file:///var/www/apps/scribd/scribd/tmp/scratch5/-Cardiology-/Slayt/Diastolic%20Dysfunction/SiyamiErsek.

gif

SUPRAVENTRİKÜLER ARİTMİLER
DR.YİĞİT ÇANGA

SVT TANIMI
AV NOD (AVNRT),ATRİUM(AT),HİS-BUNDLE GİBİ SUPRAVENTİKÜLER YAPILARI İÇİNE ALAN RE-ENTRAN ARİTMİLERDİR. QRS<120 MSN (DAR QRS) ise DAİMA SVT dir. GENELLİKLE PAROKSİSMALDİR.ANİ BAŞLAYIP ANİ SONLANIR.(PSVT)

İNSİDANS VE PREVALANS
PREVALANS: 2.25/1000 İNSİDANS: 35/100.000 YILDA 89.000 YENİ VAKA ORTALAMA PSVT BAŞLANGIÇ YAŞI 57. ACİLE SVA EKG'Sİ İLE BAŞVURANLARIN %9 A.FLUTTER %87 SVT'DİR.BU VAKALARIN %70'iNİN KVH ÖYKÜSÜ MEVCUTTUR. KVH OLMAYANLAR(LONE PSVT)DAHA GENÇ,KALP HIZI DAHA FAZLA VE ACİLE İLK KEZ BAŞVURAN HASTALARDIR.

SVT'lerin SINIFLANDIRILMASI
AVNRT(PSVT'lerin 2/3'ü) AVRT(ORTODROMİK AVRT PSVT'LERİN 1/3'Ü) PJRT FOKAL VE NONPAROKSİSMAL JUNCTİONAL TAŞİKARDİ

TAŞİARİTMİ MEKANİZMALARI
İMPULS ÜRETİMİ VE İLETİMİ İLE İLGİLİ ANORMALLİKLER. OTOMATİSİTE ve RE-ENTRY. TRİGGER AKTİVİTE;REPOLARİZASYON VE RECOVERY İLE İLGİLİ BOZUKLUKLARI KAPSAR.(AFTERDEPOLARİZASYON) EN SIK RE-ENTRY.

AD

RE-ENTRY

Bidirectio nal Conductio n

Unidirectional Block

Recovery of Excitability & Reentry

HİKAYE
ÇARPINTI %96 BAŞ DÖNMESİ %75 GÖĞÜS AĞRISI SENKOP %15 POLİÜRİ (ANP) DİSPNE YORGUNLUK.

TANISAL GEREÇLER
TAŞİKARDİ SIRASINDAKİ VE NSR EKG'LERİ DEĞERLENDİRİLMELİDİR. NSR EKG'SİNDE PREEKSİTASYON OLMASI VE PAROKSİSMAL,REGULAR TAŞİKARDİ ÖYKÜSÜ AVRT DÜŞÜNDÜRÜR. YAPISAL KALP HASTALIĞINI DIŞLAMAK İÇİN TTE GEREKLİDİR. ARİTMİNİN EGZERSİZLE TETİKLENDİĞİ DÜŞÜNÜLMÜYORSA EFOR TESTİ KULLANILMAZ. HOLTER,EVENT RECORDER,EPS.

DAR QRS TAŞİKARDİ
P DALGASI GÖZÜKMEYEN,R-R MESAFESİ DÜZENLİ BİR ARİTMİ BÜYÜK OLASILIKLA AVNRT'DİR. P DALGASI ST DALGASININ İÇİNDE VE RP>70 MS ise AVRT DÜŞÜNÜLÜR. RP>PR İSE BÜYÜK İHTİMAL İLE ATİPİK AVNRT,PJRT,AT DÜŞÜNÜLÜR.

RP-PR

GENİŞ QRS TAŞİKARDİ
3 GRUBA AYRILABİLİR; 1-ÖNCEDEN VAR OLAN BBB+SVT VEYA ABERRAN İLETİLİ SVT.(HIZA BAĞLI BUNDLE'lardan BİRİSİ REFRAKTER KALABİLİR) 2-ANTEROGRAD İLETİNİN AKSESUAR YOL ÜZERİNDEN OLDUĞU SVT 3-VT

VT
R DALGASI P DALGASINDAN DAHA FAZLADIR.

AVNRT
PSVT'nin EN SIK FORMUDUR. HIZ 140-250 ARASINDADIR. SIKLIKLA YAPISAL KALP HASTALIĞI YOKTUR. RE-ENTRY EN SIK OLARAK PERİNODAL ATRİAL DOKUDAN KAYNAKLANIR. TİPİK AVNRT'DE YAVAŞ YOL ANTEROGRAD HIZLI YOL RETROGRAD İLETİYİ SAĞLAR. P,QRS E YAKINDIR < 70 ms ve V1 DE PSEUDO r' BULUNUR. FAST-SLOW(ATİPİK AVNRT).SLOW-SLOW AVNRT.

DUAL FİZYOLOJİ

RE-ENTRY

AVNRT

AVNRT

AKUT TEDAVİ

UZUN DÖNEM TEDAVİSİ
NONDİHİDROPİRİDİNE CA KANAL BLOKERİ,BETA BLOKER,DİGOXİN. CLASS 1C İLAÇLAR FLECAİNİDE VE PROPAFENONE. PİLL İN THE POCKET.(DİLTİZEM 120 MG + PROPRANOLOL 80 MG) ABLASYON.

ABLASYON
TRİCUSPİD ANULUSUN POSTEROSEPTAL BÖLGESİNDEKİ YAVAŞ YOL ABLASYONU,AV BLOK VE PR UZAMASI GİBİ KOMPLİKASYONLAR DAHA NADİR OLDUĞU İÇİN TERCİH EDİLİR. BAŞARI:%96.1 2 VEYA 3. DERECE BLOK:%1 REKÜRRENS:%3-7 KATETER ABLASYONU SIK TEKRARLAYAN SVT ATAKLARI OLANLARDA İLK SEÇENEK TEDAVİDİR.

FOKAL ve NONPAROKSİSMAL JT
FOKAL JT ÇOK NADİR BİR ARİTMİDİR. NPJT : HR:70-120 DAR QRS ARTMIŞ OTOMATİSİTE ALTTA YATAN SEBEP DÜZELTİLMELİDİR.(DİGİTAL İNTOX,POSTKARDİAK CERRAHİ,HİPOKALEMİ,İSKEMİ) BAZEN AV NOD OTOMATİSİTESİ FİZYOLOJİK OLARAK SİNUS NODU BASKILAYABİLİR. VAGAL MANEVRA İLE YAVAŞLAR ANCAK ANİDEN SONLANMAZ.

NPJT
file:///var/www/apps/scribd/scribd/tmp/scratch5/JunctionalTachycardia.jpg

ORTODROMİC AVRT
PA C

AV N

Atri a A P

Ventricle s

ORTODROMİC AVRT
AVRT'lerin %90'ı. HR:150-250 REGULAR DAR QRS'li RETROGRADE P, ST SEGMENTİNİN İÇİNDEDİR. RP<PR RP>70 ms

ANTİDROMİC AVRT
AV İLETİ AKSESUAR YOL ÜZERİNDEN,VA İLETİ AV NOD VEYA DİĞER BİR AKSESUAR YOL ÜZERİNDEN OLUR.

Geniş QRS dalgaları Taşikardi sırasında sinus ritmindeki preeksitasyon paternine benzer QRS morfolojisi 1:1 AV ilişki AV blok ile sonlanır

PJRT(İNCESSANT SVT)
SİNUS RİTMİNDE DELTA DALGASI GÖRÜLMEZ ANCAK AP RETROGRAD İLETİ YAPABİLİR.(CONCEALED) POSTEROSEPTAL YAVAŞ YOL. DEVAMLI TAŞİKARDİDİR. 130-220 REGULAR DAR QRS UZUN RP >150 MS İNFERİOR DERİVASYONLARDA TİPİK TERS P DALGALARI
AP

Sinus beat

WPW
ANTEROGRAD İLETİ YAPABİLEN AP'a MANİFEST AP DENİR. EKG'DE PREEKSİTASYON İLE KARAKTERİZEDİR. WPW SENDROMU PREEKSİTASYON İLE BİRLİKTE TAŞİARİTMİSİ OLANLAR İÇİN KULLANILIR.AVRT EN SIK ARİTMİDİR. DELTA DALGASI,KISA P-R.

PREEKSİTASYON
Sinu s beat AP Hybrid QRS shape

Fusion activation of the ventricles

WPW
Mitral ve Triküspit annulus etrafında;
Sol serbest duvar %55 Posteroseptal %35 Sağ serbest duvar %9 Anteroseptal %3

QRS kompleksi füzyon kompleksidir.

Preeksitasyon

Aksesuar yoldan ileti

Aralıklı (intermittent) Belirsiz (inapparent) (overt) Full Antegrad- retrograd Sadece antegrad (nadir) Sadece retrograd (gizli; concealed)

PREEKSİTASYON

WPW+ORTODROMİC AVRT
NSR with V Preex

SVT: V Preex gone

Note retrograde P waves in the ST segment

WPW+AF
file:///var/www/apps/scribd/scribd/tmp/scratch5/WPW_takykardi_af.gif

WPW+ANTİDROMİC AVRT
file:///var/www/apps/scribd/scribd/tmp/scratch5/400-14-iline.gif

TEDAVİ
WPW SENDROMUNDA SCD İNSİDANSI 3-10 YILLIK İZLEMDE %0.15-0.39 BULUNMUŞTUR.

SCD RİSK FAKTÖRLERİ;
1-AF SIRASINDAKİ EN KISA PREEKSİTE R-R MESAFESİ < 250 ms 2-SEMPTOMATİK TAŞİKARDİ ÖYKÜSÜ 3-MULTİPLE AP 4-EBSTEİN'S ANOMALY 5-FAMİLİAL WPW SYND.
SCD RİSK BELİRLEMEDE NONİNVAZİF TESTLER EPS'ye KIYASLA ÖNEMİNİ KAYBETMİŞTİR. İNTERMİTTENT PRE-EKSİTASYON SCD RİSKİNİ DÜŞÜRÜR.

TEDAVİ
WPW syndrome (pre-excitation and symptomatic arrhythmias), Catheter ablation Flecainide, propafenone Sotalol, amiodarone, beta blockers Verapamil, diltiazem, digoxin I IIa IIa III I

WPW syndrome (with Catheter ablation AF and rapid-conduction or poorly tolerated AVRT) AVRT, poorly tolerated (no pre-excitation) Catheter ablation Flecainide, propafenone Sotalol, amiodarone Beta blockers Verapamil, diltiazem, digoxin

I IIa IIa IIb III C

TEDAVİ
Single or infrequent AVRT episode(s) (no pre-excitation) None Vagal maneuvers Catheter ablation Sotalol, amiodarone Digoxin Pre-excitation, asymptomatic None Catheter ablation I I IIa IIb III I IIa

Pill-in-the-pocket I

Flecainide, propafenone IIb

ATRİAL TAŞİKARDİ

Differs from AV nodal or AV reentrant SVT

RP intervals can be variable RP often > PR HR:100-250 SVT'lerin %10-15'i SIKLIKLA KARDİAK HASTALIK ME

ATRİAL TAŞİKARDİ
P DALGASI GENELDE BİR ÖNCEKİ SİKLUSUN T DALGASI İÇİNDEDİR. TAŞİKARDİNİN BLOKLU OLARAK DEVAM ETMESİ AVRT'yi DIŞLAR AVNRT OLASILIĞINI ÇOK DÜŞÜRÜR. P DALGALARI ARASINDA İZOELEKTRİK HAT MEVCUTTUR. KESİN AYIRICI TANI EPS İLE YAPILIR.

ATRİAL TAŞİKARDİ
AVL (+) veya bifazik P dalgası ve V1 (-) veya bifazik P SAĞ ATRİAL AT DÜŞÜNDÜRÜR. (-) P D1 VE AVL'de veya (+) P V1'de LA AT. İNFERİOR (-) P CAUDAL, (+) P KRANİAL. Atriyum hızı taşikardi başlarken yavaş artar, taşikardi sonlanırken yavaş azalır.(OTOMATİK AT)

ATRİAL TAŞİKARDİ

TEDAVİ
Conversion Hemodynamically unstable patient Hemodynamically stable patient DC cardioversion I Adenosine IIa Beta blockers IIa Verapamil, diltiazem IIa Procainamide IIa Flecainide, propafenone IIa Amiodarone, sotalol IIa Catheter ablation I Beta blockers, calcium blocker I Disopyramide‡ IIa Flecainide, propafenone‡ IIa Sotalol, amiodarone IIa C Catheter ablation I No therapy I Catheter ablation III

Prophylactic therapy Recurrent symptomatic AT

Asymptomatic or symptomatic incessant ATs Nonsustained and asymptomatic

ATRİAL FLUTTER
MACRO-RE-ENTRAN TAŞİKARDİ.(TRİCUSPİD KAPAK ÇEVRESİNDE) CAVOTRİCUSPİD İSTMUS.(TİPİK FLUTTER) EN SIK COUNTERCLOCKWİSE ROTATİON. HR:250-350 İNFERİOR LEADLERDE NEGATİF V1 DE POZİTİF V6 YA DOĞRU NEGATİFLEŞEN FLUTTER DALGALARI MEVCUTTUR. TERS TİPİK FLUTTER:CLOCKWİSE ROTATİON.İNFERİOR POZİTİF FLUTTER DALGALARI.

ATRİAL FLUTTER
Classic inverted “sawtooth” flutter waves

4:1

2:1
Note variable ventricular response

ATRİAL FLUTTER
2:1 Conduction (common)

2:1 & 3:2 Conduction

1:1 Conductio n (rare but dangerous )

TEDAVİ
HEMODİNAMİ BOZUKSA :50 JOULE'den DÜŞÜK MONOFAZİK ŞOK. ATRİAL OVERDRİVE PACİNG. RATE KONTROLÜ İÇİN İ.V DİLTİAZEM VEYA VERAPAMİL.(VERAPAMİL SİSTOLİK FONKSİYONLARI DAHA FAZLA BOZAR VE HİPOTANSİF ETKİSİ DAHA BELİRGİNDİR.) İ.V BETA BLOKER. FARMAKOLOJİK KONVERSİON:İ.V İBUTİLİDE %38-76 NSR(CLASS IIA) CLASS IC İLAÇLAR BAŞARILI DEĞİLDİR. SOTALOL VE AMİODARONE ETKİSİZDİR.

TEDAVİ
First episode and well-tolerated atrial flutter Recurrent and well-tolerated atrial flutter Cardioversion alone Catheter ablation Catheter ablation Dofetilide IIa Amiodarone, sotalol, flecainide quinidine, propafenone, procainamide, disopyramide Poorly tolerated atrial flutter Atrial flutter appearing after use of class Ic agents or amiodarone for treatment of AF Symptomatic non–CTI-dependent Catheter ablation Catheter ablation Stop current drug and use another Catheter ablation IIa I I IIa IIb I IIa I

GEBELİK
Acute conversion of PSVT Vagal maneuver,Adenosine I DC cardioversion Metoprolol, propranolol Verapamil Prophylactic therapy Digoxin Metoprolol Propranolol Sotalol, flecainide Procainamide I I IIa IIa IIb I IIa IIb

Quinidine, propafenone,verapamil IIb Catheter ablation Atenolol,AMİODARONE IIb III

TEŞEKKÜRLER...
file:///var/www/apps/scribd/scribd/tmp/scratch5/selcuk-erdem%20(4).jpg

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful