sau alte materiale hidrofuge.proces verbal de efectuare a probelor de dilatare sau pretensionare (acolo unde este cazul) . La întocmirea şi semnarea procesului verbal de predare-primire a suprafeţei de lucru este necesară prezenţa unei persoane împuternicite din partea beneficiarului (de obicei dirigintele de şantier).

7/17 . compactarea realizîndu-se conform documentaţiei de proiectare la un grad de de 95% din starea terenului natural realizîndu-se o densitate minimă de compactare de 1800 kg. . La îmbinarea cap la cap a conductelor se va face un control riguros în interiorul ţevii pentru îndepărtarea tuturor corpurilor străine care pot produce avarii în reţelele de termoficare şi chiar la scoaterea din funcţiune. . În vederea limitării şi controlării dilatărilor termice. Aceşti compensatori de dilatare pot fi naturali. IV. 1.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® PROCESUL VERBAL DE PREDARE A SUPRAFEŢEI DE LUCRU DĂ ACORDUL PENTRU ACOPERIREA REŢELEI! . dilatările fiind preluate de către compensatorii de dilatare. Din această cauză pretensionare se va face numai în prezenţa reprezentantului beneficiarului. Furnizorul acordă asistenţă tehnică gratuită beneficiarului sau constructorului la cererea acestuia. Locul şi valoarea pretensionării se vor înscrie în planşa “Scheme de pretensionare compensatori”. astfel încât să se realizeze continuitatea ţevii (prin dispariţia întreruperilor de ţeavă de la paragraful precedent). Toţi compensatorii artificiali (lirele de dilatare) precum şi o parte din compensatorii naturali se vor pretensiona la montaj 50 %.se execută o tracţiune la extremităţile compensatorului respectiv. Tronsoanele de conducte şi elemente preizolate se vor centra în vederea sudării provizorii prin puncte de sudură pe întregul traseu.în locurile prevăzute pentru realizarea pretensionărilor se vor realiza întreruperi de ţeavă pe lungimi egale cu valorile de pretensionare stabilite.se vor executa punctele fixe pentru a putea prelua forţele de pretensionare ce se vor naşte . Cheltuielile apărute pentru rezolvarea problemelor determinate de nerespectarea prezentelor instrucţiuni vor fi suportate de cei care se fac vinovaţi. În lungul traseului. pentru că aceasta duce la retragerea garanţiei! În cazuri speciale beneficiarul. după care se sudează extremităţile compensatorului de tronsoane de ţeavă rigidizate în puncte fixe. ce se va întocmi la faza următoare .2 – Instrucţiuni montaj – partea termomecanică pag. încheindu-se cu acest prilej proces verbal de constatare. conductele sunt ridigizate în puncte fixe. rezultaţi din configuraţia traseului. (proiectantul). Suprafeţele care urmează a fi sudate se vor curăţa în prealabil în mod corespunzător în conformitate cu tehnologia de execuţie. La limita păturii fine şi dure înaintea acoperirii cu pământ trebuie aşezată o bandă de folie cu inscripţia “Conducte termice”. în conformitate cu prevederile tehnice CR 7/1-2003 colecţia ISCIR. astfel ca dezaxarea măsurată la suprafaţa ţevii să nu depăşească 10% din grosimea peretelui de ţeavă. corespunzător prescripţiilor.acoperirea conductelor cu material granulat . la înţelegere cu proiectantul poate modifica ordinea de pozare a conductelor. care va fi compactat în straturi. pentru a asigura o calitate corespunzătoare îmbinărilor sudate. .cea a detaliilor de execuţie.pentru finalizarea acoperirii se utilizează pământ. Ţevile asamblate în tronsoane mai lungi nu trebuie supuse la lovituri şi nu este admisă o săgeată mai mare de 0. conductele se sprijină pe stratul suport de nisip fin granulat în grosime de 15cm şi pe suporţi de spumă poliuretanică conform PT de montaj ale furnizorului de conducte preizolate Operaţiunea de pretensionare constă în următoarele faze : . Omiterea operaţiunilor de pretensionare. Sudarea conductelor Tehnologia de sudare este elaborată pe bază de procedee de sudare omologate./m3! . beneficiarul nu a verificat calitatea lucrărilor sau nu este semnat procesul verbal de predare încheiat între organele de control.grosimea acestui strat de pe conducte este între 100 mm (pentru diametre<200 mm) şi 150 mm (pentru diametre>200 mm). sau realizarea acestora în mod necorespunzător prevederilor din proiect.3. Se va respecta geometria şi dimensiunile rosturilor la îmbinarea prin sudură conform prevederii STAS 6726Cap.5% din lungimea cuprinsă între punctele de susţinere consecutive. conduce la avarii grave : ruperea îmbinărilor sudate sau a conductelor.se vor executa compensatorii cu caracteristicile geometrice prevăzute în proiect . în formă de L sau Z-uri precum şi compensatori artificiali în formă de U. între punctele fixe.constructorul nu va acoperi reţeaua până când furnizorul.

2003. Dacă beneficiarul solicită constructorului efectuarea de examinări nedistructive ale sudurilor. înlocuit prin SR EN ISO 9692-1:2004. fiind interzisă sudarea cu electrozi umezi.R. 8/17 .2 – Instrucţiuni montaj – partea termomecanică pag.10/1-2 / 2003. acestea se vor executa în conformitate cu prevederile prescripţiilor tehnice ISCIR C. . marcarea. de regulă metalice spre a se mai încălzi la flacără oxiacetilenică. să aibă autorizaţia de execuţie în conformitate cu Anexa E din prescripţii. care prin modul de interpretare a filmelor asigură suduri de calitate a III . ferite de umezeală. Se va suda în trei straturi de polizări intermediare folosindu-se electrozi adecvaţi ca dimensiune (2.a. Verificarea sudurilor se va face prin: a) examinare exterioară. Sudurile de poziţie pentru încheierea tronsoanelor sau a conductelor se vor executa numai după ce porţiunile de conductă care se îmbină se găsesc de cel puţin 4 ore la temperatura mediului ambiant. 1.5. înlocuit prin SR EN ISO 9692-2:2000. b) încercări distructive. Îmbinările sudate vor fi poansonate de sudorul care le-a executat prin poansoane cu indicativul sudorului. Se vor dota puncele de lucru cu cuptoare de uscat electrozi.4. Depozitarea electrozilor se va face în locuri uscate.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® 85. IV.5. nu scuteşte întreprinderea de montaj de răspunderea pentru respectarea prevederilor prescripţiilor şi a documentaţiei de execuţie precum şi pentru eventualele defecte apărute ulterior. nu va prezenta fisuri sau crăpături de-a lungul cordonului de sudură. STAS 8456-69.2003. SR EN 29692-94. executantul se obligă să realizeze cu anticipaţie următoarele: . iar păstrarea electrozilor de către sudori în timpul execuţiei sudurilor se va face în teci capsulate. Cap. regulile pentru verificarea calităţii. În realizarea rosturilor se va folosi pe cât posibil şanfrenul existent sau în caz de execuţie de şantier se vor trasa şi tăia conductele folosind şabloane.13 . Verificarea execuţiei Montajul şi îmbinările conductelor şi elementelor preizolate va fi verificat de către organele ISCIR sau de personalul autorizat ISCIR menţionat mai sus. şi. 4) şi de calitate. d) încercare la presiune hidraulică conform prescripţiilor ISCIR C. c) examinări nedistructive.80° C. Ca urmare privind condiţiile de montare a conductelor executantul va lua la cunoştinţă din start de condiţiile care să-i permită să înceapă operaţiunile de montare a conductei. nu va fi poros. 3. Lucrările de sudură se vor executa numai la o temperatură a mediului ambiant de cel puţin 0°C şi după ce s-a verificat cu anticipaţie că procedeul omologat de sudare a conductelor este corespunzător calitativ. Pentru îndepărtarea bavurilor se vor folosi polizoare de mare turaţie care cu ajutorul discurilor abrazive vor crea condiţii de şanfren corespunzător. verificarea îmbinărilor sudate executându-se potrivit prevederilor ISCIR CR 13 . emise de ISCIR. Materialul de adaos după sudare va fi compact. să asigure în cusătura sudată aceeaşi compoziţie chimică şi aceleaşi proprietăţi mecanice ca şi materialul ţevii. livrarea şi documentele care sunt prevăzute în prescripţiile ISCIR. pentru o sudură de calitate va avea o temperatură de minim 70 .să fie autorizat ISCIR în conformitate cu prescripţiile tehnice C10 . Materialul de adaos folosit la sudare va fi însoţit de buletin de calitate emis de producător şi corespunde în ceea ce priveşte condiţiile tehnice. Clasa de calitate a sudurii va fi III pentru care se impune folosirea de sudori autorizaţi ISCIR conform prevederilor din prescripţiile tehnice C10/1-2 / 2003. Electrodul la primul contact cu materialul de bază. Legat de aceasta. probându-se în acest mod că materialul de bază şi adaos sunt cele din fişa omologată şi cartificatele de calitate ale acestora. Distanţa minimă dintre două cordoane de sudură consecutive nu trebuie să fie mai mică de 50 mm (C10/1-2/2003) Materialul de adaos folosit la sudare trebuie să fie astfel ales încât să corespundă materialului de bază şi procedeului de sudare.2003.

execuţia sudurii în conformitate cu C10 .proba de recepţie (proba de 72 ore) etc.1. Rezultatele tuturor probelor se consemnează prin procese verbale semnate de beneficiar şi constructor. prescripţiilor ISCIR C 10 . iar la îmbinări nu apare umezeală. Pe lângă acestea se vor mai executa următoarele probe obligatorii : . Legăturile la reţea (sau la agregatele de pompare) vor fi etanşe pentru a evita pierderile şi să preia în conducta ce se spală. Cap.2003. Proba este satisfăcătoare dacă în timpul încercării presiunea de manometru nu scade. instalaţiile consumatorilor vor fi separate prin vane cu închidere etanşă sau prin flanşe oarbe. Manevrarea lui este greoaie. .1988.2 – Instrucţiuni montaj – partea termomecanică pag. Rezultatele probelor se vor consemna într-un proces verbal.2003 va fi făcută numai de sudori autorizaţi ISCIR conform cu prescripţiile tehnice ISCIR CR9-1 . acestea se vor remedia iar proba se va repeta. Curăţirea reţelelor termice şi a conductelor de termoficare prin antrenare cu apă suflată cu aer comprimat 2. Dacă în timpul probelor se constată defecţiuni la suduri. Procedeul omologat de sudare va ţine seama de condiţiile materiale prescrise de proiectele de execuţie. după care odată cu scăderea presiunii la presiunea de lucru.în conformitate cu prescripţiile tehnice C10 .proba de stabilire a circulaţiei. cu următoarele precizări: a) proba de presiune hidraulică la rece se face înainte de execuţia izolărilor locale şi de montarea armăturilor. . etc. decretul 28/1990 şi HG 291/90.2003” şi cu legea nr. deplasarea.2003. Linia de alimentare va păstra aceeaşi secţiune cu reţeaua. presiunea din reţea. se va examina conducta şi se vor ciocăni cusăturile sudate cu un ciocan de 1. Conducta se va lăsa sub presiune timp de 30 min.2 daN/cmp. 12 ore.5xPn dar nu mai mică de 9 daN/ cmp (kgf/cmp) pentru conducte cu diametrul până la 1000 mm. Conducta rămâne la această presiune min. . Pe durata probei. PE 221 . . Apa În condiţiile în care se montează reţelele termice şi conductele de termoficare.2003 şi a indicaţiilor de execuţie date de proiectant. la presiunea de 1. Probe care se efectuează Probele din timpul lucrărilor de montaj cât şi după terminarea acestora se execută în conformitate cu prevederile “Regulamentului privind recepţia reţelelor de termoficare Ind. Proba de presiune hidraulică la rece pentru verificarea etanşietăţii se consideră reuşită dacă pe durata ei pierderile de presiune nu depăşesc 0. 9/17 .CATALOG PRODUSE IZOTEROM® . b) verificarea părţilor mecanice aferente reţelelor de termoficare se consemnează într-un proces verbal de constatare.să elaboreze o fişă tehnologică proprie de montare a conductei. 2.2003. fiind la distanţă de conducta ce se spală şi îl poate supune la deteriorare. se obligă să aibă aprobat de organele teritoriale ISCIR procedeul de sudare omologat în conformitate cu prescripţiile tehnice CR 7 .5 kg. executându-se numai scurta strangulare pe care o impune hidrantul şi care nu poate fi evitată. . Mijloace A. Se verifică executare părţii mecanice conform proiectului.analiza rezultatelor nedistructive se va efectua de cadre calificate şi autorizate în conformitate cu prescripţiile tehnice CR 1/2003. Cap. IV. sursa de apă este asigurată în mod obişnuit de reţeaua de apă a oraşului respectiv. 9/1980. cu respectarea obligatorie a prescripţiilor C10 .proba de etanşietate la cald. Manevra liniei de alimentare cu apă nu se face din ventilul hidraulic al reţelei care se manevrează numai o singură dată.

nu trebuie să luăm în calcul pe unitate mai mult de 3 mc/min. Alegerea tronsoanelor Tronsoanele trebuie astfel alese încât să se evite lucrările suplimentare. ţinând seama că suntem obligaţi să le întrebuinţăm în baterii de mai multe unităţi care prezintă grade diferite de uzură. ţinând seama de toate pierderile ce se produc atât în conductele de legătură cât şi în reţeaua ce se spală. Pentru aceasta. B. În aceste condiţii se realizează un rezervor cu un volum egal cu volumele ce se spală. tur) în timp ce cealaltă se spală (ex.5 mc care sunt cele mai obişnuite în servicii la unităţile de construcţii şi deci în orice moment disponibile. conducta să poată fi dată în recepţie. La partea de jos a colectorului şi la unul din capete se va monta un robinet de descărcare cu care se va drena din când în când apa ce eventual se strânge în colector.8 compresoare. Legăturile ce sunt de executat pentru a se racorda vasul rezervor.aer.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Pentru aceasta pe planşeul căminului unde se face alimentarea cu apă se va prevedea în linie un robinet de închidere cuplat cu flanşe cu robinet de reţinere de aceeaşi secţiune pentru a se feri astfel reţeaua de lovituri care ar putea veni în conducta de termoficare în timpul manevrelor de spălare. C. Toate materialele folosite la aceste legături sunt integral recuperabile. Numărul de compresoare se stabileşte în condiţia realizării presiunii maxime în colector (5.un amestec perfect apă . nu putem realiza în colector presiuni mai mari de 5. fie chiar pe goliri existente tot fără consum de vane şi flanşe. iar pentru debite.5 mc/min.înregistrarea vitezelor max. Rezervor de aer comprimat Prin folosirea directă a compresoarelor în timpul purjării nu se obţine o eficacitate maximă pe de o parte. pe toată lungimea coloanei. în acest caz introducându-se aerul comprimat la cealaltă extremitate a tronsonului. Legăturile la conductele de aer se vor face fie la aerisiri. Nominal. IV. se obţine o energie sporită a operaţiunii şi prelungirea purjării până la 8 . 6 . acest diametru fiind suficient la o baterie de max. De asemenea se va ţine seama şi de interesele locatarilor din vecinătate faţă de zgomotul pe care-l produce instalaţia. aceste compresoare pot furniza 4. Pentru legătura la colectorul de aer comprimat se vor folosi furtunele flexibile din dotaţia compresoarelor. Bateria va fi astfel dimensionată încât operaţiunea de spălare să fie concentrată indiferent de volumele de spălare în max 10 ore.2 – Instrucţiuni montaj – partea termomecanică pag. . Aerul de amestec Aerul de amestec este furnizat de compresoarele tip 4. iar pe de altă parte nr. 2. la o presiune de 5 . la fiecare purjare ceea ce atrage după sine: . Practic. La intrarea în colector pentru fiecare furtun în parte se vor monta ventilele de reţinere 1/2″ sau 3/4”. Înainte de ventilul de manevră şi după ventilul de reţinere se vor amplasa manometre care să permită supravegherea modului în care cele două ventile separă reţeaua de lovituri ce se pot produce în timpul manevrelor de spălare. Ieşirea din colector se va face cu conductă Dn 100 mm până la conducta de spălare. Locul bateriei de compresoare va fi astfel ales încât să fie în imediata apropiere a căminului unde se montează instalaţia pentru a se evita linii lungi de transport ale aerului comprimat. Legătura la reţeaua de apă se face la aerisirile existente. de unităţi în bateria de compresoare ar trebui să crească mult peste posibilităţile de a le procura ţinând seama de debitul lor practic. Cap. La tronsoanele cu volume mai mici se vor face purjări într-un cap.10 min.6 kgf/cmp. 10/17 . La montarea conductelor de legătură se vor folosi numai ţevi filetate pentru a se elemina astfel complet consumurile de ţeavă şi de material de sudură. retur) şi invers. se va folosi ca rezervor pentru aerul comprimat una din conducte (ex. pentru ca în ziua imediat următoare apălării.3 kgf/cmp) pornind de la presiunea atmosferică în timp de o oră. se vor arăta detailat în proiectul de execuţie a lucrării. deci fără consum de vane şi flanşe.3 kgf/cmp.2.

