You are on page 1of 104

Prirunik

esto izdanje

Tehnika Emocionalne Slobode


Zadivljujuim emocionalnim oslobaanjima dolazi do dubokih fizikih promena. --odobren od strane lekara

www.emofree.com
prevod www.TehnikaEmocionalneSlobode.com
oslobaanje od bola strahovi i fobije bes alergije zavisnosti disajni problemi mravljenje krvni pritisak anksioznost meuljudski odnosi trauma enski problemi depresije deiji problemi kolski problemi, sportski rezultati, problemi u seksu teka oboljenja (od migrene do kancera) "Jednog dana e se medicinska profesija probuditi i shvatiti da su nereeni emotivni problemi glavni uzrok 85% svih bolesti. Kada do toga doe, EFT e biti jedna od glavnih isceljujuih metoda... kao sto je to za mene." - Eric Robins, MD EFT prua velike isceliteljske mogunosti. Deepak Chopra, MD
Vana primedba onima koji koriste ovaj prirunik besplatno preko interneta: Ovaj prirunik upuuje na video i audio materijale koji su deo mnogo obimnijeg EFT kursa. Ovi video i audio materijali su na raspolaganju www.emofree.com/a/?2187/2 Takoe: Ako se niste do sada vec prijavili za nase EFT elektronske novine, uinite to na www.emofree.com/a/?2187/9 Gary Craig

Primenjivo na sve probleme, ukljuujui.

Specijalna poruka onima koji preuzimaju ovaj prirunik sa nae internet strane
Ovaj prirucnik je poetna stepenica uvod u EFT. To je pratei materijal naeg mnogo obimnijeg video i audio EFT kursa i NIJE namenjen da bude kompletan trening. Kompletan EFT kurs sa video i audio materijalom nabavite preko
www.emofree.com/a/?2187/2

Studirajte ovaj material i marljivo primenite izneene koncepte na sebi i drugima i veliki su izgledi da ete dobiti trenutne i esto znaajne rezultate. Ovo je ono to EFT obeava i to je sasvim lako ostvarljivo ukoliko ga pravilno primenjujete. Naii ete i na situacije kada ete zapinjati i eati glavu pitajui se Zato ne deluje u ovj situaciji? ili Zato deluje na sve, a samo na mene ne deluje? ili Zato nekada deluje tako da su promene stalne, a nekada nisu? ili.ili.ili Na sva ova pitanja se moe odgovoriti, ali odgovore neete pronai u priruniku kao ovaj. Odgovori dolaze iz iskustva i obimnijeg treninga. To je razlog zato se vredni studenti ne zadre na ovom priruniku nego uzmu nae veoma povoljne DVD materijale preko www.emofree.com/a/?2187/2 . Ambiciozni hirurg moe dobiti samo odredjena znanja iz knjige, ali iza toga je potrebno da posmatra kako to rade oni koji su vec savladali tehniku rada. Postoji umetnicki deo rada sa EFT, a to je detaljno ilustrovano u nasim DVD-ima. Oni koji ele da razviju ovu umetnost trebaju dodatan trening.
Takoe: Ako to niste do sada uradili, pretplatite se na nae EFT elektronske novine www.emofree.com/a/?2187/9 Prepune su raznih saveta I objanjenja kako ta raditi.

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Beleke vezane za EFT iznenaujua fizika isceljenja


EFT je originalno nastao kao metod koji omoguava da se pomogne psihoterapijskoj profesiji. Na sreu, taj cilj je postignut i EFT je znaajno smanjio vreme potrebno za terapiju, koje obino traje mesecima ili godinama, na minute ili sate. Uz to smo primeivali duboka fizika isceljenja koja su se deavala. Vid se popravljao, glavobolje su nestajale, kancer bolovi kao i simptomi su se povlaili, itd. Nalazimo da je razlog tome to EFT deluje na uzroke koji su u velikoj meri ignorisani u zapadnom sistemu leenja. Medicina, na primer, obraa veoma malo panje na energetske meridijane tela i ne daje mnogo znaaja emocionalnim uzrocima. Ovi uzroci su glavni fokus EFT-a. Zato i nije udo to EFT procedure pruaju korist onima koji ih koriste, tamo gde je medicinska profesija digla ruke. Razlog je jednostavno taj da mi tretiramo uzroke koje drugi uglavnom zanemaruju. Ovaj EFT prirunik je napisan jo pre nego to sam shvatio znaaj i irinu prirode fizikog isceljenja. Zbog toga on stavlja akcenat na emocionalno isceljenje i ne pokriva fiziko isceljenje ni blizu stepena koji se u stvarnosti deava. Iz razloga sto se ovaj prirucnik pokazao veoma efektvan za uenje, oduio sam da ga ostavim takvog kakav je, radije nego da ga modifikujem da bi naglasio fizicka isceljenja. Ono to treba da razumemo su emocionalni i energetski uzroci i oni su temeljno obradjeni u njemu. Ipak sam, kao podsetnik, ubacio fizika isceljenja kroz prirucnik. Takodje, sve to je napisano ovde ne znai da je zamena za savet kvalifikovanog medicinskog osoblja.

Napomene terapeutima, lekarima, svetenicima i drugim pripadnicima isceliteljske profesije:


Ovaj kurs predstavlja radikalno udaljavanje od konvencionalnih tehnika. Ako se pravilno koristi, trebalo bi da umnogostrui vae rezultate. Uzmite u obzir da je namenjen kako profesionalcima, tako i onima koji to nisu i zato je napisan jednostavnim i lako razumljivim stilom. Autor je dao sve od sebe da iznese u javnost, na praktian nain, ovu izvanrednu isceljujuu tehniku i namerno je izbegavao slike i rei teke za razumevanje, koje se obino javljaju u zvaninim udbenicima. Preciznost i kompletnost koja se obino trai od profesionalaca je ipak odrana, mada je proeta metaforama i sliicama. Ovo je ne konvencionalan pristup, ba kao i sama Tehnika Emocionalne Slobode (EFT). Ako traite ono sto je konvencionalno, doli ste na pogreno mesto.

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Lak nain za prolaenje ovog kursa


Ovaj deo je vaan. Utedee vam puno vremena i poveae vau efikasnost u EFT. Ljudski je, i razumljivo je (i ja sam isto takav) da novodoli prelete pogledom prirunik da uoe par najvanijih stvari i zarone direktno u ove zanimljive video materijale. Ovo e vas dugorono kotati, jer prolazite kurs preko reda. Na primer, moe vam izgledati da krim u videoima ono to pie u priruniku. To nije tano. Ja jednostavno koristim efikasne skraenice (moe vam skratiti vreme ak i za 50%) i nadgraujem se na concept koji je obraen u prethodnom delu kursa. Na dalje, vani termini kao to su aspekti, psiholoka obrnutost i energetski toksini ne mogu biti dobro shvaeni bez neophodnog prethodnog znanja. Sve je ovo razraeno i pokriveno na lako razumljiv nain, ako pratite kurs pravilnim redosledom. Potroio sam dve godine i brdo para da prezentiram EFT na nain koji je lak da se naui. Zato dozvolite mi da naglasim sugestiju da EFT kurs pratite redosledom kojim je prikazan. To je lak nain prolaenja ovog kursa. Pratiti ga preko reda je teak put. To je kao itati knjigu tako sto prvo proitate poglavlje 1, zatim poglavlje 8, zatim poglavlje 4 i zatim ignorieei sve ostalo jer mislite da ostatak i onako znate. Dosta sam rekao.

Lak nain za prolaenje ovog kursa Deo I - Osnove


1. Prvo, proitajte deo I ovog prirunika, idui kroz segmente redosledom koji je prikazan. Ovo je vano ak i ako ste iskusan terapeut, jer se kasniji delovi kursa nadgrauju na ideje i terminologiju koja je na ovim stranama. Glavno poglavlje dela I se zove Osnovni recept. On pokriva u detalje osnove isceljujue rutine EFT-a i predstavlja osnovu na koju se sve ostalo u EFT-ju nadgrauje. Kao to ete nauiti u delu II, retko kada vam treba ceo osnovni recept. Razne kraenice se gotovo uvek pojave. Bez obzira, treba da znate osnovni recept u celosti, tako da najbolje moete koristiti skraenu verziju i savladati umetniku majstoriju EFT-a. Kada zavrite sa itanjem dela I, ne idite direktno na deo II. To dolazi kasnije. Vana primedba onima koji koriste ovaj prirunik besplatno preko interneta: Ovaj prirunik upuuje na video i audio materijale koji su deo mnogo obimnijeg EFT kursa. Ceo EFT kurs, kao i video i audio materijali su na raspolaganju na www.emofree.com/a/?2187/2 . Medjutim, ovaj prirunik daje sve osnove. Video i audio materijal nisu neophodni sem ukoliko elite da proirite svoje znanje i na nivo iznad poetnikog. Takoe: Ako se niste do sada ve prijavili za nae EFT elektronske novine, uinite to na www.emofree.com/a/?2187/9

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

2. Sledee, studirajte video materijal dela I. Ima ih 3 i prepoznaju se po plavoj tampi na etiketama. Video 1a razrauje deo I ovog prirunika i prikazuje vam svaku od taaka za tapkanje i sve rutine koje su ukljuene u osnovni recept. Video 1b sadri seanse koje koriste pun osnovni recept u radu i reavanju intenzivnog straha od vode, sa klijentom mukog pola po imenu David. Obratite panju da je ovo jedini put u celom EFT kursu da je ceo osnovni recept koriten. Ovo je uinjeno iskljuivo u interesu prikazivanja kompletne slike osnovne rutine. Sve ostale seanse u ovom kursu koriste skraene verzije. David-ov stah od vode je komplikovan sluaj, jer postoji nekoliko aspekata sa kojima treba raditi da bi ceo problem mogao da se ukloni. Ovo predstavlja idealnu situaciju za vau edukaciju. Iako je cela seansa trajala samo jedan sat (ukljuujui detaljan intervju pre nego to krenemo sa EFT procesom), to je po EFT standardu sporo. Koristei skraenice, ceo slucaj je mogao biti zavren mnogo bre. Video 2a, 2b i 3 proiruju vau edukaciju tako to vam omoguavaju da vidite seminar i razne individualne tretmane. Ovako vidite jo vie mo EFT-a dok gledate skraenu verziju osnovnog recepta na delu u irokom spektru problema. Skraenice, meutim, nisu jos objanjene. To dolazi u delu II. 3. Sledee, pregledajte stranu 43 do 45 ovog prirunika (o audio snimcima na DVD) i zatim studirajte ove audio materijale koji imaju vie primera i komentara. Svrha ovih snimaka nije da vas ui kako da radite osnovni recept. To je uinjeno na drugom mestu kursa. Radije, namera je: (1) da vam da irok spektar problema na koje se EFT moe primeniti, (2) da vam da oseaj uloge aspekata u ovom procesu (3) da vam dozvoli da iskusite razlicite reakcije koje ljudi imaju na ove procedure (u rasponu od entuzijazma do oprezne neverice).

Deo II Napredni
1. Prvo, proitajte deo II ovog prirunika, idui kroz segmente redosledom koji je prikazan. Ovde ete biti upoznati sa preprekama perfekcionizmu (ukljuujui energetske toksine), skraenicama i drugim pomonim savetima za dobijanje to boljih rezultata sa EFT. 2. Zatim studirajte deo II video materijala. Ima ih 8 i prepoznaju se po crvenoj tampi na etiketama. Video #I dela II slui kao veza izmedju dela I i dela II i vano ga je gledati. Ostatak dela II videa prikazuje uivo seanse i diskusije koje prikazuju umetniki deo EFT-a. Ovo su stvarne seanse, ba kao one koje sami susreete, ili sa klijentima i predstavljaju koveg sa blagom ispunjen primerima EFT-a u akciji. One u izobilju prikazuju umetnost EFTa i treba ih studirati vie puta da bi se izvukao maksimum iz njih.

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Sadraj

EFT Deo I
Otvoreno pismo ................................................................ Neprocenjiv poklon ............................................................... Pisma svedoanstava ............................................................ Pravna upozorenja ................................................................ ta oekivati od ovog kursa ............................................................. Emocionalna sloboda ..................................................... Jednostavnost ............................................................. Zdrav skepticizam ..................................................... Istorija sluajeva ......................................................... Ponavljanje ............................................................. Nauna pozadina EFT-a ............................................. Inenjerski pogled na psihologiju kao nauku..... Telesni energetski sistem ......................................... Dr. Callahan-ovo prvo iskustvo...................................................... Izjava otkria ......................................... Koncept 100% pokrivenosti....................................... Osnovni recept ......................................................... Kao pravljenje kolaa ................................................. Sastojak #1...Postavka ......................................... Sastojak #2...Sekvenca ................................. Sastojak #3...9 Gamut Procedura................. Sastojak #4...Sekvenca (ponovo)........................ Podsetna fraza ................................................. Podeavanje narednih krugova............................... Saveti kako primenjivati EFT ............................................. Testiranje ............................................................. Aspekti ............................................................. Upornost se isplati ......................................................... Gde je mogue budite specifini........................................ Efekat generalizacije ......................................... Probajte na svemu!! ................................................. EFT ukratko ... ..................................................... EFT na jednoj strani ............................................................. Pitanja i odgovori ................................................. Istorija sluajeva ............................................................. Slucaj #1 Strah od javnog govora ............... Slucaj #2 - Astma ............................................. Slucaj #3 - Seksualno zlostavljanje............................. Slucaj #4 Anksioznost i grickanje noktiju... Slucaj #5 Strah od paukova............................... Slucaj #6 Zavisnost od kafe......................... Slucaj #7 Alkoholizam ................................. Slucaj #8 Preterana tuga ............................................. Slucaj #9 Strah od igala ......................... Slucaj #10 Zavisnost od kikiriki M&M................................... Slucaj #11 Fizika bol ............................. Slucaj #12 Bol u donjem delu lea............................. Slucaj #13 Oseaj krivice i nesanica........................ Slucaj #14 Konstipacija ............................. Slucaj #15 Stid od svog izgleda............... Slucaj #16 Lupus ......................................... Slucaj #17 - Ulcerative colitis ....................... Slucaj #18 Panini napad................................... Slucaj #19 Strah od lifta ..................... 1 3 5 9 11 11 11 12 14 14 16 16 18 19 20 22 24 24 24 27 29 30 30 31 32 33 33 34 34 35 35 35 37 38 42 42 43 43 44 44 44 45 45 45 46 46 46 46 47 47 47 48 48 49

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Video snimci na DVD za deo I ............................................................. Video 1a ............................................................. Video 1b ............................................................. Video 2a ............................................................. Video 2b ............................................................. Video 3 ............................................................. Audio snimci na DVD za deo I ............................................................. Proitajte ovo pre nego to sluate................................................. Zakljuak seanse za seansom.....................................

50 50 50 50 50 51 51 52 53

EFT Deo II.......................


Prepreke perfekcije ................................... Aspekti ........................................................... Psiholoka obrnutost ........................................... Disanje na kljunu kost ............................... Energetski toksini ........................................................... Skraenice ........................................................... Skraenje sekvence ................................... Eliminisanje Postavke ............................................... Eliminisanje 9 Gamut Procedure...................... Podizanje oiju od poda do plafona.............................. Umetnost skraivanja .................................. Video snimci na DVD za deo II ............... Video 1 Pregled ................................................... Video 2 Primeri publike ............................... Video 3 Emocionalni problemi I...................................... Video 4 Emocionalni problemi II .................................... Video 5 Fiziki problemi....................................... Video 6 Jaka potreba za zavisnikom supstancom.................... Video 7 Energetski toksini, fobije i upornost........ Video 8 esti problemi, pitanja i odgovori..................

55
55 56 56 60 61 65 65 65 66 66 66 66 66 67 67 67 67 68 68 68

Dodaci..................................
Korienje EFT na strahovima i fobijama.................................. Pitanja i odgovori .......................................... Korienje EFT za traumatina seanja......................... .......................... Pitanja i odgovori .............................................. Korienje EFT za zavisnosti ........................................... Problemi kod odvikavanja .......................................... Kako raditi sa zavisnosti ...................................... Kako raditi sa trenutno jakim potrebama ................................... Rad na specifinim dogaajima koji su uzrok zavisnosti........... ta moete oekivati .......................................................... Pitanja i odgovori .............................................. Korienje EFT za fiziko isceljenje.................................. Probajte na svemu .................................................. Pitanja i odgovori .............................................. Korienje EFT za pobolanje linog imida .................. Uzrok loeg sopstvenog imida....... .............................. Metafora ume i drvea ................................. Generalizacija ......................................................... Budite posmatra ......................................................... Kako krenuti ......................................................... Sie EFT videa i audija ................. EFT- format za njegovu upotrebu .............................................

69
70 71 72 73 74 75 76 76 77 79 80 81 81 81 84 84 85 85 85 86 86 95

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

EFT Deo I

Osnove EFT-a i korak po korak objanjena procedura za poetak rada.

Beleka: Skreenice i drugi napredni koncepti su obraeni u EFT delu II. Prvo treba da bude savladan EFT deo I.

Crtei u priruniku su nabavljeni od: New Vision Technologies, Inc. Corel, 3G Graphics, Inc., Archive Arts, Image Club Graphics, Inc., Cartesia Software, One Mile Up, Inc., Techpool Studios, Totem Graphics, Inc.

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Otvoreno pismo
Svim studentima Tehnike Emocionalne Slobode sa objanjenjem zato ovaj kurs.
"Zajedno emo izgraditi most koji e vas dovesti do zemlje Lini Mir" Dragi Prijatelju, nae vojnike. Dali su nam otvorene ruke da Dok piem ovo nalazim se kod kue radimo sa njima na nain na koji smo mi eleli. sam u utorak uvee. Lagana kia pravi lagane Ovo bi bio konaan test mogunosti EFT-a. Ako zvuke na prozorima. Nakon 2 godine pisanja i bi sve to uradimo bilo da postignemo skroman snimanja, EFT kurs je zavren. Skoro da smo ali primetan napredak u ivotima ovih ozbiljno oeenih vojnika, veima ljudi bi smatrala to spremni da ga tampamo. Pre pet minuta suza se skotrljala mojim uspehom. U stvari, mi smo postigli mnogo vie od toga. licem. I tada sam postao svestan zato sam Veteranska Asocijacija nas nije plaala napravio ovaj kurs. Ono to u stvari mislim je za taj rad. Nisu imali odobren budet za pomo da sam bio svestan zato... ali nisam znao kako ove vrste. ak ta vie, mi smo sami finansirali to da kaem. Sada mogu da se izrazim reima. svoje avio karte, hotelske raune, obroke i Evo prie. rentiranje automobila. Ali nama to nije bilo Pre pet minuta dobio sam video koji smo bitno. Mi bismo platili i vie samo da dobijemo moja saradnica, Adrienne Fowlie, i ja snimili u tu mogunost. Administraciji Ratnih Veterana u Los Angelesu. I tako, ovaj video koji sam gledao je bio Proveli smo 6 dana koristei EFT da zakljuak onog sto se desilo tokom ovih 6 dana. pomognemo vijetnamskim veteranima da se Jedna seansa je posveena Rich-u koji je pod oslobode stranih memorija rata. Videete to terapijom 17 godina zbog svog poremeaja kao deo DVD kursa. posle traumatskog stresa. On je imao: Svi su imali poremeaje posle traumatskog stresa, koji je jedan od najveih **Preko 100 ratnih memorija koje su ga formi emocionalnih poremeaja. Svaki dan su proganjale, mnoge od njih je svakodnevno ovi ljudi preivljavali katastrofe rata... ili su bili preivljavao. primoravani da pucaju u nedune civile **Jaku fobiju od visine....pojaanu time to je (ukljuujuci malu decu) pokopavaju ljude u imao preko 50 skokova padobranom. otvorene rovove i gledaju svoje prijatelje **Nesanica....trebalo mu je 3-4 sata da zaspi kako umiru ili kako bivaju raskomadani. Zvuci svako vee cak ipod jakim lekovima. rafala, bombi i vrisci su danonono odzvanjali u Nakon koritenja EFT-a, svaki trag ovog njihovim glavama. Ponekad su samo lekovi problema je nestao. mogli da olakaju stalno prisutan ratni bol. Znoje se. Plau. Imaju glavobolje i Kao i veina drugih ljudi i Rich je teko mogao anksiozne napade. Depresivni su i u bolu. Imaju da veruje da ova procedura to deluje toliko strahove i fobije i boje se da nou spavaju zbog udno, moe biti delotvorna. Ali on je bio svojih nonih mora. Mnogi od njih su na terapiji spreman da je proba. Poeli smo sa njegovom preko 20 godina I postignuta su samo mala fobijom od visine i nakon priblino 15 minuta olakanja. koritenja EFT-a , fobija je nestala. Testirao je Jo uvek se seam koliko sam bio dobijen rezultat tako to se popeo nekoliko uzbuen kada je Veteranska Administracija spratova i gledao na dole kroz protivpoarni pozvala Adrienne i mene da prenesemo EFT na izlaz. Na njegovo iznenaenje, nije imamo 1 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

uopte nikakvu fobinu reakciju. Tada smo Zatim je u toku intervjua pred kamerom primenili EFT na nekoliko najintenzivnijih Anthony zastao i rekao: Kunem se da vas je ratnih memorija i sve smo ih neutralisali u roku sam Bog poslao. Mislim da je dolo vreme da od sat vremena. On ih se naravno jos uvek sea, vas sretnem. ali one vie nemaju nikakav emocionalan naboj. I tako dok sedim u svojoj dnevnoj sobi Nauili smo Rich-a kako da primenjuje suze radosnice se kotrljaju mojim licem. tehniku (isto kao to vas uimo kroz ovaj kurs) Ovaj kurs ima toliku vrednost za tako da bi on mogao da radi na sebi na ostatku oveanstvo da zasluuje da se po njegovom ratnih memorija. U roku od nekoliko dana, sve imenu nazove vrh neke planine. Moete sa njim su bile neutralisane. Nisu ga vie uznemiravale. sebe uzdii na vii nivo. I, ako elite, moete ga Kao rezultat, nesanica je prestala, a time je koristiti da pomognete drugima da uveaju prestao da koristi i lekove protiv nesanice (pod svoju vrednost. Koliko puta elite da ujete re nadzorom svog lekara). Dva meseca iza toga, hvala vam? Nema vee nagrade koje vam priao sam sa Rich-om preko telefona. Jos uvek mogu dati. Nadam se da sada znate moju je bio bez problema koje je imao ranije. motivaciju za pisanje ovog kursa. Piem ga To je prava emocionalna sloboda. To je zbog Kunem se da vas je sam Bog poslao. kraj dugogodisnjeg muenja. To je kao izai iz Mislim da je dolo vreme da vas sretnem. zatvora. Ija sam imao ast da mu predam Zajedno emo izgraditi most koji ce vas kljueve!!! Koji oseaj. To je ono sto EFT dovesti do zemlje Lini Mir. Jednom obeava. Temeljno ga nauite i moi ete da napravljen, ovaj most e postati vaa vetina za uradite za sebe i za druge, ono sto ste videli sa ceo ivot kojom moete iriti emocionalnu Rich-om. slobodu...i radost...od vas prema drugima. A i Zatim su dosli Robert, Gary, Phillip and postojan je. Kao zlato... Ne ra, ne gubi sjaj, Ralph i svi su imali traumatizirajue ratne ne gubi vrednost. Uvek e biti uz vas. memorije. Vreme za koje je postignuto da se Vi i ja se moda nikada neemo sresti i moda oslobode tih memorija se meri u minutama. neu imati prilike da osetim vau toplinu kao to Videti njihov osmeh i uti zahvalnost je takva sam osetio Anthony-jevu. Na jedini kontakt forma zadovoljstva da samo suze mogu da moe ostati na ovom kursu. I to je sasvim iskau. A zatim je doao video intervju sa prihvatljivo. Kad god se ljudi ukljue u svrhu Antony-jem. isceljivanja, oni su na Boijem zadatku. Ljubav Antony je bio toliko preplaen svojim ispuni medjuprostor (bez obzira koje veliine) i ratnim iskustvima da se bojao da ide na javna pomogne da se to desi. Bog ne trai da se mi mesta kao na primer u restoran od straha da sretnemo licem u lice. e vijetnamski vojnici doi i pucati sa AK47. Vi i ja emo zajedno ii na put ka Ukoio bi se ve pri samoj pomisli na to. On je emocionalnoj slobodi. Obeavam da e to biti naravno znao da to nije logino, ali to nije iskustvo kakvo nikada do sada niste iskusili. To pomagalo da se strah smanji. . nije mitski let na arobnom ilimu iz bajki. To Tako izgleda sindrom post traumatskog stresa. je pravi put sa ciljem da vam da stvarne Nakon primene EFT-a, Antony je otiao sa rezultateba kao to se to desilo sa nama u prepun restoran i nije imao po njegovim veteranima. Zaista ete razviti sposobnost da se reima ni trunku ansioznosti. Nas troje, oslobodite strahova, fobija, traumatskih Adrienne, Anthony i ja smo se smejali i alili memorija, besa, oseaja krivice, preterane tuge i dok smo oputeno veerali u restoranu u kojem drugih limitirajuih emocija. I za to vam nee je bilo preko 200 ljudi. Anthony je bio potpuno biti potrebne godine i godine duganih i bolnih oputen. Strah je nestao. Koja promena! Koji je tretmana, koji su ujedno i veoma finansijski to oseaj kada smo u mogunosti da u tolikoj iscrpljujui. esto, ak i najbolnije emocije meri promenimo neiji ivot. mogu da nestanu u roku merenom minutama. Ali, ve iskaem sam ispred sebe. Videete sve 2 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

dokaze koji vam trebaju dok budete uili ovaj kurs i primenjivali tehnike na sebi. Nauiete i njegova ogranienja. EFT ne moe da pomogne u svim situacijama svakome. Ali, ono to je mogue postii sa njim je zauujue. I ja se jo uvek zaudim iako ga primenjujem godinama. Da spomenem, EFT moe da uini mnogo vie nego to je objanjeno u ovom pismu. Ja ovde samo po malo otvaram poklopac da bi vi mogli da zavirite u lonac. Sve ostalo e vam se otkriti kako budete prolazili sledee stranice.

Puno pozdrava, Gary H. Craig P.S. Da vas podsetim, setite se iz naeg uvodnog komentara da emocionalna i energetska oslobaanja dobijena sa EFT esto rezultiraju u dubokim fizikim isceljenjima. .

3 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Poklon koji je od neprocenjive vrednosti


Posebna posveta...hvala vam...svima koji su krili put i svojim trudom pomogli da se lansira EFT.
Mi smo na prizemlju nebodera isceljenja Vi i ja smo dobili poklon od neprocenjive vrednosti. Naalost, nikada neemo sresti neke od onih koji su tome doprineli jer se njihov glavni doprinos desio pre vie od 5000 godina. Ovi nadareni ljudi su otkrili i obeleili glavni deo EFT-a, tanije reeno tanane energetske tokove koji su u telu. Ove suptilne energije su glavni deo akupunkture, pa stoga EFT i akupunktura su na neki nain u srodstvu. Obe ove discipline rapidno rastu i kako vreme prolazi one e imati primarnu ulogu u emotivnom i fizikom isceljenju. formirale osnovu na kojoj se ovaj novi isceljujui neboder gradi. Neboder je izgraen. Dr. Roger Callahan, od koga sam dobio moja originalna uputstva za ove procedure, zasluuje sva priznanja koje mu istorija moe dati. On je bio prvi koji je ove tehnike doneo u javnost u znaajnijoj meri i to je uinio uprkos otvorenog neprijateljstva poteklog iz njegove sopstvene profesije. Verujem da moete videti da je potrebna velika doza samopouzdanja da bi se probijalo kroz uvreena verovanja konvencionalnog naina razmiljanja. Bez Roger Callahan-ove misionarske posveenosti, mi bi moda jo uvek sedeli i teoretisali o ovoj interesantnoj pojavi. Ja skromno stojim pod ramenima ovih giganata. Moj doprinos ovom polju naglog rasta je u smanjenju nepotrebne kompleknosti, to je neminovno dovelo do novih otkria. EFT je jednostavna i elegantna verzija ovih procedura koje mogu koristiti u profesionalci a i oni koji to nisu, na irokom polju problema.

U poslednje vreme su neke predane due unapredile upotrebu ovih starinskih tehnika. Jedan od vodeih medju njima je Dr.George Goodheart i njegovi mnogi Mi se nalazimo u prizemlju nebodera isceljenja i zato vredni doprinosi u polju primenjene kineziologije koja imamo puno toga da nauimo. Stoga sam duan da se zahvalim mnogim EFT terapeutima koji su neumorno je pretea EFT-a. doprineli svojim inovacijama naoj internet strani. (www.emofree.com). Oni su nas doveli do novih Dr. John Diamond-ov rad zasluuje posebne pohvale nivoa. jer, prema mom saznanju, on je jedan od prvih psihijatara koji je koristio i pisao o ovim suptilnim energijama tela. Mnoge njegove poetne ideje, zajedno sa naprednim idejama primenjene kineziologije su

4 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Ovde su neka od

Svedoanstava
od korisnika EFT-a
NEZAVISNI DISTRIBUTER

INTERIOR DESIGN
NUTRITIONALS BOB & DEBRA ACKERMAN INTELLIGENT WEIGHT MANAGEMENT HEALTH & FITNESS

Gary i Adrienne elim da vam obojima lino zahvalim to ste me lino uputili u EFT. Imala sam prikljeten nerv u vratu, to je povremeno dovodilo do jakog bola u mojoj desnoj ruci i aci, to ih je povremeno inilo neupotrebljivim. Poslednja epizoda je bila najgora i nita od normalnih lekova i metoda nije pomagalo danima, sve do vaeg seminara. Ne samo da sam uspela da trenutno zaustavim bol, nego i kada se vratio, mogla sam ga u potpunosti kontrolisati! Hvala! Debra Ackerman
5 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Adrienne Fowlie Business Associate of Gary Craig 1102 Redwood Boulevard Novato, CA 94947

Draga Adrienne: Utorak, 21. jula, pohadjala sam seminar Gary Craiga "Kako voziti svoj vlastiti autobus" Pola sam na seminar iz razliitih linih razloga, ali nisam ila da uklonim moj strah od visine. Nije mi ni palo na pamet da se mogu osloboditi tog straha dok Gary nije pitao ima li iko u prostoriji ko se boji visine. Podigla sam ruku i trenutno postala nervozna, poela sam da se znojim i tresem. Imala sam straan strah od visine i nisam mogla da stojim ak ni na stolici. Neto zadivljujue se desilo. On mi je pomogao sa EFT procedurom i moj strah se gotovo trenutno istopio. To je bilo toliko brzo da mi je jo uvek teko da u to poverujem. Kao to zna, ti i ja smo otile gore stepenicama da pogledam kroz prozor i nije se strah pojavio. Sledeeg dana na poslu sam pogledala preko drugog sprata balkona i to me nije ni malo uznemirilo. Ono to je jo vie zadivljujue je injenica da sam bila na Ferris vrteci moda 3 puta tokom celog mog ivota i otila sam jue na vaar u Sonomi i vozila se na jednoj od vrteki i nisam se ak ni plaila!!! To je bio pravi test! Ranije kada sam bila na njoj, sva bih se skamenila. Nisam mogla disati. Znojila bih se, gubila dah, tresla se, to je neverovatno kako sam se oseala. Jue sam bila totalno relaksira i prijatno sam se oseala. To je bilo pravo udo. Moja deca su bila okirana! Oni znaju koliko je moj strah bio stvaran a sada deluje kao da ga nikada nisam ni imala. Da napomenem, trebala sam samo jo jednom da odradim EFT proceduru od kada mi je Gary pomogao i to je bilo nekoliko dana pre odlaska na vaar. Nisam ak trebala da odradim EFT na dan vaara! Adrienne, veoma mi je drago da sam vas oboje upoznala i nadam se da u vas ponovo videti. Iskreno, Barbara Woolman Barbara Woolman Santa Rosa, CA
6 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Beleka: Tim Clark je zatvorenik u Folsom zatvoru koji je patio godinama od poremeaja posle traumatskog stresa. Proveo je nekoliko minuta koristei EFT u sobi za posetioce i svi simptomi su nestali. Nikada se nisu vratili. Ovo dragoceno pismo je bilo napisano na zatvorskoj pisaoj maini i prenosimo ga tano onako kako je napisano.

SVIMA KOJE OVO INTERESUJE; Ne znam ta bi tano hteo da kaem o onom to je Gary doneo u moj ivot svojom pomoi, sem jednostavno ovog. U Januaru 1980. bio sam optuen i otiao u zatvor u SAN QUENTIN. To je trajalo do mog uslovnog oslobaanja u aprilu 1982. U tom periodu sam zaradio poremeaj posle-traumatskog stresa. Dok nisam sreo Gary-a iveo sam stalno sa ovim poremeajem. To je trajalo gotovo 12 godina. Zahvaljujui Gary-u ovo vie nije sluaj. Doao je da me poseti (sada sam u Folsom zatvoru) i izleio me je jo u prostoriji za posetioce. Ja sam bio od onih koji nije verovao u njegove teorije, ali vie nemam takvo miljenje. Hvala ti puno, prijatelju moj. , Sa puno potovanja, TIMOTHY CLARK

7 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Greenwood & Co. COMMERCIAL REAL ESTATE INCORPORATED

Mr. Gary Craig c/o Adrienne Fowlie Emotional Freedom Techniques 1102 Redwood Boulevard Novato, CA 94947 Dragi Gary, Ja sam jedan od onih koji su pohaali seminar u Los Angeles koji ste drali za Fondaciju Nacionalnih Veterana tokom prolog meseca, gde ste demonstrirali EFT. Izjava da su "sve negativne emocije uzrokovane neravnoteom u energetskom sistemu tela" je smela izjava. Ideja da tapkanjem po telu dolazi do rapidnih promena u emocijama je zaista trailo malo vie dokaza da bi moj sistem verovanja to prihvatio. U najmanju ruku mi je bilo teko da verujem da fobije mogu da se izlee gotovo trenutno, ili da se postignu pozitivni rezultati u sportu, biznisu ili zavisnosti . Nakon to sam bio svedok izuzetnih rezultata koje ste postigli sa polaznicima seminara, koristio sam EFT da popravim rezultat moje golf igre. Na svoje ogromno uenje i oduevljenje, postigao sam trenutno bolje rezultat nakon primene EFT tehnike i moj golf rezultat se popravio za 10, tj. sa sredine devedestih sam postigao sredinu osamdesetih. Od kada koristim tehniku, konstantno postiem rezultate koji su tek neto iznad 80 poena na veini terena. Sa radou oekujem sledeu primenu tehnike. Hvala na interesantnom i zanimljivom metodu. Puno pozdrava,

Gray DeFevere
Gray DeFevere
1554 South Sepulveda Boulevard Los Angeles, CA 90025

8 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Pravna upozorenja
Vano...molim vas da proitate paljivo
taj entuzijazam sa opomenama zdravog razuma. Dozvolite mi da bolje objasnim obe strane tog problema. Prvo, jedan od uzbuujuih aspekata EFT-a (i Nema hirurkih intervencija. njenih srodnika) je taj da za veliku veinu ljudi se on Nema igala moe primenuti sa malo bola ili totalno bezbolno. Nema pilula i hemikalija Njegova blaga priroda je motivisala mnoge psihologe Nema istezanja i povlaenja tela da napiu knjige na tu temu, tako da bi obian ovek imao pristup ovim procedurama. A zasto ne? Zato ne Umesto toga, koristi se samo nekoliko omoguiti javni pristup ovim metodama koje su toliko bezopasnih procedura koje ukljuuju tapkanje, transformiue za toliko mnogo raznih problema i mumlanje melodije, brojanje i kruenje oima. Do za veinu ljudi je blaga i lako se primenjuje? sada je preko 100 000 ljudi koristilo EFT i broj onih sa Zamislite na primer da pritubama je uveliko ispod 1%. Terapeuti rutinski ue ovaj proces svoje Ponekada se neko ali na oseaj munine i jo klijente za upotrebu kod kue. ree se jave oni koji kau da se oseaju loije. Uitelji ih ue za primenu na svojim Iz razloga to su ove primedbe retke, nije poznato da li uenicima. je ili nije to uzrokovano zbog EFT-a. Neki ljudi, na Treneri ih ue da bi ih koristili u radu sa primer, osete muninu ili im postane loije na sam atletiarima. pomen njihovog odreenog problema. To im se desi Roditelji ih ue da bi koristili sa svojom bez obzira da li se koristio EFT ili ne. decom. EFT je jo uvek u svojim poetnim Lekari ih ue za ublaavanje bola svojih stadijumima i ima jo puno toga to treba nauiti. pacijenata. Stoga postoji mogunost da korienje EFT-a bi Maseri ga koriste u svom radu da bi dobili moglo nekome da bude kodljivo. Stoga, treba da trajnije rezultate. imate na umu da je EFT jo uvek u svojoj Spiritualni lideri ih koriste za one kojima treba eksperimentalnoj fazi i koristite EFT sa pomo. odgovarajuom obazrivou. Hiropraktiari, akupunkturisti i homeopate U tom smislu prilaem vanu poruku koju sam pojaavaju rezultate u svojoj praksi i ue ovaj process dao onima koji su na mojoj email listi. Treba je svoje klijente za samo pomo. paljivo proitati. I tako dalje Nisam siguran koliko entuzijasta tapkanja Ne idite u oblasti za koje niste ostrueni, ili nemate koristi ove procedure, ali procenjujem da prelazi iskustva. 100.000 i do sada je verovatno ova procedura primenjena preko million puta. Pozdrav svima, Ovo se naravno ne bi desilo da 1. znaajni Ovo je vana poruka i proveo sam sate piui rezultati nisu postignuti i 2. da oekivanje opasnosti ili je i prepravljajui je da bi je to bolje predstavio. Na kontraindikacija nije bilo minimalno. Iako neiskusan EFT korisnik moe poricati sreu, ono to u vam rei je oigledno zdravom vrednost EFT-a, nisu svi svesni da ponekad MOGU razumu i 99% vas ve razume to ta elim da kaem. Sutina je treba da koristimo zdrav razum pri postojati negativni efekti i to ponekad veoma ozbiljni. primeni EFT-a i da ga NE primenjujemo kod ozbiljnih Dozvolite da ovo objasnim. Neki ljudi su bili toliko jako traumatizovani problema, SEM ako imamo odgovarajue iskustvo u toj oblasti. Iako naa fasciniranost ovim procedurama i/ili zlostavljani tokom svog ivota da su razvili ozbiljne psihike probleme... kao na primer viestruke nam daje veliku dozu entuzijazma, moramo odmeriti Zdrav razum govori da ne treba oekivati negativne kontraindikacije kod upotrebe EFT-a. To je zato to:

9 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

linosti, paranoja, izofrenija i druge ozbiljnei mentalne poremeaje. Mada je EFT od koristi ak i u takvim primerima, U OVIM SLUAJEVIMA TREBA BITI PRIMENJEN SAMO OD KVALIFIKOVANOG PROFESIONALCA SA ISKUSTVOM U OVIM OBLASTIMA. Zato? Zato to neki od ovih klijenata doive "abreakcije" i tom prilikom izgube kontrolu nad sobom. Tokom abreakcija mogu nakoditi sebi ili drugima i moe biti potrebno da dobiju sedative ili budu smeteni u bolnicu. Oigledno, ovo nije mesto za poetnike... bez obzira koliko su entuzijasti kada se radi o tapkanju. Uzgred budi reeno, mi jo uvek ne znamo da li tapkanje stvara ove abreakcije, ili je to samo seanje jednog od munih situacija koje precipitira takve probleme. Sve u svemu, ako nemate iskustva u tim oblastima,nemojet su uputati u takve slucajeve.. Koliko esto se ovakve abreakcije deavaju? U psihijatrijskim bolnicama su este. U svakodnevnom ivotu su retke. Nedavno sam pozvao nekoliko iskusnih EFT terapeuta koji rade sa irokim spektrom problema i uo da u manje od 1 u 1000 sluajeva dobije ozbiljnu formu abreakcije. Ovaj minimalan procenat je objavljen radi vae orijentacije. To ne znai da EFT korisnici treba da rizikuju i idu u ublasti za koje nisu spremni. Novopeeni EFT korisnik treba da koristi zdrav razum i NE POKUAVA DA RADI NA PROBLEMIMA KOJI SU VAN NJEGOVIH KAPACITETA I TRENINGA. Ja sam poznat po frazi "Probajete na svemu!" Ova fraza se javlja u EFT priruniku, EFT kursu i na naoj internet strani. Namera te izjave je da proiri vidike EFT mogunosti. Ona ne predstavlja dozvolu za neodgovorno ponaanje. Na sreu, ljudi razumeju ovu izjavu onako kako trebai i npr, ne koriste EFT da bi pomogli nekom da leti sa zgrade. Povremeno, oni koji prolaze kroz EFT proces pokrenu suze i druge izraze emotivnih stanja kao pratioce podseanja na muna seanja. U nekim situacijama neki fiziki bolovi postanu "gori" bar privremeno. Struan i iskusan profesionalac e prihvatiti ovakve reakcije kao normalne i primenue EFT na odgovarajui nain i reie problem. Jo jednom, kada se ovakve reakcije dese, zdrav razum mora prevladati. Ako onaj ko koristi EFT nije vian u reavanju onog to se pojavi, treba da preporui klijentu da ode kod nekog sa vie iskustva. Zagrljaj, Gary

U skladu ovog to je napisano, praenje principa zdravog razuma predstavlja legalan dogovor meu nama. Molim vas proitajte paljivo ove izjave.
**Adrienne i ja nismo psiholozi ili terapeuti i nemamo dozvolu ili formalnu edukaciju univerzitetskog tipa sem moje diplome inenjera na Stanford Univerzitetu. **Mi smo Instruktori za lina dostignua i naa misija je da pribliimo drugima metode za lina dostignua. **oboje smo na putu duhovnog razvoja i spram toga smo oboje zareeni svetenici. **Ovaj kurs daje detaljne prikaze veoma impresivnog orua za lini razvoj. On nije trening za postajanje psihologa i psihoterapeuta. **U skladu sa stavkama ovog ugovora, moete koristiti EFT na sebi ili na drugima. **Adrienne i ja ne moemo i neemo preuzeti odgovornost za ono to vi radite sa ovim tehnikama. Spram toga... **Od vas se trai da preuzmete kompletnu odgovornost za sopstveno emotivno i fiziko zdravlje tokom prolaska ovog kursa a i nakon toga. **Trai se od vas da date instrukcije svakom kome pomaete sa EFT, ili koga uite EFT , da preuzme kompletnu dogovornost za svoju emotivnu i fiziku bezbednost. **Morate se sloiti da ne optuujete Adrienne, mene ili bilo koga ko se bavi sa EFT i da nemate nikakva potraivanja zbog onog ko je od vas traio EFT pomo, ili koga uite EFT. **Preporuujemo da koristite ove tehnike uz superviziju kvalifikovanog terapeuta ili lekara. **Ne koristite ove tehnike pokuavajui da reite problem gde vam zdrav razum govori da ne pokuavate. Ako se ne slaete sa gore navedenim, ili ne moete ispuniti te uslove, molim vas da spakujete odmah sav material i poaljete nazad da bi ostvarili povraaj novca. U suprotnom, ovo se rauna kao vaei ugovor i oekujemo da ga potujete. U potpunosti sam svestan da sve to je reeno je stvar zdravog razuma i izvinjavam se ako mislite da komuniciram sa vama kao da imate 12 godina. Radim to samo zato to je moj advokat na tome insistirao. Dosta sam rekao. Hajdemo dalje.

10 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

ta oekivati od ovog kursa


Emocionalnu slobodu Jednostavnost Zdrav skepticizam Istorija sluajeva Ponavljanje posle traume ili izuzetno jake elje za nekom supstancom, odnosno zavisnou, ili depresije, ili Emocionalna sloboda oseanja krivice... ili... ili... ili... Kao sto sam rekao, mislim da e EFT Moda bi trebalo da budem vie skroman, ali drastino promeniti va svet. mislim da e EFT dramatino promeniti va svet. Znam da to moda deluje malo previe u ovome momentu, ali ove tehnike mogu da se porede po svojoj vanosti sa deklaracijom nezavisnosti. Za neke one jesu deklaracija nezavisnosti. Pod nezavisnou mislim na slobodu od negativnih emocija.To znai slobodu koja nam dozvoljava da procvetamo i uzidgnemo se iznad bilo kakvih skrivenih prepreka koje nas udaljavaju od toga da postignemo maksimum naeg kapaciteta, ili onoga to moemo da prostignemo. Mislim na slobodu od godina sumnje u sebe ili odugovlaenja nekog poziva ili preterane tuge zbog gubitka voljene osobe, ili besa, ili negativne memorije koje, recimo, sadre silovanje ili neku drugu formu zlostavljanja. Mislim na slobodu da zaradite vie prihoda, napravite vie biznis poziva, krenete novi biznis, popravite svoj rezultat u golfu, izgubite teinu, priate ljudima sa lakoom ili postanete govornik, peva ili komiar. Mislim na slobodu od aksioznosti koja vas dovodi do toga da koristite lekove, pijete alkohol, puite cigarete, ili navaljujete na friider. Mislim na slobodu da ispunite ljubav sa lakoom i hodate ovom planetom sa gracioznou i samopouzdanjem. Mislim na slobodu od intenzivnih strahova ili fobija i ankcioznosti ili paninih napada, ili stresa
**U EFT-u nema dugakih i iscrpljujuih pria tipa recite mi vau ivotnu priu **nema lekova **nema bolnih oslobaanja traumatinih dogaaja iz prolosti, **nisu potrebni meseci i godine rada **potreban je samo deli uobiajenog vremena i vrlo esto se rezulatati dobijaju nakon nekoliko minuta. Ljudi obino reavaju svoj emotivni teret najee za stalno i nastavljaju dalje svoje ivote mnogo efikasnije.

EFT je baziran na otkriu da neravnotea u telesnom energetskom sistemu ima duboki efekat na psihologiju linosti. Korigovanje ove neravnotee, koja se postie tapkanjem odredjenih lokacija na telu, esto dovodi do brzog poboljanja. Pod brzim mislim nestajanje veine problema se meri u minutama!!! (Ovo je posebno sluaj kada se radi na problemima specifiinih negativnih dogaaja u vaim ivotima. Vie o tome kasnije.) Ovo je prikazano vie puta u istoriji sluajeva i seansama uivo, koje su ukljuene u ovaj kurs. Za neke probleme treba due vremena, moda dve do tri seanse. Najtei sluajevi trae od nekoliko dana do nekoliko nedelja. Na svu sreu, oni su u manjini.

Jednostavnost
Svrha ovog kursa nije da vas ui svoj kompleksnosti koja je vezana za ovo otkrie . To bi zahtevalo stotine strana i trailo da se uputate u istraivanja visokotehnikih oblasti kao to je kvantna fizika i morfogenetska polja. Mi emo to

11 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

zaobii i daemo vam jednostavnu i veoma praktinu verziju za prosenog coveka. Uenje ovog materijala je kao uenje vonje kolima. Nije vam potrebno da znate svu fiziku, hemiju, inenjerijski i matematiki deo automobila, da biste nauili kako da ga vozite. Ali vam je potrebno da znate gde je pedala za gas, gde je konica, volan, a gde je menja. Sa ovim osnovama moete voziti auto na veini puteva bez ikakvog problema. Moja namera je da ovde smanjim veoma kompleksnu temu na nekoliko jednostavnih procedura koje je veoma lako razumeti. (gas , konica, itd.). Sto krae i jasnije vam predstavim, lake e vam biti da to nauite i koristite. A, uostalom i platili ste da nauite jednostavnu i monu proceduru koja e vam pomoi da pojaate svoja lina dostignua. Zbog toga je ovaj kurs zainjen sa primerima koje je lako shvatiti, slikama i metaforama, tako da e vam svaki deo EFT procesa biti jasan i oigledan.

U svojim rukama drite veliku inovaciju. Kao to ete videti, bazirana je na solidnim naunim principima. Ali zbog toga to je toliko razliita od konvencionalne mudrosti konstantno je izloena skepticizmu, to je sasvim razumljivo. EFT nije usamljena u tome, druge inovacije su se susrele sa slinim stavom. Evo nekoliko izjava iz istorije: Nemogue je da postoje maine za letenje koje su tee od vazduha. Lord Kelvin, President Royal Society Sve to je bilo mogue izumeti, do sada je ve izumljeno. Charles H. Duell, Director of U.S. Patent Office, 1899 Razumne i odgovorne ene ne ele da glasaju. Grover Cleveland, 1905 Nema nikakvog izgleda da e ovek ikada moi da koristi snagu atoma. Robert Milikan, Nobel Laureate in Physics, 1923 Ko bih eleo da uje glumca kako govori. Harry M. Warner, Warner Brothers Pictures, 1927

Zdrav skepticizam

Nove inovacije obino nailaze na skepticizam, zato to su u suprotnosti sa trenutnim ak i ako vi sistemima verovanja. I EFT je u suprotnosti sa nemate nikakvog gotovo svakim verovanjem koji postoji u psihologiji i emotivnom isceljenju. Brzo poboljasnje od tekih spepticizma i emotivnih problema se u mnogim krugovima smatra utopite se u ovaj nemoguim i svako ko sugerie da moe to da uini materijal brzo s puno entuzijazma... brzo biva etiketiran imenom arlatana. Na kraju krajeva, kae verovanje za ovakve stvari koje su kao sto sam ja to uinio... garantujem duboko ugravirane u ljude, mora proi puno da ete naii na vremena da bi se one popravile. ogroman skepticizam kod onih kojima budete hteli Sistemi verovanja i verovanje su veoma moni. Vode se ratovi zbog njih, grade se spomenici da pomognete. Kako to znam? Zbog godina zbog njih, medicina, psihologija i politki sistemi su iskustva. Ovaj skepticizam nije za kritiku, ali potrebno ga je razumeti jer postoje odreene izgaeni na njima. Ali, oni ponekad nisu tani, mi jedinstvene karakteristike EFT-a. samo mislimo da jesu, ponekad mi verujemo u Evo primera. U puno situacija sam bajke. demonstrirao ove tehnike poetnicima, koji bi doli Ako nakon proitanih obeanja na na pozornicu, recimo pet do deset dobrovoljaca iz prethodnih stranama imate stav ovo je isuvie publike. U roku od nekoliko minuta, najmanje 80% dobro da bi bilo istinito, ili bilo ta slino... tada sam ve verovatno prekoraio granice vaeg sistema od njiih su imali oigledno smanjenje... ili potpunu verovanja i to je sasvim zdrav stav i za oekivati je. eliminaciju psihikih ili fizikih problema. Strahovi nestanu, glavobolje nestanu,disanje postane lake, Nove ideje i treba da budu predmet rigoroznih emotivne traume nestanu. I tada pitam publiku Ko istraivanja. To im daje jainu na dugi rok. 12 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

je skeptian zbog ovoga sto se desilo? i najmanje polovina ruku se podigne. Tada ih pitam da li misle da promene koje su ljudi doiveli su zaista stvarne... i da...oni se uvek sloe da su promene bile stvarne. Na kraju krajeva, ljudi koji su doiveli promene su stranci i za mene, i prijatelji su vie onih iz publike, a ne moji. Publika zna da su ljudi na pozornici dali istinite odgovore. Zbog ega ste skepticni? -pitam ih i tada dobijem itavu paletu razloga zasto su postignuti rezulatati....

postoji potekoa da se napravi bilo kakva veza. Sada mi je jasno kako su se oseali naunici prije nekoliko vekova kada su pokuali da objasne da je zemlja okrugla, a svi su verovali da nije. Gotovo da mi se nikada ne desi da neko kae Ovo je tano ono ste se rekli, balansirajui energetski sistem dok ste bili podeeni na problem i zbog toga je eliminisan uzrok. Medjutim to jeste ono to se stvarno desilo i to je tano ono na emu sam proveo prethodnih pola sata objanjavajui auditorijumu ta se to desilo. To je jedina stvar koja **Reeno mi je da hipnotizujete ljude. Ovo je se desila u proslednjih nekoliko minuta ljudima koji veoma interesantno jer ja nemam nikakvo znanje iz su bili na pozornici i to je jedina stvar koja je dovela do promene. hipnoze, a takoe nemaju ljudi koji su dali takav Nekada sam bio kritian prema ljudima koji razlog. **Reeno mi je da je to rezultat pozitivnog su imali takve reakcije i smatrao sam ih razmiljanja, mada oni nikada ranije nisu videli da neprijateljski raspoloenim, tvrdoglavim, ili glupim. Kako ne mogu da vide oigledno?, razmiljao pozitivno razmiljanje moe da napravi ovu vrstu sam. Ali tada sam shvatio da ljudi nisu bili promena tako brzo. neprijateljski raspoloeni, tvrdoglavi, ili glupi, jer **Reeno mi je da ljudi jednostavno ele da ove reakcije su dolazile od ljudi sa veoma razliitim prevaziu svoj problem, to je jednostavno sluaj iskustvima i znanjima. To nije bilo vezano za mo uma nad materijom. Zasto onda oni nisu njihovo zanimanje, da li su vozai autobusa ili prevazili taj problem pre nego su doli na doktori nauka. Neki od mojih najbliih prijatelja bi pozornicu. **Reeno mi je da to nee trajati, jer nepostoji nita jednostavno objasnili ove zapanjujue rezultate i prokomentarisali da je proces pomalo luckast. to je brzo reenje, meutim, oni koriste lekove Veoma esto, ak i ljudi koji su doiveli kao to je penicilin da brzo ree neki svoj problem. **Reeno mi je da tehnika tapkanja je ustvari nain promene e to pripisati neem drugom i to je obino da se odvue panja ljudi sa njihovog problema. neto poptuno nerelavantno, kao na primer nedavni Ova izjava ignorise zahtev EFT da se ljudi mentalno zemljotres, ili poveanje plate koji su upravo dobili. Ali, vano je napomenuti, oni ne poriu da se podese na svoj problem dok koriste EFT . To je upravo obrnuto od skretanja panje sa problema. promena desila, ili da se desila dok su radili EFT. Oni jednostavno nisu u mogunosti da poveu to to Sada pogledajte ono to je zaista fascinantno se desilo sa tehnikom tapkanja. To ne mogu da kada se govori o ovome fenomenu... ni jedan od poveu i to za njih nema logiku. Mora da postoji datih razloga ne ukljucuje EFT . EFT je na neki neko drugo objanjenje. Dr Roger Kallahan, od kog nain iskljuen iz liste mogunosti!! sam ja dobio moje inicijalno znanje ove procedure, Ovo je veoma udna reakcija. Normalno bi naziva ovo APEX problem. bilo pomisliti da e ljudi koji vide ovakve koristi Ponovo elim da naglasim, ovo nije kritika, poeti da me bombarduju pitanjima kako ova ali je veoma vano da se zapazi i razume, jer se tehnika fukcionie, tako da mogu bolje da razmeju deava veoma esto. U stvari, veina ljudi to tako i proces. Umesto toga, oni tee da ignoriu proces i doivi i postoji velika verovatnoa da ste i vi da nude druga objanjenja. Oni me ne pitaju ta se medju njima. desilo. Oni mi umesto toga govore ta se desilo. I to je razlog zato nam govorim o tome. Ljudi poseu u svoju, uslovno reeno, torbu Ako niste toga svesni, moe vam se desiti da date znanja i iskustva, i povezuju sa onim to su upravo neko vae objanjenje i okrenete vaa lea ka videli da se desilo sa onim to ve znaju da je ulazu u emocionalnu slobodu i dugoronim istinito. EFT nije u toj torbi (bar za sada), tako da koristima koje moete da postignete u svom ivotu. 13 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Drugi razlog za skepticizam je taj da EFT izgleda udno i to stvarno mislim, veoma, veoma udno. Ove tehnike e vas uiti da priate sa sobom, okreete svoje oi, mumlate neku melodiju, da tapkate po razliitim delovima svoga tela. Ona ni u najmanjoj meri ne podsea na psihologiju u smislu u kom veina ljudi poznaje psihologiju i moda je suvie van vaeg sistema verovanja. Medjutim, jednom kada razumete logiku koja je u pozadini ove tehnike, postae vam sasvim oigledna i moda ete se i pitati zato ovo nije otkriveno i ranije. Sada kada smo i ovo rekli bilo bi interesantno dodati i jo neto. Nije potrebno da verujete u ove tehnike da bi one radile. Neki ljudi donesu pogrean zakljuak da EFT daje rezultate zato to ljudi jednostavno veruju u nju. Ovo je posebno udan zakljuak, jer je obino uinjen od strane onih koji su skeptini. injenica je da ljudi retko veruju u ove tehnike na samom poetku Oni su gotovo uvek skeptini, bar u nekoj meri. Uprkos uobiajenom nedostatku verovanja kod poetnika, ili onih koji su prvi put izloeni EFT-u, rezultati koji se dobiju sa EFT om nisu umanjeni. Ljudi postiu poboljanja uprkos svom skepticizmu.

Istorija sluajeva
Kao dete sam bio poneen igrom bezbola i esto sam sanjao kako igram centra za Njujorkke Jenkije. Izvoditi udarac u kriketu je izgledalo toliko jednostavno. Samo stoji na mestu i udari loptu koja je baena prema tebi. Udaranje bezbol lopte je naravno vetina koja trai dosta iskustva da bi se to uradilo uspeno. to je lopta bra, bolje vidite krivine i postajete bolji u toj vestini. Isti je sluaj i sa EFT. Pamenje mehanikog dela EFT-a je veoma jednostavno. Primena je toliko jednostavna da moete postati uspeni sa mehanikim delom jednostavno nakon nekoliko pokuaja. Meutim, ako elite zaista da savladate ovu vetinu, bie vam potrebno marljivo izuavanje DVD seta EFT kursa, kao i svih drugih DVD setova i primenjivanje steenog znanja na irokom spektru problema (kao to je i vetina bezbola), da bi usavrili vae vetine. Ukratko, trebae vam vie treninga i iskustva nego ono to dobijete samo sa ovim prirunikom.

Moda najvea limitacija na koju ete naii sa primenom EFT-a je da neete prepoznati koliko mnogo u stvari moete da uradite sa njim. To je jedan od razloga zato u vas tokom ovog kursa preplaviti sa razliitim istorijom sluajeva. Pronai ete ih u ovome priruniku. to je jo vanije, postoje sati sluajeva koji su zabeleeni na video materijalu i jo sati sluajeva na audi materijalu. Ove DVD seanse su kritine za postizanje vetine ovih tehnika zato to one doprinose da se EFT sa napisanog papira prenese u stvarni ivot i da se prikae njegova efikasnost. Molio bih vas da ih prostudirate do detalja. Oni su stvarni sluajevi... radjeni sa stvarnim ljudima i stvarnim problemima... Na taj nain ete proiriti svoje horizonte. Biete svedoci gde su ljudi prevazili probleme koji su trajali itav njihov ivot, gotovo u momentima, dok je za odreene sluajeve bila potrebna upornost. uete kako je EFT primenjen na nekoliko emotivnih problema i uete, dok sluate audio snimke, problemi se gotovo tope. Takodje ete biti svedoci nekih deliminih oslobaanja koja se ne ree do kraja.Ukratko, ovi audio materijali e Vam dati paletu stvarnog iskustva koji je neophodna, ako elite da preete sa mehanike upotrebe EFT na nivo njegove efikasne upotrebe. Jo jedan razlog zato hou da vam predstavim tako mnogo sluajeva, je zato to elim da vas izloim to veem broju dramatinih promena koje su se desile primenom EFT-a, tako da na kraju nema mogunosti da uopte budete skeptini. ak i najokoreliji skeptici nee moi da se odupru ovom obilju dokaza. EFT je sve ono to sam rekao da jeste... i mnogo vie.

Ponavljanje
Ja sam veliki pobornik ponavljanja. To je najstariji i najuveniji alat za uenje na naoj planeti i ja ga neprestano koristim. to ste vie izloeni neemu, bolje ete nauiti. To je razlog zato ete me uti da ove ideje iznosim iz mnogo razliitih uglova. Vraau se na mnoge koncepte ponono i ponovo u ovome priruniku, kao i u video, a i u audio materijalu. 14

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Ako vam dojadi da ujete ove ideje ponovo i ponovo... budete zahvalni. To znai da ste ih nauili tako dobro da su poele da vam budu pomalo dosadne. To je neuporedivo bolje nego da ste izloeni nekoj ideji samo jednom i da se one ne ukorene u vau memoriju. Zbog ogromne vanosti ovih tehnika na kvalitet vaseg ivota, uinio bih

vam ogrmonu tetu ako ne bih ove kljune ideje ponavljao po vise puta. Znai... ponavljam Oekujte ponavljanje u toku ovog kursa. PS. elim da vas podsetim naeg poetnog komentara da emotivno i energetsko oslobaanje koje se desi korienjem EFT-a esto rezultuje dubokim fizikim isceljenjima.

15 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Nauna pozadina EFT


Inenjerski pogled na psihologiju kao nauku Telesni energetski sistem Dr Kallahan-ovo prvo iskustvo Otkrivajua izjava Koncept 100% postizanja EFT je ubedljivo najfascinantnija i najefikasnija Inenjerski pogled na psihologiju kao nauku tehnika na koju sam naiao, koja se koristi za lino poboljanje. Ime joj u potpunosti odgovara, Tehnika Ovaj kurs je napisan od strane Stanford Emotivne Slobode, jer zaista prua oslobaanje od ininjera. Nisam psiholog sa dugakom listom titula negativnih emocija. ispred svog imena. Ljudi me zovu Gery, a ne doktor Ali, poeo sam da idem ispred samog sebe. taj i taj. eleo bih da odem unazad i objasnim vane Ako razmisljate na komencionalan nain, to momente u mom istraivanju, jer oni formiraju vam moe smetati. Na kraju krajeva, ta moe jedan veoma bitnu osnovu na koju se bazira uvod u ovo inenjer doprineti genijalno otkrie. polju psihologije. Prvo, eleo bih da razumete da ja nikada Fizike nauke i umne formalno nisam radio direktno u inenjerskoj struci nauke deluju kao da u kojoj sam se inicijalno edukovao. Uvek sam birao nemaju nita profesije orijentisane na ljude i na ta nain sam uvek zajedniko. I to je pratio moju strast da budem mentor za lina istina. dostignua. Ali jo pre 40 Ali, to ne znai da nisam bio pod uticajem godina sam shvatio da svojih uenja u oblasti nauke. Zaista, moj trening i kvalitet neijeg ivota uenje iz prolosti me je doveo do mnogo korisnih je u direktnoj vezi sa tehnika u oblasti linih dostignua. Vidite, biti njegovim emocionalnim zdravljem. Emotivno inenjer je veoma precizna nauka.Vrlo je praktina. zdravlje je osnova svakog samopouzdanja, a Dva plus dva mora biti jednako etiri. Postoji razlog samopouzdanje je odskona daska za postizanje bilo za sve. Logika vlada u razmiljaju svakog inenjera ega u ivotu. Ovo, naravno, nije nova ideja. . Gotovo se svi slau sa tim i svaka velika knjiara na Tako, kada ja idem putem pronalaenja odeljenju za samopomo je preplavljena knjigama naina da postignem lino poboljanje, ja imam tu na tu temu. logiku iza sebe. Po meni svaka tehnika, svaki alat, Veina ljudi prihvati ovu ideju i proita neku uslovno reeno mora da ima logiku iza sebe. Treba knjigu, ili pohaa povremeno neki seminar, ali ja da bude praktina, a treba da ima i naunu osnovu. sam to prihvatio veoma ozbiljno... veoma ozbiljno Ukratko... ako neto ne fukcionie u stvarnom Poto sam znao da u biti bar jo nekoliko decenija ivotu i svetu, ja za to nisam zainteresovan. na ovoj planeti, reio sam da to napravim radosnim I tako sam poeo da itam knjige i pohadjam iskustvom i za sebe i za druge. Tako sam krenuo na seminare iz psihologije. Moja logika mi je govorila 40- godinje istraivanje da pronaem alatke i da to tako treba. Ali, psihologija je bila zagonetka za naine koji e pomoi ljudima u tom smislu. mene. Traio sam istu logiku i preciznost na koju Proitao sam sve te knjige (na stotine njih) i sam navikao kao inenjer, ali toga jednostavno nije potroio hiljade dolara na seminare i trake. Pratio bilo. Nakon mnogih godina istraivanja psihologije, sam svaku informaciju sa entuzijazmom novinskog mogu sa sigurnou da tvrdim da nauka reportera u potrazi za velikom priom. Priao sam ininjerstva i nauka psihologije nemaju ni malo sa psihijatrima, psiholozima i psihoterapeutima svih slinosti jedna sa drugom. vrsta da bih pronaao ta je ono to je efikasno. I 16 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Na prvi pogled, psihologija deluje veoma nauno. Postoje laboratorije na gotovo svakom velikom Univerzitetu Amerike, koje su posebno posveene istraivanju psiholokih problema. Mnoge teorije su postavljene i rigorozno testirane. Rade se kontrolisana istraivanja da bi se obezbedilo da ono to se dobije kao rezultat je tano. Ove studije tada formiraju osnovu za masu razliitih profesionalnih dokumenata napisanih od strane najpriznatijih praktiara u toj oblasti. To sve deluje veoma impresivno i u mnogo emu jeste. Sva ova istraivanja doprinose da se otkriju mnogi vani aspekti naeg procesa razmiljanja i ponaanja. Oni se efikasno koriste u prodaji i reklamiranju i u mnogim drugim oblastima. Ali, velika veina njih uini veoma malo da pomogne ljudima da postignu brzo dugotrajno oslobaanje od njihovih emotivnih problema. Znam da ovo zvui pomalo irelevantno i nije mi namera da bilo ta omalovaim. Po mojim inenjerskim standardima, ova izjava je veoma tana. Postoje neki izuzeci, naravno, ali velika veina konvecionalnih tehnika imaju veoma slabe rezultate. Molim vas shvatite da ovo nije kritika psihoterapeutima. Smatram da mnogi oni koji se bave tom profesijom su medju najposveenijim ljudima na naoj planeti i mnoge od njih raunam kao line prijatelje. Oni su veoma brini i zaista vode puno rauna o svojim pacijentima. esto rade vie sati nego to im je radno vreme. I stalno trae nove naine kako da postignu to bolji rezultat sa svojim pacijentima. EFT je nova tehnika i dodatak onoga to ve koriste, a sadri izraenu naunu komponentu. Ta nauna komponenta e zadovoljiti i najokorelije ininjere. Ova tehnika e poboljati rad svakog terapeuta. Neki ljudi prolaze terapiju mesecima, ili godinama, da bi se oslobodili svojih strahova, besa, oseaja krivice, preterane tuge, depresije, traumatskih seanja, itd. i ne napreduju mnogo, ili ak uopte ne napreduju. Promene terapeuta u nadi da e neko drugi imati odgovor za njih. Rezultati su esto isti. Tada ponovo promene... i ponovo... i ponovo. Potroe pare, potroe vreme. Prolaze kroz emotivno teke seanse. ak i ako se neto pozitivno promeni kod ovih ljudi, to nisu velike promene.

To izaziva u meni oseaj znatielje. Po meni, postoji neto oigledno pogreno sa metodama koje se koriste, jer, prvo, one ne deluju, barem ne po mojim standardima i drugo, bolno su spore. Zato sam pitao terapeute i pacijente Zato je potrebno toliko dugo da se postigne tako malo? Odogovor je, naravno, bio razliit, ali uglavnom se svodio na neto od sledeeg Pa problem je duboko ukorenjen , ili To je duboki oiljak, ili Ne znamo sa sigurnou, ali ovde se radi sa misterijama uma Moj inenjerski um je trenutno odbacio ovakvke odgovore, jer ih doivljava kao pogodan nain da objasne i racionalizuju metode za koji, jednostavno, nisu dovoljno efikasne. Ali, za mnoge ljude ovo zvui dovoljno dobro. Zvui, razumno i tako su one bile prihvaene i nastavljene. Pored toga, ta se drugo moglo uiniti? Pravi odgovor zaista nije bio na raspolaganju. I ne elim da kaem da niko ne dobije bilo kakvu pomo ili poboljanje ovom terapijom. To neki tano. Neki dobiju. Ali uopteno, to je meu najsporijim, najneefikasnijim naukama na naoj planeti. Ja, kao inenjer, prihvatam samo onu naunu laboratoriju u stvarnom svetu gde postoji jedan kriterijum kada se meri vrednost odredjene psiholoke teorije. Taj kriterijum je... da li je efikasan za klijenta? Kada, na primer, inenjer dizajnira kompjuter, bitno je da on radi i da zaista radi perfektno. U suprotnom, potroai e ga vratiti istog trenutka nazad , traiti povraaj para, pa ak i moda poslati pismo nezadovoljstva tamo gde su ga kupili. U emotivnom zdravlju, medjutim, ako neki novi metod deluje da je povremeno efikasan (i sve dok nije suvie radikalan), esto je proglaen kao prodor, kao veliki pomak i onaj koji je otkrio metod postaje bogat piuci knjige i drei predavanja. Interesantno... ali to je ono to se deava. U ranim godinama moga istraivanja za metodama koje mogu da pomognu lino poboljanje i razvoj, ak sam razmiljao da studiram psihologiju. I to sam vie bio izloen toj oblasti, sve vie sam dolazio do zakljuka da mi to uopte 17

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

ne bi ilo u korist. Zato? Zato to bih trebao da uim o metodama koje ne fukcioniu... barem ne po mojim standardima. Nisam mogao da vidim vrednost prolaska kroz kompletno kolovanje i uenje neega to po meni je imalo sumnjiavu vrednost. Moda je paradoksalno, ali verujem da bi me to odvuklo od mog stvarnog cilja pronalaenja naina da pomognem lini razvoj efikasnim metodama. Kako su godine prolazile, pronalazio sam liste korisnih naina i alata koji sam koristio sebe i uio druge. Ni jedan od tih naina nije odlazio iz knjiga iz oblasti psihologije. Svi su bili dobro prihvaeni i efikasni kada su se pravilno primenili. Jedna od metoda koja se pokazala veoma korisnom je neurolingvistiko programiranje, (poznato pod nazivom NLP). Predao sam se tome i postao veoma efikasan u njegovom korisenju. Postao sam NLP Master Terapeut i pomogao sam mnogim ljudima. Preporuujem svakom ko je zainteresovan za lino poboljanje i razvoj da proui i NLP. Tada je moje istraivanje za pouzdanim metodom za lini razvoj postiglo ogroman skok na sledei nivo. uo sam za psihologa u Junoj Kaliforniji , Dr Roger Callahan-a, koji je pomogao ljudima da se oslobode intezivnih strahova (fobija) u roku od minuta. I obzirom da sam toliko zainteresovan za ovu oblast, odmah sam ga pozvao i raspitao se za metodu. Rekao mi je da ovaj metod nije samo ogranien na fobije. Moe da se primeni za sve negativne emocije. To ukljuuje depresiju, oseaj krivice, besa, preteranu tugu, posle traumatski stres i bilo koju drugu negativnu emociju koju moete zamisliti. Nadalje, za izvodjenje ovog metoda obino su potrebni minuti i rezultat je obino trajan. U jednu ruku bio sam oduevljen ovim tvrdnjama, ali u drugu ruku moram da priznam da sam imao prilino veliku dozu skepticizma. Ove izjave su zvuale suvie grandiozno... ak i za mene. Ali i dalje sam ga sluao. Tada mi je rekao da se metod sastoji od tapkanja vrhovima prstiju na krajeve energetksih meridijana tela. Mislite meridijani kao u akupunkturi, rekao sam. Tano! on je odgovorio Hmm,pomislio sam to je malo suvie.

I tako ja priam sa doktorom nauka koji pravi iznenaujue izjave pokuavajui da objasni sve to terminima tajanstvenog elektriciteta koji cirkulie kroz nae telo. Prihologija i elektricitet su za mene suvie odvojeni jedno od drugog, ali ipak sam kupio neke od njegovih videa da bih mogao da vidim odredjene demonstracije . Bio sam zapanjen onim to sam video. Jednostavno i oigledno, ljudi su se reavali najintezivnijih emocija i to su postizali u momentima i... rezultati su bili dugotrajni. Ja nigde nisam video nita slino tome.nigde. Nigde nisam video vezu izmeu emocija i energetskog sistema tela. Ali, imao sam utisak da ima u tome neto sa naunom pozadinom. Moda sam trebao da pronaem nauni pristup psihologji. I zaista to je ono to sam i pronaao. Pravi uzrok negativnih emocija na kraju je ispao da nije ono to svi misle da jeste. To nije ono to svi psiholozi trae. Zato i nisu nali. Traili su na pogrenom mestu. Uzrok svih negativnih emocija je u energetskom sistemu tela. I veoma je vano razumeti ovaj concept iz drugojaijeg ugla... ak iako to zvui pomalo udno. Dokaz je u rezultatima .Po meni, jedina laboratorija koja zaista moe da se prizna je stvarni svet i to je ono gde se ova tehnika potvruje. Videete to ponovo i ponovo kroz snimke uivo, koji su ukljueni u ovaj kurs. Brzina, efikasnost i trajnost ove tehnike je daleko ispred bilo ega na ta sam naiao tokom 40 godina intezivnog istraivanja. Ovo otkrie je pokretaka snaga EFT-a. Bez nje, ovaj kurs ne bi postojao. Da bi bolje izgradili vae razumevanje, potrebno je da se malo fokusiramo na taj vitalan energetski sistem. Energetski sistem tela Naa tela su u sutini energetske prirode. Svaki poetni kurs iz anatomije to pokriva. Protrljate vaa stopala preko tepiha i zatim dotaknite neki predmet napravljen od metala. Ponekad moete i da vidite statini elektricitet koji se oslobodi iz vaih vrhova prstiju. Ovo ne bi bilo mogue ukoliko vae telo ne bi bilo elektrine prirode.

18 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Ako dotaknete vru poret osetiete velike promene u vaem emotivnom i fizikom trenutano bol, zato to se on prenosi elektrinim zdravlju. Ove promene ne bi mogle da se dese da ne impulsom preko nervnog sistema do vaeg mozga. postoji energetski sistem. Bol putuje brzinom elektriciteta i to je razlog zato Zapadna medicinska nauka tei da se ga osetite tako brzo. Elektrine poruke se stalno fokusira na hemijsku prirodu tela i nije obratila alju kroz vae telo da bi ga informisalo o onome to mnogo panje na ove tanane, ali veoma mone se oko njega deava. Bez ovog energetskog toka ne energetske tokove sve do zadnjih godina. Medjutim, biste bili u mogunosti da vidite, osetite, okusite, ili one postoje i privlae sve vie razliite grupe omiriete bilo ta. istraivaa. Moete proitati neto od sledeih Jo jedan radova da bi saznali vie detalja : oigledan dokaz vezan za postojanje eletriciteta **Becker, Robert O. and Selden, Gary Elektrina priroda tela (energije) u telu su **Becker, Robert O. Crosscurrents. Tarcher, NY, elektroencefalogram 1992 (EEG) i **Burr, H.S. Genetski nacrt za besmrtnost: elektrokardiogramom elektrine eme ivota. Neville Spearman, (EKG). London, 1972 EEG belei elektrine aktivnosti mozga, a EKG belei elektrine aktivnosti srca. Ovi uredjaji se **Nordenstrom, B. Bioloki bliski elektrini krugovi: koriste u medicinskoj nauci decenijama i videli ste ih sigurno u televizijskim serijama kada su umirui kliniki i eksperimentalni i teorijski dokazi za dodatan cirkulatoran sistem pacijenti prikaeni na njih u bolnicama. Kada na Nordic, Stockholm, 1983. ekranu prestane da se uje bip bip zvuk, pacijent je umro. Rastui broj zdravstvenih radnika pronalazi Ovi elektrini sistemi su vitalni za nae naine da koristi vitalni energetski sistem da fiziko zdravlje. ta oeglednije nam treba od pomogne fiziko isceljenje. Akupunktura, masaa i ovoga? Kada energija prestane da tee kroz telo... hiropraktika su samo neke od njih. Police mnogih tada smo mrtvi. Pitajte vaeg doktora o tome. Niko knjiara su prepune knjiga na temu tehnika vam to ne porie. energetskih meridijana za promovisanje dobrog U stvari civilizacija to zna vec fizikog zdravlja. milenijumima. Odprilike pre 5.000 miliona godina Kinezi su otkrili kompleksan sistem energetskih Dr Callahan-ov prvi eksperiment kola koja prolaze kroz nae telo. Ova energetska kola... ili meridijani, kao to se zovu... su osnova Mona pozadina EFT se nije razvila na isti istonjake zdravstvene prakse i formiraju osnovu nain kao i mnoga druga otkria. To znaci, nije moderne akupunkture , akroprosure i irokog kreirana u laboratiji, a zatim testirana uivo. Umesto spektra drugih isceliteljskih tehnika. toga zapanjujui dogaaj u stvarnom ivotu je Ova energija prolazi kroz telo i nevidljiva je ukazao na ovo otkrie. Sledi pria: oku. Ne moe se videti bez specifine tehnike 1980. godine Dr. Roger Callahan je radio sa svojom opreme. Po istoj analogji, ne moete videti ni pacijentkinjom Mary koja je imala intezivnu fobiju elektrine tokove kroz televizor koji radi. Znate da od vode. Ona je patila od estih glavobolja i su tu zato to radi. Zvukovi i slike su sigurno dokaz zastraujuih mora i sve je to bilo vezano za njen da energetski tok postoji. strah od vode. Na isti nain EFT nam daje oigledan dokaz Dr. Roger Callahan je pokuao godinu i po da energetski tokovi postoje u okviru vaeg tela, jer dana da joj pomogne konvencionalnim metodama i postiu efekte koji nam daju do znanja da je nisu se mnogo pomerili od poetka. prisutna. Jednostavno tapkanje u blizini krajeva energetskih meridijana e dovesti do toga da osetite 19 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

zato to je konvencionalna terapija bazirana na vezi izmedju traumatskih memorija i negativnih emocija. U nekim krugovima prihvaena je praksa da se tretira memorija i da se u tom procesu trai od klijenta da ponovo preivljava neke bolne emotivne dogaaje. Nasuprot tome, EFT potuje seanja, memorije ali deluje na pravi uzrok... na poremecaj u energetskom delu tela. Zovu me ljudi irom zemlje, za pomo preko telefona. Bez toga da ih pitam, oni kreu da mi priaju u detalje priu o svojim prolim traumama. To je zbog toga to pogreno veruju da treba da znam sve detalje dogadjaja da bi im pomogao. Za njih ove memorije, odnosno seanja su uzrok njihovih problema. Imam duboku potrebu da pomognem ljudima koji nepotrebno nose sa sobom sve Izjava otkria memorije sa negativnim emotivnim nabojem. To je I dok imate prethodno reeno na umu, dajemo vam razlog zato sam i kreirao ovaj kurs. Ljudima uvek ovde sutinu EFT-a. Vraaemo se na nju ubudue i deluje udno kada im kau da ne moraju ponovo da preivljavaju bolne detalje dogadjaja da bi im EFT zvaemo je Izjava otkria. bio od pomoi. Ova seanja mogu da doprinesu neeljenim emocijama (videete kasnije kako), ali one nisu direktan uzrok. Prema tome, nije potrebno provoditi vreme tako to emo se bolno zadravati na njima. To je nepotrebno initi. Na ovaj nain se postie relativno mala koliina emotivne patnje kada se radi sa EFT-em. On je relativno bezbolan. Biete pitani da se na Hajde da to sada primenimo na fobiju vode u kratko prisetite vaeg problema (tu moe da se javi sluaju Mary. Dok je ona oseala strah, energetski odredjena nelagodnost), ali to je sve. Nema potrebe tokovi koji su prolazili kroz njen stomani meridijan da preivljavate bol. U stvati, kod EFT rada, su bili poremeeni. Ta energetska neravnotea je mrtimo se na prouzrokovanje produenih ono to je uzrokovalo njen emotivni intezitet. To emotivnih nelagodnosti. Ovo je samo jedan od tapkanje ispod njenih oiju je slalo impulse kroz primera gde je EFT radikalno drugaiji od meridijan i regulisalo je poremeaj, izbalansiralo je konvencionalnih metoda. energetski tok. Kada su energetski meridijani postali Kao dalja pomo vaem uenju, moda bi izbalansirani, tada je emotivni intezitet... strah... bilo od koristi da uporedimo energetski tok u vaem nestao. I u okviru toga se nalazi ono to je telu sa onim koji se deava u televizoru. Sve dok najmonije to ete ikada nauiti vezano za elektricitet tee normalno kroz televizor, zvuk i slika neeljene emocije. One su prouzrokovane su jasni. Ali, ta bi se energetskim poremeajem. desilo ako biste skinuli Hajde sada da istraimo otkrivajuu izjavu u zadnji poklopac malo vie detalja. televizora i gurnuli u Prvo obratite panju ta ona ne kae. Ona ne kae da njega rafciger-odvrta su negativne emocije prouzrokovane seanjem na medju sve te elektrine proli traumatski dogadjaj. Ovo je vano prepoznati pagete? Sasvim je oigledno da biste 20 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

I onda je jednoga dana izaao iz normi psihoterapeutskog razmiljanja. Iz iste radoznalosti on je prouavao energetskis istem tela i odluio da tapka vrhovima prstiju iznad njenih oiju (gde se nalazi krajevi stomanog meridijana). Razlog za to je bila njena prituba za odreenu nelagodnost u stomaku. Na njegovo iznenaenje, ona je izjavila da je njena fobija od vode nestala i pourila je prema oblinjem bazenu i poela da prska vodu u svoje lice bez ikakvog straha, bez glavobolje. Sve je nestalo, ukljuujui i none more i nikada se vie nije vratilo. Ona je bila totalno osloboena od svoje fobije od vode. Rezultati kao ovaj su veoma retki u oblasti psihoterapije... ali su sasvim uestali sa EFT.

poremetili i preusmerili elektrine tokove i elektrini zzzzzt bi se desio unutar njega. Zvuk i slika bi postali udni i televizor bi doiveo jednu verziju negativnih emocija. Na isti nain, kada na energetski sistem postane neuravnoteen, mi unutar nas doivljavamo efekat kao taj elektrini zzzzzt. Kada ispravimo zzzzzt (tapkanjem - nekad je potrebna u umetnika vetina - obrati panju na snimak) i negativne emocije e nestati. To je jednostavno tako. Veoma sam svestan toga koliko udno to moe da zvui i koliko je teko u to da se poveruje... bar za poetak. Ni ja ne bi verovao u to da nisam imao prilike da vidim mnoge udesne promene u ljudima nakon primene ovih tehnika.

Medjukorak... nedostajuci deo. Jednom kada to prihvatite... jednom kada sebi dozvolite da to prihvatite... njegova logika ne moe vie da se porekne. Postaje sasvim oigledno i poinjete da vidite sve nedostatke drugih metoda. Na primer, metod tretiranja memorije , koji je gore pomenut, postaje napadno pogrean u svetlu ovih otkria Ovaj metod pretpostavlja da je memorija neke traume direktan uzrok emotivnog poremeaja. Nije. Postoji medjukorak... nedostajui deo... izmedju memorije i emotivnog poremeaja. Taj medjukorak je, naravno, poremeaj u telesnom energetskom sistemu. To je taj poremeaj, taj zzzzzt koji je direktan uzrok tom emotivnom poremeaju. Ovo je grafiki prikazano na slici ispod.

da jasno preivi stresni dogaaj, dovodi do jo veeg poremeaja u energetskom sistemu. A to Obratite panju da ukoliko se korak 2, meukorak, znai vie bola, ne manje. To veoma esto moe ne desi tada je korak 3 nemogu. Drugim reima... dovesti do pogoranja problema. Ukoliko se radi na ako seanje ne uzrokuje poremeaj u telesnom koraku 2, umesto na korku 1, tada e se javiti energetskom sistemu tada se negativne emocije relativno malo bola. Energetski sistem e se ne mogu desiti. To je razlog zato nekim ljudima smetaju izbalansirati (sa odgovarajuim tapkanjem) i doi njihove emocije, a drugima ne. Razlog tome je da e do unutranjeg smirenja koje e zameniti kod nekih ljudi postoji tendencija da im energetski negativne emocije. I rezulatat bi bio brzo sistem postane neuravnoteen pod uticajem takvih oslobadjanje, zato to se radilo na pravom uzroku. seanja, dok kod drugih ne postoji. Ovo se stalno deava sa upotrebom EFT-a. I kada imate ovo na umu veoma je lako da A sada se vratimo ponovo na izjavu otkria. vidite kako metod tretiranja memorije ne postie Obratite panju da je u nju sve ukljueno. Ona kae rezultate. On se fokusira na korak 1, a gnorie korak uzrok svih negativnih emocija je poremeaj u 2. energetskom telesnom sistemu tela. Ovo ukljuuje To je zato neki ljudi tee da se oseaju jo strahove, fobije, bes, preteranu tugu, aksioznost, gore kada kovencionalna psihologija deluje na depresiju, traumatska seanja, posle traumatske njihovo seanje, a ne na uzrok (na energetski stresove, brige, oseaj krivice, sve limitirajue poremeaj). Rad na koraku 1, gde se trai od nekoga emocije u sportu, biznisu, ili u umetnosti. Ovo je 21 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

veoma sveobuhvatna lista i pokriva gotovo svaku restriktirajuu emociju koju moemo doiveti. Drugim reima, ovo znai da sve ove negativne emocije imaju isti uzrok... elektrini zzzzzt u telu. To takoe znai... da one sve mogu da se oslobode na slian nain. Na ovaj nain preterana tuga ima u sutiti isti osnovni uzrok kao i trauma, oseaj krivice, strah ili slabiji rezultat bezbol igraa. Znai, isti opti metod moe da se koristi za sve ove probleme. Ova ideja jednog uzroka je ujedno i blagoslov za sve one koji su u profesiji mentalnog zdravlja. Oni su navikli na bezbrojna stalno menjajua brojna objanjenja za naizgled bezbrojne emotivne brige njihovih klijenata. Kada naue da postoji samo jedan uzrok, to znatno pojednostavljuje njihov trud. Da li se moe dijagnostikovati energetska neravnotea? Da, prisustvo bilo kakve energetske neravnotee moe biti otkriveno koristei se jedinstvenom dijagnostikom tehnikom zvanom testiranje miia. Svako ko je ovladao vetinom ovih tehnika moe precizno odrediti koji energetski meridijani su van balansa i na taj nain bi znali tano gde da tapkaju. Bar tako kae teorija. Treba da znate da testiranje miia trai dosta praktinog rada i veoma je mali broj terapeuta koji zaista savladaju tu vetinu u potpunosti. Za kraj o dijagnostikovanju. Ne morate da znate nita o dijagnostici da bi imali uspeh sa EFTom. To je moj doprinos ovom otkriu. EFT je veoma efikasan i bez dijagnosticiranja. Ovo ne znai da sposobnost dijagnoze nije vana. U stvari, ja poduavam jednu elegantnu verziju dijagnosticiranja u jednom naem DVD setu. Koraci da postanete odlian terapeut Za profesionalne terapeute, posebno za one koji rade sa kliniki poremeenim pacijentima, vano je da naprave i ovaj ekstra korak. Medjutim, na 100% pokrivajui koncept (koji je nadalje opisan) deluje zadivljujue kao zamena. Dijagnoza nije neophodna za veinu problema sa veinom klijenata.

zzzzzt negde iznutra... i elite da to popravite. Sada, nadalje, pretpostavite da va majstor za popravku televizora nema alat sa kojim bi dijagnostikovao problem. On nema nain da ustanovi da li vam je potreban neki veliki deo, vaan deo, kao sto je nova cev za sliku, ili neto malo kao to je kondenzator. Kako e on tada da popravi va televizor? Ovde je odgovor: Da bi popravio va televizor... on pokrije sve to je mogu problem ba kako jedan automehaniar napravi generalni remont celog motora. Tako e va TV majstor zameniti svaki elektrini deo koji moe da vidi. Cev za sliku, otpornike, sve ice, sve to postoji i na taj nain e u sutini uraditi mnogo to sta to nije potrebno. Vano pitanje ovde je, da li on ima izgleda da rei postojei problem? U sutini poto e sve zameniti anse da rei problem su 100%. Naravno. U stvari, poto e zamenuti gotovo sve, njegove su anse da ga popravi 100%. Ovaj princip generalnog remonta bi bio ograniavajue pomoi ako bi televizor bio lociran u delu sa slabom recepcijom gde postoje razliiti uticaji. Ali, to se obino deava. Istovremeno treba rei da postoji mali broj ljudi (manje od 5%) koji imaju energetski sistem koji je pod uticajem odreenih tipova alergijskih reakcija. Na tu temu emo razgovarati neto malo kasnije Osnovni recept: Koncept 100% pokrivenosti, ili generalnog remonta, uklanja potrebu za dijagnozom. Praktino, mi uradimo mnogo vie nego to treba. Koristimo proces koji zapamtimo i koji se zove osnovni recept, koji primenjujemo kroz dovoljno tapkajuih procedura da bi praktino pokrili ceo energetski sistem. Na ovaj nain, nae anse za reenje specifinog energetskog poremeaja ili zzzzzt, su veoma poveane ak i kada nemamo nikakve mogunosti da dijagnostikujemo. Jedina razlika izmeu majstora za televizor i EFT je da na generalni remont traje samo nekoliko minuta, ne danima. Zbog toga je veoma praktian pristup. Koncept 100% pokrivenosti, ili generalnog Koncept 100% pokrivenosti remonta, trai da tapkate krajeve mnogih Da biste razumeli kako ovo deluje, hajde da energetskih meridijana bez toga da znate koji od njih ima poremeaje. Na ovaj nain vi ete tapkati i se vratimo na nau analogiju televizora. Pretpostavimo da je vaa TV slika nejasna... postoji vie nego to treba. Takpaete na neke meridijane u 22 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

kojima energija normalno tee. Moete se pitati da li to moe da uini neku tetu. Odogovor je NE. Ova totalna pokrivenost , kao to se deava u EFT, ima isti efekat kao, na primer, kada bi se zamenilo vie delova u televizoru nego to treba. Ne bi dolo ni do kakve tete u televizoru... ali sigurno biste popravili ono to nije valjalo. Dosadanji zakljuak : do sada smo pokrili neke bazine osnove i diskutovali ta se moe oekivati. Takodje smo razgovarali o naunoj pozadini ove tehnike i nauili da je uzrok svih negativnih emocija poremeaj u energetskom sistemu tela. Ovo je radikalno novo otkrie i zahteva nain razmiljanja van normalnih granica da bi se zaista mogla ceniti njegova vrednost. Takodje, nauili smo da dijagnostikovanje energetske neravnotee moe biti vano, ali nije

praktino i nije neophodno da se naui u ovom kursu. Na svu sreu, dijagnostikovanje se moe izbei u velikoj veini sluajeva korienjem koncepta 100% pokrivenosti, ili generalnog remonta. Ovaj koncept 100% pokrivenosti zahteva da se zapamti procedura tapkanja. Ova procedura je osnovni deo EFTa i kada se o tome govori, misli se na osnovni recept. To je va primarni alat i najbolji prijatelj za postizanje emocionalne slobode. Sada imate neophodnu podlogu da cenite njegovu mo. U sledeem poglavlju emo govoriti o osnovnom receptu. PS: Podseamo vas na nae poetne komentare, da emotivna i energetska oslobadjanja koja dobijamo sa EFT em esto rezultiraju dubokim fizickim isceljenjima.

23 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Osnovni Recept
Kao pravljenje kolaa Postavka Sekvenca Procedura 9 Gamut Sekvenca (ponovo) Podsetna fraza Podeavanje za sledei krug Kao pravljenje kolaa Krajnji cilj ovog kursa je da vas opremi sa jednostavnim receptom za proirenje vae emoticionale slobode. Ja to zovem osnovni recept i naredne strane su posveene njegovom razvoju. Svaki recept ima odreene sastojke koji moraju biti dodati odreenim redosledom.. Ako na primer peete kola, morate koristiti eer, a ne biber i morate dodati eer pre nego to testo stavite u rernu. U suprotnomnema kolaa. Osnovni recept nije izuzetak. Svaki sastojak mora da se izvede vrlo precizno, kako je opisano, i mora biti uveden u odreenom redosledu. U suprotnomnema rezultata. Iako u ii u detalje kod opisavanja ovog recepta, on je u sutini veoma jednostavan i lak da se izvede. Jednom kada ga zapamtite, svaki krug moe da se izvede u roku jednog minuta. Trebae vremena, naravno, ali nakon nekoliko pokuaja ceo proces e postati toliko blizak da ete moi ispei svoj kola emotivne slobode i u snu. Tada ete ve uveliko biti na putu da vladate tehnikom emocionalne slobode i uivate sve dobrobiti koje to donosi. Dozvolite da ovde dodam da postoje i odreene skraenice koje su opisane u delu II ovog prirunika, a na videu #1 dela II. Ovde opisujem pun osnovni recept, jer on prua vanu osnovu za ceo proces. Medjutim, iskusan praktiar e moda koristiti skraenice, jer to moe da skrati vreme rada sa klijentom bar upola. Pun osnovni recept se sastoji od etiri sastojkaod njih su dva identina. Sastojci su: 1. 2. 3. 4. Postavka Sekvenca Procedura 9 Gamut Sekvenca

Svaki od njih emo detaljno opisati. Sastojci #1 Postavka Primenjivanje osnovnog recepta je kao kuglanje. U kuglanju postoji maina koja postavlja sve kegle, tako to ih podigne i rasporedi u perfektan raspored na kraju trake za kuglanje. Jednom kada je ovo postavljanje uraeno, sve to treba da uradite je da otkotrljate loptu du trake i oborite kegle. Na slian nain i osnovni recept poinje sa postavljanjem vaeg energetskog sistema kao da se radi o setu kegli za kuglanje. Ova rutina (koja se zove postavka) je kljuna za ceo proces i priprema energetski sitem tako da osnovni recept ( kugla za kuglanje) moe da obavi svoj zadatak. Va energetski sistem naravno nije set kegli. To je set suptilnih elektrinih kola. Predstavljam vam ovu analogiju kuglanja samo da bi dobili oseaj namene i potrebe za postavku, a to je da ... obezbedimo da je va energetski sitem pravilno orijetisan pre nego to pokuate da uklonite njegove poremeaje. Va elektrini sistem je podloan nekoj formi elektrine smetnje koja moe da blokira balansirajuci uticaj ovih procedura tapkanja. Kada su prisutne, ove smetajue blokade moraju biti uklonjene, ili osnovni recept nee funkcionisati. Tehniki govorei, ova elektrina smetnja ima formu obrnutosti polariteta u vaem energetskom sistema. Ovo nije isto to i energetski poremeaj koji uzrokuju vae negativne emocije. Jo jedna analogija moe biti od koristi. Zamislite mali runi kasetofon. Kao i svi slini 24

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

uredjaji i ovaj treba baterije da bi moramo korigovati psiholoku obrnutost ako radio, a isto tako je vano da su elimo da osnovni recept deluje. te baterije pravilno postavljene. Da bi bili 100% sigurni da smo se reili tog Sigurno ste primetili da baterije problema, uradiemo korekciju psiholoske imaju + i na sebi. Ove oznake obrnutosti ak i ako ona moda nije prisutna. To naznaavaju njihov polaritet. traje svega 8-10 sekundi, tako da ako i nije prisutna, Ako postavite + i oznake nema nikakve tete to je uradjena. Ukoliko je prema uputstvu, tada elektricitet prisutna, ogromna prepreka koja je na putu vaseg normalno tee i kasetofon radi uspeha e biti otklonjena. dobro. Kada je ve re o tome, evo kako radimo Ali, ta se deava ako stavite baterije postavku. Sastoji se iz dva dela: naopako? Pokuajte to nekom prilikom. Kasetofon nee raditi. Izgledae vam kao da nema baterija u 1. ponavljate afirmaciju 3 puta dok njemu. To se isto desi kada je obrnutost polariteta 2. trljate bolnu taku ili alternativno tapkate prisutna u vaem energetskom sistemu. To je isto karate udarac taku (to e uskoro biti kao kada su baterije postavljene obrnuto. Ne mislim objanjeno). time da tada ne funkcioniete uopte, da ste mrtvi ali va napredak je zaustavljen u nekim oblastima. Afirmacije Ova obrnutost polariteta ima i svoje zvanino ime. Zove se psiholoka obrnutost i Obzirom da su uzrok psiholoke obrnutosti predstavlja fascinantno otkrie sa irokim spektrom negativne misli, ne bi trebalo da je nikakvo primena u svim oblastima isceljenja i linih iznanadjenje da njegova korekcija ukljuuje neutralizirajuu afirmaciju. Evo primera: dostignua. To je razlog zato su neke bolesti hronine i vrlo slabo reaguju na konvencionalne tretmane. To Iako imam ovaj__________________, je, takodje, razlog zato neki ljudi imaju velikih ja duboko i u potpunosti prihvatam sebe. tekoa sa smanjivanjem teine ili prestankom korienja zavisnih supstanci. To je bukvalno uzrok Prazan prostor se popuni sa kratkim opisom samosabotiranja. Ceo kurs moe biti posveen onga to elite da korigujete, ili to je problem. njegovoj primeni i to je vie obraeno u delu II ovog Slede neki primeri. kursa. Za sada nam samo treba da znamo neke **Iako imam ovaj strah od dranja govora pred osnovne stvari o psiholokoj obrnutosi koje se javnou, ja duboko i potpuno prihvatam sebe. odnose na EFT i to je jos vanije kako da to **Iako imam ovu glavobolju, ja duboko i potpuno korigujemo. prihvatam sebe. Psiholoska obrnutost je uzrokovana **Iako imam ovaj bes prema mom ocu, ja duboko i samounitavajuim negativnim mislima koje su potpuno prihvatam sebe. esto na podsvesnom nivou i samim tim van vae **Iako imam ovo seanje iz rata, ja duboko i svesti. U proseku to se javlja u oko 40% sluajeva. potpuno prihvatam sebe. Kod nekih ljudi taj procenat je vrlo mali (to je **Iako imam ovu ukoenost u mom vratu, ja duboko retko), dok ima onih koji su uglavnom pod tim i potpuno prihvatam sebe. uticajem (takodje retko). Veima ljudi je negde **Iako imam ove none more, ja duboko i potpuno izmedju tih ekstrema. To ne stvara nikakav prihvatam sebe. specijalan oseaj u vama, tako da ne znate da li je **Iako imam jaku potrebu da pijem alkohol, ja prisutno ili ne. ak i najpozitivniji ljudi su podloni duboko i potpuno prihvatam sebe. psiholokoj obrnutostiukljuujuci i mene. **Iako imam ovaj strah od zmija, ja duboko i Kada je prisutna, zaustavie bilo kakav potpuno prihvatam sebe. pokuaj isceljenja, ukljuujui EFT. Zbog toga 25 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

**Iako imam ovu depresiju, ja duboko i potpuno prihvatam sebe. Ovo je samo mala lista jer, naravno, mogui problemi na koje se moe primeniti EFT su bez granica. Obratite panju da na video i audio trakama koje su ukljuene u ovaj kurs, Adrienne i ja primenjujemo razlicite forme afirmacija. Moete uti da koristimo afirmacije kao **Prihvatam sebe iako imam ovaj________. ** Iako imam ovaj________, ja duboko i iskreno prihvatam sebe. **Ja volim i prihvatam sebe iako imam ovaj________. Sve ove afirmacije su tane jer prate isti opti format. To znai.... one priznaju problem i kreiraju samoprihvatanje uprkos postojanju problema. To je ono to je neophodno da bi afirmacije bile efektivne. Moete koristiti bilo koju od njih, ali vam predlaem da koristite one koje smo preporuili jer se lako pamte i imaju dobru istoriju dobijanja rezultata. Ovde su neke interesantne napomene vezane za afirmacije... **Nije vano da li verujete u afirmaciju ili ne...samo je izgovorite. **Bolje ih je rei sa oseanjem i naglaavanjem, ali i ako ih kaete rutinski, najee ete postii rezultat. **Najbolje ih je rei naglas, ali ako ste u drutvu gde bi radije to promrmljali u svoju bradu...ili to uradili u sebi... samo napred. Verovatno da e i tako biti efektivno. Da bi dodali efektivnost afirmacijama, postavka ukljuuje i istovremeno trljanje bolne take ...ili...tapkanje na karate taku. One su u daljem tekstu objanjene.

Pronadjite bazu grla, otprilike gde bi mukarci vezivali kravatu. Opipajte i pronadjite urez u obliku slova U u toj oblasti na vrhu sternuma (grudna kost). Od vrha tog ureza idite na dole 7,5cm prema pupku i neto vie od 7,5cm na levu stranu ili desnu. Sada treba da ste u gornjem levom ili desnom delu vaih grudi. Ako snano pritisnete tu oblast u radijusu od 5cm, pronaiete bolnu taku. To je mesto gde treba da trljate dok govorite afirmaciju. Ova taka je bolna kada je snano trljate zbog zaguenja limfnog vora, koje se tamo deava. Kada je trljate, razbijate zaguenje. Na sreu, nakon kratkog vremena se zaguenje raisti i bolnost nestaje. Tada moete dalje trljati bez ikakvog oseaja nelagodnosti. Ne mislim da nadjaavate bolnost koju moda oseate. Neete imati masivan intenzivan bol trljanjem ove bolne take. Bol je podnoljiv i ne treba da uzrokuje veliku nelagodnost. Ako izaziva, onda malo smanjite pritisak na taku. Takoe, ako ste imali neku vrstu operacije na tom delu grudi, ili ako postoji bilo kakav medicinski razlog zbog kog ne biste trebali da pritiskate u toj odredjenoj oblasti, tada se prebacite na drugu stranu. Obe strane su jednako efektivne. U svakom sluaju, ako imate bilo kojih nedoumica, konsultujte vaseg lekara pre neg to ponete sa primenom ove procedure ili umesto toga tapkajte karate taku. Karate taka

Karate taka (skraeno KT) se nalazi u centralnom delu mesnatog spoljanjeg Bolna taka dela ruke (bilo koje ruke) izmedju vrha runog Postoje dve bolne take i nije bitno koju koristite. One su locirane u gornjem levom i desnom zgloba i korena malog prsta ili drugaije delu grudi i moete ih pronai kako je nadalje reeno deo vae ruke obanjeno: 26 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

koji bi koristili u karate udarcu. Umesto da trljate bolnu taku, energino tapkate karate taku sa vrhovima prstiju kaiprsta i srednjeg prsta druge ruke. Iako moete koristiti karate udarac taku bilo koje ruke, obino je zgodnije tapkati karate udarac taku nedominantne ruke sa vrhovima dva prsta dominantne ruke. Ako ste desnoruki, na primer, vrhovima prstiju desne ruke.

zzzzzzt u energetskom sistemu postaje izbalansiran. Pre nego to lociramo ove take, potrebno je da vam dam neke savete kako da izvodite tapkajuu proceduru.

Saveti za tapkanje: Moete tapkati sa bilo kojom rukom, ali je obino lake da se to radi vaom dominantnom rukom (npr. desnom rukom ako ste desnoruki). Tapkajte sa vrhovima prstiju vaeg kaiprsta i srednjeg prsta. Ovo e pokriti malo iru oblast Trebate li da koristite bolnu taku ili nego ako samo tapkamo sa vrhom jednog prsta i to karate udarac taku? Nakon godina iskustva sa vam omoguava da lake pokrijete take za oba metoda, utvrdjeno je , da je trljanje bolne take tapkanje. malo efektivnije nego tapkanje karate udarac take. Tapkajte vrsto, ali nikada toliko jako da se To ne znai da je neophodno, ali je poeljno. povredite ili stvorite modricu. Iz razloga to je postavka vaan preduslov za Tapkajte oko 7 puta na svaku taku na kojoj dobijanje rezultata u osnovnom receptu, podstiem tapkate. Kaem oko 7 puta jer ete ponavljati vas da koristite bolnu taku radije neg karate taku. podsetnu frazu (kasnije o tome) dok tapkate i bilo bi To vam daje malo vie anse za postizanje rezultata. teko da brojite svaki put. Ako odtapkate malo vie Medjutim, karate taka je veoma korisna i oistie ili malo manje od 7 (5 do 9, na primer) to bi bilo bilo koje blokade u velikoj veini sluajeva. Znai, dovoljno. slobodno je koristite ako bolna taka ne moe da se Veina taki za tapkanje postoji na obe koristi iz bilo kog razloga. strane tela. Nema znaaja koju stranu koristite, niti Primetiete na videima da esto kaem ima uticaja ako zamenite strane u toku sekvence. Na ljudima da tapkaju karate taku umesto da trljaju primer, moete tapkati ispod desnog oka i kasnije u bolnu taku. To je zato to je tako lake uiti dok sekvenci tapkati ispod leve ruke. sam na sceni. Take: Svaki energetski meridijan ima dve Izvoenje krajnje take. Za potrebu osnovnog recepta, treba samo da tapkate na jednom kraju da bi izbalansirali Sada kada razumete delove postavke, lako ju je bilo koji poremeaj koji postoji. Ovi krajevi su u izvesti. Kreirate re ili kratku frazu da ispunite blizini povrine tela i na taj nain su dostupniji nego prazninu koja nedostaje u afirmacijama i tada druge take koje su dublje smetene duinom jednostavno ponovite afirmacije, sa naglaskom, 3 meridijana. Kada ih radimo zajedno...u redosledu puta dok istovremeno trljate bolnu taku ili kojim su prezentovani... oni ine sekvencu. tapkate karate udarac taku. **Na poetku obrve, To je to. Nakon nekoliko krugova vebe, treba da budete u stanju da izvedete postavku u roku od 8 tano iznad i prema nosu. Ovu taku sekundi. Sada, sa postavkom koja je savreno izvedena, spremni ste za sledei sastojak osnovnog skraeno zovemo OB ili OBrva. recepta Sastojak #2 Sekvenca Sekvenca je veoma jednostavnog koncepta. Ona podrazumeva tapkanje krajeva glavnih energetskih meridijana u telu i to je metod gde **Na kost koja oiviava spoljanji ugao oka. Ovu taku zovemo SO ili Strana Oka. 27 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

objanjeno, ova taka je dodata u ovom izdanju. **Na kost ispod oka oko 2.5cm ispod zenice. Ovu taku zovemo IO ili Ispod Oka. **Na oblast izmedju dela ispod nosa i vrha gornje usne. Ovu taku zovemo skraeno IN ili Ispod Nosa. **Na sredini izmedju vrha brade i ivice donje usne. Ovu taku zovemo IU ili Ispod Usne. **Na mestu gde se sternum (grudna kost), kljuna kost i prvo rebro susreu. Da bi pronali tu taku, prvo stavite vas kaiprst na udubljenje U oblika na vrhu grudne kosti (otprilike gde mukarci vezuju kravatu). Od dna tog U, pomerite prst dole prema pupku oko 2.5cm i onda pomerite levo (ili desno) 2.5cm. Ovu taku skraeno zovemo KK ili Kljuna Kost, mada nije smetena na samoj kljunoj kosti. Nalazi se na poetku kljune kosti i zovemo je taka na kljunoj kosti, poto je mnogo lake rei tako nego spoj gde se susreu sternum (grudna kost), kljuna kost i prvo rebro. **Sa strane tela, na taci u visini bradavica kod mukarca ili na sredini trake grudnjaka za ene. To je oko 10 cm ispod pazuha. Ova taka se skraeno zove IR ili Ispod Ruke. **Za mukarce, 2.5cm ispod bradavice. Za ene, gde koa dojke nailazi na grudni ko. Ova taka se zove IB ili Ispod Bradavice. Kao sto je nadalje 28 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com **Na spoljnoj ivici vaeg palca na taci u ravni sa bazom nokta. Ovo je PL taka ili PaLac. **Sa strane vaeg kaiprsta (na delu koji je prema palcu) na taci u ravni sa bazom nokta. Ova taka se zove KP ili KaiPrst.

**Sa strane srednjeg prsta (strana blia palcu) na taci koja je u ravni sa korenom kaiprsta. Ova taka se zove SP ili Srednji Prst.

**Sa unutranje strane malog prsta (na strani koja je najblia palcu) na taci koja je u ravni sa bazom nokta. Ova taka se zove MP ili Mali Prst. **Poslednja taka je karate taka koja je prethodno opisana u delu Postavka. Locirana je na mesnatom delu spoljnjeg dela ruke izmedju vrha runog zgloba i korena malog prsta. Skraeno se zove KT ili Karate Taka.

Skraenice za ove take su sumirane ispod, istim redosledom kako sto je prethodno opisano: OB = OBrva poetak obrve SO = Strana Oka IO = Ispod Oka IN = Ispod Nosa IU = Ispod donje Usne KK= poetak Kljune Kosti IR = Ispod Ruke IB = Ispod muke Bradavice PL = PaLac KP = KaiPrst SP = Srednji Prst MP = Mali Prst KT = Karate Taka Obratite panju da take za tapkanje idu od gornjeg dela tela na dole. Znai, svaka taka je ispod one koja je pre nje. To treba da uini proces pamenja lakim. Nekoliko krugova kroz take i postae deo vas zauvek.

dodati efikasnosti EFTa i ubrzati va napredak ka emocionalnoj slobodi posebno kada je izveden u sendviu izmedju dve ture tapkanja kroz sekvencu. Jedan nain da se lake zapamti osnovni recept je da ga posmatrate kao sendvi od unke. Postavka je priprema za sendvi od unke, a sam sendvi se sastoji od dve krike hleba (sekvenca) sa unkom, ili srednjim delom, kao to je 9 Gamut procedura. To izgleda ovako...

Postavka Sendvi od unke


Sekvenca (hleb) 9 Gamut (unka) Sekvenca (hleb)

Da bi uradili 9 Gamut proceduru, morate prvo locirati Gamut taku. Nalazi se na poleini obe ruke na oko 1cm iza sredine izmedju zgloba u Takoe skreem panju da je taka IB dodata nakon pravljenja videa koji prati ovaj kurs. U korenu kaiprsta i malog prsta. Ako povuete zamiljenu liniju izmedju zglobova u korenu poetku je izostavljana jer je nezgodna taka za kaiprsta i malog prsta i to uzmete kao da je ta linija dame koje se nalaze u drutvu i imaju potrebu da osnova jednostranog trougla ije druge strane se tapkaju (u restoranu i sl.). Iako su EFT rezultati spajaju na taci (vrhu) u pravcu runog zgloba, tada izuzetni i bez nje, ukljuujem je radi kompletnosti. bi Gamut taka bila locirana na vrhu trougla. Sledee, morate izvesti 9 razliitih aktivnosti Sastojak #3 9 Gamut procedura dok konstantno tapkate Gamut taku. 9 Gamut 9 Gamut procedura je moda procedura koja aktivnosti su: izgleda najudnije dok se radi EFT. Njena namena 1. Zatvorite oi je da se precizno podesi mozak i to ini tako to 2. Otvorite oi koristi neke pokrete oiju, mumlanje melodije 3. Pogledajte otro dole desno dok drite mirno (hamovanje) i brojanje. Zahvaljujui povezanosti glavu nerava, odredjeni delovi mozga se stimuliu dok se 4. Pogledajte otro dole levo dok drite mirno oi pokreu. Isto tako, desna strana mozga glavu (kreativna strana) je ukljuena kada hamujemo 5. Kruite oima u krug kao da je va nos pesmu (mumlamo melodiju) i leva strana analitika centar sata i vi pokuavate da vidite sve strana je angaovana kada brojimo. brojeve jedan po jedan. 9 Gamut procedura je proces od 10 sekundi 6. Isto kao #5 samo u obrnutom smeru kruite gde se izvode 9 od ovih akcija za stimulisanje oima. mozga, dok konstantno tapkamo na jednu od 7. Hamujte 2 sekunde neke pesme (predloite energetskoh taaka...Gamut taku. Pokazano je Srean Roendan) tokom viegodinjeg iskustva da ova rutina moe 29 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

8. Brzo brojte od 1 do 5. 9. Hamujte ponovo 2 sekunde neke pesme. Obratite panju da su ovih 9 aktivnosti predstavljeni u odreenom redosledu i predlaem vam da ih memoriete u datom redosledu. Medjutim, moete im izmeati redosled sve dok ste zapamtili da uradite svih 9 ...i...dok izvodite 7,8 i 9 kao jednu celinu. To znai da hamujete 2 sekunde pesmu... zatim brojite...zatim hamujete pesmu, tim redom. Godine iskustva su pokazale da je to vano. Takodje vam skreem panju da neki ljudi koji hamuju Srean Roendan pesmu stvaraju odreen otpor jer im to donosi seanja roendana na kojima nisu bili sretni. U tom sluaju, ili koristite EFT da ova neprijatna seanja reite...ili...moete odstupiti od tog problema i hamovati neku drugu pesmu.

Uzrok svih negativnih emocija je u poremeaju telesnog energetskog sistema.

Negativne emocije se javljaju zato to ste podeeni na odredjene misli ili okolnosti, koje uzrokuju poremeaj energetskog sistema. U suprotnom, funkcioniete normalno. Neiji strah od visine nije prisutan dok, na primer, itate kominu stranu nedeljnih novina (i time niste ni podeeni na problem). Podeavanje na problem se moe postii tako to jednostavno mislite na njega. U stvari, podeavanje znai misliti o njemu. Razmiljanje o problemu e doneti energetski poremeaj koji postoji i koji tada...i samo tada...moe da se izbalansira primenom osnovnog recepta. Bez podeavanja na problem...koji kreira energetski poremeaj... osnovni recept ne ini nista. Podeavanje je naizgled veoma jednostavan proces. Vi jednostavno mislite na problem dok primenjujete osnovni recept. To je to...bar u teoriji. Sastojak #4 Sekvenca (ponovo) Medjutim, moe vam se desiti da vam bude etvrti...i poslednji... sastojak osnovnog teko da svesno mislite na problem dok tapkate, recepta je gore spomenut. On je potpuno identian hamujete, brojite, itd. To je razlog zato sam uveo gore pomenutoj sekvenci. podsetnu frazu koju moete konstantno ponavljati dok izvodite osnovni recept. Podsetna fraza Podsetna fraza je jednostavno re ili kratka fraza koja opisuje problem i koji ponavljate glasno Jednom kada ste zapamtili osnovni recept on svaki put kada tapkate jednu od taaka u sekvenci. postaje doivotni prijatelj. Moe se primenuti na Na ovaj nainvi konstantno podseate va sistem gotovo bezbrojnu listu emotivnih i fizikih na problem na kom radite. problema i oslobaa nas od veine njih. Medjutim, Najbolje podsetne fraze za koritenje su postoji jo jedan koncept koji treba da razumemo identine onom to ste izabrali za afirmaciju kod pre nego to primenimo osnovni recept na odredjen postavke. Na primer, ako radite na strahu od javnog problem. Zove se podsetna fraza. govora, postavka bi bila sledeeg tipa... Kada fudbaler dodaje loptu, on cilja odredjenog suigraa. On ne baci loptu u vazduh i Iako imam strah od govora u javnosti, ja duboko i nada se nada se da e je neko primiti. Isto tako, potpuno prihvatam sebe. osnovni recept mora ciljati odredjen problem. U suprotnom, odskakae bezciljno sa malo ili bez U okviru ove afirmacije, podvuene rei... imalo efekta. strah od govora u javnosti... su idealni kandidati kao Vi ciljate osnovni recept tako to ga podsetna fraza. primenjujete dok ste podeeni na problem od kog Moete primetiti da Adrienne i ja ponekad hoete da se oslobodite. Ovo govori vaem sistemu koristimo malo krau verziju podsetne fraze na koji problem treba da bude primalac. snimcima, dok smo radili sa ljudima, ukljuujui i u Zapamtite odkrivajuu izjavu koja kae... ovom kursu. Mi moemo, na primer, koristiti strah od govora u javnosti ili samo govor u javnosti umesto neto due prethodne verzije. Ovo je samo 30 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

jedna od skraenicana koje smo usvojili nakon godina iskustva sa ovom tehnikom. Za vae potrebe, moete pojednostaviti svoj rad koristei identine rei za podsetnu frazu kao to su afirmacije u postavci. Na ovaj nain ete minimizirati bilo koju mogunost da napravite greku. Ovde postoji jedna zanimljiva poenta koju ete sigurno zapaziti na audio snimku i nekim videoima. Kada Adrienne i ja pomaemo ljudima sa EFT mi im ne traimo uvek da ponavljaju podsetnu frazu. To je zbog toga jer smo tokom vremena otkrili da jednostavno izjavljivanje problema u toku postavke je obino dovoljno da podesi na problem. Podsvesni deo uma obino zakljua problem tokom osnovnog recepta, iako tapkanje, hamovanje, brojanje itd. izgledaju kao da su smetnja. Ali ovo nije uvek tano i sa naim irokim znanjem i iskustvom, u stanju smo da prepoznamo da li je ili ne koritenje podsetne fraze neophodno. Kao to je reeno, to obino nije neophodno, ali... kada je neophodno tada je zaista neophodno i mora se koristiti. Ono to je predivno u EFT je da vam u tom smislu nije potrebno nae iskustvo. Ne morate da budete u stanju da razlikujete da li je podsetna fraza neophodna ili ne. Moete samo pretpostaviti da je uvek neophodna i zato da bi obezbedili da ste uvek podeeni na problem, jednostavno ponavljate podsetnu frazu kao to su date instrukcije. Ne pravi se nikakva teta ako ponavljate podsetnu frazu kada nije neophodna, a bie od nemerljive vrednosti kada je potrebna. Ovo je deo 100% temeljnog koncepta koji smo ranije spomenuli. Radimo mnoge stvari u svakom krugu osnovnog recepta koje nisu neophodne za dati problem. Ali kada je odredjen deo osnovnog recepta neophodan... on je apsolutno kritian. Ne kodi ukljuiti sve...ak i ono to nije neophodno...i samo treba jedan minut po krugu. Ovo ukljuuje i da se uvek ponavlja podsetna fraza svaki put kada tapkate take u toku sekvence. Nita ne kota da ih ukljuite...ak ni vreme...jer moe se ponoviti u okviru istog vremenskog period koji je potreban da se tapka na svaku energetsku taku 7 puta.

Ovaj koncept o podsetnoj frazi je lak. Ali da bi bio kompletan, ukljuujem ispod nekoliko primera: Glavobolja Bes prema mom ocu Seanja iz rata Ukoenost u vratu None more Potreba za alkoholom Strah od zmija Depresija Podeavanje narednih krugova Recimo, koristite osnovni recept za neki problem (strah, glavobolju, bes, itd.). Ponekad e problem jednostavno nestati nakon jednog kruga, dok drugi put , jedan krug e dati samo delimian rezultat. Kada je dobijen delimian rezultat, trebae da uradite jo jedan ili vie dodatnih krugova. Ovi naredni krugovi treba malo da se podese da bi se dobio najbolji rezultat. Evo zato: Jedan od glavnih razloga zato prvi krug ne ukloni uvek problem u potpunosti je zato to se ponovo javlja psigoloka obrnutost...ta meajua blokada koju ispravlja postavka. Ovog puta, psiholoka obrnutost se pokazuje u delimino drugaijoj formi. Umesto da blokira va kompletan progres, ona sada blokira ostatak progresa. Vi ste ve postigli neki napredak ali ste se zaustavili na delu puta ka potpunom oslobaanju jer je psiholoka obrnutost ula na nain koji vas jo uvek dri podalje od daljeg pomaka. Poto podsvest tei da bude veoma bukvalna, naredni krugovi osnovnog recepta treba da adresiraju ijenicu da radite na ostatku problema. Spram toga, afirmacije koje su sadrane u postavci treba da se podese kao i to podsetna fraza treba da se podesi. Ovde je podeen format afirmacije postavke Iako jo uvek imam neto od ovog ja duboko i potpuno prihvatam sebe. 31

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Obratite panju na rei koje su naglaene jo **Iako jo uvek imam neto od ove depresije, ja (uvek i neto) i kako one menjaju uticaj afirmacije duboko i potpuno prihvatam sebe. na ostatak problema. Treba da vam bude lako da Podsetna fraza se takodje lako prilagodjava. pravite ova podeavanja, i sa malo iskustva, postae Samo stavite re ostatak pre prethodno koritene vam to sasvim prirodno. fraze. Ovde, na primer, su prilagodjene verzije Prouite podeene afirmacije koje su prethodnih podsetnih fraza. napisane u daljem tekstu. One reflektuju podeavanja originalnih afirmacija pokazanih ranije **Ostatak glavobolje **Ostatak besa prema ocu u ovom delu. **Ostatak seanja iz rata **Iako jo uvek imam neto od ovog straha od **Ostatak ukoenosti u vratu javnog govora, ja duboko i potpuno prihvatam sebe. **Ostatak none more **Iako jo uvek imam neto od ove glavobolje, ja **Ostatak potrebe za piem duboko i potpuno prihvatam sebe. **Ostatak straha od zmija **Iako jo uvek imam neto od ovog besa prema **Ostatak depresije mom ocu, ja duboko i potpuno prihvatam sebe. **Iako jo uvek imam neto od ovih ratnih seanja, Ovim zavravamo karakteristike osnovnog recepta. Sada vam trebaju dve stvari da bili efektivni. Treba ja duboko i potpuno prihvatam sebe. da ga zapamtite i treba vam par saveta kako da **Iako jo uvek imam neto od ove ukoenosti u primenite. Ovi saveti slede. mom vratu, ja duboko i potpuno prihvatam sebe. **Iako jo uvek imam neto od ovih monih mora, ja duboko i potpuno prihvatam sebe. **Iako jo uvek imam neto od ove potrebe za piem, ja duboko i potpuno prihvatam sebe. **Iako jo uvek imam neto od ovog straha od zmija, ja duboko i potpuno prihvatam sebe.

Saveti kako primenjivati EFT


Testiiranje? Aspekti Upornost se isplati Budite specifini gde god je mogue Efekat generalizacije Probajte na svemu - EFT ukratko

EFT je iznenaujue jednostavno izvoditi. Samo, treba da prilagodite jednominutni osnovni recept sa afirmacijom postavke i potsetnom frazom, tako da se odnose na va problem. Iza toga uradite onoliko puta koliko je potrebno dok problem ne nestane. Ovaj proces moe da se koristi uporno dok bukvalno ne dobijete novi telesni energetski sistem. Rasteretiete se strahova, besa, preterane tuge, depresije i drugih negativnih emocija, koje

imaju takav efekat na ljudski ivot kao da su, u vonji zvanom ivot, konice stalno pritisnute. I... usput ... moe da se desi da se oslobodite glavobolja, astme, bolova i naizgled beskonane liste fizikih problema. U ovome delu kursa daemo nekoliko saveta... neka otroumna opaanja ... tako da moete bolje koristiti EFT. To e vas odvesti iza scene i pomoi vam da izgradite vre temelje vaih novih vetina. 32

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

U veini sluajeva, energetski poremeaj koji se desi dok mislimo na pauka je isti kao i onaj Primetiete na video i audio materijalu da koji se deava u prisustvu stvarnog pauka. To je Adrianne i ja stalno pitamo ljude da procene stepen razlog zato balansiranje energetskog sistema tei da njihovog problema na skali od 0 10 (gde 10 se odri pri stvarnim okolnostima. Izuzetak ovome predstavlja maksimalni intenzitet, a 0 predstavlja je kada neki novi aspekt problema se pojavi u odsustvo bilo kakvog intenziteta).To e vam dati stvarnoj osnovu za merenje vaeg napredka. Moete da situaciji, a krenete od 6, na primer, i odete do 3... zatim do 1... i nije bio konano do 0... dok ste primenjivali vie krugova prisutan dok osnovnog recepta. ste mislili o Uvek treba meriti intezitet u sadanjem svome momentu... dok mislite na njega... a ne dok mislite problemu. kako bi bilo u takvoj situaciji. Zapamtite, osnovni Na primer, recept balansira poremeaj u vaem energetskom moda ste sistemu koji trenutno postoji dok ste podeeni mislili na mentalno na misao ili okolnost. puka koji je Ovde je primer kako to radi. bio Recimo da imate strah od nepokretan, a paukova kojeg bi eleli da ne na onog se reite. Ako nema koji se kree. prisutnog pauka koji bi Ako je izazvao bilo kakav intezitet kretanje vaan zatvorite oi i zamislite da aspekt vaeg vidite pauka, ili zamislite straha a... bio je odsutan iz vaih misli kada ste trenutak u prolosti kada radili EFT rutinu, tada e taj deo straha ponovo da vas je pauk uplaio. se javi... kad vidite pauka koji se kree. Ovo se Procenite va intezitet na relativno esto deava i to ne znai da EFT nije bio skali 0-10 koji trenutno delotvoran. To jednostavno znai ima jo toga to treba postoji dok mislite na njega. Ako je procenjena odraditi. Jednostavno primenite osnovni recept na vrednost, na primer 7, tada novi (aspekt pauka koji se kree) dok emotivni imate poetnu osnovu na osnovu koje ete intezitet ne dodje od 0. Jednom kada su svi aspekti odredjivati va napredak. eliminisani, vaa obina reakcija na paukove e biti Sada uradite krug osnovnog recepta i deo vae prolosti i biete u potpunosti smireni u zamislite ponovo pauka . Ako nemate nikakvog njihovom prisustvu. traga prethodnog emotivnog inteziteta, zavrili ste. Pojam aspekta je veoma vaan u EFT-u. Kao u gornjem primeru pauka koji smo naveli neki Ako sa druge strane imate na primer 4, tada treba ponovo da uradite dodatne krugove dok ne doete problemi imaju mnogo delova... ili aspekata... i problem nee biti u potpunosti reen sve dok se svi do 0. aspekti ne obrade. U stvari, svaki od ovih aspekata se kvalifikuje kao poseban problem, ak iako deluju Aspekti da su grupisani zajedno. Strah od pauka koji se ne Moda se pitate u ovome momentu da li e pomera, ili strah od pauka koji se kree, na primer, se to to ste doli do 0 dok mislite na pauka zadrati deluju kao da su jedan problem. U stvari, oni su i kada zaista se susretnete sa paukom. Odgovor je odvojeni problemi i moraju se obraditi pojedinano obino... da!!! sa EFT procedurom. 33 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Testiranje

Najbolje je naravno biti specifian gde je god to mogue. Na ovaj nain moete efikasno dovesti do 0 svaki strah , bol, seanje, itd. i eliminisati na taj nain limitirajue optereenje. Ponekad stavimo zajedno vie specifinih problema pod jedan naziv. Ovo moe spreiti va napredak sa EFT-em. Na primer, veina ljudi bi elela da ima bolji imid o samome sebi, ali ne shvata da je taj termin jedna generalna etiketa odnosno naziv koji slui kao sveobuhvatna fraza za mnogobrojne specifine probleme (na primer, memorije zlostavljanja, odbaenosti, neuspeha i strahova razliitih vrsta). Neko ko je bio predmet ozbiljnog odbacivanja u svom detinjstvu e najverovatnije imati oseaj neadekvatnosti u mnogim oblastima svog ivota. To doprinosi loem imidu o sebi koji Upornost se isplati prouzrokuje energetski poremeaj (i zbog toga se javljaju negativne emocije) kada se nalaze u situaciji Kao poetniku u EFT-u, moe vam gde mogu ponovo da doive odbacivanje. nedostajati iskustvo da moete identifikovati Spram toga, oni se konstantno oseaju nedovoljno specifine aspekte i odraditi ih pojedinano sa dobrim kad god im se ukae neka mogunost i to osnovnim receptom. I to je razumljivo. Ono to stvara tendenciju da ih dri zakoene na odredjenom treba da uradite je da pratite oseanje koje imate i odradite ga sa osnovnim receptom. Vaa podsvest e nivou u njihovom ivotu. Kada su na jednoj gomili znati na emu radite. Moete odraditi oseanje sa skupljene razliite negativne emocije, problem imida o samome sebi postaje iroko generalizovan postavkom koje bi bilo sledee... i osoba dobija oseaj da je zaustavaljena ak i u Iako imam ovo oseanje ja duboko i potpuno mnogim drugim oblastima. prihvatam sebe i podsetna fraza bi tada bila ... Ja koristim metaforu da bi prikazao ovo oseanje. generalne emotivne probleme kao to su imid o Molim vas da razumete da veina samome sebi. Poredim generalni problem sa ... problema na koju se koristi osnovni recept nije optereena ogromnim brojem aspekata. Veina obolelom umom u kojoj je svako od specifinih problema se moe lako identifikovati i samim tim i problema negativno drvo. uma je na primer lako osloboditi. Ali u sluaju da vam se desi da toliko gusto zasaena sa drveem da moe delovati imate problem koji je kompleksniji i da niste u da je gotovo nemogue proi kroz nju. Nekima ova stanju da identifikujete specifine aspekte, tada uma moe delovati kao dungla. Kada neutraliemo svaki specifian dogaaj predlaem da uradite tri kruga osnovnog recepta za ovo oseanje ili ovaj problem jednom dnevno u naem ivotu sa osnovnim receptom mi u sutini (to je oko tri minuta na dan) u toku trideset dana. poseemo jedno negativno drvo. Nastavite da Vaa podsvest ima nain da iznese na povrinu ono sasecate ovo drvee i nakon odreenog vremena to je neophodno i trebalo bi da se oseate bolje jo uma e se prorediti do te mene da ete moi da pre nego to je 30 dana isteklo. Kao to vidite, EFT proetate kroz nju bez ikakve potekoe. Svako 34 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Razliiti aspekti su mogui u bilo kom problemu koji obradjujete sa EFT-em. Ponekad oni imaju formu serije traumatinih dogadjaja kao to su seanja na rat, zlostavljanje, ili silovanje. Svaka od ovih memorija je poseban problem, ili aspekt i mora biti obradjen pojedinano pre nego to se postigne totalno oslobaanje problema. Molio bih vas da razumete da gde postoji vie aspekata emotivnih problema moe se desiti da ne primetite bilo kakav napredak dok se svi aspekti ne smanje na nulu korienjem osnovnog recepta. Ovo postaje veoma oigledno kada to poredite sa odgovarajuim fizikim isceljenjima. Ako, na primer, imate istovremeno glavobolju, zubobolju i bol u stomaku, vi se neete oseati zdravo sve dok sva tri problema nisu nestala. Bol moe delovati da se pomerio, meutim jo uvek je bol tu. Isto to se deava sa emotivnim problemima koji sadre razliite aspekte. Sve dok svi aspeki nisu uklonjeni moete se desiti da ne osetite poboljanje, iako ste ve odradili jedan ili vie aspekata.

je... veoma fleksibilan proces ... i esto ete napredovati na nekom problemu iako je on van vae svesnosti. Budite specifini gde je god to mogue

oboreno drvo predstavja sledei stepen emocionalne slobode i ...ako ste uporni sa osnovnim receptom vi ete postepeno doi do toga da su negativne reakcije uklonjene. Nai ete se u situaciji da ste smireni i kada god se pred vama ukau nove mogunosti i biete voeni kao novim oseajem avanturizma, radije nego straha od toga da niste dovoljno dobri. Veoma koristan koncept koji bi se trebao primeniti ovde je da razbijete problem u specifine dogaaje koji se nalaze u pozadini tog problema i koristite EFT na svaki specifian dogaaj. Na primer, ako ste besni to vas je otac zlostavljao, primenite EFT na specifine dogadjaje kao na primer Kada me je otac udario u kuhinji u mojoj 8. godini. To je esto mnogo monije u upotrebi EFTa nego koristiti globalnu izjavu kao Moj otac me je zlostavljao. Moda je i najvea greka koju prave poetnici u EFT-u da koriste EFT na problemima koji su suvie globalni. Oni mogu napraviti dobar pomak koristei upornost, ali je manje izgleda da se rezultati primete odmah. Kao rezultat toga mogu suvie lako odustati. Razbite problem na specifine dogaaje i primetiete trenutno rezultate na svakom specifinom dogaaju . Ako ovo uradite, takoe ete odraditi i stvarni uzrok, a to je ono to obino prua vei nivo efikasnosti. Efekat Generalizacije eleo bih sada da vas upoznam sa jednom fascinirajuom karakteristikom EFT-a. Ja to zovem efekat generalizacije, zbog toga to jednom kada odradite nekoliko slinih problema sa EFT-em, proces e poeti da deluje generalizujue na celinu problema. Na primer, ako je neko imao 100 traumatinih memorija vezano za zlostavljanje, obino e se desiti da korienjem EFT-a... svi emocionalni intenziteti vezani za tu seriju trauma e nestati nakon neutralisanja samo 5 do 10 memorija. Ovo je zapanjujue za neke ljude koji su imali puno trauma u svome ivotu i misle da nikada nee zavriti sa seansama koristei ove tehnike. To nije tako... ili najee nije tako. EFT esto oisti itavu umu nakon sasecanja nekoliko drvea iz nje.

Primer efekta generalizacije moete videti u sluaju sa Riom, prvim veteranom na videu 6 dana na VA koji je ukljuen u ovaj kurs. Probajte na svemu!! Ovaj kurs je prepun raznih sluajeva iz prolosti. Njihova namena je da vam prikae kako EFT deluje u stvarnom svetu. Postoji itava sekcija o njima u ovome priruniku, a na video i audio materijalu ih ima jo vie. Problemi koji su pokriveni idu:
**od straha javnog govora, do intezivnih seanja iz rata **od potrebe za okoladom, do nesanice **od tucanja, do multipleks skleroze

Nisu mi poznata nikakva ogranienja na putu reavanja emotivnih i fizikih problema sa EFT-em. Zbog toga JA GA PROBAM NA SVEMU!!! i zaista vas podstiem da i vi to uradite. Ljudi me esto pitaju Da li e to delovati na ... i uvek im odgovaram Pokuajte. Ja sam ve odustao da se iznenadjujem na rezultate. Napredak se obino postigne. Meutim, ovaj princip probajte na svemu morate shvatiti sa primenom zdravog razuma. Njegova svrha je da proiri vau svesnost o mogunostima EFT-a.To nije dozvola za neodgovorno ponaanje, s toga ne treba da pokuate EFT na ozbiljnim mentalnim oboljenjima, ili na bilo emu drugom ukoliko niste proli odgovarajui trening, ili nemate kvalifikaciju za oblast u koju ulazite. EFT ukratko Ja cenim jasnou i teim da to ubacim u ono to uim. Za mene konaan dokaz jasnoe je mogunost da svedem sve ono to smo priali na jednostavan paragraf. I to sam uino sa EFT. Ono to sledi je... EFT ukratko

Zapamtite osnovni recept. Koristite ga za bilo kakav emocionalni ili fiziki problem tako to ete prilagoditi na odgovarajui nain 35

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

afirmaciju postavke i podsetnu frazu. Budite specifini gde god je to mogue i ciljajte EFT na specifine emotivne dogaaje u neijem ivotu, koji se mogu nalaziti u pozadini problema. Gde je neophodno budite uporni dok svi aspekti problema ne nestanu. Probajte na svemu!!!

To je to. To je sutina onog to ovde uite. Ako elite da proirite verziju ovog zakljuka naiete ih na sledeoj strani. To ukljuujem... na jednoj strani... Izjava otkria, Osnovni recept i EFT ukratko. Ja to zovem EFT na jednoj strani.Moete ga koristiti kao kratak podsetnik dok ne savladate ove procedure.

36 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

EFT na jednoj strani

EFT ukratko Izjava otkria


Uzrok svih negativnih emocija je poremeaj u energetskom sistemu tela. Zapamtite osnovni recept. Koristite ga za bilo kakav emocionalni ili fiziki problem, tako to ete prilagoditi na odgovarajui nain afirmaciju postavke i podsetnu frazu. Budite specifini gde god je to mogue i ciljajte EFT na specifine emotivne dogaaje u neijem ivotu, koji se mogu nalaziti u pozadini problema. Gde je neophodno budite uporni dok svi aspekti problema ne nestanu. Probajte na svemu!!!

Osnovni recept
1. Postavka... Ponovite 3 puta sledeu afirmaciju: "Iako imam ovaj ________ , Ja duboko i u potpunosti prihvatam sebe." dok bez prestanka trljate bolnu taku, ili tapkate na karate taku. 2. Sekvenca...Tapkajte oko 7 puta na svaku od sledeih energetskih taaka dok ponavljate podsetnu frazu na svakoj taci OB, SO, IO, IN, IU, KK, IR, IB, PL,KP, SP, MP, KT 3. 9 Gamut Procedura...Neprekidno tapkajte Gamut taku dok odraujete svaku od ovih aktivnosti: (1) zatvorite oi (2) otvorite oi (3) pogled desno otro na dole (4) ) pogled levo otro na dole (5) kruite oima na jednu stranu (6) kruite oima na drugu stranu (7) hamujte 2 sekunde neku melodiju (8) brojte do 5 (9) hamujte 2 sekunde neku melodiju. 4. Sekvenca (ponovo)...Tapkajte oko 7 puta na svaku od sledeih energetskih taaka dok ponavljate podsetnu frazu na svakoj taci OB, SO, IO, IN, IU, KK, IR, IB, PL,KP, SP, MP, KT Beleka: U sledeim krugovima, afirmacije postavke i podsetne fraze su prilagoene tako da odraavaju injenicu da radite na ostatku problema.

37 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

esta

Pitanja i odgovori
o EFT-u
Tipian primer ovde je sluaj polia. Dok nije otkrivena Salkova vakcina Poliomyelitis se smatrao neizleivim i svi lekovi i terapije ukljuujui i gvozdena plua su koriena da se pomogne onom koji je patio od tog obolenja. Ti lekovi i terapije nisu mnogo pomagali. Pomagali su samo do izvesnog stepena da se ukloni odreena nelagodnost i neka dugorona oteenja uzrokovana bolesti. I to je sve. I onda se pojavila Salkova vakcina. Sa njom su nestali i svi neefikasni pokuaji iscelenja polija i zamenjeni su sa pravim sredstvom. To je zaista bio brz fiks, ali bez negativne konotacije. Iskorenjavanje polija je samo jedan primer gde su neefikasne metode ustuknule pred efikasnim sredstvima. Penicilin, na primer, je bio jo jedan brzi fiks, udotvoran lek koji je pruao instantna Pitanje Kako se EFT razlikuje po svojim isceljenja za bolesti koje su ile u rasponu od rezultatima od brzog fiksiranja? Ova etiketa disajnih oboljenja do gonoreje. Primera ima puno, naravno, ali sutina je da brzo fiksiranje nosi sa sobom negativnu konotaciju koja se esto koristi da bi se etiketirala ova procedura zamenjuje sve neefikasne tehnike neka isceljujua tehnika koja je pod znakom pitanja koje se koriste u emotivnom zdravlju. injenica da i deluje vie kao prevara.Ovaj termin ide ruku pod one daju brzo oslobaanje od naizgled tekih ruku sa terminom prevarant i zato kada se koristi, emotivnih problema je impresivan dokaz da one predstavljaju pravo sredstvo. Ako bi im trebalo puno veoma esto sa sobom nosi pomisao na neto vremena za malo rezultata tada bi one pripadale sumnjiavo, gde je potrebno biti obazriv. EFT esto prua brzo oslobaanje brojnih jednoj o tih tehnika koje su deo prolosti. emotivnih i fizikih poremeaja bez toga da Ali to nije sluaj. One pogadjaju sutinu i zasluuje negativnu etiketu brzog fiksa. Ovo je deluju onako kako pravo sredstvo treba da deluje. oigledno bilo kome ko prati istoriju sluajeva u Brzo, lako i daje stalne trajne rezultate. ovom kursu, a jo je vie oigledno studentima koji su iskusili rezultate iz prve ruke. Ja koristim termin Pitanje : Da li su rezultati trajni? Ovo brzo oslobadjanje, umesto brzog fiksiranja , da bi u pitanje esto prati prethodno pitanje o brzom sutini preneo istu ideju, ali bez negativne fiksu. Na kraju krajeva, logika nam govori da bilo koji problem koji moe da se rei tako brzo mora da konotacije. Ovde je vano zapaziti: tokom istorije, je privremen.Trajni rezultati, po miljenju mnogih razliite iseliteljske tehnike svih vrsta su obino ljudi, moraju se postizati procedurama tokom dugog bivale spore i neefikasne sve dok se ne pojavi neko perioda vremena. ko pronadje stvarno sredstvo za odreeni problem. Ne, to nije tako. Rezultati EFT-a su obino Kada se stvarno pronae, sve se tada menja i stari trajni. metodi postaju deo prolosti. Istorija sluajeva u ovom kursu je ispunjena svedoanstvima ljudi koji su dobijali trajne 38 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com Neki ljudi su zapanjeni onim to vide da se postie sa EFT-om. Njihova pitanja su otvoreno puna entuzijazma. Drugi opet ne znaju kako tano da reaguju, jer je EFT u sutini u suprotnosti sa veinom njihovih verovanja o linom razvoju. Njihova pitanja sadre element obazrivosti... kad da su polu otvoreni jer jo uvek imaju potrebu da zatite njihova postojea verovanja. Bez obzira odakle dolaze, ova pitanja su vana za vau edukaciju o EFT-u, zato to vam pomau da popunite bilo koje praznine koje imate a vezane su za njegovo razumevanje. U tom cilju, ovde dajem odgovore na standardna pitanja koja sam dobijao tokom godina.

Pitanje: Kako EFT izlazi na kraj sa neijom potrebom da razume problem? To je jedan od najzapanjujuih karakteristika EFT-a. Promena u klijentovom razumevanju problema se deava istovremeno kako se reava i problem. Nakon korienja EFT klijenti govore o svom problemu sasvim drugaije. Stavljaju ga u jednu zdravu perspektivu. Jedna tipina rtva silovanja, na primer, ne nosi sa sobom vie duboki strah i Pitanje : Kako EFT reava emotivne nepoverenje prema mukom svetu. Obino rtva probleme koji su veoma intezivni, ili su prisutni kod ljudi ve dugo vremena? Na isti nain se radi moe da vidi da onaj koji ju je napao ima problem i sa svim emotivnim problemima. da mu je potrebna pomo. Za EFT, intezitet problema i koliko dugo je Ljudi koji na primer koriste EFT da bi se prisutan problem nije vano. Uzrok je uvek oslobodili oseaja krivice, vie nemaju potrebu da se poremeaj energetskog sistema i koristi se osnovni optuuju zbog bilo ega to im je inicijalno stvorilo recept da bi se izbalansirao poremeaj i da bi se oseaj krivice. Bes se pretvori u objektivnost. Onaj dobilo oslobaanje... bez obzira na teinu sluaja. koji ima preteranu tugu zbog gubitka voljene osobe Ovo pitanje nastaje zbog verovanja da intezivni ili moe to nakon rada sa EFT-om da vidi gubitak dugotrajni problemi su mnogo dubljih korena osobe na jedan zdrav i miran nain. Obratite panju kako vi i drugi reagujete na nego neki drugi problemi. Zbog toga treba vie napora da ih se oslobodi. Ovo deluje veoma logino prethodne probleme i tada ete videti ta sam mislio da kaem. Vae razumevanje se menja kako dolazi kada se gleda iz ugla konvencionalnih pristupa, zbog toga to su konvencionalni pristupi takvi da ne do oslobaanja problema. deluju direktno na sam uzrok. Ovde je konana beleka o tome kolika je Konvencionalni pristup tee da ciljaju mono dejstvo EFT-a na promenu razumevanja odreene memorije i druge mentalne procese i problema. Na stotine i stotine ljudi sa kojima smo ignoriu energetski sistem (gde u stvari lei pravi Adrijana i ja radili i pomogli im sa EFT-em niko od uzrok). Kada se postie spor napredak, tada se njih nikada nije traio da bolje razume njihov najlake optuuje problem tako to se kae da je problem. A i zato bi? Nema potrebe. duboko ukorenjen, ili iz nekog drugog razloga je teko raditi sa njim. Na taj nain konvencionalni Pitanje Kako EFT izlazi na kraj sa pristupi mogu... i to i ine... objasniti svoje ne stresom, i anksioznou? U EFT, stres i efikasne rezultate. anksioznost imaju isti uzrok kao i sve druge Kada EFT zahteva upornost , to nije zato to negativne emocije... poremeaj u telesnom su veliki inteziteti, ili zbog duine trajanja energetskom sistemu. Spram toga, radi se na isti problema. To je obino zbog kompleksnosti nain sa osnovnim receptom kao i sa drugim problema. Kompleksnost u EFT-u znai postojanje emotivnim problemom. nekoliko aspekta problema gde svaki od njih mora Anksioznost ima posebno znaenje u da se oslobodi pre nego to se doivi poptuno klinikoj psihologiji. Ono se odnosno na intezivan oslobaanje problema. Aspekti su pokriveni vie strah kom nedostaje uzrok ili specifina opasnost. U 39 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

rezultate... ak i kada je problem reen i u veoma kratkom vremenu. To je jo vei dokaz da EFT pogadja pravi uzrok problema. U suprotnom, sredstvo ne bi delovalo trajno. Ali ipak zapamtite da ipak ne moe da deluje na sve kod svakoga. Neki problemi deluju da se javljaju ponovo i to obino uzrokovano razliitim aspektima vezano za originalan problem koji se kasnije pojavljuje. Iskusan student EFT a e prepoznati ovo, jer jednostavno e primeniti osnovni recept na novi pojavljeni aspekt. Iskusan student e takodje razbiti problem na specifine dogadjaje i primeniti EFT na uzroke koji su u pozadini.Tokom vremena, kada su svi aspekti i dogaaji odraeni, problem obino nestaje u potpunosti i ne vraa se.

puta u ovom priruniku, video materijalu i audio materijalu. Primedba: Ovi komentari ne moraju da se odnose na ozbiljne mentalne bolesti. Primena EFT na takve probleme je pokazana korisnim, ali treba samo da se koristi od strane profesionalaca koji su edukovani u toj oblasti.

Pitanje Zato EFT daje iznenaujue dobre rezultate kod fizikih problema? Ovo je lako za razumeti kada se posmatra u svetlu stavova koji se sve vie javljaju u smislu postojanja veze uma i tela. EFT prua fantastini dokaz ove veze. Pitanje Kako EFT pomae Koji dokaz treba da bude oigledniji nego onaj da sportistima? Ako pitate bilo kog uspenog atletu, rei e posmatramo promene i u umu i u telu koje se vam da je njihovo mentalno stanje kritino za njihov deavaju kao razultat tapkanja telesnog energetskog uspeh.Razlika izmedju dobrih i loih dana za jednog sistema. Ali, dokazi idu i dalje od toga. Primena EFTatletu je gotovo uvek vezano za emotivne uzroke. Izuzev u sluaju bolesti, atleta uvek ima isto telo a za emotivne probleme obino donosi prestanak koje zna vetine koje treba da izvede na terenu na problema. Problemi sa disanjem nestaju, glavobolje kom izvodi svoje vetine. Jedina razlika u nestaju, smanjuju se bolovi u zglobovima, simptomi rezultatima je vezana za efekte emocija na njegovo multipleks skleroze se popravljaju. Godinama sam bio svedok ovih fenomena. Lista fizikih telo. Svako, ukljuujui atlete, ima odreena poboljanja koja nastaju korienjem EFT-a je negativna razmiljanja i sumnje u samoga sebe. Do beskonana. Logian zakljuak iz ovoga je da sada vam je sasvim jasno kakvi su efekti negativnog EFT efikasno deluje na emotivne doprinosioce razmiljanja i kako remete telesni energetski sistem fizikim simptomima. Jednom kada se emotivni i uzrokuju negativne emocije. Ove negativne doprinosioci uklone, tada i simptomi nestaju. emocije se pojavljuju u telu na razliite naine Postoje naravno i oni koji veruju da emotivni i (lupanje srca, suze, znojenje, itd.) i one takoe mentalni procesi su jedini razlog njihovih fizikih uzrokuju odreene tenzije u miiima. problema. Ja ne znam kako to da dokaem, ali ono Za atletiare vreme je sve i ak i najmanja to vam nudim ovde je oigledna injenica da tenzija u miiima deluje na vremenski faktor. emocije u najmanju ruku znaajno doprinose Udaranje bezbol lopte, teniske lopte, ili golf lopte fizikom zdravlju. EFT je efikasno sredstvo za zahteva perfektno vremensko podeavanje i ak i tri oslobaanje tih problema. milimetra razlike od jednog do drugog udarca mogu I konana napomena na ovu temu. Moda se da znae ili izuzetna serva, odnosno udarac u mreu pitate ta se deava iza emotivne scene kada ili ...dobijanje ili gubljenje poena. I to tako ide. primenjujete osnovni recept , direktno na fizike 40 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

EFT mi, medjutim, dajemo mnogo iru definiciju koja ukljuuje da je to generalano stanje nelagodnosti koje je poznatije pod nazivom anksioznost. Po toj definiciji, stres i anksioznost spadaju u istu kategoriju. Stres i anksioznost tee da budu stalni problemi, zbog toga to su okolnosti koje ih kreiraju stalno prisutne. Na primer, maltretiranje u porodici ili stresan posao su samo dve, od dugake liste mogunosti koje stvaraju akcioznost. EFT, naravno, ne moe da deluje na okolnosti, ali je vana pomo za smanjenje anksioznog reagovanja. U veini sluajeva, EFT e trebati da se koristi uporno verovatno svakodnevno, zbog stresnih okolnosti koje se svakodnevno javljaju. Posle odreenog vremena trebalo bi da primetite da su vae reakcije na teke situacije mnogo smirenije.Ono to se deava oko vas jednostavno vas ne uzdrmava toliko. Smejete se vie nego ranije. Vae zdravlje se popravlja i ivot vam deluje laki.

Atlete su veoma svesne ovih problema i mnogi od njih iznajme sportskog psihologa da im pomogne u ovome pogledu. Negativne emocije, ak i najblae, ak i one podsvesne, mogu biti kritine za dostignua jednog atlete. EFT omoguava fantasticno efikasna reenja za ovaj problem. Namena osnovnog recepta je da neutralie negativne emocije i njihov efekat. Jedan od najeih rezultata koji se postiu je da se ljudi oseaju relaksirano, to drugim reima znai da je tenzija nestala iz njihovih miia. Ovo je idealna situacija za atletiare, jer to neutralie bilo kakvu ne potrebnu tenziju koja je u miiima, bez toga da pogaa ostatak njihovih atletiarskih sposobnosti. To ustvari dozvoljava da se njihov kompletan potencijal ispolji bez toga da bude saboritan sa nekim otporom koji postoji u miiima.

simptome, kao na primer za glavobolju, bez toga da ste doveli do nule specifinu emociju. Drugim reima, ako je fiziki simptom prouzrokovan nekim emotivnim problemom, tada se pitamo zato fiziki simptom nestaje kada ne delujemo na specifine emocije? Ne mogu vam sa sigurnou rei. Ima mnogo toga to treba da nauimo o ovim tehnikama u budunosti. Siguran sam da e doi do uzbudljivih otkria na mnogim poljima. Za sada, verujem da podsvest izbaci emotivne probleme koji su doprinosioci uzroka fizikom simptomu. Primenom osnovnog recepta , automatski e se delovati na emocije.

Pitanje Kako da ostanem u toku sa najnovijim dostignuima u EFT? Iako moete dobiti impresivne rezultate sa EFT-om, treba da znate da je ovo samo poetak. EFT je u mogunosti da postigne mnogo vie nego to ete nauiti u ovome kursu. Evo Vam tri izvora informacija 1) www.emofree.com/a/?2187/2 lista naprednih video materijala 2) www.emofree.com/a/?2187/8 opis nekih od poslednjih tehnika i pronalazaka 3) www.emofree.com/faq.htm lista estih pitanja

41 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Istorija sluajeva
Strah od javnog govora Astma Seksualno zlostavljanje Anksioznost i grickanje noktiju Strah od paukova Zavisnot od kafe Alkoholizam Tuga Strah od igala Zavisnost za kikiriki M&M Fiziki bol Bol u donjem delu lea Oseaj krivice i nesanica- Konsiptacija Sramota od sopstvenog tela Lupus Ulcerativni kolitis Panini napad Strah od lifta Ono to sledi je nekoliko primera stvarnih rezultata sa EFT-em. Oni prikazuju EFT u akciji na irokom spektru problema i daju vam izuzetan oseaj ta da oekujete. Molim vas da ih sve proitate... ak i one koji ne deluju da se direktno odnose na vas. Postoji puno preklapanja kako ove tehnike funkcioniu i ono to se koristi kod jednog problema moe takoe da se koristi i kod drugog. Nadalje, vaan deo vae EFT edukacije je da prepoznate razliite PRISTUPE koji se mogu koristiti na irokom spektru problema. EFT se primenjuje na gotovo svaki fiziki i emotivni problem koji je poznat oveanstvu i same procedure su u osnovi iste za sve probleme. Meutim, pristupi mogu znatno da variraju. I dok su sledei sluajevi iz prolosti prikazani na nain da e vam dati oseaj za razliite pristupe, video materijali koji prate ovaj kurs su od mnogo vee koristi u tom pogledu. Mi smo ovde limitirani na ono to moe da se prikae na tampanom materijalu. Primenili smo 2 kruga osnovnog recepta i ona je prevazila strah u roku od nekoliko minuta, bar dok je mislila o tome. Kada smo nastavili seminar, traio sam od nje da ponovo doe na scenu da testiramo njen strah od javnog govora. Kako je dolazila prema sceni, primetila je da je strah ponovo porastao ali samo do visine 3. To je mnogo manje nego 10 to je obino ranije oseala. Oigledno, jo uvek je neto straha ostalo. Ovo je oigledan dokaz da su neki novi aspekti straha poeli da se pojavljuju u toku pauze, koji nisu bili prisutni dok je ona ranije mislila na taj problem. Primenili smo jo jedan krug osnovnog recepta na sceni (dok je ona gledala u publiku) i strah je pao na nulu. Ona je tada zgrabila mikrofon traila od mene da sednem i oarala Sluaj #1 Strah od javnog govora publiku od 100 ljudi dok im je govorila svoju priu i ta se desilo u toku pauze. Bila je ispunjena Sue je imala potekoe u govoru to je mirnoom i staloenosu. Govorni poremeaj je rezultiralo velikim strahom od govora u javnosti. Ona je pohaala jedan od naih seminara i pitala je naravno jo bio tu, ali strah je nestao. Adrienne i mene da joj pomognemo u toku pauze za Da li e strah od javnog govora uiniti nekog ruak. Ona nam je pokazala oiljak na svome vratu da bude izuzetno dobar govornik? Ne, naravno da od operacije kancera grla. Kao rezultat te operacije, ne. Javni govor je umetnost i potrebna je veba da bi nije mogla da govori normalno i bilo ju je teko se to postiglo. Ono to EFT uini je da ukloni razumeti. Razumljivo da je zbog toga imala veliki lupanje srca, suva usta i druge simptome straha, tako strah od javnog govora...i... da bi stvari bile jo gore da budemo slobodni da radimo i razvijamo svoje bila je narednik u vojsci i morala je da govori javno vetine javnog govornitva. i to veoma esto pred svojom jedinicom. 42 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Sluaj # 2 Astma Kelly je sela u prvi red na jednoj od mojih prezentacija. Njena astma je bila oigledna i mogao sam uti njeno teko disanje u toku svog govora. To je bilo do te mere ozbiljno da je zvualo ak kao blago hrkanje, to je nerviralo poneke koji su sedeli u njenoj blizini. Nakon moje prezentacije, ona me je zamolila da joj pomognem sa njenim strahom od javnog govora. Interesantno je, da ona nije ukapirala da EFT moe da joj pomogne za astmu, tako da nije ni traila pomo za problem koji je bio veoma oigledan. Za nju, nita sem lekova nije moglo da pomogne. Radili smo na njenom strahu od javnog govora i nakon 3 minuta rada sa EFT procedurom, ona je primetila sa velikim iznenadjenjem u svome glasu da je njeno disanje olakano.Zaista jeste. Vie nije bilo znaka astme. Mi esto dobijamo bonus rezultate kao to je ovaj. Balansiranje enegretskog sistema tela esto dovodi do velikih dobitaka. U vreme pisanja ovog materijala, imao sam iskustva sa nekoliko ovih problema, (moda 8 do 10) koji ukljuuju asmu, disajne probleme i probleme vezane za sinuse. Jasno sam video trenutno olakanje u svim sluajevima. Pod tim mislim da je postignuto trenutno oslobaanje svaki put kada je EFT bio primenjen. Ja, meutim, ne kaem da e EFT eliminisati problem zauvek, kao to se to esto deava sa emotivnim problemima. Ponekad se problemi sa disanjem vraaju nazad i trae dodatan rad sa EFT-em. Molim vas da razumete da sam primenjivao EFT na vie ljudi nego to mogu da izbrojim i zato je ne praktino za mene da pratim ta se sve sa njima nakon toga deavalo. Tako da ja ne znam koliko njih je moralo da ponavlja procedure da bi oslobodilo, recimo, simptome astme. Jedino znam da postoji velika ansa da doe do poboljanja. Ako patite od astme, imate izuzetnu ansu da se

oslobodite ovog problema. Molim vas da to radite u saradnji sa vaim lekarom. Sluaj # 3 Seksualno zlostavljanje

Bob je bio vie puta predmet seksualnog zlostavljanja u svojim ranim godinama. Njegove memorije vezane za to su veoma intezivne i unutar njega stvaraju veliki bes. Dogaaji zlostavljanja su se deavali pre 30 godina i on je logiki znao da ga zadravanje ovog besa kota njegovog linog mira. Emotivno, medjutim, on nije mogao toga da se oslobodi. Trebalo nam je dve neobine seanse da postignemo totalno osloboenje ovog problema. Kaem neobine, zato to je to bilo uinjeno u toku seminara pred drugim ljudima. Razumljivo je da on nije eleo da pria o detaljima dogadjajima pred drugima, a ja sam mu pomogao da primeni EFT na svoja seanja dok je on zadrao privatnost u svom sopstvenom umu. To se lako postie sa EFT om, zato to sve ono to je potrebno je da je klijent podeen na problem dok se izvodi tehnika tapkanja. To podeavanje moe da se postigne u privatnosti sopstveng uma. Sreo sam Boba mesec dana iza toga i rekao mi je Vie uopste nisam mislio na to. Ovo je tipino reagovanje nakon korienja EFT-a. ak i najintezivniji problemi tee da izblede. Ponekad ljudi kau da nakon primene EFT- a, ne mogu ak ni da misle vie o toj memoriji. To nije tano. Ali to izgleda da je tako. Memorija zaista ne ode, jer kada ih pitam da opiu, oni to jo uvek mogu i uz puno detalja. Ono to se u stvari desi je da je emotivna jaina nestala i na taj nain memorija nam ne dolazi na isti nain. To je sada jedan blag dogaaj iz prolosti. To samo deluje da oni vie ne mogu da misle na to zato to trenutno nedostaje prethodan moan sastojak. A to je ono to u stvari i elite da postignete. Mi elimo emocionalnu slobodu... a ne amneziju. EFT nije bio 100% uspean u ovom sluaju jer je Bob jo uvek povremeno , dodue u mnogo blaoj formi, dobijao napade ovih seanja. Ali to 43

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

nije bilo ni nalik na ono to je bilo nekad. On toku prve seanse sa EFT-em. Radijebi rekli to je bila verovatno moe u potpunosti eliminisati taj problem indikacija da je pravi pauk doneo nove aspekte sa upornim korienjem tehnike tokom vremena. straha koji nisu bili prisutni kada je samo misao bila prisutna. Nakon jo nekoliko minuta rada sa EFT-em Sluaj #4 Anksioznost i grickanje noktiju Molly se vratila u prodavnicu ljubimaca i mirno Suzan je imala stalnu anksioznost i izabrala posmatrala tarantulu. Strah je nestao. je da esto tokom dana radi EFT. Radila je to Nekoliko dana iza toga Molly je pozvala Adrienne da joj kae da je bila kod svoje prijateljice nekoliko meseci i kako se njena akcioznost nestajala, prestala je da koja poseduje kunog ljubimca tarantulu (kojoj je hirukim putem uklonjena sposobnost da ujede, gricka svoje nokte (to je bila njena navika celog odnosno otruje nekoga). Ona je rekla da su izvadili ivota) bez i da je pauka iz kaveza i Molly je dozvolila da pauk ide pokuavala da radi na po njoj. tome. Uzela je jednog Ovo je klasiaan primer moi ove tehnike. ak i ljudi bez primetnog straha od pauka ne bi dana gitaru i primetila da su njeni nokti suvie dugi dozvolili tarantuli da pue po njima... ak i kada bi znali da ne postoji opasnost. Ali, Molly je bila da bi svirala. EFT ponekad deluje na veoma suptilan nain savrseno relaksirana i imala je manji nivo straha nego neko ko nije u kategoriji da ima strah od i pozitivni efekti kao ovaj esto budu van nae paukova. Hteo bih da skrenem ovde da EFT ne uini svesnosti . Kada se va ivot vrati u normalu u nekim oblastima (na primer akcioznost) to deluje... ljude glupim. Molly ne bi dozvolila da pauk ide po njoj ukoliko bi bio opasan. EFT uklanja iracionalni na primer... normalno.Nema velikih zvona i naglaavanja... samo relativan mir. esto i ne deo obinih strahova, ali ne smanji normalnu primetite promenu dok vam neko drugi ne skrene opreznost. panju na to. Puno meseci kasnije priali smo sa Molly i To je ono to se desilo sa Suzan i njenim njen strah se nije vratio. Dodatno, vie nije imala ni noktima. EFT je suptilno, ali veoma mono none more vezane za paukove. redukovala njenu akcioznost do take gde grickanje noktiju vie nije bilo potrebno. Sluaj # 6 Zavisnost od kafe Joe je prestao da pije kafu. Pohaao je jedan od mojih seminara i posmatrao me je dok sam Molly je postala veoma napeta kada je samo primenjivao EFT na nekom drugom, koji je eleo da pomislila na paukove i imala je none more 5 puta ukloni svoju jaku elju za kafom. On je zajedno sa nedeljno. U potpunosti je prevazila svoj strah u nama tapkao i mada je to inio iz pozadine, njegova samo dve seanse sa EFT-em . jaka elja za kafom je nestala ...i to za stalno. To je U prvoj seansi bila poslednja olja kafe Adrienne je koristila EFT da koju je popio. U ovome smanji Molly strah do nule sluaju EFT je prekinuo dok je ona mislila na pauka. zavisnost u jednoj Ovo je esto dovoljno i primeni. ostane na nuli ak i kada se Samo da vam komfrontiramo sa stvarnim paukom. skrenem panju, to nije Ali da bi bili sigurni Adrianne je odvela ono to se obino desi. Molly do prodavnice kunih ljubimaca da vidi EFT je izuzetno orue da terantulu. Molly je ponovo postala veoma bojaljiva se oslobodimo trenutnih i pobegla je plaui. Ovo nije bila greka u radu u jakih elja za neim i na 44 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com Sluaj # 5 Strah od paukova

taj nain je od velike pomoi za ukljanjanje simptoma koji nastanu usled prestanka korienja zavisne supstance. Ali, obino je potrebno mnogo ponovljenih aplikacija pre nego to adikcija nestane. Oko 5% ljudi imaju istu reakicju kao i Joe. Drugima treba due. Na slian nain je i Susan , koja je psihoterapeut, prevazila svoju zavisnost od bezalkoholnih pia u roku od dve minute rada sa EFT-om i Rob je postigla to isto sa okoladom.

Sluaj # 8 Preterana tuga

Alicia je imala toliko jaku tugu zbog smrti svoga brata da ak i nakon dve godine jo uvek nije mogla da pria na tu temu. Njene emocije su bile toliko intezivne da nije mogla da izgovori nijednu re. Drao sam seminar koji je i ona pohaala i primenio sam ove tehnike na Sluaj # 7 Alkoholizam grupi volontera no pre prezentacije. Alicia je bila Aaron je prevaziao svoju zavisnost od volonter i radili smo na njenoj prevelikoj tuzi tokom alkohola. Ovo je, naravno, mnogo ozbiljnija 15 minuta dok sam istovremeno radio sa 7 drugih zavisnost, nego zavisnost od kafe, bezalkoholnih ljudi. pia, ili okolade. Iao je pijan svako vee u krevet i Sledee jutro, usred seminara, ona je onda bi provodio ceo dan sa glavoboljom. Po dobrovoljno ustala i pred 80 ljudi izrazila svoje njegovim reima Alkohol je bio moj Bog. udjenje da moe mirno da govori o smrti svoga Bilo nam je brata. potrebno nekoliko To jo uvek nije bio njena omiljena tema tretmana EFT-a, a i razgovora... ali preterana tuga je nestala. Uzgred reeno, svi uesnici ove male grupe on je takodje izvodio rutinu su napravili ogroman napredak tokom 15 minuta nekoliko puta na seanse. Jedna dama je prevazila svoju fobiju od dan. Kao rezultat , visine (ona je to testirala nakon nekoliko minuta gledajuci preko ograde balkona u hotelu... bez lako je prekinuo sa ikakvog problema), jedan ovek je reio problem ovom zavisnou. U prvim svoga besa za odreenu situaciju iz prolosti, a i stadijumima oporavka proetao bi u supermarketu drugi su dobili znaajno poboljanje vezano za pored svog omiljenog piva sa oseajem ponosa, a razliite emotivne probleme. sada godinu dana kasnije, ne moe da ga podnese. Nema nikakve potrebe za alkoholom. On se ponovo Sluaj #9 Strah od igala vration u ivot. ak nije hteo da ode ni na novogodinju proslavu jer nije eleo da bude Connie je bila veoma akciozna kada je bila u blizini igala. Dobila bi okruen sa grupom pijanica. Napomena: Jednom kada je zavisnost muninu i veoma esto prekinuta, to ne znai da ne moe ponovo da se desi. bi pala u nesvest kada Jednom kada prestanete svoju zavisnost od alkohola je trebala da izvadi krv. ili bilo ega drugo, drite se podalje od toga, ili vam Ovo je veoma ograniavajue, a posebno kada treba se moe desiti da morate ponovo da radite na svojoj obaviti redovne zdravstvene preglede i odravati zavisnosti. dobro zdravlje. Adrienne je primenila EFT na EFT vam ne dozvoljava da povremeno koristite nju.tokom nekoliko minuta. Strah je nestao i njeno neke koliine vae adiktivne supstance. sledee izlaganje iglama je prolo bez ikakvog straha. Ovo je tipino sa fobinim reakcijama kao ova. Obino, ak i nekoliko minuta sa ovim tehnikama, stvaraju dugotrajne rezultate. Ovo je 45 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

istinito ak i kada objekt fobije (u ovome sluaju sa iglama) nije prisutan. U ovih nekoliko minuta, gde stvarna situacija jo uvek donosi odredjeni nivo straha, obino treba jo jedan ili nekoliko krugova EFT procedure da bi se strah u potpunosti eliminisao. Sluaj # 10 Zavisnost od kikiriji M&M Nancy je trebalo da ide na operaciju i njen doktor ju je savetovao da joj skine neto od teine tako da bi operacija bila laka. Jedan od njenih izazova za gubljenje teine bilo je prestanak korienja kikirikija M&M. Ona je imala zavisnost od njih godinama. Koristila je EFT da smanji trenutnu potrebu za hranom i na njeno iznenadjenje ono to je osetila je totalan gubitak zavisnosti u roku od tri minuta. Ovakav bonus se povremeno desi. Nakon toga, Nancy je mogla mirno da proe pored kikiriki M&M. Zavisnosti su povezane i uzrokovane razliitim formama anksioznosti. Ako radite na anksioznosti koja se inace mono moe ukloniti sa EFT om, tada e potreba za adiktivnim supstancama nestati.

Tada smo uradili jo nekoliko krugova EFTa i ostatak bola je nestao... i to je tako ostalo do kraja seminara. Bol kao ovaj esto je rezultat emotivnog stresa i to je razlog zato EFT moe biti toliko efikasan u radu sa takvom vrstom bola. Meutim, novi emotivni stresovi mogu da vrate taj bol nazad. Ako se to desi, ponovljenim korienjem EFT-a najverovatnije emo postii oslobaanje tog bola. Sluaj #12 Bol u donjem delu lea Donna je jo jedan primer vezan za bolove.Ona je takodje pohaala jedan od mojih seminara i imala je toliko jak bol u donjem delu ledja, da je mislila da nee moi da ostane na jednom celodnevnom seminaru. Jednostavno ne mogu da sedim toliko dugo rekla je . Pomogao sam joj sa EFT-em i njena lea je vie nisu uznemiravala tokom celog tog dana. Sluaj #13 Oseaj krivice i nesanica

Audrey je ozbiljno poremeena ena koju sam sreo na zehtev njenog terapeuta. Ona je bila fiziki, mentalno i seksualno zlostavljana celog svog ivota i imala je dugaku listu emotivnih problema koji su predstavljali veliki izazov za bilo kog terapeuta. Sreo sam se sa Audrey samo na 45 minuta. Sluaj # 11 Fiziki bol U toku tok vremena sam saznao da ona u sebi nosi Lea je pohaala jedan od naih seminara koje sam ogroman oseaj krivice zbog toga to je spaljena drao za studente hipnoterapije. Pre seminara mi je njena kua. Izgleda da je zaspala jedne noi dok je gorela svea. Njena maka je sruila sveu i to je rekla da su joj miii veoma zategnuti i bolni. Poeo sam sa njom EFT proceduru za oslobaanje izazvalo poar. Iako bi izgledalo da oseaj krivice je bolova oko njenog vrata i ramena. Bolovi su prestali bio bespotreban, Audrey je to sasvim drugaije u roku od dva minuta. doivljavala. Nije mogla da pria o tome bez suza, Nakon jednog sata od trosatnog seminara, otkrivljivala je sebe za sve to se desilo. pitao sam je da li je bol u vratu i ramenima jo uvek Radio sam sa njom EFT i njen oseaj krivice tu. Rekla je da nije i takoe je primetila da je ostatak je delovao da je nestao. Da bi to testirao, dozvolio bola u njenoj celom telu smanjen, ali nije nestao u sam da proe oko 20 minuta tako to sam promenio potpunosti. temu i zatim sam je pitao da mi ispria priu o tome Ovo je jo jedan primer kako kada radimo na kako je izgorela kua. Na zaprepaenje njenog jednom problemu sa EFT, deavaju se istovremeno terapiste ona je rekla kao da je to sasvim normalno, druga isceljenja. U njenoj sluaju, ono to smo To nije bila moja krivica , i nastavila je sa drugom temom, bez suza, bez emotivnog inteziteta. radili na njenom vratu i ramenima se prenelo Oseaj krivice je u potpunosti nestao u roku od ... delom i na ostatak njenog tela. minuta. 46 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Kaem ovo da bih vam ilustrirao ono to mislim. EFT moe da bude toliko moan da esto promene deluju sasvim normalno. S toga moda se i ne oseate drugaije kada koristite EFT na odreene probleme (na primer sa oseajem krivice). Ali, sluajte vae rei i ta govorite. Teiete da odbacite problem zato to e on prestati da zauzima va emotivni prostor. Nestae bez ikakvih famfara. To je zaista mono i postiete tano ono to elite. To je vrhunac vae emocionalne slobode. Audrey je takodje imala problem sa nesanicom. Spavala je veoma malo... moda dva sata po noi... i uzimala je lekove da bi mogla da spava. Na kraju naeg tretmana, rekao sam joj da legne na sto u kancelariji njenog terapeuta i primenuo sam EFT da bi spavala . U toku od 60 sekundi ona je vrsto spavala. Ostao sam da razgovaram sa terapeutom jo narednih 30 minuta i u to vreme Audrey je glasno hrkala, bez lekova, bez tableta, bez iega sem tapkanja na izuzetno poremeenom energetskom sistemu tela.

Sluaj # 15 Stid od svog izgleda

Adrianne i ja smo sreli Binga na svom seminaru koji smo drali u Los Angelesu. On je bio bodi bilder i imao je izmodelirano telo tako dobro da su mu mnogi fitnis magazini esto nudili nekoliko hiljada dolara da pozira za fotografije Ali, Bingo je esto odbijao ove ponude jer je imao intezivnu emotivnu nelagodnost vezanu za izlaganje svoga tela u javnosti. On je bio Azijskog porekla i objasnio je da je u njegovoj porodici prikazivanje tela bilo neto sramotno. Izaao je na scenu da pokua da rei ovaj problem i postao je trenutno veoma nervozan. U sutini on je rekao Ako me natera da skinem moju koulju, ubiu te . On naravno nije to bukvalno mislio, ali sigurno da je to bila indikacija koliko su njegove emocije jake vezano za izlaganje njegovog Sluaj # 14 Konstipacija tela. Richard je patio od konstipacije 25 godina. Nakon 3 do 4 minute rada sa EFT, on se Uzimao je metamucil dva puta na dan i jo uvek je smekao i mirno skinuo svoju koulju i dobio imao problem da postigne redovnu stolicu. ogroman aplauz publike. Dan dva kasnije prihvato Nauio sam ga EFT i kako da radi na ovom je ponudu na $3000 da pozira za jedan magazin. problemu i on je to rutinski, uporno, i Meutim, ne mislim da je on tada totalno reio svoj disciplinovano radio vie puta u toku dana. Nakon problem. On je postigao znaajan napredak jer kada dve nedelje nije bilo znaajnih poboljanja. Rekao je skinuo koulju , drao ju je u ruci kao da bi eleo sam mu da bude uporan i da nastavi. Ponekad takve da je stavi nazad. Nije je bacio u stranu. Izgleda da stvari trae due vremena. bi mu bilo potrebno jo neto krugova EFT-a da bi Priao sam sa njim dva meseca nakon toga i reio ovaj problem u potpunosti. stvari su se popravile. On je sada koristio metamucil I zapamtite, ovo je bilo uinjeno pod dva puta nedeljno, umesto dva puta na dan. najgorim moguim okolnostima... na sceni. Ono to Kao EFT student morate razumeti da je smo postigli, a ja cenim poboljanje oko 70%, je ponekad upornost veoma vana. Emotivni zaista zadivljujue uzimajui u obzir okolnosti. problemi se esto ree veoma brzo i to je isto tako i za mnoge fizike probleme. Meutim neke situacije Sluaj # 16 Lupus trae vie vremena i nije lako predvideti koliko je potrebno. Da je Richard odustao nakon dve nedelje, Carolyn je moje prvo veliko iznenaenje ne bi napravio nikakav napredak. kako dobro ove tehnike mogu da deluju na fizike Poruka iz ovoga?... budite uporni. probleme. Ona je pohaala jedan od mojih jednodnevnih seminara tokom mojih prvih godina rada sa EFT-om. Proveo sam samo jedan sat iznosei najvanije elemente EFT-a i kako on deluje 47 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

i pomogao nekolicini ljudi da prevaziu svoju fobiju od visine (ukljuujui i Carolyn) i da prevaziu jaku elju za okoladom. Ono to nisam znao je da Carolyn ima lupus, ozbiljnu degenerativnu bolest. Bio sam jednostavno suvie zauzet u radu sa velikim brojem ljudi (istovremeno) da bih primetio da su njene ruke i stopala oteeni od ove bolesti.U stvari, ona mi je kasnije rekla da ne moe da nosi normalne cipele zbog ovih otoka. Tokom seminara nauio sam je krau verziju onog to ete vi nauiti na ovom kursu. Carolyn je odluila da tapka nekoliko puta na dan za stanje lupusa i na njeno iznenaenje njeni simptomi su se povukli. Dola je na sledeu moju prezentaciju nakon dva meseca i rekla mi je ta se desilo. Jedino to je radila drugojaije je bilo da je primenjivala EFT. Pokazala mi je svoje ruke i stopala i rekla da je oticanje kompletno nestalo. Takoe mi je rekla da se njen energetski nivo poveao do take gde je u stanju da ide esto na ples. To je neto to ranije nije mogla da radi. I... da li to znai da e EFT da izlei lupus? Ja to ne kaem, mada je teko ignorisati ono to se desilo. Oigledno je EFT pomogao njenim simptomima. Ja nudim ove zapanjuje primere kao dokaz moi EFT i podstiem vas ih primenjujete ak i za ozbiljne bolesti. Ali, molim vas, radite to pod nadzorom vaih lekara. Nazvao sam Carolyn nekoliko meseci nakon toga da vidim kakvo je stanje sa njenim lupusom. Ona je prestala svoju proceduru dnevnog tapkanja i njeni simptomi su poeli ponovo da se javljaju. Ponekad fiziki problemi u potpunosti nestaju i nije vie potrebno tapkati. Ponekad to nije tako i ovo je sluaj da nije tako. Ono to je vano prepoznati ovde je ono to se desilo, ne ono to se nije desilo. Ozbiljni simptomi su definitivno nestali kada je bio izbalansiran energetski sistem i to je ono to ne treba ignorisati.

Sluaj # 17 Ulcerativni kolitis Ovde je jo jedan primer ozbiljne bolesti. Dorothy je imala ulcerativni kolitis i koristila je jake lekove od kojih je imala puno kontra indikacija. Ulcerativni kolitis je bolno oboljenje debelog creva i u sluaju Dorothy je zaista bilo ozbiljno. Kada je njen doktor pregledao i izrazio se svakodnevnim renikom, konstatovao je da je 90% inficirano. Dorothy je radila sa Adrienne i to dve stvari: (1) postala je vegeterijanac i (2) poela je koristiti EFT svakodnevno za svoje oboljenje. Ona je poela da se osea mnogo bolje u roku od nekoliko nedelja i izabrala je da prestane da koristi lekove. (Napomena: mi nikada ne savetujemo da se prekine uzimanje lekovi bez saveta sa lekarem) est meseci kasnije njen doktor ju je pregledao i izjavio da je debelo crevo 10% inficirano. To se desilo pre 3 godine i ona od tada nije imala nikakvih problema. U stvari, pre godinu dana je rodila dete. I ta mislite ta je uzrokovalo da njena bolest nestane? Da li je to vegeterijanska ishrana... ili EFT... ili oboje? Nema naina da kaemo za sigurno. Ljudi esto pokuavaju nekoliko isceliteljskih metoda istovremeno i zbog toga je teko rei koji je doprineo najvie. Jednom kada budete imali vie iskustva sa EFT-em moete doi do zakljuka kao i ja, da bi uvek trebalo ukljuiti EFT kao jedan od isceliteljskih tehnika. Sluaj # 18 Panini napad

Kerry je pozvala Adrianne iz hotela Jezero Tahoe usred paninog napada. Ako vam je poznato ta su panini napadi, tada znate koliki nivo strave oni izazovu u osobi. Ljudi koji se nalaze usred paninog napada esto misle da e umreti. To je bio sluaj i sa Kerry. Pozvala je Adrianne sa oiglednom panikom u svome glasu i trenutno dala broj svoje sobe u sluaju da je neko trebao da doe i da je pronae. Adrianne joj je pokazala kako da radi EFT preko telefona i pomogla joj je da prevazie 48

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

najozbiljniji deo panike u toku nekoliko minuta. esto, ovi intenzivni napadi straha traju i po nekoliko sati. Ukloniti tako veliki intezitet u roku od nekoliko minuta je veoma dobrodolo oslobaanje svakom ko je u stanju paninog napada. U Kerrynom sluaju jo 20 minuta je bilo potrebno da bi se on smanjio u potpunosti. Sluaj # 19 Strah od lifta Ellen je koristila EFT da bi uklonila svoj strah od lifta. Prila mi je u toku pauze u jednom od seminara i pitala me je da li joj mogu pomoi sa njenim strahom koji ima ceo ivot. Razumljivo je da je bila straljiva i oprezna kod svog zahteva, jer takva je veina ljudi koji pate od intezivnih strahova kao to je ovaj. Komercionalna psihologija esto trai da se fobije konfoktiraju veoma direktno. Osoba koja je optereena strahom je tipino upuena da stisne zube, stisne pesnice i udje u lift. Naravno na ovaj nain, logika kae, bojaljiva osoba postane desentizovana i navikne na strah. Po meni, iako je ovo dobronamerno ali je nepotrebna praksa u poredjenju sa EFT-om, jer stvara neopravdanu bol. esto se desi da se ljudi toliko uplae da praktino dobiju jo jednu traumu koju treba da prevaziu.Takve prakse nisu vie neophodne. S obzirom da EFT je veoma bezbolan, rekao sam Ellen da se neemo pribliavati liftu sve dok se

ne bude totalno slobodno oseala pri pomisli da udje u njega . Tako smo ostali u sobi za seminar i proveli nekoliko minuta primenjujui EFT . Zatim mi je rekla da nikada nije bila toliko oputena kada je mislila da udje u lift i bila je spremna da proba. Na sreu, nalazili smo se u hotelu oko 30 koraka od lifta. Normalno, kao mera predstronosti ja bih zaustavio Ellen pre nego ode u lift i ponovio proceduru tapkanja.U ovom sluaju nisam imao ansu da to uinim jer je ona brzo ula kroz otvorena vrata i poela pritiskati dugmad sa oiglednim oseajem zadovoljstva. Uao sam zajedno sa njom u momentu kada su se vrata zatvarala i proveli smo sledeih 10 minuta u liftu. Ili smo gore, dole, zaustavili se, ponovo otvorili vrata, zatvorili vrata i testirali njen strah na svaki mogui nain. Bila je totalno relaksirana... bez ikakvog straha... ak ni najmanjeg traga od straha. Njen strah koji je bio prisutan ceo ivot je nestao. Jo jednom sam imao privilegiju da uruim nekom kljueve emocionalne slobode... ba kao to sam to uinio sa vijetnamskim veteranima i drugim sluajevima kojima ste upoznali tokom ovog kursa. Vi ste na vaem putu da postignete iste mogunosti. Da bi proirili vae razumevanje EFT-a, ovaj kurs sadri jo razliitih sluajeva na video i audio materijalima. Vaan opis onih u delu I su na sledeim stranicama...

49 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Video snimci na DVD za deo I


( Radi lakeg snalaenja svi EFT video su sumirani u apendiksu) Vana primedba onima koji koriste ovaj prirunik besplatno preko interneta: Ovaj prirunik upuuje na video i audio materijale koji su deo mnogo obimnijeg EFT kursa. Ceo EFT kurs kao video i audio materijali su na raspolaganju na www.emofree.com/a/?2187/2 . Medjutim, ovaj prirunik daje sve osnove. Video i audio materijal nisu neophodni, sem ukoliko elite da proirite svoje znanje i na nivo iznad poetnikog. Takoe: Ako se niste do sada ve prijavili za nae EFT elektronske novine, uinite to na www.emofree.com/a/?2187/9 Napomena: U originalu su postojale tri video trake u delu 1. Zatim smo videoe prebacili na DVD-e (to je dramatino smanjilo cenu). To je Video 2b trailo da razbijemo neke dugake video trake broj 1 i broj 2 u video 1a, 1b, 2a i 2b. To nije bilo U ovome videu prikazujemo vam jo neophodno za video broj 3 . On se nalazi na jednom sluajeva EFT-a u akciji. Ovde je sumirano ta ete celom DVDu. videti: Video 1a U ovome videu Adrianne i ja proirujemo ovaj prirunik pokazujui vam vizuelno svaku od taaka za tapkanje i kako da je izvodite u svakom koraku osnovnog recepta. Dok to radimo mi raunamo da ste ve proitali ovaj prirunik Od vitalnog je znaaja da pratite zajedno sa Adrianne i sa mnom ono to radimo dok ne zapamtite ceo jedno minutni proces. Jednom kada ga zapamtite on je va zauvek. Video 1b Ovo je kompletan prikaz celog osnovnog recepta sa izuzetnim gospodinom po imenu Dave, kome smo pomogli da prevazie njegov dugoroan strah od vode koji je imao celog ivota. Prostudirajte ovu epizodu. Odgledajte je nekoliko puta . Ovo je seansa sa izuzetnim instrukcijama, jer vam prikazuje veoma dobro kako da radite sa razliitim aspektima. Video 2a Ovaj video sadri delove seminara gde se objanjava teorija u pozadini EFT-a, a zatim je EFT
**Larry: On prevazilazi intezivnu klaustofobiju dok se nalazi pod okolnostima koje normalno za njega stvaraju najvie inteziteta... vonja na zadnjem seditu malog auta u gustom saobraaju San Francisca. **Pam: Koja ima jaku elju za okoladom odnosno je okoholik koji ne eli vie okoladu. **Becci: Njen strah od pacova dovodi do znojenja ruku pri samoj pomisli na pacove. Dola je u situciju na kraju seanse da dozvoljava ivom pacovu da lie njene prste i kae Ne mogu da verujem da ovo radim. Ja to zaista radim **Stefan: estogodinji deak kojeg je otac nauio ovu tehniku i koji je prestao da gricka nokte. Adam: To je moj sin koji koristi EFT da spusti 14 poena u svom golf rezultatu. **Cheryl: Dola je na jednu od naih radionica i opisuje kako je koristila EFT zajedno samnom za strah od javnog govora. Naa originalna seansa se deavala pre godinu dana i od tada joj se strah nije pojavio. **Jackie: Imala je nesreu pre 10 godina, nakon koje nije mogla da podigne svoju ruku vie od nekoliko ina bez toga da oseti intezivan bol u ramenu. U toku od nekoliko minuta na pozornici, ona je postigla kompletno oslobaanje ovog problema . Mogla je da podigne svoju ruku po svojoj elji bez ikakvog bola. Ova seansa pokazuje

primenjen na dve grupe ljudi na pozornici. Jedna grupa radi na strahovima a druga na bolu.

50 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

na razgovor nakon seminara gde smo diskutovali ovo udo. **Sindy: Kao i Jackie, Sindy je imala nesreu pre tri godine i nije mogla bezbolno da podigne levu ruku. Ila je kod brojnih lekara i terapeuta bez ikakvih rezultata. U roku od nekoliko minuta sa EFT-om mogla je da podigne ruku do koje god visine je elela bez ikakvog bola. **Veronika: Poela je da dobija jaku elju za cigaretom i koristi EFT da ukloni tu jaku potrebu. Ona zatim dolazi u jako emotivno stanje zbog silovanja koje je doivela od strane svoga oca. Nakon ovog jednog tretmana (koji ete videti u potpunosti) ona potpuno reava svoju problematinu memoriju. **Norma: Ona je disleksina i uvek je morala da ita 4 do 5 puta istu stvar da bi mogla da razume. Ovaj problem se reio bukvalno u minutima i nakon toga je dobila novi posao u kom se od nje trailo da naglas ita ljudima. Video 3 Ovaj video se zove 6 dana u veteranskoj asocijaciji i prikazuje delove nae posete veteranskoj asocijaciji u Los Anelesu, gde smo pomagali emocionalno oteenim veteranima vijetnamskog rata. Ovo je u stvari ogroman test za EFT, iz razloga to su ti vojnici bili pod terapijom preko 20 godina sa malim ili nikakvim napretkom. Videete njihove emotivne intezitete koji se tope gotovo u trenucima. To je ogromno svedoanstvo moi onoga to ovde uite. To sam spomenuo u dirljivoj epizodi mog otvorenog pisma na poetku ovog prirunika.

Vana napomena Molim vas zapazite da kroz video 2a, 2b i 3 Adrianne i ja koristimo razliite skraenice koje smo nauili tokom niza godina. Sa naim obimnim treninzima mi znamo da skratimo proces i uvek to radimo u interesu efikasnosti. Zapamtite, mi obino radimo sa skeptinim strancima i esto to radimo pod najteim okolnostima... na pozornici. Spram toga koristimo i skraenice (opisane u delu II ovog kursa), gde god je mogue i retko radimo ceo osnovni recept. Budite sigurni, meutim da smo odvojili vreme da radimo kompletan proces koji ste uili u delu I ovog kursa, da bismo postigli iste rezultate. Trajali bi neto due po krugu... i to je sve. Glavna svrha ovih seansi je da vam da poetni entuzijazam na taj nain to ete iskusiti ono to je prikazano kako ove tehnike deluju u stvarnom svetu... sa stvarnim ljudima, kroz irok spektar problema. One vas izvedu iz uionice i pokau vam kako ove tehnike mogu da se primene i kako ljudi reaguju . U nekim sluajevima, neke od tapkanja su bila editovana tako da bi se seansa bre odvijala na filmu. Ovo vam omoguava da dobijete ira iskustva a bez toga da ste optereeni stalnim ponavljanjem procedura koje ste ve nauili u nekom drugom delu ovog kursa. Ne uim vas osnovni recept na ovim videoima 2a ,2b i 3 . Uenje je uinjeno u ranijim delovima ovog prirunika i na videu 1. Video 2a , 2b i 3 su vezani za iskustvo.

Audi snimci na DVD-u za deo 1


Gde se ta nalazi na njima Da bi dalje proirio vae iskustvo sa EFT-em ukljuujem nekoliko sati raznih sluajeva iz prolosti na audio snimcima. Kao i na videoima, neete jednostavno sluati teoriju. To su stvarni ljudi sa stvarnim problemima. uete neke ljude koji su se momentalno oslobodili problema koje su imali itavog ivota, dok kod nekih drugih je bila potrebna upornost. uete Adrianne i mene kako primenjujemo EFT na ozbiljne emotivne probleme i moete uti kako ti problemi nestaju dok sluate audio. Takodje ete uti delimino oslobaanje nekih problema koja se

51 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

nisu ostvarila u potpunosti. Ukratko, ovi audio interesa ovog kursa. Editovanjem ovih audia u cilju materijali su dodatna vrednost na paletu vaih vae edukacije, napravio sam jednu meavinu u cilju iskustava i na taj nain dobijate korisno osnovno da dobijete to je mogue vie korisnih informacija. znanje koje moete koristiti kada primenjujete EFT. **Molim vas obratite panju da tapkanje koje ete uti na ovim audiima e delovati drugaije nego Proitajte ove take pre nego sluate audio materijal. ono to ste ueni. U stvari, ono uopte nije **Ovi audio materijali sadre seriju telefonskih drugaije. Ono je jednostavno krae i ima neku seansi koje je vodila moja biznis partnerka Adrianne drugaiju formu. Fowlie i ja. To je zbir stvarnih seansi koje su snimljene preko malog kasetofona. Kvalitet zvuka je Kao to sam pomenuo u delovima videa, Adrianne i ja smo napredni terapeuti ovih tehnika i radimo ih definitivno odgovarajui, medjutim snimanje oigledno nije vreno u atmosferi koja postoji u ve godinama. Spram toga, koristimo odreene studiju za snimanje. skraenice koje smo ranije spomenuli. **Neke od ovih seansi su sa ljudima koji zaista Ali, postoji druga tehnika koju smo koristil u ovome prolaze kroz EFT proces. Dok sluate, bukvalno audiu. ete imati iskustvo iz prve ruke osmatrati kako Adrianne i ja smo investirali vreme i novac da ljudi primenjuju ove tehnike na irok spektar emotivnih i fizikih problema. To e vam dati izuimo Dr Roger Callahan-ovu tehniku glasa, sa oseaj od neprocenjive vrednosti, ta moete eljom da bolje procenimo take za tapkanje, oekivati kad primenjujete EFT na sebi i drugima. postojanje psihiloke obrnutosti, itd. Mi koristimo **Druge seanse su sa ljudima koji su koristili EFT u ovu formu dijagnosticiranja na audio materijalu da prolosti i govore nam o svojim iskustvima od tada. utedimo vreme, ali sve vreme koristei iste take za tapkanje koje ste vi nauili. Kada sam prvi put uo o Ovo e Vam dati oseaj o trajnosti ovih rezultata tehnici glasa, mislio sam da je to ogromna pomo u dobijenih ovom tehnikom. primeni ovih procedura. Meutim, nakon godina **Svrha ovih audia je da proiri vae iskustvo u ovim tehnikama. Nije da vas ui proces tapkanja. iskustva, ne verujem vie da to dodaje ekstra To je uinjeno u priruniku i videu 1a. S toga kao i vrednost i zbog toga sam prestao da je koristim. u videu 2a, 2b i 3, editovao sam vei deo tapkanja, tako da se moete fokusirati na reakcije ljudi i druge Razvio sam korisnije dijagnostiko sredstvo koje se detalje koji su ukljueni u ove tehnike. u detalje ui u video setu Koraci ka postajanju **Sluaete neka veoma line probleme i to ete izuzetnog terapeuta. Oni koji su zainteresovani za dalje treninge treba da to odgledaju. initi uz dozvolu onih koji su ukljueni. Oni su to uinili da bi sluaoci (kao to ste vi) imali koristi od ove izuzetne tehnike. Svima njima dugujemo veliku Kao to sam ranije rekao, dijagnostika je van zahvalnost. domena ovog kursa. Umesto toga, uili smo osnovni **Ponavljanje je veoma vano u procesu uenja. recept koji se koristi po konceptu 100% Zbog toga, uete me kako ponavljam neke vane pokrivenosti i to je adekvatna zamena za veliku delove iz razliitih uglova, mnogo puta u toku ovih veinu sluajeva. Zahteva nekoliko sekundi due po audia. Svrha toga nije da vam dosadim. Svrha je da krugu i zahteva neto vie krugova, odnosno vam ugradim vane koncepte u va nain upornost da se dobiju isti rezultati. U svakom razmiljanja. sluaju, govorimo o ekstra sekundama ili minutama (po problemu) ne ekstra nedeljama, ili mesecima. **Ove seanse imaju svrhu vae edukacije a ne zabave (iako su neke od seansi veoma zabavne). Obratite panju na ovim audio materijalima ne samo Mogao sam ih napraviti kratke... editovati ih na ta ljudi kau, nego i razliku u njihovom glasu pre i nekoliko kratkih stavki... i ii dalje. Da sam to nakon korienja EFT-a. Takoe obratite panju uinio uskratio bih vas da moete da osetite koliko esto su ljudi ispoljili relaksirajui uzdah posebnu dubinu ovih procesa. U drugu ruku, neki nakon tapkanja. Ovo je dokaz osloboajanja razgovori odu van teme, u oblasti koje su van emotivnih tereta. 52 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

2. Od Baz do Bruce Na nekoliko audia ete uti tam tam tam u pozadini. Ovo je rezultat nepravilnog rada mog kasetofona i nije niije kucanje srca. Moda e vas privui da pogledate zbir seansi koje se nalaze dole u tekstu i odete direktno na va problem na audio materijalu. To je deo ljudske prirode, ali vas molim da ne ignoriete ostatak ovih audia samo zato to ne deluju da su primenjivi na vas ovog trenutka. Oni sadre vredne zakljuke koji e znaajno poveati vae sposobnosti u korienju EFT-a. Rezime seansi 1. Od Barbare do Paulette Barbara (7min 35 sek ): Oslobaanje od traumatskog seanja. (udaranje u vetrobran automobila). glavobolja i nesanica. Baz (9min 10 sek): Pati od ozbiljnog posttraumatskog stresa. Sluajte dok on govori o svom najintezivnijem seanju iz rata kao da se radi o kupovini u samoposluzi. Donna (1min 35 sek): Ona koristi EFT da popravi svoj vid. Kieve (9min 45 sek): Obratite posebnu panju na ovo. Kieve je nauio ove tehnike kao to ih i vi uite i primenjuje ih na 150 ljudi sa fantastinim rezultatom. Ovde on govori o nekim ljudima kojima je pomogao sa fobijama, PMS, migrenskim glavoboljama, bolovima u zglobu, uljevima i drugim problemima. Nauite ove tehnike i vi to moete isto postii.

Cathy (7min 23 sek): Ova dama pati od svakodnevnog bola u leima od kada je doivela automobilsku nesreu pre 24 godine . I prola je kroz sve mogue metode koji mogu da se zamisle da Del ( 9min 56 sek): On stoji na vrhu krova sa bi pomogla sebi da se oslobodi tog bola, ... ali bez mobilnim telefonom i radimo na fobiji od visine stvarne pomoi. Rekla nam je kako je ovo potpuno koja je izuzetno jaka i ima je ceo ivot. Ova fobija je nestalo korienjem ovih tapkajuih tehnika. Ona je eliminisana u potpunosti do te mere da je on poeo takoe postigla dramatino poboljanje sa svojom da se bavi padobranstvom. svakodnevnom akcioznou i nesanicom. Bolovi u zglobu i vratu takodje nestaju. Bruce (11 min23 sek): On sedam godina ima Mike (3min 28 sek): Diplomirani psiholog koji multipleks sklerozu i postie znaajne oivljavanje nalazi da su ovi procesi zadivljujui. Prevazilazi jaine u svojim nogama. On je inae vezan za svoj ljubavni bol (raskid sa svojom prijateljicom) kolica i ustaje u toku seanse. Dobija nazad oseaj u veoma brzo... ali mu je teko da poveruje u to to se svojim rukama i stopalima i smanjuje bol u leima desilo. kao i problem spavanja. Ingrid (9min 23 sek): Ona je imala gotovo konstantan sindrom iritiranog debelog creva, glabovolje, peckanje u oima i dugogodnju konstipaciju godinama. Ona postie znaajno poboljanje u svim ovim oblastima i postaje ak duhovita pred kraj ove seanse vezano za svoju konstipaciju. Paulette (4 min 40sek): Strah od letenja koji je imala celog ivota nestaje. Nakon EFT rada, ona je letela dva puta bez ikakve anksioznosti. 3. Od Geri do Bonnie Geri (10min 15 sek): Ovaj profesionalni psihoterapeut ima ogroman strah od zubara. Kao to se pokazalo, on ima vie strahova nego to je mislio. Ova seansa pomae da se razume da nai strahovi i naa negativna emocije sadre ponekad razliite aspekte. Shad (4.min 43 sek): Efektivno kontrolie svakodnevni stres i anksioznost sa EFT-em. Takoe 53 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

koristi tehnike da popravi svoj rezultat u golfu za preko 10 poena. Margie (3.min 50 sek): Smanjuje svoju izuzetno jaku potrebu za okoladom do nule gotovo trenutno. Kae da ak vie nema ni lep ukus.

Doris (1min 44 sek): Kancer pacijent koji govori o svom emotivnom oslobaanju koristei EFT i to opisuje da je oseaj kao kada se dobije novo telo. 5. Bonnie

Marz (12min 60 sek): Prevazilazi ono to ona zove Bonnie (35min 9 sek): Ona postie dramatino poboljanje u svom kompletnom imidu u toku globalan i planetarni strah i redukuje bol u svom kolenu i leima. upornog korienja EFT-a. Bonnie je imala brojna zlostavljanja kao dete i prola je konvencionalne terapije u toku 28 godina na ta je potroila $50.000 JoAnn (4min 11 sek): Rapidno eliminie nelagodnost u grlu i alergijske simptome. Ona postie poboljanje koje ne moe ni sa im da se poredi, u oblasti razliitih traumatskih seanja, Bonnie (8min 38 sek): Emotivni poremeaj koji joj glavobolja, oseaj sramote svog tela, neadekvatna ne dozvoljava da normalno guta hranu . U jednom oseanja, grickanja noktiju, fobije, ankcioznosti tretmanu ona je prevazila neke od insomnija i depresija. neidentifikovanih emocija i od tada moe da guta hranu sa lakoom. 6. Od Jim do Dorothy 4. Od Steve do Doris Jim (2min 40 sek): Njegova klaustofobija od bivanja u tamnom ormanu u potpunosti nestaje u roku od pet minuta.

Stev (13min 0 sek): On pati od malo poznate bolesti hemolitina anemija , gde postie znaajno poboljanje vezano za umor, teinu i svrab u oima, Patricia (5 min 11 sek): Ona je rtva silovanja koja bol u leima (sa grem miia) i mnogobrojnih prolazi od inteziteta 10 do nule u dva razliita drugih simptoma. Takoe eleiminie problem besa i aspekta vezano za ovo traumatino iskustvo. relevantnih nonih mora. Juanita (1min 57 sek): Njena stalna anksioznost je Rachel ( 3min 53 sek): Ona neutralie svoje osloboena u momentima. izuzetno jake emocije koje je izazvala kada se setila kada je njen momak pokuao da je ubije i u procesu Susan (2min 12 sek): Bol od povrede lea na golf oslobaa problem sa disanjem. terenu nestaje za manje od minuta. Geoff (11min 50 sek): Bio je u prolosti kod pet psihijatara i nije dobio nikakvo poboljanje u svojoj depresiji. U dve veoma kratke seanse sa EFT-em depresija nestaje. Geri Nicholas (9min 28 sek): Ovaj profesionalni psihiterapeut se pojavljuje po drugi put u ovim audio materijalima Ovog puta ona daje neto vie uvida u svoju linu upotrebu EFT-a i kako ona to koristi na drugima.

Karen (6min 17 sek): Ona ima umor prouzrokovan nespavanjem i zbog toga se nikada ne osea Dorothy Tyo (12min 1 sek): Konano, fascinantni odmornom. Problem se reava nakon jedne seanse intervju sa profesionalnim hipnoterapistom koji je sa EFT-em. koristio EFT kao to ste ga i vi uili da pomogne ljudima sa problemima koji se kreu od fizikih Make (7min 50 sek): U ovom ekstremnom sluaju bolova do straha od javnog govora, do straha od strah od javnog govora dramatino se popravlja. paukova do puenja , ili tucavice. Rekao nam je da sada vri prezentacije veoma teno, nakon to je koristio EFT. 54 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

EFT Deo II
Beleka: Poto ste u ovome delu pretpostavljamo da ste ve prostudirali EFT deo I i uporno koristili osnovni recept za lino poboljanje.
Ono to sledi je napredan deo EFT-a. Ovde idemo dalje, u pozadinu onog ta se deava u EFT-u i proirujemo vetine ove jedinstvene tehnike. U ovome delu vi ete... Istraiti prepreke koje ponekad spreavaju EFT i nauiti ta moete uiniti na tu temu. Rastaviete osnovni recept na sastavne delove i nauiti odreene skraenice za bre rezultate. U potpunosti emo vas izloiti umetnikom delu EFT-a kroz mnogobrojne video demonstracije na irokom spektru problema. Puno toga moete dobiti u ovim naprednim oblastima i svaki deo je bar toliko fascinirajui kao i ono to ste do sada nauili. Ali pre nego to idemo dalje, hteo bih da budem siguran da imate formiranu zdravu perspektivu vezanu za EFT deo I. Ono to hou da kaem... osnovni recept je izuzetno mono sredstvo ak bez ovih naprednih detalja... i ... ...ako biste uporno primenjivali osnovni recept dok ste podeeni na va problem, veliki su izgledi da e problem izbledeti. Iako je vano da znate i ove napredne koncepte, upornost sa EFT osnovnim receptom e esto uraditi svoje. Osnovni recept je zaista poklon i on je kondenzovano znanje dugogodinjeg iskustva. Molim vas da ovo uvek imate na umu dok proirujete svoje znanje u novom delu prirunika.

55 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Prepreke perfektnim rezultatima


ak i u rukama relativno efikasnog poetnika, procedura osnovnog recepta e vam dati rezultat u oko 80% sluajeva, posebno kada je primenjena na specifine negativne dogaaje u neijem ivotu. Ovo je izuzetan stepen uspenosti i retko koja, ako i uopste postoji konvencionalna tehnika, koja moe da se pohvali sa istim nivoom uspenosti. Meutim, ak i vei stepen uspenosti je mogu kada znate kako da izaete na kraj sa preprekama za postizanje te uspenosti. Postoje etiri ovakve prepreke koje mogu da spree rezultate osnovnog recepta. One su: 1 Aspekti 2. Psiholoka obrnutost 3. Problemi disanja na kljunoj kosti 4. Energetski toksini Prepreka #1 Aspekti Nema potrebe da se mnogo zadravamo na aspektima jer smo ih pokrili ranije. Ovde ih ukljuujem pod preprekama, mada oni u stvari nisu prepreke. Oni su prave prepreke zbog toga to deluju da usporavaju, odnosno spreavaju proces. Svaki aspekt je jednostavno novi deo problema koji se mora odraditi pre nego to se postigne kompletno oslobaanje. Obrauje se osnovnim receptom kao poseban problem (to on naravno i jeste). To ete videti prikazano u vie ponavljanja u mnogim EFT videima dela II. Ako nema drugih prepreka na putu, upornost e najee neutralizovati aspekte. Prepreka # 2 Psiholoka obrnutost Ovo fascinirajue otkrie samo po sebi i zasluuje posebno mesto u ovome kursu. Da li ste se ikada udili zato... ...atlete doivljavaju padove ? Ovo je protiv svake logike. Nema fizikog razloga da rade loije nego ranije. Atleta je potpuno ista trenirana osoba i pre tog pada i kasnije. Ali, atlete idu puno puta kroz to u svojoj karijeri. Zato? ...zavisnost je teko prevazii? Na kraju krajeva, onaj ko ima adikciju obino eli da bude slobodan od nje. Zavisnici znaju i esto e priznati da ih njihova zavisnost kota zdravlja, njihovih odnosa sa drugima i ak i ivota. Ali oni ipak nastavljaju sa tim. Zato? ...depresije je teko korigovati? To je jedan od najteih psiholokih problema sa kojima se radi. Ako neko prolazi konvencionalnu terapiju da prevazie depresiju, obino je to dugogodinji skup rad. Ako je napredak ak malo postignut, obino je postignut u mini koracima. Zato? ...ponekad sami sebe sabotiramo? Kad pokuamo na primer da skinemo kilau ili itamo bre esto uspevamo da zaustavimo sebe i vratimo se u svoju prethodnu zonu komfora bez ikakvog ili sa minimalnim napretkom. Zato? ...iscelenje ponekad traje veoma dugo? Ta prehlada koja nikako da ode, ta istegnua ili slomljena kost kojoj treba dugo da zaraste, glavobolja ili bol koji je prisutan, pa prisutan. Ponekad se neke stvari ne popravljaju normalno. Zato?

EFT deo I uvodi postavku kao naziv za tehniki fenomen poznat kao psiholoka obrnutost (termin dat od strane Dr Rogera Callahan-a, ali originalno je Razlog je u energetskom sistemu tela. To doneen u javnost od strane Dr John Diamond-a). je stvarni uzrok onoga to obino nazivamo samosabotaa. To je razlog zato ponekad deluje da smo 56 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

najvei sopstveni neprijatelji i ne dostignemo te discipline je poznata pod nazivom testiranje miia. nove nivoe koje zaista elimo. Ovde pacijent isprui pravo ruku koja je ukruena Pored ovih navedenih primera to je takoe sa strane svoga tela, dok doctor pritiske ruku razlog zato ljudi esto bezuspeno pokuavaju da odozgo, da bi na neki nain odmerio pacijentovu zarade vie para i ne uspeju u svojim mnogobrojnim jainu. pokuajima, mada znaju da imaju sve sposobnosti Doktor zatim razgovara sa pacijentom i pritisne njegovu ruku, dok pacijent istovremeno da to postignu. To je takoe doprinosioc psiholokim blokadama (kao to je blokada za izgovori odreenu izjavu. Ako postoji podsvesno pisanje) i ogranienjima za uenje (kao to je neslaganje sa ovom izjavom miii su slabi i ruka se dizaslekcija). lako gurne na dole. U suprotnom, ruka ostane Pre ovoga otkria, na izgled nemogunost da snana, odnosno ne ode na dole. To omoguava se napreduje u nekoj oblasti koja nam je oigledno doktoru da na neki nain razgovara sa telom i na vana, je bilo pripisivana uticajima kao to su taj nain mu pomogne da dijagnostikuje gde su nedostatak volje, slaba motivacija ili nekom mogui uzroci problema. drugom obliku pretpostavljene karakterne greke. Dr Roger Callahan je koristio ovu proceduru Ali to u stvari nije tako . Postoji drugi uzrok... koji sa enom koja je elela da skine teinu. Radi se moe popraviti. ilustracije, ovde iznosimo ono to on kae u svojoj Psiholoka obrnutost (PO skraeno) je to to knjizi, Kako direktori prevazilaze strah od javnog govora i drugih fobija. je uzrok. Ovo postaje veoma vano i praktino otkrie koji svoju primenu nalazi u razliitim Ne postoji terapeut koji nije naiao na disciplinama. pacijenta koji jednostavno ne moe biti izleen, bez Od vitalne je vanosti za psihologiju, obzira koliko je efektivna primenjujua terapija i medicinu, zavisnosti, skidanje teine i bezbrojne koliko uporno pacijent je primenjuje i koliko je druge oblasti, ukljuujui razne sportove i znanje terapeuta. Ovaj otpor tretmanu je frustacija uspenost u biznisu. Gde god je psiholoka terapeutu i izazov njihovim pacijentima. Ova pojava obrnutost prisutna, vrlo malo napretka se postie, ili se znaziva razliitim imenima kao to je mrtav se uopte ne postie. On bukvalno blokira instikt, sindrom gubitnika , samo sabotirajue ponaanje ili negativitet. Ovi pacijenti su nazivani napredak. ta je psiholoka obrnutost? Svako je tvrdoglavim pacijentima, negativnim linostima, doivi. Deava se kada telesni energetski sistem samo destruktivnim individuima - ali njihova promeni polaritet i obino se to deava van nae situacija je uvek ostala ista. Izgleda da imaju otpor svesnosti. Obino ne osetite da se to deava. To je na bilo kakvu pomo bez obzira koji pristup se bukvalno obrnutost polariteta u vaem telesnom primeni. Oni tvrde da ele da se izlee, ali ne energetskom sistemu, na primer to je kao kada biste odreaguju ni na jedan tretman. imali baterije okrenute naopake, kako je to Dok sam radio sa enom koja je imala objanjeno u EFT delu I. problema sa prekomernom teinom, ona je uporno Interesantno je da je obino psiholoka izjavljivala da eli da smra, ali sam nailazio na obrnutost u formi koju psiholozi nazivaju negativnu blokadu. Bila je na dijeti godinama sa sekundarna dobit ili gubitak. Na primer, osoba veoma malim rezultatima. I uprkos tome to nije koja svesno veruje da eli da izgubi teinu e moda smanjivala koliinu hrane koju je unosila i dalje je imati nesvesnu blokadu kao to je Ako smram tvrdila da eli da skine teinu. ja u ponovo dobiti tu teinu nazad i to e me kotati Korienjem testiranja miia pitao sam je puno para da bih promenuo svoju garderobu. Ova da li vidi sebe mravu na nain na kakav bi elela osoba je psiholoki obrnuta vezano za skidanje da bude. I rezultat koji sam dobio me je zaprepastio. teine. Kada je uspela sebe da zamisli sa umanjenom Kako je psiholoka obrnutost otkrivena? teinom njena ruka je bila slaba u testu. Psiholoka obrnutost ima korene u oblasti koja se zove primenjena kineziologija. Jedan od alatki ove 57 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Oboje smo bili iznenaeni. Uprkos negativnim rezultatima ona je insistirala da ona eli da skine kilau. Tako sam odluio da pokuam drugaiji pristup. Pitao sam je da zamisli sebe 15 kg teu nego to je sada. Ovoga puta njena ruka je ostala vrsta kod testiranja. Ponovio sam pitanje jo direktnije a traio sam da kae naglas elim da skinem kile. Testiranje ruke je pokazalo da ova izjava nije tana. Zatim sam joj rekao da kae elim da dobijem kilau ovoga puta ruka je bila jaka. Oigledno, postojao je nesklad izmeu onoga to je ona rekla da eli i ono to je test pokazivao da ona eli. To me je zainteresovalo i pokuao sam isti test na est novih klijenata koji su imali isti problem sa dijetom na kojoj su bili mesecima ili godinama, bez nekog rezultata. Svi su pokazali isti nain reagovanja. Ono to su rekli da ele, pri korienju testiranja miia, bilo je obrnuto od onoga to je njihov test pokazivao da ele. Ovo naravno nije bio prvi put da sam naiao na otpor kod tretmana. Ali, ovaj put sam imao nain na koji mogu to da identifikujem, ai mogue i prevaziem. Da bih ime ovoga stanja odgovaralo njegovom opisu ja sam ga nazvao psiholoka obrnutost. ...Onda sam poeo da testiram sve moje klijente na njihove najvee probleme (na primer: elim da prevaziem moje anksiozne napade, elim da imam bolje odnose sa svojom suprugom ili sa ljubavnicom, elim da prevazidjem frigidnost , impotenciju, prevemenu ejakuaciju ili elim da budem uspean ili dobar glumac, peva, muziar, kompozitor itd.) U svakom sluaju, ja sam traio od pacijenata da naprave i obrnutu izjavu (na primer: Ne elim da prevaziem moje anksiozne napade, itd. I svaki put kada sam ih testirao koristei test na ruci. bio sam zgranut rezultatima ovih testova. I na moju veliku tugu, shvatio sam da je veliki broj mojih klijenata testirao sa slabom rukom kada su razmiljali o tome da postignu ono to ele i bili su jake ruke kada su mislili o tome da im je loije. Nije ni udo to je psihoterapija toliko teka...

ta uzrokuje psiholoku obrnutost? Osnovni uzrok je negativno razmiljanje. ak i najpozitivniji mislioci meu nama nose podsvesne negativne samosabotirajue misli. Psiholoka obrnutost je obino rezultat toga. Kao opte pravilo, to smo vie u takvom nainu razmiljanja, sve smo skloniji da postanemo psiholoki obrnuti. Kod nekih ljudi to je opte prisutan fenomen koji spreava da urade gotovo bilo ta . Moete obino i rei koji su to ljudi, zato to obino bilo ta to rade ne funkcionie za njih. Mnogo se ale i smatraju sebe rtvama sveta. Ljudi koji imaju tako iroku obrnutost zovu se masivno obrnuti. Psiholoka obrnutost je obino hronini pratilac onih koji pate od depresije. Depresija, negativna razmiljanja i psiholoka obrnutost praktino idu jedno sa drugim. Molim vas da razumete da psiholoka obrnutost nije defekt karaktera. Ovi ljudi ni ne znaju da pate od hronine obnutosti elektrinog polariteta u njihovim telima. Njihov energetski sistemi bukvalno rade protiv njih. Kao rezultat, onemogueno im je da bilo ta postignu. I nije ceo svet protiv njih... nego je to njihov energetski sistem. Njihove baterije su postavljene naopako. Veina ljudi zna na intivintuvnom nivou da negativno razmiljanje blokira njihov napredak. Zato i postoji tako puno knjiga i seminara pozitivnog razmiljanja. Medjutim, do sada niko nije bio u stanju da objasni kako negativno razmiljanje kreira ove blokade, a jo manje da prui nain da se to koriguje. Psiholoka obrnutost postie obe stvari. Kod veine ljudi psiholoka obrnutost se pokazuje u specifinim oblastima. Jedna osoba moe napredovati izuzetno dobro u mnogim oblastima svoga ivota , ali odustajanje od cigareta, na primer, moe da bude van njihovog domaaja. Oni konstantno ele da prestanu sa puenjem i moda to izuzetno jako ele. U stvari, mogu ak i odustati na odreeno vreme od svoje navike. Ali konano, ako su sa psiholokom obrnutosti, oni e sabotirati svoje sopstvene napore i poee ponovo da pue. To ne znai da su oni slabi, nego da imaju psiholoku obrnutost. Energija u naim telima mora tei pravilno ako elimo da dostignemo svoj puni potencijal.

58 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Psiholoka obrnutost je jedna od vanih naina na koji taj energetski tok biva poremeen. Psiholoka obrnutost se moe korigovati i korekcija koja se u EFT zove POSTAVKA se prvo izvodi, u toku nekoliko sekundi. Ovaj proces je detaljno objanjen u delu OSNOVNI RECEPT . Psiholoka obrnutost je mogua u bilo kojim oblastima. To govorimo o bukvalno hiljadama razliitim mogunostima, ali da bi to ilustrovali, evo nekoliko primera. Neki primeri psiholoke obrnutosti

Tekoe pri uenju. Blokade kod pisanja i najee tekoe kod uenja su direktni rezultat psiholoke obrnutosti. Uenik, na primer, moe biti dobar u svim predmetima osim jednog, (na primer u hemiji) i velike su anse da je psiholoka obrnutost u pozadini tog neuspeha. Uenici ne znaju da su psiholoki obrnuti jer do sada se nije ni znalo da ovaj fenomen postoji. Ali, oni tee da objasne svoju neadekvatnost. Mogu rei na primer Ja jednostavno nisam stvoren za hemiju , ili Izgleda kao da ne mogu da se koncentriem na taj predmet, ili jednostavno, to mrzim Ovi razlozi su obino netani. Pravi razlog je psiholoka obrnutost. Kada oni razmiljaju na temu predmeta u kome nisu dobri, njihov polaritet im se obrne i spram toga ne mogu ni da postiu neke rezultate. Ako ispravite psiholoku obrnutost i ocene e se obino popraviti. Neki uenici imaju psiholoku obrnutost kada se uopte govori o koli. To je najvei doprinosilac loih ocena i esto se nita ne preduzme da bi se to izmenilo. Obino se smatra da takvi uenici imaju ogranienost za uenje, ili da moda nisu dovoljno pametni. To je veliki teret da bi se nosio kroz ivot bez ikakve potrebe. Zdravlje. Psiholoka obrnutost je gotovo uvek prisutna kod degenerativnih oboljenja kao to je kancer, sida, multiple skleroza, fabromialgija, 59

lupus, atritis, dijabetis i sl. Sa take gledita EFT-a, psiholoka obrnutost je jedna od najveih prepreka isceljenju. Verujem da e zapadna medicina vremenom prepoznati ovu injenicu i integrisati psiholoku obrnutost u tehnike koje koristi. Uklanjanje ove obrnutosti (time mislim korienje postavke na odredjen problem) deluje da omoguava prirodnim isceliteljskim procesima tela da deluju efikasnije i tenije. Ovo ima logike kada se razmilja o vanosti pravilnog toka energije kroz telo. Polomljene kosti deluju da se isceljuju bre kada su baterije pravilno postavljene i razliiti fiziki problemi se bre reavaju. Lekari, akupunkturisti, kiropraktiari i drugi zdravstveni radnici iji pacijenti nemaju zadovoljavajui napredak mogu poeleti da naue svoje pacijente kako da uklone ovu psiholoku obrnutost. Time se moe osloboditi isceliteljska snaga organizma i ubrzati oporavak. Atletiari. Velike su anse da su ljudi psiholoko obrnuti kada god su zaustavljeni u svom napretku u nekom delu svog ivota. Atlete su tipian primer ovoga. Izuzetan koarka koji je lo u slobodnom bacanju je gotovo sa sigurnou psiholoki obrnut kada se radi o slobodnom bacanju. Korigovanje ove obrnutosti e velikom verovatnoom doprineti dramatinom napretku. Isto to se odnosi za one koji pucaju na gol, na one koji su skakai u visinu, bezbol igrai i atlete svih vrsta. Vlasnici i treneri profesionalnih sportskih timova mogu postii fenomalne rezultate sa ovim konceptom. Disleksija. Ako razmiljate o tome, dislekcija je klasian primer psiholoke obrnutosti. U sutini, obrnutost je njen veliki simptom . Izmeu ostalog, ovi ljudi izmene redosled brojeva i slova tako da imaju potekoe sa itanjem. Annie mi je prila nakon jednog seminara i pitala me je da li joj mogu pomoi sa dislekcijom sa kojom ivi od svog detinjstva. Tada je imala 49 godina. Rekla mi je da ne moe pravilno napisati telefonske brojeve. Uvek napiem prva tri broja ispravno ali izmeam zadnja etiri.

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Tada sam joj rekao da napie deset telefonskih brojeva i, naravno, svih deset je pogreno napisala. Pomogao sam joj da ispravi psiholoku obrnutost i zatim mi je proitala svih deset brojeva. Ovog puta, devet od njih je bilo tano... i to je uradila bez ikakvog napora. Ne elim da dobijete pogrean utisak. Moda nismo u potpunosti eliminisali dislekciju. Ono to se desilo je da smo privremeno uklonili psiholoku obrnutost i time je ona uspela da odradi ono to je elela. Ovo je zauujui primer psiholoke obrnutosti. U sluaju dislekcije, psiholoka obrnutost e najverovatnije da se pojavi ponovo i samim tim disfunkcija koja je postojala. Annie treba da radi vie na tome. Ali, bez razumevanja psihiloke obrnutosti njen napredak bi najverovatnije bio veoma spor, ako bi uopte ikakav napredak i mogao da se postigne. Psiholoka obrnutost blokira progres. Ono to je od posebne vanosti za EFT je... to da kada je psiholoka obrnutost prisutna, procedura tapkanja nee funcionisati. Zapamtite, psiholoka obrnutost bukvalno blokira napredak i to je jednako istinito i za EFT kao i za bilo koju drugu tehniku. Imam mnogo prijatelja koji su psihoterapeuti i oni svi imaju puno klijenata koji jednostavno ne reaguju ni na najbolje tehnike koje postoje. Dok ne naue o psiholokoj obrnutosti, ova blokada je za njih misterija. Nakon godina iskustva sa EFT, sada znamo uestalost pojavljivanja psiholoke obrnutosti. PO je prisutna u oko 40% problema na kojima ljudi rade. Kod nekih problema, PO gotovo uvek blokira napredak. Depresije, zavisnosti i degenerativne bolesti su glavni primeri. Za veinu problema PO ne mora biti prisutna kod odreene osobe. Jedna osoba moe imati psiholoku obrnutost za oslobaanje od astme, dok kod druge osobe to uopte ne mora da postoji. Kako ete znati da li imate PO? Neete znati. Zbog toga je osnovni recept ukljuio automatsku korekciju (odnosno postavku). Potrebne su sekunde da se ona izvede i nee napraviti nikakvu tetu ak i ako psiholoka obrnutost nije ni prisutna. Znai, ukoliko se ne koriguje PO, va uspeh sa ovim metodama e dramatino biti

smanjen. To je razlog zato je korekcija psiholoke obrnutosti ugraena u osnovni recept. Prepreka # 3 Problem disanja na kljunu kost U nekim sluajevima... moda 5% ... javlja se jedinstvena forma energetske zbrke u okviru naeg tela, koja spreava napredak osnovnog recepta. ta se u stvari deava je daleko van okvira ovog kursa, ali vam mogu pokazati kako da je korigujete. Ja to zovem problem disanja na kljunoj kosti, ne zato to je neto loe sa kljunom kosti ili sa naim disanjem. Radije, dobila je naziv po svojoj korekciji... a to je veba disanja na kljunoj kosti. Ovu korekciju je razvio Dr Callahan i treba je koristiti samo u sluajevima gde upornost sa osnovnim receptom nije dala rezultate. Trai svega oko 2 minuta da se uradi i moe oistiti put ka normalnom funkcionisanju osnovnog recepta koji u suprotnom ne deluje. Mada u to objasniti u daljem tekstu, savetujem vas da pogledate video EFT, deo II, gde se vidi demonstracija uivo. Veba disanja na kljunu kost Iako moete da krenete sa bilo kojom rukom, ja u pretpostaviti da kreete sa desnom rukom. Drite vae laktove i ruke podalje od tela, tako da jedini delovi koji dodiruju telo su vrhovi pristuju i zglobovi na prstima kao to je dole opisano. Stavite dva prsta desne ruke na desni vrh kljune kosti. Sa dva prsta leve ruke tapkajte bez prestanka gamut taku, dok istovremeno izvodite sledeih 5 vebi disanja:
** Udahnite na pola i drite dah 7 tapkanja. ** Udahnite do kraja i drite jo 7 tapkanja. ** Izdahnite na pola i drite 7 tapkanja. ** Izdahnite do kraja i drite jo 7 tapkanja. ** Diite normalno u roku od 7 tapkanja.

Stavite dva prsta desne ruke na levi vrh kljune kosti i dok stalno tapkate na gamut taku, uradite pet vebi disanja.

60 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Savite prste desne ruke tako da je drugi zglob prstiju izraen, zatim ih stavite na desni vrh kljune kosti i tapkajte gamut taku bez prestanka dok radite 5 vebi disanja.. Ponovite ovo na taj nain to ete staviti na levi vrh kljune kosti zglobove prstiju desne ruke. E, sad ste na pola puta. Zavrite ovu vebu disanja ponavljajui celu proceduru koristei vrhove prstiju i zglobove prstiju leve ruke. Tapkaete gamut taku sa vrhovima prstiju desne ruke. Kako koristite vebu disanja na kljunu kost? Kao prvo, pretpostavite da ne treba da je koristite i radite normalno osnovni recept. To je logina pretpostavka zato to ovaj problem nije prepreka za EFT kod velikog broja ljudi. Ali, ako ste koristili uporno EFT osnovni recept i rezultati su ili veoma spori ili ne postoje, tada krenite svaki krug osnovnog recepta sa disanjem na kljunu kost. Moda ete zapaziti da e doi do dramatinog oslobaanja i reavanja problema.

omekiva za kosu. To bi morala biti zastraujua lista... a do sada nismo jo ni napustili kupatilo. Voda koja izlazi iz slavine sadri dodatnu listu toksinih supstanci. Pa ipak, mi se kupamo u njoj, kuvamo u njoj i pravimo nau jutarnju kafu. Hemijski ostaci od deterdenta za pranje vea u kom peremo svoj ve dolazi u kontakt sa naim telom celog dana. Spavamo na plahtama na kojima se takoe nalaze ovi ostaci. Tu se nalaze i hemijski osveivai vazduha , dezodoransi u naim kuama i kancelarijama koji miriu lepo, ali na raun toga to ispunjavaju vazduh stranim supstancama. U bioskopima jedemo uegle kokice koje su prepune soli. Pijemo bezalkoholna pia koja nisu nita drugo nego jedan hemijski koktel. Konzumiramo masovnu koliinu rafinisanog eera. Prepreka # 4 Naa hrana je pretovarena listom boja, prezervativa, pesticida i ta lista moe da konkurie po svojoj Energetski toksini veliini maloj telefonskom imeniku. Unosimo u organizam alkohol, nikotin, Mi ivimo u kanalizaciji! Otvorio sam jutros malo pakovanje sapuna i aspirine, antihistamine i bezbrojne lekove. Udiemo gasove iz naih kola, industrijskih dimnjaka i proitao etiketu. Na njoj se nalazi ime 8 razliitih hemikalija za koje nikad do sada nisam uo. Sve one izolacije iz naih kua. Ukratko, suoeni smo sa armijom hemijskih uljeza, 24 sata na dan. ulaze u moje telo dok se tuiram. Kao to sam rekao, ivimo u kanalizaciji. Moja pasta za brijanje ima 7 razliitih sastojaka , moj losion za ruke ima 13. Oni svi idu u moje telo. Razliita vrsta alergije Moja pasta za zube ne pokazuje listu Nae telo je napravljeno tako da moe da se nikakvih sastojaka, ali sam siguran da sadri nekoliko hemikalija koje doktor ne bi preporuio da odbrani od razliitih toksina i uzimajui sve u obzir ono ini izuzetno dobar posao. Ali, to je dosta, jedem. Ali, oni ipak prodiru u moj sistem kroz dosta je! Ranije ili kasnije, ovaj napad se odraava senzitivne membrane mojih usta. na nae zdravlje. Zatim, tu je i dezodorans koji koristimo Alergije su meu najeim reakcijama koje ispod pazuha i koji ima 9 razliitih hemikalija. I da dobijamo od svih ovih toksinih supstanci. Rane, sam ensko, bio bih izloen i razliitim osipi i mnogi problemi sa sinusima su samo neki od kozmetikim proizvodima. Olovka za oi i ru za alergijskih simptoma od kojih mi patimo. usne su samo dva od njih. Za alergije se esto smatra da su uzrokovane Pitam se koliko tetnih hemikalija ue u nae telo kroz razliite materije kao to su krema za lice, hemikalijama. To znai, ovi toksini uzrokuju hemijske reakcije u naem telu, koje su za uzvrat sprej za kosu, kolonjska voda , parfem, ampon i odgovorne za ove simptome i iritacije. 61 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

tada budite sigurni da ste sebe uklonili od materija koji su toksini za va energetski sistem. Ako jo Alergija energetskog sistema uvek ne dobijete rezultat na ovaj nain, tada Postoje i razliite vrste alergija koje je vano primenite... napomenuti. One ne moraju da iritiraju va unutranji hemijski sistem i na taj nain ne spadaju Metod izbegavanje energetskih toskina #2 u klasinu definiciju alergije. Radije, moemo rei Uklonite vee odelo i okupajte, ili se istuirajte bez sapuna. Odelo koje nosimo ima to je kao alergija koja iritira na energetski sistem. U nedostatku boljeg termina, zovemo ih energetski hemikalije na sebi koje mogu da utiu na na toksini. energetski sistem. Sam materijal moe da Naini da se izbegnu energetski toksini prouzrokuje odreenu Ako ste uzastopce vie puta primenili EFT osetljivost, isto kao to sa veoma malim ili nikakvim uspehom i ako ste mogu i razliite hemikalije iscrpno obradili sve aspekte problema i ako ste koje se koriste u primenili EFT na specifine dogaaje koji mogu da proizvodnji tog materijala. Hemikalije koje se se nalaze u pozadini problema, tada je mogui koriste u perionicama ili u hemjskim istionicama , krivac u nekoj formi energetskog toksina koji iritira kao i ostaci od sapuna za pranje, odnosno praka za energetski sistem i na taj nain onemoguava da pranje, takoe mogu iritirati va energetski sistem. ove procedure funkcioniu. To nije da EFT ne Moete imati ostatke na vaem telu od funkcionie, nasuprot on funkcionie izuzetno dobro razliitih supstanci: parfema, paste za brijanje , uzimajui u obzir date okolnosti nae sredine. sapuna, kozmetikih preparata , spreja za kosu, Postoji vie naina da se izbegnu efekti ampona, omekivaa, itd. Moje iskustvo pokazuje energetskih toksina, ak i ako ne znate kakav je to da ponekad ak i najmanja koliina toksine specifini toksin koji bi moda delovao na vas. Lista supstance je dovoljna da prozrokuje problem. tih naina je dole u tekstu. Molim vas zapamtite da supstanca koja je toskina za va energetski sistem ne mora biti toksina za energetski sistem nekog drugog. Metod izbeganja ljudskih toksina #1 Pomerite se sa mesta gde ste. Ponekad, neto iz vae Energetski toksini imaju veoma individualne efekte. neposredne okoline moe uzrokovati problem. To I tako, u sluaju da se bilo ta od ovog mea moe biti neki elektrini aparat, kao to je sa vaim napretkom, ono to je potrebno da uradite kompjuter ili televizor, ili neki gasovi iz biljaka, iz je da se istuirate ili okupate, tako to ete istrljati vaeg tepiha, ili iz ventilacionog sistema. Moda vae telo krpom koja ne sadri nikakav sapun. imate neku senzitivnost na stolicu u kojoj sedite, ili U to pranje obavezno ukljuite osetljive je moda soba u kojoj se nalazite svee ofarbana. delove, kao to je ispod pazuha i genitalije. Dobro Tako... sam akt obratite panju na oblasti gde ste koristili parfem ili fizikog pomeranja moe neke druge kozmetike preparate. Dobro isperite ukloniti ono to spreava kosu . Ne koristite sapun ili ampon u ovome napredak. Moda se moete procesu, jer oni mogu ostaviti odreene reziduume. pomeriti u neki drugi deo Radeci sve ovo, obino e te uspeti da uklonite sobe. Ako to ne uspe, idite u hemikalije sa svoga tela. drugu prostoriju ili izaite Zatim, ponovo krenite sa EFT, ali ovaj put... napolje. uinite to bez odee. Poto EFT procedura Znam da to moda malo udno moe da zahteva veoma malo vremena, moete se pomerati zvui, ali moe da bude efikasno. Na ovaj nain sve na razliita mesta i pokuati na svakom od tih mesta. hemikalije su van vaeg tela i minimizirate ansu da Ako uspeh poinje da se javlja kada se pomerite, se umeaju sa vaim energetskim sistemom. Radite 62 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

to uspravno, tako da izbegavate kontakt sa stolicama, krevetima, ili bilo kakvim supstancama. Naravno, to radite bosi. Bilo bi najbolje ako moete da stojete na drvenom podu ili na ploi koja je napravljena od plastike. Na taj nain ete izbei tepih, ili bilo kakve hemikalije koje bi bile na tepihu. Ako ste na ovaj nain postigli rezultat sa EFT, to znai da su energetski toksini bili na putu dosadanjeg neuspeha. Meutim, ako ni tako ne uspete da napravite pomak, uprkos svemu to ste inili, tada primenite...

u zemlji. Ali to ne znai da se on mea u va energetski sistem. Nasuprot, esto sam doao do zakljuka da pomfrit uopte nije problem u radu sa ovim tehnikama. To jo uvek ne znai da se preporuuje za jelo. Sa druge strane, hrana koja deluje veoma zdravo moe biti tetna za va energetski sistem. Kao generalno pravilo, ono to konzumirate u velikoj meri tei da bude energetski toksin za vas. Ovo je tano ak i za najzdraviju hranu, ak i za zelenu salatu. Zelena salata, kao i druge biljke, razvijaju svoje vlastite unutranje toksine da se izbore sa predatorima., svojim prirodnim Metod izbegavanje energetskih toksina #3 neprijateljima. To je prirodna forma samozatite. Mi Saekajte dan ili dva. Ako metod 1 ili metod gutamo ove toksine, naravno, kad god jedemo zelenu salatu ili neku drugu biljku. Normalno, nae 2 ne donesu rezultate koje oekujete, tada su anse telo moe da izae na kraj sa ovim toskinima veoma da energetski toksini nisu na vama. Tada su lako. Ali, ako jedemo veliku koliinu zelene salate, verovatno u vama. tada poinjemo da pretovarujemo na sistem sa To znai da su ovim toskinima zelene salate. Ovaj viak toksina to toksini koje ste tada poinje da smeta naem telu i posebno moe da pojeli sa hranom, ili ste pone da iritira energetski sistem tela. ih popili. Ako saekate To je isti sluaj i sa krompirom, grakom, dan ili dva omoguiete ljivama, ili bilo kojom drugom hranom koju da se toksini koje ste jedemo. Ukratko, hrana koju jedemo preterano uneli na taj nain postaje kandidat da postane energetski toskin. Bilo eleminiu. I kada su bi preporuljivo da smanjite njenu konzumaciju. eleminisani, tada vie Dok praktino gotovo sve moe biti toksino za va nee biti prisutni i u sistem, postoje neke stvari koje su ee toksine. mogunosti da utiu na ove tehnike. One mogu ili ne moraju biti toksini za vas, ali su Ako su progutani toksini neto to uobiajeni toksini. Ovde je lista: svakodnevno koristite, va sistem e u najboljem sluaju imati veoma mali prostor u okviru kog e rafinisan eer alkohol EFT moi da se uspeno primeni. Na primer, ako je parfem lekovite trave kafa nikotin kafa energetski toksin za vas, tada e vaa penica aj mleni proizvodi svakodnevna konzumiacija kafe minimizirati kukuruz kafein biber mogunost da EFT bude efikasan. EFT se na taj nain takmii sa gotovo uvek prisutnim Kako ete znati koja hrana iritira va neprijateljem. energetski sistem u dovoljnoj meri da srpei Mi smo esto zavisni od stvari koje stalno delovanje osnovnog recepta.? Neete znati. Ako bi konzumiramo i na taj nain odustajanje od njih predstavlja problem. EFT je veoma vredno sredstvo eliminisali sve ove gore navedene supstance iz vae ishrane u roku od nedelju dana, anse su izuzetne da koje moe da se koristi kod onih koji ele da bi osnovni recept poeo da funkcionise i ispoljava zaustave svoje jake elje za zavisnom supstancom. svoja udesna svojstva. Ovo je pokriveno na drugom mestu ovoga kursa. Ako i sada ne funkcionie, pitajte sebe Ovo donosi jednu interesantnu poentu. intuitivno ta bi to moglo biti. Vaa intuicija je esto Energetski toksini nisu uvek oni koji su normalno poznati da su loi za vas. Pomfrit, na primer , je van veoma precizna. liste zdrave hrane, kod gotovo svakog nutricioniste 63 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Svako je izloen toksinima. Ali to ne znai Vanost upornosti da e se toksini uvek uticati na rezultat ovih tehnika. ak nasuprot, veina ljudi nije osetljiva na Poeo sam EFT deo II sa sledeim podsetnikom... energetske toksine do te mere da oni utiu na ove izuzetne procedure. Sa druge strane, treba da imamo na umu da ...ako ete uporno primenjivati su neki poremeaji uzrokovani alergenima ili osnovni recept dok ste drugom formom zagaivaa. To je jednostavno mentalno podeeni na problem, zdrav razum koji nam to govori. Meutim, esto postoji velika ansa smo u mogunosti da se oslobodimo tog simptoma, da e problem nestati. ak iako je uzrok u okolini. ak ta vie, moemo Upornost sama po sebi moe sluiti da se izbegnu mnogi uticaji ovih prepreka. Sa upornou ponekad totalno ukloniti alergijsku reakciju korienjem EFT-a. Na primer... radite EFT u razliitim vremenima dana... unutra i napolju... u kancelariji... u kui... dok nosite razliitu Iako sam osetljiv na penicu... garderobu... i dok uivate u razliitoj vrsti ishrane. Iako sam alergian na moju maku... To znai da e se toksinost vae okoline stalno menjati i veliki su izgledi da ete upasti u vremenski Iiako mi sapun prouzrokuje osip po koi... prostor gde energetski toksini nisu prisutni (pod itd. uslovom da energetski toksini predstavljaju za vas problem). Video sam mnogo sluajeva gde su alergijske reakcije kompletno nestale korienjem Problem disanja na kljunu kost nije uvek EFT-a. To nije uvek sluaj, ali je definitivno vredno prisutan. On doe i ode i upornost e najverovatnije probati. da vas dovede u vremenski prostor gde vebe Dozvolite mi takoe da spomenem da se u disanja na kljunoj kosti nisu neophodne (u ovom nekim sluajevima, jednostavnim uklanjanjem sluaju pretpostavljamo da vam je to bilo potrebno). odreene supstance iz neije liste ili okoline, mogu I sa upornou i ponovnim izvoenjem omoguiti dramatini isceliteljski rezultati. Na postavke i radu na razliitim aspektima, rutinski primer, jedna moja prijateljica je imala napade ete reiti mnoge probleme koji su predstavljeni depresije tokom niza godina. Koristila je Prozak i ovim fenomenom. Poenta ovog to kaem je da se druge lekove i nije postigla nikakve rezultate... samo upornost isplati. privremeno maskiranje problema. Na kraju je otkrila Marljivom i upornom primenom osnovnog da je senzitivna na penicu i nakon eliminisanja recepta na bilo koji problem koji vas interesuje, penice iz njene ishrane njena depresija je u veliki su izgledi da ete poveati svoj uspeh bez potpunosti nestala. Bez pilula, bez EFT-a, ili bilo toga da morate da zalazite u tehniki deo ovih ega drugog. Samo prestanak korienja penice u prepreka. Va nivo uspeha e biti vii ako njenoj ishrani. primenjujete EFT na sve specifine dogaaje u vaem ivotu, koji su mogui doprinosioci bilo kom problemu na kom radite.

64 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Skraenice
Poto je potreban samo jedan minut da izvoenje osnovnog recepta, moete se pitati zato bi uvodio ideju skraenice. Na kraju krajeva, koliko krae se moe postii od jednog minuta? Iako je mogue preskoiti ovaj segment prirunika i jo uvek biti veoma uspean sa EFT, prouavanje ovog dela vam daje dve prednosti: 1. Moete produbiti svoje razumevanje osnovnog recepta, jer veina skraenica podrazumeva razlaganje osnovnog recepta na delove i rad na nekim njegovim delovima. 2. Terapeuti, lekari i ostali koji pomau ljudima e ceniti poveanje vremenske efikasnosti. esto moete postii reziltat verzijom osnovnog recepta za 15 do 20 sekundi, tako da ako radite sa puno pacijenata, kumulativno se postie velika uteda u vremenu. da tapkanje na manjem broju meridijana e obino obaviti posao. Kreem sa OB (poetak obrve) i zaustavim se IR (ispod ruke). Nastavak tapkanja na take na prstima ruke obino nije neophodan. Videete me da tako stalno radim na videoima. Retko koristim celu sekvencu. Radi jasnoe, evo kako izgleda skraena verzija sekvence: OB = OBrva poetak obrve SO = Strana Oka IO = Ispod Oka IN = Ispod Nosa IU = Ispod donje Usne KK= poetak Kljune Kosti IR = Ispod Ruke Eliminisanje postavke

Krenimo sa obnavljanjem osnovnog recepta. Molim vas da se prisetite da je psiholoka On ima formu... obrnutost gotovo uvek prisutna kod depresija, zavisnosti i degenerativnih bolesti i stoga je postavka u tim situacijama gotovo uvek neophodna. Postavka U ostalim sluajevima je psiholoka obrnutost prisutna u oko 40% problema. To ostavlja Sekvenca oiglednih 60% koji ne trae postavku. Da li da se 9 Gamut usudimo da izbacimo postavku i rizikujemo neuspeh Sekvenca u 40% sluajeva gde je psiholoka obrnutost Ako moemo eliminisati bilo koji od ovih prisutna? Sigurno. Medjutim, ja rutinski ukljuujem koraka, ili ih napraviti kraim, oigledno je da postavku jer trai svega nekoliko sekundi da se dobijamo na vremenskoj efikasnosti. uradi. Ali ako ispustim postavku, postoji procedura koja mi dozvoljava da brzo saznam da li treba da se Skraivanje sekvence vratim na nju. Sekvenca je radna snaga osnovnog recepta. Krenem sa sakvencom (skraena verzija Ona je glavni doprinosilac obaranja emocionalnih traje 10 sekundi), a zatim stanem i procenim da li je kegli za kuglanje, nakon to je postavka odradila bilo kakav progres postignut. Pitam osobu da li je svoj deo. Ali, mada je ne moemo izbaciti, obino je njen intenzitet pao od poetnog broja, na primer od moemo skratiti. 8. Ako kae jeste, tada znam da postavka nije Energetski meridijani koji cirkuliu telom su neophodna i nastavljam sa osnovnim receptom. meusobno povezani i kroz iskustvo se pokazalo da Kako znam da postavka nije neophodna? tapkanjem na jedan meridijan, delujemo i na druge. Jednostavno. Ja znam da psiholoka obrnutost od Tako sam, kroz brojna tapkanja, doao do zakljuka poetka blokira svaki napredak... i ... poto je 65 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

napredak u ovom sluaju postignut, psiholoka obrnutost nije prisutna. Ako, sa druge strane , nikakav progres nije postignut, tada moram pomisliti da je psiholoka obrnutost prisutna i krenuti osnovni recept ponovo... ali ovog puta krenuti sa postavkom. Kako vae iskustvo raste, shvatiete da neki ljudi imaju malo psiholokih obrnutosti. I to je izuzetno otkrie, jer nam omoguava da odemo pravo na problem sa neverovatnom brzinom. Eliminisanje 9 Gamut procedure

izvede i ukoliko je uspeno delovala, doi ete do 0 bez toga da vam je potreban dodatan krug EFTa. Da bi to uspeno izveli, jednostavno bez prestanka tapkajte na gamut taku (dok mirno drite glavu) i tokom 6 sekundi polako pomerate oi od poda prema plafonu. Dok to radite, ponavljajte podsetnu frazu. Ovaj proces je prikazan u video materijalu. Adrienne vam pokazuje kako to da izvedete u delu sa skraenicama koji se nalazi na prvom videu drugog dela video serije. Umetnost skraivanja

Procedura 9 gamut nije uvek neophodna. U stvari, potrebno ju je izvesti samo u oko 30% sluajeva. I tada se ponekada moe izostaviti. Ja je esto izostavim, jer u oko70% sluajeva je bespotrebna. Ako se desi da ne postiem napredak koji elim, uvek ga mogu ponovo ukljuiti. Ukoliko ne postiem napredak koji elim, ja proceduru uvek mogu vratiti nazad. Ako je ovaj deo bio neophodan za postizanje rezultata, sada e se postii napredak.

Poto postoji umetniki deo ovih procesa, teko je staviti na papir ove kraenice i kako ih izvesti u stvarnim situacijama. To je i razlog zato sam ukljuio brojne video demonstracije u ovaj kurs. Vedeete me kako koristim ove skraenice u razliitim situacijama i tako moete dobiti oseaj kako da krenete. Iskustvo je najbolji uitelj kada se radi o korienju skraenica. Ovaj deo vas jednostavno upoznaje sa osnovama. Podizanje oiju od poda do plafona Molim vas da zapamtite da osnovni recept traje samo nekoliko minuta da se izvede. U stvari Ovo je korisna skraenica kada ste doveli i nije potrebno raditi skraenice. One su intenzitet do niskog nivoa... kao na primer 1 ili 2 na jednostavno brze da se odrade i to je sva njihova skali 0 do 10. Potrebno je svega oko 6 sekundi da se prednost.

Video snimci na DVD za deo II


( Radi lakeg snalaenja svi EFT video su sumirani u dodatku) Vana primedba onima koji koriste ovaj prirunik besplatno preko interneta: Ovaj prirunik upuuje na video i audio materijale koji su deo mnogo obimnijeg EFT kursa. Ceo EFT kurs kao video i audio materijali su na raspolaganju na www.emofree.com/a/?2187/2 . Medjutim, ovaj prirunik daje sve osnove. Video i audio materijal nisu neophodni, sem ukoliko elite da proirite svoje znanje i na nivo iznad poetnikog. Takoe: Ako se niste do sada ve prijavili za nae EFT elektronske novine, uinite to na www.emofree.com/a/?2187/9 Video 1 - Pregled Ovaj snimak je premoavanje dela I i dela II gde je deo I sumiran i mnogi koncepti koji su ukljueni u prirunik dela II se istrauju i ponovo pregledaju. Ovde emo razgovarati o prepreka odlinog uspeha, skraenicama i metafori ume i drvea.

66 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

toku otvaranja ove seanse, nekoliko aspekata se pojavljuju i problem se pomera u stilu lanca krajcerica. Na kraju, ona donosi zakljuak da je Ostatak ovih videa sadre koncentrovanu majka nije volela i nakon korienja EFT a, ona kombinaciju dva trodnevna seminara. Ovaj video se smeje vezano za verovanje koje je imala ranije. kree sa poetka ovih seminara i istrauje irok U drugoj seansi, Kathy je imala tri aspekt problema... ukljuujui i emotivne i fizike... i time se postie perspektiva neprocenjive vrednosti problema: (1) strah od dodira, odnosno zagrljaja. o moi EFT-a. Ovde se razgovara o problemima kao (2) traumatino seanje gde je njena majka to su: strah od javnog govora, strah od javnih prosula kljualu vodu na nju mesta, anksioznost, migrenska glavobolja, fiziki (3) bolno rame koje je vezano za njenu potrebu da se brani od batina. Ona reaguje izuzetno dobro na bol, strah od letenja, depresija, fibromialgija, EFT i postavka, odnosno psiholoka obrnutost nije visok krvni pritisak. potrebna, mada su mnogobrojni krugovi EFT-a Prikazana je i diskusija na sceni vezana za morali da budu uraeni. izjavu otkria, kao i veoma vane demonstracije psiholoke obrnutosti. Ove demonstracije su od kritine vanosti za va proces uenja. Video 5 - Fiziki problemi Video 3 - Emotivni problemi I Ovde su snimljene 3 seanse. Prva je sa Jasonom, sa kojim se radi na besu i izdaji, oseaju nastalom kao rezultat to ga je ostavila ena i dala da se izda naredba kojom se zabranjuje da vidi svoju erku. Druga seansa je sa Veronikom. Prepoznaete je kao enu koja je koristila EFT u sluaju kada je radila na problemu gde ju je otac silovao u drugom videu dela I. Ona se ovde pojavljuje 3 ili 4 meseca kasnije i jo uvek nema nikakvih emotivnih problema vezanih za ovaj specifian problem na kome je raeno. Ovo je neoboriv dokaz moi EFT-a, ak i kod najintezivnijih problema. Na ovom videu ona radi na potpuno drugaijem problemu. Oigledno, ima intezivne emocije vezano za oseaj naputenosti, samoe, oseaja da nije voljena kao malo dete. Naa seansa sa EFT-em eliminie problem i ona se vraa narednog dana kada izjavljuje da se osea lagana kao pero. Trei tretman je sa Sandhya, koja je radila na svojim emocijama vezanim za iskustva njenog oca kao rtve Drugog Svetskog Rata. Video 4 - Emotivni problemi II Ovde su prikazane dve seanse. U prvoj Marlys koristi EFT da prevazie ljubavni bol... opsesiju vezanu za gubitak romantine ljubavi. U 67 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com Ovde su prikazane 4 seanse na ovom videu. Na prvom Connie J. je imala zategnutost u vilicama koje je poticala od stezanja zubi u toku noi. Ovo stezanje je bilo toliko intezivno da je morala da koristi plou za zagriaj tokom noi da bi zatitila svoje zube. Koricenjem EFT-a ona je postigla kompletno oslobaanje ovog problema u vremenskom periodu koji se meri minutima, mada je ovaj problem imala u poslednjih 2 do3 godine. Ona je takoe imala glavobolju, koju je sama kasnije reila koristei EFT. U drugom videu Patricia dolazi na pozornicu sa napadom astme od koje pati ve due od 10 godina. Dolazi do dramatinog oslobaanja koristei EFT i ona izjavljuje da je to oslobaanje trajalo do sledeeg jutra. Takoe je doivela ogromno oslobaanje od problema sa leima, iako ima disk herniju. Dorothy je dola na pozornicu sa problemom ne ujednaenog kucanja srca to je problem na koji EFT nije bio primenjen ranije. S obzirom da pokuavamo da primenimo EFT na svemu, primenili smo EFT i ovde i dobili fantastine rezultate. Connie M. koristi EFT za bol u vratu, koji prema njenoj izjavi potie od emotivnih problema. Ona postie kompletno oslobaanje tog bola.

Video 2 - Primeri iz publike

Mada su ovakva poboljanja dramatina po konvencionalnim standardima, po EFT standardima se smatraju sporim i relativno neefikasnim. To je zbog energetskih toksina koji su najverovatnije Ova seansa kree sa dve dame koje dre kliniku za poremeaje u ishrani. Koncept iza ove postojali u prostoriji. Za veinu ovih ljudi, upornost je ono to je potrebno da bi se postiglo oslobaanje konverzacije nas vode u uzroke koji su u pozadini zavisnikih ponaanja, ukljuujui poremeaje u od fobije. Konano, prikazujemo vanost upornosti u ishrani. seansi sa Grace koja je bila pritisnuta sa intezivnom Ono to sledi: (1) vaan razgovor na temu uzroka zavisnosti i (2) kompletna seansa gde je EFT depresijom i mnogim drugim problemima. Malo pomaka smo postigli na sceni, ali sa njenom korien na grupi ljudi da prevaziu trenutne jake upornou i obraanjem panje na ishranu, tokom potrebe za okoladom, cigarama i alkoholom. narednih nedelja dolo je do znaajnog poboljanja u njenom emotivnom stanju. Ona u telefonskom Video 7 - Energetski toksini, fobije i razgovoru o tome govori sa puno entuzijazma. upornost Ovaj vaan video naglaava efekte energetskih toksina i vanost upornosti kod primene EFT-a. Prvi deo je intervu sa Todd-om koji pratiktino nije postigao nikakve rezultate u toku seminara zbog prisutna energetskih toksina. Kada se vratio mesec dana kasnije, rekao je prisutnima tog seminara o dramatinim efektima promene u svojoj ishrani na poremeaj sa spavanjem, bol u oima i depresiju. Ono to sledi je neobina seansa gde je nekoliko ljudi doivelo veliko poboljanje u fobiji od zmija. Video 8 - esti problemi i pitanja i odgovori Ovaj video koji obuhvata mnogo toga i objanjava EFT upotrebu u oblastima: sportovi, golfu, biznisu, javnom govoru, odugovlaenju odnosno odlaganju, imidu o samome sebi i meuljudskim odnosima . Ovaj video takoe sadri i mnogobrojna pitanja koja su upuena iz publike i time dobijate jedno zaokrueno razumevanje EFT-a.

Video 6 - Jake potrebe za zavisnikim supstancama

68 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Dodatak
lanci koje je Gary Craig napisao na temu...

Korienje EFTa na strahovima i fobijama Korienje EFTa na traumatine memorije Korienje EFTa na zavisnosti Korienje EFT za fizika isceljenja Korienje EFT za poboljanje linog imida Sie EFT videoa and audioa na DVD-ima

69 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Korienje EFTa na strahovima i fobijama


Ali, ponekad strahovi prevaziu svoju Oko 10% stanovnitva pati od jedne ili vie sopstvenu funkciju. Ponekad idu daleko iza fobija. One mogu prouzrokovati intezivan strah koji normalnih ogranienja predostronosti i kreiraju nepotrebnu reakciju straha. Jedna je stvar, na esto dovodi do ozbiljnih ogranienja u neijem primer, biti obazriv kada vidite zmiju ili pauka. Neki ivotu. Postoji na stotine razliitih fobija i EFT od njih su opasni i mogu prouzrokovati povredu. moe biti efikasan na svima njima. Dole navodim Ali je sasvim druga pria oseati, recimo, neke od najeih: glavobolju, lupanje srca, muninu, povraanje, znojenje, suze, ili neto drugo sa dugake liste Javni govor simptoma preteranog straha. Oni su totalno Visina beskorisni i uopste ne doprinose vie vaoj Zmije, paukovi, insekti bezbednosti nego normalan oseaj predostronosti. Strah od zatvorenog prostora Oni su preteran strah i slue jedino da stvore Zubara mizeriju kod osobe koja ima fobinu reakciju. Igala To je preterani strah... nepotreban deo... Vonje deo koji je preko normalne obazrivosti...koji Liftova definiemo kao fobiju. Letenja Ono to je fascinantno za EFT je da on Mostova eleminie fobini deo straha, ali ostavi normalan Odbijanja oseaj predostronosti. Ljudi su esto veoma Seksa iznenaeni kako brzo mogu da nestanu fobije koje Vode su trajale itav ivot. Ali proces ih ne uini glupim . Brzine Oni nee iznenada skoiti sa visoke zgrade ili Telefona poljubiti grizli medveda. Braka Ono to je meutim interesantno je da ljudi Mukaraca koji eliminiu fobiju sa EFT-em tee da imaju manje Neuspeha straha, nego recimo ostala populacija, kada se Bolesti govori o tim fobinim okolnostima. Gotovo svako, Pasa na primer, ima neku fobinu reakciju na visinu. Ako Kompjutera pitate 100 ljudi da pogleda odozgo sa visoke Pela graevine, veina njih e oseati pomalo Samoe nelagodnost. To je fobina reakcija, ali za veinu ljudi veoma blaga. Ne prouzrokuje nikakav stvarni ta je fobija? U svrhu naeg rada problem u njihovom svakodnevnom ivotu. definisaemo fobiju kao preteran strah, odnosno Nasuprot toga, oni koji potpuno eleminiu strah preko normalne mere predostronosti. fobiju od visine kroristei EFT, dou u situaciju da Dozvolite mi da to objasnim... se uopte ne oseaju nelagodno. Oni ostanu samo sa Nai strahovi su veoma vani do odreene mere. Oni su vani za nae preivljavanje. Bez njih normalnim stepenom obazrivosti i mogu provesti bi moda skoili sa visoke zgrade, pojeli arsenik, ili ceo dan mirno gledajui sa vrha visoke zgrade. Nema veze kolika je intezivna fobija i koliko igrali tenis na auto putu. Oni su automatski dugo je imate . Ovo je veliko iznenaenje za mnoge mehanizam koji poinje da deluje kada se neka opasnost pribliava. Oni kao da pritisnu konicu kod ljude, zato to konvencionalna mudrost nam govori da dugotrajne i intezivne fobije su duboko nas i uvaju nas od povrede. 70 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

imao je memoriju u kojoj je oseao strah dok je sedeo na vodenom tornju kada je bio mali deak. Nije bilo nikakvog naina da sie dole i to ga je na smrt preplailo. Seanja kao ova su posebni aspekti fobije od visine, i ako, kad se izdvoje, i kada ih se setimo prouzrokuju reakciju straha. Poto kod veine fobija treba odraditi samo jedan aspekt i potrebno je 1 do 3 kratkih krugova kroz osnovni recept da bi se postigli odreeni rezultati. Reiete problem u roku od minuta i u veini sluajeva on se nikada vie nee vratiti. Ovog momenta, ni vi ni ja ne znamo koliko **Iako me je ujela ta zmija kada sam imao 8 aspekta vaa fobija ima, koje treba odraditi. Bez godina... **Iako sam pao sa krova kole u etvrtom razredu... obzira na to, mi jo uvek moemo veoma efektivno ii napred. Sve to treba da uradimo je da **Iako se ceo razred smejao kada sam zaboravio pretpostavimo da imate nekoliko aspekata koje treba rei moga govora... odraditi i raditi sa njima jedan po jedan dok ne itd. postignete smanjenje emotivnog inteziteta do nule. Sa ovim na umu, hajde da primenimo ono Kada va emotivni intezitet nestane, znaete da ste zavrili i da su svi aspekti koji se odnose na taj to ste ranije nauili u priruniku. Molim vas da se prisetite izjave otkria na kojoj je problem odraeni. EFT baziran: Pitanja i odgovori Uzrok svih negativnih emocija je u poremeaju telesnog energetskog sistema Pitanje: Jednom kada je uklonjena fobija, da li su rezultati stalni? Jesu. Meutim, ukoliko Sve fobine reakcije su negativne emocije i i deluje da se fobija vratila, to gotovo uvek znai da proizrokovane su sa zzzzzt u vaem energetskom postoje novi aspekti koji nisu bili odraeni prvog puta kada je raeno. Ako pitate klijenta ta se sada sistemu. To znai da je reenje vaeg problema deava sa njim, obino ete uti da govore veoma jednostavno. Samo treba da eliminiete zzzzzt i fobija e izbledeti do nule. Bez drugojaije nego ranije na temu straha. Na primer, glavobolja, bez lupanja srca, bez bilo kakvih neko ko ima fobinu reakciju na zmije, moe ovog problema. Emocionalni intenziteti e biti puta imati negativnu reakciju na pomerajui jezik zmije. Ako se ovaj aspekt nije ranije pojavio, dok se neutralisani. Nae osnovno orue za postizanje toga je koristio EFT, tada on ostaje kao problem. Koristei osnovni recept. Uradite nekoliko krugova i problem EFT na pomerajuu jezik zmije bi trebalo da e nestati za uvek. Koliko krugova treba odraditi eliminie taj aspekt i omogui potpuno oslobaanje zavisi koliko aspekata ima fobija. od fobije, ukoliko naravno ne postoji drugi aspekt Aspekti su vani. Aspekti, kao to je koji treba odraditi. diskutovano ranije, su razliiti delovi fobije koji U drugom sluaju, novo traumatsko iskustvo moe doprinose vaem emotivnom intezitetu. Hajde da se ponovo izazvati fobiju. U ovome sluaju potrebno podsetimo ranijeg primera fobije od visine radi vam je da ponovite proces ponovo, ako se radi o pojanjavanja ove ideje. Veina onih koji imaju potpuno novoj fobiji (kao to je sada sluaj). fobiju od visine su imali u svom ivotu puno Oslobaanje od fobije je tada na dohvat vae ruke. razliitih situacija gde su bili na nekoj visini i njihove fobine reakcije su ih ostavile sa odreenim Pitanje: ta da radim ako imam nekoliko uznemiravajuim memorijama. Na primer, jedan fobija? Odradite ih jednu po jednu . Na primer, gospodin kome sam pomogao sa fobijom od visine odradite u potpunosti fobiju od pauka pre nego to 71 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

ukorenjene i potrebni su meseci i godine da se eliminiu. Ali, to nije sluaj sa EFT-em. Neke fobije je potrebno uklanjati due vremena, ali to nema nikakve veze sa njihovim intezitetom, ili duinom koju je imamo. Pre je uzrok tome kompleksnost fobije, odnosno broj aspekata koji je ukljuen. Ako je fobija uporna kod korienja EFT-a, pokuajte koristiti EFT na specifine situacije koje su u pozadini ovoga straha. Primeri bi mogli biti...

krenete da radite sa klaustofobijom. Zatim odradite u potpunosti klaustofobiju, pre nego to krenete da radite na fobiji od vonje i tako dalje. Neke fobije dobiju naziv kompleksne, to znai da imaju vie fobija zamotane u jednu. Strah od letenja je ponekad takav, zato to moe u sebi da ukljui 1) klaustofobiju, 2) strah od padanja 3) strah od smrti 4) strah od turbulencije 5) strah od poletanja 6) strah od sletanja 7) strah od ljudi, itd.

Ako moete da ih izolujete u vaem umu, oni se kvalifikuju kao razliiti aspekti i treba ih razdvojeno odraditi. Ako imate kompleksnu fobiju a niste svesni toga, uporno korienje osnovnog recepta e jo uvek odraditi svoj posao. Ali, moe trajati jako dugo dok se ovaj zzzzzt ne neutralizuje. Intezitet moe da raste i pada kroz razliite aspekte kako ih odraujemo.

Korienje EFT na traumatskim seanjima


(ukljuujui rat, saobraajne nesree, silovanja, post traumatski stres i sva zlostavljanja iz prolosti)

Ovaj deo je u potpunoj suprotnosti sa svim konvencionalnim pristupima. Staviemo celu listu emotivnih problema u jednu kategoriju (traumatske memorije) i radimo sa njima na isti nain. U sutini, oni su identini jer sve imaju zajedniki uzrok... poremeaj u energetskom sistemu tela. Traumatska seanja prouzrokuju irok spektar emotivnih reakcija, kada ih se ljudi sete. Neka postanu veoma intezivna. Ljudi dobiju glavobolje, bol u stomaku, njihovo srce pone da lupa, znoje se, plau, mogu dobiti i seksualni poremeaj, none more, preteranu tugu, bes, depresiju, ili bilo koji drugi emotivni ili fiziki problem. Hajde da ponemo da primenjujemo ono to smo ranije nauili. Molim vas da se setite otkrivajue izjave na kojoj je EFT izgraena: Uzrok svih negativnih emocija je poremeaj u telesnom energetskom sistemu. Na ovaj nain, negativne emocije koje imate vezane za traumatska seanja prouzrokuju zzzzzt u vaem energetskom sistemu. To znai reenje problema je veoma jednostavno. Samo eliminiete zzzzzt i negativni efekat e izbledeti do nule.Bez nonih mora, nestae glavobolje, nestae lupanje srca, nestae svi problemi. Jo uvek ete imati seanje, naravno, ali to je sve. Emotivni naboj e biti neutralisan. Na alat za ovo je naravno osnovni recept. Nekoliko krugova kroz njega i trebalo bi da

postignete oslobaanje emotivnog inteziteta. Koliko krugova treba da uradite, meutim zavisi koliko aspekata ove memorije postoje. Aspekti su vani. Aspekti su, kao to se seate, razliiti delovi memorije koji doprinose vaem emotivnom intezitetu.. Najtraumatinije memorije obino imaju jedan glavni aspekt. to znai, 1 do 3 kratka kruga kroz osnovni recept e odraditi svoje. Reiete se problema u vremenskom periodu koji se meri minutima i u veini sluajeva se vie nikada nee vratiti. Neke traumatske memorije imaju nekoliko aspekata. One zahtevaju vie vremena, vie krugova kroz osnovni recept. Ali, ak i ako su ekstra krugovi potrebni obino govorimo o minutama, moda vam treba 20 -30 minuta, umesto 5-6 minuta. Ono to nam treba je, oigledno, nain da lociramo aspekte. Jednom kada su locirani, samo je stvar toga da ih odradimo jedan po jedan dok svaki aspekt memorije ne bude neutralisan. Mi to moemo uiniti veoma efikasno koristei koncept kratkog filma u vaem umu. Kratak film u vaem umu. Setite se traumatinog dogaaja kao kratkog filma koji je prikazan u bioskopskoj sali vaeg uma. On ima specifian poetak. Postoje mnoge uloge u filmu i dogaaji i postoji odreen kraj. Obino se film odigra u kratkom periodu i zavri se sa poznatim neprijatnim oseanjima. Zato to se film odigra tako brzo, mi nismo svesni da on moe da ima razliite aspekte koji doprinose

72 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

negativnim emocijama. Deluje kao da dolaze iz filma kao celine. Ako gledamo taj film sa usporenim pokretima, razliiti aspekti mogu biti locirani i na taj nain odraeni. Znai, gledamo film u usporenim pokretima. Ispriajte film. Najbolji nain da to uradite je da ispriate film NAGLAS. Ispriajte ga prijatelju, ili u kasetofon, ili priajte dok gledate sebi u ogledalu. I najvanije, ispriajte ga u detalje. To automatski usporava film, zato to su rei mnogo sporije nego nae misli. I kako budete govorili film u detalje, svaki aspekt e vam se otvoriti. Zaustavite se im osetite neki intezitet (zapamtite, elimo da minimiziramo bilo kakav bol), i izvedite osnovni recept na tom aspektu kao da je on posebna traumatska memorija. U stvari to i jeste posebna traumatska memorija. Samo se izgubila u okviru tog veeg filma. Zatim nastavite kroz aspekte, dok svodite svaki na nulu i dok ne budete u stanju da ispriate celu priu bez ikakvih negativnih emotivnih inteziteta. Kao to je reeno, veina traumatskih memorija imaju jedan aspekt. Drugi imaju 2 ili 3. Retko ima vie nego 3, ali i to se deava. Ako se o tome radi, budite uporni. Oslobaanje od intezivnih emocija nije daleko od vas.

euforijom. Ovo vam je neverovatan poklon za uklanjanje nepotrebnog tereta kao to je ovaj. Neki ljudi, na primer ratni veterani, imaju stotine traumatskih memorija. Ako ste jedan od njih, moete oekivati da se desi efekat generalizacije. Na primer, ako imate stotinu traumatskih memorija, potrebno je samo da odradite samo 10-15. Nakon toga, velike su anse da neete moi osetiti nikakav emotivni intezitet za preostale traume. Efekat generalizacije je u stvari odradio svoje.

Pitanje: Da li nas ovo brzo oslobaanje emotivnih problema uskrauje od istraivanja problema u dubinu i njegovog potpunog razumevanja? Konvencionalne metode smatraju da se uzroci ovih dubokih emotivnih problema nalaze u dubinama uma i moraju na neki nain biti otkriveni i razmotani. Ne postii to, znai prevariti klijenta i ostaviti ga sa nereenim problemom. EFT apsolutno ignorie ovu ideju. Pomogao sam stotinama ljudi sa traumatskim memorijama... neke od njih su bile jako intezivne. Nakon korienja EFT, ni jedna osoba... ikada... nije pokazala interesovanje u dalje istraivanje onoga to se desilo. Za njih, sve je u potpunosti reeno i oni su zahvalni za oslobaanje koje je postignuto od ovog velikog tereta. Moje iskustvo je da EFT zaista doe do dna problema i to uini veoma mono. Ljudski stavovi vezani za memoriju se gotovo trenutno promene. Pitanja i odgovori Oni drugaije razgovaraju o tome. Njihove rei vie Pitanje: ta da radim ako imam nekoliko ne odraavaju strah, nego razumevanje. Njihovo traumatskih seanja? Odradite ih jednan po jedan. ponaanje i poloaj tela su dokaz dramatine Uzimajte najintezivnije seanje prvo i dovedite ga promene koja se desila u njihovoj memoriji. do nule, pre nego to preete na sledee. Pratite ovaj ak ta vie i ne priaju o tome, jer su dobili sasvim sistem dok sve vae traumatske memorije ne budu drugaiju perspektivu situacije. I sve to se desi kada neutralizovane. U toku rada, kako budete uklanjali EFT ukloni zzzzzt iz energetskog sistema. traumatske memorije, poeete da oseate takav A to je zato to je zzzzzt pravi uzrok. stepen slobode koji moe da se granii sa

73 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Korienje EFTa kod zavisnosti


(Razmislite ponovo o uzrocima zavisnosti)

Zavisnosti su misterija za veinu profesionalaca. Ljudi sa zavisnostima dou kod njih traei pomo i ele... zaista ele... da budu slobodni od svojih zavisnosti. Ali, bez obzira na dobre namere i uprkos tome to potroe veliki deo svoga vremena i novca, obino se vrate na prethodno ponaanje. I ak kad neko ukloni jednu zavisnost na neki nain, uspe da pokupi neku drugu kao zamenu. Veina ljudi koji prestanu da pue, obino dobiju na teini, zato to je hrana nova zamena za cigarete. Na slian nain, ljudi koji savladaju alkoholizam obino preu na cigarete i kafu. U ovim sluajevima zavisnost nije prevazidjena... samo je zamenjena. Razlog zato mnogi tretmani zavisnosti ne postignu dobre rezultate je to to u sutini se ne odradi ono to je stvari problem!!! Da je to uinjeno, ljudi ne bi imali potrebe da zamene jednu zavisnost sa drugom . Dakle ta je pravi uzrok zavisnikog ponaanja? Hajde da krenemo sa listom ta ne doprinosi tome. To nije ono to konvencionalne metode pokuavaju da prikau ve decenijama. Na primer:

nelagodan oceaj koji je privremeno maskiran i smiren korienjem neke supstance ili nekim ponaanjem. Za mnoge ovo je osveavajue AHA, zbog toga to otkriva uzrok koji oni nisu znali da artikuliraju. Unutar samih sebe su oduvek znali da njihova potreba za cigaretom, piem, prekomernim jelom itd., je izazvana njihovom potrebom da umire neki stepen nelagodnosti u sebi. Ali, oni nikada nisu direktno povezali da je taj oseaj ono to je stvarni uzrok njihove zavisnosti. Ako razmiljate o tome ova veza postaje veoma oigledna. Na primer: Zavisnik veoma esto govori o svojoj zavisnosti kao nervoznoj (anksioznoj) navici i Zavisnici poveavaju upotrebu zavisne supstance ili naina ponaanja kada su pod poveanim stresom (anksioznou).

Oduzmite im zavisniku supstancu, odnosno ono to deluje kao sredstvo za smirivanje i postae veoma uznemireni odnosno anksiozni. U stvari, postae esto veoma anksiozni od same pomisli oduzimanja ovakve supstance. Ako sluate one koji To nije loa navika. imaju zavisnot kada govore o svojoj zavisnoj To nije nasleeno. supstanci (ponaanju) esto e reci To me To nije zato to je to deo nae familije. relaksira. To je najoigledniji zakljuak kod svih. To nije zato to onaj ko ima zavisnost je slab. Zato bi im bilo potrebno neto za relaksaciju To nije nedostatak volje. ukoliko ne oseaju odreenu formu anksioznosti? Iz To nije zato to onaj ko ima zavisnost ima neku kog drugog razloga bi imali potrebu da se sekundarnu dobit od toga. relaksiraju? Hajde da to sada istraimo iz jednog drugog Po mome iskustvu ovi uzroci su predstavljeni zato ugla, koji je pogrean, a kae da su zavisnosti samo to deluje da objanjavaju odreena neeljena loe navike. Iako se delimino moe govoriti o ponaanja. Deluje da ima logike u tome i zbog toga loim navikama, zavisnosti su mnogo vie nego loe su naravno i prihvaeni. Meutim, ono to je svima navike. Ovo je oigledno iz razloga to je navike zajedniko, je to da je veoma nizak procenat uspeha lako prekinuti. u pomaganju nekome da se oslobodi zavisnosti. Ono Sledi primer: Ja imam naviku da ujutro to je potrebno je nai stvaran uzrok... ne listu onoga obuem desnu cipelu pre leve. Ako elim da to izgleda da moe da bude. promenim ovu naviku, to je laki uiniti. Jednostavno bih stavio cedulju sa natpisom pored moje cipele koja bi me podsetila da prvo obuem Stvaran uzrok svih zavisnosti je anksioznost... 74 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

levu cipelu. Nakon nekoliko ponavljanja ovog procesa, moja navika bi se izmenila i potsetnik vie ne bi bio potreban. Menjanje iste navike kao to je ova je voma lako, jer nije vezana za anksioznost. Ali ovaj metod bi bio veoma neuspean ako bi se primenio na naviku puenja cigarete. Stavljanje cedulje kao potsetnika da ne zapalimo cigaretu je beskoristan pokuaj. Ove cedulje nemaju nikakvu mo kada se suoimo sa anksioznosti uzrokovanu sa jakom potrebom za zavisnom supstancom. Kada zavisnici imaju jaku potrebu za tom supstancom (kao to je cigareta, alkohol ili neto drugo), oni trae tu supstancu da bi smirili tu anksioznost. Oni to naravno ine u naporima da se relaksiraju, smire svoje nerve, da uklone um sa nekih stvari, da naprave pauzu, itd. Sve ovo reflektuje razliite forme anksioznosti koje ih vode prema zavisnoj supstanci ili zavisnikom ponaanju. Znai, zavisniko ponaanje nije jednostavno loa navika. To je potreba voenja anksioznou koja nas prosto moli da pronaemo nain da oslobodimo tu ankcioznost. Ono to je stvarno problem kod zavisnika je da njihova supstanca ili ponaanje oslobaaju tu anksioznost samo privremeno. Jednostavno, maskira problem neko vreme. Zato i deluje umirujue. Kada efekat smirenja nestane, ankciznost se ponovo pojavi. To je jednostavno tako. U suprotnom, korienje zavisnike supstance ili ponaanja bi uklonilo problem za stalno. A dobro je poznato da se ovo nikada ne desi. Umesto toga zavisnici moraju ponavljati svoje ponaanje da bi postigli to oslobaanje anksioznosti. Na taj nain razviju potpunu zavisnost od supstance i zavre na taj nain to asociraju svoju anksioznost sa onim to ta supstanca radi za njih, odnosno smiruje ih. To postane jedan zaarani krug u kome su oni zarobljeni. esto njihova akciznost postaje jo intezivnija kada im je uskraeno sredstvo za umirenje. Ovo pojaava simptome za prestanak sa zavisnou i gradi barijeru protiv odustajanja od njihove zavisnosti. Bol koji je vezan za prestanak zavisnosti postaje suvie visoka cena da bi se platila. Oni vie preferiraju rizik njihove zavisnosti

Problemi kod odvikavanja Ovo nas dovodi do atraktivne karakteristike EFT-a. On dramatino smanjuje bol koji se javlja kod prestanka zavisnosti i esto ga u potpunosti eliminie. To je samo jedna od mnogih karakteristika koja odvaja EFT od mnogih drugih metoda. Simptomi prestajanja se sastoji i od fizikih i od emotivnih faktora. Kada ljudi prestaju sa zavisnikim supstancama, njihova fizika potreba za tim ih obino naputa u roku od 3 dana. To je prirodan proces u toku kog se telo oslobaa neeljenih toksina. Ali, emotivni faktor, odnosno aksioznost, tei da ostane uporno nedeljama ili mesecima i ponekad nikad i ne ode. Po mome iskustvu, anksioznost je najvei deo problema prestanka. Ovo je oigledno jer kada primenite EFT akcioznost obino bude smanjena do nule u roku od nekoliko minuta. I kako akcioznost odlazi, tako nestaju i mnogi simptomi prestanka zavisnosti. Hajde da se sada okrenemo reenju. Poeemo da primenjujemo ono to smo nauili u ranijim delovima ovog prirunika. Molim vas da se setite izjave otkria na osnovu koje je EFF izgradjen: Uzrok svih negativnih emocija je u poremeaju energetskog telesnog sistema. S obzirom da je anksioznost negativna emocija, ono to sledi je da je uzrokovana sa poremeajem u telesnom energetskom sistemu. I to se naravno lako regulie primenom osnovnog recepta. Eleminiete zzzzzt i eliminisaete jaku potrebu. To je gotovo tako jednostavno kao to sam i rekao. Kaem gotovo, jer da bi izjava bila kompletna, moramo spomenuti jo jednu vanu barijeru koja nam je na putu ... psiholoka obrnutost. Da bih naglasio njegovu vanost, posvetio sam ovome problemu itav segment u ranijem delu ovog prirunika . Podstiem vas da sada ponovo proitate taj deo, jer se on u velikoj meri odnosi na zavisnost. Molim vas da zapamtite da je psiholoka obrnutost uzrok samosabotae. To je i razlog zato

75 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

ljudi pokvare svoje sopstvene napore i ponaaju se na nain koji je suprotan njihovim interesima. Svi zavisnici znaju da ih njihovo zavisniko ponaanje vodi u pogrenom pravcu. Mnogi su mnogo puta pokuali da zavisnost prevaziu, neki su ak napravili odreeni napredak, ali na kraju su se vratili nazad svojim prethodnim navikama i ponaanjem. To je tipian primer psiholoke obrnutosti. Psiholoka obrnutost je prisutna u 90% ponaanja zavisnosti. To je i razlog zato je veoma teko i prekinuti neku zavisnost. Na energetski sistem menja polaritet i polako radi protiv nas i naih dobronamernih pokuaja. To je razlog zato moemo ak i eliminisati jaku elju u nekom momentu, ali jo uvek biti u stanju gde nam je teko da prekinemo za zavisnikim ponaanjem. Znam da to moe da zvui udno... ali se stalno deava. Ako vam se desilo da vie puta niste uspeli da prekinete zavisnost, mogu da vam garantujem da je glavni faktor psiholoka obrnutost. Da bi bili u ovom sluaju efikasni, moramo eliminisati i trenutnu jaku potrebu, a i psiholoku obrnutost. Osnovni recept e biti nae osnovno orue. On veoma odgovara ovoj prilici, zato to sadri postavku... ugraenu korekciju za psiholoku obrnutost. Kako raditi sa zavisnostima Jednostavno ciljajte osnovni recept na zavisnost i ponavljate ga vie puta u toku dana. Pomoie vam da smanjite anksioznost koja je u pozadini zavisnosti, kao i to to e vam pomoci da korigujete psiholoku obrnutost. Meutim, morate zapamtiti da postavka ne eliminie psiholoku obrnutost za stalno. Ona se obino vraa i u sluaju zavisnosti, to se deava veoma esto. Zbog toga je vano da izvodite osnovni recept minimum 15 puta na dan. Preporuljivo je 25 puta na dan. Ovo e drati vau anksioznost (i na taj nain vau potrebu) na niskom nivou i konstantno e drati prefinjene (ali opasne) efekte psiholoke obrnutosti podalje od vas. Tokom vremena,

psiholoka obrnutost e bledeti, na kraju e nestati kao problem. Tih 25 puta tapkanja u toku dana treba da bude rasporeeno tokom celog dana. Da bi to postigli treba da (1) nabavite sat koji e vam davati zvuni signal svakih pola sata i podseati vas ili (2) inite to zajedno sa odreenim dnevnim rutinama koje su vam navike, kao na primer... kad ustanete ujutro, kad idete uvee u krevet, pre svakog obroka, svaki put kada uetate u kupatilo, svaki put kada udjete u auto, kada izadjete iz auta, kada spustite slualicu telefona, svaki put kad sednete, svaki put kad ustanete, svaki put kad udjete u kuu ili izaete, svaki put kad proete kroz vrata. Oigledno je da ljudi imaju razliite rutine i neke od njih mogu biti praktinije od drugih. Ono to je ovde navedeno je uinjeno u svrhu da vam da odreene ideje. Prilagodite svoju sopstvenu listu vaim okolnostima. Ponekad ete se nai u odreenim situacijama, kao na primer u restoranu ili na nekom sastanku, gde izvoenje osnovnog recepta moe da vas dovede u neugodnu situaciju u vezi sa tim kako e vas drugi videti. U ovoj situaciji izvinite se i idite do kupatila, ili do vaeg automobila, ili bilo kog drugog mesta koje vam odgovara. Kako raditi sa trenutno jakim potrebama Ako precizno pratite ono to je gore navedeno, male su anse da ete imati problem sa prestankom svoje navike, ili da ete imati problem sa veoma jakim potrebama za vaom supstancom ili ponaanjem tokom dana. Ali, ako vam se desi da imate, tada napravite jo poneki krug osnovnog recepta dok ta zavisnika jaka potreba ne nestane. To je povrh onoga to je ve preporueno, a to je 25 puta ponavljanja osnovnog recepta u toku dana, prilagoenog za zavisnosti.

76 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Rad na specifinim dogaajima koji su uzrok anksioznosti Izvoenje gornje rutine i marljivo praenje, e vam pomoi da prekinete zavisnost, a ono to jo morate uiniti u interesu toga da se definitivno oslobodite svoje zavisnosti je da odradite specifine dogaaje koji se nalaze u pozadini anksioznosti i zavisnikog ponaanja koji trae neto to e ih smirivati. Na izgled, ovo moe da deluje kao zastaujui proces jer veina ljudi nije svesna specifinih dogaaja koji su direktno doprineli zavisnikom ponaanju. I zato se pitamo kako bez te svesnosti, ta je u pozadini, da primenimo EFT? Pored toga, u zavisnosti o kojoj osobi se radi, moe da postoji beskonana lista ovakvih specifinih dogaaja. Na svu sreu, postoji reenje koje sam stavio na EFT web stranu i ja je zovem procedura linog mira. Vredna je zbog toga to moe automatski da srui svaki specifini dogaaj u vaem ivotu koji vam je prouzrokovao anksioznost, zavisnost, ili ogranienja bilo koje vrste. Ovde je objanjena procedura linog mira Procedura linog mira Zdravo svima,

Ovde su neki od primera za upotrebu... 1) Kao Domai zadatak izmeu tretmana sa lekarom ili terapeutom. Ovo je siguran nain da se ubrza i produbi isceljujui proces. 2) Kao dnevna procedura da se oisti akumulisan negativni talog tokom celog ivota. Ovo e doprineti poboljanju linog imida, smanjiti sumnju u same sebe i pruiti izuzetan oseaj slobode. 3) Kao sredstvo da eliminie glavne doprinosioce (ako ne i iskljuive uzroke) ozbiljnim bolestima. Negde u okviru ovih specifinih dogaaja su svi besovi, strahovi i traume koje se manifestuju kao oboljenja. Kada ih odradite, velike su anse da ete otkriti one koje su odgovorne za vae zdravstvene probleme. 4) Kao koristan dodatak za pronalaenje kljunih problema. Ako neutraliete sve specifine probleme, vi ete automatski time ukljuiti i kljune probleme. 5) Kao sredstvo za konstantnu relaksaciju. 6) Da postanete primer drugima u tome ta je mogue. Ovaj jednostavni koncept treba da promeni kompletno polje isceljenja. Ja to mogu sumirati u jednoj reenici...

Procedura linog mira koju u upravo da objasnim, nije samo nain da se oseate malo smirenije. Ako je pravilno razumete, ova tehnika bi VEINA NAIH EMOTIVNIH I FIZIKIH trebala da bude centralno isceljujue sredstvo za PROBLEMA SU PROUZROKOVANI svaku osobu na ovoj planeti. Svaki lekar, terapeut, spiritualni savetnik, ili instruktor za lina dostignua NEREENIM SPECIFINIM DOGAAJIMA I VELIKA VEINA NJIH SE LAKO MOE na svetu bi trebao da je koristi kao glavnu alatku u ODRADITI SA EFT pomaganju drugima i naravno sebi. U sutini, procedura linog mira se sastoji od pravljenja liste svih SPECIFINIH DOGAAJA Nije loe za jednog inenjera, zar ne? Ova koji su uznemiravajui u neijem ivotu, i reenica, ako bude prihvaena od svakog terapeuta u sistematskom primenjivanju EFT-a, kako bi se zdravstvenoj oblasti i njihovog pacijenta, ima velike uklonili njihovi uticaji na na ivot. Ako marljivo anse da 1) dramatino povea stepen isceljenja i 2) ovo radimo, iupaemo svako negativno drvo iz uveliko smanji nae trokove. nae emotivne ume i na taj nain eliminisati glavne Obratite panju da ova ideja u potpunosti uzroke emotivnih i fizikih poremeaja. Ovo ignorie hemijske uzroke, kao to su oni koje naravno pogura svaku individuu, prema linom miru sugerie medicinski model. Razlog tome je taj to i na taj nain doprinosi optem svetstkom miru. stalno nailazim na poboljanje kod klijenata gde 77 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

lekovi i druga hemijska sredstva nisu uspela nita da uine. Ovo ipak ne znai da lekovi i drugi njutritivi nemaju svoju ulogu. Oni je zaista imaju. esto mogu biti od vitalnog znaaja. Po mome iskustvu, medjutim, nai nereeni specifini dogadjaji su blie osnovnom uzroku nae bolesti nego bilo ta drugo. S toga, zasluuju nau primarnu panju. Koliko je ovo oigledno! Iskusan EFT terapeut je veoma svestan mogunosti EFT da obrie negativne specifine dogaaje sa naih mentalnih zidova. To je oblast gde se i postie najvei stepen uspeha. Do sada smo, meutim, fokusirali nae napore na one negativne specifine dogaaje koji se nalaze u pozadini problema kao to su strahovi, fobije, glavobolje, ili traumatini dogaaji. Ovo je dobro... veoma dobro... i treba da nastavimo to da radimo.Sa druge strane, zato ne bi koristili EFT na SVIM drugim specifinim dogaajima koji su u pozadini vie generalizujuih (ali veoma vanih) problema, kao na primer (da nabrojimo neke)... Sopstveni imid Anksioznost Depresija Konstantna nesanica Zavisnosti Oseanje naputenosti Kako eliminiete emotivan teret iz vaih specifinih dogaaja, vi ete naravno imati sve manje i manje unutranjih konflikta sa vaim sistemom sa kojima treba da izaete na kraj. to je manje unutranjih konflikata, to automatski znai vei nivo linog mira i manje emotivnog i fizikog paenja. Za mnoge, ova procedura ima velike izglede da rezultira u kompletnom prestanku problema koji su imali tokom celog ivota , a drugi metodi nisu uspeli da im pomognu. Kako vam to zvui za neto to moe da se objasni u jednom paragrafu? Isto se odnosi i na fizike probleme. Ovde govorim o svemu od glavobolja do disajnih problema, digestivnih problema do side, multipleskleroze i cancera. Postaje sve vie prihvaeno da su nai fiziki problemi uzrokovani (ili delom prouzrokovani) ne reenim besom, traumama, oseajem krivice, preteranom tugom i

slino. Imao sam puno razgovora sa lekarima tokom poslednjih godina i sve vie i vie je njih koji smatraju da je emotivan sukob jedan o najveih doprinosioca, odnosno uzroka ozbiljnih tekim oboljenjima. Do sada, meutim, nije postojalo efektivnog naina da se eliminiu ovi zdravstveni razbojnici. Moemo ih maskirati sa lekovima, naravno, ali pravi uzrok je bilo teko pronai. Na svu sreu EFT i mnogi drugi njegovi roaci pruaju jednostavan i elegantan nain koji pomae ozbiljnim zdravstvenim radnicima u eliminsanju korena uzroka bolesti, umesto pacijenta. Ono to ovde delim sa vama NIJE zamena za kvalitetan EFT trening, NITI je zamena za kvalitetnu pomo iskusnog EFT terapeuta. Radije, ovo je alat koji kada se pravilno primeni omoguava iroki spektar dejstva (kvalitetan trening ili kvalitetna pomo sigurno dodaje efikasnosti ovoga). Njegova jednostavnost i dalekosenost ga kandiduju za obavezan metod za svakog koji trai pomo, ak i kod najteih problema. Ja znam da ovo moe da deluje kao suvie odvana izjava, ali ja sam u ovoj oblasti vie od decenije i video sam mnogo impresivnih rezultata tokom tok perioda u irokom aspektu problema, tako da je ovu izjavu veoma lako, ako ne i veoma vano, napraviti. Metod koji koristimo je jednostavan (ovde predpostavljam da znate kako da primenjujete EFT...) 1. Napravite listu svakog specifinog dogaaja kog moete da se setite. Ako ne pronaete najmanje 50 dogaaja, verovatno tada ili niste dali sve od sebe da ih pronaete, ili ste sa neke druge planete. Mnogi ljudi pronau na stotine. 2. Dok pravite ovu listu moe vam se uiniti da neki dogaaji ne predstavljaju velik problem. I to je sasvim prihvatiljivo. Napiite ih u svakom sluaju. Sama injenica da ste ga se setili, sugerie da je potrebno raditi na njemu. 3. Dajte svakom specifinom dogadjaju naziv, kao da je mini film. Na primer : -Otac me je udario u kuhinji- Ukrao sam Suzin sendvi-

78 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Gotovo da sam se okliznuo i pao u veliki kanjon-Kada sam bio u treem razredu, ceo razred me je ismejao kada sam imao govorMama me je zakljuala u ormar 2 danaGospoa Adams mi je rekla da sam glup. 4. Kada je lista kompletna izaberite najvee hrastove iz vae negativne ume i primenite EFT na svaki od njih, sve dok ne ponete da se smejete vezano za taj dogaaj ili pomislite - ne mogu vie ni da razmiljam na tu temu. Obratite panju na sve aspekte koji se pojave i obradite ih kao posebno drvo u vaoj negativnoj umi. Spram toga primenite i EFT. Nastavite rad na svakom dogaaju, sve dok nije u potpunosti reen. Ako ne moete izmeriti intezitet od nula do deset na temu odreenog filma, tada predpostavite da ste ga priguili i primenite deset punih krugova EFT-a sa svakog ugla koji vam moe pasti na pamet. To e vam dati veliku ansu da ga u stvari reite. Jednom kada su veliki hrastovi uklonjeni, idite na drvee sledee po veliini. 5. Uradite bar jedan film (odnosno specifian dogaaj) na dan. Bolje bi bilo 3 na dan, tokom 3 meseca. Za to vam je potrebno samo odre]eni broj minuta tokom dana. Ovim tempom ete biti u stanju da reite 90 do 270 specifinih dogaaja u roku od tri meseca. Zatim obratite panju koliko se bolje oseate u svome telu. Takoe obratite panju koliko se va prag osetljivosti pomerio.Obratite panju koliko su vai odnosi sa drugima bolji i koliko mnogo problema za koje bi vam trebala terapija sada jednostavno kao da ne postoje. Ponovo se setite onih specifinih dogaaja i obratite panju koliko su se prethodni inteziteti smanjil ili izbledeli, ili potpuno nestali. Obratite panju na bilo koje poveanje, recimo, u vaem krvnom pritisku, pulsu ili u vaem disanju. Traim od vas da obratite svesnu panju na takve stvari, zato to ukoliko to ne uinite moe se desiti da to uopte i ne primetite zbog toga to isceljujui proces koji se desio

u pozadini svega to ste radili je toliko suptilan da vam to jednostavno izmakne. Moe se ak desiti da to u potpunosti odbacite govorei E, pa, to ba nije nikada ni bio neki veliki problem Ovo se stalno deava sa EFTem i zbog toga vam skreem panju. 6) Ako koristite lekove, moda ete osetiti potrebu da prestanete sa njima. Molimo vas da to uinite SAMO pod nadzorom kvalifikovanog lekara. Ja se nadam da e procedura linog mira postati svetska praksa. Nekoliko minuta na dan korienja ove procedure e napraviti izuzetnu razliku u recimo, uspehu u koli, meusobnim odnosima sa drugima, zdravlju i uopte kvalitetu naeg ivota. Ali ovo su sve beznaajne rei ukoliko drugi, (odnosno vi) ne ponu da praktikuju i koriste ove ideje. elim vam lini mir, Gary ta moete oekivati Kako ponete da primenjujete EFT po prethodnim instrukcijama, vaa jaka potreba e se dramatino smanjiti ve prvog dana i postae blaa i manje uestala kako dani prolaze. Na kraju ete doi do situacije kada nee biti jakih potreba i ono na ega ste ranije imali zavisnost, e vam biti ak i odbojno. Na ovaj nain ete postaete slobodni od zavisnosti. Va odnos prema njima e se promenuti i udiete se ta vas je uopte i privlailo toj zavisnosti. Ovo su naravno dobri znaci. Kada dostignete ovu taku, treba da nastavite jo nekoliko dana punu rutinu da bi se ona uvrstila. Kada doete do situacije da je prekinuta zavisnost, to ne znai da ste imuni na ponovno sticanje zavisnosti. Savetuje se izbegavanje bilo kakvog izazova u budunosti i ovo je vano za sve oporavke od zavisnosti.

79 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Pitanja i odgovori Pitanje : Koliko vremena je potrebno da bih prevaziao svoju zavisnost? Tu nema pravila. Po mome iskustvu zavisnosti od relativno blagih supstanci, kao to su okolada, kafa, bezalkoholno pie i razliita hrana, veoma esto nestanu u roku od nekoliko dana. One ak postanu veoma odbojne za one koji imaju zavisnost. Upravo sam zavrio terapiju pomaui jednoj dami da prevazie zavisnost od bezalkoholnih pia, slanine, luka, okolade, slatkia lepljivog tipa i pomfrija, koristei svega jedan do dva kruga osnovnog recepta za svaku supstancu. Ona vie nema jaku elju za njima. Za druge ljude je potrebno, naravno, mnogo vie. Zavisnosti od jaih supstanci kao to su cigarete, alkohol, kokain i tako dalje, obino trae due vreme, moda ak nedelju ili dve. Radio sam sa jednim ovekom koji je eliminisao nekoliko godina zavisnosti od alkohola u svega tri do etiri kruga osnovnog recepta. Ovaj rezultat nije redak, ali to nije ono to predviam da ete vi dobiti. Ovde nema vrstih pravila. Prevazili smo zavisnost kada smo je prevazili i znaete kada je to postignuto po tome to jednostavno vie neete trebati tako neto. Negativni simptomi koji se javljaju kod predstanka za zavisnikom supstancom treba da budu beznaajni. Pitanje : Mogu li raditi na nekoliko zavisnosti istovremeno sa osnovnim receptom? Ne...moete raditi samo sa jednom po jednom zavisnou. Nemojte kombinovati dve ili vie u istim krugovim osnovnog recepta. Obraujte pojedinano svaku zavisnost. Nemojte se, meutim, iznenaditi ako marljivom upotrebom osnovnog recepta na jednoj zavisnosti praktino uklonite i neku drugu zavisnost. Ovo se ponekad deava, jer tapkanje ukloni

anksioznost do te mere da vie nita nije potrebno kao sredstvo za smirivanje. Nema nikakvog naina da se ovaj izuzetan fenomer predvidi, ali znajte da se ponekad deava. Pitanje : Kako EFT pomae kod skidanja kilae? Ako elite da smrate, morate raditi na osnovnom uzroku, a taj uzrok je zavisnost od hrane koja je voena vaom anksioznou...kao i svaka druga zavisnost. U sutini, broj jedan zavisnika supstanca u Americi je hrana. Ona ima nain da privremeno maskira ankcioznost na nain na koji to ini alkohol, cigarete, itd.Koliko ste puta navalili na friider kada zaista niste bili gladni? Zato ste to uradili? Da bi maskirali oseaj anksioznosti? Moda vi to to niste zvali ankcioznost. Moda ste to zvali jedenje iz dosade ili nervozno jedenje, ali bez obzira kako ste to zvali to je bila forma ankcioznosti. Anksioznost koja je u pozadini zavisnosti od hrane.. ili bilo koje druge supstance, ili ponaanja... moe da potie iz razliitih razloga. Moe da nastane kao stres u porodici, radnom mestu, ili moe poticati od iskustava zlostavljanja u detinjstvu, ili traumatinih memorija. Da biste skinuli kilau, morate oigledno eliminisati anksioznost koja je u pozadini ovog ponaanja. Zar ima boljeg orua od EFT-a? Kao dodatak proceduri linog mira (koja je gore opisana), uporno primenite (25 puta na dan) osnovni recept na potrebu za jelom, tako da se unutranja akcioznost smanji. Koristite to takoe da bi smanjili nepotrebnu jaku potrebu za hranom kada se ona pojavi. (Iako imam jaku potrebu za pitom...) i tokom vremena uzrok vae zavisnosti od hrane... i na taj nain uzrok vae prekomerne teine... e vas napustiti.

80 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Korienje EFT-a za fiziko isceljenje


Nigde nema boljeg dokaza za postajanje veze uma i tela nego to je EFT. Do sada ste bili svedoci, a nadam se i iskusili dramatina fizika isceljenja na razliitim nivoima. Ovde je poetna lista fizikih problema na kojima je raeno sa EFTem ili sa deliminim ili kompletnim uspehom. Glavobolje, bol u leima, ukoenost vrata i ramena, bolovi u zglobovima, kancer, hronian umor, lupus, ucelativni kolitis, psorijaza, astma, alergije, svrab oiju, rane na telu, svrabovi, nesanica, konstipacija, sidnrom iritiranog debelog creva, problem sa vidom, tenzija u miiima, ubod pela, problemi sa uriniranjem, jutarnja munina, PMS, seksualna disfunkcija, znojenje, loa koordinacija, karpaltunel sindrom, artitis, gubljenje oseanja u prstima, bol u stomaku, bol zuba, drhtavica, multiple skleroza. I ima jo mnogo, mnogo drugih. Kompletna lista je nekoliko puta dua od ove. Probajte na svemu Ja probam EFT na svakom fizikom problemu koji mi se pojavi i svaki put sam ponovo zapanjen rezultatima. Nemam 100% uspeha (a ko ima), ali esto sa EFT u dobiti zapanjujee oslobaanje, gde drugi naini nisu bili delotvorni. Postoje hiljade fizikih problema koje zadese ljudska bia, za koje je nauka isceljenja razvila irok spektar sredstava. Ova sredstva idu od energetskog isceljenja rukama, do lekova i operacija i od gladovanja pa do mentalnog zamiljanja. Ona sva deluju i postiu rezultate za odreeni broj ljudi u odreenim sluajevima. Ali, nijedna od njih za sve ove sluajeve ne deluje svaki put. EFT, po mom iskustvu, deluje toliko dobro da bi trebala da bude deo asortimana svakog iscelitelja. I otii u jedan stepen dalje. Mislim da bi to trebalo da bude jedan od prvih alatki koji iscelitelj koristi. Ovde su razlozi za to: Oslobaanje od simptoma je obino trenutno. esto deluje kada nita drugo ne deluje Jednostavno je da se primeni Ne trai mnogo vremena Ne stvara zavisniko ponaanje Ja ne znam ni jednu drugu iscelitljsku tehniku koja moe da se pohvali sa svim ovim tvrdnjama. Da li vi znate? Ipak, EFT ne zamenjuje konvencionalnu medicinu, ili bilo koju drugu isceliteljsku praksu. Najbolje je raditi u saradnji sa drugim terapeutima. Neosporivo je da EFT zasluuje veoma vano mesto i to u oblasti fizikog isceljenja. ak i najleerniji posmatra mora prihvatiti rezultate sa velikim potovanjem. Ali, oigledno pitanje je...Zato to funkcionie? Zato tehnika koja je originalno nastala da pomogne emotivne probleme deluje tako izuzetno dobro na fizike probleme? Postoje mnoge misterije vezane za nauku isceljenja i toje razlog zato je istraivanje u ovoj oblasti proces koji traje i nikada nee biti zavren. EFT nije izuzetak. Isto kao to je pravilan tok krvi kroz nae telo vitalno za fiziko zdravlje, tak je i pravilan tok energije kroz telo veoma bitan. Zbog toga balansiranje te energije sa EFT-em mora da dovede do fizikog isceljenja. Neosporivo je da negativne emocije dovode do fizikog oboljenja. Do kog stepena EFT neutralizuje ove negativne emocije do tog stepena e i fiziki simptomi delovati umanjeno. Pitanja i odgovori Pitanje: Kolik dugo je potrebno da se oslobodimo od problema? Ovde nema vrstih pravila. Simptomi esto izblede u roku od minuta, mada povremeno postoji i zakasnela reakcija od nekoliko sati. Oslobaanje od bolesti koja su u njenoj pozadini mogu da traju danima, nedeljama, ili mesecima. Zbog toga budite uporni. Obavezno se konsultujte sa svojim lekarom. Mnogi ljudi tee da prekinu sa lekovima kada proces isceljenja pone da deluje. Ovo treba da se uini samo pod nadzorom lekara.

81 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Pitanje :Da li mogu istovremeno raditi na vie simptoma? Ne. Koristite osnovni recept na pojedinanim simptomima, nezavisno jedno od drugoga. Krenite od najintezivnijih simptoma i radite prema manje ozbiljnim simptomima. Nemojte se iznenaditi, meutim, ako dok radite sa jednim simptomom, postignete oslobaanje i nekih drugih. Ovo se esto moe desiti. Pitanje: Da li ja zaista mogu oekivati rezultate od EFTa kod dugoronih , ozbiljnih bolesti? Apsolutno sam svestan da konvencionalne mudrosti sugeriu da mnoge dugorone bolesti su trajnog karaktera u neijem zdravstvenom profilu. Spram toga sugerisati da one mogu znaajno da budu smanjene, ili eliminisane sa upornim tapkanjem na energetski sistem je zaista radikalno. To je izvan sistema verovanja gotovo svakog koga sam sreo. Ali, ja sam ipak video svojim oima mnogo zadivljujuih primera ovoga i bio bih povran ako vam ne bi to rekao. Pitanje: Koliko esto treba da primenjuje osnovni recept na moj problem? Za simptome kao to su glavobolja, bol u stomaku, itd. radite osnovni recept kad god vam je potrebno da se oslobodite bola. Kada se govori o oboljenju koje je u pozadini ovih problema, tada treba raditi deset puta dnevno, dok ne budete zadovoljni sa postignutim rezultatima. Tih desetak puta kada radite osnovni recept, treba da budu rasporedjeni tokom dana. Dobar nain da se razvije navika uvoenja osnovnog recepta, je da se ova rutina vee za osnovne rutinske navike, kao to su na primer: Kada ujutro ustanete Kada idete u krevet Pre svakog obroka Svaki put kada idete u kupatilo Takoe je vano primeniti EFT na svaki specifian dogaaj koji bi mogao uzrokovati fiziki problem. Primena procedure linog mira e takoe ovde biti od koristi.

da primeri koji su ovde objanjeni, predstavljaju samo maleni deo moguih oboljenja i problema na kojima se moe primeniti EFT. Bol u leima Znam mnogo ljudi koji imaju znaajne povrede u leima i razlog njihovog bola je oigledan na rendgenskim snimcima. Ipak, nakon nekoliko minuta EFT recepta njihovi bolovi dramatino izblede. Ovo ne deluje logino dok ne shvatite da stres koji se nalazi u miiima stvara nenormalne napore i pritiske na nae zglobove. Relaksiranje miine tenzije korienjem EFT na taj nain redukuje nepotreban stres na zglobovima. Rezulat je - manje bola. Ne mogu ak ni da izbrojim koliko puta sam radio sa bolom u leima, gde je bol nestao. Neki bolovi nestanu kompletno i nikada se vie ne vrate, dok je za druge potrebna rutina svakodnevnog tapkanja da bi se bol drao pod kontrolom. Glavobolje i bolovi u stomaku Procenjujem da oko 90% sluajeva u kojima sam bio svedok ovih simptoma su veoma dobro odreagovali na EFT. Veina od njih je u potpunosti izbledela u toku od nekoliko minuta koristei osnovni recept. Sindrom Karpalnog tunela Jedno vee sam izaao na poslovnu veeru sa Anne kojoj je bol u zglobu od karpal tunela bio inteziteta 7. Nakon dva minuta korienja osnovnog recepta bol je nestao u potpunosti i nije se vratio do sledeeg naeg sastanka. Nema potrebe da kaem da je bila izuzetno iznenaena, poto nita drugo do sada joj nije dalo oslobaanje od ovoga bola. Nai putevi se nisu ukrstili od tada, tako da ne znam koliko dugo je bila bez bola. Ovo je tip problema koji tei da se vraa, tako da su dodatna tapkanja najverovatnije potrebna. Psorijaza

Pitanje: Moete li prodiskuvovati neke od Donna je imala psojirazu koja je bila toliko vaih isksutava sa razliitim fizikim oboljenjima? Naravno. Ali molim vas da zapamtite intenzivna da je imala ak potekoe da nosi cipele. 82 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Njeni lekovi nisu vie pomagali. Tapkala je rutinski scenu gde sam, urade osnovni recept za oi i tada nekoliko dana i 50% psorijaze je nestalo. kau da znatno bolje vide. Ja ih obino ne pratim iza toga i ne mogu da kaem da znam one koji imaju stalne promene. Meutim, verujem da je stalno Alergije poboljanje mogue upornim radom One obino reaguju veoma dobro. Video sam mnoge ljude koji su eliminisali problem sa sinusima, oima koje ih svrbe, mrkanjem i mnoge druge simptome koji su tipini za alergijske Artritis reakcije. Artritini bolovi se esto smanje korienjem osnovnog recepta. To sam video Konstipacija mnogo puta. Zbog onoga to je u pozadini ovog stanja, bol tei da se vrati. Zbog toga, pored Rezultati su veoma razliiti, ali po mom iskustvu uspeh se obino postigne. Neko moe da simptoma morate raditi i na tome to je u pozadini ovog oboljenja. postigne oslobaanje koje je trenutno ili stalno, u toku od jedne seanse tapkanja. Drugima su potrebni Da li je mogue ukloniti artritis i trajno ga se dani tapkanja do nekoliko nedelja, pre nego to reiti korienjem EFT-a? Ne mogu to da vam dugogodinja konstipacija ne nestane. kaem, jer ne znam nikoga ko je uporno koristio tu Molim vas da zapamtite da neete uvek tehniku za ovu namenu. Konvencionalne mudrosti postii trenutno oslobaanje od svog fizikog nam kau da artritis ne moe da se izlei, da nema problema i ponekad tapkanje nee uopte biti leka za njega, da moe samo da se zaustavi. Meutim, ja sam dijagnostikovan sa delotvorno.Budite strpljivi i uporni. Sve to troite je vae vreme koje je na vaoj strani ukoliko artritisom 1986 godine i danas nemam nikakvih nastavite da radite uporno sa tapkanjem. To se znakova artritisa. Tada nisam koristio EFT jer on odnosi na sve probleme, ne samo na konstipaciju. nije ni postojao. Nestao je kao rezultat posta i promene u mojoj ishrani, nainu ivota i drugaijem nainu razmiljanja. Uveren sam da bi primena EFT Problemi sa vidom ubrzala moje isceljenje. Video sam mnoge ljude koj su popravili svoj vid koristei EFT... bar privremeno. Ljudi dou na

83 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Korienje EFT za popravljanje linog imida


spremni da krenemo u novi biznis, ili da izaemo iz odnosa koji je ispunjen zlostavljanjem, ili da pokuamo neto novo. Neki delovi naih ivota mogu da postanu zatupljeni ili depresivni. Termin lo sopstveni imid se odnosi na generalna negativna oseanja o samome sebi. Oni Ukratko, sopstveni imid je glavni deo nae emotivne jaine. Kvalit naeg ivota esto od njega koji se smatraju autoritet na ovu temu nisu razvili preciznu definiciju za ovaj fenomen, kao to nisu ni zavisi. Idite u bilo koju veliku knjiaru u odeljenju definisali ni taan uzrok. S toga ne postji nikakav za samopomo i tamo ete pronai bezbroj knjiga sa dogovoreni nain kako se odnositi prema ovom reenjima za popravak linog imida. Uopteno, oni problemu. EFT, nasuprot ovome, je daleko precizniji u naglaavaju pozitivan stav i daju razliite vebe koje svom pristupu i direktno ukazuje na uzrok: pomau da se vidi svetlija strana ivota. Ohrabruju vas da se fokusirate na vau jau stranu radije nego na vae slabosti i neke naglaavaju vizuelizaciju i Uzrok negativnog samo imida je akumulisanje afirmaciju da bi vam pomoglo da to postignete. Ja negativnih emocija o samim sebi. im estitam na tome. Ovo je oigledno i ovde je izneeno ovim Podravam bilo ta to pomae i mnogi od terminima jer ukazuje koliko logike ima u EFTu. ovih pristupa pomau ljudima da poprave sopstveni Ako eliminiemo negativne emocije tada emo imid. Meutim, rezultati su mestimini. eliminisati i uzrok. I bez uzroka, ovaj lo imid o Poboljanje ovde, novi stav onde, ali retko bilo ko samom sebi izbleuje. postigne poboljanje irih dimenzija, ili dramatino I ta bi bio bolji alat za eliminisanje popravi sospstveni imid sa nekim od ovih alata. negativnih emocija, nego EFT? Razlog zato mnogi od ovih tehnika ne Lo imid o samim sebi je moda i najvei uspevaju je taj to ine veoma malo da neutralizuju problem na ovome svetu. Toliko je prisutan da negativne emocije i sopstvenu sumnju u sebe, to gotovo svako ima odreeni stepen ovog problema. sve doprinosi loem sopstvenom imidu. Sopstveni imid je veoma esto identifikovan sa Nain njihovog delovanje je taj da vas preplavi sa samopouzdanjem. Mi imamo tendenciju da ga mega dozama pozitivizma. zraimo kroz na nain ponaanja, nae dranje tela, To je napor vredan pohvale, ali jednom kada kroz nae rei, gestikulaciju i na sline naine, bez se negatvine emocije i sospstvene sumnje formiraju, obzira da li mi to elimo da pokaemo ili ne. Spram tada su prilino tvrdoglave i uporne. Ako je vae toga, on ima ogroman efekat u naem biznisu, putovanje kroz va ivot poreen sa putovanjem drutvu i u linim dostignuima. autobusom, tada sumnje u samoga sebe i negativna Ponekad nai poslovi, promocije, prodaja i oseanja su kao putnici u autobusu. Vi ste za da li pobeujemo ili gubimo, zavise kako zraimo volanom a oni su vozai sa zadnjeg sedita koji nae unutranje misli ka drugima. Prijateljstva i misle da poseduju prednja sedita. romantine veze mogu da cvetaju, ili umru, u Konvencionalne metode ne mogu puno da postignu zavisnosti kako projektujemo naa oseanja u nama da se to izmeni. samima. to je nii sopstveni imid, lake se EFT nudi osveavajue nove pristupe ovom uzrujamo i lake postajemo besni, dobijamo oseaj problemu sa dramatinim, irokim promenama koje krivice, ljubomore, i druga emotivna reagovanja. postie. Video sam ljude koji su u potpunosti Kada je na sopstveni imid nizak, teimo da transformisani ovim tehnikama. Njihovo ponaanje, ostajemo zaglavljeni u jednom mestu. Nismo dranje tela, rei, gestikulacija se toliko promene i Uzrok loeg sopstvenog imida 84 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

reflektuju mnogo pozitivniju, sigurnuju, samopouzdanu osobu. Njihovi prijatelji i kolege na poslu komentariu o tome kako se nova osoba stvorila ispred njihovih oiju. Radije nego da pokua da ugradi nove stavove i poglede kao to to ini konvencionalna metoda, EFT veoma efikasno oslobaa ove sopstvene sumnje i negativna oseanja. On razdrma ove putnike sa prednjih sedita i izbaci ih iz autobusa. Jednom kada su van autobusa, oni vie ne doprinose loem sopstvenom imidu. Sumnju u samoga sebe i negativna oseanja koja ine lo sopstveni imid su forme negativnih emocija sa kojima naravno EFT veoma uspeno izlazi na kraj. Zapamtite izjavu otkria na kojoj je EFT izgradjen... Uzrok svih negativnih emocija je u poremeaju energetskog telesnog sistema. Dok imate ovo na umu, proces popravke sopstvenog imida je jednostavan. Samo izvedite osnovnih recept na svaku negativnu emociju koju imate. Jedna po jedna, ona e vas napustiti i balans izmedju vaih pozitivnih i negativnih emocija se pomera neminovno prema pozitivnim. Osveavajui, pun samopouzdanja nov sopstveni imid izlazi na povrinu. Optereenje je izbaeno iz autobusa. Ovo je izuzetna prilika da koristite prethodno pomenutu proceduru linog mira. Ona automatski deluje na sve one negativne specifine dogaaje koje utiu na va zdrav sopstveni imid. Metafora ume i drvea

odmah zapaziti emocionalno oslobaanje nakon uklanjanja ovog jednog drveta, jo uvek niste napravili mnogo pomaka u umi sopstvenog imida. Ali, ta bi se desilo ako sistematski seete jedno po jedno drvo svaki dan? Postepeno uma bi se proredila. Bilo bi vie prostora da se kree kroz nju i bilo bi lake pronai mesto u kome bi se boravilo. Na kraju... upornom upotrebom EFT-a... svo drvee bi nestalo i na njihovom mestu se nalazite emotivno osloboeni Vi. Svet izgleda sasvim drugaije kada nema ume, ili dungle i pojavi se novi sospstveni imid. Generalizacija Na sreu, neete morati da poseete svih 100 drvea da bi dobili rezultat. Razlog tome je to EFT neutralie nekoliko negativnih emocija odreenog tipa i tada se javlja neto to se zove generalizacija na preostale negativne emocije istog tipa. Na primer, predpostavite da u vaoj umi imate grupu od 10 drvea pod nazivom Iskustvo maltretiranja. Najvee drvee, odnosno najintezivnije se prvo poseku sa EFT-em. Jednom kada ste posekli 3 do 4, ono to se obino desi jeste da preostalih 6 do 7 padnu sami od sebe. Balansiranjem energetskog sistema na nekom drveu se proiri na drugom drveu istog tipa. Sada moete da ponovite ovaj koncept generalizacije na drugim skupinama drvea koje se mogu zvati, neuspesi ili odbijanje. Na ovaj nain uma od 100 stabala moe biti oiena tako to emo posei priblino 30 stabala. Budite posmatra

Ovde je metafora koja e vam dalje pomoi da razumete ovaj koncept. Zamislite svaku od vaih negativnih emocija, ili specifinih dogaaja, da je drvo u negativnoj umi sopstvenog imida. Ona moe biti reflekcija iz vae prolosti, kao to su odbijanja, zlostavljanje, neuspesi, strahovi, oseaji krivice, itd. Moe biti stotine njih i mogu biti toliko gusti da podseaju na dunglu. Hajde da pretpostavimo da ima 100 obolelih drvea u vaoj umi sopstvenog imida. Ako odseete jedno od njih neutraliui ih sa EFT-om, jo uvek ete imati jo 99 koje je ostalo. Iako ete

Sa EFT-em, promene u sopstvenom imidu se postiu mnogo bre i mnogo monije nego sa konvencionalnim metodama. Ali, promene se ne deavaju tako brzo kao to je sluaj sa fobijama ili sa memorijama koje vas uznemiravaju. Na njih EFT esto deluje gotovo u momentima, dok na promenu kompletnog imida su potrebne nekad nedelje i nedelje. Ovo je zbog toga to su promene u sopstvenom imidu rezultat uklanjanja brojnih negativnih emocija, odnosno drvea, za koje treba dosta vremena, a uklanjanje se vri jedno po jedno. 85

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Kada kaem da za kompletnu promenu sopstvenog imida obino trebaju nedelje, ne mislim da se u meuvremenu nita ne deava. Nasuprot tome, svako drvo koje je uklonjeno iz ume, pomera pomalo imid o samom sebi. Meutim, trenutna emocionalna sloboda koja je rezultat uklanjanja tog jednog drveta obino ne ini znaajne promene kada govorimo o problemu koji je mnogo vei, a to je sopstveni imid. Ali, promene koje potiu od uklanjanja nekoliko drvea donose znaajne efekte, ako postanete posmatra onoga ta se deava. Promene koje se deavaju unutar vas su postepene, suptilne i veoma mone. One deluju toliko prirodno, da esto uopte i ne primetite da se promene deavaju. Na kraju obino vai prijatelji komentariu o tome koliko ste se promenili, a time ete i vi dobiti nepobitan dokaz. Ali do tada, treba da budete posmatra i da obratite panju na ono to se deava u vama samima. Zapazite kako ste, na primer, izali na kraj sa nedavnim sluajem odbijanja u poreenju sa onim to se deavalo ranije. Obratite panju koliko esto uestvujete u komunikaciji, koliko vie vodite rauna o samome sebi, sluajte kakav je ton vae konverzacije i koliko se on pomera prema pozitivnom. Posmatrajte reakcije drugih prema vama kako ste poeli da zraite sa vie samopouzdanja koji je deo vaeg sosptvenog imida. Vrlo je vano biti posmatra, jer bez toga moete doi do zakljuka da se nita ne deava i odustati od procesa.

Kako krenuti? Metod je jednostavan. To je sutina procedure linog mira. Postoje samo dva stepena: 1. Nainite listu svih negativnih emocija iz prolosti kojih moete da se setite. Ukljuite svaki dogaaj kada ste imali strah, odbijanje, oseaj krivice, bes, zlostavljanje, kada ste plakali, ili bilo koje druge negativne emocije. Ukljuite i velike i male dogaaje. Ali, stavite velike na vrh liste. To je zbog toga to njih hoete prvo da neutraliete. Nemojte se optereivati ako ne moete da se setite svakog od njih. Moete ih dodati na listu tokom vremena kako ih se setite. 2. Zatim, koristite Osnovni recept EFT-a svakodnevno da saseete drvo sa vae liste. Radite to svakodnevno, dok nema vie negativnih emocija, odnosno drvea. Obratite panju na progres koji se deava dok to radite. Moete to initi vie puta tokom dana, ako vam to vae vreme dozvoljava i moete sasei i vie nego jedno drvo u toku sopstvene seanse. Meutim, morate odraditi svako drvo pojedinano. Nemojte ih raditi zajedno u istom krugu kroz Osnovni recept. Nakon nekoliko dana tokom ovog procesa, primetiete da je veliko drvee poelo da izgleda kao da se vie ne pojavljuje u vaem ivotu. To je tipino i osetiete puno emocionalne slobode kada se to desi. Uivajte u tome.

86 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Sie EFT videa i audia


Beleka: EFT video i audio materijali su prodiskutovani i sumirani u razliitim delovima ovog prirunika. Da bi izbegli neugodnost traenja kroz prirunik u potrazi za odreenim delom snimljene seanse, ovde su ponovo sumirani. Vana primedba onima koji koriste ovaj prirunik besplatno preko interneta: Ovaj prirunik upuuje na video i audio materijale koji su deo mnogo obimnijeg EFT kursa. Ceo EFT kurs kao video i audio materijali su na raspolaganju na www.emofree.com/a/?2187/2 . Medjutim, ovaj prirunik daje sve osnove. Video i audio materijal nisu neophodni, sem ukoliko elite da proirite svoje znanje i na nivo iznad poetnikog. Takoe: Ako se niste do sada ve prijavili za nae EFT elektronske novine, uinite to na www.emofree.com/a/?2187/9

Video snimci na DVD za deo I


Beleka: U originalu su postojale tri video trake u delu I. Zatim smo videoe prebacili na DVDe (to je dramatino smanjilo cenu). To je trailo da razbijemo neke dugake video trake broj 1 i broj 2 u video 1a, 1b, 2a i 2b. To nije bilo neophodno za video broj 3. Video 1a U ovome videu, Adrianne i ja proirujemo ovaj prirunik pokazujui Vam vizuelno svaku od taaka za tapkanje i kako da je izvodite u svakom koraku osnovnog recepta. Dok to radimo, mi raunamo da ste ve proitali ovaj prirunik. Od vitalnog je znaaja da pratite zajedno sa Adrianne i samnom ono to radimo, dok ne zapamtite ceo jednominutni proces. Jednom kada ga zapamtite, on je va zauvek. Video 1b Ovo je kompletan prikaz celo osnovnog recepta sa izuzetnim gospodinom po imenu Dave, kome smo pomogli da prevazie njegov dugoroan strah od vode koji je imao celog ivota. Prostudirajte ovu epizodu. Odgledajte je 87 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com nekoliko puta . Ovo je seansa sa izuzetnim instrukcijama, jer vam prikazuje veoma dobro kako da radite sa razliitim aspektima. Video 2a Ovaj video sadri delove seminara gde se objanjava teorija u pozadini EFT-a a zatim je EFT primenjen na dve grupe ljudi na pozornici. Jedna grupa radi na strahovima a druga na bolu. Video 2b U ovome videu prikazujemo vam jo sluajeva EFT-a u akciji. Ovde je sumirano ta ete videti:
**Larry: On prevazilazi intezivnu klaustofobiju dok se nalazi pod okolnostima koje normalno za njega stvaraju najvie inteziteta... vonja na zadnjem seditu malog auta u gustom saobraaju San Francisca. **Pam: Koja ima jaku elju za okoladom odnosno je okoholik koji ne eli vie okoladu. **Becci: Njen strah od pacova dovodi do znojenja ruku pri samoj pomisli na pacove. Dola je u situciju na kraju seanse da dozvoljava ivom pacovu da lie njene prste i kae Ne mogu da verujem da ovo radim. Ja to zaista radim

**Stefan: estogodinji deak koji je nauen ovim tehnika od strane svoga oca i prestao je da gricka nokte. Adam: To je moj sin koji koristi EFT da spusti 14 poena u svom golf rezultatu. **Cheryl: Dola je na jedan od naih seminara i opisuje kako je koristila EFT zajedno samnom za strah od javnog govora. Naa originalna seansa se deavala pre jedne godine i od tada joj se strah nije pojavio. **Jackie: Imala je nesreu pre 10 godina, nakon koje nije mogla da podigne svoju ruku vie od nekoliko ina bez toga da oseti intezivan bol u ramenu. U toku od nekoliko minuta na pozornici, ona je postigla kompletno oslobaanje ovog problema . Mogla je da podigne svoju ruku po svojoj elji bez ikakvog bola. Ova seansa pokazuje na razgovor nakon seminara gde smo diskutovali ovo udo. **Sindy: Kao i Jackie Sindy je imala nesreu pre tri godine i nije mogla bezbolno da podigne levu ruku. Ila je kod brojnih lekara i terapeuta bez ikakvih rezultata. U roku od nekoliko minuta sa EFT-om mogla je da podigne ruku do koje god visine je elela bez ikakvog bola. **Veronika: Poela je da dobija jaku elju za cigaretom i koristi EFT da ukloni tu jaku potrebu. Ona zatim dolazi u jako emotivno stanje zbog silovanja koje je doivela od strane svoga oca. Nakon ovog jednog tretmana (koji ete videti u potpunosti) ona potpuno reava svoju problematinu memoriju. **Norma: Ona je disleksina i uvek je morala da ita 4 do 5 puta istu stvar da bi mogla da razume. Ovaj problem se reio bukvalno u minutima i nakon toga je dobila novi posao u kom se od nje trailo da naglas ita ljudima.

terapijom preko 20 godina, sa malim ili nikakvim napretkom. Videete njihove emotivne intezitete koji se tope gotovo u trenucima. To je ogromno svedoanstvo moi onoga to ovde uite. To sam spomenuo u dirljivoj epizodi mog otvorenog pisma na poetku ovog prirunika. Vana napomena Molim vas zapazite da kroz video 2a, 2b i 3 Adrianne i ja koristimo razliite skraenice koje smo nauili tokom niza godina. Sa naim obimnim treninzima, mi znamo da skratimo proces i uvek to radimo u interesu efikasnosti. Zapamtite, mi obino radimo sa skeptinim strancima i esto to radimo pod najteim okolnostima... na pozornici. Spram toga koristimo i skraenice (opisane u delu II ovog kursa), gde god je mogue i retko radimo ceo osnovni recept. Budite sigurni, meutim, da smo odvojili vreme da radimo kompletan proces koji ste uili u delu I ovog kursa, da bismo postigli iste rezultate. Trajali bi neto due po krugu... i to je sve. Glavna svrha ovih seansi je da vam da poetni entuzijazam na taj nain to ete iskusiti ono to je prikazano, kako ove tehnike deluju u stvarnom svetu... sa stvarnim ljudima, kroz irok spektar problema. One vas izvedu iz uionice i pokau vam kako ove tehnike mogu da se primene i kako ljudi reaguju . U nekim sluajevima, neke od tapkanja su bila editovana tako da bi se seansa bre odvijala na filmu. Ovo vam omoguava da dobijete ira iskustva, a bez toga da ste optereeni stalnim ponavljanjem procedura koje ste ve nauili u nekom drugom delu ovog kursa. Ne uim vas osnovni recept na ovim videoima 2a ,2b i 3 . Uenje je uinjeno u ranijim delovima ovog prirunika i na videu 1. Video 2a , 2b i 3 su vezani za iskustvo.

Video 3 Ovaj video se zove 6 dana u veteranskoj asocijaciji i prikazuje delove nase posete veteranskoj asocijaciji u Los Andjelesu gde smo pomagali emocionalno oteenim veteranima vijetnamskog rata. Ovo je, u stvari, ogroman test za EFT iz razloga to su ti vojnici bili pod

88 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Video snimci na DVD za deo II (8 videa)


Video 1 - Pregled Ovaj snimak je premoavanje dela I i dela II gde je deo I sumiran i mnogi koncepti koji su ukljueni u prirunik dela II se istrauju i ponovo pregledaju. Ovde emo razgovarati o preprekama do odlinog uspeha, skraenicama, i metafori ume i drvea. Video 2 - Primeri iz publike Ostatak ovih videa sadre koncentrovanu kombinaciju dva trodnevna seminara. Ovaj video kree sa poetka ovih seminara i istrauje irok aspekt problema... ukljuujui i emotivne i fizike... i time se postie perspektiva neprocenjive vrednosti o moi EFT-a. Ovde se razgovara o problemima kao to su: strah od javnog govora, strah od javnih mesta, anksioznost, migrenska glavobolja, fizika bol, strah od letenja, depresija, fibromialgija, visok krvni pritisak. Prikazana je i diskusija na sceni vezana za izjavu otkria, kao i veoma vane demonstracije psiholoke obrnutosti. Ove demonstracije su od kritine vanosti za va proces uenja. Video 3 - Emotivni problemi I Ovde su snimljene 3 seanse. Prva je sa Jasonom sa kojim se radi na besu i izdaji, oseaju nastalom kao rezultat to ga je ostavila ena i dala da se izda naredba kojom se zabranjuje da vidi svoju erku. Druga seansa je sa Veronikom. Prepoznaete je kao enu koja je koristila EFT u sluaju kada je radila na problemu gde ju je otac silovao u drugom videu dela I. Ona se ovde pojavljuje 3 ili 4 meseca kasnije i jo uvek nema nikakvih emotivnih problema vezanih za ovaj specifian problem na kome je raeno. Ovo je neoboriv dokaz moi EFT-a, kod ak i najintezivnijih problema. 89 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com Na ovom videu ona radi na potpuno drugaijem problemu. Oigledno, ima intezivne emocije vezano za oseaj naputenosti, samoe, oseaja da nije voljena kao malo dete. Naa seansa sa EFT-em eliminie problem i ona se vraa narednog dana kada izjavljuje da se osea lagana kao pero. Trei tretman je sa Sandhya koja je radila na svojim emocijama vezanim za iskustva njenog oca kao rtve Drugog Svetskog Rata. Video 4 - Emotivni problemi II Ovde su prikazane dve seanse. U prvoj Marlys koristi EFT da prevazie ljubavni bol... opsesiju vezanu za gubitak romantine ljubavi. U toku otvaranja ove seanse, nekoliko aspekata se pojavljuju i problem se pomera u stilu lanca krajcerica. Na kraju, ona donosi zakljuak da je majka nije volela i nakon korienja EFT a, ona se smeje vezano za verovanje koje je imala ranije. U drugoj seansi, Kathy je imala tri problema: (1) strah od dodira, odnosno zagrljaja. (2) traumatino seanje gde je njena majka prosula kljualu vodu na nju (3) bolno rame koje je vezano za njenu potrebu da se brani od batina. Ona reaguje izuzetno dobro na EFT i postavka, odnosno psiholoka obrnutost nije potrebna, mada su mnogobrojni krugovi EFT-a morali da budu uraeni. Video 5 - Fiziki problemi Ovde su prikazane 4 seanse na ovom videu. Na prvom Connie J. je imala zategnutost u vilicama koje je poticala od stezanja zubi u toku noi. Ovo stezanje je bilo toliko intezivno da je morala da koristi plou za zagriaj tokom noi da bi zatitila svoje zube. Koricenjem EFT-a ona je postigla kompletno oslobaanje ovog problema u vremenskom periodu koji se meri

minutima, mada je ovaj problem imala u poslednjih 2 do3 godine. Ona je takoe imala glavobolju, koju je sama kasnije reila koristei EFT. U drugom videu Patricia dolazi na pozornicu sa napadom astme od koje pati ve due od 10 godina. Dolazi do dramatinog oslobaanja koristei EFT i ona izjavljuje da je to oslobaanje trajalo do sledeeg jutra. Takoe je doivela ogromno oslobaanje od problema sa leima, iako ima disk herniju. Dorothy je dola na pozornicu sa problemom neujednaenog kucanja srca, to je problem na koji EFT nije bio primenjen ranije. S obzirom da pokuavamo da primenimo EFT na svemu, primenili smo EFT i ovde i dobili fantastine rezultate. Connie M. koristi EFT za bol u vratu, koji prema njenoj izjavi potie od emotivnih problema. Ona postie kompletno oslobaanje tog bola. Video 6 - Jake potrebe za adiktivnim supstancama Ova seansa kree sa dve dame koje dre kliniku za poremeaje u ishrani. Koncept iza ove konverzacije nas vode u uzroke koji su u pozadini zavisnikih ponaanja, ukljuujui poremeaje u ishrani. Ono to sledi: (1) vaan razgovor na temu uzroka zavisnosti i (2) kompletna seansa gde je EFT korien na grupi ljudi da prevaziu trenutne jake potrebe za okoladom, cigarama i alkoholom. Video 7 - Energetski toksini, fobije i upornost Ovaj vaan video naglaava efekte energetskih toksina i vanost upornosti kod primene EFT-a.

Prvi deo je intervu sa Todd-om, koji pratiktino nije postigao nikakve rezultate u toku seminara zbog prisutna energetskih toksina. Kada se vratio mesec dana kasnije, rekao je prisutnima tog seminara o dramatinim efektima promene u svojoj ishrani na poremeaj sa spavanjem, bol u oima i depresije. Ono to sledi je neobina seansa gde je nekoliko ljudi doivelo veliko poboljanje u fobiji od zmija. Mada su ovakva poboljanja dramatina po konvencionalnim standardima, po EFT standardima se smatraju sporim i relativno ne efikasnim. To je zbog energetskih toksina koji su najverovatnije postojali u prostoriji. Za veinu ovih ljudi, upornost je ono to je potrebno da bi se postiglo oslobaanje od fobije. Konano, prikazujemo vanost upornosti u seansi sa Grace koja je bila pritisnuta sa intezivnom depresijom i mnogim drugim problemima. Malo pomaka smo postigli na sceni, ali sa njenom upornou i obraanjem panje na ishranu, tokom narednih nedelja dolo je do znaajnog poboljanja u njenom emotivnom stanju. Ona u telefonskom razgovoru o tome govori sa puno entuzijazma. Video 8 - esti problemi i pitanja i odgovori Ovaj video koji obuhvata mnogo toga i objanjava EFT upotrebu u: sportovima, golfu, biznisu, javnom govoru, odugovlaenju odnosno odlaganju, imidu o samome sebi i meuljudskim odnosima . Ovaj video takoe sadri i mnogobrojna pitanja koja su upuena iz publike i time dobijate jedno zaokrueno razumevanje EFT-a.

90 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Audio snimci na DVD-u za deo I


Da bi dalje proirio vae iskustvo sa EFTem, ukljuujem nekoliko sati raznih sluajeva iz prolosti na audio snimcima. Kao i na videoima, neete jednostavno sluati teoriju. To su stvarni ljudi sa stvarnim problemima. uete neke ljude koji su se momentalno oslobodili problema koje su imali itavog ivota, dok kod nekih drugih je bila potrebna upornost. uete Adrianne i mene kako primenjujemo EFT na ozbiljne emotivne probleme i moete uti kako ti problemi nestaju dok sluate audie. Takodje ete uti delimino oslobaanje nekih problema koja se nisu ostvarila u potpunosti. Ukratko, ovi audio materijali su dodatna vrednost na paletu vaih iskustava i na taj nain dobijate korisno osnovno znanje koje moete koristiti kada primenjujete EFT. Proitajte ove take pre nego sluate audio materijal.
**Ovi audio materijali sadre seriju telefonskih seansi koje je vodila moja biznis partnerka Adrianne Fowlie i ja. To je zbir stvarnih seansi koje su snimljene preko malog kasetofona. Kvalitet zvuka je definitivno odgovarajui, medjutim snimanje oigledno nije vreno u atmosferi koja postoji u studiju za snimanje. **Neke od ovih seansi su sa ljudima koji zaista prolaze kroz EFT proces. Dok sluate, bukvalno ete imati iskustvo iz prve ruke osmatrati kako ljudi primenjuju ove tehnike na irok spektar emotivnih i fizikih problema. To e Vam dati oseaj od neprocenjive vrednosti, ta moete oekivati kad primenjujete EFT na sebi i drugima. **Druge seanse su sa ljudima koji su koristili EFT u prolosti i govore nam o svojim iskustvima od tada. Ovo e Vam dati oseaj o trajnosti ovih rezultata dobijenoh ovom tehnikom. **Svrha ovih audia je da proiri vae iskustvo u ovim tehnikama. Nije da vas ui proces tapkanja.

To je uinjeno u priruniku i videu 1a. S toga kao i u videu 2a, 2b i 3, editovao sam vei deo tapkanja tako da se moete fokusirait na reakcije ljudi i druge detalje koji su ukljueni u ove tehnike. **Sluaete neke od veoma linih problema i to ete initi uz dozvolu onih koji su ukljueni. Oni su to uinili da bi sluaoci (kao to ste vi) imali koristi od ove izuzetne tehnike. Svima njima dugujemo veliku zahvalnost. **Ponavljanje je veoma vano u procesu uenja. Zbog toga, uete me kako ponavljam neke vane delove iz razliitih uglova, mnogo puta u toku ovih audia. Svrha toga nije da vam dosadim. Svrha je da vam ugradim vane koncepte u va nain razmiljanja. **Ove seanse imaju svrhu vae edukacije a ne zabave (iako su neke od seansi veoma zabavne). Mogao sam ih napraviti kratke... editovati ih na nekoliko kratkih stavki... i ii dalje. Da sam to uinio uskratio bih vas da moete da osetite posebnu dubinu ovih procesa. Sa druge strane, neki razgovori odu van teme, u oblasti koje su van interesa ovog kursa. Editovanjem ovih audia u cilju vae edukacije, napravio sam jednu meavinu, u cilju da dobijete to je mogue vie korisnih informacija. **Molim vas obratite panju da tapkanje koje ete uti na ovim audiima e delovati drugaije nego ono to ste ueni. U stvari, ono uopte nije drugojacije. Ono je jednostavno krae i ima drugojaiju formu.
**Kao to sam pomenuo u delovima videa, Adrianne i ja smo napredni terapeuti ovih tehnika i radimo ih ve godinama. Spram toga, koristimo odreene skraenice koje smo ranije spomenuli.

Ali, postoji druga tehnika koju smo koristil u ovome audiu. Adrianne i ja smo investirali vreme i pare da izuimo Dr Roger Callahan-ovu tehniku glasa, sa eljom da bolje procenimo take za tapkanje, 91

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

postojanje psihiloke obrnutosti itd. Mi koristimo ovu formu dijagnosticiranja na audio materijalu da utedimo vreme, ali sve vreme koristei iste take za tapkanje koje ste vi nauili. Kada sam prvi put uo o tehnici glasa, mislio sam da je to ogromna pomo u primeni ovih procedura. Meutim, nakon godina iskustva, ne verujem vie da to dodaje ekstra vrednost i zbog toga sam prestao da je koristim. Razvio sam korisnije dijagnostiko sredstvo koje se u detalje ui u video setu Koraci ka postajanju izuzetni terapista. Oni koji su zainteresovani za dalje treninge treba da gledaju ove video. Kao to sam ranije rekao, dijagnostika je van domena ovog kursa. Umesto toga, uili smo osnovni recept koji se koristi po konceptu 100% pokrivenosti i to je adekvatna zamena za veliku veinu sluajeva. Zahteva nekoliko sekundi due po krugu i zahteva neto vie krugova, odnosno upornost da se dobiju isti rezultati. U svakom sluaju, govorimo o ekstra sekundama ili minutama (po problemu), ne ekstra nedeljama ili mesecima.
**Primetite na ovim audio materijalima ne samo ta ljudi kau nego i razliku u njihovom glasu pre i nakon korienja EFT-a. Takoe primetite koliko esto su ljudi ispoljili relaksirajui uzdah nakon tapkanja. Ovo je dokaz oslobodajanja emotivnih tereta. **Na nekoliko audia ete uti tam tam tam u pozadini. Ovo je rezultat nepravilnog rada mog kasetofona i nije niije kucanje srca. **Moete biti privueni da pogledate zbir seansi koje se nalaze ispod i odete direktno na va problem na audi materijalu. To je deo ljudske prirode, ali vas molim da ne ignoriste ostatak ovih audia samo zato to ne deluju da su primenjivi na vas ovog trenutka. Oni sadre vredne zakljuke koji e znaajno poveati vae sposobnosti u korienju EFT-a.

Rezime seansi 1. Od Barbare do Paulette Barbara (7min 35 sek ): Oslobaanje od traumatskog seanja. (udaranje u ofer ajbnu). glavobolja i nesanica. Del ( 9min 56 sek): On stoji na vrhu krova sa mobilnim telefonom i radimo na fobiji od visine koja je izuzetno jaka i ima je ceo ivot. Ova fobija je eliminisana u potpunosti do te mere da je on poeo da se bavi padobranstvom. Bolovi u zglobu i vratu takodje nestaju. Mike (3min 28 sek): Diplomirani psiholog koji nalazi da su ovi procesi zadivljujui. Prevazilazi svoj ljubavni bol (raskid sa svojom prijateljicom) veoma brzo... ali mu je teko da poveruje u to to se desilo. Ingrid (9min 23 sek): Ona je imala gotovo konstantan sindrom iritiranog debelog creva, glabovolje, peckanje u oima i dugogodnju konstipaciju godinama. Ona postie znaajno poboljanje u svim ovim oblastima i postaje ak duhovita pred kraj ove seanse vezano za svoju konstipaciju. Paulette (4 min 40sek): Strah od letenja koji je imala celog ivota nestaje. Nakon EFT rada, ona je letela dva puta bez ikakve anksioznosti. 2. Baz do Bruce Baz (9min 10 sek): Pati od ozbiljnog postraumatskog stresa. Sluajte dok on govori o svom najintezivnijem seanju iz rata kao da se radi o kupovini u samoposluzi. Donna (1min 35 sek): Ona koristi EFT da popravi svoj vid. Kieve (9min 45 sek): Obratite posebnu panju na ovo. Kieve je nauio ove tehnike kao to ih i vi uite i primenjuje ih na 150 ljudi sa fantastinim rezultatom. Ovde on govori o nekim ljudima kojima je pomogao sa fobijama, PMS, 92

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

migrenskim glavoboljama, bolovima u zglobu, uljevima i drugim problemima. Nauite ove tehnike i vi to moete isto postii. Cathy (7min 23 sek): Ova dama pati od svakodnevnog bola u leima od kada je doivela automobilsku nesreu pre 24 godine . I prola je kroz sve mogue metode koji mogu da se zamisle da bi pomogla sebi da se oslobodi tog bola ... ali bez stvarne pomoi. Rekla nam je kako je ovo potpuno nestalo korienjem ovih tapkajuih tehnika. Ona je takoe postigla dramatino poboljanje sa svojom svakodnevnom akcioznou i nesanicom. Bruce (11 min23 sek): On sedam godina ima multiple sklerozu i postie znaajne oivljavanje jaine u svojim nogama. On je inae vezan za kolica i ustaje u toku seanse. Dobija nazad oseaj u svojim rukama i stopalima i smanjuje bol u leima kao i problem spavanja. 3. Geri do Bonnie Geri (10min 15 sek): Ovaj profesionalni psihoterapeut ima ogroman strah od zubara. Kao to se pokazalo, on ima vie strahova nego to je mislio. Ova seansa pomae da se razume da nai strahovi i naa negativna emocije sadre ponekad razliite aspekte. Shad (4.min 43 sek): Efektivno kontrolie svakodnevni stres i anksioznost sa EFT-em. Takoe koristi tehnike da popravi svoj rezultat u golfu za preko 10 poena. Margie (3.min 50 sek): Smanjuje svoju izuzetno jaku potrebu za okoladom do nule gotovo trenutno. Kae da ak vie nema ni lep ukus. Mary (12min 60 sek): Prevazilazi ono to ona zove globalan i planetarni strah i redukuje bol u svom kolenu i leima. JoAnn (4min 11 sek): Rapidno eliminie nelagodnost u grlu i alergijske simptome.

Bonnie (8min 38 sek): Emotivni poremeaj koji joj ne dozvoljava da normalno guta hranu . U jednom tretmanu ona je prevazila neke od neidentifikovanih emocija i od tada moe da guta hranu sa lakoom. 4. Steve to Doris Stev (13min 0 sek): On pati od malo poznate bolesti hemolitina anemija , gde postie znaajno poboljanje vezano za umor, teinu i svrab u oima, bol u leima (sa grem miia) i mnogobrojnih drugih simptoma. Takoe eleiminie problem besa i relevantnih nonih mora. Rachel ( 3min 53 sek): Ona neutralie svoje izuzetno jake emocije koje je izazvala kada se setila kada je njen momak pokuao da je ubije i u procesu oslobaa problem sa disanjem. Geoff (11min 50 sek): Bio je u prolosti kod pet psihijatara i nije dobio nikakvo poboljanje u svojoj depresiji. U dve veoma kratke seanse sa EFT-em depresija nestaje. Karen (6min 17 sek): Ona ima umor prouzrokovan nespavanjem i zbog toga se nikada ne osea odmornom. Problem se reava nakon jedne seanse sa EFT-em. Make (7min 50 sek): U ovom ekstremnom sluaju strah od javnog govora dramatino se popravlja. Rekao nam je da sada vri prezentacije veoma teno nakon to je koristio EFT. Doris (1min 44 sek): Kancer pacijent koji govori o svom emotivnom oslobaanju koristei EFT i to opisuje da je oseaj kao kada se dobije novo telo. 5. Bonnie Bonnie (35min 9 sek): Ona postie dramatino poboljanje u svom kompletnom imidu u toku upornog korienja EFT-a. Bonnie je imala brojna zlostavljanja kao dete i prola je konvencionalne terapije u toku 28 godina na ta 93

www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

je potroila $50.000. Ona postie poboljanje koje ne moe ni sa im da se poredi, u oblasti razliitih traumatskih seanja, glavobolja, oseaj sramote svog tela, neadekvatna oseanja, grickanja noktiju, fobije, ankcioznosti insomnija i depresija. 6. Jim do Dorothy Jim (2min 40 sek): Njegova klaustofobija od bivanja u tamnom ormanu u potpunosti nestaje u roku od pet minuta. Patricia (5 min 11 sek): Ona je rtva silovanja koja prolazi od inteziteta 10 do nule u dva razliita aspekta vezano za ovo traumatino iskustvo. Juanita (1min 57 sek): Njena stalna anksioznost je osloboena u momentima.

Susan (2min 12 sek): Bol od povrede lea na golf terenu nestaje za manje od minuta. Geri Nicholas (9min 28 sek): Ovaj profesionalni psihiterapeut se pojavljuje po drugi put u ovim audio materijalima Ovog puta, ona daje neto vie uvida u svoju linu upotrebu EFT-a i kako ona to koristi na drugima. Dorothy Tyo (12min 1 sek): Konano, fascinantni intervju sa profesionalnim hipnoterapistom koji je koristio EFT, kao to ste ga i vi uili da pomogne ljudima sa problemima koji se kreu od fizikih bolova do straha od javnog govora do straha od paukova do puenja ili tucavice.

94 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Format za primenu EFTa


Ispod se nalazi dijagram koji pokazuje format ili tok za primenu EFTa. To je koristan vodi na osnovu kog znate gde se nalazite u procesu i on postaje prirodan deo vas kada ga upotrebite nekoliko puta. To je najbolje opisano na videu i pronai ete deo posveen tome pri kraju prvog videa u delu II video serije.

Idenifikujte problem Postavka, aspekti, ceo osnovni recept, disanje na kljunu kost, toksini Primenite osnovni recept

Budite to specifiniji

Nema poboljanja

Delimino poboljanje

Postignut cilj tj poboljanje

Primenite podeen osnovni recept

95 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com

Prevod:

Jasmina Kovaev, BSc EFT Adv, Nivo 3 tarapeut i trener potvren od osnivaa i internacionalne organizacije AAMET Coach za postizanje vrhunskih linih i timskih rezultata www.TehikaEmocionalneSlobode.com

96 www.TehnikaEmocionalneSlobode.com