You are on page 1of 17

SEKOLAH KEBANGSAAN TEBONG, MELAKA PANATIA SAINS 2013 S ( KEKUATAN ) 1. Bilangan guru opsyen Sains mencukupi dan terlatih.

2. Terdapat peralatan ICT yang lengkap seperti laptop, LCD, CD dan sebagainya. 3. Guru-guru Sains yang berkenaan telah menghadiri kursus Penyebaran KSSR anjuran Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai persediaan P&P di dalam melaksanakan sukatan pelajaran 3. Kurang mendapat bimbingan dan sokongan daripada ibu yang baru. 4. Guru-guru membuat persediaan yang mencukupi untuk proses P& P. 5. Pihak pentadbir prihatin dalam membantu dari segi pengurusan atau kewangan bagi mengendalikan program peningkatan prestasi. 6. Masih terdapat murid yang tidak mahu membuat kerja rumah 6. Buku teks untuk tahap 2 telah dialih bahasa kepada Bahasa Melayu. O ( PELUANG) T(ANCAMAN) yang diberikan oleh guru. bapa. 4. Murid-murid tidak dapat menguasai Bahasa Inggeris dengan baik. 5. Kebanyakan murid asli kurang berminat untuk belajar bersungguh-sungguh. 2. Sukatan tidak dapat dihabiskan mengikut perancangan yang telah dibuat kerana guru mengikut tahap kemampuan muridmurid di dalam proses P& P W( KELEMAHAN ) 1. Murid-murid tidak rajin hadir ke sekolah terutama murid asli.

1. Guru-guru Sains terlatih. 2. Pengajaran dan pembelajaran telah dilaksanakan di dalam Bahasa Inggeris dan Bahasa Malaysia. 3. Bahan bantu mengajar telah disediakan dan dibekalkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

1. Kurang mendapat sokongan dan bimbingan dari ibu bapa untuk mengajar anak mereka di rumah. 2. Murid asli tidak menguasai kemahiran asas 3M dengan baik. Mereka juga kurang menyesuaikan diri dengan rakan sebaya di sekolah . 3. Guru-guru Sains tiada pengalaman dalam penandaan

4. Terdapat banyak kursus Peningkatan Profesionalisme yang dianjurkan oleh Jabatan Pendidikan Melaka.

kertas UPSR. 4. Masih terdapat murid yang tidak menguasai kemahiran asas terutama murid asli.

PENETAPAN STRATEGI MENGIKUT ISU, MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI DAN SASARAN 2013

ISU STRATEGIK

MATLAMAT STRATEGIK

OBJEKTIF

KPI

TOV 2012

SASARAN 2013

INISIATIF / STRATEGI

1. Keputusan mata pelajaran Sains bagi peperiksaan dalaman dan awam belum mencapai tahap membanggakan.

Meningkatkan keputusan akademik bagi mata pelajaran Sains dengan lebih cemerlang khususnya dalam peperiksaan awam.

Meningkatkan prestasi murid dalam peperiksaan dalaman dan awam.

Meningkatkan jumlah bilangan murid mendapat gred A dan B dalam UPSR.

Peratus lulus UPSR 2012 = 75.6%

Target 2013 = 80.6% Bilangan A dan B

1. Teknik menjawab soalan dengan betul ( ujian gerak gempur ) 2. Kelas bimbingan secara berterusan. 3. Bengkel teknik menjawab soalan 1. Kelas bimbingan khas 2. Kelas bimbingan berkumpulan mengikut tahap kebolehan murid.

Bilangan A dan B 2012 = 13

2013 = 9 orang

2. Tidak terdapat modul yang khas untuk murid yang lemah dan sederhana dalam UPSR

Mengurangkan bilangan murid yang sangat lemah dan gagal dalam peperiksaan UPSR

Menarik minat murid belajar Sains. Murid berusaha membuat latihan dan memahami konsep pembelajaran.

Bilangan peratus kegagalan dalam UPSR berkurangan.

Peratus gagal UPSR 2012 = 24.4%

Peratus gagal = UPSR 2013 = 19.4%

PELAN TAKTIKAL

STRATEGI 1 : Meningkatkan keputusan akademik bagi mata pelajaran matematik dengan lebih cemerlang khususnya dalam peperiksaan awam BIL. PROGRAM PIPP TANGGUNGJAWAB TEMPOH / / PROJEK HARI 1. Kelas Teras Pn. Norzapura 1 jam Tambahan 2 Kertas 2 (Jan UPSR Sept) 1 jam kertas 1 (Jan Sept) KOS / OUTPUT SUMBER Pihak Murid diberi sekolah pendedahan cara Tiada menjawab sebenar dengan betul PELAN KONTIGENSI 1.Bilangan Dijalankan selepas murid habis waktu mendapat sekolah gred A, B dan C Memberikan dalam kertas contohUPSR contoh soalan meningkat UPSR dalam bentuk dwi bahasa Murid dapat 1.Bilangan Dijalankan membuat murid mengikut Jadual ulangkaji mendapat waktu yang soalan UPSR gred A, B ditetapkan oleh Motivasi dari dan C pihak sekolah guru penanda dalam kertas UPSR UPSR meningkat Membantu 1.Bilangan Dijalankan setiap murid dan murid minggu hari membimbing, mendapat khamis pada pukul mengingatkan gred A 7.10 7.30 pg sifir , rumus danB matematik UPSR dan istilah meningkat matematik dalam B. Melayu dan B.Inggeris KPI

2.

Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR

Teras Pn.Norzapura 6 Guru dari sekolah lain (jemputan)

2 jam- Julai

Pihak sekolah

3.

Bijak Sifir

Teras Pn. Norzapura & 6 Pn. Noor Azlina En. Idris B. Sulaiman

(7.10 7.30 pagi) - setiap hari khamis

Tiada

BIL. PROGRAM PIPP TANGGUNGJAWAB / PROJEK 4. Ujian Gerak Gempur UPSR Teras Pn. Norzapura 6

TEMPOH / HARI

KOS / SUMBER

OUTPUT

KPI

PELAN KONTIGENSI Dijalankan Isnin dan selasa Dijalankan mengikut Jadual waktu yang ditetapkan oleh pihak sekolah

Isnin dan Pihak Selasa sekolah ( Mac hingga September )

Murid dibiasakan menjawab soalan berbentuk UPSR

1.Bilangan murid mendapat gred A, B dan C, UPSR meningkat

PELAN OPERASI PELAN OPERASI 1 : Meningkatkan keputusan akademik bagi mata pelajaran matematik dengan lebih cemerlang khususnya dalam peperiksaan awam Nama Projek Rasional Objektif Tarikh & Tempoh Pelaksanaan : Kelas tambahan UPSR : Murid perlu diberi bimbingan dan latihan dari guru tentang cara menjawab soalan matematik UPSR dalam Bahasa Inggeris dengan betul. : 1. Memberi pendedahan kepada murid teknik menjawab soalan UPSR dengan betul. 2. Murid perlu belajar menganggarkan masa ketika menjawab soalan kertas 1 dan 2 dengan betul. : Kertas 1 : Bulan Januari hingga September 2013 1 jam selepas waktu sekolah mengikut jadual yang telah ditetapkan Kertas 2 : Bulan Januari hingga September 2013 1 jam selepas waktu sekolah mengikut jadual yang telah ditetapkan : Semua murid Tahun 6 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN / KONTIGENSI Dilaksanakam pada bulan Januari hingga September selepas waktu persekolahan

Kumpulan Sasaran BIL

1.

Mesyuarat Kerja Tetapkan Tarikh Bincang kos / sumber Guru yang terlibat Bentang kertas kerja Lantik AJK Agihan Tugas

GPK 1 Ketua Panatia Matematik Ahli Panitia Matematik

1 hari

2.

1.8 Hal-hal lain Surat menyurat 1. Guru yang terlibat 2. Ibu Bapa Pengesahan kehadiran guru yang terlibat Jadual program Penyediaan tempat , kertas soalan, dan alat tulis Pelaksanaan 6.1 Kehadiran 6.2 Disiplin

GPK 1

Dua minggu sebelum kelas ini diadakan

3. 4. 5. 6.

Ketua Panitia Setiausaha panitia Ketua Panitia Ketua Panitia

Seminggu sebelum kelas diadakan 1 hari 1 hari 1 hari

7.

Penilaian dan Pelaporan - Bilangan pelajar yang hadir - Bahan yang diberikan kepada pelajar

Guru Matematik yang terlibat

1 hari

PELAN OPERASI PELAN OPERASI 2 : Meningkatkan keputusan akademik bagi mata pelajaran matematik dengan lebih cemerlang khususnya dalam

peperiksaan awam Nama Projek Rasional Objektif : Bengkel Teknik Menjawab Soalan UPSR : Sukatan dapat dihabiskan mengikut perancangan : 1. Murid dapat membuat ulangkaji soalan UPSR dalam B.Inggeris dengan lebih berkesan 1. Murid dapat motivasi dari guru yang berpengalaman penanda kertas UPSR 2. Murid dapat memahami sesuatu topik dengan lebih berkesan : Julai 2013

Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran

: Semua murid Tahun 6

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN / KONTIGENSI Dilaksanakam pada bulan Julai

1.

Mesyuarat Kerja Tetapkan Tarikh Bincang kos / sumber Guru yang terlibat Bentang kertas kerja Lantik AJK Agihan Tugas 1.8 Hal-hal lain Surat menyurat 1. Ibu bapa untuk memberitahu tarikhtarikh program Pengesahan kehadiran guru / penceramah

GPK 1 Ketua Panatia Matematik Ahli Panitia Matematik

1 hari

2.

GPK 1 Setiausaha panatia Matematik Ketua Panitia Matematik

1 minggu

3.

Seminggu sebelum

yang terlibat 4. 5. 6. Jadual program Penyediaan tempat , peralatan ICT, LCD, CD berkaiatan dan siaraya Pelaksanaan 7.1 Kehadiran 7.2 Disiplin 7. Penilaian dan Pelaporan - Bilangan pelajar yang hadir - Latihan yang diberikan sebagai kerja Rumah Setiausaha Panatia Matematik GPK 1 Setiausaha panitia AJK Tempat AJK Alat Ahli Panitia Matematik

kelas / ceramah diadakan 1 hari 1 hari Pada hari yang ditetapkan

1 hari

PELAN OPERASI PELAN OPERASI 3 : Meningkatkan keputusan akademik bagi mata pelajaran matematik dengan lebih cemerlang khususnya dalam peperiksaan awam Nama Projek Rasional : Bijak sifir : Membimbing dan mendedahkan murid tentang mengingatkan rumus, sifir dan istilah Matematik

Objektif Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran BIL

: Memberi pendedahan cara mengingatkan rumus Matematik : Setiap Hari Khamis Masa : 7.10-7.30 pagi : Semua murid Tahun 6 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN / KONTIGENSI Dilaksanakam pada hari setiap hari Khamis

1.

Mesyuarat Kerja Tetapkan Tarikh Bincang kos / sumber Guru yang terlibat Bentang kertas kerja Lantik AJK Agihan Tugas 1.8 Hal-hal lain

GPK 1 Ketua Panatia Matematik Ahli Panitia Matematik

2.

Surat menyurat Memberitahu kepada ibu bapa agar menghantar anak mereka awal sedikit dan menepati masa yang ditetapkan Jadual program Menyediakan rumus, istilah Matematik dalam Bahasa Inggeris dan soalan UPSR

Setiausaha panatia Matematik

1 hari

3.

Setiausaha panitia

2 hari

4. 5.

berkaitan Penyediaan tempat / Carta Pelaksanaan 7.1 Kehadiran 7.2 Disiplin

Ketua Panatia Matematik Ahli Panitia Matematik Ketua Panatia Matematik Ahli Panitia Matematik

1 hari Setiap hari Khamis dari pukul 7.10 7.30 pagi dan menepati masa

6.

Penilaian dan Pelaporan - Bilangan pelajar yang hadir - Keaktifan murid menjawab

Ketua Panatia Matematik Setiausaha Panatia Matematik

1 hari

PELAN OPERASI PELAN OPERASI 4 : Meningkatkan keputusan akademik bagi mata pelajaran matematik dengan lebih cemerlang khususnya dalam peperiksaan awam Nama Projek Rasional Objektif : Ujian Gerak Gempur UPSR : Murid perlu diberi bimbingan dan latihan yang berterusan dalam menjawab soalan yang hampir sama seperti UPSR : 1. Memberi pendedahan kepada murid teknik menjawab soalan UPSR dengan betul. 2. Murid perlu belajar menganggarkan masa ketika menjawab soalan kertas 1 dan 2 dengan betul.

Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran BIL

: Kertas 1 : Bulan Mac hingga September 2013 mengikut jadual yang dikeluarkan oleh pihak pentadbiran. Kertas 2 : Bulan Mac hingga September 2013 mengikut jadual yang dikeluarkan oleh pihak pentadbiran. : Semua murid Tahun 6 PROSES KERJA TANGGUNGJAWAB TEMPOH STATUS / PELAN / KONTIGENSI Dilaksanakam pada bulan Mac hingga September pada waktu P& P.

1.

Mesyuarat Kerja Tetapkan Tarikh Bincang kos / sumber Guru yang terlibat Bentang kertas kerja Lantik AJK Agihan Tugas 1.8 Hal-hal lain Surat menyurat 2. Guru yang terlibat 2. Ibu Bapa Pengesahan kehadiran guru yang terlibat Jadual program Penyediaan tempat , kertas soalan, dan alat tulis Pelaksanaan 6.1 Kehadiran

GPK 1 Ketua Panatia Matematik Ahli Panitia Matematik

1 hari

2.

GPK 1

Dua minggu sebelum kelas ini diadakan

3. 4. 5. 6.

Ketua Panitia Setiausaha panitia Ketua Panitia Ketua Panitia

Seminggu sebelum kelas diadakan 1 hari 1 hari 1 hari

6.2 Disiplin 7. Penilaian dan Pelaporan - Bilangan pelajar yang hadir - Bahan yang diberikan kepada pelajar Guru Matematik yang terlibat 1 hari

PELAN TAKTIKAL STRATEGI 2 : Mengurangkan bilangan murid yang sangat lemah dan gagal dalam peperiksaan UPSR BIL. PROGRAM / PROJEK 1. Pemulihan dalam Kelas PIPP Teras 6 TANGGUNGJAWAB TEMPOH KOS / OUTPUT / HARI SUMBER Pn.Norzapura Jan Sep Pihak Dapat 2013 sekolah mengurangkan bilangan Tiada murid yang gagal dalam Matematik Pn.Norzapura Mac Pihak Dapat September sekolah mengurangkan 2013 bilangan PELAN KONTIGENSI Bilangan Dijalankan murid semasa P&P yang lulus dilaksanakan meningkat Bilangan Dijalankan murid semasa P&P yang lulus dilaksanakan KPI

1.

Kelas bimbingan berkumpulan

Teras 6

Tiada

murid yang gagal dalam Matematik

meningkat

PELAN OPERASI PELAN OPERASI 1 : Mengurangkan bilangan murid yang sangat lemah dan gagal dalam peperiksaan UPSR Nama Projek Rasional Objektif Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Pemulihan dalam kelas / Menyediakan soalan yang berkaitan : Murid yang sangat lemah dan sukar untuk membuat latihan secara sistematik : Membantu dan membimbing murid yang sangar lemah dalam Matematik dan kurang serius dalam pembelajaran : Jan hingga September 2013 ( semasa P&P dilaksanakan di dalam kelas ) : Murid yang lemah ( mendapat markah kurang 30% dalam peperiksan dan Ujian bulanan )

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN / KONTIGENSI Dilaksanakam pada bulan Januari hingga September

1.

Mesyuarat Kerja Tetapkan Tarikh Bincang kos / sumber Guru yang terlibat Bentang kertas kerja Lantik AJK Agihan Tugas Hal-hal lain

GPK 1 Ketua Panatia Matematik Ahli Panitia Matematik

1 hari

2.

Pelaksanaan - Mencetak soalan fakta asas ( +, - , X, - ) - Mencetak soalan berkaitan kemahiran Matematik bagi murid lemah - Agihan kepada muid

Ketua Panitia Matematik Ahli Panitia Matematik

9 bulan

3.

Penilaian dan Pelaporan Soalan-soalan / latihan yang disediakan oleh guru matematik

Ketua Panitia Matematik Setiusaha Panitia Matematik

Sepanjang penggunaan soalansoalan / latihan.

PELAN OPERASI PELAN OPERASI 2 : Mengurangkan bilangan murid yang sangat lemah dan gagal dalam peperiksaan UPSR Nama Projek Rasional Objektif Tarikh & Tempoh Pelaksanaan Kumpulan Sasaran : Kelas bimbingan berkumpulan : Murid yang lemah dan sukar untuk membuat latihan secara sistematik : Membantu dan membimbing murid yan lemah dalam Matematik dan kurang serius dalam pembelajaran : Mac hingga September 2013 ( semasa P&P dilaksanakan di dalam kelas ) : Murid yang lemah ( mendapat markah kurang 30% dalam peperiksan dan Ujian bulanan )

BIL

PROSES KERJA

TANGGUNGJAWAB

TEMPOH

STATUS / PELAN / KONTIGENSI Dilaksanakam pada bulan Mac hingga September

1.

Mesyuarat Kerja Tetapkan Tarikh Bincang kos / sumber Guru yang terlibat Bentang kertas kerja Lantik AJK Agihan Tugas Hal-hal lain

GPK 1 Ketua Panatia Matematik Ahli Panitia Matematik

1 hari

2.

Pelaksanaan - Mencetak soalan klon UPSR

Ketua Panitia Matematik Ahli Panitia Matematik Ketua Panitia Matematik Setiusaha Panitia Matematik

6 bulan

3.

Penilaian dan Pelaporan Soalan-soalan / latihan yang disediakan oleh guru matematik

Sepanjang penggunaan soalansoalan / latihan.