P. 1
Modul 3110-Nota Sintaksis

Modul 3110-Nota Sintaksis

|Views: 483|Likes:
Published by Cahaya Sakinah
education
education

More info:

Published by: Cahaya Sakinah on Feb 20, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/17/2013

pdf

text

original

Sections

 • 1.0 KANDUNGAN ISI
 • 1.1 Definisi Ayat (Sintaksis)
 • 1.2 Struktur Binaan Subjek dan Predikat
 • 1.3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan
 • 2.0 KANDUNGAN ISI
 • 2.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat
 • 2.2.1 Ayat aktif
 • 2.2.2 Ayat Pasif
 • 3.0 KANDUNGAN ISI
 • 3.1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu
 • 3.2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu
 • 4.0 Konstituen Frasa Nama
 • 4.1 Peraturan D – M (Hukum D - M)
 • 4.2 Kekecualian Hukum D - M
 • 4.3 Bilangan dan Panggilan
 • 4.4 Panggilan / Kata Panggilan
 • 5.0 KANDUNGAN ISI
 • 5.1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu
 • 5.2.1 Frasa Kerja Tanpa Objek
 • 5.3 Frasa Kerja Dengan Objek
 • 6.0 Kandungan Isi
 • 6.1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek
 • 6.2 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam
 • 6.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen
 • 6.4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja
 • 6.5 Kesimpulan
 • 7.0 Kandungan Isi
 • 7.1.1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan
 • 7.1.2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan
 • 7.2 Penguat
 • 7.3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif
 • 8.0 Kandungan Isi
 • 8.1.1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat
 • 8.1.2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan
 • 8.1.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama
 • 8.2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen
 • 9.0 Kandungan Isi
 • 9.1.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama
 • 9.1.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama
 • 9.1.3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan)
 • 9.2.1 Predikat Frasa sendi Nama
 • 9.2.2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan
 • 9.3 Penggunaan Kata Sendi Nama
 • 10.0 Kandungan Isi
 • 10.1 Ayat
 • 10.2 Klausa
 • 10.3 Frasa
 • 10.4 Perkataan
 • 10.5 Ayat Dasar
 • 10.6 Ayat Tunggal

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU

TAJUK 1

Sintaksis

SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara yang berikut:     Struktur binaan ayat Pembahagian subjek dan predikat; Ayat dasar dan ayat terbitan ; Susunan dalam ayat Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Binaan sintaksis pula merujuk kepada binaan yang dibentuk oleh perkataan yang berfungsi sebagai binaan ataupun konstituen dalam ayat, iaitu klausa dan frasa. Selain itu, perkataan daripada sudut binaan sintaksis ialah bentuk bebas yang minimum yang menjadi unsur setiap binaan sintaksis, iaitu ayat, klausa dan frasa. Ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama, iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Sehubungan itu, frasa subjek dibentuk oleh frasa nama, manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa, iaitu frasa nama (FN), frasa kerja (FK), frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). Hasil dari binaan perkataan, frasa. klausa, ialah satu ayat.

1

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini, anda seharusnya dapat:

1.

Menjelaskan definisi ayat, ayat dasar, ayat terbitan, struktur binaan ayat, binaan subjek dan predikat

2.

Menganalisis binaan ayat, binaan ayat dasar, binaan ayat terbitan dan struktur subjek dan predikat dalam ayat.

KERANGKA TAJUK-TAJUK => => Ayat merupakan unit binaan yang terdiri daripada subjek dan predikat Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti , iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat yang lain. => Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum tatabahasa atau rumus transformasi. => Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran, penyusunan semula dan peluasan. Struktur binaan ayat : subjek dan predikat boleh berubah-ubah kedudukan mengikut kesesuaian dalam proses penerbitan ayat.

1.0

KANDUNGAN ISI

Kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat dan binaannya. Seterusnya, perbincangan difokuskan kepada struktur binaan ayat serta struktur binaan subjek dan predikat dalam ayat.

1.1 Definisi Ayat (Sintaksis) Ayat ialah unit pengucapan yang paling tinggi letaknya dalam susunan tatabahasa dan mengandungi makna yang lengkap. Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang

2

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan, serta mengandungi intonasi yang sempurna (Nik Safiah Karim et.al, 2006). Sintaksis dapat ditakrifkan sebagai bidang ilmu bahasa yang mengkaji bentuk,struktur dan binaan atau konstruksi ayat (Siti Hajar Abdul Aziz . 2008). Contoh binaan ayat: Subjek (1). Ali (FN) (2). Pemburu itu (FN) (3). Bajunya (FN) (4). Rumah itu (FN) Predikat peniaga (FN) melontar lembing (FK) cantik sekali (FA) di tepi sawah (FS)

1.2 Struktur Binaan Subjek dan Predikat Subjek Konstituen yang terdiri daripada sama ada satu perkataan atau beberapa perkataan, yang menjadi judul atau unsur yang diterangkan. Predikat Kumpulan perkataan yang tergolong dalam satu frasa dan menjadi unsur yang menerangkan subjek.

Contoh: Subjek (5). Amin (6). Abang kandungku (7). Pegawai kastam itu Predikat guru besar di sekolah baru itu. sedang berehat di bilik sebelah. amat cekap.

Ayat di atas boleh juga disongsangkan dengan melakukan pendepanan predikat dan meletakkan subjek di belakang. Subjek (8). Guru besar di sekolah baru itu (9). Sedang berehat di bilik sebelah (10). Amat cekap Predikat Amin. abang kandungku. pegawai kastam itu.

3

Proses penerbitan ayat berlaku sama ada secara pengguguran. Ayat dasar juga disebut sebagai ayat inti . Ayat terbitan : ayat yang terhasil daripada proses penerbitan sesuatu ayat dengan mematuhi hukum atau rumus transformasi. Contoh : Ayat Dasar -------- Ayat terbitan (perluasan) (11) Faridah guru (FN+FN) (12) Ah Meng berlari (FN+FK) => Faridah guru yang sabar. => Ah Meng berlari dengan pantas. (14) Kucing comel (FN+FA) => Kucing comel itu kesayangan Mama. (15) Mak Limah ke sawah (FN+FS) => Mak Limah ke sawah untuk menuai padi. Bincangkan pola-pola ayat dasar dalam bahasa Melayu 4 . LATIHAN (i). Rahim Syam . (ii). (13) Pak Cik membaca(FN+FK) => Pak Cik membaca surat khabar.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 1.1987). AKTIVITI (i).Sabran. iaitu ayat yang menjadi sumber bagi pembentukan ayat-ayat lain (Raminah Hj. Bina 5 ayat tunggal dan 5 ayat terbitan. Nyatakan kepentingan membuat analisis sintaksis dalam kalangan guru bahasa. penyusunan semula atau peluasan.3 Ayat Dasar dan Ayat Terbitan Ayat dasar : ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat.

Bhd.Sabran. Petaling Jaya: Oxford Fajar Nik Safiah Karim et. Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia. Raminah Hj. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 5 .al (2006). (2008).Rahim Syam (1987). Bahasa Melayu II. Tatabahasa Dewan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Siti Hajar Abdul Aziz Sdn.

Menjelaskan jenis-jenis ayat.1997). Menyatakan konsep ayat berdasarkan jenis dan ragam ayat. Jenis Ayat SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Konsep kata dan perpindahan ayat dalam Bahasa Melayu. yang terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa. Selain itu. jenis ayat Sintaksis dan aspek tatabahasa bahasa Melayu Kata ialah satu unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 2 Sintaksis:   Urutan Kata. Ragam ayat . Perkataan dimulai dan diakhiri oleh sempadan perkataan. Perpindahan ayat merupakan satu proses pembentukan ayat berdasarkan binaan subjek dan predikat sama ada secara susunan biasa atau susunan songsang. jenis ayat serta aspek tatabahasa bahasa Melayu akan disentuh dalam bab ini. konsep ragam ayat. 2. 6 . HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. anda seharusnya dapat: 1. (Marzukhi Nyak Abdullah. Perpindahan Ayat Ragam Ayat. ragam ayat serta aspek tatabahasa dalam binaan ayat.

7 . Terdapat unsur lain seperti kata bantu atau kata penguat dalam sesuatu ayat.1 Konsep kata dan Perpindahan Ayat Perkataan atau kata merupakan unsur yang terdapat dalam salah satu binaan ayat. Sebagai contoh. ragam ayat.0 KANDUNGAN ISI Untuk pengetahuan anda. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep sintaksis yang merangkumi konsep kata dan perpindahan ayat. (3).adjektif atau kata sendi nama. kata kerja. 2. (2). Jenis Ayat Aspek Tatabahasa 2. (Lutfi Abas .1975). terdapat ayat yang mempunyai kata adjektif seperti berikut: (1). jenis ayat serta aspek tatabahasa yang lain. Frasa pula boleh terbina daripada satu atau beberapa perkataan yang mengandungi kata sama ada kata nama. Ramli sangat pandai bermain skuasy.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK Sintaksis Konsep kata dan perpindahan ayat Ragam Ayat. Maniam itu baik sungguh. Kek lapis itu enak sekali. Aspek-aspek tatabahasa yang menjurus kepada bidang sintaksis merupakan aspek penting dalam melengkapi kajian bahasa.

dalam bahasa Melayu. Oleh itu.al 2008). Ayat bahasa Melayu yang lebih sesuai bagi bahasa Arab tersebut ialah kamu datang dari mana? Oleh itu . ayat Melihat Paul. 8 . perbandingan antara bahasa-bahasa di bawah: a) Paulus Mariam Vidit (bahasa Latin) Paulus = Paul Mariam =Mary vidit = melihat Dalam hubungan tersebut.perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa serta sistem bahasa yang berbeza-beza menjadikan bahasa itu sesuatu yang unik untuk dikaji dan digunakan. Kedudukan sesuatu perkataan atau kelompok perkataan dan kebolehan berubah tempat dalam sesuatu binaan ayat juga memperlihatkan ciri perbezaan (Nik Safiah Karim et. akhiran –us dan –am menentukan kata nama subjek dan kata nama objek. b) Min aina anta ? (bahasa Arab) Min = daripada / dari aina = mana anta = kamu (lelaki) Maksud terjemahan langsung [daripada mana kamu] kurang memberikan makna yang tepat dan gramatis dalam bahasa Melayu. kedudukan kata kerja tidak menjadi persoalan dan tidak menjejaskan makna ayat bahasa Latin tersebut. Sebaliknya. Sebagai contoh.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Konsep perpindahan ayat pula adalah berasaskan pola ayat dasar yang jelas terdapat perbezaan urutan dalam pelbagai bahasa. Mary akan mengubah makna asal daripada bahasa Latin tersebut.

2 Ragam Ayat Konsep ayat telah pun diperkenalkan dalam penerangan sebelum ini. (ayat pasif yang mengalami pendepanan predikat) 2. Ayat pasif pula mengutamakan Contoh: (4) Amar menendang bola itu. (ayat aktif) (5) Bola itu ditendang oleh Amar.1 Ayat aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asal sebagai unsur yang diterangkan. (ayat aktif) (7) Bola itu saya tendang. (ayat pasif) (6) Saya menendang bola itu. Ayat aktif tak transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja yang tak transitif iaitu yang tidak diikuti oleh objek sebagai penyambut. Hubungan antara ayat aktif dengan ayat pasif ialah perpindahan tempat frasa nama yang menjadi subjek dan objek ayat berkaitan. Ragam ayat terdiri daripada ayat aktif dan ayat pasif. Terdapat dua jenis ragam dalam ayat. Ayat aktif mengandungi kata kerja yang mengutamakan subjek asas sebagai judul. Dengan perkataan lain. Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif yang diikuti oleh frasa nama atau klausa komplemen sebagai objek atau unsur penyambut.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 2. ayat boleh terdiri daripada pelbagai bentuk variasi mengikut polapola yang tertentu. kita akan bincangkan tentang ragam ayat yang menjadi salah satu unsur dalam ayat. (ayat pasif) (8) Saya tendang bola itu. 9 . Ayat aktif terdiri daripada ayat aktif transitif dan ayat aktif tak transitif. subjek terbitan sebagai judul.2. Seterusnya.

Diana sedang mandi memutih menangis Objek di kolam itu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : a) Ayat Aktif Transitif Subjek Kata Kerja Transitif (9). Air mata b) Ayat Aktif Tak Transitif Subjek Predikat Kata Kerja Tak Transitif (12). Kanak-kanak (13). pipinya.2. Pekerja (10).Semak samun sudah dibeli dibersihkan Oleh + Frasa Nama oleh Amin oleh pekerja minggu lepas setiap bulan.2 Ayat Pasif Ayat pasif ialah ayat yang asalnya daripada ayat aktif transitif iaitu yang mengandungi kata kerja tetapi mengutamakan objek asal sebagai unsur yang diterangkan. Budin (11). buah durian. sepanjang malam. membaiki membeli membasahi Predikat Objek jalan itu. Ombak (14). i) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif Subjek Kata Kerja Pasif (15). Keterangan 10 . Kereta itu (16). 2. Ayat pasif dalam bahasa Melayu digolongkan kepada tiga jenis iaitu: a) Ayat pasif dengan imbuhan kata kerja pasif b) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua c) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja. di pantai Damai.

(22). Kuih itu pagi tadi. lagi. i) Ayat penyata ii) Ayat tanya iii) Ayat perintah iv) Ayat seruan a) Ayat Penyata Ayat yang diucapkan dengan maksud membuat satu pernyataan. Rusa itu (20). Kereta itu (18). Ayat penyata mempunyai tujuan menyatakan atau memberi keterangan tentang sesuatu hal. Dunia ini penuh dengan dugaan. 3. Dia pandai mengawal emosinya. Saya sudah memiliki kereta baru. oleh anjing. (23). iii) Ayat pasif dengan perkataan kena yang hadir sebelum kata kerja Subjek Kena Kata Kerja Dasar Oleh+Frasa Nama (19). Contoh: (21). Budak itu kena kena tembak kejar oleh pemburu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU ii) Ayat pasif dengan kata ganti nama diri pertama dan kedua Subjek Frasa Kerja Pasif dengan Ganti Nama Diri Pertama atau kedua sudah saya bersihkan belum awak makan Keterangan (17). Ayat penyata juga dikenali sebagai ayat keterangan. Jenis Ayat Ayat dapat dibahagikan kepada empat jenis. 11 .

amboi. LATIHAN 1. ayat seruan lazimnya tidak sempurna dan menyatakan perasaan sedih. Nyatakan 4 jenis ayat dalam bahasa Melayu dengan memberikan contoh- contoh yang sesuai. engkau dan sebagainya. anda. Bincangkan pola-pola ayat pasif dalam bahasa Melayu 12 .takut. suka. 2. cis. terkejut. AKTIVITI 1.sedih dan sebagainya. aduh dan sebagainya. Menurut Abdullah Hassan (2005). duka . kamu. hairan dan lain-lain. wah.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU b) Ayat Tanya Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu hal dengan berdasarkan nada suara dan penggunaan perkataan tertentu. Ayat tanya boleh wujud dengan kata tanya atau tanpa kata tanya. d) Ayat Seruan Ayat seruan ialah ayat yang diucapkan dengan membawa nada atau intonasi seruan dengan tujuan melahirkan sesuatu keadaan perasaan seperti marah. gembira.gembira. Contoh kata seru ialah oh. c) Ayat Perintah Ayat perintah ialah ayat yang diucapkan bertujuan untuk menimbulkan sesuatu tindakan. Perintah ditujukan kepada orang kedua dengan menggunakan kata ganti nama orang kedua seperti awak. marah.

Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Kaedah Pengajaran Bahasa Malaysia.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. (1997)Kamus Tatabahasa Bahasa Melayu. Shah Alam:Penerbit Fajar Bakti Sdn. Marzukhi Nyak Abdullah.al (2006). Kuala Lumpur: Fajar Bakti. Tatabahasa Dewan. Bhd. Nik Safiah Karim et. 13 .Bhd. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Raminah Hj.Sabran.Rahim Syam (1987).

Frasa nama juga menjadi tonggak dalam binaan sintaksis. Binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. Tanpa unsur frasa. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama. frasa kerja (FK). Malah. ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Sehubungan itu. Binaan Frasa Nama bahasa Melayu. maka sesuatu ayat itu tidak akan dapat wujud dengan sempurna. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 3 Frasa Nama Bahasa Melayu SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Konsep Frasa Nama. 14 . Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. terdapat unsur frasa nama yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. iaitu frasa nama (FN). manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa.

15 . menjelaskan definisi frasa nama dan. Seterusnya. KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Nama inti 3. anda seharusnya dapat: 1.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. menjelaskan binaan frasa nama. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa nama berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. perbincangan ditumpukan kepada ciri-ciri dan jenis-jenis frasa nama bahasa Melayu.0 KANDUNGAN ISI + inti inti + penerang Anda perlu mengetahui bahawa. 2.

bandar selamat. Atlet (8).al. Emak (2). Emak Wan Seng (3). memberi ceramah. Keluar Inti bapa masuk Predikat saling bantu-membantu. Struktur Frasa Nama (inti + inti) Frasa Nama Inti (5). 1986) Contoh : Subjek Frasa Nama (1). Bandar Putrajaya Predikat Frasa Nama peniaga.1 Konsep Frasa Nama Bahasa Melayu Frasa Nama menurut Nik Safiah Karim et. Pegawai (10). disamping boleh menggantikan kata nama (Asmah Hj.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3. atau sebelum dan sesudah frasa nama. peniaga sayur. Ibu (6). menggigit makanan. Anak (11). untuk pekerja sahaja. (2008) ialah konstituen atau unsur yang menjadi pengisi frasa nama yang terdiri daripada kata nama sebagai unsur intinya. Frasa nama ialah frasa yang boleh berdiri pada subjek dan objek ayat dan predikat nama. Pelajar (9). baik akhlaknya. Unsur inti boleh wujud secara sendiri atau dengan sederetan penerang yang hadir sebelum frasa nama atau sesudahnya.Omar. Putrajaya (4). Kucing Penerang paralimpik semester akhir Jabatan Haiwan yang soleh itu jinak itu 16 Predikat meraih pingat emas. bandar selamat. . menduduki ujian. Struktur Frasa Nama (inti + penerang) Frasa Nama Inti (7).

Frasa digunakan bagi membina ayat. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. namun perbincangan dalam topik 3 ini frasa nama. Binaan frasa dapat dibentuk daripada satu kata atau lebih. Walaupun terdapat beberapa pendapat tentang binaan frasa nama bahasa Melayu. pantai Penerang penyambut nama pemutar penjaga Penerang kelamin Penerang tempat nama pelakon guru nama pinggiran 17 . Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. Binaan frasa nama dapat digambarkan seperti berikut: Binaan Nama Penerang keturunan Suku bangsa Penerang Inti + Penerang Nama jenis bunga nama kucing nama askar Frasa Penerang Inti Penerang British. 2006).1983). Jawa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 3. Penerang kegunaan nama serbuk minyak kari pelincir skru pintu lelaki.2 Binaan Frasa Nama Dalam Bahasa Melayu Binaan frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. parsi. (Abdullah menjurus kepada dua struktur frasa dan binaan Hassan. mawar. wanita. Dalam struktur binaan ayat.al.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Penerang (Penentu Binaan Frasa Nama Hadapan) Inti Penerang (Bilangan+penjodoh (Inti) bilangan) tiga orang lima buah tujuh dulang guru kereta nasi minyak. kedua ketiga badan bukau puan bawah mati 18 . Penerang Penerang (Penentu belakang) Inti orang rumah Penerang kata kerja Penerang kata adjektif Penerang frasa sendi nama Penerang bilangan ordinal Inti + inti dengan maksud Inti + inti sama erti Inti + inti dengan maksud berlawanan tuan atas hidup mesin bilik pengemis kereta baju banglo tempat tingkat tubuh bukit itu ini kira menunggu muda antik di jemuran di desa.

Kuala Lumpur. Nik Safiah Karim et. LATIHAN 1. Apakah ciri-ciri yang dapat membezakan frasa daripada ayat? BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 2.al (2008).Bhd. Senaraikan 20 binaan frasa nama berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1.al (2006) Sintaksis.Bhd. Asmah Hj. Tulis 10 contoh frasa nama bagi binaan inti + penerang nama.Omar (1986) Nahu Melayu Mutakhir. PTS Professional Publishing Sdn. 19 . Abdullah Hassan et. atau akhbar tempatan. Tatabahasa Dewan. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.

unsur yang diterangkan merupakan unsur inti yang hadir pada kedudukan pertama dan unsur menerangkan merupakan unsur penerang yang hadir pada kedudukan yang kedua. D-M membawa maksud diterangkan (D) dan menerangkan (M).M) 4.0 Konstituen Frasa Nama Konstituen Frasa Nama dalam tatabahasa Bahasa Melayu mengandungi aspekaspek yang telah disusun secara sistematik berdasarkan rumus-rumus tatabahasa bahasa Melayu :    Peraturan D-M (Hukum D-M) Kekecualian Hukum D-M Bilangan dan panggilan Peraturan D – M (Hukum D . Dalam peraturan ini.1 Dalam tatabahasa bahasa Melayu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 4 Susunan Konstituen Frasa Nama Bahasa Melayu  Peraturan D-M  Kekecualian Hukum D-M  Bilangan dan Panggilan 4. Contoh : Frasa Nama Diterangkan (Inti) Askar Budak Pemain Penarik Penghantar Pensyarah Pakar Doktor Menerangkan (Penerang) Melayu lelaki boling beca surat wanita psikologi veterinar 20 .

sup kambing ( bukan kambing sup) . Kebiasaan ini mewujudkan kelaziman yang semakin diterima penggunaannya dalam masyarakat pengguna bahasa. kekecualian hukum D . Hal yang demikian berlaku disebabkan oleh kecenderungan pengguna bahasa menggunakan sistem bahasa lain bagi bahasa sendiri .sos cili (bukan cili sos) .kentang goreng ( bukan goreng kentang) .Restoran Ali ( bukan Ali Restoran) .pisang goreng (bukan goreng pisang) . Selain itu. Lama-kelamaan.M Konsep kekecualian wujud dalam kebanyakan bahasa di dunia bagai merasionalkan penggunaan sistem bahasa yang sudah lazim dipakai secara mantap dalam masyarakat pengguna bahasa. seperti sesetengan penguna bahasa Melayu yang gemar menggunakan sistem bahasa Inggeris sebagai kayu ukur berbahasa. terutama sekali yang melibatkan pada nama-nama jawatan. 21 .nasi goreng (bukan goreng nasi) 4.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh-contoh lain: . keadan itu menjadi perkara lazim dan terhasillah satu fenomena bahasa yang menyimpang dari rumus tatabahasa dalam konteks hukum D .Kedai Makanan Rahim ( bukan Rahim Kedai Makan / Kedai Makan Rahim) .M juga wujud akibat kebiasaan dalam penggunaan.cakera padat (bukan padat cakera/compact disc) .M.2 Kekecualian Hukum D .

Ketua Hakim Negara telah bercuti selama dua hari. imam besar.Ali. Ibu pejabat Kastam daerah Johor Bahru dipindahkan ke Jalan Aman. Pembantu penyeldik sedang membuat penganalisisan data kajian. (13). (17). Perdana Menteri Malaysia yang pertama ialah YTM Tunku Abdul Rahman.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh: Penerang (M) Perdana Ibu Naib Ketua Timbalan Naib Pembantu Menteri Pejabat Presiden Hakim Perdana Menteri Presiden Penyelaras Diterangkan (D) Namun. Timbalan Perdana Menteri membuat lawatan kerja ke Syria. Naib presiden yang baharu telah berucap dalam majlis perasmian. (15). Contoh penggunaan dalam ayat: (12). (14). menteri kanan. 22 . Mohd. Jawatan Naib Presiden disandang oleh Dato Hj. hal ini tidak berlaku pada frasa menteri besar. (18). (16). menteri pengangkutan. dan seumpamanya.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 4.3 Bilangan dan Panggilan Kata bilangan yang berfungsi sebagai penerang dalam frasa nama boleh wujud di hadapan katan nama inti. (Abdullah Hassan, 2006) Dalam konteks ini, bilangan yang digunakan merujuk kepada unsur numerik yang menjadi penanda kepada jumlah yang difokuskan dalam frasa.

Contoh

:

lima ekor kuda segolongan kecil peneroka kelima-lima pendekar silat sekumpulan penyelidik segelintir pengundi sejumlah wang sebilangan besar pekerja Contoh ayat: (19) Lima ekor kuda telah dibeli oleh Haji Tahir. (20). Segolongan kecil peneroka sudah menanam pokok gaharu. (21). Kelima-lima pendekar silat itu menunjukkan gaya kepahlawanan. (22). Sekumpulan penyelidik sudah mendapat elaun khas. (23). Segelinitr pengundi pilihanraya dilihat berlegar-legar di situ. (24). Sejumlah wang yang besar diperlukan untuk kos perubatan. (25). Sebilangan besar pekerja sudah pulang ke kampung.

Secara lebih khusus, kata bilangan boleh dibahagikan kepada enam kumpulan berdasarkan makna (Hashim Hj.Musa, 1993); i. Kata bilangan tentu ii.Kata bilangan tak tentu iii.Kata bilangan himpunan iv.Kata bilangan pisahan v.Kata bilangan pecahan; dan vi.Kata bilangan tingkatan 23

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Kata Bilangan Tentu Kata bilangan yang mendukung makna tentu yang menjurus kepada bilangan khusus terdiri daripada angka yang boleh dilambangkan dengan simbol atau huruf abjad. Contoh: satu = 1 dua = 2 Contoh ayat: (26). Konvokesyen ke-2 telah dilaksanakan pada hari semalam. (27). Sukan Asia ke-XIV telah mencatat satu sejarah kegemilangan atlet Malaysia. (28). Dollah mendapat tempat ketiga dalam pertandingan nyanyian. (29). Shakira mempunyai empat ekor anak kucing. (30) Hang Tuah memiliki dua ekor kuda putih . empat = IV sepuluh = X

Kata Bilangan Tak Tentu

Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang tidak khusus . Contoh: Segala, semua , banyak ,sedikit, beberapa, sekalian, sekelompok. Contoh ayat: (31). Beberapa orang guru telah ditukarkan ke sekolah pedalaman. (32). Kegiatan gotong-royong itu disertai oleh semua penduduk kampung. (33). Segala bantuan yang diberikan oleh pihak sekolah amat dihargai.

Kata Bilangan Himpunan Kata bilangan yang merujuk kepada jumlah bilangan yang terhimpun atau terkumpul. Contoh: berpuluh-puluh, berbelas-belas, beratus-ratus, beribu-ribu, kedua-dua, kelimalima, kesemua. 24

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh ayat: (34). Berpuluh-puluh kenderaan tentera telah bergerak ke sempadan negara. (35). Kedua- dua peninju itu telah diberi penghargaan oleh pihak persatuan. (36). Kesemua mangsa banjir telah dipindahkan ke tempat yang selamat. Kata Bilangan Pisahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pemisahan dalam proses memerihalkan bilangan yang menjadi dasar pokok pernyataan. Kata jenis ini juga adalah sejumlah perkataan yang menyokong makna bilangan yang terasing. Contoh: masing-masing, setiap, tiap-tiap Contoh ayat: (37). Masing-masing ada pendapat yang tersendiri dalam isu pembangunan sukan. (38). Setiap hari dilalui oleh Pak Malau dengan hati yang tabah. (39). Tiap-tiap pasukan mempunyai ketua yang dilantik oleh pihak pengurusan. Kata Bilangan Pecahan Kata bilangan jenis pisahan merujuk kepada unsur pecahan atau pembahagian daripada jumlah keseluruhannya. Contoh: setengah, separuh, sepertiga, segelintir, sebahagian Contoh ayat: (40). Setengah daripada kawasan ini adalah milik Tuan Haji Ali. (41). Sabar itu adalah separuh daripada iman. (42). Sebahagian daripada ahli-ahli persatuan tidak hadir. Kata Bilangan Tingkatan Kata bilangan tingkatan merujuk kepada sejumlah perkataan yang mendukung makna taraf tingkatan bilangan. contoh: pertama, kedua, ketiga , keseribu. 25

pengiktirafan ataupun penentuan identiti secara lebih khusus. Datuk Maharaja Lela ialah seorang pejuang yang menentang Inggeris di Perak. Tun. Gerai pertama menjadi perhatian pembeli. (47).Profesor Ungku Aziz merupakan seorang pencetus idea penubuhan tabung pengurusan haji di Malaysia. Datuk Sagor harus diingati sebagai seorang pahlawan. Datuk dan seumpamanya lazim digunakan sebelum kata nama inti.4 Panggilan / Kata Panggilan Sementara itu. (48). 4. 2008). Jenis-jenis kata panggilan seperti Tuan. (44). Profesor Ungku Aziz Tunku Kamalia Syed Zain Barakbah Sharifah Mona Alsagoff Tan Sri Malik Kamal 26 . Tunku. Dia mampu meraih tempat kedua sahaja dalam pertandingan tersebut. Pengunjung keseribu akan diberi hadiah cepu emas. Haji. konsep panggilan ( kata panggilan) merupakan unsur frasa nama yang hadir sebelum kata nama inti ( Abdullah Hassan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU contoh ayat: (43). Puan . (45). Contoh: Datuk Maharaja Lela Datuk Sagor Haji Abdul Rahman Limbong Tuan Adam Puan Mastura Chong Contoh ayat : (46). Kata panggilan merupakan satu sistem yang digunakan dalam bahasa Melayu bagi tujuan penghormatan.

Kuala Lumpur. Bina carta atau pengurusan grafik untuk menunjukkan peraturan D – M. b) Cili sos jenama lada dijual di Aminah Mini Market. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd. Nik Safiah Karim et. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd.al (2006) Sintaksis.Musa ( 1993) Binaan dan Fungsi Perkataan dalam Bahasa Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.M.ayat di bawah dengan ayat-ayat yang sesuai berdasarkan Hukum D. Bahasa Melayu II. Apakah maksud hukum D-M? 2. a) Ahmad punya kedai terletak di sebelah bas terminal. PTS Professional Publishing Sdn. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.al (2008). c) Kenderaan mini bas sudah semakin dilupakan. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Tatabahasa Dewan. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. LATIHAN 1. Abdullah Hassan et. g) Sport rim kereta itu milik Romli. d) Lain-lain hal boleh dibincangkan pada lain hari. 27 . Tulis semula ayat. Hashim Hj. anda boleh bayar bil awal.Bhd.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. e) Itu hari kita sudah bercadang melawat mini zoo. f) Lain masa.

terdapat unsur frasa kerja yang menjadi salah satu binaan dalam satu-satu ayat. Frasa kerja juga menjadi salah satu tonggak dalam binaan sintaksis. binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek (1. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja (1. manakala frasa predikat dibentuk oleh empat jenis frasa. Frasa kerja binaan sintaksis pula didasari oleh pola-pola ayat yang mengandungi pola-pola frasa yang menjadi tunjang dalam ayat sama ada sebagai subjek atau predikat. iaitu frasa subjek dan frasa predikat. frasa adjektif (FA) dan frasa sendi nama (FS). binaan frasa kerja tanpa objek dan dengan objek Tahukah anda bahawa dalam bahasa Melayu. HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. frasa subjek dibentuk oleh frasa nama.1) Menganalisis binaan frasa kerja. frasa kerja (FK).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 5 Frasa Kerja Bahasa Melayu    Binaan Frasa Kerja Binaan Frasa Kerja Tanpa Objek Binaan Frasa Kerja Dengan Objek SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:   Menjelaskan definisi frasa kerja dan binaan frasa kerja Menganalisis binaan frasa kerja. Malah. iaitu frasa nama (FN).6) 28 . ayat dan klausa mengandungi dua konstituen utama. Sehubungan itu.

Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya.1 Konsep Frasa Kerja Bahasa Melayu menurut Siti Hajar Abdul Aziz. (2008) ialah frasa yang terdiri Frasa Kerja daripada kata kerja sebagai unsur intinya. 29 . Frasa kerja wujud dalam sesuatu ayat dalam binaan predikat. Menurut Abdullah Hassan et. frasa kerja berfungsi sebagai predikat.al (2006).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja(Predikat) Frasa kerja (tanpa objek) Frasa Kerja (dengan objek) 5. 5. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. Dalam susunan ayat biasa.0 KANDUNGAN ISI Anda perlu mengetahui bahawa. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. frasa kerja terdiri daripada satu atau beberapa perkataan dengan kata kerja berfungsi sebagai fungsinya.

(92) dan (93) menunjukkan kata kerja tidur. Faisal tidur lena di bilik tidur. (9). mencipta lagu itu. P. (7). Dia selalu bergaduh sesama rakan sekolah.Ramlee Predikat Frasa Kerja menjemur kain. Emak Ahmad (3). (6). Pemuzik itu (4). Dia selalu bergaduh. Faisal tidur lena. menjual sayur di pasar. Emak (2).2. 5. (10). ayat (91) .1 Frasa Kerja Tanpa Objek Frasa kerja tanpa objek merupakan jenis frasa yang tidak memerlukan penyambut (objek) dan boleh berdiri sendiri dalam sesuatu binaan predikat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : Ayat Subjek (1). 5. Kata kerja tak transitif juga dikatakan sebagai kata kerja yang tidak memerlukan frasa nama sebagai objek (penyambut) untuk melengkapkannya. meniup saksofon.2 Binaan Frasa Kerja Binaan kata kerja terdiri daripada kata kerja tak transitif atau kata kerja transitif. Contoh : (5). terjatuh dan bergaduh. Budak nakal itu terjatuh lagi setelah terpijak kulit pisang. 30 . Namun kata kerja ini boleh diikuti oleh unsur pelengkap dan penerang. Berdasarkan contoh ayat di atas. Budak nakal itu terjatuh lagi. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang tidak memerlukan objek sebagai penyambut. Kata kerja tersebut tidak memerlukan atau tidak tidak diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut. Contoh: (8).

Kata kerja transitif pula ialah kata kerja yang memerlukan objek. Hal yang demikian berlaku dalam proses membina sesuatu ayat. Kata kerja jenis ini mesti diikuti oleh frasa nama sebagai objek atau penyambut untuk melengkapkan kata kerja tersebut. frasa kerja.3 Frasa Kerja Dengan Objek Frasa kerja dengan objek dikenali juga sebagai frasa kerja transitif. 31 . Ibu menganyam tikar setiap hari. (12). 5. Contoh: Frasa Kerja Kata Kerja Transitif Menaikkan menganyam membaiki Penyambut bendera tikar radio Contoh ayat lengkap: (11). Mahmud membaiki radio yang telah rosak. kadang-kala terdapat kekeliruan dalam kalangan pengguna bahasa menggunakan frasa kerja sebagai predikat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam ayat (94). Pelajar itu menaikkan bendera semasa perhimpunan. (95). frasa yang bergaris ialah unsur keterangan yang mengikuti objek. Frasa kerja juga boleh menerima unsur keterangan. Frasa kerja transitif mempunyai dasar kata kerja transitif. (12) dan (13). ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif (tanpa objek) Pelengkap ialah perkataan yang hadir selepas kata kerja transitif dan berfungsi untuk melengkapkan kata kerja tersebut. Unsur keterangan juga boleh terdiri daripada frasa nama. Dalam ayat (11). Biarpun begitu. Dalam konteks ini . (13). frasa adjektif dan frasa sendi nama. dan (96). kata kerja telah diberi unsur pelengkap dan penerang.

Zamani akan melaporkan kepada warden asrama tentang kejadian itu. Lee Chong Wei menghantar dengan tenang bulu tangkis ke jaring. Halijah menggenggam tangan suaminya dengan erat.Halijah menggenggam erat tangan suaminya. ‘bulu tangkis’ dan ‘isu pendidikan’ ialah objek yang mesti hadir selepas kata kerja transitif. Semua ayat di atas tidak menepati sistem penggunaan kata/frasa kerja transitif. (19). ‘tangan’. Tuan Pengarah sedang membincangkan isu pendidikan. (22). (15). (23). (16). Zamani akan melaporkan kejadian itu kepada warden asrama (21). (17). 32 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh kesilapan dapat dilihat dalam ayat (15) hingga ayat (19). Datuk Aman menghasilkan produk berasaskan herba. ‘produk ’. Lee Chong Wei menghantar bulu tangkis ke jaring dengan tenang. Ayat-ayat yang tersebut di atas harus ditulis begini: (rujuk ayat 20 – 24) (20). Tuan Pengarah sedang membincangkan tentang isu pendidikan. (24). Catatan: kejadian’.Datuk Amran menghasilkan banyak produk berasaskan herba. (18).

Bhd. Kuala Lumpur. Bahasa Melayu II.Bhd. Tulis 10 contoh frasa kerja tanpa objek LATIHAN 1. atau akhbar tempatan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1.Bhd. Petaling Jaya: Oxford Fajar 33 .al (2006) Sintaksis. (2008). PTS Professional Publishing Sdn. Buat analisis binaan frasa kerja berdasarkan sebuah cerpen atau rencana yang terdapat dalam majalah terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hajar Abdul Aziz Sdn. Abdullah Hassan et. BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.

HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata dalam sesuatu frasa bahasa Melayu menghasilkan satu sistem yang komprehensif.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 6 Frasa Kerja Bahasa Melayu  Frasa Kerja dengan Kata Bantu  Frasa Kerja dengan Ayat Komplemen  Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:  frasa kerja dengan kata bantu. kita akan melihat pola-pola frasa kerja yang menggunakan kata bantu dalam predikat. Terdapat dua jenis kata bantu iaitu kata bantu aspek dan kata bantu ragam. Dalam perbincangan ini. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja(1. frasa kerja dengan ayat komplemen dan unsur keterangan dalam frasa kerja. Selain itu. Kata bantu boleh hadir di hadapan predikat kata kerja.1) 34 . aspek penggunaan ayat komplemen dan unsur keterangan akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa kerja bahasa Melayu. Frasa kerja dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata bantu dalam predikat. anda seharusnya dapat:  Menghurai frasa kerja dengan kata bantu.

ini atau masa hadapan. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa kerja berdasarkan pendapat-pendapat ahli bahasa. (2). frasa kerja yang melibatkan kata bantu aspek merupakan keperihalan tentang aspek masa lampau. diberikan contoh ayat berkaitan. Amirul sudah mencapai kejayaan dalam peperiksaan yang lepas. Dalam hal ini. Frasa kerja bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. Contoh (fungsi menunjukkan masa yang telah berlaku: sudah . (2008) Frasa kerja terdiri daripada kata kerja sebagai unsur intinya. frasa kerja berfungsi sebagai predikat.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. Dia telah menulis puisi sejak di bangku sekolah. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek.pernah) (1). telah . 35 . Bagi menjelaskan fungsi kata bantu dalam frasa.1 Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Aspek Menurut Siti Hajar Abdul Aziz. Frasa kerja dalam bahasa Melayu terdiri daripada kata kerja sebagai dasarnya. dan kata bantu ragam) Frasa kerja (dengan ayat komplemen) 6. Dalam susunan ayat biasa. 6.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Kerja (Predikat) Frasa kerja (didahului kata bantu aspek.

mahu. akan. Contoh (fungsi menunjukkan perbuatan yang belum dilakukan: akan dan belum) (4). 36 . Contoh: hendak. (10). Wan Malini akan memetik bunga di taman. Yatim boleh berjaya jika dia berusaha bersungguh-sungguh. frasa kerja sama ada jenis transitif atau tak transitif. boleh. Michael pernah mendapat pengiktirafan sebagai guru cemerlang. (8). (5). Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu aspek yang memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. Menurut Nik Safiah Karim et. atau masa hadapan.2 Kata Bantu Ragam Memerihalkan perasaan ketika melakukan perbuatan. kini. sudah.3 Frasa Kerja Dengan Ayat Komplemen Frasa kerja dengan ayat komplemen merupakan jenis frasa yang boleh menerima pelengkap atau sebaliknya yang dipancangkan ke dalam klausa utama bagi binaan sesuatu ayat. Maslina mahu membuktikan bahawa dia juga mampu menjadi juara. Contoh ayat: (6). sedang. (9). Dia harus pulang ke kampung segera.al (2008).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (3). 6. masih. mesti. (7). dan dapat Frasa Kerja Dengan Kata Bantu Ragam Frasa kerja yang melibatkan kata bantu ragam merupakan keperihalan tentang aspek perasaan. harus. boleh menerima ayat komplemen. Anda mesti belajar untuk menguasai kemahiran mengajar. Adi Kencana belum lagi berminat untuk merantau ke kota. Kata Bantu Kata Bantu Aspek Memerihalkan masa lampau. Dia hendak bekerja di Kuala Lumpur. Daud dapat menyertai program sukan berkuda di Johor Bahru. (11). belum 6. Contoh : telah.

ayat (12) . semoga dan untuk.4 Unsur Keterangan dalam Frasa Kerja Unsur keterangan dalam frasa kerja diwakili oleh unsur-unsur penerang yang memerihalkan atau menerangkan kata kerja tersebut dengan lebih lanjut. Jasmin berpendapat bahawa kerjaya guru sangat mencabar. Cikgu Normah menegaskan bahawa tidur yang berkualiti adalah perlu untuk kesihatan minda. Kim Seng faham bahawa jirannya terpaksa berpindah ke kampung. Pemandu bas itu memaklumkan bahawa semua penumpang selamat sampai ke destinasi. 6. Biarpun begitu. frasa kerja tak transitif telah menerima ayat komplemen. Dalam ayat (15). Apabila keadaan sedemikian berlaku. unsur keterangan hadir selepas objek (penyambut). maka ayat yang terbentuk ialah ayat majmuk Contoh : (i) Frasa kerja transitif dengan ayat komplemen (12). frasa kerja jenis ini ditandai dengan penggunaan kata kata hubung bahawa. supaya. Pak Mat mengakui bahawa dia pernah berkhidmat dalam pasukan komando.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam binaan predikat. (13) dan (14) menunjukkan kata kerja tidur. Bagi kata kerja transitif. Kata kerja tersebut menerima ayat komplemen yang akhirnya membentuk ayat majmuk. (13). (16). Berdasarkan contoh ayat di atas. dan (17). unsur keterangan ini dapat memberikan gambaran yang lebih jelas 37 . (16). ayat ini masih mengekalkan konsep kata kerja tak transitif dan akhirnya membentuk ayat majmuk. terjatuh dan bergaduh. dan frasa nama. Yang pasti. Haji Amin percaya bahawa mangsa kebakaran itu boleh diselamatkan. Unsur –unsur biasanya hadir selepas kata kerja. Unsur-unsur keterangan boleh terdiri daripada binaan frasa sendi nama. demi. frasa adjektif. (ii) Frasa kerja tak transitif dengan ayat komplemen (15). (17). (14).

dalam . (24) Aiman menunggu kepulangan ayahnya hingga pukul 12 malam.dari. (21) Emak Shafik menerima hadiah cenderamata daripada guru besar.daripada. .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU tentang maksud dan sasaran makna dalam sesuatu frasa yang menjadi struktur binaan dalam satu-satu frasa. (19) Abang Malik memanjat ke atas bumbung rumah. Berdasarkan aspek makna yang hadir dalam frasa kerja. tahun lepas. (20) Swee Ling berasal dari Negeri Sembilan. sejak dan hingga bentuk frasa nama seperti semalam.pada jelas terdapat dalam unsur keterangan ini.kepada . (23) Pameran kesenian itu bermula sejak semalam. unsur keterangan dapat dibahagikan kepada lapan jenis: (i) Keterangan tempat atau arah (ii) Keterangan waktu (iii) Keterangan cara (iv) Keterangan tujuan atau harapan (v) Keterangan alat (vi) Keterangan penyertaan (vii) Keterangan hal (viii) Keterangan bagai Huraian: (i) Keterangan tempat atau arah Unsur keterangan tempat atau arah membincangkan tempat berlakunya peristiwa. 38 bentuk frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama iaitu pada.ke. Penggunaan kata sendi nama di. (ii) Keterangan waktu Dua bentuk keterangan waktu wujud dalam frasa kerja iaitu   Contoh : (22) Pensyarah itu menamatkan kuliah pada jam 9 malam. Contoh: (18) Dia belajar di universiti.

(25) (a) Air sungai mengalir dengan derasnya. Keterangan tujuan menggunakan kata sendi nama : demi. untuk dan bagi. Contoh: (31) Guru pelatih itu datang dengan menaiki kereta api (32) Encik Ahmad memotong kek dengan pisau. (v) Keterangan alat  Unsur yang menerangkan peralatan. Keterangan cara boleh terbina daripada frasa sendi nama yang mengandungi kata sendi nama dengan diikuti kata adjektif yang menerima kata pembenda –nya. (27) Menteri berjalan megah. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. Contoh : (28) (29) (30) Muhamad belajar bersungguh-sungguh demi masa depan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (iii) Keterangan cara   Keterangan cara boleh bersumberkan daripada kata adjektif. (27) (a) Menteri berjalan dengan megahnya. (26) (a) Azman berlari dengan pantasnya. Penghulu berucap di perhimpunan itu bagi menjelaskan isu sebenar. 39 . (33) Harjit Singh memukul bola dengan kayu hoki. (iv) Keterangan tujuan atau harapan   Keterangan tujuan atau harapan ialah unsur yang menerangkan sesuatu perbuatan atau kejadian. Contoh : (25) Air sungai mengalir deras. Mereka berkahwin untuk mencapai kebahagiaan hidup. perkakas atau benda yang digunakan dalam sesuatu proses atau peristiwa. (26) Azman berlari pantas.

ikut bersama-sama atau melibatkan diri.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (vi) Keterangan penyertaan   Unsur yang menerangkan maksud ikut serta. (35) Pegawai kebajikan melawat kampung contoh dengan ahli jawatankuasa surau. (41) Kepantasan lelaki itu bertindak bagai lipas kudung . (39) Jurutera perunding membuat penilaian semula tentang projek tersebut. bak. (43) Hidungnya mancung bak seludang. 40 . (38) Panel disiplin membuat teguran terhadap kes itu. (vii) Keterangan hal   keterangan hal berfungsi menerangkan keadaan kata sendi nama yang digunakan ialah tentang. Contoh: (34) Aminah datang ke masjid dengan suaminya. Kata sendi nama yang digunakan ialah seperti.kesamaan atau hampir sama. Hal yang demikian bergantung kepada situasi dan rumus yang menjadi dasar dalam pembentukan frasa yang akhirnya menghasilkan satu ayat yang lengkap. (42) Diana berlakon sebagai Puteri Gunung Ledang.5 Kesimpulan Frasa kerja merupakan satu bentuk frasa yang kompleks dan mampu menerima unsur-unsur perkataan yang menjadi struktur asas dalam binaan predikatnya. (36) Muniandy masuk ke pejabat dengan pembantunya. mengenai. (viii) Keterangan bagai   Unsur yang menerangkan keserupaan. Contoh: (37) Tuan pengurus sedang memikirkan tentang masalah itu. sebagai. Kata sendi nama yang digunakan ialah dengan. terhadap. bagai. Contoh : (40) Amran berlagak seperti pegawai tinggi . 6.

Bahasa Melayu II. melagukan v. i. Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu. LATIHAN 1. bertolak iii. Abdullah Hassan et. mengalami ix. bina ayat yang menggunakan predikat frasa kerja dengan kata bantu ragam atau kata bantu aspek. Hashim Hj. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. berjumpa x. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Kuala Lumpur. bersedia vii. memutuskan viii. memancing iv. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). PTS Professional Publishing Sdn. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. 41 . Bincangkan fungsi kata bantu ragam dan kata bantu aspek dalam frasa kerja. Berdasarkan perkataan di bawah.Bhd.al (2008) Tatabahasa Dewan. Nik Safiah Karim et.Bhd. memikirkan ii.Musa (1993).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU AKTIVITI 1. berupaya vi. mendirikan BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.Bhd.al (2006) Sintaksis.

Sementara. kata adjektif yang hadir selepas kata nama disebut sebagai penerang.Penguat . kata penguat dan kata bantu dalam frasa. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan binaan frasa. Selain itu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 7 Frasa Adjektif Bahasa Melayu . Hal yang demikian membuktikan bahawa kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. 42 .Kata Bantu dalam Frasa Adjektif SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Binaan frasa adjektif : unsur pengisi frasa adjektif Penguat Kata bantu dalam frasa adjektif Frasa adjektif dalam bahasa Melayu mempunyai elemen kata yang terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. Harus dijelaskan bahawa kata adjektif yang hadir selepas kata kerja disebut sebagai keterangan. unsur pengisi yang wujud dalam frasa adjektif akan dibincangkan juga dalam tajuk frasa adjektif bahasa Melayu ini. Dalam perbincangan ini.Binaan Frasa Adjektif: Unsur Pengisi Frasa Adjektif .

(1. Dalam susunan ayat biasa. 43 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat.1) Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. (1. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif berdasarkan pendapat ahli-ahli bahasa. Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. penguat dan kata bantu. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi frasa adjektif.2) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif Penguat Kata Bantu dalam Frasa Adjektif 7.

44 . Bentuk sedemikian boleh berubahubah berdasarkan rumus tatabahasa dan pola dalam ayat berkaitan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7.1 Binaan Frasa Adjektif : Unsur Pengisi Frasa Adjektif ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur Frasa adjektif intinya. Dalam binaan predikat. Namun. frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada dihadapan atau di belakangnya. penguat juga boleh hadir sama ada di belakang atau di belakang kata adjektif. Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. kata bantu boleh hadir bersama-sama penguat hadapan mendahului kata adjektif. Contoh : (1) . Wak Samad sudah terlalu tua Dalam ayat (1) [Wak Samad] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Dalam hal ini. Frasa adjektif bertugas sebagai predikat dalam susunan ayat biasa. [sudah + terlalu + tua] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + penguat + kata adjektif] Unsur pengisi dalam frasa adjektif juga dapat dilihat dalam contoh-contoh di bawah: Kata Bantu sudah belum masih Penguat terlalu sangat terlalu amat Kata Adjektif tua prihatin masak awal baik Penguat benar - Dalam contoh-contoh di atas.

Guru pelatih itu cergas (4) . (6) . (5) .1 Binaan Kata Adjektif Satu Perkataan Binaan jenis ini merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan satu kata adjektif dalam ayat. Contoh: (2) . Dia kelihatan ceria.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7.1.1. (3) . Penglihatannya kabur. 7. Tanamannya subur.2 Binaan Kata Adjektif Dua Perkataan Binaan dua perkataan adjektif merupakan asas kepada pembentukan frasa adjektif yang menggunakan dua kata adjektif dalam ayat Pola binaannya boleh terdiri daripada yang berikut: (i) kata adjektif + kata adjektif (unsur keserasian makna) contoh : letih lesu cantik molek lemak manis penat lelah (i) kata adjektif + kata adjektif (makna berlawanan) contoh: jatuh bangun hidup mati baik buruk susah senang pahit maung 45 . Salim sangat rajin.

 Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas. Taman Bunga di istana itu indah nian. seperti dalam ayatayat berikut: (14). Terdapat tiga jenis penguat: (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas  Penguat hadapan merupakan kata yang terletak di hadapan kata adjektif. Pakaian puteri itu cantik sekali. Kereta lembu itu lambat benar. Unsur penguat yang hadir berderetan sebelum kata adjektif juga wujud dalam binaan frasa adjektif.2 Penguat  Kata penguat boleh hadir dalam frasa adjektif berdasarkan jenis-jenisnya.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. terlalu amat. (8) . Contoh: (7) . Contoh : sungguh amat. nian (9) . Rumahnya terlalu besar. Percakapan orang tua itu sungguh amat kasar . Perangai anaknya terlalu amat sopan. iaitu boleh hadir di hadapan atau di belakang kata adjektif. Kubah masjid itu amat besar. 46 . (12) . Gerakan dan gaya pesilat Malaysia tangkas sungguh. Penguat hadapan terdiri daripada kata terlalu dan paling. Lukisan itu paling cantik.  Penguat belakang pula merupakan kata yang terletak di belakang kata adjektif seperti sekali. (13) . (11) . Contoh: amat dan sungguh. (15). benar. (10) .

Contoh: (16).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 7. Kehadiran pelajar itu belum terlalu lewat. Anak sulungnya itu sungguh masih muda. 47 . Frasa adjektif jelasnya boleh disertai oleh kata bantu sudah. AKTIVITI 1. (23). harus berdasarkan kesesuaian konteks ayat. Terdapat juga kata bantu yang boleh hadir sebelum atau selepas penguat. (20). belum. Pekerja yang berkualiti harus cekap. misalnya: masih amat jauh. sungguh masih muda. (18). belum terlalu lewat. belum sangat cekap. Pelajar kelas peralihan itu sungguh telah pandai. sungguh telah pandai Contoh: (19). (17). masih. Sayur-sayuran dikebun itu masih belum subur. Anaknya sudah besar. (22). (21).3 Kata Bantu Dalam Frasa Adjektif Kata bantu merupakan unsur yang boleh hadir dalam frasa adjektif. Pekerja baru itu belum sangat cekap. Bincangkan fungsi kata bantu dalam frasa adjektif. Ada kata bantu tertentu yang boleh hadir sebelum atau sesudah penguat. Kedudukan khemah itu masih amat jauh.

bahawa kau juga pernah jadi anak kecil hidupmu sangat sederhana kautidur berselimutkan langit gelap impianmu sangat suram. Mungkin rasa ihsan sudah terhakis dari dalam dirimu hingga kau mudah keliru antara langkah. injak. untuk memijak sesiapa jua dengan mata yang merah menyinga. di bumi Gaza ini. hingga akhirnya kau terpijak kakimu sendiri dan jatuh tersungkur menyembah bumi. letih lesunya. dan pijak lantaran amarah yang membakar hati lantas kau tegar menyusun langkah pantas. Oleh: ESA ALHAJ Johor Bahru. menampar muka mendabik dada langkahmu pantas sungguh. 48 . sepak. Senaraikan frasa adjektif dalam petikan sajak di bawah. SAJAK : SEBUAH PERSOALAN Mengapa harus kau pijak kaki anak kecil itu? yang hanya semalam belajar bertatih dan jatuh kembali. penat lelahnya dihiasi air matanya berderai tangisnya mohon belas kasihan sedu-sedannya tanda kesedihan wajahnya pucat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU LATIHAN 1. Barangkali kau sudah lupa wahai rejim zionis. hatinya cemas langkahnya kian tidak cergas. jatuh bangunnya.

Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Hashim Hj.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.al (2006) Sintaksis. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.Bhd. Bahasa Melayu II. Kuala Lumpur. 49 . Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. PTS Professional Publishing Sdn.al (2008) Tatabahasa Dewan.Musa (1993). Binaan Dan Fungsi Perkataan Dalam Bahasa Melayu.Bhd. Abdullah Hassan et. Nik Safiah Karim et. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).Bhd. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.

Hal yang kepelbagaian elemen kata sifat atau kata adjektif memberikan impak dalam pembentukan frasa adjektif yang berfungsi sebagai predikat dan juga unsur keterangan dan unsur penerang dalam predikat. 50 . Dalam perbincangan ini. boleh hadir selepas frasa nama sebagai penerang.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 8 Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Adjektif Bahasa Melayu   Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang besar dalam mengungkapkan kata sifat secara luaran dan dalaman berdasarkan konteks kata-kata adjektif tertentu demikian membuktikan bahawa dalam binaan frasa dan ayat. kita akan melihat pola-pola frasa adjektif yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat serta frasa adjektif dan ayat komplemen. unsur predikat yang terdapat dalam frasa objektif dapat diikuti oleh ayat komplemen yang mewujudkan ayat majmuk. Selain itu. Harus dijelaskan bahawa frasa adjektif mempunyai ketentuan sama ada boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. boleh hadir selepas kata kerja sebagai keterangan dan.

Frasa adjektif dalam bahasa Melayu terdiri daripada satu atau beberapa perkataan yang mewakili kata sifat atau kata adjektif sebagai kata intinya. 51 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini. frasa adjektif berfungsi sebagai predikat. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa adjektif dan elemen berkaitan dengan susunan frasa serta ayat komplemen.2) Menghuraikan ayat komplemen.(1. anda seharusnya dapat:   Menghuraikan binaan frasa adjektif dengan unsur pengisi. penguat dan kata bantu. Dalam susunan ayat biasa.2) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Adjektif Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen 8.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa.(1.

frasa adjektif boleh terdiri daripada satu kata adjektif atau beberapa kata yang mengandungi kata adjektif dengan kata bantu dan penguat sama ada di hadapan atau di belakangnya. Frasa melengkapkan sesuatu ayat.1 Susunan Frasa Adjektif dalam Ayat ialah frasa yang terdiri daripada kata adjektif sebagai unsur adjektif merupakan komponen penting dalam proses Frasa adjektif intinya. Dalam hal ini. Dalam hal ini.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 8. Dalam ayat (1) [stadium itu ] merupakan subjek frasa nama yang diikuti oleh predikat frasa adjektif. Contoh : 8. (susunan biasa) (2) (a) Putih bersih kulitnya (susunan songsang) [predikat + subjek] (3).1 Frasa Adjektif Sebagai Predikat Predikat dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa adjektif. [predikat + subjek] Frasa predikat yang mendepani subjek sudah berpindah tempat melalui proses penyongsangan. Contoh-contoh lain: (2). Kulitnya putih bersih. [sudah + usang] merupakan predikat yang terbina daripada unsur-unsur berikut : [kata bantu + kata adjektif] Ayat (1) boleh disongsangkan menjadi seperti berikut: (1) (a) Sudah usang stadium itu. (susunan songsang) [predikat + subjek] 52 . Hal yang demikian bersesuaian dengan fungsi kata bantu dan penguat sebagai binaan dan unsur pengisian dalam frasa adjektif. Dalam binaan predikat. Stadium itu sudah usang. frasa adjektif juga boleh hadir selepas subjek sebagai predikat. Contoh: (1) . (susunan biasa ) (3) (a) Merah tua warna bola itu. Warna bola itu merah tua.1.

laju.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 8.3 Frasa Adjektif Sebagai Penerang Kata Nama Frasa adjektif boleh hadir selepas kata nama dan frasa nama. Kucing itu berenang berpidato mengalir beraksi berlari sangat pantas.1. Air sungai itu (7).1. Hal yang demikian merupakan fungsi asas kata adjektif yang memerihalkan sifat dan adjektif bagi keterangan kata kerja. Fungsinya ialah sebagai penerang kepada kata nama. Contoh: Subjek Predikat Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) (4). Pemuzik (8). Frasa Nama Kata Nama kereta warna baju madu pangkat kain benang kelapa pinang besar merah kelabu asli tinggi licin kasar muda masak 53 Kata Adjektif . lancar sekali. 8. hebat sekali. Amira (5). deras sekali.2 Frasa Adjektif Sebagai Keterangan Frasa adjektif yang hadir selepas frasa kerja akan berfungsi sebagai keterangan. Pelajar itu (6).

2 Frasa Adjektif dan Ayat Komplemen Frasa adjektif yang berperanan sebagai predikat dalam ayat boleh diikuti oleh ayat komplemen.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU kitab tebal 8. Kesannya. Zulmazran Zulkifli yakin bahawa pasukan Malaysia akan meraih pingat emas dalam acara boling. Ketua kampung itu percaya bahawa anak buahnya memberikan sokongan padu. Predikat Subjek Frasa Kerja Keterangan (Frasa Adjektif) 54 . Dia insaf bahawa dia perlu meningkatkan kualiti ibadahnya. Bina 10 ayat berdasarkan pola binaan ayat di bawah ini. AKTIVITI 1. Contoh: tersebut akan menjadi ayat (9). Peserta kursus sedar bahawa mereka harus tidur di khemah sementara. ayat komplemen. LATIHAN 1. (12). (10). Bincangkan fungsi susunan frasa adjektif dalam sesuatu ayat. (11).

Bhd. 55 .BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bahasa Melayu II. PTS Professional Publishing Sdn. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd.Bhd. Kuala Lumpur.al (2008) Tatabahasa Dewan. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn. Abdullah Hassan et. Nik Safiah Karim et. Siti Hajar Abdul Aziz (2008).al (2006) Sintaksis.

56 . Dalam perbincangan ini. Selain itu.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU TAJUK 9 Frasa Sendi Nama Bahasa Melayu  Binaan Frasa Sendi Nama  Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat  Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut: Frasa Sendi Nama    Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama Secara Umum Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu seterusnya mempunyai peranan yang utama dalam melengkapkan satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama dalam ayat. kita akan melihat pola-pola frasa sendi nama yang berkaitan dengan susunan frasa dalam ayat . Ini membuktikan bahawa kepentingan elemen kata sendi nama menjadikan fungsi frasa sendi nama sebagai asas pembentukan predikat yang mempunyai pola FN+ FSN ( Frasa Nama + Frasa Sendi Nama). Frasa sendi nama mempunyai mempunyai potensi untuk hadir sebelum frasa nama atau sebelum kata nama arah diikuti oleh frasa nama. unsur predikat frasa sendi nama juga akan dibincangkan dalam bab ini.

6) KERANGKA TAJUK-TAJUK Frasa Sendi Nama Binaan Frasa Sendi Nama Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Penggunaan Kata Sendi Nama 9. anda seharusnya dapat: Menjelaskan definisi dan binaan frasa sendi nama(1.(1. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep frasa sendi nama dan elemen berkaitan dengan binaan frasa sendi nama dalam ayat.0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. 57 . Frasa sendi nama dalam bahasa Melayu daripada terdiri beberapa perkataan yang mewakili kata sendi atau kata adjektif sebagai unsur binaan frasanya.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.1) Menganalisis binaan dan kedudukan frasa sendi nama dalam ayat.

al 2006). Dalam hal ini. sampai. pada. Contoh : 9. (Abdullah Hassan et.oleh. tentang.1.kepada . ke.1 Kata Sendi Nama + Frasa Nama Frasa dalam sesuatu ayat boleh terbina daripada frasa sendi nama dengan pola kata sendi nama + frasa nama ( KN+ FN). dengan. (Nik Safiah Karim et. Contoh: Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama di ke dari daripada kepada untuk dengan sejak tentang Frasa Nama gimnasium sekolah pusat tuisyen aluminium Tuan Jana Khatib ibu kemewahan semalam klorofil 58 . dari. Antara kata sendi nama yang sering digunakan ayat ialah di.2008) Frasa sendi nama pada asasnya terbina apabila sesuatu kata sendi diikuti oleh kata nama.1 Binaan Frasa Sendi Nama ialah frasa yang terdiri daripada kata sendi nama yang Frasa sendi nama boleh bergabung dengan kata nama dalam membentuk kesatuan frasa. dan sebagainya.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 9. Frasa sendi nama terbina daripada ayat yang mempunyai satu kata sendi nama dan satu frasa nama yag menjadi pelengkap dalam binaan frasa sendi nama itu. Frasa sendi nama juga boleh didahului oleh kata bantu sama ada kata bantu ragam atau kata bantu aspek. daripada . hingga.al. kata sendi nama hadir sebagai satu perkataan di hadapan suatu frasa nama. untuk. akan bagi.

Frasa Sendi Nama Kata Sendi Nama Frasa Nama Kata Nama Arah (i) di di (ii) ke ke (iii) dari dari atas luar bawah 59 Frasa Nama pentas pentas garisan garisan rumah rumah Keterangan pada saat itu. Selain itu. frasa sendi nama juga berpotensi untuk hadir tanpa kata nama arah.1. dengan bergaya dengan kayu - . Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama (i) di (i) di (ii) ke (ii) ke (iii) dari (iii) dari dalam dalam belakang - takungan takungan kolam kolam pentas pentas 9.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU sampai bagi siang ayah 9.2 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama Frasa sendi nama boleh wujud di hadapan frasa nama (didahului satu unsur kata nama arah).3 Kata Sendi Nama + (Kata Nama Arah) + Frasa Nama + (Keterangan) Binaan frasa nama boleh juga terdiri daripada kata sendi nama diikuti oleh frasa nama dan keterangan.1. Kata nama arah dan keterangan boleh hadir dan boleh digugurkan mengikut kesesuaian ayat.

(keterangan masa) (9) Marini berehat di tepi pantai.2 Kedudukan Frasa Sendi Nama dalam Ayat Frasa sendi nama mempunyai fungsi dalam predikat sesuatu ayat. Unsur keterangan ini pada asasnya bertindak menerangkan keperihalan maksud predikat frasa kerja.1 Predikat Frasa sendi Nama Dalam susunan ayat biasa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU 9.2. (3). Namun.(keterangan cara) 60 .Hang Tuah menikam lanun dengan keris. Ahmad ke sekolah setiap hari. (4). Contoh: (1). (2).2 Frasa Sendi Nama sebagai Keterangan Unsur keterangan dalam sesuatu ayat boleh diwakili oleh frasa sendi nama. unsur keterangan ini boleh hadir secara pilihan mengikut kesesuaian konteks ayat berdasarkan rumus tatabahasa. (keterangan bandingan) (8) Dahlan memasak pada waktu petang. Bahaman daripada keluarga seni. Hadiah ini untuk ibu Zarina. 9.(keterangan hal) (11).Ayah berbincang tentang hal pertunangan.(keterangan tempat) (10).Sultan Mansur Syah hadir dengan permaisurinya. 9. frasa sendi nama berfungsi sebagai unsur keterangan. frasa adjektif dan frasa nama. Dalam sesetengah ayat lain.2. Contoh: (i) Keterangan bagi frasa kerja Contoh: (7) Budin meniup saksofon seperti pemuzik profesional. Kolam ikan di tepi taman. Kerusi itu daripada kayu jati. Yushiro dari bandar raya Tokyo.(keterangan tujuan) (13).(keterangan penyertaan) (12) Anda wajar mengawal emosi demi kesejahteraan diri. (5). frasa sendi nama hadir selepas subjek. (6).

3 Penggunaan Kata Sendi Nama Dalam penggunaan kata sendi nama dalam ayat. atau. (keterangan tujuan) (iii) Keterangan bagi frasa nama Contoh: (18) Bangunan di Kuala Lumpur sungguh tinggi. Dalam ayat (23). Ayat baharu setelah pengguguran kata sendi nama pada unsur kedua ialah: (27) Dia mundar.mandir di dalam dan luar bangunan. (keterangan tempat) (19) Batu permata itu adalah dari zaman Dinasti Ming (keterangan asal) (20) Ridwan sudah membeli songkok untuk majlis tersebut. (keterangan bandingan) (15) Profesor itu cekap dalam bidang bioteknologi. Contoh: (23) Dia mundar-mandir di dalam dan di luar bangunan itu. (keterangan sumber) (22) Lagu oleh Dato’ Mokhzani telah menarik perhatiannya. (24) Zulfadli makan dengan adiknya atau dengan abangnya? (25) Pak Cik Ali bekerja bukan di kebun tetapi bekerja di pejabat peguam. frasa sendi nama dengan kata hubung dari boleh digugurkan secara pilihan unsur kedua. (keterangan masa) (17) Kita harus pantas supaya tidak ketinggalan. terdapat dua unsur kata sendi nama yang serupa boleh digabungkan dalam bentuk setara dengan menggunakan kata hubung dan.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (ii) Keterangan bagi frasa adjektif Contoh : (14) John segak seperti model. (26) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi ke Austria. (keterangan pembuat) 9. tetapi. (28) Zulfadli makan dengan adiknya atau abangnya? 61 .(keterangan tujuan) (21) Keris itu diperbuat daripada besi. (keterangan hal) (16) Dia rabun pada waktu malam.

frasa sendi boleh berfungsi sebagai predikat dan keterangan dalam ayat. Bincangkan unsur-unsur yang terdapat dalam frasa sendi nama. dalam perbincangan ini. AKTIVITI (Aktiviti kumpulan) 1. Namun dalam beberapa keadaan. (akan sebagai kata bantu aspek) (32) Diana sayang akan kucingnya.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU (29) Tuan Haji Ali bekerja bukan di kebun tetapi di pejabat peguam. Contoh : (31) Diana akan ke Kuala Lumpur. Keadaan ini dapat dipermudahkan dengan melihat kedudukan dan fungsinya dalam ayat. 62 . perkara tersebut ditunjukkan sebagai contoh penggunaan kata sendi yang boleh hadir dalam keadan lebih daripada satu situasi. (akan sebagai kata sendi) Namun. Pada asasnya. terdapat kata sendi yang boleh berfungsi sebagai kata bantu aspek. (30) Nadia Chin Abdullah bukan ke Australia tetapi Austria. Ini berlaku pada perkataan ’akan’.

BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU LATIHAN (Aktiviti individu) 1. Frasa Sendi Nama Frasa Nama Kata Sendi Nama Kata Nama Arah Frasa Nama Keterangan 63 . Bina 10 frasa dengan pola binaan frasa sendi nama berdasarkan jadual di bawah.

Kuala Lumpur. 64 . Nik Safiah Karim et.al (2008) Tatabahasa Dewan. Abdullah Hassan et.Bhd. Bahasa Melayu II.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am. PTS Professional Publishing Sdn.al (2006) Sintaksis. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn. Siti Hajar Abdul Aziz (2008). Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.Bhd.Bhd. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.

kita akan melihat pola-pola ayat dasar. frasa dan perkataan mempunyai fungsi yang utama dalam pembentukan ayat. Dalam perbincangan ini. Frasa. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal Ayat Bahasa Melayu Ayat dalam bahasa Melayu boleh terbentuk daripada satu perkataan atau beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. 65 . 2008).BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Ayat Bahasa Melayu  Ayat. Kajian tentang ayat membuktikan bahawa kepentingan klausa. Ayat terdiri daripada binaan klausa. Frasa. frasa.dan perkataan. dan perkataan dalam ayat . (Nik Safiah Karim et. Perkataan  Ayat Dasar  Ayat Tunggal TAJUK 10 SINOPSIS Tajuk ini akan membolehkan anda mengetahui perkara-perkara berikut:    Ayat. ayat dasar atau ayat inti merupakan ayat yang terdiri daripada ayat penyata.al. ayat tunggal dan tidak ketinggalan unsur yang berkaitan dengan susunan klausa. Selain itu. serta mengandungi intonasi yang sempurna. Klausa. perintah dan seruan dan sebagainya. Ini berbeza dengan ayat tunggal yang terdiri daripada ayat tanya. Klausa. frasa .

1) Menganalisis binaan ayat dasar dan ayat tunggal. anda seharusnya dapat:   Menjelaskan definisi klausa. 2008).1 Ayat Ayat boleh terbentuk daripada satu perkataan atau susunan beberapa perkataan yang pengucapannya dimulakan dan diakhiri dengan kesenyapan. klausa. kandungan isi untuk topik ini meliputi huraian tentang konsep ayat. Frasa. Klausa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU HASIL PEMBELAJARAN Pada akhir unit ini.(1. frasa dan perkataan.6) KERANGKA TAJUK-TAJUK Ayat Bahasa Melayu Ayat. Perbincangan juga akan berkisar pada aspek ayat dasar (ayat inti) dan juga ayat tunggal.al. 10. 66 .0 Kandungan Isi Anda perlu mengetahui bahawa. ayat dasar dan ayat tunggal (1. frasa. (Nik Safiah Karim et. serta mengandungi intonasi yang sempurna. Perkataan Ayat Dasar Ayat Tunggal 10.

Dalam ayat (1) sekolah terdiri daripada kelompok perkataan yang menjadi pokok perbincangan. Malah sebenarnya. (2) Rumah langsir biru. Contoh : (1). di tepi laut.al 2006). Dalam kumpulan perkataan kedua. yang menjadi konstituen dalam ayat. 10. Subjek menyebut sesuatu perkara.al (2006). langsir biru yang tergolong dalam kelompok kedua ialah predikat bagi ayat tersebut yang menerangkan tentang keadaan rumah besar tersebut. 67 . Dalam ayat (2) rumah ialah kelompok perkataan yang menjadi subjek dalam ayat tersebut.menceritakan tentang subjek ayat. (Nik Safiah Karim et. Setiap kelompok perkataan disusun dengan lengkap. sekolah ialah komponen subjek ayat. Sekolah di tepi laut. baju. baju.2 Klausa Klausa ialah satu rangkaian perkataaan yang mengandungi subjek dan predikat . Sementara.Maksud ayat tersebut ialah hal sebuah sekolah yang terletak di tepi laut. kereta dan seumpamanya. seperti rumah. Klausa boleh diumpamakan ayat dalam ayat (Abdullah Hassan et.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Menurut Abdullah Hassan et. ayat terdiri daripada perkataaanperkataan yang disusun dalam susunan dan kelompok-kelompok tertentu. Predikat pula menerangkan tentang perkara yang telah disebutkan dalam predikat iaitu menerangkan tentang rumah. 2008) Klausa tergolong kepada dua jenis iaitu: (i) Klausa bebas (ii) Klausa tak bebas Klausa bebas ialah klausa yang terdiri daripada sekumpulan perkataan yang maknanya boleh berdiri sendiri dan boleh bersifat sebagai ayat lengkap apabila diujarkan dengan intonasi yang sempurna. Susunan yang lengkap mempunyai makna yang lengkap. kereta dan seumpamanya.al. Setiap satu kelompok tersebut mengandungi sekurang-kurangnya dua bahagian iaitu subjek dan predikat.

Dalam struktur binaan ayat. (Nik Safiah karim. (2006). et. kerana cekap menguruskan perniagaan. [ klausa tak bebas] 10. Ayat ini akan dipenggal sebahagiannya untuk melihat rumus struktur frasa.3 Frasa Frasa ialah unit yang boleh terdiri daripada satu susunan yang mengandungi sekurang-kurangnya dua perkataan. Frasa baju sehelai baju baju kurung sehelai baju kurung 68 .al. Frasa digunakan bagi membina ayat.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Contoh : klausa 1 : Majid kaya (klausa bebas) klausa 2 : kerana cekap menguruskan perniagaan (klausa tak bebas) Ayat sempurna: klausa 1 + klausa 2 = Majid kaya kerana cekap menguruskan perniagaan. frasa didapati merupakan unsur yang terletak di bawah klausa. Frasa ialah unsur terkecil dalam bidang sintaksis. Berdasarkan contoh : Majid kaya [klausa bebas] [klausa utama] Oleh itu.al 2008) Frasa nama boleh terbentuk daripada satu perkataan atau lebih (Abdullah Hassan et. Klausa bebas juga disebut sebagai klausa utama. ataupun satu perkataan yang berpotensi untuk diperluas menjadi dua perkataan atau lebih. pembentukan klausa bebas adalah berdasarkan ciri klausa yang mampu mendokong makna lengkap serta mendokong ciri –ciri ayat yang sempurna. Contoh ayat : sehelai baju kurung di dalam almari.

10. taman kata kerja : makan. hubung. Semua ayat yang terbina secara lengkap sebenarnya dapat dikesan dasar atau inti ayat yang menjadi landasan dalam sesuatu binaan ayat.4 Perkataan Perkataan ialah konstituen kepada frasa.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Frasa di atas berasaskan satu binaan ayat (FN+FS) :Sehelai baju kurung di dalam almari. Seremban. kata 10. Perkataan mempunyai beberapa golongan tertentu seperti kata nama. ke kedai. tampan kata sendi nama : di rumah. baju kurung. Perkataan adalah bentuk bahasa yang mengandungi makna atau fungsi nahu (Abdullah Hassan et. kata tugas dan sebagainya. dan sebagainya.al . menendang Kata adjektif : kurus. Bentuk tersebut diperluas menjadi sehelai baju. Contoh: kata nama: pelajar. dari Johor.5 Ayat Dasar Ayat dasar ialah ayat yang menjadi sumber atau dasar bagi pembentukan ayatayat lain berdasarkan rumus-rumus tatabahasa. orang. daripada besi kata adjektif. melukis. kereta adalah perkataan yang mendokong makna tertentu. pucat. ayah. Jadi. frasa yang asas iaitu baju kurung telah diperluaskan melalui pancangan ke dalam sebuah frasa yang lain hingga terbentuknya frasa sehelai baju kurung. gempal. sehelai baju kurung. kata sendi nama. 2008) Bentuk-bentuk perkataan seperti sekolah. Bentuk frasa satu perkataan ialah baju. baju. tidur. Ayat dasar mempunyai empat pola asas iaitu: Pola 1 : FN + FN Pola 2 : FN + FK Pola 3 : FN + FA Pola 4 : FN + FS 69 . kata kerja.

Komponen frasa boleh mengandungi satu perkataan atau lebih. membaca kitab jawi. sungguh pandai di Pusat Islam. sedang berehat di bilik sungguh pandai di Pusat Islam Kuala Lumpur. (2) (3) (4) Bapa saudara Ali Peninju itu Darwis Wahab pensyarah. Ayat tunggal juga sebenarnya mempunyai satu klausa yang hadir mewakili satu subjek dan satu predikat tersebut. Namun. Sementara. sedang berehat. ke kedai runcit.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Marlina Muzium Predikat pesilat amatur.6 Ayat Tunggal Ayat tunggal ialah ayat yang mempunyai satu subjek dan satu predikat. Namun. Jelas bahawa ayat tunggal terbina secara mudah dengan hanya mempunyai konstituen satu subjek dan satu predikat. ayat perintah ayat seruan dan sebagainya. binaanbinaan tersebut harus masih tergolong dalam bentuk frasa. Ayat tunggal terbina daripada ayat dasar. ayat dasar terdiri daripada ayat penyata. Malah binaan ayat tunggal mempunyai persamaan dengan ayat dasar. Contoh: Subjek (1). 10. 70 Predikat . Contoh: Pola Pola 1 (FN + FN) Pola 2 (FN + FK) Pola 3 (FN + FA) Pola 4 ( FN + FS) Subjek Harun Jurulatih Adik Marlina Muzium warisan Predikat pesilat amatur negara. yang membezakan ayat tunggal dengan ayat dasar ialah ayat tunggal terdiri daripada ayat tanya. sangat tangkas.

(b) Ditebangnya pokok kayu itu. proses sedemikian menggambarkan sifat bahasa Melayu yang dinamik dalam pelbagai aspek bahasa dan rumus tatabahasa. (8) (a) Pokok kayu itu ditebangnya. (6) (a) Baju itu di dalam almari. Berdasarkan contoh-contoh ayat tersebut. Nyatakan perbezaan antara ayat dasar dan ayat tunggal. 71 . (7) (a) Kuih itu dimakannya.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU Dalam proses binaan ayat tunggal ini . terdapat juga proses penyongsangan seperti predikat mendahului subjek seperti dalam ayat songsang. (b) Di dalam almari baju itu. 2. AKTIVITI 1. Bina lima ayat aktif dan tukarkan ayat tersebut menjadi ayat pasif LATIHAN 1. Contoh: (5) (a) Mariam ke pasar raya hari ini. (b) Dimakannya kuih itu. Jelas. jelas didapati bahawa subjek dan predikat dalam ayat dasar boleh bertukar ganti mengikut keperluan dan keutamaan penutur bahasa. Nyatakan unsur-unsur klausa dalam ayat bahasa Melayu dengan memberikan contoh-contoh yang sesuai. (b) Ke pasar raya Mariam hari ini.

Bahasa Melayu II. Nik Safiah Karim et. PTS Professional Publishing Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. 72 . Siti Hajar Abdul Aziz (2008).Bhd. Petaling Jaya: Oxford Fajar Sdn.Bhd. Kuala Lumpur. Abdullah Hassan et.Bhd.al (2008) Tatabahasa Dewan. Pahang:PTS Professional Publishing Sdn.al (2006) Sintaksis.BMM3110 SINTAKSIS BAHASA MELAYU BAHAN BACAAN Abdullah Hassan (2005) Linguistik Am.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->