You are on page 1of 7

...........................................

:
........................................... :

4235

SEKOLAH KEBANGSAAN SUNGAI SERAI

SULIT


1023JANGAN BUKA KERTAS SOALAN INI SEHINGGA DIBERITAHU

Jawab semua soalan.


Disediakan oleh:

Disemak oleh:

(ANIZAH BT ZAINAL MOKHARAN)


Guru Bahasa Arab Tahun 1

(ANIZAH BT ZAINAL MOKHARAN)


Ketua Panitia Bahasa Arab

Disahkan oleh:

Tandatangan ibu/bapa/penjaga:

..

()
:

( 01
)

:

()
2

.0 - - -

________________

-
.2
-

________________


.3

________________

-
.4

________________

-
.5
________________

( 01
)

:
()
3

-
..... .....

- - -

............ ...............

................. .

( 01
)

()
( ):


................ .1 .
................ .2 .
.
................ .3
.
................ .4
.
................ .5

( )
( ):

( 01
)

( 01
)