You are on page 1of 4

LATIHAN PENGUKUHAN (KEIMUNAN)

1.

JENIS KEIMUNAN

diperoleh daripada antibodi yang dihasilkan sendiri oleh badan

diperoleh daripada antibodi dari sumber lain

SEMULAJADI Contoh penyakit: ______________

BUATAN Contoh suntikan: BCG untuk mencegah _________________ _

SEMULAJADI Fetus mendapat antibodi daripada __________________ Bayi mendapat antibodi daripada __________________

BUATAN Contoh penyakit: ______________

2. Keimunan (aktif, pasif) adalah keimunan yang diperoleh daripada antibodi yang dihasilkan daripada badan kita sendiri 3. Keimunan (aktif, pasif) adalah keimunan yang diperoleh daripada antibodi dari sumber lain 4. Keimunan aktif (semulajadi, buatan) adalah keimunan yang diperoleh daripada penghasilan antibodi daripada suntikan vaksin 5. (Vaksin, Antibiotik) ialah patogen yang dilemahkan 6. Contoh penyakit yang mendapat keimunan aktif semulajadi adalah (campak, batuk kering) 7. Suntikan BCG diberikan untuk memberi keimunan terhadap penyakit (kancing gigi, batuk kering) 8. Fetus mendapatkan keimunan pasif (semulajadi, buatan) iaitu antibodi daripada ibu mengandung 9. Antibodi daripada kuda yang telah dijangkiti oleh sesuatu penyakit dan disuntik ke dalam badan kita disebut (vaksin, antiserum) 10. (Antibodi, antiserum) adalah bahan yang dihasilkan untuk melawan penyakit dalam badan

LATIHAN PENGUKUHAN (KEIMUNAN)

1.

JENIS KEIMUNAN

diperoleh daripada antibodi yang dihasilkan sendiri oleh badan

diperoleh daripada antibodi dari sumber lain

SEMULAJADI Contoh penyakit: ______________

BUATAN Contoh suntikan: BCG untuk mencegah _________________ _

SEMULAJADI Fetus mendapat antibodi daripada __________________ Bayi mendapat antibodi daripada __________________

BUATAN Contoh penyakit: ______________

2. Keimunan (aktif, pasif) adalah keimunan yang diperoleh daripada antibodi yang dihasilkan daripada badan kita sendiri 3. Keimunan (aktif, pasif) adalah keimunan yang diperoleh daripada antibodi dari sumber lain 4. Keimunan aktif (semulajadi, buatan) adalah keimunan yang diperoleh daripada penghasilan antibodi daripada suntikan vaksin 5. (Vaksin, Antibiotik) ialah patogen yang dilemahkan 6. Contoh penyakit yang mendapat keimunan aktif semulajadi adalah (campak, batuk kering) 7. Suntikan BCG diberikan untuk memberi keimunan terhadap penyakit (kancing gigi, batuk kering) 8. Fetus mendapatkan keimunan pasif (semulajadi, buatan) iaitu antibodi daripada ibu mengandung 9. Antibodi daripada kuda yang telah dijangkiti oleh sesuatu penyakit dan disuntik ke dalam badan kita disebut (vaksin, antiserum) 10. (Antibodi, antiserum) adalah bahan yang dihasilkan untuk melawan penyakit dalam badan

LATIHAN PENGUKUHAN (KEIMUNAN)

1.

JENIS KEIMUNAN

diperoleh daripada antibodi yang dihasilkan sendiri oleh badan

diperoleh daripada antibodi dari sumber lain

SEMULAJADI Contoh penyakit: ______________

BUATAN Contoh suntikan: BCG untuk mencegah _________________ _

SEMULAJADI Fetus mendapat antibodi daripada __________________ Bayi mendapat antibodi daripada __________________

BUATAN Contoh penyakit: ______________

2. Keimunan (aktif, pasif) adalah keimunan yang diperoleh daripada antibodi yang dihasilkan daripada badan kita sendiri 3. Keimunan (aktif, pasif) adalah keimunan yang diperoleh daripada antibodi dari sumber lain 4. Keimunan aktif (semulajadi, buatan) adalah keimunan yang diperoleh daripada penghasilan antibodi daripada suntikan vaksin 5. (Vaksin, Antibiotik) ialah patogen yang dilemahkan 6. Contoh penyakit yang mendapat keimunan aktif semulajadi adalah (campak, batuk kering) 7. Suntikan BCG diberikan untuk memberi keimunan terhadap penyakit (kancing gigi, batuk kering) 8. Fetus mendapatkan keimunan pasif (semulajadi, buatan) iaitu antibodi daripada ibu mengandung 9. Antibodi daripada kuda yang telah dijangkiti oleh sesuatu penyakit dan disuntik ke dalam badan kita disebut (vaksin, antiserum) 10. (Antibodi, antiserum) adalah bahan yang dihasilkan untuk melawan penyakit dalam badan

LATIHAN PENGUKUHAN (KEIMUNAN)

1.

JENIS KEIMUNAN

diperoleh daripada antibodi yang dihasilkan sendiri oleh badan

diperoleh daripada antibodi dari sumber lain

SEMULAJADI Contoh penyakit: ______________

BUATAN Contoh suntikan: BCG untuk mencegah _________________ _

SEMULAJADI Fetus mendapat antibodi daripada __________________ Bayi mendapat antibodi daripada __________________

BUATAN Contoh penyakit: ______________

2. Keimunan (aktif, pasif) adalah keimunan yang diperoleh daripada antibodi yang dihasilkan daripada badan kita sendiri 3. Keimunan (aktif, pasif) adalah keimunan yang diperoleh daripada antibodi dari sumber lain 4. Keimunan aktif (semulajadi, buatan) adalah keimunan yang diperoleh daripada penghasilan antibodi daripada suntikan vaksin 5. (Vaksin, Antibiotik) ialah patogen yang dilemahkan 6. Contoh penyakit yang mendapat keimunan aktif semulajadi adalah (campak, batuk kering) 7. Suntikan BCG diberikan untuk memberi keimunan terhadap penyakit (kancing gigi, batuk kering) 8. Fetus mendapatkan keimunan pasif (semulajadi, buatan) iaitu antibodi daripada ibu mengandung 9. Antibodi daripada kuda yang telah dijangkiti oleh sesuatu penyakit dan disuntik ke dalam badan kita disebut (vaksin, antiserum) 10. (Antibodi, antiserum) adalah bahan yang dihasilkan untuk melawan penyakit dalam badan