RANCANGAN TAHUNAN MATAPELAJARAN MUZIK TAHUN 5

MINGGU ASPEK / ITEM HASIL PEMBELAJARAN CATATAN CADANGAN AKTIVITI / LAGU

1 02-04 JAN

PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1.1 Detik  Detik Berkala

1.1.1 ARAS 3 a) Bermain detik secara konsisten
sepanjang 12 bar dalam meter 4 4

1. Mengesan detik berkala pada lagu 2. Memain detik berkala dengan perkusi
badan atau alat perkusi

1.1.2 Meter  4
4 PENGALAMAN MUZIKAL PEGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian  Aplikasi teknik – Postur, Sebutan , Pernafasan

1.1.2 ARAS 1 a) Mengenalpasti jenis meter pada
lagu – lagu yang diperdengar dengan betul 2.1.1 ARAS 1 a) Mempraktikkan teknik nyanyian yang betul ketika menyanyi

3. Mendengar dan menyanyikan lagu
dalam meter 4 4

4. Membuat latihan – latihan nyanyian
dengan memberi tumpuan kepada teknik teknik yang dipelajari LAGU Negara Ku Melaka Maju Jaya Wawasan Pendidikan Melaka

2 07-11 JAN

PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1.2 Meter  2 4

1.1.2

ARAS 2

a) Menyatakan ciri - ciri meter 2 4
4 4 dengan jelas

1. Mendengar dan menyanyikan lagu
dalam meter 2 4 4 4

1.3 Ekspresi

1.3.2 ARAS 1

2. Membuat lakuan kreatif bagi

1

1.3.2 Mud  Riang  Bersemangat
PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1.1 Teknik dalam nyanyian  Aplikasi teknik – Postur, Sebutan , Pernafasan, Penghasilan ton, Ekspresi 2.2 PERMAINAN ALAT PERKUSI 2.2.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain alat perkusi

a ) Menyatakan jenis mud 4 buah lagu yang didengar dengan betul 2.1.1 ARAS 3 Mengamalkan lebih daripada 3 teknik nyanyian dengan baik ketika menyanyi

menunjukkan mud dalam lagu yang didengari atau dinyanyikan

3. Membuat latihan – latihan nyanyian dengan memberi tumpuan kepada teknik teknik yang dipelajari Cadangan corak irama perkusi Kastenet – memainkan corak irama lagu Kerincing – detik lagu

2.2.2 ARAS 2 b) Memainkan corak irama dengan
betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik

Lagu Hati Mulia

3 14-18 JAN

PERSEPSI ESTETIK 1.4 SISTEM NOTASI 1.4.1 Simbol

1.4. 1 ARAS 2 a) Mengenalpasti simbol notasi muzik dalam skor lagu yang diberi dengan betul

1.

Membaca dan menulis notasi muzik


PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 PERMAIANAN ALAT PERKUSI 2.2.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain alat perkusi

2.2.2 ARAS 2 c) Memainkan corak irama dengan
betul dari segi detik, tekanan, tempo dan dinamik

Lagu Hati Mulia Skor Perkusi - rujuk buku teks

4 21-25

PENGALAMAN MUZIKAL 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK

2.1.3 ARAS 2
a) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul

1. Latihan penjarian dengan atau
tanpa tiupan

2. Latihan meniup dengan tumpuan

2

1. Latihan penjarian dengan atau tanpa tiupan 2.2. Mengesan detik berkala pada lagu 2. Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan 3.3 Aplikasi teknik  Postur  Embouchure 2. Tunjukcara dan latihan teknik 2.3 ARAS 1 a) Memainkan not not berkaitan dengan penjarian yang betul Lagu American Indian Dance Farewell 6 04-08 FEB PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1.3 Aplikasi teknik  Postur  Embouchure 2.2.JAN 2.3 ARAS 2 a) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru 1.2 2.1.2.3 PENGALAMAN MUZIK Bermain rekoder secara muzikal  Kemahiran bermain dan membaca notasi 2.2 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.3 PENGALAMAN MUZIK Bermain rekoder secara muzikal  Kemahiran bermain dan membaca notasi semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru kepada teknik pernafasan dan penglidahan 3. Memainkan etik berkala dengan alat perkusi 3 .1 Deti k  Detik berkala 1.1.3 ARAS 1 a) Memainkan not not berkaitan dengan penjarian yang betul Lagu Kuih Pau / Bun Mary had a little lamb 5 28 JAN 1 FEB PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.1. Tunjukcara dan latihan teknik 2.1 ARAS 3 a) Memainkan detik secara konsisten sepanjang lagu dalam meter 3 4 1.

1. Memadankan corak irama yang diperdengar dengan memilih kad imbasan / notasi yang dipaparkan PENGALAMAN MUZIKAL 2.3 ARAS 2 rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru 1.1.2 PENGALAMAN MUZIK 2. 2 ARAS 2 a) Memainkan corak irama sepanjang lagu dengan lancar dan betul mengikut notasi Lagu Waktu Fajar Skor perkusi Waktu Fajar Mengulangkaji tiupan rekoder 7 11-15 FEB PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.2 Memain alat perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi 2. penghasilan ton 2.1 PENGALAMAN MUZIK 2. penjarian.1.3 Nilai not dan tandarehat 1.1 ARAS 1 a) Membandingbea konsep muzik dengan betul bagi 2 buah lagu yang diperdengarkan 3.3 Aplikasi Teknk  Postur.3 ARAS 1 a) Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang pelbagai corak irama dengan betul 2. Meniup lagu dengan iringan kibod instrumental – pic B A G C” D” F PENGHARGAAN ESTETIK 4. Tunjuk cara dan latihan teknik a) Mempraktikkan teknik bermain 2.1.2.1.1.1. pernafasan.1 NYANYIAN  Memberi respon – mud 4.3 ARAS 1 tandarehat yang dimainkan dengan betul a) Mengecam nilai not dan 3.3 Bermain rekoder secara muzikal  Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik 2.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2. Memberi respon secara gerakan Lagu 4 .

2 PENGALAMAN MUZIK 2. yang diberi Lagu Night Train / Pigeon 9 25 FEB 1 MAC PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.4.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik tekanan.Bertemu dan berpisah Latihan not F 8 18-22 FEB PENGALAMAN MUZIKAL 2.3 Bermain rekoder secara muzikal  Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik instrumental – pic B A G C” D” F PERSEPSI ESTETIK 1.2. garis tamat . tempo dan dinamik 1. penjarian.2.3 Memainakan rekoder bagi mengiringi muzik 2. Meniup lagu dengan iringan kibod 1.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.3 ARAS 2 5 .2. Memadankan istilah dengan maksud istilah dalam skor muzik dengan betul.5 Tanda Isyarat dan Istilah  Baluk. pernafasan. penghasilan ton 2. Memainkan pelbagai lagu dalam meter 2 3 secara berkumpulan 4 4 ( skor perkusi lagu Night Train / Pigeon ) kerincing kastenet 2. Tunjuk cara dan latihan teknik 2.2 PENGALAMAN MUZIK 2. klef trebel 2.2 ARAS 2 1. Menyatakan istilah yang diberi a) Mengenalpasti tanda isyarat dan 2.2.3 Aplikasi Teknk  Postur. garis bar.3 ARAS 2 b) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru 1.1.2.3 ARAS 1 b) Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang pelbagai corak irama dengan betul 2.1.2 Memainkan alat Perkusi  Kemahiran bermain alat perkusi 2.

1 ARAS 1 a) Menyanyi lagu dengan baik dari segi pic. Menyanyi secara solo atau kumpulan dengan tumpuan kepada pic.3 Tempo  Lambat .instrumental  Melodi yang mengandungi pic BAGC’ D’ F  Irama .2 ARAS 3 a) Memainkan corak irama sepanjang 8 bar atau lebih dengan lancar dan betul mengikut notasi Lagu Hidup Berjiran Skor Perkusi Hidup Berjiran – rujuk buku teks 11 11-15 PENGALAMAN MUZIKAL 2. Mendengar dengan menyanyikan lagu dalam tempo cepat dan lambat kemudian menyatakan tempo mana yang lebih sesuai bagi lagu tersebut PENGALAMAN MUZIKAL 2. Cepat a) Menyatakan perbedzaan dan perubahan tempo lagu yang didengar dengan betul 1. tempo.2 PENGALAMAN MUZIK 2. tempo.1.3 Aplikasi Teknik 2.1 Pengetahuan Teknik 2.3 ARAS 2 10 04-08 MAC PERSEPSI ESTETIK IRAMA 1.1.3 ARAS 2 a) Mempraktikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan 1. mud 2.2.2. Tunjuk cara dan latihan teknik 6 . dinamik dan mud 2.2. 2.1.meter 2 3 4 4 b) Memainkan lagu sepanjang 8 bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar dan betul Cadangan skor perkusi untuk lagu Pigeon Kerincing – main detik lagu Kastenet – corak irama lagu Lagu Night Train / Pigeon 4 4 1.1 Menyanyi  Kemahiran menyanyi pic. dinamik.1.2. tempo. dinamik dan mud dengan bimbingan.2 Memainkan alat Perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi 2.

2 PENGALAMAN MUZIK 2.4. 2. Membaca dan menulis notasi muzik pada baluk 3.3 ARAS 1 c) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi yang pendek dengan betul mengikut skor dengan bimbingan guru 1. Latihan memainkan kaunter lagu frasa demi frasa 2. keseimbangan.1 ARAS 3 kerincing dengan betul mengikut skor lengkap secara berpandu b) Memainkan dram samping dan 1.1 Kedudukan not CDE pada baluk 12 18-22 MAC PENGALAMAN MUZIKAL 2. Memainkan rekoder mengikut skor yang disediakan Lagu Latihan rekoder Not CDE 1. Permainan alat perkusi.3 Bermain rekoder secara muzikal  Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi .Kaunter Melodi 2. Memainkan alat perkusi untuk mengiringi lagu nyanyian / instrumental secara ensemble 3.3 KRITERIA PERSEMBAHAN  Kesepaduan.4.MAC  Penjarian  Penghasilan ton PERSEPSI ESTETIK 1.4 Sistem Notasi betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru 1. Mengabungjalinkan permainan kaunter melodi dengan melodi / nyanyian Lagu Hidup Berjiran 13 01-05 APRIL PENGALAMAN MUZIKAL 2.3 ARAS 1 a) Mengawal kesepaduan keseimbangan dan koordinasi suara 4. Latihan memegang dan memainkan dram samping dan kerincing 2.2.2.Harmoni .1 Aplikasi Teknik  Memegang  Memain 2.2.2. rekoder dan nyanyian secara kumpulan / ensemble 7 .1 ARAS 1 a) Mengecam pic pada baluk dengan betul 2. nyanyian dan rekoder 2. Mengabungjalinkan aktiviti perkusi .2 PENGALAMAN MUZIK 2.

1.koordinasi serta bunyi dengan baik semasa persembahan muzik nyanyian dan instrumental dengan bimbingan guru Lagu Hidup Berjiran Skor Perkusi / rekoder – rujuk buku teks 14 PERSEPSI ESTETIK 1.2.5 Rentak Inang 1.3.1 IRAMA 1.1 Dinamik  Lembut.5 ARAS 3 a) Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul.terendah tertinggi daripada sekumpulan bunyi yang didengar dengan betul.1. 1.1 PENEROKAAN  Pengalaman menemui . Tenor 08-12 APRIL 1. 1. beransur kuat EKSPRESI KREATIF 3. terendah  Pergerakan pic melompat. kuat. b) Mengecam pergerakan pic dengan betul berdasarkan not – not yang diperdengar. rendah. tengah. ansur lembut .3 EKSPRESI 1. Samping D. bertangga 1 2 1 ARAS 1 a) Mengenalpasti pic tinggi. rendah . mendatar.1 ARAS 2 a) Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru 2. Mendengar lagu dan menuliskan lambang dinamik pada senikata atau skor lagu / menyanyi lagu dengan mengikut tanda dinamik 15 15-19 APRIL PERSEPSI ESTETIK 1. Membuat gerakan berdasarkan aras pic yang dimainkan Lagu Gerai Kecil Ku Mengulang meniup KLN Hidup Berjiran 1.1 ARAS 2 a) Menandakan dinamik dengan betul pada lirik / skor lagu seperti yang diperdengar 2 Mengecam aras pic dalam siri bunyi yang dimainkan 3.meneroka perkusi badan 3. Menghasilkan gubahan kreatif lalu mengiringi lagu gerai kecil ku / Kopi Susu dengan gubahan tersebut Lagu Gerai Kecil Ku Mengulang meniup lagu Night Train / Pigeon / Farmer 8 .1 Pic  Aras pic – tinggi .2 MELODI 1. Memainkan corak irama rentak inang dengan alat perkusi D.3.tertinggi.

3 Bermain rekoder secara muzikal  Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik insrumental .2 ARAS 1 a) Mengimprovisasi corak irama sepanjang 2 bar dari segi nilai not dan meter b) Mengimprovisasi satu melodi yang muzikal dengan menggunakan pic yang ditetapkan dengan bimbingan guru 1.1.1 IRAMA 1.2.3 Aplikasi Teknik  Postur. Menyanyi lagu The Donkey sebagai lagu pusingan PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.1.melodi yang Lagu The Dokey Snow ( rekoder ) 9 . Memainkan detik berkala dengan alat perkusi / bahan improvisasi 22-26 APRIL 2.1 ARAS 3 a) Memainkan detik secara konsisten sepanjang 12 bar dalam meter 4 4 3. ton 2.2. Murid dibimbing mencipta corak irama bagi 2 bar penghabisan lagu The Donkey 3. penjarian .3 ARAS 2 b ) Memainkan lagu melebihai 8 bar yang pelbagai corak irama dalam meter 4 dengan lancar dan betul 1.3 ARAS 2 a) Mempratikkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru 2.2.2.2 ARAS 1 a) Mengenal pasti kehadiran lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan betul 2. Murid dibimbing memcipta melodi untuk 2 bar penghabisan lagu The Donkey Lagu The Donkey 17 29 APRIL 03 MEI PERSEPSI ESTETIK 1.1 Detik  Detik berkala EKSPRESI KREATIF 3.16 PERSEPSI ESTETIK 1.2 Pengalaman kreatif  Corak irama  Melodi 1.2 Harmoni  Lapisan suara 1.1.

Tenor 1.2.3 Tekstur  Deskripsi tekstur – tebal . nipis 1.2.2 ARAS 3 b) Memainkan corak irama sepanjang 8 bar atau lebih dengan lancar dan mengikut notasi 1.3 ARAS 1 c ) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan betul mengikut skor 2.1. Menyanyi lagu dalam tempo sederhana  Rentak Inang 2.3 Tempo  Sederhana 1.2.5 ARAS 2 a) Mengenalpasti corak irama rentak inang dengan betul 1.2.mengandungi not BAGC’D’ FED 18 06-10 MEI PENGALAMAN MUZIKAL 2. Memainkan rentak Inang untuk mengiringi lagu Kopi Susu D.2. Samping D.3 Bermain rekoder secara muzikal  Memainkan rekoder bagi mengiringi muzik insrumental .1.1.3 ARAS 2 a) Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik nyznyian dan muzik instrumental yang diperdengar 3.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi 2.5 Corak Irama PEPERIKSAAN PERTENGAHAN TAHUN PKSR 1 1.Harmoni 2.3 ARAS 1 a) Mengenalpasti jenis tepo pada lagu yang diperdengarkan 1. Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengarkan Lagu Kopi Susu 10 . Meniup lagu sebagai lagu pusingan Lagu Snow 19 13-17 MEI 20 20-24 MEI PERSEPSI ESTETIK 1.1.2. Memain corak irama di bawah dengan kerincing untuk mengiringi lagu Snow 2.

1 Teknik dalam nyanyian  Aplikasi teknik – Postur. Waktu Fajar Lagu Bumi Malaysia . Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam meter 2 3 4 secara solo / kumpulan 4 4 4 115 ARAS 3 a) Memainkan semula corak irama ostinato yang didengari dengan betul 2.1 Nyanyian  Memberi respon .1 PENGETAHUAN TEKNIK 2.1 ARAS 2 a) Menyanyi pelbagai jenis lagu dengan baik dari segi pic. Pernafasan.1.1 ARAS 3 a) Menyanyi pelbaai jenis lagu dengan interpretasi yang baik 1. dinamik . dinamik dan mud dengan bimbingan 1.27 MEI 09 JUN 21 10-14 JUN PENGALAMAN MUZIKAL 2. Sebutan . tempo. Memberi respon secara gerakan terhadap 3 buah lagu yang diperdengarkan Cadangan lagu . mud PERSEPSI ESTETIK 1.2 Pengalaman Muzik 2.1.2.1 ARAS 2 a) Membandingbeza konsep muzik dengan betul bagi 3 buah lagu yang diperdengar 2. Ekspresi PENGHARGAAN ESTETIK 4. Menyanyi pelbagai jenis lagu secara solo / kumpulan 4.warna ton .5 Corak Irama  Ostinato irama 2. Memainkan ostinato irama dengan menggunakan alat perkusi 11 .Bumi Malaysia Kopi Susu.2. tempo.tekstur .mud .1 Menyanyi  Kemahiran menyanyi – pic. Ulangkaji lagu rekoder 22 17-21 JUN PENGALAMAN MUZIKAL 2. Penghasilan ton.bentuk CUTI PERTENGAHAN TAHUN 2013 2.tempo .

Menyanyi lagu Liling dengan pic so re mi so la 12 .2 MUZIK INSTRUMENTAL  Memberi respon .2 Tanda isyarat dan istilah garis bar.dinamik 4. baluk frasa.2.garis tamat.2 ARAS 3 a) Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu 2.4.tekstur .4. andante.tempo . re. 1.1.warna ton . 1.4.rentak . Menganalisis skor PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 ARAS 1 a) Membandingbeza konsep muzik dengan betul bagi dua karya muzik instrumental yang diperdengar 3.1 Menyanyi 2. Menginterpretasi muzik yang didengari dalam bentuk grafik Lagu dari kibod 350 Twinkle Symphony No 9 Titanic 24 PENGALAMAN MUZIK 2.1 Lambang not muzik dan tandarehat  Kedudukan not pada baluk 1.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengsn tepat pic do. 1 ARAS 2 a) Mengecam 6 – 8 pic pada baluk dengan betul dan pantas 1.4.Cadangan corak irama D. fermata  Klef treble. Meniup lagu Twinkle 1. Samping D Tenor Lagu Perajurit Tanah Airku 23 24-28 JUN PERSEPSI ESTETIK 1.

re. 1. Mendengar dan menyanyikan lagu dalam meter 2 3 4 4 4 4 1.4 Nilai not dan tanda rehat 1. Memcaca dan memainkan corak irama skor perkusi Lagu Taman Negara Skor Perkusi Taman Negara Mengulang meniup lagu Twinkle 26 15-19 JULAI PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain sambil membaca notasi 3.14 ARAS 1 a) Mengecam nilai not dan tanda rehat yang dimainkan degan betul 2.1 IRAMA 1.2 ARAS 3 a) Membanding beza meter 2 3 4 4 4 4 dengan jelas.3 ARAS 2 a) Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru 1. Memadankan nilai not yang dimainkan dengan notasi yang diparkan PENGALAMAN MUZIKAL 2.1.Embouchure 2.2 Meter 3 4 1. Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu Lagu Liling 25 08-12 JULAI PERSEPSI ESTETIK 1.3 PENGETAHUAN TEKNIK  Aplikasi teknik .1.2. so. so.mereka cipta ostinato irama mi.1. la EKSPRESI KREATIF 3.2 PENGALAMAN MUZIK 2. la dalam lagu dengan tepat 3.Postur .2.3 ARAS 3 a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sbuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan 2. mi.01-05 JULAI  Solfa – do.2 ARAS 3 a) Memainkan corak irama dengan lancar dan betul mengikut notasi 2.1.3 REKA CIPTA  Pengalaman kreatif . Tunjuk cara dan latihan teknik 13 .

Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanian atau muzik instrumental Lagu Taman Negara KLN Taman Negara 27 22-26 JULAI PENGALAMAN MUZIKAL 2.2.Harmoni .2.Harmoni .Kaunter Melodi 2.2.3 ARAS 1 a) Memainkan not – not berkaitan dengan penjarian yang betul 2.2. Latihan memainkan kaunter lagu frasa demi frasa 5.3 Penjarian Penglidahan Penghasilan ton 2.Kaunter Melodi 2.3 ARAS 2 c) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan lancar dan betul mengikut skor 4. Latihan membaca notasi secara lisan tanpa meniup 3.3 KRITERIA PERSEMBAHAN  Etika persembahan 2.2.2 2.2. nyanyian dan perkusi untuk merasai harmoni / lapisan / tekstur muzik 14 . Mengabungjalinkan aktiviti rekoder . Latihan meniup dengan tumpuan kepada teknik pernafasan dan penglidahan PENGALAMAN MUZIK Bermain rekoder secara muzikal  Kemahiran bermain dan membaca notasi 2.3 Bermain rekoder secara muzikal  Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi .3 Bermain rekoder secara muzikal  Memainkan rekoder bagi mengiringi melodi .3 ARAS 2 b) Mengamal displin dan tata cara persembahan dengan baik 2. Memainkan rekoder untuk mengiringi nyanian atau muzik instrumental 2.2.3 ARAS 2 c) Mengiringi lagu dengan kaunter melodi dengan lancar dan betul mengikut skor 1.

3 ARAS 2 a) Menyatakan dengan betul jenis tekstur muzik instrumental yang diperdengar 3. alam sekitar dan bahan improvisasi Cadangan aktivit .2 MELODI 1.bilangan bar 15 .1. nipis 1. bahan improvisasi 3.1 ARAS 2 a) Menghasilkan satu gubahan kreatif daripada pelbagai kesan bunyi yang ditetapkan dengan bimbingan guru 1. Memberi deskripsi tekstur lagu yang diperdengarkan Lagu Taman Negara Skor Lengkap Taman Negara 28 29 JULAI 02 OGOS EKSPRESI KREATIF 3.Meneroka pelbagai bunyi .1 ARAS 1 a) Mengenal pasti frasa dalam lagu yang didengar dengan betul 1.guru membantu menyusun kesan bunyi serta corak irama dengan mengikut satu tema contoh – suasana di tepi pantai  Mengulang meniup KLN Taman Negara 29 05-07 OGOS PERSEPSI ESTETIK 1.2.PERSEPSI ESTETIK 1. Meneroka dan menemui kesan bunyi secara tidak konvensional dari sumber bunyi suara .2.2. Membuat gerkan kreatif berdasarkan unit – unit frasa dalam lagu yang di nyanyikan Ciri – ciri frasa .1 Bentuk  Frasa 1.1 PENEROKAAN  Pengalaman menemui .3 Tekstur  Diskripsi tekstur – tebal .2.5 Corak Irama 1.

2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik.2 MUZIK INSTRUMENTAL  Tekstur  Rentak  Warna ton CUTI PERTENGAHAN PENGGAL KEDUA 1.1.1 Lambang not muzik dan teandarehat 1.1 ARAS 3 a ) Membaca notasi muzik dengan betul menggunakan alat muzik 1.2. tempo dan dinamik melodi yang berulang corak yang berulang kontur PENGALAMAN MUZIKAL 2.1. Mengabungjalinkan aktiviti dan permainan alat perkusi 4.4.4.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain alat perkusi Rentak Zapin Lagu Anak Ayam 08-18 OGOS 30 19-25 OGOS PERSEPSI ESTETIK 1.1 ARAS 3 a) Mengamalkan lebih daripada 3 teknik nyanyian dengan baik ketika 16 .2 Tanda isyarat dan istilah  Kaitan  Harkat  Andante  Frasa PENGHARGAAN ESTETIK 4.2 ARAS 3 a) Menganalisis skor muzik secara berpandu 1.4.4 SISTEM NOTASI 1.2 ARAS 1 a) Membanding beza 2 kosep muzik dengan betul 2 muzik istrumental yang diperdengarkan 2. Rentak zapin 2.1 Teknik dalam nyanyian 2. rentak dan warna ton lagu yang dimainkan oleh kawan Lagu Anak Ayam 1. Berbicara tentang tekstur. Membaca notasi muzik dan memainkan melodi mudah 2. tekanan. Membuat latihan nyanyian 31 26-30 PENGALAMAN MUZIKAL 2.4.1 PENGETAHUAN TEKNIK 2. 2.

1.1.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama ( rentak zapin ) dengan betul dari segi detik.2.2. tempo dan dinamik 3. tekanan. Tunjuk cara dan latihan teknik 2.2.2. Memainkan rentak zapin dengan alat perkusi Rentak Zapin Lagu Suara Ibu 32 02-06 SEPT PENGALAMAN MUZIKAL 2.OGOS  - Aplikasi teknik postur sebutan pernafasan penghasilan ekspresi menyanyi 2.2. Menyani secara kunpulan dengan tumpuan kepada dinamik dan mud 2.2 Memainkan alat perkusi  Kemahiran bermain alat perkusi 2. 1.1 Pengetahuan Teknik 2.2 ARAS 3 b) Memainkan lagu melebihi 8 bar dalam meter 4 4 2.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengan interpretasi yang baik 2.3 Bermain rekoder secara muzikal  Memainkan rekoder  bagi mengiringi melodi .3 ARAS 2 a) Mengamalkan teknik bermain rekoder yang dipelajari dengan betul semasa bermain rekoder dengan bimbingan guru.Harmoni 2. Membaca dan memainkan lagu Brown Jug dalam 2 bahagian Lagu 17 .2.1 Kemahiran menyanyi  Dinamik  Mud 2.3 Aplikasi Teknik  Penjarian  Penghasilan ton 2.

- Kaunter Melodi Little Brown Jug 33 PENGALAMAN MUZIK 2.3 Muzik masyarakat Malaysia  Meneliti .1 ARAS 3 a) Menyanyi dengsn tepat pic do.2. Tarian Singa Muzik Nobat Menyediakan folio Ulangkaji Rekoder – Lagu Little Brown Jug 35 23-27 SEPT PERSEPSI ESTETIK 1.mereka cipta ostinato irama 3.perayaan . Memainkan ostinato irama dengan alat perkusi untuk mengiringi lagu Lagu Jambatan Tamparuli 34 16-20 SEPT PENGHARGAAN ESTETIK 4.1 Menyanyi  Solfa – do. Menyanyi lagu berbentuk AB 18 . la 2. la dalam lagu dengan tepat 1.1. re.tempat asal . Dondang Sayang. mi. mi.3 ARAS 1 b) Mengenal pasti fungsi muzik dan konsep muzk dengan betul bagi lagu masyarakat yang diperdengar Fungsi Lagu seperti .Upacara .3 ARAS 3 a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sbuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan 2. re. so.Alat muzik Contoh Lagu Kuda Kepang.4 ARAS 1 a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan 3 buah lagu yang diperdengar 1. so. Dikir Bara. Caklempung. Menyanyi lagu Jambatan Tamparuli dengan pic do re mi so la 09-13 SEPT EKSPRESI KREATIF 3.Fungsi 4.2.2.3 REKA CIPTA  Pengalaman kreatif . 4 Bentuk  Struktur AB 1.

Menyanyi lagu Melaka 2.2 ARAS 1 b) Memainkan dram getar dan dram tenor dan alat perkusi lain mengikut notasi 2 bar 2.2 Memainkan alat perkusi  Kemairan bermain alat perkusi 2.2. temo 4. 4 Bentuk  Struktur AB 1.4 ARAS 1 a) Mengecam jenis struktur lagu dengan betul berdasarkan 3 buah lagu yang diperdengar 2. dinamik mud 2. tempo.2.2.2 Memainkan alat perkusi  Kemairan bermain alat perkusi 2.2.2. Memainkanalat perkusi dengan mengikut skor 19 .2.1 PERMAINAN ALAT PERKUSI  Memegang/ Mengendalikan 2. Menyanyi lagu berbentuk AB PENGALAMAN MUZIKAL 2. Menyanyi lagu Happy Wanderer 2.PENGALAMAN MUZIKAL 2. Latihan memegang dan memainkan dram 4.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengan interpretasi yang baik 2.2.1 Menyanyi  Kemahiran menyanyipic.2.1.1 Menyanyi  Kemahiran menyanyipic.2. Memainkan rentak mac untuk mengiringi lagu Happy Wanderer Lagu Happy Wanderer Ulangkaji Rekoder – Lagu Little Brown Jug 36 30 SEPT 04 OKT PERSEPSI ESTETIK 1. tekanan.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik.2 ARAS 1 a) Memainkan corak irama dengan betul dari segi detik. temo dan dinamik 3. dinamik mud 2.2.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengan interpretasi yang baik 1. tekanan. tempo.

legato.1 Menyanyi  Kemahiran Menyanyi . Menyanyi secara solo / kumpulan 2. Mengabungjalinkan aktiviri rekoder dengan permaianan alat perkusi dengan iringan kibod 20 .tempo .2.pic .3 Kemahiran bermain dan membaca notasi  FEDCBAGC’D’ 1.3 ARAS 1 a) Memainkan not not berkaitan dengan penjarian yang betul 2.2 Tanda isyarat dan istillah  Andante.mud 2.4. frasa. Latiahan membaca skor dan latihan penjarian  Memainkan rekoder bagi 2.2.1 ARAS 3 a) Menyanyi lagu dengan interpretasi yang baik 1.2.3 Memainkan rekoder bagi meniringi muzik instrumental  Harmoni 2.3 ARAS 3 mengiringi nyanyian atau muzik instrumental b) Memainkan lagu yang pelbagai corak irama dengan lancar betul dan berekspresi 3.2. klef trebel PENGALAMAN MUZIKAL 2.2. garisbar.2. Meniup KLN Melaka dengan iringan muzik / nyanyian Lagu Melaka Skor Kaunter Lagu – rujuk buku teks 38 14-18 OKT PENGALAMAN MUZIKAL 2. Membuat latihan menulis dan amali 2.2 ARAS 3 a) Menganalisis skor muzik dengan betul secara berpandu 1.dinamik .dan dinamik Lagu Melaka Skor perkusi – rujuk buku teks 37 07-11 OKT PERSEPSI ESTETIK 1.3 ARAS 3 a) Memainkan lagu melebihai 8 bar yang pelbagai corak irama dalam pelbagai meter dengan lancar betul 2.4.2.

Mengimprovisasikan corak irama dari lagu If Your’e Happy 2. re. re. la 2.1 ARAS 3 a) Menyanyi dengsn tepat pic do.3 ARAS 3 2. la dalam lagu dengan tepat 1.2 IMPROVISASI  Pengalaman Kreatif – Mengimrovisasi . Kaunter Lagu PERSEPSI ESTETIK 1. mi.1 Menyanyi  Solfa – do. so.2 ARAS 1 a) Mengimprovisasi corak irama sepanjang 2 bar dari segi nilai not ARAS 3 a) Mengimprovisasi lebih dari 2 melodi dengan menggunakan pic dan corak irama dengan bimbingan guru 1.corak irama .melodi 3.2. Memberi deskripsi tekstur lagu Sejahtera Malaysia dan Esemble Melaka yang dipersembahkan oleh murid Lagu Sejahtera Malaysia Ensemble Melaka 39 14-18 OKT EKSPRESI KREATIF 3. Menyanyi lagu Liling dengan pic so re mi so la EKSPRESI KREATIF 3. Mengisikan ciptaan corak irama dan pic pada 2 bar kosong pada melodi yang dimainkan oleh guru Lagu If You’re Happy Improvisasi Melodi & Pic 40 28 OKT 01 NOV PENGALAMAN MUZIK 2.3 ARAS 3 a) Menyatakan perbedzaan tekstur dalam muzik nyanian dan muzik instrumental dengan deskripsi yang betul 3. mi.2.1. niipis dan berekspresi 1.2. Memainkan ostinato irama dengan alat 21 . so.3 Tekstur  Deskrisi testur – tebal .

Pic.3 REKA CIPTA  Pengalaman kreatif . dinamik. Menyanyi lagu secara solo / kumpulan 1.2.1 ARAS 3 a) Menyanyi lagu dengan interpretasi yang baik 1.1 Menyanyi  Kemahiran menyanyi . tempo. .mud PERSEPSI ESTETIK 1.mereka cipta ostinato irama a) Membina satu ostinato irama yang sesuai untuk mengiringi sbuah lagu menggunakan nilai not dan tanda rehat yang ditetapkan perkusi untuk mengiringi lagu Lagu Anak Burung Baniong 41 04-08 NOV 42 11-15 NOV PENGALAMAN MUZIKAL 2.2 Harmoni  lapisan suara  ostinato melodi PEPERIKSAAN AKHIR TAHUN 2013 2.3.2.2.2.2 ARAS 3 a) Membanding beza jenis – jenis lapisan suara dalam muzik nyanyian dengan pernyataan yang sesuai 2. Mengulang menyanyi lagu Anak Burung Baniong dengan ostinato melodinya dan lagu It’s a small world untuk merasai jenis lapisan suara Lagu Anak Burung Baniong It’s A Small World 22 . Menyanyikan koras dan rangkap lagu It’s A Small World untuk merasai lapisan Suara 3.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful