P. 1
Modul 3110-Nota Sintaksis

Modul 3110-Nota Sintaksis

|Views: 483|Likes:
Published by Cahaya Sakinah
education
education

More info:

Published by: Cahaya Sakinah on Feb 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0 KANDUNGAN ISI
 • 1.1 Definisi Ayat (Sintaksis)
 • 1.2 Struktur Binaan Subjek dan Predikat
 • 1.3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan
 • 2.0 KANDUNGAN ISI
 • 2.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat
 • 2.2.1 Ayat aktif
 • 2.2.2 Ayat Pasif
 • 3.0 KANDUNGAN ISI
 • 3.1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu
 • 3.2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu
 • 4.0 Konstituen Frasa Nama
 • 4.1 Peraturan D – M (Hukum D - M)
 • 4.2 Kekecualian Hukum D - M
 • 4.3 Bilangan dan Panggilan
 • 4.4 Panggilan / Kata Panggilan
 • 5.0 KANDUNGAN ISI
 • 5.1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu
 • 5.2.1 Frasa Kerja Tanpa Objek
 • 5.3 Frasa Kerja Dengan Objek
 • 6.0 Kandungan Isi
 • 6.1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek
 • 6.2 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam
 • 6.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen
 • 6.4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja
 • 6.5 Kesimpulan
 • 7.0 Kandungan Isi
 • 7.1.1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan
 • 7.1.2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan
 • 7.2 Penguat
 • 7.3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif
 • 8.0 Kandungan Isi
 • 8.1.1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat
 • 8.1.2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan
 • 8.1.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama
 • 8.2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen
 • 9.0 Kandungan Isi
 • 9.1.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama
 • 9.1.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama
 • 9.1.3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan)
 • 9.2.1 Predikat Frasa sendi Nama
 • 9.2.2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan
 • 9.3 Penggunaan Kata Sendi Nama
 • 10.0 Kandungan Isi
 • 10.1 Ayat
 • 10.2 Klausa
 • 10.3 Frasa
 • 10.4 Perkataan
 • 10.5 Ayat Dasar
 • 10.6 Ayat Tunggal

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

TAJUK 1

Sintaksis

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara yang berikut:     Struktur binaan ayat Pembahagian subjek dan predikat; Ayat dasar dan ayat terbitan ; Susunan dalam ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Binaan sintaksis pula merujuk kepada binaan yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai binaan ataupun konstituen dalam ayat, iaitu klausa dan frasa. Selain itu, perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap binaan sintaksis, iaitu ayat, klausa dan frasa. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Sehubungan itu, frasa subjek dibentuk oleh frasa nama, manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa, iaitu frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Hasil dari binaan perkataan, frasa. klausa, ialah satu ayat.

1

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat:

1.

Menjelaskan definisi ayat, ayat dasar, ayat terbitan, struktur binaan ayat, binaan subjek dan predikat

2.

Menganalisis binaan ayat, binaan ayat dasar, binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat.

KERANGKA TAJUK-TAJUK => => Ayat merupakan unit binaan yang terdiri daripada subjek dan predikat Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti , iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain. => Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum tatabahasa atau rumus transformasi. => Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran, penyusunan semula dan peluasan. Struktur binaan ayat : subjek dan predikat boleh berubah-ubah kedudukan mengikut kesesuaian dalam proses penerbitan ayat.

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat dan binaannya. Seterusnya, perbincangan difokuskan kepada struktur binaan ayat serta struktur binaan subjek dan predikat dalam ayat.

1.1 Definisi Ayat (Sintaksis) Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang

2

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan, serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et.al, 2006). Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk,struktur dan binaan atau konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz . 2008). Contoh binaan ayat: Subjek (1). Ali (FN) (2). Pemburu itu (FN) (3). Bajunya (FN) (4). Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS)

1.2 Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan, yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek.

Contoh: Subjek (5). Amin (6). Abang kandungku (7). Pegawai kastam itu Predikat guru besar di sekolah baru itu. sedang berehat di bilik sebelah. amat cekap.

Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang. Subjek (8). Guru besar di sekolah baru itu (9). Sedang berehat di bilik sebelah (10). Amat cekap Predikat Amin. abang kandungku. pegawai kastam itu.

3

Bina 5 ayat tunggal dan 5 ayat terbitan.Sabran. Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. (15) Mak Limah ke sawah (FN+FS) => Mak Limah ke sawah untuk menuai padi. LATIHAN (i). (13) Pak Cik membaca(FN+FK) => Pak Cik membaca surat khabar. => Ah Meng berlari dengan pantas. iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat lain (Raminah Hj. Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum atau rumus transformasi.1987). Bincangkan pola-pola ayat dasar dalam bahasa Melayu 4 . AKTIVITI (i). (14) Kucing comel (FN+FA) => Kucing comel itu kesayangan Mama.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 1. (ii). penyusunan semula atau peluasan. Contoh : Ayat Dasar -------- Ayat terbitan (perluasan) (11) Faridah guru (FN+FN) (12) Ah Meng berlari (FN+FK) => Faridah guru yang sabar. Rahim Syam .3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Nyatakan kepentingan membuat analisis sintaksis dalam kalangan guru bahasa. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti .

Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Siti Hajar Abdul Aziz Sdn. Bahasa Melayu II. 5 .Rahim Syam (1987). (2008). Raminah Hj. Tatabahasa Dewan.al (2006). Petaling Jaya: Oxford Fajar Nik Safiah Karim et.Sabran.Bhd.

Menjelaskan jenis-jenis ayat. anda seharusnya dapat: 1. Ragam ayat . yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 2 Sintaksis:   Urutan Kata. (Marzukhi Nyak Abdullah. 2. jenis ayat serta aspek tatabahasa bahasa Melayu akan disentuh dalam bab ini. konsep ragam ayat. Menyatakan konsep ayat berdasarkan jenis dan ragam ayat. Perpindahan Ayat Ragam Ayat. ragam ayat serta aspek tatabahasa dalam binaan ayat. Perpindahan ayat merupakan satu proses pembentukan ayat berdasarkan binaan subjek dan predikat sama ada secara susunan biasa atau susunan songsang.1997). 6 . HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. jenis ayat Sintaksis dan aspek tatabahasa bahasa Melayu Kata ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna. Jenis Ayat SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep kata dan perpindahan ayat dalam Bahasa Melayu. Selain itu. Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan.

ragam ayat. Terdapat unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat dalam sesuatu ayat.1975). (2).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK Sintaksis Konsep kata dan perpindahan ayat Ragam Ayat. terdapat ayat yang mempunyai kata adjektif seperti berikut: (1). Kek lapis itu enak sekali. Frasa pula boleh terbina daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sama ada kata nama.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat Perkataan atau kata merupakan unsur yang terdapat dalam salah satu binaan ayat. Maniam itu baik sungguh. Sebagai contoh. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep sintaksis yang merangkumi konsep kata dan perpindahan ayat.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. jenis ayat serta aspek tatabahasa yang lain. 2. (Lutfi Abas . Aspek-aspek tatabahasa yang menjurus kepada bidang sintaksis merupakan aspek penting dalam melengkapi kajian bahasa. Jenis Ayat Aspek Tatabahasa 2.adjektif atau kata sendi nama. Ramli sangat pandai bermain skuasy. kata kerja. 7 . (3).

b) Min aina anta ? (bahasa Arab) Min = daripada / dari aina = mana anta = kamu (lelaki) Maksud terjemahan langsung [daripada mana kamu] kurang memberikan makna yang tepat dan gramatis dalam bahasa Melayu. perbandingan antara bahasa-bahasa di bawah: a) Paulus Mariam Vidit (bahasa Latin) Paulus = Paul Mariam =Mary vidit = melihat Dalam hubungan tersebut.perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa serta sistem bahasa yang berbeza-beza menjadikan bahasa itu sesuatu yang unik untuk dikaji dan digunakan. Sebaliknya. Kedudukan sesuatu perkataan atau kelompok perkataan dan kebolehan berubah tempat dalam sesuatu binaan ayat juga memperlihatkan ciri perbezaan (Nik Safiah Karim et. 8 . Oleh itu. akhiran –us dan –am menentukan kata nama subjek dan kata nama objek. ayat Melihat Paul. dalam bahasa Melayu. Sebagai contoh. kedudukan kata kerja tidak menjadi persoalan dan tidak menjejaskan makna ayat bahasa Latin tersebut.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Konsep perpindahan ayat pula adalah berasaskan pola ayat dasar yang jelas terdapat perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa. Ayat bahasa Melayu yang lebih sesuai bagi bahasa Arab tersebut ialah kamu datang dari mana? Oleh itu . Mary akan mengubah makna asal daripada bahasa Latin tersebut.al 2008).

kita akan bincangkan tentang ragam ayat yang menjadi salah satu unsur dalam ayat.1 Ayat aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. (ayat aktif) (7) Bola itu saya tendang. Seterusnya.2 Ragam Ayat Konsep ayat telah pun diperkenalkan dalam penerangan sebelum ini. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkaitan. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asas sebagai judul. Dengan perkataan lain.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2. (ayat pasif yang mengalami pendepanan predikat) 2. subjek terbitan sebagai judul. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut. (ayat aktif) (5) Bola itu ditendang oleh Amar. Ayat pasif pula mengutamakan Contoh: (4) Amar menendang bola itu. ayat boleh terdiri daripada pelbagai bentuk variasi mengikut polapola yang tertentu. (ayat pasif) (8) Saya tendang bola itu. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambut. Terdapat dua jenis ragam dalam ayat. (ayat pasif) (6) Saya menendang bola itu.2. Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. 9 . Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif.

Diana sedang mandi memutih menangis Objek di kolam itu. pipinya.Semak samun sudah dibeli dibersihkan Oleh + Frasa Nama oleh Amin oleh pekerja minggu lepas setiap bulan. Kanak-kanak (13).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : a) Ayat Aktif Transitif Subjek Kata Kerja Transitif (9). buah durian. Air mata b) Ayat Aktif Tak Transitif Subjek Predikat Kata Kerja Tak Transitif (12). Keterangan 10 . di pantai Damai. sepanjang malam. membaiki membeli membasahi Predikat Objek jalan itu. 2. Budin (11). Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja.2. i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Subjek Kata Kerja Pasif (15). Pekerja (10). Ombak (14). Kereta itu (16).2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan.

(23). Jenis Ayat Ayat dapat dibahagikan kepada empat jenis. Kuih itu pagi tadi. Saya sudah memiliki kereta baru. 3. Kereta itu (18). Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Dia pandai mengawal emosinya. lagi. (22). iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Subjek Kena Kata Kerja Dasar Oleh+Frasa Nama (19). 11 . i) Ayat penyata ii) Ayat tanya iii) Ayat perintah iv) Ayat seruan a) Ayat Penyata Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Budak itu kena kena tembak kejar oleh pemburu. Contoh: (21). Dunia ini penuh dengan dugaan. Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat keterangan. oleh anjing.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Subjek Frasa Kerja Pasif dengan Ganti Nama Diri Pertama atau kedua sudah saya bersihkan belum awak makan Keterangan (17). Rusa itu (20).

cis.sedih dan sebagainya. suka. d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan dengan tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti marah. hairan dan lain-lain. engkau dan sebagainya. Bincangkan pola-pola ayat pasif dalam bahasa Melayu 12 . Menurut Abdullah Hassan (2005). wah. Contoh kata seru ialah oh. Nyatakan 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu dengan memberikan contoh- contoh yang sesuai. gembira. c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. ayat seruan lazimnya tidak sempurna dan menyatakan perasaan sedih. kamu. Ayat tanya boleh wujud dengan kata tanya atau tanpa kata tanya.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU b) Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak. AKTIVITI 1. terkejut.takut.gembira. amboi. 2. duka . aduh dan sebagainya. marah. anda. LATIHAN 1.

13 . Nik Safiah Karim et.Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Rahim Syam (1987).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Marzukhi Nyak Abdullah. (1997)Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu.Sabran. Raminah Hj. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia.al (2006). Tatabahasa Dewan. Bhd.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 3 Frasa Nama Bahasa Melayu SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Konsep Frasa Nama. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. iaitu frasa nama (FN). terdapat unsur frasa nama yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. 14 . ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Frasa nama juga menjadi tonggak dalam binaan sintaksis. Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. Sehubungan itu. maka sesuatu ayat itu tidak akan dapat wujud dengan sempurna. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Malah. Binaan Frasa Nama bahasa Melayu. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. frasa kerja (FK). Tanpa unsur frasa.

menjelaskan binaan frasa nama. menjelaskan definisi frasa nama dan. 15 .0 KANDUNGAN ISI + inti inti + penerang Anda perlu mengetahui bahawa. Seterusnya.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. anda seharusnya dapat: 1. KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Nama inti 3. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis frasa nama bahasa Melayu. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa nama berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. 2.

Pegawai (10). Emak Wan Seng (3). Frasa nama ialah frasa yang boleh berdiri pada subjek dan objek ayat dan predikat nama. menggigit makanan. Unsur inti boleh wujud secara sendiri atau dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya. Pelajar (9). Emak (2). peniaga sayur. 1986) Contoh : Subjek Frasa Nama (1). .Omar. untuk pekerja sahaja.1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu Frasa Nama menurut Nik Safiah Karim et. Anak (11). Keluar Inti bapa masuk Predikat saling bantu-membantu. Putrajaya (4). Struktur Frasa Nama (inti + penerang) Frasa Nama Inti (7). baik akhlaknya. memberi ceramah. menduduki ujian. Bandar Putrajaya Predikat Frasa Nama peniaga. disamping boleh menggantikan kata nama (Asmah Hj. Atlet (8). Struktur Frasa Nama (inti + inti) Frasa Nama Inti (5). bandar selamat. bandar selamat. (2008) ialah konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3. Ibu (6). Kucing Penerang paralimpik semester akhir Jabatan Haiwan yang soleh itu jinak itu 16 Predikat meraih pingat emas. atau sebelum dan sesudah frasa nama.al.

frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. pantai Penerang penyambut nama pemutar penjaga Penerang kelamin Penerang tempat nama pelakon guru nama pinggiran 17 . Dalam struktur binaan ayat. Binaan frasa nama dapat digambarkan seperti berikut: Binaan Nama Penerang keturunan Suku bangsa Penerang Inti + Penerang Nama jenis bunga nama kucing nama askar Frasa Penerang Inti Penerang British. wanita. Frasa digunakan bagi membina ayat. namun perbincangan dalam topik 3 ini frasa nama. Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. (Abdullah menjurus kepada dua struktur frasa dan binaan Hassan. parsi. Penerang kegunaan nama serbuk minyak kari pelincir skru pintu lelaki.2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et.1983). Binaan frasa dapat dibentuk daripada satu kata atau lebih. mawar. 2006).al. Walaupun terdapat beberapa pendapat tentang binaan frasa nama bahasa Melayu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3. Jawa.

Penerang Penerang (Penentu belakang) Inti orang rumah Penerang kata kerja Penerang kata adjektif Penerang frasa sendi nama Penerang bilangan ordinal Inti + inti dengan maksud Inti + inti sama erti Inti + inti dengan maksud berlawanan tuan atas hidup mesin bilik pengemis kereta baju banglo tempat tingkat tubuh bukit itu ini kira menunggu muda antik di jemuran di desa. kedua ketiga badan bukau puan bawah mati 18 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Penerang (Penentu Binaan Frasa Nama Hadapan) Inti Penerang (Bilangan+penjodoh (Inti) bilangan) tiga orang lima buah tujuh dulang guru kereta nasi minyak.

2. 19 . PTS Professional Publishing Sdn. Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. LATIHAN 1.Bhd. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.al (2006) Sintaksis.Omar (1986) Nahu Melayu Mutakhir.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. Abdullah Hassan et. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd. Asmah Hj. atau akhbar tempatan. Tulis 10 contoh frasa nama bagi binaan inti + penerang nama. Apakah ciri-ciri yang dapat membezakan frasa daripada ayat? BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Tatabahasa Dewan.al (2008). Senaraikan 20 binaan frasa nama berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.

D-M membawa maksud diterangkan (D) dan menerangkan (M). unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur menerangkan merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua.1 Dalam tatabahasa bahasa Melayu. Contoh : Frasa Nama Diterangkan (Inti) Askar Budak Pemain Penarik Penghantar Pensyarah Pakar Doktor Menerangkan (Penerang) Melayu lelaki boling beca surat wanita psikologi veterinar 20 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 4 Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan 4.M) 4. Dalam peraturan ini.0 Konstituen Frasa Nama Konstituen Frasa Nama dalam tatabahasa Bahasa Melayu mengandungi aspekaspek yang telah disusun secara sistematik berdasarkan rumus-rumus tatabahasa bahasa Melayu :    Peraturan D-M (Hukum D-M) Kekecualian Hukum D-M Bilangan dan panggilan Peraturan D – M (Hukum D .

sos cili (bukan cili sos) .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh-contoh lain: .sup kambing ( bukan kambing sup) .kentang goreng ( bukan goreng kentang) .nasi goreng (bukan goreng nasi) 4.Kedai Makanan Rahim ( bukan Rahim Kedai Makan / Kedai Makan Rahim) . Hal yang demikian berlaku disebabkan oleh kecenderungan pengguna bahasa menggunakan sistem bahasa lain bagi bahasa sendiri .M Konsep kekecualian wujud dalam kebanyakan bahasa di dunia bagai merasionalkan penggunaan sistem bahasa yang sudah lazim dipakai secara mantap dalam masyarakat pengguna bahasa. terutama sekali yang melibatkan pada nama-nama jawatan.2 Kekecualian Hukum D . seperti sesetengan penguna bahasa Melayu yang gemar menggunakan sistem bahasa Inggeris sebagai kayu ukur berbahasa. Selain itu.M juga wujud akibat kebiasaan dalam penggunaan.M. Lama-kelamaan. Kebiasaan ini mewujudkan kelaziman yang semakin diterima penggunaannya dalam masyarakat pengguna bahasa.Restoran Ali ( bukan Ali Restoran) . keadan itu menjadi perkara lazim dan terhasillah satu fenomena bahasa yang menyimpang dari rumus tatabahasa dalam konteks hukum D . kekecualian hukum D . 21 .pisang goreng (bukan goreng pisang) .cakera padat (bukan padat cakera/compact disc) .

Ali.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh: Penerang (M) Perdana Ibu Naib Ketua Timbalan Naib Pembantu Menteri Pejabat Presiden Hakim Perdana Menteri Presiden Penyelaras Diterangkan (D) Namun. Ketua Hakim Negara telah bercuti selama dua hari. menteri pengangkutan. (17). (15). imam besar. Timbalan Perdana Menteri membuat lawatan kerja ke Syria. Mohd. Pembantu penyeldik sedang membuat penganalisisan data kajian. hal ini tidak berlaku pada frasa menteri besar. Contoh penggunaan dalam ayat: (12). dan seumpamanya. (13). menteri kanan. Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah YTM Tunku Abdul Rahman. Jawatan Naib Presiden disandang oleh Dato Hj. Naib presiden yang baharu telah berucap dalam majlis perasmian. (14). (18). 22 . Ibu pejabat Kastam daerah Johor Bahru dipindahkan ke Jalan Aman. (16).

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 4.3 Bilangan dan Panggilan Kata bilangan yang berfungsi sebagai penerang dalam frasa nama boleh wujud di hadapan katan nama inti. (Abdullah Hassan, 2006) Dalam konteks ini, bilangan yang digunakan merujuk kepada unsur numerik yang menjadi penanda kepada jumlah yang difokuskan dalam frasa.

Contoh

:

lima ekor kuda segolongan kecil peneroka kelima-lima pendekar silat sekumpulan penyelidik segelintir pengundi sejumlah wang sebilangan besar pekerja Contoh ayat: (19) Lima ekor kuda telah dibeli oleh Haji Tahir. (20). Segolongan kecil peneroka sudah menanam pokok gaharu. (21). Kelima-lima pendekar silat itu menunjukkan gaya kepahlawanan. (22). Sekumpulan penyelidik sudah mendapat elaun khas. (23). Segelinitr pengundi pilihanraya dilihat berlegar-legar di situ. (24). Sejumlah wang yang besar diperlukan untuk kos perubatan. (25). Sebilangan besar pekerja sudah pulang ke kampung.

Secara lebih khusus, kata bilangan boleh dibahagikan kepada enam kumpulan berdasarkan makna (Hashim Hj.Musa, 1993); i. Kata bilangan tentu ii.Kata bilangan tak tentu iii.Kata bilangan himpunan iv.Kata bilangan pisahan v.Kata bilangan pecahan; dan vi.Kata bilangan tingkatan 23

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Kata Bilangan Tentu Kata bilangan yang mendukung makna tentu yang menjurus kepada bilangan khusus terdiri daripada angka yang boleh dilambangkan dengan simbol atau huruf abjad. Contoh: satu = 1 dua = 2 Contoh ayat: (26). Konvokesyen ke-2 telah dilaksanakan pada hari semalam. (27). Sukan Asia ke-XIV telah mencatat satu sejarah kegemilangan atlet Malaysia. (28). Dollah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan nyanyian. (29). Shakira mempunyai empat ekor anak kucing. (30) Hang Tuah memiliki dua ekor kuda putih . empat = IV sepuluh = X

Kata Bilangan Tak Tentu

Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang tidak khusus . Contoh: Segala, semua , banyak ,sedikit, beberapa, sekalian, sekelompok. Contoh ayat: (31). Beberapa orang guru telah ditukarkan ke sekolah pedalaman. (32). Kegiatan gotong-royong itu disertai oleh semua penduduk kampung. (33). Segala bantuan yang diberikan oleh pihak sekolah amat dihargai.

Kata Bilangan Himpunan Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang terhimpun atau terkumpul. Contoh: berpuluh-puluh, berbelas-belas, beratus-ratus, beribu-ribu, kedua-dua, kelimalima, kesemua. 24

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh ayat: (34). Berpuluh-puluh kenderaan tentera telah bergerak ke sempadan negara. (35). Kedua- dua peninju itu telah diberi penghargaan oleh pihak persatuan. (36). Kesemua mangsa banjir telah dipindahkan ke tempat yang selamat. Kata Bilangan Pisahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pemisahan dalam proses memerihalkan bilangan yang menjadi dasar pokok pernyataan. Kata jenis ini juga adalah sejumlah perkataan yang menyokong makna bilangan yang terasing. Contoh: masing-masing, setiap, tiap-tiap Contoh ayat: (37). Masing-masing ada pendapat yang tersendiri dalam isu pembangunan sukan. (38). Setiap hari dilalui oleh Pak Malau dengan hati yang tabah. (39). Tiap-tiap pasukan mempunyai ketua yang dilantik oleh pihak pengurusan. Kata Bilangan Pecahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pecahan atau pembahagian daripada jumlah keseluruhannya. Contoh: setengah, separuh, sepertiga, segelintir, sebahagian Contoh ayat: (40). Setengah daripada kawasan ini adalah milik Tuan Haji Ali. (41). Sabar itu adalah separuh daripada iman. (42). Sebahagian daripada ahli-ahli persatuan tidak hadir. Kata Bilangan Tingkatan Kata bilangan tingkatan merujuk kepada sejumlah perkataan yang mendukung makna taraf tingkatan bilangan. contoh: pertama, kedua, ketiga , keseribu. 25

2008). (47). Pengunjung keseribu akan diberi hadiah cepu emas. Dia mampu meraih tempat kedua sahaja dalam pertandingan tersebut. Gerai pertama menjadi perhatian pembeli. Jenis-jenis kata panggilan seperti Tuan. (44). Datuk dan seumpamanya lazim digunakan sebelum kata nama inti. pengiktirafan ataupun penentuan identiti secara lebih khusus. Tunku.4 Panggilan / Kata Panggilan Sementara itu. (45). Haji.Profesor Ungku Aziz merupakan seorang pencetus idea penubuhan tabung pengurusan haji di Malaysia. (48). Tun. konsep panggilan ( kata panggilan) merupakan unsur frasa nama yang hadir sebelum kata nama inti ( Abdullah Hassan. Contoh: Datuk Maharaja Lela Datuk Sagor Haji Abdul Rahman Limbong Tuan Adam Puan Mastura Chong Contoh ayat : (46). Profesor Ungku Aziz Tunku Kamalia Syed Zain Barakbah Sharifah Mona Alsagoff Tan Sri Malik Kamal 26 . 4. Datuk Maharaja Lela ialah seorang pejuang yang menentang Inggeris di Perak. Datuk Sagor harus diingati sebagai seorang pahlawan. Kata panggilan merupakan satu sistem yang digunakan dalam bahasa Melayu bagi tujuan penghormatan. Puan .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU contoh ayat: (43).

a) Ahmad punya kedai terletak di sebelah bas terminal.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Tulis semula ayat. Nik Safiah Karim et.Bhd.Bhd. 27 .Musa ( 1993) Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu.Bhd.ayat di bawah dengan ayat-ayat yang sesuai berdasarkan Hukum D. Bina carta atau pengurusan grafik untuk menunjukkan peraturan D – M. d) Lain-lain hal boleh dibincangkan pada lain hari. Bahasa Melayu II. b) Cili sos jenama lada dijual di Aminah Mini Market. Tatabahasa Dewan. Hashim Hj. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). anda boleh bayar bil awal. g) Sport rim kereta itu milik Romli.M. Abdullah Hassan et. c) Kenderaan mini bas sudah semakin dilupakan. Apakah maksud hukum D-M? 2. PTS Professional Publishing Sdn.al (2006) Sintaksis. Kuala Lumpur. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. LATIHAN 1. e) Itu hari kita sudah bercadang melawat mini zoo. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2008). f) Lain masa.

ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Malah. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. frasa kerja (FK). Sehubungan itu. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. terdapat unsur frasa kerja yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 5 Frasa Kerja Bahasa Melayu    Binaan Frasa Kerja Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek Binaan Frasa Kerja Dengan Objek SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja Menganalisis binaan frasa kerja. iaitu frasa nama (FN). frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek (1. Frasa kerja binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat.1) Menganalisis binaan frasa kerja. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja (1. Frasa kerja juga menjadi salah satu tonggak dalam binaan sintaksis.6) 28 . manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja(Predikat) Frasa kerja (tanpa objek) Frasa Kerja (dengan objek) 5. (2008) ialah frasa yang terdiri Frasa Kerja daripada kata kerja sebagai unsur intinya. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. frasa kerja terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja berfungsi sebagai fungsinya. frasa kerja berfungsi sebagai predikat. 29 . kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa.1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu menurut Siti Hajar Abdul Aziz. 5. Menurut Abdullah Hassan et. Frasa kerja wujud dalam sesuatu ayat dalam binaan predikat. Dalam susunan ayat biasa.al (2006).

Contoh : (5). Budak nakal itu terjatuh lagi. Namun kata kerja ini boleh diikuti oleh unsur pelengkap dan penerang. Emak Ahmad (3). mencipta lagu itu. 5. (10). Faisal tidur lena di bilik tidur.1 Frasa Kerja Tanpa Objek Frasa kerja tanpa objek merupakan jenis frasa yang tidak memerlukan penyambut (objek) dan boleh berdiri sendiri dalam sesuatu binaan predikat. Berdasarkan contoh ayat di atas. Kata kerja tersebut tidak memerlukan atau tidak tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut. Dia selalu bergaduh. terjatuh dan bergaduh.2 Binaan Frasa Kerja Binaan kata kerja terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. 30 . P.2.Ramlee Predikat Frasa Kerja menjemur kain. Contoh: (8). (92) dan (93) menunjukkan kata kerja tidur.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : Ayat Subjek (1). 5. Faisal tidur lena. Kata kerja tak transitif juga dikatakan sebagai kata kerja yang tidak memerlukan frasa nama sebagai objek (penyambut) untuk melengkapkannya. Pemuzik itu (4). Budak nakal itu terjatuh lagi setelah terpijak kulit pisang. meniup saksofon. (6). menjual sayur di pasar. (9). ayat (91) . Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut. Emak (2). Dia selalu bergaduh sesama rakan sekolah. (7).

3 Frasa Kerja Dengan Objek Frasa kerja dengan objek dikenali juga sebagai frasa kerja transitif. Pelajar itu menaikkan bendera semasa perhimpunan. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif (tanpa objek) Pelengkap ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut. Biarpun begitu. Frasa kerja transitif mempunyai dasar kata kerja transitif. Dalam konteks ini . Mahmud membaiki radio yang telah rosak. (12) dan (13). kata kerja telah diberi unsur pelengkap dan penerang. Unsur keterangan juga boleh terdiri daripada frasa nama. Dalam ayat (11). Contoh: Frasa Kerja Kata Kerja Transitif Menaikkan menganyam membaiki Penyambut bendera tikar radio Contoh ayat lengkap: (11). frasa yang bergaris ialah unsur keterangan yang mengikuti objek. (13). frasa kerja. frasa adjektif dan frasa sendi nama. Hal yang demikian berlaku dalam proses membina sesuatu ayat. Kata kerja jenis ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut. Frasa kerja juga boleh menerima unsur keterangan. Ibu menganyam tikar setiap hari. 5.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam ayat (94). kadang-kala terdapat kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa menggunakan frasa kerja sebagai predikat. Kata kerja transitif pula ialah kata kerja yang memerlukan objek. 31 . (95). dan (96). (12).

‘tangan’. ‘produk ’. (17). (19).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh kesilapan dapat dilihat dalam ayat (15) hingga ayat (19). Lee Chong Wei menghantar bulu tangkis ke jaring dengan tenang. (16). Catatan: kejadian’. ‘bulu tangkis’ dan ‘isu pendidikan’ ialah objek yang mesti hadir selepas kata kerja transitif. Zamani akan melaporkan kepada warden asrama tentang kejadian itu. (15). (18). (22). Zamani akan melaporkan kejadian itu kepada warden asrama (21). Datuk Aman menghasilkan produk berasaskan herba. Ayat-ayat yang tersebut di atas harus ditulis begini: (rujuk ayat 20 – 24) (20). Lee Chong Wei menghantar dengan tenang bulu tangkis ke jaring.Datuk Amran menghasilkan banyak produk berasaskan herba. (24). Semua ayat di atas tidak menepati sistem penggunaan kata/frasa kerja transitif. 32 . Halijah menggenggam tangan suaminya dengan erat. Tuan Pengarah sedang membincangkan isu pendidikan. Tuan Pengarah sedang membincangkan tentang isu pendidikan. (23).Halijah menggenggam erat tangan suaminya.

Bhd. atau akhbar tempatan. Kuala Lumpur. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Tulis 10 contoh frasa kerja tanpa objek LATIHAN 1. (2008). Buat analisis binaan frasa kerja berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1.Bhd. Bahasa Melayu II.al (2006) Sintaksis. PTS Professional Publishing Sdn. Abdullah Hassan et. Petaling Jaya: Oxford Fajar 33 . Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Siti Hajar Abdul Aziz Sdn.

Frasa kerja dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata bantu dalam predikat. Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. anda seharusnya dapat:  Menghurai frasa kerja dengan kata bantu. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 6 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  frasa kerja dengan kata bantu. aspek penggunaan ayat komplemen dan unsur keterangan akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa kerja bahasa Melayu. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata dalam sesuatu frasa bahasa Melayu menghasilkan satu sistem yang komprehensif. Selain itu. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja. Kata bantu boleh hadir di hadapan predikat kata kerja. kita akan melihat pola-pola frasa kerja yang menggunakan kata bantu dalam predikat. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja(1.1) 34 . Dalam perbincangan ini.

35 . Dalam susunan ayat biasa. diberikan contoh ayat berkaitan. frasa kerja berfungsi sebagai predikat. (2008) Frasa kerja terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat-pendapat ahli bahasa.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Amirul sudah mencapai kejayaan dalam peperiksaan yang lepas. frasa kerja yang melibatkan kata bantu aspek merupakan keperihalan tentang aspek masa lampau. Dalam hal ini.1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek Menurut Siti Hajar Abdul Aziz. Bagi menjelaskan fungsi kata bantu dalam frasa. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. (2). dan kata bantu ragam) Frasa kerja (dengan ayat komplemen) 6. ini atau masa hadapan.pernah) (1). Dia telah menulis puisi sejak di bangku sekolah. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek. telah . 6. Contoh (fungsi menunjukkan masa yang telah berlaku: sudah .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja (Predikat) Frasa kerja (didahului kata bantu aspek.

Kata Bantu Kata Bantu Aspek Memerihalkan masa lampau. Dia hendak bekerja di Kuala Lumpur. mahu. (9). Contoh : telah. frasa kerja sama ada jenis transitif atau tak transitif. (10). atau masa hadapan.al (2008).2 Kata Bantu Ragam Memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen Frasa kerja dengan ayat komplemen merupakan jenis frasa yang boleh menerima pelengkap atau sebaliknya yang dipancangkan ke dalam klausa utama bagi binaan sesuatu ayat. masih. Daud dapat menyertai program sukan berkuda di Johor Bahru. Contoh (fungsi menunjukkan perbuatan yang belum dilakukan: akan dan belum) (4). akan. (11). Dia harus pulang ke kampung segera. (7). (8). 6. boleh. belum 6. Maslina mahu membuktikan bahawa dia juga mampu menjadi juara. Contoh ayat: (6). Michael pernah mendapat pengiktirafan sebagai guru cemerlang. sudah. harus. Yatim boleh berjaya jika dia berusaha bersungguh-sungguh. Anda mesti belajar untuk menguasai kemahiran mengajar. boleh menerima ayat komplemen. dan dapat Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam Frasa kerja yang melibatkan kata bantu ragam merupakan keperihalan tentang aspek perasaan. Adi Kencana belum lagi berminat untuk merantau ke kota. Contoh: hendak. kini. Menurut Nik Safiah Karim et. Wan Malini akan memetik bunga di taman.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (3). Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek yang memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. 36 . (5). mesti. sedang.

maka ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk Contoh : (i) Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen (12). dan frasa nama. unsur keterangan hadir selepas objek (penyambut). 6. (16). ayat (12) . supaya. frasa kerja jenis ini ditandai dengan penggunaan kata kata hubung bahawa. Haji Amin percaya bahawa mangsa kebakaran itu boleh diselamatkan. Unsur-unsur keterangan boleh terdiri daripada binaan frasa sendi nama.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam binaan predikat. Yang pasti. frasa kerja tak transitif telah menerima ayat komplemen.4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja Unsur keterangan dalam frasa kerja diwakili oleh unsur-unsur penerang yang memerihalkan atau menerangkan kata kerja tersebut dengan lebih lanjut. Kim Seng faham bahawa jirannya terpaksa berpindah ke kampung. unsur keterangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 37 . semoga dan untuk. Unsur –unsur biasanya hadir selepas kata kerja. (13). Pemandu bas itu memaklumkan bahawa semua penumpang selamat sampai ke destinasi. (16). Pak Mat mengakui bahawa dia pernah berkhidmat dalam pasukan komando. Berdasarkan contoh ayat di atas. Jasmin berpendapat bahawa kerjaya guru sangat mencabar. Cikgu Normah menegaskan bahawa tidur yang berkualiti adalah perlu untuk kesihatan minda. (17). Biarpun begitu. (ii) Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen (15). Apabila keadaan sedemikian berlaku. demi. terjatuh dan bergaduh. Kata kerja tersebut menerima ayat komplemen yang akhirnya membentuk ayat majmuk. dan (17). frasa adjektif. ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif dan akhirnya membentuk ayat majmuk. (13) dan (14) menunjukkan kata kerja tidur. Bagi kata kerja transitif. Dalam ayat (15). (14).

pada jelas terdapat dalam unsur keterangan ini. sejak dan hingga bentuk frasa nama seperti semalam. (23) Pameran kesenian itu bermula sejak semalam.kepada . (21) Emak Shafik menerima hadiah cenderamata daripada guru besar. unsur keterangan dapat dibahagikan kepada lapan jenis: (i) Keterangan tempat atau arah (ii) Keterangan waktu (iii) Keterangan cara (iv) Keterangan tujuan atau harapan (v) Keterangan alat (vi) Keterangan penyertaan (vii) Keterangan hal (viii) Keterangan bagai Huraian: (i) Keterangan tempat atau arah Unsur keterangan tempat atau arah membincangkan tempat berlakunya peristiwa. Contoh: (18) Dia belajar di universiti. (ii) Keterangan waktu Dua bentuk keterangan waktu wujud dalam frasa kerja iaitu   Contoh : (22) Pensyarah itu menamatkan kuliah pada jam 9 malam. dalam .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU tentang maksud dan sasaran makna dalam sesuatu frasa yang menjadi struktur binaan dalam satu-satu frasa. Penggunaan kata sendi nama di. .dari.ke. Berdasarkan aspek makna yang hadir dalam frasa kerja. (20) Swee Ling berasal dari Negeri Sembilan. 38 bentuk frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama iaitu pada. (24) Aiman menunggu kepulangan ayahnya hingga pukul 12 malam. (19) Abang Malik memanjat ke atas bumbung rumah.daripada. tahun lepas.

(27) (a) Menteri berjalan dengan megahnya. (26) Azman berlari pantas. (iv) Keterangan tujuan atau harapan   Keterangan tujuan atau harapan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (iii) Keterangan cara   Keterangan cara boleh bersumberkan daripada kata adjektif. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. perkakas atau benda yang digunakan dalam sesuatu proses atau peristiwa. Mereka berkahwin untuk mencapai kebahagiaan hidup. (27) Menteri berjalan megah. Penghulu berucap di perhimpunan itu bagi menjelaskan isu sebenar. (33) Harjit Singh memukul bola dengan kayu hoki. Contoh: (31) Guru pelatih itu datang dengan menaiki kereta api (32) Encik Ahmad memotong kek dengan pisau. Contoh : (28) (29) (30) Muhamad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan. untuk dan bagi. Keterangan cara boleh terbina daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya. (v) Keterangan alat  Unsur yang menerangkan peralatan. 39 . Keterangan tujuan menggunakan kata sendi nama : demi. (25) (a) Air sungai mengalir dengan derasnya. Contoh : (25) Air sungai mengalir deras. (26) (a) Azman berlari dengan pantasnya.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (vi) Keterangan penyertaan   Unsur yang menerangkan maksud ikut serta.5 Kesimpulan Frasa kerja merupakan satu bentuk frasa yang kompleks dan mampu menerima unsur-unsur perkataan yang menjadi struktur asas dalam binaan predikatnya. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. (41) Kepantasan lelaki itu bertindak bagai lipas kudung . Contoh: (34) Aminah datang ke masjid dengan suaminya.kesamaan atau hampir sama. (38) Panel disiplin membuat teguran terhadap kes itu. bagai. terhadap. Contoh : (40) Amran berlagak seperti pegawai tinggi . mengenai. (viii) Keterangan bagai   Unsur yang menerangkan keserupaan. ikut bersama-sama atau melibatkan diri. Kata sendi nama yang digunakan ialah seperti. Hal yang demikian bergantung kepada situasi dan rumus yang menjadi dasar dalam pembentukan frasa yang akhirnya menghasilkan satu ayat yang lengkap. sebagai. (vii) Keterangan hal   keterangan hal berfungsi menerangkan keadaan kata sendi nama yang digunakan ialah tentang. (35) Pegawai kebajikan melawat kampung contoh dengan ahli jawatankuasa surau. bak. Contoh: (37) Tuan pengurus sedang memikirkan tentang masalah itu. (39) Jurutera perunding membuat penilaian semula tentang projek tersebut. (42) Diana berlakon sebagai Puteri Gunung Ledang. (43) Hidungnya mancung bak seludang. 6. (36) Muniandy masuk ke pejabat dengan pembantunya. 40 .

berupaya vi. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.al (2008) Tatabahasa Dewan. mengalami ix. mendirikan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. bertolak iii. Bincangkan fungsi kata bantu ragam dan kata bantu aspek dalam frasa kerja. berjumpa x. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Hashim Hj. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. bersedia vii.al (2006) Sintaksis. Nik Safiah Karim et. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. melagukan v. Bahasa Melayu II. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. memancing iv. memikirkan ii. LATIHAN 1. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Abdullah Hassan et.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. 41 . bina ayat yang menggunakan predikat frasa kerja dengan kata bantu ragam atau kata bantu aspek.Bhd. memutuskan viii.Musa (1993). Kuala Lumpur. Berdasarkan perkataan di bawah. i.

kata penguat dan kata bantu dalam frasa. 42 . Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. Selain itu. Sementara. kata adjektif yang hadir selepas kata nama disebut sebagai penerang. unsur pengisi yang wujud dalam frasa adjektif akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa adjektif bahasa Melayu ini.Penguat .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 7 Frasa Adjektif Bahasa Melayu . Harus dijelaskan bahawa kata adjektif yang hadir selepas kata kerja disebut sebagai keterangan. Dalam perbincangan ini.Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif .Kata Bantu dalam Frasa Adjektif SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Binaan frasa adjektif : unsur pengisi frasa adjektif Penguat Kata bantu dalam frasa adjektif Frasa adjektif dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan binaan frasa.

penguat dan kata bantu. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat.1) Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. (1. Dalam susunan ayat biasa. 43 . anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa adjektif. (1.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.2) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif Penguat Kata Bantu dalam Frasa Adjektif 7.

44 .1 Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur Frasa adjektif intinya. Dalam hal ini. Dalam binaan predikat. penguat juga boleh hadir sama ada di belakang atau di belakang kata adjektif. [sudah + terlalu + tua] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + penguat + kata adjektif] Unsur pengisi dalam frasa adjektif juga dapat dilihat dalam contoh-contoh di bawah: Kata Bantu sudah belum masih Penguat terlalu sangat terlalu amat Kata Adjektif tua prihatin masak awal baik Penguat benar - Dalam contoh-contoh di atas. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada dihadapan atau di belakangnya. Wak Samad sudah terlalu tua Dalam ayat (1) [Wak Samad] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. kata bantu boleh hadir bersama-sama penguat hadapan mendahului kata adjektif. Contoh : (1) . Frasa adjektif bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. Bentuk sedemikian boleh berubahubah berdasarkan rumus tatabahasa dan pola dalam ayat berkaitan. Namun.

(6) . 7. (3) . Tanamannya subur. Dia kelihatan ceria. Guru pelatih itu cergas (4) . Contoh: (2) .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. Salim sangat rajin.2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan Binaan dua perkataan adjektif merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan dua kata adjektif dalam ayat Pola binaannya boleh terdiri daripada yang berikut: (i) kata adjektif + kata adjektif (unsur keserasian makna) contoh : letih lesu cantik molek lemak manis penat lelah (i) kata adjektif + kata adjektif (makna berlawanan) contoh: jatuh bangun hidup mati baik buruk susah senang pahit maung 45 . Penglihatannya kabur.1.1.1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan Binaan jenis ini merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan satu kata adjektif dalam ayat. (5) .

(8) . Contoh : sungguh amat. nian (9) . Percakapan orang tua itu sungguh amat kasar . (11) .  Penguat belakang pula merupakan kata yang terletak di belakang kata adjektif seperti sekali. benar. (10) . Taman Bunga di istana itu indah nian. seperti dalam ayatayat berikut: (14). iaitu boleh hadir di hadapan atau di belakang kata adjektif. Perangai anaknya terlalu amat sopan. Lukisan itu paling cantik. Contoh: amat dan sungguh.  Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas. 46 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. Contoh: (7) . Penguat hadapan terdiri daripada kata terlalu dan paling. Unsur penguat yang hadir berderetan sebelum kata adjektif juga wujud dalam binaan frasa adjektif. (13) . Gerakan dan gaya pesilat Malaysia tangkas sungguh.2 Penguat  Kata penguat boleh hadir dalam frasa adjektif berdasarkan jenis-jenisnya. (15). Kubah masjid itu amat besar. (12) . terlalu amat. Pakaian puteri itu cantik sekali. Rumahnya terlalu besar. Kereta lembu itu lambat benar. Terdapat tiga jenis penguat: (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas  Penguat hadapan merupakan kata yang terletak di hadapan kata adjektif.

belum terlalu lewat. AKTIVITI 1. masih. Anak sulungnya itu sungguh masih muda. (22). (18). misalnya: masih amat jauh. Frasa adjektif jelasnya boleh disertai oleh kata bantu sudah. Ada kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau sesudah penguat. Contoh: (16).3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif Kata bantu merupakan unsur yang boleh hadir dalam frasa adjektif. Sayur-sayuran dikebun itu masih belum subur. Kedudukan khemah itu masih amat jauh. sungguh masih muda. Pekerja baru itu belum sangat cekap. Kehadiran pelajar itu belum terlalu lewat. (20). (21).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. (23). belum sangat cekap. sungguh telah pandai Contoh: (19). belum. Pelajar kelas peralihan itu sungguh telah pandai. Bincangkan fungsi kata bantu dalam frasa adjektif. harus berdasarkan kesesuaian konteks ayat. Anaknya sudah besar. Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat. 47 . (17). Pekerja yang berkualiti harus cekap.

penat lelahnya dihiasi air matanya berderai tangisnya mohon belas kasihan sedu-sedannya tanda kesedihan wajahnya pucat. letih lesunya. hatinya cemas langkahnya kian tidak cergas. untuk memijak sesiapa jua dengan mata yang merah menyinga. Barangkali kau sudah lupa wahai rejim zionis. Oleh: ESA ALHAJ Johor Bahru. dan pijak lantaran amarah yang membakar hati lantas kau tegar menyusun langkah pantas. sepak. di bumi Gaza ini. hingga akhirnya kau terpijak kakimu sendiri dan jatuh tersungkur menyembah bumi. jatuh bangunnya.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU LATIHAN 1. bahawa kau juga pernah jadi anak kecil hidupmu sangat sederhana kautidur berselimutkan langit gelap impianmu sangat suram. injak. Mungkin rasa ihsan sudah terhakis dari dalam dirimu hingga kau mudah keliru antara langkah. 48 . Senaraikan frasa adjektif dalam petikan sajak di bawah. menampar muka mendabik dada langkahmu pantas sungguh. SAJAK : SEBUAH PERSOALAN Mengapa harus kau pijak kaki anak kecil itu? yang hanya semalam belajar bertatih dan jatuh kembali.

Bahasa Melayu II.Bhd.Musa (1993).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.al (2008) Tatabahasa Dewan. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Abdullah Hassan et.al (2006) Sintaksis. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. Nik Safiah Karim et.Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Hj. Kuala Lumpur. 49 .

50 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 8 Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang besar dalam mengungkapkan kata sifat secara luaran dan dalaman berdasarkan konteks kata-kata adjektif tertentu demikian membuktikan bahawa dalam binaan frasa dan ayat. Dalam perbincangan ini. boleh hadir selepas kata kerja sebagai keterangan dan. Harus dijelaskan bahawa frasa adjektif mempunyai ketentuan sama ada boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. Hal yang kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. boleh hadir selepas frasa nama sebagai penerang. Selain itu. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat serta frasa adjektif dan ayat komplemen. unsur predikat yang terdapat dalam frasa objektif dapat diikuti oleh ayat komplemen yang mewujudkan ayat majmuk.

2) Menghuraikan ayat komplemen. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif dan elemen berkaitan dengan susunan frasa serta ayat komplemen.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya.(1.(1. Dalam susunan ayat biasa. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. anda seharusnya dapat:   Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. 51 . penguat dan kata bantu.2) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen 8.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 8. Contoh: (1) . frasa adjektif juga boleh hadir selepas subjek sebagai predikat.1.1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat Predikat dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa adjektif. (susunan biasa ) (3) (a) Merah tua warna bola itu. (susunan songsang) [predikat + subjek] 52 . Warna bola itu merah tua. Dalam hal ini. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. [sudah + usang] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + kata adjektif] Ayat (1) boleh disongsangkan menjadi seperti berikut: (1) (a) Sudah usang stadium itu. Dalam binaan predikat. Stadium itu sudah usang. Kulitnya putih bersih. (susunan biasa) (2) (a) Putih bersih kulitnya (susunan songsang) [predikat + subjek] (3).1 Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur adjektif merupakan komponen penting dalam proses Frasa adjektif intinya. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada di hadapan atau di belakangnya. Dalam ayat (1) [stadium itu ] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Contoh-contoh lain: (2). [predikat + subjek] Frasa predikat yang mendepani subjek sudah berpindah tempat melalui proses penyongsangan. Dalam hal ini. Frasa melengkapkan sesuatu ayat. Contoh : 8.

Fungsinya ialah sebagai penerang kepada kata nama.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 8. Contoh: Subjek Predikat Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) (4).1.2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan Frasa adjektif yang hadir selepas frasa kerja akan berfungsi sebagai keterangan. Air sungai itu (7). Frasa Nama Kata Nama kereta warna baju madu pangkat kain benang kelapa pinang besar merah kelabu asli tinggi licin kasar muda masak 53 Kata Adjektif . Kucing itu berenang berpidato mengalir beraksi berlari sangat pantas.1. 8. Amira (5). lancar sekali. laju. Hal yang demikian merupakan fungsi asas kata adjektif yang memerihalkan sifat dan adjektif bagi keterangan kata kerja. Pemuzik (8). Pelajar itu (6).3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama Frasa adjektif boleh hadir selepas kata nama dan frasa nama. deras sekali. hebat sekali.

LATIHAN 1. Zulmazran Zulkifli yakin bahawa pasukan Malaysia akan meraih pingat emas dalam acara boling. Kesannya. (10).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU kitab tebal 8. (12). ayat komplemen. Predikat Subjek Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) 54 . Ketua kampung itu percaya bahawa anak buahnya memberikan sokongan padu. (11). Dia insaf bahawa dia perlu meningkatkan kualiti ibadahnya. Contoh: tersebut akan menjadi ayat (9). Peserta kursus sedar bahawa mereka harus tidur di khemah sementara. AKTIVITI 1.2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif yang berperanan sebagai predikat dalam ayat boleh diikuti oleh ayat komplemen. Bina 10 ayat berdasarkan pola binaan ayat di bawah ini. Bincangkan fungsi susunan frasa adjektif dalam sesuatu ayat.

Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.Bhd. Kuala Lumpur.Bhd.al (2006) Sintaksis. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. 55 . Abdullah Hassan et.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.al (2008) Tatabahasa Dewan. Nik Safiah Karim et. Bahasa Melayu II.

Frasa sendi nama mempunyai mempunyai potensi untuk hadir sebelum frasa nama atau sebelum kata nama arah diikuti oleh frasa nama. Dalam perbincangan ini. 56 . kita akan melihat pola-pola frasa sendi nama yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat . unsur predikat frasa sendi nama juga akan dibincangkan dalam bab ini. Ini membuktikan bahawa kepentingan elemen kata sendi nama menjadikan fungsi frasa sendi nama sebagai asas pembentukan predikat yang mempunyai pola FN+ FSN ( Frasa Nama + Frasa Sendi Nama). Selain itu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 9 Frasa Sendi Nama Bahasa Melayu  Binaan Frasa Sendi Nama  Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat  Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Sendi Nama    Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang utama dalam melengkapkan satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama dalam ayat.

anda seharusnya dapat: Menjelaskan definisi dan binaan frasa sendi nama(1.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu daripada terdiri beberapa perkataan yang mewakili kata sendi atau kata adjektif sebagai unsur binaan frasanya.6) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Sendi Nama Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama 9.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa sendi nama dan elemen berkaitan dengan binaan frasa sendi nama dalam ayat.(1. 57 .1) Menganalisis binaan dan kedudukan frasa sendi nama dalam ayat.

(Nik Safiah Karim et.kepada . pada. akan bagi. ke. Frasa sendi nama terbina daripada ayat yang mempunyai satu kata sendi nama dan satu frasa nama yag menjadi pelengkap dalam binaan frasa sendi nama itu.oleh. sampai. tentang.1.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama Frasa dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa sendi nama dengan pola kata sendi nama + frasa nama ( KN+ FN).al. dari. untuk.al 2006). hingga. dengan.1 Binaan Frasa Sendi Nama ialah frasa yang terdiri daripada kata sendi nama yang Frasa sendi nama boleh bergabung dengan kata nama dalam membentuk kesatuan frasa. daripada . dan sebagainya. Antara kata sendi nama yang sering digunakan ayat ialah di. Contoh: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari daripada kepada untuk dengan sejak tentang Frasa Nama gimnasium sekolah pusat tuisyen aluminium Tuan Jana Khatib ibu kemewahan semalam klorofil 58 . Contoh : 9. Dalam hal ini. kata sendi nama hadir sebagai satu perkataan di hadapan suatu frasa nama. (Abdullah Hassan et. Frasa sendi nama juga boleh didahului oleh kata bantu sama ada kata bantu ragam atau kata bantu aspek.2008) Frasa sendi nama pada asasnya terbina apabila sesuatu kata sendi diikuti oleh kata nama.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 9.

Selain itu.1.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU sampai bagi siang ayah 9. frasa sendi nama juga berpotensi untuk hadir tanpa kata nama arah. Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Kata Nama Arah (i) di di (ii) ke ke (iii) dari dari atas luar bawah 59 Frasa Nama pentas pentas garisan garisan rumah rumah Keterangan pada saat itu.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama Frasa sendi nama boleh wujud di hadapan frasa nama (didahului satu unsur kata nama arah). Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama (i) di (i) di (ii) ke (ii) ke (iii) dari (iii) dari dalam dalam belakang - takungan takungan kolam kolam pentas pentas 9.1. Kata nama arah dan keterangan boleh hadir dan boleh digugurkan mengikut kesesuaian ayat.3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan) Binaan frasa nama boleh juga terdiri daripada kata sendi nama diikuti oleh frasa nama dan keterangan. dengan bergaya dengan kayu - .

(keterangan hal) (11).2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan Unsur keterangan dalam sesuatu ayat boleh diwakili oleh frasa sendi nama. frasa sendi nama hadir selepas subjek.2 Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Frasa sendi nama mempunyai fungsi dalam predikat sesuatu ayat. (keterangan masa) (9) Marini berehat di tepi pantai. unsur keterangan ini boleh hadir secara pilihan mengikut kesesuaian konteks ayat berdasarkan rumus tatabahasa. Namun. Yushiro dari bandar raya Tokyo. Ahmad ke sekolah setiap hari. (3). Kolam ikan di tepi taman. Contoh: (1). (4). Bahaman daripada keluarga seni. frasa sendi nama berfungsi sebagai unsur keterangan.(keterangan tempat) (10). 9.Sultan Mansur Syah hadir dengan permaisurinya.2. (keterangan bandingan) (8) Dahlan memasak pada waktu petang.2.(keterangan cara) 60 .1 Predikat Frasa sendi Nama Dalam susunan ayat biasa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 9. Unsur keterangan ini pada asasnya bertindak menerangkan keperihalan maksud predikat frasa kerja.(keterangan tujuan) (13). 9.Ayah berbincang tentang hal pertunangan. (2). Hadiah ini untuk ibu Zarina. (5). Kerusi itu daripada kayu jati. frasa adjektif dan frasa nama. Contoh: (i) Keterangan bagi frasa kerja Contoh: (7) Budin meniup saksofon seperti pemuzik profesional. Dalam sesetengah ayat lain.Hang Tuah menikam lanun dengan keris. (6).(keterangan penyertaan) (12) Anda wajar mengawal emosi demi kesejahteraan diri.

(keterangan sumber) (22) Lagu oleh Dato’ Mokhzani telah menarik perhatiannya. atau. terdapat dua unsur kata sendi nama yang serupa boleh digabungkan dalam bentuk setara dengan menggunakan kata hubung dan. (24) Zulfadli makan dengan adiknya atau dengan abangnya? (25) Pak Cik Ali bekerja bukan di kebun tetapi bekerja di pejabat peguam. (keterangan bandingan) (15) Profesor itu cekap dalam bidang bioteknologi. Contoh: (23) Dia mundar-mandir di dalam dan di luar bangunan itu. Dalam ayat (23). (26) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi ke Austria.(keterangan tujuan) (21) Keris itu diperbuat daripada besi. tetapi.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (ii) Keterangan bagi frasa adjektif Contoh : (14) John segak seperti model. (keterangan masa) (17) Kita harus pantas supaya tidak ketinggalan.mandir di dalam dan luar bangunan. Ayat baharu setelah pengguguran kata sendi nama pada unsur kedua ialah: (27) Dia mundar. frasa sendi nama dengan kata hubung dari boleh digugurkan secara pilihan unsur kedua. (keterangan hal) (16) Dia rabun pada waktu malam. (28) Zulfadli makan dengan adiknya atau abangnya? 61 . (keterangan tujuan) (iii) Keterangan bagi frasa nama Contoh: (18) Bangunan di Kuala Lumpur sungguh tinggi. (keterangan tempat) (19) Batu permata itu adalah dari zaman Dinasti Ming (keterangan asal) (20) Ridwan sudah membeli songkok untuk majlis tersebut. (keterangan pembuat) 9.3 Penggunaan Kata Sendi Nama Dalam penggunaan kata sendi nama dalam ayat.

Bincangkan unsur-unsur yang terdapat dalam frasa sendi nama. dalam perbincangan ini. Contoh : (31) Diana akan ke Kuala Lumpur. terdapat kata sendi yang boleh berfungsi sebagai kata bantu aspek. 62 . Pada asasnya. Namun dalam beberapa keadaan. AKTIVITI (Aktiviti kumpulan) 1. (akan sebagai kata sendi) Namun. perkara tersebut ditunjukkan sebagai contoh penggunaan kata sendi yang boleh hadir dalam keadan lebih daripada satu situasi.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (29) Tuan Haji Ali bekerja bukan di kebun tetapi di pejabat peguam. Ini berlaku pada perkataan ’akan’. Keadaan ini dapat dipermudahkan dengan melihat kedudukan dan fungsinya dalam ayat. frasa sendi boleh berfungsi sebagai predikat dan keterangan dalam ayat. (akan sebagai kata bantu aspek) (32) Diana sayang akan kucingnya. (30) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi Austria.

Bina 10 frasa dengan pola binaan frasa sendi nama berdasarkan jadual di bawah.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU LATIHAN (Aktiviti individu) 1. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama Keterangan 63 .

Bhd.Bhd.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.al (2008) Tatabahasa Dewan. Bahasa Melayu II. Kuala Lumpur. 64 . Siti Hajar Abdul Aziz (2008).Bhd. Abdullah Hassan et. PTS Professional Publishing Sdn. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.al (2006) Sintaksis. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Nik Safiah Karim et.

Dalam perbincangan ini. Klausa. dan perkataan dalam ayat . Frasa.dan perkataan. Frasa. ayat dasar atau ayat inti merupakan ayat yang terdiri daripada ayat penyata. Perkataan  Ayat Dasar  Ayat Tunggal TAJUK 10 SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Ayat. frasa . ayat tunggal dan tidak ketinggalan unsur yang berkaitan dengan susunan klausa. perintah dan seruan dan sebagainya. frasa. kita akan melihat pola-pola ayat dasar. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal Ayat Bahasa Melayu Ayat dalam bahasa Melayu boleh terbentuk daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. (Nik Safiah Karim et. Klausa. serta mengandungi intonasi yang sempurna.al. 65 . Ini berbeza dengan ayat tunggal yang terdiri daripada ayat tanya. frasa dan perkataan mempunyai fungsi yang utama dalam pembentukan ayat. Kajian tentang ayat membuktikan bahawa kepentingan klausa. 2008). Ayat terdiri daripada binaan klausa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Ayat Bahasa Melayu  Ayat. Selain itu.

Frasa.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. 66 .6) KERANGKA TAJUK-TAJUK Ayat Bahasa Melayu Ayat. 10. ayat dasar dan ayat tunggal (1. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal 10.(1. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat. frasa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. 2008). klausa.al.1 Ayat Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. serta mengandungi intonasi yang sempurna. Perbincangan juga akan berkisar pada aspek ayat dasar (ayat inti) dan juga ayat tunggal. (Nik Safiah Karim et. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi klausa. Klausa.1) Menganalisis binaan ayat dasar dan ayat tunggal. frasa dan perkataan.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Menurut Abdullah Hassan et. di tepi laut. langsir biru yang tergolong dalam kelompok kedua ialah predikat bagi ayat tersebut yang menerangkan tentang keadaan rumah besar tersebut. Setiap satu kelompok tersebut mengandungi sekurang-kurangnya dua bahagian iaitu subjek dan predikat. (Nik Safiah Karim et. Sementara. yang menjadi konstituen dalam ayat. 2008) Klausa tergolong kepada dua jenis iaitu: (i) Klausa bebas (ii) Klausa tak bebas Klausa bebas ialah klausa yang terdiri daripada sekumpulan perkataan yang maknanya boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat lengkap apabila diujarkan dengan intonasi yang sempurna. Setiap kelompok perkataan disusun dengan lengkap. 67 . 10. Susunan yang lengkap mempunyai makna yang lengkap. seperti rumah. Subjek menyebut sesuatu perkara.al 2006). kereta dan seumpamanya. sekolah ialah komponen subjek ayat. (2) Rumah langsir biru. Predikat pula menerangkan tentang perkara yang telah disebutkan dalam predikat iaitu menerangkan tentang rumah. baju.al.2 Klausa Klausa ialah satu rangkaian perkataaan yang mengandungi subjek dan predikat .Maksud ayat tersebut ialah hal sebuah sekolah yang terletak di tepi laut.al (2006).menceritakan tentang subjek ayat. Malah sebenarnya. Klausa boleh diumpamakan ayat dalam ayat (Abdullah Hassan et. Sekolah di tepi laut. Dalam kumpulan perkataan kedua. Dalam ayat (2) rumah ialah kelompok perkataan yang menjadi subjek dalam ayat tersebut. ayat terdiri daripada perkataaanperkataan yang disusun dalam susunan dan kelompok-kelompok tertentu. Contoh : (1). Dalam ayat (1) sekolah terdiri daripada kelompok perkataan yang menjadi pokok perbincangan. kereta dan seumpamanya. baju.

frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. Frasa digunakan bagi membina ayat.al. pembentukan klausa bebas adalah berdasarkan ciri klausa yang mampu mendokong makna lengkap serta mendokong ciri –ciri ayat yang sempurna. ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. (2006).3 Frasa Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan. Ayat ini akan dipenggal sebahagiannya untuk melihat rumus struktur frasa. [ klausa tak bebas] 10. Berdasarkan contoh : Majid kaya [klausa bebas] [klausa utama] Oleh itu. Klausa bebas juga disebut sebagai klausa utama. Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. kerana cekap menguruskan perniagaan.al 2008) Frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : klausa 1 : Majid kaya (klausa bebas) klausa 2 : kerana cekap menguruskan perniagaan (klausa tak bebas) Ayat sempurna: klausa 1 + klausa 2 = Majid kaya kerana cekap menguruskan perniagaan. Dalam struktur binaan ayat. et. Contoh ayat : sehelai baju kurung di dalam almari. (Nik Safiah karim. Frasa baju sehelai baju baju kurung sehelai baju kurung 68 .

5 Ayat Dasar Ayat dasar ialah ayat yang menjadi sumber atau dasar bagi pembentukan ayatayat lain berdasarkan rumus-rumus tatabahasa. frasa yang asas iaitu baju kurung telah diperluaskan melalui pancangan ke dalam sebuah frasa yang lain hingga terbentuknya frasa sehelai baju kurung. orang. tampan kata sendi nama : di rumah. ayah. Semua ayat yang terbina secara lengkap sebenarnya dapat dikesan dasar atau inti ayat yang menjadi landasan dalam sesuatu binaan ayat. sehelai baju kurung. melukis.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Frasa di atas berasaskan satu binaan ayat (FN+FS) :Sehelai baju kurung di dalam almari. Seremban.al . pucat. Perkataan adalah bentuk bahasa yang mengandungi makna atau fungsi nahu (Abdullah Hassan et. taman kata kerja : makan. kata sendi nama. dari Johor. kata kerja. baju kurung. menendang Kata adjektif : kurus. Ayat dasar mempunyai empat pola asas iaitu: Pola 1 : FN + FN Pola 2 : FN + FK Pola 3 : FN + FA Pola 4 : FN + FS 69 .4 Perkataan Perkataan ialah konstituen kepada frasa. Bentuk tersebut diperluas menjadi sehelai baju. tidur. daripada besi kata adjektif. ke kedai. dan sebagainya. kereta adalah perkataan yang mendokong makna tertentu. Jadi. gempal. kata 10. Bentuk frasa satu perkataan ialah baju. hubung. baju. 10. kata tugas dan sebagainya. Contoh: kata nama: pelajar. Perkataan mempunyai beberapa golongan tertentu seperti kata nama. 2008) Bentuk-bentuk perkataan seperti sekolah.

(2) (3) (4) Bapa saudara Ali Peninju itu Darwis Wahab pensyarah. sedang berehat. Komponen frasa boleh mengandungi satu perkataan atau lebih. Contoh: Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Adik Marlina Muzium warisan Predikat pesilat amatur negara. ayat dasar terdiri daripada ayat penyata.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Marlina Muzium Predikat pesilat amatur. Namun. yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar ialah ayat tunggal terdiri daripada ayat tanya. Ayat tunggal terbina daripada ayat dasar. ayat perintah ayat seruan dan sebagainya. 10. Namun. sungguh pandai di Pusat Islam. Jelas bahawa ayat tunggal terbina secara mudah dengan hanya mempunyai konstituen satu subjek dan satu predikat. ke kedai runcit. sedang berehat di bilik sungguh pandai di Pusat Islam Kuala Lumpur. membaca kitab jawi. Sementara. Contoh: Subjek (1).6 Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Ayat tunggal juga sebenarnya mempunyai satu klausa yang hadir mewakili satu subjek dan satu predikat tersebut. 70 Predikat . binaanbinaan tersebut harus masih tergolong dalam bentuk frasa. Malah binaan ayat tunggal mempunyai persamaan dengan ayat dasar. sangat tangkas.

Nyatakan perbezaan antara ayat dasar dan ayat tunggal. (b) Ditebangnya pokok kayu itu. Contoh: (5) (a) Mariam ke pasar raya hari ini. terdapat juga proses penyongsangan seperti predikat mendahului subjek seperti dalam ayat songsang. (7) (a) Kuih itu dimakannya. 71 . jelas didapati bahawa subjek dan predikat dalam ayat dasar boleh bertukar ganti mengikut keperluan dan keutamaan penutur bahasa. Bina lima ayat aktif dan tukarkan ayat tersebut menjadi ayat pasif LATIHAN 1. Berdasarkan contoh-contoh ayat tersebut. (b) Di dalam almari baju itu. (b) Dimakannya kuih itu. Jelas. 2. (6) (a) Baju itu di dalam almari. AKTIVITI 1. proses sedemikian menggambarkan sifat bahasa Melayu yang dinamik dalam pelbagai aspek bahasa dan rumus tatabahasa. (b) Ke pasar raya Mariam hari ini.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam proses binaan ayat tunggal ini . Nyatakan unsur-unsur klausa dalam ayat bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. (8) (a) Pokok kayu itu ditebangnya.

Abdullah Hassan et.al (2006) Sintaksis. Bahasa Melayu II. PTS Professional Publishing Sdn.Bhd. 72 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Nik Safiah Karim et.Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.al (2008) Tatabahasa Dewan.Bhd.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->