TAKLIMAT PBS

IBU BAPA PELAJAR TINGKATAN 1 2013 TARIKH : 1 JANUARI 2013

APAKAH MAKSUD PBS???

TELAH BERSETUJU SUPAYA PENAMBAHBAIKAN SISTEM PENTAKSIRAN KEBANGSAAN BAGI UPSR DAN PMR DILAKSANAKAN DENGAN MEMBERI PENEKANAN KEPADA PENTAKSIRAN UTK PEMBELAJARAN DAN PENTAKSIRAN TENTANG PEMBELAJARAN .MESYUARAT JEMAAH MENTERI BERTARIKH 17 DIS 2010.

.Apakah Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)? PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang bersifat holistik iaitu menilai aspek kognitif (intelek). afektif (emosi dan rohani). PBS ini mentaksir proses dan produk secara formatif dan sumatif iaitu mengamalkan konsep assessment for learning dan assessment of learning. psikomotor (jasmani) dan sosial selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

PBS merupakan satu bentuk pentaksiran yang dilaksanakan oleh pihak sekolah secara terancang mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lembaga Peperiksaan. .PBS mentaksir bidang akademik dan bidang bukan akademik.

KOMPONEN PBS .

Pentaksiran Sekolah dilaksana dalam bentuk pentaksiran formatif yang dijalankan seiring dengan proses pengajaran dan pembelajaran dan pentaksiran sumatif pada akhir unit pembelajaran. ibu bapa dan organisasi luar.PENTAKSIRAN SEKOLAH Pentaksiran yang dirancang. semester atau tahun. dibina. ditadbir. . direkod dan dilapor oleh guru di sekolah yang melibatkan murid. diperiksa.

PENTAKSIRAN PUSAT (20%) Terbahagi kepada dua:  1. Penggredan Dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan. Jangka panjang (4 minggu) – tingkatan 2 (Secara individu/kumpulan) Pentaksiran dilaksana di sekolah yang mempunyai:  1. Garis panduan  3. Jangka pendek (2 minggu) – tingkatan 3 (Secara individu)  2. . Peraturan pentaksiran  2.

kecenderungan. sikap dan personaliti murid . minat. kemahiran menyelesaikan masalah.Pentaksiran yang dilaksanakan di peringkat sekolah dan / atau pusat untuk mengukur kebolehan semula jadi. kemahiran berfikir.

• Dicadangkan kepada semua murid PENTAKSIRAN PSIKOMETRIK Tidak berasaskan kurikulum dan pengajaran pembelajaran UJIAN APTITUD • Aptitud Umum • Aptitud Khusus INVENTORI PERSONALITI Mengenal pasti kecenderungan.Mengukur kebolehan semula jadi (innate ability) dan kebolehan yang diperoleh (acquired ability) • Tidak berjadual. minat. kadaran pilihan  Pelaporan secara deskriptif dan individu Mendapatkan maklumat tentang ciri-ciri perilaku unik dan stabil yang ada pada setiap individu untuk membimbing murid membentuk personaliti yang seimbang dan membantu guru menggunakan strategi pengajaran dan pembelajaran yang sesuai 10 . polikotomus. bakat dan kesediaan bagi menyediakan situasi pengajaran dan pembelajaran yang terbaik dan mewujudkan suasana pembelajaran yang aktif dan berkesan  LP sediakan item / instrumen dan manual yang komprehensif  Penskoran secara dikotomus. kekuatan/kelemahan.

sukan dan kokurikulum yang dikawal secara harmoni oleh kapasiti dan proses mental seseorang individu murid supaya pertumbuhannya dapat dipantau dan diperbaiki. .Pentaksiran yang dijalankan untuk mendapatkan maklumat tentang kapasiti dan potensi jasmani.

daerah. Sukan & Kokurikulum (PAJSK) Sukan Pendidikan Jasmani • Penjagaan Kecergasan • Senaman • Standard Kecergasan Fizikal Kebangsaan (SEGAK) Aktiviti Kokurikulum Penyertaan. daerah. Persatuan. penglibatan dan pencapaian Sukan dan Permainan di peringkat sekolah. penglibatan dan pencapaian Kelab.KOMPONEN YANG DITAKSIR DALAM PAJSK Pentaksiran Aktiviti Jasmani. negeri. negeri. negara dan antarabangsa •Penjagaan Kesihatan •Diet •Kebersihan •Amalan BMI Penyertaan dan penglibatan secara sukarela di sekolah atau di luar sekolah . Pakaian Beruniform di peringkat sekolah. negara dan antarabangsa Kesihatan Aktiviti Ekstra Kurikulum Penyertaan.

. Band 6 adalah band tertinggi manakala Band 1 adalah band terendah.APA ITU BAND??? Band adalah tahap penguasaan murid.

.

Tahun 2011 2012 2013 2014 Aktiviti Latihan KSSM & PBS untuk guru Tingkatan 1 Latihan KSSM & PBS untuk guru Tingkatan 2 Latihan KSSM & PBS untuk guru Tingkatan 3 PMR dilaksanakan secara PBS .

PADA BILA-BILA MASA UNTUK MENDAPATKAN LAPORAN PENCAPAIAN MURID MENGIKUT MATA PELAJARAN .SOALAN LAZIM SOALAN BOLEHKAH IBU BAPA DATANG KE SEKOLAH UNTUK MENDAPATKAN LAPORAN PRESTASI MURID BILA DIPERLUKAN? JAWAPAN BOLEH.

SOALAN LAZIM SOALAN JAWAPAN BOLEH PELAPORAN PBS MEMANG WAJAR DIJADIKAN ASAS ATAU KRITERIA KEPADA PEMILIHAN PENERIMA ANUGERAH DAN PERLU DISOKONG DENGAN ADAKAH PELAPORAN PBS BOLEH DIGUNAKAN SEBAGAI ASAS KEPADA PEMILIHAN PENERIMA ANUGERAH KECEMERLANGAN MURID DI SEKOLAH EVIDENS MURID .

SOALAN LAZIM SOALAN ADAKAH PELAPORAN PBS BOLEH DIGUNAKAN SEBAGAI ASAS KEPADA PEMILIHAN PENERIMA ANUGERAH KECEMERLANGAN MURID DI SEKOLAH BOLEH PELAPORAN PBS MEMANG WAJAR DIJADIKAN ASAS ATAU KRITERIA KEPADA PEMILIHAN PENERIMA ANUGERAH DAN PERLU DISOKONG DENGAN EVIDENS MURID JAWAPAN .

SOALAN LAZIM SOALAN JAWAPAN ADAKAH MURID DIBENARKAN MEMOHON PENGECUALIAN DARI MELAKSANAKAN PBS TIDAK BOLEH SEMUA MURID DITAKSIR MENGIKUT KEMAMPUAN MASING-MASING DAN PENTAKSIRAN PBS DILAKUKAN APABILA MURID TELAH BERSEDIA UNTUK DITAKSIR .

JIKA MAHU JUGA BUAT PERBANDINGAN.LIHAT PADA EVIDENS YANG DIHASILKAN OLEH PELAJAR . IANYA BERTUJUAN MENDAPATKAN MAKLUMAT TENTANG SEJAUH MANA MURID TAHU FAHAM DAN BOLEH BUAT ATAU MENGUASAI APA YANG DIPELAJARI.BUKAN UTK BUAT PERBANDINGAN.SOALAN LAZIM JAWAPAN SOALAN BAGAIMANAKAH NAK BEZAKAN PELAJAR YANG DAPAT BAND YANG SAMA PENTAKSIRAN RUJUKAN STANDARD YANG MENGGUNAKAN STANDARD PRESTASI BERTUJUAN MELIHAT KEMAJUAN DAN PERTUMBUHAN PEMBELAJARAN SESEORANG MURID.

SOALAN LAZIM SOALAN JAWAPAN BAGAIMANAKAH DENGAN KEMASUKAN KE ASRAMA PENUH? AKAN DITENTUKAN KEMUDIAN. KOHORT PERTAMA PBS MASUK KE ASRAMA PENUH ADALAH PADA TAHUN 2015/2017 .

TERIMA KASIH… .SEKIAN.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful