1. Na mestu troškova X, ukupni planski troškovi pri planskoj uposlenosti iznose 1.500.000 eur u posmatranom periodu.

Planski troškovi sadrže 500.000 eur fiksnih troškova, dok varijabilni planski obračunski troškovi iznose 50 eur po jedinici proizvoda. a) Utvrditi plansku uposlenost ovog mesta troškova. b) Nakon isteka posmatranog obračunskog perioda, dostignuta je stvarna uposlenost od 14.000 komada proizvoda, pri čemu su stvarni troškovi 1.250.000 eur. Obračunati odstupanja za ovaj obim uposlenosti. c) Rezultate prikazati grafički.

Planski troškovi Fiksni planski troškovi varijabila planska obračunska jedinica B. Stvarna uposlenost Stvarni troškovi

Kp Kfp kvp Bi Ki

1.500.000,00 500.000,00 50,00 14.000,00 1.250.000,00 NEPOZNATO 1.000.000,00 20.000,00

Varijabilni planski troškovi Planirana uposlenost

Kvp=(Kp-Kfp) A) Bp

planirana obračunska jedinica Preračunati planski troškovi UKUPNO ODSTUPANJE Odstupanje u potrošnji Očekivani troškovi

kp Kobr UO (Ki-Kobr) OP(Ks-Kobr)

75,00 1.050.000,00 200.000,00 150.000,00 1.200.000,00

Ks

Odtupanje u uposlenosti

OU (Ki-Ks)

50.000,00

UKUPNO ODSTUPANJE

B) (OP+OU)

200.000,00

c) Stranica predmeta/predavanja/planski troškovi/rešen zadataka

Preduzeće za proizvodnju sportske opreme „XXX“ u svom asortimanu proizvoda. Anatomski uložak. patike. Tržišnom analizom sa aspekta kupaca. utvrñen je sledeći relativni značaj funkcija ovog proizvoda: Funkcija F1 F2 F3 F4 F5 Udobnost Kvalitet izrade Težina modela Dizajn Sigurnost zgloba Pojedinačni značaj (%) 20% 35% 25% 15% 5% ∑100% Nove patike sastoje se iz pet komponenti: površinski materijal. U dogovoru sa kontrolerima troškova kompanije. . predloženo je da Anatomski uložak ne sme da košta više od 6 eur. pertle.K3 10. koja je pokazala da proizvodnja novih patika uzrokuje u proseku nastanak troškova od 100 eur. Doprinos ovih komponenti ispunjavanju prethodno pomenutih funkcija je procenjen na sledeći način: Funkcije F3 25 25 15 30 5 ∑100% Komponente K1 Površinski materijal K2 Unutrašnja postava K3 Pertle K4 Gumeni elementi K5 Anatomski uložak F1 40 55 0 5 0 ∑100% F2 35 35 15 15 0 ∑100% F4 45 30 15 10 0 ∑100% F5 30 5 0 0 65 ∑100% Saglasno proizvodnim inženjerima kompanije „XXX“. pojedinim komponentama dodeljeni su sledeći planski ciljni troškovi: Komponente Planski ciljni troškovi (eur) a) K1 40.- Utvrditi i interpretirati za svaku komponentu indeks ciljnih troškova. Koliki su indeksi ciljnih troškova u novonastaloj situaciji? Dati objašnjenje za dobijene rezultate u poreñenju sa onima pod a).K2 20. Ukažite na problem koji može da nastane u slučaju izolovanog posmatranja proizvodnih komponenti. dok iznos troškova ostalih komponenti može da ostane nepromenjen.K5 20. unutrašnja postava. gumeni elementi. b) Kompanija „XXX“ je sprovela novu istraživačku studiju.2.K4 10.

pošto se time ne uzima u obzir uticaj na druge komponente i potreba za pozitivno delovanje.215 0.0725 0. već i indekse ciljnih troškova drugih komponenti.195 0.08 Blago jeftino K3 0.88 Skupo K4 0.0725 0.4150 0.04 Skoro idealno Značaj pojedinih komponenti Udeo u troškovima (ukupni troškovi: 670 eur) Indeks ciljnih troškova Komentar Koncept Target-Costinga se zasniva na izjednačavanju odnosa izmeñu troškova i koristi. .100 1.4000 1.195 0.1163 0. Takvo izolovano posmatranje proizvodnih komponenti ne predstavlja pogodan postupak za poboljšanje indeksa ciljnih troškova.2326 0.68 Još uvek znatno jeftino K5 0.200 1.0698 1.95 Znatno jeftino K5 0.1163 1.1025 0.2000 0.92 Blago skupo K3 0.215 0. koja proizilaze iz toga.04 Skoro idealno K2 0.1025 0. Izolovana promena troškova jedne komponente ne menja samo sopstveni indeks ciljnih troškova.1000 1.36 Znatno skupo Značaj pojedinih komponenti Udeo u troškovima (ukupni troškovi: 730 eur) Indeks ciljnih troškova Komentar b) K1 0.03 Skoro idealno K4 0.4150 04651 0.89 Skupo K2 0.Rešenje: a) K1 0.

u iznosu od 120.000 120.000 na varijantu B. od kojih 7.000 otpada na varijantu A i 3. Funkcionalna analiza na mestu troškova Upravljanje materijalom je pokazala da mogu da se razlikuju tri inicirajuća procesa.000 60. primenom obračuna troškova po procesima. Sprovoñenje kontrole prijema materijala.000 300 Planirani ukupni troškovi procesa (€) 50. planirani su troškovi rukovoñenja mestom troškova.000 komada proizvoda. koji ne zavise ni od proizvedene količine. . Dalje. prikazani su u tabeli. koji zavise od proizvedene količine ili od broja varijanti proizvoda. pa se tretiraju kao neutralni.3.000 Količina procesa koja zavisi od proizvodnje 75% 80% 30% Količina procesa koja zavisi od varijanti 25% 20% 70% Obračunati: a) Planske troškove za sva tri inicirajuća procesa. b) Iznos ukupnih troškova za sva tri procesa. Skladištenje specijalnog materijala.000 €. niti od broja varijanti. Planska količina procesa Ispitivanje računa (inicirajući) Kontrola prijema materijala (inicirajući) Skladištenje (inicirajući) Rukovoñenje mestom troškova (neutralni) 1. c) Troškove za svaku varijantu na mestu troškova Upravljanje materijalom. Planirano je ukupno 10. Radi se o sledećim procesima: Interno ispitivanje računa.000 1.000 7. Raspoloživa količina planskih procesa i procenjeni udeli količina procesa koji zavise od proizvodnje i varijanti.

08 0.000 Troškovi po inicirajućim procesima (€) 50 Dodatak za neutralni proces (DNP) 51.30 Količina procesa koja zavisi od proizvodnje 75% Količina procesa koja zavisi od varijanti 25% Ispitivanje računa (inicirajući) Kontrola prijema materijala (inicirajući) Skladištenje (inicirajući) Rukovoñenje mestom troškova (neutralni) 1.000 7 7.000 kom.89 0.8 0.23 7 Varijanta B Varijanta A: 7.43 .000 DNP = 120.000 kom.75 0.2 14.000) = 1.000 200 205.000 1.1 3.Rešenje: a) i b) Planska količina procesa Planirani ukupni troškovi procesa (€) 50.03 c) Proces Jedinični troškovi procesa koji zavise od proizvodnje Jedinični troškovi procesa koji ne zavise od proizvodnje Varijanta A Ispitivanje računa (inicirajući) Kontrola prijema materijala (inicirajući) Skladištenje (inicirajući) 3.1 405. Varijanta B = 15.3 Ukupni troškovi procesa (€) 101. Varijanta A = 10.000 / (50.0 2.10 Varijanta B: 3.10 30% 70% 120.56 1.000 + 60.000 7.02 80% 20% 300 60.000 + 7.

000.00 0.00 40.500 din.000.000.67 d) e) Stranica predmeta/predavanje/prelomna tačka/rečen zadatak . Napomena: broj radnih dana u godini je 270 Prihod Fiksni troškovi kontribuciona dobit po jedinici prodajna cena po jedinici Broj dana KOLIČINA Varijabilni troškovi po jedinici Prihod Varijabilni troškovi Kontribuciona dobit Fiksni troškovi Neto dobit Prelomna tačka kol Prelomna tačka vred Broj dana 60.00 15.000.000. Proizvodno preduzeće na osnovu podataka iz plana troškova za narednu godinu..00 45.00 1.00 15.000.000.08 66. b) Vrednosno izraženu prelomnu tačku za iste planske periode.00 270.000.000.000.67 0.000.000. planiralo je ukupan prihod od prodaje u iznosu od 60.000.000.00 30. kao i prodajnu cenu u iznosu od 1. što će izazvati povećanje fiksnih troškova za 5%.00 40. Dalje. c) Broj dana potreban za dostizanje nivoa prelomne tačke d) Stope kontribucionog i neto rezultata. fiksne troškove u iznosu od 15. kontribucionu dobit po jedinici 500 din.00 500. Na osnovu datih podataka izračunati: a) Količinski izraženu prelomnu tačku za planske periode od godine.4. e) Konstruisati grafikon prelomne tačke.000.00 1.33 0.000.500. meseca i dana.00 1.25 D) 0.000. Na osnovu učinjenih izmena izračunati sve relevantne podatke koji su se tražili pre promena i dati potreban komantar.00 20. Zbog povećanja kvaliteta proizvoda dolazi do povećanja varijabilnih troškova po jedinici za 100 dinara po jedinici.000.000.00 5. Preuzeće u narednom planskom periodu planira kupovinu novih postrojenja.000.000.000.00 203 60. preduzeće razmatra i povećanje prodajne cene za 10%.000.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful