You are on page 1of 2

TRANZACIE ncheiata ntre prile :

1. Neacu Valeria, cu domiciliul n str. Bihor, nr 14, Ora Pantelimon, Jud. Ilfov, identificata cu

CI, seria IF, nr. 195134, CNP 2730116034972. i


2. Becherescu Daniel, cu domiciliul in localitatea Craiova, jud Dolj str. 22 Decembrie 1989 nr.11

Bl. G 4 sc. C ap. 17, identificat cu CI, seria DX, seria 730859, CNP 1670723163196 i cu domiciliul procesual ales la cabinetul de avocatura Cmrescu Marian situat in localitatea Bucureti, Blv. Unirii, nr.59, Bl. F 2, sc.1, Et. 2, Ap. 6, sect 3, avnd urmtorul coninut: Noi, parile, nelegem sa soluionam amiabil toate aspectele legate de partajul imobilului de la adresa str. Bihor, nr 14, Ora Pantelimon, Jud Ilfov, CF 4888, nr. Cadastral1632/6/1 (imobil compus din teren n suprafata de 166,66 mp si construcie P+1 edificata pe acesta, formata din 3 dormitoare, 1 buctarie, 2 bi, 2 livinguri, debara si hol), precum si ncredinarii i creterii minorei Becherescu Ana, care fac obiectul litigiilor dosar nr. 8599/1748/2011, registrat n data de 12.09.2011, aflat pe rolul Judecatoriei Cornetu, cu termenul de judecata in data de 03.10.2012, avnd ca obiect Partaj bunuri commune i dosar nr.19754/300/2010 nregistrat la data de 04.06.2010, aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 2, Bucureti, avnd ca obiect ncredintare minor. nelegem astfel s nfaim instanelor de judecata prezenta Tranzacie i s ne prezentm pentru semnarea acesteia in faa instanei, n dosarele mai sus menionate, sau s ncheiem prezenta Tranzacie prin act autentic notarial.
A. Eu, Becherescu Daniel, renun la cota indiviz de 50% din bunul imobil mai sus menionat, care

va reveni integral in proprietatea doamnei Neacu Valeria, mpreuna cu toate bunurile dobndite in timpul convieuirii mele cu aceasta. Totodata, Neacu Valeria va prelua prin cesiune contractul de credit nr. 57073174 din data 08.06.2007 cu BANCA ROMANEASCA S.A. (mpreuna cu garaniile aferente) i se obliga, ncepind cu luna noiembrie 2011, sa achite creditul si dobnzile aferente pna la stingerea acestuia, eu, Becherescu Daniel fiind exonerat de orice obligaii faa de banca (obligaia de preluare a creditului implica si obligatia asigurarii fata de fidejusori si oricaror garanii, potrivit politicii bancii). Eu Becherescu Daniel, la data luarii act si solutionarii de catre instantele in drept a dosarelor: nr.8599/1748/2011, nr.8657/1748/2011 inregistrate in data de 12.09.2011, aflate pe rolul Judecatoriei Cornetu, cu termen de judecata in data de 03.10.2012 respectiv 21.11.2011, aflat ca obiect partaj bunuri comune si dosarul nr.19754/300/2010, inregistrat la data de 04.06.2010, aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 2, Bucuresti, avand ca obiect incredintare minor, in forma prezentei tranzactii, voi pune la dispozitia lui Neacsu Valeria cheile si documentele originale privind imobilul, intelegand prin aceasta ca Neacsu Valeria este titularul exclusiv al dreptului de proprietate. Pina la aceasta data, imobilul va reveni in folosinta doamnei Neacsu Valeria, iar eu, Becherescu Daniel voi respecta acest drept si regulile de convietuire sociala si nu voi avea acces in imobil decat in prezenta celeilalte parti si cu acordul acesteia (solicitat in prealabil).
B. Eu, Neacu Valeria, m oblig s preiau prin cesiune contractul de credit nr. 57073174 din data

08.06.2007 cu BANCA ROMANEASCA S.A. (mpreuna cu garaniile aferente) i s pltesc,

ncepnd cu luna noiembrie 2011, creditul si dobnzile aferente pina la stingerea integral a acestuia si primesc n deplina proprietate si posesie imobilul de la adresa str. Bihor, nr 14, Ora Pantelimon, Jud Ilfov, CF 4888, nr. Cadastral1632/6/1, prin cedarea cotei indivize de 50% din imobil. Cedarea cotei indivize de 50% din imobil, exclusiv n vederea timbrarii, este evaluata la 2500 Ron. n schimbul cedarii cotei indivize aparinnd lui Becherescu Daniel, eu, Neacu Valeria, m oblig s nu solicit pensie de ntreinere pentru creterea minorei Becherescu Ana, cota indiviza cedata constituind contribuia lui Becherescu Daniel la creterea minorei pana la implinirea termenului legal. Clauze de raspundere: 1) Prezenta tranzactie devine nula in cazul in care solutionarea dosarelor: nr.8599/1748/2011, nr.8657/1748/2011 inregistrate in data de 12.09.2011, aflate pe rolul Judecatoriei Cornetu, cu termen de judecata in data de 03.10.2012 respectiv 21.11.2011, aflat ca obiect partaj bunuri comune si dosarul nr.19754/300/2010, inregistrat la data de 04.06.2010, aflat pe rolul Judecatoriei Sectorului 2, Bucuresti, avand ca obiect incredintare minor, nu se vor finaliza tinand cont in toate litigiile de prezenta conventie semnata de partile implicate: Becherescu Daniel si Neacsu Valeria; prezenta Tranzactie reprezinta vointa noastra reala si are prioritate fata de orice alte conventii ulterioare. 2) In situatia in care una dintre parti se va razgandi ulterior asupra termenilor si conditiilor prevazute in prezenta tranzactie, se obliga sa plateasca partii pagubite suma de 50000 EURO, despagubiri evaluate anticipat, care se vor putea cumula cu orice alte despagubiri care pot fi solicitate potrivit legii. Documentul a fost redactat si semnat in 4 exemplare cate unul pentru toate persoanele semnatare. La incheierea prezentei, partile au fost asistate de av. Georgescu Catalin legitimat si av. Camarasescu Marian.

Data: 04.11.2011

Becherescu Daniel

Neacsu Valeria

Atestez continutul, data semnarii si identitatea partilor prezentului contract de tranzactie.

Av. Camarasescu Marian

Av. Georgescu Catalin