You are on page 1of 2

Cch chn Rau - C - Qu ti ngon cho b

Khi rng b bt u mc rng u hai hm, l du hiu cho thy b n c cc loi rau, c, qu v bt u thch th vi vic n bc. Trong giai on ny cc m hy chn la cho b bt u tp dng nhng loi rau c qu c cha nhiu cht x v vitamin kt hp vi vic tp cho b n bc, t b s c tip xc vi nhng mn n mi v cm thy thch th trong vic n ung hn khng cn bing n.

Cch chn Rau - C - Qu ti ngon cho b RAU CI THO Chn nhng cy ci c mu trng, b cn cng, cc l cun cht vi nhau RAU CN Chn m c mu xanh l, cng rau non trng, trn v u nhau, cung v l rau phi dy, r t RAU CI Khng nn chn nhng b non mn mn, l xanh ngt, khng du vt cu su b v phn thn chc mp, u nhau mt cch bt thng. Thc t th b rau ngon nh vy c bn nhiu cht m. BP CI Khi b ang trong tui n dm bn c th bn c th nu nhiu loi cho rau hay cho nm cho b n. Chn bp ci cun cht, nhn chc v ti, cc lp l bng c mu t trng n xanh. Nn mua bp ci tm v chn nhng bp c mu tm sm, cm ln thy chc v nng tay. MP NG (KH QUA) Khng nn chn nhng qu to, mu xanh m, mt mt, thn phnh to, da lng bng v y l nhng qu c bn nhiu m v cht lng s km, b n vo s d b nhim c. Nn chn nhng qu c kch thc va phi theo tng ging, v c nhiu gn nh li ti.

B AO Chn nhng tri thng, da xanh, cn lng t, nng tay v khi n ngn tay vo c cm gic mm, bn nn cung b, thng cung b ln l b non, t rut v ht gi. RAU MUNG Khng mua nhng b c ngn non vn di m mng v b b phun thuc kch thch. Chn nhng b c ngn nh, nhn cng v khi n s gin v ngon. C CHUA Chn nhng qu c mu hng ti, khng chn nhng qu mng v b p. V qu phi mng, nn chn nhng qu c chua trn l ngon nht. C RT Chn c sng mu, cn cng v khng qu to v c rt to thng b x v khng ngt. C rt cn c th lm c mn C rt Pudding tng sc khng cho b.