Dragi părinţi, Prezentul chestionar are ca scop să găsească soluţii de îmbunătăţire a comunicării dintre familie şi şcoală.

De aceea vă rugăm să citiţi atent întrebările, să răspundeţi sincer şi exact prin încercuirea literei din dreptul răspunsului ales sau prin detaliere pe spaţiul punctat (……). Chestionarele nu se vor semna. Vă mulţumim pentru sprijinul pe care ni-l acordaţi în desfăşurarea acestui demers. Chestionar pentru părinţi 1. Cât timp alocaţi în medie pe zi copilului dumneavoastră? a) ½ ore b) 1-2 ore c) mai mult(………………………………….) 2. Copilul dumneavoastră are un program zilnic de lucru şi de odihnă? a) da b) nu c) nu ştiu 3. Persoanele care se ocupă mai mult de educaţia copilului în afara şcolii sunt: a) părinţii b) bunicii c) alţii(……………………………………….) 4. Cum verificaţi dacă copilul dumneavoastră se pregăteşte zilnic pentru şcoală (îşi face temele)? a) zilnic b) prin sondaj c) alt răspuns(…………………………………………………….) 5. Familia dumneavoastră participă la şedinţele/consultaţiile colective, atunci când este convocată: a) săptămânal b) lunar c) semestrial 6. Care sunt alte mijloace de comunicare cu şcoala folosite de familia dumneavoastră? a) întâlniri individuale directe b) mesaje scrise sau telefon c) altele(……………………………………………………………..) 7. Sunteţi mulţumiţi de rezultatele şcolare ale copilului dumneavoastră? a) da b) nu c) parţial 8. Consideraţi că resursele materiale ale şcolii sunt importante pentru desfăşurarea activităţii educaţionale?

) 9. Semnaţi pe caiet (pe lucrare) atunci când vă solicită cadrul didactic? a) da b) nu c) uneori Vă mulţumim! .) 15. Care este durata medie a efectuării temelor? a) 1 oră b) 1-2 ore c) mai mult 14. Credeţi că temele pentru acasă sunt dificile pentru copilul dumneavoastră? a) da b) nu c) uneori 12..Consideraţi importante temele de acasă pentru învăţare? a) da b) nu c) uneori 11. Vă rugăm să enumeraţi un lucru/aspect: a) care vă place la şcoala noastră…………………………………………… b) care ar trebui îmbunătăţit………………………………………………… 10. Familia mea se poate implica în sprijinirea activităţilor şcolii prin: a) sprijin financiar b) sprijin material c) alt răspuns(…………………………………………………………………) 11. Credeţi că ar fi mai bine dacă s-ar da teme în mod diferenţiat? a) da b) nu c) în anumite situaţii (………………………………………………. Copilul dumneavoastră îşi efectuează singur temele? a) da b) nu c) uneori 13.a) da b) nu c) alt răspuns(………………………………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful