You are on page 1of 3

Du lch n - Nepal - Hnh hng t pht

Du lch nc n l n vi vng t Pht, khu rng Th a hay cn gi l K Vin Tnh X Ni c Pht tr ng trong 24 ma an c kit h - y l ni xa kia ngi trng gi Cp C c dng vng lt y sn Vn K Vin ny mua li khu vn ny ca Thi T K cng dng c Pht lm ni thuyt php,...

Ngy 1: TP.HCM DELHI Tp trung ti sn bay Tn Sn Nht lm th tc p chuyn bay i New Delhi. Qu cnh ti Bangkok (hoc Hng Kng, Qung Chu). Sau lm th tc chuyn tip chuyn bay i New Delhi. n New Delhi, lm th tc nhp cnh n , v khch sn nhn phng. Ngh m ti New Delhi. Ngy 2: NEW DELHI LUCKNOW SRAVASTI (n 3 ba) Ra ga New Delhi n chuyn tu nhanh i Lucknow lc 06h00. Cm tra -> i Sravasti bt u chng trnh hnh hng v t Pht -> nhn phng, dng cm ti, ngh m ti Sravasti. Ngy 3: SRAVASTI NEPAL LM T NI (n 3 ba) im tm -> rng Th a hay cn gi l K Vin Tnh X -> cm tra sm -> i Nepal, lm th tc nhp cnh Nepal -> Lm T Ni nhn phng, dng cm ti, ngh m ti Lm T Ni. Ngy 4: LM T NI KUSHINAGAR (n 3 ba) im tm ti khch sn -> chim bi v nh l ni thi t Tt t a n sanh, nghe gii thiu v tm hiu v tr vua Asoka dng ln ti y ghi li s kin ti ni y ngi con v i ca nhn loi cho i -> Vit Nam Pht Quc T ca Thy Huyn Diu. Chiu khi hnh i Kushinagar xa kia c gi l Cu Thi Na Ni c Th Tn nhp Nit Bn. n ni dng cm ti v nhn phng khch sn. Ngh m ti Kushinagar. Ngy 5: KUSHINAGAR VAISHALI (n 3 ba) im tm sm -> ving bi n i Bt Nit Bn v Vn Sa La Song Th - ni c Pht nhp Nit Bn, cu nguyn ti n i Bt Nit Bn v kinh hnh nim danh hiu c Bn S ti Thp Rambhar ni lm l tr t kim thn c Pht. -> i Vaishali tn ngy xa l T X Ly, ni thnh lp Ni on u tin ca Pht gio -> ving bi Thp A Dc Vng ghi du li ni c Pht tuyn b x b bo thn nhp V D Y Nit Bn v thuyt bi php cui cng, y cng l ni Ngi A Nan xin c Pht cho php N gii c xut gia -> Thm Cha Kiu m Di Vit Nam. -> n ti v ngh m ti Vaishali. Ngy 6: VAISHALI RAJGIR (n 3 ba) im tm ti khch sn, -> th trn Rajgir tn ngy xa l kinh thnh Vng X ca Vng Quc Ma Kit , Vua l Tn B Sa La.

