You are on page 1of 3

Ch bin lng g xo cay Xem kt qu: /0 Bnh thngTuyt vi Lu Chia s Mail Mn ngon Chu - Vit Nam Mn lng xo da,

, gi ... qu quen thuc, bn hy th i mn vi lng g xo cay. V cay ca gng v t s xua tan ci lnh ma ng.

Nguyn liu: Nm hng, mc nh t , ht tiu, gng, hnh xanh Bt canh, ru trng Cch lm: Lng g bp mui, ra sch, thi ming. Cho ht lng m g vo bt p vi mt tha bt canh v mt tha ru trng. 15 pht cho ngm. Gng ra sch, thi lt, t thi nh, hnh xanh ct khc. Nm hng, mc nh ngm trong nc cho n ri ra sch sn, thi nh bng ming m. t cho ln bp, un nng ba tha du n. Cho lng g p vo xo. Lng g chn ti th cho nm hng, mc nh, gng, t vo, o u. Nm bt canh cho va ming. Xo trong hai pht. o nh tay gan khng b nt. Cui cng trc khi tt bp, cho hnh xanh ct khc vo. LNG G XO CAY
Nu ngn vi nhng mn tht, bn c th em n cht mi l cho ba n vi mn lng g xo t v gng di y.

Nguyn liu: - Lng g (M, gan, tim, d trng ) 200 gr - Nm hng, mc nh

- t , ht tiu, gng, hnh xanh - Bt canh, ru trng Cch lm:

Lng g bp mui, ra sch. Thi ming. Cho ht lng m g vo bt p vi 1 tha bt canh 1 tha ru trng. 15 pht cho ngm.

Gng ra sch thi lt, t thi nh, hnh xanh ct khc.Nm hng, mc nh ngm trong nc cho n ri ra sch sn. Thi nh bng ming m. t cho ln bp, un nng 3 tha du n. Cho lng g p vo xo.

Lng g chn ti th cho nm hng, mc nh, gng, t vo, o u. Nm bt canh cho va ming. Xo trong 2 pht.o nh tay gan khng b nt.Cui cng trc khi tt bp cho hnh xanh ct khc vo

Chc cc bn ngon ming!