. 2. capetele se protejază cu siloplast. . După umplere se lasă conducta 24 de ore pentru ca apa să înmoaie şi să descompună bulgării de pământ şi impurităţile. cealaltă sub acţiunea compresoarelor înmagazinează aer comprimat până la 5. În acest moment se deschide ventilul care şuntează cele două conducte şi face imediat o purjare până la căderea de presiune de 3 kgf/cmp. se curăţă cu peria de sârmă. d. timpul de purjare se lungeşte la fiecare operaţiune. Conducta rămânând permanent plină.zisă. isocianat. 2. ramificaţii) se izolează termic cu spumă poliuretanică rigidă având în componenţă poliol. care va bifurca linia de apă a celor 2 vane de aerisire de pe conductă realizându-se astfel posibilitatea să se alimenteze cu apă după nevoie fiecare conductă. Termoizolaţia este protejată cu ţeavă de polietilenă dură de înaltă densitate. kgf/cmp. se deschid vanele de purjare. se realizează astfel o primenire a apei de suflare.legătura de alimentare cu apă de la ventilul de reţinere. Umplerea conductei se execută deschizându-se toate aerisirile din tronsonul respectiv. dar în acelaşi timp se face şi o legătură de şunt între cele două conducte printr-o vană de Dn 100 mm.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Pentru tronsoane de volume mari. Amenajări în vederea spălării Ambele conducte din tronsonul ales trebuie deodată pregătite pentru spălare. Pentru a se realiza cele mai mici costuri. sau amândouă deodată. pentru a se evita refacerile de lucrări. spuma neconţinând CO2 cu o conductibilitate medie max. 3. Se închide vana de purjare şi se aşteaptă ridicarea presiunii în ambele conducte până la aceeaşi presiune. ultima operaţiune de purjare se face numai cu aer până la căderea totală de presiune. Se vor lua toate măsurile de protecţia muncii. Se repetă purjarea.2 – Instrucţiuni montaj – partea termomecanică pag.capetele de purjare.0.legăturile de alimentare cu aer comprimat. rezultatele fiind în concordanţă cu prevederile ISO /DIN 8497.3.4. a spumei poliuretanice cuprinsă între 0. se execută înspumarea cu instalaţii speciale computerizate. Spălarea Operaţiunea de spălare se execută în următoarele etape : a. La ultima operaţiune oamenii vor părăsi zona jetului imediat după deschiderea vanelor. . Pentru a se evita în timpul transportului şi a depozitării umectarea izolaţiilor termice. introducerea aerului comprimat se face în centrul tronsonului. Purjarea se continuă fără adaos de apă. astfel ca să se scurgă la canal o cantitate egală cu apa pe care o furnizează reţeaua. Lăsându-se în permanenţă toată suprafaţa conductei în contact cu apa noaptea dinaintea operaţiunii de spălare. astfel ca să se realizeze pe toată suprafaţa interioară a conductei contactul cu apa. Aceste operaţii fiind realizate. se montează distanţierele şi tubul de protrecţie din polietilenă. vitezele de evacuare crescând în măsura în care cantitatea de aer comprimat creşte. Înainte de înspumarea conductelor şi elementelor speciale.3. Izolarea conductelor Conductele (ţevi drepte) şi elementele speciale (coturi. b.legătura de alimentare cu aer comprimat se face tot printr-un teu care permite alimentarea separată a fiecărei conducte. se grunduiesc în două straturi . puncte fixe. săracă în freon. Cap. c.022 . IV. şi anume : . problema spălării va fi studiată înainte de începerea montajului.026 W/mK la temperatura t = +50° C. . acestea se curăţă cu deruginol se degresează cu benzină şi white spirt. Din cauza volumelor de aer comprimat din ce în ce mai mari. purjarea făcându-se alternativ în ambele capete. se va coborâ printr-un teu. 11/17 . Cap.legăturile de alimentare cu apă. Spălarea propriu . În timp ce o conductă este plină cu apă.

5. În consecinţă. În conformitate cu prevederile Normativului privind alimentarea cu energie termică (apa caldă. Din punct de vedere al naturii efectelor produse de întreruperea alimentării cu căldură.5 %. În consecinţă nu se pretează la un calcul al indicatorilor de siguranţă. cedarea unor elemente de construcţie. Goliri la canalizare În vederea asigurării golirilor reţelei termice la canalizare. 2.8 mm grosime şi izolate termic cu saltele de vată minerală 80 mm grosime pentru tur şi 40 mm grosime pentru retur. MEE 1055/1968. Pentru aceşti consumatori se admit întreruperi pe durata de până la 12 ore şi limitări de cantităţi de căldură livrată de până la 50% din necesarul max.2. 300 Gcal/h.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® La cererea beneficiarului există posibilitatea montării organelor de închidere preizolate eliminându-se astfel căminele suplimentare de volum mare. aprobat cu ordinul MEE nr. 5. În caz contrar.1. În conformitate cu par.robineţi cu sertar Pn 10 bar. Analiza calitativă a aspectelor de siguranţă Posibilităţi de avarie prezumate ca urmare a experienţei unor instalaţii similare. aceşti consumatori se încadrează în grupa de consum B1.3.2 – Instrucţiuni montaj – partea termomecanică pag. b. avarierea unei armături. Cap. reţeaua se va proiectată cu pante cuprinse între 2 . c. de 0. Pentru prevenirea unor asemenea accidente s-au luat următoarele măsuri în cadrul proiectării: a. stabilirea indicatorilor de siguranţă se face în funcţie de repercusiunile economice ale întreruperilor în alimentarea consumatorilor. Indicatorii de siguranţă În conformitate cu Normativul privind metodele şi elementele de calcul al siguranţei în funcţionare a instalaţiilor energetice PE 015/1979. IV. Elemente privind siguranţa în funcţionare a reţelelor termice 5. al acestor instrucţiuni pentru ţevile trase s-a uitlizat un coeficient global de siguranţă Cr = 3. 4.1. pe durate mai mari în care să se remedieze şi cele mai mari unităţi producătoare de căldură din sursă. Caracteristicile consumatorilor şi prezentarea obiectivelor de siguranţă Reţelele termice au drept scop alimentarea cu căldură sub formă de apă caldă sau fierbinte pentru încălzire şi preparare a apei calde menajere la consum pentru consumatorii urbani. măsurile de siguranţă vor fi astfel prevăzute încât să asigure condiţia prevăzută mai sus. 5. abur şi apă fierbinte) a comsumatorilor industriali. consum max. Cap. În punctele de minim conductele au fost prevăzute cu armături de golire: . 100/1979. 12/17 . Toate punctele fixe au fost au fost prevăzute la distanţe ce nu depăşesc limitele impuse. sunt următoarele : a. consumatorii se încadrează în categoria a III-a la care întreruperile nu produc accidente sau nerealizări de producţie. întreruperea furnizării căldurii nu conduce la deteriorări de echipamente sau la pierderi de producţie. Căminul adiacent de golire va fi racordat la canalizarea cea mai apropiată printr-o canalizare Dn 150 sau Dn 200 mm realizată din tuburi de beton. Cap. În cazul consumatorilor urbani. cedarea unor suduri a conductelor de apă caldă sau fierbinte. prin rezultatele calculelor care stau la baza instrucţiunilor de mai sus. calculul mecanic al conductelor a fost făcut conform Instrucţiunilor pentru calculul mecanic şi hidraulic al conductelor de abur şi apă fierbinte pentru reţelele de termoficare aprobate cu ord.75. agricoli şi urbani PE 212/79. în cazul în care lucrările se execută pe timp friguros cu temperaturi sub -15° C. armăturile vor fi îmbrăcate în carcase demontabile din tablă Zn.

se vor prevedea următoarele probe: . Materialul strict necesar a fi pus la dispoziţia comisiei de recepţie Recepţia reţelelor termice se efectuează în conformitate cu prevederile legii investiţiilor şi ale Regulamentului privind recepţia şi punerea în funcţiune a reţelelor termice.6. b. . Cap. În timpul exploatării se va verifica regulat starea reţelelor de termoficare şi se vor efectua la timp reparaţii curente de calitate corespunzătoare. abur şi apă fieribnte pentru reţele termice şi de termoficare. .proba de recepţie ( proba de 72 ore). sudurii. golirea canalelor şi conductelor s-a realizat prin cămine adiacente de golire racordate la reţelele de canalizare din zonă. siguranţei şi economicităţii funcţionării reţelelor termice. în timpul execuţiei se vor respecta prevederile referitoare la calitatea ţevii.proba de stabilire a circulaţiei. 5. Măsuri luate pentru asigurarea exploatării şi întreţinerii instalaţiilor În cadrul prezentului proiect au fost luate următoarele măsuri pentru asigurarea accesibilităţii operaţiilor de întreţinere şi exploatare: a. înainte de montare. Condiţiile luate în considerare pentru realizarea obiectivelor de siguranţă În vederea realizării condiţiilor de siguranţă prevăzute în proiect. toate armăturile conductelor montate în canal au fost prevăzute în cămine sau canale vizitabile.proba de etanşietate la cald. În vederea asigurării condiţiilor care să permită intervenţia rapidă în cazul unor eventuale avarii sau luat următoarele măsuri: . 5. funcţionalităţii.montaj în conformitate cu documentaţia tehnico . calităţii. Fundaţiile au fost calculate la presiunea admisibilă conform prevederilor studiilor geotehnice din zonă.5.corelarea între specialişti în vederea atingerii condiţiilor de siguranţă necesare. . Cap. 13/17 . Rezultatele tuturor probelor se consemnează într-un proces verbal semnat cu beneficiarul.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Toate armăturile au fost prevăzute pentru Pn 10 kgf/cmp cu obligaţia încercării la bancul de probă.2 – Instrucţiuni montaj – partea termomecanică pag. Nomenclatorul probelor efectuate înainte de trecerea în exploatare a obiectivului În timpul execuţiei şi înainte de trecerea în exploatare a obiectivului. Dimensionarea elementelor de construcţii (puncte fixe) a fost efectuată pe baza elementelor de temă transmise de către proiectantul părţii mecanice.4.montaj.recepţia finală a lucrărilor de construcţii . detaliilor de montaj.proba de presiune la rece. De asemenea condiţiile de calitate solicitate de consumatori sunt satisfăcute prin graficul de reglaj adoptat la CT care asigură parametrii necesari instalaţiilor de încălzire şi prin furnizarea debitelor de apă caldă necesare. Calculele de stabilire a forţelor.recepţia punerii în funcţiune. .recepţia preliminară a lucrărilor de construcţii .recepţia definitivă a reţelelor de termoficare.6. IV. 5. Scopul recepţiei este de a asigura primirea de către beneficiar în condiţii de bună calitate a reţelelor termice care prin verificarea realizării lucrărilor de construcţii . etc. . care acţionează asupra părţilor constructive au fost de asemenea elaborate conform Instrucţiunilor pentru calculul mecanic şi hidraulic al conductelor de apă caldă.montaj. după cum urmează: .economică şi cu prescripţiile tehnice în vigoare şi îndeplinirea condiţiilor privind asigurarea durabilităţii. . Elementele de rezistenţă subterană au fost calculate la vehicolul cel mai greu V = 80. Recepţia reţelelor termice se efectuează în etape.

pe măsura terminării obiectivelor sau părţilor de obiecte ce pot funcţiona independent.2 – Instrucţiuni montaj – partea termomecanică pag. procesele verbale şi documentele de plată încheiate la terminarea lucrărilor executate. situaţia la data punerii în funcţiune a personalului de exploatare. j. b. inclusiv al lucrărilor ascunse e. procesele verbale încheiate pe parcursul execuţiei cu privire la verificările. precum şi Cap. f. sunt: a. ale prefabricatelor şi îmbinărilor de construcţii metalice. după efectuarea verificărilor. buletinele de încercări şi analiză ale betoanelor şi agregatelor.economică aprobată. de inspecţie şi control. aferentă reţelei termice supusă recepţiei.economice de execuţie. piesele scrise şi desenate ale documentaţiei tehnico . actele privind existenţa şi funcţionarea tuturor lucrărilor colaterale şi conexe care condiţionează punerea în funcţiune în bune condiţii a reţelei supuse recepţiei şi realizarea indicatorilor economici aprobaţi. încercărilor şi probelor prevăzute în Regulamentul privind punerea în funcţiune a reţelelor termice . contractele de antrepriză.economică aprobată. h. utilajele şi echipamentele utilizate.montaj. autorizaţia de funcţionare a conductelor elliberată de ISCIR (aceasta numai în cazul în care categoria de reţele se supune acestor norme).CATALOG PRODUSE IZOTEROM® obiectivului de investiţii. procesele verbale privind efectuarea tuturor verificărilor. procesele verbale ale organelor de control în construcţii. Documentele pe care beneficiarul şi executantul trebuie să le prezinte comisiei de recepţie în vederea recepţiei preliminare. procesele verbale privind aprobarea instalaţiilor eliberate de către organele de protecţia muncii şi de pază contra incendiilor. Recepţia punerii în funcţiune trebuie să fie executată numai după efectuarea recepţiei preliminare a lucrărilor de construcţii . d. indicaţiile scrise date de proiectant pentru buna funcţionare şi exploatare a reţelelor termice. procesele verbale definitive ale lucrărilor executate şi documentele de plată întocmite în conformitate cu dispoziţiile în vigoare. . cu toate modificările şi completările intervenite pe parcurs. Procesul verbal de recepţie a punerii în funcţiune va conţine concluziile comisiei de recepţie cu privire la terminarea probelor şi realizarea condiţiilor normale pentru punerea în funcţiune. autorizaţia de funcţionare a instalaţiilor electrice eliberate de furnizorul de energie electrică.montaj şi după reuşita probei complexe de 72 de ore cu fluid în circulaţie. care constau în principal din: . c. carnetele de dispoziţii de şantier de inspecţie şi control. În vederea recepţiei punerii în funcţiune. carnetele de dispoziţii şi comunicări de şantier. f.verificarea părţii de construcţii. Recepţia provizorie se face obligatoriu cu instalaţia completă astfel încât să fie posibilă funcţionarea în condiţiile proiectate. procesele verbale încheiate de organele de control în perioada ulterioară recepţiei preliminare. faţă de cel necesar prevăzut în documentaţia tehnico . actele adiţionale la contracte şi caietele de sarcini. beneficiarul şi executantul vor prezenta comisiei de recepţie următoarele documente: a. e. c. g.verificarea instalaţiilor anexe. indicaţiile scrise de proiectant pentru urmărirea în timp a comportării construcţiei şi pentru buna exploatare a obiectivului.verificarea părtii de montaj conducte şi izolaţii termice. certificatele de calitate pentru materialele. art. 14/17 Recepţia preliminară a lucrărilor de construcţii montaj se face pe tot parcursul realizării .montaj. g. astfel incât să se asigure atingerea nivelului de indicatori prevăzuţi în documentaţia tehnico . b. i. procesele verbale de admitere a recepţiei preliminare a lucrărilor de construcţii . . d. IV. Prin recepţia provizorie a reţelelor termice executantul rămâne cu obligaţia eventualelor completări şi remedieri stabilite prin procesul verbal de recepţie provizorie sau a celor ce apar ulterior în perioada de garanţie ca urmare a unor vicii ascunse. încercărilor şi probelor precizate în cap 3 din Regulamentul privind recepţia şi punerea în funcţiune a reţelelor termice. încercările şi probele efectuate în conformitate cu programul privind controlul calităţii la lucrările de construcţii . 2 şi anexa 2. Recepţia punerii în funcţiune are drept scop verificarea îndeplinirii condiţiilor pentru exploatare normală în condiţii de siguranţă şi economicitate a reţelelor termice.

montaj.funcţionarea instalaţiilor de măsură şi electrice. 15/17 . orice alt document solicitat la comisie necesar recepţiei finale.comportarea normală în exploatare. Cap.procesele verbale cu rezultatele încercărilor reţelelor termice efectuate în perioada de garanţie de un an. . Recepţia definitivă se efectuează numai după reuşita verificărilor.o notă cuprinzând observaţiile beneficiarului de investiţii cu privire la funcţionarea instalaţiilor şi uitlajelor de la punerea în funcţiune până la recepţia definitivă. care pentru reţelele de termoficare este de un an. cartea tehnică a construcţiei pentru fiecare obiect.montaj. inclusiv a lucrărilor aferente. La recepţia finală comisia de recepţie are sarcina de a verifica şi a testa: . .CATALOG PRODUSE IZOTEROM® măsurile ce se impun pentru asigurarea funcţionării în condiţiile proiectate şi atitngerea indicatorilor tehnico .procesul verbal de verificare a indicatorilor tehnico . Dacă rezultatele arată că instalaţiile nu realizează performanţele garantate.economici aprobaţi în documentaţiile de proiectare întocmit pe baza dărilor de seamă statistice şi a altor documente din care să rezulte valorile indicatorilor şi datele de realizare efectivă a acestora. b. beneficiarul în prezenţa executantului va executa următoarele verificări. c. . Cap. recepţia definitivă poate coincide cu cea finală a lucrărilor de construcţii . .determinarea pierderilor de căldură.montaj. d.Norme de protecţia muncii pentru partea mecanică a centralelor electrice. În vederea efectuării recepţiei finale beneficiarul şi executantul trebuie să prezinte comisiei de recepţie următoarele documente: a. . .funcţionarea vanelor. . IV.montaj şi după remedierea tuturor deficienţelor semnalate în perioada de garanţie de un an.PE 006/1981 . comunicările făcute de beneficiar executantului în legătură cu comportarea lucrărilor în perioada de garanţie şi cu calitatea remedierilor efectuate în acest interval.funcţionarea suporturilor mobile şi a compensatorilor.situaţia lucrărilor şi cheltuielilor făcute după punerea în funcţiune.1. În vederea recepţiei finale a lucrărilor de construcţii . Măsuri de protecţia muncii şi de prevenirea şi stingera incendiilor 7. Recepţia finală a lucrărilor de construcţii . Măsuri de protecţia muncii La executarea lucrărilor se vor avea în vedere următoarele normative şi prescripţii pentru protecţia muncii: . în perioada de garanţie a obiectivului recepţionat.2 – Instrucţiuni montaj – partea termomecanică pag.efectuarea remedierii defectelor constatate la recepţia preliminară sau apărute în perioada de garanţie precum şi calitatea lucrărilor de remediere . modificată şi completată în 1977. pentru completarea şi remedierea unor lucrări de construcţii . . procesul verbal de admitere a recepţiei preliminare pentru fiecare obiect sau parte de obiect care este supusă recepţiei finale. .economică. ediţia 1975. .procesul verbal de recepţie a punerii în funcţiune.determinarea pierderilor de presiune.montaj are loc la expirarea perioadei de garanţie a lucrărilor. .economici aprobaţi la termene prin documentaţia tehnico . când se verifică în ansamblu şi pe părţi componente modul de comportare în exploatare a obiectivului. În vederea recepţiei definitive a reţelelor termice beneficiarul va prezenta următoarele documente: .funcţionarea instalaţiilor de golire şi drenaj. Recepţia definitivă a reţelelor termice se face după recepţia finală a lucrărilor de construcţii montaj a ultimului obiect sau a ultimei părţi independente de obiect. beneficiarul va cere executantului remedierea defecţiunilor.Norme republicane de protecţia muncii. încercări şi probe: . încercărilor şi probelor prevăzute în vederea recepţiei finale a lucrărilor de construcţii . . În cazul reţelelor termice care constituie un singur obiect.Instrucţiuni generale de protecţia muncii pentru unităţile MEE. în scopul realizării indicatorilor tehnico . 7.economici.PE 205/81 .

Se va acorda o atenţie deosebită operaţiunilor şi locurilor care ar putea prezenta pericole. precum şi întreaga manevră de coborâre. Este necesar să se facă instructaje cu toţi oamenii care iau parte la procesul de realizare a investiţiei. La lansarea conductelor sau a prefabricatelor vor fi utilizate numai macarale varticale cu capacitatea corespunzătoare sarcinii.PE 703/81 .PE 215 /74 . ţevile vor fi asigurate contra deplasărilor longitudinale şi transversale. Efectuarea operaţiilor de încărcare . precum şi pentru cel din alte unităţi care vin în şantier în interes de serviciu sau personal.0 m adâncime vor trebui srijinite. 1233/D .11 din Normele de protecţia muncii în activitatea de construcţii . În timpul montajului se vor evita manevrele lângă stâlpii electrici aerieni pentru a nu se produce avarierea acestora. precum şi ciocănirea lor în timpul introducerii aerului comprimat sau a apei. Aparatele de sudură precum şi generatoarele de acetilenă vor trebui controlate înainte de începerea lucrului şi în timpul lui de către serviciul mecanic şef al întreprinderii sau şantierului respectiv.Regulament privind exploatarea şi întreţinerea reţelelor de termoficare.montaj .1980. înainte de începerea lucrului să facă un instructaj special.29. conform prevederilor art. înainte de începerea lucrului. În timpul probelor se interzice personalului muncitor de a coborâ în şanţurile în care sunt pozate ţevile. Se interzice personalului muncitor să staţioneze lângă blinduri (flanşe oarbe) şi îmbinări cu flanşe pe timpul executării probelor de presiune.descărcare se va face sub conducerea şefului de echipă care răspunde de aşezarea macaralelor în raport cu greutatea ţevilor şi cu capacitatea acestora.Norme de protecţia muncii în activitatea de construcţii . . Personalul muncitor care participă la operaţinunile de pretensionare a conductelor va trebui. Pentru evitarea accidentelor sau îmbolnăvirilor personalul va purta echipamente de protecţie corespunzătoare în timpul lucrului sau circulaţiei pe şantier. MEE nr. iar operaţia de lansare se va executa numai în prezenţa şefului de echipă. 16/17 . Şanţurile săpate în teren slab. Examinarea ţevilor se poate face numai după atingerea şi stabilirea presiunii de încercare. ţevi şi accesoriile acestora. Se vor afişa plăcuţe de semnalizare şi instrucţiuni prin care se vor indica norme ce trebuie respectate în fiecare sector de lucru sau zonă periculoasă. Este interzisă folosirea şi punerea în manoperă a ţevilor şi armăturilor şi a altor accesorii.montaj aprobate prin ord. cu cârlige asigurate.Norme de protecţia muncii la lucrări de montaj în centralele electrice. Este interzisă descărcarea ţevilor prin cădere sau rostogolire liberă. Nu se vor deplasa sarcini suspendate pe deasupra muncitorilor. În timpul transportului pe verticală.2 – Instrucţiuni montaj – partea termomecanică pag. Cap.PT C10 . Instructajul este obligatoriu pentru întreg personalul muncitor din şantier. precum şi verificarea cunoştinţelor NTS.2003 colecţia ISCIR . IV. Mecanismele de ridicat vor fi deservite numai de personal calificat. Se vor monta podeţe pentru traversarea şanţurilor (canalelor). precum şi cele care depăşesc 1. 3. În acest sens în cele ce urmează se prezintă principalele măsuri care trebuiesc avute în vedere la executarea lucrărilor. .12. În execuţia lucrărilor şi în activitatea de exploatare şi întreţinere a instalaţiilor proiectate se va urmări respectarea cu stricteţe a prevederilor actelor normative menţionate. Personalul muncitor care participă la încercările de presiune ale conductelor va trebui. Personalul muncitor trebuie să aibă cunoştinţe profesionale şi cele de protecţia muncii specifice lucrărilor are le execută. Operaţiunile de încărcare manuală se vor face prin rostogolire pe plan înclinat cu ajutorul unor dispozitive corespunzătoare sarcinilor respective şi controlate înaintea începerii lucrărilor. să facă un instructaj special. Se interzice examinarea ţevilor ce se încearcă la presiune. precum şi cunoştinţe privind acordarea primului ajutor în caz de accidente.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® . puţuri sau goluri când se coboară sau se ridică în acestea sau prin acestea. decât cele prevăzute în documentaţia de execuţie. Se vor monta plăcuţe avertizoare pentru locurile periculoase. În cazul folosirii macaralelor se va respecta sarcina admisă a acestora. Se interzice prezenţa personalului muncitor în şanţuri.

300/1994.2. Măsuri de prevenire şi stingere a incendiilor Normativele avute în vedere la executarea lucrărilor sunt : .Norme generale de protecţia împotriva incendiilor la proiectarea şi realizarea construcţiilor şi instalaţiilor aprobate prin DCS nr. Se atrage în mod deosebit atenţia asupra necesităţii ca după pichetarea traseului de termoficare.Decret al Consiliului de Stat privind prevenirea şi stingerea incendiilor în unităţile din ramura energiei electrice şi termice nr. Cap.3/85. 17/17 . . 7. IV. 290/77. -Normativ de prevenire şi stingere a incendiilor pe durata executării lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora C. 232/74 cu modificările 1/82 şi 2. înainte de începerea lucrărilor de săpătură să se efectueze sondaje în punctele de intersecţie cu gospodăriile subterane existente.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® În cadrul volumului Organizare de şantier aferent fazei PE au fost prevăzute fonduri pentru respectarea NTS.2 – Instrucţiuni montaj – partea termomecanică pag.

IV. 1 .Transport manual incorect fig.Transport manual corect fig.Obligativitatea păstrării până în faza de montaj a capacelor de închidere pentru capete de conducte şi fitinguri preizolate Cap.3 – Instrucţiuni montaj – exemplificare grafică pag.Capitolul IV. 1/12 . 2 . 3 .3 – INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ – exemplificări grafice fig.

Descărcare manuală corectă fig.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® fig.3 – Instrucţiuni montaj – exemplificare grafică pag. 2/12 . 6 – Descărcare mecanizată corectă Cap. 4 .Descărcare manuală incorectă fig. IV. 5 .

8 .3 – Instrucţiuni montaj – exemplificare grafică pag.Depozitare incorectă fig.NU fig. IV.Depozitare incorectă Cap. 3/12 . 9 . 7 .CATALOG PRODUSE IZOTEROM® fig.

Depozitare corectă fig.Depozitare corectă fig.Depozitare corectă Cap.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® fig. 4/12 .Depozitare corectă fig. 13 .3 – Instrucţiuni montaj – exemplificare grafică pag. 10 . IV. 11 . 12 .

5/12 .15 m perne pentru pozarea conductelor şi fitingurilor preizolate (spumă PUR. Da. săculeţi cu nisip) fig.20 m pentru D. 14 – Detalii de săpătură şi pozare a conductelor Cap. lemn de răşinoase. Dr ≤ 200 mm → a = b = c = 0. Da. Dr ≥ 200 mm → a = b = c = 0.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® 1– 2– 3– 4– umplutură de nisip fin spălat de râu compactată manual la un grad de 95% din starea terenului natural idem de pământ bandă de semnalizare pentru D.3 – Instrucţiuni montaj – exemplificare grafică pag. IV.

17 – Exemplu de îmbinare a conductelor la marginea săpăturii Cap. 15 – Profil de săpătură cu pozarea conductelor în şanţ şi depozitarea incorectă a pământului rezultat din săpătură fig. 16 – Profil de săpătură cu pozarea conductelor în şanţ şi depozitarea pământului rezultat din săpătură fig.3 – Instrucţiuni montaj – exemplificare grafică pag. 6/12 . IV.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® fig.

ca urmare a tasării terenului fig. cu umfilituri care.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® fig. IV. pot conduce la deteriorarea mantalei din polietilenă. după montaj. 18 – Exemplu de lansare în şanţ a tronsoanelor de conducte preizolate A – pregătirea corectă fără umfilituri. 7/12 . 19 – Detaliu de pregătire a fundului săpăturii în vederea pozării Cap. B – pregătire incorectă.3 – Instrucţiuni montaj – exemplificare grafică pag.

8/12 . 20 – Detaliu de săpătură la ramificaţii ale conductelor fig.3 – Instrucţiuni montaj – exemplificare grafică pag.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® fig. 21 – Posibilităţi de subtraversare a căilor rutiere Cap. IV.

9/12 . IV.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® fig. având diametrul corespunzător cu următoarea dimensiune după mantaua de protecţie. fiind sprijinită pe cele două inele de cauciuc. 23 – Traversări perete Cap. ţeava de protecţie a conductei preizolate nu se va deteriora. folosită la subtraversarea carosabilelor acolo unde nu se poate asigura adâncimea de montaj sau există trafic auto greu Pentru traversări de perete firma IZOTEROM furnizează ţeavă de polietilenă.3 – Instrucţiuni montaj – exemplificare grafică pag. Avantajul acestei soluţii este că ţeava de traversare se poate betona înlăturându-se frecarea dintre cele două ţevi. amplasate la capetele tubului de protecţie fig. 22 – Detaliu de montare a conductelor preizolate în tuburi de protecţie din ţeavă metalică. cu lungimea de 400 mm.

10/12 . zidărie de cărămidă Notă: aceleaşi metode se pot folosi şi la traversarea pereţilor căminelor de vane executate din beton. 24 – Posibilităţile de traversare a pereţilor din zidărie de cărămidă În cazul în care beneficiarul solicită cămine uscate. inel de cauciuc pentru etanşare 3. Montarea se face conform desenului. 25 – Traversări perete Cap. În cazul în care se montează un singur inel de etanşare. mortar de ciment sau beton uşor 5. IV. dacă turnarea căminelor se face după pozarea conductelor. atunci se vor monta traversări de perete speciale împotriva înfiltrărilor de apă. fig. fig. pe care le furnizează IZOTEROM.3 – Instrucţiuni montaj – exemplificare grafică pag. conductă preizolată 2. pozarea acestuia în sensul curgerii agentului se face cu diametrul mic în faţă şi cel mare în spate. folie polietilenă 4.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® 1.

fig. 27 – Soluţiile de aşezare a flanşelor punctelor fixe în ramele de prindere Cap. la nivelul corespunzător montării conductelor. conform celor două soluţii constructive reprezentate fig.3 – Instrucţiuni montaj – exemplificare grafică pag. 26 – Rame puncte fixe În urma lucrărilor de betonare constructorul este obligat să cureţe ţeava de protecţie a punctului fix de eventualii stropi de beton proaspăt. 11/12 . IV.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® varianta a varianta b Ramele PUNCTELOR FIXE executate din profile I sau dublu U se montează în beton armat.

3 – Instrucţiuni montaj – exemplificare grafică pag. altfel acesta putându-se fisura. fig. atunci flanşele se vor suda numai după ce reţeaua a fost probată la presiune.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® varianta a varianta b ATENŢIE! Sudarea flanşelor punctelor fixe de ramele metalice se va face numai după întărirea totală a blocului de beton. IV. încălzită şi menţinută la temperatura constantă de pretensionare indicată în proiect. 28 – Realizarea blocurilor din beton pentru ancorarea punctelor fixe Cap. 12/12 . Dacă proiectantul a prescris pretensionarea termică a reţelei.

6 bar sau cu apă tratată. Temperatura agentului termic: max.C2 . Presiunea din conducte va fi controlată periodic. În cazul conductelor din oţel inoxidabil.T.m.asigurarea funcţionării conductei la parametrii stabiliţi prin proiect. După această operaţie şi până la punere în funcţiune conductele se vor umple cu gaz inert la o presiune de 0. Instrucţiunile au rolul de a stipula condiţiile necesare pentru exploatarea economică şi în siguranţă a reţelelor de conducte preizolate. Dacă mediile de curăţare sunt mai grele decât mediul de lucru. acestea se vor demonta şi înlocui cu tronsoane temporare demontabile având dimensiuni corespunzătoare.funcţionarea armăturilor. respectiv protejarea totală a izolaţiei termice faţă de efectele mecanice exterioare şi pătrunderii umezelii.4 – INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE ŞI ÎNTREŢINERE PENTRU REŢELE DE CONDUCTE PREIZOLATE Prezentele instrucţiuni de exploatare şi întreţinere se aplică reţelelor de conducte preizolate montate direct în pământ sau pozate aerian.Capitolul IV.2 . Încetinirea procesului de coroziune interioară se realizează prin procesul de spălare chimică. respectiv calitatea apei de alimentare.4 – Instrucţiuni exploatare şi întreţinere pag. pentru a evita apariţia fenomenelor de coroziune fisurantă sub sarcină sau coroziunea punctiformă (pitting). inclusiv operaţia de pasivizare la conductele de oţel carbon şi slab aliate. echipamentele şi aparatele care nu se curăţă chimic odată cu conductele vor fi separate de sistem.p. 1/3 . Viteza de coroziune interioară este determinată de agresivitatea agentului termic. Cap. IV. Spălarea chimică se va executa numai după efectuarea probelor de presiune şi etanşeitate. După terminarea curăţării chimice. În cazul în care operaţiile de curăţare chimică pot afecta aparatură de măsură şi control sau alte armături sensibile.. 120 p.2003 colecţia ISCIR. Utilajele. Izolaţia termică din poliuretan expandat rigid având o structură celulară preponderent închisă. apa utilizată la încercarea de presiune va avea un conţinut limitat de ioni de clor. Metodele şi mijloacele de curăţire chimică vor fi stabilite prin proiect de către întreprinderi specializate. 142° C (accidental + 150° C). conductele se vor usca la interior cu gaz inert. max.0. În timpul exploatării conductelor preizolate se vor urmări: . Conductele preizolate cu poliuretan expandat rigid tip IZOTEROM sunt superioare faţă de reţelele termice izolate cu vată de sticlă sau vată minerală în sistem clasic. durata de viaţă al sistemului preizolat depinde în principal de coroziunea interioară a ţevii utile. rezolvă eliminarea coroziunii exterioare a ţevii utile. se vor utiliza suporturi temporare (specifice conductelor pozate aerian). starea izolaţiei termice. starea suporturilor şi compensatorilor. Din acest motiv calitatea apei va corespunde prescripţiilor tehnice P. . din punct de vedere al economiei de energie termică realizată şi siguranţei în exploatare. Astfel.

Cap. Termenele de verificare se stabilesc de către unitatea deţinătoare a conductelor.T.Normativul I 13/94 .. întreruperi sau dereglări în furnizarea agentului termic. Personalul de exploatare..Legea 10/95 .prescripţii tehnice P. .Să ţină la zi documentaţia tehnică a conductelor sub presiune după orice intervenţie care implică acest lucru..2003 colecţia ISCIR . întreţinere şi reparaţii va trebui să aibă o pregătire profesională corespunzătoare şi să fie instruit periodic cu privire la condiţiile de exploatare şi respectarea măsurilor NTS.Să supună conductele la verificări tehnice.5 mm/an 1 .. precum şi luarea de măsuri în caz de avarii. Se interzice efectuarea oricăror lucrări la conducte în timpul când acestea se află sub presiune! Verificarea exterioară Se execută în timpul funcţionării şi al opririlor.1 mm/an până la 0.C 10/1-2 . Starea izolaţiei termice se verifică cu un sistem electric de avertizare şi localizare a infiltraţiilor de umezeală implementat în izolaţia termică.Regulamentul pentru exploatarea şi întreţinerea reţelelor de termoficare PE-215-74 MEE . în funcţie de tipul şi parametrii agentului termic: . în limitele indicate în tabelul următor: Verificare periodică Verificare exterioară Verificare completă Termenul în ani la o viteză de coroziune de până la 0. Instrucţiunile de exploatare şi întreţinere pentru acest sistem de avertizare sunt prezentate într-un capitol separat din prezentele instrucţiuni.Normativ Republican de Protecţia Muncii . În cazul conductelor preizolate pozate aerian verificarea se execută vizual. în funcţie de gradul de solicitare şi starea tehnică a acestora.C2 .4 – Instrucţiuni exploatare şi întreţinere pag. 2/3 .verificarea etanşeităţii sistemului preizolat prin sistemul de avertizare şi localizării pătrunderilor de umezeală în izolaţia termică.2003 colecţia ISCIR .Să asigure exploatarea normală a conductelor în concordanţă cu prevederile manualului de operare a instalaţiei. Obligaţiile întreprinderii beneficiare ..prescripţii tehnice P. 2 6 Verificările exterioare şi complete se vor efectua pe baza unor grafice de exploatare şi supraveghere tehnică. IV.beneficiarul reţelei termice are obligaţia de a lua toate măsurile pentru respectarea prezentelor instrucţiuni concomitent cu prevederile următoarelor normative. .CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Se verifică dacă nu sunt infiltraţii de gaze în canale sau căminele de vizitare a conductelor.T. 2 8 1 .. constând din: .Odată cu recepţia preliminară sau finală a obiectivului de investiţie să înregistreze cartea construcţiei conform normativelor în vigoare .

verificările menţionate la verificările exterioare .CATALOG PRODUSE IZOTEROM® . această operaţie se va face în prezenţa reprezentantului delegat de firma producătoare de conductă preizolată. inclusiv proba de etanşeitate a elementului de obturare .verificarea pretensionărilor termice şi a deformaţiilor remanente . Verificarea completă Verificarea completă a conductelor se execută când acestea sunt scoase din funcţiune şi cuprinde: . Dacă în urma verificărilor exterioare se necesită înlăturarea izolaţiei termice. . .starea dispozitivelor de golire şi aerisire . precum şi a armăturilor de importanţă tehnologică deosebită.4 – Instrucţiuni exploatare şi întreţinere pag.scurtarea termenului pentru următoarele verificări. . Defectele care reduc siguranţa în funcţionare a conductelor vor fi înlăturate prin una din metodele următoare: . Cap. Dacă în urma verificării exterioare s-au constatat defecte care pot fi înlăturate fără oprirea instalaţiei. 3/3 .încercarea de presiune se va executa după fiecare reparaţie cu sudură sau când rezultatele obţinute la celelalte verificări justifică efectuarea acesteia.verificarea existenţei şi a modului de lucru a suporturilor (fix şi mobil) pentru reţele aeriene sau pozate în canale termice vizitabile.documentele consemnate şi deciziile luate vor fi introduse în documentaţia tehnică a conductelor sub presiune.oprirea instalaţiei pentru reparaţii. acestea vor fi cuprinse în graficul de lucrări de întreţinere şi reparaţii curente.starea compensatorilor de dilatare.verificarea existenţei şi nivelului de vibraţii.reducerea parametrilor de lucru. . . IV. .controlul stării dispozitivelor de siguranţă. inclusiv proba de etanşeitate a elementului de obturare şi a presiunii de reglare .controlul stării tuturor armăturilor.starea tehnică a armăturilor a căror funcţionare în exploatare justifică acest lucru.

manipulare Conductele şi elementele preizolate trebuie ferite de efecte mecanice exterioare. Instrucţiunile au rolul de a stipula condiţiile necesare pentru exploatarea economică şi în siguranţă a reţelelor de conducte preizolate.1 MPa (1 bar) sau cu temperatura maximă a agentului termic (apă fierbinte) mai mare de +120° C. Nu intră în prevederile prezentelor instrucţiuni situaţiile prevăzute în prescripţiile tehnice C 10/1 . fără asigurarea protecţiei hidrofuge a capetelor. În cazul transportului feroviar. 2. distanţele de rezemare nu vor depăşi 2 m. iar suprafaţa de rezemare trebuie să aibă lăţimea de cel puţin 20 cm. La transport. Nu este permisă depozitarea pe timp îndelungat în locuri cu umiditate ridicată. Generalităţi Prezentele instrucţiuni de montaj şi exploatare se aplică reţelelor de conducte preizolate montate aerian pentru transportul agenţilor termici cu temperatura peste +150° C. Capetele conductelor vor fi asigurate împotriva pendulării şi nu vor depăşi platforma de transport mai mult de 1 m. rostogolirea sau târârea conductelor şi elementelor preizolate.Capitolul IV.5 – Instrucţiuni exploatare conducte pentru temp. Transport. de min. conductele se vor fixa împotriva deplasării şi nu se vor transporta împreună cu obiecte ascuţite care ar putea deteriora mantaua de protecţie. Ridicarea conductelor şi elementelor preizolate se va efectua numai cu dispozitive corespunzătoare de ridicare. IV.2003 colecţia ISCIR. evitându-se sarcinile mecanice punctiforme.2 . Este interzisă aruncarea. ridicate pag. Este interzis pentru ridicarea directă a acestor produse utilizarea cablurilor de oţel sau frânghiilor de sârmă fără distribuitor de sarcină. Domeniul de aplicare Prezentele instrucţiuni tehnice se aplică la conductele preizolate cu presiunea maximă a aburului mai mare de 0. Depozitarea se va realiza doar pe suprafeţe plane. respectându-se prescripţiile de circulaţie rutieră în acest sens. conductele se vor fixa pe toată lungimea de suprafaţa de transport. loviri. depozitare.5 – INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE PENTRU CONDUCTE TRANSPORT AGENT TERMIC LA TEMPERATURI RIDICATE INSTRUCŢIUNI DE MONTAJ 1. sarcini statice punctiforme sau orice tipuri de solicitări care periclitează integritatea mantalei de protecţie sau a izolaţiei termice. 1/6 . 3. Cap. 10 cm lăţime pentru ancorare pentru a evita deteriorarea mantalei şi a izolaţiei termice.

CATALOG PRODUSE IZOTEROM®

4. Montarea reţelelor de conducte Execuţia, montarea şi repararea conductelor poate fi făcută numai de întreprinderi autorizate în acest scop conform prescripţiilor tehnice CR 10/1 - 2003 - colecţia ISCIR. Sudorii utilizaţi la execuţia, montarea sau repararea conductelor trebuie să fie autorizaţi în conformitate cu prescripţiile tehnice CR 9/1 - 2003 - colecţia ISCIR. Înainte de începerea execuţiei lucrărilor de montaj sau reparaţii, toate materialele şi elementele reţelei vor fi verificate în ce priveşte aspectul, dimensiunile, marcajul şi certificatele de calitate în conformitate cu prevederile normelor de produs şi reglementărilor tehnice C.10/1-2 - 2003 - colecţia ISCIR. Tăierea conductelor preizolate la lungimile necesare se poate executa prin procedee mecanice, procedeele termice nefiind agreate datorită periclitării izolaţiei termice. În cazuri excepţionale se poate utiliza şi procedee termice, dar cu măsurile corespunzătoare pentru protejarea izolaţiei termice contra efectelor calorice excesive. Suprafeţele ce urmează a fi sudate se vor curăţa în prealabil în mod corespunzător, în conformitate cu tehnologia de execuţie. După tăiere, capetele afectate vor fi prelucrate la profilul şi forma iniţială, asigurându-se lungimile de cochilii necesare executării izolărilor locale (min. 50 mm). Pozarea conductelor se va realiza după procedeele utilizate în soluţiile clasice cu vată minerală, deosebirea constând în soluţia constructivă adaptată pentru suporţii mobili. Acestea vor fi realizate conform documentaţiilor elaborate de unitatea producătoare de conducte şi elemente de conducte preizolate. Se va acorda atenţie deosebită montării corecte a suporţilor mobili, astfel încât să fie asigurată dilatarea corectă a conductei. Între două puncte fixe consecutive conducta să fie aliniată în plan, dilatarea să se poată efectua în acelaşi plan şi să nu depăşească valorile prescrise. În porţiunile unde conductele subtraversează linii electrice aeriene (LEA) de 0,5 kV sau 6 kV, se vor lua măsuri de siguranţă prevăzute de normativul PE 106 al MEE, tab. 9, pg. 83. Îmbinarea elementelor şi conductelor preizolate vor fi executate prin sudare respectându-se următoarele instrucţiuni specifice: Cerinţe de bază Întreprinderile care execută lucrări de sudură la construirea, montarea şi repararea instalaţiilor sub presiune, care intră în prevederile prescripţiilor tehnice de ISCIR, trebuie să posede autorizaţia ISCIR. În acest scop, să fie dotate cu utilaje de execuţie şi aparatură de control corespunzător, să aibă responsabil tehnic cu sudura autorizat, lucrările de sudură să fie executate numai de către sudori autorizaţi în specialitatea de sudare aplicată şi să respecte prescripţiile tehnice legale. Îmbinările sudate se execută pe baza şi cu respectarea strictă a prevederilor din proiectul de execuţie şi din condiţiile tehnice de execuţie şi de control a sudurii. Se admite folosirea oricărui procedeu de sudare capabil să realizeze calitatea prescrisă a sudurii. Nu se admite existenţa găurilor în îmbinările sudate sau la o distanţă mai mică de 4S (S=grosimea peretelui) de la marginea cusăturii, dacă din calcule nu rezultă necesitatea unei distanţe mai mari. Clasa de calitate a sudurilor vor fi conform: PT.C.10/1-2 - 2003; P.T.C6 - 2003; P.T.CR 6/2003, P.T. CR13/2003, colecţia ISCIR.
Cap. IV.5 – Instrucţiuni exploatare conducte pentru temp. ridicate
pag. 2/6

CATALOG PRODUSE IZOTEROM®

CONDIŢII TEHNICE GENERALE Operaţii pregătitoare Procesul tehnologic de sudare va cuprinde toate condiţiile tehnice de execuţie şi de control pe faze de lucru. Alegerea materialelor de adaos trebuie făcută în funcţie de procedeul de sudare aplicat, marca oţelului, poziţia de sudare, condiţiile de calitate impuse îmbinării, caracteristicile tehnologice ale electrozilor. Nu se vor utiliza materiale care nu posedă certificate de calitate sau nu îndeplinesc condiţiile din “Norme pentru acceptarea electrozilor folosiţi la sudarea elementelor instalaţiilor sub presiune” ale ISCIR. Pregătirea şi asamblarea pieselor de sudat Prelucrarea marginilor de sudat trebuie să realizeze forma şi dimensiunile prescrise. Suprafaţa şanfrenului cât şi suprafeţele adiacente se curăţă la luciu metalic pe o lăţime de 10 - 20 mm nefiind admisă existenţa impurităţilor de orice fel. Înainte de asamblare se verifică la fiecare piesă: - existenţa marcării materialului - lipsa defectelor de aspect exterior pe toate suprafeţele vizibile inclusiv şanfren - corectitudinea curăţirii suprafeţelor - corectitudinea prelucrării marginilor, forma şi dimensiunile şanfrenului - înainte de asamblarea pieselor de sudat trebuie să se realizeze centrarea corectă a acestora. - asamblarea se realizează cu ajutorul dispozitivelor de prindere sau prin sudură de prindere. La controlul asamblării nu sunt admise: - denivelări mai mari de 10 % din grosimea peretelui, dar maximum 3 mm la cusăturile longitudinale şi 4 mm la cele transversale - frângeri ale axei longitudinale pentru ţevi cu diametrul până la 100 mm vor fi max. 1 mm şi 2 mm la ţevile cu diametrul mai mare de 100 mm. - crăpături, fisuri în pereţii pieselor, curăţirea suprafeţelor pieselor în zonele de sudare. La sudarea manuală trebuie acordată o atenţie deosebită la executarea primului strat de sudură care poate avea numeroase şi importante defecte interioare a căror producere este favorizată de viteza mare de răcire a sudurii, secţiunea redusă a stratului, tensiunile de aplicare a stratului următor, va fi verificat atent după curăţare; la îmbinările de mare răspundere se va executa polizarea suprafeţei stratului şi controlul cu penetrante şi cu flux magnetic. Polizarea se continuă până nu se mai constată existenţa defectelor în sudură. Sudura nu trebuie întreruptă înainte de terminarea cusăturii. În caz de forţă majoră, întreruperea se va putea face numai dacă grosimea sudurii realizate depăşeşte 50 % din grosimea peretelui pieselor îmbinate şi au fost luate măsuri pentru ca viteza de răcire a sudurii să fie cât mai mică. Verificarea aspectului exterior al sudurii Examinarea sudurilor se efectuează de către sudor şi organul CTC la fiecare cusătură, imediat după terminarea sudurii şi îndepărtarea zgurii. Nu sunt admise: - fisuri sau crăpături în cusătură sau în zonele învecinate - crestături la marginile cordonului de sudură
Cap. IV.5 – Instrucţiuni exploatare conducte pentru temp. ridicate
pag. 3/6

CATALOG PRODUSE IZOTEROM®

- cratere în sudură - suprafaţa spongioasă a cusăturii (pori deschişi) - grosimea insuficientă a sudurii, sudură concavă sub nivelul pieselor îmbinate - trecerea bruscă de la suprafaţa pieselor la cusătură - denivelări ale marginilor pieselor îmbinate, care depăşesc limitele indicate la controlul asamblării - lipsă de pătrundere la rădăcina cusăturii cu sudura pe o singură parte care depăşeşte limitele corespunzătoare clasei IV - a de calitate a sudurii conform P.T.C6 - 2003 - colecţia ISCIR. Sudorul are obligaţia ca după executarea şi verificarea sudurii să aplice poansonul său la fiecare îmbinare, la partea exterioară. Poansonul se aplică la fiecare nod de sudură, la racorduri, cât şi la distanţe de cel mult 1 m între marcări, la o distanţă de 3 - 5 cm de cusătură. Protecţia contra coroziunii se va executa conform Normativ C 139 - 87, clasa de agresivitate 2, astfel: 2 straturi de grund miniu de plumb şi un strat de vopsea bronz aluminiu. INSTRUCŢIUNI DE EXPLOATARE Întreprinderea beneficiară este obligată să ia toate măsurile în vederea respectării prevederilor prezentelor instrucţiuni corelate cu prescripţiile tehnice C10/1-2 - 2003 - colecţia ISCIR, în scopul funcţionării conductelor în condiţii de siguranţă. Exploatarea în mod corespunzător asigură fiabilitatea reţelei de conducte şi micşorează eforturile depuse pentru întreţinere şi reparaţii. Exploatarea conductelor se va face numai de personal instruit de întreprinderea beneficiară corespunzător gradului de complexitate al instalaţiilor respective şi verificat că şi-a însuşit cunoştinţele teoretice şi practice necesare cu privire la funcţionarea conductelor în condiţii de siguranţă. Exploatarea conductelor trebuie să asigure în principal următoarele: - Funcţionarea la parametrii stabiliţi prin proiect (presiune, temperatură, debit), fiind interzisă depăşirea acestora. - Supravegherea funcţionării armăturilor, sistemelor de susţinere şi a stării izolaţiei termice. - Întreţinerea, revizia şi repararea pentru menţinerea permanentă în stare bună de funcţionare. Principalele etape ale exploatării conductelor 1. Punerea în funcţiune a conductelor La punerea în funcţiune o atenţie deosebită va fi acordată încălzirii acestora. Pentru evitarea şocurilor hidraulice se va asigura drenarea, respectiv aerisirea corespunzătoare. Se va verifica dilatarea corespunzătoare a conductelor şi funcţionarea normală a sistemelor de susţinere. Se vor executa următoarele operaţii principale: a) verificarea armăturilor, starea conductei şi a izolaţiei termice, integritatea mantalelor de protecţie şi a închiderilor de capăt. b) deschiderea armăturilor de golire şi aerisire pentru a se scurge eventualele urme de lichid din conducte, respectiv condensul format în timpul procesului de încălzire.
Cap. IV.5 – Instrucţiuni exploatare conducte pentru temp. ridicate
pag. 4/6

starea puntelor fixe.starea izolaţiei termice prin verificarea temperaturii mantalei de protecţie .integritatea mantalei de protecţie.oprirea forţată În cazul opririi normale în prealabil se va lua legătura cu consumatorii de abur pentru a stabili de comun acord momentul şi durata opririi reţelei de conducte.funcţionarea oalelor de condens. 5/6 . Încălzirea conductei se consideră încheiată când toată lungimea reţelei de conducte a ajuns la parametrii de lucru şi prin drenaj iese abur. golirea completă fiind o condiţie necesară evitării acestui fenomen. Funcţionarea în regim de exploatare Conductele au ajuns în regim normal de exploatare din momentul în care parametrii fluidului sunt cele prescrise şi necesare procesului tehnologic şi s-a realizat cu succes încălzirea conductelor. ştemuirea unor pori. Oprirea conductei Oprirea sau scoaterea conductelor din regim de exploatare se execută în două variante: .modul de funcţionare al sistemului de rezemare . Viteza de încălzire a conductelor va fi de 3 . În cazul în care apar manifestări anormale se va anunţa conducătorul locului de muncă pentru a lua măsurile ce se impun. Cap. Armăturile de aerisire se pot închide.etanşeitatea întregii reţele de conducte .se deschid robineţii de golire şi aerisire pentru evacuarea aburului şi condensului format în timpul răcirii . În timpul exploatării se vor verifica: .CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Armăturile de golire (purjare) vor rămâne deschise pe tot parcursul procesului de punere în funcţiune până la eliminarea totală a condensului şi apariţiei aburului.se închide treptat alimentarea cu abur a conductei . 2. În cazul în care se constată deficienţe de funcţionare pe perioada încălzirii se va reduce alimentarea cu abur şi se va anunţa personalul tehnic de coordonare pentru a lua măsurile ce se impun. În cazul când oprirea se face pe timp friguros. În timpul funcţionării conductei nu este permisă efectuarea de lucrări de reparaţii prin sudare. ridicate pag. există pericolul de îngheţ al condensului format. 3. etc. drenajelor şi armăturilor de aerisire. Oprirea se va realiza prin parcurgerea următoarelor etape: .după evacuarea completă a fluidului din conducte se închid armăturile de golire şi aerisire. IV.5 ° C/min. strângerea de şuruburi.se urmăreşte răcirea conductei şi comportarea sistemului de rezemare .5 – Instrucţiuni exploatare conducte pentru temp. Când prin drenaje (purjare) începe să iasă abur se vor pune în funcţiune oalele de condens şi se închid drenajele. Se va controla etanşeitatea conductei. armăturilor şi flanşelor. Pe perioada încălzirii conductelor se vor supraveghea suporţii conductei. . dar se vor efectua aerisiri periodice până la intrarea în regimul nominal de funcţionare. În cazul în care se constată lovituri hidraulice se va reduce viteza de încălzire şi se va verifica funcţionarea drenajelor. modul în care lucrează acestea.oprirea normală .

5 – Instrucţiuni exploatare conducte pentru temp. Oprirea forţată se face prin închiderea alimentării cu abur şi deschiderea drenajelor (golirilor) reţelei de conducte. întreţinere şi reparaţii a reţelelor de conducte preizolate va trebui să aibă o pregătire profesională corespunzătoare şi instruit din punct de vedere NTS.C 2 . Personalul de exploatare.T. Odată cu respectarea prevederilor prezentelor instrucţiuni se vor respecta prescripţiile tehnice P. IV. Se vor respecta indicaţiile Normativului Republican de Protecţia Muncii şi legislaţia în vigoare aferente activităţilor desfăşurate. 6/6 . ridicate pag. Decizia de oprire forţată va fi luată de conducătorul locului de muncă sau înlocuitorul său în cazuri bine justificate.CATALOG PRODUSE IZOTEROM® Oprirea forţată se va efectua în caz de strictă necesitate (avarii la elementele reţelei sau la consumator) ce reprezintă un pericol în exploatare sau din punct de vedere NTS. NERESPECTAREA PREZENTELOR INSTRUCŢIUNI ATRAGE ANULAREA GARANŢIEI ACORDATE DE FIRMA PRODUCĂTOARE DE CONDUCTE ŞI ELEMENTE PREIZOLATE! Cap.2003 .colecţia ISCIR privind regimul chimic al agentului termic.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful