Marschalkó Lajos

bibliográfiája

1. A nagy árnyék útja (Bp. 1931. Új kiadás Mátray Lajos írói néven, München-New York, 1950. Virtus) ; 2. Aranykoporsó. Bp. 1931. 3. A vörös boszorkány. Bp. 1933. 4. A csíksomlyói Mária csodája. "Erdélyünk és honvédségünk" c. albumban. Bp. 1941. Vitézi Rend Zrínyi Csoportja-Stádium. Újraközölve: Pannon Front, 1998. dec. 1. 35. old. 5. Tiszaeszlár - a magyar fajvédelem hőskora. Debrecen, 1943. 6. Kik árulták el 1818-ban Magyarországot? (Stádium Kiadó, 1944); 7. Kőszeg ködbevész (Mátray Lajos néven). München, 1948. 8. Fekete csillag (színmű, Mátray Lajos néven). München, 1948. 9. Egyedül Sztálin ellen (Cleveland, 1949. Katolikus Magyarok Vasárnapja); 10. Der Staat der Satans. München. 1952. Amerikanisch-Ungarischer Verlag. 11. A szabad magyarok hangja a "Szabad Magyarország Hangjáról". Kritika a Szabad Európa Rádió müncheni magyar osztályának működéséről. New York. 1953. 12. Vörös vihar (visszaemlékezések, Buenos Aires. 1953. Los Amigos. San Francisco, 1954); 13. Semleges Magyarországot! Javaslat az emigrációs politika új iránya érdekében (London, 1955. Hidfő); 14. Világhódítók. Az igazi háborús bűnösök (2. jav. kiad. München, 1958.) angolul: The World Conquerors. The Real War Criminals (London, 1958) spanyolul: Los conquistadors del mundo (Nuevo Orden, Buenos Aires, 1985); 15. Vádló bitófák. A magyar nemzet igazi sírásói (Fiala Ferenccel, London, 1958, Hídfő. 2. kiad. San Francisco, 1982); 16. Hídfő Trianoni Almanach (München, 1960); 17. Mindhalálig (történelmi elbeszélések, München, 1962); 18. Országhódítók -- az emancipációtól Rákosi Mátyásig (München, 1965. Mikes Kelemen Kör kiadása); 19. Világterror - világuralom : történelmi tanulmány / Marschalkó Lajos. - [S.l.] : Magyar Rezervátum, 1996. - 23 p. : ill. ; 21 cm. - Németországban jelent meg - OSZK: B 1 [35754] A selmeci bál (operett szövegkönyv); Versei: Örök mars; Nem adom a földem!; Vártán Pompéji előtt (Közli Vollay, 204-206. old.) Marschalkó Lajosról Borbándi Gyula (szerk.): Nyugati magyar irodalmi lexikon és bibliográfia. Bp. 1992. Hitel. 244-245. old. Borbándi Gyula (szerk.): A magyar emigráció életrajza 1945-1985. 1-2. köt. Bp. 1989. Európa. I. köt. 236-237, 239-240, 492, II. köt. 266. old. Dobszay Károly: M. L. az ismeretlen költő. Magyarok Vasárnapja, 1998. máj. 8-9. old. Gulyás Pál-Viczián János: Magyar írók élete és munkái. (Új sorozat) XVIII. köt. Bp. 1999. Argumentum-Magyar Tudományos Akadémia Könyvtára, 557-558. old. Hortobágyi Jenő (szerk.): Keresztény magyar közéleti almanach. 2. köt. Bp. 1940. Pátria Rt, 659. old In Memoriam M. L., Hídfő, 1968. Jún. 10. (Újraközölve Dobszay Károly szerk.: Magyar Rezervátum, 1996. aug. 21-23. old.) Kenyeres Ágnes (főszerk.): Magyar életrajzi lexikon (1978-1991), Bp. 1994, Akadémiai

Kiadó, 595-596. old. Nagy Csaba (összeáll.): A magyar emigráns irodalom lexikona. H-M. Bp. 1992. Petőfi Irodalmi Múzeum, 243-244. old. Pintér István-Szabó László: A hóhérok nyilatkoznak. Bp. 1962. Kossuth, 354-355, 375. old. Ifj. Tompó László: Ki volt M. L.? Pannon Front, 1998. dec. 1. 33-34. old. Vollay Ferenc (összeáll.): Nagymagyarországért! (Legszebb hazafias költemények gyűjteménye 1918-1926). Debrecen, 1926. Szerző, 409. old. Dr. Sziklay János-Szász Menyhért (szerk.): A Magyar Sajtó Évkönyve 1935. Bp. 1935. Hungária Lloyd Lapkiadó Rt, 44. old. Marschalkó Gusztávné Galánffy Ágnesről A magyar muzsika könyve. Szerkesztette: Molnár Imre Dr. Merkantil-Nyomda (Havas Ödön) VIII. Hunyadi ucca 43. Budapest, 1936. (636. oldal) Galánffy Lajos A Magas Tátrából. Mesék és képek. Gyoma, 1901. Nyomatott Kner Izidor Könyvnyomdájában. Címlap recto:

A tiszta jövedelem a Tátra-Lomniczon épült ev. ref. ágost. evang. templom és a építendő róm. kath. templom alapjának növelésére fordíttatik.
Dedikáció:

"Ágnes" leányomnak apai szeretettel Jánosháza Juli 1/901. Galánffy

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful