ABORDAREA PROBLEMELOR ECOLOGICE LA NIVEL INTERNAŢIONAL

- plan lucrare Cuprins Introducere Capitolul 1 – Ecologia – concepte şi probleme actuale 1.1 Noţiuni fundamentale de ecologie 1.2 Probleme la nivel global • Depunerile/ploile acide • Schimbarea climatică şi efectul de seră • Despăduririle • Degradarea solului • Degradarea stratului de ozon Capitolul 2– Abordarea şi soluţiile problemelor ecologice globale – Solutii durabile 2.1 Raportul Brundland- 1987( „Our common future’’trecuta la bibliografie) 2.2 Conferinţa de la Stockholm şi urmările acesteia-1972 2.3 Conferinţa de la Rio de Janeiro şi rezultatele sale-1992 2.4 Summit-ul mondial pentru dezvoltare durabilă – Johannesburg 2002 2.5 Summit-ul Rio+20 Capitolul 3 - Studiu de caz Un caz solutionat de o instanta internationala Concluzii Anexe Bibliografie Cap.1- 15 pag cap.2 -20 pag cap.3-12,15 pag concluzii 1 pag