n Rajgir, n tra v nhn phng khch sn. Bui chiu ving thm Trc Lm Tnh X -> Ni K Tc v ni vua Tn B Sa La b con trai ca mnh l vua A X Th giam gi -> ni Linh Thu i cp treo ving thm thp Ha Bnh -> hang thin nh ca Ngi Anan v Ngi X Li Pht, ving bi ni c Pht ging nhng b kinh ln ca Pht gio nh : Kinh Diu Php Lin Hoa, kinh i Bt Nh.... -> Cm ti v ngh m ti Rajgir. Ngy 7: RAJGIR BODHGAYA (n 3 ba) im tm -> i Bodhgaya (B o Trng) -> ving thm Trng i hc Nalanda trng i hc Pht gio u tin ca Th gii. Bui chiu tham quan Tng i Pht cao 25 mt v mt s cha cc nc ti Bodhgaya. Cm ti v ngh m ti Bodhgaya. Ngy 8: BODHGAYA (n 3 ba) Trn ngy chim bi v nh l ti Thp i Gic v Ci B - ni Thi T Tt t a ngi thin nh 49 ngy m v vo na m th 49, nhm ngy mng 8 thng 12 Thi T Tt t a i ng , sch ht phin no, chng c o qu V Thng Chnh ng Chnh Gic, hiu l Pht Thch Ca Mu Ni vo nm Ngi 35 tui. Dng cm ti v ngh m ti Bodhgaya. Ngy 9: BODHGAYA VARANASI (n 3 ba) Sng: t do nh l, thin nh ti Ci B v mua sm qu lu nim Pht gio Bodhgaya trung tm hnh hng ca Pht gio Th gii. Cm tra -> tr phng khch sn -> Varanasi - tn ngy xa l B La Ni nay thuc tiu bang Uttar Pradesh, l mt thnh ph c xut hin khong 3.000 nm trc Cng nguyn, ni sn xut cc mt hng t la ni ting t thi c Pht cn ti th. n Varanasi nhn phng khch sn. Cm ti v ngh m ti Varanasi. Ngy 10: VARANASI LC UYN NEW DELHI (n 3 ba) Dy sm -> bn thuyn i du ngon Sng Hng dng sng linh thing bt ngun t dy Hy M Lp Sn quanh nm tuyt ph, ngm bnh minh trn sng Hng v tm hiu v cuc sng xung quanh (cc nh thiu xc ngi, tm nc sng Hng ty trn) im tm -> tr phng khch sn -> i Sarnath -> ving bi Lc Uyn (Vn Nai) ni c Pht thuyt bi Php u tin T Diu cho 5 anh em A Nh Kiu Trn Nh v cng l ni hnh thnh nn Tam Bo: Pht Php Tng. Ving bi v kinh hnh quanh c thp Dhamekh ni c Pht chuyn php lun. Cm tra -> ra sn bay p chuyn bay ni a i NEW DELHI. n New Delhi -> tham quan th New Delhi vi Ta nh Quc Hi, Dinh Tng Thng, India Gate. Sau khi dng cm ti, xe a on ra sn bay lm th tc p chuyn bay v Vit Nam. Ngy 11: NEW DELHI TP.HCM Qu cnh ti Bangkok (hoc Qung Chu) , sau ni tip chuyn bay v TP.HCM. Kt thc chng trnh hnh hng. tham gia cc tour ny bn c th lin h www.anhviettourist.com hoc lin h 08 35 268 112 cho cc tour xem bng ngoi hng anh.

AnhViet Tourist cung cp cho qu khch hng cc gi du lch Chu u gi r, Dich vu visa, h tr lm th tc visa du lch Chu u, visa du lch Php, ... Du lch vi cc im tham quan ni ting nh thnh ph Rome c knh, Cung in Versailles, mt trong nhng lu i nguy nga nht Chu u vi cc tc phm m thut ni ting t thi vua Louis 14 vi cc gian phng ln cn gi nguyn nhng hin vt v gi, phng cc Vua Luis, hong hu, Hong Napoleon Du lch Php vi thp Eiffel huyn thoi, ngm ton cnh thnh ph Paris trn cao, vi cc loi nc hoa ni ting ca Php nh Chanel, Christan Diorti ca hng Paris Look... Du lch H Lan vi La Haye th chnh tr ca vng quc H Lan, ni ting vi ta n quc t La Haye... Du lch B vi Cung in hong gia B danh ting... Du lch nc c vi Berlin Wall (Bc tng Berlin) hng v,... Du lch Ty Ban Nha vi nhng iu nhc Flamenco cng vi nhng cp trng nh, nhng bi ht v v iu Ty Ban Nha do cc ngh s nghip d biu din trn ph hoc ti cc qun bar... Du lch Thu S vi nhng to nh vi kin trc tht n tng... tour du lich nha trang,du lich da lat,du lch nha trang __________________ xem bong da ngoai hang anh,du lich chau au,Dich vu visa