You are on page 1of 2

Borang Permohonan Pelancongan Sekolah (Undang-undang Pelancongan Sekolah-sekolah 1957)

1. Nama dan Alamat Sekolah : SMK Tuanku Abdul Rahman, 73400 Gemas, N.S.D.K

2. Nama Pengetua : Pn. Hjh Sakdiah Bt. Hj Saleh 3. Nama guru yang menyeliakan Pelancongan & Nama guru-guru: a. c. Pn Mazliani Bt Yusoff En. Nor Ainun Bt Ibrahim b. Pn. Khairul Hana Bt Ghazali d. En. Muhamad Iliah B. Muhamad Nor

4. Tujuan Pelancongan : Lawatan Sambil belajar

5. Tempat-tempat yang akan dilawati (Tulis alamat sebenar tempat bermalam) Nama Tempat Bandar/ Negeri Skill Tich, Sekitar Bandar Hilir,River Cruise,mahkota prade Tarikh daripada 16 Julai 2011 Kepada Alamat Tempat Bermalam -

6. Cara-cara mendapatkan wang: Kutipan daripada pelajar RM 17.00 x40 orang = 680.00 Daripada guru RM 17.00 X 4 orang = 68.00 Jumlah keseluruhan = 748.00 7. Nama orang yang diamanahkan mengumpul wang : Nama Mazliani Bt Yusoff Kad Pengenalan 670822-71-5180 Umur 44 Tingkatan Guru Alamat No. 4329 Tmn. Damai,73400 Gemas NSDSK.

Tarikh........................................

Cop Sekolah:

Tandatangan Pengetua: ................................................ ( Pn. Hjh Sakdiah Bt. Hj Saleh)

Arahan: 5 salinan borang ini dikehendaki bagi melawat sebuah negeri dan ditambah 2 salinan lagi sekiranya melalui sebuah negeri lain. Permohonan untuk melancong pada hari-hari persekolahan biasanya tidak diluluskan Permohonan hendaklah dibuat 3 minggu terlebih dahulu dari tarikh pelancongan dan jika dalam Negeri Persekutuan Tanah Melayu dan dua bulan terlebih dahulu jika di luar Persekutuan Tanah Melayu.