You are on page 1of 144

0

GNLDEN

ESNTLER

SRE-
VE FETHN

FETH
HAKKATLER

NECDET ARDI

RFAN SOFRASI NECDET ARDI TASAVVUF SERS (19)

N SZ
BSMLLHRRAHMNRRAHM:
Muhterem okuyucularm, uzun zamandr oluturmaa altm elinizdeki kitabmn mevzularn nihayet ktlara dkme zaman gelmi ki; az, az zamanlarm olsa dahi yazmaya balayabildim bu frsat verdii iin Rabb- ma krederim. Muhteem dinimizin zhirini takip ve tatbik etmekle birlikte, btnn da tatbik etme yollarn da arar bulursak gerekten ok isabetli bir i yapm oluruz. nk i dtan d iten ayr deildir. Bir eyin sadece dn grp dyla ilgilenmek z kaybetmek demektir. Ancak sadece iiyle uramak o da d kaybetmek demektir ki, gene eksik ve yanltr, zde yaplmas lzm gelen ey ise, iin ve dn her ikisinin kemalli bir ekilde tatbik edilerek i ve d bnyede hayata geirilip mutmain bir kalp ile huzur iinde tatbik edilebilinmesidir. Hz. Mevln (r.a.) Mesnevi-i erifin bir yerinde (nice insanlar grdm, stnde elbisesi yok,) (nice elbiseler grdm iinde insan yok,) diye ifade buyurarak bizlere deiik yaantlar iinde deiik kimliklerin olduunu hatrlatp, bunlara dikkatimizi ekmee almaktadr. Ancak kemalli olan ise, hem stnde elbise hem de iinde insn- olmasdr. 1

Burada elbiseden gaye (Esm-i lhiyyedir) ve d hullet Halldir. indeki, nsndan gaye ise kmil insndr. te gerek mnda nsn dendiinde bu vasf kastedilmi olmaktadr.Dierleri ise nsn namzetleridir, gaye ise (kmil insn) olmaktr. Bu ise zhir ve btn eitimini birlikte yapmakla olumaktadr. Bu oluum iin kiinin dnya yaamnda belirli aamalardan geip aklnda ve gnlnde yeni almlarn olumas gerekmektedir ki; bu da (Fetih) tir. her ulalan yeni bir idrak ve anlay o halin fethi dir, kii eer aratrma ehli ise her ulat yeni hal farknda olsa da olmasa da onun iin yeni bir fetihtir. Fethin evveli aratrma, sonras hazrlk, daha sonras da, o istikamette harekete gemektir. Bunun neticesinde nmzdeki konu, Hakkn da yardmyla gnlmzde almaya balam olacaktr. Krn- Kermin toplu olarak ak ifadesi, duraan bir hayat anlayndan kp, her an geliim iinde olmamz istemesidir, bu da her mevzuun her zaman bir aama ilerisine gitme tavsiyesidir. Grld gibi bu hususta mevzuumuza konu olan bal bana bir Sre indirilmitir. Bu muhteem (Fetih) Sresini ve emsallerini sadece ifade ettii kendi mevzuu ve snrlar ierisinde mtala ederek dnrsek onlar snrlam oluruz, dnya ncesini ve sonrasn ve btn zamanlar kapsam iinde bildiren yce kitabmzn iinde bulunan mevzular sadece kendi yaanan zamanlar iinde geerli olduunu dnrsek olduka snrl ve yanl bir anlay iinde olmu oluruz, bu yzden de Krn da ki hakikatleri yaadmz gnlerimize tatbik edemeyiz ve sadece gemiteki hadiseleri bildiren ve gemie ait bilgiler olarak zannedip gemite kalrz. Asl ise Krn- kerm (Hay) dr btn zaman2

lar da geerli ve btn zamanlar kapsam iindedir. Hadiselere byle bakp deerlendirdiimizde ok daha ilerilere ulaacamz ve ulatracamz hayat yaantmz oluacaktr. te bu anlay ierisinde bizde sizlere bu kk kitabmzda (Sre-i Feth)in gncel yaammza nasl uygulayabileceimizin hep beraber aratrma ve tatbikatn yapmaa alacaz sizlerde katlrsanz gerekten bizler de ok memnun oluruz. Gayret bizden yardm ve muvaffakiyyet Haktandr. Cenab- Hakk aklmzda ve gnlmzde yeni ufuklar aarak fetihlerimizi kolaylatrsn. Amin. Sevgili okuyucum, bu kitabn yazlnda, dzenleniinde, baslnda, bastrlnda, tm oluumunda emei ve hizmeti geenleri sayg ile yad et, gemilerine de hayr dua et, ALLAH (c.c.) gnlnde feyz kaplar asn. Yarabbi; bu kitaptan meydana gelecek manevi haslay, evvel Efendimiz hazretlerinin, sonra Rahmiye Tura annemin, sonra Nafize Dintrk halamn, daha sonra Nuriye ablamn Rhlarna hediyye eyledim kabul eyle yarabb-i. Muhterem okuyucularm; yine bu kitab da okumaya balarken, nefsin hevasndan, zan ve hayelden, gafletten soyunmaya alarak, saf bir gnl ve Besmele ile okumaya balamanz tavsiye edeceim; nk kafamz ve gnlmz, vehim ve hayalin tesiri altnda iken gerek mn da bu ve benzeri kitaplardan yararlanmamz mmkn olamayacaktr. Gayret bizden muvaffakiyet Hakktandr. (15/06/2008) Terzi baba, Necdet Ard, Tekirda 3

FETH SRES Ezbillhimineeytanirracm: Bismillhirrahmnirrahm: Elmall Hamdi Yazrn (Hakk dini Krn dili) tefsirinde (cild 6 sayfa 4402) den alnan saysal bilgilerdir. Medeni Srelerdendir, yani Medine devrinde nazil olmutur. Cz = (26) tdr. Sre = says (48) dir. yetleri = (29) dur. Kelimeleri = (560) tr. Harfleri = (2433) tr. Faslas = hep (a) Elif harfidir. *** (

|n )

(Feth) fethin Ebcet hesab ile saysal deeri,

(80+400+8=488) (48,8) (4+8=12) seyri slktur. Geriye kalan (8) seyr-i slkta, tevhidin balangc olan brhimiyyet, (Tevhid-i efal) mertebesidir. Ayrca (80) say deeri olan ( ) (fe) nin sfrn kaldrrsak geriye (8) kalr ki, sekiz cenneti ifade etmektedir, diyebiliriz. (400) say deeri olan (p) (te) ninde sfrlarn kaldrrsak geriye (4) kalr ki,(4) tevhid mertebesidir. Dier ynyle baktmzda ( ) (fe) toplu olarak Fethin hakikatini, stndeki noktas 4 ile bireysel Fethin hakikatini, (p) (te) yine toplu olarak Tevhidin hakika-

tini, stnde bulunan iki noktadan birinin Tevhid-i lhiyi dierinin ise Tevhid-i beeriyi, (

(ha)

ise

tmnn hakikatini, hepsini topladmzda, (4+8+8=20) kan (20) saysnn (0) sfrn aldmzda geriye kalan (2) nin btn bu hakikatleri zhir ve btn idrak edilmesinin gerekliliini ifade etmektedir diyebiliriz. Bir baka ynyle de baktmzda Krn- kermde (4) yerde (Feth) kelimesinin getiini ve ayrca bir btn Sre-i erif ile de hakikatinden bahsedildiini grmekteyiz. Yeri geldike ineallah deineceiz. imdi baa dnerek tekrar say deerlendirmelerine zetle bir gz atalm. Sre says: (48) dir, toplarsak (4+8=12) dir grld ve bilindii gibi seyr-i slkun seyr kemali,Hakikat-i Muhammed-, nsn- Kmilin ifadesidir. Daha buradan balayarak Sre-i erifin muhteem ieriini toplu olarak ifade etmektedir diyebiliriz. Ayrca yukarda da belirttiimiz gibi (4) ve (8) in de hakikatlerini ifade etmektedir. yetleri: (29) dur, toplarsak (2+9=11) eder ki, Hz. Muhammed mertebesidir. Oradan zuhur etmitir. Kelimeleri: (560) tr, toplarsak (5+6=11) eder ki aynen yukarda ki gibidir. Harfleri: (2433) toplarsak (2+4+3+3=12) buda aynen yukarda belirtildii gibidir. Ayrca (24) Cebril (a.s.) Hz. Peygambere (24) bin defa geliini ve (33) ise bu hakikatlerin ilk yapldnda mescid-i Nebevinin (33) direkli olduunu ve oradan zuhur ettiinin ifadesidir diyebiliriz. Faslas: yani yetlerin biti harflerinin hepsinin 5

sonu (a) Elif ile bitmektedir ki; muhteem bir uyumdur, yani (elif) olan (13) btn hametiyle btn manlar burada da bnyesinde toplam varl ile aa karmtr. *** Ayn eserde, Srenin nzl zetle yle ifade edilmektedir. Hicretin altnc senesi seferde Hudeybiye dnnde mekke civarnda nazil olmutur. Alsinin naklettii ynyle: bn-i ebi eybe, Ahmet Buhri tarihinde ve Ebu Davud ve nese- ve daha bir cemaat, bn-i Mesud dan, yle nakletmilerdir;ki; Raslllah (s.a.v.) ile beraber (Hudeybiye) den dnmtk, yani Hicretin altnc senesi ki, Aleyhisseltu vesselm ona Zilkadenin hillinde nc gn kmt orada on ksur-bir kavilde yirmi-gn durdu, sonra avdet buyurdu, yrdmz srada idi ki ona vahy geldi, vahy geldii vakit de zerine iddet gelirdi, derken ald kendisinde maaallah srur-holuk vard: O vakit bize (nn fetahn leke fethan mbin) nn nazil olduunu haber verdi....... *** Fethin hakikati bylece yer yzne, evvel Mmin gnllere, sonra da btn leme nzl-inmi oldu. BSMLLHRRAHMNRRAHM: (02/08/2007) Mekke-i Mkerreme Kbe-i Muazzama Bu gn (2 oustos 2007) Perembe gn, u an ikindi ile akam namaz aras. (12/07/2007) Perembe gn balayan (16) kiilik kafilemizle, bizim ise yedinci ziyaretimiz olan, Medine-i Mnevvere ve Mekke-i Mkerreme yolculuumuz devam etmektedir. 6

Kafilemizin ounluu (28/07/2007) cumartesi gn Trkiyeye dndler, biz drt kii kaldk, ancak ayn gnn akam Amerikadan (Mustafa-Gustavo Martinez) kardeimiz geldi (01/08/2007) dn akam da onu Amerikaya yolcu ettikten sonra ancak sakinleyerek yazlarma zaman frsat bulmaa alyorum. Dier arkadalar ve (Mustafa-Gustavo) karde ile birlikte iken btn vaktimi onlara vermek zorunda idim. Onlara buralar daha yakndan tantabilmek ve mnevi oluumlarn anlatabilmek iin hep onlarla birlikte oldum, bu bakmdan kendi zel ilerime bakamadm, bu yzden yazlarm son gnlere kald. Zaten byle olaca tabii idi. Tekirdanda iken umre ziyaretine gidince daha evvel programma aldm (Sre-i Feth) kitabnn az da olsa bir blmn burada yazmay tasarlam fethin yazlmn Kbe-i Muazzamann yani gerek Fethin makamnda oluturmay dnmtm. Arkadalara gstermek iinde bir ka defa onlar muhteem(45) inci (Babul Feth) kapsna gtrdm. (4) eriat-tarikathakikat-marifet. (5) hazart- hamse -5- hazret mertebesi, ikisinin toplam olan (9) ise Mseviyyet esm mertebesi fethidir. Bizde erkekler olarak (94) nc, (9+4=13) kapdan girip kmaktayz, hanmlar ise oraya en yakn olan (5) inci kapdan girip kmaktadrlar. Bu arada (Mustafa-Gustavo) ben ve Fatih ,le birlikte yaptmz bir sohbet esnasnda oluan bir hali ifade etmek isterim. Yine Hakktan ve Krndan hararetle ve muhabbetle bahsedilen ok gzel ve feyizli bir and, yanmza yava, yava tanmadmz yal bir Arap kardeimiz geldi ve hepimizin ellerini tekrar, tekrar samimiyetle skt sonra yeniden tekrar bir defa daha benim elimi skarak! (eyh-i tayyip, eyhi tayyip) 7

gzel eyh diyerek memnuniyyetini belirten bir tavr ve hl ile az sonra yanmzdan uzaklat, bizde baka kaldk. nk, Trke ve ngilizce konuuyorduk. Allah (c.c.) lh ondan da raz olsun. Mustafa-Gustavoya dar zaman iinde mmkn olduu kadar ok eyler vermee gayret ediyorduk. Ben mevzular anlatyorum, fatih olumuz da, elinden geldii kadar btn gc ile ngilizceye evirmee alyordu. (Mustafa-Gustavo) kardeimiz sadece bizimle beraber (Umre) ziyareti yapabilmek iin Amerikadan o kadar zahmeti ve paray gzden kararak yola kp gelmiti, kendisi bir mail-in de bizimle birlikte (Umre) yapmak istediini bildirmiti, bizde bu arzusu zerine niyetinde olduumuz (Umre) tarihini seyehat acentesinin ismini ve kaldmz otellerin isimlerini bildirmi idik. Dier arkadalarn geriye dndkleri gn sabah saat (11) civarnda otel odamzn telefonu ald, kar taraftan (Terzi Baba) diye (Mustafa-Gustavo) nun sesi geliyordu ve lobi de olduunu sylyordu. Hemen giyinip aaya indim lobi de onu buldum kucaklatk ve alyordu Daha sonra buray nasl bulduunu sorduumda evreyi dolamak iin geziyorken ayaklarnn onu buraya getirdiini ve otelin ismine baknca da vermi olduumuz (Elf Ajyad) olduunu grnce ieriye girip bizi sorduunu ve bylece de bulduunu syledi. O ise Kbe-i Muazzamann karsnda yeni yaplmakta olan (Zam, Zam, tower) otelinde kalyor idi. Sabah ve len namazlarnda belirlediimiz saatte (94) (9+4=13) nc kapda buluup ikindi, akam ve yats y kbe de kalp sohbetlerimize hararetle devam ediyorduk. Dorusu gerekten ok gayretli bir kardeimizdir. 8

Uzaklk ve lisn maniasn amaa almas byk bir gayretin neticesidir. En byk temennisi (keke bu hakikatleri bire bir sizden dinleyebilseydim!) olmutur. Ancak, Cenb- Hakk onun gnl kulan (Feth) amakta o ynden de anlamaa almaktadr. Bu sznden ibret alnacak pek ok eyler vardr. Kendisine (Mustafa) isminin nereden verildiini dnm olabilirsiniz, bu isim kendisine gsterilen iki rya snda man leminden verilmitir, bizde onlar tasdiken kendisine (Mustafa) dedik. Kbe-i Muazzama da kendisine bu ismi verdiimiz anda da, Ezn- Muhammed- okunmaya balad, ite bu hadise ocuklara isim konurken okunan Ezn- Muhammed- makamn da olarak, ismin Hakk tarafndan da tasdikinin olduudur krederiz. Bu satrlar yazarken gemi kk bir hatram daha gnlmde canland. yle ki; Sriye, am seyahatlerimizin birinde idi. skenderun, Hataya gelmitik, oradan otobsmz aktarma yapacakt, bizi Sriye ye gtrecek otobse bindik ve Hatay snr kapsndan karak pasaport muamelelerinden sonra Sriye snr kapsndan Sriye ye girdik ve ama doru yola ktk. Otobs yol gzerghnda olan kasaba ve ehirlerde durup yolcu alp yolcu indiriyordu, derken kasabann birinden iki Arap yolcu da bindi, biz kendi yolcularmzla, alt kii kadar idik, otobs tam dolu deildi elimizde yol yiyecekleri vard, kendimiz yediimiz gibi dier yolculara da o yiyeceklerden ikram etmitim. Bu arada o yeni binen iki Arap yolcuya da ikram etmitim. Yolculuk devam etmekte idi epey bir mddet sonra tekrar bir kasabaya geldiimizde otobsmz durdu bir ksm yolcular inmee balad, o iki Arap yolcu da inmek iin yerlerinden kalktlar ve biri yanma gelip, yar Arap a yar Trke glerek (ente ook gozel) yani (sen ook gzelsin) diyerek muhabbetle otobsten indiler. 9

10

Bu szleri neye gre veya neyi grerek syledi o Arap karde hi tanmad bir kii iin bilemiyorum. Ancak unu bilmeye alyorum ki her hadise de bir (Feth) alm mutlaka vardr. (Feth) hayatmzn her safhasna bykl ve kkl olarak yaylmtr. Her gnn yenilenmesi, her saatin deimesi, her nefesin alnp verilmesi, hepsinin olumas bir (Fethe) baldr. (Feth) Sresiyle bunlarn ne ilgisi vardr diye sorarsanz bu yzdendir, derim. Cenb- Hakk her yeni almlarmz, (Feth) lerimizi mbarek klsn.

10 Krn- Keriymde ki, rfan yolculuumuza (Sre-i Feth) in man derinliinde devam etmeye alalm, Cenb- Hakk bu Sre-i erife ile bizlere hangi

11

ufuklar iaret ediyor, neallah tefekkr ufkumuzu genileterek btn bunlar anlamaa gayret edelim. EZBLLHMNEEYTANRRACM BSMLLHRRHMNRRHM

|n1a TX ggggggggggggya ya a gggggggggggg2


48-FETH SRES 48-el-FETH : inde slm'n elde edecei fetih, baar ve zaferden bahsedildii iin Fetih adn alan bu sre, hicretin altnc ylnda Hudeybiye antlamas dnnde Mekke ile Medine arasnda inmi ve Medine'de inen srelerden saylmt1r; 29 (yirmi dokuz) yettir.

b=j bzn bzn ba Q


(nn fetehn leke fethan mbn) 1.Muhakkak biz sana bir apak fetih ihsn ettik. yet-i Kermeyi dier bir ekli ile ifade etmeye alrsak yle dememiz gerekecektir. (Muhakkak ki; biz) (biz atk) (Senin iin) (amak sreti ile) (zten ak olan.) Fetihin lgat mans bilindii gibi amaktr,ve her bir al kendi bnyesinin feth-idir. (Ftih) aan-fil (meftuh) ise meful-alandr. Daha sonra izah edilecektir. (Fetih) hakknda tefsirlerimizde biri Mekkenin, 11 dieri hayberin, fetihleri olmalar hakknda pek ok bilgiler vardr, dileyenler oralardan aratrabilirler. Biz burada bunlarn tekrarn yapmak yerine daha baka

12

ynlerini ortaya karmaya alarak, man leminde ki, ve zmzde kapal kalm sahalarmzn Fethi ni oluturmaya alacaz. Krn- kermde drt yerde (Fetih) ten bahsedilir. kisi bu Srenin iinde, dierleri (Saf 61/13) (Nasr 110/1) dir. Dikkatlice bakldnda bu fetihlerin zelliklerinin ayn olmad ve blmde topland grlr. (1) (Fethi mbin = Ak fetih:) (2) (Fethi karib = yakn fetih:) (Allahn yardm ve Fethi karip = yakn feth.) (3) (za cae nasrullahi vel fethi = Allahn yardm ve fethi geldii zaman.) Grld gibi son iki Feth iin Allahn yardm, yani Ulihiyyet mertebesinin yardm gerekmektedir. Bu kelimelerin ifade ettikleri manlarn daha iyi anlayabilmemiz iin zetle vcd mertebelerini tekrar burada da belirtmemiz gerekecektir. Zat- mutlak kendi kendinde olarak, maiyyetinde iken bilinmekliini sevdi ve gizli hazinesinden ilk tecellisini ve nzln Ahadiyyet mertebesine yapt. Burada iki hususiyyet-i belirginleti, onlarda (nniyyet-i ve hvviyyt-i ) idi. Buradan-da bir tecelli ve nzl eyleyerek Vahidiyyet mertebesini oluturdu. Vahidiyyet mertebesi, Ulhiyyet ve rahmniyyeti de kapsamna alr. Oradan da bir tecelli eyledi Rububiyyet (Esm) mertebesini oluturdu. Oradan da bir tecelli eyleyerek, Melikiyyet (Efl) lem-i ehdet-i oluturdu ki; iinde yaadmz lemdir. 12 miyyetinden Ahadiyyet-i ne olan nzlne (tecelli-i akdes,) Ahadiyyet-in den vahidiyyet-i ne olan nzlne de, (tecelli-i mukaddes) denmitir. Ayrca Ahadiyyet

13

mertebesine (l taayyn) Vahidiyyet mertebesine (taayyn evvel) Rububiyyet mertebesine de (taayyn sni) denmitir. Daha geni bilgi Vahy ve Cebrail isimli kitabmzda vardr dileyen oraya bakabilir. Vahidiyyet= Taayyn evvel mertebesi olduka ykl bir mertebedir, nk bu mertebede btn tecelli ve oluumlarn programlar yaplmaktadr. Vahidiyyet-in zuhur mahalli Ulhiyyet, Ulhiyyet-in zuhur mahalli ise ayn zamanda Cebert mertebesi olan, Hakikat-i Muhammed- ve nsn- kmil mertebesidir. te bylece Ulhiyyet ve Hakikat-i Muhammed-i mertebesinden btn lemlere flenen Nefes-i Rahmn- nin kayna burasdr. Oradan tm olarak Esm ve Efal lene ulaan nefes-i Rahmn- zuhur ve tecelli ettii her yerde o yerin hususiyyet-i gerei ald isimler (nefs) ler oldu. Grnen btn varlklar Rahmn-n tm olarak nefesinden kan (nefs) lerdir. Bylece Vcd-u Mutlakn zuhuru olan Vc-u izfi kayda girerek her mahalde o mahallin zelliine brnerek kayda girmi ve bu Vcd-u Mukayyed-e (kaytl vcd) efal lemi-lemi ehdet denmitir. Bu anlay ierisinde, yet-i Kermelere baktmz zaman, biri Ahadiyyetten abdiyyet-e, dieri ise abdiyyetten Ahadiyyet-e doru olan yolculuun almlarn grebiliriz, imdi bunlar incelemee alalm. (ba) nn (Muhakkak ki biz.) Krn- Kermde, Zt, Sfat, Esm, Efal, Hz. Peygambarin ve dier peygamberlerin dilinden vede dolayl anlatmlar-tebliler vardr. yetlerin daha iyi anlalabilmeleri iin bu mertebeleri gz nnde bulundurmak byk faydalar salayacaktr. 13 Grld gibi (ba) nn bu kelime (Muhakkak ki biz.) Zt- yetlerdendir, aracsz ifade edilmitir. Zt- mutlak, kendi kendini, kendi olarak, (Biz) demek

14

sreti ile takdim etmektedir. Bu ve btn yet-i Kerme ler ilk geldii gnler de nasl tap taze iseler bu gn de ve ebediyyen de yle tap taze ve geerli olacaklardr. O halde, u anda ve her anda okuyan bizler iinde tap taze ve bire bir, bize hitab etmektedirler, ve de zel olarak bizleri bizlere anlatmaktadrlar. Tabi-i ki, eer evvel bizler gerek bizliklerimizi, kimliklerimizi bulup hayal ve vehimden soyutlana bilmi isek. Hayal ve vehim leminde yayor ve kendimizden habersiz isek tabi-i ki, bizlere olan bu hitaplardan haberimizin olmasda mmkn deildir. Bu kadar yaknmza, kucamza kadar gelen kelm- lhiyi anlamadan gidersek, gerekten vah vah bizlere. Sonsuz lemlerden, bir ok mertebelerden szlerek geip avularmza ve gzlerimizin nne kadar gelen bu ilh-i kelmlar ne yazk ki; ok kalnlam olan vcd bendimize ve nefs-i emmre kalemize dayanp kalmakta oradan vcd ehirlerimize dahil olamamakta ve bizler de o muhteem misaferi yol ortasnda brakp gerei gibi arlayamamaktayz. Devran deiip artlar ters dndnde ne yazk ki, ayn duruma bizler deceiz, Bize misafirlie gelen hiretin ev sahibi olacak, biz ise sokaklarda kalan misafir olacaz. O zaman bize denecek,

6nb a
( Ve hve meakm eyne m kntm ) 57/4 O sizinle beraberdir! Siz neredesiniz Bu hallere dmezden evvel ineallah uur ve idraklerimiz alr, irade ve kudretimizi imdiden ortaya koya14 rak o ilhi kelmlarn bu kadar yanmza gelip, ancak taklan hayal, vehim ve nefs kalelerimizi kendimiz ykp

15

o aziz misafirlerimizi beden ehrimizin gnl hanesinde lyk olduklar zere arlama imknlarmz olur. Bu zt- yetlerin bazlarnda, Zt- mutlak, bazen (nn-mutlak ben) bazlarnda (ene-ben) burada ise, (inn-mutlak biz) diye ifade edilmektedir. Buradaki (ba) nn muhakkak ki biz, ifadesi Allahn okluu ynyle deil mertebeleri itibariyledir. Bu mertebeler de evvel Ahadiyyet, sonra da Ahadiyyet ve Vahidiyyet mertebeleri itibariyledir. nn nn n s (bzn) fetehn da da vardr, n tak olarak biz demektir, yani (biz atk) demektir, o zaman yle olmaktadr. (Muhakkak ki; biz, biz atk!) neresini atk? (Ulhiyyet mertebesini) atk.. Atk ki, btn ilm zuhurlarmz bu mertebenin kapsam ve kontrolu ierisinde olsun. () (Leke) senin iin yani (Hamd makam) (Hakikat-i Muhammed-) Makam- iin, Ulhiyyet mertebesinde meydana kan-alan ilmi varlklarn (Hakikat-i Muhammed- mertebesinde ayn- varlklarafertlere, dnmesi iin atk. Hz. Muhammed (s.a.v.) min lemlere rahmet olmas bu yzdendir. Hadiseye sadece Mekke ve Medine de yaayan bireysel Hz. Muhammed (s.a.v.) ynyle baktmzda, o haliyle sadece bulunduu yerlere veya zerinde yaad dnya ya Rahmet olmas gerekirdi. lemlere Rahmet olmas hakikat-i Muhammed- ynyledir. Bilindii gibi yce Peygamberimizin her mertebe de ald bir ismi vardr, sralarsak. 15 (1) Efl leminde=(Muhammed-l emin.) (2) Esm leminde=(Hz. Muhammed.)

16

(3) Sfat leminde=(Hakikat-i Muhammed-.) (4) - Zat leminde=(Hakikat-l Ahadiyyet-l Ahmediyye.) (5) Her mertebenin Nr-u olan (Bedr-i mnr, Nur-u Muhammediyye) ki ayr bir mertebe deil her mertebede duhul olan ve zuhuru olan Nr-u Muhammed- dir. te Hakikat-i Muhammed- nin nokta zuhur mahalli olan o yce many ezeli dnya y sahiplenmeden (sizin dnyanzdan!) Bu dnya y, dnyallara tahsis edip kendisinin burayla kaytlanmadn yalnz buradan kendisine eyin sevdirildiini belirterek lemlere olan rahmetini ifade etmeye almtr. () (Leke) senin iin den zhiren, maksat Hz. Muhammed (s.a.v.) ise de btnen Hakikat-i Muhammed- dir. Beeri anlamda dar bir ereve de, nasl ki, sen ben diye bir birimizi ifade etmeye alrz, ilhi anlamda da, o genilikte () (Leke) senin iin denmitir. Bunun dier ifadesi ise Hads-i Kuds de belirtilen (Levlke levlk lem halektl eflk) Eer sen olmasaydn, olmasaydn bu lemleri halketmezdim) Kuds kelm da () (Leke) senin iin kelm ilhisini dier bir ynyle izah etmektedir. ki defa sen olmasaydnn kullanlmas, biri zuhuru Muhammed- olan, Hz. Muhammed, (s.a.v.) mi, dieri ise hakikat-i Muhammed- ve btn leminde ki varln ifade etmektedir. 16

b y a ba b QPW

17

(Vem erselnke ill rahmeten lil lemn) 21/107. Ve seni baka deil, btn lemlere bir rahmet olmak iin gnderdik. Dier ifadeyle, biz seni gndermedik; Ancak vakti gelince gnderdik, ama lemlere rahmet olarak gnderdik. yet-i kermenin ba tarfnda biz seni gndermedik diye ak ifade vardr. tefsirler bu yeti genelde belki kolay anlalabilmesi iin yukardaki ve benzeri ifadelerle bildirirler ki, Hakikat-i Muhammedyyenin zuhur mahalli olan, Hz. Muhammed (s.a.v.) me sadece atf yapmaktadrlar. Oysa ki, yetin ba taraf birinci blm ak olarak. (Biz seni gndermedik) yani o ezel hale gre henz gndermedik, demektir. Mertebe-i ama iyyetten, mertebe-i Ahadiyyet-e, oradan, Vahidiyyet-e tenezzl eden Zt- Mutlak, oradan ilmiyle, Ulhiyyt-e tenezzl ederek, orada da Hakikat-i Muhammed-yye, Ceberut-Sfat mertebesini meydana getirdiinde daha henz, Nefes-i Rahman- lemlere (nefih) edilmediinden, Hakikat-i Muhammed- bu mertebede vard, fakat! (ba gnderilmemi idi. Yani Ahadiyyet ve Vahidiyyet mertebesi itibariyle (ve ma erseln) gndermedik (ke) biz seni vaktaki Nefes-i Rahmn- nin lemlere flenmesi zaman geldi ite bylece Rahmnn nefesi ile btn lemlere Hakikat-i Muhammed- program (b

b)Vema erselnke)

y a)

ancak lemlere rahmet olarak gnderildi ve yet-i Kermede belirtilen hakikatler bylece zhir ve btn ortaya km oldu. 17 Bylece ezelde flenen Hakikat-i Muhammed- (571) de doan Hz. Muhammed (s.a.v.) ile insnla

18

ilmi ynyle sunulmu oldu. Daha evvelce ins ve cin cinsinden hi bir varlk bu bilgileri dnya insnlarna ulatramadlar, nk zuhur mahalleri deil idiler. Ta ki, Hz. Muhammed ismiyle gelen o yce varlk zuhur etti, kendi asl olan bu bilgileri insnlara karlksz hediye etti. krnden aciziz. Ve byle bir Nebi ve Raslhabercinin mmet-i olmaktan hakl olarak iftihar etmekteyiz. (

bzn ba) Muhakkak ki, biz atk senin iin

(leke erseln ke levl ke) deki, (ke) sen muhatap ifadelerinin hepsi ayn gerei baka ynlerden bir btn olarak ifade etmektedirler. (bzn) fethan (amak sretiyle) bilindii gibi fethan mastar kk bir kelimedir, yapmak-etmek gibi (amaktr.) Hakikat-i Muhammed- programnda neler varsa bunlarn hepsini teker, teker amaktr. lem-i ervahta ortaya kan ilm- ve ltif varlklar, lem-i ecsam da yani cisimler-madde leminde, vitriyyetler-tekler halinde zuhura kmlar, yani (b=j) mbin yani apak olmular ve her varlk, Hakikat-i Muhammed- zere olan ayan- sabiteleri dorultusunda her mahalde o mahallin gerei zere grntye gelmiler ve aa kmlar, zaten de ak ve aktrlar. Zuhuru Muhammediyye ye, yani Hz. Muhammede (s.a.v.) me birey olarak (kra Kadir gecesi) nde almaya balayanlar, (Mirac gecesi) gznn grdn kalbi yalanlamad) (53/11) hkm ile ve en son yet gelinceye kadar almna devam etti. Hakikat-i Muhammed- olarak ise, bu almlar ezelden ebede devam edecektir. Grld gibi yet-i Kerme de adet alm 18 ve fetih vardr. Biri zt leminden, sfat leminin al, oradan esm leminin al, oradan da efl leminin

19

aldr. Burada dikkat eken bir konu daha vardr o da udur, yeryznde fetih ile ilgili bu yet-i Kermeler ilk olarak Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimize gelmitir, ancak onun ahsnda evvel sahabsine, oradan mminlere, sonra da btn insnlara gelmitir. O halde bizlere de yani her okuyana da gelmitir ve halen de gelmektedir. Ancak, anlalmas gerekli olan u ki, yet-i Kermelerin iinde olan (fetih-alm) larmzn gnl lemimizde nerelerini ve ne kadarn kendi bnyemizde (fetih) edip aabiliyoruz. Yani daha evvelce farkna bile varmadan nefs-i emmare tarafndan istil edilmi olan gnl ve akl hanelerimizi temizleyerek yeniden bize ait hr alanlar haline dntrebiliyormuyuz? Yoksa istil edilmi, bir yerde nefsimizin mahkmu olarak m yayoruz?. te bizler iin ilk tespit edilmesi lzm olan en nemli meselemiz budur. Sadece yet-i Kermeleri okuyup geiyormuyuz, yoksa gereini yapmaya gayret ediyormuyuz? Eer gereini yapmaya alyor isek ne mutlu, yok eer sadece okuyup geiyor isek savap kazanyoruz, perdelerimizi (fetih) aamyoruz demektir. Ancak hi okumuyor ve ilgilenmiyorsak (nefs- siccinimiz-hapishanemizden darya kp hr bir varlk olamyoruz hr olduunu zanneden mahkmlar gibi yayoruz demektir. Allah muhafaza. (fefhem) hemen fehmetmeye-anlamaya al. (Fehm) et ki! anlamaya alalm ki! (fetihlerimiz) olusun, alsn. neallah. Bu zet ifadelerden sonra imdi gelelim dier fetihlere. zahna altmz birincisi (Feth-i mbn) zten ak olan bir (fetih) idi ve btn mertebeleri kapsamna alyor idi. 19 kincisi (fethi karb) (yakn bir feth) tir ve iki yerde gemektedir. Gerek fetih te iki trl olmaktadr.

20

Birisi Ahadiyyet mertebesinden efl mertebesine kadar olan btn tecellileri her mertebenin gerei olarak zuhura karp amak (nzl-ini fethi) yukarda ifade etmeye altmz yndr. Dieri ise (urc-ykseli fethi) dir ki, gerek bir Hakk yolcusunun, irfan ehlinin konturolunda mertebe, mertebe, meratibi ilhiyye yi seyr-i slk yaparak Mirc etmesidir. Her getii ders ve dersin ifade ettii man ve saha kendisine (feth) olunmakta-almaktadr. (rfan mektebi ve erhi isimli kitabmzda belirtildi, dileyen oraya bakabilir.) Kbe-i Muazzama da, tam kapsnn karsnda duran Makm- brhmin iinde olan brhim aleyhisselmn ayak izlerini takib ederek yrmek zhiren brhimiyyet mertebesinin fethidir. Yine zhiren Hayber kalesinin fethi, Mseviyyet mertebesinin fethi dir. Yine zhiren Kds- erifin fethi seviyyet mertebesinin fethi dir. Ve yine Kbe-i Muazzamann fethi dahi Muhammmediyyet mertebesinin fethidir, bu fetihte de Hz. Al nin rol byktr. te ancak kii bu fetihler tamam olunca Hakikat-i Muhammed- mmeti olunabilinmektedir, aksi halde, cesed- Muhammed-, mmet-i olarak kalma ihtimalimiz vardr. Hakka snrz. Bu hakikat-i zetle yle de anlatmlardr. Ceml, ceml, ceml, cem ile feth oldu ebvab Hda. Yni her mertebenin cem-i topluluu ile Allah-n kaps feth oldu-ald, veya alr, denmitir. Sz buraya gelmiken Nusret Babam dan bir hatram da yazmak gnlmden geldi. Allah (c.c.) lh onlardan raz olsun. Kendisini ziyarete gelip giderken kitaplarnn baslmaa alld o zaman ki ismi olan caalolunda (amca) matbaasna urar kitaplarnn durumuna bakardm. 20 o gnlerde dvn- baslyordu, yine dvn-n durumuna bakmaya gittiim bir gn, matbaac bana dedi ki; sizin

21

efendiniz (ceml cem) makamnda imi: Nereden anladnz? Deyince okuduum bir iirinden dedi ve o blm okudu. yleki! (Ceml ceme vardm baka ihsn istemem) idi. Bende evet doru tahmin etmisiniz haklsnz dedim ve divn-n durumunun ne halde olduunu renip oradan ayrldm. O divndan u anda sadece bir adet kalm durumdadr. Bu hatray da bylece yadettikten sonra tekrar yolumuza devam etmeye alalm. yette geen ikinci (fethi karib) yakn feth de zetle anlatlanlardr, yani bu feth-almn ardndan dier bir sonraki feth-in yaklamas

bj bzn

(feth-i karib) tir. Bu yzden iki defa belirtilmitir, biri ztndan efl-i ne, dieri ise efl-inden ztna olan nzl ve uruc fetihle-ridir. ncs, yani (fethi karib) in ikincisi Allah-n yardmna balanmtr ki, kmil bir rifin nezaretinde olumas mmkndr, baka yolu yoktur. (61/13)

6k |n a b6jzm a QS a'2
( ve uhra thibbunehe nasrunminallah ve fethun karibun ve beiril mminn) 61/13. Ve kendisini sevdiiniz bir baka -nmet de- vardr ki: O da Allah'tan bir zaferdir ve yakn bir fetihtir ve m'minleri mjdele. yet-i Kermelere ibretle ve irfaniyyetle baktmz zaman bizlere ne kadar ok eyler sylediini grmememiz ve duymamamz mmkn olamayacaktr. 21 Yukarda yet-i Keriymenin sonundaki ifade de ok ma-

22

nidardr. Bu hususta gerek mminler mjdelenmitir. Bylece fethin olumas ve art mminlie balanmtr, gerek mmin ise (ikn) yakyn ehlidir, idraklerinize sunuyorum. Drdnc (feth) ise Nasr Sresi: (110/1-2-3) yetlerinde belirtilen hususlardr.

=|n1a a bu aa Q
( z ce nasrullahi vel feth) 110/1. Allah'n nusreti ve fethi geldii zaman. Yine burada dikkat eken husus (feth) in Allahn yardmyla mmkn olabilecei gereidir ki, eitimini mutlaka ehlinden almak gerekir. Burada gayemiz Srenin tefsirini yapmak olmadndan bu kadarla yani, fetih ile ilgili blmne dikkat ekmeye altk. Dileyenler tefsirlere mracaat ederek daha geni bilgilere ulaabilirler. (nn.......)

b=j bzn bzn ba Q


48/1. Muhakkak biz sana bir apak bir fetih ihsn ettik. Cenb- Hakk cmlemize akl, fikir, gnl genilii versin de bunlar anlamaya alalm. Biz yine yolumuza devam edelim.

bm b j mb a 1 R b=n ba n n
( Liyafira lekellahu ma tekaddeme min zenbike vema teahhera ve ytimme nimetehu aleyke ve yehdiyeke sraten mstekyme) 48/2. Tki, Allah, senin iin gnhndan gemi ve 22

23

sonraya kalm olan mafiret etsin ve senin zerine nmetini itmam buyursun ve seni dosdoru bir yola iletsin. zet yorum: Grld gibi bu yet-i Kerme ve gelecek bir sonraki yet-i kerme, zellikle Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizi muhatap almaktadr ve bu yet-i Kerme ierisinde drt yerde muhatap sen () ke si vardr. Hz. Peygambere olan ilh- hitaplar ynl olarak anlamamz bizlerin tefekkr ufuklarmz ok daha ileriye gtrecek ve hayata bakmz ok daha zenginletirecektir. (1) nci yn = Hakikat-i Muhammed- Mertebesi itibariyledir. (2) nci yn = Hz. Muhammed-zuhuru Muhammed- mertebesi itibariyledir. (3) nc yn = ise, kendi ahsnda mmet-i ne dnk onlara yansyan yn itibariyledir. Yeri geldike bunlara deinmeye alacaz. yet-i Kermenin yorumunu birinci yn olan Hakikat-i Muhammed- mertebesi itibariyle ele aldmzda yle dnmemiz gerekecektir. Vcd-u Mutlak Vahidiyyet mertebsinde olan Ulhiyyet mertebesine tenezzl edince, bu mertebe de Hakikat-i Muhammed- mertebesini Ulhiyyet mertebesine bir ayna, ilm manda zuhur mahalli eyledi, ve bu mertebeye hitaben (Liyafira lekellahu) Allah senin iin balad (neyi?) (ma tekaddeme min zenbike) gnahlarndan gemi olanlar (vema teahhera) sonradan gelecek olanlar (ve ytimme nimetehu aleyke) zerine olan nimetini tamamlad (ve yehdiyeke sraten mstekyme) ve seni doru yola iletti. 23

24

Tekrar yet-i Keriymenin bana dnersek, (Liyafira lekellahu) Allah senin iin balad aslnda bura da henz daha her hangi bir fiilin olumas mmkn olmadndan, her hangi bir eyi de fil manda balamak mmkn deildir. Ancak hkm de aktr, (balama ve mafiret) vardr. O halde bu balama fil- deil ilmdir. yleki; Allahn gzel isimleri olan (Esm-l hsn) bir birine zt manlardan meydana gelmitir. Rahmn,Kahhar) (Rahiym,Cabbar) (Cell, Ceml) (hd, Mudil) (Zhir, Btn) (Kabz, Bast) (Evvel, hr) ve dierleri gibi te bu tm zt isimlerin zuhur mahalli ise Hakikat-i Muhammed- dir, ve bu isimlerin bazlar ilendiinde su unsurlarn ortaya getirmektedirler ite bu mertebede bunlar ilenmemi olduklar halde ilm- varlklar ilm- olarak su unsurlardr ve sorumlusu Hakikat-i Muhammed- dir, nk ilm- de olsa sua kaynak olma zellikleri vardr. Geri bunlar bu mertebe de birbirlerinden ayrlmadklar iin bir btn halinde ve birbirlerinin ayndr ancak zuhura doru kendi hakikatlerine ynelme ftriyyetleri vardr. O sebebten ilm- menda da olsa Hakikat-i Muhammed- mertebesi bu hususlardan, (mafiret-balanma) almtr. Bu yzden Allah () (Leke) senin iin, yani Makikat-i Muhammed- iin, hakikat-i Muhammediyye yi balamas olmutur. Neyi balad? (ma tekaddeme min zenbike) gnahlarndan gemi olanlar yani Hakikat-i Muhammediyyenin zuhur mahalli olan Hz. Muhammed (s.a.v.) me Peygamberlik gelmezden evvelki, hakikat-i Muhammediyyede bulunan sua yatkn Esmlarn ilm- manda zenb gnah oluturacak ne gibi bir tertip ve terkipleri varsa hepsi affolundu. 24

25

(vema teahhera) sonradan gelecek olanlar ve yeryznden hakikat-i Muhammediyyenin zuhuru olan Hz. Muhammed (s.a.v.) gtkten sonra oluacak Hakikat-i Muhammediyyede ki benzer hallerde affolundu denmektedir. (ve ytimme nimetehu aleyke) zerine olan nimetini tamamlad Ulhiyyet mertebesinin Hakikat-i Muhammed- mertebesine btn zt isimleriyle birlikte tecelli nimetini tamamlamasdr. Her hangi bir isim o mertebeye aktarlmam olsa idi bu nimet tamamlanmaz eksik kalrd ki, bu mertebe de byle bir eyin olmasnn mmkn olmadn yet-i Kerme ak olarak bildirmektedir. Nimetin tamamlanmas, Ulhiyyet hakikatlerinin hi bir eksii kalmadan, Hakikat-i Muhammediyyeye aktarlmasdr ki; (nimeti azm) yce bir nimetttir ve bu yzden (Rahmeten lil lemiyn) dir. (ve yehdiyeke sraten mstekme) ve seni doru yola iletti. Ulhiyyet mertbesinde bulunan btn zelliklerinin Hakikat-i Muhammed-i mertebesine aktarlmas ve bu mertebe vastasyla lemde ki zuhurlarn ortaya karlmas n grlmtr, ite bu mertebe (srat- mstakm) doru yol yani her varla kendi istidat, kaabiliyyet ve ftrat- zere hayat tarz tanyp her birerlerini kendilerine ait kendi doru yollarnda koruyup imkn ve ihtiyalarn vermek Hakikat-i Muhammediyyenin kendi doru yolu (srat- mstakm)i dir. Doru yolda eziyet olmaz, her hangi bir eyi ftratnn dnda kullanmak hakszlktr, hakszlk ise doru yol deildir. Doru yol adalettir ve adalette ftrat zere hkm vermektir, aksi ise eziyet olur. yet-i Kermeyi bylece (Hakikat-i Muhammed-) mertebesi itibariyle zetledikten sonra imdi ikinci yn olan (Hz. Muhammed (s.a.v.) mertebesi itibariyle zetle incelemeye geelim. 25

26

(Liyafira lekellahu) Allah senin iin balad, bu mertebede ki, () (Leke) senin iin, ifadesi zuhuru Muhammed- olan Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimiz hakkndadr. Bu da iki ynldr, biri kendisine Peygamberlik gelmezden nceki, eer varsa kk gnahlarnn balanmasdr. Dieri ise bu Sre-i erifin gelmesi ile Sre ncesi ve sonraki gnahlarnn varsa eer balanmasdr. Aslnda slm inancna gre Peygamberler gnahsz, masumdurlar. Bu ynyle dahi bakldnda Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin hi bir gnah olmamas gerekir, hele o Allahn (c.c.) habib-i iken. O halde bu (j) (zenbike) gnahndan kelimesi neyi ifade ediyor diye ok, ok dnmemiz gerekmektedir. Hele kendisi hakknda,

7 a o a o b
( Vema rameyte iz rameyte velkinnellahe rama) 8/17. Ve attn vakit sen atmadn, fakat Allah Tel att. Bu ve benzeri ifadeler de varken, vcd-u Muhammediyyeden byle zt- zuhurlar da oluyorken.? Ancak Hz. Peygamber efendimizin bu hususta dikkat eken bir sz vardr o da udur. (Bende gnde 70 veya 100 defa istifar ekerim) szdr. Genel anlamda istifar, gnahlardan arnmak iin nefs ve benlik sahibi kimseler tarafndan ekilir. Hz. Peygamberin ise byle bir (nefs-i) olmadndan ektii istifarnda bu trden olmamas gerekir. rfan ehli bu istifarn gnahlarndan deil, kendisi her an terakk de olduundan bir nceki makamda bulunduundan istifar 26

27

ederdi, diye aklamlardr. Hz. Peygamber efendimizin iki hali vardr.

= r '2 ba ba 3 V
(Kl innem ene beerun mislikm) 41/6. De ki: phe yok ben sizin gibi bir insnm. Biri, yukarda (bireysel kimlii) belirtilen beer ifadesiyle

ya a aba a y
(Yh ileyye innem ilhkm ilhn vhidn) 41/6.bana vahy olunuyor muhakkak ki, bir tek ilhtr. ki: Sizin ilhnz

Dieri ise! Yine yukarda belirtilen vahy olunuyor, ifadesiyle (ilh- kimliidir,) aslnda her iki kimlii de ilh- kimlie dayanmaktadr. (Allah beni ne gzel terbiye etti) buyurmulardr. O halde her iki ynden de masundur. Gnah ifadesi kiilerin mertebelerine gre deimektedir. Bir mertebe de kk gnah olan ayn ey dier bir mertebe de byk gnahtr. Ayrca bir mertebede su saylan ayn ey, dier mertebe de savap olabilir. (Hasenatl ebrar seyyietl mukarabin) yani ebrar n yapta (hasene-gzel eyler) mukarrabiynin indinde seyyi-e gnahtr, denmitir. Bu husus dier bir misal ile de (Mus-Hzr) bahsinde belirtilen hususlardr. Yine Efendimizin kelmyla (Allah- en ok bileniniz ben olduum halde en ok korkannzda benim) buyurmulardr. te burada bahsedilen (znb-gnah) beer- man da bir su deil ilh- man da ok az bir zaman diliminde de olsa Hakktan ayr kalp gaflette olma halidir ki, eer byle 27

28

bir zaman farknda olmadan gemite olmu olsa dahi affedilmitir, gelecekte olsa dahi yine imdiden affedilmitir diye ifade edilmitir. Yeri gelmiken iki zet bilgiyi de ifade etmekte yarar gryorum. (1) Bir zamanlar Tekirdanda (yahova ahitleri) diye bir gurup ders yeri amlar ve bizi de davete gelmilerdi. Kendileriyle bizim yerimizde uzun grmeler yapmtk, hatt o konumalardan (8) adet (90) lk kaset kayda almtm, halen daha arivimde dururlar. O konumalarn birinde; gya s (a.s.) mn stnln ispatlamaya alyorlarken, btn insnlarn, Peygamberler dahil, gnahl olduklarn sadece s (a.s.) mn gnahsz olduunu ve insnlarn gnahlar karlnda, Allah (c.c.) lh biricik olu olan sy kurban ettiini, byle bir samal gerekten gerekmi diye hararetle savunuyorlard, her kim ki sya imn ederse onun gnahlar affolur, diyorlard. Ayrca; Hatt, onlara gre muhammed, dahi gnahl idi. nk yukarda belirtilen (bende gnde 70 veya 100 defa istifar ederim) szn bu anlamda anlayp senet olarak gsteriyorlard. Bende onlara bu ilerin hi te sizin anladnz gibi olmadn, esas Hakk ahitlerinin bizler olduumuzu, nk bizim ilk artmzn (Ehed.....) olduunu, kendi konumlarnn hi bir dayana olmadn ne yazk ki, ne Hz. Musy, ne de Hz. sy ve ne de kendilerini hi tanmadklarn onlara anlatmaya altm. Bylece uzun konumalardan sonra ( ne sizin ne de bizim fikirlerimizden dnmiyeceimiz anlald o halde daha ok vaktinizi almayalm) deyip ayrlp gittiler ve bir daha da gelmediler. (2) zetle= Bir gn Hz. Mevlnnn olu Sltan Velet, genliinde halvete girmek iin babasndan izin ister. 28

29

Ancak daha ya kk olduundan babas izin vermek istemez, nihayet srarlarna dayanamayp izin verir ve o da halvete girer. Halvet sresi dolunca, Hz. Mevln halvetin kapsn aar ve olunu dar karr, istirahat edip dinlendikten sonra hadi olum grdklerini anlat ta bizde neelenelim demesi zerine, babacm ilk (30) gn hi bir ey grmedim, hep ibadet ettim. Son (10) gnde her akam deiik bir nr odamda grdm, son gece ise yle bir nida iittim. (Ey Sultan Velet btn gnahlarn affedildi, ancak beni unutarak geirdiin zamanlarn hari.) Bu ve benzeri hadiseler de gsteriyor ki; eriat mertebesinde su olmayan baz hususlar hakikat mertebesinde su unsuru olabiliyorlar. eriat mertebesinde (ittika) saknma gnahlardan ve pheli eylerden saknma iken, hakikat mertebesinde ise kendi varlnn hakikatinin, Hakkn hakikatinden baka bir ey olmadn unutmaktan saknmaktr. Bu ksa izahtan sonra, eer varsa Hz. Muhammed (s.a.v.) Efendimizin bu tr bir gaflet niteliin de olmu ve ya olacak gnahlarnn da affedildii ak olarak ifade edilmektedir. (ve ytimme nimetehu aleyke) zerine olan nimetini tamamlad Zhir ve btn olmak zere nimet iki trldr, en stn ise kiiye, Hakkn kendisini bildirmesi ve tantmasdr, bunun da kemli Cenb- Hakkn o birey zerinde, Allah ve cmi isimlerinin tecellisini amaktr ve bu hususiyyet lem de sadece Hz. Peygambere alm bir husustur. Btn Esm-i ilhiyye ile birlikte Allah ve Cmi isimlerinin zuhur mahalli olmas zerine ilh- nimetin tamamlanmasdr. Dier bir ifadeyle bu isimlerin hakikatlerini sende (Feth ettikatk) anlamndadr. 29

30

(ve yehdiyeke sraten mstekme) ve seni doru yola iletti. (yehdiyeke) hidayet verdi, yani Hd isminin keml zuhur mahalli yapt ve btn hidayeti buradan datt. Doru yol Hakkn ztna giden yoldur. Kemli Mirctr. Dier yollarn hepsi hayal ve vehme dayanr bu yzden sonlar hsrandr. (sratelmstekme) Makam- Cem ve fark- bnyesinde toplayan vuslat yolu ezeli nimete aday olanlara tahsistir. yet-i Kermenin nc yn olan kendi ahsnda mmetine dnk onlara yansyan halini anlamaya gelince, yle dnebiliriz. u anda tefekkr edelim ki, Hakikat-i Muhammediyye ye eriemedik. Hz. Peygamber ise fiziken aramzda yok, pek o halde bu () (Leke) senin iin, () (ke) sen ifadelerinin muhatab kim olacak? Tabii ki, okuyan kii olacaktr, onu okuyan kii de mn ehli ise O nun mmet-i olacaktr,ite dier mertebelere ulaamaz isek bile, yet-i kermeyi bu mertebesi itibariyle de olsa anlamaa almamz bizlere ook eyler kazandracaktr, aksi halde drdnc ekilde okumu oluruz ki, bu da gaflet ile hakikatinden uzak olmu oluruz. Allah korusun. yle dnelim ki; Allahn bizim gemi ve gelecek gnahlarmz affetmesi iin Hakikat-i ilhiyye ye ve Snnet-i seniyye ye smsk sarlmamz gerekmektedir. Bu hali ne kadar kemle erdirirsek o derece zerimize olan nimetini tamamlayacaktr. Bu anlaylar ierisinde yrdmz yol (srat- mstakm) doru yol olacaktr ve bunun kemli de, dier yollarn da gnllerimizde (alma-feth) olma ihtimali artacaktr ve zerimize olan nimetinin tamamlanmas olacaktr.

a a a S
30

31

( Ve yensurakellahi nasran aziza) 48/3. Ve Allah sana pek izzetli bir yardm ile yardmda bulunsun. Bu yet-i kermeyi de yine ynl olarak anlamaa alalm. (1) Hakikat-i Muhammed- mertebesi itibariyle. (2) Hz. Muhammed (s.a.v.) mertebesi itibariyle. (3) mmetinin anlay itibariyle, bakalm. (1) Hakikat-i Muhammed- mertebesi itibariyle, yle diyebiliriz. ( Ve yensurakellahi nasran aziza) 48/3. Ve Allah sana pek izzetli bir yardm ile yardmda bulunsun. Bura da bir zt- yardmdan bahsedilmektedir, ve muhatap btn lemleri kapsamna alm olan hakikat-i Muhamme- dir. Ulhiyyet mertebesinin zuhur ve tecelli yeri olarak plnlanm olan bu mertebenin lemlerde ok byk sorumluluklar vardr her ey kk byk, O nun kontrolu ve bilgisi iinde olumaktadr. Allahtan aldn halka datan ve halkta zuhura kan bir mertebe dir. Btn lemlerde ne kadar canl varlklar, gezegenler, galksiler varsa ve bu sistemlerin nizam hep hakikat-i muhammed- tarafndan dzenlenmekte ve ynetilmektedir. te bu kadar yce ve aralksz devam eden bir btn hayat sisteminin aksamadan yrmesi Hz. Allahn, Hz. Hakikat-i muhammediyye ye olan yardmn ak olarak gstermektedir ki, yet-i kerime ile ak olarak ifade edilmitir. (nasran aziza) pek izzetli bir yardm Bu yardm beer akl ile anlamak mmkn deildir. Ancak Akl- kll-n anlayaca bir yardmdr. fade babnda yle diyebiliriz. Btn lemleri kapsayan her zerrede 31

32

ve kre de o yerin zuhuru gerei oluacak hadise ve yaamlar ortaya getirmek iin yaplan gerekten azametli ok gl ve ok yce bir yardmdr. yet-i Kerme ye, ikinci; Hz. Muhammed (s.a.v.) mertebesi itibariyle baktmzda yle diyebiliriz. Cenb- Hakk btn gemi Peygamber ve Velilerine de byk yardmlar yapmtr. Ancak bu yardmlar onlarn mertebelerine gre yaplmtr, Habib-i ne ise Rasl kibriyas olduundan ona her ynden en byk yardmlar yapmtr. O nun zhiri hayat hikyesini okuduumuz da bunlar ak olarak grmekteyiz. Kendisi btn Esm-i lhiyyenin alm olduundan bunlarn zuhurlar zamanlarnda hep kendisine yardmc olmutur ki, btn yardmlar kapsayan (azz) yani yce yardmdr. yet-i Kermeye, nc; mmetinin ynyle baktmzda da, mmetine de ne kadar byk yardm yapld ak olarak grlecektir. Kendisi btn Peygamberlerin sonuncusu ve stn olduu gibi, mmet-i de dier kavimlerin sonuncusu ve en stn olmutur, bunda phe yoktur ve bu (aziz) yardm devam etmektedir, ta ki, kyamete kadar ve hatta kyamet sonras da devam edecektir. Bu yardmlarn hepsi ayn zamanda birer fetihtiramaktr. yet-i kermelere dikkatlice baktmzda, bata da belirttiimiz gibi, birinci yet-i Kerme zt- ve zt- Ahadiyyet leminden zuhur ediyor iken, ikinci yet-i kerme ise, o da zt- yet olmakla beraber Sfat mertebesinden zuhur ve izah edilmektedir. yet-i Kermeler, tekrar, tekrar ve dikkatlice okunur ve o anda da bir (fethi Mbn) de olursa, neallah ifade etmek istediklerimiz kolayca anlalr. (Fefhem) hemen anlamaya al. Gayret bizden (azz) yardm Hakktandr. 32

33

Bura da bir hatram da belirtmeden geemiyeceim. (05/08/2007) Pazar gn akamla yats aras yazlarmn bir ksmn yazm, ktlarm toplayp torbaya koymu yats ezan n beklemekte idim ve tevhid hakikatleri zere tefekkrde idim, o anda Ezn- Muhammed- Mezzin tarafndan, (Allah-u Ekber) diye okunmaa balad. te o anda yle bir (alm-feth) oldu, deniyordu ki; Velyet! (Zuhur halini kadm haline dntrmektir.) Evet bu ibare o anda rabb- mn (azz yardm, yce ltfu, gzel bir alm ve fethi) olmutu. krnden aciziz. u yazlar bilgisayara aktardm srada yukarda belirttiim tarih birden sratle dikkatimi ekti ve tekrar hayretler iinde kalmtm, nk bu gnk ve bu yazlar yazdm an ki tarih o yazlarn yazld tarihten tam tamamna tam bir yl sonrasyd. u anki zaman (05/08/2008) Sal akam ve u anda az bir sre kalan yats namazn, hem yazlarm yazmaa alyorken bir taraftan da yats namaznn okunmasn bekliyorum, ve Mezzin efendi (Allah-u Ekber) diye okumaya balad, gerekten ok ilgin bir hadise olutu. Sanki bir sene hi gememi ve ben orada Haremi erifte bir direin dibinde yazlarma sanki kaldm yerden devam ediyormu gibiyim. Gerekten bu hadiseyi bilinli olarak rast getirmeye alsaydm olmas mmkn deildi. Uzun senelerdir bu mevzularla ilgili olduum halde velyet-in bu tr bir terkiple ne anlatldna ve ne de yazldna ahit olmam ve bu hususta hep bir gerek izah tabiri aramtm, o kadar ok tabirler kullanlmt ki; hatt bir ok kimseler bu tabirlerin ifade ettii kiilerin kendileri olduunu hi bir delilsiz, zan ve vehim etmilerdir ki, byle bir benlik anlaylarna nasl dld hayret edilecek eylerden dir. Yeri gelmiken velyet kelimesinin ifade ettii ma ndan ksmen bahsedelim geri bu hususta ok kelm 33

34

edilmi ok yazlar yazlm, ok ta iddialarda bulunanlar olmutur, ilgilenenler aratrp bulabilirler, birka satrda biz ilve etsek kime ne zarar olur ki.? Lgatta Veli=(Veli) Ermi-eren-Allah dostu-MlikKk ocuklarn halinden mesul kimse-Baba-Allahn isimlerinden biri.) Diye ifade edilmektedir. Evvel, velyet-i, hakkn ve halkn Velileri diye ikiye ayrabiliriz. (1) Halkn velileri = Bunlar aslnda, gerek man da (Veli) olmayp, zahirde, belki ibadet ve taatlerinin ok grlmesinden, (Evliya gibi) lkab yaktrlp daha sonraki nesiller tarafndan (Evliya) diye tannan ve bu ekilde hret bulan, yaplarna gre (bit, zkir, kir, mutteki) gibi olan nsanlardr. Evliya diye hret bulmu bu kimseler halkn evliyalardr ki; Evliya snfna girmezler. (2) Hakkn velileri = se (4) snftr: (1) = Mereb-i brhimiyye velileri: (2) = Mereb-i Museviyye velileri: (3) = Mereb-i seviyye velileri: (4) = Mereb-i Muhammediyye velileri, dir ki, en kemallileri bunlardr. Not=Yukarda bahsedilen, Museviyyet, seviyyet velileri, darda yaayanlar deil Krn- Kermde belirtilen mertebeleri itibariyledir.Aslnda darda byle bir velyette sz konusu deildir. Aslnda gerek man da bir veliyi kolay, kolay tanmak mmkn olmaz, nk (Hakk ehlinin olmaz nian) denmitir. Bir Hads-i Kds de, Efendimizin azndan; Cenb- Hakk. (Benim Veli kullarm kubbelerimin altndadr, onlar benden baka kimse tanmaz.) Diye buyurmutur. Kendi tantmadka..... 34

35

Allah-n kubbeleri, O nun simleri ve sfatlardr, Velileri onlarn korumalar altndadr ve oralarda sakindirler. Allah (c.c.) lh Rasl ve Nebi ismini almamtr ama (Veli) ismini almtr.

a a
( Vallah-u veliyyl mminn) 3/68. Allah Tel ise m'minlerin _veli_sidir. Grld gibi Allah (c.c.) lh Mminlerin Velisi dir, o halde Veli olmann ilk art Mmin olmaktr. man ehli olmayan baz kimselerden baz deiik haller zuhura gelse bile o hallerinden dolay Velidir denemez nk tamamen beeri ve nefsidir, blis ve tebeasnn ie karmasyla olur ve hi bir manevi yn yoktur. Bu halin farknda olamayan baz kiiler bu hallerden etkilenebilirler. Yukardaki yet-i Kermede grld gibi (Esml Hsn) dan isim vardr, biri Zt- olan (Allah) ismidir ki Zt- na aittir Kulunun hissesi yoktur. Dierleri ise Esm-i ilyedendir ve Hak ile Kul arasnda mterektir. te bu yzden aralarnda gei vardr. Bazan Hakk bu isimlerle Kulunda zuhur eder bazen de Kulu bu isimlerle Hakkta zuhur eder. Bazen de kulun kendi nefsinde bireysel olarak zuhur eder. Gerek Velilik Hakkn, Kulun da, Allah ismiyle, yapm olduu tecellisidir, orada ve arada Kulun kulluu kalmadndan Esml hsndan 0lan Veli ismi, Esmi ztiyyeden olan Allah ismi ynnden zuhur eder, bylece Kulunda kulluk ynyle bulunan Veli ismi Ztna ait olmu olur. ok huss olan bu halde ise Veli Allahtr. Bu hal getikten sonra gene Kul kuldur, ancak irfaniyyet-i ile btn bu hallerin farkndadr, farknda olmas ise o nun veliliidir. Bu ise Kulunun veli ismiyle Hakkta zuhurudur ki, kubbelerinin altndadr. 35

36

Bylece yine mterek olan Mmin Esms bazen Hakkn Kuluna ayna olmasyla, Kulunun Hakkta zuhuru, bazen de, Kulunun Hakka ayna olmasyla hakkn kulunda ki, zuhurunu oluturmaktadr, Bu ise (Mmin Mminin aynasdr) Hads-i kudssinin faaliyyet sahasdr. te daha yukarda belirtilen, Velyet! (zuhur halini kadm haline dntrmektir) ifadesinin zet alm budur diyebiliriz. Kulu yapm olduu nefs terbiyesi alm olduu irfaniyyet hakikatleriyle nefsini tandka kendinde var olan gerek hakikati anladnda kendinde nefsine ait bir ey kalmadn da, anladnda ite o zaman (zuhur hali yani beeriyyet-i kadm haline yani hakikatine dnmektedir.) Gerek Evliyalar bir baka ynyle ksma ayrabiliriz. (1) Evliya- ahsiyye: Kendi ahsnda gizli Evliya. (2) Evliya- cematiyye: Kendi topluluunun Evliyas. (3) Evliya- umumiyye: Kyamete doru gelecek olan Mehd (a.s.) lm dr. (1) Evliya- ahsiyye = Halkn hi tanmad bilmedii Allah-n (c.c.) lh gizli Velileri, Cenb- Hakkn o mahalde o mahallin anlay zere zuhur ettii mahallerdir ve tasarruflar yoktur. Kendi halleri ve kendi mahallerinde sade bir yaam srerek hayatlarna devam ederler. (2) Evliya- cematiyye = evresinde bir cemat olumu irfan, tevhid ve muhabbet ehli eitici kimselerdir. Yakn evresinden bir ou dahi o nun Veliliinin farknda bile deildir. Bunlarn Zt- olanlar ayrca gizli btnda (Rasl) drler, ancak bu risletleri, yeni bir hkm getirme ynyle deil, evvelce gelen hkmleri, Zt- hususiyyetleri gerei, gerei ile sonraki nesilleri ulatrmalar ynyle (irsal) etmekte ve haber vermeleridir bu oluum ise velyetleri ynyledir. 36

37

te baz kitaplarda Nbvvet sona ermitir, ancak (Rislet) devam etmektedir, diye bahsedilen husus btn- manda budur. Zhiren (Risalet ve Nbvvet) sona ermitir yeni bir hkm gelmeyecektir. nk din (tamamlanmtr.) Ancak bu dinin batn- manda olan hususiyyetleri Hakkn Velileri tarafndan yeni kuaklara btn- hakikatleri (rasl) irsl etmekte ve haber vermeleri ynyle niansz (irsl)olarak devam etmektedir. Ayrca zhir Risalette, zhir ehli limlerimiz tarfndan veklet ynyle zhiren yrtlmektedir. Bahsedilen husus budur. Gerekten de btn- rislet kesilmi olsa idi slmn gerek man da olan btn- kesintiye urar sadece zhiri bir slm anlay ve tatbikat kalrd ki, bu da sadece kabukla olan bir meguliyyet olurdu. Ancak unu da zlerek ifade etmek gerekirse slmn byk ounluu sadece zhir ve beden- bir slm- yaamakta zde ve rhta olan yaayanlar ise ok aznlkta kalmaktadrlar. (3) Evliya- umumiyye ise= Gelecei belirtilen (Mehd) (a.s.) dr ve baka da yoktur. te (Velyet kemlt) denilen husus bu kimsede ortaya kacak ve onda son bulacaktr. Hz. Raslllahn (genel Rasl) habercisi ve vekili olacaktr, O nun devrinde (Hd) isminin zuhuru oalacandan ve kendisi (Hd) isminin nokta zuhur mahalli olacandan kendisi bilmedii halde, Mehdlii halk tarafndan hemen kabul grecektir. Gemi zamanlarda ve zamanmzda da bu iddialar grld gibi, ben Mehdiyim, ben falanm, ben filnm diye o kiilerin bu iddialarda bulunmalar bu makamlarla hi ilgilerinin olmadn, ancak kendi hayal ve zanlarnda kurduklar kendi hayal dnyalarnn Mehdleri veya hayal- dier mertebelerin sahipleri olduklar ak olarak anlalmaktadr. 37

38

Yani ben uyum iddiasnda bulunmak o eyin kendinde olmadn ak olarak belirtmektedir. Bu hali yle zetlemilerdir. (Bilen demez, deyen bilmez, bu nasl srdr ki, akl ermez.) Evet yine u anda o sonsuz olarak okunan ve okunacak olan sabah (Ezn- Muhammedlerinden biri daha okunmakta bu yzden imdilik yine yazlarm daha sonra devam etmek zere toplamak zaman geldi. Evet yolumuza tekrar devam edelim. Veliliin tarifini yaparken,(zuhur halini, kadm haline dntrmektir.) Demitik, bunu biraz amaya alalm. Zuhur hali demek hakktan en uzak mevk de perdelenmi olarak nefsinde zhir olmak, demektir. Kadim hali ise kiinin (yan- sabitesi) ve, venefaht hakikatiyle btn da ki gerek ilhi kimliidir. te Velyet zhir varln ilhi kimliine (Veli) etmesi (yaklatrmas) ve onda (nefiy) yok etmesidir. te bu haliyle yaayan, grnt de olan o beden Hakkn velisi yani zuhur mahalli ve zt- tecellighdr. Bu da ancak gerek bir eitim ve irfaniyyet mesleidir. Ciddi dzenli, mutlak bir bilin ve irfaniyyet isteyen bir husustur, eiten ve eitilen iki tarafnda kaabiliyetli olmas gerekir, ve yaklak ortalama (15/20) seneye ihtiya vardr. Ancak sistemsiz bir uygulama ile nice (15/20) seneler gese yine de hi bir netice alnamaz. Baz merakl kimseler zaman, zaman sa olsunlar iyi niyetleri ile ziyaretimize gelirler, hallerini anlatrlar, u kadar zamandr, uradayz, buradayz, aa yukar yaklak (20) senedir dersliyiz derler, bizde bu sre zarfnda ne yaptnz, nerelerdesiniz, diye istiari man da bir soru yneltince (biz bilmeyiz efendim hocam bilir) derler. Bu ve benzeri cevaplardan ne sonular kartlr sizlerin idraklerinize brakyorum. Cenb- Hakk cmlemize selmet ve kurtulu nasib etsin. neallah. 38

39

ehadet kelimesinde Efendimizin iki zellii vardr. Biri (abd) l, dieri de (Rasl) ldr. te (abd) l yani zhiri, yani o zhirini btnna ulatrd iin (abd) l ayn zamanda (Velilii) dir. (Rasll) de (Rislet-i) dir. Ve (abd) l daha nde gelmektedir, nk Velyet olmaynca kii zne ve zndeki Hakka varamayacandan, zten Rasl veya neb olmasda mmkn deildir.Her Peygamberin Velilii vardr, ancak her veli Peygamber deildir. Aadaki yet-i Kerme ile bu mevzua zet olarak son verelim.

7z a ba a a VR
(El inne evliyaellahi l havfun aleyhim ve lhm yahzenn) 10/62. Haberiniz olsun ki, muhakkak Allah Tel'nn(Veli) dostlar iin bir korku yoktur ve onlar mahzun da olmayacaklardr. Tecelli gerei araya kk bir blm girdi ki bunlar dahi gnl fetihlerinden dir. Biz yine yolumuza devam edelim.

a l a 4a a T paa u 6ba bba aa b=y b a b 6a


( Hvellezi enzelessekinete fi kulbil mminin li yezdad imnen mea imnihim ve lillhi cnds semvati vel ard knellah almen hakmen.) 48/4. Hve O, o -Yce Yaratc- dr ki: Mminlerin kalblerine skneti indirdi. Tki: O imnlar ile beraber imn arttrsnlar ve gklerin ve yerin ordular; Allah iindir ve Allah, bilendir, hikmet sahibidir. 39

40

Bu yet-i Kermeye az dikkatli baktmzda, mertebe ve hitabn deitiini grrz, yle ki, birinci yet-i Kerme zt-, ikinci ve nc yet-i Kermeler sfat-, bu yet-i Kerme ise efldir, yani birinci yet-i kermede Cenb- Hakk ztndan biz yaptk derken, ikinci ve nc yet-i Kermeler de sfat mertebesinden Hz. Peygambere ait, Allah yapt diye hitaplar var iken, bu yet-i Kerme de ise, mmetine sfat mertebesinden, olan hitaplar grlmektedir, yani muhatap mmettir, ve buras da efl lemidir, sfat mertebesi efl mertebesinin halini bildirmektedir, bu yzden yet-i Kerme efldir. Bu yet-i Kerme de nemli olan husus, (sekne) kelimesidir. Elmall Hamdi Yazr, tefsirinde (sekne) kelimesini yle tarif etmektedir. (Sekne, skn bulmak, itminana kavumak, tellanmamak, kalbin huzura ermesi, yrein oturmas, gnln rahata kavumas, tasalanmamas, anlamlarn ierir.) Diye ifade edilmektedir. Ayrca gnlmzden gelen yle bir tarifte yapabiliriz. (Sekne) Allahn mmin kullarnn kalplerine (selm) ismiyle olan tecellisidir, diyebiliriz. Bilindii gibi (sekene) Arab- lisanda mazi fiil olarak (sakin oldu) mansnadr. smi faili (skinn) (sakin olucu) ismi meful u (mesknn) (sakin olunmu) ismi zaman ve ismi mekn ise (mesken) dir, yani (skin olunan oturulan yerdir.) (Hve) O Huu olan zt ki; kulunun kalbine selm ismiyle tecelli etti, oturdu, skin-i oldu. Burada Allah ismi ve mertebesi iaret edilmektedir. O yle bir Allah ki; (Enzelet sekne te) sekneyi indirdi, yani ztna bal olan (selm) ismini indirdi. Nereye? (Mminlerin kalplerine-iine) yani mminlerin 40

41

kalpleri selm isminin meskeni oldu. Bilindii gibi kalb inkilb etmek, dnmek, dnme kabiliyyet-i olan mahl demektir. te daha evvelce her trl phe ve tereddte ak olan ve dnen mmin lerin kalpleri o andan sonra (selm) ismine dnerek, o isme ayna ve mahal-mesken olduktan sonra o ismin tesir ve tecellisine girip her trl endie ve tasadan kurtulmu oldular. (li yezdad imnen mea imnihim) Tki: O imnlar ile beraber imn arttrsnlar Daha evvelce de zten mmin olduklarndan kendilerinde-kalplerinde bulunan zhiren de olsa, (selm) ismi bulunmakta idi, ayrca btnen de kendilerine indirilmi olan (sekne) yani zel olarakta kalplerinin iine indirilmi olan selm ismi gnllerinde birleince imnlar ok glenip (ikn) yani yakyn haline dnm oldu. Yani onlarn kalpleri ve gnlleri hem (selm) isminin meskeni ve hem de fil-i olmu oldu. Burada belirtilen mminler genel anlamda olmakla birlikte, zde ise (Bedir) de bulunan mminler hakknda dr. Bu hadiseye ayr bir ynden de baktmzda yle bir hususta ortaya kmaktadr. lgili kitaplar Bedir eshab- nn (313) kii olduunu yazarlar. Ayrca yine mevzuu ile ilgili kitaplar (124000) Peygamber ve veliden sadece (313) kiinin (Rasl-Peygamber) olduunu beyan ederler ite bu yzdendir ki her bir (Bedir) eshab- orada bir Rasl Peygamberi temsil etmekte olduundan imnlar bu kadar gl, ve gnllerine her bir Rasl Peygamberin sabr ve Hakka gveni (sekne edilmi) indirilmi idi ayrca saysal deerlerde grlen (13) hakikati de orada tesirini icra etmekte idi. (Bu hususta 13 ve hakikat-i ilhiyye isimli kitabmzda daha geni bilgi vardr.) te bylece onlarn imnlar ve iknlar ziyade olmutur. 41

42

Gerek bir yol ve irfan ehli slik dahi seyr-u slkunda bu vadiye (Bedr-i mnir) geldii vakit kendi gnlne de (sekne) olan selm ismi indiinde onda beliren husus huzur ve ilhi gven olmaktadr. Gnlne bu (sekne) yi indiremeyen kimse ne yazk ki, phe ve tereddtten kurtulmas ok zordur. (ve lillhi cnds semvati vel ard) gklerin ve yerin ordular; Allah iindir Gk yznde ve yer yznde Allahn saysz gleri, yani (melike) isimli ordular vardr. (ydebbirul emr) hkmyle her oluacak ii tedbir ederlerdzenlerler. Bu yle mthi bir sistemdir ki, iyi dnldnde akllar hayrette kalr. Bir tohumekirdein, filizlenip kemale erinceye kadar geirdii btn zaman evrelerinde (rezzak) ordusu melekleri o mahalden hi bir an bile ayrlmazlar.Ta ki, o aa veya baak veya her hangi bir ey kemale erer, yenmek iin toplanr. te orayla grevli meleklerinde orada ki ileri bittiinden onlar da lrler. Bu sistemin devam iin bu byle devam eder gider. Bir ekirdekte olan hdise byle olduu gibi, btn lemde de oluan hdiseler de byledir. O halde Allahn kuvvetleri-melekleri-ordular semvat ve arz da saylmas mmkn olamayacak kadar oktur, ve Cenb- Hakk bu ordularyla lemler zerinde ki, tasarruf ve hakimiyyet-i ni hi fasla vermeden kullanmaktadr. Cenb- hakkn zt- ve subt- sfatlar ordularnn generalleri-kumandanlar, isimleri subaylar, bunlarn kuvvetleri olan melekleri de (cnd) askerleridir, ve lemde ki dzen bylece devam edip gitmektedir. te bir Hakk yolcusu slik te kendi kuvvetleri olan meleklerini-melekelerini Hakkn yolunda kullanrsa, kendi bireysel ordusu ile hakkn ordusuna iltihak etmi ve bedir eshabndan olmu olur. Yok eer kendi kuvvet meleke-melekler ordusunu geri ekerse, o gn 42

43

nce orduya katlmken sonra ordudan ayrlan mnafklarn durumuna der. Allah (c.c.) lh korusun. (knnellah alimen hakmen.) ve Allah, bilendir, hikmet sahibidir. Btn lemde ne varsa Cenb- Hakk bunlarn hepsini bilmektedir, nk vcd kendisinindir, ve bu vcda sahip olanda tabiiki, bu vuctta neler olup bittiini bilecektir. O nun izni olmadan bir yaprak dahi kprdayamaz nk kprdatan dahi melekleri vastasyla kendisidir. Bilindii gibi (sfat- subtiyye) nin ikincisi ilimdir ve hakkn zt- sfatlarndandr, Vcd-u mutlak ilmi vastasyla btn lemdeki oluumlar mthi bir uyumluluk iinde her an o nn srasna gre (irde ve kudret) sfatyla btndan zhire karmaktadr. Bylece zten kendisinin mutlak sfat (bilen-bilici) dir. (Hikmet sahibidir) Ve her iini hikmetle iler. Beer ynnden hikmet-i yle tarif etmilerdir. Hikmet vastasz olarak kalbe gelen ilhi bilgidir. Hakk ynnden baktmzda, Hikmet (Hakm) isminin geniletilmi tahakkuk halidir ve her zerrede faaliyyettedir. Batan hakikatinin anlalamayaca, ancak neticesinin kulunun lehine tezhr edecei hadiseler olarak anlayabiliriz. Aadaki yet-i kerme bu hali ok ak olarak belirtmektedir, tefekkrlerinize sunmakla yetinelim.

za p 7b' za m RVY aa a b a6r a m@a lbja


(Ytil hikmete men yea ve nen ytel hikmete fekad tiye hayran kesiran vema yezzekkeru ill llelbab. 43

44

2/269. Dilediine hikmet verir. Kendisine hikmet verilmi olan bir kimse ise muhakkak ona bir ok hayr verilmi olur. Ve bunu ancak halis akl shipleri tefekkr eder.

vm pbu pba a 3 U 6mb 1 b b ba bnzm b= a a b


(Liydhlelmminine vel mminti cennti tecri min tahtihel enharu halidine fihe ve ykeffira anhm seyyiatihim ve kne zlike indellahi fevzen azmn) 48/5. Tki: Mmin olan erkekleri ve imnl olan kadnlar altlarndan rmaklar akan cennetlere ilerinde ebed kalclar olmak zere girdirsin ve onlardan gnahlarn rtsn ve bu ise Allah katnda pek byk bir kurtulu olmutur. Mmin: n Genelde lgat mans yledir. Allah'a ve emirlerine, kanunlarna imn eden. nanan. Allah'a, hirete, kitablarna, meleklerine, peygamberlerine ve kadere iman edip itaat eden kimse. * Emniyete kavuan. * Korkulardan emniyet veren (Allah C.C.) (mmin) sfat Hakkla kul arasnda mterektir kul (mmin) dir, Hakkn bir vasfda Esml hsnda belirtilen (mmin) dir. O halde bu vasf Hakk ile kul arasnda mterektir. Ancak (mn) etme sfat fiziki man da sadece kula aittir. Bu hususta belirtilen, (mmin mminin aynasdr) hkmndeki Hads-i iki trl anlamamzn yolu aktr. Birincisi, iki tarafnda kulluk mertebesinde ki, 44

45

mminlerin biribirlerini en iyi bir ekilde anlayabileceklerini bylece hallerinde bir birlerine ayna olacaklarn ve varsa hemen o aynada kendilerini grp yanllklarn dzeltmelerine vesile olacan anladklarnda kendilerine bu hal bir ltuf oluturacaktr. kincisi ise, bu sfatn Hakkla kul arasndaki hususiyyetidir, bzan mmin olan Hakk, kul olan mminin aynas olur, kul kendini bu aynada seyr eder bzan da kul olan mmin hakkn aynas olur ki, o zaman da Hakk kendini bu ayna da seyreder. Yukarda belirtilen (mmin ve mmint) kelimelerini bu ynyle de dikkate almakta yarar olacaktr. Bu halde olan (mmin ve mmint) a (altlarndan rmaklar akan cennetlere ilerinde ebed kalclar olmak zere girdirsin.) Hitab yaplmaktadr. Bu husus daha dnyada iken Hz. Meryem hakknda da ifade edilmitir. Meryem Sresi (19/24) yetinde:

2 3u zm a bnzm bb RT b nzm
(Fenadhe min tahtihe ell tahzeni kad ceale Rabbki tahteki seriyyen) 19/24. Derken ona aasndan seslendi ki: Sakn mahzun olma, muhakkak ki, Rabbin senin alt yanndan bir su ark vcude getirdi. Demek ki, su dnyada olduu gibi cennette de lzumlu olacaktr, ve her cennet ehlinin kendine ait bir suyu olacaktr. Arabistan gibi suyu az ve scak bir lkede yaayanlar suyun kymetini daha iyi bileceklerinden onlara ve daha sonra btn insnlara bu hakikat ak olarak vaad edilmi olunmaktadr ki, 45

46

geleceklerine gvenle bakp en ok ihtiya duyduklar nesnenin temininin zor olmayaca kendilerine bildirilmektedir. Dier yandan bilindii gibi (su) hayat tr, hayat ise asldr, dier sfatlar ona baldr, o, yani (su) olmazsa hayat olmaz. (altlarndan rmaklar akan....) Kelm- lhisini ekilde anlayabiliriz. Birincisi: Arazi-bahe, iinde oturulan yerin alt taraflarndan akan rmaklar su arklar gibi ki, getikleri yerlere hayat verirler, ayrca seyri ve sesi de ok ho olur. kincisi: Oturulan yapnn ina edilirken alt kat zemininin effaf bir malzeme ile kaplanp onun altndan yaygn ve renkli olarak sularn aktlmas ok gzel bir grnt oluturaca aktr. ncs: se, varlmzn altnda olan esas hakikatin, (su) yani hayat olduunu anlamamz gerekmektedir. Hayatmz olmazsa tabi i ki, biz ve bize gre de hi bir ey olmaz. Bilindii gibi (Sfat- subtiyye)nin ilki (hayat)tr ve bu vasf da dorudan doruya Hakka aittir, o halde her birerlerimizin altnda bu vasf vardr, bizlere hayat veren ve hayatta tutan da bu altmzdaki hayattr, altmzdaki hayatn gereini idrak ettiimiz zaman ise hayatn gerek sahibi olan Hakk idrak etmi oluruz ki, bizim de gerek hayatmzn Hakk n ta kendisi olduunu bylece kolayca anlamamz mmkn olacaktr. (cennetlere ilerinde ebed kalclar olmak zere girdirsin) ebed kalclar Hkm, bir bakma zhiren taltif, btnen ise 46

47

yermedir. yleki! Taltif iltifat mkfat olmas, beeriyyet-i itibariyle tasasz ve sonsuz bir yaamn kendilerine vaad edilmesidir, ancak bu yaam gaflet ile yaanan bir anlay zerine ve nefsin menfeati istikametindedir. Yerme, knama, yn ise, bu kimselerin bulunduklar idrak halinde gelimelerinin olmamas, kalc olmalardr. ve onlardan gnahlarn rtsn ve bu ise Allah katnda pek byk bir kurtulu olmutur.

'a pbba ba l V a 6a b2 ba pb'a 6u a a k 7a a pb


( Ve yazzibelmnafikne velmnafikati velmrikine velmrikatizzannine billhi zannessev-i aleyhim dairatssev-i ve gadebellah aleyhim veleanehm ve adde lehm cehenneme vesaet mesran.) 48/6. Ve tki: Allah hakknda kt kuruntuda bulunan mnafk erkekler ile mnafk kadnlar da ve mrik erkekler ile mrik kadnlar da azaba uratsn, o kt kuruntular kendi zerlerine geliversin. Ve Allah, onlara gazab etmi ve onlara lnet eylemitir ve onlar iin bir cehennem de hazrlamtr. Ve ne fen bir uranacak yer! 47

48

a a b 6a paa u W by
(ve lillhi cndssemavati velard ve knellah azzan hakma.) 48/7. Ve u gklerin ve yerin ordular Allah'ndr. Ve Allah, bir azzdir, bir hakm'dir. Bu yet-i Kerme daha evvelce ayn olarak 4 nc yetin sonunda ancak, Azz an yerine Alm en olarak gemiti, burada Alm ile Azz yer deitirmitir. lerini ilmi ile ileyip, btn lemi ilmi ve hikmeti ile kuatt gibi burada da, Azz ve Hakm zzet-i ve Hikmet-i ile de lemini kuatt grlmekte dir. (Azz) in lgat mans: zzetli, sevgili, dost, ermi. Manevi kudret sahibi. Malb olmayan galip, Allah.

a= a'j ab( ba ba X
(nn erselnke hiden ve mbeiran ve nezira) 48/8. phe yok ki, biz seni bir hid ve bir mjdeci ve bir korkutucu olarak gnderdik. Dikkat edilirse, birinci yetteki ifade burada da aynen belirtilmektedir. (nn fetehnleke) (nn erselnke) birinci yette senin iin atk derken, burada ise seni gnderdik ifadesi kullanlmaktadr ki, bu blmde zt- yetlerdendir, yine burasn da ynl (1) Hakikat-i Muhammed-, (2) Hazret-i Muhammed, (3) ve mmet-i olan bizler itibariyle incelememiz yararl olacaktr kansndaym. 48

49

(1)Hakikat-i Muhammed- ynyle baktmzda. Daha evvelce de belirtildii gibi Ulhiyyetin zuhur mahalli olan Hakikat-i Muhammediyye yi Zt- mutlak, Muhakkak ki Biz diyerek, araya hi bir mertebeyi sokmadan Hakikat-i Muhammediyye ye hitaben seni irsal-Rasl ettik, yani zt leminden efl lemine kadar olan btn sahaya gnderdik. Ne iin? Btn lemlerde ve her zerrede Allahn varlna (ahit) ve bunun mjdesini veren (mbeir) ve bu halden gaflette olan mahalleri de (nezir) uyarman iin gnderdik, ekliyle dnp kendimize yeni bir ufuk amak sretiyle idrak ve zevk edebiliriz. (2)Hazret-i Muhammed, zuhuru Muhammed- mertebesi itibariyle baktmzda. Ey Habbim! Seni btn lemlerde Ulhiyyet ismimle var olan Ben Allahn tecelli ve zuhuruma (ahit) ve bu hali mjdeleyici (mbeir) inkr edenleri de uyarc (nezir) olarak gnderdik, ekliyle izah ve zevk edebiliriz. (3) nc hali olan mmet-i yani bizler iinse! Hakk buyurur ki, ey kulum senin beden mlknde zuhuru olan Hakikat-i Muhammed- mertebesini, beden mlknde Hakkn varlndan baka bir eyin olmadnn ak (ahid) i ve (mbeir) mjdeleyicisi ancak, bu hal ve hakikatlere inanmadn takdirde akibetinin ve pimanlnn ok etin olacann (nezir) uyar-ikaz- n yapmaktadr ekliyle, idrak ve zevk edebiliriz. Bu arada bir eye daha dikkat etmemiz gerekiyor Grld gibi burada Peygamber (s.a.v.) Efendimizin vasfndan bahsediliyor, genelde (nezir) kelimesi korkutma ekliyle ifade ediliyor ise de, rahmet Peygamberi olan Peygamberimize bu vasf vermemiz pek uygun olmayacaktr, onun yerine yukarda da belirtildii gibi (ikaz- uyarc) kelimelerini kullanmamz daha uygun olacaktr diye dnyorum. 49

50

Hakk kuluna o kadar yakndr ki; Biz senin beden mlkne byle gzellikler bahettik ve bunun haberini de bizzat Biz vermekteyiz, diyerek ahit ve mjde olarak bu hakikatler Allahn Kitabnda, Allahn lisnndan ve Allahn kendisi tarafndan biz zaif kullarna ak bir dille anlatlmaktadr. krnden ciziz, (fefhem) hemen anlamaya alalm, zra bu ok deerli hayat, okta hzl gemektedir. Sre-i erifin buraya kadar olan ksmn kh Haremi erifte bir direin dibinde, kh Elf ejyad otelinin birinci blm ikinci katn (206) tnc odasnda yazmaa altm. u anda akam ezan- okunmak zere ineallah yarn sabah namazndan sonra Trkiye ye dnmek zere yola kmamz gerekecek bu yzden artk yazlarm ve yaz torbam toplamam gerekiyor. Sre-i erifemizin tamamn nasip olursa daha sonraki msait zamanlarmda tamamlama frsat bulurum gayret bizden muvaffakiyyet Hakktan dr, verdii ilhamlar iin Rabb mzn krnden ciziz ve yazlarmzn bu blmnde de Harem-i erife, Kbe ye, Mekke ye, ve burada bulunan btn kutsal yerler ve Kds- hakikatlere hoa kal demek isterim. Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa Hoa kal kal kal kal kal kal kal kal kal kal kal kal kal kal ya: ya: ya: ya: ya: ya: ya: ya: ya: ya: ya: ya: ya: ya: Mekke-i Mkerreme: Kbe-i Muazzama: Makm- brhim: Hacerul Esved: Makam- Hicr: Makam- Hatm: Makam- Tavaf: Makam- Saiy: Safa ve Merve: Zem zem: Bab-ul Fetih: Arafat. Mzdelife, Mina: Cemert: Hira-cebel-i Nr: 50

51

Hoa Hoa Hoa Hoa

kal kal kal kal

ya: ya: ya: ya:

Cebel-i Sevr-yari gr: Cebel-i Rahme: Mikat mahalleri: Btn mukaddest ve Azzn:

Salli ve sellim ve brik al erefi nr- cemiil enbiyay vel mrseln velhamd lillhi Rabbil lemn. lhi yarabb kardelerimizle ifa etmeye altmz bu Umremizi de btn eksiklii ile kabul eyle ve gelmi gemi gnahlarmz-da bala, gemilerimize de rahmet eyle buraya gelmek isteyenlere de nasib eyle. Bu hakikatleri daha iyi ve derinlemesine anlayabilmemiz iin bizlere de yardm eyle. Amin. (Heze min fadl Rabb) Kbe-i Muazzamadan yayn imdilik bukadar krederiz.

(08/08/2007) aramba Mekke Kbe Terzi Baba Necdet Ard

Dndkten sonra ineallah Fetih te yolumuza devam ederiz.

51

52

6m m b2 an Y 5a 2 zjm
(Li tmin billhi veraslihi ve tazziruh ve tvekkruh ve tsebbihuh bkraten ve esl) 48/9. Tki: Siz Allah'a ve O'nun Peygamberine imn edesiniz ve ona yardmda ve tebcilde bulunasnz, ve onu sabah ve akam tesbh edesiniz. (8) nci yet-i kerme de anlatld hakikat zere, u anda gerek man da anlayamyor isek te imn ynyle Hakikat-i lhiyye ve Hakikat-i Muhammediyye nin aslnn bu ekilde olduunun imn yoluyla anlalmas iin ve bu haliyle o Rasle sayg ve yardm gstermemiz iin, sabah akam O nu tesbih etmemiz iin. (9) Uncu yet-i kerme de grld gibi (5) kelimenin sonunda (5) adet (he) yani (hu) hvviyyet vardr. Birincisi, (hu) Hakikat-i lhiyyenin hvviyyetleridir. kincisi, Rislet hakikatinin hvviyyet-i dir. ncs ve drdncs, Risalet hakikatinin z olan hvviyyet-i ne yardm ve sayg iindir. Beincisi ise, her mertebesi itibariyle Hakikat-i lhiyye yi tesbih etmektir. fade ettii kelime (Sbhanellahtr.) Hads-i kuds de buna iaret edilir. Ebu Hreyre radiyallahu anhden, Neb Sallallahu aleyhi vesellemin yle buyurduu rivayet edilmitir. ki kelime (iki cmle) vardr ki, onlar Rahmn (olan Allah)a sevgili, dile hafif, Mizanda da ardr. (Bu mbarek cmleler) Sbhnellah ve bihamdihi, sbhnellahil azm.Dir ki. Allaha hamd ederim. Yine byk olan Allah- tekrar tesbih ederim demektir. 52

53

eriat mertebesinden ikilik zere. Tarikat mertebesinden O nu muhabbet zere her trl noksanlklardan tenzih ederiz. Hakikat mertebesinden, ancak bunu O nun hamd ile tesbih ederiz, o halde evvel Onda ki, hvviyyet-i tanmamz gerekmektedir, bu hal ile O nu, O nun hamdi ile tesbih etmemiz gerekecektir. Beeriyetimiz ve nefsimizin hamd- ve tesbih-i ile deil. Daha sonra da btn mertebeleri iine alan marifet mertebesinden (azm) bir tesbihat yapacaz ki, bu tesbihat en kemalli tesbihattr. Birinci ve ikinci tesbihat, tenzih makamndan kulun ve hakkn ikili varlklar zerinedir. nc tesbihat kulun yokluu zerinedir. Drdnc tesbihat ise kulun kendi hakikatinde bulunan hakikat-i lhiyye ile yapt tesbihattr ki, bir bakma bu tesbihat (ubudet) olur ki, Hakkn fiilidir kendi kendinin tesbihatdr. Ayrca. Hicr Sresi (15/98) yetinde

=uba 2 z2 |j YX
(Fesebbih bihamdi Rabbike ve kn minessacidn) 15/98. Sen hemen Rabbini hamd ile tesbih et ve secde edenlerden ol. Diye, genel olarak ifade edilir, oysa daha derinliine inildiine zaman, Rububiyyet mertebesinden olan bu yet-i Kerme, yle demektedir. (Rabb nn hamdyla tesbih et.) O halde ilk yaplmas lzm gelen eyin, Rabbn ne olduunu ve senin Rabb hasnn ne olduunu bilmen gerekmekte. Yani, evvel Rabbmzn ne ve nasl, ne idrakte olduunu aratrp anlamak sonra da Onun nasl hamd ettiini idrak edip, Onun hamdyla 53

54

hamd etmemiz gereini yet-i Kerme ak olarak gstermektedir. Hamdn (8) mertebesini (salt-namaz) isimli kitabmz da, (13 ve hakikat-i ilhiyye)de, de ok zde zt mertebesinde oluan ilhi hamd- belirtmee almtk dileyenler oralara bakabilirler. Bylece, Rabb- nn hamdyla tesbih ettikten sonra ancak, gerek man da secde ehli olabilirsin, denmektedir. Bilindii gibi secde namaz-salt fiilinin nc hareketi ve seviyyet mertebesinin namazdaki makam ve fenfillh hlidir. Ayrca () mim Hakikat-i Muhammedinin de orada ki, temsilcisidir. Yani iseviviyyet mertebesi hakikat-i Muhammed- mertebesi iinde fan, yok olmutur. Bylece btn mertebeler ve anlaylar balardan itibaren bir sondakinin iinde fan ve yok olarak nihayet buraya kadar gelmekte ve hepsi birlikte hakikat-i Muhammed- de fan, yok olmakta ve Hakikat-i Muhammed- de hakkta fan olduundan btn mertebeler kendinde-ztnda secde halinde fan, yok olmu olmaktadrlar. Bu sahada da sz oktur bu kadarla brakalm. neallah gzel irfaniyetli bir alma neticesinde bizlerde de gerek man da secdenin fethi almlar meydana km olur.

6m m b2 an Y 5a 2 zjm
(Li tmin billhi ve Raslihi ve tazzirh ve tvekkirhve tsebbihh bkraten ve esil.) 48/9. Tki: Siz Allah'a ve O'nun Peygamberine mn edesiniz ve ona yardmda ve tazimde bulunasnz, ve onu sabah ve akam tesbh edesiniz. 54

55

Zhiri anlamda Allaha mnn tarifi (dil ile ikrar klp ile tasdik) diye ifade edilir. Ancak dil ile ikrar yani ifade etmek, kolaydr da, klp ile tasdik olduka zordur. Bir eyin gerek manda tasdiki o eyin ok iyi bilinmesine baldr. Kald ki! Allah (c.c.) lh her hangi bir eyiyyette deildir. O halde hakiki mn anlay gerek bir eitim iidir. mn olgusunu ana ifade de belirtebiliriz. (1) Lfz- ve hayl- mn. (2) Duygusal mn. (3) Mahedeli, hakiki mn. Bunlar birbirinden farkl iseler de hepsi bulunduklar yerlerinde geerlidir. Ancak deer yarglar birbirlerinden ok farkldr, geni bir anlay ve yaam tarzdr. Bir birlerini takip ederek gzel bir eitim ile mnn kemline ve derinliine doru yol alnarak gerek mna oradan da kna yol bulunur. mn hangi mertebesi itibariyle olursa olsun, mn eden ve edilen, olmak zere ikilik gerektirir, kulluk da isneyniyyet ikilik zere olan anlaytr. kn, ise kulun Hakkta fni olmasyla, kendisini kul ismi cihetinden mahede edip kendi kendini tasdik etmesidir, diyebiliriz. (a) elif () mim () nun sembol harflerinin hakikatleri btn lemlerin zerinde geerli ve tesirlidir. Rasle olan mna gelince, yukarda bahsedilenler bu mertebe iinde geerlidir. Ancak zetle iki hususiyyetinden bahsedelim. Birincisi, Mekke ve Medinede yaam sr ve fizik Muhammede (s.a.v.) in Peygamberliine mn, ikincisi ise btn hakikat-i ve ihtiamyla (Hakikat-i Muhammediyye) ye mn ve oradan da kn gereine ulamaktr diyebiliriz. Bu hususta daha geni bilgi (vahy ve Cebril) isimli kitabmzn mn bahsi blmnde vardr. Ayrca 55

56

(slm,mn, ihsn, ikn) isimli kitabmzda da vardr dileyenler oralara da bakabilirler. neallah gzel irfaniyetli bir alma neticesinde bizlerde de gerek man da mnn feth- almlar meydana km olur. ve ona yardmda ve tazimde bulunasnz, ( Tevbe 9/116)Ve sizin iin ondan baka ne bir dost vardr, ne de bir yardmc. Yukarda ifade edilen yet-i kermede (yardm) n ancak hakka ait olduu belirtilmektedir. Bu anlay ierisinde yaplan kul cihetinden olan yardmlar dahi hakkn yardm olarak kabul edilebilir. Bunun en geni rneini ise (Medneli Ensr) gstermitir. Tabi-i ki, (mekkeli Muhacirn) hazarat- dahi ilk byk yardmclardr. Bir kimse Hakkta fni-baka billh hkmne girmise, fizken grnen yardmc kendi zannediliyor iken aslnda ondan yardmda bulunan Hakktr. Eer bir kimse kendi beeri bireysel benlii ile yardmda bulunuyor ise o yardm kiiye balanr. nk kendinde bulunan Hakkn varlndan haberi olmadndan tand ve bildii kimlik kendi nefs- kimlii olduundan yardm fiil-i kendi nefsine ait olur. Allah-a (c.c.) ve Peygamberine (s.a.v.) tzim sadece lfz- manda olmamal ayn zamanda irfan- de olmaldr. Bir ey ne kadar iyi bilinirse deerlendirilmesi de o derece yce olur. Allah-a (c.c.) ve Peygamberine (s.a.v.) irfaniyyet-i olmayan bir kiinin yapaca tzim sadece duygusal olacaktr, kendi mertebesinde geerli ise de hakikat ehli indinde noksandr, nk irfaniyyetsiz tzim sadece zhir- tenzh mertebesinden olacan dan, tebih- ve tenzih- ynden eksik kalacaktr. Gerek tzim ise, tenzih, tebih, ve tevhid mertebelerinin tamamnn idrakiyle yaplan tzim olacaktr, diyebiliriz. 56

57

ve onu sabah ve akam tesbh edesiniz. Sabahtan kast, bir bakma gndz, akamdan kastta, gecedir. Tasavvufta gndz, bak billh, gece ise, fen fillh tr. Yani fen da ve bak da, Rabb- n tesbih et. Pek! Bak da olan kendinde olduundan, tesbhini her mertebeden yapabilir, ancak, fen da olan kendinde olamayacandan tesbhini nasl yapacaktr? Denirse; yle ifade etmee alrz. Gece karanl ortaya kt zaman, genel olarak kardan varlklar grnmez, ancak o varlklar asl ve z itibariyle kendi, kendileriyle vardrlar, bunu bilirler dardan bilinmezler. te bir kimsenin Hakikat-i lhiyye ile rtnmesi bir mertebe de dna gredir. Dtan rtndnden gece hkmnde dir, ancak z ve ii itibariyle tesbhlerini yaparlar. Bu hal bir bakma Mahmut ebsternin dedii gibi, (kapkaranlk gece iinde, apaydnlk gndz, apaydnlk gnn iinde kapkaranlk gece.) yet-i Kermeye beeriyyet ynnden baktmzda da, zhiren yaadmz yirmi drt saatlik bir gnn gecesi ve gndz olarak tesbihatlarmz her birey olarak, bulunduumuz idrak ve anlay mertebelerinden yapm oluruz. Ayrca sabah, baka billh n balangc, akam ise fen fillh n balangcdr. Bylece bunlar birbirlerini kovalayp dururlar, fakat zhiren hi birleemezler. Biri gelince dieri gider. Ancak nsn- Kmil onlara siz ikiniz ayr eyler deil bir in iki deiik halisiniz ve ikinize bir gn derler, diye izh eder, ve gnn, yevm, yevm in de Hakktan baka bir ey olmadn, gece ve gndz ancak nsn- Kmilin tevhid edeceini bildirirler. Bunlar fen ve bakay varlklarnda cem etmilerdir.Yeri gelir fen yeri gelir bak halleriyle yaarlar. Fefhem Hemen anlamaya al. 57

58

6a bj ba bj a a QP s bb s 7a a m, a b b2 a 71 b; aua
(nnellezne ybayiuneke innem ybayiunellah yedullahi fevka eydhim femen nekese fe innem yenks al nefsih femen evfa bima ahede aleyhullahe feseytihi ecran azm) 48/10. phe yok, sana by'at edenler, muhakkak ki, Allah'a by'at ederler. Allah'n eli, onlarn ellerinin stn-dedir. Artk kim -ahdini- bozarsa kendi aleyhine bozmu olur ve her kim de Allah ile zerine szlemede bulunduu eyi yerine getirirse ona da -Allah Tel- byk bir mkfat verecektir. Bu yet-i Kerme hakknda tefsirlerde geni bilgiler vardr, aratrmac olanlarn, oralara da bakmalar mutlaka yararl olacaktr. Biz yine yolumuza devam edelim. (o2) Biat kelimesi, Ebcet hesab ile toplam olarak (482) say deerini vermektedir.Toplarsak, (4+8+2=14) etmektedir ki, ok manidardr. Bilindii gibi (14) btn mertebeler de geerli olan Nru Muhammed- dir. (Bu hususta geni bilgi 13 ve hakikat-i lhiyye kitabmzda verilmitir, oraya baklabilir.) Biat yet-i Kermesinin Sre iindeki says (10) dur. (10) ise fenfillh seviyyet mertebesidir. O halde seyr-i slkta seviyyet mertebesinden, Muhammediyyet mertebesine geebilmek iin mutlaka bu mer58

59

tebenin (biat) na ihtiya vardr ve bu biat o mertebeye gemeye ruhsattr, baka da yolu yoktur. Bu biat n zhir ve btn iki ynl olmas kemlinin gereidir. Biat kelimesinin Lgat mans, ( Kabul ve tasdik) hkmn dedir. Biat eden kimsenin evvel (11) inci, Hazret-i Muhammed (s.a.v.) mertebesinedir. Bu hl kemle erdiinde, (12) kinci, Hakikat-i Muhammed- mertebesinedir. Bu da kemle erdiinde, (13) nc, Ahadiyyetl Ahmediyye mertebesine dir. (14) nc Nru Muhammed- ise btn bu mertebeler de o mertebenin gerei olarak zlerinde varolup oralar aydnlatmaktadr. Bylece (14) sralanm bir mertebe deil, btn mertebelere nfz etmi kll bir mertebedir. Buradan da anlald gibi, biat saysal deeri itibariyle de Hakikat-i Muhammediyyenin btn mertebelerinde faaliyyete geirilmesinin gerei ortaya kmaktadr. Bu zet bilgiyi verdikten sonra imdi tekrar gelelimmelen yet-i Kermeye. 48/10. phe yok, sana by'at edenler, muhakkak ki, Allah'a by'at ederler. Allah'n eli, onlarn ellerinin stn-dedir. Artk kim -ahdini- bozarsa kendi aleyhine bozmu olur ve her kim de Allah ile zerine szlemede bulunduu eyi yerine getirirse ona da -Allah Tel- byk bir mkfat verecektir. Grld gibi hemen okunduunda dahi insn- dehete dren bir ifade ile karlamaktayz. Hakikat-i lhiyye, Hakikat-i Muhammediyye, ve Hakikat-i Abdiyye nin nasl muhteem bir birliktelikte bulumu olduu ak olarak grlmektedir. Zten btn bu lemlerin asl ve z de bu mertebedir, onlar da, Ulhiyyet, Rislet ve Abdiyyettir. 59

60

te gerek kemalt bu mertebeyi kiinin kendi varlnda cem etmesidir. Tabi i ki, madd manda deil irfan- mandadr.

jjz jmb a jzm n a 3 SQ a


( Kl in kntm thibbnellahe fettebin thbib kmllah) 3/31. De ki: Eer Allah Tel'y seviyor iseniz bana uyunuz ki, Allah Tel'da sizi sevsin. Bu yet-i Kerme Allah- sevmenin Peygamberine tabi olmaktan getiini ak olarak gstermektedir.

7a ba 4a XP
( Men yutiirrasle fekad etaellahu) 4/80. Her kim Peygambere itaat ederse muhak kak Allah Tel'ya itaat etmi olur. Bu yet-i Kerme de Peygambere itaatin mutlak manda Allaha itaat etmek olduunu ak olarak gstermektedir. nk bilindii gibi Hz. Peygamber (s.a.v.) lemde en geni manda Hakkn zuhur mahalli olduundan Onun gayr deildir. Yukarda ki, ve benzeri yet-i Kermeler, rislet mertebesinin Hakk ile kulu arasnda nasl bir ba oluturduunu ak olarak gstermekte ve tantmak tadr. Belirtilen mertebenin nasl birbirlerini tamamlad da ifade edilmektedir. Bu mertebelerden biri olmazsa btnn zhire kmas mmkn deildir. O halde de tebliin imkn yoktur. Ulhiyyet mertebe sinden Rislet mertebesine inzl olan, inen, hakayk hakikatler, oradan da abdiyyet mertebesine inzl olur 60

61

lar. te bu abdiyyet metebesi btn bu hakikatleri idrak edecek ekilde varedilmitir. Ancak bir ksm da bunlar inkr derecesinde gaflet ehli olmulardr. Yukarda bahsedilen elin aslnda bir hakikatin mertebesinden olan zuhurunu ifade etmektedir. Ancak burada ki, abd-kul dan murat, (abdh) olan velyet mertebesidir. Yukarda bahsedilen biat ta, ki, eller, zhiren et kemik elleri ifade ediyorken gerekte ise bu mertebeleri ifade etmektedirler. Benzeyileri tutma ynndendir. Bu mevzua (18) inci yette yine gelecek olan (byat) yetiyle yolumuza devam etmek zere imdilik bu kadarla brakarak yolumuza devam edelim neallah.

bn( laa 1a 4, QQ nb2 b7 1nb ba baa a 3 62 b 32 b61 2 aa a a 2 aa a b( aj m b2 a b


( Seyekul lekelmuhallefune minel arabi egalet n emvaln ve ehln vestafir len yeklne bielsinetihim maleyse f kulbihim kl femen yemlik lekm minellahi eyen in erade bikm darran ev erade bikm nefean bel knellahu bim tamelne habiran.) 48/11. Bedevlerden geri braklm olanlar, sana diyeceklerdir ki: Bizi mallarmz ve ailelerimiz oyalad, artk bizim iin mafiret dile. Onlar kalblerinde olmayan eyi dilleriyle sylerler. De ki: 61

62

Eer sizin hakknzda bir zarar dilerse veya sizin hakknzda bir menfaat murd ederse artk sizin Allah'tan bir eye kim mlik olabilir?. Dorusu Allah Tel ilediiniz eyden hakkiyle haberdardr.

a 4a k a n 32 QR n 2 a2a a a a2 b n 7a
( Bel zanantm en len kaliberrasl vel mminne il ehlihim ebeden ve zyyine zlike f kulbkm ve zanentm zannessev-i ve kntm kavmen br.) 48/12. Hayr.. siz sandnz ki: Peygamber mminler ailelerine asl dnmeyeceklerdir. kalblerinizde sslenmi idi ve kt bir zan zanda bulunmutunuz ve siz helke mahkm kavim oldunuz ve Bu ile bir

bna bb b2 QS a b
( Ve men lem ymin billhi Raslih fe inn atedn lil kfirine sairan.) 48/13. Her kim ki, Allah'a ve Peygamberine imn etmemi olursa artk -bilsin ki:- Muhakkak biz, kfirler iin bir lgn te hazrlamzdr.

b' 1 6a paa QT by a1 a b 6b' l


62

63

( Velillhi mlkssemvati vel ard- yafiru limen yeau ve yazzib men yeau ve knellahu gafur an rahm.) 48/14. Ve Allah'ndr, o gklerin ve yerin mlk. Dilediini yarlgar ve dilediini de cezalandrr ve Allah ok yarlgayc, ok merhamet edici olmutur.

b a na aa 1a 4, QU 5 aj a 7jn b bbn 73j a 4b bjnm 3 6a 1 ab 32 b6zm 32 , 5 a


( seyekullmhallefune izantelktm il megani me li tehuzhe zerun nettebikm yrdne en ybeddil kelmellah kl len tettebiun kezalikm kalellahu min kabl feseyekulne bel tahsdnen bel kn l yefkahne ill kall.) 48/15. O geri braklm olanlar, siz ganimetler elde etmek iin sefere kp gideceiniz zaman diyeceklerdir ki: Bizi braknz, arkanzdan gelelim. Onlar Allah'n kelmn deitirmek isterler. De ki: Siz bize asl tbi olamazsnz, ite sizin iin Allah Tel nceden byle buyurmutur. Buna da diyeceklerdir ki: Hayr. Bizi kskanyorsunuz. Halbuki, pek azdan baka birey anlayamaz olmulard1r.

a n laa 1 3 QV am b 7 a mbm ( b2 a
63

64

nm b anm a b7y aua a m ba b2a 2 3j


( Kl lilmuhallefne minel arbi se tdavne il kavmin l besin eddin tkatilnehm ev yslimne fein tt ytkmllah ecran hasenen ve in tetevellev kem tetvelleytm min kabl yazzibkm azben elmen.) 48/16. O Bedevlerden geri braklm olanlara de ki: Siz ileride iddetli sava ehli bir kavme dvet olunacaksnzdr. Onlar ile savata bulunursunuz veya onlar slmiyet'i kabul ederler. Artk itaat ederseniz Allah Tel size gzel bir mkfat verir ve eer evvelce evirmi olduunuz gibi yine yz evirirseniz bir ackl azab ile cezalandrr.

a n laa 1 3 QV am b 7 a mbm ( b2 a nm b anm a b7y aua a m ba b2a 2 3j


( Kl lil muhallefne minel erbi setdavne il kavmin l besin eddin tkatilnehm ev yslimne fein ttu ytikmllah ecran hasenen ve in tetevellev kem tevelleytm min kabl yazzibkm azben elmen.) 48/16. O Bedevlerden geri braklm olanlara de ki: Siz ileride iddetli sava ehli bir kavme dvet olunacaksnzdr. Onlar ile savata bulunursunuz veya onlar slmiyet'i kabul ederler. Artk itaat ederseniz Allah Tel size gzel bir mkfat verir ve eer evvelce evirmi olduunuz gibi yine yz evirirseniz bir ackl azab ile cezalandrr. 64

65

xy xa xy a QW a 6xy a 2 4n 7ba bnzm vm pbu b;a b2a


( Leyse alelam haracun vel alel eraci haracun vel all meridn haracun ve men ytillhe ve raslehu ydhlh cenntin tecr min tehtihel enhran ve men yetevellev yazzebh azben elmen.) 48/17. Am'ya glk yoktur ve topal'a glk yoktur, hasta olana da glk yoktur. Ve her kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse onu altndan rmaklar akar cennetlere girdirir, ve her kim de yz evirirse onu da bir elm azab ile azablan drr.

bj a a a QX a 4b 2 b v'a ozm #b=j bzn 2bqa


( Lekad radyellah anil mminine iz ybayineke tahteecerati fe alime ma f kulbihim fe enzeles seknete aleyhim ve esabehm fethan karben.) 48/18. Yemin olsun ki, Allah, mminlerden rz oldu, o vakit ki, aacn altnda seninle inatlamada bulunur oldular. Onlarn kalblerinde olan bildi de zerlerine o sekiyneti -o huzur ve sknetiindirdi ve onlar bir yakn feth ile mkfatlandrd. imdi, tekrar burada ki, byat kelimesiyle (10) 65

66

uncu yette geen byat deerlendirmee alalm.

kelimelerini

beraber

Daha evvelce (biat) kelimesinin lgat mansn vermitik. Dier ekliyle ise (biat) hakikat-i lhiyye yi, Hakikat-i Muhammediyye yi ve Hakikt-i Abdiyye yi, irfaniyyet ile birletirip her mertebenin hakkn vererek yaayabilmektir, diyebiliriz. te, Biat- Rdvan denilen bu hadise de, bu mertebeyi bir arada grmekteyiz.Biri, Yedullah Allahn eli, dieri, yed-i Raslllah Hz. Raslllahn eli, dieri ise, yed-i abd sahbnin, yani kulun elidir. Bu el, yani bu mertebe bu hadise de itima etmi, yani birlemitir. Her ne kadar bu mertebeler bir birinden ayr imi gibi ise de aslnda tek bir olan (Ahadiyyet) mertebesinin zuhur halinde faaliyyeteenliini ifade etmektedir. Ehline malm olan ok byk bir irfaniyyet hakikatidir. Ayrca tenzih, tebih ve tevhid hakikatlerinin de bulutuu ve birletii mthi bir sahnedir. Ve bu sahne ve hakikatleri kyamete kadar da tatbik edilerek devam edip yaanacaktr. Bir bakma Sahabnin, yani abd-kulun mertebesi, tenzih Hz. Peygamberin Rislet mertebesi, tebih Ulhiyyet mertebesi ise tevhid mertebesidir. Btn bu lemlerin var olmas zten, bu mertebenin zuhura kp faaliyyete gemesi iin deil midir.? Bu asl mertebeler ve ara mertebelerinin ortaya kmalar da birer (fetih) deilmidir.? Ayrca bu mertebeleri de birer, birer idrak etmekte (fetih) deil midir.? Ceml ceml cem ile feth oldu ebvab- Hda, diyen kii de ne gzel demi deilmidir.? te btn bu fetihler dolaysyla Hakk- anlama mz mmkn olabilecektir. 66

67

sadece taklid ve irfaniyyetsiz faaliyyetlerle anlamamz mmkn olamayacak sadece sevaplarmz artacaktr, bu da ok gzel bir oluumdur, ancak (biat) hakikati ortaya kamayacaktr. Baz sev guruplarn temsilcileri, Grogoryan ve Yahova ahitleri gibi, onlarla yaptmz grmelerde, snn (a.s.) anahtar olduunu belirtmilerdi. Yani gerekleri aacak olan ancak odur, ona mn ile her eyin kaps alacak mahiyette beyanda bulunuyorlar idi. Biz de, onlara; bizler zten s (a.s.) a mn ediyoruz, ama esas anahtar bizdedir, O da Hz. Muham med (s.a.v.) dir, diyorduk. O nun mmetine hediye ettii anahtarlarn bal calar (Besmele-i erif, Elham-Fatiha Sresi ve Fetih Sresi) dir. Aslnda her bir Sre-Sret Hakikat-i lhiy ye yi tantan bir hususiyyet-i olduundan Krn- kerm de ki, (114) Srenin hepsi birer byk anahtar, dier yet-i Kermeler ise her biri kendi mertebesinden birer anahtardr. Bu yet-i Kermede de olduu gibi, ancak bu anahtarlar kullanmakta bir irfaniyyet gerektirmektedir. Bu anahtarlar hakkyla kullanan ise nsn- Kmildir ki, efl-i, esms ve statlar ile halka rahmettir. Kaytta, yani yazda, Krn- Kermin banda olan anahtar-besmele, Elham- amakta, Elham da hamd- ve dier hakikatleri amaktadr. Elhamd, yani Fatiha sresi Ulhiyyet ve abdiyyet mertebelerinin hakikatlerini amakta, nk o Sre kul ile Hakk arasnda blnmtr. Fetih Sresi ise, Abdiyyet, Risalet ve Ulhiyyet hakikatlerini amaktadr. Dier bir ifadeyle Peygamber Efendimizin belirttikleri, (Ben ilim ehriyim, Al onun kapsdr) beyanlarndan, Hakikat-i Muhammed- ilmine 67

68

ynelmek onun anahtar-kaps ve ftih-i olan hakikat-i Alye den girmek gerektii anlalmaktadr. Tekrar gelelim (10) uncu yet-i Kermeye. (Bilindii gibi bu yet-i Kerme ilk derse balarken ve ders geirilirken el ele tutularak okunan yet-i Kermedir.) (nnellezne ybayiuneke innem ybayiunellah yedullahi fevka eydhim femen nekese fe innem yenks al nefsih femen evfa bima ahede aleyhullahe feseytihi ecran azm) 48/10. phe yok, sana by'at edenler, muhakkak ki, Allah'a by'at ederler. Allah'n eli, onlarn ellerinin stn-dedir. Artk kim -ahdini- bozarsa kendi aleyhine bozmu olur ve her kim de Allah ile zerine szlemede bulunduu eyi yerine getirirse ona da -Allah Tel- byk bir mkfat verecektir. (nnellezne) muhakkak o kimseler ki, Grld gibi burada tahsis yaplmakta bir tahsis yaplmakta, hitap btn insnlara deil belirli bir guruba ve Hz. Peygamberin ok yaknn da olan kimseleredir. Biat-n ilk art gnlden yaknlk olmasdr. Biat ehli alma ve olma ehli olanlardr. (Ybayiuneke) Sana byat ediyorlar tabi olup al veri yapyorlar. Bayi, bilindii gibi al veri yaplan yerdir. yet-i Kermede belirtilen (bayi) ise Hz. Raslllahn sahibi olduu Ulhiyyet hakikatlerinin pazarland lemlerin en byk (bayisi) dir. Her Peygamber Ulhiyyet hakikatlerinden kendi mertebesi olan hakikat-i pazarlamakta yani, o mertebenin ilminin bayisi olmakta, Hz. Peygamber Efendimiz ise (biat) ehli ne en geni Ulhiyyet hakikatlarini ifa etmekte ve pazarlamaktadr.Yani aa karmaktadr. yet-i Kerme 68

69

nin dier ifadesi ise (senin bayiin den al veri ederler) bu al verite, Hz. Peygamberden ilh- ilim ve muhabbet alanlar, her al veriin bir bedeli olduu gibi, acaba bu al veriin karlnda ne vermeleri icap etmi tir. Bunun cevabn (Tevbe Sresi 9/111 yetinde) ve benzerlerinde grmekteyiz.

aa 1a a n(a a a QQQ n a 3j mb 6va b2 3va na by a n a'jnb a 2 a 6aa a 1a 62 nb2 a j2


(nnellahetera minel mminne enfsehm ve emvalehm bienne lehmlcennete yktilne f sebilillhi ve yuktelne vaden aleyhi hakkan fittevrt-i vel ncl-i vel Krn-i ve men evfe biahdih minellahi festebir bi beyikmllez bayetm bih ve zlike hvel fevzul azm.) 9/111. phe yok ki. Allah Tel m'minlerden nefisleri ni ve mallarn cennet muhakkak onlarn olmas karlnda satn almtr. Allah Tel yolunda savaacaklar da ldrecekler ve ldrleceklerdir. Onlarn yle cennete konulmalar, Tevrat'ta, ncil'de ve Kr'n'da zikredilmi, hakk olan bir ilh va'ddr. Ve szn Allah Tel'dan daha fazla yerine getirebilen kim vardr?. Artk yapm olduunuz o al veriten dolay size mjdeler olsun ve ite bu, en byk bir kurtulutur. Yorum yapmadan sadece mel olarak geelim. 69

70

te biat eden o mminler, biat esnasnda Ulhiyyet hakikatleri iin nefislerini, cennet iin de mallarn vermilerdir. (innem ybayiunellah) Sana biat edip al veri yapanlar, senin varlnda, (hakikatte bu biat ve al verii Allah ile yapmaktadrlar.) Beyan grld gibi ne mthi bir ifade dir, ve Hz. Peygamber Efendimizin de, Hakkn indindeki yce yerini ak olarak gstermektedir. Ayrca, (Nis Sresi 4/80 yetinde)

7a ba 4a XP
(Men yutiirrasle fekad etaallahu) 4/80. Her kim Peygambere itaat ederse muhakkak Allah-u Tel'ya itaat etmi olur. Hkmde bu oluumu dier bir ynden tasdik etmektedir. Bu yet-i Kermenin de mevzuumuz itibariyle ne kadar ak olduu kolayca anlalmaktadr. (Enfal 8/17 yetinde) belirtilen.

7 o ao b QW
( Vem rameyte iz rameyte velkinnellahe ram) 8/17. Ve attn vakit sen atmadn, fakat Allah Tel att. fadesi ile, Yed-i Muhammed nin Yedullah, yani; Hz. Peygamberin elinin, Allah-n eli olduu burada da aka ifade edilmektedir. Mthi bir ifade ve muhteem bir olutur. 70

71

te o eli tutup itaat etmek, Allahn elini daha bu dnya da tutup itaat etmektir. Ve karl en azz varlmz olan nefsimizi feda etmemizdir. Karl (can) vermektir. Eer nefsimizi veripte bu eli tutmam isek bilelim ki, nefs-i emmrenin elini tutmu onu kendimize dost edinmi oluruz. Bu hususu ok iyi dnmemiz gerekmektedir. nsn olu mutlaka bir yed-el tutar, yani bir yne ynelir, dikkat edelimde o yed-el ve yn Hakkn eli yedullah ve hakkn yn Vechullah olsun. (yedullahi fevka eydhim) Onlarn ellerinin stnde de Allahn eli vardr. Bura da ifade edilen Allahn eli- Yedullah ltif ve btn mansdr. Bylece el cem olup bir el hkmne girip ellerin tevhid-i olmutur. Birinci el. Abdn (alc) eli. kinci el. Hakikat-i lhiyye zere muhammed ismiyle zuhur etmi olan zuhuru Muhammed- nin Ulhiyyet tecellisinde olan (aktarc) yed-i Muhammed- nin eli. nc el. se, Btn- man da (verici) olan Yedullah-Allah-n eli dir. Dikkat edersek greceiz ki, bu aklanan sahneler de, mertebe ve bir de bu hakikatleri anlatan mertebe vardr. Bylece mertebeler drt olmaktadr. Bu yet-i Kermelerin, bu anlayla tekrar okuduumuz zaman bahsedilen drdnc mertebeyi farketmi olacaz ki; o da btn bu oluumlara hkim olan Ahadiyyet mertebesidir, ve bu yet-i kermeler zt- yetlerdendir. Bunlar anlamak iin o mertebenin irfaniyyet-i gerekmektedir. 71

72

te bir slik gerek man da Mrit makamnda olan bir kimsenin, biat etmek iin elini tuttuu huzurunda durduu zaman btn bunlar olabildii kadar hakikat ve gereine uygun olarak tatbik edilmeli, taklit edilmemelidir. Bu hususun ilk art, eli tutulan kiinin mutlaka silsilesi belli, rfan ehli ve vris-i Muhammed- olmas lzmdr. Aksi halde bu tatbikat kk bir merasimden ileriye gitmez. Biat edilen ztn hayat anlay ne ise, oralarda dolalr durulur. Ve biatta bu drt mertebe hasl olmaz, sadece iki gzken beeri bir elin tutulmas olur ki; yedi Raslllah ve yedullahn tutulmas olmaz, ayrca bu hadise Hakkn huzurunda da geerli olmadndan anlat lamaz, anlatlamaynca da orada Ahadiyyet mertebesi de olamaz. Netice olarak bu oluum sadece bir beeri ve zhir uygulama olarak kalacaktr. Bu oluumun shhati mutlaka gerek man da fen ve baka hakikatlerini yaayarak tatbik edebilecek bir rfan ehline ve bunlar bnyesine indirerek ve sindirerek yaayp idrak edebilecek bir Hakk taliplisine ihtiya vardr. Genelde bu biatlar yaplmaktadr, ancak biat edilen kimse hangi mertebe ve makam da ise o makam dan biat edilmektedir. Daha yukarya klmas mmkn deildir. yet-i Kermede belirtilen elin hususiyeti, yed-i Raslllah, yedullahtan aldn, yed-i abdiyyetine risletiyle ulatrmasdr. Yani Raslllah Allahtan (c.c.) aldn, kulunun eline, risletiyle ulatrmasdr ki, mthi bir oluumdur. Eer yed-i Raslllah, yani Raslllahn eli olmasayd, yed-i abd, yani kulun eli bo kalrd. Veya her hangi bir ey verilse bile o eyi anlayamazd. te bu hadisede de Hz. Peygamber (s.a.v.) 72

73

efeat mertebesindedir ve onun elinden Yedullaha yol vardr, baka ellerden deil. Tutabilirsek o eli bulup tutmaa alalm. Hz. Peygamber (s.a.v.) Efendimizin bu ynleriyle de bizler iin ne byk bir ltuf olduunu anlamaa alarak Onu gerek man da deerlendirerek muhabbet etmee alalm ki, Onun elinden ve gnlnden bizler de feyiz ve bereketlere nil olalm. (femen nekese) Aman yarabb sen bu yet-i Kermenin ihtarndan bizleri koru. Kim ki; biatn dan sonra (nekes) lik etti, btn bunlardan (cayd) geri dnd, vaz geti, veya gerek deerini koruyamayarak benliini arttrd. (fe innem yenks al nefsih) O ancak kendi zararna cayar. Cayma neticesinde oluacak olan bu zararn tarifi imknszdr. En vahmi ise Hakkn elinin gitmesi, yerine vehmin ve iblisin elinin gelmesi onu tutmasdr ki, hirette de byk bir pimanlk ve hsrandr. Her insn farknda olsun olmasn bir el tutar yani bir hedefi vardr. Hedefi dnya ise iblisin ve cehennemin elini tutmutur. Eer hedefi ahirette cennet ise cennetin elini tutmutur. Eer hedefi Hakk ise o zaman yukarda bahsedilen elleri tutmutur. (femen evfa) Kim ki, ifa eder, yapt biata vefa gsterirse, hkmn yerine getirirse. (bima ahede aleyhullahe) zerinde Allah ile yapt ahde vefa gsterirse yerine getirirse, yani ne iin biat etmise onun icaplarn yerine getirirse. (feseythi ecran azm) Yaknda ona azametli bir mkfat verilir. Bu mkfat- hak etmi olanlardan, kim hangi mertebeden neyi hak etmise o mertebeden onu alr. Eer bir kimse cennet talebinde ise, cennet-i 73

74

alr, ona kavuur. Ancak bir kimse Hakk taliplisiyse Onu alr Ona kavuur. (Ecri azm) byk mkfat her mertebe veya kiilere gre bakadr. Cennet isteyene cennet, (ecri azm-)i byk mkfat verilir.Hakk taliplisine de, Hakkan yaant (ecri azm-)i byk mkfat olarak verilir ki; en byk mkfatta budur. imdi urada bir hususa da dikkat ekmek yerinde olacaktr. Bir kimse aradan belirli bir zaman getikten sonra tuttuu elin yanl bir el olduunu anladnda o eli brakmasnda kendine bir mesuliyyet yoktur ve sorumlu da olmaz.

bn( laa 1a 4, QQ nb2 b7 1nb ba baa a 3 62 b 32 b61 2 aa a a 2 aa a b( aj m b2 a b


( Seyekl lekelmuhallefune minel erabi egalet n emvaln ve ehln festafirlen. Yekulne bi elsinetihim ma leyse fi kulbhm. Kl femen yemlik lekm minellahi eyen in erade bikm darran ev erade bikm nefan. Bel knellahu bim tamelne habiran.) 48/11. Bedevlerden geri braklm olanlar, sana diyecek lerdir ki: Bizi mallarmz ve ailelerimiz oyalad, artk bizim iin mafiret dile. Onlar kalblerinde olmayan eyi dilleriy le sylerler. De ki: Eer sizin hakknzda bir zarar dilerse veya sizin hakknzda bir menfaat murd ederse artk sizin Allah'tan bir eye kim mlik olabilir?. Dorusu Allah Tel ilediiniz eyden hakkiyle haberdardr. 74

75

a 4a k a n 32 QR n 2 a2a a a a2 b n 7a
(Bel zanentm en lenyenkaliberrasl vel mmi nne il ehlihim ebeden ve zyyine zlike f kulbi km ve zanentm zannessevi ve kntm kavmen bran.) 48/12. Hayr.. siz sandnz ki: Peygamber mminler ailelerine asl dnmeyeceklerdir. kalblerinizde sslenmi idi ve kt bir zan zanda bulunmutunuz ve siz helke mahkm kavim oldunuz. ve Bu ile bir

bna bb b2 QS a b
(Ve men lem ymin billhi ve Raslihi fe inn etedn lilkfirine sairan) 48/13. Her kim ki, Allah'a ve Peygamberine imn etmemi olursa artk -bilsin ki:- Muhakkak biz, kfirler iin bir lgn te hazrlamzdr.

b' 1 6a paa QT by a1 a b 6b' l


(Ve lillhi mlkssemvati vel ard, yafiru limen yea ve yazzib men yea, ve knellahu gafu ran rahmen.) 48/14. Ve Allah'ndr, o gklerin ve yerin mlk. Dilediini yarlgar ve dilediini de cezalandrr ve Allah ok yarlgayc, ok merhamet edici olmutur. 75

76

b a na aa 1a 4, QU 5 aj a 7jn b bbn 73j a 4b bjnm 3 6a 1 ab 32 b6zm 32 , 5 a


(Seyekullmuhallefine izen talktm il megani me litehuzha nettebikm, yrdne en yaddil kelmellahi, kl len tettebiun kezalikm kalella hu min kabl, fe seyekulne bel tahsdne n, bel kn l yefkahune ill kalilen.) 48/15. O geri braklm olanlar, siz ganimetler el de etmek iin sefere kp gideceiniz zaman diye ceklerdir ki: Bizi braknz, arkanzdan gelelim. Onlar Allah'n kelm1n1 deitirmek isterler. De ki: Siz bize asl tbi olamazsnz, ite sizin iin Allah Tel nceden byle buyurmutur. Buna da diyeceklerdir ki: Hayr. Bizi kskanyorsunuz. Halbuki, pek azdan baka birey anlayamaz olmulardr.

a n laa 1 3 QV am b 7 a mbm ( b2 a nm b anm a b7y aua a m ba b2a 2 3j


(Kl lil muhallefne minel erabi setd avne il kavmin l besin eddin tkatilnehm ev ys limne, fe in ttu ytikmllahu ecran hasenen, ve in tetevellev kema tetevelleytm min kabl y azzibkm azaben elmen.) 76

77

48/16. O Bedevlerden geri braklm olanlara de ki: Siz ileride iddetli sava ehli bir kavme dvet olunacak snzdr. Onlar ile savata bulunursunuz veya onlar slmiyet'i kabul ederler. Artk itaat ederseniz Allah Tel size gzel bir mkfat verir ve eer evvelce evirmi olduunuz gibi yine yz evirirseniz bir ackl azab ile cezalandrr.

xy xa xy a QW a 6xy a 2 4n 7ba bnzm vm pbu b;a b2a


(Leyse alel am haracun vel ve l allmerd haracun, ve Raslehu ydhlh cenntin enharu, ve men yetevelle elmen.) all erac haracun men ytillhe ve tecr min tahtihel yazzibh azaben

48/17. Am'ya glk yoktur ve topal'a glk yoktur, hasta olana da glk yoktur. Ve her kim Allah'a ve Peygamberine itaat ederse onu altndan rmaklar akar cennetlere girdirir, ve her kim de yz evirirse onu da bir elm azab ile azablan drr.

bj a a a QX a 4b 2 b v'a ozm #b=j bzn 2bqa


(Lekad radyellahu anil mminne iz ybayiuneke tahteecareti fe alime ma f kulbhm feenzelesseknete aleyhim ve esebehm fethan kariben.) 77

78

48/18. Yemin olsun ki, Allah, mminlerden rz oldu, o vakit ki, aacn altnda seninle biatlama da bulunur oldular. Onlarn kalblerinde olan bildi de zerlerine o sekiyneti -o huzur ve sknetiindirdi ve onlar bir yakn feth ile mkfatlandr d. Burada Elmall Hamdi Yazrn (Hakk dni Krn dili) isimli tefsirinin cilt (6) sh. (4422) itibaren bu mevzu ile ilgili tarihi hadiseyi de nakledelim. te yukarda da zikri geen bu biy'at, Hudeybiyede yaplan ve bu yet mucebince Allah tealnn rzsyle mbeer olduundan dolay Biy'atrrdvan nam verilmi olan biy'attr. Sh:4422 Kssay mfessirn yle hulsa etmilerdir:Resuli Ekrem sallllah aleyhi vesellem Hudeybiyeye indiinde Huzi lerden Hra ibni meyyeyi Sa'leb namndaki devesine bindirip Mekkelilere gnderdi, muharebe niyyetinde olmayp mcerred K'beyi ziyaret ve mre iin geldiini bildiriyordu, bunu varp onlara syleyince deveyi vurdular, kendisini de ldrmek iin hcum ettiler, fakat Ehab araya girip kurtardlar, o da gelip keyfiyyeti Reslllaha haber verdi, bunun zerine Resl-i Ekrem sallallah aleyhi vesellem Hazreti meri gndermek iin ard, Hazreti mer radyallah anh ya Reslallah dedi: onlar benim kendilerine olan gayz-u adavetimi bilirler. Ben onlara emniyyet edemem, ayed bir ezaya ma'ruz kalrsam Mekke iinde beni mdafea edecek hsmlarm adiy oullarndan kimse yoktur. Binaenaleyh Osman ibni Affan gnderseniz, orada onun akrba ve teallkat oktur, hem onu severler, iradenizi o tebli edebilir. Bunun zerine Reslllah Hazreti Osman ard, Kureye gnderdi biz onlarla muharebeye gelmedik, yalnz Ziyaret ve mre iin geldik, bunu 78

79

onlara haber ver ve kendilerini islma da'vet eyle dedi ve Mekkede iymana gelmi bir takm erkeklere ve kadnlara varp fethi tebir etmesini ve Allah tealnn dnini yaknda Mekkede zhar eyliyeceini haber vermesini dahi emreyledi, bu suretle Hazreti Osman Kureye gitti, kendisini Eban ibni Sad bnil'as karlad, hayvanndan indi onu bindirdi ve kayrd (himayesini teahhd etti) bylelikle Kureye vard, me'mur olduu haberi tebli etti, dediler ki: istersen sen Beyti tavaf et, lkin hepinizin zerimize gelip girmeniz olamaz, ona yol yok. Marun'ileyh radyallah anh Resuli Ekrem sallllah aleyhi vesellem tavaf etmedike ben tavaf edemem dedi. Bunun zerine onu alkoydular, gz habsine tuttular, beriden ise Reslllaha ve mslimanlara Osman katlolunmu diye duyuruldu. Bunun zerine aleyhissalt vesselm o kavm ile arpmadan gitmeyiz dedi. Sh:4423 Ve aleyhissalt vesselmn mndsi yle nida etti: haberiniz olsun ki Resulullaha Ruhulkuds indi de ona biy'at emretti, hemen kn Allah teal namna Peygam bere biy'at edin. Derhal mslimanlar frladlar ve Reslllaha biy'at eylediler. Bu biy'at bir aacn altnda olmu idi ki bir semre aac idi. Denilmitir ki Reslllah aacn dibine oturmutu, dallarndan bir dal srtnn zerine geliyordu, Abdullah ibni Mugaffel radyallahanh demitir ki: ben ba ucunda dikiliyordum ve elimde aa tan bir dal vard koruyordum dal srtndan kaldrdm. nnde lmek ve kamamak zere kendisine biy'at ettiler, Reslllah onlara siz bu gn ehli Arzn en hayrl ssnz buyurdu. Mslim ve sairede rivayet olunduu zere Cbir bni Abdillah radyallah anh biz Resll laha bati firar etmemek zere yaptk, lme biy'at etmedik demitir. Buharde Seleme ibnilekva' radiyal lah anhten de yle rivayet eylemitir: ben Reslllaha aacn altnda biy'at ettim demi, ne zerine biy'at etti 79

80

niz denildiinde de kamamak zere demitir. Mslim, Ma'kl ibni Yesarden de: biyat ederlerken Reslllahn yznden aacn dallarn tuttuunu rivayet eylemitir. lk biy'at eden Ebusinani Esed olmutur ki Uke ibni Muhsnn biraderi Vehb ibni Muhsndr. Beyhaknin Delilinde a'bden rivayetine gre, bu zat Hazreti Peygambere elini uzat sana biy'at edeyim dedi. Hazreti Peygamber ne zerine biy'at edeceksin buyurdu: nefsindeki ne ise onun zerine dedi. Mslimin rivayet eyledii Cbir hadsinde: Hazreti Cbir: biz aleyhissalt vesselma biy'at ettiimizde yed-i saadetlerini mer radyallah anh tutuyordu demitir. Fakat bu, biy'atin sonlarna doru olduu anlalyor. Zira Sahihi Buharde Naf'den: mer radyallah anh Sh:4424 Hudeybiye gn olu Abdullah Ensardan bir zatn ya nnda bulunan feresini zerinde ktl etmek zere getir mee gndermiti, Reslllah sallallah aleyhi vesellem aacn yannda biy'at alyor, mer bilmiyordu, Abdullah biy'ati yapt, sonra gitti feresi getirdi, mer radyallah anh ktl iin zrh giyiyordu. Kendisine Reslllahn aa altnda biy'atletiini haber verdi, hemen beraber gitti, Reslllaha biy'at etti diye de merviydir. Demek ki ondan sonra Hazreti mer Reslllahn yorulmamas iin yed-i saadetini tutmutu. Bir de Resli ekrem Sallal lah aleyhi vesellem sa eline obir eline vurup bu da Osmann biy'ati demiti, mrikler bu biy'ati iittiler ve korktular ve Hazreti Osman ile beraber mslimanlardan bir cemaati de salverdiler, bu biy'ati rdvan yapan m'minlerin adedi en sahih rivayet bin drt yzdr. Bin be yz kadar ve daha ziyade rivayetleri vardr. Denilmitir ki birinde kkler ve sabi'ler saylmam, dierlerinde hepsi saylmtr, orada mevcud olanlardan hi biy'at etmiyen kalmam, yalnz Cedd ibni Kays namnda bir mnafk devesinin karnnn altnda gizlenmi kalm idi Naf'den rivyet olunduu zere altnda biy'at vak' olan o semre aacna bilahare 80

81

ns gidip yannda namaz klar olmulard. Hazreti mer iitti, o aacn kesilmesini emrediverdi, henz Cahiliyye detini unutmyanlarn fitneye tutulup Allahn gayrisine bdet etmesinden saknmt. Hazreti Peygamber sallllah aleyhi vesellemden hadste vrid olmutur ki: biy'ati rdvanda bulunan kimse nre girmez bu yette de kasem ile Yemin olsun ki, Allah, mminlerden rz oldu Beyyine Sresi (98/8) yetinde de bu hale ak olarak iaret vardr.

6 a a
98/8. Allah, onlardan rz olmutur. Onlar da O'ndan rz olmulardr. Allahn mminlerden raz olmas; mmin, m minin aynasdr, Hads-i eriflerinde bildirilen hakikatin ayn zamanda ortaya kmasdr diyebiliriz. Allaha (c.c.) ait (Esml hsn) dan bir isim olan (mmin) isminin hakikatlerinin bir bedenden zuhur edip faaliyete gemesi o ismin efl leminde hayat bulup yaamas demek olur ki; o isim, o kii sebebiyle kimlik bulmutur. te o ismin hayat bulup zuhura kmas Hakk memnun ettiinden o mahalden (rz) olmutur. nk kendi hakikatleri o isimin zuhuru y nyle faaliyete gemektedir. Dier tarftan da ismin kt yerde kendinde o ismin zuhuru olduundan, isim de ztna bal olduundan, bylece Hakkn kendinde o ismi ynnden zuhur ettiini ve zuhurda olduunu bildiinden o mahal de Hakktan rz olmutur. Bylece Hakkn olan mmin ismi bir mahalden 81

82

zuhur edince, o mahalden de Hakk rz olmu olur. Dier taraftan kul (merz) yani kendinden rz olunmu olur. Bir adan kulun kendinde Hakkn ismi zuhur ettiinden (rz) Hakkta kulunda kendi ismini zuhur ettirmesinden dolay (merz) yani rz olunmu kul hkm ortaya km olur. Yine bylece rzye ve merzye hakikatleri yaanm olur. Bir bakma Hakk kulundan rz, kul merz yani rz olunmu. Bir bakma gre de kul Hakktan rz Hakk merz yani rz olunmu olur. Bylece bazen kul olan mmin, mmin isminin aynas, bazen de mmin ismi kul olan mminin aynas olmaktadr. (z ybayiuneke) sana biat ediyorlar iken O anda oluan hadise ok mhimdir. Abdiyyet, Rislet ve Ulhiyyet mertebelerinin nn birleme sidir. Bu sahneyi kiiler, kendi yaantlar ierisinde deerlendirip tefekkr edebilirler. (Tahteecareti) aacn altnda Bilindii gibi nsnlk leminin hayat seyrinde zhir ve btn, dem (a.s.) dan balayarak aacn varl ok mhim yer tutmaktadr. Bilgilerimizi biraz yoklarsak, her mhim hadise de bir aa timsalinin oldu unu hatrlarz. Bir air de yle demitir. Bu lem bir ecerdir, gayrlar yaprak. Nebler meyvedir sen zbdesin ya Raslllah. Diyerek byk bir gerei ortaya koymutur. dem (a.s.) ma u aaca yaklamayn,denmitir. brhim (a.s.) aa odunlarndan yanan atee atlmtr. 82

83

Mus (a.s.) ma bir aatan, ate ekliyle zt- hitap gelmitir. Hz. Meryeme kuru hurma aac ktnn yanna git, denmitir, ve o kuru hurma kt taze hurma vermitir. ncire ve zeytine yemin zamanda yemin o aalaradr. edilmitir ki, ayn

Kk gkte dallar yere doru olan olan (tb) aac vardr. Mircta Efendimize sidr aac gsterilmitir. eceraten denmitir. mbareketen mbarek aa

eceraten meluneten melun aa denmitir. nsnln ilhi seyrinde, bunlar hep huss birer mertebeyi ifade etmiler. Zhiren de aala insn hep i ie olmulardr. Kitaplar, altnda biat edilen o aacn (semure) aac dikenli bir aa-sakz aac olduunu yazarlar. Tefsir de belirtildii gibi, Raslllah onlara; (siz bu gn ehli arzn en hayrlssnz) diye buyurmutur ki; ok mndardr. Yukarda da belirtildii gibi bu hadise de el birlemitir, ender olan bir hadisedir ve gerekten, gerek haliyle yapldnda ok hayrl bir i yaplm olur. (fe alime ma f kulbhm) Onlarn kalblerinde olan bildi Biat edenlerin hangi maksatla biat ettiklerini bildi 83

84

nk eli onlarn ellerinin stnde olan Allah orada ayn zamanda onlarn gnllerinin de stndeydi. (feenzelesseknete aleyhim) zerlerine o sekiyneti -o huzur ve skneti- de indirdi Drdnc yet-i Kerme de seknenin, mminlerin kalplarine indirildii ifade ediliyor iken, bura da on sekiz inci yette ise zerlerine indirildii bildiriliyor. Bu yzden sekne iten ve dtan mmin leri Kaplam olduu grlyor. Krn- Kerm de bunlardan baka daha yer de sekne den bahsetmektedir.

a n a 4a q RV
(Smme enzelellahu sekineteh al Raslihi ve alelmminne) 9/26. Sonra Allah Tel Resl zerine ve m'minler zerine rahmetini-sekne indirdi.

n a 4b
(Feenzelellahu sekneteh aleyhi) 9/40 Allah Tel onun zerine sekinetini indirdi.

2
(Fihi sekinetn min Rabb-i km.) 2/48 Onda vardr. Rabb-iniz tarafndan 84 bir seknet

85

2/248. Ve onlara peygamberleri dedi ki: bhesiz Talltun hkmdarlna ak almet, size tabutun gelmesidir ki, onda Rabbiniz tarafndan bir sekinet vardr ve Musa ile Harun hanedannn braktk larndan bir kalnt vardr. Onu melekler ykle neceklerdir. Eer siz m'minler iseniz phe yok ki, onda sizin iin kesin bir delil vardr. Dileyenler bu yet-i kermeleri tefsirlerden daha geni biimde aratrabilirler. imdi bu be yet-i Kermeyi zetle incelemeye alalm. Grld gibi (2/248) de ki; sekne grsel olarak bir sandn iine indirilmitir, onlar da Ben sril-in manev bakiyeleridir, bunlar sandk iinde gren o gnk Ben sril mensuplarnn gnllerine huzur ve gven gelmitir. Ancak bu sekne kendilerinin dnda madde kaynakl ve Rabblarndan, Rububiyyet mertebesindendir ve kendilerine dardan dolayl olarak gelmitir. Dorudan zerlerine gelmemitir. Bu sekne sandk (tabut) la geldii gibi gene sandkla (tabut) gitmitir ve oran (5/1) bete birdir. Yani be sekne yetinden biri Ben- sril-Musevilie drd ise, slma ve Allahtan Ulhiyyet mertebesinden indirilmitir ki, arada ok byk fark vardr. Yine grld gibi. (Tevbe 9/40) Allah Raslnn ve mmin lerin zerine sekneyi indirdi. (Tevbe 9/40) Allah Peygamberin ( veya sdd kiyyet mertebesinin zerine sekneyi indirdi. (Fetih 48/4) Mminlerin kalplerine indirildi. 85

86

(Fetih 48/18) Mminlerin zerlerine indirildi. Diye ifade edilmektedir. Bunlardanda anlalaca zere (sekne) hali, Hz. Peygamberde ve mminlerde kalc olmaktadr. nk onlar, bata efendimiz (s.a.v.) olmak zere mminler seknenin meskn mahalli, yani ini (nzl) mahalli olmulardr. Ben- srile sekne dardan, sandktan gelmitir. O nu grdklerinde huzur ve skn bulurlar grmediklerinde gene huzursuz olurlard. Hz. Peygambere ve mminlere inen sekne ise zerlerine, vede kalplerine indiinden kendileri sahip olmular bu yzden hariten bir sekneye ihtiya duymamlardr. Bataki (4) nc yette seknenin kelm- tarifi yaplmt, burada kk bir tarif daha yapmaa alalm, yle ki; Hz. Peygamberin seknesi, Allah ismi cmsi ve Krndr. Mminlerin seknesi gnllerine indirilen Kurn ilimler, varlklarna giydirilen sekneler ise amel-i, salihleridir. Bunlarla huzur bulurlar. Her kesin seknesi gc, gayreti nispetinde talep ettii kadardr. Salikin seknesi ise her mertebede o mertebenin hli zere yaayarak, sekneden sekneye geerek sonunda Hakkta fni olup, mutlak sekineye-skna ulamaktr. Daha sonralar Hakkla bk olup bu halin seknesi ni yaamaktr. Sekne kelimesinin saysal deeri toplam olarak (140) tr, grld gibi sfr kaldrrsak geriye (14) kalr ki, Nru Muhammed- dir, ve her mertebe de tecellisi ve hakimiyyet-i vardr. Yni her mertebenin bir sekinesi vardr, Muhammed- olan kimselere o sekine o 86

87

mertebenin Nru Muhammed- sinden kalplerine ve zerlerine indirilir, bylece huzurlu olarak yola devam edilir. Cenb- Hakk her birerlerimize bu hakikatlerle ve sekne haliyle yaama inknn verir neallah. (ve esebehm fethan kariben.) ve onlar bir yakn feth ile mkfatlandr d. Tefsirlerde bu yakn fethin, Mekkeden dndkten sonra, (Hayber)in ve harbsiz olarak (Hecr) arazisinin fethi olduu yazldr. Bireysel varlmzdaki hakikati ise, vcd mlkmzden acele olarak Museviyyet mertebesi itibariyle, olan (beeri tenzih) anlaynn kaldrlmasdr, diyebiliriz. Yni (Hayber) (hay) ve (ber) kelimesinin ifade ettii manlar, Museviyyet anlayandan kurtarp, islm- anlay zere faaliyete geirerek yeniden hayat bulmasn salamaktr. (Hay) slm- hayata, (ber) de slm- berre-iyilie dntrmektir, diyebiliriz. nk zten idrakte evvel bu dnme ihtiya vardr. Ba taraflarda da belirtildii gibi. Hayber kalesinin fethi Museviyyet mertebesinin fethidir. Kds erfin fethi, seviyyet mertebesinin fethidir. Mekkenin ve Kbenin fethi ise Muhammediyyet mertebsinin gnldeki fethidir, diyebiliriz.

a a b b6b r b QY by
(Ve meganime kesiraten yehuznehe ve knella hu Azzen Hakmen) 87

88

48/19. Ve alacaklar birok ganmetler ile -de mkfatlandrmtr.- Ve Allah Tel mutlaka bir glib, bir hkim bulunmaktadr. Tefsirlerin yazdna gre, bu ganimetler Hayber ganimetleridir ki; svariye iki pay, piyadeye bir pay taksim edildi. Yni, nefis cihad- yolunda svari,lik ilmi ilhi ile savamak demektir. Yaya ise, idraksiz sadece o fiili ilemektir ki, karl derecesine gre sevaptr, sevap kazanmaktr, o ise bir paydr. Svarilik ise, nefis atnn stne binip, ona hakm olarak savamas ise, hem sevap. Hemde, irfniyyet ile kendini ve Hakk kazanmaktr ki; iki pay dr. Diyebiliriz.

3v bbm r b a RP a n 7 ba a b=n ba
(Veadkmllah meganime kesiraten tehuzne he feaccele lekm hezihi ve keffe eydiyennasi ankm veli tekne yeten lilmminne ve yehdiyekm sraten mstakmen.)
48/20. Allah Tel size birok ganmetler v'd

etmitir ki, siz onlar alacaksnzdr. Bunu da size acele olarak verdi ve sizden insnlarn ellerini ekti ki, mminler iin bir iaret olsun ve sizi bir dosdoru caddeye karsn. Allah Tel size birok ganmetler v'd etmitir ki, siz onlar alacaksnzdr. Bunu da size acele olarak verdi. 88

89

Bunlar da kyamete kadar mslmanlarn fthat- ve alacaklar ganimetlerdir. imdilik bunu size pein verdi. Vaad olunan bir ok ganimetlerden nce Hayber ganimetlerini acele olarak verdi. Ve sizlerden insnlarn ellerini ekti. Hayberlilerin mttefikleri olan, Esed ve Gatahan kabileleri onlar yardm etmek istediler de, korkup katlar. Dier yn ile. Mertebe-i Muhammediyyet yer yznde zuhura ktktan sonra, dier mertebelerin btn bilgileri Mertebe-i Muhammediyyeye ganimet olarak kald. Mertebe-i Muhammed- de, bu ganimetlerin faydal ve geerli olabilecek ve tatbik edilebilecek olanlarn kendi bnyesi ierisine alp gerek sahibi olan Haki,kat-i Muhammediyye ye iltihak eyledi. te bu yzden kendinden evvelki btn mertebeler nesihkaldrld. O gnden sonra tek Srat- mstakm ve sratullah hakikat-i Muhammed- sistemi ierisinde olan geerli oldu. Dier Srat- yollar kendi devirlerinde geerli olduu halde Hakikat-i Muhammed- geldikten sonra nesih-kaldrld. Aslna dntrld. ve sizden insnlarn ellerini ekti ki, Hudeybiye sulh ile Kureyin de eli ekildi. Hendek vaka snda olduu gibi mslmanlara saldrmak isteyen dmanlarn gleri krlp bundan byle slm devleti emniyyet sahasna girdi. Btnen bu slhler nefs-i emmre ile levvmenin beden mlknde tesirsiz olmasn salayan anlamalardr. Bu anlamalardan sonra onlarn gleri iyice krlr. Daha sonra da itaate mecbur kalrlar. te bu ferdin gerek man da Srat- mrtakymde yrmesidir. mminler iin bir iaret olsun. 89

90

Hemde mminlere bir yet-iaret, gelecekte vaad olunan fthat ve ganimetlerin tahakkukuna bir emare ve almet olsun. Seyr slk yolunda, demiyyetten balayarak gelecek mertebelerin de fethinin ve o mertebelerin de nefsinin elinden alnp kendine ganimet olarak gemesinin almeti olsun. ve sizi bir dosdoru yola- caddeye karsn. Srat- mstakme hidayet eylesin. Srat- mstakm, doru yoldur. Doru yol ise, Hakikat-i demiyyetten balayp Hakikat-i seviyyet-e kadar olan yoldur. O nun ilerisi ise sratullahtr ki, Mirc ile neticelenir. Devam ise Hakktan halka hicret, yni nzl dr. Hakktan halka dn, rislettir. Bu seyr ancak mertebe-i muhammediyyet almalar iinde oluur. te gerek hidayet-Hd isminin kulun stndeki keml zuhuru budur.

b62 a bya b am a RQ a ( 3 a b
(Ve uhr lem takdir aleyhe kad ehatellahu bihe ve knellahu al klli eyin kadran.) 48/21. Ve bir bakas -da v'd buyurulmutur kionlarn zerine sizin gcnz henz yetmemitir. Allah Tel onlar muhakkak ki, kuatmtr ve Allah Tel her ey zerine hakkiyle kaadir bulunmutur. Daha henz btn nefs mertebeleri fetih edilmediinden kiinin bireysel gc yetememektedir. Zikir ve yapt mcahede ve almalarla gcn 90

91

arttrma yolundadr. Allah (c.c.) lh ise onlar iten ve dtan kuatmtr. Ancak bu kuatmann hakikatini kii daha henz hakkyla bilemedii iin farknda olamamaktadr. Bunun farknda olmak ise kiinin kendinin Hakk tarafndan fetih edilmesidir. Zten Hakk her eyi daha batan o mahalde zuhurda olduundan bulunduu her zuhur mahallini fetih etmi olmaktadr. te kii kendi hakikatini idrk ettii zaman, kendinde bulunann Hakktan baka bir varlk olmadn anladnda o zaman da kul kendinde ki Hakk fetih etmi olur. Bylece Hakk kul ismiyle o mahalde kulunu kulluk mertebesi itibariyle iten ve dtan da kuatm fetih etmi olur. Bylece bir itibarla, Hakk kulunu bulunduu mertebesi ynyle kuatm-fetih etmi olur. Dier itibara gre ise, kul kendinde bulunann Hakktan baka bir varlk olmadn mahede ederek anladnda yine o mertebesi itibariyle beden mlknde Hakk kuatm ve bu srr idrk ettiinden dolay kul da Hakk fetih etmi olmaktadr. Bu tevhid hakikatlerinden bir hakikattir ki anlalmas olduka zordur. Bylece Cenb- Hakk her yerde her zaman ve her eye kdir ismiyle muktedir dir. Diledii yerde diledii ekilde zuhur eder.

b2a a a1 a mb RR a b v q
( Ve lev ktelekmllezne kefer levelll edbare smme l yecidne veliyyen ve l nasran.) 48/22. Ve eer o kfir olanlar, sizinle savata 91

92

bulunacak olsalar idi elbette arkalarna dneceklerdi, sonra ne bir dost ve ne de bir yardmc bulamazlard.

vm 73j o na a RS 5jm a
(Snnetellahillet kad halet min kabl ve len tecide lisnnetillhi tebdlen.) 48/23. Allah Tel'nn teden beri sregelen deti -budur- ve Allah'n deti iin asl bir deiiklik bulamazsn. Peygamberimize uymann en byk delili onun snnetleri ne uymaktr. Allah-a uymann en byk delili de yine Allahn (c.c.) snnetleri ne uymaktr. Bir bakma Allahn (c.c.) snnetleri (fkhi) man da Peygamber efendimize bildirilen farzlardr. Farzlar tatbik eden Allahn (c.c.) snnetine de uymu olur. Gemi Peygamberlerin hepsine bu farzlar bulunduklar mertebeleri itibariyle verilmitir tatbik edenler Allahn (c.c.) snnetine uymu olanlardr. te Peygamberler evvel Allahn farzlarna yni yoluna yni snnetlerine uymay tabilerine bildirmilerdir, daha sonra da kendilerinden baz sistemlerine uymalarn istemilerdir. Farzlar Allahn snnetleri, snnetler de Peygamberlerin snnetleridir. Peygamberlere uyanlar ayn zamanda hem Allahn (c.c.) snnetine hem de Peygamberlerinin snnetlerine uymu olanlardr. Yukarda da bahsedildii gibi, (4/48) Her kim 92

93

Peygambere itaat ederse muhakkak Allah-u Telya itaat etmi olur. Diye ifade edilmiti. Peygamberlere itaat ayn zamanda bu yet-i Kermenin hkmyle Allahn (c.c.) snnetine de uymak demektir ki; btn peygamberler hakknda geerlidir bu ynden Allahn (c.c.) yolunda-snnetinde deiiklik olmaz. Ayrca! Allah- Telnn yolu yni snnet-i btn bu lem zerinde geerli olan yasalardr. Dier ynden btn esm-i lhiyyenin her birinin grevini yapabilmesi iin onlara tand imknlardr ki; bu imknlar da mahl, g ve ilimdir. Kendilerine bu imknlar verilmezse hi bir esm-i lhiyye faaliyyet gsteremez. lemde bir esm-i lhiyye faaliyyet d kalrsa dierleride faaliyyetlerini srdremez. Bu yzden btn esm-i ilhiyyenin ihtiyaalarnn verilmesi adalet zere olmaktr. Bylece btn zt isimler haklarn alm olurlar ve bylece isimlerinin gerei olan faaliyyetlerini srdrrler. Bu da Allahn lemleri zerine olan hkmranl, yolu ve snnetidir. te bu yzden lemlerin ve varlklarn hayatlarnn devam etmesi iin Allahn snnetinde yni yolunda yni hkmnde deiiklik olmaz.

a a a RT a b 6 1a a 2 j2 a2 m b2
(Ve hvellezi keffe eydiyehm ankm ve eydiyekm anhm, bi batni Mekkete min badi en ezferakm aleyhim ve knellahu bim temelne basren.) 93

94

48/24. Ve O: o -Yce Yaratc- dir ki: Onlarn ellerini sizden ve sizin ellerinizi de onlardan Mekke vdisinde ektirdi, sizi onlarn zerlerine muzaffer kldktan sonra ve Allah, sizin btn ilediklerinizi grcdr. Mekke vdsi, o mertebede daha henz hayal ve vehimden kurtarlamam olmakla birlikte tevhid anlay Hudeybiye vdsine kadar sokulmutur. Son aama da gnl vdsinin-Mekke-fethi olacaktr. te bu yzden hayal ve vehmin elini Hakikat ehlinden ektirdi, hakikat ehlinin elini de geici bir sre hayal ve vehmin zerinden ektirdi ki bir zaman sonra mutlak olarak orasn-Mekke- fetih edilecektir.

aza va a1 a RU 4bu 6z j a b a jn @m a m pb b ny a 3 7 2 b2a a1 a b2 am 7b' ba


(Hmllezine keferu ve saddkm anilmescidil harmi vel hedyi makfen en yeblga mehilletn ve levl riclen mminne ve nisen mmintin lem telemuhm en tetevvahm fetsbekm minhm mearratn bigayri ilmin liydhlellahu fihi rahmetihi men yeau lev tezeyyel leazzebnellezne keferu minhm azaben elmen.) 48/25. Onlar, o kimselerdir ki: Kfir oldular ve sizi Mescid-i Haram'dan men eylediler. Kurbanlar da mahalline varmaktan alkoydular.Eer bilmedii niz 94

95

mmin erkekler ile imn sahibi kadnlar bulunmasa idi, onlar bilmeksizin ineyip de o yzden size bilmeksizin bir meakkat, bir keder, bir znt -isabet etmeyecek olsa idi- elbette ellerini onlardan ektirmezdi, fakat ektirdi, tki, Allah dilediini rahmeti iine girdirsin. Eer onlar seilmi olsalar idi, elbette onlardan kfir olanlar elm bir zab ile azaplandrrdk.

za 2 a1 a 3u a RV n a 4b bva y ab na a a b; ( 32 a b b6a b2 ya
(z cealellezne kefer f kulbhimlhamiyyete, hamiyyetel cahiliyyete fe enzelellahu sekinetehu al Raslih ve alelmminne ve elzemehm kelimetettakv ve kn ehakkun bihe ve ehlehe ve knellahu biklli eyin almen.) 48/26. O vakit ki, o kfirler, kalblerinde taassubu, cahiliye taassubunu yerletirmiler idi. Allah Tel'da Peygamberinin zerine ve mminlerin zerlerine sekiyneti indirdi ve onlara takv szn tutmalarn salad. Onlar da buna hakkiyle lyk ve bunun ehl-i bulunuyorlard. Allah da her eyi hakkiyle bilicidir. Burada ki, (sekne) den daha evvelce bahsedil mi idi.

n 7zb2 ba a RW @ z =a a b( a aza va
95

96

3v am b 6bm = bj bzn
( Lekad sadekallahu Raslehrrya bil hakk le tedhulnnelmescidel harme ineallahu minne muhallekne rusekm ve mukassrne l tehafune fe alime m lem telem fe ceale min dn zlike fethan karben.) 48/27. nna yemin olsun ki, Allah Tel Peygam berine rysn hakkiyle doru klmtr. Muhak kak ki, Kbe-i Muazzama'ya inaallah emnler, balarnz tra etmi ve -salarnz- ksaltm olduunuz hlde korkunuz olmakszn gireceksiniz dir. Fakat sizin bilmediklerinizi bildi de ondan nce bir yakn fetih -nasib- kld. nna yemin olsun ki, Allah Tel Peygam berine rysn hakkiyle doru klmtr. Bu yet-i kermenin hakikatini daha derinden ok iyi anlayabilmek iin, Muhyiddn-i ibn-i Arabnin, A.A.Konuk, Fssl Hikem, erhinin ikinci cild, Ysuf fass- ndan aratrlmasnda yarar olaca kansndaym. Biz yine zetle yolumuza devam edelim. Bilindii gibi lemler, lh- Zt-n varlnda hayalt ve rya-dan ibarettir. Efendimiz (s.a.v.) de (insnlar uykudadr ldkleri zaman uyanacaklardr,) diye buyurmulardr, ve bylece bu dnya lemi yaantsn bir rya ve btn lemlerinde gerekte ilhi birer hayal- sretlerden baka bir ey olmadklarn ak olarak beyan etmilerdir. 96

97

(Alt Peygamber 1 dem a.s.) kitabmzda da belirttiimiz gibi, dem-i mannn, hayal cennetinden gerek man da, beden arz-toprana indirilmesi kiinin bu rya-dan uyanmas demektir. Ancak byle bir ba lang-doutan sonradr ki, insn gerek manda uyanmaa balar ve bu lemin hakikatte Hakkn varlndan baka bir varlk olmadn anlarki, (28/88) Klli eyin helikn dur. Her ey helk olur ill vechehu O nun vechi bki kalr. te bu hakikati anlayan kimseler, hayal ve rya-dan uyanmlar bu lemde gerek bir irfaniyyetle yaamaa balamlardr. Bunlarn dndakilerin hepsi ne yazk ki; kendi yaadklar fizki hayal lemlerinde, yerler, ierler, gezer ler, alrlar, evlenir oluk ocuk sahibi olurlar, bunlarn hepsi uzunca gibi grnen aslnda ok ksa olan mr ismi verilen bir rya lemi iinde yaarlar ve oradan lm ismi verilen oluumla berzah lemi, hayaline geerler. ok kere duyulmutur, bu kadar sene nasl geti? ve yahut, hi gememi, yaanmam gibi sanki! denir. te bu szler dahi, bu yaamn bir rya-dan ibaret olduunu ifade etmeye yeter de artar bile. Bu dnya lemini kiinin bireysel nefsiyle olup Hakktan ayr olarak gafletle geirmesi uykuda kalmas. Gerek man da Hakk ile yaamas ise uykudan uyanmas demektir. te bu hakikat-i lemde Peygamberler arasnda ilk defa Hz. Muhamed (s.a.v.) Efendimiz anlayp ifa etmi ve Cenb- Hakkta O na hitaben. Allah Tel Peygamberine rysn hakkiyle doru klmtr. Buyurulmutur. Burada ki, rya bilindii gibi, Mekkenin fethi hususundadr ki; Fethin kemalidir. 97

98

Fethi karib (yakn feth) bir bakma kiinin kendi nefsini, gerek kiiliini bilip fethetmesi, yani vehim ve hayalden beden mlkn kurtarmas ve bu gayede almas neticesinde oluan baars ilk fetih olduundan bu yakn fetihtir. Aslnda bu fetih oluturulmaynca dier fetihlere de yol yoktur. Fethi mbin (ak feth) ise zten ak olan btn lemlerde ki, Allahn zt tecellilerini grp, farkedip, ona gre idrak ederek irfaniyyetinin artmas, genilemesidir. Bu da kiinin Hakk ile dorulanmasdr. 110/1. Allah'n nusreti ve fethi geldii zaman. Burada ise dikkat eken husus (feth) in Allah-n yardmyla mmkn olabilecei gereidir ki, eitiminin mutlaka ehlinden alnmas gerekir. Slik yakn fethe ulat vakitten sonra da bu fetihlerin devam zt- fethler iin mutlaka Allahn (c.c.) lh yardm gerekmektedir. Ondan sonra. 110/2. Ve Allah'n dinine insanlarn nasl fevc fevc girdiini grrsn. Allahn dni demek, gerek man da hakikat-i Muham mediyyeyi idrak etmektir, bu ise Cenb- Hakkn btn lamlerinde ki zuhurunu mahede etmektir. Bu anlay ise insanlarn yani, dier ismi (nsan- kmil) olan bu lemlerin hakikatinin anlalmasyla her mertebesi itibariyle idrak edilmesi insanlarn blk, blk kiinin kendi din halkasna girmesi, yani tevhid bilgisinin artmasna sesbeb olmasdr ki, grrsn demek olur. nk bizlerden ilk art olarak (ehed) mahedegr istenmitir. 110/3. Artk Rab'binin hamdyla, hamdederek tesbihte bulun. 98

99

Btn bu hakikatleri idrak ettikten sonra zaten kiinin nefs- ve beer- kimlii kalmadndan yapt tesbihat- Rabbnn hamd- ile olacandan onun hakikati de (Elhamdlillhi) olduundan o tesbih ve hamd ancak, kul ismi altn da rabbn yapt ak olarak ifade edilmi olmaktadr. te btn bu hakikatleri kendine yani beeri ve nefsi kimliine balaypta benlie dersen, ondan mafiret dile, phe yok ki: O tevbeleri ok kabul edici olmutur. Btn bu hususlar idraklerinize sunulur. Yukarda da fetihlerden basedilmiti bu kadarla brakp biz yine yolumuza devam edelim. Kiilerin gece iinde uykuya grdkleri rya-lar, rya iinde rya uyandklarn zannedenler, aslnda hi uyanmamlar, Hakk ve irfaniyyetten uzak, gaflet uykusunda bulunmaktadrlar. yattklarnda dr. Fiziken bir zaman uzun bir ilmi

Kiilerin gezmeleri, hareket etmeleri, gerek man da yaam deil, ayn uyur gezer kimseler gibidir ki, uykuda gezdiinin farknda deildir. Gerek bir irfan ehlinden uykudan uyanma eitimi alnmassa kii bu uyku dnyasndan ahiret lemine yine uykulu ve rya leminden geer gider haberi bile olmaz. Orada da hayat orann artlarna gre olan, yine rya leminde yaamn srdrr. Bunun uyanmaktr. aresi bu gn bu lemde uykudan

a a a b WR 5j 3a
(Men kne f hezihi am fehve fil hirati am ve edalle seblen) 99

100

17/72. Ve her kim burada -hakikatlari grmeyip kalben- kr oldu ise ite o, ahirette de krdr; stelik iyice yolunu armtr. (ama) dan kast grmezlik, grmezlikten kast, vcd-u Hakk- grmeyip, O nun yerine, nefsini, ta, topra ve tabiat grp, onlar gerek zannederek kiinin Hakktan perdelenmesidir. Bu ve benzer yet-i Kermeler, bu hususu ak olarak ifade etmektedirler. Bura da ifade edilen krlk zhiri ba gz krl deil, btnen hakikatin grlmesi lzm geldii halde grlememesidir. Bu hakikat ise, eyada sri ve cri olan Hakkn zuhurunu hi bir kyas ve arta bal olmakszn mahede etmektir. Eyay ve lem-i, sadece eyiyyet ve madde olarak grmek zhirini grmektir ki, btn- man da krlktr. te iin asl btn- gzmz amaktr. Bu ise irfaniyyet eitimi ile elde edilebilecek bir husustur. Gerek man da gz ak olanlarn syledikleri sz. Hz. Al kerremallahu veche efendizin syledii szdr ki, (Grmediim Allah-a ibadet etmem) hkmndedir. Bu sze baz tenzih bakla bakp anlamak isteyenler belki anlamakta zorlanacaklardr ama gerek olan bu szdr. Ehlullahtan birine ( Allah- (c.c.) lh grmek mmknm?) diye sormular, o da cevaben (grmemek mmknm?) diye onlara sormu. Bylece hem soruyu gerek haliyle cevaplam, hem de ayrca soruyu soran kiiye de dnme yolunu ve bilgisinin tekrar aratrlmasnn lzm geldiini nezaketle ifade etmitir. Bu hususlarn hepsi birer ilm- fetihlerdir. Aada belirtilen yet-i Kerme gerek manda btnen grme ve dirilmenin hakikatini ifade etmektedir. 100

101

a bu byb bn b a QRR ba 2 '


( Evemen kne meyten fe ahyeynahu ve cealn leh nran yemi bihi finnsi.) 6/122. Bir kimse ki l iken diriltiimiz ve ona bir nr verdiimiiz, onunla insanlar arasnda yryor. yet-i Kermede ki ifade ok aktr. Bir kimse ki; dendiinde, o kimsenin varl kabul edilmi olur. Ancak bu kimsenin yet-i Kermenin ifadesi ile btnen l bir kimse olduu ak olarak anlalmaktadr. ( O na bir nr verdik) blm ise o kimsenin nr-u lhiyye ile yeniden btnen diriltildii ve ayr bir gr verildii anlalmaktadr. Bu da bir eitim iidir. te bu nr ile insanlar arasnda yrmektedir. Bu ifade tahsistir yani zel bir hal ifade edilmektedir. Yeni bir yaam ve bu yaamann gerei olan yeni bir btn- gr bildirmektedir. Gr iki trldr. Birisi sadece ba gz ile olan dieri ise Btn gz ile olan grtr. (1) Ba gz sadece k ile grnen eyann sretini, zhiri be duyu ile artlanm olarak tarafl alglayarak bakan fakat asln gremeyen baktr. (2) Hem ba gz hem de btn gz ile olan baktr. Bu bak ise Nru lhi ile olur. Nr ise kendi gzkmedii halde eyay iinden hakikat-i itibariyle gsterendir. Hal byle olunca bu kimseler eyay zhiren k btnen de nr ile grrler. Gz ak olanlara zten bu lem batan sona nr dan ibarettir. nk! 101

102

(Allahu nrussemvati velard) dr. 24/35. Allah Tel, gklerin ve yerin nrudur. te bu anlay ile bak, lemi gerek ynyle sezi ve grtr ki; Grd Hakktan baka bir ey deildir. Kii lemin herhangi bir tarafnda Hakktan baka bir ey gryorsa, o grn sahibinin idraki zhiren deil, ama btnen irk anlayndadr. te bundan kurtulmak bir feth iidir. drakimizdeki irkli alanlar hayal ve vehmimizden temizlemek, o yerlerin yeniden feth-i demektir ki, ancak ehlinden gzel bir eitim almakla mmkn olabilecektir. te bu hakikatleri ilk defa idrak eden Hz. Peygamber (s.a.v.) efendimize Cenb- Hakk bu lem ve fethinin hakikatlerini ak olarak gstermitir. Bu husus hakknda soru cevap devam eder gider, daha fazla uzatmamak iin biz yine yolumuza devam edelim. Muhak kak ki, Kbe-i Muazzama'ya inaallah emnler, olarak gireceksiniz. yet-i Kermenin bu blm de zt yolunda ok byk hakikatleri ifade etmektedir. lk mslmanlar, Mekkede yaadklar halde Allahn evine, yani ztnn zuhur mahalline giremiyorlar idi. Bu u demektir. Hakk yolunda olan bir slik yol ehli, yoluna yeni balad zamanlarda, zhiren Mertebe-i Muhammediyye de olduu halde, btnen daha henz gerek Muhammed- olmadan Mescid-el haram gnl Kbesine giremez. nk; sokulmaz bu yet-i Kermede bu hususa iaret vardr. 102

103

Sabrla, gerekli almalar yapldktan ve Mertibi lhiyyeyi tahsil ettiten sonra hayal ve vehimden arnm olarak, emin bir halde, elbette gnl mescid-il haremine gireceksiniz, mjdesi alnm olur. Dikkat edilirse, Kbe-i Muazzamann iki benzer ismi vardr, biri Mescidel haram dieri ise, Mescid-el harem dir. O mbarek beytullah Allah-n evi bazlar na haram, yani yasak, bazlarna ise, harem, yani girmeye izin verilmitir. Bazlarna ise sadece zhirine girmeye izin veril mi, btn na ise izin verilmemitir. Bazlarna ise hem zhirine hem btn na emin olarak girmeye izin verilmitir. yet-i Kermenin Mekkenin fethinden sonra kyamete kadar tahakkuk ederek, faaliyyette olacak yn dier yet-i Kermelerde de olduu gibi bu yndr. Cenb- Hakk gereklerini anlama yeteneini her birerlerimizin gnllerine nzl ettirsin-indirsin neallah. Bu da bizlerin gayret-i ve Hakkn dilemesiyle olacak bir itir. balarnz tra etmi ve -salarnz- ksaltm olduunuz hlde. Hacc ve Umrenin zhir hkmlerinden olan bu fiiller, oraya gidenler tarafndan en gzel ekilleriyle yaplmaktadr. Ancak bunlarn bir de btn- oluumlar vardr. Acab niye sadece salarn tamamn kesmeyi emretmemiler,Veya sadece ksaltmay emretmemiler? iki tr hali de uygulama da uygun grmlerdir. te bu tr oluumlar bir bakma yce dinimizin kolaylklar ve derinlikleridir. Kinatla misallendirildii zaman, insn-n ba ar hkmnde dir. Bandaki salar ise, sonsuz Esm-l Hsn nn zuhurlar ve aa doru tecellle ridir diyebiliriz. Bu zuhur ve tecelller, insn-n bandan 103

104

trl olmaktadr. Birincisi lh-, ikincisi nefs-, ncs ise ksmen lh-, ksmen nefs- olmaktadr. Bann tamamn tra etmek, ikinci guruba giren bann tmnden nefs- tecellileri kesip yerine yeni gelecek lh- tecellilere devretmek iin hepsini kesmektir. Dieri ise nc guruba giren bann baz blmlerinden meydana gelen nefs- tecellileri kesip, yani sona erdirip, btn bataki tecelllerin lh- olma sn salamaktr. Bylece gaye btn balardan lh- tecelllerin zuhur etmesini salamaktr giyebiliriz. korkunuz olmakszn gireceksiniz. Btn bu hakikatleri idrak ettikten sonra gnl Kbe-sine korkmadan girebileceksiniz. nk oras artk size iin haram deil, harem olmaktadr. sizin bilmediklerinizi de bildi. Allah- Teal btn bunlar sizin bilmediinizi bildi de bunlar retti. Fakat ondan nce bir yakn fetih -nasib- kld. Yakn fetihten yukar da bahsedilmiti.

za b2 3a a RX a6( b2 1 6 a
( Hvellezi ersele Rasleh bilhda ve dinil hakk li yzhirahu aleddn-i kllihi ve kef billhi ehden.) 48/28. O, o -Yce Allah- dr ki: Peygamberini hidyet ile ve hak din ile gnderdi. Tki, onu her 104

105

din zerine ykseltsin ve hid olmak iin de Allah Tel kfidir. Yani, yle bir Allahtr ki, Rasln hidayetle gnderdi. Yani Hd ismi,nin en geni manda ki, zuhuru olmak zere gnderdi. Dnyada tek din vardr o da slmdr. ( Dier dinler) diye gerek man da bir ifade yoktur. Dier dinler diye ifade edilenler, aslnda gemite kullanlm olan slm dininin birer blm-mertebesi idiler. (slm) diye ifade edilen, her Peygambere gelen ise (slm) dininin mutlak kemaliyle beraber gelen, gemite gelmi olan btn mertebelerini bir araya toplayan, cem-i, olan slmdr. Bunun dndaki din diye bilinen ve yle ifade edilen eylerin hepsi yanl ifadelerdir. Hakk olan din birdir ve budur. Eer geek man da dinler olmu olsa idi, Ament ehadetine Allah-a mndan sonra ikinci olarak (dinlerine) de mn- art koard, o vakit mann artlar yedi olurdu. mn sadece Allah-a ve O nun tek dni olan slma, daha sonra da meleklerine, kitaplarna ve rasllerinedir. Dinlerine diye oul bir ifade yoktur. nk semv olan tek din slmdr. Aslnda semv olan dinler deil, oul olarak semv olan kitaplardr. O kitaplar ise slm dninin geldikleri devirlerde ki, mertebelerini bildiren hkmlerdir. Son mertebsinin ve btn mertebelerini kapsayan ve tm zamanlarda ki, ismi slm dr ve kitabnn ismi de (Krn) dr. Krn zattr, ve btn kitaplar da bnyesinde toplamtr. din zerine ykseltsin. Din ismi ile belirtilenlerin hepsine zhir ve btn 105

106

olarak stn olmas iin, yukarda belirtilen hakikatlerin gerek man da anlalp yaanmas, idrak edilmesi ve kapsamnn ne kadar geni olduunun anlalmas iin. hid olmak iin de Allah Tel kfidir. Btn bu mkevvenat-lemler de zuhur ve tecellde, Allahn gzel isimleri olduuna, Allahn hitlii kfidir. Yani Allah (c.c.) lh der ki, btn lem de zuhurda olan benim isimlerimdir ve ben onlara hidim.

6a u r am bb QQU
( Fe eynem tvell fesemme vechullah.) 2/115. Nereye dnerseniz orada Hakkn bir vechi vardr. Hkm de bu hususu ak olarak gstermektedir.

a(a a 6a 4 z RY nj av b m 2 by b1a u b, b9a a 5 r 8na r 6va qa nb b ( xa 3va 6b1a 2 aa kv nb pbzba a aa a a b aua 1


( Muhammedrraslllahe vellezne meahu eidd alel kffari ruhema beynehm terahm 106

107

rkkean scceden yebtegune fadlan minellahi ve rdvanen simahm f vchihim min esersscde zalike meselhm fittevrti ve meselhm fil ncili ke zerin ahrace etaehu fe azerahu festaleze vesteve al sukihi yucibzzerrae li yagze bihml kffare ve adellahllezne men ve amilsseyyiti minhm mafiratn ve ecran azmen.) 48/29. Muhammed -AleyhisselmAllah'n Peygamberi dir. Onunla beraber bulunanlar, kfirlere kar pek iddetlidirler, kendi aralarnda ise pek merhametlidirler. Onlar rk ediciler, secde ediciler olarak grrsn.Allah Tel'dan inayet ve rza dilerler, yzlerindeki nineleri, secdelerinin eserindendir. Bu -sfat, onlarn Tevrat'taki vasflardr ve onlarn ncil'deki meselleri -vasflar- ise bir ekin gibidir ki, filizini karm, sonra onu kuvvetlendirmi, sonra da kalnlam, sonra da gvdesi zerine ykselmi istikamet alm- ekincilerin holarna gidiyor. Onlar ile kfirleri fkelendirmek iin. Allah Tel, onlardan imn edip slih slih amellerde bulunmular iin bir mafiret ve pek byk bir mkfat v'd buyurmutur. Muhammed -Aleyhisselm- Allah'n PeygamberiRasl-dr. (Muhammedrrslllah) Diye zhiren ifade edilen bu terkip, yani birlikte sylenen iki kelimelik, kelmn izahn yapmak gerekten zordur. Bu kelmn dehetinden insn rkyor. Beer idrakinin, kt ve kalemin, lisan ve kelimelerin yetmez olduu bir vadide, orada olan yaananlar snrl kalplar, heceler arasnda skarak anlatmak mmkn olamyor. Ancak baka da aremiz olmadndan. (Nun vel kalem) diyerek, yine 107

108

de kalemle, yola devam etmemiz gerekiyor. yet-i Kermenin bu blmn drt aamal, zet olarak, gzlerinizden geirerek, gnllerinize sunmaa alacam. (1) Evvel, unu ok iyi bilelim ki; lem-i eha dette zuhurda olan Allahn en byk ismi (ismi azam) Hakikat-i muhammed- nin zuhuru (Hz. Muhammed)tir. nk en geni ve en son zuhur mahallidir. L ilhe ill Allah n alm, Hakikat-i Muhammed-. Hakikat-i Muhammed-nin alm ise Hazret-i Muhammedtir. Bylece btn ile zhir arasnda mbeyinci-arac olmutur. (a) elif ile (p) te nin arasnda bulunan (l) be gibi dir. Elif te ki, (nniyyet) ve (eneiyyet) hakikatleri, (p) te ye yani (oa) ente yani (sen) olarak (l) be aracl ile gemitir. Bylece; (a) elif Ulhiyyet mertebsi, (p) te (oa) ente Hakikat- Muhammed-, (l) be ise, Hz. Muhammeden-l emn mertebesidir ki; btn lemlerde zuhurunu (emn) olarak srdrm ve srdrmektedir. (oa) ente ( elif-nun-te) sembol harfleriyle Hakikat-i

yazlmaktadr. Dier bir ifade ile, elif lhiyyeyi, Zt mertebesi Ene ve nn yi. (

) nun

Nr-u lhiyyeyi, Sfat ve Esm, mertebelerini, noktas ile ltif varlk birimlerini, (p) te ise (sen) muhatap ve zuhur yeri olan Hz. ehadet-i ve iinde bulunan nsn- Kmil-i (Muhammedrrslllah) ifade etmektedir, diyebiliriz. 108

109

(1) Amiyyet, Ahadiyyet-in kayna: Ahadiyyet, Ulhiyyetin kayna: Ulhiyyet ise Hakikat-i Muhammediyyenin kaynadr. Ulhiyyet (akl- kl,) (akl- kl,) n zuhur mahalli ise (nefs-i kl) olan hakikat-i Muhammed-nin zhiridir. Zt mertebesinde, zt- akdes, kendi kendini sadece Allah ismi ile ifade ederken, (Taha 20/14) nnen enellah sfat mertebesinden zt mertebesine doru da, Hakikat-i Muhammed-, (L ilhe-ill Allah) demektedir. Bendeki bu oalma-okluk, aslnda yoktur. Hepsinde zuhurda olan, sensin ya lh-, demektir. (L ilhe) ilk zuhurdan sonra denmitir. Zt mertebesinde zuhur olmadndan (L ilhe) lfzna ve mansna mahal yoktur. Ancak burada sadece (ll Allah) vardr. Yani, ilk kelime-i tevhid, (L ilhe ill Allah) ilk zuhurda-oalmada, Hakikat-i Muhammed- lisnndan her bir ltif (ayn) dan, varlklarn hakikatlerindengayblarndan peinen sylenmitir. Rahmniyyet, mertebesinden ise (Muhammedr raslllah)tr. Zt- mutlakn sfat mertebesinden tasdik edilii ve zt- mutlakn da, sfat mertebesinde zuhur da olan Hakikat-i Muhammediyye yi tasdik etmesidir. (3) Btn varlklar Rahmniyyet, (Rh) merte besinden ltif olarak, Rububiyyet, (Nr) mertebesine nzl ettiklerinde, kendilerinde var olan programlar dolaysyla kimlikleri ekillenmeye balad ve varlk sahasna doru bir aama daha yapm oldular. Bura da ervaha; Cenb- Hakk Rububiyyet mertebesinden,

8(2

ab 622 _oa)

( Elest bi rabbikm, kal bel) "Ben sizin Rab'biniz deil miyim?." dedi, -onlar da-evet dediler. 109

110

Buras ayn zamanda esm lemidir, ve cemiyyet-i esmnn zuhuru da Nr-u Muhammed- ierisindedir. rsl-ulam Hakikat-i Muhammed- den gelmektedir, ve cmle esm-i lhiyye Nr-u Muhammed- ile irslgnderilmitir. Bylece bu mertebe itibariyle de, (Muhammedrraslllahtr. Zt- mutlaktan aldn esm lemine irsal etmi onlarnda bu mertebede, her aynda raslleri olmutur. Yani nelere ihtiyalar varsa o bilgileri kendi varlklarna ulatrm-yklemitir. Bu varlklar da, btndan, zhire doru olan yolculuklarnda bir aama daha katdettiklerinden, sevinleri daha ziyade artm olmaktadr. (4) Zuhur ve tecellnin fizk-i olarak sonu olan (efal-zhir-mahede-Hz. ehadet leminde varlklar ortaya ktndan kesret-okluk lemi olumu olmaktadr. Aslnda bu okluk, tekin varlnda bulunan onun zuhurlar olan varlklardr. Aslnda okluk yok, hadise; tekin ok olarak grnmesi gibidir. Aa bir btn olmakla birlikte yaprak, iek ve dallar itibariyle ok grlmekte ise de, asl itibariyle tektir. yle bir sz vardr. Bu lem bir ecerdir, gayrlar yaprak. Nebiler meyvedir, sen zbde-zsn,ya Raslllah. te bu ksm, zetle Kelime-i tevhidde, (l ilhe) ilhlar yoktur blmyle ifade edilmitir. (ll Allah) blm ise, btn lem de Allahtan baka bir varln olmadn ak olarak bildirmektedir. Bu hakikat-i, btn kemliyle ilk defa kendisine telkin edilen Hakikat-i Muhammed- sylemi! Ondan sonra da Hz. Muhammed tarafndan en geni ve kemlli man da btn lemlere iln edilmitir. Hakikat-i lhiyye-Ulhiyyet mertebesi ise, bu mertebeye, Velyet-mmet-Hilfet ve Rislet vererek, 110

111

kendine ayna ederek (Muhammedrraslllah) demitir. Bunun zerine, Rislet mertebesi de, kendi asln idrak ederek, (L ilhe ill Allah) demitir. Ulhiyyet mertebesi ise, btn mertebelerinden (Muhammedrraslllah) iln n yapmtr. Genel man da Mminler ise (L ilhe ill AllahMuhammedrraslllah) demek sretiyle de her iki mertebeyi tasdik ve kabul ederek birletirmilerdir. te geek man da Muhammedrraslllah budur. Her kim, bu lhi kelmlar, bulunduklar hangi irfan mertebelerinden sylemilerse, karln da o mertebeden alcaklardr. Bu hususta daha geni bilgi (Kelime-i tevhid) isimli kitabmzda bulabilirsiniz. Bir bakma Onunla beraber bulunanlar, da bu hususlara tabi olup, O nu ifade edilmee alld gibi tanmaktadrlar ki; gerek irfan ehli Nminler bunlardr. Yine o mminler, kfirlere kar pek iddetlidirler, Ehli kffar Yani hakikat-i rtclere kar kendilerinde olan tevhid- bilgilerinden dolay, onlar koruma ve tatbik etme ynnden ok gayretli, yani iddetlidirler Ayrca onlar, ehli kfr, kendileri mslmanlara dman gzyle baktklarndan dmanlk ise uzaklk olduundan, kendilerinden bu vasfla bahsedilmitir. kendi aralarnda ise pek merhametlidirler. Btn mminler bulunduklar mn ve ikn mer tebelerinden bir, birlerine ok merhametlidirler. Yani 111

112

Rahmniyyet hakikatlerini bildiklerinden kendilerinde de ayn zuhurlar olduklarndan bir birlerine ok yakndrlar. Ruhem ise zaten yaknlktr ve Had isminin zuhurudur. Kffar ise mudil isminin zuhurudur ki; iki isim bir birinin tam zdddr. Bunlar ancak kendi bnyesinde Allah (c.c.) lh birletirir. Birde Kmil nsn birletirir nk hakikatlerine ainadr. Onlar rk ediciler, Bilindii gibi btn mertebeleri bnyesinde bulunduran namazn, rknlerinden biri olan rk namaz iinde, Hakikat-i Museviyye yi, ifade etmektedir. Kld namaznn iinde rk halinde olan bir kimse o hareketinde, Museviyyet mertebesini kendi mertebesinde tatbik etmekle, mertib-i lhiyyeden bir grevi yerine getirmi olmaktadr. Bu da Allah- na olan kulluunun gereidir. Her mertebede olan kiiler iin ayr deerlendirilmesi lzmdr. secde ediciler olarak grrsn. (Scceden) Secde ise bilindii gibi (fen fillh) Hakkda fn olmak ise seviyyet mertebesidir. Bu da yine kld namazn iinde secde halinde olan bir kimse o hareketinde de, seviyyet mertebesini kendi bnyesinde tatbik etmekle meratibi lhiyyeden bir grevi yine yerine getirmi olmaktadr. Bu da Allah- na olan kulluunun gereidir. Bu mertebede de her mertebe de olan kiiler iin ayr deerlendirilmesi lzm gelmektedir. Bylece Mminlerden, many Museviyyet ve seviyyetde, (rd) yani rz olmaktadr. te bu lhi hali, irfan ehli olarak mminlerin varlnda (terahm) ak ve muhatap olarak grrsn. Buyurulmaktadr. 112

113

Allah Tel'dan inayet ve rza dilerler, Yani kendine ve Hakka giden yolda Hakikat-i Muhammediyye zere daha iyi ilerleyebilmeleri iin Allahdan ltuf taleb ederler. Ve (rd) rzalk taleb ederler. Yani saltn iki rknnde, o rknlerin hakikatleri zere Cenb- Hakkdan rzalk isterler. Bunun tahakkuku ile de, (merz) yani kendilerinde raz olunmuluk hakikati zuhur eder yani, bu fiilleri ynyle onlar Hakkdan rz, hakk n da onlardan rz olmasn taleb ederler. Bylece bu mertebenin (rdyye ve merdyye) hali olumu olur. yzlerindeki nineleri,secdelerinin eserindendir. Bu sfat, onlarn Tevrat'taki vasflardr. (Secde izi) leride gelecek olan mminlerin Tevrt- erifte ki, vasflar olduunu Tevrt- olan bu yet-i Kermeden ak olarak anlyoruz. (Tevrat) Museviyyet mertebesinde Mminlerin vasf rk olduu halde, secde izinden bahsedilmesi, yani onlarn bir mertebe daha yukardan! seviyyet secde mertebesi daha gelmedii halde, secde izinden bahsetmesi, Museviyyet mertebesinin kemlinin secde izinin, yani (isr) in yol izinin secde de bir st makam, secde ile seviyyetde (mahv- hal) halin mahv- ile sona ereceini bildirmesidir. Burada mminler Museviyyetin bir st, sevyyet makam- itibariyle ifade edilmektedirler. Museviyyet mertebesindeki secde izi tenzih dir. Rkdan secdeye tenzih ile giden, seviyyet mertebesi tebih-i ile kalkar. te Tevratta bahsedilen secde izi budur. kinci secdeye tebih ile seviyyet izi ile giden mmin oradan Nr-u Muhammed- izi ile kalkar ki; Hakikat-i Muhammed- nin temsilcisi olarak tahiyyat-a oturur. te bu keml bir makamdr dierleri ise geici hldir. 113

114

Yani, namazda kyam-brhimiyyet, rkMuseviyyet, ve secde-seviyyet (hl) dir, (hl) ise geici-deikendir. Tahiyyat-Muhammediyyettir, bu ise makamdr ve kalcdr. te bu makamn eseri ise, tevhid-Nr-u olan, nr-u Muhammed dir. (2/115) Nereye dnerseniz Hakkn vechi orada dr, hkm yzlerinde iz ve eser olmutur. Bu gn yzlerinin nrundan, yarn ahirette ise bu mertebenin anndan onlarn yzleri btn yzlerin ierisinden, secde ve tahiyyatn hakikat-i izlerinden her kes tarafndan hemen tannacaklardr. te bu onlarn Tevrat taki misalleri-temsil-nitelikleridir. Teratta ki tanmlama sfat mertebesi ncil-e dnk, ncilde ki, tanmlama ise Zt-a-Krn-a dnk bir tanmlamadr. ve onlarn ncil'deki meselleri -vasflar- ise bir ekin gibidir ki, Belirtilen msal, henz daha (Krn-) yani, Zt- hakikatler zuhur etmeden, mertebe-i Muhammediyye daha henz lem-i ehadete nzl etmeden evvelki, Muhammed (a.s.) ve mmet-inin baz zellikleri, bir msal olmak zere, mertebe-i seviyyetten, O nun zuhur mahalli olan, Hz. Meryem olu sann, lisanndan msalli olarak belirtilmitir. Ancak bu gn, (ncil) ismi verilen kitaplarda byle bir tarif yoktur. O halde Krn- Kermin inkr edilemez ekilde tekraren ve dosdoru olan bu msal-i ikinci defa Hakikat-i Muhammed- lisanndan bizlere bildirilip bu hususta bilgi verilmektedir. Yukar da bahsedildii gibi bu msal-haber evvel lisan- seviyye de zuhur etmi ancak bu ve benzeri yetler gibi tahrif edilmitir. 114

115

kinci defa ise lisan- Muhammed- den bir daha yok ve kayb olmamak zere Krn- Kermde kayda girmitir. Bu msal many seviyyetten, daha henz gelmemi, daha sonra gelecek olan, many Muhammed- nin nasl bir vasfta olaca, kendi i-z hakikatleri tarafndan anlatlmaa-izah edilmeye allmasdr. Ancak; seviyyet hakikatinin , muhammediyyet Hakikatini, hakk ile anlamas mmkn olmadndan, en azndan, daha stn bir mertebe de olacann farknda olarak byle bir misal ile, onlar gelmeden evvel onlarn zelliklerine gre bir fikir yrterek, misal de belirtildii zere ifade edilmitir. Bu gzel misali, iki ynden, mmetinin zhiri ve btn, olmak zere, inceleyebiliriz. Birnci yn genel mminler iindir ki, zhir ehlidirler, sadece misalin zhiriyle, o nu okuyarak yetinirler ve sevinirler. Hele ilerinde ziraatlar varsa biraz da duygusal olarak, tohum yere atldktan sonra ki hallerini zhiren yaarlar, budaylar kmaa balaynca sevin duyarlar. Eer bu ziraatlerine bir zeval gelse (ok ya) ve (kuraklk) gibi, o zaman da zlrler. Aslnda onlar o ziraatten gelecek kazanc stte tutmaktadrlar. Bu misal onlar fazla da ilgilendirmez-dndrmez, okuyup gemeleri ve bu yzden de sevap kazanmalar onlara yeterli olur. kinci yn ise, rfan ehli rifler, iindir ki; btn ehlidirler. Bu yet-i Kerme de, bir bakma mteabihtir, mteabih ise, misal-benzerinden aslna, yol bulmaktr ki; seviyyetin ise asl tebihtir. Bu yet-i Kermede (ncil-i) olduundan tamamen sev ve tebihattr o halde tebihten, asla-tevhid-e yol bulmak gerekmektedir. 115

116

(ke zerin) ziraat-ekin gibi Genel man da, (ekin) den kast topraktan kan bitki tr yiyeceklerdir ve bitkisel mertebedir. Anas ise topraktr. Her trl (ekin) iin mutlaka bir tohum-z gereklidir. Aslnda bu misalle, btnen sa, (a.s.) dan da bahsedilmektedir. O nun tohumu-z Hakikat-i seviyye olan many (sa) zer-i ekicisi ise (Rhu-l Kds-Cebril,) ekildii yer Hz. Meryemin toprak bedeni dir. Many seviyyet belirli bir sre orada durduktan sonra filizlenmee balad, sonra filizini ihrac etti-kard, onu glendirdi kalnlatrd, saklarayaklar zerinde sret-i sa dmdz oldu. Bu hususa ayrca u hadiseyi de misal olarak verebiliriz. Hani doumu yaklatnda Cenb- Hakk Hz. Meryem-i ehrin dnda hurma aacnn kt olan bir yere gndermiti de ksa bir sre sonra o ktk filizlenip taze hurma vermiti. te bu hususta misale uygun olarak ok manidar dr. Bu hal ziraatlar, yani Hz. Meryem ile Cebril-i hayrete drd nk ikisi de byle bir hadiseye ilk defa ahit oluyorlard. Semvi kitaplarda, gerek Cebril (a.s.) gerek gerek bir baka nisa-hanm hakknda byle bir doum-ziraat-ekin hadisesi bildirilmemitir. Ayrca Krn- Kerm mlk Sresi (67/24) yetinde ve benzeri yetler de de bu halin kemali belirtilmektedir.

'zm a a a a 3RT
(Kl hvellezi zeraekm fil erd ve ileyhi thern.) 67/24. De ki. O, O -Zat- dr ki: Sizi yer yznde ziraat - zuhur ettirip - yayd ve ona toplanacaksnzdr. 116

117

Bu mucizevi haller many seviyyet-i glendirmek, ehli kfrde fkelendirmek iindir. Bu mertebenin mahsl fen fillh Hakkta fn yok olmaktr. Mertebe-i seviyyetin hakikati, ltiften gelip, ltif olarak, ltife gidip, ltif olarak kalmaktr. O nun da kemli, buraya ulaanlarn arasndan bazlarna, o ltif elbiselerinin stne bir de kesif elbise giydirilip, tekrar geldikleri dnya ya-Hz. ehadete, mahit olarak gnderirler. Orada bilinmez bir sret iinde, yerine gre kh ltif, kh kesif, zhir ve btn halka rahmet olarak yaarlar. Bunlar hakknda sylenmi bir drtlk vardr o nu da ilve ediverelim. Ne pu ab cem ol, Ne pu ab fakr ol, Bir bilinmez sret ire, Padiah- lem ol. Yani, ne ok ssl dikkat ekecek kyafetlerle ve ne de ok hrpni-kt kyafetlerle grnme. Bilinmez bir sret iinde lemin ve de kendi mlk leminin padiah ol. Nefsinin klesi olma!... (Evet biz yine yolumuza devam edelim.) (ke zerin) ziraat-ekin gibi Her mesele de olduu gibi, gzel bir netice alnabilinmesi iin, geninde kemalde olmas lzmdr. Bunlar da fiil, fil, meful, dr. Yani evvel ilenecek bir iin olmas sonra da onu ileyen birinin olmas ve ilenecek yerin olmas lzmdr. Mesel (ekinziraat gibi.) Ekim iinin olabilmesi iin, (1) tohum, (2) ekici, (3) ekilen yer, gerekmektedir. Ayrca bunlar en gzel bir ekilde uygulanmaldr ki, en verimli ve kaliteli rn elde edilmi olsun. (1) Tohum-ekilecek eyin, ok iyi seilmesi lzmdr. (2) O tohumu ok iyi bir ekicinin uygulamas lzmdr. 117

118

(3) Ekilecek yerinde, ok iyi temizlenmi-tmar edilmi olmas lzmdr. Ancak bu tr bir ekimden sonra verimli ve kaliteli rn beklemek mmkn olabilecektir. Bu kalitenin asl da, meyvesi de, Hakikat-i Muhammed- dir. imdi gelelim, bu hali misal, (ke) gibi den, gerek gibiye, kendimize uygulamaa alalm da, (gibi) den (evet)e yani misalden hakikate geelim. Bizler ki hasbel kader, sret olarak, Sret-i Muhammed- den sonra dnya ya geldiimiz iin, zhiren Sret-i Muhammed- ile ereflenmi isekte bu dnya hayat bir rya, hayali bir yaam, olduundan gerek olarak bunun farknda deiliz, ve bu yzden ok ey kaybetmekteyiz. Bu gzel dnya da bulunan o, gerekten ok gzel olan (Hakikat-i Muhammediyye) ye ulaamadan gidersek, bizlere ok yazk olaca aikrdr. (ke zerin) ziraat-ekin gibi Diye ifade edilen bu lsan- Kurn- nin, meratib-i lhiyyenin her mertebesinde, o mertebenin hali olarak izah vardr. Bu mertebe de ise ifade edilen mertebe, Mertebe-i Muhammed-yyet dir ki; mertebelerin stn-lsdr. Burada tohum-ilimdir, o da Hakikat-i Muhammed- ilmi olan (ilmi tevhid-ledn) ilmidir. Ekecek olan Arif-i billhtr ki; zhir ve btn, Hakkn zuhur mahalli yedullahtr. O elle eker. Ekilecek yer olan toprak ise (Fenfillh) mertebesinde olan (slik-i sadk)tr. seviyyet mertebesinden misalle anlatlmaya allan bu oluumdur ki, seviyyette yoktur. Olan ise kendi mertebesinde, 118

119

Museviyyetten seviyyet-e gei halidir. Yani tenzhten, tebih-e dir. yet-i Kermede belirtilen gei ise tebihten tevhid-e dir ki; Hakikat-i Muhammed- dir. filizini karm, Yani man tohumu tutmu. Evvel aa doru kklerini salmaya balam sonra da glenerek yukarya gnl lemine doru kmaa balam. sonra onu kuvvetlendirmi, Bulunduu yerde tevhid hakikatlerini salamlatrm. sonra da kalnlam, Bu Muhammed- hakikatler yerlemi. sonra da gvdesi zerine ykselmi -istikamet alm Kendi gerek gcnn gvdesinin zerinde ykselmi. stikametini (L ilhe ill Allah) (Muhammedrraslllah) diye her yne iletmi. Ve o ekin- aa btn lem-i kaplam olmaktadr. ekincilerin holarna gidiyor. Bu hakikatleri ekip bienlerin ulatklar netice mutmeinnelik holarna gidiyor. Ayn zamanda bu hadise, slikin btn varlnn hakikat-i Muhammed- program ile dzenlenip kaplanarak uurla yaanmasdr. Onlar ile kfirleri fkelendirmek iin. Gerek zhir gerek btn ehli kfr-rtcler, bu hakikatlere ulaamadklar iin ister istemez fkelenmektedirler. 119

120

Allah Tel, onlardan imn edip slih slih amellerde bulunmular iin bir mafiret ve pek byk bir mkfat v'd buyurmutur. Ne zaman ki ehli kfr-rtclerden yukarda ki hakikatleri idrak edipte (salih amel) yani Hakikat-i Muhamed- zerine hayatlarn dzenleyip fiillerini 0 na gre ileyerek hayatlarn dzenleyecekler, ite onlar iin de (byk mkfat) olan daha dnya da iken yetel Kbra (Hakikat-i Muhammediyye) yi idrak ve kendi varlklarn (Feth) etmi olarak hayatlarn sonuna kadar bu huzur ve muhabbetle devam ettirmi olacaklardr. imdilik bu Sre-i erifi de, vaktimizin darlndan bu kadarla yetinerek bu satrlarla sona erdirmeye alalm, neallah okuyabilenler iin belki biraz fayda salam olabilriz Cenb- Hakk cmlemizi, (kelmlarnn iinde bulunan hakikatlerine erenlerden eylesin.) mn... Varsa kusurlarmza baklmasn. (08/03/2009) Bu gn, bu sabah, kitabmzn bilgisayar yazlm-larnn bittii sabahtr. El yazmalarna bundan evvelki Umre seyahatinde balam idik, Yeni bir umre seyahatine karken (12/03/2009) Hakkn ltfu ile bitirmi olduk. Ayrca zel bir ltuf daha oldu, ayn zamanda bu akam Peygamber Efendimizin doduu (Mevld) gecesidir. nsn dzenleyerek bu tarihe rastlatmak istese dzenleyemez. Evet bir taraftan (Mevld) kandili zt- doular, dier taraftan, (Feth-i Fthat) lar cmlemize nasib olsun. Rabb mza krederek her birerlerimize irfaniyyet yolunda ki, gerekleri idrak ettirmesini niyaz ederim. Her kese selm ismi ile selmetler dilerim. Terzi Baba: Necdet Ard: Tekirda: 120

121

Not: (2009) Umrede yazlan ikinci blm. Bismillhirrhmnirrahm: Fethin hakikat-i hakknda bir baka ynden daha tefekkr ufkumuzu geniletmee alalm. Aslnda Mekkenin fethinin balangc, Peygamber Efendimizin genliinde yaplan Beytullahn tamirine kadar dayanr. Hadiseyi bilirsiniz, Beyt-ullahn Kurey tarafndan tamir edilmesi sz konusu olunca, eski viranlam olan Beyt-ullah-Bety-l atik yklmt yerine yenisi yaplacakt, fakat ellerindeki malzemenin yetersiz olaca dncesiyle, beytullahn llerini kltmee karar verdiler. Ve bu gnk lleri iinde yeniden ina etmeye baladlar. Bu sefer ki, ina hali ok byk bir oluumun balangc idi. dem (a.s.) dan Nuh tufanna kadar ve yeniden ayn temeller zerine brhm ve smil (a.s.) larn ina ettikleri Beyt-ullah-beyt-l atik bu inasna kadar ayn ekilde idi. Yani nde iki kesi ve arkas oval biiminde bir yap idi. Ancak bu seferki tamir srasnda ilk defa buna uyulmayp, malzeme yetersizlii dncesiyle Beyt-ullah n llerini azaltmak zorunda kaldklarn (zan) ettiler. te bu husus kendilerine Hakk tarafndan verilen bir dnce idi ve nefislerine de uygun geldi. Eer bu yzden yakn gelecekte balarna gelecei tahmin edebilseydiler Beyt-ullah mutlaka gene eski hali zere yeniden ina ederlerdi. nk, Beyt-ullah Allah-n Evinde dnya stnde yaknda olumaya balayacak byk tefekkr inklb na hazrlk yaplmakta idi. O tarihten yaklak iki bin ksr sene evvel, o gnn imknszlklar iinde, brhm (a.s.) olu smil ile ayn llerinde eski temelleri zerine yeniden kurabilmilerse, aradan geen binlerce seneden sonra, Kureyin o zengin aaal 121

122

devrinde bir Bey-ullah deil benzeri bir ok yapy yapacak kudret ve imknlar var idi. Ancak bu hususu Cenb- Hakk onlara kapal brakt. Onlarnda bu durum nefislerine de uygun geldiinden, Beyt-ullah bu gnk lleri ierisinde ak ve kapal olmak zere iki blmde yenilemeye karar verip inaatna baladlar. Duvarlar yava yava ykselen Beyt-ullah n ykseklik lleri hacer-ul esved in koyulaca yere gelince, Hacerul esved-i yerine koymak aralarnda ihtilf konusu oldu. Az daha savaa balayacaklar idi, nk her kabile o erefe nail olabilmeleri iin Hacer-ul esved-i kendileri yerine koymak istiyorlar idi. Buna bir are bulmak iin hakem usulne ba vurmaa karar verdiler ve bu tarafa gelecek ilk kiinin hakem olmasna ittifakla karar verdiler. Az bir mddet sonra bekledikleri istikametten Muhammed-l Emn gelmekte idi. Tamam zaten bu emin bir kimse olduundan verecei karar uyarz dediler ve hemen hadiseyi anlattlar. Emin Muhammed onlardan bir rt istedi Hacer-ul esved-in zerine konmasn da istedi ve sonra btn kabile reislerinin o rtnn bir ucundan tutmalarn syledi ve bylece hacer-ul esved yerine doru kaldrld, daha sonra Muhammed-l Emn Hacer-ul esved-i yerine koydu, bylece ihtilf halledilmi Beyt-ullah-Beyt-ul atik yeni dzenlenmi haliyle yeni fetihlere malolacak ekilde zhiren hazrlanm idi. te bu hadise de nsanlk tefekkr ve yneli tarihinde Zt- tecelli mertebesinin zuhurunun yer yzne ve lemlere inmeye balayaca hakknda kesin delil, mthi bir feth ve nzl balangc hadisesidir. uraya dikkat edelim ki, Kbe diye belirttiimiz isim, Beytullaha o Kureyin yenilemesinden sonra verildi. Yani yeni haliyle (kb) ekline benzediinden ve kare grnmn de olduundan, Beyt-ullaha (Kbe) denmeye baland. Yani (Kbe) ismi Beyt-ullaha 122

123

batan itibaren deil, Kureyin yapsndan sonra verilmitir. nsnlar bu ismin daha evvelce de var olduunu zannetmektedirler. Evet bu deiimin hikmeti daha sonra anlalacaktr. Yenilenme ineat bitmi, yaklak zeminde arka tarafta metrelik bir alan (Hicr) ismiyle ve yanlar (Hatim) ismiyle evrilen (1,25) metre kadar ykseklii olan duvarn iinde ki, alan kapanmadan, st ak yarm ay eklinde olan blm darda kalm, bylece keler drte ykselmi idi ki, bu grnm, (Kbe) nin yakn geleceinin, btn- zt- oluumunun balangc ve habercisi idi. Ancak u anda yeniden ii putlarla doldurulmu idi. Muhammed-l Emn-e Ikra gecesi Cibril-i Emn Nbvvet ve Rislet-i getirince, Muhammed-l Emn (Hz. Muhammed, s.a.v.) vasfn ald. Dnya, mn ve tefekkr tarihinde, Beyt-ullah-Beyt-l atik in (Kbe) ye intikali-dndrlmesi ile zt- tecellinin artk yer yzne nzl-inme zamannn geldiini belirten ok byk bir inkilbn balangcdr. Ancak mrikler bunun farknda deillerdi, eer olsalard, Beyt-l Atii hi tamir etmezler veya olduu gibi eski hali zere ina ederlerdi. Evet dnya tefekkr tarihinin zt- manda dier mhim oluumu ise belirttiimiz gibi (Ikra) gecesidir. Bu iki mhim hadisenin birbirine bu kadar yakn olmas grld gibi tesadf deil ilh bir sistemin tatbikat seyridir. Dnya tefekkr tarihinin en geni menda ki, nc hadisesi ise Mirc gecesi ve o gece de oluan mthi hakikatlerin insnlk lemine Hz. Muhammed aleyhisselmn ahsnda sunulmasdr. O gece Hz. Muhammed (s.a.v.) kendinde bulunan Hakikat-i Muhammed- sonsuzluunu idrak edip yet-el Kbra y okuyarak ve mahede ederek kendi varlk ve vechini gerei gibi idrak ve uur etmi ve 123

124

hi bir beere nasib olmayacak ekilde Rabb- n da mahede ederek, (Men ren fekad reel Hakk) yani Beni gren Hakk- grmtr terkibinde aheser bir ifadeyle kendi hakikatini de bizlere ak olarak bildirmitir. Mirc gecesi oluan, ok mhim hadiselerden birisi de bilindii gibi be vakit namazn farz olmasdr. Namaz bir yere-istikamete, ynelmek sreti ile ifa edileceine gre, acaba! Mslmanlar nereye dnerek namaz klacaklard? Mekke de olmalar dolays ile (beytl atik) yeni ismi ile (Kbe) ye dnmeleri gerekiyor idi. Ancak ii daha henz putlarla dolu olduundan oraya doru olan secde, putlara olacandan. Putperestliin kabul anlamna gelecek bu uygulamann yaplmas elbette ki, mmkn deil idi. O halde yeryznn dier bir Kds- blgesi olan, (Kds-i) erife doru geici bir istikamet tayini yaplp oraya dnlmeliydi. Ve Mslmanlar namazlarn oraya dnerek klmaa baladlar. Peygamberimiz Kbe ve evresinde namaz klaca vakit, Kbeyi karsna, onun arkasna da Kds-i erifi alr yle namaz klard. Ancak hicret hadisesinden sonra yle olamad, nk istikamet deimi olduundan, bu tr uygulama da mmkn olamadn dan, hicretten on alt ay sonraya kadar bu uygulama byle devam etti. Yani Mslmanlarn da kblesi Kds Mescid-il Aksa olmu idi. nk burada daha henz Esm ve sfat tecellileri var idi. imdi iki hususa dikkat ekmemiz gerekiyor. Birinci husus. (96/1) Rabb- nn ismi ile oku Yani, (Rububiyyet mertebesinden balayarak oku) demektir. Rububiyyet Rabblk mertebesi ise, mertebe-i Museviyyettir. Ve ayn zamanda Esm-simler merte besidir. 124

125

kinci husus. se namazlarn bu mertebeye doru ynelinerek klnmasdr. nk o tarihlerde Muhammediyyet-in kayna olan zt- tecelli daha henz dnya semsnda olup yer yzne inmediinden, yer yznde en yksek tecelli Esm ve sfat tecellisi olduundan, onlarnda zuhur ve tecelli yeri Kds- erif olduundan namazlarn o yne doru klnmas gerekiyor idi ve yle oldu. slmn bakangcnda bu iki husus ok mhimdir. Bunlardan anlalmas gereken ikaz ve husus, gerek man da, mmin olabilmek iin faaliyyet-e (Esm) mertebesinden balamann zorunluluudur. Eer kii daha ileri derecede bir eitim almak istiyorsa o zaman dahada geriye gidip, Hakikat-i demiyyenin eitimini alarak, hayal cennetinden dem-i many beden arzna indirmesi, ve (15/29) ona rhumdan fledim in hakikatini yaamas gerekecektir. Bu eitim tabi i ki; slm- eitimin iinde ki, mertebelerin eiticisi ve ehli tarafndan kontrollu olarak yaplacak bir eitim ierisinde yaanarak gerekletirilecektir. Sadece kelm- deil hal- dir. Aksi halde kii hayal ve vehminde kalarak, olmayan eyleri kendinde var gibi zannederek farknda bile olmadan vaktini harcam olacaktr. Evet Mslmanlar, Medne-i Mnevverede namazlarn on alt ay kadar Beyt-l Makdis e doru kldlar. Ancak Peygamberimiz kendilerine ait bir kblenin arzu ve zlemi iinde idi. Nihayet bir pazartesi gn mutat ziyarete gidilen (Ben selime) Mescidinde len veya ikindi namazlarn klarken gelen, (2/144) .........Seni raz olacan bir kbleye evireceiz. imdi yzn Mescid-il haram tarafna dndr............. yet-i Kerimesiyle Efendimiz ile birlikte arkasnda namaz klanlar 180 derece dnerek mekke istikametine Kbe ye ynelerek namazlarn tamamladlar. Bu yet-i 125

126

kermede bir ok hususlarn iinde mevzuumuzla ilgili ok mhim iki hususu vardr. Birincisi Peygamberimizin rzas. kincisi ise yeni ismi Kbe olan beyt-l Atie yeni bir isim daha verilmesidir ki yet-i Kermenin ifadesi ile bu da (Mescid-il Haram)dr. Bu ifade oras iin ilk defa kulanlmaktadr. Bylece yer yzne zt- tecellinin inmesinin ok yaknlat anlalmaktadr. Gayemiz bu yet-i Kermenin tefsirini yapmak olmadndan bu kadar iaretle yolumuza devam edelim. te bu hadise Kble deimesi te bu hadise de dnya tefekkr ve ynelme tarihinin en byk inklplarndan daha bir tanesidir. Bylece Mekkenin feth aamalar man leminde tamamlanm sadece zhiri ve fiziki oluumu kalmtr. Mekkenin man leminde ki, fetihleri belirttiimiz gibi. (1) Muhammed-l Emin zamannda, drt keli ina edilii. Bu oluum btn mertebeleri bnyesinde toplamas iindir. (2) Ikra gecesi Muhammed-l Emn-in Hz. Muhammed-e dnmesi ki; bylece kendisine muhtarlk verilip oralarn hakimi olaca bilgisidir. (3) Mirc gecesi, namazn farz olup yakn zamanda oraya dnlecei anlaydr. (4) se ak olarak vechini mescid-il haram-a dndr ifadesidir. te bu lh- hitapla, daha evvelce ismi, (Beytullah-Beyt-l atik) olan o yap tamirden sonra, Kbe ismini alm, daha sonra da, yet-i Kermenin delletiyle (Mescid-il haram) a dnmtr. Yani mminlere Harem putperestlere haram blge olarak, kaytlanm, iln edilmitir. Ve bu yeni zellikleri ile vasflanmtr. Bu hadiseden sonra o beytin ismi, yani lh ilveler ile Efendimizin ahsnda. Kbei Muazzama-Mescid-il Haram-Harem-i erif diye de vasf almtr. Bylece Peygamberimiz ve mslmanlar, Kbe-i Muazzama ile ereflenmi, Kbe-i Muazzama da Peygamberimiz ve 126

127

mslmanlar ile ereflenmitir. te bylece yukarda belirtilen yet-i Kerme ile Beyt-l Atik-in btnda ki; Feth mertebeleri tamamlanm, artk sra sadece zhirde ki, muamelta kalmtr ki, o hali yukarda anlatlmaya alld. Bylece Efendimizin (2/144) Gk yzne bakarak, bizi kendi kblemize dndr. stek ve arzusu da yerine gelmi olmaktayd. imdi biz yine (2/144) Yzn mescid-il Harama dndr yet-i Kermesinin getirmi olduu mutlak dnm zetle anlamaa alalm. (1) Daha evvelce Esm ve Sfat mertebesi itibariyle devam eden lh- tecellinin, bundan byle Zt- tecelli olarak orada devam edecei bilgisidir. (2) Beyt-l Atikin iinde olan putlarn mrnn ok az kaldnn belirtisidir. (3) Ve btn insnln ynelme merkezinin belirlenmesidir. Ancak uyanlar bu hkm tatbik edenlerdir. (4) s (a.s.) mn geliiyle Sfat mertebesi tecelli si de, yer yznde ilk defa Kds Mescid-il Aksa ya verilmitir. Bu arada olduka uzun bir sre de Beyt-l atik brhm (a.s.) mn inas putlarla dolu olarak kaldndan lh- tecelliler Beyt-l Makdise iniyor idi, kdsiyyet ora da idi. te bahsedilen yet-i Kerme, bu hususa son vererek lh- ve Zt- tecellinin tekrar Beyt-l Atik yeni ismi, Kbe-i Muazzama olan o muhteem Beyt-e dndrld ak olarak Efendimize ve ahsnda btn leme iln ediliyordu. Bylece btn leminde btn dengeler yeniden dzenleniyordu, btn mertebeler yeni yerlerini buluyordu. Mevcud olan iki metebeden-keden, drt mertebeye-keye dndrlen, Beytl atik Kbe nin, Hacer-ul esved kesi,(mertebe-i Muhammed--Zt mertebesi) Rkn rk-, kesi (brhimiyyet-eriat mertebesi) rkn m- kesi, (Museviyyet-tarikat 127

128

mertebesi) rkn yemn kesi, mertebesi) olarak tescil edilmitir.

seviyyet-hakikat

Daha evvelce demiyyet ve brhmiyyet olarak iki rkn-kesi olan Beyt-l Atik in gelien yeni tecellileri karlamas mmkn olmadndan kendinde man leminde deiiklik yaplarak drt keye-mertebeye dndrlm, demiyyet mertebesi kaldrlarak brhmiyyetten balatlm ve btn mertebelerin toplu zuhur mahalli haline getirilmitir. Eer bu dnm olmasayd bu mertebelerin temsil yerleri olamayacakt. Bu dnm belirten yet-i Kermeler Bakara Sresinde drt yerde gemektedir, - ayn olarak ahsi tekil dir. Biri cem ouldur. Sonradan ismi kbleteyn-iki kbleli olacak olan ben selime mescidinde oluan bu, o an kk gibi grnen asl itibariyle ok byk bir oluum olan o hadise ile btn lemin manevi dengeleri yenilenmi ve lh- tecellilerin tamam aslna yani Kbe-i Muazzamaya-Mekke-i Mkerreme ye, inmeye balamtr. Bu yzden zaten hakikat-i itibariyle tahrif edilmi olan, Esm-Museviyyet, Sfat-seviyyet, mertebeleri yeniden asl itibariyle Hakikat-i Muhammed- hkmleri ierisinde zuhur edecekti. te o gn orada olan o zhirde ki, kk dnm btn lemde geerli olacak byk dnmn ve feth-in balangc olmutur. Bilindii gibi daha sonra mekke fizikende Feth olunmutur. Kble deitikten sonra baz insanlar Mslmanlar la, alayl bir tavrla bu hallerini yermee baladlar bunun zerine de (2/143) yet-i nazil oldu, orada douda batda Allah-n dr diye ikaz edildiler. Daha sonra, (2/145) Bundan byle, onlar senin kblene tabi olmazlar, sende onlarn kblesine tabi olmassn hitab gelmitir. Bu hususta yazlacak daha pek ok ey vardr yeri olmad iin bu kadarla yetiniyoruz. 128

129

Bu ksa izahlardan sonra imdi gelelim bu hadisenin Kds- erif hakknda ki, neticesine. Bu byk dnmden sonra, Kds-n zerinden alnan, Esm ve Sfat tecellleri neticesinde, rh-u alnm bir ceset hkmne girmi, yani fiilen lmtr. Nasl ki; Evliya hazaratnn kabirleri bir ziyaretghtr, nk o kabirlerde yatan cesetlerin ii bir zamanlar, hayatlarnda Hakk ile birlikte olduklarndan, o cesetler erefli birer mekn idiler. (erefi mekn bilmekn) yani meknn erefi iinde ki, iledir. Hkmyle o bedenler ereflenmiler ve o hakikatleri ile birlikte uzun sreler geirdiklerinden, bedenler cesede dntkten sonra da mbarektirler ve bu yzden, Ehlllah kabirleri daha evvelce iinde yaayan, Hakikat-i ilhiyye hrmetine ziyaret edilirler. Ancak hayatlarnda olduklar kadar fayda salayamazlar, nk beden ve rh bibirlerinden ayrldndan dnya yaantsna, ok istisnlar dnda fayda salayamazlar. Bu yzden sadece birer ziyaret yerleridirler. Faaliyyet bakmndan tasarruflar yoktur. te (2/144) Fevelli vecheke yet-i ile Kds-i erif yal bir Esm ve Sfat velisi hkmn ald, Kbenin fizk- fethi ile de, hayatna, yani kdsiyyet-i ne son verilmi oldu. O tarihten itibaren orann hkm yukarda belirtilen Esm ve Sfat evliyasnn kabir ziyareti hkmne dnt. Oraya inen tecelliler, Kbe-nin ztn fethi ile btn mertebeler Mekke ye dndrlnce o belde, rhsuz bir ceset hkmne girdiinden, Esm ve Sfat kabri hkmne dnmtr. Dnm hadisesi nin mutlak bir kantda, Efendimizin Mirca karken (Kds-i erif) ten ykselmesidir. te o ykselme ile de Esm ve sfat mertebesi son defa ziyaret edilip oradan ykseltilip, mekkeye Kbe-i Muazzamaya Zt-i tecelli olarak indirilmitir. Bu hadise de belirttiimiz hususun mutlak kantdr. Efendimizin ve mslmanlarn bir mddet Kds- erife doru dnerek namaz klmalar, orann Esm ve Sfat, tecelligh- olduunun kantdr. 2/144) Fevelli vecheke yet-i ile de bu hususiyyetlerin oradan alnp Mekkeye Kbe-ye aktarlmasdr. 129

130

te bu hadiseden sonra, Mekke, en byk zt- ikram ile, Mekke-i Mkerreme ye, dnmtr. Gemi yaamn derinliklerinde, mekkede bir ok lh- ikramlar olmutur. Ancak bu son ikram, ikramlarn en kemlli olandr. Bylece btn lh- tecelller Mekke de toplanm, drt ke de bir itibarla, eriat, tarikat, hakikat, marifet mertebeleri. Dier itibarla, Efl, Esm, sfat, zt mertebeleri, ve dier ifade ile de, brhimiyyet, tevhid-i Efl, Museviyyet. Tevhid-i Esm, tenzh, seviyyet, tevhid-i Sfat, tebh, Muhammediyyet ise, tevhid-i zt, tevhid-i cem makam olarak tescillenmi ve faaliyyet-e gemitir. Ayrca Kbe de tavaf edilen yer, Efl lemi, birinci 7-8 merdiven ile klan kat Esm lemi, ikinci kat Sfat lemi, onun st olan teras ise, son zt, Ulhiyyet lemidir. Ortada salnarak duran gzel Kbe ise bir itibarla btn mertebeler ayna olan nsn- Kmil mertebesidir. Makam- brhimiyyet ise abdiyyet mertebesidir. Dier bir ifade ile de, Kbe Ulhiyyet, makam- brhim ise, nsn- Kmil mertebelerinin temsilcileridir. Bu gn (21/03/2009-1430) kafilemizin (10) gnlk yolcular gece saat (4,30) da yola ktlar, hayrl yolculuklar olsun, biz de yine yolumuza devam edelim. te mekke ve kbe-nin Tevhid ehli olan mslmanlarca feth edilmesinin balangc, Muhammedl Emn-in, Kurey zamann da, Hacer-ul esved-i kendi eliyle yerine koymas, Beyt-l Atiin kb olatak ineas neticesinde Kbe ismini almas ve kbleteynde gelen (2/144) Fevelli vecheke yet-i Kermesiyle de btn leminde ki feth-i tamamlanm oluyordu. Bu hadisenin zhire kmasnn ilk balangc ise Efendimize gsterilen bu hususta ki, rya-sdr, (daha evvelce de belirtilmiti) ve bir sene sonra da fiilen mekkenin ve Kbe-nin feth-i gereklemitir. 130

131

Bu gn (45) nolu olan ve feth kaps diye anlan, kap istikametinden bu belde feth olunmutur. Fizki feth-i daha etraflca renmek isteyenler bu hususta yazlm olan dn ve tarihi kitaplardan yaralanabilirler. Cenb- Hakk her birerlerimizi gerek i bnyemizde yapmak zorunda olduumuz fetihlerimizi kolaylatrsn. Amin. imdi bu fethin i bnyemizde ki, hakikatlerini ve tahakkukunu idrak etmeye gelelim. slm dninin kurallarnn zhir- tatbikatlarnn hepsinin bir de karlklar olan btn- tatbikatleri vardr. Fethi karb: Bu hususta yaplan gerekli alma larn neticesinde gnlde zt- tecell ve idraklerin gelme sinin yaklamasdr. Fethi mbn: Belirgin olarak bu yaantlarn almasdr. Bunun neticesinde, Allahn yardm ve feth-i geldii zaman gnlne lh- hakikatlerin blk, blk akn etmesidir, diyebiliriz. eriat merebesinde, gnlmzde brhimin, (a.s.) kblesine, tarikat mertebsinde, Musnn, (a.s.) tenzh-i kblesine, hakikat mertebesinde, snn, (a.s.) tebih- kblesine, marifet mertebesinde, ise Muhammed (s.a.v.) Efendimizin gerek tevhd- kblesine ynelmemiz lzm gelecektir. Zhirde ki, kblenin deimesi, btnmzda ki, idrak anlay ynelilerimizin de, kemle doru deime gereini ak olarak ifade etmektedir. Kimde bu deiiklikler yok ise o kimse duraan bir slm- hayat yayor i bnyede ki, oluumlarn tamamlyamyor demektir. Gerek manda bir derviin Kbede ki, kble yn btnn da bulunduu idrak seviye ve anlayna gredir. 131

132

Eer bir kimse eriat mertebesinde ise, o kimse nin kble mahalli, Rkn Iraki kapnn sanda olan, brhimiyyet kesidir. Eer bir kimse gerek man da Museviyyettenzh-tarikat mertebesini yayor ise onun kblesi rkn m Museviyyet kesidir. Eer bir kimse gerek man da seviyyet-tebihhakikat mertebesini yayor ise onun kble mahalli rkn yemn seviyyet kesidir. Eer bir kimse gerek man da Muhammediyyettevhid-marifet mertebesini yayor ise onun kble mahalli rkn hacer-l esved dir. Eer kble deimesi olmasayd, bizler de halen Kuds- erife doru yneliyor olacaktk. Ancak belirtilen hususlardan sonra kble Kbeye dnnce btn insnlar hangi idrakte olurlarsa olsunlar, tevhid- birlik kurulmas ynnden zhiren btn mslmanlarn oraya ynelmesi gerekmektedir. Daha evvelce de belirttiimiz gibi, Kuds- eriften kaldrlan Esm ve Sfat tecellileri Kbe-i muazzama kelerinde birer rkn olarak temsil edilmektedir. Eer, Esm ve Sfat mertebesi Kbe-i muazzama da temsil edilmemi olsalar idi bu mertebelerin iptalleri gerekirdi ki; bu husus sz konusu dahi edilemez. Bu mertebelerin iptali demek, lemlerin o anda yok olmas demektir ki, byle bir ey sz konusu deildir. Kds- eriften alnan bu tecelliler, Kbe-i Muazzamadan baka bir yere verilse idi o mahal bizlere Kds- bir mahal olarak bildirilirdi ki; byle bir bilgide zten yoktur. Bu mertebelerin (fevelli vecheke) yetiyle Kbeye nakledilerek, Hakikat-i Muhammediyye ye dahil edildii ak olarak emir ve iln edilmitir. Bura da bir eye daha bilhassa, dikkatlerinizi ekmek isterim. Bahsedilen (seviyyet ve Museviyyet) mertebeleri, Rabb- mzn Krn- Kerminde Peygamberimizin 132

133

hadislerinde bildirdikleri, slmn iindeki mertebelerdir, yoksa batnn kendi hayellerinde ve tahrif ettikleri anlaylar itibariyle zannettikleri halleri deildir. Arada sadece isim benzerlii vardr, muhtevas ve hakikatleri tamamen ayrdr. nsnlk leminin geirmi olduu bu evreleri gerek bir derviinde, kk yaam devreleri olarak, tecrbe ederek yaamas hakikat yolculuu bakmndan gerekmektedir. Tabi-i ki, her mslman Kbenin her ynnde, kesinde namazn klarak ibadetini yapabilir, bu onun tabi-i hakkdr, ancak biz z itibariyle meseleleri daha iyi kavrayabilmemiz iin bu hususlar belirtmee alyoruz. Evet kalem vastas ile buraya geldiimizde, (21/03/2009-1430) yats ezan- okunuyordu, namazm klmak iin ktlarm ve kalemimi toplam idim, snneti kldktan sonra farza baladk, sanki szleilmi gibi mam efendi farzn ilk iki rekatinde (Sre-i feth) in son iki sayfasn okudu, bu hale hayret etmemek mmkn deil idi, krettik. O da (Sre-i feth) i bitirmi idi. Bylece bir umrede baladmz, Krn-da yolculuk yazlarmzdan (Sre-i feth) blmne, bir sonraki Umre de bu ilvelerin yaplmas belirtildii iin kitabmzn sonuna bunlar ilve etmeyi uygun bulduk. Cenb- Hakk cmlelerimize, bilhassa merakllarmza bu hakikatleri idrak ettirsin. Buradan cmle canlara da (Selm) ismiyle, onlara Rahim olan rablarndan selm vardr) hakikatini am olmas midi ile bizde sonsuz selmlarmz sunarz. Ayrca orada tesbit ettiimiz (nsn- Kmilin namaz mevkileri) nin de krokisini koymay uygun buldum. Cenb- Hakk (c.c.) faydalandrsn. Allah (c.c.) Hakk syler, Hakk- syler. 133

134

Kbe-i Muazzama da nsn- kmilin namaz mevkileri. 134

135

Mevzuumuzla olan ilgisi dolaysyla internetten alnan bu bilgiyide ilve etmeyi uygun buldum.

KUTSAL GZEMLER - ALTIN ORAN KBE MUCZES


Birazdan Kutsal Mekke ehrinde binlerce yldr gizli kalm akl almaz srlarn bilimsel kantlaryla ortaya kna ahit olacaksnz. Mekke Milyarlarca mslmana secde yn, toplanma yeri ve islamn kutsal merkezi olarak bildirilmitir. Gc yeten Her mslmana Kabe, muzdelife ve arafat dan kapsayan bir yolculua karak Kutsal ehre gelmesi farz klnmtr. Fi sabiti- 1,618, matematikteki stn tasarm says. Kalp atlarmzda, dna sarmallarnn en ve boy orannda, kainatn dodecehadron ad verilen zel tasarmnda, bitjileirn filotaksi denen yaprak dizilim kurallarnda, kar tanesi kristallerinde, pek ok galaksinin spiral yapsnda ve saysz yerde Yaratc hep ayn muhteem sayy kullanmt. Altn oran says yani 1,618 Pek ok nl mimari yapda olduu gibi Msr Piramiterlerinin tasarmnda dahi bu orann kullanld grlmektedir. nl astronom Kepler, bu say iin byk bir hazine ifadesini kullanmt. Yzlerce yldr pek ok nl ressam, mhendis ve mimar Leonardo da Vinci gibi neredeyse tm eserlerinde bu oran kullanyorlard. Estetik uzman Dr Steven Markout 25 yl sren aratrmasnda Dnamza dahi ilenmi bu orana gre 135

136

yaratlm insan yzleri ve bedenlerini istisnasz tm insanlarn gzel bulduunu yapt byk bir deneyle ispatlad. Bir ekli tanmlayan temel llerin birbirine orannn 1,618 i vermesi onu Altn Orana yani kusursuz tasarma uygun hale getiriyordu. Peki ya dnyamzn Altn Oran Noktas Nerededir? Mekke ehrinin kuzey kutup noktasna olan uzakl ile gney kutup noktasna olan uzaklnn oran tam olarak 1,618 yani altn orandr. Ayrca Mekke ehrinin Gney kutup noktasna olan uzakl ile iki kutup arasndaki uzakln birbirine oran yine 1,618 dir. Mucize bununla bitmez; tm insanln ortak yer belirleme dili haline gelmi enlem boylam haritasna gre de Dnyann Altn Oran noktas Mekke ehrindedir. Mekkeden gnleri deitii ve gn dnm izgisi olarak belirtilen snra olan dou uzakl ile bat uzaklnn birbirine oran da yine 1,618 dir. Ayrca Mekkenin gndnm izgisine bat ynl uzaklnn, dnyann o enlemdeki evre uzunluuna oran da ekilde grld gibi yine artc ekilde Altn oran yani 1,618 saysn verir. Tm harita sistemlerindeki bir ka km olan ufak farklara ramen Altn Oran noktas Mekke ehrinden asla dar kmaz ve Kabeyi iine alan Kutsal Blge dairesinde kalr. Evinizde Google Earth programnn cetvel zelliini kullanarak dnyadaki herhangi iki nokta arasndaki uzakl olduka hassas ekilde kolayca kefedebilir, Dilerseniz enlem ve boylam koordinatlar yoluyla hesaplayarak yada basit bir hesap makinesi ile verilen 136

137

oranlarn doruluunu evinizde dahi test edebilirsiniz. Grntlerde nce Mekke ehrine sonra Kuzey Kutup noktasna balang ve biti noktalarn nasl yerletirildiini gryorsunuz. Pozitif enlem ve boylam deerleri ile deniz yerine Karaya dme asndan dnyann tek altn Oran noktas Mekke ehri olabilmektedir. Phi matrix program ise tablolarn ve resimlerin altn oran noktasn gstremeye yarayan bir Amerikan programdr. Dnya Enlem boylam haritasn derinlii hi bitmeyen canl bir tablo gibi dnr ve bu programla aarsak Dnyann Altn Oran noktasnn Mekke ehri olarak belirlendiini grrz. Mucizeler devam ediyor Mekke ayetinde Altn Oran Mucizesi Krn- Kermde Mekke kelimesinin getii ve orada tm insanla iman verecek ak delillerin varlndan bahseden tek bir yet vardr. Ali mrn Sresi 96. yetinde Mekke ehri ile Altn oran arasndaki bant Yce yaratcmz tarafndan akca nakedilmitir. Bu yetin tm harf says 47 dir. harf saylarnn altn orann aldmzda Mekke kelimesinin iaret edildiini grrz. 47 / 1,618 = 29,0 . yet bandan Mekke kelimesine kadar tam 29 harf vardr. Ayn dnya haritasndaki gibi. Eer bir harf fazla yada eksik olsa idi bu oran asla olumayacakt. Hi bir zorlama olmadan dnya zerinde yaptmz ayn ilemi yaptk ve harf saylarnn mekke ve altn oran iaret eden muhteem uyumuna ahit olduk. Tm bu iaretler gstermektedir ki; dnyay ve matematii yaratan tasvir edilmesi imkansz muhteem 137

138

g yani Tanr ile Kbenin ve Kutsal Blgenin yer belirleyicisi ile Krnn yaratcs ayn ve tek Tanrdr. O bu mucizelerle gelecei ve insanlarn ortak dillerini nceden bilerek onlara iaretler verdiini tm insanla hatrlatmaktadr. Altn Oran, Mekke, Kbe ve Krn arasndaki bantlarla ilgili keifler her geen gn bir yenisi eklenmektedir. ekilde Leonardo pergeli olarak adlandrlan Altn oran pergeli ile yaplm lmlerde Mekke ehrinin Arabistann altn oran blgesinde, Kbeninde Mekke ehrinin altn oran blgesinde yer aldn gryoruz. Tm bunlarn tesadfen olabilmesi olaslk hesaplarna gre imknszdr. Kutsal kitaplardaki mucizevi haberler, dnyann Altn oran noktas, Hz sa ve Hz Muhammed hakkndaki byk gizemler, hem de bilimsel kantlaryla

Not= slm dininin ve Hz. Muhammed (s.a.v.) efendimizin verdii bilgilerin ne kadar doru olduu btn ilmi aratrmalarda her gn bir yenisi ortaya kmaktadr. (N.A.)

Son bir ifadeyle mevzuumuzu bitirelim. ( Hicr - 15 / 29 ) Venefaht fihi min rhi (O na ruhumdan fledim.) lhi kelm Ulhiyyetin beeriyyet ynyle feth-i ve almdr, diyebiliriz.

138

139

KAYNAKA 1. 2. 3. 4. KRN VE HADS : VEHB : Hakkn hibe yoluyla verdii ilim. KESB : allarak kazanlan ilim. NAKL : Muhtelif eserlerden, Mesnevii erif, nsn- Kmil, Fussul Hikem ve sohbetlemizden mahede ile toplanan ilim.

DAHA EVVELCE IKAN KTAPLARIMIZ (Gnlden Esintiler) 1. Necdet Divan: 2. Hacc Divan: 3. rfan Mektebi, Hakk Yolunun Seyr defteri: 4. Lbbl Lbb zn z,(Osmanlcadan eviri): 5. Salt- Namaz ve Ezan- muhammedide Baz hakikatler: 6. slmda Mbarek Geceler, bayramlar ve Hakikatleri: 7. slm, mn, hsn, kn, (Cibril Hadsi): 8. Tuhfetul Ukiyye, (Osmanlcadan eviri): 9. Sre-i Rahmn ve Rahmniyyet: 10. Kelime-i Tevhid, deiik ynleriyle: 11. Vhy ve Cebril: 12. Terzi Baba (1) ve Necm Sresi: 13. (13) On ve Hakikat-i lhiyye: 14. rfan mektebi, Hakk yolunun seyr defteri ve erhi 15. Alt Peygamber (1) Hz. dem (a.s.) 16. Divan (3) 17. Kevkeb. Kayan yldzlar. 18. Peygamberimizi rya-da grmek. 19. Sre-i Feth ve fethin hakikat-i. 20. Terzi Baba Umre (2009) 21. Alt peygamber (2) Hz. Nh (a.s.)

140

22. Srei Ysuf ve dervilik. 23. bretlik demez dosyas. 24. Alt Peygamber (3) Hz. brhm (a.s.) 25. Kle ve incir dosyas. 26. Bir zuhurtn dndrdkleri. ZERNDE ALITIIMIZ KTAPLARIMIZ **. Terzi Baba (2) **. brhm Sresi sohbet yazlar. **. Mektuplar ve zuhuratlar. (10) dan fazla dosyalar. **. Karnca neml Sresi. **. Kehf sresi. **. Ysuf Srasi Sohbet yazlar. **. stiare dosyas. **. Ve bir ok dierleri.........

NECDET ARDI Bro : Erturul mah. Hseyin Pehlivan caddesi no. 29/4 Servet Apt. 59 100 Tekirda. Ev : 100 yl Mahallesi uur Mumcu Cad. Ata Kent sitesi A Blok kat 3 D. 13. 59 100 Tekirda Tel (Bro) Faks Tel (ev) Cep : : : : (0282) (0282) (0282) (0533) 263 263 261 774 78 78 43 39 73 73 18 37

Veb sayfas: Amerika: <http:// necdetardic. org/ Veb sayfas: Amerika: <www.necdetardic.info>

141

Veb sayfas: Almanya: <www.terzibaba.com> Radyo adresi (form): <terzibaba13.com> MSN Adresi: Necdet Ard <terzibaba13@hotmail.com

142

143